POCZTA POLSKA WARSZAWA 15 MARCA 1967 BALISTAPUS UNOULATUS. egzotyczne" (p. str. 108) Nr 6 (273) ROK XIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POCZTA POLSKA WARSZAWA 15 MARCA 1967 BALISTAPUS UNOULATUS. egzotyczne" (p. str. 108) Nr 6 (273) ROK XIV"

Transkrypt

1 BALISTAPUS UNOULATUS f POCZTA POLSKA I kwietnia wejdzie w obieg druga tegoroczna seria nowości: ryby egzotyczne" (p. str. 108) Nr 6 (273) ROK XIV WARSZAWA 15 MARCA 1967

2

3 PRÓBA KLASYFIKACJI SEKTORÓW WYDANIA INNSBRUCK -1964" ł. Wstęp Niektóre obecnie wydawane znaczki polskie znajdują się w sprzedaży w sektorach, stanowiących część arkusza drukarskiego. Znaczki te stanowią interesujący materiał do rekonstrukcji tych arkuszy. Oczywiście nie ma potrzeby przeprowadzania rekonstrukcji w sektorach, gdyż te można dostać na poczcie. Uzasadniona jest natomiast rekonstrukcja arkusza z poszczególnych sektorów, ponieważ pełnych arkuszy w sprzedaży nie spotyka się. Nasuwa się teraz pytanie, czy taka rekonstrukcja jest potrzebna. Wydaje się, że tak, choćby ze względu na klasyfikację i badanie usterek, błędnodruków itp. Opisując powtarzającą się usterkę nie wystarczy padać położenia znactka w sektorze, ale trzeba także określić numer sektora. nie mają i ustalenie numeru sektora nastręcza trudności. W niniejszym artykule opisana jest próba klasyfikacji sektorów wydania Innsbruck 1964", składającego się z oś- O Q MW. WWW WWIEM MMMI ~WW WW W WWW. "IWO WWWW O Rys. I miu wartości. Informacje i ustalenia opisane -poniżej oparte są na badaniu kilkuset sektorów wszystkich wartości. Ze zrozumiałych względów najwięcej materiału badano z wartości niższych (20 gr, 30 gr, 40 gr, 60 gr i 1 zł). Rekonstrukcja arkusza drukarskiego znaczków wartości 90 gr Jest rzeczą jasną, że klasyfikacja polegająca na określeniu położenia sektora w arkuszu jest bezprzedmiotowa w przypadku, gdy sektory są numerowane (np. seria medalistów olimpijskich z 1965 r.). Niektóre jednak wydania tej numeracji 2. Podstawy klasyfikacji Arkusze serii Innsbruck" zawierają sześć sektorów sprzedażnych po 20 znaczków. Układ sektorów w arkuszu pokazany jest na rys Ząbkowanie znaczków grzebieniowe przeprowadzono od lewej strony do prawej. Wynika stąd prosty wniosek, że sektory nieparzyste (I, III, V) mają nieprzeząbkowany lewy margines. Natomiast sektory parzyste mają przedziurkowane obydwa pionowe marginesy. Jednym słowem na podstawie obserwacji ząbkowania można określić czy sektor jest parzysty, ozy nieparzysty. 103

4 2. 2. Następnym elementem identyfikującym sektor mogą być punktury oznaczone na rys. I literą A. Punkturą nazywamy dwie skrzyżowane kreski, pionową i poziomą, drukowane wszystkimi kolorami występującymi w sektorze. Na podstawie obserwacji punktur możemy ustalić numery następujących sektorów: Sektor ł: punktura nad pierwszym znaczkiem sektora Sektor II: punktura nad czwartym znaczkiem sektora Sektor V: punktura pod siedemnastym znaczkiem sektora Sektor VI: punktura pod dwudziestym znaczkiem sektora. Podsumowując można stwierdzić, że na podstawie położenia punktur identyfikuje się sektory I, II, V, VI. Niestety, czasem punktury są obcięte przy wyrównywaniu brzegów arkusza. Ażeby uniknąć nieporozumień przy klasyfikacji sektorów, na rysunku 2 podano orientacyjne położenie punktur w czterech omawianych sektorach. Wymiary te różnią się od siebie w sektorach poszczegól,- nych wartości bardzo niewiele (w granicach 0,2 mm). Należy dodać, że w niektórych partiach nakładu znaczków o wyższych nominałach punktury są bardzo słabo odbite, lub nawet w ogóle ich nie widać. Kult Ys G6may 4 Rys Innym oznaczeniem pomagającym w ustaleniu numeru sektora mogą być kreski, według których odbywa się przecinanie arkuszy na sektory. Kreski te drukowane kolorem czarnym oznaczane są na rys. I literą B. TIX ZI WINIALSKI Rys. 2 ~KIE FWINURSKI W wyniku przecięcia arkusza kreski mogą się znaleźć w następujących sektorach: Sektor I - lewy dolny róg Sektor III - lewy górny róg Sektor III - lewy dolny róg Sektor V - lewy górny róg Sektor H - prawy dolny róg Sektor IV - prawy górny róg Sektor IV - prawy dolny róg Sektor VI - prawy górny róg. AR2YtYA DOLNY (z..." 19) d. F.51,41)1145."1:11, d. 44> TABELA I (WYMIARY t, I t, PODANE SP, W MILIMETRACH). s F 2 SEEIOR i 5EKIOR B SEKTORY KerIZYC Cyć 4111Y KRZYLYK DOLNY K 421 tfic / K RZYIY. DOLNY K ZZY i YIt GÓRNY KRZyzyr a 1, 1, a. t, t, a t, t, a t, t, a t, 1 at t, ti ,3 4,3 27 4,0 3,4 77' 3,2 3,8 22* 3,8 3,8 34 2,9 3,8 26' 4,4 4, * 2, ' 3,9 3,8 77 2,2 3,5 22 3,2 3,3 36" 3,5 3,8 25 2,3 3, ' 3, ,4 3,0 79 2,4 3,4 BRAK BRAK 22 3,o 3, ' 3,2 27' ,5 2,9 27 3,8 3,3 78 2,4 3,7 37* 3,9 2,9 24* 4,1 3, , ,1 \--36' 3,3 3, ' 3,5 2,6 104

5 2. 4. Oprócz uprzednio omówionych oznaczeń, w sektorach nieparzystych na górnym i dolnym marginesie znajdują się krzyżyki, wykorzystywane przy ząbkowaniu arkusza, drukowane kolcirean czarnym. Mianowicie arkusz do ząbkowania nakłada się na odpowiednie igły, które powinny trafić właśnie w miejsca gdzie znajdują się krzyżyki. Ponieważ arkusze omawianego wydania ząbkowane były od lewej strony ku prawej, dlatego też krzyżyki znajdują się tylko w sektorach nieparzystych. Badając wymiary tych krzyżyków można ustalić numer sektora. W tabeli ł podane są wymiary krzyżyków według klucza przedstawionego na rys. 3. Jeżeli w tabeli zostawiono puste miejsca, to znaczy, że brak było materiału do przeprowadzenia pomiarów Przy badaniu sektorów znaczka 40 gr Zaobserwowano, że istnieją takie, w których kolor zielony (kluka olimpijskie) jest bardziej intensywny. Kilka z tych sektorów miało punktury jak w sektorze V, ale miało również krzyżyk górny o wymiarach a = M, lr = 2,8 mm, l2 = 3,3 mm (w przeciwieństwie do danych z tabeli 1, gdzie krzyżyka braki. Wymiary dolnego krzyżyka nieznacznie się różniły od danych w tabeli L Znaleziono również sektory IV i VI o intensywniejszym kolorze zielonym. Ze spostrzeżeń tych by wynikało, że maczki były drukowane w dwóch partiach i koloru farby zielonej nie zdołano dobrać jednakowego. Poza tym prawdopodobnie w czasie druku poprawiano oznaczenia na marginesach. Mogłaby wchodzić w grę również ewentualność, że znaczek 40 gr był drukowany dwiema formalni. Wskazywałyby na to różnice w wymiarach krzyżyków, kresek i punktur. Sprawa ta wymaga jednak dokładniejszego zbadania przede wszystkim pod względem powtarzających się usterek na znaczkach tych sektorów. Dwa odcienie koloru żółtego (kółka olimpijskie) stwierdzono w sektorach znaczka 30 gr oraz koloru niebieskiego (prawy zawodnik).7,7 sektorach znaczka 20 gr Reasumując powyższe rozważania zastanówmy się jakie kolejno czynności trzeba wykonać, aby ustalić numer sektora. a) Na podstawie obserwacji margine sów pionowych sektora wnioskujemy czy to jest sektor parzysty czy nieparzysty (wg punktu 2.1). b) Zwracając uwagę na poleżenie punktur identyfikujemy sektory I, II, V, VI. Jeżeli punktur nie ma, to mogły zostać obcięte lub nie odbiły się przy druku. Trzeba zatem sprawdzić czy marginesy sektora są na tyle szerokie, aby punktury Rys o o 3+2 o G z nie uległy obcięciu (wg danych z rysunku 2). c) Jeżeli punktur nie ma to musimy zbadać następne elementy klasyfikacyjne, jak krzyżyki (dla sektorów nieparzystych) oraz kreski cięcia. Można ustalić numer sektora nieparzystego dokonując odpowiednich pomiarów a porównując je z danymi w tabeli I. Jeżeli na marginesach omawiane oznaczenia nie występują wskutek obcięcia lub też wskutek wad druku, to wtedy ustalenie numeru sektora może się odbywać tylko na podstawie badania typowych usterek na znaczkach, a to już przekracza ramy niniejszego artykułu. Na podstawie badań stwierdzono jednak, że w 95 ]o przypadków, numer sektora da się ustalić drogą badania określonego w punktach a, b, c (powyżej). Na załączonej fotografii przedstawiono zrekonstruowany arkusz znaczka n nominale 40 gr. 3. Uwagi dodatkowe Ciekawego materiału dostarcza obserwacja dziurkowania grzebieniowego. Otóż grzebień ząbkujący ma poza igłami niezbędnymi do wybicia dziurek naokoło znaczków, także kilka igieł, które wykonują dziurki leżące poza czworoblokiem znaczków, na górnym i dolnym marginesie sektora (rys. 4). Liczby tych dziurek są różne i zestawienie zaobserwowanych ich kombinacji zawarte jest w tabeli D. Podano tani liczby dodatkowych dziurek według klucza: Liczba dziurek na górnym marginesie + liczba dziurek na dolnym marginesie. Tabela II Nominał Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor muterka I II III IV V VI 20 gr ao gr gr es gr

6 Różnice w ząbkowaniu powstały prawdopodobnie z tego powodu, że znaczki były ząbkowane w kilku partiach. W zakończeniu artykułu chciałbym po- dziękować kol. kol. K. Gryżewskiemu i R. Rzepko za udostępnienie mi swoich sektorów do przejrzenia. Jacek Hapkowski PRZEDSTAWIAMY CZŁONROW HONOROWYCH PKP Z WIZYTA U dra JÓZEFA MACHOWSKIEGO W związku z nadaniem przez Walny Zjazd godności członków honorowych kol. kol.: J. Danielewiczowi, J. Machowskiemu i W. Szosiandowi Redakcja Filatelisty pragnie przedstawić Czytelnikom tych zasłużonych filatelistów i działaczy PZF. W numerze bieżącym zamieszczamy wypowiedź Kolegi Machowskiego przekazaną nam w odpowiedzi na kilka pytań redakcyjnych. Red. Pragniemy przedstawić Czytelnikom filatelistyczną drogę Kolegi do najwyższych wyróżnień w naszym Związku. Czy możemy prosić o naświetlenie Pańskich pierwszych spotkań z filatelistyką? J.M. Wstąpiwszy w 1901 r. do, pierwszej klasy gimnazjalnej natknąłem się na kilku kolegów zbierających znaczki i wycięte z całostek znaki opłaty. W krótkim czasie uległem urokowi tych barwnych, ząbkowanych przeważnie obrazków. Na gwiazdkę otrzymałem album, oczywiście całego świata. Zapoznałem się szybko z wszystkimi podanymi w albumie krajami i koloniami. Zbierałem znaczki, wymieniałem, otrzymywałem w darze oraz kupowałem w antykwariatach w zestawach kopertowych i z wyklejanych zeszycików, nie zdając sobie oczywiście jeszcze sprawy z tego, co prawdziwe a co fałszywe. Niejedna koronówka, przeznaczona na zakup bulki bądź owoców na śniadanie szkolne, powędrowała do sklepiku, w tajemnicy oczywiście przed rodzicami. Album zapełniał się z biegiem czasu, pęczniał również zeszyt z założonymi w trójkąt kartkami, służący jako,magazyn" materiału wymiennego. Kłopoty rosły, zdarzały się chwile rozgoryczenia i rozczarowania, gdy trudno było zdobyć jakiś nowy okaz, bo go nie było na rynku lub był za drogi. Nadeszła tak klasa piąta mojej nauki w gimnazjum. Rosły stawiane nam wymagania. Po naradzie na najwyższym szczeblu (rodzice) zapadła uchwała, że trzeba zrezygnować z nauki gry na fortepianie, na oo zgodziłem się z miłą chęcią i z kolekcjonowania znaczków, co jednak odczułem jako dotkliwy cios,.którego nie mogłem przeboleć przez dłuższy okres czasu. Przyszła matura, studia wyższe, dyplom doktora praw, pierwsza wojna światowa i połączona z nią siedmioletnia służba wojskowa z długim pobytem na frontach, praca zawodowa, rodzina, a o znaczkach w dalszym ciągu nic. Pewnego dnia wpada do arenie syn zaafe rowany i donosi, że ulegając namowom kolegów poszedł z nimi do gmachu urzędu wojewódzkiego w Katowicach (tam mieszkałem z rodziną i pracowałem od 1922 do 1939 r.), gdzie urządzona była wspaniała wystawa znaczków pocztowych, od których oglądania aż w głowie się mąci, tak ich było dużo i różnorodnych, że trzeba to koniecznie zobaczyć. No i stało się! Przykry ten wypadek... miał miejsce jak każdy zorientować się może z nadruków umieszczonych na odnośnych znaczkach wystawowych = w maju 1934 r. Poszedłem raz, a później' już do końca trwającej wystawy co dzień i doświadczyłem na własnej skórze, jak to przekorny bakcyl" zasklepiony w moim organizmie od 30 lat, padłszy na podatny grunt, zaczął się rozwijać i to w sposób dosyt gwałtowny i niebezpieczny. Postanowiłem zbierać znaczki wszystkich państw słowiańskich i nagromadziłem tego dosyć sporo. Nieco później zapoznałem się jednak z naszym przewodnim dziełem, jakim były,;polskie Znaki Pocztowe" i olśniony nagromadzoną w nim wiedzą, odrzuciłem wszelkie inne państwa poświęcając się wyłącznie znaczkowi polskiemu. Red. A czym się Pan pasjonował przede wszystkim w tym drugim okresie zbierania"? 106

7 J.M. Jak każdy początkujący zacząłem gromadzić wszystko, co według mojej opinii mogło wchodzić w zakres mojego zainteresowania, obecnie i w przyszłości. Ponieważ, odmiennie niż to bywało za moich czasów uczniowskich, na ten cel było sporo grosiwa, kupowało się dużo. Zdobycie materiału pospolitego, nawet w całych arkuszach nie sprawiało żadnych trudności. Kłopoty rosły jednak, gdy chodziło o wyszukanie okazów rzadszych. Ubolewałem nad tym do samego wybuchu drugiej wojny, że nie powiodło mi się zdobyć np. krakowskiej 90-halerzówki w czworobloku i ze złamanym A", znaczków dopłaty za 10 hal, 1, 5 i 10 koron, mimo usilnych w tym kierunku starań i nie szczędzenia złotówek na ten cel. Gruntowny przewrót w moich zapatrywaniach na filatelistykę nastąpił w Krakowie, dokąd powróciłem w 1934 r. Zapoznałem się wtedy ze Stanisławem Mikstekiem i nie rozstawałem się z nim do jego śmierci w 1956 r. Jakkolwiek podczas okupacji przybyło jeszcze do zbiorów sporo różnych znaczniejszych okazów oraz bardzo liczne arkusze różnych wydań, to mimo wszystko moje zainteresowania przesuwały się powoli lecz stale na zagadnienia teoretyczne. Pracowałem wraz z St. Miksteinem' nad usystematyzowaniem kasowników małopolskich oraz samodzielnie nad badaniem wydań ministerialnych okresu r., doszukując się wszystkich możliwych form drukarskich oraz licznych odmian barwy, papieru i ząbkowania. Po wyzwoleniu zająłem się zbieraniem jak najbardziej szczegółowym pierwszych wydań naszej poczty. Wielką to dawało przyjemność i sprawiało dużą satysfakcję, gdy dzięki życzliwości przyjaciół powiodło mi się wyspecjalizować do krańcowych granic takie wydania jak wodzowie", Goznak" (ze wszystkimi walcami i płytami), Kultura", Bierut" i inne. W 1950 r. zakończył się znowu jeden z etapów mego życia filatelistycznego. Z powodu dhreotrwałej przewlekłej choroby, jak również braku odpowiedniego klimatu, zdecydowałem się na zupełne zlikwidowanie swych dosyć obszernych zbiorów znaczków i całostek polskich. Zainteresowanie światem znaczka jednak nie osłabło, gdy tylko powróciłem nieco do zdrowia. W 1956 T. odszedł od nas na zawsze mój serdeczny przyjaciel i największy znawca znaczka polskiego Stanisław Mikstein. Skończyły się dyskusje i konsultacje. Rozpoczęła się moja zupełnie samodzielna praca i okres ogłaszania opracowań drukiem. Red. Jaki byt udział Kolegi w naszym życiu organizacyjnym oraz w pracach badawczych w dziedzinie filatelistyki? J.M. Mój udział w pracach organizacyjnych był raczej nikły, gdyż moje zainteresowania szły więcej w innym kierunku. Do Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego w Krakowie wstąpiłem zaraz na początku 1945 r. lecz większego udziału w życiu klubowym nie brałem, gdyż praca zawodowa oraz później długotrwała choroba na to nie pozwalały. Po wyzdrowieniu zasiadałem przez kilka lat w Zarządzie Oddziału Krakowskiego, wygłosiłem kilka pogadanek oraz od rokti do 1960 kontynuowałem układanie katalogu nowych znaczków polskich kolejno się ukazujących. Pracę tę rozpoczął St. Mikstein w 1949 r., a ja ją zakończyłem z chwilą, gdy zaczął się ukazywać periodycznie katalog Ruchu". Poza tym brałem czynny udział w organizowaniu wystaw Warszawa 57" Kraków 58", Kraków 59", Polska 60", Lenin i Jego Idea" (Warszawa), Jagellonica 1964" i niektórych śląskich niosąc skromną pomoc mojemu przyjacielowi Jerzemu Zadurowiczow i w Bytomiu. Cóż mogę powiedzieć o swoich osiagnięciach? Są one raczej dosyć skromne w porównaniu z innymi działaczami z tej dziedziny. Wspomnę tu chyba o tym, że w 1954 r. powołano mnie do komitetu redakcyjnego nowego dzieła pt. Polskie Znaki Pocztowe". Wywiązując się z nałożonych na mnie obowiązków napisałem do tomu I opracowanie traktujące o wydaniach ministerialnych 1919 do 1939 począwszy od wydania P.K.L. W tomie II umieszczono moje opisy wydań pilocików służbowych, plebiscytowych S.0.", Port Gdańsk" oraz znaczkow dopłaty. W tomie IV znajduje się moje opracowanie poczt obozowych II C Woldervberg, II D Grosy-Born, II E Neu-Brandenburg oraz VII A Murnau. Mam jednak na sumieniu jeszcze jedno dzieło książkowe, a mianowicie traktujące właśnie o wspomnianych pocztach obozowych,pt. Poczty polskie w niemieckich obozach jeńców wojennych" w 6 tomikach, które niemałym sumptem wydał mój Oddział macierzysty. Pracowałem nad tym dziełem przez 13 lat, by stanąć w obronie tych zapomnianych i niedocenionych instytucji pocztowych. Red. Milo by ml było jeszcze usłyszeć o bieżących pracach Pana Doktora z dziedziny filatelistyki. J.M. Skoro to Pana zainteresowało, to kilka stów na temat moich obecnych zamiarów. W związku z obchodami 75-lecia zorganizowania krakowskiego ruchu filatelistycznego, jaki przypada na 1968 r., zamierza nasz Oddział wydać drukiem od- 107

8 powiednie wspomnienia. Powołano w tym celu zespół redakcyjny, któremu mam zaszczyt przewodniczyć. Jednocześnie poruczono mi opracowanie pewnych dzia łów, które mają być umieszczone na kartach wspomnianego wydawnictwa. Szybkimi krokami Zbliża się jednak nowy jubileusz. Dnia 20 stycznia 1969 r. minie pól wieku od czasu, gdy na arenie filatelistycznej ukazały się znaczki austriackie przedrukowane w naszym mieście i noszące nazwę: wydanie krakowskie. Będzie to jednocześnie mój trzydziestoletni jubileusz ścisłego zajmowania się tymi znaczkami przy baku takich znawców przedmiotu, jak St. Mikstein i Zb. Kukulski. Postanowiłem zebrane w tych latach wiadomości przekazać na papier, nadając opracowaniu skromny tytuł: Nadruki krakowskie 1919 r. Legenda i rzeczywistość". Znaczna część opracowania znajduje się już w rękopisie. Zaprzątają mi umysł również inne jeszcze zagadnienia z filatelistyki teoretycznej, które zamierzam rozgryzać kolejno w miarę sił i czasu, by je ogłosić na łamach naszej prasy fachowej. Uważam za swój obowiązek spostrzeżone niedokładności i nieścisłości w naszym systemie filatelistycznym wyjaśnić i sprostować z pożytkiem dla naszej wiedzy fachowej. Zachęca mnie do tego ze wszech miar pozytywne zjawisko odrodzenia się na łamach naszej prasy, starej myśli filatelistycznej zakładającej, że bez podstawowych wiadomości nie ma dobrej filatelistyki. LIV. ukaże się seria znaczków p.n. Ryby egzotyczne", składająca się z 9 znaczków, projektowanych przez artystę grafika Jerzego Desselbergera. Znaczki wykonano wielobarwną techniką offsetową, w formacie 43 x 31,25 mm. Poniżej podajemy nazwy łacińskie reprodukowanych ryb oraz nakłady poszczególnych znaczków: 5 gr Chaetodon melanotus Var. - 6 mln sztuk, 10 gr Pomacanthus imperator Juv. - 5,5 mln, s Na zakończenie chciałem Panu zdradzić, że ulegając zachętom ze strony mojego niedawno zmarłego kol. Kazimierza Marhalla, kolekcjonuję od kilku lat ponownie całostki PRL. Są one ciekawe i miłe dla oka, a poza tym umożliwiają przy masowych wydaniach specjalizację Odnośnie nakładów, gatunków kartonu i jego zabarwienia oraz odcieni znaku opłaty. Wyspowiadałem się Panu rzetelnie. W wynurzeniach moich jak Pan widzi - nie ma żadnych rewelacji i sensacji. Red. Mogli tylko serdecznie podziękować Panu Doktorowi za tak szczerą wypowiedź. Rozmowę przeprowadził T. Grodecki Bibliografia prac J. Machowskiego ogłoszonych na lamach prasy Dwutygodnik Filatelista" Plebiscytowe Znaczki Pocztowe dla Księstwa Cieszyńskiego (1920), 1957 r. nr 10; 65-lecie Ruchu Filatelistycznego, 1959 r. nr 14-22; Plating znaczka nr 1, 1961 r. nr 3; Nadruki lubelskie 1918/19 r., 1981 r. nr 13-17; oraz prace w nr nr: 1957 r. 14, 22, 23; 1959 r. 22; 1962 r. 5, 18; Filatelista Bytomski" Znaczki poczty wojskowej obwodu pińczowskiego (1944), V-513, oraz prace w nr nr: V-57; VI-60, 61, 62, 64, 65, 72; IX 100. Biuletyn Informacyjny Katowice. O prowizoriach skałackich nr 29. Wroc ławskie Wiadomo ś ci Filatelistyczne Jeszcze o znaczkach pułtuskich, Geneza i status czerwonego jeden pięćdziesiąt", VI-68; Poczta okręgu wolyńskiego (1919), IX-XII-68, oraz prace w nr nr: VI-85, XI1-85, Polish Philatelic Review prace w nr nr: 13, 18, 17, 18, 19, 20, 28. POLSKIE ~~-4Y-mtu On lat April 1967 a set Exotic Fishe.s" will be issued. It is to contairt nine stamps designed by Mr. Jerzy Desselbergar, a painter and designer, The starnps will be printed in muftichrome offset technique. Their size will be 43x mm. The Latin names of the fishes depleted in the starrips and the quantities printed are given below: POCZTA POLSKA 106

9 ---- x.., t 700..,t,..,,.. POCZTA POISKA. 40 gr Chaetodon fasciatus 6 mln, 60 gr Balistoides conspicillum 5,7 mln, 90 gr Balistapus undulatus 3,2 mln, 1.50 zł Rhinecanthus aculeatus 3,4 mln, 4.50 zł Chaetodon melapterus 2,8 mln, 6.60 zł Pomacanthus semicirculatus Juv. 1,2 mln, 7.00 zł Chaetodon ephippium 1,17 mln. W arkuszu sprzedażnym jest 30 szt. znaczków. 10:1V. wejdą do obiegu 3 znaczki z serii Pomniki walki i męczeństwa" (bliższe szczegóły podamy w następnym numerze). STEMPLE OKOLICZNOSCIOWE Upt. Swidnik k. Lublina stosował oryginalny stempel w formie motocykla, którego przednie koło stanowi kalendarz pocztowy. Na tylnym kole napis: motocykl WSK" Upt. Bochnia stosował stempel z rysunkiem tarczy herbowej. Będą stosowane 4-11.VI. Upt. Skoczów będzie stosował datownik 700 lat praw miejskich Skoczowa". Ministerstwo Łączności wyraziło zgodę na stosowanie: Upt, Wisła datownika prop. z okazji XI konferncji Ekonomiki Przedsiębiorstw y. Upt. Wrocław 2 nakładki prop. na wirnik Chrońmy Zabytki Dolnego Śląska dorobek 1000-lecia". WYCIĄG Z ZARZĄDZENIA.NR Ił Ministra Łączności z dnia 11 lutego 1987 r. Ol V 1. Wprowadza się do obiegu osiem znaczków pocztowych wartości 10 gr, 20 gr, 40 gr, 60 gr, 90 gr, 5,90 zł, 6,60 zl i 7.00 zł stanowiących emisje Jeździectwo". 2. Rysunki znaczków wartości: 10 gr, 20 gr, 40 gr, 60 gr, 90 gr i 5.90 zł przedstawiają konkurencje sportu jeździeckiego: 10 gr ujeżdżenie, 20 gr wyścigi płaskie, 40 gr skoki, 60 gr cross, 90 gr wyścigi kłusaków, 5.90 al polo, 5 gr Chaetodon melanotus Var. - 6 million 10 gr Pomacanthus imperator juv million 40 gr Chaetodon fasciatus 6 million 60 gr Balistoides conspictilum 5.7 mili on 90 gr Balistapus undulatus 3.2 million zł 1.50 Rhinecanthus aculeatus 3.4 million zł 4,50 Chaetodon metapterus 2.8 million zł 6.60 Pomacanthus semicirculatus Juv. 1,2 'Milion zł 7.70 Chaetodon ephippium 1.17 million A commercial sheet holds thirty stamps. On 10th April a set of three stamps will be issued, entitled: Monurnents of Resistance and Sufferings" (Detalls will be given next time). 3. Rysunki znaczków wartości 6.60 zt zł przedstawiają słynne konie stadniny w Janowie Podlaskim: 6.60 zł ogiera Ofira", 7.00 zł ogiera Skowronka". 4. Znaczki są perforowane; ich wymiary wynoszą 51 x 99,5 mm. 5. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową w następujących kolorach i nakładach: 10 gr niebieskim, szarym, brązowym, czarnym (ok. 6 mln), 20 gr pomarańczowym, szarym, brązowym, czarnym (ok. 5,5 mln), 40 gr czerwonym, szarym, brązowym, czarnym (ok, 5 mln), 60 gr niebieskim, cielistym, brązowym, czarnym, (ok. 5,7 mln), 90 gr zielonym cielistym, brązowym, czarnym (3,5 mln), 5.90 zł żółtym, karminowym, brązowym, czarnym (4,6 mln), 6.60 zł czerwono-fioletowym, beżowym, brązowym, czarnym (1,17 mln), 7.00 z/ czerwonym, fioletowym, szarym, czarnym (ok. 1,2 mln). Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 lutego 1967 r

10 ALBANIA. 2 znaczki: 25 q I z okazji 100-lecia urodzin Ndre Mjeda ( ). 4 znaczki: z okazji 20-lecia UNESCO 5 q (emblemat), 15 cl (otwarta książka i kwiat), 25 q (taniec) (kościół i antyczne naczynie). ALGIERIA. 20.X/. 1 znaczek wart. I d 20-lecie UNE- SCO" (emblemat). ANTIGUA. II. 4 znaczki z okazji Dnia Konstytucji: 4 c (flaga i mapa Antiguy i Barbudy), 15 i 35 c (flaga), 25 c (budynek rządowy). ARGENTYNA. 17.XII. 1 znaczek 10 p z okazji 100 rocznicy zgonu Juan G. de la Haras (portret). 17.XII. 1 znaczek 10 p z podobizna Juan Martin de Pueyrredona (reprodukcja obrazu Prilidiano Pueyrredona). AUSTRIA znaczek 3 sz z okazji 100-lecia urodzin dra Karola Schonherra (podobizna). BELGIA. XI. e znaczków dopłaty: I, 2, 3, 5, 6, 20 fr w nowym wzorze (litera T I lew). 5.X11. 5 znaczków z dopłatą na rzecz funduszu pomocy dzieciom: 1 ł 1 fr (chłopiec z piłką 1 psem), 2 ł 1 fr (dziewczynka ze skakanką), fr (dzieci puszczajace bańki mydlane), 6 ł 3 fr (dzieci z kołami), 6 ł 3.50 fr (czworo dzieci i kot). BRAZYLIA. 22.X/. 1 znaczek 30 crs z okazji 200-lecia przybycia kpt A. C. Pinio do miasta Lages in Santa Catarina. 24.XI. 1 znaczek dodatkowej opiaty 2 crs na rzecz zwalczania trądu (w okresie obowiązkowa dopłata w korespondencji krajowej). BUŁGARIA, 15.XII. 6 znaczków dawni Bułgarzy": 1 st (100-lecie urodzin poety P. Slavejkowa), 2 st (50-lecie urodzin poety D. Debeljanowa), 3 st (50-lecie urodzin poety P. Teodorowa), 5 st (150-lecie urodzin art. malarza D. Dobrowlca), 8 st (110-lecie urodzin art. mai. I, Markwicko) I 13 st (65-lecie urodzin art. mal. E. Bezkowa). CHILE. XI. 1 znaczek z okazji 100-lecia miasta Antofagasta: 13 c (statek na tle miasta). ChRL. 31.XII. 4 znaczki - wszystkie 8 fen poświęcone I azjatyckim zawodom sportowym sil zbrojnych. CSRS. 16.XII. 1 znaczek 1 kes Dzień Znaczka" (stylizowany go./ab). CZAD. MXII. 4 znaczki blok poświęcone prehistorycznym narzędziom pracy: 25 f (kamienna siekiera), 30 f e(i),~ ZAGRANICZNE (grot), 85 f (harpun), 100 f (kamień młyński). DAHOMEJ. 25.X11. 3 znaczki lotnicze Boże Narodzenie": 50 fr (gobelin z Beaune XV w.), 100 fr (repr. obrazu J. Ribera Hold Dzieciątku"), 200 fr (repr. obrazu A. Holdovinetti Matka Boska z Dzieciątkiem"). DANIA znaczek 80 óre poświęcony zniesieniu opłat celnych między krajami EFTA. FILIPINY. 6.XI. 2 znaczki: 6 i 30 C upamiętniające 7. rocznicę agoną prez. J. P. Laurela. FRANCJA znaczki z dopłatą: 0.30 ł 0.10 fr Zola), 0.30 ł 0.10 fr (P. de Beaumarchals) p. okładka nr 9/67. GRECJA. 19.X11. 3 znaczki: 2 dr (podobizna księżniczki Aleksji następczyni tronu), 2.50 dr (para królewska z księżniczką), 3.50 dr (królowa z córką). GWATEMALA. XII. 1 znaczek lotniczy propagujący ratowanie zabytków Bubli: 51 c (fasada świątyni w Abu Simbel). GWINEA. 12.X11. 7 znaczków 20-lecie UNESCO": 2, 3, 10, 20, 25, 90 I 50 f (znaczki drukowano w arkusikach po 10 znaczków ł 2 przywieszki). HISZPANIA. 20.X11. 2 znaczki ekspresowe: 5 p i 6.50 p. INDIA. 11.X/. 2 znaczki po 15 p (jeden z podobizną gwarni Rama Tirtha, drugi Abul Kalam Azad). INDONEZJA. 23.X. 4 znaczki: 15, 25, 50, 80 sen jako uzupełnienie serii Dzień żeglugi" (p. nr 2/67). IRAN. 15.X1. I znaczek 8 r z okazji tygodnia książki (manuskrypt arabski). 16.XI. 4 znaczki w 2 parkach po 1 i 2 r z okazji 25. rocznicy zgonu Rizy Szach Pahlavi, ojca obecnego szacha (portret Rizy). 4.XII. I znaczek 8 r z okazji 9. zgromadzenia organizacji administratorów EROPA". IRLANDIA. LXII. 1 znaczek serii stałe] 5 d (mlecz). JAPONIA zna- Icaze)k. serii stałej 110 yen (pałac). 1 znaczek serii stolo] 70 yen (bóg wiatrów). JORDANIA. 15.XL 6 znaczków I 1 blok Astronauci": ł f (Schirra Gemini 6), 2 f (T. P. Stafford Gemini 0), 3 f (F. Borman Gemini 7), 4 f (J. A. Lovell Gemini 7), 30 f (N. A. Armstrong Gemini 8), 60 f (D. R. Scott - Gemini 8). Blok znaczkowy 100 f (podobizny astronautów i Gemini). JUGOSŁAWIA. 24.XII. II wydanie serii Nowy Rok" (p. nr 9/67): 15, 20 i 30 p (o identycznym rysunku jak wydanie ł, lecz w zmienionych barwach). KAMBODŻA. 25.X/. 4 znaczki z okazji zawodów sportowych Ganefo": 3, 4, 7 i 10 r. KATAR. 10.XI. 19 znaczków serii stałej z widokami: 2, 3, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 np, 1 i 2 r (7 różnych widoków). KONGO (Brazzaville). 26.XII. 1 znaczek lotniczy z okazji IX Międzynarodowego Kongresu Zwalczania Raka: 100 fr (mikroskop, promienie i pagoda). KOREA Pd. 15.X. 1 znaczek 7 won z okazji 20-lecia uniwersytetu w Seulu (kontury budynku i różne symbole). 4.XI. I znaczek 7 won i blok znaczkowy z okazji 20- -lecia UNESCO (otwarta księga, emblemat). KRL-D. 3 znaczki: 5 jun (spacer kosmiczny), 10 jun (lądowanie na Księżycu), 40 jun (satelita kosmiczny). 5 znaczków zwierzęta": 2, 3, 10, 10 i 70 jun (reprodukcje zwierząt leśnych). 21.V. 2 znaczki Pomoc dla rolników": 5 jun (żniwa), 10 jun (traktory i ciągnik). KUBA. 18.X/. 7 znaczków z okazji Il Festiwalu Piosenki: I, 2, 3, i, 9, 10, 13 (nuty i podobizny piosenkarzy). 2.X11. 3 znaczki poświęcone wykorzystaniu wolnego czasu: 3, 9 i 13 c. KUWEJT. 24.X. 2 znaczki z okazji Dnie ONZ": M 1951 (flaga i okolicznościowe napisy). 27.XI. 4 znaczki z okazji otwarcia uniwersytetu: 8, 10, 20 i 45 f (podobizna emira i emblemat uniwersytetu). 21.XII. 2 znaczki Skauting": 4 i 20 f (emblemat). LIBAN. X. XI. 11 znaczków serii stale): 0.50 p (hipodrom), 1 p (grota gołębia), 3 P (ruiny rzymskie), 7.50 p (ruiny w Anjar), 10 p (wodospad), 15 p (zamek na wodzie), 20 p (rzymski amfiteatr), 30 p (ruiny w Baalbeck), 50 p (pałac w Boit-ed-Dine), M p (widok na Nahr-el-Kelb). 75 f Dme. 110

11 Czet w Trypolisie). 7 ostatnich znaczków to zn. lotnicze. MALGASKA REP, 21,1. 1 znaczek z okazji Międz. Roku Ryżu: 20 f (zbiory ryżu). MAURETANIA. 5.X1I. ł znaczek 30 f poświęcony 20- -leciu UNESCO (emblemat). NIGER. 17.XII. 4 znaczki cementownia": 10 fr (piec), 20 fr (elektryczna centrala), 30 fr (silos cementowy), 50 fr (urządzenia fabryczne), NIGERIA. 1.7CH. 3 znaczki z dopłatą na Czerwony Krzyż: 9 + I d (dzieci z kubkiem mleka), d + 3 d (sanitariusze i chory), 2 s 6 d ł 3 d (opatrywanie rannego). NOWA KALEDONIA. LXI. 1 znaczek 16 f poświęcony 20-leciu UNESCO. NI NRD znaczków budowle w NRD' : 5 Pf (zamek w Wiirlitz), 10 Pf (ratusz w Stralsund), 15 Pf (klasztor Chorin), 20 Pf (dom w Berlinie), 25 Pf (zamek w Zeitz), 90 Pf (dom klubu im. Marchwitzy dawny ratusz w Poczdamie). ONZ znaczki Plan rozwoju": 5 i 11 c (ręce i emblemat ONZ). PAKISTAN. 29.XI. 2 znaczki poświęcone miastu /stambad stolicy państwa: 15 p (podobizna prez. Ajub Khana), 50 p (podobizna prezydenta, widok miasta i flaga). PORTUGALIA. LXII, 8 znaczków Portugalscy ucze- ni": 20 c (Camara Vestona - lekarz bakteriolog), 50 c (Edgar Moniz neurolog), 1 esc (A. X. Pereira Coutinho - botanik), 1.50 esc (J. F. Corred de Sierra botanik), 2 esc (Ricardo Jorge neurolog), 2.50 esc (Leite de Vasconcellos etnolog), 2.00 esc (Mazimiano Lemos lekarz), 9.30 esc (J. Antonio Serrano lekarz). RUMUNIA. 20.X. 1 znaczek 55 b z przywieszka 95 b (dyliżans) z okazji Dnia Znaczka". SAHARA (hiszpańska prowincja). 23.XI. 4 znaczki z okazji Dnia Znaczka": 10 c i 1.50 p oraz 90 c i 4 p (ryby). SAMOA I SISIFO. 10.I. 4 znaczki poświęcone 5 rocznicy uzyskania niepodległości: 3 d (min. sprawiedliwości Tuata- 6 d (min, pracy Nelson), 2 s (min. rolnictwa Tonosata) i 3 d (min. łączności Faalava). SENEGAL. 7.X11. 4 znaczki lotnicze z okazji 30-lecia śmierci Jean Mormoza: 20 fr (samolot), 35 fr (hydroplan), 100 /r (trasa ostatniego lotu Mormozy), 150 fr (podobizna Mormozy). SZWECJA znaczek 70 (ira poświęcony zniesieniu opłat celnych między państwami EFTA. SRODKOWOAFRYKASISKA REP. 5.X11. 1 znaczek lotniczy EUROPAFRIQUE: 50 f (koło zębate, mapa, emblemat). TURCJA. XI. 6 znaczków: 1, 50, 100, 150, 200 i 500 k (reprodukcje dywanów). USA I znaczek serii wybitni Amerykanie": 25 c (podobizna F. Douglassa, dziennikarza, bojownika o równe prawa dla Murzynów). WENEZUELA, LXII. 1 znaczek Boże Narodzenie": 65 c (scena narodzenia). WIELKA BRYTANIA, 20,1L 2 znaczki poświęcone organizacji wolnego rynku EFTA: 9 d (statek i wagony kolejowe), 1 s 6 d (samolot L samochody). ZANZIBAR-TANZANIA. 5.1/. 4 znaczki z okazji 10.1ecia założenia partii ASP: 30 c i 2 s 50 c (litery ASP, flaga i tłum ludzi), 50 c i 1 s 30 c (podobizna sułtana, flaga i tium ludzi). ZSRR. 25.XII. 7 znaczków Radzieckie terytoria dalekowschodnie": 1 kop (podróż Beringa i odkrycie wysp Komandorskich), 2 kop (wyspa Miedziana), 9 kop (wjazd do portu Petropawłowsk na Kamczatce), 6 kop (dolina gejzerów na Kamczatce), 10 kop (zatoka Awaczyńska), 12 kop (toki na wyspie Beringa) i 18 kop (ptaki na wyspach Kurylskich). 29.XII. 3 dalsze znaczki nowej serii stałej: 1 kop (pałac Zjazdów), 20 kop ( proletariusze wszystkich krajów łączcie się"), 50 kop (prasa, książki i wagony kolejowe). Niedawno jeden z Kalejdoskopów" poświęciliśmy zagadnieniom nowoczesnego zbierania. Narzekaliśmy, że tak zwana technika filatelistyczna" nie stoi na zadowalającym poziomie. Wspomnieliśmy również, że dzisiejsza sztuka zbierania nie sprzyja wyrabianiu spostrzegawczości. Chyba mieliśmy rację, Przekonałem się o tym, układając pytania do świątecznego konkursu filatelistycznego w jednym z tygodników. Starałem się stawiać pytania możliwie łatwe. Jedno z nich tylko wydało mi się dość kłopotliwe. Odpowiedź polegała na wskazaniu znaczka, który propaguje walkę z przemytem. Obawiałem się, że na to pytanie wielu uczestników nie potrafi odpowiedzieć. Pomyliłem się, niemal wszyscy wiedzieli, że na Filipinach wydano znaczek z wezwaniem prezydenta Rizala Pomóżcie mi zwalczać przemyt". Natomiast nie sadziłem, że moi czytelnicy obetną się" 71a zdawałoby się łatwym pytaniu. Brzmiało ono: Na których znaczkach polskich można znaleźć sylwetkę żubra"? I tu właśnie było pole do po- KaLeJdOc5KoP pisy dla spostrzegawczych. Oczywiście, wszyscy odpowiedzieli, że podobizna tego wspaniałego zwierzęcia znajduje się na znaczkach z emisji: Zwierzęta pod ochroną" (1954 r.) i,zwierzęta leśne" (1965 r.). Nawet pisano, że znaczek z roku 1954 jest ząbkowany i nieząbkowany. Nikomu jednak nie przyszło do głowy, że na znaczku z serii turystycznej (1966) wartości 10 gr znajduje się mapa Polski i w miejscu gdzie rozciąga się puszcza Białowieska umieszczono małą sylwetkę żubra. Biedny nasz żubr białowieski nie został dostrzeżony przez filatelistów! Zaledwie jeden uczestnik konkursu zdał egzamin ze spostrzegawczości. Doszły nas głosy, że tu ostatnich czasach nasze pismo zbyt wiele miejsca poświeca tematyce sportowej. Być może, ale prosimy pamiętać, że ostatnie miesiące obfitowały w liczne i bardzo doniosłe wydarzenia związane z historią sportu. Przypominamy, że w tym roku obchodzimy stulecie sportu polskiego. Z tego powodu w dniu 7 lutego br. odbyła się w AWF na Bielanach uroczysta akademia. 111

12 Nawet w gmachu Akademii zainstalowano prowizoryczną pocztę, która posługiwała się okolicznościowym datownikiem: 100 Lat Sportu Polskiego Warszawa 45". Drugim poważnym wydarzeniem było utworzenie w końcu 1966 roku w Warszawie Muzeum Sportu i Turystyki, posiadającego dział filatelistyczny. No i nie zapominajmy, że rok 1967 jest Tokiem przedolimpijskim. Z okazji zbliżających się Igrzysk zarówno letnich jak i zimowych. zapowiedziano bardzo wiele emisji, o których chcąc nie chcąc będziemy musieli pisać. Piszę te słowa pod wrażeniem tragicznej katastrofy na przylądku Kennedy'ego, która pochłonęła życie astronautów Grissoma, Whiłe'a i Chafee. Cały świat opia- kuje tych młodych ludzi, którzy oddali życie w walce z kosmosem i nie mogę się otrząsnąć od pewnej męczącej myśli. Jestem bowiem niemal pewien, iż to straszne wydarzenie będzie wykorzystane przez niektóre kraje, które tylko czyhają na aktualne, chwytliwe" tematy. Obawiam się, że kraje, które żyją z filatelistów jak np. Paragwaj, Panama i różne szejkanaty na czele z Katarem wykorzystają tragedię, wydając nieskończoną ilość spekulacyjnych znaczków i bloczków. Oczywiście, astronauci zasługują na to, aby filateliści uczcili ich pamięć, ale niech wydawcy, którzy podchwycą" ten temat, uczynią to z umiarem i godnością a nie wyłącznie w celu ograbienia kieszeni zbieraczy. Kazimierz Gryiewski CO NOWEGO Od czasu fuzji FIPCO z Komisją Tematyczną PIP, która nastąpiła w 1964 r., wszelkimi sprawami filatelistyki tematycznej zajmuje się ta ostatnia. Pracami Komisji Tematycznej FIP, której przewodniczącym jest p. R. Van der kawern z Belgii, kieruje biuro złożone z 7 członków różnej narodowości. Niemniej jednak, wszelkie sprawy zasadnicze konsultowane są z przedstawicielami wszystkich Związków Krajowych, które są członkami FIP. Praca to niemała, gdy się weźmie pod uwagę, że dziś PIP zrzesza 35 Związltów Krajowych. Komisja Tematyczna FIP zbiera się zasadniczo raz w roku w czasie wystaw międzynarodowych pod patronatem FIP i wtedy podsumowuje całoroczną działalność. W ciągu roku natomiast wymiana poglądów pomiędzy członkami Komisji odbywa się drogą korespondencyjną na zasadzie,,każdy do każdego", tzn. że każdy członek Komisji pisząc do jednego z członków biura obowiązany jest równocześnie przesłać kopię swego pisma do powstałych członków. W ten sposób, wszyscy są na bieżąco indu -mowamo toczących się sprawach. Również obowiązuje i inna zasada: punktualność w odpowiadaniu na listy. Brak odpowiedzi w przeciągu 14 dni oznacza, że dana osoba nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionego jej wniosku. Dyscyplina ta jest konieczna dla sprawnego funkcjonowania Komisji. Gotowe wnioski, opracowane przez biuro Komisji, przesyłane są do przedstawicieli Związków Krajowych na całym świecie, które ze swej strony przedstawia- W TEMATYCE? ją swe uwagi i poprawki. I w tym przypadku obowiązują te same zasady. Owocem prac Komisji Tematycznej FIP w ostatnim okresie jest nowy regulamin dla zbiorów tematycznych, zatwierdzony przez Kongres FIP, który się odbył we wrześniu 1966 r. w Monachium. Nowy regulamin, wbrew pozorom, wprowadza szereg zasadniczych zmian. Z durną należy stwierdzić, że wkład Polki w opracowanie nowego regulaminu jest bardzo duży. Wszystkie koncepcje i postulaty lansowane przez Polskę zostały w nim uwzględnione. Oczywistym jest, że z chwilą ogłoszenia nowego regulaminu, dotychczasowy regulamin unieważniono. Podajemy pełny tekst nowego regulaminu, z którym powinni zapoznać się nie tylko zbieracze, ale także członkowie sądów konkursowych. Międzynarodowy Regulamin dla zbiorów tematycznych, zbiorów okolicznościowych i zbiorów motywowych Art. 1 Na wystawy międzynarodowe pod patronatem PIP oraz na wystawy pod patronatem Związków Krajowych, które są członkami PIP, mogą być dopuszczone zbiory, opracowane na podstawie motywu znaczka oraz innych walorów filatelistycznych, należące do jednej z trzech kategorii: Zbiory tematyczne, określone w art, 2 Zbiory okolicznościowe, określone w art. Zbiory motywowe, określone w art. 4. Art. 2 Zbiór tematyczny jest zbiorem zbudowanym na podstawie określonego planu. Zbiór tematyczny rozwija pewną myśl lub przedstawia 112

13 pewną koncepcję za pomocą znaczków lub innych dokumentów filatelistycznych. Zbiór taki wymaga dodatkowo opisu wyjaśniającego. Wszystkie zbiory tematyczne muszą posiadać wstęp i dokładny plan zbioru (nie więcej jak karty albumowe) uwzględniający ilość kart odpowiadających poszczególnym działom. Art. 3 Zbiór okolicznościowy jest zbiorem, który grupuje znaczki i inne dokumenty filatelistyczne wydane z jakiejś określonej okoliczności. W zbiorze okolicznościowym, walory filatelistyczne są Wożone według państw lub chronologicznie. W zbiorze okolicznościowym, oprócz tytułów, dodatkowe opisy są zbędne. Art. 4 Zbiór motywowy jest zbiorem grupującym znaczki i dokumenty filatelistyczne według motywu, 'jaki jest na nich przedstawiony. Następujące zbiory uważane są za zbiory motywowe: a) Zbiory, w których walory filatelistyczne są Wożone wediug państw lub według chronologii wydań, b) Zbiory ograniczone do jednego motywu które przez sposób w jaki są przedstawione, są zbliżone do zbioru ogólnego, Z wyjątkiem tytutów, wszelkie dodatkowe opisy nie są wymagane. Art. 5 Znaczki pocztowe i dokumenty filatelistyczne muszą stanowić główny dominujący element takich zbiorów. Znaczki muszą być autentyczne. Zbiory takie nie mogą zawierać w zasadzie rysunków upiększających, niefilatelistycznych obiektów, takich jak fotografie, obrazki, wycinki z gazet itp. Art. 8 Jest pożądanym, aby znaczki stemplowane posiadały czysty stempel zakrywający w jak najmniejszym stopniu przedstawiony motyw znaczka. Zaleca się nie mieszać znaczków czystych ze stemplowanymi. Art. '7 Rozwinięcie podstawowego planu oraz znajomość przedstawianego tematu musi być jasno przedstawiona w każdym tematycznym zbiorze. Pożądanym jest, aby objaśniający tekst zredukowany byt do minimum. Art. Zbiory tematyczne, zbiory okolicznościowe oraz zbiory motywowe są oceniane przez Sąd Konkursowy złożony wyłącznie ze specjalistów dla tych zbiorów. Sąd Konkursowy winien się składać przynajmniej z 3 członków. Na wystawach międzynarodowych większość członków Sadu Konkursowego powinna być innej narodowości aniżeli kraj organizujący. Medal lub ekwiwalent Art. 9 Następujące kryteria powinny być brane pod uwagę przez Sąd Konkursowy przy ocenie zbiorów tematycznych, zbiorów okolicznościowych oraz zbiorów motywowych: 1. Ogólne wrażenie zbioru Temat Okoliczność - Motyw: a) rozbudowanie zbioru 25 b) zakres zbioru 15 e) oryginalność tematu Elementy filatelistyczne: a) wiedza filatelistyczna 10 b) ogólny stan znaczków i Innych walorów filatelistycznych Art. 10 Medale lub ich ekwiwalenty, przyznawane za te zbiory, muszą posiadać ten sam ksztalt i wielkość jak te przyznawane w innych klasach. Art. 11 Następujące wyróżnienia są przewidziane: Minimum punktów, które należy uzyskać na wystawach Międzynarodowych I krajowych Złoty 95% 90% Zlotosrebrny 90% 85% Pozłacany 85% 80% Srebrny 75% 70% Brązowy-posrebrzany 70% 60% BrązoWY 80% 50% Dyplom 50% 40% Swiadectwo uczestnictwa Art. 12 Do wystaw międzynarodowych pod patronatem FIP dopuszczane są jedynie zbiory, które uzyskały przynajmniej medal brązowy na jednej z poprzednich wystaw międzynarodowych pod patronatem FIP lub przynajmniej medal srebrny lub jego ekwiwalent na wystawie krajowej pod patronatem Związku Krajowego. (tekst oficjalny zatwierdzony 27 września 1966 r.) opracowała i tłumaczyła Maria Groer Vice-przewodnicząca Kom. Tematycznej FIP KOREKTA PLANU EMISJI W grudniu ublegtego roku ogłosiliśmy plan emisji polskich na rok W planie tym wprowadzono ostatnio następujące zmiany: nowo wprowadzone emisje: Pomnik Powstańców Sląskich, 1 zn. (60 gr) - 21 lipca; V Kongres Federacji Głuchych, 1 zn. - 8 sierpnia; 100 rocznica urodzin Wł. Reymonta, 1 art. (80 gr) II półrocze. zmiany i uzupe ł nienia: Martyrologia i walka (dawna nazwa robocza: pomniki walki i męczeństwa), 3 znaczki - 10 kwietnia i 7 znaczków 1 października; rośliny chronione w lipcu (zamiast w sierpniu); W sumie poprawiony plan przewiduje 79 znaczków i 1 bloczek na kwotę 177,25 zł. 113

14 APEL KOMISJI MŁODZIEŻOWEJ Komisja Młodzieżowa Zarządu Głównego PZF skierowała apel do wszystkich opiekunów kół młodzieżowych, w którym czytamy: W roku bieżącym przypadają obchody 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. W organizowanych uroczystościach dla uczczenia tego ważnego w dziejach wydarzenia nie powinno zabraknąć młodzieżowych kół filatelistycznych. W związku z tym Komisja Młodzieżowa Zarządu Głównego PZF zwraca się z apelem do wszystkich opiekunów o włączenie do swoich planów pracy zagadnień związanych z ebchodami 50 rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej. Zadania ke można realizować w formie: pogadanek z zakresu rocznic, wyda - rzeń, faktów historycznych związanych z Wielką Rewolucją Październikową, udziału Polaków w Wielkiej Rewolucji oraz osiągnięć gospodarczych i politycznych Związku Radzieckiego na przestrzeni 50 lat; tematów do tego rodzaju pogadanek dostarczą emisje znaczków pocztowych wydanych przez Pocztę Polską, a także przez Pocztę ZSRR, wystaw, pokazów i gazetek filateliatycznych o tematyce związanej z Wielką Rewolucją Październikową, osiągnięciami gospodarczymi ZSRR i przyjaźnią polsko-radziecką, gier i imprez filatelistycznych, opracowania przez uczestników i wygłaszania na zebraniach kola referatów ilustrowanych walorami filatelistycznymi na tematy związane z Rewolucją, nawiązania kontaktów kół młodzieżowych z młodymi filatelistami w Związku Radzieckim. Na szczególną uwagę zasługują imprezy filatelistyczne związane z udziałem Polaków w Wielkiej Rewolucji Październikowej, wpływem Wielkiej Rewolucji Październikowej na ustrój społeczno-gospo- darczy i polityczny Polski Ludowej oraz na osiągnięcia naszego kraju we wszystkich dziedzinach życia. W tym celu należy wykorzystać przypadające w bieżącym ' roku rocznice i uroczystości oraz ukazujące się nowości filatelistyczne. Dla ułatwienia kolom młodzieżowym opracowania planów pracy w tym zakresie Komisja Młodzieżowa ZG PZF podaje przykładowo przypadające w najbliższym czasie rocznice i uroczystości: 28 marca 20 rocznica śmierci gen. Karola Świerczewskiego uczestnika Wielkiej Rewolucji Październikowej, dowódcy II Armii Wojska Polskiego, 21 kwietnia Układ pomiędzy PRL a ZSRR o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. 22 kwietnia 97 rocznica urodzin Włodzimierza Lenina, 1 maja Święto Pracy, 9 maja Dzień Zwycięstwa, 17 maja rocznica urodzin wybitnego rewolucjonisty ~ego Juliana Marchlewskiego. Nasilenie imprez i pokazów filatelistycznych powinno nastąpić w miesiącu wrześniu, październiku i listopadzie br., co należy uwzględnić przy opracowywaniu planów pracy na rok szkolny 1967/68. Szczególnie gorąco Komisja Młodzieżowa ZG PZF prosi o wzmożenie aktywności kół młodzieżowych na odcinku opracowywania zbiorów młodzieżowych o tematyce związanej z 50-leciem Wielkiej Rewolucji Październikowej. O pomoc w tym zakresie należy zwracać się do Komisji Młodzieżowej, która dostarczy także w miarę potrzeby odpowiedniej ilości kart wystawowych, udzieli rad i wskazówek. Opiekunowie kół młodzieżowych proszeni są o nadsyłanie krótkich informacji o przebiegu imprez i uroczystości. Komisja Młodzieżowa Zarządu Glównego Polskiego Związku Filatelistów NOTATKI ze SWIATA Atrakcyjne emisje Węgier Poczta węgierska celuje w poszukiwaniu atrakcyjnych motywów dla swych emisji. Coraz trudniej coś nowego wydać. Ostatni sukces serii z malarstwem zachęcił Pocztę Węgier do wydania drugiej podobnej emisji, która ukaże się w czerwcu. Jubileusz poczty lotniczej upamiętnią 2 serie na temat historii lotnictwa. Seria muzyczna przedstawi nam fragmenty sceniczne sławnych oper. Polski zbiór na aukcji Znany?polskim filatelistom działacz polonijny w Chicago p. Myron E. Stęczyziski likwiduje swój cenny zbiór znaczków i dokumentów historii poczty polskiej. Cały zbiór przejęła firma aukcyjna w Londynie Stanley Gibbons". Licytacja okazów z tego zbioru odbędzie się w dniach g67 r. 114

15 Szczyt głupoty Taki tytuł dano notatce w Michel- Rmidschau" nr 4/67 na temat sprzedaży szwajcarskich bloczków stemplowanych. Znana firma austriacka sprzedała na aukcji duży zbiór Szwajcarii, obejmujący znaczki stemplowane w czworoblokach, jak i bloki kasowane z lat Jeden z nabywców tego towaru zjawił się po kilku dniach u aukcjonatora z pretensjami, że bloki mają pierwszą podlepkę. Na uwagę kupca, że to jest towar stemplowany, filatelista" odpowiedział! ' ja zbieram tylko stemplowane bloki szwajcarskie, ale postfrisch bez podlepek"! Wystawa filatelistyczna na transatlantyku France" Z okazji Światowej Wystawy w Montrealu zorganizowana zostanie na nowoczesnym statku pasażerskim France" wystawa dokumentów pocztowych, ilusurujących rozwój łączności morskiej między Francją i Kanadą. Wystawa udostępniona będzie pasażerom (statek zabiera 2000 osób) w czasie rejsu z portu Le Havre do Quebec z postojem w Nowym Jorku w okresie Zachętą do tej imprezy 'był sukces popularności aukcji filatelistycznej, przeprowadzonej na transatlantyku Queen Mary" w 1966 r., która stanowiła dla Podróżnych dużą sensację. Estato Hisperio" Taki fantazyjny kraj wynalazł kombinator-handlowiec z Madrytu dla swej produkcji pseudo-znaczków. Hiszpan umieścił" to zmyślone państewko na nieznanej wyspie w południowej części Oceanu Spokojnego. Na żadnej mapie nie znajdziecie takiej nazwy. Jest to typowe oszustwo jak kiedyś ze znaczkami Makaku Selatan. Wszystkie organizacje filatelistyczne bojkotują nalepki z takim tytułem, co i my czytelnikom zalecamy. Malarstwo, malarstwo... Poczty młodych państw afrykańskich za poradą swych agentów z Paryża, Londynu czy Nowego Jorku, zapożyczają tematy ze sławnych obrazów galerii europejskich do swych emisji. Niedługo podaż przewyższy popyt i piękny temat może wywołać zniechęcenie. San Marino jut spieszy z trzecią serią malarstwa. Będą to obrazy J. F. Barbieri. Mamy już katalog filatelistyczny Malarstwo", wydany w luksusowej szacie przez Belga Balanse i Polaka Kobylańskiego. Zatem uwaga na serie z reprodukcjami obrazów naszych mistrzów, bo będą poszukiwanymi Obiektami. Kociaki bułgarskie Bułgaria również skorzystała z naszej udanej serii Koty" i wydaje w lipou br. G znaczków przedstawiających te miłe zwierzęta. Poza tym z ciekawszych emisji w programie bułgarskim na rok bieżący widzimy serię przedolimpijską, kosmos i malarstwo. 01-1k to comvo crzz» -Francusko-węgierski klub filatelistów organizuje wystawę w Budapeszcie w dniach od 3 do 9 września, poświęconą poczcie lotniczej. Z tej okazji członkowie klubu zamieszkali we Francji będą mieli ułatwione przeloty na wystawę do Budapesztu. Przy tej okazji zwiedzą również najpiękniejsze miejscowości położone nad Balatonem. Wspomniana wystawa będzie międzynarodowa. W tym roku Dzień Znaczka" we Francji ze względu na wybory został odłożony i uroczystości odbędą się w dniach 8-9 kwietnia. Aż 101 miast zgłosiło udział w tym święcie zbieraczy. Zapewne każde z nich będzie chciało zadokumentować swój udział przy pomocy okolicznościowego datownika! Francuskie Ministerstwo Łączności na skutek licznych reklamacji zarządziło dochodzenia... dlaczego guma na znaczku Europa" (1966) wart. 30 cent. jest nieco gorzka! Analiza wykazała, że przy jej preparowaniu zapomniano dodać pewnego procentu cukru. Ministerstwo solennie zapewnia, że już po raz drugi coś podobnego nie powtórzy się i klienci poczty nie będą potrzebowali krzywić się przy naklejaniu znaczków. Pisaliśmy niedawno o sportowym rozkładzie jazdy" ściślej mówiąc kalendarzu imprez sportowych na rok

16 Nie wspomnieliśmy, że w czasie Mistrzostw Świata w ślizgach bobslejów, które odbyły się w dniach 4-5 lutego w Alpe-d'Huez we Francji, było zorganizowane prowizoryczne buro pocztowe, które posługiwało się okolicznościowym datownikiem. Wydrukowano również, staraniem klubu filatelistów w Grenoble, pamiątkową kopertę i pocztówkę. Giełda filatelistyczna powstała w Nowym Jorku w dzielnicy finansistów Manhattan. Giełda funkcjonuje raz na tydzień w soboty od godz. 10 do 18. rze. Zamiast znaczków usuniętych wklejano w okienka" inne znaczki tej samej wartości z pomocą wąziutkich pasków marginesu. Zdarzało się przy tym, że znaczek zastępczy został wklejony odwrotnie. Ten odwrotnie wklejony znaczek podczas przedruku dostawał nadruk odwrócony. Stąd powstały nadruki odwrócone szeregu wartości, z których Polskie Znaki Pocztowe i katalog Michla notują następujące: Rydz-Śmigły 24/25 gr, historyczne: 2/5, 4/5, 6/10, 12/15 i 16/15 gr, pomoc zimowa 1 zł/55 15 gr, dopłaty 50/25, 50/30, 50/50 gr i 50 gr/1 zł. PAMIĄTKA POLONIJNA Z ARGENTYNY Wprawdzie w Buenos Aires przed kilku laty założono bibliotekę polską im. Domeyki, jednak z inicjatywą obchodu Tysiąclecia Państwa Polskiego wystąpił Związek Polaków w Cordobie. Powołano Komitet Obchodu Tysiąclecia pod przewodnictwem dr J. Krasińskiego, prof. Uniwersytetu w Gordobie, który ni. in. wystąpił do ministerstwa komunikacji o otwarcie na dzień-obchodu agencji pocztowej w siedzibie Związku. Komitet wydal na dzień obchodu kopertę pamiątkową z Mieszkiem I i napisem w języku hiszpańskim wg projektu P. N. Davini. Sekcja filatelistyczna zarządu poczty dostarczyła kasownik wykonany w guście amerykańskim, a dwaj funkcjonariusze poczty ciężko pracowali w zaimprowizowanej agencji nad ostemplowaniem licznej korespondencji miejscowej Polonii. W kąciku filatelistycznym miejscowego dziennika don Roberto Harry Lotz zamieścił w artykule pt. Milenario de Polonia" tak entuzjastyczny opis obchodu z tańcami w strojach polskich, że można mu darować, iż w ferworze rozważań historycznych ożenił Mieszka I z la pricesa hungara Jadwiga". ODWRÓCONE NADRUKI G.-G. NA ZNACZKACH POLSKICH W lutym 1940 r. władze Okupacyjne wydały długą serię przedrukową, do której jako materiału podstawowego użyto 23 wartości polskich znaczków. Znaczki ze składnic dostarczono do drukarni państwowej w Wiedniu. Arkusze tych znaczków, przechodząc w swoim czasie przez kontrolę PWPW i Głównej Składnicy Materiałów Pocztowych, miały usuwane znaczki z wadami, czy skazami w papie- Wszystkie odwrotki okienkowe są rzadkie i przeważnie zostały użyte,pocztowo. Są znane na oryginalnych przesyłkach pocztowych. Obecnie sprawdzałem dwa znaczki 50/20 gr z odwróconymi nadrukami, też pochodzące z okienek arkuszowych. Obie sztuki są autentyczne, mamy więc do zanotowania jeszcze jedną wartość serii przedrukowej z nadrukiem odwróconym. Antoni Laszkiewicz III PIŁKARSKIE MISTRZOSTWA ŚWIATA 1966 Wielu naszych Czytelników zwróciło się z prośbą, by uzupełnić cykl artykułów o Mistrzostwach Swiata w piłce nożnej, publikowanych w Filateliście" kilka lat temu. Ponieważ wykaz okolicznościowych stempli podaliśmy w numerze 17/66 ograniczymy się tym razem do wykazu emisji znaczków. Dla ułatwienia wymiany podajemy również ceny (we frankach francuskich) z francuskiego katalogu sportowego firmy Trachtenberg: Anglia 3 zn zn Aden-Quati 8 zn. ząbk zn. nleząbk bl. 35. Afganistan 3 zn Afryka Pd 5 zn bl. 75. Albania I seria 9 zn. 6. II seria 8 zn

17 Antigua - 2 zn. Arabia Saud. - 2 zn. Bahama - 2 zn. Bermudy - 2 zn. Brunei - 2 zn. Bułgaria - 5 zn. 1 bl. Dominika - 2 zn - 2 zn. Gabon - 1 zn. Ghana - 5 zn. Gibraltar - 2 zn. Gilberta Wyspy - 2 zn, Grenada - 2 zn. Jemen - 8 zn. ząbk. 8 zn. nieząbk. 3 zn. dopłaty 1 bl. Kajmany - 2 zn. Kamerun - 2 zn. Kenia-Uganda - 2 zn. Kongo - 4 zn. Liberia - 3 zn. 1 bl. Malgaska Rep. - 2 zn. Mongolia - 5 zn. 2 bl. Niger - 3 zn. Nowe Hebrydy - 4 zn. Panama - 6 zn, 2 bl. Pitcaira - 2 zn. Polska - 8 zn. 1 bl. Ruanda - 6 zn Z TEKI INSTRUKTORA 611,0DZIEŻOWEGO w szkole podstawowej imienia S. Staszica w Tarnowie zakończono szkolenie 3.25 filatelistyczne wyższego stopnia dla instruktorów Do egzaminów przystąpiło 25 uczniów i 4.- uczennic Komisja egzaminacyjna z uznaniem podkreśliła duży zasób wiadomości i opano wanie materiału przez uczestników. Kierownikiem kursu był kol. St. Kaczmar czyk Specjalne wyrazy uznania należą się 2.75 Kierownictwu Szkoły, p. dyr. Piekarczyk 8.50 i Opiekunce Koła p. prof. St. Zolądż za 12.- pozytywne ustosunkowanie się do zagad- Ue s Rumunia - 8 zn bi. 14,- Ras al Khaima - 4 zn. 1 bl. Salomona Wyspy - 2 zn Seszele - 2 zn Sharjab - 7 zn. Sw. Heleny Wyspy - 2 zn. Sw. Krzysztofa Wyspy - 2 zn. Sw. Kucji Wyspy - 2 zn Tussor - 8 zn. 1 bl 5.- Urugwaj - 1 zn Węgry - 8 zn. ząbk zn. nieząbk bl Wniebowstąpienia Wyspy - a zn, 1.- ZSRR - 1 zn W powyższym wykazie pominięto znaczki nieząbkowane niektórych państw, kwalifikujące się do wydań spekulacyjnych (Aden, Afryka Pd, Liberia, Niger, Panama). lab. niań związanych z ruchem filatelistycznym i udzielenie jak najdalej idącej pomocy przy organizowaniu wszelkich imprez filatelistycznych. Stanisław Pilatowski EDWARD NOWAK NIE ŻYJE 5 lutego zmarł w Bostonie, w wieku 74 lat, znany działacz polonijny i filatelistyczny oraz autor - Edward Nowak sr. E. Nowak ar przez szereg lat zbierał znaczki polskie. Swój ogromny zbiór (28 Menów) ofiarował przed kilku laty Cardinal. Spellman PhilatelicsMuzeum w Westo'', za co Otrzymał tytuł Founder of Cardinal Spelknan Philatelic Muzeum". Zbiór obejmował wszystkie wydania oficjalne oraz znaczki obozowe (4 albumy), plebiscytowe, wydania okupacyjne itp., jak również komplet publikacji E. Nowaka na temat znaczków polskich. W 1963 roku E. Nowak był uznany przez United Stamp Clubs in New England" najpopularniejszym autorem filatelistycznym w 1962 roku (Philatelic Author of the Year 1962). Edward Nowak sr był odznaczony Złotą Odznaką Honorową PZF. z życia ODDZIAŁ KATOWICE Częstochowa. MDK nr 181 przy DK Stradom". Komisja konkursowa dokonała 6.11, o- ceny projektów kasownika i znaczka pocztowego nadesłanych przez młodzież. I miejsce za projekt znaczka przyznano B. Łebek, II miejsce - J. Wojtasińskiemu, III miejsce - T. Kościelniekowi. Za projekt kasownika I miejsce przyznano też B. Łe- bek, II - J. Lisowi, III - K. Lichterowiczowi. Zwycięzcom wręczono w u- pominku atrakcyjne książki przeprowadzono eliminacje w grupie młodszej do pierwszego etapu Maratonu 1967". Do dalszego etapu zakwalifikowali się: B. Lichterowicz (sokola Podst. nr 16, kl. VII), T. Kościelniak (Szkota Podst. nr 33, kl. VII), T. Hark (Szkole Podst. nr 33, kl. VII). ODDZIAŁ RZESZÓW W auli Mlastoprojektu w Rzeszowie - staraniem Oddziału, w dniach od 8 do 15.X11, czynna była interesująca wystawa. Obejmowała ona dwa ciekawe zbiory kol. M. Groer z Warszawy ( Osobliwości twista zwierzęcego" i Pod znakiem Eskulapa"). Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony nie tylko filatelistów. Szczególne zainteresowanie wzbudziła wystawa wśród młodzieży, która zwiedzała wystawę indywidualnie oraz w wycieczkach zbiorowych organizowanych przez kierownictwa szkół (co najmniej dwie wycieczki 30-osobowe dziennie). 11 grudnia kol. Maria Groer wygłosiła na terenie wysta- 117

18 wy odczyt Jak opracowywać zbiory tematyczne?" ODDZIAŁ POZNAŃ Szamotuly odbyła się w lokalu nowo zbudowanego Młodzieżowego Domu Kultury, Walne Zebranie Sprawozdawcze. W zebraniu, oprócz licznie zgromadzonych członków wzięli udział: przedst. Oddz. W Poznaniu, kol. K. Koczorowski, Przew. Prez. PRN inż. M. Dobkowicz, Podinspektor Wydz. Oświaty mgr B. Fludra 1 opiekun SKF przy Szkole Podst. nr ł mgr W. Granops. Z działalności kola w roku 1988 należy podkreślić dalszy znaczny wzrost członków, których stan z 67 na koniec roku 1985 powiększył się na dzień 1 lutego 1967 r. do 105 członków. Zorganizowano 4 nowe kolka młodzieżowe z ilością 76 uczestników. Dobrą formą propagowania filatelistyki był zorganizowany 8. V, wspólnie z Oddzialem Pol. Zw. Esperantystów w Poznaniu Pokaz Znaczka o tematyce Esperanto" oraz dwa pokazy znaczków, zorganizowane przez SKF przy szkole nr 1 w Szamotułach. Uroczyście był obchodzony równie. Dzień Znaczka 1988" r. na Plenarnym Zebraniu Zarządu Oddz. w Poznaniu, przewodniczący Kola H. Lis otrzymał Odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego. Z ważniejszych zadań kola na rok 1967, to zorganizowanie wystawy filatelistycznej z okazji 50 Rocznicy Rewolucji Październikowej. Podczas zebrania odbyta się loteryjka z cennymi nagrodami ufundowanymi przez kolo, z której zysk w wysokości 500 zł przeznaczono na Spoi. Koro. Budowy MDK. W wyborach uzupełniających na sekretarza Kota wybrano kol. J. Hatasa, a na dwóch członków Zarządu kol. E. Smulkowskiego 1 J. Kaczmarka. Spotkania wymienne odbywają się w każdy wtorek, a zebrania okresowe w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18-tej w MDK przy ul. Dworcowej 43. B Ḷ. Sroda Wlkp młodzież szkolna ze Brody wystartowała do Maratonu 1967". I etap odbyt się w grupie A i B. W grupie A" I miejsce zdobył W. Tkaczyk (kl. III), II - R. Tomczak (kl. VI), III - St. Cierpka (kl. V), wszyscy ze Szkoty Podst. nr 3. W grupie B" I miejsce zajął A. Jarzemski (Szkota Podst. nr I, kl. VII), II Mirka Polarek (Lic. Og.), III - L. Dziemski (Szkoła Podst. nr 3, kl. VIII). Młodzieżowe Kolo Filatelistów koncentruje swoją działalność na terenie świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 3. Uczestnicy Kola mimo krótkiego okresu istnienia (drugi rok) mają już w swoim dorobku pokaz znaczka pocztowego z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego oraz udział w H-glej Wojewódzkiej Młodzieżowej Wystawie Filatelistycznej w Poznaniu, na której uczeń W. Tkaczyk uzyskał dyplom III-go stopnia. T. K. Żnie br. odbyto się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kola. Wspólnie z Klubem Zbieraczy Polonica zorganizowano w listopadzie 1965 r. III Zjazd Klubu Polonica 1 przygotowano duży i cieszący się powodzeniem pokaz. W roku 1966, przy współpracy z PDK im. K. Janickiego, podjęto akcję popularyzacji znaczka pocztowego w ośrodkach wiejskich, Pokazy odbyły się w świetlicach lub kinach w Janowcu Wkp., Gąsawie i Bialotewinie. Odwiedzali je mieszkańcy wsi i miodzież z okolicznych szkól. W tym samym roku 5 członków kola uczestniczyło w 3 wystawach: Międzyoddzialowej w Szczecinie, Polska 1000" w Warszawie 1 Poznań Tysiąclecie" uzyskując 7 medali: 1 zloty, 1 pozłacany, 2 posrebrzane i 2 brązowe. 2 zbiory należały do debiutantów. Koto kieruje pracą 2 SKF i 1 młodzieżowego, przy czym najlepiej pracuje SKF w Janowcu. Przygotowano teł 2 prelekcje filatelistyczne. Plan pracy na rok bieżący przewiduje kontynuacje akcji pokazów wiejskich, m. in. w SHR Sobiejuchy, POM Gogótkowo i we wsi Dziewierzewo, przy czym dobór zbiorów propagandowych będzie odpowiadał aktualnej polityce kulturalnej i wyeksponuje tematyką dla uczczenia 50 rocznicy Wielkiej Rewolucji Pażdzierfilcowej. Zgłoszono m. in. takie zbiory jak: Polonica na radzieckich znakach pocztowych", Idea Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w polskiej filatelistyce" i Problematyka znaczków ZSRR". W dniach, kiedy przez teren województwa będą przejeżdżali uczestnicy Wyścigu Pokoju, a m. in. i przez 2nin, zostanie otwarty w Żninie pokaz znaczka ze zbiorem Wyścig Pokoju w filatelistyce". Nowy zarząd zobowiązano do organizowania co miesiąc zebrań szkoleniowych oraz otoczenia większą opieką młodzieży. Nowy zarząd Kota ukonstytuował się w sposób następujący: przew. J. Księskl, wiceprzew. Zb. Skorwider, sekr. H. Kurczewski, skarbnik J. Balska. (e.k.) ODDZIAŁ WARSZAWA Warszawa. Kolo nr 1. Dla uczczenia 25 rocznicy powstania PPR zorganizowano pokaz filatelistyczny. W lokalu Klubu Międzynarodowej Prasy 1 Książki Ruch", przy ul. Nowy Swiat można było oglądać Zbiory: Idea Lenina w założeniach Statutu PZPR" - kol. K. Koczorowskiego (Poznań), PRL kontynuatorką postępowych tradycji" kol. B. Serafina (Warszawa) oraz Ruch robotniczy w Polsce" kol. F. Jagodzińskiego (Warszawa). Pokaz cieszył się przez cały czas trwania ( ) dużym zainteresowaniem, obejrzało go ponad 3000 osób, a TV nadała specjalny reportaż. Również Polskie Radio dla słuchaczy zagranicznych przeprowadziło wywiady z wystawcami. W dniu otwarcia Pokazu, tj. 25.I..Urząd Pocztowy Warszawa I stosował do stemplowania korespondencji specjalny kasownik okolicznościowy, który reprodukujemy. W kronice Z życia PZF" na terenie Oddziału Warszawskiego, w n-rze 4 opuszczono informację, że cykl zebrań dyskusyjnych, których kalendarzyk podaliśmy, organizuje Zarząd Kola nr I. Przepraszamy. WYMIANA Piz za9torill.0k (Litery w nawiasach oznaczają w jakim języku korespondować) W. Wasienowicz, Wołgograd 6, ul. Degtiarewa 23-27, ZSRR (r). R. K. Wlasow, Ufa 9, prospekt Oktiabria 6-15, ZSRR (r). L. Czunichin, Nowosibirsk 10, ul. Dokuczajewa 5, ZSRR (r), tematyczne. W. N. Mironow, Moskwa G- -380, ul. Tołbuchina 8 k. 2 m II, ZSRR (n, f, a, r), tematyczne. G. N. Rudkow, Kijów 124, ul. Trudowyeh Rezerwow 37 m 36, ZSRR (r). E. Ciulkwicius, KedairiMi, Komunarc 5, ZSRR (r). 118

19 W. Chomiak, Lwów 6, prospekt Lenina M ni 35, ZSRR (r, p, a). R. Sidoryk, Lwów, Główna poczta, skrytka pocztowa 90, ZSRR (r, p). W. Dąbrowski, Stawropolski kraj, Min-Wody, ul. ~maja S, ZSRR (r, PL V. Laas, Tarto, Linda 16-5, Estońska SRR (r, a, n, f), tematyczne. A. Pereslegin, Gorkij, Glaw- :pocztamt do wostrebowania, ZSRR (r, a, n), tematyczne. A. Brużas, m. Kłajpeda, ul. Minios 115-1, Litewska SAR.O, a, n), tematyczne. L. Owsiukas, Smolej, Miczurin 11, Litewska SRR (r). W. P. Merkutow, Tomsk, ul. R. Luksemburg 49 ni 11, ZSRR (r, n), tematyczne. P. Petrow, Ordzonikidze 4. Cwetmet. korpus 4 ni 19, ZSRR (r), tematyczne. W. Kopjew, Ocel 2. til Moskowskaja 21 m 22, ZSRR (13, r, n). A. N. Czukalenko, Mswpocztamt do wostrebowania, ZSRR (a, n, r, f, h), tematyczne. N. Kulikow, Moskwa W-264 Leninskij prospekt 815 korpus 4 m 66, ZSRR (r), temat Szachy". I. W. Ewstropow, Karaganda 61, poczt. jaszczik 52, ZSRR (r, n). W. WIrbickas, m. Paswalis, ul. Wilniaus 37, Litewska SRR (r). W. Pletrusewicz, Dniepropietrowsk, ul. Moskowskaja 8/37, ZSRR (r). A. N. Trojnicz, m. Oret, ul. 7 Nojabria 3 m 5, ZSRR (r, a, n), tematyczne. W. Czuntchina, rn. Nowosibirsk 10, Dokuczajewa 5, ZSRR (r). J. Kabin, Ptirnu Muru 2-2, Estońska SRR (r). W. Sokowikow, Nowosibirsk 84, Szk. 153 ni 2, ZSRR <r, a, f. n. PL W. Czestnow, Kostroma, ul. Sowietskaja 103b-75, ZSRR (r), tematyczne. W. Kuntorowski, Homal 7, W, Sowletskaja 202/4, ZSRR (r, n, a), tematyczne. R. Llissig, 154 Faikensee, Hansastr. 30, NRD (n). Fritz Pohl, '372 Blankenburg, Marktstrasse 7, NRD (n). Jan Kruty, Timace okr. Levice, Fucika 11, CSRS (n, a, r) - flora, fauna, sport, kosmos. Klub mladych filatelistov, Tlmace okr. Levice, CSRS. Jose Go, Li Bi Textiles, Plaridel St. Cebu City, Filipiny (a). Hans Nótzel, 7031 Leipzig, Lauchstlidter Str. 24, NRD (n). Jean Claude Winez, 608, Rue du Dr Baillet, Molinghern, 62 Isbergues, Francja (0). Ganter Zieger, 2021 Tatrpat., Neue Str. 28, NRD (n). Fankot Palko, Ostrava 4 - Hrabovka Borni 1110, CSRSic) ELIMINATKA OBRAZKOWA (ul. L. Majehrzaki oso ROZRYWEK VSILOWYCH J. OrIgadnaC nazwy zwierząt I wykrebic je z ndliowiednich rzędów pionowych figury. Pozo- stale litery czytane pionowo dadzą rozwiązanie KONIKOWKA (ul. Karo) Poszczególne wiersze konikówki należy ułożyć w kwadrat 6 x 6. Począwszy od litery N. znajdującej się w lewym górnym roku, ruchem konika szachowego obejść wszystkie pola figury tak, by odczytać rozwiązanie. I: NZCYWZ, ASODIZ, EIKIIIA, IV: TKTASU, V: RJZOSE, VI: EWECRW Rozwiązania prosimy nadsyka6 pod adresem: Redakcja Filatelisty., Dział Rozrywek Umysłowych, Warszawa, ul. Widok 22 - do dnia 21 kwietnia 1967 roku. Wśród Czytelników, którzy nadeślą bezbłędne rozwiązania, zostaną ro.losowane nagrody znaczkowe. Ponadto przyznajemy nagrody autorskie za zamieszczone zadania. ROZWIĄZANIA I NAGRODY z N-ru Rebus kołowy: Nowy Rok - nowa karta filatelistyki Konikówka dwuliterowa: Filatelista" - podręcznikiem każdego zbieracza. W wyniku losowania nagrody otrzymują: Krystyna Haremik z Janowie, Stanisław Kachnik z Wejherowa. Kazimierz Karolczak z Sieradza. Apolonia Nowacka z Kalisza. Nagrody autorskie za zadania dzisiejsze otrzymują : L. Majohrmk l Karo. Nagrody Klubu 30 gr" za frankowanie listów trzydziestogroszowymi znaczkami otrzymują (pn 5 FDC): Tadeusz Górniak ze Zduńskiej Woli I Stanisław Jurczuk z Hrunieszowa. Nagrody wysyłamy pocztą raz na kwarta ł. Redagule kolegium w składzie: Fabian BUM, Tadeusz Grodecki. Kazimierz Grytewsk: Wiesława Montewska, Maciej Perzyński Adres Redakcji: Warszawa, ul. Widok 22, tel Wydawca: Agencja Wydawnicza..Ruch" Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca Nakład Objętość 1 ark. Format B5. Papier llustr. V kl. 70 g TU x IM

20 ...zgodnie z Zarządzeniem Nr 249 z dnia 12.XI.1952 r. (Monitor Polski A-97 poz. 1490) Prezesa Rady Ministrów wszystkie urzędy i przedsiębiorstwa oraz instytucje i organizacje społeczne zobowiązane są do gromadzenia i przekazywania znaczków z korespondencji do PPF Ruch"...mając na uwadze pracochłonność zajęć związanych z wycinaniem znaczków oraz konieczność stworzenia bodźców ekonomicznych dla osób zajmujących się wycinaniem została ustalona przez Komisję Cen przy Ministerstwie Łączności nowa cena w wysokości zł 80. za 1 kg wyciętych znaczków....na żądanie wysyłamy szczególowe informacje w tym zakresie. Państwowe Przedsiębiorstwo Filatelistyczne RUCH" Warszawa, ul. Barbary 4 CENA 2,50 zł Cena w prenumeracie: kwartalnie zt 15., półrocznie zł 30., rocznie zl 60. Zamówienia t wpłaty na prenumerate w kraju przyjmują wszystkie urzedy pocztowe i listonosze w terminie do 10 każdego miesiąca poprzedzającego okres zamawianej prenumeraty. Wpłat na prenumeratę w kraju można też dokonywaę na konto PKO Centrala Kolportażu Ruch". Warszawa, ul. Wronia 23 Prenumeratę na zagranicę: kwartalnie z! 21., pbrocznie zł 42., rocznie zl 64. przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych Ruch", Warszawa ul. Wronia 29 PKO VII O/M Warszawa nr konta Prenumerata roczna za granicą wynosi 4.50 S Ogłoszenia przyjmuje Agencja Wydawnicza Ruch" Warszawa, ul. Srebrna 12 ZG Ruch" W-wa, zam T-33

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VII / 11 2015 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VIII / 05 2016 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW SŁANIA 22.10.1921 Czeladź Data i miejsce urodzin Czesława Słani. 1927 Przeprowadzka wraz z rodziną do wsi Osmolice koło Lublina 1945 Wstąpienie do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1947-1949

Bardziej szczegółowo

S T A N I S Ł A W F O Ł T A

S T A N I S Ł A W F O Ł T A S T A N I S Ł A W F O Ł T A Blok Fi. 138 A z odwróconym numerem (+ A. Kielbasa-Schoeni) Przegląd Filatelistyczny nr 4/2003 strony 23 24 oraz www.phila.pl Kilka słów o FDC (+ A. Kielbasa-Schoeni) http://www.kzp.pl/index.php?artykul=art-2003-02

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt r) w zw. z art. art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt r) w zw. z art. art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 171 Uchwała nr VI/171 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu Członek Honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY

KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY INFORMATOR 2000 KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY NR 8 LISTOPAD 2000 Wiele razy była mowa o problemach jakie mają filateliści z naszą Pocztą, o nakładach, nieciekawych emisjach, ozdobnych arkusikach itp.

Bardziej szczegółowo

Określenie stref czasu w różnych krajach (Å roda, 16 sierpieå 2006) - - Ostatnia aktualizacja ()

Określenie stref czasu w różnych krajach (Å roda, 16 sierpieå 2006) - - Ostatnia aktualizacja () Określenie stref czasu w różnych krajach (Å roda, 16 sierpieå 2006) - - Ostatnia aktualizacja () W krótkofalarstwie używa się czasu uniwersalnego oznaczonego symbolem UTC. Ułatwia to wzajemną konfrontację

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wszystko ok. Polecam

strona 1 Wszystko ok. Polecam strona 1 1 Spis treści Wprowadzenie...3 Organizatorzy i Patronat...4 Komitet Organizacyjny...5 Komitet Honorowy...5 Program Krajowej Wystawy Filatelistycznej i Konferencji Naukowej...6 Dodatkowe imprezy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Podręcznik tematyka (12) Ryszard Prange Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Wysokie oceny może uzyskać na wystawie taki eksponat tematyczny, który zaprezentuje dobry, ciekawy materiał filatelistyczny.

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Bogusław Olechnowski Katalog Jan Paweł II na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Zielona Góra, lipiec 2001 1 Od Autora Wydanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Białoruś. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek. Wartość nominalna 5 rubli

Białoruś. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek. Wartość nominalna 5 rubli BIAŁORUŚ Białoruś Jednostka pieniężna i jej podział: Rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek Banknoty Wartość nominalna 5 rubli B/1 10 rubli B/2 20 rubli B/3 50 rubli B/4 100 rubli B/5 200 rubli B/6 500 rubli

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIĘDZY ZSE NR 2 A LIGĄ OBRONY KRAJU

WSPÓŁPRACA MIĘDZY ZSE NR 2 A LIGĄ OBRONY KRAJU WSPÓŁPRACA MIĘDZY ZSE NR 2 A LIGĄ OBRONY KRAJU w latach 2003-2015 KRAKÓW 2016 autor: mgr Beata Wójcik O Lidze Obrony Kraju: Kontakt: (12)6340514 Kraków, ul. Pomorska 2 Liga Obrony Kraju- stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI Wspaniała literatura polska, szczególnie współczesna, obfituje w dzieła, które pozbawione są rycin. Chcemy aby poprzez ten konkurs młodzi ludzie rozbudzali swoją wyobraźnię,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu wiedzy o mistrzostwach Europy w piłce nożnej dla uczniów szkół podstawowych Dzieje mistrzostw Europy 1960-2012

Regulamin konkursu wiedzy o mistrzostwach Europy w piłce nożnej dla uczniów szkół podstawowych Dzieje mistrzostw Europy 1960-2012 Regulamin konkursu wiedzy o mistrzostwach Europy w piłce nożnej 1. Konkurs wiedzy o mistrzostwach Europy w piłce nożnej Dzieje mistrzostw Europy 1960 2012 organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 86

Bardziej szczegółowo

HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec

HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec HANS CHRISTIAN ANDERSEN Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec HANS CHRISTIAN ANDERSEN Żył w latach 1805 1875; Prozaik, poeta, dramaturg i baśniopisarz duński; W wieku 14 lat, po śmierci ojca, we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Ameryka Północna i Środkowa

Ameryka Północna i Środkowa Ameryka Północna i Środkowa Bahamy - - Barbados - - Bermudy - - Dominikana - Grenada - - Jamajka - Kanada - błonica, tężec, polio - Kostaryka - tężec, polio; dur Kuba - Meksyk - ; Nikaragua - WZW b; Trynidad

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 Załącznik Nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wizytówek, papieru firmowego oraz innych druków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższe zestawienie:

Bardziej szczegółowo

Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać swoją wiedzę?

Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać swoją wiedzę? Podręcznik tematyka (3) Ryszard Prange Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać swoją wiedzę? Wiemy, jaki materiał filatelistyczny można wykorzystać w eksponacie tematycznym. Kolej na informacje, jak przy

Bardziej szczegółowo

Turcja. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Lira turecka (TRY) 1 lira turecka = 100 kuruszy

Turcja. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Lira turecka (TRY) 1 lira turecka = 100 kuruszy TURCJA Turcja Jednostka pieniężna i jej podział: Lira turecka (TRY) 1 lira turecka = 100 kuruszy Banknoty Wartość nominalna 5 lir tureckich B/1, B/2 10 lir tureckich B/3 20 lir tureckich B/4 50 lir tureckich

Bardziej szczegółowo

Idea Znaczka Turystycznego

Idea Znaczka Turystycznego Od pewnego już czasu, w wielu atrakcyjnych turystycznie miejscach, można spotkać ciekawe graficznie, ekologiczne znaczki turystyczne, które pojawiły się najpierw w Czechach, by w niedługim czasie rozpowszechnić

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP W 2015 ROKU Uchwała Zarządu Głównego Nr 20/2014 z dnia 4112014r Strona 1 z 6

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk 20 LECIE MŁODZIEŻOWEGO KOŁA FILATELISTYCZNEGO Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Czesława Słani 24 marca 2006 roku w Czeladzi - Piaskach przy ulicy Krzywej 2, została odsłonięta tablica poświęcona

Bardziej szczegółowo

Strona tytułowa, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi na stronie www uczelni. Wzór strony dostępny jest w dzienniku wirtualnym - 1 -

Strona tytułowa, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi na stronie www uczelni. Wzór strony dostępny jest w dzienniku wirtualnym - 1 - Strona tytułowa, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi na stronie www uczelni. Wzór strony dostępny jest w dzienniku wirtualnym - 1 - Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Cel pracy... 3 1.2 Układ pracy... 4 2 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa. Cele konkursu. Forma i zawartość prac

Zasady uczestnictwa. Cele konkursu. Forma i zawartość prac Zasady uczestnictwa 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie buskim. 2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi,

Bardziej szczegółowo

BIAŁORUŚ Strona informacyjna Jednostka pieniężna i jej podział Banknoty (B) Banknoty wycofane z obiegu (B/w) Monety (M)

BIAŁORUŚ Strona informacyjna Jednostka pieniężna i jej podział Banknoty (B) Banknoty wycofane z obiegu (B/w) Monety (M) BIAŁORUŚ BIAŁORUŚ Waluta: rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek Banknoty: 5 rubli, 10 rubli, 20 rubli, 50 rubli, 100 rubli, 200 rubli, 500 rubli https://www.nbrb.by/engl/coinsbanknotes/banknotes/ Monety:

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych 1. Połączenia międzynarodowe Grupa Kraj Opłata za połączenie z telefonami Opłata za połączenie z telefonami 1 Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, 0,25 zł 1,60

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do uchwały nr 393/IV/2015 Rady Naukowej WIM z dnia 18 marca 2015 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Jeśli ma Pan poniżej 18 lat, bardzo prosimy o pokazanie tego listu rodzicom.

UWAGA: Jeśli ma Pan poniżej 18 lat, bardzo prosimy o pokazanie tego listu rodzicom. Warszawa, 20 września 2002 Szanowny Panie, Został Pan wylosowany do wzięcia udziału w międzynarodowym badaniu ankietowym, którego celem jest zebranie opinii społeczeństwa na temat różnych spraw, ważnych

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA KLAS III POLSKA - TO MOJA OJCZYZNA. a)... b)... c)... pkt pkt a)... b)... Syrenka jest herbem... pkt. 1...

KONKURS DLA KLAS III POLSKA - TO MOJA OJCZYZNA. a)... b)... c)... pkt pkt a)... b)... Syrenka jest herbem... pkt. 1... KONKURS DLA KLAS III POLSKA - TO MOJA OJCZYZNA ZESTAW PYTAŃ klasa... Przeczytaj dokładnie pytania i napisz odpowiedzi. POWODZENIA. 1. Wymień symbole Polski a)... b)... c)... pkt. 3... 2. Najdłuższa rzeka

Bardziej szczegółowo

Najstarsze litograficzne widokówki malborskie. Bernard Jesionowski. Malbork 2008

Najstarsze litograficzne widokówki malborskie. Bernard Jesionowski. Malbork 2008 Najstarsze litograficzne widokówki malborskie Bernard Jesionowski Malbork 2008 Bernard Jesionowski - Najstarsze litograficzne widokówki malborskie Strona 1 W 1869 roku poczta Austrowęgier wydała pierwsze

Bardziej szczegółowo

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B Albania 112 TAK TAK TAK TAK B Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze 911 TAK TAK TAK TAK C Andora 112 TAK TAK TAK TAK C Angola 116 TAK TAK TAK TAK

Bardziej szczegółowo

Odpowiedni materiał filatelistyczny

Odpowiedni materiał filatelistyczny Podręcznik tematyka (2) Ryszard Prange Odpowiedni materiał filatelistyczny Omówiona została już zawartość pierwszej strony eksponatu wystawowego w klasie tematycznej (tytuł i plan). Pozostałe strony eksponatu

Bardziej szczegółowo

Nr 4 POCZTA SZYBOWCOWA

Nr 4 POCZTA SZYBOWCOWA Nr 4 POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW KOŁO W LESZNIE LESZNO, 2016 r. Nr 4 KARNET WYDANY ARKUSZ WYDAWNICZY POCZTY POLSKIEJ SPERSONALIZOWANY ZNAK OPŁATY POCZTOWEJ Wydawca: Koło Polskiego Związku Filatelistów

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W pustyni i w puszczy

V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W pustyni i w puszczy V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W pustyni i w puszczy Regulamin Organizator Konkursu: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie Cele Konkursu: 1. Wykonanie prac, zgodnych z tematyką konkursu

Bardziej szczegółowo

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA KOMIKS PRZEDSTAWIAJĄCY LOSY STASIA I NEL - BOHATERÓW "W PUSTYNI I W PUSZCZY" HENRYKA SIENKIEWICZA TEMAT: NIEBEZPIECZNE PRZYGODY

Bardziej szczegółowo

W anonimowym starodruku Stragona Abo Stołeczne Miasto Poznań Oraz Ta bula accuratissima...,

W anonimowym starodruku Stragona Abo Stołeczne Miasto Poznań Oraz Ta bula accuratissima..., 29. Panorama Poznania wykorzystana w projekcie bloku (il. 42) i koperty (il. 31 i 32). Po lewej stronie widoczna jest katedra, pośrodku kościół farny św. Marii Magdaleny (źródło: folder Wydawnictwa pocztowe,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK

Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK Andrzej Olejniczak Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK 1. Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej

Bardziej szczegółowo

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH GAZETKA OKOLICZNOŚCIOWA GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH W roku szkolnym 2006/07 Rada Pedagogiczna GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH podjęła decyzję o wyborze patrona.

Bardziej szczegółowo

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. " Plan Debaty: 11:35 rozpoczęcie spotkania. 11:40 prezentacja założeń

Bardziej szczegółowo

II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W barwnym świecie bajek Tuwima

II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W barwnym świecie bajek Tuwima II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W barwnym świecie bajek Tuwima Regulamin Organizator Konkursu : Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie Partnerzy: Szkoła Języków Obcych Teddy Bear Park

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja niemieckich stempli ambulansów kolejowych. Uwagi i propozycje.

Klasyfikacja niemieckich stempli ambulansów kolejowych. Uwagi i propozycje. 3.1.1.2.9.8.2.1.4.1.2.5.1.2.19.22.1.? Klasyfikacja niemieckich stempli ambulansów kolejowych. Uwagi i propozycje. Marek SITARZ Okręg Śląsko-Dąbrowski PZF Wprowadzenie 2/137 Klasyfikacja Najtrudniejszą

Bardziej szczegółowo

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny Obowiązkowe szczepienia Zalecane szczepienia Zalecane szczepienia w zależności od stopnia narażenia, charakteru pobytu, rejonu kraju Afganistan wzw A,, dur brzuszny wzw B,, szczepionka Albania wzw A,,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO 1. PZT posiada sześć rodzajów wyróżnień w formie odznaczeń: - brązowa odznaka honorowa, - srebrna odznaka honorowa, - złota odznaka honorowa.

Bardziej szczegółowo

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

Z góry dziękujemy za życzliwość i liczymy, że będzie Pan zainteresowany uczestnictwem w badaniu.

Z góry dziękujemy za życzliwość i liczymy, że będzie Pan zainteresowany uczestnictwem w badaniu. POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII UL. NOWY ŚWIAT 72 00-330 WARSZAWA Warszawa, pażdziernik 2008 Szanowny Panie, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk realizuje badanie

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MOJA POMORSKA RODZINA

REGULAMIN KONKURSU MOJA POMORSKA RODZINA REGULAMIN KONKURSU MOJA POMORSKA RODZINA Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Gdańska. Głównym organizatorem konkursu jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik I Warszawa. Lubię to!

Załącznik I Warszawa. Lubię to! Załącznik I Warszawa. Lubię to! REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY KONKURSU VARSAVIANISTYCZNEGO dla uczniów klas 1-3 warszawskich szkół podstawowych 1 Cele szczegółowe konkursu: 1. Zainteresowanie dzieci historią i

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 31 ust. 1pkt. 8 Statutu PTTK, na wniosek Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK, Prezydium Zarządu Głównego PTTK:

Na podstawie art. 31 ust. 1pkt. 8 Statutu PTTK, na wniosek Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK, Prezydium Zarządu Głównego PTTK: Uchwała nr 46A/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 8 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Odznaki Turysta Przyrodnik Na podstawie art. 31 ust. 1pkt. 8 Statutu PTTK, na

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin V Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Józef Piłsudski.

Regulamin V Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Józef Piłsudski. Regulamin V Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było... Józef Piłsudski. Temat piątej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO HUMANISTYCZNEGO prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO HUMANISTYCZNEGO prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO HUMANISTYCZNEGO prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine 1. Autor: Dominik Burchard 2. Grupa docelowa: uczestnicy koła humanistycznego 3. Liczba godzin: 2 4. Temat zajęć:

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Uchwały Nr 3 Uchwały Nr 4

Tekst jednolity Uchwały Nr 3 Uchwały Nr 4 Tekst jednolity Uchwały Nr Uczelnianej Komisji Stypendialnej podjętej w porozumieniu z Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów i przedstawicielem Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego

Bardziej szczegółowo

Liczba znaczków. 50 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień 2007" 1 wrzesień

Liczba znaczków. 50 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień 2007 1 wrzesień Roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2007 r. Tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. Urz. MTiB 2006 nr 5 poz. 17 Dz. Urz. MT 2007 nr 1 poz. 1 Dz. Urz. MT 2007 nr 2 poz. 5 Dz. Urz. MT 2007

Bardziej szczegółowo

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą 9-18 wrzesień 2010 Radom Raport Akademii Liderów: Poza Cenzurą - Wystawa Piotra Kutkowskiego, Radom 9-18 października 2010 -------------------------------------- 2/6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

TEMAT DNIA: PODRÓŻUJEMY PO KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.

TEMAT DNIA: PODRÓŻUJEMY PO KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ. Nauczyciel: Ewa Więckowska Klasa: III Przedmiot: nauczanie zintegrowane. BLOK TEMATYCZNY: UNIA EUROPEJSKA. TEMAT DNIA: PODRÓŻUJEMY PO KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ. Zapis w dzienniku: Wypowiedzi uczniów na

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iwona Wojsław Członkowie: Danuta Celeda-Kapela Mariusz Gałuszka Mariola Juraszek-Morawska Piotr Maciejewski

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych. w sprawach cywilnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych. w sprawach cywilnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy

UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA w sprawie zmiany nazwy ulicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Plastyczny Elfy w ogrodzie marzeń

Wojewódzki Konkurs Plastyczny Elfy w ogrodzie marzeń Wojewódzki Konkurs Plastyczny Elfy w ogrodzie marzeń Szanowni Państwo, Białystok,14.03.2013 r. DYREKTORZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO pragnę Państwa zachęcić do udziału w

Bardziej szczegółowo

Liczba znaczków. 1 grudzień

Liczba znaczków. 1 grudzień Roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2008 r. Tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. Urz. MT 2007 nr 3 poz. 11 Dz. Urz. MI 2007 nr 1 poz. 3 Dz. Urz. MI 2008 nr 6 poz. 35 Dz. Urz. MI 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2015/2016

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2015/2016 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2015/2016 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator Konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES Obowiązuje od dnia 01 Lipca 2008 roku. Cennik został ustalony na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów jasnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA JĘZYK ROSYJSKI

OFERTA JĘZYK ROSYJSKI OFERTA JĘZYK ROSYJSKI SPIS TREŚCI: STRONA 2 - MAPY STRONA 3 - TABLICE POGLĄDOWE Str. 3 tablice pojedyncze Str. 5 tablice w kompletach STRONA 6 - POMOCE DYDAKTYCZNE STRONA 7 - GRY Staramy się aby sprzedawane

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Wypełnia Przewodniczący Kolegium Sędziów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego

Wypełnia Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Wypełnia Przewodniczący Kolegium Sędziów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego Załącznik Nr 12 Zaświadczenie lekarskie Warszawa, dnia r. ZAŚWIADCZENIE Niniejszym zaświadcza się, że Ob... syn.. ur. dnia w..., zamieszkały w przy ul. nr m.., legitymujący się dowodem osobistym seria..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN VI DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Postanowienia ogólne REGULAMIN VI DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iga Huk, Członkowie: Danuta Bącler SIEDZIBA(Adres Organizatora): Dolnośląski Oddział Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/51/2015/R SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY na zakup powierzchni reklamowej w czasopismach celem przeprowadzenia kampanii reklamowej w prasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin XXI Edycji Konkursu Ekologicznego Co w Puszczy piszczy? dla szkół podstawowych 11 maj 2016

Regulamin XXI Edycji Konkursu Ekologicznego Co w Puszczy piszczy? dla szkół podstawowych 11 maj 2016 Regulamin XXI Edycji Konkursu Ekologicznego Co w Puszczy piszczy? dla szkół podstawowych 11 maj 2016 1. 1 Organizatorzy: 2. Ośrodek Dydaktyczno Muzealny 2 Adresaci konkursu: Uczniowie szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda Wrzesień 2016 Mail z 03.09.16 Spotkanie członków PKRD przełożone na 11.09.16 Szczęść Boże! Witam serdecznie po wakacjach wszystkich członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci. Z powodu mojego ważnego

Bardziej szczegółowo

Liczba prezentacji. 21 Emisja obiegowa 1

Liczba prezentacji. 21 Emisja obiegowa 1 Roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2006 r. Tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. Urz. Min. Inf. 2005 nr 4 poz. 27 Dz. Urz. Min. Inf. 2005 nr 9 poz. 60 Dz. Urz. Min. Inf. 2005 nr 12 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Specjalny Oceny Eksponatów Maksimafilii

Regulamin Specjalny Oceny Eksponatów Maksimafilii Regulamin Specjalny Oceny Eksponatów Maksimafilii Artykuł 1. Wystawy konkursowe Zgodnie z art. 1.4 Regulaminu Ogólnego Oceny Eksponatów na Wystawach Konkursowych GREV, celem uzupełnienia tych zasad, opracowano

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka BibliotekaAnaliz Warszawa 2009 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

1.1 Czy uczestniczy Pani / Pan po raz pierwszy w kursie organizowanym na naszym Uniwersytecie Ludowym VHS?

1.1 Czy uczestniczy Pani / Pan po raz pierwszy w kursie organizowanym na naszym Uniwersytecie Ludowym VHS? Informator dla klientów 2011 Niemiecki jako drugi język / język obcy Szanowne Uczestniczki, szanowni Uczestnicy kursów, Berlińskie Uniwersytety Ludowe (Volkshochschulen, VHS) stale pracują nad jakością

Bardziej szczegółowo

Wolne miasto Gdańsk /Danzig

Wolne miasto Gdańsk /Danzig Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu: 1920 14VI-21XII wydanie przedrukowane Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu: 1920,10 VIII-20XI wydanie prowizoryczne Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Ja i moja pasja

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. pod hasłem Ja i moja pasja REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pod hasłem Ja i moja pasja Cel i tematyka konkursu 1 1. w Szczecinie (dalej: WUP w Szczecinie ) ogłasza konkurs fotograficzny pt.: "Ja i moja pasja" (dalej: "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2009 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

2002 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. w geście błogosławieństwa i tekst : 82. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA JANA PAWŁA II.

2002 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. w geście błogosławieństwa i tekst : 82. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA JANA PAWŁA II. 2002 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 18.05.2002 BIELSKO - BIAŁA 1 w geście błogosławieństwa 82. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA 2. 18.05.2002 RYBNIK 1 w piusce trzymającego pastorał POCZTA SAMOLOTOWA. 82. ROCZNICA

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zwane dalej stypendium, może otrzymać student, który uzyskał

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA

Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA Oborniki, listopad 0 Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA Cele projektu:

Bardziej szczegółowo

WPISUJE UCZEŃ. dzień miesiąc rok PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU MATEMATYKI. rrr KOTY1

WPISUJE UCZEŃ. dzień miesiąc rok PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU MATEMATYKI. rrr KOTY1 Przykładowy test Koty" WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU MATEMATYKI rrr KOTY1 Instrukcja dia ucznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZATORZY:

REGULAMIN ORGANIZATORZY: ŻOLIBORZ NA PRZESTZRZENI DZIEJÓW KONKURS HISTORYCZNY ADRESOWANY DO MŁODZIEŻY GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z OKAZJI STULECIA STOŁECZNOŚCI ŻOLIBORZA REGULAMIN ORGANIZATORZY: Burmistrz Dzielnicy Żoliborz

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. - stan na grudzień 2015 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 7 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Kandydat do nagrody i tytułu Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej

REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej 1 Organizatorem konkursu jest Centrala Poczty Polskiej S.A. Biuro Filatelistyki i Handlu oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu jest Chrześcijańskie Gimnazjum UCZEŃ z Oddziałami Integracyjnymi i Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY. 2. Projekt prowadzony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5107/2014 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA Z DNIA 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 5107/2014 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA Z DNIA 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 5107/2014 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA Z DNIA 30 czerwca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży miasta Radomia Na podstawie 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 8125861, faks 033 8124119.

I. 1) NAZWA I ADRES: Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 8125861, faks 033 8124119. Bielsko-Biała: Świadczenie usług wykonania druku publikacji pt. /Wpływ kultury i sztuki na rozwój lokalny miasta/- realizowanych przez Galerię Bielską BWA w ramach projektu Lokomotywa - strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo