Rynkowy Raport Miesięczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynkowy Raport Miesięczny"

Transkrypt

1 31 października 2012 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Inflacja we wrześniu wyniosła 3,8%, pozostając względem sierpnia na niezmienionym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, zgodnie z oczekiwaniami analityków, o obniżeniu głównej stopy procentowej o 0,25 p.p., do poziomu 4,50%. Produkcja przemysłowa spadła we wrześniu o 5,2% r/r. Ostatni raz taką skalę kurczenia się produkcji przemysłowej obserwowaliśmy w maju 2009 r. Sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła o 3,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r., a miesiąc do miesiąca spadła o 1,3%. Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 12,4%, pozostając na niezmienionym poziomie względem poprzedniego miesiąca. Tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wyniosło 1,6% r/r wobec wzrostu o 2,7% w sierpniu. Indeks PMI (wskaźnik koniunktury menedżerów logistycznych) dla Polski w październiku wyniósł 47,3 pkt., co oznacza, że kondycja polskich przedsiębiorstw nieznacznie się poprawiła, jednak wciąż w niewielkim stopniu przeważają słabsze dane (w sierpniu był to poziom 47 pkt.). Polska dane makroekonomiczne: Wzrost PKB 2,50% Stopa inflacji 3,80% Stopa bezrobocia 12,40% Produkcja przemysłowa -5,20% Zmiana przeciętnego wynagrodzenia brutto (rok do roku) 1,60% Stopa referencyjna NBP 4,50% Świat Inflacja w strefie euro wyniosła we wrześniu 2,6%, nie zmieniając się względem poprzedniego miesiąca. Indeks PMI (wskaźnik koniunktury menedżerów logistycznych) dla przemysłu strefy euro wyniósł w październiku 45,4 pkt., spadając z poziomu 46,1 pkt. Wskaźnik ten dla Niemiec wyniósł 46 pkt. wobec 47,4 pkt. we wrześniu, co pokazuje, że tempo kurczenia się przemysłu nie zwalnia. Indeks klimatu w niemieckim biznesie Ifo spadł w październiku do 100 pkt. z poziomu 101,4 pkt. zanotowanych we wrześniu. Tak niski poziom obserwowany był ostatnio w 2010 r. Wskaźnik zaufania niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych (ZEW) wzrósł w październiku do -11,5 pkt. z -18,2 pkt. zanotowanych we wrześniu, co było odczytem lepszym od oczekiwań i oznacza, że choć nadal większość analityków ocenia obecną sytuację oraz perspektywę najbliższych 6 miesięcy jako słabą, jednak grupa ta zmniejszyła się względem poprzedniego okresu.

2 31 października 2012 r. str. 2 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Stopa bezrobocia w USA we wrześniu wzrosła do 7,9% z poziomu 7,8% w poprzednim miesiącu, natomiast zmiana zatrudnienia wyniosła 171 tys., co daje niejednoznaczny obraz sytuacji rynku pracy w USA. Sprzedaż detaliczna w USA stanowiąca obecnie największy napęd amerykańskiej gospodarki we wrześniu wzrosła o 5,4% r/r wobec wzrostu w sierpniu o 3,2% r/r. Produkcja przemysłowa w USA we wrześniu wyniosła 2,8% r/r, pozostając na niezmienionym poziomie względem poprzedniego miesiąca. Ceny konsumpcyjne w sierpniu (inflacja CPI) wzrosły w Stanach Zjednoczonych o 2% r/r, co jest wynikiem lepszym od oczekiwań. Wskaźnik ISM (odpowiednik PMI) w przetwórstwie USA wyniósł w październiku 51 pkt. wobec 51,5 pkt. we wrześniu. Indeks zaufania konsumentów w USA Conference Board wzrósł w październiku do 72,2 pkt. z 68,4 pkt. zanotowanych we wrześniu, co oznacza, że coraz większa grupa konsumentów amerykańskich pozytywnie ocenia kondycję swojego gospodarstwa domowego. Wskaźnik optymizmu konsumentów Uniwersytetu Michigan wzrósł w październiku do 82,6 pkt. z 78,3 pkt. zanotowanych we wrześniu, umacniając się w trendzie wzrostowym. W USA wskaźnik nastrojów przedsiębiorców Chicago PMI nieznacznie wzrósł w październiku z 49,7 pkt. do 49,9 pkt. Zmiana PKB w ciągu ostatnich lat tempo wzrostu gospodarczego w Polsce zaczyna się zmniejszać Indeks II IV II IV II IV II kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał Źródło: Reuters

3 31 października 2012 r. str. 3 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Komentarz Kraj Pogarszająca się sytuacja w polskiej gospodarce zaczyna być coraz bardziej widoczna w liczbach. Po serii słabych odczytów wskaźników nastroju w przemyśle PMI otrzymaliśmy potwierdzenie tego trendu w postaci spadku produkcji przemysłowej o 5,2% r/r. Ostatnio tak niski odczyt miał miejsce w kwietniu 2009 r. Jest to spowodowane głównie spadkiem popytu z zagranicy, ale znaczący wpływ na tę sytuację ma także spowolnienie w sektorze budowlanym, który wciąż cierpi przez nierentowne kontrakty infrastrukturalne, a lada moment będzie musiał zmierzyć się z zatrzymaniem inwestycji przez deweloperów. Inflacja w Polsce nadal wysoka Indeks 106% 105% 104% 103% 102% 101% Wrz 09 Wrz 10 Wrz 11 Wrz 12 Źródło: Reuters Negatywne otoczenie gospodarcze zaczyna szkodzić nastrojom konsumentów, którzy zaczęli ograniczać wydatki, a te w polskiej strukturze wzrostu gospodarczego mają największy wpływ na PKB. Wzrost sprzedaży detalicznej wynosi 3,1% r/r, ale kolejny miesiąc ze spadkiem siły nabywczej (ceny rosną szybciej od wynagrodzeń) może zatrzymać i ten składnik wzrostu. Nareszcie pojawiło się wsparcie ze strony Rady Polityki Pieniężnej, która zdecydowała się obniżyć główną stopę procentową o 0,25 p.p. Analitycy jednak zgodnie twierdzą, że obniżka ta nastąpiła za późno, a biorąc pod uwagę, że reakcje na zmiany stóp procentowych zachodzą w gospodarce z opóźnieniem około 3 kwartałów pozytywny efekt może przyjść już po najgorszym momencie cyklu. Mimo negatywnych sygnałów zarówno międzynarodowe instytucje, jak i polski rząd utrzymują prognozy wzrostu na poziomie ponad 2%. Nadal powyżej celu pozostaje inflacja, która wyniosła w minionym miesiącu 3,8%, mimo że większość analityków spodziewa się w najbliższym czasie obniżenia tempa wzrostu cen ze względu na spadającą aktywność gospodarczą. Obecnie kondycja polskiej gospodarki zależeć będzie w głównej mierze od czasu, jaki upłynie do osiągnięcia depresji w gospodarce strefy euro. Ograniczony popyt ze strony krajów wspólnoty powoduje zmniejszenie eksportu naszego kraju, co nie pozwala uruchomić drugiego filaru wzrostu w postaci produkcji przemysłowej.

4 31 października 2012 r. str. 4 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Świat Kraje strefy euro, mimo aktywnego zwalczania kryzysu zadłużeniowego (liczne porozumienia dotyczące cięć budżetowych nowe w Hiszpanii, podtrzymywane w Grecji), na razie wpadają coraz głębiej w recesję. Z powodu bliskiego powiązania handlowego państw wspólnoty oraz zsynchronizowanego ograniczenia wydatków spowolnienie dotyka wszystkie kraje w unii monetarnej i w Unii Europejskiej. Ponownie spadają wskaźniki koniunktury w przemyśle (strefa euro PMI: 45,4; Niemcy PMI: 46 pkt.), a w ślad za nimi produkcja przemysłowa (-2,9% r/r). Polityka oszczędnościowa powoduje, że konsumenci odkładają większe wydatki na przyszłość, przez co sprzedaż detaliczna jest niższa o 1,3% względem poprzedniego roku. Jedyną nadzieją pozostaje czas, jaki minął od rozpoczętych cięć, a same cięcia w ostatecznym rozrachunku powinny wspierać wolny rynek i co za tym idzie zrównoważony wzrost. Problem niskiego wzrostu gospodarczego jest zdecydowanie mniej poważny w USA, gdzie konsumpcja rośnie w godnym pozazdroszczenia tempie (5,4% r/r), a produkcja przemysłowa odnotowuje wzrost o 2,8%. Nawet negatywny odczyt bezrobocia, który wyniósł 7,9% (wzrost o 0,1% m/m), szedł w parze z pozytywną zmianą zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (+171 tys. miejsc pracy), co świadczy o dobrym tempie tworzenia nowych miejsc pracy. Patrząc na ten pozytywny obraz, trzeba niestety pamiętać o środkach, które zostały użyte do jego stworzenia. W czasie kryzysu uruchamiano kolejne pakiety stymulacyjne warte biliony dolarów, które znacząco pogorszyły sytuację zadłużeniową USA. Prowadzone były operacje rynkowe mające uruchomić płynność na rynku pieniężnym (dodruk pieniądza), obniżano podatki. Wraz z końcem roku zbliżamy się jednak do końca stosowania kryzysowych narzędzi. Zjawisko to nazwano fiscal cliff, a oznaczać będzie ograniczenie ulg podatkowych i wstrzymanie drastycznego zadłużania się państwa (kolejne plany zadłużeniowe napotykają na opór republikanów, stanowiących większość w Kongresie). Dlatego dopiero odcięcie dopingu amerykańskiej gospodarki da nam odpowiedź, jaka jest jej prawdziwa kondycja.

5 31 października 2012 r. str. 5 Rynek akcji Wydarzenia Kraj W III kwartale 2012 r. BRE Bank osiągnął 280 mln zł zysku netto, niemal tyle, ile przewidywali analitycy. Zbliżone do prognoz okazały się także: wynik odsetkowy, prowizyjny i rezerwy kredytowe. W III kwartale 2012 r. Lotos wypracował ok. 8,57 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o blisko 12,8% wobec tego samego okresu ub.r. Wynik operacyjny w okresie lipiec wrzesień wyniósł niespełna 604 mln zł w porównaniu z 88 mln zł rok wcześniej, a zysk netto zbliżył się do 626 mln zł wobec 331,4 mln zł straty w III kwartale 2011 r. Inwestorzy z entuzjazmem przyjęli dobre rezultaty. Notowania Lotosu szybowały nawet o 5%. Słabe wyniki za III kwartał 2012 r. zaprezentował Arctic Paper. Spółka w miesiącach lipiec wrzesień odnotowała 1,48 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 34 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły w III kwartale 2012 r. 672,82 mln zł wobec 641,42 mln zł rok wcześniej. Producent słodyczy Wawel w III kwartale 2012 r. poprawił zarówno wyniki sprzedaży, jak i zyski. Spółka wypracowała 16,9 mln zł jednostkowego zysku netto. To wynik o prawie 15% lepszy niż przed rokiem. Przez 3 kwartały Wawel zarobił już na czysto 44,5 mln zł. Zysk netto Grupy TP SA w III kwartale 2012 r. wyniósł 307 mln zł wobec 376 mln zł, raportowanych rok wcześniej poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Zysk operacyjny w III kwartale 2012 r. wyniósł 523 mln zł wobec 500 mln zł, raportowanych rok wcześniej. Przychody Telekomunikacji Polskiej SA spadły w III kwartale 2012 r. o 5,5%, do 3,473 mld zł z 3,679 mld zł rok wcześniej. Analitycy Wood & Company podtrzymali swoją rekomendację trzymaj dla akcji KGHM, ustalając cenę docelową na 177 zł. PKO BP wydało rekomendację sprzedaj dla akcji TP SA z ceną docelową 11,3 zł. Stopy zwrotu sektorów Październik 2012 IT -6,34% -7,50% Żywność 1,49% 5,66% Media 0,72% -6,85% Telekomunikacja -22,12% -16,76% Banki -0,44% 15,33% Paliwa -1,96% 18,15% Budownictwo -3,65% -34,51% swig80-0,33% 15,56% mwig40 2,32% 10,76% WIG -1,16% 14,99% WIG20-2,27% 8,07% Zmiana indeksu WIG w okresie 31 października 2011 r. 31 października 2012 r lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź

6 31 października 2012 r. str. 6 Rynek akcji Świat Zysk na akcję McDonald s wyniósł 1,43 dolara amerykańskiego prognozowano 1,47 dolara amerykańskiego. W konsekwencji akcje tej spółki potaniały o około 4,5%, pociągając za sobą spadek cen walorów konkurentów, czyli Burger Kinga i Jack in the Box. W III kwartale 2012 r. firma Apple zanotowała 36 mld dolarów przychodu oraz 8,2 mld dolarów zysku. To wzrost odpowiednio o 27,2% oraz 24,2% w porównaniu z III kwartałem 2011 r. Rozczarowujące dane opublikował Google. Zysk na akcję wyniósł 9,03 dolara amerykańskiego wobec oczekiwanych 10,65 dolarów amerykańskich. Przychody zamknęły się w kwocie 11,3 mld dolarów amerykańskich i były o pół miliarda niższe od mediany prognoz. Akcje Google przeceniono o blisko 8%. Whirlpool Corporation, największy na świecie producent urządzeń dla gospodarstwa domowego, zanotował w III kwartale 2012 r. skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,80 dolara amerykańskiego. Konsensus analityków to 1,60 dolara amerykańskiego na akcję. Przychody wyniosły w III kwartale 4,50 mld dolarów amerykańskich. Analitycy szacowali je na 4,58 mld dolarów amerykańskich. Whirlpool szacuje na 2012 r. zysk na akcję w granicach 6,90 7,10 dolara amerykańskiego, a wcześniej prognozował 6,50 7,00 dolarów amerykańskich. Skorygowany zysk największej na świecie firmy kurierskiej UPS w III kwartale wyniósł 1,06 dolara amerykańskiego na akcję. Analitycy oczekiwali zysku właśnie na poziomie 1,06 dolara amerykańskiego na akcję. Przychody spółki w III kwartale 2012 r. wyniosły 13,07 mld dolarów amerykańskich. Tutaj analitycy spodziewali się 13,31 mld dolarów amerykańskich. Akcje spółki 3M, producenta w licznych branżach, m.in. elektronicznej, farmaceutycznej i tworzyw sztucznych, spadły o 4% po ogłoszeniu wyników jej zysk w III kwartale wyniósł 1,65 dolarów amerykańskich na akcję, wobec oczekiwań analityków również 1,65 dolara amerykańskego na akcję. Sprzedaż netto spółki, wyniosła w III kwartale 2012 r. 7,50 mld dolarów amerykańskich. Analitycy spodziewali się sprzedaży w wysokości 7,63 mld dolarów amerykańskich. Dane rynkowe na dzień 31 października 2012 r. Październik 2012 INDU -2,54% 7,19% SPX -1,98% 12,29% RTS -2,83% 3,77% UKX 0,71% 3,78% PX 1,84% 6,56% CAC 2,22% 8,53% BUX 3,40% 13,23% Nikkei 0,66% 5,59% DAX 0,62% 23,10% WIG -1,16% 14,99% WIG20-2,27% 8,07% Zmiana indeksu Dow Jones Industrial Average w okresie 31 października 2011 r. 31 października 2012 r lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź

7 31 października 2012 r. str. 7 Rynek akcji Komentarz Kraj Październik na rynku akcji zakończył się spadkiem indeksu szerokiego rynku o 1,16% w skali miesiąca, a indeks grupujący 20 największych spółek stracił 2,27%. Zaskakujące, że mniejszą skalę spadków zanotował indeks swig80 (-0,33%), który przy niezdecydowanym rynku na ogół zachowuje się gorzej. Podobnie indeks mwig40, w przypadku którego mogliśmy nawet zaobserwować wzrost o 2,32%. W dalszym ciągu mamy więc do czynienia z trendem bocznym, a ruchy na WIG20 od sierpnia oscylują w zakresie 200 pkt. Dodatni wynik osiągnęły tylko branże spożywcza i medialna pierwsza wzrosła o 1,49%, druga o 0,72%. Duży spadek zanotował sektor telekomunikacyjny, który stracił ponad 22%. W głównej mierze było to skutkiem ogłoszenia przez Telekomunikację Polską informacji o obniżeniu planowanej przyszłej dywidendy aż o jedną trzecią (spółka traktowana jest jako defensywna; dywidenda stanowi ważną część oczekiwanej rentowności z inwestycji). W całym miesiącu spółka zanotowała spadek rzędu 26%, co odbiło się negatywnie na notowaniach całej branży. Rynek oczekuje teraz publikacji wszystkich wyników za III kwartał. W poprzednim sezonie publikacji wyników spółki pozytywnie zaskoczyły inwestorów, w większości przekraczając prognozy. Tym razem w opinii ekspertów sytuacja może wyglądać inaczej, na co duży wpływ mogą mieć zwalniająca gospodarka oraz zmniejszona akcja kredytowa banków. Jak dotąd zyski są zgodne z oczekiwaniami z wyjątkiem niższych przychodów, co z jednej strony pokazuje spadek popytu, z drugiej racjonalizację kosztów. Warto także wspomnieć o październikowym debiucie ZE PAK, którego akcje nie dały zarobić inwestorom krótkoterminowym. Po odliczeniu prowizji były one sprzedawane przez inwestorów indywidualnych ze stratą. Podsumowując, należy zauważyć, że w dalszym ciągu brak impulsu do przechylenia szali na korzyść kupujących lub sprzedających. Publikowane dane pokazują w większości dobrą sytuację za oceanem i pogarszającą się w Europie. To właśnie rozwój sytuacji w gospodarce europejskiej, kończące się ulgi podatkowe i pakiety stymulujące w Stanach Zjednoczonych oraz dane finansowe spółek z GPW mogą determinować sytuację na warszawskim parkiecie w najbliższych miesiącach.

8 31 października 2012 r. str. 8 Rynek akcji Świat Miniony miesiąc okazał się dobry dla rynku akcji w Europie. Zdaje się, że inwestorzy powoli zapominają o kłopotach zadłużeniowych Grecji, Portugali czy Hiszpanii. Giełda francuska (indeks CAC) zyskała 2,22%, a niemiecki DAX 0,62%. Węgierski BUX zyskał 3,4%. Traciła Rosja, której indeks RTS spadł o 2,83%. Zaskakujące jest, że biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne kondycja gospodarcza Europy Zachodniej zdaje się pogarszać, mimo że już wcześniej była niezbyt dobra. Mimo to inwestorzy nie wpadają w panikę. Tym większe zdziwienie budzą spadki na Wall Street, gdzie S&P500 stracił w październiku 1,98% (pierwszy ujemny wynik od 4 miesięcy), a Dow Jones IA spadł o 2,54%. Dzieje się tak mimo całkiem dobrej sytuacji w gospodarce amerykańskiej. Do końca października dwie trzecie spółek notowanych na Wall Street zaprezentowało wyniki, z tego 51% zyskiem netto przebiło prognozy analityków (przychody przekroczyły oczekiwania tylko w przypadku 35% spółek zgodnie z szacunkami Bank of America Merril Lynch). Słabe przychody mogą sugerować, że w gospodarce panuje oczekiwanie na rozwój sytuacji związanej z tzw. fiscal cliff (kończące się stymulanty gospodarcze). Na koniec warto zaznaczyć, że dwa dni sesyjne na giełdzie w Nowym Jorku zostały odwołane z powodu huraganu Sandy, a straty, które on spowodował, liczone są w dziesiątkach miliardów dolarów.

9 31 października 2012 r. str. 9 Rynek obligacji i rynek walutowy Komentarz Kraj Rada Polityki Pieniężnej obniżyła główną stopę procentową o 0,25 p.p., tym samym realizując oczekiwania rynku. Już przed tym ruchem rentowności polskich obligacji zmierzały do rekordowo niskich poziomów. Zainteresowanie inwestorów zagranicznych polskimi obligacjami spowodowało, że obecnie mamy do czynienia z rekordowym zaangażowaniem obcego kapitału w nasze instrumenty. Jak się wydaje, sytuacja fiskalna także pozostaje w normie; część potrzeb pożyczkowych jest już pokrywana z wyprzedzeniem, budując płynność na przyszły rok. Jedynym problemem pozostaje słabnąca gospodarka, której może brakować stabilizatorów w postaci wydatków państwa (konsolidacja budżetu nie pozwala na zwiększanie wydatków powyżej z góry ustalonego poziomu) oraz ze strony polityki monetarnej (efekt obniżenia stóp przez RPP obserwowany jest po kilku kwartałach). Mimo to na koniec października rentowność polskich obligacji 10-letnich spadła z poziomu 4,7% do 4,58%, 5-letnich obniżyła się o 0,08 p.p., a 2-letnich o 0,15 p.p. Na rynku walutowym (mimo że amplituda wahań złotówki względem euro i dolara wynosiła około 2 3%) poziom z końca miesiąca na parze euro/złoty polski był niższy o 0,2% (umocnienie złotówki), a na parze dolar amerykański/ złoty polski wyższy o 0,5% (osłabienie złotówki). Dane rynkowe na dzień 31 października 2012 r. EUR/PLN 4,13 USD/PLN 3,18 EUR/USD 1,29 Rentowność obligacji skarbowych: Kurs EUR/PLN i USD/PLN umocnienie kursu we wrześniu 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2-letnie 3,87 5-letnie 4,08 10-letnie 4,58 2, W najbliższym czasie sytuację determinować powinny zarówno ruchy RPP, jak i rozwój sytuacji w Europie. Jej malejący popyt szkodzi polskiemu eksportowi, a popyt wewnętrzny nie ma już siły i perspektyw na utrzymanie wzrostu, co może przeszkodzić w konsolidacji fiskalnej i zawieść oczekiwania inwestorów zagranicznych lokujących środki w polskie papiery dłużne. Central Bank EUR/PLN Źródło: NBP Central Bank USD/PLN

10 31 października 2012 r. str. 10 Rynek obligacji i rynek walutowy Świat Październik przyniósł na światowym rynku długu kolejny miesiąc uspokojenia. Rentowności 10-letnich obligacji zarówno hiszpańskich, jak i włoskich nie charakteryzowały się nerwową zmiennością; te pierwsze spadły o 0,32 p.p., a drugie o 0,13 p.p., co stanowi akceptowalny poziom. Widać, że zdecydowanie okazane przez Europejski Bank Centralny w związku z możliwą interwencją spowodowało uspokojenie na obligacjach krajów zmagających się z zadłużeniem. W Niemczech rentowność obligacji 10-letnich prawie się nie zmieniła (symboliczny wzrost o 0,02 p.p.), podobnie jak amerykańskich (wzrost o 0,06 p.p.). Uspokojenie to nie idzie w parze ze wskaźnikami ekonomicznymi, które pokazują, że dla krajów zagrożonych bankructwem najcięższy okres dopiero nadchodzi, a oszczędności budżetowe nie będą szły w parze ze wzrostem wpływów do kasy państwa. Na rynku walutowym także nie nastąpiły poważniejsze zmiany, waluta europejska symbolicznie osłabiła się względem dolara (wzrost kursu euro/dolar amerykański o 0,8%).

11 31 października 2012 r. str. 11 Sytuacja na rynku a wyniki funduszy inwestycyjnych Miniony miesiąc nie był udany dla funduszy akcyjnych, mimo że średnio jeszcze w połowie października fundusze te były na plusie. Spadki w końcówce miesiąca spowodowały, że ta grupa aktywów straciła 0,46%. Sytuacja wygląda lepiej, jeśli weźmiemy pod uwagę fundusze inwestujące w małe i średnie spółki osiągnęły one dobry na tle całego rynku zysk w wysokości 1,72%. Subfundusz z palety Union Investment (UniAkcje Małych i Średnich Spółek) uplasował się w czołówce, notując zysk w wysokości 2,28%. Fundusze mieszane dzięki dobrym wynikom portfela dłużnego zdołały zakończyć październik na plusie, fundusze stabilnego wzrostu zanotowały 0,28% zysku, a produkty z grupy funduszy zrównoważonych osiągnęły zysk w wysokości 0,37%. Warto nadmienić, że Union Investment zarządza subfunduszem, który w okresach 2, 3 i 5 lat według wyniku inwestycyjnego jest najlepszy w swojej klasie aktywów (UniStabilny Wzrost). Wspomniana dobra koniunktura na rynku długu spowodowała, że fundusze z tej grupy w październiku zyskały średnio 0,85% (najlepszy ponownie okazał się UniObligacje Aktywny, który od swojego powstania wygrywa we wszystkich głównych horyzontach inwestycyjnych, a w tym roku zarobił już dla swoich klientów 15,55%). Dobry wynik zanotowały fundusze inwestujące w obligacje europejskie; średni wynik w tej grupie to 1,16%. Bardzo dobry zysk w tej klasie osiągnął subfundusz UniObligacje: Nowa Europa, który w miesiąc zarobił 2,67%, a od początku roku jest już 16,44% na plusie. Stopy zwrotu funduszy dłużnych od początku 2012 r. do 31 października 2012 r. UniObligacje Aktywny 17,11% Agio-Kapitał (EUR) [Agio SFIO] PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 12,68% 10,63% KBC Delta SFIO 10,62% UniKorona Obligacje 10,28% Novo Papierów Dłużnych 9,81% Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych 9,80% ING Obligacji 2 SFIO 9,73% Aviva Investors Dłużny 9,70% Aviva Investors Obligacji 9,69% Średnia 8,52% Źródło: Analizy Online

12 31 października 2012 r. str. 12 Rekomendacje produktowe Union Investment TFI S.A. Kolejny miesiąc z rzędu sytuacja gospodarcza w Europie, a (co chyba najważniejsze) także w Polsce pogarsza się. Spadają wszystkie główne wskaźniki aktywności gospodarczej. Jedna z niewielu okoliczności, które pozytywnie wpływają na giełdy i obligacje, to uspokojenie nastrojów związanych z zagrożeniem niewypłacalnością Hiszpanii i Włoch (duża w tym zasługa EBC, który sztucznie kreuje nastroje, obniżając rentowności obligacji tych państw i deklarując gotowość do ich nieograniczonego skupu). Pozytywną informacją jest także cały czas dobra sytuacja gospodarcza USA, która ogranicza spadek globalnego popytu (USA są największym światowym konsumentem dóbr i usług). Jednak wzrost ten coraz częściej niepokoi analityków, jako że cięcia wydatków i kończące się ulgi podatkowe na początku przyszłego roku mogą obnażyć prawdziwą kondycję amerykańskiej gospodarki. Warto jednak zaznaczyć, że giełda warszawska dalej utrzymuje się w trendzie bocznym, a byki nie dają się zdominować niedźwiedziom. Może to sugerować, że spodziewane jest odbicie w drugiej połowie przyszłego roku. Giełda wyprzedza rzeczywistą gospodarkę o około 3 kwartały, co może uprawdopodobniać odbicie na giełdzie (przy dużym ryzyku innego rozwoju zdarzeń). Jeżeli inwestor skłonny byłby podjąć ryzyko w poszukiwaniu ponadprzeciętnego zysku, warto, żeby już teraz zainteresował się akcjami. W tym segmencie Union Investment oferuje szeroką gamę funduszy, np. subfundusz UniKorona Akcje, który w dłuższym horyzoncie zawsze plasuje się w czołówce swojej grupy porównawczej, a w horyzoncie inwestycyjnym 5 lat (sugerowanym) osiągnął drugi wynik na rynku. Jeżeli inwestor poszukuje inwestycji w akcje z dodatkowym potencjałem wzrostu oraz godzi się tym samym z większym ryzykiem straty, może zainteresować się subfunduszem UniAkcje Małych i Średnich Spółek. Gdyby jednak inwestycja tylko w akcje przekraczała dopuszczalne przez inwestora ryzyko, może on złagodzić wahania, dopuszczając możliwość inwestycji w obligacje. Wtedy do dyspozycji ma subfundusz UniKorona Zrównoważony (drugi wynik inwestycyjny w swojej grupie w horyzoncie 3 lat oraz pierwszy za okres 5 lat) oraz UniStabilny Wzrost (najlepszy wynik w grupie porównawczej za okres 2, 3 oraz 5 lat). Jeżeli inwestor nie dopuszcza możliwości inwestycji w akcje, może powierzyć swoje środki w zarządzanie funduszom dłużnym, z których rewelacyjne wyniki notują te zarządzane przez nasze towarzystwo. UniKorona Obligacje zarobił w ciągu ostatnich 12 miesięcy 10,28%, a UniObligacje Aktywny w tym samym czasie osiągnął 17,11% zysku. W celu dywersyfikacji geograficznej można rozważyć także ulokowanie środków w subfundusz UniObligacje: Nowa Europa, który także osiągnął znakomite wyniki, zarabiając w ciągu roku 14,57%. Należy przy tym pamiętać, że charakteryzuje się on większym ryzykiem niż polskie fundusze dłużne ze względu na ryzyko walutowe. Szukając ochrony przed wahaniami rynkowymi, warto zwrócić uwagę na UniLokatę subfundusz, który zyskał w ciągu ostatnich 9 miesięcy ponad 4% (działa krócej niż rok). Nadwyżki walutowe można zainwestować w subfundusze UniEURIBOR i UniDolar Pieniężny, które notują atrakcyjne względem lokat stopy zwrotu (zyskały przez ostatnie 12 miesięcy kolejno 2,81% i 2,63%).

13 31 października 2012 r. str. 13 Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości zainwestowanych środków. Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa w UniFundusze FIO oraz UniTotal Trend i UniObligacje Aktywny w UniFundusze SFIO. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniBezpieczna Alokacja, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniLokata w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny oraz UniObligacje: Nowa Europa także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju). Prospekty informacyjne, ich skróty, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie Materiał informacyjny o charakterze marketingowym.

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 listopada 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj PKB wzrósł w Polsce w III kwartale 2011 r. o 4,2% r/r w porównaniu z 4,3% r/r w IV kwartale 2011 r. Infl acja w

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r.

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Chociaż na początku 2012 r. sytuacja gospodarcza w Polsce wyróżniała się pozytywnie na tle kłopotów finansowych części państw strefy euro, dla wielu obserwatorów

Bardziej szczegółowo

Union Investment TFI 2014 r. z potencjałem dla akcji, ale o wynikach zadecyduje selekcja

Union Investment TFI 2014 r. z potencjałem dla akcji, ale o wynikach zadecyduje selekcja Union Investment TFI 2014 r. z potencjałem dla akcji, ale o wynikach zadecyduje selekcja 2014 r. rozpoczynamy od ograniczania skupu aktywów w ramach QE3 przez amerykański zarząd Rezerwy Federalnej (Fed).

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Kwiecień 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Czynnik polityczny w postaci wydarzeń na linii Ukraina Rosja nadal pozostaje najważniejszy

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +48 (0) 22 598 22 38 Urszula Kryńska +48 (0) 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz +48 (0) 22 598 22 36 Kursy walutowe dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka. II kwartał 2015. Zmiany cen konsumpcyjnych. Cała nadzieja w eksporcie

Polska gospodarka. II kwartał 2015. Zmiany cen konsumpcyjnych. Cała nadzieja w eksporcie II kwartał 2015 Polska gospodarka Polska gospodarka znajduje się w coraz lepszej kondycji. Publikowane w maju dane za I kwartał br., okazały się znacznie lepsze od oczekiwań ekonomistów. Finalne dane,

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 21 Warszawa, 10 kwietnia 2014 Będziemy bronić naszego kraju wszystkimi środkami oraz narzędziami, które mamy w naszych rękach takimi słowami premier Arsenij Jaceniuk odpowiada

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 24 stycznia 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje AUKCJA DŁUGU MF PRZYSŁOWIOWĄ KROPKĄ NAD I Gdyby nie aukcja obligacji ze środy

Bardziej szczegółowo

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r.

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r. Styczeń 2015 Polska Sankcje gospodarcze na linii Rosja USA i Unia Europejska, a także słaba koniunktura w strefie euro, sprawiły że większość ekonomistów oczekiwała silnego spowolnienia polskiego PKB w

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 24 Warszawa, listopad 2014 Warszawa, listopad 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Najprawdopodobniej najważniejszym gospodarczym wydarzeniem tej jesieni będzie pierwsza

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny Wydarzenia Wiedza Edukacja Kwiecień 2013 PIONEER Czas na dywidendę Rosnące znaczenie spółek dywidendowych Solidne fundamenty Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Wszyscy patrzą na Chiny Gdzie zmierza

Bardziej szczegółowo

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo?

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo? Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2015 PIONEER Indyjska gospodarka Z potencjałem, ale też słabościami Program Moja Perspektywa Nowy Portfel Globalny Czy Rosji grozi bankructwo? Felieton prof. Witolda Orłowskiego

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Światowa mapa długu. Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej. Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro

PIONEER. Światowa mapa długu. Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej. Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2014 PIONEER Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro Trend jest Twoim przyjacielem Znane powiedzenia

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Warszawa, 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo