SPIS TREŚCI. I. Karta uzgodnień... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. I. Karta uzgodnień... 3"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI I. Karta uzgodnień... 3 II. Wprowadzenie Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Przepisy i normy związane Charakterystyka zabezpieczanych pomieszczeń Charakterystyka pożarowa obiektu Opis zagrożeń... 5 III. System sygnalizacji pożaru Materiały i urządzenia Dobór urządzeń Opisy techniczne Centrala systemu sygnalizacji pożaru Automatyczne czujki pożarowe Ręczne ostrzegacze pożarowe Sygnalizatory akustyczno-optyczne Zestawienie urządzeń i materiałów Opis instalacji Rozmieszczenie elementów systemu Lokalizacja centrali sygnalizacji pożaru CSP Rozplanowanie linii pożarowych Rozmieszczenie czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych Sterowania Sygnalizatory akustyczne System monitoringu zewnętrznego Monitorowania Opis działania systemu Alarmowanie Organizacja alarmowania Sposób alarmowania IV. Montaż systemu SSP Okablowanie systemu V. Uwagi końcowe Testy i pomiary systemu SAP VI. Certyfikaty, świadectwa dopuszczenia VII. Część rysunkowa Spis rysunków 1 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SCHEMAT IDEOWY 2 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru PIWNICA 3 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru PARTER 4 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru PODDASZE 5 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru STRYCH 2

2 I. KARTA UZGODNIEŃ Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Czarnoleska Leszno Instalacja: System Sygnalizacji Pożaru UZGODNIENIA: 3

3 II. WPROWADZENIE 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie przy ul. Czarnoleskiej PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią: - Zlecenie Inwestora, - Projekt architektoniczny obiektu, - Wizja lokalna obiektu, - Obowiązujące normy i przepisy, - Założenia projektowe PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz ze zmianami) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz ze zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) weszło w życie r. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 o badaniach i certyfikacji(dz.u. Nr 55, poz 250 i Nr 158 poz. 1042) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55 poz. 362) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz. 906) Norma PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa (z wyłączeniem p ) 4

4 PN-92/M-51004/05, 07, 08, 09 Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej Warunki organizacyjno techniczne, jakim powinny odpowiadać połączenia urządzeń sygnalizacyjno alarmowych z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i zasady ich uzgadniania. KG PSP nr BZ-IV-6/44/93 z 1993 r. Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Podstawowe zasady projektowania instalacji pożarowej. Warszawa 1994 (opracowanie J. Ciszewskiego w oparciu o materiały VdS) Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Zasady sterowania automatycznymi urządzeniami przeciwpożarowymi przez systemy sygnalizacji pożarowej. (opracowanie J. Sawickiego) Dokumentacja techniczno-ruchowa systemu Szkolenia i wiedza własna projektanta 2. CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZANYCH POMIESZCZEŃ 2.1. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU Przedmiotowy budynek to były obiekt szkolny, zlokalizowany przy ulicy Czarnoleskiej 2 w Lesznie. Konstrukcja budynku tradycyjna ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej, o zróżnicowanych grubościach. Dach o układzie prostym, dwuspadowy, konstrukcja drewniana. Schody zewnętrzne betonowe, schody wewnętrzne: do piwnicy betonowe, między łącznikiem a parterem betonowe, an piętro drewniane dwubiegowe, na strych drabiniaste, drewniane. Cały budynek stanowi jedną strefę pożarową. Budynek użyteczności publicznej za strefą kwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Przewidywana maksymalna ilość osób wynosi: Parter 2 sale lekcyjne + salka do gimnastyki korekcyjnej (razem do 75 osób), Poddasze 2 sale lekcyjne + salka zajęć językowych (razem do 50 osób) OPIS ZAGROŻEŃ System sygnalizacji pożaru projektuje się tak, aby skutecznie kontrolować wyznaczony do ochrony obszar. Zabezpieczenie obejmuje wszystkie kondygnacje Zainstalowane urządzenia sygnalizacji pożarowej mają na celu możliwie wczesne wykrycie pożaru oraz alarmowanie o nim w celu podjęcia odpowiednich działań, jak np. ewakuacja ludzi, mienia, wezwanie straży pożarnej, awaryjne zapisanie danych lub załączenie systemów automatyki budynku. 5

5 III. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU 3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 3.1. DOBÓR URZĄDZEŃ Dobór urządzeń systemu sygnalizacji alarmu pożaru dokonano w oparciu o: - obowiązujące przepisy i normy w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych, - charakterystykę budynku, - wytyczne inwestora, - doświadczenie projektanta. Proponowane urządzenia mają szerokie zastosowanie w obiektach tej klasy i dotychczasowe ich działanie potwierdza niezawodność konstrukcji elementów składowych systemu przy najwyższym stopniu ochrony OPISY TECHNICZNE CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU Zaprojektowany system sygnalizacji pożaru oparty o centralę Esser IQ8 Control C. Centrala przeznaczona jest do akustycznego i optycznego sygnalizowania zagrożenia pożarowego oraz wskazania zagrożonego miejsca na podstawie informacji odbieranych od ostrzegaczy pożarowych, a także do sterowania przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi (sygnalizatory, klapy, wentylatory itp.). System essertronic jest systemem mikroprocesorowym w pełni adresowalnym analogowym tzn. umożliwia identyfikację numeru i rodzaju każdego elementu liniowego zainstalowanego w adresowalnej linii dozorowej. Obraz 1. Centrala Esser IQ8 Control C z obudową na akumulatory 6

6 Podstawowe funkcje realizowane przez centrale to: Modułowa konstrukcja i elastyczna konfiguracja zapewniająca łatwą adaptację w przypadku zmiany wymagań Podwójne bezpieczeństwo poprzez opcjonalne zdublowanie procesora identyfikacja pojedynczego sygnalizatora z wyświetlaniem informacji na wyświetlaczu LCD o miejscu jego zainstalowania pamięć zdarzeń wraz z datą i godziną możliwość sterowania urządzeniami wykonawczymi (sygnalizatory akustyczne, tryskacze, zraszacze, klapy oddymiające itp.) możliwość podłączenia komputera (PC) do odczytu sterowania centralą diagnostyka błędów na poziomie modułów wyjścia do monitoringu w PSP lub firmie ochroniarskiej zgodność ze wszystkimi stosowanymi normami i przepisami zintegrowana drukarka wewnętrzna. Centrala odporna jest na zaniki napięcia sieciowego oraz przerwy i zwarcia na liniach dozorowych i sterujących. Najważniejszą zaletą tej centrali jest niezawodne i pełne monitorowanie współpracujących z nią czujek, ręcznych przycisków i co najistotniejsze pętli dozorowych (obustronne zasilanie i kontrolowanie pętli dozorowej pozwala prawidłowo działać systemowi nawet w przypadku uszkodzenia oprzewodowania a informacja o uszkodzeniu jest podawana na wyświetlaczu centrali). Centrala zapewnia podgląd w dowolnej chwili faktycznego stanu wszystkich czujek i wyróżnia czujki zabrudzone z możliwością ich automatycznej kompensacji. Dodatkową funkcją centrali jest zmiana progu alarmowania poszczególnych czujek (zmiana czułości), a także blokowania czasowego i stałego wyróżnionych czujek, pętli, sygnalizatorów itp. (funkcja istotna podczas np. remontów obiektu). Najistotniejszą i wyróżniającą ten system od innych cechą jest sygnalizowanie przez centralę zagrożenia pożarowego w najwcześniejszym stadium pożaru (tlenie, żarzenie), co może w znaczny sposób przyspieszyć akcję gaśniczą i ograniczyć potencjalne straty materialne. Instalację systemu sygnalizacji pożaru należy podłączyć do systemu monitoringu do Państwowej Straży Pożarnej AUTOMATYCZNE CZUJKI POŻAROWE Czujki systemu Esser charakteryzują się najwcześniejszą sygnalizacją alarmów pożarowych dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii wielosensorowej oraz wyposażeniu każdej czujki w mikroprocesor zapieniający rozproszenie inteligencji systemu. W instalacji system sygnalizacji pożaru proponuje się zainstalowanie następujące automatyczne czujki: czujki optyczno-termiczne O 2 T serii IQ8Quad, gniazda czujki serii IQ8Quad. Inteligentne czujki pożarowe z serii IQ8 zapewniają najlepsze z możliwych zabezpieczenie dla średnich i dużych budynków o bardzo wysokiej koncentracji wartościowego mienia. Czujki te opracowane zostały specjalnie z myślą o pracy w pętli dozorowej centralek sygnalizacji pożaru essertronic, oferując maksymalną niezawodność eksploatacyjną nawet w przypadku zwarcia lub przerwy w obwodzie. 7

7 Na jednej pętli dozorowej umieścić można maksymalnie 127 czujek inteligentnych, podzielonych na maksymalnie 127 oddzielnych grup dozorowych. Adresowanie poszczególnych czujek na pętli przez centralkę sygnalizacji pożaru może być realizowane przy tym automatycznie (programowo). W razie pożaru następuje natychmiastowa identyfikacja czujki, która zgłosiła alarm, oraz grupy dozorowej, do której należy. Alarm przekazywany jest automatycznie do służb interwencyjnych, np straży pożarnej. Multisensorowa czujka dymu O 2 T wyposażona w dwa sensory optyczne analizujące sygnały z komory optycznej pod dwoma różnymi kątami oraz w dodatkowy sensor temperaturowy dla pewnego i szybkiego rozpoznawania od pożarów tlewnych aż po pożary płomieniowe przy zapewnieniu równomiernej charakterystyki czułości (reakcji). Porównanie sygnałów z obu sensorów rozproszeniowych pozwala na klasyfikację rodzaju dymu, redukcję fałszywych alarmów, takich jak np. para wodna lub pył. Dzięki swoim właściwościom detekcyjnym czujka jest w stanie wykrywać pożary testowe od TF1 do TF6. Wielosensorowa czujka O 2 T nadaje się także do pracy w warunkach, w których panuje temperatura do +65 C. Obraz 2. Automatyczna czujka pożarowa IQ8Quad, Gniazdo czujki RĘCZNE OSTRZEGACZE POŻAROWE Ręczne ostrzegacze pożarowe są używane w systemach sygnalizacji pożarowej do przekazywania, poprzez ręczne jego uruchomienie, informacji o zauważonym pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji pożaru. Jest to urządzenie, w którym po zbiciu szybki i wciśnięciu przycisku przesyła do centrali kryterium alarmu pożarowego. Przyciski te wyposażone są we własny zintegrowany mikroprocesor i zapewniają nawet w wykonaniu podstawowym takie cechy jak zatrzask alarmu, własny wskaźnik zadziałania i softwarową adresację. Poza tym każdy moduł elektroniki analogowego przycisku posiada wejście dla podłączenia standardowej linii bocznej, gdzie można podłączyć standardowe, nieadresowalne przyciski. Obraz 3. Ręczny ostrzegacz pożaru IQ8 8

8 SYGNALIZATORY AKUSTYCZNO-OPTYCZNE Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej z sygnalizacją optyczną lampą z zespołem diod LED w systemach sygnalizacji pożaru. Sygnalizator przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych natomiast sygnalizator z podstawką jest sygnalizatorem zewnętrznym (IP65) ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW Lp. Opis Nr katalogowy Typ Ilość 1. Centrala Esser IQ8 ConrolC szt Obudowa na kumulatory szt Akumulator 12V 25Ah szt Karta peryferii IQ8 Control szt Zespół obsługi z drukarką szt Czujka multisensorowa O 2 T serii IQ szt Gniazdo czujki serii IQ8 Quad szt Płytka elektroniki ROP szt Obudowa ROP szt Sygnalizator akustyczno-optyczny szt Podstawka sygnalizatora IP szt. 2 Nadajnik monitoringu - UTA (przesył sygnału 12. dwutorowo - radio i telefon) z aktualnym Świadectwem Dopuszczenia CNBOP - kpl Przewód (linie dozorowe) YnTKSYekw 1x2x0.8 kpl Przewód (sygnalizatory, sterowanie) HDGs 2x1 kpl Przewód (zasilanie) HDGs 3x2,5 kpl Uchwyty i kołki metalowe kpl Rurka PCV. Listwy, Rurka peszel kpl Materiały instalacyjne (uchwyty, kołki, itp.) 9

9 4. OPIS INSTALACJI Wszystkie części składowe systemu sygnalizacji alarmu pożaru będą spełniać wymagania norm związanych dla systemów ppoż., a urządzenia systemu sygnalizacji alarmu pożaru posiadać odpowiednie aktualne Certyfikaty Zgodności oraz Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie koło Otwocka, ul. Nadwiślańska 213 lub odpowiednie instytucje. Poszczególne obszary obsługiwane będą przez pętle detekcyjne, na których umieszczone będą elementy systemu. System sygnalizacji charakteryzuje się budowa modułową, co w przypadku montażu etapowego jest bardzo istotnym czynnikiem pozwalającym na montaż tylko wybranych elementów bez utraty funkcjonalności systemu. Taki sposób montażu sprawdza się zwłaszcza w przypadku montażu systemu w użytkowanym budynku i kiedy montaż należy przeprowadzać bez zakłócenia w funkcjonowaniu ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW SYSTEMU LOKALIZACJA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻARU CSP Centralę Systemu Sygnalizacji Pożaru (CSP) należy zamontować w pokoju nauczycielskim na parterze (rysunek nr 3) ROZPLANOWANIE LINII POŻAROWYCH Poszczególne powierzchnie (strefy) są obsługiwane przez pętlą analogową (linie dozorowe pętlowe zapewniające dwustronne zasilanie czujek) zawierającą automatyczne czujki dymu oraz ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP). Wszystkie elementy linii dozorowej posiadają swój indywidualny adres, co umożliwi ich jednoznaczną lokalizację. Poszczególne elementy systemu podłączono do odpowiednich pętli zgodnie z rysunkową dokumentacją techniczną, która stanowi integralną część niniejszego opracowania ROZMIESZCZENIE CZUJEK ORAZ RĘCZNYCH OSTRZEGACZY POŻAROWYCH Czujki zainstalowano zgodnie z rysunkową częścią dokumentacji, w poszczególnych pomieszczeniach. Czujki dymu oraz czujki temperatury zamontowane zostały bezpośrednio na suficie. Ręczne ostrzegacze pożarowe zainstalowano zgodnie z rysunkową częścią dokumentacji, bezpośrednio na ścianie. W sytuacji alarmu pożarowego centrala sygnalizacji pożaru wysyłać będzie zaprogramowane sygnały, które aktywują odpowiednie przekaźniki. 10

10 4.2. STEROWANIA SYGNALIZATORY AKUSTYCZNE W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, które osiągnie stan ALARM II stopnia centrala sygnalizacji pożaru wysteruje alarmowy sygnał uruchamiający sygnalizatory akustyczne. Sygnalizatory akustyczne zostały zgodnie z rysunkiem nr 1. Charakterystyka budynku nie wpływa na wymóg strefowego włączania sygnalizatorów. Pożar II stopnia wygenerowany przez centralę na podstawie jakiegokolwiek z sygnałów włącza wszystkie sygnalizatory w całym budynku. Dla poszczególnych sygnalizatorów akustycznych, które będą zamontowane w obiekcie i będą działały przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego przyporządkowane zostały konkretne przekaźniki sterujące SYSTEM MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, które osiągnie stan ALARM II stopnia centrala sygnalizacji pożaru automatycznie prześle sygnał pożarowy Alarmu II stopnia do Państwowej Straży Pożarnej oraz w przypadku awarii zbiorczy sygnał uszkodzenia systemu do Stacji Monitorowania Alarmów MONITOROWANIA Centrala systemu sygnalizacji alarmu pożaru realizować będzie funkcje monitorowania współzależnych systemów bezpieczeństwa w obiekcie: Sygnalizatory akustyczno-optyczne. 11

11 5. OPIS DZIAŁANIA SYSTEMU ALARMOWANIE 5.1. ORGANIZACJA ALARMOWANIA W celu wyeliminowania transmisji fałszywych alarmów do SMA/PSP należy w przypadku systemów z czujkami dwustanowymi stosować dwustopniową organizację alarmowania. System, zgodnie z wymogami obowiązujących norm i przepisów, wykonany zostanie w dwustopniowej organizacji alarmowania SPOSÓB ALARMOWANIA Centrala po otrzymaniu sygnału z czujek wygeneruje Alarm I-stopnia brzęczykiem centrali i komunikatem na wyświetlaczu. Równolegle rozpocznie odmierzanie czasu T1 = 30 sekund na potwierdzenie obecności obsługi. Po potwierdzeniu obecności przez personel obsługujący system, centrala rozpocznie odmierzanie czasu T2 = 180 sekund. W tym czasie należy dokonać oględzin zagrożonego obszaru, a następnie potwierdzić lub skasować alarm. W przypadku nie potwierdzenia obecności personelu lub upłynięciu czasu na weryfikację alarmu centrala wygeneruje Alarm II-stopnia. Włączenie ręcznego ostrzegacza pożarowego spowoduje natychmiastowy Alarm IIstopnia. Przyjmuje się, że alarm pożarowy, zainicjowany przez ręczny ostrzegacz pożarowy, jest alarmem zasadniczym, Alarmem II stopnia, gdyż został zweryfikowany przez człowieka. Alarm II stopnia jest bezpośrednio transmitowany do alarmowego centrum odbiorczego oraz powoduje wysterowanie urządzeń zewnętrznych. Dzięki odpowiedniej kombinacji przedstawionych wyżej rodzajów alarmów możliwe jest zastosowanie alarmowania dwustopniowego, umożliwiającego wywołanie alarmu wstępnego przed alarmem zasadniczym lub alarmowania jednostopniowego wówczas wywołanie alarmu zasadniczego następuje bez poprzedzenia go alarmem wstępnym. Alarm I-stopnia spowoduje (reakcja na zadziałanie jakiejkolwiek z czujek): powiadomienie obsługi brzęczyk w centrali SSP, rozpoczęcie odliczanie czasu na weryfikację. Alarm II-stopnia spowoduje: uaktywnienie sygnalizatorów akustyczno-optycznych, przekazanie alarmu pożarowego systemem monitoringu zewnętrznego do PSP. 12

12 IV. MONTAŻ SYSTEMU SSP Wszystkie elementy systemu należy zamontować zgodnie z rysunkiem projektu technicznego, a połączenia wykonać zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń. Ręczne ostrzegacze pożarowe zamontować na ścianie na wysokości 1,3 m od podłoża. Należy je zamocować trwale i bezpiecznie zgodnie z DTR. Czujki multisensorowe O 2 T w gniazdach zamocować na suficie lub w górnej części przestrzeni międzystropowej z zachowaniem zasad dotyczących montażu i umiejscowienia czujek. 6. OKABLOWANIE SYSTEMU Montaż należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w kraju normami i przepisami. Uwagi odnośnie montażu oprzewodowania i urządzeń: Rozmieszczenie sygnalizatorów wynika ze skali rysunków. Rozmieszczenie ręcznych i automatycznych ostrzegaczy pożarowych przedstawiono na załączonych rysunkach (rzutach). Ręczne ostrzegacze pożarowe należy zainstalować na ścianie na wysokości ca 1,4 m od podłogi, w odległości ca 0,5 m od innego osprzętu jak wyłączniki światła, przyciski dzwonków itp. Ręczne ostrzegacze pożarowe zlokalizowane są w pobliżu klatek schodowych, dróg ewakuacyjnych (komunikacyjnych), hydrantów itp. Sposób wykonywania połączeń między elementami systemu podano na schemacie blokowym instalacji. Instalacje przewodową systemu sygnalizacji pożaru należy wykonać certyfikowanymi kablami, dedykowanych dla systemów sygnalizacji pożarowej. Instalację sygnalizacji pożaru (pętla dozorowa) należy wykonać przewodem teletechnicznym ekranowanym typu YnTKSYekw1x2x0,8 układanym przestrzeniach międzystropowych w rurkach i pod tynkiem zachowując należytą staranność. Sposób układania przyjąć taki sam jak dla instalacji elektrycznych. Instalacje sygnalizacyjne do sygnalizatorów akustycznych należy wykonać przewodem ognioodpornym klasy PH90 typu HDGs 2x1. Do prowadzenia instalacji kablem niepalnym (takich jak: HDGs) należy zastosować metalowe uchwytki i kołki. Zasilanie centrali SSP i urządzeń do monitoringu pożarowego należy wykonać przewodem energetycznym HDGs 3x2,5. Sposób montażu jak dla kabli niepalnych. Czujki, ręczne ostrzegacze, moduły i sygnalizatory należy instalować zgodnie z instrukcjami montażu zawartymi w DTR producenta. Przewody przechodzące przez ściany lub stropy należy prowadzić w osłonach rurkowych (przepustach). Wszystkie przewody należy prowadzić w odległości, co najmniej 0,3 m od instalacji energetycznej. W instalacji SSP niedopuszczalne są połączenia żył przewodów przez skręcanie. 13

13 V. UWAGI KOŃCOWE Uwagi ogólne i eksploatacyjne: Instalację automatycznej sygnalizacji pożaru należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym oraz uwagami w części opisowej, Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, Przed przekazaniem systemu do eksploatacji wykonawca musi dostarczyć użytkownikowi: dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny ze zmianami naniesionymi w trakcie wykonawstwa, skrócony opis obsługi centrali, Sporządzony protokół odbioru końcowego robót z udziałem przedstawicieli Zleceniodawcy, Dla zachowania gwarancji, należy bezwzględnie zapewnić konserwację systemu przez podmiot autoryzowany przez gwaranta. Podczas każdej konserwacji okresowej należy wykonać następujące czynności: sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej, sprawdzenie poprawności działania awaryjnego czujek, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie, sprawdzenie poprawności oprogramowania centrali, poprawności wykonywanych sterowań oraz poprawności wykonywanych monitorowań, sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich, sprawdzenie zasilania awaryjnego. Ogólne zalecenia: Nie wolno palić tytoniu w pomieszczeniach gdzie znajdują się czujki ppoż. Eksploatację urządzeń należy prowadzić zgodnie z DTR producenta oraz obowiązującymi przepisami, Użytkownik systemu winien umieścić obok centrali wykaz osób powiadamianych (adresy i telefony) oraz jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego (książki), w którym należy zamieszczać wszystkie uwagi dotyczące pracy systemu: regularne kontrole instalacji i urządzeń (konserwacja), dokonywane naprawy, zmiany i uzupełnienia w instalacji, wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, fałszywe oraz uszkodzenia, Osoby przewidziane do obsługi, kontroli lub nadzoru zainstalowanego systemu sygnalizacji pożaru należy przeszkolić w zakresie obsługi systemu. Fakt przeszkolenia musi zostać potwierdzony własnoręcznym podpisem osoby przeszkolonej. Zalecenia dla wykonawcy: Gniazda czujek należy instalować bezpośrednio na stropie lub belkach, Pomiędzy czujkami stosować przewody jednoodcinkowe, Odstęp czujek od ścian nie mniejszy niż 0,5 m. W pomieszczeniach o szerokości mniejszej niż 3 m odległość między czujkami dymowymi nie przekracza 15 m, a odległość między czujką a ścianą nie jest większa niż 7,5 m, Czujki należy instalować na suficie w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od belek przegrodowych oraz innych przeszkód przebiegających pod stropem w odległości mniejszej niż 0,15m. Odstępy czujek od ścian nie są mniejsze niż 0,5m, 14

14 Przy montażu gniazd należy zwrócić szczególną uwagę na biegunowość ich podłączenia. Mylne podłączenie doprowadza do nieprawidłowej pracy czujek, Gniazdo bezpiecznikowe zabezpieczające obwód zasilania centralki SSP powinno być koloru czerwonego z opisem centrala ppoż.", Gniazdo bezpiecznikowe zabezpieczające obwód zasilania urządzeń monitoringu pożarowego powinno być koloru czerwonego z opisem monitoring ppoż.", Całość robót należy skoordynować z innymi branżami, a zwłaszcza z branżą elektryczną, Przed odbiorem instalacji sygnalizacji pożaru należy wywołać próbny alarm z wszystkich elementów linii dozorowej, Przed zgłoszeniem do odbioru instalacji SSP należy wykonać pomiary oraz testy (PUNKT 7 niniejszej dokumentacji) i wyniki przekazać Inwestorowi, Należy przeszkolić personel użytkownika w zakresie zasad działania centrali SSP i jej obsługi, Ewentualne rozszerzenie instalacji o dodatkowe elementy (czujki, przyciski, sterowanie klapami dymnymi itp.) należy uzgodnić z projektantem oraz wykonawcą instalacji. 7. TESTY I POMIARY SYSTEMU SAP Test linii dozorowych: test rezystancji linii; należy wykonać pomiary rezystancji poszczególnych pętli dozorowych. Do pomiaru należy użyć miernika posiadającego odpowiednie świadectwo homologacji, test rezystancji izolacji; należy wykonać pomiary rezystancji izolacji poszczególnych pętli dozorowych. Do pomiaru należy użyć miernika posiadającego odpowiednie świadectwo homologacji. Test czujek dymu: test lokalizacji; należy sprawdzić solidność mocowania oraz zgodność opisu czujki i miejsca montażu z planami, test poprawności działania; w celu sprawdzenia poprawności działania należy za pomocą urządzenia zadymiającego pobudzić czujkę do stanu zadziałania. Konsekwencją zadymienia czujki powinien być stan alarmowy wywołany w centrali systemu sygnalizacji pożaru. Centrala powinna wyświetlić informacje identyfikujące lokalizacje pomieszczenie w którym czujka jest zainstalowana. Informacja ta powinna być zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr strefy). Test przycisków ROP: test lokalizacji; należy sprawdzić solidność mocowania oraz zgodność opisu przycisku ROP i miejsca montażu z planami, test poprawności działania; w celu sprawdzenia poprawności działania należy pobudzić przycisk. Konsekwencją zadziałania powinien być stan alarmowy wywołany w centrali systemu sygnalizacji pożaru. Centrala powinna wyświetlić informacje identyfikujące lokalizacje pomieszczenie w którym przycisk jest zainstalowany. Informacja ta powinna być zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr strefy). 15

15 Test central sygnalizacji pożaru: test lokalizacji; należy sprawdzić solidność mocowania oraz zgodność miejsca montażu centrali z planami. pomiar testowy; w celu sprawdzenia poprawności działania centrali należy pobudzić dowolną linię dozorową. Konsekwencją pobudzenia linii powinien być stan alarmowy wywołany w centrali alarmowej. Centrala powinna wyświetlić na wyświetlaczu zestaw informacji identyfikujących zagrożone pomieszczenie. Informacja ta powinna być zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr strefy). Linie sygnalizatorów powinny zostać wysterowane. 16

16 VI. CERTYFIKATY, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA 17

17 VII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Spis rysunków 1 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SCHEMAT IDEOWY 2 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru PIWNICA 3 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru PARTER 4 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru PODDASZE 5 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru STRYCH 18

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego. Wały J. Dąbrowskiego 29 63-900 Rawicz

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego. Wały J. Dąbrowskiego 29 63-900 Rawicz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Egzemplarz 1/7 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU grupa robót 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych klasa robót 45311000-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Karta uzgodnień II. Wprowadzenie III. System sygnalizacji pożaru IV. Montaż systemu SSP V. Uwagi końcowe

SPIS TREŚCI I. Karta uzgodnień II. Wprowadzenie III. System sygnalizacji pożaru IV. Montaż systemu SSP V. Uwagi końcowe SPIS TREŚCI I. Karta uzgodnień... 3 II. Wprowadzenie... 4 1. Przedmiot opracowania... 4 1.1. Podstawa opracowania...4 1.2. Przepisy i normy związane... 4 2. Charakterystyka obiektu... 5 III. System sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU A - ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II

PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU A - ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II ELEKTROSYS S.C. UL. GÓRNOŚLĄSKA 56, 62-800 KALISZ NIP: 618-213-00-87 TEL: +48 62 768 38 38 PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU A - ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II NAZWA OPRACOWANIA: NAZWA OBIEKTU: ADRES BUDOWY:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

2.Opis techniczny instalacji przeciwpożarowej

2.Opis techniczny instalacji przeciwpożarowej 2.Opis techniczny instalacji przeciwpożarowej Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji systemu sygnalizacji pożarowej Podstawa opracowania a) Wytyczne projektowe b) Projekt budowlany w budynku

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Obiekt: Delegatura Kujawsko- Urzędu Wojewódzkiego 87-100 Toruń, ul. Moniuszki 15-21 Toruń, kwiecień

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI.

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. 1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - strona 2 str. 1. Spis zawartości dokumentacji 2 2. Opis stosowanych oznaczeń 3 3. Dane wejściowe do projektowania 3 3.1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL.

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL. O Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 REWIZJA 1 TYTUŁ: OBIEKT: ADRES: INWESTOR: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG 80-952 GDAŃSK UL. WITA STWOSZA 55 UNIWERSYTET GDAŃSKI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA Zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca

Bardziej szczegółowo

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP42 (z modułem MAR42)

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP42 (z modułem MAR42) Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP42 (z modułem 42) IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 121107 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55 IT - Informacja Techniczna:

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS1240/ IGNIS1080/ IGNIS1030/ IGNIS1520M Instrukcja sprawdzenia prawidłowego działania centrali po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 2 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAW-

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Inwestor: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: SYSTEM ODDYMIANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZĘŚĆ H" - INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL

OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL. WASZYNGTONA 4/8 ORAZ SYSTEMU ALARMOWEGO DO MONITOROWANIA RADIOWEGO I TELEFONICZNEGO SALI 54 zał.1 Ogólna charakterystyka systemu: Zakres

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PROJEKT WYKONAWCZY Wymiana okien oraz wykonanie zaleceń Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dn. 13 grudnia 2011r. w Przedszkolu nr 194 ul. W. Sławka 7, 02-495 Warszawa Ursus

Bardziej szczegółowo

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE TELETECHNICZNE 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.Opis techniczny A - Instalacja systemu alarmu pożarowego (SAP) B - Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania DSO C - Instalacja komputerowa D - Instalacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim ul. Plac Zamkowy 1, Lidzbark Warmiński

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim ul. Plac Zamkowy 1, Lidzbark Warmiński JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ASO-SERVICE Spółka z o.o. ul. Szpakowa 8 11-041 Olsztyn ZADANIE: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI AUTOMATYCZNEGO WYKRYWANIA POŻARU W OBIEKCIE MUZEUM WARMIŃSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie pożarowych systemów alarmowych ETA ul. Edisona 1, 80-172 Gdańsk PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych NAZWA INWESTYCJI : Urząd Miejski we Władysławowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System sygnalizacji pożarowej

PROJEKT WYKONAWCZY. System sygnalizacji pożarowej "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna Obiekt: Przebudowa budynku Internatu A oraz części budynku Internatu B Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU (Aktualizacja po zmianach budowlanych) Obiekt: II DOM STUDENTA ŁÓDŹ,UL.RODZEŃSTWA FIBAKÓW 2 Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Łódź, Al. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych NAZWA INWESTYCJI : Instalacja sygnalizacji pożaru i instalacja zdalnego otwarcia okien (do

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2.

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. 2 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Charakterystyka obiektu oraz czynniki zagrożenia. 2.2.

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego.

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Lokalizacja - KPP Brodnica ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica 1. W pomieszczeniach: nr 16a

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 Zał. II PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PRZEBUDOWY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Politechnika Gdańska, Osiedle Studenckie DS

Bardziej szczegółowo

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POśARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL. WASZYNGTONA 4/8 ORAZ SYSTEMU ALARMOWEGO DO MONITOROWANIA RADIOWEGO I TELEFONICZNEGO SALI 54. Ogólna charakterystyka systemu: Zakres ochrony

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT na remont instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania (bez oprzewodowania)

PRZEDMIAR ROBÓT na remont instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania (bez oprzewodowania) PRZEDMIAR ROBÓT na remont instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania (bez oprzewodowania) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOMLPEKS PAŁACOWO PARKOWY W TERESINIE OŚRODEK SZKOLENIOWO REHABILITACYJNY KRUS. AL. DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 1, 96-515 TERESIN. INSTALACJE TELETECHNICZNE.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna Obiekt: Przebudowa budynku Internatu A oraz części budynku Internatu B Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja i rozbudowa instalacji systemu przeciwpożarowego wraz z dostawą i montażem centrali

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Rodzaj opracowania : PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18 Temat: Wewnętrzne instalacje elektryczne Część: elektryczna Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Projektowała inż. Teresa Zabłotny

Bardziej szczegółowo

S T R A z A K. ŻMUDA & JABŁOŃSKI Zabezpieczenia Przeciwpożarowe

S T R A z A K. ŻMUDA & JABŁOŃSKI Zabezpieczenia Przeciwpożarowe S T R A z A K ŻMUDA & JABŁOŃSKI Inwestor: Obiekt: Dokumentacja: Autor: 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 63 tel. 022-861-54-89, fax. 022-861-58-88 tel. 0 602 215 759, 0 602 215 760 Zakład Unieszkodliwiania

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 Instrukcja obsługi IO-E299-001 Edycja IA POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36-39-261,

Bardziej szczegółowo

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna IO - RĘCZNY OSRZEGACZ POŻAROWY ROP42 Aktualizacja: 2017-01-26 Strona 1 z 6 Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP42 IO - Instrukcja Obsługi - Informacja echniczna POŻAR EKR -LA EKR 42 EKR 54 mm Rys1. ROP42 - wymiary

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o.

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o. Cerberus Division CS 1140 AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Właściwości Centrala systemu wykrywania pożaru sterowana mikroprocesorowo o budowie modułowej. Elastyczna architektura

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz.U. z dnia 2009r. Nr 178, poz. 1380)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz.U. z dnia 2009r. Nr 178, poz. 1380) 1. Podstawa opracowania Opracowanie zostało sporządzone w oparciu o umowę nr 588/SE/16 z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Podstawą wykonania niniejszego Projektu jest zlecenie Inwestora.

Podstawą wykonania niniejszego Projektu jest zlecenie Inwestora. Spis treści 1. Przedmiot opracowania 3 2. Podstawa opracowania 3 3. Zakres opracowania 3 3. Koncepcja zabezpieczenia 4 5. Opis systemu sygnalizacji pożaru 5 6. Elementy systemu 8 7. Instalowanie 9 8. Próby

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Urząd Statystyczny ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Temat opracowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Instalacje SAP

Projekt Budowlany Instalacje SAP BIURO PROJEKTOWANIA i REALIZACJI INWESTYCJI 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 17/11 Inwestor: Urząd Miasta Poznań Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Zleceniodawca: Urząd Miasta Poznań Wydział Zdrowia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

System wentylacji bytowej garażu

System wentylacji bytowej garażu Nr:... Stadium: Projekt techniczny Branża: Nazwa: Elektryczna System wentylacji bytowej garażu Obiekt: Inwestor/zleceniodawca: Projektował: SystemairS.A Aleja Krakowska 169 Łazy k/warszawa PL 05-552 Wólka

Bardziej szczegółowo

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2   P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y BIURO USŁUG TECHNICZNYCH TESTA TADEUSZ SULSKI 24-100 PUŁAWY TEL. 81-8882329 ul. DĘBLIŃSKA 2 E-MAIL: t.sulski.testa@gmail.com P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTOR: ZADANIE GMINA MIASTO PUŁAWY ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA N A Z W A I N W E S T Y C J I : BUDOWA CENTRUM REKREACJI I BALNEOLOGII NA BAZIE WÓD GEOTERMALNYCH W PORĘBIE WIELKIEJ ETAP I :BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO -(PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU)

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu.

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Spis treści 1. Wykonanie robót Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

Bardziej szczegółowo

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym.

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym. Załącznik nr 4 do Umowy Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) z monitoringiem podłączonym do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP) Funkcjonalność systemu i procedura

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 2006-10-25. wg rozdzielnika

Tarnowskie Góry, 2006-10-25. wg rozdzielnika Tarnowskie Góry, 2006-10-25 wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji przeciwpożarowego systemu alarmowego służącego do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Inwestor: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Dąbrowskiego 113 41-500 Chorzów Nazwa i adres obiektu: Basen przy Pl. Powstańców Śląskich 1 41-500 Chorzów PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula.

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula. Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 - instalacja oddymiania klatki schodowej - ETAP II Budynek Internatu Zespołu

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY ROZBUDOWY SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY ROZBUDOWY SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY ROZBUDOWY SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ BUDYNEK ŚLĄSKIEGO SZPITALA REUMATOLOGICZNO REHABILITACYJNEGO W USTRONIU, ul. Szpitalna 11 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ ESSERTRONIC

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Centrum Młodzieży im. H. Jordana ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. Stadium:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ I Środa GODZINA Prowadzący Temat Rodzaj zajęć Godziny

MODUŁ I Środa GODZINA Prowadzący Temat Rodzaj zajęć Godziny MODUŁ I Środa 10.05.2017 GODZINA Prowadzący Temat Rodzaj zajęć Godziny 8:30 9:30 mgr inż. Jerzy Ciszewski Klasyfikacja systemów SAP, w tym: - identyfikacja miejsca zagrożenia - rodzaje transmisji - sposób

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Zawartość 1. Przedmiot opracowania... 1 2. Podstawa opracowania... 1 3. Instalacja wentylacji oddymiającej klatki schodowej, ewakuacyjnej E... 1 3.1 Założenia dotyczące działania wentylacji w trybie wentylacji

Bardziej szczegółowo

Egz. 4. KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa. System sygnalizacji poŝarowej. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rydzynie

Egz. 4. KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa. System sygnalizacji poŝarowej. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rydzynie KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax. 0-65-528 76 99 tel. kom. 0-608 214 181 NIP 697-142-98-49 Regon 410268202 Egz. 4 TEMAT: INWESTOR: ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje p.poż., kontroli dostępu i sygnalizacji włamaniowej

Przedmiar robót. Instalacje p.poż., kontroli dostępu i sygnalizacji włamaniowej Przedmiar robót Instalacje p.poż., kontroli dostępu i sygnalizacji włamaniowej Obiekt Kod CPV 45312100-8, 45312200-9, 45314320-0 Budowa Budowa budynku wielorodzinnego z lokalem usługowym Mysłowice Rynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r. Procedury określające sposób podłączenia stacji odbiorczej

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zainstalowanych elementów systemu SAP w paw. A-0 poziom niskiego parteru pom.08/09. A-0 poziom niskiego parteru pom.

Inwentaryzacja zainstalowanych elementów systemu SAP w paw. A-0 poziom niskiego parteru pom.08/09. A-0 poziom niskiego parteru pom. 1. DANE OGÓLNE... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA INWENTARYZACJI... 3 1.3. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA:... 3 1.4. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA... 3 2. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Branża: ELEKTRYCZNA Nazwa obiektu: Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Olsztynie Nazwa zamówienia: Remont obiektów CL OR KOD CPV 45311 000 0 Roboty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo