Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń"

Transkrypt

1 Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń Z taką liczbą wydarzeń jak w ostatnim tygodniu juŝ dawno nie mieliśmy do czynienia. Dawno teŝ nie przeŝyliśmy takiej lawiny istotnych danych makroekonomicznych. Gorąco było juŝ w miniony weekend kiedy to obradujący w portugalskim Porto przedstawiciele ministerstw finansów i banków centralnych państw Unii Europejskiej uznali za nieuzasadnioną francuską krytykę postępowania Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wobec obecnych zaburzeń rynkowych i towarzyszącego im spadku podaŝy pieniądza. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy oświadczył, iŝ zasilenie rynku przez EBC miliardowymi kwotami bez jednoczesnego obniŝenia stóp procentowych dało szanse spekulantom, nie oŝywiając przy tym gospodarki. Na naszym rynku kapitałowym teŝ zaczęliśmy z wysokiego C, gdyŝ juŝ w poniedziałek dowiedzieliśmy się, Ŝe przeciętne wynagrodzenie brutto w sierpniu wyniosło 2.885,97 zł, co oznacza, Ŝe r/r wzrosło o 10,5 proc., a m/m spadło o 0,3 proc. GUS podał takŝe, Ŝe w przedsiębiorstwach w sierpniu było zatrudnionych 5.182,1 tysiąca osób, czyli o 4,8 proc. więcej r/r i o 0,4 proc. więcej niŝ przed miesiącem. Dane te były znacznie lepsze od oczekiwań ekonomistów. W poniedziałek dało się na polskim parkiecie wyczuć wyczekiwanie na decyzję FED toteŝ mieliśmy małe obroty i niewielkie ruchy głównych indeksów, WIG tracił, a WIG 20 zyskał ale tylko 0,07%. Od nienajlepszych informacji tydzień rozpoczęli za to gracze na rynku amerykańskim. Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork spadł we wrześniu do 14,7 pkt z 25,1 pkt w poprzednim miesiącu podała w poniedziałek nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York). Analitycy spodziewali się we wrześniu indeksu na poziomie 18,0 pkt. Wartość indeksu aktywności wytwórczej powyŝej zera wskazuje na rozwój w tym sektorze. Jednak najciekawsza informacja dnia dotyczyła amerykańskiego giganta na rynku komputerowym. Microsoft przegrał proces z Komisją Europejską w sprawie nałoŝenia 497 mln euro kary za wykorzystywanie pozycji monopolisty i nie dzielenie się informacjami z konkurencją. Chodziło o to, Ŝe flagowy produkt Microsoftu, system operacyjny Windows zainstalowany w 90 proc. komputerów osobistych na świecie (PC), utrudnia korzystanie z oprogramowania pochodzącego od innych producentów. Wielka wyprzedaŝ W poniedziałek w Londynie trwała potęŝna wyprzedaŝ akcji banków, 35 proc. straciły akcje piątego największego na brytyjskim rynku banku hipotecznego - Northern Rock, pogłębiając 32- proc. spadek z piątku. Trzeci dzień z rzędu klienci posiadający w Northern Rock konta oszczędnościowe ustawiali się w długich kolejkach przed oddziałami banku. W piątek i sobotę wycofali łącznie 2 mld funtów w gotówce. WyprzedaŜ na londyńskim parkiecie objęła w poniedziałek równieŝ inne banki hipoteczne: Bradford & Bingley oraz Alliance & Leicester, które straciły odpowiednio 8 proc. i 18 proc. TakŜe notowania spółek bankowych w innych krajach europejskich były tego dnia pod duŝą presją. Największa przecena objęła banki hiszpańskie, a nieco mniejsza włoskie i portugalskie. Czekając na FED Wtorkowa sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się wzrostami wartości indeksów, przy niewielkich obrotach, czyli sytuacja niemalŝe bliźniacza co dzień wcześniej. Europejskie rynki były w stanie wyczekiwania na decyzję Fed dotyczącą obniŝki stóp procentowych i komunikatu po posiedzeniu. Na zamknięciu sesji WIG20 zyskał 1,19%, a WIG wzrósł o 0,99%. Tego dnia ogłoszono, Ŝe około 126 mld zł ma kosztować realizacja programu rozwoju dróg krajowych do 2012 roku. Tak zakłada przygotowany w resorcie transportu projekt tego programu, wniesiony we wtorek pod obrady rządu. Nieoficjalnie mówi się, Ŝe ma on spore szanse przejścia w sejmie, a więc wcielenia w Ŝycie. Według wcześniejszych informacji resortu transportu, łączny koszt inwestycji drogowych i infrastrukturalnych w latach ma wynieść 164 mld zł, w tym

2 22,5 mld zł na zadania dodatkowe związane z przygotowywaniem do Euro Jest to pełny program rozbudowy infrastruktury w Polsce, obejmujący m.in. budowę lub dokończenie autostrad A-1, A-2 i A-4 oraz dróg ekspresowych, przede wszystkim S-19 oraz S-3. W tym okresie ma powstać 770 km autostrad w systemie tradycyjnym, 375 km autostrad w systemie koncesyjnym, km dróg ekspresowych, 487 km obwodnic (62 obwodnice). Program zakłada teŝ modernizację koło 2 tys. km dróg krajowych. Jeśli projekt zostanie przegłosowany i wdroŝony to moŝe to być wyraźny sygnał kupna spółek zajmujących się budową dróg i infrastruktury. Inną ciekawą informację podało biuro badawczo-analityczne DiS, mianowicie w Polsce działa aktualnie ponad 200 centrów zajmujących się świadczeniem usług opartych na zaawansowanych technikach informatycznych. Spośród 100 największych aŝ 30 liczy sobie nie więcej niŝ trzy lata. Polska stała się w ostatnich latach terenem budowy bardzo wielu nowych centrów. Tworzą je firmy krajowe, choć wśród 100 największych aŝ 54 stanowią centra firm zagranicznych. Przy tym międzynarodowe centra usług są firmami raczej nowymi, podczas gdy wśród polskich centrów usług częściej występują jednostki o wieloletniej tradycji. Najczęściej występują specjalizacje związane z informatyką (71 centrów), następnie usługami księgowymi (38 centrów). Te które obecnie najczęściej powstają świadczą usługi samodzielnego telemarketingu albo teŝ centrum pomocy technicznej (helpdesk). Od razu nasuwa się w tym miejscu pytanie czy właśnie to są branŝe przyszłości, w które warto zainwestować, pozostawiam to Państwu pod rozwagę. Europa na kolorowo Na giełdach w Europie Zachodniej we wtorek wzrosły wszystkie główne indeksy, po tym jak Lehman Brothers Holdings Inc. opublikował znacznie lepsze od oczekiwanych wyniki finansowe. To złagodziło obawy inwestorów, iŝ kryzys na rynku kredytów wpłynął negatywnie na wyniki spółek z sektora finansowego. BNP Paribas, największy francuski bank, zwyŝkował o 3,1 proc. do 74,19 euro, Deutsche Bank AG, największy niemiecki bank, wzrósł o 2,5 proc. do 90,31 euro. Na wtorkowym zamknięciu DAX zyskał 1,27 proc., CAC 40 poszedł w górę o 2,02 proc., a londyński FTSE 100 wzrósł o 1,63 proc. Znacznie mniej zielono było w naszym regionie, a na węgierskim parkiecie nawet czerwono. Taniały prawie wszystkie spółki, a główny indeks BUX zniŝkował o 0,2 proc., tyle samo traciła spółka MOL znana z naszego parkietu. Greenspan atakuje FED zaskakuje! Legenda świata finansów, były szef Fed wieszczył wysoką inflację i nawoływał do podwyŝek stóp procentowych. Wszystko to robił przed arcywaŝnym posiedzeniem amerykańskiego banku centralnego. Finansiści słuchają Greenspana, bo kiedy kierował Fed, rzadko się mylił. A szefował nieprzerwanie przez 18 lat, za kadencji aŝ czterech prezydentów USA. W tym czasie przezwycięŝył skutki kilku kryzysów finansowych, m.in. po krachu giełdowym w 1997 roku czy zamachu terrorystycznym z 11 września. 81-letni Greenspan, który poŝegnał się z Fed półtora roku temu, zawładnął w ostatnich tygodniach wręcz mediami. Aktywność medialna wieloletniego szefa najwaŝniejszego banku centralnego na świecie, a obecnie doradcy największego w Niemczech banku komercyjnego Deutsche Bank nie jest przypadkowa, gdyŝ ma związek z publikacją jego najnowszej ksiąŝki Era turbulencji. Przygody w Nowym Świecie. Greenspan odradza gołębie działanie i zaleca ostroŝność w obniŝkach stóp. Według niego, jeśli amerykański bank centralny ugnie się pod presją polityków i utrzyma stopę procentową na obecnym niskim poziomie, to inflacja w USA moŝe wzrosnąć do 4-5 proc. z obecnych około 2 proc. Jeszcze przed posiedzeniem FED nadeszła makroekonomiczna informacja mogąca mieć wpływ na decyzję. W sierpniu ceny produkcji przemysłowej spadły w USA o 1,4 proc., wobec oczekiwanego spadku o 0,3 proc. MoŜna to było uznać za sygnał do działania dla Fed. Inwestorów bardzo ucieszyła informacja o spadku cen producentów, bo oznaczało to mniejszą presję inflacyjną. Tyle, Ŝe ocena danych była raczej powierzchowna, gdyŝ wyłączając ceny paliw i Ŝywności inflacja producentów wzrosła o 0,2 proc., a w skali roku wyniosła 2,2 proc. Z innych danych z dnia warto zwrócić uwagę na zaskakująco niski napływ kapitałów do USA w lipcu, było to 19 mld USD wobec oczekiwanych 85 mld USD. Teraz juŝ wszyscy wyczekiwali tylko na godzinę 0 czyli 20:15 kiedy to miała zostać

3 podjęta decyzja. Inwestorzy czekali, czekali i się doczekali! Ceny akcji na giełdach w USA i Azji poszły ostro w górę po śmiałej decyzji banku centralnego USA, w sprawie obniŝenia stopy procentowej o 50 punktów bazowych. Decyzja Fed mocno wstrząsnęła takŝe kursami dolara oraz cenami ropy naftowej. Stopę funduszy federalnych obniŝono do 4,75 proc. z 5,25 proc. i była to pierwsza od czerwca 2003 roku redukcja stopy funduszy federalnych, która jest głównym narzędziem wpływania na gospodarkę. Znajduje się ona obecnie na najniŝszym poziomie od maja ubiegłego roku. Ankietowani przez agencję Bloomberg ekonomiści spodziewali się obniŝenia głównej stopy procentowej z 5,25 proc. do 5 proc. Inną waŝną decyzją była dalsza redukcja dyskontowej stopy procentowej, która została obniŝona do 5,25 proc. z 5,75 proc. Ostatnio amerykańska Rezerwa Federalna obniŝyła 17 sierpnia dyskontową stopę procentową z 6,25 proc. do 5,75 proc. Nie mniej istotny był komunikat Fed, w którym napisano, iŝ obecna sytuacja na rynkach finansowych, a w szczególności wzrost niepewności, skłoniły do takiej obniŝki stóp. ObniŜka stóp została przeprowadzona, aby wyeliminować moŝliwość wejścia gospodarki USA w fazę recesji, spowodowanej kryzysem na rynku nieruchomości. Decyzja została podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Rady Rezerw Federalnych. FED dał w ten sposób jasny sygnał, Ŝe ma zamiar stanowczo bronić gospodarki przed negatywnymi skutkami kryzysu zapoczątkowanego na rynku kredytów hipotecznych wysokiego ryzyka i przeniesionego następnie na cały rynek nieruchomości oraz rynek kredytu. ObniŜka stóp procentowych została pozytywnie odebrana przez rynek. Wskaźnik największych spółek rynku amerykańskiego Dow Jones wykonał największy od czterech lat jednodniowy skok w górę (wzrost o 335,97 pkt, czyli 2,51 procent, do poziomu 13739,39 pkt.), szerszy wskaźnik S&P 500 osiągnął największy procentowy zysk jednodniowy od marca 2003 roku (skoczył o 43,13 pkt, czyli 2,92 procent, do wysokości 1519,78 pkt.), potęŝny wzrost zanotował takŝe trzeci z głównych wskaźników Nasdaq Composite Index, który zyskał pkt, czyli 2,71 procent i zamknął się na wysokości 2651,66 pkt. Nie tylko FED W kilka godzin po decyzji amerykańskiego banku centralnego giełdy w Azji takŝe poszły ostro w górę. W Hongkongu główny tamtejszy wskaźnik giełdowy Hangseng zyskał zaraz po otwarciu giełdy 819,22 pkt, czyli o 3,33 procent, do poziomu 25396,073 pkt. W Seulu główny wskaźnik giełdowy rynku południowokoreańskiego KOSPI wzrósł o 3,4 procent w pierwszych minutach po otwarciu sesji środowej, a potem utrzymywał się na poziomie wyŝszym o 2,8 proc. niŝ we wtorek. Australijski S&P/ASX 200 index zwyŝkował rano o 2,1 procent. W Tokio, bezpośrednio po otwarciu tamtejszej giełdy, obejmujący 225 walorów wskaźnik Nikkei wzrósł o 2,6 procent i dalej zmierzał na północ, by zakończyć sesję na poziomie wyŝszym o 3,36 procent. Przekrojowy wskaźnik giełd regionu Azji i Pacyfiku MSCI (bez Tokio) utrzymywał się na poziomie wyŝszym o 3,23 proc. niŝ we wtorek i zarazem niŝszym tylko o 2 procent od historycznego rekordu, pobitego 24 lipca. Dobre nastroje z Azji, przeniosły się na europejskie parkiety, które zgodnie z oczekiwaniami mocno zyskały na otwarciu (najwięcej francuski CAC 40 i węgierski BUX bo o 2,41 proc.). Pamiętajmy jednak o tym, Ŝe nie wszystko zaleŝy od FED. Przypomnę tylko, Ŝe patrząc na historię, trudno uwierzyć w zbawienną i niezawodną moc Fed, zarówno w powstrzymaniu pogarszania się danych ekonomicznych, jak i w zatrzymaniu bessy na rynkach akcji. Dość znamienny jest fakt, Ŝe poprzedni cykl obniŝania stóp procentowych, który rozpoczął się w styczniu 2001 roku nie tylko nie zwiastował końca kłopotów gospodarczych, ale co gorsza ich pogłębienie. Kiedy wówczas Fed zdecydował się na cięcie kosztów pieniądza z 6,5 na 6 proc., gospodarka znajdowała się juŝ na równi pochyłej i od tego czasu roczne tempo produkcji przemysłowej zmalało z 6 proc. do niespełna 1 proc. Co gorsza, mimo Ŝe Fed obniŝał stopy niemal na kaŝdym kolejnym posiedzeniu przez cały 2001 rok, nie uchroniło to gospodarki przed recesją. Skoro wówczas Fed na czele z guru rynków finansowych Alanem Greenspanem nie zdołał odwrócić niekorzystnych tendencji to czemu tym razem miałoby być inaczej. Wtorkowa reakcja giełd amerykańskich, jak równieŝ azjatyckich i europejskich wskazywałaby na to, Ŝe inwestorzy świętują decyzję o obniŝeniu stóp procentowych w USA. Jednak ja stawiam bardzo powaŝne pytanie - czy naprawdę mamy co świętować? Jeszcze raz wróćmy do roku w tym samym czasie, gdy stopy były non stop cięte S&P spadł z 1383 do 917 pkt (wyznaczając w międzyczasie dołek na poziomie 780 pkt), czyli

4 o 33,7 proc.!!! Okazało się więc, Ŝe choć same decyzje o obniŝce stóp były zwykle witane jedną czy dwiema wzrostowymi sesjami, w Ŝadnym wypadku pojedyncza decyzja nie była w stanie zmienić trendu spadkowego na rynku akcji. Warto, więc pamiętać o niebezpiecznych następstwach decyzji Fed w przeszłości, przed rzuceniem się w wir zakupów akcji. Chciałbym równieŝ zaznaczyć, Ŝe ja mam osobiście wraŝenie, Ŝe próbujemy ratować trupa, a przecieŝ jak wiemy juŝ nie da się go uratować. Wobec tego wydaje mi się, Ŝe FED nie uratował rynków, a jedynie odwlekł wydany juŝ dawno temu wyrok. inne banki teŝ działają JuŜ kilka godzin po decyzji Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) Bank Japonii (BoJ) na zakończonym dwudniowym posiedzeniu, pozostawił główną stopę procentową na poziomie 0,5 proc. Ostatni raz BoJ zmienił poziom stóp procentowych w lutym br., podwyŝszając je o 25 punktów bazowych do obecnych 0,5 proc. stóp. Decyzja BoJ była zgodna z rynkowymi oczekiwaniami i nie wywołała Ŝadnych emocji. W przeciwieństwie do wczorajszej decyzji FOMC, która stała się źródłem wyprzedaŝy dolara, wzrostu cen surowców oraz euforii na giełdach. Nie minęła nawet doba a mieliśmy kolejną zaskakującą decyzję, Bank Anglii (BoE) zapowiedział, Ŝe skieruje do 40 mld funtów w segment trzymiesięcznego kredytu rynku międzybankowego, na którym wcześniej nie chciał interweniować wychodząc z załoŝenia, Ŝe banki same muszą brać na siebie ryzyko kredytu udzielanego w dłuŝszym czasie. Jest to zasadnicza zmiana polityki banku. Komunikat BoE mówi o usunięciu presji, której poddany jest rynek pienięŝny o dłuŝszym terminie zapadalności. Banki będą mogły poŝyczać od BoE na okres trzech miesięcy pod zabezpieczenie, którym moŝe być takŝe ich pula kredytu hipotecznego. Bank Anglii przewiduje skierowanie na rynek pienięŝny czterech transzy po 10 mld funtów kaŝda w odstępach tygodniowych, począwszy od najbliŝszego tygodnia. Oprocentowanie ustalono na co najmniej 1 proc. powyŝej najwaŝniejszej ze stóp procentowych (BoE) tzw. repo rate będącej obecnie na poziomie 5,75 proc. Faktyczna stopa rynkowa tzw. LIBOR jest wyŝsza niŝ 6,75 proc. Zaufanie do systemu bankowego doznało wstrząsu w związku z trudnościami piątego największego brytyjskiego banku hipotecznego Northern Rock. W całym tym zamieszaniu zastanawia mnie tylko jedna rzecz, po co były te zeszłotygodniowe tyrady o braku pomocy dla banków w Anglii i o tym, iŝ powinny one same sobie radzić, skoro i tak wiadomo było, Ŝe zostanie podjęta taka a nie inna decyzja. Moim zdaniem to kolejny i to nie banalny negatywny sygnał dla rynków czyli kolejni ratują trupa. Entuzjazm na GPW szał cen!!! Środowe notowania na naszym rynku przebiegały właściwie pod dyktando sytuacji na rynkach zagranicznych. Po obniŝce stóp w Stanach zaczęliśmy od luki, a Giełda Papierów Wartościowych otworzyła się na duŝych plusach. Indeks WIG rozpoczął notowania o 2,81 proc. powyŝej wtorkowego zamknięcia na poziomie pkt. Indeks największych spółek WIG20 zyskał jeszcze więcej otwierając się o 3,11 proc. powyŝej zamknięcia na poziomie pkt. Do wzrostu przyczyniły się głównie banki, choć prawie wszystkie spółki z WIG20 sporo zyskały. Na koniec dnia indeks duŝych spółek WIG20 wzrósł o 3,92% i osiągnął 3.801,92 pkt, WIG poszedł w górę o 3,29% do ,56 pkt, a obroty wyniosły 2,1 mld zł. Mało kto zauwaŝył tego dnia niezwykle istotny raport Centrum Analiz Społeczno- Ekonomicznych (CASE) i kwartalnika PG TOP. Wynikało z niego, Ŝe gospodarka rozwija się szybko, ale będzie zwalniała i w 2008 roku naleŝy oczekiwać wyraźnie niŝszej dynamiki wzrostu. Według CASE powodem zwolnienia tempa wzrostu gospodarczego będą m.in. dysproporcje między liczbą pracowników a zapotrzebowaniem na nich. Poza tym zapotrzebowanie rynku na produkty jest tak wysokie, Ŝe producenci nie są w stanie wytworzyć odpowiedniej ilości towarów. Wzrost gospodarczy w drugim kwartale wyniósł 6,7 proc. wobec 7,4 proc. w pierwszym kwartale. Eksperci CASE spodziewają się, iŝ w związku z tym, Ŝe narasta presja inflacyjna, to bank centralny moŝe w przyszłym roku podnieść stopy procentowe do 6,25 proc. w skali rocznej. W euforii nikt się tym nie przejął, jednak warto wziąć te argumenty pod uwagę przy dalszych inwestycjach. Uwaga inwestorów została równieŝ odwrócona od niezwykle waŝnych danych makroekonomicznych - produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w

5 sierpniu o 9 proc. a to znacznie poniŝej oczekiwań (10,7 proc.), za to ceny produkcji wzrosły o 1,7 proc. zamiast zakładanych 1,8 proc. Coraz wolniejszy wzrost produkcji w Polsce to efekt kłopotów ze strony eksporterów, a takŝe coraz łatwiejszy dostęp do naszego rynku ze strony importowanych, coraz tańszych, ze względu na kurs złotego towarów. Jak na dłoni widać takŝe, Ŝe wzrost płac (10,4 proc.) przewyŝsza wydajność, co w końcu przełoŝy się na inflację. Euforia, euforia, euforia Bardzo mocne wzrosty w USA praktycznie wymusiły silne zwyŝki w Eurolandzie, w tym i na naszym parkiecie. Gdyby wyniki sesji giełdowych były przedmiotem zakładów bukmacherskich, to tego dnia zapewne zawieszono by na pewno ich przyjmowanie z powodu niemalŝe 100% przewidywalności. Zresztą euforyczne nastroje oraz entuzjazm nikogo nie dziwiły. Na giełdach w Zachodniej Europie były najmocniejsze jednodniowe wzrosty od czterech lat po tym jak Rada Rezerw Federalnych podjęła dzień wcześniej decyzję o obniŝce stóp procentowych o 50 pb. Mocno zwyŝkowały akcje spółek z sektora finansowego, m.in. UBS AG (największy bank w Szwajcarii zyskał 3,6%), Deutsche Bank AG (największy niemiecki bank zwyŝkował o 4,3%) i Lloyds TSB Group Plc (4%). Na środowym zamknięciu DAX zwyŝkował o 2,32 proc., CAC 40 poszedł w górę o 3,27 proc., a londyński FTSE 100 zyskał 2,81 proc. Najgorsze dane makro od 12 lat!! Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA spadła w sierpniu o 2,6 proc., do 1,331 mln w ujęciu rocznym, z 1,367 mln w poprzednim miesiącu podał w środę Departament Handlu USA. To największy spadek od 12 lat. Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę, wskaźnik aktywności w przyszłości w tym sektorze, spadła w sierpniu o 5,9 proc., do 1,307 mln, z 1,389 mln. Analitycy spodziewali się znacznie mniejszych spadków. Nieco lepszą informację podał Departament Pracy informując, Ŝe ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w sierpniu spadły o 0,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, podczas gdy poprzednio wzrosły o 0,1 proc. Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i Ŝywności, wyniosła 0,2 proc. wobec 0,2 proc. w poprzednim miesiącu. Mimo takich danych na giełdach w USA nadal szaleli kupujący. Uspokojenie Czwartek przyniósł duŝe uspokojenie i chęć realizacji zysków przez część inwestorów. Indeksy WIG i WIG 20 zakończyły czwartkową sesję na minimalnym plusie, choć jeszcze na kilka minut przed końcem sesji były na minusie. NaleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe obroty były znacznie niŝsze, niŝ w środę, kiedy notowano duŝe zyski. Podobnie było na innych giełdach i to zarówno w regionie jak i w Europie Zachodniej, choć w przeciwieństwie do nas oni ponieśli niewielkie straty. Giełdy spadały głównie za sprawą spółek z sektora finansowego, jak Deutsche Bank AG, BNP Paribas SA, czy Unicredit SpA. Tak, więc z euforii spowodowanej reakcją na obniŝenie stóp procentowych przez Fed juŝ dzień później nic nie zostało. Co więcej entuzjazm stracili teŝ gracze za oceanem, ceny akcji w Stanach Zjednoczonych w czwartek po raz pierwszy od trzech dni spadały, po tym jak FedEx Corp. zmniejszył prognozy swojego zysku, co było spowodowane wzrostem cen paliw, a takŝe na fali obaw, iŝ spadek wartości dolara pobudzi wzrost inflacji w USA. FedEx, amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się przewozem przesyłek i logistyką, zniŝkowało aŝ o 2,25 dolarów. Na kryzysie moŝna zarobić! Jeden z największych amerykańskich banków inwestycyjnych w USA - Goldman Sachs - przewidział załamanie na rynku kredytów hipotecznych i zarobił na nim prawie 3 mld dolarów. Taki wynik w III kwartale to trzeci co do wielkości wynik kwartalny wykazany w 138-letniej historii banku. Goldman Sachs w odpowiednim czasie sprzedał obligacje oparte o kredyty

6 subprime (zajęli krótką pozycję na rynku), dzięki czemu udało im się poprawić zysk banku o prawie 80 proc. w porównaniu z II kwartałem. Inne banki inwestycyjne jak Morgan Stanley, Lehman Brothers czy Bear Sterns zanotowały w III kwartale kilkudziesięcioprocentowy spadek zysków. Dyrektor finansowy Goldmana powiedział, Ŝe kryzys kredytowy jest gorszy niŝ ten z 1998 r., kiedy Rosja ogłosiła niewypłacalność. Tego dnia Goldman Sachs Group Inc., największa na świecie firma zajmująca się obrotem papierami wartościowymi, zwyŝkowała o 2,09 dolarów. Arabowie atakują Katarska agencja inwestycyjna ogłosiła w czwartek, Ŝe kupiła 20 proc. giełdy londyńskiej London Stock Exchange (LSE), a kilka godzin wcześniej o sprzedaŝy swego 28- procentowego pakietu LSE giełdzie w Dubaju poinformował amerykański Nasdaq. Więc niemal 50 proc. akcji londyńskiej giełdy znalazło się w rękach dwóch rywalizujących państw Zatoki Perskiej, które walczą o status regionalnego lidera w globalnej konsolidacji giełd. Katarski Urząd ds. Inwestycji (QIA) wraz z grupą Borse Dubai objęły 48 proc. spółki LSE wskutek szeregu złoŝonych transakcji, które doprowadziły do przegrupowania własności europejskich giełd. Oba kraje na powaŝnie szykują się do wojny nie tylko o LSE, ale i sztokholmski OMX. Cała sytuacja wygląda bardzo interesująco, szczególnie, Ŝe oba kraje zapowiadają dalsze zakupy. Bez danych i bez historii Właśnie w ten sposób moŝna określić to co działo się w piątek na naszym parkiecie. Warszawska giełda poŝegnała tydzień specyficznymi, bo wymuszonymi przez rynek terminowy, spadkami. W piątek bowiem wygasały wrześniowe serie instrumentów pochodnych. Więc ruchy na giełdzie, ze względu na swój specyficzny charakter nie mają Ŝadnej wartości prognostycznej. Wszelkie zmiany pod koniec dnia acz duŝe nie miały podłoŝa fundamentalnego. Z ciekawszych informacji dla polskich inwestorów wybrałem trzy. Po pierwsze Rada Naukowa przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego (NBP) zaleciła bankowi centralnemu ostroŝność i wnikliwą obserwację rozwoju wydarzeń na międzynarodowych rynkach finansowych, na których ostatnio pojawiły się zaburzenia. A to moŝe być kolejny sygnał dla RPP do zacieśnienia polityki pienięŝnej. Drugą informację podał nam GUS pokazując, Ŝe otwarte fundusze emerytalne (OFE) dysponowały w I poł roku aktywami ogółem o wartości ,9 mln zł, tj. o 41,2% większymi niŝ rok wcześniej. Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 2.550,2 mln zł, co oznacza 38,0% wzrostu w skali roku. Koszty operacyjne ukształtowały się na poziomie 324,2 mln zł, tj. o 24,0% wyŝszym niŝ w I półroczu ubiegłego roku. Wynik finansowy wykazany przez wszystkie otwarte fundusze emerytalne wyniósł ,5 mln zł (wzrost o 229,6%). Ostatnia informacja to otwarcie przez Luksemburg rynku pracy dla Polaków. Zapewne zastanawiają się Państwo czemu otwarcie rynku dla naszych pracowników w tak małym kraju moŝe mieć dla nas znaczenie. OtóŜ to właśnie ten kraj jest rajem dla bankowców i analityków, ale to takŝe świetne miejsce do współpracy między instytucjami rynków finansowych. To moŝe oznaczać, iŝ nasz rynek zacznie się rozwijać lub to, Ŝe niedługo Luksemburczycy podkupią naszych najlepszych analityków słowem za parę chwil mogę pisać makro komentarze dla inwestorów z kraju Beneluxu do czego mam nadzieję oczywiście nie dojdzie. Na koniec wzrosty Wydawało się, Ŝe na koniec tygodnia będziemy mieli spadki na giełdach w Europie, a spadkom przewodzić będą Bayerische Motoren Werke AG, Porsche AG i Lafarge S.A., czyli spółki uzaleŝnione od handlu z USA, poniewaŝ dolar osiągnął rekordowo niski poziom wobec euro. Ale tak się nie stało i czołowe europejskie parkiety zanotowały niewielkie wzrosty. Ceny akcji w Stanach Zjednoczonych równieŝ w piątek rosły, po tym jak Oracle Corp. i Nike Inc. opublikowały, Ŝe osiągnęły maksymalne oczekiwane poziomy zysków. Oracle, trzeci największy producent oprogramowania komputerowego na świecie, wzrastał do najwyŝszych poziomów od sześciu lat.

7 Na zakończenie sesji DJI wzrósł o 0,68 proc. do ,59 pkt., Nasdaq zyskał 0,78 proc. do 2.674,91 pkt., a S&P 500 szedł w górę o 0,69 proc. do 1.529,19 pkt. Dolar, dolar, dolar Początek tygodnia przyniósł konsolidację na rynku walutowym, oczywiście wszyscy wyczekiwali na decyzje FED. We wtorek, przed posiedzeniem FOMC, złoty wiernie naśladował ruchy kursu EUR/USD. Zaskakująca decyzja o obcięciu stóp o 50 pb. nie pozostała bez echa na rynku walutowym. Kurs dolara amerykańskiego wobec prawie wszystkich innych waŝniejszych walut spadł gwałtownie, po ogłoszeniu decyzji Fed. Względem euro dolar znalazł się w historycznym dołku, zbliŝając się na setny ułamek centa do granicy 1,40 za euro. Jednocześnie waluta amerykańska osiągnęła najniŝszy od 16 lat poziom względem koszyka sześciu innych głównych walut. Przed północą czasu polskiego 1 euro kosztował 1,3983 dol., w porównaniu z 1,3867 dobę wcześniej. Środa przebiegała juŝ w miarę stabilnie, ale złoty nie zareagował na dane GUS ciągle spoglądając na informacje zza oceanu. Czwartek przyniósł kolejne rekordowe poziomy kursu euro względem dolara. Za europejską walutę płacono nawet 1,4064 USD. Do dalszej deprecjacji dolara przyczyniło się wystąpienie przed Komisją Usług Finansowych Kongresu szef amerykańskiego banku centralnego Ben Bernanke, który zapowiedział, Ŝe Fed moŝe podjąć kolejne interwencje w celu ratowania z kryzysu gospodarki USA. My w czwartek poznaliśmy kulisy ostatniego spotkania Rady Polityki PienięŜnej. Decydując o podniesieniu stóp procentowych Rada przede wszystkim kierowała się obawami o wzrost inflacji, który moŝe być potęgowany przez decyzje rządu prowadzące do zwiększenia wydatków w sektorze finansów publicznych i zmniejszenia jego przychodów. Na spotkaniu RPP pojawiały się jednak głosy by wstrzymać się z podwyŝką, gdyŝ zawirowania na rynkach globalnych mogą przyczyniać się do spowolnienia wzrostu gospodarczego Polski i niŝszej inflacji. W piątek kurs dolara dalej spadał do rekordowo niskiego poziomu wobec innych głównych walut, przede wszystkim euro, i po raz pierwszy od ponad 30 lat zrównał się z kursem dolara kanadyjskiego. Za jednego dolara amerykańskiego moŝna było w czwartek otrzymać juŝ tylko 0,71 euro. Osłabiło to atrakcyjność inwestowania w dolarach, gdyŝ inwestycje w innych walutach okazują się obecnie bardziej zyskowne. Wykres EUR/USD; notowania 4 godzinne

8 Surowcowa biesiada! Rekordowe złoto! Rekordowa ropa! Jeśli ktoś inwestuje w surowce to miniony tydzień był prawdziwą ucztą dla graczy posiadających długie pozycje. Ogłoszenie decyzji banku centralnego USA o redukcji stopy procentowej przyczyniło się do dalszego marszu w górę ceny ropy w tym kraju. W elektronicznych transakcjach posesyjnych po zamknięciu giełdy NYMEX cena tego kluczowego surowca przekroczyła 82 dolary za baryłkę i osiągnęła późnym wieczorem wysokość nowego rekordu absolutnego 82,38 dol. za baryłkę. Ale juŝ wcześniej tego dnia cena ropy naftowej na elektronicznych rynkach azjatyckich po raz pierwszy przekroczyły cenę 81 dolarów za baryłkę. W Singapurze za baryłkę tzw. lekkiej słodkiej ropy płacono 81,03 dolara, a to absolutny rekord na tych rynkach. Rekordy cenowe były teŝ i w Europie - cena ropy Brent w kontraktach na listopad na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła 78,03 USD za baryłkę. Potem do końca tygodnia wartość surowca na giełdzie w Nowym Jorku oscylowała w pobliŝu rekordowego poziomu zamknięcia. Działo się tak z powodu obaw, Ŝe sztorm i spadający import mogą zmniejszyć zapasy przed zbliŝającym się wzrostem popytu podczas zimowych miesięcy. Ostatnie wydarzenia na rynku walutowym, malejące zapasy tego surowca oraz zbliŝający się sezon grzewczy są bez wątpienia bardzo mocnymi sygnałami do kolejnych zwyŝek wartości czarnego złota. Wykres instrumentu OIL opartego o ceny ropy naftowej typu Brent Rekordy biły teŝ ceny złota, wartość tego surowca wzrosła w czwartek w Londynie i Nowym Jorku do najwyŝszego poziomu od 27 lat w reakcji na rekordowe osłabienie się dolara do euro. Złoto w dostawach natychmiastowych zdroŝało w Londynie do 729,35 USD za uncję. Wcześniej metal był wyceniany nawet na 730,51 USD, najwyŝej od 22 stycznia 1980 r. W handlu elektronicznym na Comex w Nowym Jorku uncja złota zdroŝała w dostawach na grudzień do 736,70 USD, ale wcześniej płacono za nią 738,30 USD, a to najwięcej od 11 lutego 1980 r. W tym roku złoto zdroŝało o 15 proc. Rekord cen złota padł 21 stycznia 1980 r., gdy za uncję płacono 850 USD.

9 Wydaje się, iŝ obecna, fatalna sytuacja dolara i kierunek zmian kursu tej waluty, są zdecydowanym sygnałem do zajmowania długich pozycji na tym rynku, a granica 750 dolarów za uncję zbliŝa się w szybkim tempie. Wykres instrumentu GOLD opartego o ceny złota Nie tracili teŝ gracze na rynku miedzi. JuŜ w środę cena miedzi wzrosła na giełdzie w Szanghaju oraz w Londynie po tym jak amerykański bank centralny obniŝył stopy procentowe o pół punktu procentowego do 4,75 proc., co zmniejszyło obawy o spowolnienie gospodarcze w USA. Potem nastąpiło uspokojenie a nawet lekkie spadki z powodu obaw, Ŝe obniŝka stóp procentowych w Stanach nie zwiększy popytu na ten metal o tyle ile wcześniej oczekiwano. Co nie zmienia faktu, Ŝe ceny na LME zmierzają ku 8000 za tonę. Są teŝ inne surowce Na koniec ciekawostka - ceny skupu pszenicy i Ŝyta wzrosły w sierpniu w porównaniu z lipcem odpowiednio o 22,8 proc. i 18,1 proc. Z kolei w stosunku do sierpnia 2006 r. jęczmień zdroŝał o 67,1 proc. podał we wtorkowym komunikacie Główny Urząd Statystyczny. W ciągu miesiąca, porównywalnie do cen pszenicy i Ŝyta wzrosła teŝ cena skupu kukurydzy, bo o 18,4 proc. Jest to interesująca sytuacja bowiem mamy teŝ dostępne instrumenty finansowe oparte o kukurydzę i pszenicę oraz soję. Co teraz Rokowania dla dolara nie są najlepsze, ekonomiści przewidują, Ŝe kurs dolara będzie nadal spadał, m.in. w związku ze słabym wzrostem gospodarki i kryzysem na rynku kredytów hipotecznych. Wygląda, więc na to, Ŝe kurs dolara względem innych głównych walut, z wyjątkiem moŝe japońskiego jena, będzie nadal słabnął przez co najmniej 12 najbliŝszych miesięcy. Jeśli weźmie się pod uwagę to, Ŝe słaby dolar zazwyczaj podnosi ceny surowców to GPW dostanie

10 bardzo mocny sygnał popytowy. W kolejnych dniach sytuacja na warszawskim parkiecie będzie, więc kształtowana przede wszystkim przez nastroje na światowych giełdach. NajwaŜniejszym jednak pytaniem pozostaje pytanie - Co zrobi teraz FED? Wydaje się, Ŝe obniŝki stóp procentowych w USA dopiero się rozpoczęły i w październiku, a dokładnie 31 października, moŝe być kolejna obniŝka, tym razem o 25 pkt bazowych. Jedno cięcie stóp procentowych nie wystarczy, zresztą sam Ben Bernanke mówi bardzo wyraźnie, Ŝe problem jest głębszy. W czwartek szef Fed w swoim wystąpieniu przed Komisją Usług Finansowych Kongresu powiedział, Ŝe sierpniowe zawirowania na rynkach finansowych wpłynęły na zacieśnienie warunków uzyskania kredytów w USA, co mogło się przełoŝyć na głęboką korektę na rynku nieruchomości, a w dalszej perspektywie wpłynąć negatywnie na całą gospodarkę. Dodał, Ŝe spodziewa się wzrostu zaległych płatności na rynku kredytów hipotecznych i obciąŝonych nieruchomości. Na koniec chciałbym Państwo zaprezentować pod rozwagę jeszcze jeden fakt. OtóŜ sytuacja jaką obecnie mamy przypomina mi bardzo tę opisywaną w Austriackiej Teorii Cyklu Koniunkturalnego (ATCK), stworzonej przez Ludwiga von Misesa i Friedricha von Hayeka. Ta teoria nazywana jest teŝ teorią kaca gdyŝ najpierw banki centralne poluzowują swoją politykę powodując wzrost podaŝy pieniądza, który jest pompowany do gospodarki, co powoduje rozkwit lub, z czym być moŝe mamy do czynienia obecnie, sztucznie podtrzymuje wzrost gospodarczy. Kiedy okazuje się, Ŝe wzrostu nie da się utrzymać, a inflacja zaczyna się wymykać spod kontroli banki zacieśniają politykę by osiągnąć choć jeden z załoŝonych celi i uratować swoja twarz. Niestety efekt takich działań jest fatalny i gospodarka ma po takim zabiegu okropnego kaca. Sprawdźmy jakie dane nas czekają JuŜ w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny opublikuje koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2007 roku. Z kolei w strefie euro zostanie podana informacja o nowych zamówieniach w przemyśle w lipcu. Pamiętajmy, Ŝe pierwszego dnia nadchodzącego tygodnia w Japonii jest święto i rynki finansowe nie pracują. We wtorek zaczniemy od naszych sąsiadów, dowiemy się ile wyniósł wskaźnik Ifo w Niemczech za wrzesień, a potem przeniesiemy się za ocean - w USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Conference Bard oraz informacja o sprzedaŝy domów na rynku wtórnym w sierpniu. Trzeci dzień tygodnia będzie najwaŝniejszy dla naszych inwestorów, bowiem tego dnia zostanie podjęta decyzja Rady Polityki PienięŜnej w sprawie stóp procentowych (sytuacja jest bardzo ciekawa gdyŝ połowa ankietowanych ekonomistów odpowiedziała, Ŝe wzrost stóp o 0,25% nastąpi juŝ teraz, pozostali stwierdzili, iŝ z podwyŝkami stóp RPP jeszcze się wstrzyma). W czwartek teŝ nie będzie spokojnie, a rytm wydarzeń będzie podobny do tego z wtorku, czyli najpierw nasi zachodni sąsiedzi i dane na temat bezrobocia we wrześniu a na deser ponownie Stany Zjednoczone i dwie bardzo waŝne informacje, mianowicie sprzedaŝ nowych domów w sierpniu, a przede wszystkim zostanie podana informacja o PKB w II kwartale - wyliczenia końcowe. W piątek juŝ niejako na makroekonomiczne ukoronowanie tygodnia Narodowy Bank Polski opublikuje dane o bilansie płatniczym w II kw roku, znając historię moŝna łatwo przewidzieć, Ŝe dane te powinny mieć znaczący wpływ na rynki finansowe. TakŜe kolejny tydzień pełen wraŝeń przed nami. Piotr Murdzek

Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń

Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń Z taką liczbą wydarzeń jak w ostatnim tygodniu juŝ dawno nie mieliśmy do czynienia. Dawno teŝ nie przeŝyliśmy takiej lawiny istotnych danych makroekonomicznych. Gorąco było

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN.

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN. DMK-Alpha 9:00 - Rentowność papierów Grecji dochodzi juŝ do 9,0 %, a spread zbliŝa się do 600 pb. Ma to ogromny wpływ na EURUSD, który pokonał marcowe minima. Złoty słabnie w ślad za słabnącym EUR. Dziś

Bardziej szczegółowo

Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Zakopane, 12 czerwca I nigdy już nie będzie takiego lata?

Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Zakopane, 12 czerwca I nigdy już nie będzie takiego lata? Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Zakopane, 12 czerwca 2010 I nigdy już nie będzie takiego lata? O przewidywaniu krachów 2 Blog Wojciech Białka, 6 maja 2010, południe: Prawdopodobieństwo załamania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia WIG na nowym tegorocznym szczycie, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) początek tygodnia może przynieść odbicie pod opór w rejonie 1700-1705pkt. Potem oczekuję na kolejną falę spadków i to może zakończyć

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał pod znakiem reakcji na informacje, jakie pojawiły się ze strony FED. Stopa rezerwy federalnej pozostała na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny W centrum uwagi: Kontynuacja przeceny zbóż Cena platyny względem złota rekordowo niska Dorota Sierakowska Analityk

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Piątkowa sesja zakończyła się kolejnymi wzrostami. W dniu dzisiejszym miała miejsce publikacja rachunku obrotów bieżących w Eurolandzie, które wyniosły 2,7 mld EURO wobec prognozy 2,2 mld EURO. Miało to

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym charakteryzował się osłabieniem amerykańskiej waluty. Można założyć, że impulsem do takiego ruchu były zdecydowanie lepsze

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Przez większość dnia niewiele się działo. Dolar wciąż na głównych parach zachowywał się

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) Wtorkowa sesja na rynku walutowym przyniosła spore osłabienie amerykańskiej waluty. Ruch był dość niespodziewany, zwłaszcza po piątkowych, dobrych danych

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD Raport dzienny FX czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl 1,38 barierą dla EUR/USD Jen pozostaje słaby Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik IX 2012 VIII 2013 IX 2013 Referencyjna stopa NBP 4,75 % 2,50 % 2,50 % Rada Polityki Pieniężnej utrzymała

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD W perspektywie całego tygodnia dolar zanotował stratę o 1.5 centa. Amerykańska waluta traciła wyraźnie w poniedziałek

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał przede wszystkim pod znakiem analizy technicznej. Od rana doszło bowiem do wygenerowania istotnych sygnałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN DMK-Alpha 9:00 - Wczoraj zostały wzmocnione pierwsze sygnały kupna PLN w krótkim terminie, a poranek potwierdza presję na kupowanie PLN. Sytuacja na rynkach światowych znów zaczyna sprzyjać kupowaniu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 27.01-03.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Zmiana PKB oraz inwestycji (wstępne dane GUS) Według wstępnych danych GUS, PKB Polski wzrósł w 2016 r. o 2,8 %, wobec 3,9 % wzrostu

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 23-30.06.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Indeks PMI Markit Według danych opublikowanych przez Markit w godzinach porannych w poniedziałek (3 lipca), indeks PMI dla polskiego sektora

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Prognozy gospodarcze IBnGR Gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikował swoje najnowsze prognozy makroekonomiczne dla

Bardziej szczegółowo

GDZIE SĄ PIENIĄDZE? A raczej dlaczego ich nie ma... 12.01.2014

GDZIE SĄ PIENIĄDZE? A raczej dlaczego ich nie ma... 12.01.2014 GDZIE SĄ PIENIĄDZE? A raczej dlaczego ich nie ma... 12.01.2014 1 Pomimo masowego drukowania pieniądza trudno się go doszukać na rynku akcji Rynek akcji rośnie a obroty spadają. A jak głosi stara teoria

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, potem trwalsze odbicie EUR/USD - W piątek osiągnięte zostało minimum na poziomie 1.1459 USD. Po godzinie 17-tej rozpoczęło się odbicie, zamknięcie wypadło

Bardziej szczegółowo

DMK Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20 web: http://www.dmk-alpha.

DMK Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20 web: http://www.dmk-alpha. 9:00- Niedawne obawy o inflację na świecie, z dnia na dzień przeradzają się w coraz bardziej możliwą walkę ze zjawiskiem zupełnie odwrotnym, tj. deflacją. W Japonii wskaźnik CPI w sierpniu spadł o 0,9%

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym okazał się w miarę ciekawy. Patrząc tylko na kalendarz danych makro, można się było spodziewać, że niewiele będzie się

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XII 2014 XI 2015 XII 2015 Referencyjna stopa procentowa 2,00 % 1,50 % 1,50 % Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl W II kwartale 2009 w portalu Pracuj.pl pracodawcy opublikowali 38261 ofert o 3% więcej niŝ minionym

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 20 lutego 2009r.

Komentarz poranny z 20 lutego 2009r. Tomasz Szecówka, Michał Wojciechowski Analitycy Rynku Walutowego tel. 071 79 59 026 e-mail: tomek.szecowka@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 20 lutego 2009r. mwojciechowski@ambconsulting.pl WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015. Kwartał z jajem. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com

DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015. Kwartał z jajem. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com DNA Rynków 11/2015 30.03.2015 03.04.2015 Kwartał z jajem W POPRZEDNIM TYGODNIU Niemieckie (solidne) wzrosty Niemiecki PMI Indeks IFO Źródło: Bloomberg W POPRZEDNIM TYGODNIU Pierwszy kwartał z ożywieniem

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym nie wniósł niczego nowego. Amerykańska waluta wciąż utrzymuje wypracowaną w ostatnich dniach, krótkoterminową

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI Międzyrynkowa analiza kursów walutowych Ashraf Laidi SPIS TREŚCI Przedmowa Podziękowania Wprowadzenie Rozdział 1. Dolar i złoto Koniec systemu z Bretton Woods złoto rozpoczyna hossę Restrykcyjna polityka

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Indeks cen surowców może wkrótce osiągnąć szczyt swoich możliwości i wejść w spadkową korektę.

Indeks cen surowców może wkrótce osiągnąć szczyt swoich możliwości i wejść w spadkową korektę. Indeks cen surowców może wkrótce osiągnąć szczyt swoich możliwości i wejść w spadkową korektę. Obserwacja cykliczności zmian na rynkach pozwala przypuszczać, że indeks cen surowców wkrótce może osiągnąć

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) Wczorajsza sesja nie zmieniła zasadniczo sytuacji na głównych parach. Amerykańska waluta wciąż krótkoterminowo bardzo dobrze sobie radzi. Wyjątkiem jest tu

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 20-27.11.2015

Komentarz tygodniowy 20-27.11.2015 Komentarz tygodniowy 20-27.11.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Wskaźnik III kw. 2014 II kw. 2015 III kw. 2015 PKB, r/r 3,3 % 3,3 % 3,5 % Popyt krajowy, r/r 5,6 % 3,1 % 3,2 %

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen KOMENTARZ Open Finance, 07.09.2011 r. Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen Sierpniowy indeks cen transakcyjnych mieszkań, po spadku o 0,8 proc., osiągnął najniższy poziom w swojej ponad trzyipółletniej

Bardziej szczegółowo

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Komentarz dzienny, Środa, 28 marca 2007r. Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Towary: złoto Środa przyniosła kolejne spadki dla głównych indeksów w Tokio i Nowym Jorku. Opublikowane w USA dane na

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie Rynek instrumentów pochodnych GPW w I półroczu 2012 roku na tle Europy GPW utrzymuje czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakty terminowe na indeksy

Bardziej szczegółowo

DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015. Zgniłe jajo. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com

DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015. Zgniłe jajo. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015 Zgniłe jajo W POPRZEDNIM TYGODNIU W Stanach mniej pracy na Wielkanoc Zatrudnienie w USA Średnia 12-miesięczna Źródło: Bloomberg W POPRZEDNIM TYGODNIU bo mniej roboty

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 09-16.09.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według finalnych danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w sierpniu 2016 r. ukształtował się na poziomie minus

Bardziej szczegółowo

Kryzys finansowy 2007

Kryzys finansowy 2007 Kryzys finansowy 2007 Karolina Pawlikowska Jakub Szmaj Plan prezentacji 1. Przyczyny kryzysu finansowego 2. Skutki kryzysu finansowego 3. Bańka spekulacyjna 4. Bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 9 maja 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 9 maja 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 9 maja 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD Spadki eurodolara zatrzymały się na poziomie 1,5360, czyli wsparcia wyznaczonego przez dołek z drugiej połowy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - blisko ważnego wsparcia, możliwe spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD w poniedziałek doszło do spadku do 1.1269 USD. Próba przebicia wsparcia

Bardziej szczegółowo

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Raport surowcowy środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Coraz bliżej raportu USDA Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl

Bardziej szczegółowo

Newsletter TFI Allianz

Newsletter TFI Allianz Newsletter TFI Allianz 4 lipca 2016 Ujemne stopy procentowe - czy powinniśmy do nich przywyknąć? Szanowni Państwo, wynik referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej, miał

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) Wtorek na krajowym rynku przyniósł stosunkowo wyraźne osłabienie złotego, na które z punktu widzenia sytuacji technicznej już od kilku dni coraz wyraźniej się

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 11 stycznia 28 r. Informacja Sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 27 roku i perspektywy na rok 28 Rok 27 na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - kolejne dno EUR/USD - W poniedziałek przed południem doszło do odbicia do 1.0905 USD. Potem rozpoczęła się kolejna fala spadków. Zamknięcie wypadło nisko na poziomie 1.0846

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei. Komentarz dzienny:

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei. Komentarz dzienny: Nikkei Ostatni dzień tygodnia zakończony na plusie dla indeksu Nikkei. Piątek rozpoczął się na poziomie 17089 (11pkt na plusie do wczorajszego zamknięcia). W trakcie sesji doszło do przebicia górnej linii

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) Wczorajsze przemówienie Alana Greenspana było punktem kulminacyjnym tego tygodnia, jeśli chodzi o wpływ na rynek walutowy. Szef FED sugerując, że odżywająca

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 26 kwietnia 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W czerwcu i lipcu br. umacniały się oznaki powrotu optymizmu i zaufania na rynkach międzynarodowych. Najwyraźniej sygnalizowały to takie zjawiska jak: zdecydowany wzrost

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE: dane z godziny 21:00

OBLIGACJE: dane z godziny 21:00 Na przebieg dzisiejszych wydarzeń na europejskich parkietach miały wpływ wydarzenia na globalnym rynku akcji. Rynki nadal są niestabilne, a informacje dochodzące z USA sugerują dalsze powolne spadki indeksów,

Bardziej szczegółowo