Rynkowy Raport Miesięczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynkowy Raport Miesięczny"

Transkrypt

1 31 października 2012 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Inflacja we wrześniu wyniosła 3,8%, pozostając względem sierpnia na niezmienionym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, zgodnie z oczekiwaniami analityków, o obniżeniu głównej stopy procentowej o 0,25 p.p., do poziomu 4,50%. Produkcja przemysłowa spadła we wrześniu o 5,2% r/r. Ostatni raz taką skalę kurczenia się produkcji przemysłowej obserwowaliśmy w maju 2009 r. Sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła o 3,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r., a miesiąc do miesiąca spadła o 1,3%. Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 12,4%, pozostając na niezmienionym poziomie względem poprzedniego miesiąca. Tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wyniosło 1,6% r/r wobec wzrostu o 2,7% w sierpniu. Indeks PMI (wskaźnik koniunktury menedżerów logistycznych) dla Polski w październiku wyniósł 47,3 pkt., co oznacza, że kondycja polskich przedsiębiorstw nieznacznie się poprawiła, jednak wciąż w niewielkim stopniu przeważają słabsze dane (w sierpniu był to poziom 47 pkt.). Polska dane makroekonomiczne: Wzrost PKB 2,50% Stopa inflacji 3,80% Stopa bezrobocia 12,40% Produkcja przemysłowa -5,20% Zmiana przeciętnego wynagrodzenia brutto (rok do roku) 1,60% Stopa referencyjna NBP 4,50% Świat Inflacja w strefie euro wyniosła we wrześniu 2,6%, nie zmieniając się względem poprzedniego miesiąca. Indeks PMI (wskaźnik koniunktury menedżerów logistycznych) dla przemysłu strefy euro wyniósł w październiku 45,4 pkt., spadając z poziomu 46,1 pkt. Wskaźnik ten dla Niemiec wyniósł 46 pkt. wobec 47,4 pkt. we wrześniu, co pokazuje, że tempo kurczenia się przemysłu nie zwalnia. Indeks klimatu w niemieckim biznesie Ifo spadł w październiku do 100 pkt. z poziomu 101,4 pkt. zanotowanych we wrześniu. Tak niski poziom obserwowany był ostatnio w 2010 r. Wskaźnik zaufania niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych (ZEW) wzrósł w październiku do -11,5 pkt. z -18,2 pkt. zanotowanych we wrześniu, co było odczytem lepszym od oczekiwań i oznacza, że choć nadal większość analityków ocenia obecną sytuację oraz perspektywę najbliższych 6 miesięcy jako słabą, jednak grupa ta zmniejszyła się względem poprzedniego okresu.

2 31 października 2012 r. str. 2 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Stopa bezrobocia w USA we wrześniu wzrosła do 7,9% z poziomu 7,8% w poprzednim miesiącu, natomiast zmiana zatrudnienia wyniosła 171 tys., co daje niejednoznaczny obraz sytuacji rynku pracy w USA. Sprzedaż detaliczna w USA stanowiąca obecnie największy napęd amerykańskiej gospodarki we wrześniu wzrosła o 5,4% r/r wobec wzrostu w sierpniu o 3,2% r/r. Produkcja przemysłowa w USA we wrześniu wyniosła 2,8% r/r, pozostając na niezmienionym poziomie względem poprzedniego miesiąca. Ceny konsumpcyjne w sierpniu (inflacja CPI) wzrosły w Stanach Zjednoczonych o 2% r/r, co jest wynikiem lepszym od oczekiwań. Wskaźnik ISM (odpowiednik PMI) w przetwórstwie USA wyniósł w październiku 51 pkt. wobec 51,5 pkt. we wrześniu. Indeks zaufania konsumentów w USA Conference Board wzrósł w październiku do 72,2 pkt. z 68,4 pkt. zanotowanych we wrześniu, co oznacza, że coraz większa grupa konsumentów amerykańskich pozytywnie ocenia kondycję swojego gospodarstwa domowego. Wskaźnik optymizmu konsumentów Uniwersytetu Michigan wzrósł w październiku do 82,6 pkt. z 78,3 pkt. zanotowanych we wrześniu, umacniając się w trendzie wzrostowym. W USA wskaźnik nastrojów przedsiębiorców Chicago PMI nieznacznie wzrósł w październiku z 49,7 pkt. do 49,9 pkt. Zmiana PKB w ciągu ostatnich lat tempo wzrostu gospodarczego w Polsce zaczyna się zmniejszać Indeks II IV II IV II IV II kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał Źródło: Reuters

3 31 października 2012 r. str. 3 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Komentarz Kraj Pogarszająca się sytuacja w polskiej gospodarce zaczyna być coraz bardziej widoczna w liczbach. Po serii słabych odczytów wskaźników nastroju w przemyśle PMI otrzymaliśmy potwierdzenie tego trendu w postaci spadku produkcji przemysłowej o 5,2% r/r. Ostatnio tak niski odczyt miał miejsce w kwietniu 2009 r. Jest to spowodowane głównie spadkiem popytu z zagranicy, ale znaczący wpływ na tę sytuację ma także spowolnienie w sektorze budowlanym, który wciąż cierpi przez nierentowne kontrakty infrastrukturalne, a lada moment będzie musiał zmierzyć się z zatrzymaniem inwestycji przez deweloperów. Inflacja w Polsce nadal wysoka Indeks 106% 105% 104% 103% 102% 101% Wrz 09 Wrz 10 Wrz 11 Wrz 12 Źródło: Reuters Negatywne otoczenie gospodarcze zaczyna szkodzić nastrojom konsumentów, którzy zaczęli ograniczać wydatki, a te w polskiej strukturze wzrostu gospodarczego mają największy wpływ na PKB. Wzrost sprzedaży detalicznej wynosi 3,1% r/r, ale kolejny miesiąc ze spadkiem siły nabywczej (ceny rosną szybciej od wynagrodzeń) może zatrzymać i ten składnik wzrostu. Nareszcie pojawiło się wsparcie ze strony Rady Polityki Pieniężnej, która zdecydowała się obniżyć główną stopę procentową o 0,25 p.p. Analitycy jednak zgodnie twierdzą, że obniżka ta nastąpiła za późno, a biorąc pod uwagę, że reakcje na zmiany stóp procentowych zachodzą w gospodarce z opóźnieniem około 3 kwartałów pozytywny efekt może przyjść już po najgorszym momencie cyklu. Mimo negatywnych sygnałów zarówno międzynarodowe instytucje, jak i polski rząd utrzymują prognozy wzrostu na poziomie ponad 2%. Nadal powyżej celu pozostaje inflacja, która wyniosła w minionym miesiącu 3,8%, mimo że większość analityków spodziewa się w najbliższym czasie obniżenia tempa wzrostu cen ze względu na spadającą aktywność gospodarczą. Obecnie kondycja polskiej gospodarki zależeć będzie w głównej mierze od czasu, jaki upłynie do osiągnięcia depresji w gospodarce strefy euro. Ograniczony popyt ze strony krajów wspólnoty powoduje zmniejszenie eksportu naszego kraju, co nie pozwala uruchomić drugiego filaru wzrostu w postaci produkcji przemysłowej.

4 31 października 2012 r. str. 4 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Świat Kraje strefy euro, mimo aktywnego zwalczania kryzysu zadłużeniowego (liczne porozumienia dotyczące cięć budżetowych nowe w Hiszpanii, podtrzymywane w Grecji), na razie wpadają coraz głębiej w recesję. Z powodu bliskiego powiązania handlowego państw wspólnoty oraz zsynchronizowanego ograniczenia wydatków spowolnienie dotyka wszystkie kraje w unii monetarnej i w Unii Europejskiej. Ponownie spadają wskaźniki koniunktury w przemyśle (strefa euro PMI: 45,4; Niemcy PMI: 46 pkt.), a w ślad za nimi produkcja przemysłowa (-2,9% r/r). Polityka oszczędnościowa powoduje, że konsumenci odkładają większe wydatki na przyszłość, przez co sprzedaż detaliczna jest niższa o 1,3% względem poprzedniego roku. Jedyną nadzieją pozostaje czas, jaki minął od rozpoczętych cięć, a same cięcia w ostatecznym rozrachunku powinny wspierać wolny rynek i co za tym idzie zrównoważony wzrost. Problem niskiego wzrostu gospodarczego jest zdecydowanie mniej poważny w USA, gdzie konsumpcja rośnie w godnym pozazdroszczenia tempie (5,4% r/r), a produkcja przemysłowa odnotowuje wzrost o 2,8%. Nawet negatywny odczyt bezrobocia, który wyniósł 7,9% (wzrost o 0,1% m/m), szedł w parze z pozytywną zmianą zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (+171 tys. miejsc pracy), co świadczy o dobrym tempie tworzenia nowych miejsc pracy. Patrząc na ten pozytywny obraz, trzeba niestety pamiętać o środkach, które zostały użyte do jego stworzenia. W czasie kryzysu uruchamiano kolejne pakiety stymulacyjne warte biliony dolarów, które znacząco pogorszyły sytuację zadłużeniową USA. Prowadzone były operacje rynkowe mające uruchomić płynność na rynku pieniężnym (dodruk pieniądza), obniżano podatki. Wraz z końcem roku zbliżamy się jednak do końca stosowania kryzysowych narzędzi. Zjawisko to nazwano fiscal cliff, a oznaczać będzie ograniczenie ulg podatkowych i wstrzymanie drastycznego zadłużania się państwa (kolejne plany zadłużeniowe napotykają na opór republikanów, stanowiących większość w Kongresie). Dlatego dopiero odcięcie dopingu amerykańskiej gospodarki da nam odpowiedź, jaka jest jej prawdziwa kondycja.

5 31 października 2012 r. str. 5 Rynek akcji Wydarzenia Kraj W III kwartale 2012 r. BRE Bank osiągnął 280 mln zł zysku netto, niemal tyle, ile przewidywali analitycy. Zbliżone do prognoz okazały się także: wynik odsetkowy, prowizyjny i rezerwy kredytowe. W III kwartale 2012 r. Lotos wypracował ok. 8,57 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o blisko 12,8% wobec tego samego okresu ub.r. Wynik operacyjny w okresie lipiec wrzesień wyniósł niespełna 604 mln zł w porównaniu z 88 mln zł rok wcześniej, a zysk netto zbliżył się do 626 mln zł wobec 331,4 mln zł straty w III kwartale 2011 r. Inwestorzy z entuzjazmem przyjęli dobre rezultaty. Notowania Lotosu szybowały nawet o 5%. Słabe wyniki za III kwartał 2012 r. zaprezentował Arctic Paper. Spółka w miesiącach lipiec wrzesień odnotowała 1,48 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 34 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły w III kwartale 2012 r. 672,82 mln zł wobec 641,42 mln zł rok wcześniej. Producent słodyczy Wawel w III kwartale 2012 r. poprawił zarówno wyniki sprzedaży, jak i zyski. Spółka wypracowała 16,9 mln zł jednostkowego zysku netto. To wynik o prawie 15% lepszy niż przed rokiem. Przez 3 kwartały Wawel zarobił już na czysto 44,5 mln zł. Zysk netto Grupy TP SA w III kwartale 2012 r. wyniósł 307 mln zł wobec 376 mln zł, raportowanych rok wcześniej poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Zysk operacyjny w III kwartale 2012 r. wyniósł 523 mln zł wobec 500 mln zł, raportowanych rok wcześniej. Przychody Telekomunikacji Polskiej SA spadły w III kwartale 2012 r. o 5,5%, do 3,473 mld zł z 3,679 mld zł rok wcześniej. Analitycy Wood & Company podtrzymali swoją rekomendację trzymaj dla akcji KGHM, ustalając cenę docelową na 177 zł. PKO BP wydało rekomendację sprzedaj dla akcji TP SA z ceną docelową 11,3 zł. Stopy zwrotu sektorów Październik 2012 IT -6,34% -7,50% Żywność 1,49% 5,66% Media 0,72% -6,85% Telekomunikacja -22,12% -16,76% Banki -0,44% 15,33% Paliwa -1,96% 18,15% Budownictwo -3,65% -34,51% swig80-0,33% 15,56% mwig40 2,32% 10,76% WIG -1,16% 14,99% WIG20-2,27% 8,07% Zmiana indeksu WIG w okresie 31 października 2011 r. 31 października 2012 r lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź

6 31 października 2012 r. str. 6 Rynek akcji Świat Zysk na akcję McDonald s wyniósł 1,43 dolara amerykańskiego prognozowano 1,47 dolara amerykańskiego. W konsekwencji akcje tej spółki potaniały o około 4,5%, pociągając za sobą spadek cen walorów konkurentów, czyli Burger Kinga i Jack in the Box. W III kwartale 2012 r. firma Apple zanotowała 36 mld dolarów przychodu oraz 8,2 mld dolarów zysku. To wzrost odpowiednio o 27,2% oraz 24,2% w porównaniu z III kwartałem 2011 r. Rozczarowujące dane opublikował Google. Zysk na akcję wyniósł 9,03 dolara amerykańskiego wobec oczekiwanych 10,65 dolarów amerykańskich. Przychody zamknęły się w kwocie 11,3 mld dolarów amerykańskich i były o pół miliarda niższe od mediany prognoz. Akcje Google przeceniono o blisko 8%. Whirlpool Corporation, największy na świecie producent urządzeń dla gospodarstwa domowego, zanotował w III kwartale 2012 r. skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,80 dolara amerykańskiego. Konsensus analityków to 1,60 dolara amerykańskiego na akcję. Przychody wyniosły w III kwartale 4,50 mld dolarów amerykańskich. Analitycy szacowali je na 4,58 mld dolarów amerykańskich. Whirlpool szacuje na 2012 r. zysk na akcję w granicach 6,90 7,10 dolara amerykańskiego, a wcześniej prognozował 6,50 7,00 dolarów amerykańskich. Skorygowany zysk największej na świecie firmy kurierskiej UPS w III kwartale wyniósł 1,06 dolara amerykańskiego na akcję. Analitycy oczekiwali zysku właśnie na poziomie 1,06 dolara amerykańskiego na akcję. Przychody spółki w III kwartale 2012 r. wyniosły 13,07 mld dolarów amerykańskich. Tutaj analitycy spodziewali się 13,31 mld dolarów amerykańskich. Akcje spółki 3M, producenta w licznych branżach, m.in. elektronicznej, farmaceutycznej i tworzyw sztucznych, spadły o 4% po ogłoszeniu wyników jej zysk w III kwartale wyniósł 1,65 dolarów amerykańskich na akcję, wobec oczekiwań analityków również 1,65 dolara amerykańskego na akcję. Sprzedaż netto spółki, wyniosła w III kwartale 2012 r. 7,50 mld dolarów amerykańskich. Analitycy spodziewali się sprzedaży w wysokości 7,63 mld dolarów amerykańskich. Dane rynkowe na dzień 31 października 2012 r. Październik 2012 INDU -2,54% 7,19% SPX -1,98% 12,29% RTS -2,83% 3,77% UKX 0,71% 3,78% PX 1,84% 6,56% CAC 2,22% 8,53% BUX 3,40% 13,23% Nikkei 0,66% 5,59% DAX 0,62% 23,10% WIG -1,16% 14,99% WIG20-2,27% 8,07% Zmiana indeksu Dow Jones Industrial Average w okresie 31 października 2011 r. 31 października 2012 r lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź

7 31 października 2012 r. str. 7 Rynek akcji Komentarz Kraj Październik na rynku akcji zakończył się spadkiem indeksu szerokiego rynku o 1,16% w skali miesiąca, a indeks grupujący 20 największych spółek stracił 2,27%. Zaskakujące, że mniejszą skalę spadków zanotował indeks swig80 (-0,33%), który przy niezdecydowanym rynku na ogół zachowuje się gorzej. Podobnie indeks mwig40, w przypadku którego mogliśmy nawet zaobserwować wzrost o 2,32%. W dalszym ciągu mamy więc do czynienia z trendem bocznym, a ruchy na WIG20 od sierpnia oscylują w zakresie 200 pkt. Dodatni wynik osiągnęły tylko branże spożywcza i medialna pierwsza wzrosła o 1,49%, druga o 0,72%. Duży spadek zanotował sektor telekomunikacyjny, który stracił ponad 22%. W głównej mierze było to skutkiem ogłoszenia przez Telekomunikację Polską informacji o obniżeniu planowanej przyszłej dywidendy aż o jedną trzecią (spółka traktowana jest jako defensywna; dywidenda stanowi ważną część oczekiwanej rentowności z inwestycji). W całym miesiącu spółka zanotowała spadek rzędu 26%, co odbiło się negatywnie na notowaniach całej branży. Rynek oczekuje teraz publikacji wszystkich wyników za III kwartał. W poprzednim sezonie publikacji wyników spółki pozytywnie zaskoczyły inwestorów, w większości przekraczając prognozy. Tym razem w opinii ekspertów sytuacja może wyglądać inaczej, na co duży wpływ mogą mieć zwalniająca gospodarka oraz zmniejszona akcja kredytowa banków. Jak dotąd zyski są zgodne z oczekiwaniami z wyjątkiem niższych przychodów, co z jednej strony pokazuje spadek popytu, z drugiej racjonalizację kosztów. Warto także wspomnieć o październikowym debiucie ZE PAK, którego akcje nie dały zarobić inwestorom krótkoterminowym. Po odliczeniu prowizji były one sprzedawane przez inwestorów indywidualnych ze stratą. Podsumowując, należy zauważyć, że w dalszym ciągu brak impulsu do przechylenia szali na korzyść kupujących lub sprzedających. Publikowane dane pokazują w większości dobrą sytuację za oceanem i pogarszającą się w Europie. To właśnie rozwój sytuacji w gospodarce europejskiej, kończące się ulgi podatkowe i pakiety stymulujące w Stanach Zjednoczonych oraz dane finansowe spółek z GPW mogą determinować sytuację na warszawskim parkiecie w najbliższych miesiącach.

8 31 października 2012 r. str. 8 Rynek akcji Świat Miniony miesiąc okazał się dobry dla rynku akcji w Europie. Zdaje się, że inwestorzy powoli zapominają o kłopotach zadłużeniowych Grecji, Portugali czy Hiszpanii. Giełda francuska (indeks CAC) zyskała 2,22%, a niemiecki DAX 0,62%. Węgierski BUX zyskał 3,4%. Traciła Rosja, której indeks RTS spadł o 2,83%. Zaskakujące jest, że biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne kondycja gospodarcza Europy Zachodniej zdaje się pogarszać, mimo że już wcześniej była niezbyt dobra. Mimo to inwestorzy nie wpadają w panikę. Tym większe zdziwienie budzą spadki na Wall Street, gdzie S&P500 stracił w październiku 1,98% (pierwszy ujemny wynik od 4 miesięcy), a Dow Jones IA spadł o 2,54%. Dzieje się tak mimo całkiem dobrej sytuacji w gospodarce amerykańskiej. Do końca października dwie trzecie spółek notowanych na Wall Street zaprezentowało wyniki, z tego 51% zyskiem netto przebiło prognozy analityków (przychody przekroczyły oczekiwania tylko w przypadku 35% spółek zgodnie z szacunkami Bank of America Merril Lynch). Słabe przychody mogą sugerować, że w gospodarce panuje oczekiwanie na rozwój sytuacji związanej z tzw. fiscal cliff (kończące się stymulanty gospodarcze). Na koniec warto zaznaczyć, że dwa dni sesyjne na giełdzie w Nowym Jorku zostały odwołane z powodu huraganu Sandy, a straty, które on spowodował, liczone są w dziesiątkach miliardów dolarów.

9 31 października 2012 r. str. 9 Rynek obligacji i rynek walutowy Komentarz Kraj Rada Polityki Pieniężnej obniżyła główną stopę procentową o 0,25 p.p., tym samym realizując oczekiwania rynku. Już przed tym ruchem rentowności polskich obligacji zmierzały do rekordowo niskich poziomów. Zainteresowanie inwestorów zagranicznych polskimi obligacjami spowodowało, że obecnie mamy do czynienia z rekordowym zaangażowaniem obcego kapitału w nasze instrumenty. Jak się wydaje, sytuacja fiskalna także pozostaje w normie; część potrzeb pożyczkowych jest już pokrywana z wyprzedzeniem, budując płynność na przyszły rok. Jedynym problemem pozostaje słabnąca gospodarka, której może brakować stabilizatorów w postaci wydatków państwa (konsolidacja budżetu nie pozwala na zwiększanie wydatków powyżej z góry ustalonego poziomu) oraz ze strony polityki monetarnej (efekt obniżenia stóp przez RPP obserwowany jest po kilku kwartałach). Mimo to na koniec października rentowność polskich obligacji 10-letnich spadła z poziomu 4,7% do 4,58%, 5-letnich obniżyła się o 0,08 p.p., a 2-letnich o 0,15 p.p. Na rynku walutowym (mimo że amplituda wahań złotówki względem euro i dolara wynosiła około 2 3%) poziom z końca miesiąca na parze euro/złoty polski był niższy o 0,2% (umocnienie złotówki), a na parze dolar amerykański/ złoty polski wyższy o 0,5% (osłabienie złotówki). Dane rynkowe na dzień 31 października 2012 r. EUR/PLN 4,13 USD/PLN 3,18 EUR/USD 1,29 Rentowność obligacji skarbowych: Kurs EUR/PLN i USD/PLN umocnienie kursu we wrześniu 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2-letnie 3,87 5-letnie 4,08 10-letnie 4,58 2, W najbliższym czasie sytuację determinować powinny zarówno ruchy RPP, jak i rozwój sytuacji w Europie. Jej malejący popyt szkodzi polskiemu eksportowi, a popyt wewnętrzny nie ma już siły i perspektyw na utrzymanie wzrostu, co może przeszkodzić w konsolidacji fiskalnej i zawieść oczekiwania inwestorów zagranicznych lokujących środki w polskie papiery dłużne. Central Bank EUR/PLN Źródło: NBP Central Bank USD/PLN

10 31 października 2012 r. str. 10 Rynek obligacji i rynek walutowy Świat Październik przyniósł na światowym rynku długu kolejny miesiąc uspokojenia. Rentowności 10-letnich obligacji zarówno hiszpańskich, jak i włoskich nie charakteryzowały się nerwową zmiennością; te pierwsze spadły o 0,32 p.p., a drugie o 0,13 p.p., co stanowi akceptowalny poziom. Widać, że zdecydowanie okazane przez Europejski Bank Centralny w związku z możliwą interwencją spowodowało uspokojenie na obligacjach krajów zmagających się z zadłużeniem. W Niemczech rentowność obligacji 10-letnich prawie się nie zmieniła (symboliczny wzrost o 0,02 p.p.), podobnie jak amerykańskich (wzrost o 0,06 p.p.). Uspokojenie to nie idzie w parze ze wskaźnikami ekonomicznymi, które pokazują, że dla krajów zagrożonych bankructwem najcięższy okres dopiero nadchodzi, a oszczędności budżetowe nie będą szły w parze ze wzrostem wpływów do kasy państwa. Na rynku walutowym także nie nastąpiły poważniejsze zmiany, waluta europejska symbolicznie osłabiła się względem dolara (wzrost kursu euro/dolar amerykański o 0,8%).

11 31 października 2012 r. str. 11 Sytuacja na rynku a wyniki funduszy inwestycyjnych Miniony miesiąc nie był udany dla funduszy akcyjnych, mimo że średnio jeszcze w połowie października fundusze te były na plusie. Spadki w końcówce miesiąca spowodowały, że ta grupa aktywów straciła 0,46%. Sytuacja wygląda lepiej, jeśli weźmiemy pod uwagę fundusze inwestujące w małe i średnie spółki osiągnęły one dobry na tle całego rynku zysk w wysokości 1,72%. Subfundusz z palety Union Investment (UniAkcje Małych i Średnich Spółek) uplasował się w czołówce, notując zysk w wysokości 2,28%. Fundusze mieszane dzięki dobrym wynikom portfela dłużnego zdołały zakończyć październik na plusie, fundusze stabilnego wzrostu zanotowały 0,28% zysku, a produkty z grupy funduszy zrównoważonych osiągnęły zysk w wysokości 0,37%. Warto nadmienić, że Union Investment zarządza subfunduszem, który w okresach 2, 3 i 5 lat według wyniku inwestycyjnego jest najlepszy w swojej klasie aktywów (UniStabilny Wzrost). Wspomniana dobra koniunktura na rynku długu spowodowała, że fundusze z tej grupy w październiku zyskały średnio 0,85% (najlepszy ponownie okazał się UniObligacje Aktywny, który od swojego powstania wygrywa we wszystkich głównych horyzontach inwestycyjnych, a w tym roku zarobił już dla swoich klientów 15,55%). Dobry wynik zanotowały fundusze inwestujące w obligacje europejskie; średni wynik w tej grupie to 1,16%. Bardzo dobry zysk w tej klasie osiągnął subfundusz UniObligacje: Nowa Europa, który w miesiąc zarobił 2,67%, a od początku roku jest już 16,44% na plusie. Stopy zwrotu funduszy dłużnych od początku 2012 r. do 31 października 2012 r. UniObligacje Aktywny 17,11% Agio-Kapitał (EUR) [Agio SFIO] PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 12,68% 10,63% KBC Delta SFIO 10,62% UniKorona Obligacje 10,28% Novo Papierów Dłużnych 9,81% Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych 9,80% ING Obligacji 2 SFIO 9,73% Aviva Investors Dłużny 9,70% Aviva Investors Obligacji 9,69% Średnia 8,52% Źródło: Analizy Online

12 31 października 2012 r. str. 12 Rekomendacje produktowe Union Investment TFI S.A. Kolejny miesiąc z rzędu sytuacja gospodarcza w Europie, a (co chyba najważniejsze) także w Polsce pogarsza się. Spadają wszystkie główne wskaźniki aktywności gospodarczej. Jedna z niewielu okoliczności, które pozytywnie wpływają na giełdy i obligacje, to uspokojenie nastrojów związanych z zagrożeniem niewypłacalnością Hiszpanii i Włoch (duża w tym zasługa EBC, który sztucznie kreuje nastroje, obniżając rentowności obligacji tych państw i deklarując gotowość do ich nieograniczonego skupu). Pozytywną informacją jest także cały czas dobra sytuacja gospodarcza USA, która ogranicza spadek globalnego popytu (USA są największym światowym konsumentem dóbr i usług). Jednak wzrost ten coraz częściej niepokoi analityków, jako że cięcia wydatków i kończące się ulgi podatkowe na początku przyszłego roku mogą obnażyć prawdziwą kondycję amerykańskiej gospodarki. Warto jednak zaznaczyć, że giełda warszawska dalej utrzymuje się w trendzie bocznym, a byki nie dają się zdominować niedźwiedziom. Może to sugerować, że spodziewane jest odbicie w drugiej połowie przyszłego roku. Giełda wyprzedza rzeczywistą gospodarkę o około 3 kwartały, co może uprawdopodobniać odbicie na giełdzie (przy dużym ryzyku innego rozwoju zdarzeń). Jeżeli inwestor skłonny byłby podjąć ryzyko w poszukiwaniu ponadprzeciętnego zysku, warto, żeby już teraz zainteresował się akcjami. W tym segmencie Union Investment oferuje szeroką gamę funduszy, np. subfundusz UniKorona Akcje, który w dłuższym horyzoncie zawsze plasuje się w czołówce swojej grupy porównawczej, a w horyzoncie inwestycyjnym 5 lat (sugerowanym) osiągnął drugi wynik na rynku. Jeżeli inwestor poszukuje inwestycji w akcje z dodatkowym potencjałem wzrostu oraz godzi się tym samym z większym ryzykiem straty, może zainteresować się subfunduszem UniAkcje Małych i Średnich Spółek. Gdyby jednak inwestycja tylko w akcje przekraczała dopuszczalne przez inwestora ryzyko, może on złagodzić wahania, dopuszczając możliwość inwestycji w obligacje. Wtedy do dyspozycji ma subfundusz UniKorona Zrównoważony (drugi wynik inwestycyjny w swojej grupie w horyzoncie 3 lat oraz pierwszy za okres 5 lat) oraz UniStabilny Wzrost (najlepszy wynik w grupie porównawczej za okres 2, 3 oraz 5 lat). Jeżeli inwestor nie dopuszcza możliwości inwestycji w akcje, może powierzyć swoje środki w zarządzanie funduszom dłużnym, z których rewelacyjne wyniki notują te zarządzane przez nasze towarzystwo. UniKorona Obligacje zarobił w ciągu ostatnich 12 miesięcy 10,28%, a UniObligacje Aktywny w tym samym czasie osiągnął 17,11% zysku. W celu dywersyfikacji geograficznej można rozważyć także ulokowanie środków w subfundusz UniObligacje: Nowa Europa, który także osiągnął znakomite wyniki, zarabiając w ciągu roku 14,57%. Należy przy tym pamiętać, że charakteryzuje się on większym ryzykiem niż polskie fundusze dłużne ze względu na ryzyko walutowe. Szukając ochrony przed wahaniami rynkowymi, warto zwrócić uwagę na UniLokatę subfundusz, który zyskał w ciągu ostatnich 9 miesięcy ponad 4% (działa krócej niż rok). Nadwyżki walutowe można zainwestować w subfundusze UniEURIBOR i UniDolar Pieniężny, które notują atrakcyjne względem lokat stopy zwrotu (zyskały przez ostatnie 12 miesięcy kolejno 2,81% i 2,63%).

13 31 października 2012 r. str. 13 Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości zainwestowanych środków. Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa w UniFundusze FIO oraz UniTotal Trend i UniObligacje Aktywny w UniFundusze SFIO. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniBezpieczna Alokacja, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniLokata w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny oraz UniObligacje: Nowa Europa także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju). Prospekty informacyjne, ich skróty, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie Materiał informacyjny o charakterze marketingowym.

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa październik 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy październik 2012 2 Kategorie aktywów cieszące się

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r.

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r. Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. marzec 2013 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment. Warszawa lipiec pec2012 r.

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment. Warszawa lipiec pec2012 r. Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa lipiec pec2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy lipiec 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy marzec 2013 2 Subfundusz UniKorona

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, jak najszybciej dotrzeć do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Sprawdź, jak najszybciej dotrzeć do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Sprawdź, jak najszybciej dotrzeć do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa maj 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy maj 2013 2 Subfundusz UniAkcje:

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa czerwiec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy czerwiec 2013 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, lipiec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy lipiec 2013 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Którą drogą dotrzesz najszybciej do zysku? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Którą drogą dotrzesz najszybciej do zysku? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Którą drogą dotrzesz najszybciej do zysku? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy 2 Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 czerwca 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

Nowość: Bonus w portfelu

Nowość: Bonus w portfelu Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Nowość: Bonus w portfelu Warszawa, Czerwiec 2014 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne dla klientów instytucjonalnych

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne dla klientów instytucjonalnych Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne dla klientów instytucjonalnych Warszawa Listopad 2015 r. W co lokować nadwyżki? Poznaj nasze aktualne typy inwestycyjne Listopad 2015 2 Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 28 lutego 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

UniKorona Zrównoważony

UniKorona Zrównoważony 30 czerwca 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat w akcje i obligacje. Udział akcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

UniKorona Zrównoważony

UniKorona Zrównoważony 28 lutego 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat w akcje i obligacje. Udział akcji

Bardziej szczegółowo

UniAkcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz polskich akcji

UniAkcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz polskich akcji 30 listopada 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek. Za małe i średnie spółki uważa się

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 października 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich

Bardziej szczegółowo

UniAkcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz polskich akcji

UniAkcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz polskich akcji 30 czerwca 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek. Za małe i średnie spółki uważa się spółki,

Bardziej szczegółowo

UniObligacje: Nowa Europa

UniObligacje: Nowa Europa 29 stycznia 2016 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje, obligacje korporacyjne

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 grudnia 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r.

Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r. Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na najbliższe 12 miesięcy marzec 2011 2 Inwestycje Potencjał wzrostu kategorii aktywów

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 listopada 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj PKB wzrósł w Polsce w III kwartale 2011 r. o 4,2% r/r w porównaniu z 4,3% r/r w IV kwartale 2011 r. Infl acja w

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 października 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Infl acja we wrześniu wyniosła 3,9% w porównaniu z 4,3% w sierpniu. Produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu o 7,7%

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 30 czerwca 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

SGB Gotówkowy. subfundusz pieniężny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Charakterystyka subfunduszu

SGB Gotówkowy. subfundusz pieniężny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Charakterystyka subfunduszu 31 marca 2017 r. str. 1 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem inwestycyjnym jest ochrona realnej wartości aktywów subfunduszu. Głównymi kategoriami lokat

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 29 stycznia 2016 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 czerwca 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Rada Polityki Pieniężnej podniosła główną stopę procentową o 25 pkt., do 4,5%. Inflacja w maju wyniosła 5% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

UniAkcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz polskich akcji

UniAkcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz polskich akcji 31 lipca 2017 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek. Za małe i średnie spółki uważa się spółki,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego dobrze zostać UniDoradcą?

Dlaczego dobrze zostać UniDoradcą? Dlaczego dobrze zostać UniDoradcą? To się po prostu opłaca! Zyskujesz Ty i Twoi Klienci. Prawdopodobnie wiele nas łączy. Wierzymy, że tak jak my cenisz: PROFESJONALIZM Praca w naszej branży wymaga nieszablonowego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto zostać UniPromotorem?

Dlaczego warto zostać UniPromotorem? Dlaczego warto zostać UniPromotorem? To się po prostu opłaca! Zyskujesz Ty i Twoi Klienci. Prawdopodobnie wiele nas łączy. Wierzymy, że tak jak my cenisz: PROFESJONALIZM Praca w naszej branży wymaga nieszablonowego

Bardziej szczegółowo

UniAkcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz polskich akcji

UniAkcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz polskich akcji 30 grudnia 2016 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek. Za małe i średnie spółki uważa się spółki,

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 grudnia 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Infl acja w listopadzie wyniosła 4,8% w porównaniu z 4,3% w październiku. Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

funduszy inwestycyjnych Sprzedaż to zarządzanie kupnem Anna Żelazna Styczeń 2010

funduszy inwestycyjnych Sprzedaż to zarządzanie kupnem Anna Żelazna Styczeń 2010 Bank Spółdzielczy dystrybutorem funduszy inwestycyjnych Sprzedaż to zarządzanie kupnem Anna Żelazna Styczeń 2010 Agenda 1 Dlaczego inwestować w fundusze inwestycyjne 3 2 Jak sprzedawać 8 3 Co sprzedawać

Bardziej szczegółowo

UniAkcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz polskich akcji

UniAkcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz polskich akcji 29 maja 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek. Za małe i średnie spółki uważa się spółki,

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy

Rynkowy Raport Miesięczny Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy 31 grudnia 2010 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stopy referencyjnej NBP, pozostawiając ją na poziomie 3,50%. Inflacja

Bardziej szczegółowo

UniAkcje: Nowa Europa

UniAkcje: Nowa Europa 31 maja 2016 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z Europy Centralnej lub akcje emitentów, których głównym

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 czerwca 2017 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Infl acja w maju wyniosła 3,6% w porównaniu z 4% w kwietniu, czyli lepiej od oczekiwań ekspertów. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 marca 2011 r. str. 1 Wydarzenia PKB Polski w IV kwartale 2010 r. przyspieszył do 4,4% r/r z 4,2% r/r w III kwartale 2010 r. Infl acja w lutym wyniosła 3,6%, bez zmian w stosunku do stycznia (po korekcie).

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia nfl acja w czerwcu wyniosła 4,3% w porównaniu z 3,6% w maju, co świadczy o letnim przyspieszeniu. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 lipca 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Infl acja w czerwcu wyniosła 4,2% w porównaniu z 5% w maju. Produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 2% r/r po wzroście

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 31 stycznia 2017 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: Polityka inwestycyjna. Charakterystyka subfunduszu

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: Polityka inwestycyjna. Charakterystyka subfunduszu str. 1 Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek. Udział akcji w aktywach subfunduszu nie może być niższy

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 26 czerwca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 26 czerwca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 26 czerwca 2017 r. 1 Indeks Ifo w Niemczech Dziś w godzinach rannych poznaliśmy już czerwcowe dane odnośnie Indeksu Ifo w niemieckim biznesie. Indeks wbrew obawom okazał się kolejny

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 26 lipca 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje Lepiej w strefie EURO Od połowy lipca na warszawskim parkiecie utrzymuje się wakacyjny

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

UniKorona Zrównoważony

UniKorona Zrównoważony 29 lipca 2016 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat w akcje i obligacje. Udział akcji

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne. co dwie emerytury, to nie jedna

Indywidualne Konto Emerytalne. co dwie emerytury, to nie jedna Indywidualne Konto Emerytalne co dwie emerytury, to nie jedna Dlaczego warto mieć Indywidualne Konto Emerytalne? Zawsze lepiej mieć więcej pieniędzy Na emeryturze będziesz wreszcie mieć dużo czasu na przyjemności,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

UniKorona Zrównoważony

UniKorona Zrównoważony 30 listopada 2016 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat w akcje i obligacje. Udział

Bardziej szczegółowo

Witam wszystkich uczestników pierwszej edycji internetowej gry inwestycyjnej Union Investment,

Witam wszystkich uczestników pierwszej edycji internetowej gry inwestycyjnej Union Investment, Witam wszystkich uczestników pierwszej edycji internetowej gry inwestycyjnej Union Investment, zakończyliśmy zmagania, które wzbudzały sporo emocji. Wielokrotnie zmieniali się w nich liderzy, a często

Bardziej szczegółowo

UniKorona Zrównoważony

UniKorona Zrównoważony 31 marca 2017 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat w akcje i obligacje. Udział akcji

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 31 stycznia 2013 r. Wydarzenia rynkowe 2012 r. W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje Rok 2012 na rynkach finansowych jest już za nami. Pomimo dużej zmienności

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 28 lutego 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Infl acja w styczniu wzrosła do 3,8% w porównaniu z 3,1% w grudniu. Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 10,3%

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 31 maja 2016 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Charakterystyka subfunduszu. Zalecany min. horyzont inwestycyjny: 3 lata

Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Charakterystyka subfunduszu. Zalecany min. horyzont inwestycyjny: 3 lata 31 marca 2017 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Październik 2014 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Październik 2014 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Otwarcie na świat nowe fundusze typu master feeder

Otwarcie na świat nowe fundusze typu master feeder Otwarcie na świat nowe fundusze typu master feeder Witajcie, inwestorzy na świecie, wiedząc, że giełdy w różnych krajach często zachowują się w odmienny sposób, przywiązują duże znaczenie do dywersyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 19 czerwca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 19 czerwca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 19 czerwca 2017 r. 1 Zatrudnienie i płace w Polsce W maju spodziewamy się utrzymania dotychczasowych tendencji w zakresie wzrostu dynamiki zatrudnienia (4.6% r/r). Taki wynik oznaczać

Bardziej szczegółowo

UniAkcje: Nowa Europa

UniAkcje: Nowa Europa 31 lipca 2017 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z Europy Centralnej lub akcje emitentów, których głównym

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Komentarz do rynku złota Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Maj 2012 Fundamenty rynku złota Zdaniem zarządzających w Investors Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jednym

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

UniKorona Zrównoważony

UniKorona Zrównoważony 28 listopada 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat w akcje i obligacje. Udział

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 16 maja 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje GPW nareszcie w górę To był udany tydzień dla posiadaczy jednostek uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

UniAkcje: Nowa Europa

UniAkcje: Nowa Europa 30 listopada 2016 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z Europy Centralnej lub akcje emitentów, których

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 03 lipca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 03 lipca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 03 lipca 2017 r. 1 Indeks PMI w przemyśle w Polsce W godzinach rannych poznaliśmy odczyt indeksu PMI dla polskiego przemysłu w czerwcu. Indeks wzrósł do 53,1 pkt. z 52,7 pkt. w maju.

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ z EKONOMIĄ. poniedziałek, 21 sierpnia Krzysztof Wołowicz - Główny Ekonomista. BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

TYDZIEŃ z EKONOMIĄ. poniedziałek, 21 sierpnia Krzysztof Wołowicz - Główny Ekonomista. BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. TYDZIEŃ z EKONOMIĄ poniedziałek, 21 sierpnia 2017 Krzysztof Wołowicz - Główny Ekonomista BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA www.bpstfi.pl Informacje i dane znajdujące się w niniejszym materiale

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo