Wyłącznik zegarowy EMT707RCC. Instrukcja obsługi. Przeznaczenie urządzenia. Zawartość opakowania. Wskazówki bezpieczeństwa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyłącznik zegarowy EMT707RCC. Instrukcja obsługi. Przeznaczenie urządzenia. Zawartość opakowania. Wskazówki bezpieczeństwa."

Transkrypt

1 Wyłącznik zegarowy EMT707RCC Instrukcja obsługi Przeznaczenie urządzenia Wyłącznik zegarowy wyposażony jest w gniazdo wtykowe, które może być włączane i wyłączane przy pomocy zintegrowanego elektronicznego wyłącznika. Lampy lub inne odpowiednie urządzenia podłączone do wyłącznika zegarowego EMT707RCC będą włączane bądź wyłączane automatycznie. Czas zegara ustawiany jest automatycznie przez zintegrowany odbiornik sygnały czasowego DCF. Wyłącznik zegarowy przeznaczony jest do użytkowania wyłącznie w suchych pomieszczeniach wewnętrznych i nie może być poddawany działaniu wilgoci lub wody! Należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz obsługi wyłącznika zegarowego opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcje chronią nie tylko urządzenie, ale przede wszystkim zdrowie i życie użytkownika. Przed przystąpieniem do użytkowania wyłącznika zegarowego należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Dziękujemy! Zawartość opakowania Wyłącznik zegarowy Instrukcja obsługi Wskazówki bezpieczeństwa W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń wyłącznika zegarowego wynikających z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi, gwarancja ulega unieważnieniu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z takiego użytkowania! Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i osobowe spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem wyłącznika zegarowego lub nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa. W takich przypadkach gwarancja wygasa automatycznie! Nieuprawnione otwieranie wyłącznika zegarowego oraz jego konwersja i/lub modyfikacja są niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa i zgodności (CE). Niniejszy wyłącznik zegarowy jest zgodny z klasą bezpieczeństwa I. Jako źródło napięcia wykorzystywać można tylko odpowiednie gniazdo elektryczne (230V~/50Hz) publicznego Strona 1 z 10

2 systemu zasilania wyposażone w przewód ochronny. Nigdy nie odłączaj przewodu uziomowego niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym! Wyłącznik zegarowy nie jest zabawką i nie powinien być przechowywany w pobliżu dzieci! Należy zachować szczególną ostrożność, gdy dzieci znajdują się w jego pobliżu. Mogą one, na przykład, próbować wkładać różne rzeczy do otworów gniazdka. Może to prowadzić do śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym! Wyłącznik zegarowy może być używany wyłącznie w suchych pomieszczeniach wewnętrznych. Nie może ulec zawilgoceniu lub zmoczeniu. Nigdy nie dotykaj wyłącznika zegarowego (ani też wtyczki urządzenia, które chcesz podłączyć do wyłącznika zegarowego, jak i samego urządzenia), kiedy Twoje ręce są mokre. Stwarza to niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem! Nie używaj wyłącznika zegarowego w bardzo zakurzonych pomieszczeniach lub w pomieszczeniach, w których znajdują się gazy wybuchowe. Nie przeciążaj wyłącznika zegarowego. Pobierana moc nie powinna nigdy przekraczać 3680 W (tylko obciążenie rezystancyjne) Niektóre urządzenia (np. dmuchawy grzewcze), nie mogą być używane bez odpowiedniego nadzoru. Należy stosować się do instrukcji obsługi tych urządzeń. Urządzenia te mogą stwarzać np. zagrożenie pożarowe. Nigdy nie ciągnij za kabel urządzenia podłączonego do wyłącznika zegarowego. Aby odłączyć urządzenie, zawsze pociągaj za jego wtyczkę. Nie pozostawiaj materiałów, w które zapakowany był wyłącznik zegarowy, bez nadzoru! Mogą one stanowić groźną zabawkę dla dzieci! Obchodź się ostrożnie z wyłącznikiem zegarowym, nie upuszczaj go na ziemię. Stłuczenia, uderzenia, a nawet upadek z niewielkiej wysokości, mogą spowodować jego uszkodzenie. Jeżeli obudowa wyłącznika zegarowego jest uszkodzona, zaprzestań jego użytkowania! Jeżeli wyłącznik zegarowy podłączony jest do sieci zasilającej, nie dotykaj ani jego, ani podłączonego urządzenia. Najpierw wyłącz gniazdko zasilania, do którego podłączony jest wyłącznik zegarowy (tzn. odetnij zasilanie). Następnie możesz wyjąć wyłącznik zegarowy z gniazdka sieci zasilającej. Teraz możesz odłączyć urządzenie od wyłącznika zegarowego. Oddaj wyłącznik zegarowy do specjalistycznego warsztatu lub usuń go w przyjazny dla środowiska sposób. Rozpoczęcie pracy z wyłącznikiem zegarowym Podłącz wyłącznik zegarowy do gniazdka sieci zasilającej. Jeżeli wyświetlacz nie wskazuje żadnych wartości, naciśnij płaski przycisk R (RESET), np. przy pomocy zapałki. Wyłącznik zegarowy zintegrowany jest z akumulatorem, który można doładować. Pozwala on programować wyłącznik nawet wtedy, gdy nie jest on podłączony do sieci zasilania. Zwykle po sprzedaży akumulator jest słabo naładowany. Całkowite naładowanie zajmuje około 2 godzin. Jeżeli chcesz od razu zaprogramować wyłącznik, podłącz go do sieci zasilania. Strona 2 z 10

3 Jeżeli akumulator nie jest odpowiednio naładowany, mogą wystąpić problemy z wyświetlaczem (np. kiedy nowy wyłącznik ładowano tylko przez kilka minut). Po podłączeniu wyłącznika zegarowego do sieci zasilającej, odbiornik DCF potrzebuje ok. 15 minut, aby odebrać sygnał czasowy DCF. W tym czasie wyświetlacz czasu wskazuje, a w górnym prawym rogu wyświetlacza miga symbol odbioru radiowego. Transmiter DCF niedaleko Frankfurtu nad Menem ma zasięg ok km, idealnie nawet do 2000 km. W tym obszarze zegar wyłącznika ustawia się automatycznie (jak również zmiana czasu na zimowy i letni). Jeżeli sygnał DCF jest odbierany odpowiednio, wyłącznik wykonuje kilka synchronizacji zegara w ciągu nocy (o godz. 24:00, 2:00, 4:00), ponieważ w tym czasie występuje najmniej zakłóceń ze strony innych urządzeń elektrycznych/elektronicznych. Zasięg i jakość sygnału DCF może ulec pogorszeniu, kiedy wyłącznik zegarowy znajduje się w pobliżu innych urządzeń elektrycznych (telewizor, komputer) lub części stalowych (drzwi, grzejniki, wzmocniony beton, itp.). Jeżeli wyłącznik zegarowy nie synchronizuje się z czasem DCF, spróbuj podłączyć go do innego gniazdka sieci zasilającej. Naciśnij płaski przycisk RESET, aby wyłącznik zegarowy rozpoczął od nowa wyszukiwanie sygnału. Jeżeli w miejscu instalacji wyłącznika nie ma możliwości odbioru sygnału DCF (np. w piwnicy), istnieje możliwość ręcznego ustawienia zegara. Wyłącznik kontynuuje wyszukiwanie sygnału nocą. Jeżeli wyszukiwanie sygnału zakończy się sukcesem, wyłącznik zastępuje czas ustawiony ręcznie czasem DCF. Przyciski kontrolne Przycisk STD/HRS a) naciśnij krótko wybierz tryb 12/24 godz. b) naciśnij dłużej (ok. 2 s) ustaw zegar ręcznie c) w trybie ustawiania zegara ustaw godzinę przycisk MIN/CD a)w trakcie wyświetlania godziny przejdź do trybu odliczania b) w trybie ustawiania zegara ustaw minuty Przycisk PGM a)aktywacja trybu programowego (wybór/ustawianie czasów włączania/wyłączania) b) w trybie odliczania przełączanie pomiędzy zegarem a czasem odliczania Strona 3 z 10

4 Przycisk TAG/WEEK a) wybierz tryb operacyjny ( stale włączony, stale wyłączony, wykonywanie programu włączania/wyłączania ) b) w trybie ustawiania zegara ustaw dzień tygodnia c) w trybie odliczania zastopuj odliczanie Przycisk R płaski przycisk (reset), powrót do ustawień fabrycznych (zaprogramowane czasy włączania/wyłączania pozostają niezmienione!) Ręcznie ustawianie zegara Ręcznie ustawianie zegara jest konieczne tylko wtedy, gdy wyłącznik zegarowy został zainstalowany w miejscu, gdzie niemożliwe jest odbieranie sygnały DCF. Przy pierwszym użyciu wyłącznika zegarowego (najpierw podłącz go do gniazdka zasilania, aby naładować akumulator, który jest pusty), odczekaj około 15 min. Podłącz wyłącznik zegarowy do innego gniazdka zasilania. Zachowaj maksymalny odstęp od innych urządzeń elektronicznych, kabli oraz powierzchni metalowych. Rozpocznij poszukiwanie sygnału przez krótkie naciśnięcie przycisku RESET. W przypadku, gdy wyszukiwanie sygnału w nocy zakończyło się sukcesem (sygnał wyszukiwany jest o godz. 24:00, 2:00 i 4:00), wyłącznik zegarowy wykorzystuje czas DCF. Aby ustawić zegar ręcznie, postępuj według podanych wskazówek: Wyłącznik zegarowy musi pracować w trybie wyświetlania godziny. Naciśnij i przytrzymaj przycisk STD/HRS, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol, następnie zwilnij przycisk. Ustaw godzinę, naciskając krótko przycisk STD/HRS (w celu szybkiego ustawienia naciskaj Ustaw minuty, naciskając krótko przycisk MIN/CD (w celu szybkiego ustawienia naciskaj Naciśnij przycisk TAG/WEEK, aby ustawić dzień tygodnia. Zapisz ustawienia naciskając przycisk PGM. Wyświetlacz powraca do trybu wyświetlania godziny. W przypadku, gdy nie naciśniesz żadnego przycisku przez kilka minut, wyłącznik zegarowy wychodzi z trybu ustawiania i zapisuje ustawienia. Strona 4 z 10

5 Podłączanie urządzeń Podłącz urządzenie do gniazda znajdującego się z przodu wyłącznika zegarowego. Włącz urządzenie (ustaw jego wyłącznik główny na pozycję I lub ON ). W przeciwnym wypadku wyłącznik zegarowy nie będzie w stanie wyłączyć/wyłączyć tego urządzenia automatycznie. Jeżeli aktywacja przycisku ON tylko przełącza urządzenie w tryb oczekiwania (stand-by), jak w przypadku niektórych zestawów stereo, urządzenie takie, niestety, nie może być wyłączane/włączane przez wyłącznik zegarowy. Wybierz tryb operacyjny przy pomocy przycisku TAG/WEEK na wyłączniku zegarowym (zob. poniższy punkt). Wybór trybu operacyjnego (automatyczny/ręczny) Wyłącznik zegarowy powinien pracować normalnym trybie wyświetlania godziny (nie w trybie programowania, itp.). Wybierz tryb operacyjny przy pomocy przycisku TAG/WEEK. Tryb oznaczony jest wyświetlanym symbolem: Gniazdko wyłącznika zegarowego oraz, co za tym idzie, przyłączone urządzenie są stale włączone. Programy wyłączania/wyłączania nie są jeszcze aktywne. Gniazdko wyłącznika zegarowego oraz, co za tym idzie, przyłączone urządzenie są stale wyłączone. Programy wyłączania/wyłączania nie są jeszcze aktywne. Wyłącznik zegarowy pracuje zgodnie z zaprogramowanymi i aktywowanymi grupami programowymi. Oznacza to: Zaprogramowana grupa programowa = czasy włączania i czasy wyłączania zostały ustalone Aktywowana grupa programowa = grupa programowa nie wskazuje (zob. końcowy fragment punktu Programowanie ). Strona 5 z 10

6 Programowanie Aby wywołać tryb programowania, naciśnij krótko przycisk PGM. Wyświetlacz wskaże pierwszy czas włączenia pierwszej grupy programowej. Grupa programowa składa się zawsze z czasu włączenia oraz czasu wyłączenia, które muszą zostać zaprogramowane jeden po drugim. Jeżeli przez przypadek zaprogramowano tylko czas włączenia, przyłączone urządzenie nie zostanie wyłączone do czasu, aż aktywuje się inna grupa programowa. Dlatego należy zawsze programować czas włączenia, a następnie odpowiednio czas wyłączenia (np. dla grupy programowej 1: włączanie o 7.00, wyłączanie 8.00). Numer na wyświetlaczu wskazuje aktualną grupę programową, dwa symbole żarówek wskazują czas włączenia i czas wyłączenia danej grupy programowej. czas włączenia czas wyłączenia Kilkukrotnie naciśnięcie przycisku PGM spowoduje przejście do następnego czasu włączenia/wyłączenia grup programowych. Jeżeli wyświetlacz wskazuje CD, tryb odliczania jest aktywny. Najpierw wybierz czas włączania grupy programowej (np. PGM. ) przy pomocy przycisku Ustaw godzinę, naciskając krótko przycisk STD/HRS (w celu szybkiego ustawienia naciśnij Ustaw minuty, naciskając krótko przycisk MIN/CD (w celu szybkiego ustawienia naciśnij Przy pomocy przycisku WEEK możesz następnie wybrać, w który dzień (lub dni) ma być wykonywany program wyłączania/wyłączania danej grupy. Odpowiednia kombinacja dni wyświetli się w górnej części wyświetlacza: MO DI MI DO FR SA SO MO >DI> MI> DO> FR> SA> SO MO MI FR każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do niedzieli pojedyncze dni poniedziałek, środa i piątek Strona 6 z 10

7 DI DO SA SA SO MO DI MI DO FR SA MO DI MI DO FR MO DI MI DO FR SA wtorek, czwartek i sobota sobota i niedziela poniedziałek, wtorek i środa czwartek, piątek i sobota od poniedziałku do piątku od poniedziałku do soboty Skróty oznaczają następujące dni: MO DI MI DO FR poniedziałek wtorek środa czwartek piątek SA sobota SO niedziela Naciśnij przycisk PGM, aby wybrać i wyświetlić czas wyłączenia wybranej grupy programowej (np. ) Ustaw godzinę, naciskając krótko przycisk STD/HRS (w celu szybkiego ustawienia naciśnij Ustaw minuty, naciskając krótko przycisk MIN/CD (w celu szybkiego ustawienia naciśnij Jeżeli nie naciśniesz żadnego przycisku przez kilka minut, ustawienia zostaną zapisane a urządzenie wyświetli aktualną godzinę. Aby dezaktywować czas włączenia lub czas wyłączenia grupy programowej (np. w przypadku wyjazdu na wakacje) najpierw wybierz odpowiedni czas włączenia lub czas wyłączenia danej grupy programowej przy pomocy przycisku PGM. Naciskaj przycisk TAG/WEEK dłużej niż 2 sekundy, wyświetlacz wskaże. Czas włączenia lub czas wyłączenia wybranej grupy programowej jest Strona 7 z 10

8 dezaktywowany i nie będzie wykonywany (zaprogramowany czas włączenia/wyłączenia nie zostanie usunięty, dezaktywacja dotyczy tylko wykonywania programu włączania/wyłączania). Uwaga! Zawsze dezaktywuj czas włączenia ORAZ wyłączenia wybranej grupy! Jeżeli chcesz reaktywować czas włączenia/wyłączenia, wybierz odpowiedni czas włączenia/wyłączenia danej grupy programowej przy pomocy przycisku PGM, a następnie naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków: STD/HRS, MIN/CD lub TAG/WEEK. W przypadku gdy dany czas włączenia/wyłączenia został wcześniej zaprogramowany (a ustawienia zostały zapisane), zostanie on reaktywowany, tj. odpowiedni program włączania/wyłączania jest znów aktywny. Uwaga! Zawsze reaktywuj czas włączenia ORAZ czas wyłączenia wybranej grupy programowej! Tryb odliczania W trybie odliczania można wybrać okres czasu od 1 min. do 23 godz. 59 min. Wraz z rozpoczęciem odliczania urządzenie zostaje włączone. Kiedy odliczanie kończy się ( 0:00:00 ), urządzenie jest wyłączane. W przypadku wybrania lub uruchomienia trybu odliczania wszystkie automatyczne programy włączania/wyłączania zostają dezaktywowane. Oznacza to, że czasy włączania/wyłączania zdefiniowane dla poszczególnych godzin/dni w grupach programowych nie będą wykonywane. Kiedy wyłącznik zegarowy pracuje w normalnym trybie (wyświetlanie godziny), naciśnij przycisk MIN/CD, aby rozpocząć odliczanie (jest to możliwe tylko wtedy, gdy czas odliczania został wcześniej zaprogramowany!). Aby zaprogramować czas odliczania, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w dziale Programowanie (kiedy wyłącznik wyświetla godzinę, naciśnij kilka razy przycisk PMG do czasu, aż w górnym lewym rogu wyświetlacza pojawi się symbol CD, następnie ustaw wybrany czas odliczania przy pomocy przycisków STD/HRS oraz MIN/CD ; odczekaj chwilę, aż ustawienia zostaną zapisane i wyświetlacz znów będzie wskazywał godzinę). Wyłącznik zegarowy jest włączony, wyświetlacz wskazuje upływający czas, w lewym górnym rogu wyświetlacza znajduje się symbol CD. Podczas pracy w trybie odliczania istnieje możliwość przełączania między wyświetlaniem godziny, a wyświetlaniem odliczanego czasu przy pomocy przycisku PMG. Podczas wyświetlania godziny na wyświetlaczu miga symbol CD. Strona 8 z 10

9 Aby zatrzymać odliczanie ręcznie, naciśnij krótko przycisk MIN/CD lub TAG/WEEK (jeżeli to konieczne, przejdź wcześniej do wyświetlania odliczanego czasu przy pomocy przycisku PMG ). Wyświetli się oryginalny czas odliczania, urządzenie jest wyłączone. (Można teraz znów zrestartować odliczanie w razie potrzeby). Po 8 sekundach wyświetlacz powraca do normalnego trybu (wyświetlanie godziny). Kiedy odliczanie kończy się ( 0:00:00 na wyświetlaczu), urządzenie jest wyłączane. Po 8 sekundach wyświetlacz powraca do normalnego trybu (wyświetlanie godziny), o ile nie został naciśnięty żaden inny przycisk. Konserwacja i serwis Wyświetlacz zegarowy nie wymaga konserwacji. Nie należy otwierać go ani rozkładać na części. Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącznika zegarowego, odłącz go z sieci zasilania oraz odłącz przyłączone urządzenie. Do czyszczenia zewnętrznej obudowy wyłącznika używaj suchej, czystej, miękkiej szmatki. Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani roztworów chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię oraz zakłócić pracę wyłącznika zegarowego. Nie trzyj wyświetlacza zbyt mocno, ponieważ może to spowodować powstanie zarysowań. Usuwaj kurz przy pomocy czystej miękkiej szczotki. Usuwanie Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają wiele cennych materiałów nadających się do recyklingu. Po zakończeniu okresu użytkowania wyłącznika zegarowego, należy usunąć go zgodnie z obowiązującymi postanowieniami i rozporządzeniami prawnymi (np. oddać do punktu odzyskiwania surowców w miejscu zamieszkania). Nie wyrzucaj wyłącznika zegarowego razem z odpadami komunalnymi! Akumulator powinien być usuwany osobno. Aby usunąć akumulator, wyłącznik powinien zostać całkowicie rozebrany (najpierw odłącz go od zasilania, stosuj się do wskazówek bezpieczeństwa; jeżeli nie jesteś pewien, jak wyjąć akumulator, poproś o pomoc specjalistę). Nigdy nie doprowadzaj do zwarcia biegunów akumulatora niebezpieczeństwo wybuchu! Specyfikacja techniczna Wyłącznik zegarowy może być podłączany do gniazdka sieci zasilającej 230 V~ /50 Hz wyposażonego w przewód ochronny Maksymalne pobierane obciążenie: 3680 W (230V~, 16A) obciążenie rezystancyjne Wyłącznik przeznaczony jest do użytkowania wyłącznie w suchych pomieszczeniach wewnętrznych! Odbiornik DCF do automatycznego ustawiania godziny/daty, możliwość ręcznego ustawienia Strona 9 z 10

10 Gniazdko do przyłączania urządzeń wyposażone w przewód ochronny oraz zintegrowane zabezpieczenie przed dziećmi LCD Cztery grupy programowe (możliwość zaprogramowania czasów włączenia/wyłączenia) Tryb odliczania (maksymalny czas odliczania = 23 godz. 59 min.) Najkrótszy odstęp czasu pomiędzy wyłączeniem/wyłączeniem: 1 minuta Zintegrowany akumulator NiMH do zapisywania danych Temperatura otoczenia: +5 C to +40 C Deklaracja zgodności Niniejszym producent oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Deklaracja zgodności niniejszego urządzenia dołączona jest jako osobny dokument. Strona 10 z 10

Cyfrowy programator tygodniowy DCF z podświetleniem Nr produktu

Cyfrowy programator tygodniowy DCF z podświetleniem Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator tygodniowy DCF z podświetleniem Nr produktu 000552447 Strona 1 z 12 Cyfrowy programator tygodniowy DCF z podświetleniem Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Produkt

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Instrukcja obsługi Numer produktu: 551911 Strona 1 z 1 Strona 2 z 2 Elementy obsługi (Rys. A) 1. Wyświetlacz LCD 2.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Nie pozostawiaj opakowania produktu bez nadzoru; może stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.

Nie pozostawiaj opakowania produktu bez nadzoru; może stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci. Cyfrowy zegar ścienny sterowany radiowo Instrukcja obsługi Nr produktu: 671661 1. Przeznaczenie Zegar ten posiada następujące funkcje: wyświetlanie dokładnej godziny, daty, wilgotności względnej oraz temperatury.

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału

Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Nr produktu 672596 Produkt ten jest

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672607 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 8 Przeznaczenie Budzik radiowy z dużym wyświetlaczem jest przeznaczony do dekodowania sygnału radiowego DCF nadawanego z zegara

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 9202, 44 mm x 12 mm, pasek metalowy

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 9202, 44 mm x 12 mm, pasek metalowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672681 Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 9202, 44 mm x 12 mm, pasek metalowy Strona 1 z 6 Przeznaczenie produktu Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlenia daty

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP45, antracytowy

Programator tygodniowy cyfrowy, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP45, antracytowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator tygodniowy cyfrowy, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP45, antracytowy Nr produktu 614900 Strona 1 z 8 1. Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny Eurochron EFWU 5000

Zegar ścienny Eurochron EFWU 5000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny Eurochron EFWU 5000 Nr produktu 672612 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu. Czas jest ustawiany automatycznie, przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany Nr produktu 672676 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty.

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe

Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe Tryby programowania : Automatyczny 1 Automatyczny 2 Obecny czas i dzień Dni tygodnia Mo = Monday (Poniedziałek) Di = Tuesday (Wtorek) Mi = Wednesday (Środa) Do =

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem

Lampa stołowa Mapa świata z wbudowanym budzikiem Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lampy stołowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672765 Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, 0 - +50 C -Budzik Kwarcowy TFA 60.2011, Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm Strona 1 z 7 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 7

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny, radiowy Eurochron EFWU 6402, śr. 30,5 cm,termometr/higrometr,

Zegar ścienny, radiowy Eurochron EFWU 6402, śr. 30,5 cm,termometr/higrometr, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672714 Zegar ścienny, radiowy Eurochron EFWU 6402, śr. 30,5 cm,termometr/higrometr, Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt wskazuje czas dnia w łatwy i czytelny sposób na

Bardziej szczegółowo

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter telewizyjny PAL do NTSC Nr produktu 989268 Strona 1 z 5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Produkt służy do dwukierunkowej konwersji sygnału PAL (50 Hz) do NTSC (60 Hz). System

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy sterowany radiowo. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Środki bezpieczeństwa

Zegar cyfrowy sterowany radiowo. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Środki bezpieczeństwa Zegar cyfrowy sterowany radiowo Instrukcja obsługi Nr produktu: 671633 Środki bezpieczeństwa Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji powodują automatyczne wygaśnięcie

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Zegar łazienkowy sterowany sygnałem radiowym. Art. Nr INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zegar łazienkowy sterowany sygnałem radiowym. Art. Nr INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348009 Zegar łazienkowy sterowany sygnałem radiowym Art. Nr 55 73 162 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed skorzystaniem z produktu, należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 Nr produktu 672611 Strona 1 z 5 Sposób użycia Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu. Czas jest ustawiany automatycznie, przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne

Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne Telestart T100 HTM Polski 2 Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne Szanowni Klienci firmy Webasto! Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Zakładamy, że

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Minutnik Eurochron EDT 3000, 99 min/59s, szary

Minutnik Eurochron EDT 3000, 99 min/59s, szary INSTRUKCJA OBSŁUGI Minutnik Eurochron EDT 3000, 99 min/59s, szary Nr produktu 672616 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Ten wodoodporny minutnik może być stosowany jako zegar z wyświetlaczem czasu odliczanego

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zegar sterujący

Cyfrowy zegar sterujący Cyfrowy zegar sterujący Nr zam. 61 07 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga! Koniecznie przeczytać! W razie uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem Instrukcji wygasają roszczenia z tytułu gwarancji. Nie ponosimy

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy DCF Conrad z projektorem

Zegar cyfrowy DCF Conrad z projektorem Zegar cyfrowy DCF Conrad z projektorem Instrukcja obsługi Nr produktu: 671650 1. Opis funkcji Sygnał radiowy DCF wskazujący dokładną godzinę, jest kodowany i nadawany z nadajnika znajdującego się w Maiflingen,

Bardziej szczegółowo

Stacja załączająca US-12N Nr produktu

Stacja załączająca US-12N Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N Nr produktu 000513123 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N 230V AC 12A Nr artykułu 400033 Szanowni klienci, Dziękujemy za pokładane w nas

Bardziej szczegółowo

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1424674 Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy Strona 1 z 5 Elementy sterowania 1. Przycisk ustawienia czasu 2. Przycisk 3. Przycisk 4. Przycisk Drzemki 5. Przycisk 1 6. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy sterownik wyłączania z zegarem tygodniowym

Cyfrowy sterownik wyłączania z zegarem tygodniowym Cyfrowy sterownik wyłączania z zegarem tygodniowym Instrukcja obsługi Wersja 05/09 Best.- Nr. 61 06 96 Przeznaczenie produktu Ten produkt łączy w sobie 2 funkcje. Do jednego wyłącznika ściennego/programatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Conrad RSL, 433 MHz, Do 10 odbiorników na kanał

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Conrad RSL, 433 MHz, Do 10 odbiorników na kanał INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000640374 Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Conrad RSL, 433 MHz, Do 10 odbiorników na kanał Strona 1 z 6 Stosować zgodnie z instrukcjami producenta Pilot umożliwia

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy z programem dziennym

Termostat pokojowy z programem dziennym Termostat pokojowy z programem dziennym Instrukcja obsługi Nr produktu: 610701 Wersja 06/06 PRZEZNACZENIE Termostat pokojowy z programem dziennym służy do włączania podłączonych urządzeń (np. palnika,

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI z wtykowym nadajnikiem, CE

Zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI z wtykowym nadajnikiem, CE INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000873879 Zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI z wtykowym nadajnikiem, CE Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt przeznaczony jest do przesyłania cyfrowego sygnału video

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Termometr ogrodowy TFA, zasilanie słoneczne, -25 do +70 C

Termometr ogrodowy TFA, zasilanie słoneczne, -25 do +70 C Termometr ogrodowy TFA, zasilanie słoneczne, -25 do +70 C Instrukcja obsługi Rozpoczynanie Otworzyć komorę baterii za pomocą śrubokręta. Włożyć baterie (akumulatory 1 x 1,2 V AA dla podświetlenia; bateria

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy PCR c31 z projektorem

Budzik cyfrowy PCR c31 z projektorem INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy PCR 156 8935c31 z projektorem Nr produktu 398856 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Celem zegara jest dekodowanie sygnału radiowego DCF który zawiera czas cezowego zegara atomowego

Bardziej szczegółowo

Zegarek kwarcowy Eurochron EFAUT 3302, sterowany radiowo

Zegarek kwarcowy Eurochron EFAUT 3302, sterowany radiowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek kwarcowy Eurochron EFAUT 3302, sterowany radiowo Nr produktu 672677 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiony

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

Latarka LED Voltcraft 1 W, z ładowarką, 2600 mah *

Latarka LED Voltcraft 1 W, z ładowarką, 2600 mah * INSTRUKCJA OBSŁUGI Latarka LED Voltcraft 1 W, z ładowarką, 2600 mah * Numer produktu: 868732 Zastosowanie Ten produkt jest przeznaczony do użytku jako mobilne źródło światła. Jako źródło światła używana

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1404023 Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 1. Czujnik podczerwieni 2. Projektor 3. Przycisk włączenia/wyłączenia projekcji 4. Czas projekcji

Bardziej szczegółowo

Budzik ze stacją pogodową DCF

Budzik ze stacją pogodową DCF Budzik ze stacją pogodową DCF Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1 z 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI.  Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampki zewnętrzne Polarlite Net Light Ciepłe białe LED 200 PNL-01-001 Zimne białe LED 200 PNL-01-002 Ciepłe białe LED 96 PNL-01-003 Zimne białe LED 96 PNL-01-004 Strona 1 z 6 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

Grzejnik konwektorowy z programatorem 24 h

Grzejnik konwektorowy z programatorem 24 h INSTRUKCJA OBSŁUGI Grzejnik konwektorowy z programatorem 24 h Nr produktu: 560075 Strona 1 z 6 Przeznaczenie produktu: Grzejnik konwerterowy przeznaczony jest do ogrzewania powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup słuchawek w opasce z mikrofonem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy łazienkowy Renkforce

Zegar cyfrowy łazienkowy Renkforce INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001380333 Zegar cyfrowy łazienkowy Renkforce Strona 1 z 6 Przeznaczenie produktu Produkt przeznaczony jest do wyświetlania czasu, daty i temperatury wewnętrznej. Czas ustawiany

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu 000640465 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLRD2 Numer produktu 64 04 65 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany wygaszacz

Bardziej szczegółowo

Radiowy zegar ścienny EFWU 6400

Radiowy zegar ścienny EFWU 6400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672712 Radiowy zegar ścienny EFWU 6400 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numer produktu 672712 /wersja 04/12 PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Produkt pokazuje godzinę na analogowym,

Bardziej szczegółowo

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000100311 Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał Strona 1 z 7 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup produktu marki Voltcraft. To bardzo dobra decyzja.

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Tastor Konsum SD - Astro Nr produktu

Tastor Konsum SD - Astro Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Tastor Konsum SD - Astro Nr produktu 000646680 Strona 1 z 13 1/5 Tastor Konsum SD - Astro Urządzenie do sterowania roletami z funkcją astro i przyłączem czujnika SD Instrukcja montażu

Bardziej szczegółowo

Radio FM przenośne Muse M-050 R

Radio FM przenośne Muse M-050 R INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM przenośne Muse M-050 R Produkt nr: 393841 Strona 1 z 7 LOKALIZACJA I OPIS KONTROLERÓW Strona 2 z 7 1. Wskaźnik 2. Regulator pasma 3. Wyboru pasma FM / MW 4. Gniazdo AUX IN 5.

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Zegar TFA Budzik Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, (DxS) 110 mm x 102 mm

Zegar TFA Budzik Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, (DxS) 110 mm x 102 mm w INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268319 Zegar TFA 60.1508.02 -Budzik Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, (DxS) 110 mm x 102 mm Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 759788 Stoper TFA 38.2029, zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu Nr produktu 000103696

Licznik prądu Nr produktu 000103696 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu Nr produktu 000103696 Strona 1 z 8 3. Zawartość opakowania Tuż po rozpakowaniu sprawdź zawartość opakowania licznika prądu. Sprawdź tez czy sam licznik jest w dobrym stanie.

Bardziej szczegółowo

S10. Instrukcja Obsługi. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Instrukcja Obsługi.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.pl S10 Instrukcja Obsługi dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Sterownik Zaworu Trójdrożnego AURATON S10 to sterownik przeznaczony do sterowania zaworem trójdrożnym. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 396350 Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic 5005-0105 Strona 1 z 7 1. Wprowadzenie Drogi kliencie, Dziękujemy bardzo za zakup jednego z naszych produktów.

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie,

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie, Stacja pogody 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stacji pogody 3D. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright 1 1. WYŚWIETLACZ 2. WSKAŹNIK PM 3. WSKAŹNIK STANDBY 4. WSKAŹNIK ALARM 1 5. SNOOZE/SLEEP/DIMMER 6. MEMORY- 7. /TUNE+/ROK/MIESIĄC/DZIEŃ 9. RADIO ON-OFF /ALARM OFF 10.WSKAŹNIK ANTENY RCC 11.WSKAŹNIK

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Produkt przeznaczony jest do użytku w suchych pomieszczeniach zamkniętych. Nie może zostać zawilgocony lub zmoczony.

Produkt przeznaczony jest do użytku w suchych pomieszczeniach zamkniętych. Nie może zostać zawilgocony lub zmoczony. Regulator oświetlenia z wyświetlaczem dotykowym Instrukcja obsługi Nr produktu: 624000 Wersja 10/08 Przeznaczenie Regulator ten posiada ekran dotykowy i może być używany do regulacji oświetlenia. Regulator

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s

Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672008 Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s Strona 1 z 5 Przeznaczenie produktu Urządzenie jest połączeniem stopera i minutnika.

Bardziej szczegółowo