GE Security. Legend IP Instrukcja instalacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GE Security. Legend IP Instrukcja instalacji"

Transkrypt

1 GE Security Instrukcja instalacji

2 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Umowa licencyjna Przeznaczenie Zgodność z przepisami FCC Copyright 2008, GE Security Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie niniejszego dokumentu w całości lub w częściach albo powielanie go w inny sposób bez pisemnej zgody firmy GE poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez prawo Stanów Zjednoczonych jest zabronione. Numer dokumentu: 10712A_PL (November 2008) INFORMACJE ZAWARTE W TYM DOKUMENCIE MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA. FIRMA GE NIE ODPOWIADA ZA NIEDOKŁADNOŚCI LUB POMINIĘCIA, A TAKŻE WYRANIE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY I NIEBEZPIECZEŃSTWO OSÓB LUB INNE, ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z UŻYTKOWANIEM LUB ZASTOSOWANIEM WSZELKICH INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE. W CELU UZYSKANIA NAJNOWSZEJ DOKUMENTACJI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM SPRZEDAWCĄ LUB ODWIEDZIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ Ta publikacja może zawierać przykładowe ilustracje ekranów oraz raporty, z którymi użytkownik styka się w codziennej eksploatacji. Do przykładowych informacji mogą należeć także fikcyjne nazwiska osób i firm. Wszelkie podobieństwo do nazwisk osób i firm istniejących naprawdę oraz ich adresów jest całkowicie przypadkowe. GE oraz logo GE są zastrzeżonymi znakami towarowymi koncernu General Electric. Produkt oraz logo Legend są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy GE Security. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. Oprogramowanie GE dołączone do produktów GE zostało stworzone przez tę firmę, jest przekazywane na licencji i może być używane lub kopiowane tylko zgodnie z warunkami licencji. NINIEJSZY PROGRAM JEST DOSTARCZANY Z ZASTRZEŻENIEM WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. PRZECHOWYWANIE GO PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 30 DNI, JEŚLI NASTĄPI OTWARCIE ZAPIĘCZĘTOWANEGO OPAKOWANIA PROGRAMU, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ PROGRAM LUB WYKORZYSTANIE PROGRAMU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZOSTANIE POTRAKTOWANE JAKO PRZYJĘCIE WARUNKÓW UMOWY. W PRZYPADKU NIEPRZYJĘCIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIEWYKORZYSTANY PROGRAM ORAZ KAŻDY TOWARZYSZĄCY MU DOKUMENT NALEŻY NATYCHMIAST ZWRÓCIĆ FIRMIE GE, ABY UZYSKAĆ PEŁNY ZWROT PONIESIONEJ OPŁATY LICENCYJNEJ (ABY UZYSKAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU PROGRAMÓW ZASZYFROWANYCH LUB STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ URZĄDZENIA, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ). Niniejszy produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany; prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zawierającą parametry techniczne produktu oraz pozostałymi dokumentami przeznaczonymi dla użytkownika. Najnowsze informacje o produktach można uzyskać u lokalnego sprzedawcy lub znaleźć w witrynie internetowej pod adresem Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy A zgodnie z częścią 1 norm FCC. Wartości graniczne określono w celu zapewnienia należytego zabezpieczenia przed powstawaniem szkodliwych zakłóceń w otoczeniu pracującego urządzenia. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może stanowić źródło promieniowania energii o częstotliwości radiowej; jeżeli nie zostanie więc zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może stać się źródłem szkodliwych zakłóceń w komunikacji radiowej. Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, niezatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do używania tego urządzenia.

3 iii Wstęp v Oznaczenia stosowane w tej dokumentacji v Ostrzeżenia oraz symbole bezpieczeństwa v Informacje vi Rozdział 1. Wstęp Opis produktu Informacje ogólne na temat instalacji Informacje ogólne na temat obsługi Konfiguracje systemu Zawartość opakowania Komponenty dostarczane przez klienta Zalecany sprzęt do zarządzania zasilaniem Kompatybilne przełączniki sieciowe Kompatybilne karty wideo Kompatybilne dekodery IP Kompatybilne oprogramowanie do zarządzania cyfrowym sygnałem wizyjnym Kompatybilne przeglądarki cyfrowego obrazu wideo Kompatybilne przeglądarki internetowe Kompatybilne systemy operacyjne Kompatybilne urządzenia do składowania cyfrowego obrazu wideo Wymagania wzakresiekopuł Minimalne wymagania w zakresie obciążenia Wymagania wzakresieokablowania Układanie kabli Wymagania dotyczącezasilania Wymagania w zakresie długości i rozmiaru kablazasilania Planowanie systemu Sieci cyfrowego sygnału wizyjnego Standardy dot. rozdzielczości sygnału wizyjnego i kompresji Wymagania oraz opcje składowania Łączenie w sieci kopuł IP Rozdział 2. Montaż obudowy i okablowania Typy montażu i obudów Obudowy do montażu natynkowego Przygotowanie powierzchni montażowej Montaż obudowy Obudowy do montażu zawieszanego Przygotowanie powierzchni montażowej Montaż obudowy Przygotowanie kabli

4 iv Instrukcja instalacji Rozdział 3. Okablowanie i adresowanie kopuły Komponenty używane przy obsłudze podstawowej i zaawansowanej Podłączanie przewodów do płyty obudowy Instalacja pierścienia kabli Przypisywanie kamerze obszaru obserwacji i konfiguracja protokołu Ustawienie terminowania Rozdział 4. Instalacja zespołu kamery i osłony Instalacja zespołu kamery Instalacja osłony Rozdział. Korzystanie z haseł Hasła nieaktywne domyślnie Włączanie haseł Rozdział. Rozwiązywanie problemów, konserwacja, wsparcie techniczne Rozwiązywanie problemów Typowe problemy podczas instalacji Kontrolne diody LED Sprawdzanie podłączeń do sieci Konserwacja Przeładowywanie oraz ponowne uruchamianie kopuły Czyszczenie osłony Lista części zamiennych Skontaktuj się z nami Publikacje online Załącznik A. Montaż poszczególnych uchwytów GEA-102 wysięgnik ścienny Montaż wysięgnika ściennego Otwieranie otworu kanału doprowadzenia kabli Zestawdo montażu sufitowego teownika GEA Montaż zestawu na teowniku sufitowym Załącznik B. Podłączenie Tyco/AD Sprawdzanie wersji oprogramowania kopuły i oprogramowania AHC Połączenie manipulatorów Tyco/AD do kopuł Indeks

5 v Wstęp Niniejszy dokument to Instrukcja instalacji firmy GE. Zawiera on opis produktu oraz szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji wszystkich modeli. Są także dostępne informacje potrzebne do skontaktowania się zdziałem pomocy technicznej w przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości. Informacje dotyczące programowania i instrukcja obsługi zawarte są w Podręczniku użytkownika systemu. Aby skutecznie korzystać z niniejszego dokumentu, muszą być spełnione następujące wymagania minimalne: podstawowa wiedza o systemach telewizji przemysłowej (CCTV) i jej opcjach; podstawowa wiedza o okablowaniu elektrycznym i połączeniach elektrycznych niskiego napięcia. Przed przystąpieniem do instalacji lub korzystania z tego produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją icałą dokumentacją pomocniczą. Aktualne wersje tego dokumentu oraz innej dokumentacji znajdują się w witrynie internetowej naszej firmy. Informacje o tym, jak uzyskać dostęp do naszej biblioteki publikacji, znajdują się w rozdziale Publikacje online na stronie. Uwaga: Instalację każdego sprzętu winien przeprowadzać wykwalifikowany pracownik serwisu posiadający wszelkie wymagane uprawnienia. Oznaczenia stosowane w tej dokumentacji W dokumencie obowiązują następujące style: Pogrubienie Kursywa Elementy menu i przyciski. Wyróżnienie wskazówki lub punktu, terminy specjalne. Nazwy plików, ścieżek, okien, okienek, kart, pól, zmiennych i innych elementów graficznego interfejsu użytkownika. Tytuły książek i różnych dokumentów. Kursywa niebieska Czcionka nieproporcjon alna (Wersja elektroniczna). Hiperłącza do odnośników, tematy pokrewne i adresy URL. Tekst wyświetlany na ekranie monitora komputera. Sekwencje programowania lub kodowania. Ostrzeżenia oraz symbole bezpieczeństwa W instrukcji mogą pojawić się następujące ostrzeżenia: OSTRZE ENIE:Pouczenia informują o warunkach lub praktykach, w wyniku których może dojść do uszkodzenia sprzętu lub innych przedmiotów. OSTRZE ENIE:Ostrzeżenia informują o warunkach lub praktykach, które mogą spowodować zniszczenie sprzętu lub poważne uszkodzenie ciała.

6 vi Instrukcja instalacji Informacje Aby zapoznać się z tematami pokrewnymi, pomocne mogą okazać się inne dokumenty: GE Security. Podręcznik użytkownika systemu (10713) GE Security. Instrukcja obsługi urządzenia SymNav Video Navigator ( ) GE Security. Przewodnik systemowy SymSecure (1080) GE Security. Podręcznik użytkownika SymSecure (pomoc online) GE Security. Podręcznik użytkownika manipulatora KTD-40 (10347) GE Security. Informacje techniczne o kablach sieciowych ( ) GE Security. Informacje dotyczące protokołu ASCII ( )

7 Rozdział 1 Wstęp Rozdział ten przedstawia system kopuły - zawiera opis produktu, opis wymagań dla kopuły i systemu oraz opis planowania systemu. Spis treści tego rozdziału: Opis produktu Informacje ogólne na temat instalacji Informacje ogólne na temat obsługi Konfiguracje systemu Zawartość opakowania Komponenty dostarczane przez klienta Wymagania wzakresiekopuł Minimalne wymagania w zakresie obciążenia Wymagania wzakresieokablowania Układanie kabli Wymagania dotyczącezasilania Wymagania w zakresie długości i rozmiaru kablazasilania Planowanie systemu Sieci cyfrowego sygnału wizyjnego Standardy dot. rozdzielczości sygnału wizyjnego i kompresji Wymagania oraz opcje składowania Łączenie w sieci kopuł IP

8 2 Instrukcja instalacji Opis produktu to seria zaawansowanych kopuł PTZ, które przekazują cyfrowy sygnał wizyjny. Przewagą cyfrowego sygnału nad konwencjonalnym sygnałem analogowym wiąże się z większą łatwością transmisji danych, ich dzieleniem oraz przechowywaniem. Cyfrowe systemy wideo ponadto dobrze się integrują w większości sieci komunikacyjnych i medialnych oraz łatwo nimi sterować za pomocą oprogramowania do zarządzania cyfrowym sygnałem wizyjnym, np. GE SymSecure lub SymNav. SymSecure to kompleksowe oprogramowanie firmy GE służące do zarządzania cyfrowym sygnałem wizyjnym. SymNav to darmowa przeglądarka cyfrowego obrazu wideo firmy GE, która jest dostarczana wraz z każdą kopułą. Dzięki kompatybilnemu oprogramowaniu wymienionemu powyżej użytkownik może sterować kopułami oraz sygnałem za pomocą sieci IP (protokół internetowy) z komputera, bez konieczności używania analogowych manipulatorów, rejestratorów, multiplekserów i przełączników. Do kompresowania i dyskretyzowania sygnału wizyjnego z prędkością odświeżania maksymalnie 30 kl./sek. (klatek na sekundę) w przypadku systemu NTSC oraz 2 kl./sek. w przypadku PAL, kopuły używają kodera MPEG-4. Aby osiągnąć maksymalną prędkość odświeżania, kopuła wymaga szerokości pasma od 1 do 2 Mb/s (megabitów na sekundę). Koder obsługuje rozdzielczość QCIF, CIF i D1. Tworzony strumień wideo MPEG-4 jest kompatybilny z rodziną rejestratorów MPEG-4 GE SymDec, rodziną kodeków MPEG-4 SymNet oraz oprogramowaniem Video Navigator. Interfejs umożliwia kompatybilność z oprogramowaniem i sprzętem rejestrującym innych producentów. Oprócz możliwości pracy w sieci, kopuły dysponują zaawansowanymi kamerami, funkcją pozycjonowania kamery eliminującą zakłócenia obrazu podczas przesuwania, graficznym interfejsem programowania umożliwiającym zmianę ustawień kamery, systemem haseł zabezpieczających przed nieuprawnionym użyciem oraz umożliwiają aktualizację oprogramowania poprzez sieć IP za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić bezpieczeństwo systemu nadzoru, należy odizolować sieć IP i zabezpieczyć przed nieuprawnionym korzystaniem. Protokół jest zgodny z poprzednimi wersjami protokołu Digiplex. Możliwa jest zatem wymiana starszych kopuł w istniejącym systemie Digiplex na kopuły. Zachodzi jednak konieczność wymiany całej kopuły (kamera, obudowa oraz uchwyty) ponieważ sprzęt nie jest kompatybilny z poprzednimi wersjami. Należy pamiętać, że kopuły wymagają większego zasilania niż CyberDome lub analogowe kopuły Legend. Zobacz Wymagania dotyczącezasilania na stronie 11 oraz Wymagania w zakresie długości i rozmiaru kablazasilania na stronie 11. Dodatkowe informacje dotyczące specyfikacji produktu oraz instrukcji programowania i obsługi znajdują się w arkuszu danych i w Podręczniku użytkownika (10713). Informacje ogólne na temat instalacji Instalacja kopuł stała się o wiele łatwiejsza po zastosowaniu innowacji dostępnych w nowej serii kopuł systemu. Przede wszystkim wszystkie połączenia kablowe zostały wbudowane w obudowę. Kabel Ethernet obsługuje strumień wideo oraz danych. Ponadto można podłączyć przewody koncentryczne i UTP do transmisji analogowego sygnału wizyjnego i danych. Kamery pracują przy użyciu pamięci obudowy, ponieważ programowanie jest przechowywane obecnie w obudowie. Takie rozwiązanie umożliwia wymianę kamer lub ich przenoszenie pomiędzy obudowami bez konieczności ponownego programowania dla każdego nowego miejsca.

9 Rozdział 1 Wstęp 3 Po instalacji, programowanie zostaje zakończone przy użyciu menu programowania sieciowego z komputera lub menu graficznych na analogowym wyjściu wideo. Oba sposoby zapewniają takie same opcje menu programowania. Dostępne są dodatkowe hasła dla instalatora, administratora oraz operatora, dzięki czemu kopuła jest w pełni chroniona przed nieuprawnionym dostępem. Domyślnie żadne hasło nie jest aktywne. Więcej informacji znajduje się w części Rozdział, Korzystanie z haseł na stronie 4. Ogólne etapy instalacji kopuły obejmują: przygotowanie powierzchni montażu oraz instalację uchwytu (jeśli jest wykorzystywany) i obudowy; przygotowanie kabli i podłączenie ich do obudowy; adresowanie obszaru działania kamery, konfigurację protokołu i zakończeń; instalację zespołu kamery; instalację osłony i aktywację haseł, jeśli mają być używane. Informacje ogólne na temat obsługi Kopuły pracują zarówno w sieci IP, jak i w systemach analogowych (zobacz Konfiguracje systemu). W systemie sieciowym, aby zapewnić sterowanie sygnałem wizyjnym oraz połączenie z oprogramowaniem (np. SymSecure lub SymNav GE), kopuły korzystają ze standardowego połączenia Ethernet. Kopuły działające w systemie analogowym oprócz złączy sieciowych zawierają również złącza wideo i danych. Istnieje możliwość połączenia analogowych kopuł Legend i cyfrowych w tym samym systemie. Obsługa kopuł odbywa się za pomocą oprogramowania do zarządzania cyfrowym sygnałem wizyjnym oraz manipulatorów. Obudowy wyposażono w złącza Ethernet, RS-48 i RS-422 dla sterowania danymi oraz Ethernet, UTP oraz złącza koncentryczne dla sygnału wizyjnego. Kabel Ethernet obsługuje strumień wideo oraz danych komunikacyjnych. Interfejs sieciowy jest kompatybilny z 10/100/Base-T Ethernet i obsługuje protokoły komunikacyjne TCP/IP w sieciach prywatnych, intranetach oraz Internecie. Oprogramowanie do zarządzania cyfrowym sygnałem wizyjnym GE SymSecure zapewnia wiele sposobów wykonywania zadań, dzięki czemu spełnia różne potrzeby pracujących osób. W dokumentacji opisano jedną podstawową metodę dla każdego opisanego zadania. Więcej informacji na temat pracy z SymSecure można uzyskać w punkcie pomocy SymSecure dostępnym przez Internet. Jeśli używasz SymNav lub innego kompatybilnego programu do zarządzania cyfrowym sygnałem wizyjnym przekazywanym z kopuł, poszukaj informacji w dokumentacji dołączonej do oprogramowania. Konfiguracje systemu Kopuł można używać w wielu różnych konfiguracjach w systemie cyfrowym i analogowym. Kopuły te nadal posiadają wbudowane odbiorniki, które dekodują polecenia analogowe wychodzące z kompatybilnych urządzeń sterujących, np. z manipulatora sterującego Digiplex lub oprogramowania sterującego ASCII.

10 4 Instrukcja instalacji Typowy system cyfrowy Rysunek 1 przedstawia typowy system o zaawansowanej budowie. W tej konfiguracji polecenia sterujące wychodzą z oprogramowania, np. GE SymSecure lub SymNav, a nie z manipulatora czy oprogramowania ASCII. Wbudowane w kopułę kodery przekazują sygnał wizyjny do zewnętrznych dekoderów zanim zostanie przesłany do monitorów, rejestratorów cyfrowych oraz systemu alarmowego. Dodatkowe informacje można znaleźć w arkuszu danych, Podręczniku użytkownika lub przewodniku po aplikacji. Rysunek 1. Typowy system cyfrowy w sieci kodek IP Legend Port Ethernet Sieæ Port Ethernet SymNet dekoder Gniazdo monitora telewizji przemys³owej Analogowy kabel koncentryczny linia KTD-40 Legend Port Ethernet Port Ethernet Sieæ Klient PC z SymNave. U ywane do konfiguracji i sterowania.

11 BIAS SWITCH POWER 12 VDC REMOVABLE TERMINAL STRIP A B EARTH GROUND RS48 A RS422 IN B A RS422 OUT B SPEAKER SHIELD + SPEAKER AUDIO KEYPAD RS48 RS BIAS SWITCH POWER 12 VDC REMOVABLE TERMINAL STRIP A B EARTH GROUND RS48 A RS422 IN B A RS422 OUT B SPEAKER SHIELD + SPEAKER AUDIO KEYPAD RS48 RS48 Rozdział 1 Wstęp Typowy zaawansowany system analogowy Rysunek 2 przedstawia typowy zaawansowany system analogowy. W tej konfiguracji polecenia sterujące przekazywane są przez rejestratory cyfrowe oraz system alarmowy, a sygnał wizyjny jest przełączany na różne monitory. Dodatkowe informacje można znaleźć w arkuszu danych, Podręczniku użytkownika lub przewodniku po aplikacji. Rysunek 2. Typowy zaawansowany system analogowy Rejestrator cyfrowy Sygnał wizyjny pętla poprzez / / Krosownica wizyjna Kopuła Lokalne wejœcia alarmów (styki bezpr¹dowe) Lokalne gniazda przekaźników Monitor 1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor Urządzenie dystrybucji danych Obudowa alarmu Wejście alarmowe moduł Alarmy/ przekaźniki Sygnał wizyjny Dane RS-422 Manipulator sterujący Manipulator sterujący Wejœcia alarmu Dane RS-48

12 2 3 BIAS SWITCH POWER 12 VDC 2 3 EARTH GROUND A RS48 B A RS422 IN B A RS422 OUT B SPEAKER SHIELD + SPEAKER Instrukcja instalacji Typowy podstawowy system analogowy Niezbędnym minimum do eksploatacji jest posiadanie przynajmniej jednego manipulatora sterującego, który jest najczęściej spotykanym urządzeniem sterującym. Zobacz Rysunek 3. Za pomocą manipulatora sterującego operator systemu może wykonywać następujące operacje: zmianę ujęcia, nachylenia, powiększenia kamery, wyszukiwanie ustawień predefiniowanych, uruchamianie makr i opcji ShadowTours. Rysunek 3. Podstawowy system analogowy REMOVABLE TERMINAL STRIP AUDIO KEYPAD RS48 RS48 Zawartość opakowania Każdy system składa się z następujących elementów: 1 obudowa 1 pakiet zawierający 4 złącza (jedno złącze dwustykowe zasilania, jedno złącze 4 stykowe przesyłania danych, jedno 12 stykowe niebieskie dla sześciu alarmów, jedno 12 stykowe zielone dla dwóch alarmów, dwóch przekaźników, sygnału video UTP) i 1 mały śrubokręt 2 instrukcje (Podręcznik instalacji i Podręcznik użytkownika, opisujący programowanie i obsługę) 1 zestaw kamery PTZ (z wbudowanym koderem IP) 1 osłona (osłony lustrzane dostarczane są razem z bawełnianymi rękawiczkami, służącymi do ich obsługi) 1 uchwyt (tylko dla wersji do montażu na ścianie i do montażu natynkowego) Zestaw może być dostarczony w postaci zbiorczej - jednego kartonu zawierającego kilka pudełek lub oddzielnie - każde pudełko zostanie dostarczone osobno. Jedno pudełko zawiera obudowę, złącza i podręczniki. Zestaw PZT, osłona i uchwyt montażowy (dla wersji montowanych na ścianie) są dostarczane w osobnych pudełkach. Należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie mają widocznych uszkodzeń. Jeżeli jakikolwiek podzespół został uszkodzony lub brakuje go w opakowaniu, nie wolno używać urządzenia, należy natychmiast skontaktować się z dostawcą. Jeśli zaistnieje konieczność zwrotu urządzenia, należy przesłać je zapakowane w oryginalne opakowanie. Do kopuł można zakupić części zapasowe. Więcej informacji znajduje się w części Lista części zamiennych na stronie.

13 Rozdział 1 Wstęp 7 Komponenty dostarczane przez klienta Kopuły są częścią ogólnego systemu wizyjnego IP. Klienci dostarczają inne komponenty systemu, np. przełączniki sieciowe, dekodery IP oraz sprzęt do zarządzania zasilaniem. Należy zapoznać się z zalecanymi i wymaganymi komponentami systemu, które klient musi zapewnić we własnym zakresie. W Wymagania wzakresiekopuł na stronie 9 znajduje się opis wymaganych kabli. Zalecany sprzęt do zarządzania zasilaniem Aby chronić sprzęt przed problemami związanymi z zasilaniem, zaleca się posiadanie poniższych komponentów. OSTRZEŻENIE: Cały sieciowy sprzęt wizyjny powinien posiadać ogranicznik skoków napięcia, kondycjoner energii oraz ochronę UPS. Zewnętrzne kamery są podatne na skoki napięcia spowodowane przez wyładowania atmosferyczne. Skoki napięcia mogą zakłócić działanie systemu oraz/lub uszkodzić sprzęt. Wbudowane ograniczniki skoków napięcia chronią sprzęt oraz jego działanie. Należy w nie wyposażyć wszystkie kamery narażone na takie ryzyko. Zalecany sprzęt do zarządzania zasilaniem: Ogranicznik skoków napięcia Kondycjoner energii UPS (zasilacz awaryjny) Kompatybilne przełączniki sieciowe Następujące przełączniki sieciowe pomyślnie przeszły testy do pracy z kopułami. Różnice dotyczące wydajności zawarte są w Zalecane przełączniki sieciowe na stronie 13. D-Link DES-32 D-Link DES-30 D-Link DGS-3024 Nortel 42-24T Nortel 42-48T Kompatybilne karty wideo Następujące karty wideo pomyślnie przeszły testy do pracy z kopułami. Seria ATI Radeon X300 ATI Rage XL PCI 8MB ATI Rage XL PCI B41 nvidia GeForce FX 900 nvidia Quadro FX1400

14 8 Instrukcja instalacji Kompatybilne dekodery IP Następujące dekodery IP pomyślnie przeszły testy do pracy z kopułami. SymNet Kompatybilne oprogramowanie do zarządzania cyfrowym sygnałem wizyjnym Następujące oprogramowanie do zarządzania cyfrowym sygnałem wizyjnym pomyślnie przeszło testy do pracy z kopułami. Opis różnic zawarty jest w Opis produktu na stronie 2. GE SymSecure OMNICAST wersja 3. lub późniejsza Kompatybilne przeglądarki cyfrowego obrazu wideo Następujące przeglądarki pomyślnie przeszły testy do pracy z kopułami. Opis różnic zawarty jest w Opcje odtwarzania na stronie 17. GE SymNav (darmowa, dostarczana wraz ze sprzętem) GE SymBrowser (darmowa) GE SymNet GE SymSecure Kompatybilne przeglądarki internetowe Następujące przeglądarki internetowe pomyślnie przeszły testy do pracy z kopułami. Internet Explorer (lub późniejsza) do przeglądania i sterowania Kompatybilne systemy operacyjne Następujące systemy operacyjne pomyślnie przeszły testy do pracy z kopułami. Windows 2000 Windows XP Windows XP Pro Kompatybilne urządzenia do składowania cyfrowego obrazu wideo Następujące urządzenia do składowania cyfrowego obrazu wideo przeszły testy do pracy z kopułami. Różnice dotyczące wydajności zawarte są w Wymagania oraz opcje składowania na stronie 1. Archiwizer GE SymSecure NVR GE SymDec

15 Rozdział 1 Wstęp 9 Wymagania wzakresiekopuł Poprawna obsługa zależy od zastosowania się do następujących wymagań związanych z obsługą, obciążeniem, kablami oraz zasilaniem właściwych dla kopuł. Minimalne wymagania w zakresie obciążenia Tabela 1 przedstawia wymagania obciążenia dla wszystkich konfiguracji kopuł. OSTRZEŻENIE: Ze względów bezpieczeństwa, powierzchnia na której montowana jest kopuła, sprzęt i procedury zastosowane podczas montażu, muszą uwzględniać wagę kopuły, uchwytu montażowego (jeśli został użyty), okablowania oraz jakiekolwiek czynniki strukturalne lub środowiskowe (np. wibracje) oraz muszą być zgodne z lokalnymi przepisami. Tabela 1. Minimalne wymagania w zakresie obciążenia dla konfiguracji kopuł Minimalne obciążenie Konfiguracja kopuły 100 lb. (4,3 kg) Odlewana z aluminium obudowa wisząca, odporna na uszkodzenia (z dowolnym uchwytem montażowym) Obudowa o wzmocnionej konstrukcji (z dowolnym uchwytem montażowym) Obudowa ciśnieniowa (z dowolnym uchwytem montażowym) Uchwyt obrotowy (z dowolną kopułą) 0 lb. (22,7 kg) Wszelkie inne konfiguracje kopuły i zamontowania Wymagania wzakresieokablowania Tabela 2 przedstawia wymagania dotyczące okablowania podłączonego do kopuły. OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić bezpieczeństwo systemu nadzoru, należy odizolować sieć IP i zabezpieczyć przed nieuprawnionym korzystaniem. Tabela 2. Wymagania w zakresie okablowania Tryb obsługi Ethernet (dla cyfrowego sygnału wizyjnego i danych) Zasilanie Wymagania w zakresie okablowania Długość stóp metrów Kabel sieciowy Ethernet CAT- (bez osłon wtyczek) Kabel 24 V napięcie stałe. Informacje, jak określać typ i rozmiar kabla do zastosowań indywidualnych, znajdują się w części Wymagania w zakresie długości i rozmiaru kablazasilania na stronie 11. Alarmy i przekaÿniki Dwużyłowy, nieekranowany przewód UTP o grubości od 0,4 mm do 0,4 mm Analogowy 7 omowy kabel koncentryczny lub Dwużyłowy, nieekranowany przewód UTP o grubości 0,4 mm Uwaga: Należy używać jedynie złącz bananowych BNC. Nie należy stosować złącz skręcanych. Dane analogowe Dla RS-422: Dwużyłowy, nieekranowany przewód UTP o grubości 0,4 mm 10,000 3,000 Dla RS-48: Dwużyłowy, ekranowany przewód UTP o grubości 0,4 mm 3, Uwaga: Podczas używania nieekranowanych kabli dwużyłowych, w celu przesyłania sygnału wizyjnego i danych, przewody mogą znajdować się w tej samej izolacji zbiorczej, pary przewodów muszą jednak być rozdzielone.

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10 OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 grudnia 2010 ZNS-CSC VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10 Spis Treści Rozdział 1 Ogólne informacje dot. Systemu... 7 Komponenty systemu... 7 Architektura

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika (Wrzesień 2002) Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST PRAWIDŁOWO UŻYTKOWANY I OBSŁUGIWANY, BĘDZIE WOLNY OD

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy Ruter ADSL 802.11b DSL-604+

Bezprzewodowy Ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Bezprzewodowy Ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Podręcznik użytkownika Wydanie pierwsze (listopad 2002) 6DSL604G...01 Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 P/N 1068258 REV B ISS 06JUL09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Producent Certyfikaty i zgodność Dyrektywy Unii

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

D-Link SecuriCam DCS-5300W

D-Link SecuriCam DCS-5300W Ulepszona bezprzewodowa kamera internetowa 2,4 GHz D-Link SecuriCam DCS-5300W Podręcznik Wersja 1.10 Sieci dla każdego (04/08/04) Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i zalety...

Bardziej szczegółowo

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu peceta i mieć ją stale w zasięgu ręki. Zachować należy zarówno instrukcję obsługi jak i opakowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów SERIA 260 Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.0 PL 1 1. WPROWADZENIE 1.1 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie informacje,

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+ Rejestrator Cyfrowy SERIE 960H: K2 K2 K2 K2 XVR-08D1+ K2 K2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. 2013.10 Strona 1 / 50

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Informacje o kamerach + obsługa przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ Vista/ 2003/ Win7) Dotyczy modeli: K2 i126b K2 i136k K2 i182hir K2 i186hir K2 i226b K2 i246k K2 i292hir K2

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

VIP XD HD VIP-XDHD. Instrukcja instalacji

VIP XD HD VIP-XDHD. Instrukcja instalacji VIP XD HD VIP-XDHD pl Instrukcja instalacji VIP XD HD Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 5 1.1 Ryzyko porażenia prądem elektrycznym 5 1.2 Instalacja i obsługa 5 1.3 Czynności konserwacyjne

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Instrukcja obsługi przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ 2003/ Win7/ Vista) Dotyczy modeli: K2 i125b.ccd K2 i125b.wdr K2 i145k.wdr K2 i155kir.wdr K2 i165hir.wdr K2 i175hir.wdr K2

Bardziej szczegółowo