Emitery promieniowania korpuskularnego w celowanej terapii radionuklidowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Emitery promieniowania korpuskularnego w celowanej terapii radionuklidowej"

Transkrypt

1 Emitery promieniowania korpuskularnego w celowanej terapii radionuklidowej Aleksander Bilewicz II Letnia Szkoła Energetyki i Chemii Jądrowej

2 Emitery promieniowania korpuskularnego w celowanej terapii radionuklidowej II Letnia Szkoła Energetyki i Chemii Jądrowej Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, Aleksander Bilewicz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

3 Radiofarmacja

4 Radiofarmacja ligand łącznik biomolekuła Radiochemia Chemia koordynacyjna Chemia organiczna Biologia molekularna

5

6 Rodzaje rozpadow Rozpad przyklad zastosowanie g, EC 99m Tc diagnostyczne a 211 At terapeutyczne b - 90 Y terapeutyczne b + 18 F diagnostyczne (PET) Auger 125 I terapeutyczne

7 Radionuklidy w medycynie

8 Otrzymywanie radionuklidów dla medycyny: Reaktor jądrowy Cyklotron Generatory radionuklidów Akcelerator elektronów (promieniowanie hamowania)

9 Reaktor jądrowy Reaktor jądrowy jest źródłem neutronów - termicznych - wolnych - niskoenergetycznych 176 Lu + n 177 Lu - szybkich - wysokoenergetycznych 47 Ti + n 47 Sc + p

10 Radionuklidy terapeutyczne produkowane w reaktorze Radionuklid T 1/2 tarcza 177 Lu 6,71 d 176 Lu 186 Re 3,77 d 185 Re 199 Au 3,14 d 198 Pt 198 Au 2,7 h 197 Au 105 Rh 1,48 d 104 Ru 153 Sm 1,93 d 152 Sm 89 Sr 50,57 d 98 Sr 111 Ag 7,46 d 111 Pd 77 As 1,62 d 76 Ge

11 rozszczepienie 235 U 90 Sr, 99 Mo, 103 Ru, 106 Ru 235 U 131 I,

12 Akcleratory i cyklotrony Cyklotron Siemens Bombardowanie protonami 18 O + p 18 F + n Bombardowanie cząstkami a 209 Bi + a 211 At + 2n Bombardowanie deuteronami 104 Ru + d 105 Rh +n

13 Radionuklidy terapeutyczne produkowane w cyklotronie Radionuklid T 1/2 tarcza cząstka 47 Sc 3,35 d 48 Ti p 199 Au 3,14 d 198 Pt d 67 Cu 2,58 h 67 Zn p 105 Rh 1,48 d 104 Ru d

14 Generatory radionuklidów 99 Mo 2,75dnia 99m Tc 6godz. 99 Tc Schemat generatora 99 Mo/ 99m Tc Dojenie radionuklidów

15 Radionuklidy terapeutyczne otrzymywane z generatorów Radionuklid T 1/2 Radionuklid macierzysty T 1/2 90 Y 64 h 90 Sr 28,1 l 188 Re 16,7 h 188 W 69 d 223 Ra 11,4 d 227 Ac 21,6 l 225 Ac 10,0d 223 Bi 46 min

16 Radionuklidy terapeutyczne otrzymywane w reakcji g,n na akceleratorach elektronów Radionuklid T 1/2 tarcza 225 Ra( 225 Ac) 15 d 226 Ra 99 Mo 66 h 100 Mo

17 Radiofarmaceutyki terapeutyczne: proste jony 131 I -, 153 Sm 3+, 166 Ho 3+, 89 Sr koloidy np. cząstki szkła z inkorporowanymi radionuklidami, AgAt, radioaktywne nanocząstki celowana radioterapia - znakowane przeciwciała monoklonalne lub ich fragmenty - znakowane peptydy

18 Jakie wymagania musi spełnić radionuklid terapeutyczny? 1. odpowiednia energia emitowanej cząstki, 2. T 1/2 między 1 godz. a 10 dni, 3. duży przekrój czynny reakcji jądrowej syntezy, 4. dobrze, gdy można go otrzymać w reaktorze jądrowym, 5. łatwe wydzielenie z tarczy, 6. możliwość otrzymania w formie beznośnikowej,

19 176 Lu + n 177 Lu - nośnikowy 176 Yb +n 177 Yb 177 Lu - beznośnikowy Zalety radionuklidów beznośnikowych - duża aktywność właściwa, - znakowanie wszystkich centrów aktywnych biomolekuły - duży efekt terapeutyczny

20 Radionuklidy terapeutyczne radionuklid T 1/2 typ rozpadu (MeV) max. zasięg

21 Terapeutyczne Auger Emitery 123,125 I, 99m Tc, 103m Rh, 1,7 MeV b - a 211 At, 225 Ac, 212,213 Bi, 212 Pb 0,30-0,60 MeV b - a -5,3 MeV Elektrony Augera Zakres mm Miękkie i średnie b I, 153 Sm, 169 Er, 177 Lu, 47 Sc, 105 Rh, 186 Re, Twarde b - 90 Y, 188 Re, 89 Sr

22 Radionuklidy terapeutyczne Twarde b - 89 Sr, 90 Y, 188 Re Miękkie i średnie b I, 169 Er, 177 Lu, 47 Sc, 105 Rh, 186 Re a 211 At, 225 Ac, 212,213 Bi, 223,224 Ra, 212 Pb, 226 Th Auger 123,125 I, 99m Tc, 103m Rh

23 Radiofarmaceutyki terapeutyczne znakowane emiterami promieniowania b -

24 Twarde emitery beta 729 Ilość publikacji poświęconych medycznemu zastosowaniu radionuklidów (od 1980 r)

25 Miękkie emitery beta Ilość publikacji poświęconych medycznemu zastosowaniu radionuklidów (od 1980 r)

26 Otrzymywanie 177 Lu 177 Lu nośnikowy 176 Lu(n,g) 177 Lu s = 2000 b Zawartość izotopu 176 Lu - 2% Zanieczyszczenie 177m Lu < 1% 177 Lu beznośnikowy 176 Yb(n,g) 177 Yb (T 1/2 =1:9 h) b Lu s = 2.85 b Zawartość 176 Yb % Bardzo trudne rozdzielenie chemiczne

27 Wiązanie radionuklidów lantanowcowych z biomolekułą DOTA jest najlepszym ligandem dla 177 Lu, 90 Y, 47 Sc, 111 In i innych lantanowców Do radionuklidów renu stosuje się ligandy stosowane dla 99m Tc np. HYNIC

28 Przeciwcialo monoklonalne z przyczepionym radioizotopem

29 Radioimmunoterapia Non-Hodgkin s Leukemia B CD Y Zevalin 90 Y CD20 antygen

30 Mononclonal Antibodies v RIT Courtesy of Peter McLaughlin, 2002

31 Zevalin Phase III: Results Zevalin( 90 Y) Rituximab Response rate CR 30% 16% PR 45% 36% Overall RR 80% 56% Thomas E. Witzig, Leo I. Gordon, Fernando Cabanillas, et al. Randomized Controlled Trial of Yttrium-90 Labeled Ibritumomab Tiuxetan Radioimmunotherapy Versus Rituximab Immunotherapy Journal of Clinical Oncology, Vol 20, No 10 (May 15), 2002: pp

32 I-131 Bexxar Y-90 Zevalin Pełna odpowiedź 11/ % 15/ % Postęp choroby 4/ % 4/ %

33 zawartość względna

34 dwuspecyficzne przeciwciało: Wydalanie z krwi Anti-HSG Fab plus Anti-CD20 Fab di-haptenpeptyd Osiągnięcie guza Szybkie dotarcie do guza nowotwór Szybkie usunięcie z moczem

35 Image of the Year 2009 FDG-PET Before After therapy A 36-year-old woman with NHL (non-hodgkin lymphoma) had a complete response after Y-90 Zevalin treatment.

36

37 Biomolekuły terapeutyczne Peptydy somastatyna analogi

38 Oktreotyd

39 Receptory somatostatyny (D)Phe Cys - - Phe - (D)Trp Thr(ol) - Cys - Thr - Lys hsstr1 > 1000 nmol / L hsstr nmol / L hsstr nmol / L hsstr4 > 1000 nmol / L hsstr5 7.3 nmol / L

40

41

42 ALFA EMITERY DLA TERAPI 225 Ac 10 d 233 U łańcuch rozpadu 226 Ra (p,2n) 224 Ra 3.66 d 228 Th (rozpad a) 224 Ra 223 Ra 11.4 d 226 Ra (n,g) 227 Ac 213 Bi 45.6 m 225 Ac Ac Bi generator 212 Bi 60 m 224 Ra Ra Bi/Pb generator 211 At 7.2 h 209 Bi (a,2n) 211 At 149 Tb 4.1 h Ta (p,spall) 152 Gd (p,4n) 149 Tb 255 Fm 20.1 h 255 Ei (39.8 d)-rozpad 255 Ei Fm generator

43 Zalety cząstek alfa: duża wartość LET ( 100 kev/μm) w mniejszym stopniu oddziałują na zdrowe komórki otaczające nowotwór powodują podwójne pęknięcia w nici DNA izotopy a są idealne do leczenia małych guzków, przerzutów nowotworowych możliwość zniszczenia tzw. macierzystych komórek nowotworowych, odpornych na chemioterapię i klasyczną radioterapię

44 211 At Najcięższy pierwiastek w grupie chlorowców Otrzymywany w cyklotronie w reakcji 209 Bi(α,2n) 211 At 211 At a 41.8 % EC 58.2 % 5.87 MeV 207 Bi 211 Po EC 100 % a 100 % 7.45 MeV 207 Pb (stabilny)

45 Zalety 211 At względem pozostałych alfa emiterów: T 1/2 =7,21 h ( 212 Bi 60 min, 213 Bi 45 min, 226 Th-30 min, 225 Ac 10 dni, 223 Ra 11 dni) odpowiednia energia emitowanej cząstki α ( 6-7,5 MeV) duży przekrój czynny reakcji syntezy zachodzącej w cyklotronie łatwe i szybkie wydzielanie z tarczy metoda termiczna otrzymywanie w formie beznośnikowej

46 liczba publikacji Prace dotyczące astatu i jego związków znalezione w bazie Science Citation Index, At lata

47 209 Bi (α, 2n) 211 At E α 28 MeV t 1/2 =7,21h 209 Bi (α, 3n) 210 At E α > 28 MeV t 1/2 =8,32h

48 Stopnie utlenienia astatu -1 At - 0 At +1 At(H 2 O) + n HAtO +3 H 2 AtO + 2 AtO 2 +5 AtO 3 +7 AtO 4

49 Reakcja otrzymywania prekursora, estru para-[ 211 At]astatobenzoesanu N- bursztynoimidylowego i jego przyłączanie do biomolekuły,

50

51 Zalutsky MR, et al,, J,Nucl Med 49 (2008) 30, Chimeric antitenascin mab 81C6 (ch81c6) (10 mg) był wyznakowany MBq of 211 At za pomocą estru para-[ 211 At]astatobenzoesanu N-bursztynoimidylowego Przeprowadzono badania na 18 pacjentach poprzez injekcje do loży (cavity) po operacji chirurgicznej mózgu, glioblastoma multiforme (GBM), śr 54 tyg,, dwóch pacjentów 3 lata anaplastic astrocytoma, śr 52 tyg,, jeden pacjent 5 lat oligodendroglioma, śr 116 tyg,

52 Biomolekuły znakowane 211 At: Przeciwciała monoklonalne, ich fragmenty, nanociała Peptydy, pochodne somatostatyny Steroidy (astatocholesterol, astatoestradiol), hormony np, insulina, Małe biomolekuły (błękit metylenowy, zasady purynowe (metaastobenzylguanidyna) Nanokoloidy (Ag-At)

53 log K1 Wiązania w związkach chlorowców Cl Br Hg-X I At Miękkie kationy: Pt 2+, Pd 2+, Hg 2+, Ag +, Au +, Bi 3+, Rh 3+, Ir 3+,

54 At M L biomolekuła Rh 3+ miękki kation tworzy trwałe kinetycznie inertne niskospinowe d 6 kompleksy

55 Cyclotrony IFJ - Kraków, Polska, AIC-144, JINR - Dubna, Rosja, U 200 NPI - Reź, Czechy, U-I20 M Duke University, USA, CS-30 Otrzymywanie 211 At Metaliczna tarcza bizmutowa, 209 Bi(a,2n) 211 At reakcja jądrowa 28 MeV energia a Wydzielanie 211 At poprzez suchą destylację

56 Badania tworzenia kompleksu Rh[16aneS4] 131 I RP HPLC R t =15-16 min, Kompleks Rh[16aneS4] 131 I Kompleks Rh[16aneS4] 211 At HPLC: Beckman Coulter kolumna: Waters Xterra RP C18 Warunki: A - 0,1% TFA w H 2 O B - 0,1% TFA w AcN 0 5 min, 95% A 5% B 5 35 min, Liniowy gradient do 100% B min, 100% B min, 95% A 5% B

57 Trwałość kompleksu Rh[16aneS4] 131 I/ 211 At w PBS (ph=7,4) i ludzkiej surowicy Stability (%) Rh[16aneS4] 131 I w PBS time (h) 6C 25C 37C

58 Badania biodystrybucji kompleksu Rh[16aneS4-diol] 211 At + Procent wstrzykniętej dawki na organ (%ID/organ) Organ Rh[16aneS 4 -diol] 211 At + kwas meta- [ 211 At]astatobenzoesowy* 2,0 h 4,0 h 2,0 h 4,0 h Śledziona 0,42 ± 0,23 0,23 ± 0,10 0,9 0,5 Płuca 0,63 ± 0,19 0,47 ± 0,09 1,75 1,2 Żołądek 3,58 ± 0,67 2,40 ± 0,93 12,0 9,0 Tarczyca 1,63 ± 0,48 1,61 ± 0,76 0,9 1,4 Jelito cienkie 2,11 ± 0,44 1,31 ± 0,17 5,0 3,85 *Wartości %ID/organ dla kwasu meta-[ 211 At]astatobenzoesowego zostały odczytane z rysunków zamieszczonych w publikacji: P.K. Garg, C.L. Harrison, M.R. Zalutsky, Comparative tissue distribution in mice of the a-emitter 211 At and 131 I as labels of monoclonal antibody and F(ab ) 2 fragment, Cancer Res., 50, (1990).

59 Synteza biokoniugatu + RhCl 3 ph = 3,0-4,0; 85 C 1 h Substancja P

60 Znakowanie biokoniugatu astatem 211 At Radiofarmaceutyk astatowy

61 149 Tb

62 Nanocząstki w medycynie nuklearnej

63

64 Nanocząstki w medycynie nuklearnej Nanocząstka Radionuklid zastosowanie Nanorurki C 111 In SPECT Kropki kwantowe 64 Cu PET/NIRF Kropki kwantowe 18 F PET/NIRF Tlenek żelaza (SPION) 64 Cu PET/MRI Au 198 Au terapia Liposomy 90 Y terapia Liposomy 188 Re, doxorubicyna radio i chemioterapia

65 Mechanizm EPR (Enhance Permability and Retention)

66 Mechanizm aktywny PNAS 107 (2010) J. Nucl. Med. 48 (2007) 437.

67 Radionuklidy radu

68 Nowa koncepcja nośnik = 223,224,225 Ra łącznik biomolekuła

69 Zeolites są nieorganicznymi wymieniaczami jonowymi Na 2 [Al 2 Si 3 O 10 2H 2 O] Labilny kation Szkielet zeolitu (ładunek -2) Na 2 [Al 2 Si 3 O 10 2H 2 O] + Ra 2+ Ra [Al 2 Si 3 O 10 2H 2 O] + 2Na +

70 Selektywność względem kationów 2 grupy różnych zeolitów Mg 2+ > Ca 2+ > Sr 2+ > Ba 2+ > Ra 2+ Ra 2+ > Ca 2+ > Sr 2+ > Mg 2+ > Ba 2+ Ca 2+ > Mg 2+ > Sr 2+ > Ba 2+ > Ra 2+ Ra 2+ > Ba 2+ > Sr 2+ > Ca 2+ > Mg 2+ Największą selektywność na Ra 2+ wzgl, Na + mają zeolity o dużej gęstości ładunku ujemnego (wysoki stosunek Al/Si

71

72 223 Ra 223 Ra

73 Synteza nanozeolitu NaA Synteza hydrotermalna 60 o C, 48 godz.

74 Modyfikacja powierzchni nanozeolitu NaA

75 Thermogravimetric analysis (TGA) NaA NaA-PEG NaA-PEG-Subst P

76 Znakowanie nanozeolitów radionuklidami Ra = Ra 2+ = Na +

77 Adsorpcja 224 Ra i 225 Ra nanozeolicie NaA Nanozeolit % absorpcji K d 224 Ra > Ra *10 5

78 Stabilność nanozeolitu znakowanego 224 Ra Solution % of liberated activity α, 3.66 d 5.7 MeV α, 55.6 s 6.3 MeV 224 Ra 220 Rn 0,9% NaCl 0,17% 0,02M PBS 0,36% 10-3 M EDTA 4,85% ( 212 Pb) 10-3 M cysteina 5,28% ( 212 Pb) 10-3 M glutation 0,46% α, 0.15 s 6.8 MeV b, h MeV α, 60 min 6.0 MeV b, 3 min 1.79 MeV 216 Po 212 Pb 212 Bi 208 Tl surowica ludzka 2,61% ( 212 Pb) stable 208 Pb

79 Stabilność nanozeolitu znakowanego 225 Ra Solution % of liberated activity b, 15 d MeV 225 Ra 0,9% NaCl 0% ( 225 Ra) 2% ( 225 Ac, 221 Fr, 213 Bi) α, 10 d 5.9 MeV 225 Ac 0,02M PBS 0,17% ( 225 Ra) 1,5% ( 225 Ac, 213 Bi) α, 4.9 min 6.3 MeV 221 Fr 10-3 M EDTA 0,12% ( 225 Ra) 4% ( 221 Fr) α, s 7.0 MeV 217 At 10% ( 225 Ac, 213 Bi) 10-3 M cysteina 0,22% ( 225 Ra) 1% ( 225 Ac, 221 Fr) α, 46 min 5.8 MeV 213 Bi 13% ( 213 Bi) 0,08% ( 225 Ra) b, 3.2 h MeV 209 Pb Surowica ludzka 2% ( 225 Ac, 221 Fr) 5% ( 213 Bi) stable 209 Bi

80 Widmo a Źródło otrzymane przez odparowanie 225 Ra w nanozeolicie

81 SubstancjaP (5-11) na jedną nanocząstkę 90 nm Obliczenia: 0,1 mg substancji P/ 3,8 mg nanocząstek (3x10 15 nanocząstek) Średnio: 23 cząsteczek peptydu /nanocząstkę Substance P PEG

82 Generatory in vivo 230 U (β, t 1/2 = 20.8 d) 226 Th (α, t 1/2 = min) 212 Pb (β, t 1/2 = h) 225 Ac (α, t 1/2 = 10 d) 222 Ra (α, t 1/2 = 30.8 s) 212 Bi (α, t 1/2 = 60 min) 221 Fr (α, t 1/2 = 4.9 min) 218 Rn (α, t 1/2 = 35 ms) 208 Tl (β, t 1/2 = 3.0 min) 217 At (α, t 1/2 = s) 214 Po (α, t 1/2 = us) 208 Pb (stable) 213 Bi (α, t 1/2 = 46 min) 210 Pb (β, t 1/2 = 22.3 y) 209 Pb (β, t 1/2 = 3.2 h) 210 Bi (β, t 1/2 = 5.01 d) 209 Bi (stable) 210 Po (α, t 1/2 = d) 206 Pb (stable)

83 Kompleksy Pb i 225 Ac 36% powstałego 212 Bi ucieka z kompleksu. 225 α Ac 221 Fr β Pb 212 Biβ - DOTA B.Bartos et al. J Radioanal Nucl Chem DOI /s Yubin Miao et al. Critical Reviews in Oncology/Hematology 67 (2008)

84 OH OH Nanocząstki TiO 2 TiO 2 tworzy silne wiązania koordynacyjne z wielowartościowymi kationami OH TiO 2 OH + Pb 2+ OH TiO 2 O Pb + 2H + OH OH

85 OH OH OH Mechanizm reasocjacji Bi OH TiO 2 O Pb 212 b - TiO 2 O - OH 212 Bi OH TiO 2 O Bi H + OH OH OH K d (Pb 2+ )>10 4 K d (Bi 3+ )>10 5

86 OH OH OH OH Reassociation mechanism Bi 60 nm 221 Fr OH TiO 2 O Ac 225 TiO 2 O - a OH OH TiO 2 O Fr OH OH OH 2a K d (Ac 3+ )>10 5 K d (Fr + )>10 3 K d (Bi 3+ )>10 5 OH TiO 2 O Bi H + OH

87 TiO 2 nanoparticles - parameters TEM TiO 2 NPs SEM BET 62 m 2 /g Potencjał xeta ζ = 15,6 mv Hydrodynamiczna średnica (DLS)

88 Znakowanie TiO 2 radionuklidem 212 Pb No forma TiO 2 Średnica nanocząstki [nm] Kd Sorpcja [%] 1 a rutile and anatase b anatase 100 > c anatase 45 > c anatase 37 > b anatase 25 > b anatase 7 > a P-25 Degussa b dostępne rynkowo c synteza IChTJ

89 Leakage of Pb-212 [%] Leakage of Bi-212 [%] Stabilność znakowanych 212 Pb nanocząstek nm, nm, anatase nm, nm, anatase nm, nm, anatase

90 Labelling of TiO 2 with 225 Ac no forma TiO 2 Średnica nanocząstki [nm] Kd Sorpcja [%] 4 c anatase 37 > b anatase 25 > b anatase 7 >

91 wyciek Ac-225 [%] Stabilność znakowanych 225 Ac nanocząstek 7 nm, anata 7 nm, anatase 25 nm, anat 25 nm, anatase 37 nm, anat 37 nm, anatase

92 Synteza nanocząstek TiO 2 z wbudowanym 225 Ac 2.5ml Ti(OBu) ml bezwodny EtOH 2.5 ml wody+ 2.5 ml EtOH ml of 70% HNO μl, 225 Ac(NO 3 ) 3 żółty zol Mieszanie w bezwodnej atmosferze mieszanie3 h 6h, 70ºC TiO 2 żel suszenie J. Liqiang et al. Journal of Solid State Chemistry 177 (2004) TiO 2 NPs doped with 225 Ac ~ nm

93 TiO Ac widmo a A źródło 225 Ac na powierzchni TiO 2 B 225 Ac wbudowane w TiO 2 C

94 Nanocząstki TiO 2 modyfikowane Ag jako nośniki 211 At + Ag + + At

95 Nanocząstki TiO 2 Ag Ag 2 O + C 6 H 12 O 6 Ag + C 6 H 12 O 7 (T = 60 o C) TiO 2 nanoparticles (Sigma Aldrich, anatase) TiO 2 Ag nanoparticles after the modyfication (with metalic silver)

96 TiO 2 - Ag nanocząstki

97 Przyłączanie 211 At do nanocząstek TiO 2 -Ag Próbka Średnica [nm] Wydajność znakowania [%] 1 a 40 99,8 > a 25 98,9 > b 5 90,6 > a,c 37 94,0 >10 4 K d a dostępne rynkowo nanocząstki b syntezowane w naszym laboratorium c P-25 Degussa

98 Stabilność znakowanych nanocząstek

99 Elektrony Augera Emisja elektronów Augera po wychwycie elektronu, lub wewnętrznej konwersji (foton wybija elektron wewnętrzny)

100 Emitery elektronów Augera radionuklid Ilość emitowanych elektronów /rozpad 99m Tc Br Ga Fe In I I m Pt 33

101 Elektrony Augera

102 125 I, 67 Ga, 103m Rh, 111 In Ogromna efektywność promieniowania, cała energia jest lokalizowana w pobliżu rozpadu. Uszkodzenia podwójnie niciowe DNA Radiofarmaceutyk musi połączyć się z DNA, np. 125 I DNA prekursor. Sciana komórki Ściana jądra Przyłączenia do DNA zerwanie nici

103 Pary teragnostyczne Radionuklid diagnostyczny Rodzaj rozpadu Radionuklid Terapeutyczny radionuklidy tych samych pierwiastków Rodzaj rozpadu 64 Cu b + 67 Cu b - 86 Y b + 90 Y b - 44 Sc b + 47 Sc b I b I b - radionuklidy różnych pierwiastków 99m Tc g 188 Re b - 68 Ga b Lu, 90 Y b - 44 Sc b Lu, 90 Y b - 68 Ga b Bi a

104 Terapia wychwytu neutronów Niektóre stabilne izotopy wykazują ogromny przekrój czynny dla neutronów. W medycynie znalazły zastosowanie dwa izotopy 10 B (przekrój czynny 3838 barnów) i 157 Gd ( barnów). Przeciwciała znakuje się tymi nuklidami i akumulują się one w chorej tkance. Następnie naświetla się organizm strumieniem neutronów o takiej wielkości aby głównie były pochłaniane przez 10 B lub 157 Gd. Następują reakcje: 10 5 B n Li 7 3 α lub 157 Gd +n 158 Gd +g Po pochłonięciu neutronu emitowana jest cząstka a i 7 Li o dużej sile niszczącej chore komórki lub wysoenergetyczny kwant g w przypadku 157 Gd. Metoda terapii 157 Gd może być połączona z obrazowaniem NMR co zwiększa jej efektywność.

105 Dziękuję za uwagę

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession f 10 VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 14 maja 2010 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nanocząstek i nanomateriałów w medycynie

Zastosowanie nanocząstek i nanomateriałów w medycynie Rzeszutek Hygeia Public J i wsp. Health Zastosowanie 2014, 49(3): nanocząstek 449-457 i nanomateriałów w medycynie 449 Zastosowanie nanocząstek i nanomateriałów w medycynie Application of nanoparticles

Bardziej szczegółowo

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM Czwartek, 28 V 2015 9.00 Rozpoczęcie X Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków 9.15-9.30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014 INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI im. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014 Kraków, luty 2015 SPIS TREŚCI Charakterystyka i kierunki

Bardziej szczegółowo

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Główne prace teoretyczne prowadzone były w Zakładzie NZ44 a prace eksperymentalne i teoretyczne prowadzone były w Zakładach: NZ52, NZ53, NZ54, NZ55, NZ56,

Bardziej szczegółowo

Specyficzne metody otrzymywania leków i ich różnych form (leki o przedłużonym działaniu)

Specyficzne metody otrzymywania leków i ich różnych form (leki o przedłużonym działaniu) Specyficzne metody otrzymywania leków i ich różnych form (leki o przedłużonym działaniu) dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur E-mail: agadomska@ch.pw.edu.pl Lab. 22 Pawilon, nr tel. 234 54 63 1 Zagadnienia:

Bardziej szczegółowo

przewodnikowych Bożena Sikora Promotor: prof. Danek Elbaum Zespół Fizyki Biologicznej Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

przewodnikowych Bożena Sikora Promotor: prof. Danek Elbaum Zespół Fizyki Biologicznej Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Biosensoryczne właściwow ciwości nanocząstek półprzewodnikowychp przewodnikowych Bożena Sikora Promotor: prof. Danek Elbaum Zespół Fizyki Biologicznej Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 1 Cel badań

Bardziej szczegółowo

Promieniotwórczość i promieniowanie jonizujące w diagnostyce i terapii nowotworów złośliwych

Promieniotwórczość i promieniowanie jonizujące w diagnostyce i terapii nowotworów złośliwych Promieniotwórczość i promieniowanie jonizujące w diagnostyce i terapii nowotworów złośliwych Mirosław Lewocki Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK Promieniowanie rentgenowskie jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego. Rozchodzi się w przestrzeni jak fale, ale reaguje z materią jak

Bardziej szczegółowo

Mar a cie e i Mi M es e zk z o k wi

Mar a cie e i Mi M es e zk z o k wi Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie Wojciech Polak Rozprawa doktorska BADANIE REAKCJI KOMÓREK PO NAŚWIETLENIU POJEDYNCZYMI JONAMI Promotor: Prof. dr hab. Jan Styczeń

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE I WERYFIKACJA MODELU DLA OCENY DAWEK OD IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH JODU I CEZU UWALNIANYCH DO ŚRODOWISKA

OPRACOWANIE I WERYFIKACJA MODELU DLA OCENY DAWEK OD IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH JODU I CEZU UWALNIANYCH DO ŚRODOWISKA CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ mgr Paweł Krajewski OPRACOWANIE I WERYFIKACJA MODELU DLA OCENY DAWEK OD IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH JODU I CEZU UWALNIANYCH DO ŚRODOWISKA Praca doktorska wykonana

Bardziej szczegółowo

Giełda Prac Dyplomowych

Giełda Prac Dyplomowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Giełda Prac Dyplomowych Studenckie Prezentacje Badawcze 6-7 czerwca 2013 materiały konferencyjne Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland.

H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland. H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland. PL9701686 RAPORT NR 1679/PS Badania Defektów Sieci Krystalicznej Metodą Anihilacji Pozytonów Jerzy Dryzek Instytut Fizyki Jądrowej 31-342

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii

Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii rzemysław Wanat r albumu: 293 858 SYTEZA AALGÓW UKLETYDÓW MDYFIKWAYCH W ZYCJI β ŁAŃCUCHA TRIFSFRAWEG GRUĄ TIFSFRAWĄ, BRAFSFRAWĄ LUB SELEFSFRAWĄ. RJEKT LICECJACKI A

Bardziej szczegółowo

METODY INSTRUMENTALNE W ANALIZIE CHEMICZNEJ. Zakład Chemii Medycznej PUM

METODY INSTRUMENTALNE W ANALIZIE CHEMICZNEJ. Zakład Chemii Medycznej PUM METODY INSTRUMENTALNE W ANALIZIE CHEMICZNEJ Zakład Chemii Medycznej PUM Promieniowanie elektromagnetyczne: fala strumień fotonów Fala to rozchodzące się w przestrzeni i w czasie, spójne drganie pól elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Radiofarmaceutyki, preparaty radiochemiczne

Radiofarmaceutyki, preparaty radiochemiczne Radiofarmaceutyki, preparaty radiochemiczne Producent Prezentowane w niniejszym katalogu produkty wytwarzane są w Ośrodku Radioizotopów POLATOM. Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

Bardziej szczegółowo

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA E P ENDOKRYNOLOGIA POLSKA POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY CONGRESSIONAL PAPERS Materiały III Konferencji Sekcji Endokrynologii Molekularnej PTE Prace przedstawione podczas III KONFERENCJI SEKCJI ENDOKRYNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych ROZDZIAŁ 4 Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych Wojciech Garczorz Diagnostyka molekularna jest obecnie najszybciej rozwijającym się działem diagnostyki medycznej. W wielu dziedzinach medycyny

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska. Wydział Chemiczny. Rozprawa doktorska DITLENKU TYTANU JAKO MATERIAŁU ELEKTRODOWEGO AKTYWNEGO W ŚWIETLE WIDZIALNYM

Politechnika Gdańska. Wydział Chemiczny. Rozprawa doktorska DITLENKU TYTANU JAKO MATERIAŁU ELEKTRODOWEGO AKTYWNEGO W ŚWIETLE WIDZIALNYM Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Technologii Chemicznej Rozprawa doktorska SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI DOMIESZKOWANEGO NIEMETALAMI DITLENKU TYTANU JAKO MATERIAŁU ELEKTRODOWEGO AKTYWNEGO W ŚWIETLE

Bardziej szczegółowo

I. OBECNE I PRZYSZŁE ZASTOSOWANIA

I. OBECNE I PRZYSZŁE ZASTOSOWANIA NANOMATERIAŁY I. OBECNE I PRZYSZŁE ZASTOSOWANIA NANOTECHNOLOGII 1. Wprowadzenie 1.1. Historia Fizyk Richard P. Feynmanpierwszy opisał koncepcję nanonaukiw czasie wykładu na posiedzeniu American Physical

Bardziej szczegółowo

Przegląd metod oznaczania wybranych sfingolipidów w różnych materiałach biologicznych

Przegląd metod oznaczania wybranych sfingolipidów w różnych materiałach biologicznych Przegląd metod oznaczania wybranych sfingolipidów w różnych materiałach biologicznych STRESZCZENIE Sfingolipidy są to bioaktywne cząsteczki wchodzące w skład błony komórkowej, które biorą udział w przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zevalin 1,6 mg/ml zestaw do sporządzania produktu radiofarmaceutycznego do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Produkt Zevalin

Bardziej szczegółowo

HYDROENERGO Władysław Kiełbasa ul. Chełmońskiego 18 84-200 WEJHEROWO, POLAND

HYDROENERGO Władysław Kiełbasa ul. Chełmońskiego 18 84-200 WEJHEROWO, POLAND HYDROENERGO Władysław Kiełbasa ul. Chełmońskiego 18 84-200 WEJHEROWO, POLAND Tel./fax : +48 58 572 61 20, Fax : +48 58 742 11 18 Mobile phone: +48 602 704 318 E-mail : hydroenergo@hydroenergo.com http://www.hydroenergo.com

Bardziej szczegółowo

Zadanie 6. Ile najwięcej gramów dwutlenku węgla można rozpuścić w 100 g wody o temperaturze 10 C? A. 50 B. 30 C. 0,3 D. 0,2

Zadanie 6. Ile najwięcej gramów dwutlenku węgla można rozpuścić w 100 g wody o temperaturze 10 C? A. 50 B. 30 C. 0,3 D. 0,2 Zadanie 1. Co należy wpisać na schemacie w miejsce X, Y, Z: skraplanie krzepnięcie X Y Z parowanie topnienie A. X -ciecz Y-gaz Z-ciało stałe B. X -gaz Y-ciało stałe Z-ciecz C. X -gaz Y-ciecz Z-ciało stałe

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE MONIKA OSZUST, MARIUSZ BARCZAK, ANDRZEJ DĄBROWSKI Zakład Adsorpcji, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin monika.oszust@o2.pl Rozdział 3 1 MEZOPOROWATE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ INSTYTUT TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH

PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH ISSN 1425-7343 Grażyna Zakrzewska-Trznadel pl0601833 RAPORTY IChTJ. SERIA A nr 1/2006 PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ WARSZAWA 2006 Grażyna Zakrzewska-Trznadel

Bardziej szczegółowo

Spektrum nowych możliwości

Spektrum nowych możliwości Spektrum nowych możliwości aparatura akcesoria serwis w w w. m s s p e k t r u m. p l 1 2 3 4 5 6 7 1A 2A 3B 4B 5 3 A 4A 5A 6A 7A 8A B 6 B 7B 8 1 B 2B H 6 7.784 3 13.4 2 2 49.77 3 7 1 67.8.2 4 5 26 1 93.2

Bardziej szczegółowo