SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI W ROKU 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI W ROKU 2013"

Transkrypt

1 Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI W ROKU Stan i zmiany w organizacji Biblioteki (placówki, działu) 1.1. Najważniejsze problemy w działalności Biblioteki; osiągnięcia i sukcesy; co utrudniało pracę? W 2013 roku Biblioteka prowadziła bogatą i różnorodną działalność: placówki podejmowały nowe inicjatywy: - Spotkanie z młodym profesjonalistą w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego : projekt Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera - Sieciaki na wakacjach w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - Mały literat czyli czytanie, pisanie oraz bajek wymyślanie - Mały artysta rysowanie, malowanie oraz inne twórcze wyżywanie - Wakacje z eksperymentem : warsztaty naukowe dla najmłodszych czytelników - Zawodowcy czytają dzieciom - Czytanki niespodzianki - Planszówki w Bibliotece spotkania miłośników gier planszowych - Spotkania z pasjami projekt Fundacji Orange dla Seniorów oraz kontynuowały wcześniej zainicjowane działania: (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Tydzień Bibliotek, Międzynarodowy Dzień Teatru, Tydzień Pluszowego Misia, Cała Polska Czyta Dzieciom, Komputer bez barier wiekowych ). Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, które pozyskały granty z funduszy szwajcarskich i z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację mieszkańców kategorii wiekowej 50+ zorganizowano: - kursy komputerowe - warsztaty motywacyjne - szkolenia: Wolontariat seniorów - szkolenia pt. Mam prawo do - kurs tańca towarzyskiego. Większość projektów realizowana była przez pracowników Biblioteki i przy minimalnym nakładzie kosztów. Wielkość budżetu i posiadane środki finansowe narzucały ograniczenia co do podejmowanych zadań zarówno merytorycznych, jak i remontowo-modernizacyjnych Zmiany w dokumentach organizacyjnych i ich zakres w stosunku do stanu w 2012 r. (np. w statutach, regulaminach, instrukcji kancelaryjnej, dokumentacji związanej z ochrona danych osobowych). 1

2 W roku sprawozdawczym dokonano zmian w następujących dokumentach wewnętrznych MBP: od 1 stycznia 2013 r. wprowadzono w życie nowy Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od 1 stycznia 2013 r. wprowadzono w życie nowy Zakładowy Plan Kont 18 grudnia 2013 r. ogłoszono nowy Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej obowiązujący od r. Zmiany Regulaminu Pracy dot. czasu pracy w 2014 r Czy zaszły zmiany w zakresie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w porównaniu z odpowiedzią na nasze pytanie w 2009 r. prowadzony na własnej stronie czy urzędu, częstotliwość aktualizowania informacji? BIP prowadzony jest na zasadach ustalonych przez Urząd Miasta Czeladź większość informacji dostępna jest na stronie Biblioteki, część (niewielka) na stronie Miasta. W stosunku do 2009 r. nie zaszły żadne zmiany Czy istnieją zagrożenia, a może własne plany dotyczące zmian w sieci bibliotecznej w 2014 r. (np. łączenie lub likwidacja filii, połączenie Biblioteki z inną instytucją). Wymienione wyżej zagrożenia nie występują Nagrody, wyróżnienia otrzymane przez Bibliotekę i bibliotekarzy w 2013 r., (kto przyznał, za co). Odznakę honorową Zasłużony dla kultury polskiej na wniosek Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi otrzymała Bożena Plutecka Srebrną odznakę Zasłużony dla województwa śląskiego przyznaną przez działającą przy Sejmiku Województwa Śląskiego Kapitułę, na wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych otrzymała Ewa Ambroży Za organizację akcji Sieciaki na Wakacjach (dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu a prowadzonej w Filii 1 w czasie wakacji 2013 dla dzieci w wieku 6-12 lat) Biblioteka otrzymała od Fundacji Orange i Fundacji Dzieci Niczyje nagrodę : licencję na program antywirusowy ArcaVir Internet Security na wszystkie komputery (ufundowaną przez Arcabit) i zestaw 3 programów do nauki języków Pierwsze kroki Angielski", Pierwsze kroki Niemiecki", Pierwsze kroki Francuski" (ufundowanych przez Wydawnictwo Techland), a osoba prowadząca Aneta Homel - ipoda Shuffle. 2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej 2.1. Utworzenie nowych filii, punktów bibliotecznych; nowe komórki organizacyjne (lokalizacja, wyposażenie). Nie dotyczy 2.2. Likwidacja filii, punktów bibliotecznych, połączenia placówek (przyczyny). Tylko przez 2 miesiące 2013 r. (styczeń luty) prowadzono obsługę biblioteczną w Domu Opieki Społecznej Senior : obsługę prowadził pracownik Filii 1. Jednak z powodu braku zainteresowania ze strony Seniora sformalizowaniem nie kontynuowano działalności Zakupy nowych sprzętów, urządzeń technicznych znacząco poprawiających jakość pracy i estetykę pomieszczeń (przykłady). 2

3 Kontynuowano rozpoczętą w 2012 roku nową aranżację czytelni Filii 1 dzięki czemu placówka zyskała nowoczesny wygląd: zakupiono 8 stolików czytelnianych, 20 krzeseł, 2 (podwójne) biurka komputerowe, 3 regały na multimedia. Nowy wystrój zyskała także szatnia klubu Centrali MBP (4 szafy biurowe i wieszak naścienny) a Wypożyczalnia dla Dorosłych wzbogaciła się o 1 regał na multimedia. Zakupiono 3 czytniki kodów kresowych do Działu Gromadzenia i Opracowania oraz niszczarkę do Działu Finansowo-Księgowego Modernizacja lokali bibliotecznych nowe lokale, adaptacje, przykłady największych remontów i ich zakres; czy zaszły w ciągu roku jakieś zmiany w zakresie przystosowania lokali bibliotecznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ciągu 2013 roku został przeprowadzony remont dachu budynku Centrali, usunięto zalania pomieszczeń i częściowo pomalowano te pomieszczenia, które uległy zniszczeniu w czasie zalań. Przeprowadzono też reorganizację magazynów w Centrali: wydzielono magazyn dla Wypożyczalni dla Dorosłych, podzielono jedno z pomieszczeń magazynowych i wydzielono miejsce na składnicę akt. Wymienione wyżej lokale pomalowano i dokonano w nich częściowej wymiany oświetlenia. 3. Komputeryzacja - ankieta w załączeniu Komputerowy system biblioteczny Od stycznia 2013 MBP w Czeladzi dysponuje system bibliotecznym SOWA2/MARC21 z licencją na 7 stanowisk. Pełny obraz stanu bazy danych sytemu komputerowego obrazuje zamieszczona poniżej tabela ZBIORY WPROWADZONE DO BAZY SYSTEMU BIBLIOTECZNEGO SOWA Stan na dzień r. Ilość zbiorów na placówce Wprowadzono do bazy danych Ilość % Uwagi Zbiory książkowe Wypożyczalnia dla Dorosłych Czytelnia Naukowa ,97 % 68,59 % Placówki są na etapie bieżącego wprowadzania do komputera wszystkich nabytków bibliotecznych i retrospektywnego - zbiorów zakupionych przed 2000 r. Książki wprowadzane są z autopsji. Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteka Główna - całość ,41 % Wprowadzono całość księgozbioru przeznaczonego do udostępniania. Nie wprowadzona część wol. - to książki nie zwrócone przez czytelników (dłużników), braki względne po przeprowadzonym skontrum ,14 % 3

4 Filia nr ,04 % Filia nr ,01 % Filia nr ,89 % Księgozbiór filii bibliotecznych wprowadzany jest na bieżąco od 1 stycznia 2000 r. Filia nr ,35 % Filia nr ,02 % MBP całość zbiorów książkowych ,25% Zbiory specjalne Zbiory multimedialne ,06 % Zbiory kartograficzne ,10 % Zbiory Specjalne ,92 % W trakcie wprowadzania zbiory podlegają dokładnej selekcji, gdyż znaczna część map i planów jest zdezaktualizowana. MBP całość zbiorów specjalnych MBP całość zbiorów ,89 % ,54 % Obecnie trwają zintensyfikowane prace związane z wprowadzaniem do bazy systemu bibliotecznego zbiorów Wypożyczalni dla Dorosłych Biblioteki Głównej. Dodatkowo książki tej agendy wprowadzone do systemu w latach poprzednich, uzupełniane są o naklejki z kodami kreskowymi. Zakłada się, że od lipca 2014 r. Wypożyczalnia przejdzie na komputerowy system wypożyczeń. Inne programy komputerowe Zakupiono program antywirusowy NOD32 licencja na 10 stanowisk (kontynuacja) program Symfonia Kadry i Płace (przejście z programu Symfonia Płace) 4. Zbiory biblioteczne 4.1. Polityka gromadzenia zbiorów (książkowych, nieksiążkowych, preferencje). W 2013 r. w budżecie MBP na zakup książek przeznaczono ,62 zł. Podobnie jak w roku 2012, byłą to wielkość zbyt niska jak na potrzeby czytelników i zgłaszane przez nich dezyderaty. Pomimo tych ograniczeń, starano się kontynuować dotychczasową politykę biblioteczną dotyczącą zakupu, a mianowicie nabywano nowości 4

5 wydawnicze, w tym najbardziej poszukiwane bestsellery, uzupełniano zaczytane lub brakujące tytułów lektur, nabywano książki dla dzieci i młodzieży (kupowano większą ilość tytułów, ale mniejszą ilość egzemplarzy i przydzielano na różne placówki). W miarę potrzeb (i możliwości finansowych) uzupełniano różne działy literatury popularnonaukowej i naukowej: socjologię, zarządzanie, finanse, logistykę, terroryzm, marketing, biotechnologia. Zbiory Biblioteki wzbogaciły się m.in. o takie pozycje jak: Finanse, Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, Rynek turystyczny, Bronisława Urbana Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze, Grzegorza Michniewicza Prawo w działalności gospodarczej, Mel Graya, Stephena A. Webba Praca socjalna : teorie i metody : podręcznik akademicki, Małgorzaty Domiter, Anny Marciszewskiej Zarządzanie projektami unijnymi, Jana Zimmermanna Prawo administracyjne, Marcina Niewaldy Metody manipulacji XXI wieku, Jarosława Cymerskiego Terroryzm a bezpieczeństwo RP, Jana W. Wiktora Komunikacja marketingowa, Johna L. Tymoczko, J.M. Berga i L. Stayer a Biochemia : krótki kurs, Jacka Woźniaka Rekrutacja.Teoria i praktyka, Wendy Griswolda Socjologia kultury... Starano się zadbać o dopływ nowości dla każdej z grup czytelników, różniących się potrzebami i zainteresowaniami. Zakupiono m.in. biografie : Krystyny Sienkiewicz Cacko, Romana Kłosowskiego Z Kłosem przez życie, Moniki Jaruzelskiej Towarzszka panienka, Witolda Gombrowicza Kronos, 2 pozycje Mariusza Urbanka Brzechwa nie dla dzieci i Tuwim : wylękniony bluźnierca, Karoliny Korwin -Piotrowskiej Bomba czyli Alfabet polskiego szołbiznesu, Emila Karewicza Moje trzy po trzy, Kazimierza Kaczora Nie tylko polskie drogi, Elżbiety Baniewicz Janusz Gajos, Maryli Rodowicz i Jarka Szubrychta Wariatka tańczy, Krzysztofa Materny Przed państwem Krzysztof Materna. Zakupiono też poszukiwane przez czytelników takie pozycje wydawnicze jak: Michała Bułhakowa Dziennik Mistrza i Małgorzaty, Marii Nurowskiej Sergiusz, Czesław, Jadwiga, Małgorzaty Szejnart My, właściciele Teksasu : reportaże z PRL-u, Diane Ducret Kobiety dyktatorów 2, Jacka Mayera Życie w słoiku : ocalenie Ireny Sendler, Johna Boyna Chłopiec w pasiastej piżamie, Sue Eckstein Przemilczenia, Jerzego Pilcha Wiele demonów oraz Drugi dziennik : 21 czerwca czerwca 2013, Barbary Włodarczyk Nie ma jednej Rosji, Łukasza Maciejewskiego Aktorki, Helgi Weissory Dziennik Helgi, Angeliki Kuźniak Papusza, Pawła Musiałowskiego Japonia oczami fana czy też książki Emire Khidayer, Arabski świat i Życie po arabsku czy wydane 2013 roku książki Sławomira Kopera : Życie artystek w PRL, Gwiazdy Drugiej Rzeczypospolitej, Miłość w Powstaniu Warszawskim oraz Alkohol i muzy. Dla dorosłych, oprócz wymienionych wyżej tytułów, kupowano na bieżąco najbardziej poszukiwane bestsellery. Były to nowe, ukazujące się na rynku pozycje, polskich autorów : Hanny Cygler, Jacka Piekary, Marcina Ciszewskiego, Marcina Mortki, Zbigniewa Białasa, Joanny Bator, Joanny Chmielewskiej, Katarzyny Michalak, Olgi Rudnickiej, Ireny Matuszkiewicz, Katarzyny Enerlich, Anny J. Szepielak, Sabiny Czupryńskiej, Jerzego Pilcha, Barbary Kosmowskiej, Marii Ulatowskiej, Grażyny Jeromin- Gałuszki, Katarzyny Grocholi, Anny Ficner-Ogonowskiej, Marka Krajewskiego i Marty Zaborowskiej. Z pisarzy zagranicznych, zakupiono książki : Harlana Cobena, Jonathana Kellermana, Nory Roberts, Jodi Picoult, Lisy Gardner, Mo Hayer, Petera Robinsona, Johna Harta, Douglasa Prestona, Lincolna Childa, Tessy Gerritsen, Kathy Reichs, Leo Kesslera, Ericki Spindler, Lisy Jackson, Lisy Gardner, Jean-Christophera Grange, Robina Cooka, Charlotte Link, Alexy Kava, Stephena Kinga, Candace Camp, Liz Carlyle, Rosmery Rogers, Lisy Kleypas, Stephanie Laurens jak również dawno oczekiwaną nową pozycję Dana Browna Inferno. Zwolennicy kryminalnych powieści pisarzy skandynawskich Henninga Mankella, Stiega Larssona, Camilli Lackberg, Lizy Marklund, Mari Jungstedt, Anne Holt, Karin Wahleberg, Ake Edwardsona, Hakana Nessera zyskali do lektury książki nowych twórców: Ninii Schulman, Sofie Sarenbrant, Aleksandra Soderberga, Kristiny Ohlsson i Camilli Ceder. 5

6 Zwolennicy literatury fantastycznej mogli sięgnąć po pozycje polskich autorów : Jacka Piekary, Andrzeja Philipiuka, Andrzeja Sapkowskiego, Rafała Dębskiego, Jarosława Grzędowicza, Jakuba Ćwieka i Anety Jadowskiej oraz autorów fantastyki obcej takich jak: Peter Brett, Terry Pratchett, Steven Erikson i Charlaine Harris. Podobnie jak zakup literatury pięknej dla dorosłych, także i zakup literatury dziecięcej i młodzieżowej podlega dużej selekcji. Kupowane były m.in. cykle dla młodzieży : Drużyna Johna Flanagana, Pamiętniki Wampirów L. J. Smitha, Heartland Lauren Brooke, Detektywów Para Jacek i Barbara Dariusza Rekosza, cykl Melissy Marr zapoczątkowany książką Królowa Lata, kontynuacja przygód Felix, Net i Nika... Rafała Kosika, Młody Samuraj Chrisa Bradforda, Strażnicy Nirgali Agnieszki Wojdowicz, Dziewiąty Mag A.R. Reystone, Tunele Rodericka Gordona, Diabelskie Maszyny Cassandry Clare, Stajnia pod Podkową Kelly McKain oraz cykl Baśniobór Brandona Mulla. Uzupełniono kontynuacje przygód Pana Samochodzika. Zakupiono również książki Beaty Andrzejczuk, Ewy Bagłaj, Ewy Nowak, Marcina Mortki, Agnieszki Błotnickiej, Małgorzaty Strzałkowskiej i Agnieszki Frączek. Dla młodszych zakupiono serię: Klub Kociaków Słodziaków Sue Mongredien, Kto mnie przytuli Agnieszki Stelmaszczyk, Świat Maksa Katarzyny Zychli, Marysia Nadii Berkane, Magic Molly Holly Webb, Samochodzik Franek Elżbiety Wójcik, Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai Martina Widmarka, Magiczne drzewo Andrzeja Maleszki, Pan Kuleczka Wojciecha Widłaka oraz cykl książeczek Mądra Mysz Ralfa Butschkowa popularyzujących zawody (np.: Mam przyjaciela strażaka, ratownika medycznego, pszczelarza, kucharza, piłkarza, śmieciarza..). Wszystkie placówki dziecięce wzbogaciły się o cykl książeczek Królewna Lenka, których autorka i ilustratorka Aneta Krella-Moch była mieszkanką naszego miasta (jest urodzoną czeladzianką). Uzupełniono również cykl książeczek Holly Webb (Pusia zagubiona kotka, Łezka przerażona kotka, Maksio szuka domu, Kora jest samotna, Ktos ukradł Prążka!, Reks szczeniak z wakacji, Niedźwiadek polarny, Fred się zgubił.. ) Zakup nowości w tym: Przybytki zbiorów Biblioteki w 2013 roku ilość wartość w zł ,45 * zbiory książkowe: ,06 Zakup ogółem ,06 - zakup ze środków samorządowych ,77 - darowizny gotówkowe ,83 - odkupione za zagubione 3 40,00 - przeterminowane kaucje ,00 - dotacja Ministerstwa Kultury ,46 Dary rzeczowe książkowe ,00 * zbiory specjalne ,39 Zakup ogółem ,39 - ze środków samorządowych wydawnictwa multimedialne ,85 - dotacja Ministerstwa Kultury 6

7 wydawnictwa multimedialne 6 133,54 - zbiory kartograficzne zbiory specjalne (pocztówki, zdjęcia..) - - Dar ogółem wydawnictwa specjalne ,00 - wydawnictwa multimedialne ,00 - zbiory specjalne (pocztówki, grafiki ) ,00 Średnia cena zakupionej nowości książkowej wyniosła 20,32 zł. Średnia cena zakupionej nowości wyniosła 20,29 zł Na 1 czytelnika : zakupiono 0,31 wol. (środki samorządowe + MKiDN +dary got.) przybyło 0,48 wol. (łącznie z darami rzeczowymi) przybyło 0,49 egz. Na 100 mieszkańców : zakupiono 6,65 wol. (środki samorządowe + MKiDN + dary got.) zakupiono 10,24 wol. (łącznie z darami rzeczowymi) przybyło 10,54 egz. Zakup pozostałych zbiorów Wielkość zakupu zbiorów specjalnych z pewnością nie zadawala w pełni potrzeb czytelników naszej biblioteki. Poszukują oni przede wszystkim najnowszych premier filmowych, ekranizacji lektur szkolnych oraz ekranizacji klasyki polskiej i obcej. Posiadane zbiory są udostępniane czytelnikom za darmo, bez pobierania opłat. W roku 2013 nabywano przede wszystkim audiobooki dla dorosłych. Zbiory wzbogaciliśmy m.in.: kontynuację klasyki polskiej i obcej wydanej przez Agorę - Mistrzowie Słowa.Seria 2 (Pola Gojawiczyńska, Michał Bułhakow, Jane Austin, Gustaw Flaubert, Ryszard Kapuściński, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Marek Hłasko, Zbigniew Nienacki ) a także m.in. Lisy Gardner Dziecięce koszmary i Kochać mocniej, Kathy Reichs Starożytne kości, Hilary Mantel W komnatach Wolf Hall i Na szafocie, Charlotte Link Wielbiciel, Dana Browna : Anioły i demony, Kod Leonarda da Vinci i Inferno, John Hart Ostatnie dziecko, Peter Robinson W mogile ciemnej Oprócz zbiorów specjalnych nabywanych drogą zakupu, nasze zbiory wzbogaciły się także o zbiory specjalne ofiarowane przez czytelników. W darze od prof. Henryka Kuźniaka (czeldzianina z urodzenia, utrzymującego stałe kontakty z naszą Biblioteką) otrzymaliśy płyty CD z muzyką kompozytora a od czeladzkiego artysty plastyka Krzysztofa zięcia - teczki jego grafik a czeladzcy wydawcy ofiarowali nam zestawy pocztówek starej i współczesnej Czeladzi. Dotacja Biblioteki Narodowej W 2013 roku grant przyznany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości na zadanie Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek, objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego MKiDN wynosił ,00 zł. Zakupu dokonano w oparciu o Umowę Nr BN/6053/13 z 8 lipca 2013 r. pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a MBP w Czeladzi. Dzięki uzyskanym środkom możliwe było zaspokojenie potrzeb edukacyjnych czytelników i uzupełnienie zaczytanych i zniszczonych lektur. Zakupiono ogółem wol., w tym 498 wol. dla dzieci i młodzieży. Ponadto zakupiono 6 audiobooków za 133,54 zł. 7

8 Struktura zakupionych książek z dotacji : * literatura piękna dla dorosłych 469 wol. = 46,39 % * literatura piękna dla dzieci i młodz. 473 wol. = 46,79 % * literatura popularnonaukowa 69 wol. = 6,82 % Selekcja zbiorów W 2013 r. wycofano ze zbiorów książkowych wol. (w tym 736 broszur). Były to: książki : - selekcja wol. 282,32 zł - zniszczone, zaczytane 650 wol. 435,98 zł - niezwrócone przez czytelników 92 wol. 507,01 zł - braki bezwzględne wol ,85 zł broszury - selekcja 526 wol. 1,32 zł - braki bezwzględne 210 wol. 0,51 zł wol ,99 zł Ze zbiorów specjalnych w roku 2013 usunięto 7 egz. Były to: - kartografia 6 egz. = 0,02 zł - multimedia 1 egz. = 3,62 zł Skontrum W 2013 roku przeprowadzono skontra w następujących placówkach: 1. Filia 1 od 1 października 2012 do r. skontrum wszystkich zbiorów bibliotecznych w związku ze zmianą kierownika agendy 2. Oddział dla Dzieci i Młodzieży - od 1 sierpnia 2013 do 20 września 2013 r. skontrum wszystkich zbiorów bibliotecznych w związku ze zmianą kierownika agendy W obu agendach dokonano spisu wszystkich zbiorów bibliotecznych. Kontrolę przeprowadzono metodą porównywania numeru inwentarzowego, autora i tytułu pozycji z zapisem w księdze inwentarzowej. Sprawdzono zbiory znajdujące się na półkach biblioteki, w magazynach, wypożyczone przez czytelników oraz przekazane na inne placówki Prenumerata czasopism potrzeby a realia; zakup czasopism elektronicznych (opłacalność, korzyści). Zakup prasy w 2013 roku, dostępnej we wszystkich agendach Biblioteki wyniósł ,67 zł z tego : - prasa tradycyjna 9.888,66 zł - INFORLEX.PL.Biblioteka-online 3.199,01 zł 8

9 Ze względu na posiadane środki utrzymano podobną ilość tytułów czasopism z roku 2012 i utrzymano rezygnację z prenumeraty gazet codziennych na placówkach. Znaczna liczba czytelników widziałaby najchętniej w czytelniach prasę typu plotkarskiego np. Fakt, Super Express, Naj, Życie na gorąco, Fakty i mity, Show, Gala, Party, Detektyw W czytelniach dostępnych było 185 tytułów gazet i czasopism (z zakupu 55). Nadal były dostępne m.in.: PC World Komputer, National Geographic, Traveler, Murator, Wiedza i Życie, Świat Nauki, Cztery Kąty, Poradnik domowy, Twój Styl, Zwierciadło, Pani. Ofertę prasy dostępnej dzięki prenumeracie, wzbogacono dodatkowymi tytułami, zakupionymi ze środków uzyskanych z wypożyczania prasy do domu (1.931,88 zł). Każda placówka samodzielnie decydowała o zakupie czasopism, zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników. Dzięki tej formie udostępniania prasy, oferta wzbogaciła się między innymi o Coaching,Fokus, Ja, my, oni, Nowe Zagłębie, Pani, Przegląd. Czytelnie MBP otrzymywały też: - czasopismo Śląsk (5 egz. bezpośrednio od wydawcy) - Aktualności Będzińskie ze Starostwa Powiatowego. Znaczną ilość tytułów czasopism placówki otrzymywały od bibliotekarzy i czytelników. Dzięki nim dostępne są: Agora, Elle, Gala, M jak Mieszkanie, Pani, Polityka, Przegląd Sportowy, Sens, Show, Sukces, Viva, Wróżka, Zwierciadło. W ciągu roku 2013 w Bibliotece dostępne były też czasopisma bibliotekarskie, z których korzystali pracownicy oraz czytelnicy: prenumerata - Bibliotekarz, Biblioteka w szkole, Guliwer, Poradnik Bibliotekarza oraz z darów - czasopismo Książki. Biblioteka posiadała w swej ofercie tylko 1 czasopismo elektroniczne Infor Lex. Z naszych obserwacji wynika, że użytkownicy czeladzkiej biblioteki preferują papierowe wersje czasopism i gazet, nikt nie wnosił zapytań o formy elektroniczne. Wręcz przeciwnie, korzystający z Infor Lexa (a są to przeważnie starsze osoby), wymagają nieustannej pomocy i podpowiedzi w posługiwaniu się tym czasopismem. Niestety, zwiększenie liczby dostępnych tytułów nie przekłada się na wzrost wypożyczeń prasy, ponieważ czytelników interesują bieżące numery czasopism. Na zapytania bibliotekarzy o preferowane czasopisma, czytelnicy wymieniają np. tytuły: Manager, Personel i Zarządzanie czy Press, które niestety są zbyt drogie jak na możliwości miejskiej biblioteki. Na prawie zerowym poziomie utrzymuje się czytelnictwo prasy dzieci i młodzieży; dostępne tytuły wykorzystywane są przede wszystkim przez bibliotekarzy Stan reklasyfikacji zbiorów - załączony formularz 5. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna 5.1 Zasięg czytelnictwa; obserwowane preferencje czytelnicze. W ciągu 2013 r. placówki biblioteczne zarejestrowały czytelników (o 300 mniej niż w 2012 r. spadek o 4,17%); wskaźnik czytelnictwa wyniósł 21,51 czytelni- 9

10 ków /100 mieszkańców. Dzieci i młodzież do lat 15, to liczba osób (o 114 mniej niż w 2012 r.). Trzeba tu podkreślić, że od blisko 10 lat Czeladź odnotowuje stały spadek liczby mieszkańców: w 2006 r. było ich a w 2012 już (według danych Urzędu Miasta). Odwiedziny wyniosły ogółem : (o 142 mniej niż w 2012 r.) z tego: wypożyczalnie czytelnie Z powyższych danych wynika, że 1 czytelnik odwiedził MBP 15,39 razy w ciągu roku (w ,77). Średnio dziennie placówki biblioteczne odwiedziło 356,81 osoby (w ,09) [w 2013 r. Biblioteka była otwarta dla czytelników przez 297 dni] Wypożyczenia ogółem wol. (o 181 mniej niż w 2012 r.- spadek o 0,1 %)) z tego: wypożyczalnie czytelnie Średnio 1 czytelnik w ciągu roku wypożyczył 25,67 książki (w ,62) a liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniosła 552,1 wol. W ciągu 2013 r. wypożyczono też płyt CD (o mniej niż w 2012 r.) Odwiedzający czytelnie uzyskali informacje (o 320 więcej niż w 2012 r.) skorzystali z egz. czasopism (o mniej niż w 2012 r.) Z dostępu do Internetu skorzystało osób (o 233 mniej niż w 2012 r.) Jak widać z powyższych danych nastąpił spadek liczby wypożyczeń literatury oraz czasopism. Znaczący wpływ na wskazane wyżej wyniki czytelnictwa mają znacznie ograniczone środki budżetowe na zakup materiałów bibliotecznych: ograniczona liczba egzemplarzy jednego tytułu, duża selekcja nowości przy dokonywaniu zakupu i oczywiście ceny książek (w tym niestety VAT! nasze nakłady na zakup zbiorów nie wzrosły o % VAT-u, a MBP nie jest płatnikiem tego podatku i cena w hurtowni jest dla nas ceną ostateczną, gdyż nie odzyskujemy VAT-u). Przyczyną jest też niewielki, ale systematyczny wzrost cen książek. Przypuszczalnie na spadek danych statystycznych ma także wpływ emigracja zarobkowa ludności oraz wypieranie książek i czasopism przez elektroniczne nośniki informacji, a także coraz powszechniejszy dostęp indywidualnych odbiorców do sieci. 5.2 Wybrane przykłady wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych. Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi już od dawna nie kojarzy się mieszkańcom wyłącznie z wypożyczaniem książek. Wymogiem i znakiem czasu stał się fakt, że biblioteka jest miejscem, w którym przenikają się działania kulturalne, informacyjne, edukacyjne, rozrywkowe i społeczne. W 2013 roku wszystkie placówki biblioteczne podejmowały szereg działań mających na celu realizację wspomnianych wcześniej zadań. Organizowano wystawy, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, różnorodne warsztaty, 10

11 zebrania różnych grup osób, włączano się w akcje ogólnopolskie (m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy sztab czeladzki już po raz 16 mieścił się w Bibliotece, Cała Polska Czyta Dzieciom, Międzynarodowy Dzień Teatru, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek, Tydzień Zakazanych Książek, Biblioteka miejsce bezpiecznego Internetu, Spotkania z pasjami, Spotkania z młodym profesjonalistą) i regionalne (m.in. Nordalia, Dni Czeladzi, 35 lat Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi). Łącznie w MBP odbyło się 487 różnego typu imprez i spotkań, w których udział wzięło osoby. Oto wycinek z tego, co Biblioteka realizowała w ciągu 2013 roku: a) wystawy Impresje I - wystawa rękodzieła artystycznego Ani Dittmer Papier: kruchość materii - wystawa prac Elżbiety Zrobek Świat obok nas. Tradycje i obrzędy Górnego Śląska i Zagłębia - wystawa fotografii Roberta Garstki Pisarz na tropach przygód Tomka - wystawa poświęcona twórczości Alfreda Szklarskiego (wypożyczona z Biblioteki Śląskiej) 100 lat Czeladzkiego Harcerstwa Anna Chrzanowska - Litografie Per Mariam ad Jesum: 95 lat Sodalicji Mariańskiej w Czeladzi Indie nieznane : wystawa fotograficzna Piotra Kocha Podróże po skandynawskiej literaturze: wystawa dziecięcej książki skandynawskiej w ramach 12. Festiwalu Nordalia (wypożyczona ze zbiorów Centrum Literatury Dziecięcej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu) 140 rocznica urodzin Emanuela Biskupka, współzałożyciela Stowarzyszenia Pszczelarzy Śląskich Krzyżykowych kwiatów magiczny czar : wystawa obrazów Stanisławy Bień wykonanych haftem krzyżykowym Mój świat plam i kolorów : wystawa obrazów Ireny Słabiak Malowane kroplami deszczu wystawa poplenerowa Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Familia Cykl wystaw Podróże dalekie i bliskie Kresy wschodnie w rysunkach Alicji Siudziak Kolory Indii: fotografie Violetty Góral Islandia Wyspy Owcze: fotografie Tomasza Marca Pastele: obrazy Leszka Gaczkowskiego Korsyka Sardynia : fotografie Antoniego Winiarskiego b) spotkania autorskie Promocja Zeszytów Czeladzkich 17/2012 (współorganizowana ze Stowarzyszeniem Miłośników Czeladzi) Spoglądam Chagallem- swobodna podróż z elementami teatru przez utwory z trzech autorskich tomików poetyckich oraz utwory niepublikowane Arka R. Skowrona Spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich w ramach DKK Bohdan Butenko mistrz czarnej kreski : spotkanie z Dariuszem Rekoszem, prezentujące sylwetkę rysownika w ramach DKK Brylantowa iluzja: wieczór poetycki Krzysztofa Zięcika Wieczór poetycki Ady Gruszczyńskiej Historie i legendy śląskich i zagłębiowskich pszczelarzy: promocja książki Adama Ambrożego Wilczyńskiego Podwodna przygoda Zbigniewa Tomeckiego: prezentacja fotografii z podróży związanych z poznawaniem podwodnych światów Kolory i koloryt indyjskiej ulicy prezentacja multimedialna Zofii Wieczorek 11

12 Hajer w Afryce: spotkanie z podróżnikiem i autorem książek Mieczysławem Bieńkiem c). spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki M. Nurowska życie i twórczość J. Grogan Najdłuższa droga do domu B. Wood Ulica Rajskich Dziewic L. Glass Toksyczni ludzie i Wspaniali ludzie A. Bikont Stare rupiecie biografia Wisławy Szymborskiej T. Sharpe Wilt spotkanie plenerowe DKK pod hasłem Kryminalne spotkanie w plenerze G. Flaubert Pani Bovary Dzieła i arcydzieła literatury skandynawskiej nasze opinie i recenzje A. Tuszyńska Romans amerykański - Tyrmandowie Moja ulubiona książka roku d). spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego połączone z projekcją filmu Niczego nie żałuję Edith Piaf reż. Olivier Dahan Casablanka reż. Michael Curtiz Karmel reż. Nadine Labaki Między słowami reż. Sofia Coppola Mała miss reż. Jonathan Dayton i Valerie Faris Żelazna Dama reż. Phyllida Lloyd Moulin Rouge reż. Baz Luhrmann Historie kuchenne reż. Bent Hamer To wspaniałe życie reż. F. Capra Spadkobiercy reż. A. Payn e). inne Komputer bez barier wiekowych : projekt skierowany do osób 50+ Czeladzianin na siedmiotysięcznikach: spotkanie ze Sławkiem Olejniczakiem Tydzień Zakazanych Książek : udział w ogólnopolskiej akcji: wystawka zakazanych książek, plansze z najważniejszymi informacjami na temat cenzury i cenzurowanych literatury Otwarte spotkania Towarzystwa Przyjaźni Polska-Francja Śladami wspomnień rok jubileuszowy Zarządu Głównego TPPF Za chlebem do Francji Happening z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek bibliotekarze przebrani za ulubione postaci literackie Jak Wikingowie na wiking chadzali spotkanie z Danielem Dawidowiczem historykiem i pasjonatem kultury skandynawskiej w ramach 12. Festiwalu Nordalia Przyszłość miasta i udział społeczności lokalnej w perspektywie unijnej spotkanie z Rafałem Kostem (współorganizowane ze SMCz) Wędrówki po starych Piaskach: prezentacja dzielnicy Piaski (stare i nowe fotografie, dokumenty) spotkanie z historykiem pasjonatem historii dzielnicy 30-lecie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi- spotkanie członków i sympatyków Szkolenia Szkoły Obywatelskiej 50+ : Jestem z Tobą: Trening motywacyjny Szkolenia Szkoły Obywatelskiej 50+: Jestem z Tobą: Warsztaty internetowe Szkolenia Akademii Obywatelskiej 50+: OWIS: Seminarium: Mam prawo do... 12

13 Szkolenia Akademii Obywatelskiej 60+: OWIS: Warsztaty Komputerowe Aktywne 50+: Taniec towarzyski wyjazdy Sekcji Teatralnej DKK do: Teatru Zagłębia w Sosnowcu na spektakl pt. Cymes! Cymes! w reż. Jana Szurmieja Teatru w Cieszynie na spektakl pt. Danuta W. w reż. Janusza Zaorskiego Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku Białej na spektakl pt. My i one w reż. Zbigniewa Lesienia Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl pt. 32 omdlenia w reż. Andrzeja Domalika W 80 minut dookoła świata - zajęcia komputerowe dla osób 50+ w ramach międzynarodowej kampanii Tydzień z Internetem 2013 udział w akcjach charytatywnych: kiermasz książek na festynie rodzinnym Murem za murem kiermasz książek na IV Turnieju Gwiazdkowym 5.3 Czytelnictwo dzieci i młodzieży problemy, obserwacje współpraca z rodzicami, organizacjami i instytucjami w zakresie animacji czytelnictwa dzieci. Młodzi czytelnicy najczęściej wypożyczali bajki, bajeczki, opowiadania z poziomu pierwszego i drugiego. Możemy stwierdzić, że najlepszymi czytelnikami są dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych, więcej czytają dziewczynki niż chłopcy. Dziewczynki od dziewięciu do czternastu lat czytają najczęściej poziom drugi, trzeci i czwarty, książki współczesne, obyczajowe, humorystyczne, o księżniczkach lub z serii wampirów i wilkołaków. Chętnie dyskutują o przeczytanej książce. Z literatury popularnonaukowej dominuje motoryzacja, Kosmos, średniowieczni rycerze i poradniki podróżnicze. Najdłużej przesiadują w Bibliotece dzieci najmłodsze i internauci. Maluchy chętnie coś rysują, długo wybierają bajki. Młodzież wpada tylko po lekturę lub skorzystać z Internetu. Agendy dziecięce współpracują z rodzicami dzieci najmłodszych, służą im radą w wyborze lektury odpowiedniej dla wieku i potrzeb. Polecają rodzicom atrakcyjne nowości z półki Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego z serii Bezpieczne dziecko oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, które uczą poprawnej wymowy. Dobrze układa się współpraca ze szkołami i przedszkolami. Placówki biblioteczne zapraszają szkoły i przedszkola na lekcje biblioteczne, warsztaty edukacyjne, spotkania autorskie, teatrzyki i organizują dla nich atrakcyjne pasowania na czytelnika z pięknymi książkowymi nagrodami. Z kolei placówki oświatowe rewanżują się zaproszeniami na swoje uroczystości, takie jak: pasowanie na przedszkolaka, pasowania na ucznia, uroczyste Jasełka, pożegnanie 6-latków. Przedstawiciele Biblioteki są często jurorami w konkursach recytatorskich czy wiedzowych organizowanych przez szkoły. Stałym elementem współpracy są wizyty bibliotekarzy w przedszkolach połączone z przeglądem nowości wydawniczych dla najmłodszych i głośnym czytaniem książek. Nowym przedsięwzięciem, na które MBP zaprosiła najmłodszych czytelników w czasie wakacji 2013 r. były Wakacje z eksperymentem. Prowadzący warsztaty biolog, doktorant Uniwersytetu Śląskiego w niezwykle ciekawy i przystępny sposób wyjaśniał zagadki dotyczące ludzkiego ciała i jego funkcjonowania. Młodzi naukowcy mieli okazję własnoręcznie wykonać pomiary stanów ciała: bicie serca, oddychanie oraz pracę mięśni. Największą atrakcją okazała się praca 13

14 z mikroskopem, podczas której obserwowali tkanki roślinne i zwierzęce (mózg myszy, świni, krew ) Najważniejsze przykłady form pracy z dziećmi i młodzieżą 1. projekt Zawodowcy czytają dzieciom w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom skierowany do uczniów klas I-III szkoły podstawowej Spotkanie z piłkarzem i trenerem - Bartoszem Kubisą oraz Przemysławem Szałańskim - działaczami Akademii Piłki Nożnej Spotkanie z aktorką Teatru Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach Martą Popławską Spotkanie z fotoreporterem i regionalistą Robertem Garstką Spotkanie z leśnikiem Sławomirem Paciejem Spotkanie z pszczelarzami Adamem Ambrożym Wilczyńskim i Józefem Kopczackim 2. zajęcia literacko-edukacyjne dla dzieci 4-8 lat w ramach cyklu Czytanki-niespodzianki: Jak zostać królem czyli noworoczne postanowienia Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy! Nie martwcie się o mnie! Dzień Kobiet z super (niegrzecznymi) bohaterkami Podróż do krainy czekolady- Dzień Czekolady z książką od kuchni Podróże po skandynawskiej literaturze- 12. Festiwal Nordalia Jesienne czary pszczół, czyli woskowe wróżby andrzejkowe Święta u Mikołaja 3. warsztaty: Początki ery druku Johannes Gutenberg: warsztaty drukarskie Jak powstaje papier era Gutenberga: warsztaty czerpania papieru Świąteczne warsztaty florystyczne 4. Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży Dwukropek w 2013 r. odbyło się 9 spotkań, na których dyskutowano nad następującymi lekturami: Paulina w orbicie kotów Marty Fox Skrzywdzona Sandry Glower Żegnaj, Jaśmino Ewy Barańskiej Jeż Jerzy musi umrzeć Krulewna Śnieżka Bohdana Butelki Osobliwy dom Pani Peregrine Ransom Riggs Przez burze ognia Veronici Rossi Spadaj, mięczaku Ann Ladiges Dziecko ze śmietnika Jacqueline Wilson DKK działa bardzo prężnie i z dużym zaangażowaniem promuje książki dla młodzieży. Jego członkowie sami prowadzą nieoficjalny profil Dwukropka na Facebooku. 5. Lekcje biblioteczne m.in. 14

15 Bohdan Butelko ilustrowanie to zabawa Czeladź moje miasto Jestem książka, w Bibliotece mam mieszkanie Krasnoludki są na świecie Krótka wędrówka po Tuwima słówkach Misjologia czyli co nieco o misiach Stragan pełen wierszy Brzechwy i Tuwima Droga ksiązki od pisarza do czytelnika Bezpieczne zachowanie to przedszkolaka zadanie Wszechświat pełen planet Europa nasz wspólny dom : cykl spotkań Robimy mydło Wikingów Rycerze i zamki warowne Skąd się wzięła nagroda Nobla? Podróż przez Indie Auby- miasto partnerskie Czeladzi: podróż do Francji 6. Wystawki okolicznościowe m.in. Krasnoludki są na świecie Smoki w Bibliotece Wystawa prac pokonkursowych Konkurs na planszową grę ekologiczna dotyczącą Czeladzi pt. Współgrajmy z przyrodą Wędrówki po rymach Juliana Tuwima Wakacje z bajką 7. Inne m.in. Spotkania autorskie z Dariuszem Rokoszem Ferie w Bibliotece Jak wyhodować smoka Wakacje w Bibliotece Trolle, gobliny, ogry i wróżki Nieobozowa Harcerska Akcja Letnia - zajęcia dla zuchów Planszówki w Bibliotece spotkania sympatyków gier planszowych (co środę) Wakacje z eksperymentem Dzień Dziecka w Bibliotece projekcja filmu animowanego dla dzieci z czeladzkich przedszkoli i szkół podstawowych pt. Sekret Eleonory 5.4 Działalność czytelni; wykorzystanie zbiorów podręcznych; usługi informacyjne Biblioteki (kto korzysta; ogólna liczba kwerend w 2013 r.) W 2013 r. w czytelniach udzielono informacje, niestety o 320 mniej niż w roku poprzednim. Zmienił się profil oczekiwań użytkowników. Po informację przychodziły głównie osoby starsze, dla których pracownicy czytelń stawali się przewodnikami po świecie informacji cyfrowej. Polegało to na pomocy w korzystaniu z różnych nośników informacji, wyszukiwaniu materiałów oraz pomocy w drukowaniu potrzebnych wiadomości lub skanowaniu dokumentów. Działalność informacyjna placówek w mniejszym stopniu niż w ubiegłych latach, polegała na wyszukiwaniu pozycji książkowych, artykułów prasowych czy wiadomości pochodzących z sieci Internetu na różne zadawane przez użytkowników tematy. Jednakże zainteresowani byli dokładnie informowani o materiałach gromadzonych, przechowywanych i udostępnianych przez Bibliotekę. Informacji udzielało się ustnie, telefo- 15

16 nicznie lub za pomocą a. Tematy zapytań były przeróżne: od adresów i zdjęć czy połączeń komunikacyjnych do uzdrowisk i sanatoriów, przez zagadnienia dotyczące historii i współczesności miasta lub regionu, do wiadomości związanych z prezentacjami maturalnymi lub pracami licencjackimi i magisterskimi. Często bibliotekarki wyszukiwały pozycje bibliograficzne zarówno do prezentacji maturalnych, jak i prac licencjackich i magisterskich. W Czytelni Naukowej Biblioteki Głównej wiele osób korzystało z programu prawniczego INFOR LEX, z uwagi na bezpośredni dostęp do aktualnych przepisów prawnych, orzecznictwa, komentarzy i piśmiennictwa z tej dziedziny. Jednakże spora grupa starszych osób, przyzwyczajonych do papierowej formy Dzienników Ustaw, potrzebowała pomocy przy przeglądaniu i korzystaniu z INFOR LEXA. Jeśli chodzi o zbiory podręczne są one wykorzystywane coraz rzadziej. Podsumowując, najwięcej z usług informacyjnych czytelni korzysta studentów, bezrobotnych (wymagających pomocy przy pisaniu CV, listów motywacyjnych czy wysyłaniu aplikacji) i osób starszych. Najmniejsze zainteresowanie dało się zauważyć w grupie gimnazjalistów i uczniów szkół średnich. Jednak mimo wszystko, najwięcej użytkowników korzystało z możliwości dostępu do komputera, Internetu, drukarki i skanera (przeszukiwanie baz danych w celach informacyjnych, szukanie ofert pracy, skanowanie i drukowanie potrzebnych materiałów). Znaczna część osób w tej grupie wymagała pomocy, której pracownicy czytelni w miarę możliwości udzielali. Stałą grupę użytkowników czytelni stanowią osoby korzystające z prasy codziennej, tygodniowej i miesięcznej (czytając na miejscu lub wypożyczając do domu). 5.5 Stan prac nad bibliografią miasta lub powiatu (pytanie dotyczy bibliotek w miastach na prawach powiatu i bibliotek wypełniających zadania bibliotek powiatowych). W 2013 r. Czytelnia Naukowa kontynuowała tworzenie kartoteki komputerowej zawierającej opisy bibliograficzne druków zwartych, dokumentów życia społecznego i artykułów z bieżących numerów czasopism. Materiały dotyczące Czeladzi za lata nie są jeszcze dostępne na stronie internetowej Biblioteki, ale osoby zainteresowane mogą z nich korzystać na miejscu w Czytelni. 6. Obsługa osób niepełnosprawnych i specjalnych grup użytkowników 6.1. Stan i ocena działalności filii i punktów bibliotecznych w szpitalach, domach opieki, aresztach. MBP w Czeladzi prowadzi filię szpitalną w Szpitalu Powiatowym. Placówka czynna jest dwa razy w tygodniu po 3 godziny (wtorki i czwartki w godz ) i prowadzona jest przez bibliotekarza z Filii 5. Ze względu na szczupłość pomieszczenia i bardzo małe zainteresowanie ze strony pacjentów, nie kupuje się tam nowości wydawniczych, a zbiory uzupełnione są darami od czytelników z różnych agend biblioteki. Jest znaczne zainteresowanie i chęć korzystania z biblioteki ze strony pracowników ZOZ-u, ale MBP nie stać na prowadzenie dla nich biblioteki zakładowej; zapraszamy ich do zapisywania się do innych placówek. Na początku 2013 roku ponownie nawiązano współpracę z DPS Senior, który po przekształceniach organizacyjnych poprosił o organizację i prowadzenie biblioteki. Punkt prowadził działalność we wtorki w godzinach , ale wobec braku możliwości godziwego prowadzenia działalności bibliotecznej (udostępnienie odrębnego pomieszczenia na czas udostępniania zbiorów), MBP nie kontynuowała zadania. 16

17 6.2. Liczba czytelników i wypożyczeń: - w filiach szpitalnych liczba czytelników liczba wypożyczeń liczba odwiedzin liczba udzielonych informacji - 18 liczba udostępnionych czasopism w punktach bibliotecznych usytuowanych w szpitalach nie dotyczy w domach opieki społecznej nie dotyczy w aresztach nie dotyczy 6.3. Zbiory dla czytelników niepełnosprawnych: liczba tytułów tzw. książek mówionych i audiobooków (377 płyt - jednostek inwentarzowych) liczba e-booków - 0 liczba książek z dużą czcionką (przybliżona) ok. 120 Książka mówiona Dział z książką mówioną prowadzi od 1998 roku Wypożyczalnia dla Dorosłych. W 2013 roku praca z czytelnikiem niewidomym i słabowidzącym była kontynuowana. Prowadzono również również współpracę z Biblioteką Centralną Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, która od roku w wyniku reorganizacji PZN została przekazana do struktury organizacyjnej Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie jako Dział Zbiorów dla Niewidomych. Zmiany organizacyjne spowodowały konieczność przeprowadzenia skontrum zbiorów w Warszawie, co dla naszego działu z książką mówioną oznaczało zwrot wszystkich wypożyczonych książek i audiobooków do końca kwietnia 2013 roku. Przerwa w wypożyczeniach książki mówionej trwała ponad cztery miesiące (do końca sierpnia) i dopiero na początku września wznowiono dotychczasową działalność. Długotrwała przerwa w dziale książki mówionej spowodowała znaczny spadek odwiedzin i ilości wypożyczeń w roku sprawozdawczym. Dane liczbowe charakteryzujące czytelnictwo w dziale książki mówionej (stan na dzień r.): Liczba zbiorów książki mówionej: 70 tytułów (906 kaset) Liczba zarejestrowanych czytelników: 9 w tym zarejestrowanych w PN 2 Liczba odwiedzin: 97 Liczba wypożyczeń: 260 tytułów (3.456 kaset) W dziale z książką mówioną znajdowało się na koniec roku sprawozdawczego 70 tytułów (906 kaset). Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez czytelników były to książki: sensacyjne, kryminały, obyczajowe, biograficzne, historyczne i reportaże. Liczba tytułów książki mówionej udostępnionych czytelnikom w całym 2013 roku była większa i wynosiła 216 pozycji, gdyż trzykrotnie w ciągu roku wyczytane (wysłuchane) tytuły były wymieniane na nowe w ramach współpracy z Działem Zbiorów dla Niewidomych w Warszawie. W bieżącym roku wskaźniki dotyczące czytelnictwa książki mówionej dość znacznie spadły. Zaistniała sytuacja spowodowana była znacznym zmniejszeniem się liczby czytelników, długotrwałą przerwą w pracy działu, jak również 17

18 z coraz większym zainteresowaniem czytelników audiobookami, które są bardziej poręczne i lżejsze do przenoszenia niż ciężkie, zajmujące dużo miejsca kasety magnetofonowe Czy Biblioteka wzbogaciła się w 2013 roku o stanowiska komputerowe lub inne sprzęty przeznaczone i ułatwiające korzystanie z instytucji osobom z dysfunkcją wzroku. Jeżeli tak, to jakie? nie 6.5. Formy pracy i działania Biblioteki na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, seniorów i innych osób z grup tzw. wykluczonych; współpraca Biblioteki z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się działalnością na rzecz tych grup; w jaki sposób Biblioteka promuje swoje usługi wśród osób niepełnosprawnych. Biblioteka uczestniczyła w świadczeniu usług na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych oraz trzeciego wieku poprzez: prowadzenie akcji Komputer bez barier wiekowych prowadzenie filii szpitalnej prowadzenie Kącika z książką mówioną prowadzenie usługi książka na telefon prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykorzystanie elementów biblioterapii w czasie obsługiwania czytelnika w podeszłym wieku Komputer bez barier wiekowych W 2013 roku Biblioteka kontynuowała rozpoczęty w 2009 roku autorski projekt Komputer bez barier wiekowych. Były to bezpłatne szkolenie adresowane głównie do osób kategorii wiekowej 50+, a jego celem jest zaznajomienie uczestników z podstawami obsługi komputera, a także przełamywanie barier i stereotypów tej grupy wiekowej związanych z dostępem do nowoczesnych technologii. Od 2010 roku zajęcia prowadzone są w ramach programu Akademia Orange dla bibliotek, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych. Podczas obejmujących 7 spotkań zajęć uczestnicy zdobywają podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera i oprogramowania Windows XP, korzystania z edytora tekstu Open Office oraz posługiwania się Internetem. Zajęcia prowadzone są w Bibliotece Głównej w godzinach porannych, każdy z kursantów ma tylko do swojej dyspozycji stanowisko, a wystarczająco długi czas trwania spotkań pozwala uczestnikom na pełne opanowanie zaplanowanego w programie materiału. Po każdej lekcji uczestnicy otrzymują też materiały omawiające wszystkie poruszane wcześniej zagadnienia i zadania do przećwiczenia w ramach zajęć domowych. Usługa zaproponowana przez Bibliotekę cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska seniorów. W roku 2013 zajęcia prowadzone były w grupach 8 osobowych a udział w nich wzięły 32 osoby. Książka na telefon Seniorzy, osoby chore i niepełnosprawne mogły skorzystać z usługi Książka na telefon czyli dostarczania wybranych pozycji do domu. Pracownicy biblioteki telefonicznie umawiali się po odbiór i dostarczenie nowych książek do domu tym osobom, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. W każdej agendzie korzysta z tej formy 3-8 osób. Istniała również możliwość przedłużania terminu zwrotu książek telefonicznego lub przez 18

19 pocztę elektroniczną. Chętni mogli rezerwować wybrane przez siebie tytuły dzwoniąc lub pisząc a do biblioteki. Książka mówiona Działalność została omówiona w punkcie 6.3 Uniwersytet Trzeciego Wieku Od października 2011, decyzją Władz Miasta Czeladź organizatorem i koordynatorem projektu edukacyjnego UTW jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej. Projekt Uniwersytet Trzeciego Wieku jest efektem porozumienia o współpracy zawartego w 2009 roku pomiędzy Gminą Czeladź i Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W roku akademickim 2012/2013 zarejestrowanych było 166 słuchaczy, zaś 2013/ W 2013 roku odbyło się 16 wykładów. Dla słuchaczy UTW zorganizowano też: kursy języka angielskiego (grupy po osób: początkująca, średnio zaawansowana, zaawansowana) oraz zajęcia z gimnastyki kondycyjnej (4 grupy po 20 osób). Wykłady odbywały się 2 razy w miesiącu, a zajęcia dodatkowe 1 raz w tygodniu (angielski 60 minut, gimnastyka 45 minut). W 2013 roku zrealizowano następujące wykłady: Zdzisława Gwiazda Poetyckie spojrzenie na upływ czasu Radosław Krowiak Dubaj- genialna wizja miasta zbudowanego na pustyni Izabela Sztangret Negocjacje-skuteczna komunikacja Andrzej Knapik Rola aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowia seniora Jan Lewandowski Fenomen Poli Negri- Legendy kina Mariusz Jędrzejko Narkotyki-dopalacze. Zjawisko, zagrożenia, profilaktyka Anna Watoła Wartości w życiu człowieka i jego życie rodzinne Aneta Borowik Jan Matejko- artysta i człowiek Ewa Gwozdecka-Wolniaszek Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby Mariusz Jędrzejko Jak modelować relacje dziecko-multimedia? Seweryn Magdziak Japonia- prawdy i mity o kraju kwitnącej wiśni Jerzy Kossek Blues jako zjawisko kulturowe Anna Brosch Przemoc w mediach a kształtowanie wizerunku świata u dzieci i młodzieży Jadwiga Kamińska-Reyman Sposoby radzenia sobie ze stresem Agnieszka Niewiara Ołtarz Wita Stwosza Aleksandra Sarna Trudne zdanie: pomóż Jak wspomniano na początku sprawozdania dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, które pozyskały granty z funduszy szwajcarskich i z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację mieszkańców kategorii wiekowej 50+, zorganizowano: kursy komputerowe (6 grup po 10 osób) warsztaty motywacyjne (4 grupy po 10 osób) szkolenia: Wolontariat seniorów ( 3 grupy po 10 osób) szkolenia pt. Mam prawo do (5 spotkań osób) kurs tańca towarzyskiego (6 spotkań po osób). Zajęcia obejmowały cykle składające się na ogół z 10 spotkań po 4 h lekcyjne. 7. Stan organizacyjny i działalność Biblioteki stopnia powiatowego (opisują tylko biblioteki wypełniające zadania na rzecz bibliotek w powiecie) 19

20 8. Sprawy kadrowe i sytuacja zawodowa bibliotekarzy Nie dotyczy 8.1. Ogólna ocena stanu zatrudnienia, wynagrodzenia, przygotowania zawodowego pracowników. Na dzień 31 grudnia 2013 r. MPB w Czeladzi zatrudniała 35 osoby (było to 33,225 etatu przeliczeniowego). Grupa pracowników Ilość osób Pracownicy merytoryczni 24 w tym informatyk 1 Pracownicy administracyjni 4 Pracownicy obsługi 7 Razem liczba zatrudnionych osób 35 Dane według złożonego sprawozdania statystycznego Kadra bibliotekarska jest stała, dobrze przygotowana do wykonywania swojego zawodu (71 % posiada wykształcenie bibliotekarskie): 15 osób - wykształcenie wyższe bibliotekoznawcze (62,5 % pracowników merytorycznych), 4 - wyższe (filologia polska, kulturoznawstwo, wychowanie techniczne 16,67%), 3 - studium bibliotekarskie (12,5 %), 2 - ma wykształcenie średnie (8,33 %). Podobnie jak w latach poprzednich głównym problemem, była zbyt mała liczba bibliotekarzy, jak na ogrom zadań do wykonywania i szeroko rozwiniętą działalność kulturalną. Bibliotekarze są swego rodzaju omnibusami: są bibliotekarzami, plastykami, dekoratorami, redaktorami tekstów, szkolącymi itp. Ponieważ 2 placówki biblioteczne czynne są także w soboty (do obsługi agend potrzebne jest 5 osób), więc w pracę włączeni są pracownicy merytoryczni wszystkich komórek organizacyjnych MBP. W roku sprawozdawczym stała kadra Biblioteki zasilana była absolwentami szkół wyższych odbywającymi staż. W ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie staże odbywały 4 osoby (3 na stanowisku bibliotecznym i 1 administracyjnym) a 5 osób zatrudnionych było w ramach tzw. prac interwencyjnych (4 bibliotekarzy i 1 pracownik obsługi). MBP współpracuje też z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który kieruje do Biblioteki osoby wykonujące prace społecznie użyteczne (40 h miesięcznie). W roku sprawozdawczym prace społecznie użyteczne na rzecz MBP wykonywały 2 osoby. Byli to pracownicy obsługi. W 2013 r. po raz pierwszy Biblioteka podpisała umowę z Sądem Rejonowym w Będzinie i 1 osoba wykonywała na rzecz Biblioteki prace społecznie-użyteczne w ilości 124 godzin. Praktykę studencką odbywała 1 osoba po I roku Kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego Średnia płaca brutto w przeliczeniu na etat z uwzględnieniem wszystkich składników: tzn. płaca zasadnicza, dodatki: funkcyjny, stażowy, inne, premie (bez nagród) pracowników merytorycznych ,14 zł pracowników administracyjnych ,02 zł pracowników obsługi ,82 zł 8.3. Udział pracowników w doskonaleniu zawodowym instytucjonalnym (liczba) 20

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Tomaszów Lubelski 2013 I Sieć bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim jest samorządową instytucją kultury wpisaną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok I. D a n e p o d s t a w o w e

Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok I. D a n e p o d s t a w o w e w bibliotekach połączonych: Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok 2013 I. D a n e p o d s t a w o w e powiat: s z a m o t u l s k i miejscowość: O b r z y c k o pełna nazwa IN- M i e j s k a B i b

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017 Zespół Szkół w Klęczanach Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach 38 333 Zagórzany, Klęczany 2 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie za 2013 rok SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie za 2013 rok 1. Sieć biblioteczna. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie posiada cztery filie biblioteczne w Podklasztorzu, Przygłowie,

Bardziej szczegółowo

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce działa jako Samorządowa Instytucja Kultury, posiada osobowość prawną i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim. za 2016 rok MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim. za 2016 rok MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim za 2016 rok STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE (31 XII 2016) Dyrektor 1 etat Dział Gromadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych.

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. 1.1.Organizacja, udostępnienia zbiorów, gromadzenie, opracowywanie, selekcja,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku LP. ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI ODPOWIEDZIALN TERMIN MIERNIKI UWAGI I. ZADANIA PODSTAWOWE. 1.Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej Miejska Biblioteka Publiczna gromadzi zbiory z literatury pięknej dla dorosłych i dzieci, a także z literatury popularnonaukowej i naukowej. Placówka zakupuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury. Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy. za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury. Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy. za 2010 rok Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy za 2010 rok Grabica, marzec 2011 PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ dział 921 rozdział

Bardziej szczegółowo

Program (rodzaj proponowanych zajęć)

Program (rodzaj proponowanych zajęć) LATO W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY, W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2008 w dniach 24 czerwca 29 sierpnia 2008 r. Bezpośredni Organizator L p.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Kowiesy, 29 lutego 2008 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach posiada osobowość prawną

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie. ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności

PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie. ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności kulturalno oświatowej i wychowawczej. Biblioteka Szkolna w Jurkowie służy społeczności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Cele: 1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów. 2. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017 I. PRACA PEDAGOGICZNA NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2016-2012 1. ROZPOZNAWANIE I KIEROWANIE ZAINTERESOWANIAMI

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Zał.15 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2010

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI Termin

ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI Termin Plan Pracy Biblioteki na Rok Szk. 2012 / 2013 Ewa Szymon ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI Termin I. Współpraca z Radą Pedagog. 1. Gromadzenie (w miarę możliwości) materiałów przydatnych podczas zajęć

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja Szklarska Poręba NIP

Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja Szklarska Poręba NIP Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE Rozdział I Zadania biblioteki 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, szkolny 2016/2017 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe: Biblioteka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za l półrocze 2016 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za l półrocze 2016 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA r.613 Trzebiechow, ul. Sulechowska tel6835mo_l INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za l półrocze 016 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem.

Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem. MOTTO: Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem. Jan Wiktor PLAN PRACY BIBLIOTEKI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach CELE OGÓLNE : realizacja kierunku polityki oświatowej na bieżący rok szkolny,

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu FILIA NR 1 BIBLIOTEKA BEZ BARIER. zaprasza

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu FILIA NR 1 BIBLIOTEKA BEZ BARIER. zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu FILIA NR 1 BIBLIOTEKA BEZ BARIER zaprasza poniedziałek 10.00 15.30 wtorek piątek 10.00 18.00 sobota 10.00 15.00 O s i e d l e S e r b

Bardziej szczegółowo

Temat Przebieg i forma zajęć Dla kogo przeznaczona Kontakt

Temat Przebieg i forma zajęć Dla kogo przeznaczona Kontakt Lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne - propozycja Książnicy na rok szkolny 2011-2012 (w zależności od tematu i specyfiki - zajęcia trwają od 45 do 90 minut) Temat Przebieg i forma zajęć Dla kogo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach Za rok 2006

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach Za rok 2006 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach Za rok 2006 1. Sytuacja organizacyjna Biblioteki. Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach działa na podstawie Statutu jako

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-bibliotecznego. 2. Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bibliotek w województwie śląskim

Raport o stanie bibliotek w województwie śląskim Raport o stanie bibliotek w województwie śląskim I. Struktura bibliotekarstwa w województwie śląskim: Uwagi: 1. Biblioteki szkolne 2 892 (w tym m.in. 1 093 w szkołach podstawowych; 663 w zespołach szkół

Bardziej szczegółowo

I. PRACA PEDAGOGICZNA

I. PRACA PEDAGOGICZNA Urszula Sipa PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017 Zadania Sposoby realizacji Realizujący Termin Uwagi I. PRACA PEDAGOGICZNA Rozwijanie czytelnictwa uczniów 1. Objęcie uczniów 100%

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ RAPORT EWALUACYJNY FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Siedlin, październik 2016r. EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 1 PRZEDMIOT EWALUACJI Obszary ewaluacji: biblioteka szkolna posiada warunki do pełnienia funkcji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA nr 3/2013 ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO RELIZACJĘ PLANU ROZWOJU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLIACH W ROKU 2013.

INFORMACJA nr 3/2013 ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO RELIZACJĘ PLANU ROZWOJU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLIACH W ROKU 2013. INFORMACJA nr 3/2013 ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO RELIZACJĘ PLANU ROZWOJU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLIACH W ROKU 2013. Termin spotkania : 03 lipca 2013 r. Monitoring : 1.Jakie cele i działania udało

Bardziej szczegółowo

Krzykosy, dn. 2010-02 - 28

Krzykosy, dn. 2010-02 - 28 Krzykosy, dn. 2010-02 - 28 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za rok 2009. 1.Sieć biblioteczna. Na terenie Gminy Krzykosy działają : Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy Filia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA 2013 ROK Tomaszów Lubelski 2013 I Sieć bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za 2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie

Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za 2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie Sprawozdanie opisowe z Instytucji Kultury za 2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z/s w Kosewie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 180/16 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie: informacji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 1.1. Nazwa imprezy i jej zasięg: X BIBLIOTECZNA NOC Z ANDERSENEM (lokalna). 1.2. Data i miejsce imprezy: 27-28 marca Miejska

Bardziej szczegółowo

1. Współpraca z Filią nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Garnizonowa 38 w Łodzi

1. Współpraca z Filią nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Garnizonowa 38 w Łodzi PROJEKT REALIZACJI PROGRAMU MEN KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi WRZESIEŃ 2015 r.: 1. Informowanie Rady Pedagogicznej o udziale

Bardziej szczegółowo

Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016

Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016 Program działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016 Styczeń Luty Termin: 09.01.2016. 05.02.2016 r., godz. 17.00. Miejsce - Czytelnia. Osoby odpowiedzialne - Dorota Trojanowska,

Bardziej szczegółowo

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji.

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. Integralną częścią biblioteki jest wychodzenie naprzeciw swoim użytkownikom, poprzez

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE r. szk.2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 2 /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Ilona Paciorek Renata Frach Joanna Mądrzyk Cele: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach I. Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną placówką szkoły; 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z wytycznymi Minister Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16 jednym z podstawowych kierunków

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju Małgorzata Nawara Biblioteka w SP4 w Rabce-Zdroju Galeria Regulamin działalności biblioteki szkolnej 1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową

Bardziej szczegółowo

Dla kogo przeznaczona. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna

Dla kogo przeznaczona. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna Temat Przebieg i forma zajęć Czas zajęć w minutach Dla kogo przeznaczona Miejsce Osoby prowadzące zajęcia Numer telefonu Mail Posługiwanie się komputerowym katalogiem bibliotecznym (od Listopada 2013r.)

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y /

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y / PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 6 / 2 0 1 7 CELE /ZADANIA DO REALIZACJI Biblioteka jako multimedialne centrum informacji. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Kołbaskowo 20.01.2012r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŁBASKOWIE ZA ROK 2011.

Kołbaskowo 20.01.2012r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŁBASKOWIE ZA ROK 2011. Kołbaskowo 20.01.2012r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŁBASKOWIE ZA ROK 2011. 1. Informacje organizacyjne. Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie jest samodzielną jednostką

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2010 Krzywiń, dnia 09 luty 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2010 I. Działalność biblioteczna. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń jest biblioteką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2009/2010 Rektora AWF z dnia 21.09.2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu Rozdział I Zagadnienia ogólne 1 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej Załącznik Nr 5 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Tytuł przedsięwzięcia. E Senior. Bezpłatny kurs komputerowy dla początkujących

PAŹDZIERNIK 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Tytuł przedsięwzięcia. E Senior. Bezpłatny kurs komputerowy dla początkujących PAŹDZIERNIK 2 0 1 3 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie Data Realizacji 01.10.2013 r. 10.10. 2013 r. Tytuł przedsięwzięcia H A R M O N O G R A M E Senior Bezpłatny kurs komputerowy dla początkujących

Bardziej szczegółowo

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH 8 maj (czwartek) SPOTKANIE BIBLIOTEKARZY POWIATU KRAPKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Charakterystyka zbiorów regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie digitalizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół w Trzcinicy

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół w Trzcinicy I. Prawa i warunki korzystania Regulamin biblioteki Zespołu Szkół w Trzcinicy 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK Załącznik nr 1 Na rok 2010 Rada Miejska w Sędziszowie uchwaliła dotację dla Samorządowego Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. za r.

Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. za r. Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za 2 0 1 5 r. 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wiślańskiego Centrum Kultury. 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/ OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/ OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/2017 - OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA Cele: 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących 1 Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci I roku różnych kierunków studiów Cele ogólne: Zapoznanie uczestników

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu powstała w 1949 r. dekretem Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnowcu. Mieści się w budynku GOK

Bardziej szczegółowo

H A R M O N O G R A M I M P R E Z

H A R M O N O G R A M I M P R E Z H A R M O N O G R A M I M P R E Z MAJ 2 0 1 5 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator 01.05. 31.05.2015 r. (wg ustalonego harmonogramu) poniedziałki i środy

Bardziej szczegółowo

Dla kogo przeznaczona. szkoła ponadgimnazjalna gimnazjum szkoła podstawowa. szkoła ponadgimnazjalna gimnazjum szkoła podstawowa

Dla kogo przeznaczona. szkoła ponadgimnazjalna gimnazjum szkoła podstawowa. szkoła ponadgimnazjalna gimnazjum szkoła podstawowa Temat Przebieg i forma zajęć Czas zajęć w minutach Dla kogo przeznaczona Miejsce Osoby prowadzące zajęcia Numer telefonu Mail Posługiwanie się komputerowym katalogiem bibliotecznym (od listopada 2013r.)

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca stanu i działalności Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach w 2010 roku

Informacja dotycząca stanu i działalności Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach w 2010 roku Informacja dotycząca stanu i działalności Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach w 2010 roku 1. Sytuacja organizacyjna Biblioteki, najważniejsze problemy w działalności Biblioteki. 1.1 Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 7 13 MAJA 2007 BIBLIOTEKA MOJEGO WIEKU

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 7 13 MAJA 2007 BIBLIOTEKA MOJEGO WIEKU Kalendarium TYDZIEN BIBLIOTEK 7 13 MAJA 2007 BIBLIOTEKA MOJEGO WIEKU 1. 7 maja 8.50 9.35 9.45 10.30 KATALOGI W BIBLIOTECE lekcja korzystania z katalogu kartkowego i elektronicznego Dla uczniów SP Nr 40

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ w ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowanie: nauczyciel bibliotekarz Elzbieta Sobieszek KLASA I a, I b, TEMAT LEKCJI 1.Poznajemy bibliotekę szkolną - zajęcia biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie I. Informacje o bibliotece Biblioteka szkolna zajmuje jedno duże pomieszczenie, w którym znajduje się wypożyczalnia, czytelnia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI W skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu wchodzą: a) Biblioteka Gimnazjum nr 15 b) Biblioteka Technikum nr 8 I. Główne zadania biblioteki szkolnej:

Bardziej szczegółowo

Biblioteka szkolna czynna:

Biblioteka szkolna czynna: Biblioteka szkolna czynna: poniedziałek 7.30-14.00 wtorek 7.30-15.00 środa 7.30-15.00 czwartek 7.30-15.00 piątek 7.30-14.00 Sobota : (dni ustalone z CKU) 8 00-14 30 Bibliotekę prowadzą: Władysława Zuchniarz

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Tytuł przedsięwzięcia. E Senior bezpłatny kurs komputerowy dla początkujących

GRUDZIEŃ 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Tytuł przedsięwzięcia. E Senior bezpłatny kurs komputerowy dla początkujących GRUDZIEŃ 2 0 1 3 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie Data Realizacji 02.12.2013 r. 09.12.2013 r. 11.12.2013 r. 16.12.2013 r. godz. 8.00-9.00 Tytuł przedsięwzięcia H A R M O N O G R A M E Senior

Bardziej szczegółowo

Raport z badania potrzeb czytelników biblioteki pedagogicznej CEN

Raport z badania potrzeb czytelników biblioteki pedagogicznej CEN Załącznik 11d Raport z badania potrzeb czytelników biblioteki pedagogicznej CEN W roku 2005 przeprowadzana była diagnoza potrzeb czytelników użytkowników wypożyczalni, czytelni oraz zbiorów specjalnych.

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE. Oferta edukacyjna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE. Oferta edukacyjna Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE Oferta edukacyjna Biblioteka pedagogiczna w Cieszynie (PBW Cieszyn) obok podstawowej działalności bibliotecznej tj. gromadzenia i udostępniania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH w 2010 roku

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH w 2010 roku ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH w 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach jest instytucją kultury, której celem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Prezentacja czasopism, budowa czasopisma, ćwiczenia - lekcja biblioteczna. Czasopismo jako źródło wiedzy aktualnej. Dział Dziecięco- Młodzieżowy

Prezentacja czasopism, budowa czasopisma, ćwiczenia - lekcja biblioteczna. Czasopismo jako źródło wiedzy aktualnej. Dział Dziecięco- Młodzieżowy Temat Przebieg i forma zajęć Czas zajęć w minutach Dla kogo przeznaczona Miejsce Osoby prowadzące zajęcia Numer telefonu Mail Czasopismo jako źródło wiedzy aktualnej Prezentacja czasopism, budowa czasopisma,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu mgr Edyta Kuźniak mgr Iwona Rams ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych

Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych KSIĄŻNICA STARGARDZKA Lekcje biblioteczne, lekcje tematyczne i prezentacje multimedialne - propozycja na rok szkolny 2012/2013 Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN I. Postanowienie ogólne 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin zwana dalej Biblioteka została utworzona na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ

FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. M. REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Skłodowskiej-Curie 4 85-094 Bydgoszcz 52 341 30 74; 52 341 19 84 pbw@pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/15 Burmistrza Mogilna z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 Instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

Bardziej szczegółowo

W skład Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka wchodzi 9 placówek:

W skład Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka wchodzi 9 placówek: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2010 ROK Sieć bibliotek publicznych Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy została powołana na mocy Uchwały Nr V/47/99 Rady Gminy Warszawa Białołęka z

Bardziej szczegółowo

Samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora tj. Urząd Miasta Zakopane pod nr 1/2000 z dnia

Samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora tj. Urząd Miasta Zakopane pod nr 1/2000 z dnia Samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora tj. Urząd Miasta Zakopane pod nr 1/2000 z dnia 04.10.2000 r. Miejska Biblioteka Publiczna: - siedziba

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie

STYCZEŃ w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie STYCZEŃ 2 0 1 4 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator kontynuacja wtorki; czwartki (wg ustalonego harmonogramu) godz. 12.00-15.00 H A R M O N

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751

POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751 POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1; www.pppskarzysko.pl; tel.41 25 30 686; 531 751 684; fax.41 25 28 000; e-mail: poradniaskar@wp.pl;

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/147/2016 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 13 września 2016 r.

Lublin, dnia 28 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/147/2016 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 października 2016 r. Poz. 4173 UCHWAŁA NR XXII/147/2016 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która służy realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły i wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Pełni w szkole

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Działania na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Działania na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Priorytety MEN na rok szkolny 2016/2017 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA 2015 ROK- Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach

PLAN PRACY NA 2015 ROK- Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach PLAN PRACY NA 2015 ROK- Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach Nr Nazwa zadania Opis zadania Start Stop Pracownik Uwagi 1. Zadania podstawowe 1.1 Zakup książek Systematyczne uzupełnianie księgozbioru, śledzenie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Książnicy Karkonoskiej 2016/2017 Szkoły ponadgimnazjalne. Szkoły PONADGIMNAZJALNE

Oferta edukacyjna Książnicy Karkonoskiej 2016/2017 Szkoły ponadgimnazjalne. Szkoły PONADGIMNAZJALNE Szkoły PONADGIMNAZJALNE 1 Biblioteka jako centrum informacji. Poznajemy Książnicę Karkonoską. Wycieczka po Książnicy i zapoznanie z pracą jej działów merytorycznych. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach na rok szkolny 2016/2017 Cele pracy biblioteki: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń bibliotekarzy. w Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

Zasady organizacji szkoleń bibliotekarzy. w Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Zasady organizacji szkoleń bibliotekarzy w Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki

Plan pracy biblioteki Plan pracy biblioteki w Zespole Szkół Miejskich (szkoła podstawowa) w Złotoryi Cel główny: Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży (MEN) opiekun biblioteki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI

PLAN PRACY BIBLIOTEKI PLAN PRACY BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BŁĘDOWIE na rok szkolny 2016/2017 Zadania do realizacji Przygotowanie użytkowników do korzystania z różnych źródeł informacji i do samokształcenia Osoba

Bardziej szczegółowo

Stalowowolskie Dni Książki

Stalowowolskie Dni Książki W dniach 20 września do 24 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli trwają IX Stalowowolskie Dni Książki. MBP zorganizowała ponad 50 różnych wydarzeń skierowanych

Bardziej szczegółowo