Zbiór zadań z fizyki. (dla gimnazjalistów i nie tylko) Autor: mgr inż. Roman Paszkowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbiór zadań z fizyki. (dla gimnazjalistów i nie tylko) Autor: mgr inż. Roman Paszkowski"

Transkrypt

1 Zbiór zadań z fizyki (dla gimnazjalistów i nie tylko) Autor: mgr inż. Roman Paszkowski Piaseczno

2 Zbiór zadań z fizyki. Autor: mgr inż. Roman Paszkowski Wszelkie prawa zastrzeżone. ( to opracowanie będzie uzupełniane i poprawiane ) Wstęp. W fizyce mamy wiele wielkości fizycznych. Te, które są związane z kierunkiem i zwrotem działania, nazywamy wielkościami wektorowymi np: prędkość, siła, przyspieszenie, oraz niezwiązane z kierunkiem działania, tak zwane skalarne: praca, moc, masa, gęstość. Dlatego w fizyce, rozwiązując zadania tekstowe należy zawsze zilustrować treść zadania, (rysunek nie musi być dziełem artystycznym) narysować oś kierunkową, lub układ współrzędnych, zaznaczyć wszystkie dane z treści zadania, a także szukane wielkości ze znakiem zapytania. Dzięki osi kierunkowej lub układowi współrzędnych, zawsze będziemy wiedzieli, czy dana wielkość fizyczna jest dodatnia (zwrot wektora danej wielkości jest zgodny ze zwrotem osi), czy ujemna (zwrot wektora danej wielkości fizycznej skierowany jest w stronę przeciwną, do zwrotu osi). Jednoznacznie określimy zwrot i znak znalezionego rozwiązania, danego zadania. Ułatwi nam to przede wszystkim napisanie równań, które doprowadzą do rozwiązania zadania. Patrząc na rysunek, na którym narysujemy wektory, o których jest mowa w treści zadania, opiszemy je symbolami literowymi ( każda wielkość fizyczna ma swój przyjęty symbol literowy: prędkość v, droga S, przyspieszenie a, moc P, praca W itd.) i przystępujemy do napisania równań.. Przy wielkościach szukanych możemy postawić znak zapytania. Wszystkie wielkości fizyczne mają swoją wartość, którą wyrażamy w liczbach i danych jednostkach. Aby nie było pomyłek w rozwiązaniach, należy wszystkie wielkości fizyczne przedstawiać w jednostkach Układu SI, bo wszystkie wzory są tak skonstruowane, że ten warunek musi być spełniony. Zwróćmy uwagę, aby nie było tych samych nazw wielkości fizycznych, dla różnych wartości. Aby nie było wątpliwości, czy dana litera jest symbolem literowym danej wielkości fizycznej, czy jednostką, zaleca się pisanie jednostek w nawiasie kwadratowym. Zmniejsza to również ryzyko popełnienia błędu przy upraszczaniu liczb, z niestarannie napisanymi jednostkami. Mam nadzieję, że to opracowanie pomoże młodzieży zrozumieć fizykę, poznać metody rozwiązywania zadań i poczuć przyjemność w obcowaniu z tym przedmiotem. Nie wierzcie tym, którzy powtarzają: fizyka jest trudna, bo to stwierdzenie wytwarza w Was dystans, do tego przedmiotu. Tylko systematyczna praca daje wspaniałe efekty. 2

3 Spis treści: Str. Wstęp Przeliczanie jednostek Dodawanie sił Moment siły Ruch jednostajny Prędkość średnia w ruchu jednostajnym Ruch jednostajnie przyspieszony, bez prędkości początkowej Rzuty w polu grawitacyjnym Pęd masy Dynamika punktu materialnego Praca Tarcie Energia mechaniczna Gęstość materii Hydrostatyka Ciepło Elektrostatyka Prąd elektryczny stały Magnetyzm Prąd przemienny Drgania i fale mechaniczne Fale elektromagnetyczne Optyka Fizyka jądrowa Skala, podziałka Sprężystość ciał Przemiany energii Porównanie ruchu postępowego z obrotowym Odpowiedzi do zadań 83 3

4 1. Przeliczanie jednostek. Kto nie ma wprawy w przeliczaniu jednostek, przelicza najpierw na podstawową jednostkę w Układzie SI, a następnie na żądaną. tera T giga G mega M kilo k hekto h deka- 10 da 1 decy d centy c mili m mikro μ nano n piko p femto f Przykład 1. Przelicz jednostki: 345 [mm] =? [cm] Pamiętaj o podstawowej zasadzie: ile razy nowa jednostka jest większa, tyle razy liczba przy niej stojąca jest mniejsza. I odwrotnie. 345[mm] = [m] = [cm] = [cm] = 34,5[cm] Objaśnienie: Współczynnik 10-3 wynika z tego, że metr, jest tysiąc razy większy od milimetra, więc liczba musi być tysiąc razy mniejsza. Dzielimy przez tysiąc, lub mnożymy przez jedną tysięczną, w zapisie matematycznym, razy dziesięć, z wykładnikiem ujemny, minus trzy. Współczynnik 10 2, dlatego, że centymetr jest sto razy mniejszy od metra, więc liczba sto razy większa. Wykładnik potęgi liczby 10 wynosi plus dwa. Razem potęga liczby 10 wynosi minus jeden. Kto wie, że 10 razy jest większy centymetr od milimetra, to od razu przesunie przecinek w lewą stronę o jedno miejsce, zmniejszając liczbę dziesięciokrotnie. Przykład 2: 14256[μPa] =? [hpa] 14256[μPa] = [hpa] = [hpa]= 1, [hpa] 4

5 Objaśnienie do przykładu drugiego: Przelicznik 10-6, paskal jest jednostką ciśnienia większą milion razy, od mikro paskala. Jeżeli jednostka milion razy większa, to liczba stojąca przed jednostką będzie milion razy mniejsza. (Wykładnik liczby 10 ujemny, minus sześć). Współczynnik 10-2,przedrostek hektooznacza, że jednostka jest sto razy większa od paskala, więc liczba będzie sto razy mniejsza. Wykładnik potęgi wynosi minus dwa. Łącznie wykładnik potęgi wynosi, zgodnie z zasadami matematyki minus osiem. W technice podaje się pierwszą liczbę znaczącą, a następnie rząd wielkości przy pomocy liczby 10 i jej wykładnika potęgi. Zadania: 1. 16,5 [cm] = [m] [mm] = [dm] 3. 0,056 [km] = [dam] 4. 67,3 [dam] = [hm] 5. 1,03 [m] = [mm] 6. 0,003 [hm] = [km] 7. 1,456 [cm] = [dam] 8. 44,8 [mm] = [m] 9. 0,0002 [km] = [dm] 10.0,0012 [m] = [mm] ,9 [hm] = [dm] ,0 [dm] = [cm] ,5 [cm] = [m] ,6 [mm] = [dm] 15. 8,56 [km] = [dam] ,3 [dam] = [hm] 17. 1,03 [m] = [mm] 18. 0,38 [hm] = [km] ,6 [cm] = [dam] 20. 2,89 [mm] = [m] 21. 0,602 [km] = [dm] 22. 0,12 [m] = [mm] ,9 [hm] = [dm] 24. 7,80 [dm] = [cm] 25. 1,785 [cm] = [m] 26. 3,56 [mm] = [dm] 27. 7,656 [km] = [dam] ,7 [dam] = [hm] ,03 [m] = [mm] 30. 0,0983 [hm] = [km] ,6 [cm] = [dam] ,8 [mm] = [m] 33. 0,0267 [km] = [dm] 34. 0,0051 [m] = [mm] 5

6 35. 0,239 [hm] = [dm] ,0 [dm] = [cm] 37. 6,98 [ dm] = [ mm] 38.0, [km] = [mm] 39. 0,854 [hm] = [dm] 40. 4,8 [cm] = [m] 2. Dodawanie sił. Siła jest wielkością wektorową. Kierunek jej działania może być dowolny. My ograniczymy się do sił działających wzdłuż jednej prostej, oraz do sił, o kierunkach do siebie prostopadłych. Jeżeli siły działają wzdłuż jednej prostej np: siły poziome, to zdajemy sobie sprawę, że ich zwroty mogą być skierowane w stronę lewą, lub w stronę prawą. Rysujemy linię poziomą, a na niej wektory sił, z ich nazwami ( F 1, F 2 itd.), zgodnie z treścią zadania. Następnie rysujemy oś kierunkową równoległą do kierunku działania sił. Może być ona skierowana w stronę lewą lub prawą. To tylko i wyłącznie zależy od człowieka rozwiązującego zadanie. Narysowany wektor siły o zwrocie zgodnym, ze zwrotem osi, jest dodatni, a o zwrocie przeciwnym, ujemny. W zadaniach z dodawania wektorów możemy obliczać siłę wypadkową F W, lub siłę równoważącą F R. Siła wypadkowa jest sumą algebraiczną dodawanych sił, a więc bierzemy pod uwagę znaki sił, zwracając baczną uwagę na zwrot narysowanej siły, w stosunku do zwrotu osi. Siła równoważąca F R, jest to siła o kierunku, wartości i punkcie przyłożenia taka sama, jak siła wypadkowa, lecz o zwrocie przeciwnym. F W = F 1 + F 2 + F Aby ciało było w równowadze, zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona, na to ciało, nie może działać jakakolwiek siła zewnętrzna, lub wszystkie działające siły, muszą się wzajemnie równoważyć. F W + F R = 0 Zawsze, siłą działającą na ciało o kierunku pionowym, skierowanym do dołu, jest siła ciężkości, (ciężar ciała) F G, nazywana siłą grawitacji. Obliczamy ją mnożąc masę ciała m, wyrażoną w jednostce masy, kilogram [kg], przez przyspieszenie ziemskie g, wyrażane w [m/s 2 ], zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona. Przyjmujemy z małym przybliżeniem g = 10[m/s 2 ] F G = m g Przykład 1: 6

7 Dwaj chłopcy razem ciągną wózek w jedną stronę siłami: F 1 = 100[N] i F 2 = 150[N]. Oblicz siłę wypadkową F W i siłę równoważącą F R. Nie wiemy, czy chłopcy ciągną wózek w stronę lewą, czy w prawą. Treść zadania nie jest jednoznaczna. Zakładamy, że ciągną w stronę prawą. W tym samym kierunku ( poziomo ) i o zwrocie w prawo skierujemy oś kierunkową. Teraz rysujemy na poziomym torze ( pozioma kreska), wózek i dwie siły skierowane w prawą stronę, nazywając F 1 i F 2. Chłopców nie musimy rysować. Przystępujemy do obliczenia siły wypadkowej: F W = F 1 + F 2 = 100[N] +150[N] = 250[N] Obie siły dodatnie, ponieważ skierowane są zgodnie z dodatnim kierunkiem osi. Obliczamy siłę równoważącą, a więc siłę, która mimo działania dwóch chłopców, spowoduje zatrzymanie wózka. ( lub będzie poruszał się po linii prostej ruchem jednostajnym, zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona) F W + F R = 0 F R = -F W = -250[N] Wnioskujemy, że siła równoważąca ma kierunek siły wypadkowej, ten sam punkt zaczepienia i wartość liczbową, ale o przeciwnym znaku, czyli o zwrocie przeciwnym. Świadczy o tym znak minus. Przykład 2. W zawodach przeciągania liny wzięli udział: trzej chłopcy n = 3, ciągnąc siłami F Ch = 50[N] każdy i cztery dziewczynki z = 4, ciągnąc siłami F Dz = 40[N] każda. Oblicz siłę wypadkową F W i siłę równoważącą F R. Rysujemy linię poziomą, a następnie trzy siły ( chłopcy ) w stronę prawą, a cztery siły w stroną lewą, oraz je opisujemy. Tak jak poprzednio, rysujemy oś kierunkową w stronę prawą. Przystępujemy do obliczeń. F W = F Ch - F Dz F W = n F Ch - z F Dz F W = 3 50[N] [N] = 150[N] 160[N] = -10[N] 7

8 Wniosek: silniejsze są dziewczynki o 10[N]. Lina przesuwać się będzie w lewą stronę, przeciwnie do zwrotu osi. Obliczamy siłę równoważącą: F W + F R = 0 F R = -F W = -(-10[N]) = 10[N] Wniosek: Siła równoważąca jest skierowana zgodnie z osią i ma wartość F R = 10[N] Po przyłożeniu tej siły, lina jak i zawodnicy będą stać w miejscu ( lub zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona, będzie poruszać się ruchem jednostajnym, po linii prostej ). Zadania: Do każdego zadania narysuj schemat działających sił, ich nazwy i oś kierunkową ( ilustrację). Zad 1. Dwaj chłopcy ciągną sanki siłami F 1 = 100[N] i F 2 = 150[N]. Oblicz siłę wypadkową F W działającą na sanki. Zad 2. Traktor ciągnie dwie jednakowe przyczepy z siłą F = 600[N]. Jaki opór stawia każda przyczepa, i w którą stronę jest skierowany ten opór? Zad 3. W zawodach przeciągania liny, za jej jeden koniec ciągnie n = 6 dziewczynek, a za drugi m = 4 chłopców. Każda dziewczynka ciągnie siłą F d = 100[N], a każdy chłopiec siłą F c = 150 [N]. Oblicz siłę wypadkową z jaką ciągną linę chłopcy, siłę wypadkową dziewcząt, a także, jaka działa siła wypadkowa na linę? Zad 4. Na balon działa siła wyporu (nośna) skierowana do góry, o wartości F A = 1200[N]. Ciężar balonu wynosi G = 400[N], a w koszu gondoli, znajduje się człowiek o ciężarze F G = 100 [N]. Oblicz siłę wypadkową działającą na balon. Jaką ma wartość siła (równoważąca) utrzymująca balon tuż nad ziemią, gdy jest on na tzw. uwięzi? Zad 5. Trzej chłopcy ciągną wózek siłami F 1 = 20[N], F 2 = 40[N] i F 3 = 60[N]. Jaka siła wypadkowa działa na wózek? Oblicz siłę równoważącą potrzebną do zatrzymania wózka. Zad 6. Człowiek niesie trzy przedmioty o ciężarach: G 1 = 25[N], G 2 = 40[N] i G 3 = 35[N]. Oblicz ciężar całkowity i siłę równoważącą, z jaką dźwiga człowiek te ciała. Zad 7. Aby przesunąć szafę trzeba działać na nią siłą F = 500[N]. Jaką siłą musi działać drugi chłopiec, jeżeli pierwszy jest w stanie pchać szafę siłą F 1 = 300[N]? Zad 8. Ilu chłopców jest potrzebnych, aby wciągnąć do góry ciężar G = 1800 [N], jeżeli wiadomo, że każdy z nich działa jednakową siłą F = 400[N]? Zad 9. Człowiek trzyma jedną ręką teczkę o masie m = 5 [kg], oraz ciężar F =60 [N] znajdujący się w niej. Oblicz siłę równoważącą oddziaływania ręki. Zad 10. Zosia kupiła m 1 = 5 [kg] jabłek i m 2 = 6 [kg] gruszek. Jaki ciężar działa na rękę Zosi podczas niesienia owoców? Nazwij siłę oddziaływania Zosi. Ile ona wynosi? 8

9 Zad 11. Jacek trzyma paczkę z cukierkami siłą F = 38 [N]. Oblicz masę cukierków, jeżeli wiadomo, że masa pudełka wynosi m p = 0,8 [kg]. Zad 12. Tramwaj ma masę m t = [kg] i wiadomo, że jedzie w nim z = 50 pasażerów, a każdy o średniej masie m = 70 [kg]. Z jaką siłą całkowitą naciska tramwaj na tory podczas jazdy, i jaką siłą naciska każde koło na szynę, przy założeniu równomiernego rozkładu mas na cztery koła? Zad 13. Ilu ludzi jedzie samochodem, jeżeli wiadomo, że ciężar auta wraz z pasażerami wynosi G = [N], średnia masa człowieka m 1 =50[kg], a masa auta wynosi m a = 1000 [kg]? Zad 14. Chłopiec niesie n = 5 jednakowych książek o masie całkowitej m = 6 [kg]. Jaki jest ciężar jednej książki? Zad 15. Na półce jest n = 8 książek i kilka słowników. Masa jednej książki wynosi m 1 = 0,5[kg], a ciężar jednego słownika F s = 10[N]. Ile jest słowników, jeżeli wiadomo, że ciężar całkowity utrzymywany przez półkę wynosi F g = 100 [N]? Zad 16. Ojciec trzyma na rękach troje dzieci o łącznym ich ciężarze G = 180[N]. Jaką ma masę jeden z bliźniaków, jeżeli wiadomo, że masa starszego brata wynosi m 1 = 9[kg]? Zad 17. Ciężarowiec podnosi masę m = 150 [kg], a ciężar jego ciała wynosi F g = 1200[N]. Z jaką siłą jego nogi naciskają na podest? Oblicz siłę równoważącą. Zad 18. Jaka jest masa kosza m k =?, jeżeli wiadomo, ze znajduje się w nim n = 8 borowików łącznej ich masie m = 6[kg], oraz z = 15 maślaków? Jeden maślak ma masę m m = 0,1[kg]. Całkowity ciężar kosza z grzybami wynosi F = 90[N]. Zad 19. Samolot ma masę m s = 1500 [kg] i leci nim n = 4 ludzi, o łącznej ich masie m = 250 [kg]. Ile wynosi siła nośna samolotu? 3. Moment siły. Siła, która działa na ciało powoduje jego przesunięcie, wzdłuż kierunku działania. A co będzie, jeżeli w jednym punkcie ciało to będzie unieruchomione, a kierunek siły nie będzie przechodził przez ten punkt. Wówczas ciało to będzie obracać się dookoła tego punktu nieruchomego. Przyczyną obrotów będzie tak zwany moment siły, liczony względem tego punktu. Nazywać można ten moment, momentem obrotowym. Jednostką momentu jest [Nm] (niutonometr). M A = F r gdzie: M A [Nm] moment siły względem punktu A. F[N] siła działająca na ciało. r[m] - ramię siły, odległość punktu A, od kierunku siły F. Moment siły działający na dane ciało obliczany względem nieruchomego punktu np.: A. Moment siły może obracać ciało w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), i taki moment nazywać będziemy dodatnim (znak plus), oraz moment obracający ciało w lewą 9

10 stronę, moment ujemny, o znaku minus. W zadaniach obliczamy moment wypadkowy M W, a także moment równoważący M R. (podobnie jak z siłami). Pamiętajmy, że na dane ciało może działać jednocześnie wiele sił: F 1, F 2, F 3,... Wówczas moment wypadkowy, względem punktu A obliczamy: ( tu mowa jest o siłach równoległych do siebie, działających w jednej płaszczyźnie i prostopadle skierowanych do ramion ) M WA = M 1A + M 2A + M 3A + M WA = F 1 r 1 + F 2 r 2 + F 3 r 3 + Przy dodawaniu momentów do siebie, musimy zwróć uwagę na znak momentu siły, zgodnie z przyjętą zasadą wcześniej. Aby ciało się nie obracało, lub obracało się ruchem jednostajnym dookoła nieruchomego punktu A, to suma momentów wszystkich działających sił, musi być równa zero. M W + M R = 0 gdzie: M R [Nm] moment równoważący M W [Nm] moment wypadkowy. Przykład 1. M R = -M W Mechanik dokręca śrubę kluczem, o długości r = 20[cm], naciskając na koniec klucza siłą F = 8[N]. Oblicz moment siły F, działający na śrubę. Wartość ramienia siły, należy przeliczyć z centymetrów na metry: r = 20[cm] = 0,2[m] Teraz przystępujemy do obliczania wartości momentu obrotowego względem osi śruby: M = F r = 8[N] 0,2[m] = 1,6[Nm] Po podstawieniu danych do równania literowego, należy zastanowić się nad znakiem momentu siły. Śruba obraca się w prawo, zgodnie ze wskazówkami zegara, pozostaje znak plus. Przykład 2. Na huśtawce wykonanej z deski o długości L = 4[m], podpartej w jej środku, dwoje dzieci o masach m 1 = 20[kg] i m 2 = 25[kg] zaczęło się huśtać. Oblicz moment wypadkowy działający na huśtawkę, gdy dzieci są jednocześnie na huśtawce, nie podpierając się o ziemię. Wykonujemy rysunek, nanosząc siły działające wraz z ich nazwami przyporządkowane masom F G1 i F G2 i odległości sił, od osi obrotu (miejsca podparcia huśtawki) r 1 i r

11 11

12 12

13 Oś kierunkową rysujemy zgodnie z przemieszczeniem ciała. Jeżeli więcej jest w ruchu ciał, pojazdów, zawodników, wówczas przyjmujemy oś dowolnie skierowaną, w lewą lub w prawą stronę. Ruch jest wielkością fizyczną względną. Co to oznacza? My uważamy ciało za poruszające się, gdy zmieniać będzie swoje położenie względem innych ciał, uważanych przez nas, za nieruchome. Przykład: dwaj koledzy idą drogą obok siebie. Obaj poruszają się względem drogi ( drogę traktujemy jako nieruchomą ) i mają jednakowe prędkości. Gdyby teraz spojrzeć na chłopców, to obaj, względem siebie nie zmieniają odległości w czasie. To oznacza, że ich względna prędkość wynosi zero. Przykład 1: Obliczanie prędkości względnej dwóch pojazdów poruszających się z prędkościami v 1 =2[m/s] i v 2 = 3[m/s], jadących w jednym kierunku i w tę samą stronę. Oblicz prędkość względną pojazdu drugiego względem pierwszego. Rysujemy pojazdy i oba wektory prędkości, oraz oś kierunkową, zgodną ze zwrotami wektorów prędkości. Następnie obliczamy prędkość względną, odejmując od wartość prędkości pojazdu v 2, wartość prędkości pojazdu pierwszego. Pamiętamy o zwrotach wektorów prędkości porównując ze zwrotem osi. Zgodne zwroty, znak plus, zwrot przeciwny do zwrotu osi, znak minus. v 21 = v 2 v 1 v 21 = 3[m/s] 2[m/s] = 1[m/s] Pojazd drugi porusza się zgodnie z osią, z prędkością względną, w odniesieniu do pojazdu pierwszego z prędkością v 21 = 1[m/s] Przykład 2. Dwaj kolarze jadą naprzeciw siebie z prędkościami v 1 = 12[m/s] i v 2 = 10[m/s]. Oblicz prędkość względną kolarza drugiego względem kolarza pierwszego. Od nas zależy, czy kolarz pierwszy jedzie w lewą stronę, czy odwrotnie. Również narysowanie osi kierunkowej jest dowolne: w lewą lub prawą stronę jest skierowana. Obliczenia wykonujemy zgodnie z własnym rysunkiem i przyjętą osią kierunkową. Rysujemy ilustrację i przystępujemy do obliczeń: v 21 = v 2 v 1 = 10[m/s] (- 12[m/s]) = 10[m/s] + 12[m/s] = 22[m/s] Wektor prędkości v 1 jest zwrócony w przeciwną stronę niż oś kierunkowa, więc ma znak ujemny. Przykład 3: 13

14 Jaką drogę przejedzie pojazd poruszający się z prędkością v = 3[m/s] w czasie t = 30[s]? Do każdego zadania narysuj ilustrację. Obliczamy zgodnie ze wzorem: Przykład 4: S = v t = 3[m/s] 30[s] = 90[m] Dwaj kolarze wyjechali jednocześnie z dwóch miast oddalonych od siebie o S = 500[m] z prędkościami: v 1 = 4[m/s] i v 2 = 6[m/s]. Ile czasu będą jechali do momentu spotkania się? Rysujemy ilustrację, a na niej opisujemy symbolami literowymi wielkości fizyczne, czyli ich nazwy. Ponieważ, obaj jechali tyle samo czasu, więc równanie na czas jazdy obu kolarzy, możemy napisać: t 1 = t 2 = t W ten sposób napisaliśmy równanie, dzięki któremu likwidujemy jedną niewiadomą. Teraz zajmiemy się drogami. Kolarz pierwszy przejedzie z miejscowości A odcinek drogi S 1, który jest nieznany, a kolarz drugi odcinek drogi S 2, również nieznany. Z rysunku widać, że drogi obu kolarzy od startu do spotkania się, razem stanowią całą drogę S. Teraz piszemy następne równanie: S 1 + S 2 = S I podstawiamy do tego równania szczegółowe wzory, zgodnie z teorią: S 1 = v 1 t i S 2 = v 2 t otrzymujemy równanie, po podstawieniu do poprzedniego: v 1 t + v 2 t = S wyciągamy t przed nawias, następnie dzielimy obustronnie równanie przez to, co jest w nawiasie: 14

15 t ( v 1 + v 2 ) = S / : (v 1 + v 2 ) S 500[m] t = = = 50[s] v 1 + v 2 4[m/s] + 6[m/s] Zadania: Zad 1. Przelicz jednostki prędkości: a. 1 [km/h] = [m/s] g. 1 [m/s] = [km/h] b. 5 [km/h] = [m/s] h. 8 [m/s] = [km/h] c. 18 [km/h] = [m/s] i. 10 [m/s] = [km/h] d. 72 [km/h] = [m/s] j. 20 [m/s] = [km/h] e. 36 [km/h] = [m/s] k. 40 [m/s] = [km/h] f. 108[km/h] = [m/s] l. 15 [m/s] = [km/h] Wskazówka: przeliczając jednostki, które są zapisane w ułamku [m/s] oraz [km/h], można zapamiętać przelicznik liczbę 3,6, która zawiera w sobie przeliczenia obu jednostek. 1[m/s] = 3,6[km/h] ( można łatwo zapamiętać, że przy obu większych jednostkach jest większa liczba wartości prędkości 3,6 razy ) Przykład 1: Przykład 2. 40[m/s] = 40[m/s] 3,6 = 144[km/h] 108[km/h] = 108[km/h] : 3,6 = 30[m/s] Zad 2. Jaką drogę przejechał samochód w czasie t = 3 [h], jeżeli poruszał się ze stałą prędkością v = 35 [km/h]? Wynik podaj w kilometrach i metrach. Zad 3. Jaka jest średnia prędkość turysty, jeżeli w czasie t = 4 [h] przebył drogę S = 24 [km]? Zad 4. Ile czasu potrzebuje bocian, aby przelecieć drogę S = 400 [km] ze stałą prędkością v = 80 [km/h]? Zad 5. Dwaj kolarze jechali z prędkościami v 1 = 36 [km/h] i v 2 = 20 [m/s]. Który z nich jechał szybciej i o ile? Wynik podaj w [m/s] i [km/h]. Zad 6. Dwa samochody wyjechały jednocześnie z miejscowości A, z prędkościami v 1 = 72 [km/h] i v 2 = 108 [km/h]. Oblicz, jaką drogę przejechał każdy z nich w czasie t = 5 [h], oraz jaka jest odległość między nimi, po tym czasie. Wynik podaj w metrach. 15

16 Zad 7. Z miejscowości A wyjechał motocyklista z prędkością v 1 = 20 [m/s], a w tym samym momencie drugi motocyklista ruszył z miejscowości B, z prędkością v 2 = 25 [m/s]. Jeżeli odległość między miastami wynosi S = 9 [km], to ile czasu jechali do momentu spotkania, i jaką drogę pokonał każdy z nich? Jaka jest prędkość motocyklistów względem siebie? Zad 8. Zawodnik trenuje na stadionie, na którym bieżnia ma długość s = 400 [m]. Zawodnik biegnie z prędkością v = 5 [m/s]. Ile czasu t =? potrzebuje zawodnik na obiegnięcie stadionu n = 5 razy? Zad 9. Dwaj zawodnicy trenują biegi na stadionie na bieżni o długości s = 800 [m]. Jeden z nich biegnie z prędkością v 1 = 4 [m/s], a drugi v 2 = 5 [m/s]. Oblicz, w przypadku, gdy obaj wyruszą z linii startu w tę samą stronę: a- czas każdego zawodnika potrzebny na obiegnięcie stadionu. b- drogę jaką musi jeszcze pokonać zawodnik wolniejszy, gdy pierwszy będzie na mecie. c- względną prędkość zawodników. d- ile czasu będą biec zawodnicy i jakie drogi pokonają, gdy szybszy zawodnik dogoni wolniejszego? ( zdystansuje ) e- ile czasu będą biec zawodnicy do momentu spotkania się, i gdzie się spotkają, gdy wyruszą naprzeciw siebie? Zad 10. Gdy jeden samochód przejechał drogę S 1 = 1000 [m] z prędkością v 1 = 40 [m/s], drugi wyruszył za nim z prędkością v 2 = 60 [m/s]. Oblicz, po jakim czasie samochody się spotkają, i jaką drogę przejedzie każdy z nich? Zad 11. Statek płynie po rzece z prędkością v 1 = 5 [m/s] względem stojącej wody. Prędkość nurtu rzeki mierzona względem brzegu wynosi v r = 2 [m/s]. Ile czasu potrzebuje statek na przepłynięcie z miejscowości A do miejscowości B i odwrotnie, leżącymi na brzegu rzeki, jeżeli odległość między miastami wynosi S = 1600 [m]? Zad 12. Autobus wyjechał z miejscowości A z prędkością v 1 = 36 [km/h]. Po czasie t = 5 [min], wyjechał za nim motocyklista, jadąc z prędkością v 2 = 20 [m/s]. Oblicz: a- jaką drogę przejechał autobus do momentu wystartowania motocyklisty? b- jaką drogę przejechał motocyklista, do momentu dogonienia autobusu? c- ile czasu jechał autobus, a ile motocyklista? Zad 13. Z miejscowości A i B, odległych od siebie o S = 6000[m], wyjechali jednocześnie dwaj kolarze. Kolarz A, jechał z prędkością v A = 20[m/s], a kolarz B, całą drogę przejechał w czasie t BA = 3[min] i 20[s]. Oblicz: 1 ile czasu t AB =? jechał do miejscowości B, kolarz A? 2 z jaką prędkością v B =?, poruszał się kolarz B? 3 ile czasu t =?, jechali kolarze, od startu, do momentu spotkania się? 4 jaka jest prędkość względna t WZ =? kolarzy? 5 jaka jest długość drogi S A. =?, S B =?, jaką pokonał każdy kolarz, od startu do momentu mijania się? 6 jakie odcinki drogi S A =?, S B =?, pozostały do przejechania kolarzom, od momentu mijania się? 7 jaka droga do spotkania, pozostała kolarzom, jeżeli od jednoczesnego startu minął czas t 1 = 1[min]? 8 ile czasu t 2 jechali kolarze, jeżeli odległość między nimi wynosi jeszcze S=2[km]? 9 ile czasu dłużej t 3, jechałby wolniejszy kolarz od szybszego, i jaka droga, by jemu 16

17 pozostała do miejscowości B, gdyby wyruszyli jednocześnie z miejscowości A? Zad 14. Cyrkowiec objeżdżał arenę o średnicy d = 20[m] przez t = 3[min]. Oblicz prędkość cyrkowca, wiedząc, że przejechał n = 30 pełnych rund. Zad 15. Jaka jest odległość między miastami A i B, jeżeli dwaj kolarze wyjechali jednocześnie jadąc naprzeciw siebie z prędkościami v a = 5[m/s] i v b = 8[m/s] i po czasie t = 5[min], odległość między nimi wynosiła S 0 = 400[m]? Oblicz czas jazdy kolarzy. W jakiej odległości od miasta A spotkali się? Jaka jest względna prędkość kolarzy? Zad 16. Dwaj sportowcy wystartowali jednocześnie z linii startu z prędkościami v 1 = 4[m/s] i v 2 = 6[m/s], biegnąc dookoła stadionu o obwodzie S o = 800[m]. Ile czasu biegli i jaką drogę przebiegł każdy z nich, gdy szybszy dogonił wolniejszego? ( zdystansował zawodnika) Zad 17. Motocyklista jadąc z prędkością v m = 40[m/s] dogonił pociąg o długości L = 200[m], jadący z prędkością v p = 30[m/s]. Ile czasu motocyklista wyprzedzał pociąg? Jaką drogę przejechał każdy pojazd, w czasie wyprzedzania? Zad 18. Dwa pociągi o długościach l 1 = 300[m] i l 2 = 500[m] jadąc naprzeciw siebie z prędkościami v 1 = 10[m/s] i v 2 = 8[m/s] mijają się. Oblicz czas mijania się pociągów, oraz miejsce mijania się tyłów pociągów. Zad 19. Dwaj kolarze wyjechali jednocześnie z miejscowości A i B odległymi od siebie o l = 600[m] z prędkościami v a = 4[m/s] i v b = 6[m/s]. W tym samym momencie wyleciała mucha z miejscowości A i lecąc z prędkością v = 12[m/s] latała pomiędzy zawodnikami. Oblicz drogę przebytą przez muchę od startu, do momentu spotkania się kolarzy. Zad 20. W wagonie o długości l = 20[m], w kierunku jego jazdy, poruszającego się z prędkością v 1 = 2[m/s] idzie żółw, z prędkością v 2 = 0,5[m/s]. Jaką drogę przebędzie żółw, przechodząc przez cały wagon? Jaką drogę przejedzie idąc w stronę przeciwną? Jaką drogę przejedzie idąc przez wagon tam i z powrotem? Zad 21. Statek o długości L = 300[m], płynie z prędkością v 1 = 2m/s]. Ile czasu będzie płynąć motorówka od rufy do dziobu statku i z powrotem, jeżeli porusza się po wodzie z prędkością v 2 = 10[m/s]? 4.1 Prędkość średnia, w ruchu jednostajnym. Jeżeli turysta wędruje autostopem, to cała droga S C., składać się będzie z kilku odcinków np. trzech ( S 1, S 2, S 3 ), a każdy z nich, pokonany będzie w różnym czasie ( trzy przedziały czasu: t 1,t 2, t 3 ). Prędkość średnia będzie obliczana w następujący sposób: S C. S 1 + S 2 + S 3 v śr. = = t C t 1 + t 2 + t 3 gdzie: S c [m]-droga całkowita t c [s]-całkowity czas 17

18 Przykład 1: pojazd przejechał pierwszy odcinek drogi S 1 = 35[m] w czasie t 1 = 14[s], a drugi odcinek drogi S 2 = 115[m] w czasie t 2 = 36[s]. Oblicz średnią prędkość v śr na całej drodze S. Obliczamy średnią prędkość, zgodnie ze wzorem: Zadania: S C. S 1 + S 2 35[m] + 115[m] 150[m] v śr. = = = = = 3[m/s] t C t 1 + t 2 14[s] + 36[s] 50[s] Zad 1. Wędrowiec przebył trzy odcinki drogi S 1 = 200[m] piechotą z prędkością v śr. = 2[m/s], S 2 = 1[km] w czasie t 2 = 2[min] i odcinek trzeci S 3 = 600[m] w czasie t 3 = 40[s]. Oblicz prędkość średnią v śr wędrowca na całej drodze. Zad 2. Turysta przejechał w czasie czterech dni, różnymi środkami lokomocji następujące odcinki drogi: pierwszego dnia S 1 = 50[km], drugiego dnia S 2 = 120[km], trzeciego S 3 = 0[km], a w czwartym dniu S 4 = 50[km]. Ile wynosi średnia prędkość turysty? Zad 3. Pojazd przejechał ze średnią prędkością v śr = 5[m/s], drogę Sc = 1000[m]. Jeżeli pierwszy odcinek o długości S 1 = 400[m] przejechał w czasie t 1 = 100[s], to jaka była prędkość v 2 tego pojazdu, na drugim odcinku drogi? Zad 4. Pojazd przejechał dwa odcinki drogi z prędkościami v 1 = 10[m/s] i v 2 = 8[m/s], odpowiednio w czasie t 1 = 40[s] i t 2 = 20[s]. Oblicz prędkość średnią Zad 5. Wędrowiec przebył trzy odcinki drogi. Pierwszy o długości S 1 = 200[m] w czasie t 1 = 25[s], drugi odcinek o długości S 2 = 500[m] w czasie t 2 = 40[s], a trzeci odcinek o długości S 3 = 800[m] z prędkością v 3 = 50[m/s]. Oblicz prędkość średnią, z jaką pokonał wędrowiec całą drogę. 5. Ruch jednostajnie przyspieszony. Przyspieszenie jest wielkością fizyczną wektorową. Symbolem literowym przyspieszenia jest a, natomiast jednostką przyspieszenia jest [m/s 2 ]. Przyspieszenie grawitacyjne o symbolu g przyjmujemy w przybliżeniu g = 10[m/s 2 ]. Przyspieszenie obliczamy dzieląc wartość zmiany prędkości, do czasu w którym ta zmiana nastąpiła: Δv v k - v P a = = t t gdzie: a[m/s 2 ]- przyspieszenie Δv[m/s] - zmiana prędkości t[s] - czas, w którym nastąpiła zmiana prędkości v K [m/s] prędkość końcowa 18

19 v P [m/s] prędkość początkowa Pamiętaj, w fizyce delta ( Δ ) oznacza różnicę ( odejmowanie ), zawsze od wartości końcowej, odejmujemy wartość początkową. Może się okazać, że pojazd zwalnia. Wówczas różnica prędkości jest ujemna. Takie przyspieszenie nazywamy opóźnieniem. Dla ułatwienia obliczeń, przyjmujemy na początku ruchu, wartość prędkości początkowej równą zero, v P = 0[m/s]. Prędkość końcową w ruchu jednostajnie przyspieszonym, bez prędkości początkowej, lub inaczej nazywając, z prędkością początkową zero, v p = 0[m/s], obliczamy ze wzoru: v K = a t Drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym, odbywającym się bez prędkości początkowej obliczamy ze wzoru: Przykład 1: a t 2 S = Oblicz przyspieszenie pojazdu, który w czasie t = 5[s], zwiększył prędkość z v 1 = 4[m/s] do v 2 = 7[m/s]. Przykład 2: Δv v K - v P 7[m/s] 4[m/s] a = = = = 0,6[m/s 2 ] t t 5[s] Jaką prędkość końcową v K =? osiągnie ciało w czasie t = 6[s], jeżeli porusza się z przyspieszeniem a = 0,5[m/s 2 ] Przykład 3. v K = a t = 0,5[m/s 2 ] 6[s] = 3[m/s] Ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym, z przyspieszeniem a = 2[m/s 2 ], w czasie t = 8[s], bez prędkości początkowej. Wykonaj ilustrację do każdej części zadania. Oblicz: 1 prędkość końcową ciała v 8 =?. 2 drogę S 8 =? w czasie ośmiu sekund. 3 drogę przebytą w czasie piątej sekundy S 5 =? 4 Zmianę prędkości w czasie szóstej sekundy Δv 6 =?. 19

20 1. v 8 = a t = 2[m/s 2 ] 8[s] = 16[m/s] a t 2 2[m/s 2 ] 8 2 [s 2 ] 2. S = = = 64[m] 2 2 Uwaga: jeżeli podnosimy do potęgi drugiej ( do kwadratu ) liczbę mianowaną, to zarówno liczba, jak i jednostka, jest podniesiona do tej samej potęgi. 3. W tej części zadania należy się zastanowić. Mianowicie, obliczamy drogę w piątej sekundzie ruchu. To oznacza, że od całej drogi przebytej w czasie pięciu sekund, należy odjąć drogę przebytą w czasie pierwszych czterech sekund ruchu. Piąta sekunda trwa od zakończenia czwartej sekundy, do rozpoczęcia szóstej. 2 2 a t 5 a t 4 a 2[m/s 2 ] 2 2 S 5 = S 5 S 4 = = ---- (t 5 - t 4 ) = ( 5 2 [s 2 ] 4 2 [s 2 ] ) = 9[m] 4. Różnica prędkości w szóstej sekundzie ruchu obliczana jest poprzez odjęcie od prędkości końcowej po sześciu sekundach ruchu, prędkość końcową po pięciu sekundach ruchu. Końcowa prędkość po pięciu sekundach ruchu jest prędkością początkową ciała na początku loty w szóstej sekundzie ruchu. Δv 6 = v 6 v 5 = a t 6 - a t 5 = a (t 6 -t 5 )=2[m/s 2 ] (6[s] - 5[s]) = 2[m/s] 20

Dynamika ruchu postępowego, ruchu punktu materialnego po okręgu i ruchu obrotowego bryły sztywnej

Dynamika ruchu postępowego, ruchu punktu materialnego po okręgu i ruchu obrotowego bryły sztywnej Dynamika ruchu postępowego, ruchu punktu materialnego po okręgu i ruchu obrotowego bryły sztywnej Dynamika ruchu postępowego 1. Balon opada ze stałą prędkością. Jaką masę balastu należy wyrzucić, aby balon

Bardziej szczegółowo

Zakład Dydaktyki Fizyki UMK

Zakład Dydaktyki Fizyki UMK Toruński poręcznik do fizyki I. Mechanika Materiały dydaktyczne Krysztof Rochowicz Zadania przykładowe Dr Krzysztof Rochowicz Zakład Dydaktyki Fizyki UMK Toruń, czerwiec 2012 1. Samochód jadący z prędkością

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRACA, MOC, ENREGIA

ZADANIA PRACA, MOC, ENREGIA ZADANIA PRACA, MOC, ENREGIA Aby energia układu wzrosła musi być wykonana nad ciałem praca przez siłę zewnętrzną (spoza układu ciał) Ciało, które posiada energię jest zdolne do wykonania pracy w sensie

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej 1. Wielkości dynamiczne w ruchu postępowym. a. Masa ciała jest: - wielkością skalarną, której wielkość jest niezmienna

Bardziej szczegółowo

(t) w przedziale (0 s 16 s). b) Uzupełnij tabelę, wpisując w drugiej kolumnie rodzaj ruchu, jakim poruszała się mrówka w kolejnych przedziałach czasu.

(t) w przedziale (0 s 16 s). b) Uzupełnij tabelę, wpisując w drugiej kolumnie rodzaj ruchu, jakim poruszała się mrówka w kolejnych przedziałach czasu. 1 1 x (m/s) 4 0 4 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 t (s) a) Narysuj wykres a x (t) w przedziale (0 s 16 s). b) Uzupełnij tabelę, wpisując w drugiej kolumnie rodzaj ruchu, jakim poruszała się mrówka

Bardziej szczegółowo

Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego. Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła :

Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego. Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła : Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła : A) 5m/s B) 10m/s C) 20m/s D) 40m/s. Zad.2 Samochód o masie 1 tony poruszał

Bardziej szczegółowo

Materiał powtórzeniowy dla klas pierwszych

Materiał powtórzeniowy dla klas pierwszych Materiał powtórzeniowy dla klas pierwszych 1. Paweł trzyma w ręku teczkę siłą 20N zwróconą do góry. Ciężar teczki ma wartośd: a) 0N b) 10N c) 20N d) 40N 2. Wypadkowa sił działających na teczkę trzymaną

Bardziej szczegółowo

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C ZADANIA ZAMKNIĘTE

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C ZADANIA ZAMKNIĘTE POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C DO ZDOBYCIA PUNKTÓW 55 Jest to powtórka przed etapem szkolnym z materiałem obejmującym dynamikę oraz drgania i fale. ZADANIA ZAMKNIĘTE łącznie pkt. zamknięte (na 10) otwarte

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zdania testowe I semestr,

Przykładowe zdania testowe I semestr, Przykładowe zdania testowe I semestr, 2015-2016 Rozstrzygnij, które z podanych poniżej zdań są prawdziwe, a które nie. Podstawy matematyczno-fizyczne. Działania na wektorach. Zagadnienia kluczowe: Układ

Bardziej szczegółowo

Zad. 1 Samochód przejechał drogę s = 15 km w czasie t = 10 min ze stałą prędkością. Z jaką prędkością v jechał samochód?

Zad. 1 Samochód przejechał drogę s = 15 km w czasie t = 10 min ze stałą prędkością. Z jaką prędkością v jechał samochód? Segment A.I Kinematyka I Przygotował: dr Łukasz Pepłowski. Zad. 1 Samochód przejechał drogę s = 15 km w czasie t = 10 min ze stałą prędkością. Z jaką prędkością v jechał samochód? v = s/t, 90 km/h. Zad.

Bardziej szczegółowo

1 WEKTORY, KINEMATYKA

1 WEKTORY, KINEMATYKA Włodzimierz Wolczyński 1 WEKTORY, KINEMATYKA Wektory, działania: Mamy bazę wektorów o różnych jednostkach długości a=3 b=2 c=4 d=4 e=2 f=3 W wyniku mnożenia wektora przez liczbę otrzymujemy wektor o zwrocie:

Bardziej szczegółowo

3. Zadanie nr 21 z rozdziału 7. książki HRW

3. Zadanie nr 21 z rozdziału 7. książki HRW Lista 3. do kursu Fizyka; rok. ak. 2012/13 sem. letni W. Inż. Środ.; kierunek Inż. Środowiska Tabele wzorów matematycznych (http://www.if.pwr.wroc.pl/~wsalejda/mat-wzory.pdf) i fizycznych (http://www.if.pwr.wroc.pl/~wsalejda/wzf1.pdf;

Bardziej szczegółowo

14R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM ROZSZERZONY (od początku do grawitacji)

14R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM ROZSZERZONY (od początku do grawitacji) Włodzimierz Wolczyński 14R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY (od początku do grawitacji) Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DLA CHĘTNYCH NA 6 (SERIA I) KLASA II

ZADANIA DLA CHĘTNYCH NA 6 (SERIA I) KLASA II ZADANIA DLA CHĘTNYCH NA 6 (SERIA I) KLASA II Oblicz wartość prędkości średniej samochodu, który z miejscowości A do B połowę drogi jechał z prędkością v 1 a drugą połowę z prędkością v 2. Pociąg o długości

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 1.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 1. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

09R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM ROZSZERZONY (dynamika ruchu prostoliniowego)

09R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM ROZSZERZONY (dynamika ruchu prostoliniowego) Włodzimierz Wolczyński 09R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY (dynamika ruchu prostoliniowego) Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią

Bardziej szczegółowo

ZESTAW POWTÓRKOWY (1) KINEMATYKA POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM ZADANIA WYKONUJ SAMODZIELNIE!

ZESTAW POWTÓRKOWY (1) KINEMATYKA POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM ZADANIA WYKONUJ SAMODZIELNIE! Imię i nazwisko: Kl. Termin oddania: Liczba uzyskanych punktów: /50 Ocena: ZESTAW POWTÓRKOWY (1) KINEMATYKA POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM ZADANIA WYKONUJ SAMODZIELNIE! 1. /(0-2) Przelicz jednostki szybkości:

Bardziej szczegółowo

4. Jeżeli obiekt waży 1 kg i porusza się z prędkością 1 m/s, to jaka jest jego energia kinetyczna? A. ½ B. 1 C. 2 D. 2

4. Jeżeli obiekt waży 1 kg i porusza się z prędkością 1 m/s, to jaka jest jego energia kinetyczna? A. ½ B. 1 C. 2 D. 2 ENERGIA I JEJ PRZEMIANY czas testu minut, nie piszemy po teście, właściwą odpowiedź wpisujemy na kartę odpowiedzi, tylko jedno rozwiązanie jest prawidłowe najpierw wykonaj zadania nieobliczeniowe Trzymamy

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ IV. PRACA, MOC, ENERGIA

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ IV. PRACA, MOC, ENERGIA DZIAŁ IV. PRACA, MOC, ENERGIA Wielkość fizyczna Jednostka wielkości fizycznej Wzór nazwa symbol nazwa symbol Praca mechaniczna W W F S dżul J Moc Energia kinetyczna Energia potencjalna grawitacji (ciężkości)

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa... Ruch i siły wer. 1

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa... Ruch i siły wer. 1 Przygotowano za pomocą programu Ciekawa fizyka. Bank zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Znajdź

Bardziej szczegółowo

lub też (uwzględniając fakt, że poruszają się w kierunkach prostopadłych) w układzie współrzędnych kartezjańskich: x 1 (t) = v 1 t y 2 (t) = v 2 t

lub też (uwzględniając fakt, że poruszają się w kierunkach prostopadłych) w układzie współrzędnych kartezjańskich: x 1 (t) = v 1 t y 2 (t) = v 2 t Zad. 1 Dwa okręty wyruszyły jednocześnie z tego samego miejsca w drogę w kierunkach do siebie prostopadłych, jeden z prędkością υ 1 = 30 km/h, drugi z prędkością υ 2 = 40 km/h. Obliczyć prędkość wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Fizyka 1. zbiór zadań do gimnazjum. Zadania dla wszystkich FIZYKA 1. do gimnazjum

Fizyka 1. zbiór zadań do gimnazjum. Zadania dla wszystkich FIZYKA 1. do gimnazjum Fizyka 1 Zadania dla wszystkich zbiór zadań do gimnazjum Zbiór zawiera zadania z działów: siły, ruch, siły i ruch oraz energia, omówionych w podręcznikach Fizyki z plusem. Jest praktyczną pomocą również

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FIZYKI - WYKŁAD 3 ENERGIA I PRACA SIŁA WYPORU. Piotr Nieżurawski. Wydział Fizyki. Uniwersytet Warszawski

PODSTAWY FIZYKI - WYKŁAD 3 ENERGIA I PRACA SIŁA WYPORU. Piotr Nieżurawski. Wydział Fizyki. Uniwersytet Warszawski PODSTAWY FIZYKI - WYKŁAD 3 ENERGIA I PRACA SIŁA WYPORU Piotr Nieżurawski pniez@fuw.edu.pl Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski http://www.fuw.edu.pl/~pniez/bioinformatyka/ 1 Co to jest praca? Dla punktu

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZUJEMY ZADANIA Z FIZYKI

ROZWIĄZUJEMY ZADANIA Z FIZYKI ROZWIĄZUJEMY ZADANIA Z FIZYKI Rozwiązując zadnia otwarte PAMIĘTAJ o: wypisaniu danych i szukanych, zamianie jednostek na podstawowe, wypisaniu potrzebnych wzorów, w razie potrzeby przekształceniu wzorów,

Bardziej szczegółowo

Praca, moc, energia. 1. Klasyfikacja energii. W = Epoczątkowa Ekońcowa

Praca, moc, energia. 1. Klasyfikacja energii. W = Epoczątkowa Ekońcowa Praca, moc, energia 1. Klasyfikacja energii. Jeżeli ciało posiada energię, to ma również zdolnoć do wykonania pracy kosztem częci swojej energii. W = Epoczątkowa Ekońcowa Wewnętrzna Energia Mechaniczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN Nr 1 (wersja A)

SPRAWDZIAN Nr 1 (wersja A) SPRAWDZIAN Nr 1 (wersja A) 1. Parasol leżący na fotelu jadącego samochodu względem tego samochodu Ojest w ruchu spoczywa względem szosy, po której jedzie samochód x (m)n Qjest w ruchu spoczywa 4^> 2. Chłopiec

Bardziej szczegółowo

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ... kod pracy ucznia... pieczątka nagłówkowa szkoły KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie Konkursu Fizycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

3. KINEMATYKA Kinematyka jest częścią mechaniki, która zajmuje się opisem ruchu ciał bez wnikania w jego przyczyny. Oznacza to, że nie interesuje nas

3. KINEMATYKA Kinematyka jest częścią mechaniki, która zajmuje się opisem ruchu ciał bez wnikania w jego przyczyny. Oznacza to, że nie interesuje nas 3. KINEMATYKA Kinematyka jest częścią mechaniki, która zajmuje się opisem ruchu ciał bez wnikania w jego przyczyny. Oznacza to, że nie interesuje nas oddziaływanie między ciałami, ani też rola, jaką to

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 11 marca 2010 r. Klasa II

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 11 marca 2010 r. Klasa II ...... kod ucznia... klasa KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY marca 200 r. Klasa II... ilość punktów Drogi uczniu! Przed Tobą zestaw 4 zadań. Pierwsze 0 to zadania zamknięte. Rozwiązanie tych zadań polega na

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Oczywiście masa sklejonych ciał jest sumą poszczególnych mas. Zasada zachowania pędu: pozwala obliczyć prędkość po zderzeniu

Zadanie. Oczywiście masa sklejonych ciał jest sumą poszczególnych mas. Zasada zachowania pędu: pozwala obliczyć prędkość po zderzeniu Zderzenie centralne idealnie niesprężyste (ciała zlepiają się i po zderzeniu poruszają się razem). Jedno z ciał przed zderzeniem jest w spoczynku. Oczywiście masa sklejonych ciał jest sumą poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zad. 5 Sześcian o boku 1m i ciężarze 1kN wywiera na podłoże ciśnienie o wartości: A) 1hPa B) 1kPa C) 10000Pa D) 1000N.

Zad. 5 Sześcian o boku 1m i ciężarze 1kN wywiera na podłoże ciśnienie o wartości: A) 1hPa B) 1kPa C) 10000Pa D) 1000N. Część I zadania zamknięte każde za 1 pkt Zad. 1 Po wpuszczeniu ryby do prostopadłościennego akwarium o powierzchni dna 0,2cm 2 poziom wody podniósł się o 1cm. Masa ryby wynosiła: A) 2g B) 20g C) 200g D)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia mechaniczna Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 1

Test powtórzeniowy nr 1 Test powtórzeniowy nr 1 Grupa C... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 19. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. Informacja do zadań 1. 5. Wykres przedstawia zależność

Bardziej szczegółowo

Ruch drgający i falowy

Ruch drgający i falowy Ruch drgający i falowy 1. Ruch harmoniczny 1.1. Pojęcie ruchu harmonicznego Jednym z najbardziej rozpowszechnionych ruchów w mechanice jest ruch ciała drgającego. Przykładem takiego ruchu może być ruch

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 1

Test powtórzeniowy nr 1 Test powtórzeniowy nr 1 Grupa A... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 19. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. Informacja do zadań 1. 5. Na wykresie przedstawiono zależność

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 1

Test powtórzeniowy nr 1 Test powtórzeniowy nr 1 Grupa B... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 19. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. Informacja do zadań 1. 5. Wykres przedstawia zależność

Bardziej szczegółowo

LIGA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA KLASA I ETAP IV

LIGA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA KLASA I ETAP IV LIGA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA KLASA I ETAP IV Zad. Janek oszczędza, aby kupić komputer, który kosztuje 5400 zł. Zapytany, ile już zgromadził pieniędzy, odpowiedział : Nawet gdybym miał o jedną piątą więcej

Bardziej szczegółowo

Bryła sztywna Zadanie domowe

Bryła sztywna Zadanie domowe Bryła sztywna Zadanie domowe 1. Podczas ruszania samochodu, w pewnej chwili prędkość środka przedniego koła wynosiła. Sprawdź, czy pomiędzy kołem a podłożem występował poślizg, jeżeli średnica tego koła

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM, ROK SZKOLNY 2015/2016, ETAP REJONOWY

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM, ROK SZKOLNY 2015/2016, ETAP REJONOWY WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA wpisuje komisja konkursowa po rozkodowaniu pracy! KOD UCZNIA: ETAP II REJONOWY Informacje: 1. Czas rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

5 m. 3 m. Zad. 4 Pod jakim kątem α do poziomu należy rzucić ciało, aby wysokość jego wzniesienia równała się 0.5 zasięgu rzutu?

5 m. 3 m. Zad. 4 Pod jakim kątem α do poziomu należy rzucić ciało, aby wysokość jego wzniesienia równała się 0.5 zasięgu rzutu? Segment A.II Kinematyka II Przygotował: dr Katarzyna Górska Zad. 1 Z wysokości h = 35 m rzucono poziomo kamień z prędkością początkową v = 30 m/s. Jak daleko od miejsca rzucenia spadnie kamień na ziemię

Bardziej szczegółowo

OBUDŹ W SOBIE MYŚL TECHNICZNĄ KATOWICE 2013R.

OBUDŹ W SOBIE MYŚL TECHNICZNĄ KATOWICE 2013R. OBUDŹ W SOBIE MYŚL TECHNICZNĄ KATOWICE 2013R. Pytania mogą posłużyć do rozegrania I etapu konkursu rozgrywającego się w macierzystej szkole gimnazjalistów - kandydatów. Matematyka Zad. 1 Ze wzoru wynika,

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY Każdy ruch jest zmienną położenia w czasie danego ciała lub układu ciał względem pewnego wybranego układu odniesienia. v= s/t RUCH

Bardziej szczegółowo

Szkolna Liga Fizyczna

Szkolna Liga Fizyczna Szkolna Liga Fizyczna I. Zadania z działu KINEMATYKA 1. Z.6.28 str.84 Kombajn zbożowy ścina zboże na szerokość 4m. W jakim czasie zbierze on zboże z działki równej 2 ha, jeśli średnia prędkość jego ruchu

Bardziej szczegółowo

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie Konkursu Fizycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się

Bardziej szczegółowo

Mechanika ogólna. Kinematyka. Równania ruchu punktu materialnego. Podstawowe pojęcia. Równanie ruchu po torze (równanie drogi)

Mechanika ogólna. Kinematyka. Równania ruchu punktu materialnego. Podstawowe pojęcia. Równanie ruchu po torze (równanie drogi) Kinematyka Mechanika ogólna Wykład nr 7 Elementy kinematyki Dział mechaniki zajmujący się matematycznym opisem układów mechanicznych oraz badaniem geometrycznych właściwości ich ruchu, bez wnikania w związek

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego. Schemat punktowania zadań

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego. Schemat punktowania zadań KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 7 lutego 03 r. zawody II stopnia (rejonowe) Schemat punktowania zadań Maksymalna liczba punktów 60 85% 5pkt Uwaga!. Za poprawne

Bardziej szczegółowo

Wektory, układ współrzędnych

Wektory, układ współrzędnych Wektory, układ współrzędnych Wielkości występujące w przyrodzie możemy podzielić na: Skalarne, to jest takie wielkości, które potrafimy opisać przy pomocy jednej liczby (skalara), np. masa, czy temperatura.

Bardziej szczegółowo

III Powiatowy konkurs gimnazjalny z fizyki finał

III Powiatowy konkurs gimnazjalny z fizyki finał 1 Zduńska Wola, 2012.03.28 III Powiatowy konkurs gimnazjalny z fizyki finał Kod ucznia XXX Pesel ucznia Instrukcja dla uczestnika konkursu 1. Etap finałowy składa się dwóch części: zadań testowych i otwartych

Bardziej szczegółowo

Kołowrót -11pkt. 1. Zadanie 22. Wahadło balistyczne (10 pkt)

Kołowrót -11pkt. 1. Zadanie 22. Wahadło balistyczne (10 pkt) Kołowrót -11pkt. Kołowrót w kształcie walca, którego masa wynosi 10 kg, zamocowany jest nad studnią (rys.). Na kołowrocie nawinięta jest nieważka i nierozciągliwa linka, której górny koniec przymocowany

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Kolokwium nr 3 (e-test)

FIZYKA Kolokwium nr 3 (e-test) FIZYKA Kolokwium nr 3 (e-test) Rozwiązał i opracował: Maciej Kujawa, SKP 2008/09 (więcej informacji na końcu dokumentu) Zad. 1 Z balkonu znajdującego się na wysokości 11m nad ziemią wypadła poduszka o

Bardziej szczegółowo

Zasada zachowania energii

Zasada zachowania energii Zasada zachowania energii Praca i energia Praca Najprostszy przypadek: Stała siła działa na ciało P powodując jego przesunięcie wzdłuż kierunku działania siły o. Praca jaką wykona przy tym siła W przypadku

Bardziej szczegółowo

Tematy zadań do rozwiązania przy użyciu modułu symulacji dynamicznej programu Autodesk Inventor

Tematy zadań do rozwiązania przy użyciu modułu symulacji dynamicznej programu Autodesk Inventor Tematy zadań do rozwiązania przy użyciu modułu symulacji dynamicznej programu Autodesk Inventor (na podstawie J.Giergiel, L.Głuch, A.Łopata: Zbiór zadań z mechaniki.wydawnictwo AGH, Kraków 2011r.) Temat

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule Fizyka Kurs przygotowawczy na studia inżynierskie mgr Kamila Haule Energia i praca Energia inny sposób badania ruchu Energia jest wielkością skalarną charakteryzującą stan ciała lub układu ciał. Energia

Bardziej szczegółowo

Określ zbiór wartości i przedziały monotoniczności funkcji.

Określ zbiór wartości i przedziały monotoniczności funkcji. Zadanie 1 Sprowadź do postaci ogólnej funkcję kwadratową Zadanie 2 Wyznacz zbiór wartości funkcji Zadanie 3 Określ zbiór wartości i przedziały monotoniczności funkcji Zadanie 4 Wykres funkcji kwadratowej

Bardziej szczegółowo

Treści dopełniające Uczeń potrafi:

Treści dopełniające Uczeń potrafi: P Lp. Temat lekcji Treści podstawowe 1 Elementy działań na wektorach podać przykłady wielkości fizycznych skalarnych i wektorowych, wymienić cechy wektora, dodać wektory, odjąć wektor od wektora, pomnożyć

Bardziej szczegółowo

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń:

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzone i dopełniające 1 Układ odniesienia opisuje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015. Imię i nazwisko:

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015. Imię i nazwisko: (pieczątka szkoły) Imię i nazwisko:................................. Czas rozwiązywania zadań: 45 minut WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP I SZKOLNY Informacje:

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 4 grudnia 2008 r. Klasa II

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 4 grudnia 2008 r. Klasa II ...... imię i nazwisko ucznia... klasa KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 4 grudnia 008 r. Klasa II... ilość punktów Drogi uczniu! Przed Tobą zestaw 4 zadań. Pierwsze 0 to zadania zamknięte. Rozwiązanie tych

Bardziej szczegółowo

Ruch. Kinematyka zajmuje się opisem ruchu różnych ciał bez wnikania w przyczyny, które ruch ciał spowodował.

Ruch. Kinematyka zajmuje się opisem ruchu różnych ciał bez wnikania w przyczyny, które ruch ciał spowodował. Kinematyka Ruch Kinematyka zajmuje się opisem ruchu różnych ciał bez wnikania w przyczyny, które ruch ciał spowodował. Ruch rozumiany jest jako zmiana położenia jednych ciał względem innych, które nazywamy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie I wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PRO- GRA- MOWY Pomiary i Siły

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 5. Energia, praca, moc. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 5. Energia, praca, moc. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA I 5. Energia, praca, moc Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html ENERGIA, PRACA, MOC Siła to wielkość

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys.

Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys. Ćwiczenie M- Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego. Cel ćwiczenia: pomiar przyśpieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła fizycznego.. Przyrządy: wahadło rewersyjne, elektroniczny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 STOPIEŃ SZKOLNY 12. 11. 2013 R. 1. Test konkursowy zawiera 23 zadania. Są to zadania

Bardziej szczegółowo

1. Wykres przedstawia zależność wzrostu temperatury T dwóch gazów zawierających w funkcji ciepła Q dostarczonego gazom.

1. Wykres przedstawia zależność wzrostu temperatury T dwóch gazów zawierających w funkcji ciepła Q dostarczonego gazom. . Wykres przedstawia zależność wzrostu temperatury T dwóch gazów zawierających i N N w funkcji ciepła Q dostarczonego gazom. N N T I gaz II gaz Molowe ciepła właściwe tych gazów spełniają zależność: A),

Bardziej szczegółowo

30 = 1.6*a F = 2.6*18.75

30 = 1.6*a F = 2.6*18.75 Fizyka 1 SKP drugie kolokwium, cd. [Rozwiązał: Maciek K.] 1. Winda osobowa rusza w dół z przyspieszeniem 1m/s2. Ile wynosi siła nacisku człowieka o masie 90 kg na podłogę windy? Wynik podaj w N z dokładnością

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 KOD UCZNIA ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Arkusz zawiera 6 zadań. 2. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z działu: Pomiary, masa, ciężar, gęstość, ciśnienie, siła sprężystości

Przykładowe zadania z działu: Pomiary, masa, ciężar, gęstość, ciśnienie, siła sprężystości Przykładowe zadania z działu: Pomiary, masa, ciężar, gęstość, ciśnienie, siła sprężystości Zad.1 Za pomocą mierników elektronicznych, mierzących czas z dokładnością do 0,01(s), trójka uczniów mierzyła

Bardziej szczegółowo

Z przedstawionych poniżej stwierdzeń dotyczących wartości pędów wybierz poprawne. Otocz kółkiem jedną z odpowiedzi (A, B, C, D lub E).

Z przedstawionych poniżej stwierdzeń dotyczących wartości pędów wybierz poprawne. Otocz kółkiem jedną z odpowiedzi (A, B, C, D lub E). Zadanie 1. (0 3) Podczas gry w badmintona zawodniczka uderzyła lotkę na wysokości 2 m, nadając jej poziomą prędkość o wartości 5. Lotka upadła w pewnej odległości od zawodniczki. Jest to odległość o jedną

Bardziej szczegółowo

Międzypowiatowy Konkurs Fizyczny dla uczniów klas II GIMNAZJUM FINAŁ

Międzypowiatowy Konkurs Fizyczny dla uczniów klas II GIMNAZJUM FINAŁ ZDUŃSKA WOLA 16.04.2014R. Międzypowiatowy Konkurs Fizyczny dla uczniów klas II GIMNAZJUM FINAŁ Kod ucznia Instrukcja dla uczestnika konkursu 1. Proszę wpisać odpowiednie litery (wielkie) do poniższej tabeli

Bardziej szczegółowo

1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom?

1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom? 1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom? 2. Ciało wykonujące drgania harmoniczne o amplitudzie

Bardziej szczegółowo

4 RUCH JEDNOSTAJNIE ZMIENNY

4 RUCH JEDNOSTAJNIE ZMIENNY Włodzimierz Wolczyński Przyspieszenie 4 RUCH JEDNOSTAJNIE ZMIENNY Prędkość Droga 2 ś 2 Wykresy zależności od czasu 200 150 0 50 0-50 -0 0 5 50 30 - -30-50 0 5 5 0-5 - 0 5 droga prędkość przyspieszenie

Bardziej szczegółowo

a, F Włodzimierz Wolczyński sin wychylenie cos cos prędkość sin sin przyspieszenie sin sin siła współczynnik sprężystości energia potencjalna

a, F Włodzimierz Wolczyński sin wychylenie cos cos prędkość sin sin przyspieszenie sin sin siła współczynnik sprężystości energia potencjalna Włodzimierz Wolczyński 3 RUCH DRGAJĄCY. CZĘŚĆ 1 wychylenie sin prędkość cos cos przyspieszenie sin sin siła współczynnik sprężystości sin sin 4 3 1 - x. v ; a ; F v -1,5T,5 T,75 T T 8t x -3-4 a, F energia

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. karty pracy klasa 3 gimnazjum

FIZYKA. karty pracy klasa 3 gimnazjum FIZYKA karty pracy klasa 3 gimnazjum Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2012 ZADANIA WYRÓWNUJĄCE Zadanie 1. (1) Uzupełnij poniższe zdania, tak aby były prawdziwe. W każdym

Bardziej szczegółowo

PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 13

PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 13 POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 13 Zadanie 1 Przez cewkę przepuszczono prąd elektryczny, podłączając ją do źródła prądu, a nad nią zawieszono magnes sztabkowy na dół biegunem N. Naciąg tej nici A. Zwiększy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Prędkość i przyspieszenie... 5 Rozdział 2. Składanie ruchów Rozdział 3. Modelowanie zjawisk fizycznych...43 Numeryczne całkowanie,

Rozdział 1. Prędkość i przyspieszenie... 5 Rozdział 2. Składanie ruchów Rozdział 3. Modelowanie zjawisk fizycznych...43 Numeryczne całkowanie, Rozdział 1. Prędkość i przyspieszenie... 5 Rozdział. Składanie ruchów... 11 Rozdział 3. Modelowanie zjawisk fizycznych...43 Rozdział 4. Numeryczne całkowanie, czyli obliczanie pracy w polu grawitacyjnym

Bardziej szczegółowo

KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 27 stycznia 2012 r. zawody II stopnia (rejonowe)

KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 27 stycznia 2012 r. zawody II stopnia (rejonowe) Pieczęć KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 27 stycznia 2012 r. zawody II stopnia (rejonowe) Witamy Cię na drugim etapie Konkursu Fizycznego i życzymy powodzenia. Maksymalna liczba

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 1.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 1. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

PRACA. MOC. ENERGIA. 1/20

PRACA. MOC. ENERGIA. 1/20 PRACA. MOC. ENERGIA. 1/20 Czym jest energia? Większość zjawisk w przyrodzie związana jest z przemianami energii. Energia może zostać przekazana od jednego ciała do drugiego lub ulec przemianie z jednej

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Lesiak. Dynamika punktu materialnego: Praca i energia; zasada zachowania energii

Tadeusz Lesiak. Dynamika punktu materialnego: Praca i energia; zasada zachowania energii Mechanika klasyczna Tadeusz Lesiak Wykład nr 4 Dynamika punktu materialnego: Praca i energia; zasada zachowania energii Energia i praca T. Lesiak Mechanika klasyczna 2 Praca Praca (W) wykonana przez stałą

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z KINEMATYKI

ZADANIA Z KINEMATYKI ZADANIA Z KINEMATYKI 1. Określ na poszczególnych przykładach czy względem określonego układu odniesienia ciało jest w ruchu, czy w spoczynku: a) kubek stojący na stole względem stołu b) kubek stojący na

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na:

Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na: DYNAMIKA Oddziaływanie między ciałami można ilościowo opisywać posługując się pojęciem siły. Działanie siły na jakieś ciało przejawia się albo w zmianie stanu ruchu tego ciała (zmianie prędkości), albo

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Kolokwium nr 2 (e-test)

FIZYKA Kolokwium nr 2 (e-test) FIZYKA Kolokwium nr 2 (e-test) Rozwiązał i opracował: Maciej Kujawa, SKP 2008/09 (więcej informacji na końcu dokumentu) Zad. 1 Cegłę o masie 2kg położono na chropowatej desce. Następnie jeden z końców

Bardziej szczegółowo

Fizyka 1- Mechanika. Wykład 4 27.X Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Fizyka 1- Mechanika. Wykład 4 27.X Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Fizyka 1- Mechanika Wykład 4 27.X.2016 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/ III zasada dynamiki Zasada akcji i reakcji Każdemu działaniu

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES. y = ax + b. a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES. y = ax + b. a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe FUNKCJA LINIOWA - WYKRES Wzór funkcji liniowej (postać kierunkowa) Funkcja liniowa to funkcja o wzorze: y = ax + b a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe Szczególnie ważny w postaci

Bardziej szczegółowo

Lista 8 Wyrażenia wymierne. Przypomnijmy, że: Jeżeli wykres funkcji przesuniemy o wektor, to otrzymamy wykres funkcji.

Lista 8 Wyrażenia wymierne. Przypomnijmy, że: Jeżeli wykres funkcji przesuniemy o wektor, to otrzymamy wykres funkcji. Lista 8 Wyrażenia wymierne. Zad 1. Narysuj wykres funkcji. Przykład 1:. Przypomnijmy, że: Jeżeli wykres funkcji przesuniemy o wektor, to otrzymamy wykres funkcji. Funkcję nazywamy funkcja podstawową, a

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule Fizyka Kurs przygotowawczy na studia inżynierskie mgr Kamila Haule Siła Zasady dynamiki Newtona Skąd się bierze przyspieszenie? Siła powoduje przyspieszenie Siła jest wektorem! Siła jest przyczyną przyspieszania

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule Fizyka Kurs przygotowawczy na studia inżynierskie mgr Kamila Haule Zderzenia Zasada zachowania pędu Pęd i druga zasada dynamiki Pęd cząstki (ciała) to wektor prędkości pomnożony przez masę. r p = r mv

Bardziej szczegółowo

Podstawowe umiejętności matematyczne - przypomnienie

Podstawowe umiejętności matematyczne - przypomnienie Podstawowe umiejętności matematyczne - przypomnienie. Podstawy działań na potęgach założenie:. założenie: założenie: a>0, n jest liczbą naturalną założenie: Uwaga:. Zapis dużych i małych wartości w postaci

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP OKRĘGOWY

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP OKRĘGOWY Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 KOD UCZNIA ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Arkusz zawiera 7 zadań. 2. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego. Schemat punktowania zadań

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego. Schemat punktowania zadań 1 KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 8 marca 01 r. zawody III stopnia (finałowe) Schemat punktowania zadań Maksymalna liczba punktów 60. 90% 54pkt. Uwaga! 1. Za

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Kinematyka"

Ćwiczenie: Kinematyka Ćwiczenie: "Kinematyka" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: 1. Ruch punktu

Bardziej szczegółowo

III Powiatowy konkurs szkół ponadgimnazjalnych z fizyki finał

III Powiatowy konkurs szkół ponadgimnazjalnych z fizyki finał Zduńska Wola, 2012.03.28 Stowarzyszenie Nauczycieli Łódzkiej III Powiatowy konkurs szkół ponadgimnazjalnych z fizyki finał od ucznia XXX Pesel ucznia Instrukcja dla uczestnika konkursu 1. Etap finałowy

Bardziej szczegółowo

Na wykresie przedstawiono zależność drogi od czasu trwania ruchu dla ciał A i B.

Na wykresie przedstawiono zależność drogi od czasu trwania ruchu dla ciał A i B. Imię i nazwisko Pytanie 1/ Na wykresie przedstawiono zależność drogi od czasu trwania ruchu dla ciał A i Wskaż poprawną odpowiedź Które stwierdzenie jest prawdziwe? Prędkości obu ciał są takie same Ciało

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 3. Dynamika punktu materialnego. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 3. Dynamika punktu materialnego.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład IZYKA I 3. Dynamika punktu materialnego Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut izyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html Dynamika to dział mechaniki,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DLA CHĘTNYCH na 6 (seria II) KLASA III

ZADANIA DLA CHĘTNYCH na 6 (seria II) KLASA III ZADANIA DLA CHĘTNYCH na 6 (seria I) KLASA III Ciało rusza miejsca z przyspieszeniem 1[m/s 2 ]. Oblicz drogę przebytą przez to ciało w 5 sekundzie ruchu. Oblicz drogę przebytą przez to ciało w ciągu 6 sekund.

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka 4. Pole grawitacyjne. Praca. Moc.Energia zadania z arkusza I 4.8 4.1 4.9 4.2 4.10 4.3 4.4 4.11 4.12 4.5 4.13 4.14 4.6 4.15 4.7 4.16 4.17 4. Pole grawitacyjne. Praca. Moc.Energia - 1 - 4.18 4.27 4.19 4.20

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1cR. Dane: t = 6 s czas spadania ciała, g = 10 m/s 2 przyspieszenie ziemskie. Szukane: H wysokość, z której rzucono ciało poziomo, Rozwiązanie

Zestaw 1cR. Dane: t = 6 s czas spadania ciała, g = 10 m/s 2 przyspieszenie ziemskie. Szukane: H wysokość, z której rzucono ciało poziomo, Rozwiązanie Zestaw 1cR Zadanie 1 Sterowiec wisi nieruchomo na wysokości H nad punktem A położonym bezpośrednio pod nim na poziomej powierzchni lotniska. Ze sterowca wyrzucono poziomo ciało, nadając mu prędkość początkową

Bardziej szczegółowo

Kinematyka: opis ruchu

Kinematyka: opis ruchu Kinematyka: opis ruchu Pojęcia podstawowe Punkt materialny Ciało, którego rozmiary można w danym zagadnieniu zaniedbać. Zazwyczaj przyjmujemy, że punkt materialny powinien być dostatecznie mały. Nie jest

Bardziej szczegółowo

KINEMATYKA czyli opis ruchu. Marian Talar

KINEMATYKA czyli opis ruchu. Marian Talar KINEMATYKA czyli opis ruchu 1 października 2006 2 Kinematyka czyli opis ruchu 1 Podstawowe pojęcia Kinematyka jest działem fizyki, który zajmuje się tylko opisem ruchu ciał. W ruchu postępowym ciało zastępuje

Bardziej szczegółowo