GE Security. Legend IP Instrukcja instalacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GE Security. Legend IP Instrukcja instalacji"

Transkrypt

1 GE Security Instrukcja instalacji

2 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Umowa licencyjna Przeznaczenie Zgodność z przepisami FCC Copyright 2008, GE Security Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie niniejszego dokumentu w całości lub w częściach albo powielanie go w inny sposób bez pisemnej zgody firmy GE poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez prawo Stanów Zjednoczonych jest zabronione. Numer dokumentu: 10712A_PL (November 2008) INFORMACJE ZAWARTE W TYM DOKUMENCIE MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA. FIRMA GE NIE ODPOWIADA ZA NIEDOKŁADNOŚCI LUB POMINIĘCIA, A TAKŻE WYRANIE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY I NIEBEZPIECZEŃSTWO OSÓB LUB INNE, ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z UŻYTKOWANIEM LUB ZASTOSOWANIEM WSZELKICH INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE. W CELU UZYSKANIA NAJNOWSZEJ DOKUMENTACJI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM SPRZEDAWCĄ LUB ODWIEDZIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ Ta publikacja może zawierać przykładowe ilustracje ekranów oraz raporty, z którymi użytkownik styka się w codziennej eksploatacji. Do przykładowych informacji mogą należeć także fikcyjne nazwiska osób i firm. Wszelkie podobieństwo do nazwisk osób i firm istniejących naprawdę oraz ich adresów jest całkowicie przypadkowe. GE oraz logo GE są zastrzeżonymi znakami towarowymi koncernu General Electric. Produkt oraz logo Legend są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy GE Security. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. Oprogramowanie GE dołączone do produktów GE zostało stworzone przez tę firmę, jest przekazywane na licencji i może być używane lub kopiowane tylko zgodnie z warunkami licencji. NINIEJSZY PROGRAM JEST DOSTARCZANY Z ZASTRZEŻENIEM WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. PRZECHOWYWANIE GO PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 30 DNI, JEŚLI NASTĄPI OTWARCIE ZAPIĘCZĘTOWANEGO OPAKOWANIA PROGRAMU, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ PROGRAM LUB WYKORZYSTANIE PROGRAMU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZOSTANIE POTRAKTOWANE JAKO PRZYJĘCIE WARUNKÓW UMOWY. W PRZYPADKU NIEPRZYJĘCIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIEWYKORZYSTANY PROGRAM ORAZ KAŻDY TOWARZYSZĄCY MU DOKUMENT NALEŻY NATYCHMIAST ZWRÓCIĆ FIRMIE GE, ABY UZYSKAĆ PEŁNY ZWROT PONIESIONEJ OPŁATY LICENCYJNEJ (ABY UZYSKAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU PROGRAMÓW ZASZYFROWANYCH LUB STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ URZĄDZENIA, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ). Niniejszy produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany; prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zawierającą parametry techniczne produktu oraz pozostałymi dokumentami przeznaczonymi dla użytkownika. Najnowsze informacje o produktach można uzyskać u lokalnego sprzedawcy lub znaleźć w witrynie internetowej pod adresem Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy A zgodnie z częścią 1 norm FCC. Wartości graniczne określono w celu zapewnienia należytego zabezpieczenia przed powstawaniem szkodliwych zakłóceń w otoczeniu pracującego urządzenia. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może stanowić źródło promieniowania energii o częstotliwości radiowej; jeżeli nie zostanie więc zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może stać się źródłem szkodliwych zakłóceń w komunikacji radiowej. Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, niezatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do używania tego urządzenia.

3 iii Wstęp v Oznaczenia stosowane w tej dokumentacji v Ostrzeżenia oraz symbole bezpieczeństwa v Informacje vi Rozdział 1. Wstęp Opis produktu Informacje ogólne na temat instalacji Informacje ogólne na temat obsługi Konfiguracje systemu Zawartość opakowania Komponenty dostarczane przez klienta Zalecany sprzęt do zarządzania zasilaniem Kompatybilne przełączniki sieciowe Kompatybilne karty wideo Kompatybilne dekodery IP Kompatybilne oprogramowanie do zarządzania cyfrowym sygnałem wizyjnym Kompatybilne przeglądarki cyfrowego obrazu wideo Kompatybilne przeglądarki internetowe Kompatybilne systemy operacyjne Kompatybilne urządzenia do składowania cyfrowego obrazu wideo Wymagania wzakresiekopuł Minimalne wymagania w zakresie obciążenia Wymagania wzakresieokablowania Układanie kabli Wymagania dotyczącezasilania Wymagania w zakresie długości i rozmiaru kablazasilania Planowanie systemu Sieci cyfrowego sygnału wizyjnego Standardy dot. rozdzielczości sygnału wizyjnego i kompresji Wymagania oraz opcje składowania Łączenie w sieci kopuł IP Rozdział 2. Montaż obudowy i okablowania Typy montażu i obudów Obudowy do montażu natynkowego Przygotowanie powierzchni montażowej Montaż obudowy Obudowy do montażu zawieszanego Przygotowanie powierzchni montażowej Montaż obudowy Przygotowanie kabli

4 iv Instrukcja instalacji Rozdział 3. Okablowanie i adresowanie kopuły Komponenty używane przy obsłudze podstawowej i zaawansowanej Podłączanie przewodów do płyty obudowy Instalacja pierścienia kabli Przypisywanie kamerze obszaru obserwacji i konfiguracja protokołu Ustawienie terminowania Rozdział 4. Instalacja zespołu kamery i osłony Instalacja zespołu kamery Instalacja osłony Rozdział. Korzystanie z haseł Hasła nieaktywne domyślnie Włączanie haseł Rozdział. Rozwiązywanie problemów, konserwacja, wsparcie techniczne Rozwiązywanie problemów Typowe problemy podczas instalacji Kontrolne diody LED Sprawdzanie podłączeń do sieci Konserwacja Przeładowywanie oraz ponowne uruchamianie kopuły Czyszczenie osłony Lista części zamiennych Skontaktuj się z nami Publikacje online Załącznik A. Montaż poszczególnych uchwytów GEA-102 wysięgnik ścienny Montaż wysięgnika ściennego Otwieranie otworu kanału doprowadzenia kabli Zestawdo montażu sufitowego teownika GEA Montaż zestawu na teowniku sufitowym Załącznik B. Podłączenie Tyco/AD Sprawdzanie wersji oprogramowania kopuły i oprogramowania AHC Połączenie manipulatorów Tyco/AD do kopuł Indeks

5 v Wstęp Niniejszy dokument to Instrukcja instalacji firmy GE. Zawiera on opis produktu oraz szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji wszystkich modeli. Są także dostępne informacje potrzebne do skontaktowania się zdziałem pomocy technicznej w przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości. Informacje dotyczące programowania i instrukcja obsługi zawarte są w Podręczniku użytkownika systemu. Aby skutecznie korzystać z niniejszego dokumentu, muszą być spełnione następujące wymagania minimalne: podstawowa wiedza o systemach telewizji przemysłowej (CCTV) i jej opcjach; podstawowa wiedza o okablowaniu elektrycznym i połączeniach elektrycznych niskiego napięcia. Przed przystąpieniem do instalacji lub korzystania z tego produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją icałą dokumentacją pomocniczą. Aktualne wersje tego dokumentu oraz innej dokumentacji znajdują się w witrynie internetowej naszej firmy. Informacje o tym, jak uzyskać dostęp do naszej biblioteki publikacji, znajdują się w rozdziale Publikacje online na stronie. Uwaga: Instalację każdego sprzętu winien przeprowadzać wykwalifikowany pracownik serwisu posiadający wszelkie wymagane uprawnienia. Oznaczenia stosowane w tej dokumentacji W dokumencie obowiązują następujące style: Pogrubienie Kursywa Elementy menu i przyciski. Wyróżnienie wskazówki lub punktu, terminy specjalne. Nazwy plików, ścieżek, okien, okienek, kart, pól, zmiennych i innych elementów graficznego interfejsu użytkownika. Tytuły książek i różnych dokumentów. Kursywa niebieska Czcionka nieproporcjon alna (Wersja elektroniczna). Hiperłącza do odnośników, tematy pokrewne i adresy URL. Tekst wyświetlany na ekranie monitora komputera. Sekwencje programowania lub kodowania. Ostrzeżenia oraz symbole bezpieczeństwa W instrukcji mogą pojawić się następujące ostrzeżenia: OSTRZE ENIE:Pouczenia informują o warunkach lub praktykach, w wyniku których może dojść do uszkodzenia sprzętu lub innych przedmiotów. OSTRZE ENIE:Ostrzeżenia informują o warunkach lub praktykach, które mogą spowodować zniszczenie sprzętu lub poważne uszkodzenie ciała.

6 vi Instrukcja instalacji Informacje Aby zapoznać się z tematami pokrewnymi, pomocne mogą okazać się inne dokumenty: GE Security. Podręcznik użytkownika systemu (10713) GE Security. Instrukcja obsługi urządzenia SymNav Video Navigator ( ) GE Security. Przewodnik systemowy SymSecure (1080) GE Security. Podręcznik użytkownika SymSecure (pomoc online) GE Security. Podręcznik użytkownika manipulatora KTD-40 (10347) GE Security. Informacje techniczne o kablach sieciowych ( ) GE Security. Informacje dotyczące protokołu ASCII ( )

7 Rozdział 1 Wstęp Rozdział ten przedstawia system kopuły - zawiera opis produktu, opis wymagań dla kopuły i systemu oraz opis planowania systemu. Spis treści tego rozdziału: Opis produktu Informacje ogólne na temat instalacji Informacje ogólne na temat obsługi Konfiguracje systemu Zawartość opakowania Komponenty dostarczane przez klienta Wymagania wzakresiekopuł Minimalne wymagania w zakresie obciążenia Wymagania wzakresieokablowania Układanie kabli Wymagania dotyczącezasilania Wymagania w zakresie długości i rozmiaru kablazasilania Planowanie systemu Sieci cyfrowego sygnału wizyjnego Standardy dot. rozdzielczości sygnału wizyjnego i kompresji Wymagania oraz opcje składowania Łączenie w sieci kopuł IP

8 2 Instrukcja instalacji Opis produktu to seria zaawansowanych kopuł PTZ, które przekazują cyfrowy sygnał wizyjny. Przewagą cyfrowego sygnału nad konwencjonalnym sygnałem analogowym wiąże się z większą łatwością transmisji danych, ich dzieleniem oraz przechowywaniem. Cyfrowe systemy wideo ponadto dobrze się integrują w większości sieci komunikacyjnych i medialnych oraz łatwo nimi sterować za pomocą oprogramowania do zarządzania cyfrowym sygnałem wizyjnym, np. GE SymSecure lub SymNav. SymSecure to kompleksowe oprogramowanie firmy GE służące do zarządzania cyfrowym sygnałem wizyjnym. SymNav to darmowa przeglądarka cyfrowego obrazu wideo firmy GE, która jest dostarczana wraz z każdą kopułą. Dzięki kompatybilnemu oprogramowaniu wymienionemu powyżej użytkownik może sterować kopułami oraz sygnałem za pomocą sieci IP (protokół internetowy) z komputera, bez konieczności używania analogowych manipulatorów, rejestratorów, multiplekserów i przełączników. Do kompresowania i dyskretyzowania sygnału wizyjnego z prędkością odświeżania maksymalnie 30 kl./sek. (klatek na sekundę) w przypadku systemu NTSC oraz 2 kl./sek. w przypadku PAL, kopuły używają kodera MPEG-4. Aby osiągnąć maksymalną prędkość odświeżania, kopuła wymaga szerokości pasma od 1 do 2 Mb/s (megabitów na sekundę). Koder obsługuje rozdzielczość QCIF, CIF i D1. Tworzony strumień wideo MPEG-4 jest kompatybilny z rodziną rejestratorów MPEG-4 GE SymDec, rodziną kodeków MPEG-4 SymNet oraz oprogramowaniem Video Navigator. Interfejs umożliwia kompatybilność z oprogramowaniem i sprzętem rejestrującym innych producentów. Oprócz możliwości pracy w sieci, kopuły dysponują zaawansowanymi kamerami, funkcją pozycjonowania kamery eliminującą zakłócenia obrazu podczas przesuwania, graficznym interfejsem programowania umożliwiającym zmianę ustawień kamery, systemem haseł zabezpieczających przed nieuprawnionym użyciem oraz umożliwiają aktualizację oprogramowania poprzez sieć IP za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić bezpieczeństwo systemu nadzoru, należy odizolować sieć IP i zabezpieczyć przed nieuprawnionym korzystaniem. Protokół jest zgodny z poprzednimi wersjami protokołu Digiplex. Możliwa jest zatem wymiana starszych kopuł w istniejącym systemie Digiplex na kopuły. Zachodzi jednak konieczność wymiany całej kopuły (kamera, obudowa oraz uchwyty) ponieważ sprzęt nie jest kompatybilny z poprzednimi wersjami. Należy pamiętać, że kopuły wymagają większego zasilania niż CyberDome lub analogowe kopuły Legend. Zobacz Wymagania dotyczącezasilania na stronie 11 oraz Wymagania w zakresie długości i rozmiaru kablazasilania na stronie 11. Dodatkowe informacje dotyczące specyfikacji produktu oraz instrukcji programowania i obsługi znajdują się w arkuszu danych i w Podręczniku użytkownika (10713). Informacje ogólne na temat instalacji Instalacja kopuł stała się o wiele łatwiejsza po zastosowaniu innowacji dostępnych w nowej serii kopuł systemu. Przede wszystkim wszystkie połączenia kablowe zostały wbudowane w obudowę. Kabel Ethernet obsługuje strumień wideo oraz danych. Ponadto można podłączyć przewody koncentryczne i UTP do transmisji analogowego sygnału wizyjnego i danych. Kamery pracują przy użyciu pamięci obudowy, ponieważ programowanie jest przechowywane obecnie w obudowie. Takie rozwiązanie umożliwia wymianę kamer lub ich przenoszenie pomiędzy obudowami bez konieczności ponownego programowania dla każdego nowego miejsca.

9 Rozdział 1 Wstęp 3 Po instalacji, programowanie zostaje zakończone przy użyciu menu programowania sieciowego z komputera lub menu graficznych na analogowym wyjściu wideo. Oba sposoby zapewniają takie same opcje menu programowania. Dostępne są dodatkowe hasła dla instalatora, administratora oraz operatora, dzięki czemu kopuła jest w pełni chroniona przed nieuprawnionym dostępem. Domyślnie żadne hasło nie jest aktywne. Więcej informacji znajduje się w części Rozdział, Korzystanie z haseł na stronie 4. Ogólne etapy instalacji kopuły obejmują: przygotowanie powierzchni montażu oraz instalację uchwytu (jeśli jest wykorzystywany) i obudowy; przygotowanie kabli i podłączenie ich do obudowy; adresowanie obszaru działania kamery, konfigurację protokołu i zakończeń; instalację zespołu kamery; instalację osłony i aktywację haseł, jeśli mają być używane. Informacje ogólne na temat obsługi Kopuły pracują zarówno w sieci IP, jak i w systemach analogowych (zobacz Konfiguracje systemu). W systemie sieciowym, aby zapewnić sterowanie sygnałem wizyjnym oraz połączenie z oprogramowaniem (np. SymSecure lub SymNav GE), kopuły korzystają ze standardowego połączenia Ethernet. Kopuły działające w systemie analogowym oprócz złączy sieciowych zawierają również złącza wideo i danych. Istnieje możliwość połączenia analogowych kopuł Legend i cyfrowych w tym samym systemie. Obsługa kopuł odbywa się za pomocą oprogramowania do zarządzania cyfrowym sygnałem wizyjnym oraz manipulatorów. Obudowy wyposażono w złącza Ethernet, RS-48 i RS-422 dla sterowania danymi oraz Ethernet, UTP oraz złącza koncentryczne dla sygnału wizyjnego. Kabel Ethernet obsługuje strumień wideo oraz danych komunikacyjnych. Interfejs sieciowy jest kompatybilny z 10/100/Base-T Ethernet i obsługuje protokoły komunikacyjne TCP/IP w sieciach prywatnych, intranetach oraz Internecie. Oprogramowanie do zarządzania cyfrowym sygnałem wizyjnym GE SymSecure zapewnia wiele sposobów wykonywania zadań, dzięki czemu spełnia różne potrzeby pracujących osób. W dokumentacji opisano jedną podstawową metodę dla każdego opisanego zadania. Więcej informacji na temat pracy z SymSecure można uzyskać w punkcie pomocy SymSecure dostępnym przez Internet. Jeśli używasz SymNav lub innego kompatybilnego programu do zarządzania cyfrowym sygnałem wizyjnym przekazywanym z kopuł, poszukaj informacji w dokumentacji dołączonej do oprogramowania. Konfiguracje systemu Kopuł można używać w wielu różnych konfiguracjach w systemie cyfrowym i analogowym. Kopuły te nadal posiadają wbudowane odbiorniki, które dekodują polecenia analogowe wychodzące z kompatybilnych urządzeń sterujących, np. z manipulatora sterującego Digiplex lub oprogramowania sterującego ASCII.

10 4 Instrukcja instalacji Typowy system cyfrowy Rysunek 1 przedstawia typowy system o zaawansowanej budowie. W tej konfiguracji polecenia sterujące wychodzą z oprogramowania, np. GE SymSecure lub SymNav, a nie z manipulatora czy oprogramowania ASCII. Wbudowane w kopułę kodery przekazują sygnał wizyjny do zewnętrznych dekoderów zanim zostanie przesłany do monitorów, rejestratorów cyfrowych oraz systemu alarmowego. Dodatkowe informacje można znaleźć w arkuszu danych, Podręczniku użytkownika lub przewodniku po aplikacji. Rysunek 1. Typowy system cyfrowy w sieci kodek IP Legend Port Ethernet Sieæ Port Ethernet SymNet dekoder Gniazdo monitora telewizji przemys³owej Analogowy kabel koncentryczny linia KTD-40 Legend Port Ethernet Port Ethernet Sieæ Klient PC z SymNave. U ywane do konfiguracji i sterowania.

11 BIAS SWITCH POWER 12 VDC REMOVABLE TERMINAL STRIP A B EARTH GROUND RS48 A RS422 IN B A RS422 OUT B SPEAKER SHIELD + SPEAKER AUDIO KEYPAD RS48 RS BIAS SWITCH POWER 12 VDC REMOVABLE TERMINAL STRIP A B EARTH GROUND RS48 A RS422 IN B A RS422 OUT B SPEAKER SHIELD + SPEAKER AUDIO KEYPAD RS48 RS48 Rozdział 1 Wstęp Typowy zaawansowany system analogowy Rysunek 2 przedstawia typowy zaawansowany system analogowy. W tej konfiguracji polecenia sterujące przekazywane są przez rejestratory cyfrowe oraz system alarmowy, a sygnał wizyjny jest przełączany na różne monitory. Dodatkowe informacje można znaleźć w arkuszu danych, Podręczniku użytkownika lub przewodniku po aplikacji. Rysunek 2. Typowy zaawansowany system analogowy Rejestrator cyfrowy Sygnał wizyjny pętla poprzez / / Krosownica wizyjna Kopuła Lokalne wejœcia alarmów (styki bezpr¹dowe) Lokalne gniazda przekaźników Monitor 1 Monitor 2 Monitor 3 Monitor Urządzenie dystrybucji danych Obudowa alarmu Wejście alarmowe moduł Alarmy/ przekaźniki Sygnał wizyjny Dane RS-422 Manipulator sterujący Manipulator sterujący Wejœcia alarmu Dane RS-48

12 2 3 BIAS SWITCH POWER 12 VDC 2 3 EARTH GROUND A RS48 B A RS422 IN B A RS422 OUT B SPEAKER SHIELD + SPEAKER Instrukcja instalacji Typowy podstawowy system analogowy Niezbędnym minimum do eksploatacji jest posiadanie przynajmniej jednego manipulatora sterującego, który jest najczęściej spotykanym urządzeniem sterującym. Zobacz Rysunek 3. Za pomocą manipulatora sterującego operator systemu może wykonywać następujące operacje: zmianę ujęcia, nachylenia, powiększenia kamery, wyszukiwanie ustawień predefiniowanych, uruchamianie makr i opcji ShadowTours. Rysunek 3. Podstawowy system analogowy REMOVABLE TERMINAL STRIP AUDIO KEYPAD RS48 RS48 Zawartość opakowania Każdy system składa się z następujących elementów: 1 obudowa 1 pakiet zawierający 4 złącza (jedno złącze dwustykowe zasilania, jedno złącze 4 stykowe przesyłania danych, jedno 12 stykowe niebieskie dla sześciu alarmów, jedno 12 stykowe zielone dla dwóch alarmów, dwóch przekaźników, sygnału video UTP) i 1 mały śrubokręt 2 instrukcje (Podręcznik instalacji i Podręcznik użytkownika, opisujący programowanie i obsługę) 1 zestaw kamery PTZ (z wbudowanym koderem IP) 1 osłona (osłony lustrzane dostarczane są razem z bawełnianymi rękawiczkami, służącymi do ich obsługi) 1 uchwyt (tylko dla wersji do montażu na ścianie i do montażu natynkowego) Zestaw może być dostarczony w postaci zbiorczej - jednego kartonu zawierającego kilka pudełek lub oddzielnie - każde pudełko zostanie dostarczone osobno. Jedno pudełko zawiera obudowę, złącza i podręczniki. Zestaw PZT, osłona i uchwyt montażowy (dla wersji montowanych na ścianie) są dostarczane w osobnych pudełkach. Należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie mają widocznych uszkodzeń. Jeżeli jakikolwiek podzespół został uszkodzony lub brakuje go w opakowaniu, nie wolno używać urządzenia, należy natychmiast skontaktować się z dostawcą. Jeśli zaistnieje konieczność zwrotu urządzenia, należy przesłać je zapakowane w oryginalne opakowanie. Do kopuł można zakupić części zapasowe. Więcej informacji znajduje się w części Lista części zamiennych na stronie.

13 Rozdział 1 Wstęp 7 Komponenty dostarczane przez klienta Kopuły są częścią ogólnego systemu wizyjnego IP. Klienci dostarczają inne komponenty systemu, np. przełączniki sieciowe, dekodery IP oraz sprzęt do zarządzania zasilaniem. Należy zapoznać się z zalecanymi i wymaganymi komponentami systemu, które klient musi zapewnić we własnym zakresie. W Wymagania wzakresiekopuł na stronie 9 znajduje się opis wymaganych kabli. Zalecany sprzęt do zarządzania zasilaniem Aby chronić sprzęt przed problemami związanymi z zasilaniem, zaleca się posiadanie poniższych komponentów. OSTRZEŻENIE: Cały sieciowy sprzęt wizyjny powinien posiadać ogranicznik skoków napięcia, kondycjoner energii oraz ochronę UPS. Zewnętrzne kamery są podatne na skoki napięcia spowodowane przez wyładowania atmosferyczne. Skoki napięcia mogą zakłócić działanie systemu oraz/lub uszkodzić sprzęt. Wbudowane ograniczniki skoków napięcia chronią sprzęt oraz jego działanie. Należy w nie wyposażyć wszystkie kamery narażone na takie ryzyko. Zalecany sprzęt do zarządzania zasilaniem: Ogranicznik skoków napięcia Kondycjoner energii UPS (zasilacz awaryjny) Kompatybilne przełączniki sieciowe Następujące przełączniki sieciowe pomyślnie przeszły testy do pracy z kopułami. Różnice dotyczące wydajności zawarte są w Zalecane przełączniki sieciowe na stronie 13. D-Link DES-32 D-Link DES-30 D-Link DGS-3024 Nortel 42-24T Nortel 42-48T Kompatybilne karty wideo Następujące karty wideo pomyślnie przeszły testy do pracy z kopułami. Seria ATI Radeon X300 ATI Rage XL PCI 8MB ATI Rage XL PCI B41 nvidia GeForce FX 900 nvidia Quadro FX1400

14 8 Instrukcja instalacji Kompatybilne dekodery IP Następujące dekodery IP pomyślnie przeszły testy do pracy z kopułami. SymNet Kompatybilne oprogramowanie do zarządzania cyfrowym sygnałem wizyjnym Następujące oprogramowanie do zarządzania cyfrowym sygnałem wizyjnym pomyślnie przeszło testy do pracy z kopułami. Opis różnic zawarty jest w Opis produktu na stronie 2. GE SymSecure OMNICAST wersja 3. lub późniejsza Kompatybilne przeglądarki cyfrowego obrazu wideo Następujące przeglądarki pomyślnie przeszły testy do pracy z kopułami. Opis różnic zawarty jest w Opcje odtwarzania na stronie 17. GE SymNav (darmowa, dostarczana wraz ze sprzętem) GE SymBrowser (darmowa) GE SymNet GE SymSecure Kompatybilne przeglądarki internetowe Następujące przeglądarki internetowe pomyślnie przeszły testy do pracy z kopułami. Internet Explorer (lub późniejsza) do przeglądania i sterowania Kompatybilne systemy operacyjne Następujące systemy operacyjne pomyślnie przeszły testy do pracy z kopułami. Windows 2000 Windows XP Windows XP Pro Kompatybilne urządzenia do składowania cyfrowego obrazu wideo Następujące urządzenia do składowania cyfrowego obrazu wideo przeszły testy do pracy z kopułami. Różnice dotyczące wydajności zawarte są w Wymagania oraz opcje składowania na stronie 1. Archiwizer GE SymSecure NVR GE SymDec

15 Rozdział 1 Wstęp 9 Wymagania wzakresiekopuł Poprawna obsługa zależy od zastosowania się do następujących wymagań związanych z obsługą, obciążeniem, kablami oraz zasilaniem właściwych dla kopuł. Minimalne wymagania w zakresie obciążenia Tabela 1 przedstawia wymagania obciążenia dla wszystkich konfiguracji kopuł. OSTRZEŻENIE: Ze względów bezpieczeństwa, powierzchnia na której montowana jest kopuła, sprzęt i procedury zastosowane podczas montażu, muszą uwzględniać wagę kopuły, uchwytu montażowego (jeśli został użyty), okablowania oraz jakiekolwiek czynniki strukturalne lub środowiskowe (np. wibracje) oraz muszą być zgodne z lokalnymi przepisami. Tabela 1. Minimalne wymagania w zakresie obciążenia dla konfiguracji kopuł Minimalne obciążenie Konfiguracja kopuły 100 lb. (4,3 kg) Odlewana z aluminium obudowa wisząca, odporna na uszkodzenia (z dowolnym uchwytem montażowym) Obudowa o wzmocnionej konstrukcji (z dowolnym uchwytem montażowym) Obudowa ciśnieniowa (z dowolnym uchwytem montażowym) Uchwyt obrotowy (z dowolną kopułą) 0 lb. (22,7 kg) Wszelkie inne konfiguracje kopuły i zamontowania Wymagania wzakresieokablowania Tabela 2 przedstawia wymagania dotyczące okablowania podłączonego do kopuły. OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić bezpieczeństwo systemu nadzoru, należy odizolować sieć IP i zabezpieczyć przed nieuprawnionym korzystaniem. Tabela 2. Wymagania w zakresie okablowania Tryb obsługi Ethernet (dla cyfrowego sygnału wizyjnego i danych) Zasilanie Wymagania w zakresie okablowania Długość stóp metrów Kabel sieciowy Ethernet CAT- (bez osłon wtyczek) Kabel 24 V napięcie stałe. Informacje, jak określać typ i rozmiar kabla do zastosowań indywidualnych, znajdują się w części Wymagania w zakresie długości i rozmiaru kablazasilania na stronie 11. Alarmy i przekaÿniki Dwużyłowy, nieekranowany przewód UTP o grubości od 0,4 mm do 0,4 mm Analogowy 7 omowy kabel koncentryczny lub Dwużyłowy, nieekranowany przewód UTP o grubości 0,4 mm Uwaga: Należy używać jedynie złącz bananowych BNC. Nie należy stosować złącz skręcanych. Dane analogowe Dla RS-422: Dwużyłowy, nieekranowany przewód UTP o grubości 0,4 mm 10,000 3,000 Dla RS-48: Dwużyłowy, ekranowany przewód UTP o grubości 0,4 mm 3, Uwaga: Podczas używania nieekranowanych kabli dwużyłowych, w celu przesyłania sygnału wizyjnego i danych, przewody mogą znajdować się w tej samej izolacji zbiorczej, pary przewodów muszą jednak być rozdzielone.

16 10 Instrukcja instalacji Układanie kabli Przy układaniu kabli, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Ogólną zasadą jest, aby zapełniać kanał kabli w maksymalnie 0% jego pojemności. Należy utrzymać 40% wolnej pojemności. Na to, ile kabli może zostać doprowadzonych do kopuły, składa się wiele czynników. Ograniczenia pojemności obejmują: liczbę kabli rozmiar kabli liczbę podłączonych alarmów i przekaźników wykorzystanie kabli jedno- lub wielożyłowych użycie (lub brak użycia) puszki połączeniowej Rysunek 4 przedstawia ilustrację pojemności kabli dla trzech standardowych zastosowań. Należy pamiętać, że kable o takiej samej średnicy przewodnika nie muszą mieć takiej samej grubości. Na grubość kabli o takiej samej średnicy mają wpływ takie czynniki jak: ekranowanie, klasa, a także parametry zastosowane przez producenta. Firma GE pozostawia wybór właściwych kabli uwadze użytkownika/montera, pracującego według lokalnych przepisów. Rysunek 4. Trzy dopuszczalne, standardowe możliwości okablowania 3/43/4in. cala œrednicy dia. 3/43/4in. cala œrednicy dia. 3/43/4in. cala œrednicy dia. Power Zasilanie Ethernet Port Ethernet Procent zapełnienia kanału = 1% Zawiera: Sieć Ethernet: CAT- (0,1 cala średnicy) Zasilanie: jeden kabel AWG UTP 18 (0,21 cala średnicy) Alarmy: brak Przekaźniki: brak Sygnał wizyjny: brak kabla sygnału analogowego Dane: brak kabla danych analogowych Sygnał wizyjny Alarms Alarmy (4) Przekaźniki Video Relays (2) Ethernet Port Ethernet Power ZasilanieSygnał wizyjny Dane Video Data (połączenie szeregowe) (daisy chained) Data Dane (daisy (połączenie chained) szeregowe) Procent zapełnienia kanału = 38% Zawiera: Sieć Ethernet: CAT- (0,1 cala średnicy) Zasilanie: jeden kabel AWG UTP 1 (0,2 cala średnicy) Alarmy: brak Przekaźniki: brak Sygnał wizyjny: jeden kabel koncentryczny 9U/U (0,24 cala średnicy) Dane: dwa kable AWG UTP 22 (0,19 cala średnicy) Alarmy Alarms (wielozłącze) (multiconductor) Ethernet Port Ethernet Power Zasilanie Dane Data (połączenie (daisy szeregowe) chained) Data Dane (daisy (połączenie chained) szeregowe) Procent zapełnienia kanału = 3% Zawiera: Sieć Ethernet: CAT- (0,1 cala średnicy) Zasilanie: jeden kabel AWG UTP 18 (0,21 cala średnicy) Alarmy: 24jeden kabel AWG UTP 24 (0,11 cala średnicy) Przekaźniki: 24jeden kabel AWG UTP 24 (0,11 cala średnicy) Sygnał wizyjny: jeden kabel koncentryczny 9U/U (0,24 cala średnicy) Dane: jeden kabel AWG UTP 22 (0,19 cala średnicy) Uwaga: Grubość kabli o tej samej średnicy będzie się różnić w zależności od producenta, klasy i ekranowania. W związku z tym należy pamiętać, że możliwe jest wykorzystanie 0% pojemności kanału kablowego różną liczbą kabli, w zależności od wyboru.

17 Rozdział 1 Wstęp 11 Wymagania dotyczącezasilania Wszystkie kopuły wymagają zasilania 24 V prądem stałym, w celu umożliwienia pracy zespołów PTZ, kamer i modułów ogrzewania/wentylatorów kopuły (jeśli są zainstalowane). Wymagania zasilania uruchomienia i pracy operacyjnej różnią się w zależności od modelu (Tabela 3). Należy pamiętać, że kopuły wymagają większego zasilania niż CyberDome lub analogowe kopuły Legend, które mogą potrzebować zmiany kabli dla kopuł. OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie zasilaczy oznaczonych jako klasa 2 o wymaganej mocy znamionowej podanej na poszczególnych urządzeniach. Tabela 3. Pobór mocy dla napięcia pracy 24 V prądu stałego (±4 V) Model Moc rozruchowa Moc pracy Kopuła bez ogrzewania/wentylatora 30 W 24 W Kopuła z ogrzewaniem/wentylatorem 0 W 44 W Kopuły: odporna na uszkodzenia i wzmocniona z ogrzewaniem/wentylatorem 2 W 100 W 74 W Wymagania w zakresie długości i rozmiaru kablazasilania Użycie kabla zasilania o odpowiedniej średnicy zapewnia właściwą pracę systemu i chroni przed spadkami napięcia. Informacje na temat zalecanej średnicy przy określonej długości kabla dla różnych modeli kopuł przedstawiono w Tabela 4. Tabela 4. Informacja o zalecanej średnicy kabla przy określonej długości oparta jest o założenie zastosowania napięcia 24 V prądu stałego (±4 V). Średnica przewodu Kopuła bez ogrzewania/wentylatora (30 W) Kopuła z ogrzewaniem/wentylatorem (0 W) Kopuła wzmocniona z ogrzewaniem/wentylatorem (100 W) AWG mm 2 stóp metrów stóp metrów stóp metrów

18 12 Instrukcja instalacji Planowanie systemu Przed zainstalowaniem oraz zaprogramowaniem urządzeń nadzorujących należy upewnić się, czy zaplanowany system odpowiada danym potrzebom. Wybrane rozwiązania sieciowe, które mają wpływ na kompresowanie i przesyłanie sygnału wizyjnego muszą spełniać określone wymagania, aby jakość i prędkość sygnału oraz pojemność przechowywania w systemie odpowiadały konkretnym potrzebom. Należy uwzględnić każde z poniższych zagadnień. Jeśli w tej części nie znajdziesz odpowiedzi na swoje wątpliwości, inżynierowie GE Security z pewnością pomogą Tobie odpowiednio zaprojektować system. W tym celu skontaktuj się ze swoim dealerem, reprezentantem handlowym lub GE Security za pośrednictwem strony internetowej Sieci cyfrowego sygnału wizyjnego Topologie sieci mogą się znacznie różnić w przypadku projektu uwzględniającego jeden budynek z szybką siecią i projektu systemu obejmującego kilka lokalizacji zarządzanych z jednego centrum. Jeśli łączysz odległe biura ze sobą lub do jednostki centralnej, podczas definiowania prędkości i pojemności sieci musisz uwzględnić przepustowość łączy, opóźnienie oraz szerokość pasma. Szerokość pasma to element fizyczny, który jest najłatwiej kontrolować. Przepustowość to ilość danych, które można przesłać siecią w określonym okresie czasu - zwykle wyrażona w bitach na sekundę (b/s) w przypadku urządzeń cyfrowych oraz w przypadku urządzeń analogowych w cyklach na sekundę (Hz). Im większa przepustowość, tym szybszy przesył danych. Opóźnienie to ilość czasu, jaki jest potrzebny, aby przesłać pakiet ze źródła do celu. Im mniejsze opóźnienie, tym szybszy przesył danych. Szerokość pasma to rzeczywista pojemność przewodu sieciowego. Im większa szerokość pasma, tym szybszy przesył danych. Szerokość pasma Najpierw określ pole użytkowe sygnału wizyjnego (ilość danych sygnału, a nie danych operacyjnych), które przewidujesz, a następnie określ, z jaką prędkością chcesz, aby dane były przesyłane w sieci. Po rozważeniu koniecznej rozdzielczości (Standard rozdzielczości sygnału wizyjnego na stronie 1), prędkości transmisji danych (Standardy dot. kompresji i prędkości przesyłu danych na stronie 1), przepustowości oraz opóźnienia, należy określić, jaka jest potrzebna pojemność kabla sieciowego. Cyfrowy sygnał wizyjny na żywo zwykle wymaga szerokości pasma typowego dla szybkich sieci LAN (gigabit na sekundę) przy stosunkowo dużej rozdzielczości, prędkości transmisji oraz liczbie kanałów. Tabela przedstawia przykładowe szerokości pasma. Jeśli potrzebujesz pomocy w określeniu wymagań dla swojego systemu, skontaktuj się z działem projektowania systemów bezpieczeństwa GE lub działem pomocy technicznej. Tabela. Przykładowe wymagania szerokości pasma dla 1 do 48 sygnałów wizyjnych MPEG-4 o wysokiej jakości Standard rozdzielczości sygnału wizyjnego kl./sek. (klatek na sekundę) Szerokość wg liczby strumieni w Mb/s (megabity na sekundę) D D CIF

19 Rozdział 1 Wstęp 13 Wymagane parametry przełącznika sieciowego Przełączniki sieciowe charakteryzowane są przez wiele różnych parametrów, jednak tylko kilka z nich ma wpływ na transmisję sygnału i z tego powodu należy je uwzględnić podczas projektowania systemu. Należą do nich prędkość portu, pojemność przełącznika, protokół multiemisji oraz protokół IGMP snooping. Prędkość portu to szybkość transmisji danych w kanale wejścia lub wyjścia. Przełączniki mogą być wyposażone w różne porty, począwszy od Base-T ze złączem RJ-4 dla kabli CAT-/E/, a skończywszy na optycznych złączach SFP dla światłowodów. Porty Base-T występują najczęściej i są tańsze niż porty światłowodowe. Gigabitowy miedziany kabel Ethernet jest zwykle odpowiedni dla większości połączeń. Jednak może zaistnieć konieczność rozważenia zastosowania światłowodu w przypadku problemów z integracją sygnału w dłu-gich i szybkich połączeniach. Pojemność przełącznika to szerokość pasma (zdolność przesyłowa) przełącznika, która może być różna od szerokości pasma kabla sieciowego. Im większa szerokość pasma, tym szybszy przesył danych. Jednak może dojść do utraty pakietów w przypadku, gdy natężenie ruchu pomiędzy portami przełącznika osiągnie maksymalną przepustowość przełącznika. Zaleca się, aby każdy port miał pojemność przełącznika co najmniej 10 mb/s. Protokół multiemisji to jeden z formatów przesyłu typu jeden do wielu. Za pomocą protokołów multiemisji wysyła się dane jednocześnie do wielu odbiorców (którzy zostali określeni). Format jeden do wielu jest podobny do emisji radiowo-telewizyjnej, z tym że radio i telewizję może odebrać każdy. Ze względu na fakt, że multiemisje jednorazowo wysyłają dane ze źródła do kilku odbiorców poprzez ścieżki rozproszone, można wysyłać większe ilości danych zajmując mniej szerokości pasma. Systemy transmisji pojedynczej (jeden nadawca jeden odbiorca) wysyłają dane w całości tyle razy, ilu jest odbiorców. IGMP snooping to protokół używany do zarządzania członkostwem w grupach multiemisyjnych. IGMP to akronim od Internet Group Management Protocol (internetowy protokół do zarządzania grupami multiemisyjnymi). Grupy multiemisyjne są używane do replikowania sygnału wizyjnego do wielu odbiorców z jednego źródła bez konieczności ponownej transmisji ze źródła. IGMP snooping to szczególna dodatkowa funkcja, którą posiada większość zarządzanych przełączników oraz wiele wyższej klasy niezarządzanych przełączników, które nadzorują ruch komunikatów IGMP oraz używają ich zawartości do rozsyłania pakietów multiemisyjnych do określonych portów. Jeśli protokół IGMP jest dostępny, powinien być włączony. Zalecane przełączniki sieciowe Ponieważ przełącznik sieciowy ma bezwzględnie najważniejsze znaczenie dla funkcjonowania sieci cyfrowego sygnału wizyjnego, zalecamy, aby używać przełączników najwyższej jakości. Najlepsze przełączniki produkowane są przez Cisco, Nortel i HP. Używany przełącznik musi obsługiwać protokoły multiemisyjne oraz IGMP snooping. Należy pamiętać, że czasami funkcję IGMP snooping trzeba włączyć. Wiele przełączników wyposażonych wtę funkcję ma ją domyślnie wyłączoną. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dokumentacji przełącznika. Jeśli nie włączysz funkcji IGMP snooping przed użyciem przełącznika, mogą wystąpić błędy. Błędy te mogą powodować nieprawidłowe działanie całego systemu, poważne problemy z wydajnością oraz błędy przesyłu pakietów w trakcie dodawania nowych urządzeń do systemu. Wybierając przełączniki, należy sprawdzić wszystkie współzależności i ograniczenia, jakich można się spodziewać w różnych trybach działania. Należy pamiętać, że nie wszyscy producenci przełączników publikują pełne specyfikacje i że może zaistnieć konieczność omówienia szczegółów z producentem przed dokonaniem zakupu.

20 14 Instrukcja instalacji Firma GE przetestowała kilka przełączników D-link i Nortel, które są kompatybilne z ich produktami IP. W tych przełącznikach należy włączyć protokół IGMP snooping przed użyciem. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dokumentacji przełącznika. W przypadku wielu przełączników tę funkcję trzeba włączyć - użyć kabla szeregowego w celu skonfigurowania adresu IP wbudowanego interfejsu zarządzania, a następnie wchodząc do interfejsu poprzez przeglądarkę internetową zmienić ustawienia. Tabela. Przetestowane kompatybilne przełączniki sieciowe Model D-Link DES-32 D-Link DES-30 D-Link DGS-3024 Cisco WS-C290-24TT-L Cisco WS-C290-48TT-L Cisco WS-2970G- 24T Nortel 42-24T Nortel 42-48T porty 10/100 Mb/s porty 10/100/ 1000 Mb/s Wewnętrzna pojemność przełącznika (Gb/s) IGMP snooping Tak Tak Tak Tak Tak Poziom ceny Niski Niski Niski Niski Niski Niski Wysoki Wysoki Sieci brzegowe i tłumaczenie adresów sieciowych Scentralizowane sieci mogą być skonfigurowane dla sieci peryferyjnych i sieci podstawowej. Sieć brzegowa jest rodzajem sieci peryferyjnej, która znajduje się na brzegach sieci scentralizowanej i która dostarcza danych dla sieci podstawowej, która jest pojedynczym koncentratorem całej sieci scentralizowanej. Zagadnienie, które staje się coraz ważniejsze w przypadku sieci brzegowych związane jest z użyciem NAT (Network Address Translation - tłumaczenie adresów sieciowych) w celu umożliwienia urządzeniom wielosieciowym w prywatnej scentralizowanej sieci współdzielenia pojedynczego publicznego adresu IP. Routery, zapory ogniowe oraz komputery mogą mieć włączoną funkcję NAT, aby móc konwertować adresy IP we własnej prywatnej sieci do oraz z jednego lub więcej publicznych adresów IP w Internecie. Pomimo że funkcja NAT zwiększa ochronę sieci poprzez ukrywanie wewnętrznych adresów, nie oznacza to, że należy zrezygnować z zastosowania odpowiednich zapór ogniowych, które również poprawiają bezpieczeństwo. Należy używać tylko urządzeń NAT, które posiadają opcję konfiguracji przekierowania portów. Przekierowanie portów umożliwia urządzeniu NAT przekierowanie przychodzących pakietów z określonego numeru portu z publicznym IP do określonego urządzenia w prywatnej sieci wewnętrznej. Standardy dot. rozdzielczości sygnału wizyjnego i kompresji Standardy rozdzielczości sygnału wizyjnego i kompresji mają wpływ na jakość sygnału, wielkość plików oraz wymagania związane z składowaniem. Tabela 7 i Tabela 8 wyszczególniają standardy sygnału wizyjnego i kompresji, które są dostępne w produktach i SymSuite. Zaprogramuj swój system przy pomocy standardów, które najlepiej spełniają oczekiwania dot. nadzoru.

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer Przed rozpoczęciem 1. Dziękujemy za zakupienie tego rutera, umoŝliwiającego współuŝytkowanie szybkiego połączenia z Internetem przez kilka komputerów. Aby współuŝytkowanie szybkiego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Spis treści Wprowadzenie ----------------------------------------------------- 1.1 Wymagania sprzętowe -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2011.05.19 Strona 1 / 9 SPIS TREŚCI 1. Komunikacja...3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z kamery sieciowej, natychmiast odłącz zasilanie. Chroń kamerę sieciową przed kontaktem

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g Szybki start Wersja 1.00 12/2005 Polski Oglądanie certyfikatów produktu 1 Przejść pod adres www.zyxel.com. 2 Wybrać produkt z listy rozwijanej na stronie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Podręcznik użytkownika Certyfikacja Deklaracja FCC Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Cisco EPC2100 Instrukcja obsługi modemu

Cisco EPC2100 Instrukcja obsługi modemu Urządzenie WiFi samo w sobie nie ogranicza prędkości usługi internetowej. Korzystając jednak z urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa itp.) podłączonego do Internetu poprzez WiFi, na osiąganą prędkość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi NVR

Krótka instrukcja obsługi NVR Krótka instrukcja obsługi NVR Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik PRE 10/20/30

Przewodnik PRE 10/20/30 Przewodnik PRE 10/20/30 PRE10/20/30 służy do podłączenia i zarządzania urządzeniami ELEKTROBOCK (jednostka centralna PocketHome,termostat PT41 itp.) przez internet. Po podłączeniu do sieci LAN za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. VONT-SP11xx

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. VONT-SP11xx Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji Switche PoE VONT-SP11xx (VONT-SP1104, VONT-SP1108, VONT-SP1124) Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie NWA1300-NJ Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie Domyślne dane logowania: Nazwa użytkownika: admin Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Firmware v1.00 Wydanie 1, 03/2011 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi 10/100 Mbps PCI Fast Ethernet Adapter Spis treści 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...3 2 WŁASNOŚCI URZĄDZENIA...3 2.1 Właściwości sprzętowe...3 2.2 Port RJ-45...3 2.3 Diody LED...3 2.4 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

VIP XD Sieciowy serwer wizyjny. Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny

VIP XD Sieciowy serwer wizyjny. Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny VIP XD Sieciowy serwer wizyjny PL Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny PL 2 VIP XD Instrukcja szybkiej instalacji Uwaga Należy zapoznać się z zaleceniami użytkowymi i ostrzeżeniami podanymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów:

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: Przewodnik AirPrint Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Wersja A POL Definicje oznaczeń W

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910 Po rozpakowaniu routera należy sprawdzić czy przełącznik zasilania znajdujący się w tylnym panelu jest ustawiony w pozycji OFF (wyłączony). Jeżeli tak, można podłączyć wtyk zasilacza do gniazda DC routera,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu 000640465 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLRD2 Numer produktu 64 04 65 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany wygaszacz

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie RACK Kabel ethernetowy RJ-45 Krótką drukowaną instrukcję

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi Seria FN-312 Karta sieciowa PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.0 5/2005 Instalacja sprzętu Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować kartę sieciową. 1. Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie programy.

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji

Skrócona instrukcja instalacji Skrócona instrukcja instalacji Kamer megapikselowych Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery należy wnikliwie zapoznać się z poniższą instrukcją. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Video Serwer ACD-2100 Ver. 070206 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA,

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie i budowa Instalacja i podłączenie Konfiguracja modułu Opis złącza interfejsu... 6

1. Przeznaczenie i budowa Instalacja i podłączenie Konfiguracja modułu Opis złącza interfejsu... 6 Redakcja 1.0 Spis treści 1. Przeznaczenie i budowa... 2 2. Instalacja i podłączenie... 2 3. Konfiguracja modułu... 4 4. Opis złącza interfejsu... 6 5. Specyfikacja techniczna... 7 1 1. Przeznaczenie i

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW.

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

P-793H. 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006

P-793H. 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006 P-793H 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Informacje

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo