Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika. Wersja: 1.9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika. Wersja: 1.9"

Transkrypt

1 Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika Wersja: 1.9

2 Drogi kliencie, Gratulujemy zakupu bramki GSM ISDN GATEWAY Lite. Ten nowy produkt został opracowany i wyprodukowany, aby zapewnić maksymalną uŝyteczność i niezawodność. Naszym Ŝyczeniem jest pełna i długotrwała satysfakcja z uŝytkowania bramki GSM ISDN Lite.! WaŜne! Producent stale ulepsza oprogramowanie zawarte w produkcie (zwane firmware). UŜywana technologia pozwala na bieŝące pobieranie aktualnych wersji firmware z ftp.cti.mikrotel.pl. Zalecamy uŝywanie najbardziej aktualnej wersji firmware. W przypadku uŝywania komputera do aranŝacji bramki naleŝy zainstalować ISDN GSM program. Najnowszą wersję oprogramowania moŝna znaleźć na ftp.cti.mikrotel.pl. Zanim zaczniesz instalację produktu upewnij, czy zawartość opakowania urządzenia jest zgodna z tą zawartą w instrukcji. Producent nie jest odpowiedzialny za straty spowodowane niewłaściwym uŝytkowaniem produktu sprzecznym z zaleceniami instrukcji. Warunkami gwarancji nie są objęte uszkodzenia spowodowane nieostroŝnym obchodzeniem się z urządzeniem, niewłaściwym magazynowaniem, niezgodnym z parametrami technicznymi. 2

3 Kompletacja Lista elementów dostarczanych wraz z bramką GSM ISDN Lite: Opis Ilość Uwagi Bramka GSM 1 szt. Zasilacz sieciowy 1 szt. 1) Kabel RS szt. Kabel ISDN 4-Ŝyły (RJ-45) 1-2 szt. 1) Antena 1-2 szt. 1) Wieszak Kołki rozporowe Wkręty do drewna Instrukcja 1 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. CD-ROM z oprogramowaniem 1 szt. 2) Uwagi: 1) W zaleŝności od modelu 2) Dostarczany software: GSM program SMS program 3

4 SPIS TREŚCI 1. WPROW ADZENIE CEL JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH POZOSTAŁE KORZYŚCI I MOśLIWOŚCI DO WYKORZYSTANIA ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY UśYTKOWANIU URZĄDZENIA EMITUJĄCEGO PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI OPIS BR AMKI GSM ISDN LITE SZYBKA INSTALACJA OPIS INSTALACJI BRAMKI GSM ISDN LITE PRAWIDŁOWE ZAWIESZENIE PODŁĄCZENIE ANTENY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJA KART SIM WKŁADANIE KART SIM DO BRAMKI GSM ISDN LITE PODŁĄCZENIE ZASILANIA POŁĄCZENIE Z KOMPUTEREM (PC) PODŁĄCZENIE ZŁĄCZ NT I TE SYGNALIZACJA LED MOśLIWE SPOSOBY PODŁĄCZENIA ISDN PUNKT- PUNKT (EUROISDN Z DDI) - PP PUNKT - WIELOPUNKT (EUROISDN Z MSN)- PMP SPOSOBY PODŁĄCZENIA BRAM KI GSM ISDN LITE ZASADY KIEROWANIA RUCHU PODŁĄCZENIE TELEFONU ISDN DO BRAMKI GSM ISDN LITE PODŁĄCZENIE BRAMKI GSM ISDN LITE PODŁĄCZENIE WIEKSZEJ ILOŚCI TERMINALI NA LINII ISDN WYCHODZĄCE POŁĄCZENIA Z PBX POPRZEZ BRAMKĘ GSM POŁĄCZENIA PRZYCHODZĄCE Z GSM I ISDN MOBILITY EXTENSION NAGRANIE KOMUNIKATU (ZAPOWIEDZI SŁOWNEJ) DISA NAGRANIE KOMUNIKATU CALLBACK INSTRUKCJA UśYW ANIA PROGRAM U ISDN GSM LITE INSTALACJA PROGRAMU ISDN GSM LITE URUCHOMIENIE PROGRAMU ISDN GSM LITE PODŁĄCZENIE BRAMKI GSM ISDN LITE DO PC GŁÓWNE MENU KONFIGURACJA WYSYŁANIE I ODBIERANIE SMS OW ZA POMOCĄ KOMPUTER A KONFIGURACJ A I KOMUNIK ACJA ZA POMOCĄ ST ANDARDOWEGO TERMINALA POLECENIA TERMINALA ZACHOWANIE INFORM ACJI O WYKONANYCH POŁACZENI ACH (CDR) PAR AMETRY TECHNICZNE GSM:

5 1. Wprowadzenie 1.1. Cel Bramka GSM ISDN Lite dedykowana jest do współpracy z dowolna centralą abonencką ISDN. UmoŜliwia wykonywanie połączeń telefonicznych w ramach sieci GSM. Do bramki moŝna równieŝ podłączyć telefon ISDN. Podstawową funkcją bramki jest transmisja głosu, realizacja połączeń wychodzących (do sieci GSM) jak i przychodzących. Bramka wyposaŝona jest w podzespoły zapewniające realizacje tej funkcji jak i maksymalną wygodę. Po za tym, moŝna wysyłać i odbierać SMS y (współpraca z PC). Do zdalnego nadzoru dostępne są Diagnostyczne wiadomości SMS. Jest to dodatkowa funkcja bramki, podnosząca jakość uŝytkowania urządzenia. Do funkcjonowania bramki nie jest potrzebny Ŝaden dodatkowy sprzęt (telefon GSM). Bramka wstępnie jest zaprogramowana do pracy z PBX. Po podłączeniu linii ISDN, anten, zasilania i włoŝeniu kart SIM, moŝna natychmiast korzystać z bramki. Nowość, to moŝliwość korzystania z usługi Mobility Extension. Bramka udostępnia tę funkcję, maksymalnie 8 uŝytkownikom*, którzy mogą łatwo kontrolować tę funkcję uŝywając sygnalizacji DTMF. *Wymagana jest licencja dla aktywacji tej funkcji Jak zmniejszyć koszty połączeń telefonicznych Podłączając bramkę GSM ISDN Lite do ISDN PBX połączenia do sieci GSM odbywają się Prost z sieci GSM. W ten sposób, oszczędza się na połączeniach przez sieć poprzez sieć stacjonarną do sieci GSM. Stosowanie odpowiedniego abonamentu i taniej jednostki u dostawcy usług GSM dla bramki GSM zmniejsza koszty połączeń. Stosując ograniczenia na wykonywanie połączeń na konkretne numery. Nie płaci się za połączenia do zablokowanych numerów. MoŜna rejestrować czas i długość trwania poszczególnych rozmów. MoŜna w prosty sposób znaleźć dłuŝsze rozmowy. MoŜna korzystać jednocześnie z usług sieci GSM i ISDN. Funkcja Kierowanie CLIP umoŝliwia szybsze zestawianie połączeń przychodzących na podstawie numerów przychodzących wywołań. MoŜna podłączyć bramkę GSM do PBX i realizować połączenia za pomocą haseł dostępu. Funkcja CALLBACK umoŝliwia wykonywanie połączeń do bramki GSM na koszt bramki. Zdalny dostęp przez modem GSM pozwala łatwą i wygodną zdalną aranŝację bramki. Bramka udostępnia wszystkie rodzaje połączeń ISDN. MoŜliwe jest realizowanie warunkowego i bezwarunkowego przekazywania połączeń. Istnieje moŝliwość wysyłania automatycznej wiadomości SMS ze zdefiniowaną treścią w przypadku nie odebrania wywołania (wiadomość SMS moŝe zawierać numer telefonu wywołującego) MoŜliwe jest korzystanie z funkcji Mobility Extension. 5

6 1.3. Pozostałe korzyści i moŝliwości do wykorzystania W trakcie wykonywania połączenia, nie jest się naraŝonym na promieniowanie elektromagnetyczne tak jak w przypadku dzwonienia z telefonu komórkowego. Do bramki, moŝna podłączyć aparat wrzutowy, dla którego są generowane impulsy taryfikacyjne. MoŜna ustalić ceny jednostki (koszty), dla róŝnych rodzajów połączeń Zasady bezpieczeństwa przy uŝytkowaniu urządzenia emitującego promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości! Zakazane jest uŝywanie nadajników, w tym bramek GSM, na obszarze o duŝym zagroŝeniu wybuchowym, np: magazyn materiałów wybuchowych.! W szpitalach i pomieszczeniach medycznych bramka GSM moŝe wpływać na pracę czułych urządzeń. Z tego względu nie naleŝy uŝywać bramki równieŝ w takich miejscach.! Gdy jest to wymagane, moŝna zainstalować bramkę GSM w bezpiecznej odległości, np w innym pomieszczeniu.! Bramka GSM, nie jest równieŝ przeznaczona do montaŝu w samolotach oraz samochodach. 6

7 2. Opis bramki GSM ISDN Lite Przycisk RESET Wieszak SIMholder 1 SIMholder 2 Konektor anteny modułu GSM 2 Konektor anteny modułu GSM 1 TE1 NT1 Gniazdo zasilania Złacze RS232 Rys.1: Opis złaczy, diod sygnalizacyjnych LED i elementów bramki ISDN GSM Lite 7

8 2.1. Szybka instalacja Prawidłowe zawieszenie bramka GSM ISDN Lite przeznaczona jest do instalacji naściennej. NaleŜy przymocować wieszak do ściany za pomocą kołków i wkrętów będących w zestawie i na nim zawiesić bramkę. Polecana pozycja pracy bramki i inne zalecenia znajdują się w rozdziale 3.1. Podłączenie kabla ISDN - Do podłączenia bramki do PBX, lub terminala ISDN, słuŝy znajdujący się w zestawie kabel ISDN. Szczegóły w rozdziale 3.7. Podłączenie anteny NaleŜy uŝyć anteny ze złączem SMA, znajdującej się w zestawie i umiejscowić ją tak, by otrzymać maksymalny poziom sygnału (patrz rozdział 3.2). Połączenie z komputerem Do konfiguracji bramki słuŝy program komputerowy. Połączenie pomiędzy komputerem (PC) a bramką wykonuje się kablem RS232 bez przeplotu (1:1) (patrz rozdział 3.6). Zasilanie W zestawie znajduje zasilacz, słuŝący do zasilania bramki, napięciem stabilizowanym 12V. Po podłączeniu zasilania bramka natychmiast działa (patrz rozdział 3.5). WłoŜenie kart SIM By włoŝyć kartę SIM, naleŝy wcisnąć mikroprzycisk przy gnieździe karty, umieścić kartę w SIMholder i delikatnie wsunąć w gniazdo (patrz rozdział 3.3 i 3.4). Instalacja programu konfiguracyjnego Program instaluje się na PC z dołączonej do zestawu płyty CD (patrz rozdział 6.1). Program konfiguracyjny Włączyć zainstalowany program ISDN GSM, ustawić odpowiedni COM, do którego bramka jest podłączona. Szczegóły rozdział 6.3. Konfiguracja bramki GSM ISDN Lite Za pomocą programu konfiguracyjnego moŝna ustawić wszystkie parametry, które decydują o pracy bramki. Parametry te, to np.: parametry ISDN, GSM, taryfy, routing, dyskryminacje i inne. Szczegóły w rozdziale 6. 8

9 3. Opis instalacji bramki GSM ISDN Lite 3.1. Prawidłowe zawieszenie Bramka GSM ISDN Lite przeznaczona jest do montaŝu pionowego, jak pokazano na rys. 2. Inne pozycje, np. leŝąca, dopuszczana jest tylko w krótkim okresie, np. w czasie wymiany kart SIM lub do celów serwisowych. Zakres temperatur pracy podany jest w tabeli w rozdziale Parametry techniczne. Bramka ISDN GSM Lite nie moŝe pracować w miejscu, którym będzie naraŝona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych czy innych źródeł wysokiej temperatury. W przypadku pracy w temperaturach przekraczających dopuszczalny zakres, uszkodzenie moŝe nie nastąpić od razu, ale moŝe następować powolne pogorszenie parametrów aŝ do uszkodzenia bramki. Bramka przeznaczona jest do pracy wewnątrz budynku. Nie moŝe być naraŝona na opady atmosferyczne, cieknącą wodę, skraplającą się wilgoć itp. Rys.2: Sposób mocowania bramki Bramka ISDN GSM Lite nie moŝe być naraŝona na działanie: agresywnych gazów, par kwasów, rozpuszczalników, itp., agresywnych płynów itp., w czasie czyszczenia obudowy. Bramka ISDN GSM Lite nie moŝe być naraŝona na wibracje, nie moŝe być montowana w środkach transportu, maszynach w ruchu itp. PowyŜej i poniŝej bramki ISDN GSM Lite musi być wolna przestrzeń dla kabli, wentylacji dla odprowadzania ciepła wytwarzanego w czasie pracy bramki. W przypadku umieszczenia bramki ISDN GSM Lite lub anteny w pobliŝu odbiornika TV lub radio, lub innych urządzeń czułych na pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, moŝe wystąpić zakłócenie ich pracy. Antena bramki ISDN GSM Lite promieniuje energię o wysokiej częstotliwości i nie jest to bez znaczenia dla ludzkiego organizmu. Z tego powodu nie powinna znajdować się blisko miejsca przebywania człowieka. Ryzyko zachorowania jest większe niŝ w przypadku korzystania z telefonu komórkowego, zwłaszcza, gdy bramka jest obciąŝona duŝym ruchem. 9

10 3.2. Podłączenie anteny zewnętrznej Antenę lub kabel antenowy, podłącza się do bramki za pomocą złącza SMA. Antena powinna pracować w pozycji pionowej. Parametry anteny i kabla antenowego są przedstawione w Parametrach technicznych. NaleŜy delikatnie wcisnąć złącze anteny a następnie ręcznie dokręcić, nie uŝywać klucza! Uwaga: Model z jednym modułem GSM posiada jedno złącze do podłączenia anteny. antena Konektory antén 3.3. Instalacja kart SIM By korzystać z usług bramki, naleŝy wyposaŝyć ją w kartę SIM operatora pracującego na częstotliwościach 900 MHz,1800 MHz / 850 MHz i 1900MHz. Bramka GSM ISDN Lite z kartą SIM, pracuje z modułem Siemens. By być pewnym, Ŝe karta SIM dostawcy usług GSM współpracuje z bramką, moŝna sprawdzić kartę SIM w telefonie komórkowym Siemens a np.: C35. Wprowadzenie PIN kodu dla karty SIM Bramka GSM ISDN Lite jest fabrycznie przygotowana do współpracy a kartą SIM zabezpieczoną kodem PIN. Po włoŝeniu karty SIM do bramki i pierwszym włączeniu bramki, dioda LED odpowiedniego modułu sygnalizuje potrzebę wprowadzenia PIN kodu. W przypadku zainstalowania karty SIM bez PIN kodu bramka loguje się do sieci GSM automatycznie. Po wprowadzeniu kodu PIN i po zaniku napięcia, nie ma potrzeby ponownego wprowadzania kodu, kod PIN zostaje zapisany w pamięci bramki. Potrzeba taka pojawia się w momencie wymiany karty SIM Nota: Jeśli została włoŝona nowa karta i bramka zawiadamia o potrzebie wprowadzenia kodu PIN za pomocą pulsującej na czerwono diody LED w rytmie 1:1. Kod PIN moŝna wprowadzić za pomocą telefonu ISDN (podłączonego do bramki), patrz dalej, lub za pomocą programu konfiguracyjnego, patrz rozdział 6.4.2: Wprowadzenie kodu PIN (PUK) za pomocą telefonu ISDN*: Wprowadz k. PIN: Procedura Opis działania Podnieść słuchawkę, wybrać serwisowy prefix (domyślnie ), wybrać (wprowadzenie kodu PIN). lub Nacisnąć lub by wybrać moduł GSM 1 lub GSM 2. PIN Wybrać kod PIN i. PIN Powtórzyć kod PIN i Rys.3: Podłaczenie anteny zewnętrznej 10

11 OdłoŜyć słuchawkę. Wprowadz k. PUK (gdy trzykrotne nieudane wprowadzenie kodu PIN): Procedura Opis działania Podnieść słuchawkę, wybrać serwisowy prefix (domyślnie ), wybrać (wprowadzenie kodu PUK). lub Nacisnąć lub by wybrać moduł GSM 1 lub GSM 2. PUK Wybrać kod PUK i. PUK Powtórzyć kod PUK i OdłoŜyć słuchawkę. Ustawienie usług GSM (poczta głosowa, routing) Przed włoŝeniem kart SIM, naleŝy zdecydować, czy będzie się korzystało z usług, związanych z rozmowami przychodzącymi, oferowanych przez dostawcę usług GSM (np.: gdy zajęty, nieosiągalny, nieobecny ). W przypadku połączenia bramki z PBX, najlepiej wszystkie usługi wyłączyć, zwłaszcza pocztę głosową. W przypadku współpracy z PBX większej liczby bramek, moŝna zrobić przekierowanie z jednej na drugą w przypadku zajętości. (Aktywację czy deaktywację poszczególnych usług, najlepiej wykonać za pomocą zwykłego telefonu GSM). Ustawienie roamingu (połączenia przez obce sieci GSM) Bramka GSM ISDN Lite domyślnie ma wyłączoną usługę roamingu (opisane w rozdziale dot. Programu konfiguracyjnego patrz rozdział ). W przypadku potrzeby korzystania z sieci zagranicznych operatorów, naleŝy włączyć roaming. 11

12 3.4. Wkładanie kart SIM do bramki GSM ISDN Lite Fig.4: Inserting SIM cards into the ISDN GSM gate WłoŜyć kartę SIM Wyjąc SIMholder Karta SIM 1 Karta SIM 2 By włoŝyć kartę SIM, naleŝy wcisnąć Ŝółty mikroprzycisk by wysunął się SIMholder. Wyjąć SIMholder, włoŝyć do niego kartę SIM i wsunąć delikatnie spowrotem. Mozna kartę SIM włoŝyć gdy bramka jest włączona, ale potem naleŝy ją zresetować. Rys.4: Wkładanie kart SIM do bramki 12

13 3.5. Podłączenie zasilania NaleŜy sprawdzić, czy parametry sieci energetycznej zgadzają się z danymi na zasilaczu. NaleŜy uŝyć zasilacza, który znajduje się w zestawie z bramką ISDN GSM Lite. Przy podłączaniu zasilania, naleŝy sprawdzić czy jest zamontowana antena. W przypadku włączenia zasilania bez podłączonej anteny, moŝe dojść do uszkodzenia modułu GSM. Włączyć złącze zasilacza do bramki (patrz rys.1). Po chwili zapali się zielona dioda LED Power. Gdy LED nie zapali się, moŝe to wskazywać brak napięcia w sieci energetycznej lub uszkodzony zasilacz, lub uszkodzony bezpiecznik w bramce proszę skontaktować się z serwisem. *Wersja rack pobiera zasilanie ze wspólnej szyny. Rys.5 Podłączenie zasilania 3.6. Połączenie z komputerem (PC) Do połączenia bramki z PC słuŝy kabel RS 232 bez przeplotu, taki sam jak do podłączenia modemu zewnętrznego (1:1). Maksymalna długość kabla to kilka metrów. Rys.6: Połączenie bramki ISDN GSM do PC via RS232 13

14 3.7. Podłączenie złącz NT i TE Podłączenie do portów NT i TE pokazują rys.7 i 8. Sposób podłączenia w konkretnym przypadku trzeba wybrać zgodnie z rozdziałem 5 Sposób podłączenia bramki GSM ISDN Lite w zaleŝności od konfiguracji posiadanego sprzętu ISDN, patrz rozdział 4. Opis złącz RJ-45 dla TE i NT pokazany jest na rys. 10 i 11. NT ISDN net NT PBX ISDN terminal Rys 7: Podłączenie konektorów Rys 8: Podłączenie konektorów Rys.9: Rozmieszczenie gniazd nie uŝywane 1 nepoužit 2 nie uŝywane 3 Tx 2 nepoužit 4 Rx 3 Tx 5 Rx 4 Rx 6 Tx 5 Rx 7 nie uŝywane 8 nie 6 Tx uŝywane 7 nepoužit 8 nepoužit nie uŝywane 2 nie uŝywane 3 Rx 1 nepoužit 4 Tx 2 nepoužit 5 Tx 3 Rx 6 Rx 7 nie uŝywane 4 Tx 8 nie uŝywane 5 Tx 6 Rx 7 nepoužit 8 nepoužit Rys.10: Podłaczenie dla interfejsu TE Rys.11: Podłaczenie dla interfejsu NT 14

15 3.8. Sygnalizacja LED Funkcje LED Rys.12: Diody LED Stan diod LED dla ISDN Linia ISDN posiada diody LED wskazujące stan kanałów B. Status Linii BRI ISDN Kolor / Status diody LED Wolna linia Nie świeci 1. B-kanał zajęty Świeci zielony na BRI1 2. B-kanał zajęty Świeci zielony na BRI2 TE1 niepodłączony Świeci czerwony BRI2 Stan diod LED dla GSM KaŜdy moduł GSM posiada diody LED wskazujące ich stan. Status modułu LED GSM 1 i GSM 2 Kolor / Status Moduł niedostępny GSM 1 i/lub GSM 2 Świeci czerwony Zły firmware na module LEDy obu modułów GSM Pomarańczowy powolne miganie 1:1 Inicjalizacja modułu LEDy obu modułów Świeci pomarańczowy GSM Brak karty SIM GSM 1 i/lub GSM 2 Czerwony powolne miganie 1:3 Oczekiwanie na kod PIN GSM 1 i/lub GSM 2 Czerwony powolne miganie 1:1 Oczekiwanie na kod PUK GSM 1 i/lub GSM 2 Czerwony powolne miganie 1:1 Moduł szuka sieci GSM GSM 1 i/lub GSM 2 Zielony powolne miganie 1:3 Moduł loguje się GSM 1 i/lub GSM 2 Zielony powolne miganie 1:1 Moduł zalogowany GSM 1 i/lub GSM 2 Nie świeci Trwa Połączenie na module GSM 1 i/lub GSM 2 Świeci zielony 15

16 4. MoŜliwe sposoby podłączenia ISDN 4.1. Punkt- Punkt (euroisdn z DDI) - PP By zacząć konfigurować bramkę ISDN GSM Lite, naleŝy wiedzieć jak będzie podłączona do sieci ISDN. Podłączenie PP (euroisdn z DDI) pokazano na rys. 13. Ten sposób podłączenia charakteryzuje się tym, Ŝe do linii ISDN podłączone jest tylko jedno urządzenie. Public phone net. ISDN Net NT 1 PBX Rys.13: Podłączenie typu Punkt-Punkt Telephone Local phone lines ISDN sets 4.2. Punkt - Wielopunkt (euroisdn z MSN)- PmP Drugi sposób podłączenia do linii ISDN to PmP. Wiele urządzeń (modem, telefon, centrala itp ) jest podłączonych do tej samej linii. ISDN net NT 1 Up to 8 ISDN equipments Public phone net. PBX Telephone Local phone lines ISDN sets Rys.14: Połączenie Punkt-Wielopunkt 16

17 5. Sposoby podłączenia bramki GSM ISDN Lite Bramka ISDN GSM jest przeznaczona do kierowania ruchu z linii ISDN do modułu GSM. Bramkę moŝna podłączyć: Jako NT ( symuluje linię ISDN ) w konfiguracji PP i PmP. Jako TE ( symuluje telefon ISDN) w konfiguracji PP i PmP. Bramka zapewnia realizację następujących usług: Przeniesienie połączenia Kierowanie przychodzącego ruchu na podstawie CLIP Kierowanie ruchu wychodzącego wg LCR Mobility extension* DISA (tone DDI) DISA dla GSM (wybór numeru GSM z portu ISDN TE) Callback dla sieci GSM Połączenie wprost do awiza Wysyłanie/odbieranie SMS ów * Wymagana jest licencja do aktywacji usługi Mobility Extension Zasady kierowania ruchu Logicznie, porty w bramce moŝna podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne (w zaleŝności od konfiguracji bramki). Rozmowy z portów wewnętrznych są kierowane do portu GSM zgodnie z ustawionym algorytmem. Rozmowy z portów zewnętrznych są kierowane wprost do portu wewnętrznego (TE1/NT1) lub DISA (tone DDI), lub są spowrotem kierowane do operatora 1 lub 2 sieci GSM. Dodatkowo, przychodzące rozmowy mogą być równieŝ kierowane w zaleŝności od numeru strony wywołującej Połączenie - CLIP. Port ISDN jest wewnętrzny, porty GSM są zewnętrzne. Algorytm routingu, na podstawie typu wywołania, dnia tygodnia, lub ilości darmowych minut na karcie SIM decyduje o sposobie wychodzenia połączenia zaawansowany LCR. W przypadku rozmowy wychodzącej i zajętego portu, bramka moŝe skierować na inny wolny port (w zaleŝności od aranŝacji bramki). Jeśli nie ma Ŝadnego wolnego portu, wywołanie jest przerywane. Szczegóły odpowiedniej aranŝacji bramki znajdują się w rozdziale poświęconym programowaniu bramki (6.5.7). 17

18 5.2. Podłączenie telefonu ISDN do bramki GSM ISDN Lite Port TE jest podłączony do sieci ISDN. Gdy bramka nie jest podłączona do sieci ISDN, telefon nie jest zasilany. NaleŜy zasilić go z zewnętrznego źródła zasilania, które symuluje zasilanie z sieci ISDN. GSM network Power adapter ISDN GSM gate ISDN terminals Rys.15: Podłączenie telefonu ISDN do bramki 18

19 5.3. Podłączenie bramki GSM ISDN Lite Bramka posiada następujące interfejsy: 1 konektor do anteny GSM 1 gniazdo RJ45 TE/NT 1 port RS232 do komunikacji z PC. Bramka , posiada następujące interfejsy: 2 konektory do anten GSM 1 gniazdo RJ45 TE do podłączenia NT1 1 gniazdo RJ45 NT do podłączenia TE1 1 port RS232 do komunikacji z PC. Sieć ISDNt Sieć ISDN Bramka ISDN GSM Bramka ISDN GSM Terminale ISDN Rys. 16: Podłaczenie bramki jako NT Terminale ISDN Rys.17: Podłaczenie bramki jako TE Jak widać na rys. 16 i 17, bramkę moŝna podłączyć do PBX korzystając z TE lub NT. NaleŜy odpowiednio zaaranŝować PBX by ruch do sieci GSM był kierowany na odpowiedni port. 19

20 5.4. Podłączenie większej ilości terminali na linii ISDN Urządzenia muszą być podłączone za pomocą czteroprzewodowego kabla bez przeplotu. W przypadku podłączenia odległego terminala ISDN, koniec linii naleŝy zakończyć terminatorem, patrz niŝej. Rys.21: Prawidłowe podłączenie terminali do linii ISDN Max 8 urządz. ISDN ISDN síť či net PBX or PBX Socket with termination circuit. Max. 500 m 20

21 5.5. Wychodzące połączenia z PBX poprzez bramkę GSM Kierowanie do sieci GSM JeŜeli abonent dołączony do centralki PBX podniesie słuchawkę i wybierze numer, który zostanie zinterpretowany jako wyjście na terminal GSM, to terminal sprawdzi czy numer wybierany przez abonenta nie znajduje się na liście kierunków i numerów zabronionych, jeŝeli tak to połączenie zostanie odrzucone. MoŜna wprowadzić wyjątki dozwolenia dla zabronionych kierunków, wprowadzając odpowiednie numery do tablicy numerów/kierunków dozwolonych. Te numery zostaną przyjęte, pomimo tego, Ŝe znajdują się na zabronionym kierunku. Z drugiej strony, jeŝeli takie połączenie nie zostanie odrzucone, to przejdzie przez terminal GSM, który powinien chronić przed połączeniami między siecią PSTN a GSM. Numer do terminala GSM jest zaleŝny od zaprogramowania centrali PBX. Niektóre centrale posiadają funkcje automatycznego rozpoznawania czy wybierany numer jest do sieci GSM. Funkcja taka pozwala abonentowi nie przejmować się czy wybierany numer ma być skierowany na terminal czy nie. Uwaga: JeŜeli terminal jest zajęty, to rozwiązanie takiej sytuacji zaleŝy od zaprogramowania centrali PBX: Abonent moŝe usłyszeć sygnał zajętości, lub połączenie moŝe być skierowane na inny wolny terminal (kilka terminali dołączonych do centrali) lub w ostateczności skierowane do sieci PSTN. LCR (Least Cost Routing wybór najtańszej drogi) Funkcja ta moŝe być aktywowana niezaleŝnie dla kaŝdego portu. Opis kierunku GSM zawiera nazwę operatora, jego numer sieci, prefiks, numer centrum SMS oraz ilość cyfr numeru. WłoŜone karty SIM pochodzą od operatorów, którzy znajdują się w tablicy kierunków GSM. Wówczas wszystkie wybierane numery zaczynające się od prefiksu danego operatora są kierowane w pierwszej kolejności do modułu GSM z kartą SIM tego operatora. JeŜeli ten moduł jest zajęty, a na innym porcie są darmowe minuty to połączenie jest kierowane na ten port. JeŜeli nie ma darmowych minut to wybierany jest port o niŝszym priorytecie kierowania (jeŝeli jest ustawiony). W przypadku, gdy nie ma wolnych dozwolonych portów lub wybierany numer znajduje się na liście kierunków zabronionych to połączenie jest odrzucane. Terminale z oprogramowanie począwszy od wersji posiadają moŝliwość kierowania połączeń nie w zaleŝności od operatora, ale pozycji karty SIM tzn. do modułu GSM 1 lub GSM 2 zgodnie z wyborem. Porty ISDN w trybie pasywnym posiadają tylko moŝliwość kierowania połączeń do komplementarnego portu bez Ŝadnej kontroli. Rozpoczęcie połączenia Połączenie jest płatne od momentu, w którym abonent wywoływany zgłosi się do połączenia. Ten moment (połączenie) jest sygnalizowany przez sieć GSM i terminal natychmiast przekazuje tą informację do centrali PBX. Podczas zestawiania połączenia wychodzącego abonent wołający słyszy specjalny sygnał zestawiania połączenia. Aby go wyłączyć naleŝy ustawić parametr opóźnienie kanału B, patrz rozdział *Moduł GSM TC35 począwszy od wersji 3.10 nie wysyła sygnału zestawiania połączenia. 21

22 W czasie połączenia Podczas trwania połączenia wychodzącego, bramka moŝe generować impulsy taryfikacyjne AOC. Przy wychodzącej rozmowie, bramka ISDN GSM czeka na zakończenie wybierania całego numeru. Jest tak, dzięki ustawieniu Ilość cyfr w wybieranym numerze (patrz rozdziały Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania., ) dzięki czemu następuje natychmiastowe łączenie po wybraniu ostatniej cyfry Połączenia przychodzące z GSM i ISDN PoniŜej znajduje się opis sposobów przyjmowania połączeń przy-chodzących. Te sposoby są wymienione w rzeczywistej kolejności ich realizowania. KaŜdy z tych sposobów moŝe być selektywnie włączony lub wyłączony. 1. CALLBACK (Oddzwanianie) Gdy ta funkcja jest włączona i numer wołający (CLIP) znajduje się na liście CLIPy oddzwaniane, terminal GSM przez zaprogramowany czas nie zgłasza się do połączenia. JeŜeli abonent wołający czeka na zgłoszenie przez czas dłuŝszy niŝ ten zaprogramowany, wówczas terminal zgłasza się do połączenia i postępuje zgodnie z poniŝszymi punktami. JeŜeli abonent wołający zakończy dzwonienie przed tym czasem ( da tylko sygnał ), wówczas terminal GSM aktywuje procedurę oddzwaniania (CALLBACK): Rozpoczyna wywoływanie określonego w tablicy dla tego CLIP a numeru wewnętrznego. Gdy wybrany numer wewnętrzny zgłosi się do połączenia (podniesie słuchawkę), terminal GSM zaczyna wywoływać abonenta GSM (wywoływany numer = CLIP połączenia sygnalizowanego ). W czasie zestawiania tego połączenia, abonentowi wewnętrznemu odtwarzany jest komunikat stosowny głosowy. Gdy abonent GSM odbierze wywołanie, połączenie jest w tym momencie zestawiane. UWAGA: Na razie komunikat głosowy oddzwaniania moŝe być stworzony wyłącznie przy uŝyciu komputera PC i załadowany do terminala podobnie jak komunikat DISA 2. Zabronione numery (zabronione CLIP) JeŜeli terminal skojarzy numer odebrany z sieci GSM z numerem znajdującym się w tablicy numerów zabronionych, wówczas takie połączenie zostanie odrzucone. Telefony z takimi numerami nie mogą dzwonić na terminal. 3. Kierowanie CLIP JeŜeli terminal skojarzy numer odebrany z sieci GSM z numerem znajdującym się w tablicy kierowania CLIP to zestawiane jest połączenie z centralką PBX lub telefonem dołączonym do portu i wybierze wpisany numer MSN lub DDI. Tablica przekierowań CLIP moŝe być modyfikowana przy uŝyciu programu konfigurującego. Oczywiście jest to takŝe moŝliwe przy uŝyciu telefonu ISDN. 4. Kierowanie Auto CLIP Gdy ta funkcja jest aktywna, bramka zaczyna rejestrować informacje na temat wychodzących rozmów niezestawionych (zestawionych) w lokalnej pamięci RAM. Do pamięci zapisywane są następujące parametry: - Numer wybierany 22

23 - Numer wybierający - Data i czas rozmowy W przypadku, gdy numer, który wcześniej był wybierany i został zapisany do pamięci oddzwania do bramki w określonym czasie, jego wywołanie jest kierowane na numer, który do niego dzwonił Zapisywanie CLIP do tablicy za pomocą telefonu ISDN Procedura Opis Podnieś słuchawkę, wybierz serwisowy prefiks (domyślnie ), wybierz (funkcja wprowadzania CLIP) Wprowadź CLIP (co najmniej 2 cyfry), zakończyć znakiem. Wprowadź numer wewnętrzny MSN na który ma być skierowane to wywołanie, wprowadzanie numeru zakończ naciskając Wprowadź port, do którego jest dołączony Ŝądany numer wewnętrzny (0-TE1, 1-NT1, 2-TE2, 3-NT2) Zakończ naciskając. Podaj okres waŝności (w dniach) tego przekierowania (maksymalnie 250). Zakończ naciskając. JeŜeli w poprzednim kroku podałeś wartość inną niŝ 0, teraz musisz podać tryb: 0- numer zostanie skasowany z tablicy po tym okresie; 1- jeŝeli w zadeklarowanym czasie będzie wywołanie z tego numeru, to waŝność zostanie przedłuŝona o taki sam okres. OdłóŜ słuchawkę * Wprowadzanie CLIP jest wspomagane instrukcją głosową. 23

24 4. DISA JeŜeli funkcja DISA jest włączona i komunikat powitalny jest nagrany, to ten komunikat jest odtwarzany dla kaŝdego połączenia przychodzącego z wyjątkiem połączeń wymienionych w punkcie 2 i następuje oczekiwanie na cyfry DTMF. Czas oczekiwania jest ustawiany parametrem Oczekiwanie na pierwszą cyfrę. JeŜeli terminal odbierze ilość cyfr zadeklarowaną w parametrze ilość cyfr to aktywuje połączenie do centralki PBX i wysyła numer DDI lub telefonu dołączonego do portu. JeŜeli numer wewnętrzny jest krótszy od zadeklarowanego to jego wybieranie naleŝy zakończyć znakiem #. Gdy DISA nie otrzyma odpowiedniej liczby cyfr lub znaku # to połączenie nie zostanie zestawione. Na taką ewentualność warto uaktywnić usługę Awizo 1,2 wspólnie z funkcją DISA 5. Awizo 1, Awizo 2 Bramka kieruje połączenia do dwóch abonentów. MoŜna modyfikować numer Awiza dla kaŝdego modułu GSM oddzielnie. Numer Awizo jest ustawiany w tabeli parametrów podstawowych. JeŜeli bramka ma włączoną tylko tą funkcję to wszystkie wywołania są kierowane bezpośrednio do Awiza (operatora) centrali poprzez odpowiedni port terminala 6. Przekazanie CLIP z sieci GSM do ISDN Bramka przekazuje informację a numerze osoby dzwoniącej (CLIP) sieci GSM do portu ISDN. 24

25 5.7. Mobility Extension Opis usługi Korzyści wynikające z tej usługi: - Nigdy nie ominie Cię waŝny telefon, zawsze jesteś osiągalny - Otrzymasz informację o wołającym numerze (SMS) w przypadku nieodebranego połączenia - Przenoszone są usługi firmowej centrali PBX do telefonu komórkowego - Prosty dostęp do usług centrali za pomocą kodów DTMF - Funkcja w pełni automatyczna, nie wymaga przeprogramowywania PBX a - Współpracuje z kaŝdą centralą ISDN - Instalowany w miejscu dowolnego telefonu ISDN - Przekazanie połączenia do Twojego telefonu komórkowego jest za darmo lub z minimalnym kosztem dzięki usłudze VPN* - Nie ma potrzeby integracji kosztownego systemu DECT z centralą PBX - Wysokiej jakości głos EFR/AMR 25

26 Opis działania Bramka GSM PBX PSTN linia stacjonarna Opis przykładowej systuacji: Klient dzwoni do Pana Z linii stacjonarnej. PBX jest ustawiony by wywoływać równieŝ numer 333 gdy jest wołany 222. Pan Z jest po za biurem (delegacja, lunch), bramka GSM kieruje wywołanie na zdefiniowany numer telefonu komórkowego (numer Pana Z. Pan Z odbiera połaczenie na telefonie komórkowym, po kilku minutach, parkuje połaczenie i dzwoni na 111 (n.p., sekretarka). Po przeprowadzonej rozmowie, Pan Z wraca do zaparkowanej rozmowy I kończy połaczenie z numerem Instrukcja prawidłowego ustawienia ME - Bramka musi być podłączona do PBX za pomocą styku S0; bramka pracuje jako TE (jak telefon ISDN) - Sprawdź czy kod aktywacyjny ME jest prawidłowo wprowadzony - Upewnij się, Ŝe w konfiguracji Trasowanie, Port Mobility Extension, jest zaznaczone Włącz Mobility Extension - W konfiguracji Trasowanie Kierowanie CLIP, wpisany jest prefiks odpowiedni do MSN na który PBX wyśle wywołanie (n.p., 333, zgodnie z rys powyŝej) - W konfiguracji Trasowanie Kierowanie CLIP wpisujemy do 8 uŝytkowników ME 26

Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika. Wersja: 1.8

Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika. Wersja: 1.8 Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika Wersja: 1.8 Drogi kliencie, Gratulujemy zakupu bramki GSM ISDN GATEWAY Lite. Ten nowy produkt został opracowany i wyprodukowany, aby zapewnić maksymalną uŝyteczność

Bardziej szczegółowo

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START SIMADO GATE GSM Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START Dziękujemy za zakup bramki GSM SIMADO E. Niniejsza skrócona instrukcja pozwoli bardzo szybko przygotować urządzenie do pracy. Konfiguracja bramki

Bardziej szczegółowo

Software konfiguracyjny dla Mini Gate A.

Software konfiguracyjny dla Mini Gate A. Software konfiguracyjny dla Mini Gate A GGset www.extis.com.pl instrukcja użytkownika v1.0 Instalowanie i odinstalowanie programu Zrób kopię 2 plików (z rozszerzeniem.exe i i.ini) dla wybranego języka

Bardziej szczegółowo

Analogowa bramka GSM Intrukcja instalacji i programowania

Analogowa bramka GSM Intrukcja instalacji i programowania LiftCall GSMgate Analogowa bramka GSM Intrukcja instalacji i programowania v.3. Linia telefoniczna INSTALACJA antena SIM Gniazdo podłączenia telefonu /PBX zasilanie Extis s.c. ul. Mrówcza 243, 4-697 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

8 kanałów GSM, 4 porty ISDN BRI NT/TE

8 kanałów GSM, 4 porty ISDN BRI NT/TE Karta produktu Indeks: 9820.10990 Wielokanałowa bramka cyfrowa MultiCellink to cyfrowa bramka GSM, która umożliwia kierowanie połączeń z zakładowej centrali PABX do sieci telefonii komórkowej realizując

Bardziej szczegółowo

Wielokanałowa bramka cyfrowa. Budowa modułowa. Konfiguracja ISDN. Podstawowe wersje bramki MultiCellink ISDN

Wielokanałowa bramka cyfrowa. Budowa modułowa. Konfiguracja ISDN. Podstawowe wersje bramki MultiCellink ISDN Wielokanałowa bramka cyfrowa MultiCellink to cyfrowa bramka GSM, która umożliwia kierowanie połączeń z zakładowej centrali PABX do sieci telefonii komórkowej realizując połączenia typu GSM-GSM. Technologia

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N Dokumentacja Techniczna Konwerter USB/RS-232 na RS-28/422 -U4N -U4I -24N -24I Wersja dokumentu: -man-pl-v7 Data modyfikacji: 2008-12-0 http://www.netronix.pl Spis treści 1. Specyfikacja...3 2. WyposaŜenie...4

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B Schemat podłączenia: Opis przewodów: czarny: masa czerwony cienki: +12V podwójny z taśmą: przycisk SOS Instalacja karty SIM: W celu zainstalowania karty

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DOSTĘPNE W TELEFONII STELLAtel zestaw usług obowiązuje od dnia r Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 35

USŁUGI DOSTĘPNE W TELEFONII STELLAtel zestaw usług obowiązuje od dnia r Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 35 USŁUGI DOSTĘPNE W TELEFONII zestaw usług obowiązuje od dnia 23.10.2014 r. 37-450 Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 35 ( 15 842 25 33, 15 810 81 00 fax 15 844 27 66, http://stella.net.pl, * stella@stella.net.pl

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 08/05 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Umożliwia obsługę central alarmowych z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc.

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc. SZYBKIE URUCHOMIENIE BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki VoIP serii HT, umoŝliwiającej wykorzystanie dotychczasowej centrali bądź telefonów analogowych do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ALBATROSS S1

SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ALBATROSS S1 SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ALBATROSS S1 PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU Niniejsza instrukcja przedstawia niezbędne kroki jakie naleŝy wykonać aby system mógł pracować poprawnie. Wszystkie rozkazy SMS wysyłane

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną 1.Wstęp Zainstalowana w Politechnice Gdańskiej centrala telefoniczna ALCATEL 4400 jest nowoczesną, w pełni cyfrową centralą telefoniczną. Oprócz

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET

Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET Nazwa (kliknąć w usługę aby zobaczyć opis) Przekierowania połączeń bezwarunkowe CFU Przekierowania połączeń gdy linia jest zajęta CFB Przekierowania połączeń

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM X Link BTTN Instrukcja obsługi 1. Wg rysunku OSTRZEŻENIE Ponieważ XLink zasila Państwa telefony domowe, prosimy nigdy nie podłączać gniazda słuchawki Xlink do naziemnej

Bardziej szczegółowo

OPIS KLAWIATURY STOSOWANEJ W APARACIE SYSTEMOWYM

OPIS KLAWIATURY STOSOWANEJ W APARACIE SYSTEMOWYM OPIS KLAWIATURY STOSOWANEJ W APARACIE SYSTEMOWYM 13 Instrukcja obsługi AWIZA dla central MIKROTEL CA15, CA32 2. Opis klawiszy Konsoli Głównej KG1 - nieaktywny Klawisz (SP) załączenia układu głośnomówiącego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-006B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-006B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-006B Widok urządzenia: Opis przewodów: czarny: masa zasilania czerwony: +12V Instalacja karty SIM: UWAGA! Karta SIM powinna uruchamiać się bez podawania

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cechy: wersja 1.0 [01-06-2008] Producent Alphatech s.r.o. - dystrybucja w Polsce Extis sc - www.extis.com.pl

Podstawowe cechy: wersja 1.0 [01-06-2008] Producent Alphatech s.r.o. - dystrybucja w Polsce Extis sc - www.extis.com.pl Bramka GSM MiniGate A instrukcja instalacji v 1. Podstawowe cechy: Mini Gate A jest dwuzakresową bramką GSM zbudowaną na bazie modułu TC 35 firmy Siemens wyposażonego w wiele programowalnych funkcji podnoszących

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI... 1 DOKUMENTACJA UŻYTKOWA...2

Spis treści SPIS TREŚCI... 1 DOKUMENTACJA UŻYTKOWA...2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 DOKUMENTACJA UŻYTKOWA...2 PRZEZNACZENIE PROGRAMU... 2 KTO POWINIEN KORZYSTAĆ Z PROGRAMU?... 2 INSTALACJA PROGRAMU... 2 OBSŁUGA PROGRAMU...3 POWIADOMIENIA... 5 ZALECANA KONFIGURACJA...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Do przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21 Instrukcja Obsługi i Konserwacji Sterownika Kraków 2012 Instrukcja obsługi sterownika 1/5 Przeznaczenie jest miniaturowym, specjalizowanym, a zarazem uniwersalnym sterownikiem GSM, przeznaczonym do otwierania

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WL

THOMSON SpeedTouch 716 WL THOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja

Panel Konta - instrukcja Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2013 Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Zmiana hasła 4. Konta/ Ważność Konta 5. Konta/Dane Konta 6. Konta/ Interfejs użytkownika 7. Konta/Właściwości usługi/

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi

instrukcja uruchomienia usługi instrukcja uruchomienia usługi INT/UL-A5/1439/01-02-06/ 12 Witamy w usłudze Telefonia internetowa tp umożliwia tanie połączenia telefoniczne, w oparciu o technologię VoIP (Voice over IP). Usługę można

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0 1. Cechy Umożliwia obsługę 16 jednoczesnych połączeń ethernetowych jednego dla konfiguracji web modułu i 15 dla komunikacji ethernetowych z magistralą HAPCAN. Wybór podstawowych parametrów konfiguracyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 09/08 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Pozwala obsługiwać centrale alarmowe z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji programu ZwCAD 2007

Opis instalacji programu ZwCAD 2007 Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-212-97-52 Opis instalacji programu ZwCAD 2007 tel. +48 33 470 65 16 tel. +48 603 84 02 25 tel.

Bardziej szczegółowo

CM Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master

CM Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master CM-180-3 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master Spis treści: Konwerter ModBus RTU slave - ModBus RTU master - CM-180-3 1. Przeznaczenie modułu 3 2. Tryby pracy modułu 3 2.1. Tryb inicjalizacyjny

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania

Instalacja oprogramowania Programy Slican CTI Telefon i Slican CTI Serwer współpracujące z centralami Slican CCA2720 i NCT1248 Instalacja oprogramowania Wydanie II Dla programu wersji 2.0 2 Cechy charakteryzujące system CTI publiczna

Bardziej szczegółowo

Centrala telefoniczna BH-TEL PBX 3LM / 8AB (308)

Centrala telefoniczna BH-TEL PBX 3LM / 8AB (308) Centrala telefoniczna BH-TEL PBX 3LM / 8AB (308) Spis treści 2.1 Parametry techniczne 2.2 Bezpośredni dostęp do linii miejskich przy awarii zasilania 3 Programowanie systemu 3.1 Przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl www.tlenofon.pl Bramka VoIP Linksys PAP2T Tlenofon* Instrukcja Krok po kroku *) Bramka działa tylko z Tlenofonem. Nie działa z innymi operatorami VoIP. Instrukcja Krok po kroku Aby zacząć dzwonić należy

Bardziej szczegółowo

Jak automatycznie przydzielić abonentom numery na Konsoli Sygnalizacji Połączeń?

Jak automatycznie przydzielić abonentom numery na Konsoli Sygnalizacji Połączeń? Jak automatycznie przydzielić abonentom numery na Konsoli Sygnalizacji Połączeń? Aby automatycznie przydzielić abonentom numery na Konsoli Sygnalizacji Połączeń należy: 1. Wcisnąć klawisz MENU, na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG

Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG Spis treści 1. Charakterystyka Modemu 2 1.1. Panel Przedni 2 1.2. Panel Tylni 2 2. Zawartość Opakowania 3 3. Instalacja Modemu 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2013 r Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Zmiana hasła 4. Konta/Dane Konta 5. Konta/ Interfejs użytkownika 6. Konta/Właściwości usługi/ Polaczenia głosowe

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801 JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Oferta obowiązuje od 1.09.2013 r. OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS VAG TACHO USB INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS VAG TACHO USB INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS VAG TACHO USB INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/14 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. 1. Urządzenie przeznaczone jest do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl 1 /9 strona 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. 1. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

TERMINAL GSM ATEUS COMFORT

TERMINAL GSM ATEUS COMFORT TERMINAL GSM ATEUS COMFORT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Wersja 1.00/2001 Gdańsk wrzesień 2001 Terminal GSM ATEUS COMFORT W skład kompletu wchodzą: Terminal; Kabel zasilający; Kabel telefoniczny; Antena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń z WiMAX

Instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń z WiMAX Instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń z WiMAX 1. Informacje wstępne...2 2. Instalacja linii telefonicznej...2 3. Konfiguracja połączenia z Internetem...3 3.1. Niezbędne elementy wyposaŝenia i

Bardziej szczegółowo

Laboratorium ASCOM COLT-2

Laboratorium ASCOM COLT-2 Laboratorium ASCOM COLT-2 Celem laboratorium jest poznanie w praktyce jak wygląda konfiguracja i administracji półką ASCOM COLT-2. Podczas realizacji tego laboratorium student zapozna się z: Wstępną konfiguracją

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Video Serwer ACD-2100 Ver. 070206 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 ul. Czerniakowska 18 00-718 Warszawa tel. 022 8511220, fax 022 8511230 biuro@pulson.com.pl, www.pulson.com.pl 1. Montaż i podłączenie zasilania. Nadajnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja i sterowanie

Sygnalizacja i sterowanie PH-WEB jest urządzeniem służącym do zarządzania poszczególnymi elementami systemu PocketHome przez Internet. Z dowolnego miejsca na świecie można za pośrednictwem Internetu nadzorować system uzyskując

Bardziej szczegółowo

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122)

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS DAEWOO INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS DAEWOO INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS DAEWOO INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone jest do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Centralka Firmy

Regulamin usługi Centralka Firmy Regulamin usługi Centralka Firmy ( Regulamin ) wersja z dnia 24.04.2017 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa Centralka Firmy ( Usługa ) świadczona przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i jest dostępna

Bardziej szczegółowo