Najlepsze dla życia To nejlepší pro život

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najlepsze dla życia To nejlepší pro život"

Transkrypt

1 Najlepsze dla życia To nejlepší pro život Zaawansowane leczenie chorób nowotworowych PROTON THERAPY CENTER

2 Terapia protonowa jest bardzo zaawansowaną skuteczną metodą leczenia nowotworów złośliwych. Wiąże się z niskim ryzykiem wystąpienia powikłań w trakcie leczenia i ma znaczący wpływ na jakość życia. Obecnie najnowocześniejsze na świecie centrum terapii protonowej znajduje się w Pradze. Terapia protonowa najlepsza dla życia

3 Najlepsza dla życia nejlepší pro život Naszym celem jest zapewnienie najlepszej opieki i komfortu każdemu pacjentowi. Jest mi niezmiernie miło widzieć nasz międzynarodowy zespół ekspertów pracujący wspólnie z wiodącymi onkologami i fizykami z Czech. Naszym celem jest zdrowie i zadowolenie pacjenta. We współczesnej medycynie istotne jest zasadnicze pytanie: w jaki sposób leczyć pacjenta, nie czyniąc mu przy tym nawet najmniejszej szkody? Od dziesięcioleci onkolodzy dążą do opracowania najskuteczniejszej metody leczenia, która nie wywołuje działań niepożądanych i późnych objawów ubocznych. Postęp we współczesnej radioterapii umożliwił stosowanie największej możliwej dawki promieniowania w dokładnie określonym obszarze docelowym, co oznacza minimalną szkodę dla zdrowych tkanek. Jest to osiągnięcie terapii protonowej, która stanowi wielki krok naprzód w leczeniu nowotworów. Centrum Terapii Protonowej zapewnia: Bardzo skuteczne leczenie Niskie ryzyko wtórnych powikłań i działań niepożądanych Leczenie ambulatoryjne, bez potrzeby hospitalizacji Profesjonalne podejście i wsparcie dla pacjenta Wygodną lokalizację i nowoczesny ośrodek z najlepszą na świecie technologią Leczenie odpowiednie dla pacjentów w każdym wieku

4 Proton Therapy Center Najnowocześniejsze na świecie centrum leczenia nowotworów Wstęp Najlepsza dla życia. To hasło stało się dla nas siłą napędową w ostatnich kilku latach, kiedy powstawał projekt Centrum Terapii Protonowej w Czechach. Świadomość, że terapia protonowa jest niezbędna w leczeniu chorób nowotworowych, to właściwy kierunek w badaniach i praktyce medycznej. Potwierdza to obecna sytuacja. Centra terapii protonowej rozwijają się zarówno w sąsiednich krajach, jak i na całym świecie. Kamień węgielny pod budowę naszego ośrodka wmurowano w 2009 roku. Był to pierwszy krok do udostępnienia tej metody leczenia mieszkańcom Czech i zagranicznym pacjentom. Ośrodek powstał z myślą o tym, aby było to najlepsze centrum na świecie, jednak nasz główny cel jest inny. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem, aby pomóc w budowie nowych ośrodków i udostępnieniu terapii protonowej jak największej liczbie pacjentów. i do informowania ich o jego stanie zdrowia i procesie leczenia. Centrum Terapii Protonowej zatrudnia specjalistów w swojej dziedzinie i gwarantuje wysoki profesjonalizm oraz wsparcie dla pacjenta. Centrum współpracuje z wiodącymi uniwersytetami krajowymi i innymi jednostkami akademickimi, wspiera je w działalności badawczo-naukowej, a także przyczynia się do rozwoju radioterapii i innych specjalizacji onkologicznych. Każdy pacjent jest wyjątkowy. Jeśli właśnie zmagasz się z chorobą albo jesteś lekarzem lub innym specjalistą, w naszej broszurze znajdziesz niezbędne informacje na temat terapii protonowej i korzyści z nią związanych. Mamy nadzieję, że podając rzetelne informacje, pomagamy Ci wybrać najbardziej odpowiednie leczenie. Z pozdrowieniami Proton Therapy Center Czech, s.r.o. Ośrodek działa w systemie dwuzmianowym, co umożliwia leczenie od do pacjentów rocznie. Dysponujemy 5 pomieszczeniami terapeutycznymi, w tym pomieszczeniem do leczenia guzów gałki ocznej, jak również specjalistycznym sprzętem diagnostycznym, m.in. TK (tomografia komputerowa), MR (rezonans magnetyczny) oraz PET/TK (połączenie tomografii komputerowej i pozytonowej tomografii emisyjnej). Leczenie przygotowywane jest zgodnie ze ścisłymi międzynarodowymi standardami, aby zapewnić wszystkim pacjentom najwyższą jakość leczenia. Zagranicznym pacjentom oferujemy pełną obsługę i opiekę; jednostka pomaga zorganizować zakwaterowanie i regularny transport do ośrodka. Wykorzystujemy kanały komunikacji online do kontaktu ze specjalistami w kraju pacjenta

5 Leczenie nowotworów radioterapią Głównym celem radioterapii jest nieodwracalne uszkodzenie komórek nowotworowych, które nie wiąże się z uszkodzeniem komórek zdrowych tkanek lub jedynie z ich uszkodzeniem odwracalnym. Obecnie terapia protonowa jest najbliżej tego celu. Mimo postępu dokonanego poprzez wprowadzenie zaawansowanych metod terapii, nowotwory złośliwe pozostają nadal jednym z największych wyzwań dla współczesnej medycyny. W krajach rozwiniętych średnio jedna na trzy osoby cierpi, a jedna na pięć osób umiera na nowotwór złośliwy. Radioterapia jest jedną z najbardziej ekonomicznych metod leczenia nowotworów złośliwych o stosunkowo wysokiej skuteczności. W krajach rozwiniętych radioterapia jest stosowana u 50 60% pacjentów z nowotworami złośliwymi, a jej znaczenie w kompleksowej terapii nadal rośnie. Z tej grupy jedna trzecia pacjentów jest leczona samą radioterapią, a prawie dwie trzecie radioterapią w skojarzeniu z leczeniem operacyjnym, chemioterapią, terapią hormonalną lub biologiczną terapią celowaną. Zasadniczo radioterapia jest przeprowadzana na dwa sposoby. Pierwsza metoda to wprowadzenie odpowiedniego zamkniętego źródła radionuklidów do jamy ciała lub bezpośrednio do tkanki. Zastosowanie tej metody, zwanej brachyterapią, jest ograniczone przez lokalizację anatomiczną guza, a jej precyzyjne działanie ograniczone jest jedynie do małego obszaru. Brachyterapia ma dokładnie określone zastosowanie, którego zakres wskazań jest znacznie węższy w porównaniu do zewnętrznej radioterapii. O wiele częściej stosowaną metodą jest radioterapia zewnętrzna, czyli napromienianie ze źródeł zlokalizowanych na zewnątrz ciała pacjenta. Najbardziej rozpowszechnioną formą jest konwencjonalna (klasyczna) radioterapia fotonowa i radioterapia cząstkowa z zastosowaniem cząstek jąder atomowych (protonów, neutronów) lub jąder atomowych (hel, węgiel). W praktyce klinicznej najczęściej stosowane są protony. Efekt biologiczny terapii konwencjonalnej i protonowej jest identyczny. Wiązka przenosi określoną energię. Gdy przenika przez tkanki, ulega spowolnieniu i uwalnia do nich energię. Ilość tej energii zależy od masy i prędkości cząstek. Wiązka konwencjonalna osiąga prędkość do 30 MeV (megaelektronowolty), ze względu na masę bliską zeru, a wiązka protonów od 200 do 230 MeV. Dla celów dydaktycznych stosuje się niekiedy porównanie do piłeczki pingpongowej i piłki golfowej. Napromienione energią tkanki, w których część wiązki została spowolniona, ulegają jonizacji. Powstają w nich wolne rodniki, które uszkadzają DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy nośnik informacji genetycznej). Stopień jonizacji zależy między innymi od stopnia utlenienia tkanki. Uszkodzenie DNA jest odwracalne lub nie, a napromienione komórki nie mogą się dalej dzielić i prawdopodobnie umrą.

6 ) Zasady terapii protonowej Terapia protonowa jest jedną z metod leczenia nowotworów w XXI wieku. Ta niezwykle precyzyjna i kompleksowa technologia oferuje pacjentom onkologicznym olbrzymie korzyści w przystępnej cenie. Terapia protonowa wykorzystuje podstawowe cząstki budujące jądro atomu wodoru protony. Protony mają ładunek dodatni i masę o wiele większą od masy elektronów. Protony przyspieszane są w cyklotronie do prędkości bliskiej połowie prędkości światła. W ten sposób uzyskuje się energię rzędu 230 MeV (megaelektronowolty), umożliwiającą uszkodzenie nowotworu na głębokości do około 30 cm. Protony za pomocą silnego pola magnetycznego formowane są w bardzo wąską wiązkę ( wiązkęi ołówkowąą ) i przenoszone z dużą dokładnością za pomocą obrazowania 3D do nowotworu złośliwego. W trakcie zwalniania protonów w tkance nowotworowej uwalniana jest energia, która wywołuje jonizację i uszkadza DNA napromienianej komórki. Jeśli uszkodzenie to jest wystarczające, komórka przestaje się dzielić lub natychmiast umiera. Rycina przedstawia rozkład energii na różnych głębokościach dla każdego rodzaju promieniowania jonizującego. Krzywa fotonowa wykazuje maksymalną utratę energii bezpośrednio pod skórą, a następnie ciągły stopniowy spadek, co oznacza, że zdrowa tkanka przed nowotworem jest napromieniana o wiele większą dawką niż sam nowotwór. Natomiast krzywa protonowa wykazuje niski spadek energetyczny po przeniknięciu do ciała, osiąga szczyt na danej głębokości w tzw. piku Bragga, gdzie deponowanie energii wywołuje niemal eksplozję, dokładnie w obrębie nowotworu, a następnie spada do zera. Zdrowe tkanki za nowotworem nie są narażone na uszkodzenie. Główną zaletą wiązki protonowej jest fakt, że największa ilość energii przenoszona jest do obszaru zwanego pikiem Bragg a, tzn. bezpośrednio do guza, gdzie wykazuje maksymalne działanie niszczące. Wiązka przyspieszonych cząstek charakteryzuje się wysokim poziomem energii i jest bardzo dokładnie aplikowana. Większość energii jest dostarczana wyłącznie do tkanki nowotworowej. W porównaniu z innymi zabiegami napromieniania wiązka protonowa oszczędza zdrową tkankę przed nowotworem i nie uszkadza zdrowej tkanki za nowotworem. Ponieważ pacjent jest napromieniany w układzie izocentrycznym ze wszystkich kierunków, a intensywność wiązek może być odpowiednio modulowana (IMPT terapia protonowa z modulacją intensywności wiązki), metoda ta wiąże się z dodatkowym zmniejszeniem częstości występowania działań niepożądanych. wiązka protonowa DA W KA (% PROTONS FOTONY pik Bragga G UZ Dawka promieniowania dostarczana do tkanek poza obszarem nowotworu w trakcie konwencjonalnej radioterapii DA W KA GŁĘBOKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ (cm) TERAPIA PROTONOWA KONWENCJONALNA RADIOTERAPIA Powyższe właściwości fizyczne wiązki protonowej mała dawka wejściowa, maksymalna dawka energii na wymaganej głębokości i zerowa dawka wyjściowa pozwalają na niezwykle precyzyjną modulację rozkładu dawki w ciele pacjenta i są największą zaletą terapii protonowej. Dzięki tym właściwościom możliwe jest zwiększenie dawki podawanej do guza do poziomu wyższego niż ten, który można osiągnąć za pomocą powszechnie stosowanych metod, z jednoczesnym zmniejszeniem dawki podawanej do sąsiadujących tkanek, wrażliwych na promieniowanie.

7 Zalety terapii protonowej TERAPIA PROTONOWA TERAPIA PROTONOWA (rycina 1) KONWENCJONALNA RADIOTERAPIA (rycina 2) KONWENCJONALNA RADIOTERAPIA Terapia protonowa jest bardzo precyzyjną metodą radioterapii, głównie ze względu na właściwości fizyczne samych protonów, jak również ze względu na rozkład dawki protonów w tkankach. Ta metoda umożliwia lepszą miejscową kontrolę nowotworu, mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia zdrowych sąsiadujących tkanek, mniejsze ryzyko powikłań i większe prawdopodobieństwo szybkiego powrotu do zdrowia po zabiegu. PR OT O N Dawka przed nowotworem Brak dawki za nowotworem Nowotwór Dawka przed nowotworem Dawka za nowotworem PR O MI EN IO W A NI Nowotwór E W konwencjonalnej radioterapii wiązka fotonów deponuje największą dawkę promieniowania w przedniej części guza, po czym promieniowanie przenika przez guz oraz przez zdrowe tkanki pacjenta znajdujące się za nowotworem (rycina 1). Natomiast wiązka protonowa deponuje minimalną dawkę promieniowania przed nowotworem, maksymalną dawkę w samym nowotworze i zerową dawkę za nowotworem (rycina 2). Rycina 1: Ponieważ obecna technologia umożliwia napromienianie wiązką protonową z wielu kierunków i możliwe jest odpowiednie modulowanie promieniowania (IMPT terapia protonowa z modulacją intensywności wiązki), istnieje możliwość całkowitej ochrony przed uszkodzeniem narządów krytycznych znajdujących się w pobliżu nowotworu. Wiązki protonów mogą być stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych wszędzie tam, gdzie możliwości terapeutyczne są ograniczone, a konwencjonalna radioterapia wiąże się z dużym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Rycina 2: Zastosowanie zaawansowanych metod konwencjonalnych, takich jak radioterapia z modulacją intensywności wiązki (IMRT), w której nowotwór jest napromieniany wiązkami o różnej intensywności, lub techniki radioterapii stereotaktycznej (takich jak nóż cybernetyczny CyberKnife lub nóż gamma Gamma Knife) pozwoliły osiągnąć znaczną poprawę rozkładu dawki w guzie i otaczających zdrowych tkankach. Metody te zapewniają bardzo dokładne napromienianie małego obszaru docelowego, zwykle wieloma wąskimi, skupionymi wiązkami intensywnego promieniowania jonizującego przy jednoczesnym deponowaniu mniejszej dawki promieniowania poza obszarem docelowym. Jednak właściwości fizyczne fotonów, nawet przy zastosowaniu tak zaawansowanych metod, nie ulegają zmianie i zdrowe tkanki nie są całkowicie zabezpieczone przed uszkodzeniami wywołanymi promieniowaniem. Ponadto stosowanie radioterapii stereotaktycznej ogranicza się wyłącznie do bardzo małych guzów. Zalety terapii protonowej w porównaniu z obecnie stosowaną radioterapią konwencjonalną: Minimalne uszkodzenia zdrowych tkanek otaczających nowotwór oraz możliwość leczenia nowotworów usytuowanych blisko ważnych narządów i struktur, szczególnie korzystne w leczeniu nowotworów u dzieci. Niskie ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w trakcie oraz po zakończeniu leczenia z zastosowaniem promieniowania i szybszy powrót do zdrowia pacjentów, którzy ukończyli terapię. Precyzyjne kierowanie wiązki w komórki nowotworowe przy maksymalnej ochronie zdrowych tkanek podczas napromieniania, które znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia wtórnych nowotworów złośliwych. Wysokie prawdopodobieństwo całkowitego zwalczenia (zniszczenia) komórek nowotworowych i większe prawdopodobieństwo długotrwałego przeżycia. Oszczędność kosztów związanych z późniejszą opieką medyczną i społeczną dla nieuleczalnie chorych pacjentów lub pacjentów, u których występują poważne działania niepożądane po leczeniu z zastosowaniem konwencjonalnej metody.

8 Wskazania terapeutyczne RYZYKO ZABURZEŃ WZROSTU DZIECI U Terapia protonowa Konwencjonalna radioterapia Zastosowanie konwencjonalnego promieniowania fotonowego w leczeniu guzów litych u dzieci jest związane z ryzykiem wystąpienia zaburzeń wzrostu, asymetrii układu mięśniowo-szkieletowego, nowotworów wtórnych, zaburzeń ze strony układu oddechowego i krążenia, zaburzeń funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego itd. Zastąpienie konwencjonalnej terapii terapią protonową jest często uważane za bezwarunkowy wybór. Zalety protonów są poparte dowodami. Dzięki właściwościom fizycznym i biologicznym oraz porównywalnej skuteczności radiobiologicznej terapia protonowa wykazuje wiele korzyści istotnych w leczeniu praktycznie wszystkich nowotworów, które nie są miejscowo zaawansowane i które były leczone za pomocą konwencjonalnej radioterapii fotonowej. Terapia protonowa wiąże się ze znacznie mniejszym napromienianiem zdrowych tkanek otaczających guz. W przypadku niektórych konkretnych wskazań zalety protonów są bardzo istotne. Są to nowotwory złośliwe, nowotwory okolicy kręgosłupa, guzy podstawy czaszki, nowotwory gruczołu krokowego, nowotwory głowy i szyi oraz nowotwory płuc. Odrębną, główną grupę wskazań stanowią guzy lite (zlokalizowane) u dzieci. Stosowaniu konwencjonalnych metod napromieniania u dzieci mogą towarzyszyć skutki uboczne radioterapii, które są szczególnie niepożądane zwłaszcza w okresie wzrostu (zaburzenia wzrostu, zaburzenia oddychania itd.). Należy jednak wziąć pod uwagę, że większa selektywność z odpowiednio większą konsystencją podawanej dawki może stanowić potencjalną korzyść w o wiele szerszym zakresie wskazań. Poszerzenie zakresu wskazań do terapii protonowej może doprowadzić w przyszłości do poprawy wyników leczenia w szczególnie trudnych przypadkach, takich jak nowotwory płuc, nowotwory trzustki czy guzy mózgu. Terapia protonowa może być stosowana w leczeniu nowotworu pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi metodami, takimi jak leczenie chirurgiczne, chemioterapia, biologiczna terapia celowana lub innymi metodami radioterapeutycznymi. Poniższa lista zawiera wybrane lokalizacje nowotworów, których leczenie konwencjonalnym promieniowaniem fotonowym może wiązać się z wystąpieniem wczesnych lub późnych działań niepożądanych. Te z kolei mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia zdrowych tkanek. Zalety wiązki protonowej w wymienionych wskazaniach są poparte kilkoma latami doświadczenia w placówkach klinicznych na całym świecie. Decyzja, czy w danym przypadku terapia protonowa jest odpowiednia, zależy od szczegółowej oceny nowotworu oraz całościowej oceny stanu zdrowia pacjenta przez interdyscyplinarną grupę specjalistów (radę ekspertów). Nowotwory wieku dziecięcego Nowotwory głowy i szyi Guzy mózgu i podstawy czaszki Czerniak złośliwy oka Nowotwory płuc Nowotwory jamy brzusznej i miednicy Rak gruczołu krokowego Rak piersi Nowotwory i przerzuty do kręgosłupa Wznowa miejscowa i przerzuty

9 Zabieg terapeutyczny POTENCJA U PACJENTA 18 MIESIĘCY PO TERAPII PROTONOWEJ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO Potencja Impotencja Leczenie gwarantuje maksymalny komfort.. Zabieg jest w pełni bezbolesny; większość pacjentów po zabiegu wraca do domu. Leczenie poprzedzone jest określeniem dokładnej pozycji nowotworu za pomocą tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR), pozytonowej emisyjnej tomografii (PET) i innych metod. W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie innych technik obrazowania, takich jak USG, angiografia, endoskopia itd. Dzięki tym badaniom uzyskuje się obraz 3D zarówno guza, jak i innych ważnych struktur anatomicznych. Ustala się również plan napromieniania terapeutycznego, który zapewnia podanie wymaganej niszczącej dawki promieniowania do guza i uszkodzenie komórek nowotworowych, bez przekroczenia tolerowanej dawki napromieniania dla zdrowych narządów w pobliżu nowotworu. Ciało pacjenta musi być umieszczone w dokładnej, powtarzalnej pozycji przed każdą sesją (frakcją). Ramy stereotaktyczne, gryzaki doustne lub maski termoplastyczne są stosowane w celu unieruchomienia okolicy głowy i szyi. W celu unieruchomienia okolic miednicy lub klatki piersiowej stosuje się materace próżniowe i inne materiały pomocnicze. Dokładną i powtarzalną pozycję pacjenta uzyskuje się również za pomocą zrobotyzowanego systemu pozycjonowania pacjenta. System ten kontrolujące pozycję głowicy do napromieniania, a stół terapeutyczny zapewnia prawidłowe ułożenie pacjenta i umożliwia precyzyjne kierowanie wiązki. Przed rzeczywistym napromienianiem guza przygotowuje się indywidualnie dopasowaną maskę w celu unieruchomienia głowy pacjenta. Bezpośrednio przed napromienianiem sprawdzana jest pozycja chorego (za pomocą radioterapii sterowanej obrazem) w celu ostatecznej korekty. Podczas gdy przygotowanie pacjenta do napromieniania zajmuje około 20 minut, sam proces napromieniania trwa około 2 minut. Zabieg jest całkowicie bezbolesny, większość pacjentów po zabiegu wraca do domu. Małe dzieci są zazwyczaj napromieniane w narkozie. Zabieg terapeutyczny jest powtarzany z różną częstością, w zależności od rodzaju i wielkości guza, a cały cykl terapeutyczny trwa średnio od 4 do 8 tygodni. Pacjenci z nowotworem okolicy głowy lub szyi wjeżdżają lub są wprowadzani do pomieszczenia terapeutycznego z wiązką stacjonarną w pozycji siedzącej w asyście technika. Pozostali pacjenci są umieszczani w urządzeniu unieruchamiającym, a następnie transportowani na ruchomym łóżku do pomieszczenia terapeutycznego (gantry) za pomocą automatycznego systemu transportującego (PatLog). Jest to system stołów terapeutycznych, które umożliwiają dokładne ułożenie pacjenta w odpowiedniej pozycji poza pomieszczeniem terapeutycznym. Proces ten jest kontrolowany za pomocą programu wykorzystywanego do diagnostyki i terapii. Program ten transportuje pacjenta bez wibracji, bezgłośnie, bezpiecznie, z właściwie kontrolowaną prędkością.

10 Wyposażenie ośrodka Terapia protonowa to największy postęp we współczesnej radioterapii. Centrum protonowe wykorzystuje najnowocześniejsze w terapii protonowej technologie z użyciem systemu skanowania aktywnej wiązki. Ośrodek wyposażony jest w cyklotron i pięć pomieszczeń terapeutycznych, w tym trzy z systemem ruchomej wiązki (gantry), jedno z wiązką stacjonarną oraz jedno pomieszczenie do napromieniania nowotworów gałki ocznej. Do określania rozległości i lokalizacji nowotworów ośrodek stosuje TK (tomografię komputerową), MR (rezonans magnetyczny) i kamerę PET/TK (połączenie tomografii komputerowej i pozytonowej tomografii emisyjnej) oraz dodatkową aparaturę do tzw. wirtualnej symulacji. Obrazy otrzymane za pomocą tych technik obrazowania są wykorzystywane do opracowania planu napromieniania. Cyklotron Proteus 235 Centrum protonowe wyposażone jest w cyklotron Protheus 235, tj. akcelerator cykliczny wysokiej częstotliwości, który przyspiesza protony do bardzo dużych prędkości. W ten sposób wytwarza wiązkę o dużej energii (nasz model E = 230 MeV). Następnie wiązka protonowa o danej energii i intensywności jest bezpiecznie transportowana do ciała pacjenta za pomocą systemu transportowego (tzw. systemu transportu wiązki) poprzez system modulacji wiązki energii (tzw. system selekcji energii) do każdej głowicy w pomieszczeniu terapeutycznym, a następnie do guza.

11 Wyposażenie ośrodka Stanowiska terapeutyczne gantry Trzy pomieszczenia terapeutyczne wyposażone są w system gantry, umożliwiający napromienianie izocentryczne. Zmiana nowotworowa napromieniana jest tu za pomocą wiązek dostarczanych z różnych kierunków, a punkt ich przecięcia izocentrum znajduje się w obrębie nowotworu. W tym celu punkt wyjścia z napromieniającej głowicy jest umieszczony na ruchomej okrągłej konstrukcji o średnicy około 10 m, tzw. gantry, umożliwiającej rotację (obrót) wiązki wokół ciała pacjenta. W tym miejscu pacjent jest stabilnie przymocowany do stołu terapeutycznego. Jednocześnie stosuje się systemy obrazowania w celu ciągłego kontrolowania pozycji pacjenta i pozycji docelowego obszaru napromienianej tkanki. Pacjent może być napromieniany praktycznie ze wszystkich kierunków. Wszystkie pomieszczenia terapeutyczne z systemem gantry wyposażone są w nowoczesny system radioterapii sterowanej obrazem (Image Guided Radiotherapy, IGRT). Technologia obrazowania połączona jest z urządzeniem napromieniającym za pomocą oprogramowania. Na podstawie aktualnych obrazów napromienianego obszaru pozycja stołu terapeutycznego dopasowywana jest tak, aby pozycja pacjenta względem źródła napromieniania była taka sama jak jego pozycja wyjściowa. System IGRT jest również wyposażony w system korekty ruchów oddechowych, który umożliwia monitorowanie zmian położenia obszaru docelowego, zależnych od ruchów oddechowych pacjenta. Selektywne napromienianie obszaru docelowego jest ograniczone jedynie do wybranej fazy cyklu oddechowego, to tzw. bramkowanie oddechowe. Pomieszczenie do leczenia guzów gałki ocznej Ostatnie pomieszczenie terapeutyczne jest specjalnie wyposażone w wiązkę przeznaczoną do leczenia nowotworów gałki ocznej i innych dolegliwości oka. Pacjent umieszczany jest w pozycji siedzącej na specjalnym fotelu terapeutycznym z unieruchomioną głową, w celu uniknięcia mimowolnych ruchów. Napromienianie jest synchronizowane z niewielkimi ruchami gałki ocznej, co zapewnia maksymalną dokładność dawki podawanej do obszaru docelowego. Ważne jest, aby dawka była uzyskana możliwie najszybciej. Osiąga się to przez zastosowanie wiązki ołówkowej z dużą mocą dawki. Nasz ośrodek stosuje systemy weryfikacji obrazowania pojedynczych, bardzo małych struktur gałki ocznej. Taki szczegółowy obraz jest następnie wykorzystywany do bardzo precyzyjnego napromieniania guzów siatkówki czy zaburzeń naczyń krwionośnych zaopatrujących gałkę oczną (zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem). Skanowanie wiązką ołówkową Centrum Terapii Protonowej w Pradze jest wyposażone w skanowanie wiązką ołówkową - najnowocześniejszy system głowic do skanowania. Wiązka ołówkowa jest zogniskowana tak, aby mogła dokładnie obrysować" nawet małe krzywizny guza, prawie jak pędzel. Stosowanie ołówkowej głowicy skanującej niweluje dużą wadę poprzednich modeli głowic, które generowały wtórne neutrony. Metoda ta jest odpowiednia w leczeniu guzów o specyficznym kształcie lub guzów w pobliżu ważnych struktur. Stosowanie najnowocześniejszej technologii skanowania, jaką jest wiązka ołówkowa, to t niewątpliwie jedno z głównych osiągnięć Centrum Terapii Protonowej w Pradze. Pomieszczenie terapeutyczne z wiązką stacjonarną Jedno z pomieszczeń terapeutycznych jest zaopatrzone w wiązkę stacjonarną. W pomieszczeniu tym głowica umieszczona jest w jednym miejscu, nieruchomo. Skupienie wiązki na objętości guza uzyskuje się przez pozycjonowanie pacjenta na automatycznie sterowanym stole (PatLog ). Wiązka ołówkowa, wykorzystując szybkie impulsy, dociera do obszaru docelowego, dostarczając tam odpowiednią dawką promieniowania. Wiązka porusza się od najgłębszej do najpłytszej warstwy do momentu, gdy cała objętość guza zostanie napromieniona. Standardowe guzy wymagają napromieniania od do punktów ułożonych w 20 do 30 warstwach w trakcie jednego zabiegu. Ponieważ skanowanie wiązką ołówkową jest bardzo skuteczne, zabieg trwa tylko kilka minut.

12 Kontakt Terapia protonowa ma znaczący wpływ na jakość życia w przyszłości RZEKA WEŁTAWA droga dojazdowa A droga dojazdowa B trasa dla pieszych (AUTOBUS/TRAMWAJ) wjazd na teren szpitala Każdy jest mile widziany w naszym ośrodku. Lokalizacja Nasz ośrodek znajduje się w pobliżu Szpitala Na Bulovce, za budynkiem Centrum Radioterapii Onkologicznej. Do ośrodka wchodzi się osobnym wejściem od strony szpitala i miejsc parkingowych dla pacjentów. Drugie wejście znajduje się od głównej ulicy V Holesovickach. Komunikacja miejska Ze szpitala Na Bulovce Jadąc tramwajem numer 10, 24 lub 25 od strony stacji metra Palmovka (lub od innej strony od stacji metra Kobylisy), należy wysiąść na przystanku Bulovka, a następnie przejść przez ulicę w kierunku Szpitala Na Bulovce i minąć teren szpitala wzdłuż głównej ulicy Zenklova, w kierunku tramwaju. Po pięciu minutach drogi po lewej stronie widoczny będzie nasz ośrodek. Z przystanku autobusowego Vychovatelna Dojeżdżając ze stacji metra Nadrazi Holešovice, należy pojechać autobusem numer 102 w kierunku stacji Vychovatelna. Wejście do ośrodka znajduje się zaraz przy przystanku. Samochodem Jedna z dróg dojazdowych prowadzi południową stroną miasta, główną autostradą w kierunku Centrum Miasta Holešovice. Należy minąć Most Hlavkuv, następnie Most Barikadniku i dalej jechaćać ulicą V Holesovickach, aż do pierwszego wjazdu od ulicy Na Truhlarce (patrz mapa powyżej) i bramy szpitala. Drugi wjazd znajduje się od ulicy Zenklova, w kierunku Szpitala Na Bulovce, na ulicy Budínova (patrz mapa). W obydwu przypadkach należy kierować się białymi i niebieskimi oznaczeniami. Jadąc z lotniska Ruzyně, należy kierować się w stronę centrum miasta i dalej w kierunku Holešovice (Teplice). Parking Centrum Terapii Protonowej dysponuje własnym parkingiem przed głównym wejściem od strony Szpitala Na Bulovce. Dane kontaktowe Autoryzowany przedstawiciel na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Dr n med. Marta Bogusz-Czerniewicz Tel: Lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Więcej informacji o ośrodku i terapii protonowej można znaleźć na naszej stronie internetowej: Z komentarzem [Z1]: Usunąć hiperłącze w adresie internetowym

13

Optymalizacja rozkładu dawek w brachyterapii raka prostaty na podstawie planowania w czasie rzeczywistym.

Optymalizacja rozkładu dawek w brachyterapii raka prostaty na podstawie planowania w czasie rzeczywistym. Rozprawa doktorska Optymalizacja rozkładu dawek w brachyterapii raka prostaty na podstawie planowania w czasie rzeczywistym. mgr Joanna Bystrzycka Promotor pracy: dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek Zakład

Bardziej szczegółowo

Radioterapia protonowa nowotworów oka Szanowni Państwo

Radioterapia protonowa nowotworów oka Szanowni Państwo Radioterapia protonowa nowotworów oka Szanowni Państwo Radioterapia protonowa jest nowoczesną metodą leczenia wewnątrzgałkowych nowotworów oka. Do napromieniania guzów używana jest odpowiednio uformowana

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PACJENTÓW CENTRUM ONKOLOGII

MAGAZYN PACJENTÓW CENTRUM ONKOLOGII MAGAZYN PACJENTÓW CENTRUM ONKOLOGII WRZESIEŃ 2013 Era personalizowanej onkologii Bądź trendy! Nie pal! Jeszcze nowocześniejsza diagnostyka - PET-MR ON TAM NADAL JEST - strażnik mojego niepalenia - rozmowa

Bardziej szczegółowo

BRACHYTERAPIA RAKA PIERSI. P o radn ik d la Pacjent ó w

BRACHYTERAPIA RAKA PIERSI. P o radn ik d la Pacjent ó w BRACHYTERAPIA RAKA PIERSI P o radn ik d la Pacjent ó w INFORMACJE O PUBLIKACJI SPIS TREŚCI 2 3 Opracowanie tekstu dr hab. n. med. Janusz Skowronek Opracowanie graficzne Aleksandra Robaszkiewicz, GoldFish

Bardziej szczegółowo

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72 Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72 tel/fax 91 4661100 / 91 4661101 Rak prostaty PCa (ang. Prostate Cancer) Prostata anatomia

Bardziej szczegółowo

CHCESZ BYĆ PIERWSZY? S. 18

CHCESZ BYĆ PIERWSZY? S. 18 SPIS TREŚCI 1 1 3/41/2012 MAGAZYN MEDYCZNY nakład 16 000 ISSN 2081-3422 CHCESZ BYĆ PIERWSZY? S. 18 2 2 t a l 5 1 od m e z a my r Lata Aarhus Wilno (Heringsdorf) Świnoujście Brema Amsterdam Hamburg Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Strona. 1. Czym jest badanie kliniczne? 3. 2. Badania kliniczne obejmują badania różnych faz 5. 3. Jak badania są przeprowadzane?

Przedmowa Strona. 1. Czym jest badanie kliniczne? 3. 2. Badania kliniczne obejmują badania różnych faz 5. 3. Jak badania są przeprowadzane? Spis treści Czego dotyczą badania kliniczne? Przedmowa Strona 1. Czym jest badanie kliniczne? 3 Dlaczego badania kliniczne są ważne? 2. Badania kliniczne obejmują badania różnych faz 5 Faza I, Faza II,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin

Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin American Cancer Society, Zakład Psychoonkologii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i Fundacja TAM I Z POWROTEM przedstawiają: Po diagnozie 1 Poradnik dla pacjentów z chorobą

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Wydano dzięki grantowi edukacyjnemu EGIS Polska Sp. z o.o. ISBN: 978-83-932476-0-8 Poradnik przygotowany przez pracowników Centrum Onkologii Kraków

Bardziej szczegółowo

XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej

XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej MATERIAŁY KONFERENCYJNE ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej Poznań 1 PROGRAM XIV spotkania Inspektorów Ochrony Radiologicznej

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ QUAPOS 5

STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ QUAPOS 5 STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ QUAPOS 5 A. Zarządzanie jakością w aptekach przygotowujących cytostatyki Certyfikowany system zarządzania jakością (QMS Quality Management System) wdrażany

Bardziej szczegółowo

RAK PIERSI CO WARTO WIEDZIEĆ BEZPŁATNY

RAK PIERSI CO WARTO WIEDZIEĆ BEZPŁATNY National Cancer Institute of United States Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej oraz Fundacja Tam i z Powrotem CO WARTO WIEDZIEĆ BEZPŁATNY RAK PIERSI Patronat merytoryczny: Polskie Towarzystwo Onkologii

Bardziej szczegółowo

CYBERKNIFE. Broszura informacyjna. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Dawid Bodusz

CYBERKNIFE. Broszura informacyjna. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Dawid Bodusz Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach CYBERKNIFE Broszura informacyjna dla chorych w trakcie leczenia promieniami i ich opiekunów Dawid Bodusz Zakład Radioterapii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU ZAKŁAD MIKOLOGII LEKARSKIEJ I DERMATOLOGII Agata Mańkowska LASEROTERAPIA WYSOKOENERGETYCZNA W WYBRANYCH PROBLEMACH DERMATOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak tarczycy RAK TARCZYCY / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej właśnie dowiedziałeś się, że masz raka tarczycy! Wyszedłeś z gabinetu, w którym lekarz powiedział

Bardziej szczegółowo

Z NAMI DBAJ O ZDROWIE BEZPŁATNY MAGAZYN DLA PACJENTÓW SZPITALA MEDICOVER NR 1 2015. TEMAT NUMERU str 6 O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ WYBIERAJĄC SIĘ NA NARTY

Z NAMI DBAJ O ZDROWIE BEZPŁATNY MAGAZYN DLA PACJENTÓW SZPITALA MEDICOVER NR 1 2015. TEMAT NUMERU str 6 O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ WYBIERAJĄC SIĘ NA NARTY Z NAMI DBAJ O ZDROWIE BEZPŁATNY MAGAZYN DLA PACJENTÓW SZPITALA MEDICOVER NR 1 2015 TEMAT NUMERU str 6 O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ WYBIERAJĄC SIĘ NA NARTY 3 KLINIKA LECZENIA OTYŁOŚCI SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPU

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Wydanie specjalne nr 3 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl CZERNIAK PROBLEM MEDYCZNY i SPOŁECZNY WAŻNY KROK W LECZENIU CZERNIAKA

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA W EUROPIE PEDIATRYCZNA SALA HYBRYDOWA

PIERWSZA W EUROPIE PEDIATRYCZNA SALA HYBRYDOWA SPIS TREŚCI 1 1 1/43/2013 MAGAZYN MEDYCZNY nakład 17 000 ISSN 2081-3422 PIERWSZA W EUROPIE PEDIATRYCZNA SALA HYBRYDOWA S. 5 2 2 www.consultronix.pl SPIS TREŚCI 3 3 Od redakcji Drodzy Czytelnicy, czy wiecie,

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 2/2015(12) O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl Nowotwory rzadkie czy chorzy na nowotwory rzadkie to pacjenci wykluczeni?

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 1015 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 1015 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 1015 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012 Podstawowe informacje o Spółce Firma: VOXEL Spółka Akcyjna Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Siedziba:

Bardziej szczegółowo

z Medicusem PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA ALERGII NIE MOŻNA LEKCEWAŻYĆ NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z MEDICUSEM

z Medicusem PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA ALERGII NIE MOŻNA LEKCEWAŻYĆ NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z MEDICUSEM Informator CDT MEDICUS z Medicusem LUBIN JAWOR POLKOWICE LEGNICA GŁOGÓW BOLESŁAWIEC ZŁOTORYJA Temat numeru PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA s.8 NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z

Bardziej szczegółowo

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Leczenie zaburzeń rytmu serca Broszura dla pacjentów Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem 363411- -A BIOTRONIK SE & Co. KG Woermannkehre

Bardziej szczegółowo

SĄ UNIJNE PIENIĄDZE DLA LEKARZY

SĄ UNIJNE PIENIĄDZE DLA LEKARZY SĄ UNIJNE PIENIĄDZE DLA LEKARZY nakład 15 000 egz. CENA 5 zł Nr 2/12/2004...Minął niestety czas gdy w kawiarnianym ogródku na Krakowskim Rynku mogliśmy spotkać Czesława Miłosza. Chyba właśnie skończył

Bardziej szczegółowo