SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI W ROKU 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI W ROKU 2013"

Transkrypt

1 Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI W ROKU Stan i zmiany w organizacji Biblioteki (placówki, działu) 1.1. Najważniejsze problemy w działalności Biblioteki; osiągnięcia i sukcesy; co utrudniało pracę? W 2013 roku Biblioteka prowadziła bogatą i różnorodną działalność: placówki podejmowały nowe inicjatywy: - Spotkanie z młodym profesjonalistą w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego : projekt Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera - Sieciaki na wakacjach w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - Mały literat czyli czytanie, pisanie oraz bajek wymyślanie - Mały artysta rysowanie, malowanie oraz inne twórcze wyżywanie - Wakacje z eksperymentem : warsztaty naukowe dla najmłodszych czytelników - Zawodowcy czytają dzieciom - Czytanki niespodzianki - Planszówki w Bibliotece spotkania miłośników gier planszowych - Spotkania z pasjami projekt Fundacji Orange dla Seniorów oraz kontynuowały wcześniej zainicjowane działania: (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Tydzień Bibliotek, Międzynarodowy Dzień Teatru, Tydzień Pluszowego Misia, Cała Polska Czyta Dzieciom, Komputer bez barier wiekowych ). Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, które pozyskały granty z funduszy szwajcarskich i z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację mieszkańców kategorii wiekowej 50+ zorganizowano: - kursy komputerowe - warsztaty motywacyjne - szkolenia: Wolontariat seniorów - szkolenia pt. Mam prawo do - kurs tańca towarzyskiego. Większość projektów realizowana była przez pracowników Biblioteki i przy minimalnym nakładzie kosztów. Wielkość budżetu i posiadane środki finansowe narzucały ograniczenia co do podejmowanych zadań zarówno merytorycznych, jak i remontowo-modernizacyjnych Zmiany w dokumentach organizacyjnych i ich zakres w stosunku do stanu w 2012 r. (np. w statutach, regulaminach, instrukcji kancelaryjnej, dokumentacji związanej z ochrona danych osobowych). 1

2 W roku sprawozdawczym dokonano zmian w następujących dokumentach wewnętrznych MBP: od 1 stycznia 2013 r. wprowadzono w życie nowy Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od 1 stycznia 2013 r. wprowadzono w życie nowy Zakładowy Plan Kont 18 grudnia 2013 r. ogłoszono nowy Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej obowiązujący od r. Zmiany Regulaminu Pracy dot. czasu pracy w 2014 r Czy zaszły zmiany w zakresie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w porównaniu z odpowiedzią na nasze pytanie w 2009 r. prowadzony na własnej stronie czy urzędu, częstotliwość aktualizowania informacji? BIP prowadzony jest na zasadach ustalonych przez Urząd Miasta Czeladź większość informacji dostępna jest na stronie Biblioteki, część (niewielka) na stronie Miasta. W stosunku do 2009 r. nie zaszły żadne zmiany Czy istnieją zagrożenia, a może własne plany dotyczące zmian w sieci bibliotecznej w 2014 r. (np. łączenie lub likwidacja filii, połączenie Biblioteki z inną instytucją). Wymienione wyżej zagrożenia nie występują Nagrody, wyróżnienia otrzymane przez Bibliotekę i bibliotekarzy w 2013 r., (kto przyznał, za co). Odznakę honorową Zasłużony dla kultury polskiej na wniosek Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi otrzymała Bożena Plutecka Srebrną odznakę Zasłużony dla województwa śląskiego przyznaną przez działającą przy Sejmiku Województwa Śląskiego Kapitułę, na wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych otrzymała Ewa Ambroży Za organizację akcji Sieciaki na Wakacjach (dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu a prowadzonej w Filii 1 w czasie wakacji 2013 dla dzieci w wieku 6-12 lat) Biblioteka otrzymała od Fundacji Orange i Fundacji Dzieci Niczyje nagrodę : licencję na program antywirusowy ArcaVir Internet Security na wszystkie komputery (ufundowaną przez Arcabit) i zestaw 3 programów do nauki języków Pierwsze kroki Angielski", Pierwsze kroki Niemiecki", Pierwsze kroki Francuski" (ufundowanych przez Wydawnictwo Techland), a osoba prowadząca Aneta Homel - ipoda Shuffle. 2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej 2.1. Utworzenie nowych filii, punktów bibliotecznych; nowe komórki organizacyjne (lokalizacja, wyposażenie). Nie dotyczy 2.2. Likwidacja filii, punktów bibliotecznych, połączenia placówek (przyczyny). Tylko przez 2 miesiące 2013 r. (styczeń luty) prowadzono obsługę biblioteczną w Domu Opieki Społecznej Senior : obsługę prowadził pracownik Filii 1. Jednak z powodu braku zainteresowania ze strony Seniora sformalizowaniem nie kontynuowano działalności Zakupy nowych sprzętów, urządzeń technicznych znacząco poprawiających jakość pracy i estetykę pomieszczeń (przykłady). 2

3 Kontynuowano rozpoczętą w 2012 roku nową aranżację czytelni Filii 1 dzięki czemu placówka zyskała nowoczesny wygląd: zakupiono 8 stolików czytelnianych, 20 krzeseł, 2 (podwójne) biurka komputerowe, 3 regały na multimedia. Nowy wystrój zyskała także szatnia klubu Centrali MBP (4 szafy biurowe i wieszak naścienny) a Wypożyczalnia dla Dorosłych wzbogaciła się o 1 regał na multimedia. Zakupiono 3 czytniki kodów kresowych do Działu Gromadzenia i Opracowania oraz niszczarkę do Działu Finansowo-Księgowego Modernizacja lokali bibliotecznych nowe lokale, adaptacje, przykłady największych remontów i ich zakres; czy zaszły w ciągu roku jakieś zmiany w zakresie przystosowania lokali bibliotecznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ciągu 2013 roku został przeprowadzony remont dachu budynku Centrali, usunięto zalania pomieszczeń i częściowo pomalowano te pomieszczenia, które uległy zniszczeniu w czasie zalań. Przeprowadzono też reorganizację magazynów w Centrali: wydzielono magazyn dla Wypożyczalni dla Dorosłych, podzielono jedno z pomieszczeń magazynowych i wydzielono miejsce na składnicę akt. Wymienione wyżej lokale pomalowano i dokonano w nich częściowej wymiany oświetlenia. 3. Komputeryzacja - ankieta w załączeniu Komputerowy system biblioteczny Od stycznia 2013 MBP w Czeladzi dysponuje system bibliotecznym SOWA2/MARC21 z licencją na 7 stanowisk. Pełny obraz stanu bazy danych sytemu komputerowego obrazuje zamieszczona poniżej tabela ZBIORY WPROWADZONE DO BAZY SYSTEMU BIBLIOTECZNEGO SOWA Stan na dzień r. Ilość zbiorów na placówce Wprowadzono do bazy danych Ilość % Uwagi Zbiory książkowe Wypożyczalnia dla Dorosłych Czytelnia Naukowa ,97 % 68,59 % Placówki są na etapie bieżącego wprowadzania do komputera wszystkich nabytków bibliotecznych i retrospektywnego - zbiorów zakupionych przed 2000 r. Książki wprowadzane są z autopsji. Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteka Główna - całość ,41 % Wprowadzono całość księgozbioru przeznaczonego do udostępniania. Nie wprowadzona część wol. - to książki nie zwrócone przez czytelników (dłużników), braki względne po przeprowadzonym skontrum ,14 % 3

4 Filia nr ,04 % Filia nr ,01 % Filia nr ,89 % Księgozbiór filii bibliotecznych wprowadzany jest na bieżąco od 1 stycznia 2000 r. Filia nr ,35 % Filia nr ,02 % MBP całość zbiorów książkowych ,25% Zbiory specjalne Zbiory multimedialne ,06 % Zbiory kartograficzne ,10 % Zbiory Specjalne ,92 % W trakcie wprowadzania zbiory podlegają dokładnej selekcji, gdyż znaczna część map i planów jest zdezaktualizowana. MBP całość zbiorów specjalnych MBP całość zbiorów ,89 % ,54 % Obecnie trwają zintensyfikowane prace związane z wprowadzaniem do bazy systemu bibliotecznego zbiorów Wypożyczalni dla Dorosłych Biblioteki Głównej. Dodatkowo książki tej agendy wprowadzone do systemu w latach poprzednich, uzupełniane są o naklejki z kodami kreskowymi. Zakłada się, że od lipca 2014 r. Wypożyczalnia przejdzie na komputerowy system wypożyczeń. Inne programy komputerowe Zakupiono program antywirusowy NOD32 licencja na 10 stanowisk (kontynuacja) program Symfonia Kadry i Płace (przejście z programu Symfonia Płace) 4. Zbiory biblioteczne 4.1. Polityka gromadzenia zbiorów (książkowych, nieksiążkowych, preferencje). W 2013 r. w budżecie MBP na zakup książek przeznaczono ,62 zł. Podobnie jak w roku 2012, byłą to wielkość zbyt niska jak na potrzeby czytelników i zgłaszane przez nich dezyderaty. Pomimo tych ograniczeń, starano się kontynuować dotychczasową politykę biblioteczną dotyczącą zakupu, a mianowicie nabywano nowości 4

5 wydawnicze, w tym najbardziej poszukiwane bestsellery, uzupełniano zaczytane lub brakujące tytułów lektur, nabywano książki dla dzieci i młodzieży (kupowano większą ilość tytułów, ale mniejszą ilość egzemplarzy i przydzielano na różne placówki). W miarę potrzeb (i możliwości finansowych) uzupełniano różne działy literatury popularnonaukowej i naukowej: socjologię, zarządzanie, finanse, logistykę, terroryzm, marketing, biotechnologia. Zbiory Biblioteki wzbogaciły się m.in. o takie pozycje jak: Finanse, Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, Rynek turystyczny, Bronisława Urbana Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze, Grzegorza Michniewicza Prawo w działalności gospodarczej, Mel Graya, Stephena A. Webba Praca socjalna : teorie i metody : podręcznik akademicki, Małgorzaty Domiter, Anny Marciszewskiej Zarządzanie projektami unijnymi, Jana Zimmermanna Prawo administracyjne, Marcina Niewaldy Metody manipulacji XXI wieku, Jarosława Cymerskiego Terroryzm a bezpieczeństwo RP, Jana W. Wiktora Komunikacja marketingowa, Johna L. Tymoczko, J.M. Berga i L. Stayer a Biochemia : krótki kurs, Jacka Woźniaka Rekrutacja.Teoria i praktyka, Wendy Griswolda Socjologia kultury... Starano się zadbać o dopływ nowości dla każdej z grup czytelników, różniących się potrzebami i zainteresowaniami. Zakupiono m.in. biografie : Krystyny Sienkiewicz Cacko, Romana Kłosowskiego Z Kłosem przez życie, Moniki Jaruzelskiej Towarzszka panienka, Witolda Gombrowicza Kronos, 2 pozycje Mariusza Urbanka Brzechwa nie dla dzieci i Tuwim : wylękniony bluźnierca, Karoliny Korwin -Piotrowskiej Bomba czyli Alfabet polskiego szołbiznesu, Emila Karewicza Moje trzy po trzy, Kazimierza Kaczora Nie tylko polskie drogi, Elżbiety Baniewicz Janusz Gajos, Maryli Rodowicz i Jarka Szubrychta Wariatka tańczy, Krzysztofa Materny Przed państwem Krzysztof Materna. Zakupiono też poszukiwane przez czytelników takie pozycje wydawnicze jak: Michała Bułhakowa Dziennik Mistrza i Małgorzaty, Marii Nurowskiej Sergiusz, Czesław, Jadwiga, Małgorzaty Szejnart My, właściciele Teksasu : reportaże z PRL-u, Diane Ducret Kobiety dyktatorów 2, Jacka Mayera Życie w słoiku : ocalenie Ireny Sendler, Johna Boyna Chłopiec w pasiastej piżamie, Sue Eckstein Przemilczenia, Jerzego Pilcha Wiele demonów oraz Drugi dziennik : 21 czerwca czerwca 2013, Barbary Włodarczyk Nie ma jednej Rosji, Łukasza Maciejewskiego Aktorki, Helgi Weissory Dziennik Helgi, Angeliki Kuźniak Papusza, Pawła Musiałowskiego Japonia oczami fana czy też książki Emire Khidayer, Arabski świat i Życie po arabsku czy wydane 2013 roku książki Sławomira Kopera : Życie artystek w PRL, Gwiazdy Drugiej Rzeczypospolitej, Miłość w Powstaniu Warszawskim oraz Alkohol i muzy. Dla dorosłych, oprócz wymienionych wyżej tytułów, kupowano na bieżąco najbardziej poszukiwane bestsellery. Były to nowe, ukazujące się na rynku pozycje, polskich autorów : Hanny Cygler, Jacka Piekary, Marcina Ciszewskiego, Marcina Mortki, Zbigniewa Białasa, Joanny Bator, Joanny Chmielewskiej, Katarzyny Michalak, Olgi Rudnickiej, Ireny Matuszkiewicz, Katarzyny Enerlich, Anny J. Szepielak, Sabiny Czupryńskiej, Jerzego Pilcha, Barbary Kosmowskiej, Marii Ulatowskiej, Grażyny Jeromin- Gałuszki, Katarzyny Grocholi, Anny Ficner-Ogonowskiej, Marka Krajewskiego i Marty Zaborowskiej. Z pisarzy zagranicznych, zakupiono książki : Harlana Cobena, Jonathana Kellermana, Nory Roberts, Jodi Picoult, Lisy Gardner, Mo Hayer, Petera Robinsona, Johna Harta, Douglasa Prestona, Lincolna Childa, Tessy Gerritsen, Kathy Reichs, Leo Kesslera, Ericki Spindler, Lisy Jackson, Lisy Gardner, Jean-Christophera Grange, Robina Cooka, Charlotte Link, Alexy Kava, Stephena Kinga, Candace Camp, Liz Carlyle, Rosmery Rogers, Lisy Kleypas, Stephanie Laurens jak również dawno oczekiwaną nową pozycję Dana Browna Inferno. Zwolennicy kryminalnych powieści pisarzy skandynawskich Henninga Mankella, Stiega Larssona, Camilli Lackberg, Lizy Marklund, Mari Jungstedt, Anne Holt, Karin Wahleberg, Ake Edwardsona, Hakana Nessera zyskali do lektury książki nowych twórców: Ninii Schulman, Sofie Sarenbrant, Aleksandra Soderberga, Kristiny Ohlsson i Camilli Ceder. 5

6 Zwolennicy literatury fantastycznej mogli sięgnąć po pozycje polskich autorów : Jacka Piekary, Andrzeja Philipiuka, Andrzeja Sapkowskiego, Rafała Dębskiego, Jarosława Grzędowicza, Jakuba Ćwieka i Anety Jadowskiej oraz autorów fantastyki obcej takich jak: Peter Brett, Terry Pratchett, Steven Erikson i Charlaine Harris. Podobnie jak zakup literatury pięknej dla dorosłych, także i zakup literatury dziecięcej i młodzieżowej podlega dużej selekcji. Kupowane były m.in. cykle dla młodzieży : Drużyna Johna Flanagana, Pamiętniki Wampirów L. J. Smitha, Heartland Lauren Brooke, Detektywów Para Jacek i Barbara Dariusza Rekosza, cykl Melissy Marr zapoczątkowany książką Królowa Lata, kontynuacja przygód Felix, Net i Nika... Rafała Kosika, Młody Samuraj Chrisa Bradforda, Strażnicy Nirgali Agnieszki Wojdowicz, Dziewiąty Mag A.R. Reystone, Tunele Rodericka Gordona, Diabelskie Maszyny Cassandry Clare, Stajnia pod Podkową Kelly McKain oraz cykl Baśniobór Brandona Mulla. Uzupełniono kontynuacje przygód Pana Samochodzika. Zakupiono również książki Beaty Andrzejczuk, Ewy Bagłaj, Ewy Nowak, Marcina Mortki, Agnieszki Błotnickiej, Małgorzaty Strzałkowskiej i Agnieszki Frączek. Dla młodszych zakupiono serię: Klub Kociaków Słodziaków Sue Mongredien, Kto mnie przytuli Agnieszki Stelmaszczyk, Świat Maksa Katarzyny Zychli, Marysia Nadii Berkane, Magic Molly Holly Webb, Samochodzik Franek Elżbiety Wójcik, Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai Martina Widmarka, Magiczne drzewo Andrzeja Maleszki, Pan Kuleczka Wojciecha Widłaka oraz cykl książeczek Mądra Mysz Ralfa Butschkowa popularyzujących zawody (np.: Mam przyjaciela strażaka, ratownika medycznego, pszczelarza, kucharza, piłkarza, śmieciarza..). Wszystkie placówki dziecięce wzbogaciły się o cykl książeczek Królewna Lenka, których autorka i ilustratorka Aneta Krella-Moch była mieszkanką naszego miasta (jest urodzoną czeladzianką). Uzupełniono również cykl książeczek Holly Webb (Pusia zagubiona kotka, Łezka przerażona kotka, Maksio szuka domu, Kora jest samotna, Ktos ukradł Prążka!, Reks szczeniak z wakacji, Niedźwiadek polarny, Fred się zgubił.. ) Zakup nowości w tym: Przybytki zbiorów Biblioteki w 2013 roku ilość wartość w zł ,45 * zbiory książkowe: ,06 Zakup ogółem ,06 - zakup ze środków samorządowych ,77 - darowizny gotówkowe ,83 - odkupione za zagubione 3 40,00 - przeterminowane kaucje ,00 - dotacja Ministerstwa Kultury ,46 Dary rzeczowe książkowe ,00 * zbiory specjalne ,39 Zakup ogółem ,39 - ze środków samorządowych wydawnictwa multimedialne ,85 - dotacja Ministerstwa Kultury 6

7 wydawnictwa multimedialne 6 133,54 - zbiory kartograficzne zbiory specjalne (pocztówki, zdjęcia..) - - Dar ogółem wydawnictwa specjalne ,00 - wydawnictwa multimedialne ,00 - zbiory specjalne (pocztówki, grafiki ) ,00 Średnia cena zakupionej nowości książkowej wyniosła 20,32 zł. Średnia cena zakupionej nowości wyniosła 20,29 zł Na 1 czytelnika : zakupiono 0,31 wol. (środki samorządowe + MKiDN +dary got.) przybyło 0,48 wol. (łącznie z darami rzeczowymi) przybyło 0,49 egz. Na 100 mieszkańców : zakupiono 6,65 wol. (środki samorządowe + MKiDN + dary got.) zakupiono 10,24 wol. (łącznie z darami rzeczowymi) przybyło 10,54 egz. Zakup pozostałych zbiorów Wielkość zakupu zbiorów specjalnych z pewnością nie zadawala w pełni potrzeb czytelników naszej biblioteki. Poszukują oni przede wszystkim najnowszych premier filmowych, ekranizacji lektur szkolnych oraz ekranizacji klasyki polskiej i obcej. Posiadane zbiory są udostępniane czytelnikom za darmo, bez pobierania opłat. W roku 2013 nabywano przede wszystkim audiobooki dla dorosłych. Zbiory wzbogaciliśmy m.in.: kontynuację klasyki polskiej i obcej wydanej przez Agorę - Mistrzowie Słowa.Seria 2 (Pola Gojawiczyńska, Michał Bułhakow, Jane Austin, Gustaw Flaubert, Ryszard Kapuściński, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Marek Hłasko, Zbigniew Nienacki ) a także m.in. Lisy Gardner Dziecięce koszmary i Kochać mocniej, Kathy Reichs Starożytne kości, Hilary Mantel W komnatach Wolf Hall i Na szafocie, Charlotte Link Wielbiciel, Dana Browna : Anioły i demony, Kod Leonarda da Vinci i Inferno, John Hart Ostatnie dziecko, Peter Robinson W mogile ciemnej Oprócz zbiorów specjalnych nabywanych drogą zakupu, nasze zbiory wzbogaciły się także o zbiory specjalne ofiarowane przez czytelników. W darze od prof. Henryka Kuźniaka (czeldzianina z urodzenia, utrzymującego stałe kontakty z naszą Biblioteką) otrzymaliśy płyty CD z muzyką kompozytora a od czeladzkiego artysty plastyka Krzysztofa zięcia - teczki jego grafik a czeladzcy wydawcy ofiarowali nam zestawy pocztówek starej i współczesnej Czeladzi. Dotacja Biblioteki Narodowej W 2013 roku grant przyznany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości na zadanie Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek, objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego MKiDN wynosił ,00 zł. Zakupu dokonano w oparciu o Umowę Nr BN/6053/13 z 8 lipca 2013 r. pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a MBP w Czeladzi. Dzięki uzyskanym środkom możliwe było zaspokojenie potrzeb edukacyjnych czytelników i uzupełnienie zaczytanych i zniszczonych lektur. Zakupiono ogółem wol., w tym 498 wol. dla dzieci i młodzieży. Ponadto zakupiono 6 audiobooków za 133,54 zł. 7

8 Struktura zakupionych książek z dotacji : * literatura piękna dla dorosłych 469 wol. = 46,39 % * literatura piękna dla dzieci i młodz. 473 wol. = 46,79 % * literatura popularnonaukowa 69 wol. = 6,82 % Selekcja zbiorów W 2013 r. wycofano ze zbiorów książkowych wol. (w tym 736 broszur). Były to: książki : - selekcja wol. 282,32 zł - zniszczone, zaczytane 650 wol. 435,98 zł - niezwrócone przez czytelników 92 wol. 507,01 zł - braki bezwzględne wol ,85 zł broszury - selekcja 526 wol. 1,32 zł - braki bezwzględne 210 wol. 0,51 zł wol ,99 zł Ze zbiorów specjalnych w roku 2013 usunięto 7 egz. Były to: - kartografia 6 egz. = 0,02 zł - multimedia 1 egz. = 3,62 zł Skontrum W 2013 roku przeprowadzono skontra w następujących placówkach: 1. Filia 1 od 1 października 2012 do r. skontrum wszystkich zbiorów bibliotecznych w związku ze zmianą kierownika agendy 2. Oddział dla Dzieci i Młodzieży - od 1 sierpnia 2013 do 20 września 2013 r. skontrum wszystkich zbiorów bibliotecznych w związku ze zmianą kierownika agendy W obu agendach dokonano spisu wszystkich zbiorów bibliotecznych. Kontrolę przeprowadzono metodą porównywania numeru inwentarzowego, autora i tytułu pozycji z zapisem w księdze inwentarzowej. Sprawdzono zbiory znajdujące się na półkach biblioteki, w magazynach, wypożyczone przez czytelników oraz przekazane na inne placówki Prenumerata czasopism potrzeby a realia; zakup czasopism elektronicznych (opłacalność, korzyści). Zakup prasy w 2013 roku, dostępnej we wszystkich agendach Biblioteki wyniósł ,67 zł z tego : - prasa tradycyjna 9.888,66 zł - INFORLEX.PL.Biblioteka-online 3.199,01 zł 8

9 Ze względu na posiadane środki utrzymano podobną ilość tytułów czasopism z roku 2012 i utrzymano rezygnację z prenumeraty gazet codziennych na placówkach. Znaczna liczba czytelników widziałaby najchętniej w czytelniach prasę typu plotkarskiego np. Fakt, Super Express, Naj, Życie na gorąco, Fakty i mity, Show, Gala, Party, Detektyw W czytelniach dostępnych było 185 tytułów gazet i czasopism (z zakupu 55). Nadal były dostępne m.in.: PC World Komputer, National Geographic, Traveler, Murator, Wiedza i Życie, Świat Nauki, Cztery Kąty, Poradnik domowy, Twój Styl, Zwierciadło, Pani. Ofertę prasy dostępnej dzięki prenumeracie, wzbogacono dodatkowymi tytułami, zakupionymi ze środków uzyskanych z wypożyczania prasy do domu (1.931,88 zł). Każda placówka samodzielnie decydowała o zakupie czasopism, zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników. Dzięki tej formie udostępniania prasy, oferta wzbogaciła się między innymi o Coaching,Fokus, Ja, my, oni, Nowe Zagłębie, Pani, Przegląd. Czytelnie MBP otrzymywały też: - czasopismo Śląsk (5 egz. bezpośrednio od wydawcy) - Aktualności Będzińskie ze Starostwa Powiatowego. Znaczną ilość tytułów czasopism placówki otrzymywały od bibliotekarzy i czytelników. Dzięki nim dostępne są: Agora, Elle, Gala, M jak Mieszkanie, Pani, Polityka, Przegląd Sportowy, Sens, Show, Sukces, Viva, Wróżka, Zwierciadło. W ciągu roku 2013 w Bibliotece dostępne były też czasopisma bibliotekarskie, z których korzystali pracownicy oraz czytelnicy: prenumerata - Bibliotekarz, Biblioteka w szkole, Guliwer, Poradnik Bibliotekarza oraz z darów - czasopismo Książki. Biblioteka posiadała w swej ofercie tylko 1 czasopismo elektroniczne Infor Lex. Z naszych obserwacji wynika, że użytkownicy czeladzkiej biblioteki preferują papierowe wersje czasopism i gazet, nikt nie wnosił zapytań o formy elektroniczne. Wręcz przeciwnie, korzystający z Infor Lexa (a są to przeważnie starsze osoby), wymagają nieustannej pomocy i podpowiedzi w posługiwaniu się tym czasopismem. Niestety, zwiększenie liczby dostępnych tytułów nie przekłada się na wzrost wypożyczeń prasy, ponieważ czytelników interesują bieżące numery czasopism. Na zapytania bibliotekarzy o preferowane czasopisma, czytelnicy wymieniają np. tytuły: Manager, Personel i Zarządzanie czy Press, które niestety są zbyt drogie jak na możliwości miejskiej biblioteki. Na prawie zerowym poziomie utrzymuje się czytelnictwo prasy dzieci i młodzieży; dostępne tytuły wykorzystywane są przede wszystkim przez bibliotekarzy Stan reklasyfikacji zbiorów - załączony formularz 5. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna 5.1 Zasięg czytelnictwa; obserwowane preferencje czytelnicze. W ciągu 2013 r. placówki biblioteczne zarejestrowały czytelników (o 300 mniej niż w 2012 r. spadek o 4,17%); wskaźnik czytelnictwa wyniósł 21,51 czytelni- 9

10 ków /100 mieszkańców. Dzieci i młodzież do lat 15, to liczba osób (o 114 mniej niż w 2012 r.). Trzeba tu podkreślić, że od blisko 10 lat Czeladź odnotowuje stały spadek liczby mieszkańców: w 2006 r. było ich a w 2012 już (według danych Urzędu Miasta). Odwiedziny wyniosły ogółem : (o 142 mniej niż w 2012 r.) z tego: wypożyczalnie czytelnie Z powyższych danych wynika, że 1 czytelnik odwiedził MBP 15,39 razy w ciągu roku (w ,77). Średnio dziennie placówki biblioteczne odwiedziło 356,81 osoby (w ,09) [w 2013 r. Biblioteka była otwarta dla czytelników przez 297 dni] Wypożyczenia ogółem wol. (o 181 mniej niż w 2012 r.- spadek o 0,1 %)) z tego: wypożyczalnie czytelnie Średnio 1 czytelnik w ciągu roku wypożyczył 25,67 książki (w ,62) a liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniosła 552,1 wol. W ciągu 2013 r. wypożyczono też płyt CD (o mniej niż w 2012 r.) Odwiedzający czytelnie uzyskali informacje (o 320 więcej niż w 2012 r.) skorzystali z egz. czasopism (o mniej niż w 2012 r.) Z dostępu do Internetu skorzystało osób (o 233 mniej niż w 2012 r.) Jak widać z powyższych danych nastąpił spadek liczby wypożyczeń literatury oraz czasopism. Znaczący wpływ na wskazane wyżej wyniki czytelnictwa mają znacznie ograniczone środki budżetowe na zakup materiałów bibliotecznych: ograniczona liczba egzemplarzy jednego tytułu, duża selekcja nowości przy dokonywaniu zakupu i oczywiście ceny książek (w tym niestety VAT! nasze nakłady na zakup zbiorów nie wzrosły o % VAT-u, a MBP nie jest płatnikiem tego podatku i cena w hurtowni jest dla nas ceną ostateczną, gdyż nie odzyskujemy VAT-u). Przyczyną jest też niewielki, ale systematyczny wzrost cen książek. Przypuszczalnie na spadek danych statystycznych ma także wpływ emigracja zarobkowa ludności oraz wypieranie książek i czasopism przez elektroniczne nośniki informacji, a także coraz powszechniejszy dostęp indywidualnych odbiorców do sieci. 5.2 Wybrane przykłady wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych. Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi już od dawna nie kojarzy się mieszkańcom wyłącznie z wypożyczaniem książek. Wymogiem i znakiem czasu stał się fakt, że biblioteka jest miejscem, w którym przenikają się działania kulturalne, informacyjne, edukacyjne, rozrywkowe i społeczne. W 2013 roku wszystkie placówki biblioteczne podejmowały szereg działań mających na celu realizację wspomnianych wcześniej zadań. Organizowano wystawy, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, różnorodne warsztaty, 10

11 zebrania różnych grup osób, włączano się w akcje ogólnopolskie (m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy sztab czeladzki już po raz 16 mieścił się w Bibliotece, Cała Polska Czyta Dzieciom, Międzynarodowy Dzień Teatru, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek, Tydzień Zakazanych Książek, Biblioteka miejsce bezpiecznego Internetu, Spotkania z pasjami, Spotkania z młodym profesjonalistą) i regionalne (m.in. Nordalia, Dni Czeladzi, 35 lat Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi). Łącznie w MBP odbyło się 487 różnego typu imprez i spotkań, w których udział wzięło osoby. Oto wycinek z tego, co Biblioteka realizowała w ciągu 2013 roku: a) wystawy Impresje I - wystawa rękodzieła artystycznego Ani Dittmer Papier: kruchość materii - wystawa prac Elżbiety Zrobek Świat obok nas. Tradycje i obrzędy Górnego Śląska i Zagłębia - wystawa fotografii Roberta Garstki Pisarz na tropach przygód Tomka - wystawa poświęcona twórczości Alfreda Szklarskiego (wypożyczona z Biblioteki Śląskiej) 100 lat Czeladzkiego Harcerstwa Anna Chrzanowska - Litografie Per Mariam ad Jesum: 95 lat Sodalicji Mariańskiej w Czeladzi Indie nieznane : wystawa fotograficzna Piotra Kocha Podróże po skandynawskiej literaturze: wystawa dziecięcej książki skandynawskiej w ramach 12. Festiwalu Nordalia (wypożyczona ze zbiorów Centrum Literatury Dziecięcej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu) 140 rocznica urodzin Emanuela Biskupka, współzałożyciela Stowarzyszenia Pszczelarzy Śląskich Krzyżykowych kwiatów magiczny czar : wystawa obrazów Stanisławy Bień wykonanych haftem krzyżykowym Mój świat plam i kolorów : wystawa obrazów Ireny Słabiak Malowane kroplami deszczu wystawa poplenerowa Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Familia Cykl wystaw Podróże dalekie i bliskie Kresy wschodnie w rysunkach Alicji Siudziak Kolory Indii: fotografie Violetty Góral Islandia Wyspy Owcze: fotografie Tomasza Marca Pastele: obrazy Leszka Gaczkowskiego Korsyka Sardynia : fotografie Antoniego Winiarskiego b) spotkania autorskie Promocja Zeszytów Czeladzkich 17/2012 (współorganizowana ze Stowarzyszeniem Miłośników Czeladzi) Spoglądam Chagallem- swobodna podróż z elementami teatru przez utwory z trzech autorskich tomików poetyckich oraz utwory niepublikowane Arka R. Skowrona Spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich w ramach DKK Bohdan Butenko mistrz czarnej kreski : spotkanie z Dariuszem Rekoszem, prezentujące sylwetkę rysownika w ramach DKK Brylantowa iluzja: wieczór poetycki Krzysztofa Zięcika Wieczór poetycki Ady Gruszczyńskiej Historie i legendy śląskich i zagłębiowskich pszczelarzy: promocja książki Adama Ambrożego Wilczyńskiego Podwodna przygoda Zbigniewa Tomeckiego: prezentacja fotografii z podróży związanych z poznawaniem podwodnych światów Kolory i koloryt indyjskiej ulicy prezentacja multimedialna Zofii Wieczorek 11

12 Hajer w Afryce: spotkanie z podróżnikiem i autorem książek Mieczysławem Bieńkiem c). spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki M. Nurowska życie i twórczość J. Grogan Najdłuższa droga do domu B. Wood Ulica Rajskich Dziewic L. Glass Toksyczni ludzie i Wspaniali ludzie A. Bikont Stare rupiecie biografia Wisławy Szymborskiej T. Sharpe Wilt spotkanie plenerowe DKK pod hasłem Kryminalne spotkanie w plenerze G. Flaubert Pani Bovary Dzieła i arcydzieła literatury skandynawskiej nasze opinie i recenzje A. Tuszyńska Romans amerykański - Tyrmandowie Moja ulubiona książka roku d). spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego połączone z projekcją filmu Niczego nie żałuję Edith Piaf reż. Olivier Dahan Casablanka reż. Michael Curtiz Karmel reż. Nadine Labaki Między słowami reż. Sofia Coppola Mała miss reż. Jonathan Dayton i Valerie Faris Żelazna Dama reż. Phyllida Lloyd Moulin Rouge reż. Baz Luhrmann Historie kuchenne reż. Bent Hamer To wspaniałe życie reż. F. Capra Spadkobiercy reż. A. Payn e). inne Komputer bez barier wiekowych : projekt skierowany do osób 50+ Czeladzianin na siedmiotysięcznikach: spotkanie ze Sławkiem Olejniczakiem Tydzień Zakazanych Książek : udział w ogólnopolskiej akcji: wystawka zakazanych książek, plansze z najważniejszymi informacjami na temat cenzury i cenzurowanych literatury Otwarte spotkania Towarzystwa Przyjaźni Polska-Francja Śladami wspomnień rok jubileuszowy Zarządu Głównego TPPF Za chlebem do Francji Happening z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek bibliotekarze przebrani za ulubione postaci literackie Jak Wikingowie na wiking chadzali spotkanie z Danielem Dawidowiczem historykiem i pasjonatem kultury skandynawskiej w ramach 12. Festiwalu Nordalia Przyszłość miasta i udział społeczności lokalnej w perspektywie unijnej spotkanie z Rafałem Kostem (współorganizowane ze SMCz) Wędrówki po starych Piaskach: prezentacja dzielnicy Piaski (stare i nowe fotografie, dokumenty) spotkanie z historykiem pasjonatem historii dzielnicy 30-lecie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi- spotkanie członków i sympatyków Szkolenia Szkoły Obywatelskiej 50+ : Jestem z Tobą: Trening motywacyjny Szkolenia Szkoły Obywatelskiej 50+: Jestem z Tobą: Warsztaty internetowe Szkolenia Akademii Obywatelskiej 50+: OWIS: Seminarium: Mam prawo do... 12

13 Szkolenia Akademii Obywatelskiej 60+: OWIS: Warsztaty Komputerowe Aktywne 50+: Taniec towarzyski wyjazdy Sekcji Teatralnej DKK do: Teatru Zagłębia w Sosnowcu na spektakl pt. Cymes! Cymes! w reż. Jana Szurmieja Teatru w Cieszynie na spektakl pt. Danuta W. w reż. Janusza Zaorskiego Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku Białej na spektakl pt. My i one w reż. Zbigniewa Lesienia Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl pt. 32 omdlenia w reż. Andrzeja Domalika W 80 minut dookoła świata - zajęcia komputerowe dla osób 50+ w ramach międzynarodowej kampanii Tydzień z Internetem 2013 udział w akcjach charytatywnych: kiermasz książek na festynie rodzinnym Murem za murem kiermasz książek na IV Turnieju Gwiazdkowym 5.3 Czytelnictwo dzieci i młodzieży problemy, obserwacje współpraca z rodzicami, organizacjami i instytucjami w zakresie animacji czytelnictwa dzieci. Młodzi czytelnicy najczęściej wypożyczali bajki, bajeczki, opowiadania z poziomu pierwszego i drugiego. Możemy stwierdzić, że najlepszymi czytelnikami są dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych, więcej czytają dziewczynki niż chłopcy. Dziewczynki od dziewięciu do czternastu lat czytają najczęściej poziom drugi, trzeci i czwarty, książki współczesne, obyczajowe, humorystyczne, o księżniczkach lub z serii wampirów i wilkołaków. Chętnie dyskutują o przeczytanej książce. Z literatury popularnonaukowej dominuje motoryzacja, Kosmos, średniowieczni rycerze i poradniki podróżnicze. Najdłużej przesiadują w Bibliotece dzieci najmłodsze i internauci. Maluchy chętnie coś rysują, długo wybierają bajki. Młodzież wpada tylko po lekturę lub skorzystać z Internetu. Agendy dziecięce współpracują z rodzicami dzieci najmłodszych, służą im radą w wyborze lektury odpowiedniej dla wieku i potrzeb. Polecają rodzicom atrakcyjne nowości z półki Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego z serii Bezpieczne dziecko oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, które uczą poprawnej wymowy. Dobrze układa się współpraca ze szkołami i przedszkolami. Placówki biblioteczne zapraszają szkoły i przedszkola na lekcje biblioteczne, warsztaty edukacyjne, spotkania autorskie, teatrzyki i organizują dla nich atrakcyjne pasowania na czytelnika z pięknymi książkowymi nagrodami. Z kolei placówki oświatowe rewanżują się zaproszeniami na swoje uroczystości, takie jak: pasowanie na przedszkolaka, pasowania na ucznia, uroczyste Jasełka, pożegnanie 6-latków. Przedstawiciele Biblioteki są często jurorami w konkursach recytatorskich czy wiedzowych organizowanych przez szkoły. Stałym elementem współpracy są wizyty bibliotekarzy w przedszkolach połączone z przeglądem nowości wydawniczych dla najmłodszych i głośnym czytaniem książek. Nowym przedsięwzięciem, na które MBP zaprosiła najmłodszych czytelników w czasie wakacji 2013 r. były Wakacje z eksperymentem. Prowadzący warsztaty biolog, doktorant Uniwersytetu Śląskiego w niezwykle ciekawy i przystępny sposób wyjaśniał zagadki dotyczące ludzkiego ciała i jego funkcjonowania. Młodzi naukowcy mieli okazję własnoręcznie wykonać pomiary stanów ciała: bicie serca, oddychanie oraz pracę mięśni. Największą atrakcją okazała się praca 13

14 z mikroskopem, podczas której obserwowali tkanki roślinne i zwierzęce (mózg myszy, świni, krew ) Najważniejsze przykłady form pracy z dziećmi i młodzieżą 1. projekt Zawodowcy czytają dzieciom w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom skierowany do uczniów klas I-III szkoły podstawowej Spotkanie z piłkarzem i trenerem - Bartoszem Kubisą oraz Przemysławem Szałańskim - działaczami Akademii Piłki Nożnej Spotkanie z aktorką Teatru Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach Martą Popławską Spotkanie z fotoreporterem i regionalistą Robertem Garstką Spotkanie z leśnikiem Sławomirem Paciejem Spotkanie z pszczelarzami Adamem Ambrożym Wilczyńskim i Józefem Kopczackim 2. zajęcia literacko-edukacyjne dla dzieci 4-8 lat w ramach cyklu Czytanki-niespodzianki: Jak zostać królem czyli noworoczne postanowienia Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy! Nie martwcie się o mnie! Dzień Kobiet z super (niegrzecznymi) bohaterkami Podróż do krainy czekolady- Dzień Czekolady z książką od kuchni Podróże po skandynawskiej literaturze- 12. Festiwal Nordalia Jesienne czary pszczół, czyli woskowe wróżby andrzejkowe Święta u Mikołaja 3. warsztaty: Początki ery druku Johannes Gutenberg: warsztaty drukarskie Jak powstaje papier era Gutenberga: warsztaty czerpania papieru Świąteczne warsztaty florystyczne 4. Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży Dwukropek w 2013 r. odbyło się 9 spotkań, na których dyskutowano nad następującymi lekturami: Paulina w orbicie kotów Marty Fox Skrzywdzona Sandry Glower Żegnaj, Jaśmino Ewy Barańskiej Jeż Jerzy musi umrzeć Krulewna Śnieżka Bohdana Butelki Osobliwy dom Pani Peregrine Ransom Riggs Przez burze ognia Veronici Rossi Spadaj, mięczaku Ann Ladiges Dziecko ze śmietnika Jacqueline Wilson DKK działa bardzo prężnie i z dużym zaangażowaniem promuje książki dla młodzieży. Jego członkowie sami prowadzą nieoficjalny profil Dwukropka na Facebooku. 5. Lekcje biblioteczne m.in. 14

15 Bohdan Butelko ilustrowanie to zabawa Czeladź moje miasto Jestem książka, w Bibliotece mam mieszkanie Krasnoludki są na świecie Krótka wędrówka po Tuwima słówkach Misjologia czyli co nieco o misiach Stragan pełen wierszy Brzechwy i Tuwima Droga ksiązki od pisarza do czytelnika Bezpieczne zachowanie to przedszkolaka zadanie Wszechświat pełen planet Europa nasz wspólny dom : cykl spotkań Robimy mydło Wikingów Rycerze i zamki warowne Skąd się wzięła nagroda Nobla? Podróż przez Indie Auby- miasto partnerskie Czeladzi: podróż do Francji 6. Wystawki okolicznościowe m.in. Krasnoludki są na świecie Smoki w Bibliotece Wystawa prac pokonkursowych Konkurs na planszową grę ekologiczna dotyczącą Czeladzi pt. Współgrajmy z przyrodą Wędrówki po rymach Juliana Tuwima Wakacje z bajką 7. Inne m.in. Spotkania autorskie z Dariuszem Rokoszem Ferie w Bibliotece Jak wyhodować smoka Wakacje w Bibliotece Trolle, gobliny, ogry i wróżki Nieobozowa Harcerska Akcja Letnia - zajęcia dla zuchów Planszówki w Bibliotece spotkania sympatyków gier planszowych (co środę) Wakacje z eksperymentem Dzień Dziecka w Bibliotece projekcja filmu animowanego dla dzieci z czeladzkich przedszkoli i szkół podstawowych pt. Sekret Eleonory 5.4 Działalność czytelni; wykorzystanie zbiorów podręcznych; usługi informacyjne Biblioteki (kto korzysta; ogólna liczba kwerend w 2013 r.) W 2013 r. w czytelniach udzielono informacje, niestety o 320 mniej niż w roku poprzednim. Zmienił się profil oczekiwań użytkowników. Po informację przychodziły głównie osoby starsze, dla których pracownicy czytelń stawali się przewodnikami po świecie informacji cyfrowej. Polegało to na pomocy w korzystaniu z różnych nośników informacji, wyszukiwaniu materiałów oraz pomocy w drukowaniu potrzebnych wiadomości lub skanowaniu dokumentów. Działalność informacyjna placówek w mniejszym stopniu niż w ubiegłych latach, polegała na wyszukiwaniu pozycji książkowych, artykułów prasowych czy wiadomości pochodzących z sieci Internetu na różne zadawane przez użytkowników tematy. Jednakże zainteresowani byli dokładnie informowani o materiałach gromadzonych, przechowywanych i udostępnianych przez Bibliotekę. Informacji udzielało się ustnie, telefo- 15

16 nicznie lub za pomocą a. Tematy zapytań były przeróżne: od adresów i zdjęć czy połączeń komunikacyjnych do uzdrowisk i sanatoriów, przez zagadnienia dotyczące historii i współczesności miasta lub regionu, do wiadomości związanych z prezentacjami maturalnymi lub pracami licencjackimi i magisterskimi. Często bibliotekarki wyszukiwały pozycje bibliograficzne zarówno do prezentacji maturalnych, jak i prac licencjackich i magisterskich. W Czytelni Naukowej Biblioteki Głównej wiele osób korzystało z programu prawniczego INFOR LEX, z uwagi na bezpośredni dostęp do aktualnych przepisów prawnych, orzecznictwa, komentarzy i piśmiennictwa z tej dziedziny. Jednakże spora grupa starszych osób, przyzwyczajonych do papierowej formy Dzienników Ustaw, potrzebowała pomocy przy przeglądaniu i korzystaniu z INFOR LEXA. Jeśli chodzi o zbiory podręczne są one wykorzystywane coraz rzadziej. Podsumowując, najwięcej z usług informacyjnych czytelni korzysta studentów, bezrobotnych (wymagających pomocy przy pisaniu CV, listów motywacyjnych czy wysyłaniu aplikacji) i osób starszych. Najmniejsze zainteresowanie dało się zauważyć w grupie gimnazjalistów i uczniów szkół średnich. Jednak mimo wszystko, najwięcej użytkowników korzystało z możliwości dostępu do komputera, Internetu, drukarki i skanera (przeszukiwanie baz danych w celach informacyjnych, szukanie ofert pracy, skanowanie i drukowanie potrzebnych materiałów). Znaczna część osób w tej grupie wymagała pomocy, której pracownicy czytelni w miarę możliwości udzielali. Stałą grupę użytkowników czytelni stanowią osoby korzystające z prasy codziennej, tygodniowej i miesięcznej (czytając na miejscu lub wypożyczając do domu). 5.5 Stan prac nad bibliografią miasta lub powiatu (pytanie dotyczy bibliotek w miastach na prawach powiatu i bibliotek wypełniających zadania bibliotek powiatowych). W 2013 r. Czytelnia Naukowa kontynuowała tworzenie kartoteki komputerowej zawierającej opisy bibliograficzne druków zwartych, dokumentów życia społecznego i artykułów z bieżących numerów czasopism. Materiały dotyczące Czeladzi za lata nie są jeszcze dostępne na stronie internetowej Biblioteki, ale osoby zainteresowane mogą z nich korzystać na miejscu w Czytelni. 6. Obsługa osób niepełnosprawnych i specjalnych grup użytkowników 6.1. Stan i ocena działalności filii i punktów bibliotecznych w szpitalach, domach opieki, aresztach. MBP w Czeladzi prowadzi filię szpitalną w Szpitalu Powiatowym. Placówka czynna jest dwa razy w tygodniu po 3 godziny (wtorki i czwartki w godz ) i prowadzona jest przez bibliotekarza z Filii 5. Ze względu na szczupłość pomieszczenia i bardzo małe zainteresowanie ze strony pacjentów, nie kupuje się tam nowości wydawniczych, a zbiory uzupełnione są darami od czytelników z różnych agend biblioteki. Jest znaczne zainteresowanie i chęć korzystania z biblioteki ze strony pracowników ZOZ-u, ale MBP nie stać na prowadzenie dla nich biblioteki zakładowej; zapraszamy ich do zapisywania się do innych placówek. Na początku 2013 roku ponownie nawiązano współpracę z DPS Senior, który po przekształceniach organizacyjnych poprosił o organizację i prowadzenie biblioteki. Punkt prowadził działalność we wtorki w godzinach , ale wobec braku możliwości godziwego prowadzenia działalności bibliotecznej (udostępnienie odrębnego pomieszczenia na czas udostępniania zbiorów), MBP nie kontynuowała zadania. 16

17 6.2. Liczba czytelników i wypożyczeń: - w filiach szpitalnych liczba czytelników liczba wypożyczeń liczba odwiedzin liczba udzielonych informacji - 18 liczba udostępnionych czasopism w punktach bibliotecznych usytuowanych w szpitalach nie dotyczy w domach opieki społecznej nie dotyczy w aresztach nie dotyczy 6.3. Zbiory dla czytelników niepełnosprawnych: liczba tytułów tzw. książek mówionych i audiobooków (377 płyt - jednostek inwentarzowych) liczba e-booków - 0 liczba książek z dużą czcionką (przybliżona) ok. 120 Książka mówiona Dział z książką mówioną prowadzi od 1998 roku Wypożyczalnia dla Dorosłych. W 2013 roku praca z czytelnikiem niewidomym i słabowidzącym była kontynuowana. Prowadzono również również współpracę z Biblioteką Centralną Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, która od roku w wyniku reorganizacji PZN została przekazana do struktury organizacyjnej Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie jako Dział Zbiorów dla Niewidomych. Zmiany organizacyjne spowodowały konieczność przeprowadzenia skontrum zbiorów w Warszawie, co dla naszego działu z książką mówioną oznaczało zwrot wszystkich wypożyczonych książek i audiobooków do końca kwietnia 2013 roku. Przerwa w wypożyczeniach książki mówionej trwała ponad cztery miesiące (do końca sierpnia) i dopiero na początku września wznowiono dotychczasową działalność. Długotrwała przerwa w dziale książki mówionej spowodowała znaczny spadek odwiedzin i ilości wypożyczeń w roku sprawozdawczym. Dane liczbowe charakteryzujące czytelnictwo w dziale książki mówionej (stan na dzień r.): Liczba zbiorów książki mówionej: 70 tytułów (906 kaset) Liczba zarejestrowanych czytelników: 9 w tym zarejestrowanych w PN 2 Liczba odwiedzin: 97 Liczba wypożyczeń: 260 tytułów (3.456 kaset) W dziale z książką mówioną znajdowało się na koniec roku sprawozdawczego 70 tytułów (906 kaset). Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez czytelników były to książki: sensacyjne, kryminały, obyczajowe, biograficzne, historyczne i reportaże. Liczba tytułów książki mówionej udostępnionych czytelnikom w całym 2013 roku była większa i wynosiła 216 pozycji, gdyż trzykrotnie w ciągu roku wyczytane (wysłuchane) tytuły były wymieniane na nowe w ramach współpracy z Działem Zbiorów dla Niewidomych w Warszawie. W bieżącym roku wskaźniki dotyczące czytelnictwa książki mówionej dość znacznie spadły. Zaistniała sytuacja spowodowana była znacznym zmniejszeniem się liczby czytelników, długotrwałą przerwą w pracy działu, jak również 17

18 z coraz większym zainteresowaniem czytelników audiobookami, które są bardziej poręczne i lżejsze do przenoszenia niż ciężkie, zajmujące dużo miejsca kasety magnetofonowe Czy Biblioteka wzbogaciła się w 2013 roku o stanowiska komputerowe lub inne sprzęty przeznaczone i ułatwiające korzystanie z instytucji osobom z dysfunkcją wzroku. Jeżeli tak, to jakie? nie 6.5. Formy pracy i działania Biblioteki na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, seniorów i innych osób z grup tzw. wykluczonych; współpraca Biblioteki z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się działalnością na rzecz tych grup; w jaki sposób Biblioteka promuje swoje usługi wśród osób niepełnosprawnych. Biblioteka uczestniczyła w świadczeniu usług na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych oraz trzeciego wieku poprzez: prowadzenie akcji Komputer bez barier wiekowych prowadzenie filii szpitalnej prowadzenie Kącika z książką mówioną prowadzenie usługi książka na telefon prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykorzystanie elementów biblioterapii w czasie obsługiwania czytelnika w podeszłym wieku Komputer bez barier wiekowych W 2013 roku Biblioteka kontynuowała rozpoczęty w 2009 roku autorski projekt Komputer bez barier wiekowych. Były to bezpłatne szkolenie adresowane głównie do osób kategorii wiekowej 50+, a jego celem jest zaznajomienie uczestników z podstawami obsługi komputera, a także przełamywanie barier i stereotypów tej grupy wiekowej związanych z dostępem do nowoczesnych technologii. Od 2010 roku zajęcia prowadzone są w ramach programu Akademia Orange dla bibliotek, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych. Podczas obejmujących 7 spotkań zajęć uczestnicy zdobywają podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera i oprogramowania Windows XP, korzystania z edytora tekstu Open Office oraz posługiwania się Internetem. Zajęcia prowadzone są w Bibliotece Głównej w godzinach porannych, każdy z kursantów ma tylko do swojej dyspozycji stanowisko, a wystarczająco długi czas trwania spotkań pozwala uczestnikom na pełne opanowanie zaplanowanego w programie materiału. Po każdej lekcji uczestnicy otrzymują też materiały omawiające wszystkie poruszane wcześniej zagadnienia i zadania do przećwiczenia w ramach zajęć domowych. Usługa zaproponowana przez Bibliotekę cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska seniorów. W roku 2013 zajęcia prowadzone były w grupach 8 osobowych a udział w nich wzięły 32 osoby. Książka na telefon Seniorzy, osoby chore i niepełnosprawne mogły skorzystać z usługi Książka na telefon czyli dostarczania wybranych pozycji do domu. Pracownicy biblioteki telefonicznie umawiali się po odbiór i dostarczenie nowych książek do domu tym osobom, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. W każdej agendzie korzysta z tej formy 3-8 osób. Istniała również możliwość przedłużania terminu zwrotu książek telefonicznego lub przez 18

19 pocztę elektroniczną. Chętni mogli rezerwować wybrane przez siebie tytuły dzwoniąc lub pisząc a do biblioteki. Książka mówiona Działalność została omówiona w punkcie 6.3 Uniwersytet Trzeciego Wieku Od października 2011, decyzją Władz Miasta Czeladź organizatorem i koordynatorem projektu edukacyjnego UTW jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej. Projekt Uniwersytet Trzeciego Wieku jest efektem porozumienia o współpracy zawartego w 2009 roku pomiędzy Gminą Czeladź i Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W roku akademickim 2012/2013 zarejestrowanych było 166 słuchaczy, zaś 2013/ W 2013 roku odbyło się 16 wykładów. Dla słuchaczy UTW zorganizowano też: kursy języka angielskiego (grupy po osób: początkująca, średnio zaawansowana, zaawansowana) oraz zajęcia z gimnastyki kondycyjnej (4 grupy po 20 osób). Wykłady odbywały się 2 razy w miesiącu, a zajęcia dodatkowe 1 raz w tygodniu (angielski 60 minut, gimnastyka 45 minut). W 2013 roku zrealizowano następujące wykłady: Zdzisława Gwiazda Poetyckie spojrzenie na upływ czasu Radosław Krowiak Dubaj- genialna wizja miasta zbudowanego na pustyni Izabela Sztangret Negocjacje-skuteczna komunikacja Andrzej Knapik Rola aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowia seniora Jan Lewandowski Fenomen Poli Negri- Legendy kina Mariusz Jędrzejko Narkotyki-dopalacze. Zjawisko, zagrożenia, profilaktyka Anna Watoła Wartości w życiu człowieka i jego życie rodzinne Aneta Borowik Jan Matejko- artysta i człowiek Ewa Gwozdecka-Wolniaszek Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby Mariusz Jędrzejko Jak modelować relacje dziecko-multimedia? Seweryn Magdziak Japonia- prawdy i mity o kraju kwitnącej wiśni Jerzy Kossek Blues jako zjawisko kulturowe Anna Brosch Przemoc w mediach a kształtowanie wizerunku świata u dzieci i młodzieży Jadwiga Kamińska-Reyman Sposoby radzenia sobie ze stresem Agnieszka Niewiara Ołtarz Wita Stwosza Aleksandra Sarna Trudne zdanie: pomóż Jak wspomniano na początku sprawozdania dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, które pozyskały granty z funduszy szwajcarskich i z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację mieszkańców kategorii wiekowej 50+, zorganizowano: kursy komputerowe (6 grup po 10 osób) warsztaty motywacyjne (4 grupy po 10 osób) szkolenia: Wolontariat seniorów ( 3 grupy po 10 osób) szkolenia pt. Mam prawo do (5 spotkań osób) kurs tańca towarzyskiego (6 spotkań po osób). Zajęcia obejmowały cykle składające się na ogół z 10 spotkań po 4 h lekcyjne. 7. Stan organizacyjny i działalność Biblioteki stopnia powiatowego (opisują tylko biblioteki wypełniające zadania na rzecz bibliotek w powiecie) 19

20 8. Sprawy kadrowe i sytuacja zawodowa bibliotekarzy Nie dotyczy 8.1. Ogólna ocena stanu zatrudnienia, wynagrodzenia, przygotowania zawodowego pracowników. Na dzień 31 grudnia 2013 r. MPB w Czeladzi zatrudniała 35 osoby (było to 33,225 etatu przeliczeniowego). Grupa pracowników Ilość osób Pracownicy merytoryczni 24 w tym informatyk 1 Pracownicy administracyjni 4 Pracownicy obsługi 7 Razem liczba zatrudnionych osób 35 Dane według złożonego sprawozdania statystycznego Kadra bibliotekarska jest stała, dobrze przygotowana do wykonywania swojego zawodu (71 % posiada wykształcenie bibliotekarskie): 15 osób - wykształcenie wyższe bibliotekoznawcze (62,5 % pracowników merytorycznych), 4 - wyższe (filologia polska, kulturoznawstwo, wychowanie techniczne 16,67%), 3 - studium bibliotekarskie (12,5 %), 2 - ma wykształcenie średnie (8,33 %). Podobnie jak w latach poprzednich głównym problemem, była zbyt mała liczba bibliotekarzy, jak na ogrom zadań do wykonywania i szeroko rozwiniętą działalność kulturalną. Bibliotekarze są swego rodzaju omnibusami: są bibliotekarzami, plastykami, dekoratorami, redaktorami tekstów, szkolącymi itp. Ponieważ 2 placówki biblioteczne czynne są także w soboty (do obsługi agend potrzebne jest 5 osób), więc w pracę włączeni są pracownicy merytoryczni wszystkich komórek organizacyjnych MBP. W roku sprawozdawczym stała kadra Biblioteki zasilana była absolwentami szkół wyższych odbywającymi staż. W ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie staże odbywały 4 osoby (3 na stanowisku bibliotecznym i 1 administracyjnym) a 5 osób zatrudnionych było w ramach tzw. prac interwencyjnych (4 bibliotekarzy i 1 pracownik obsługi). MBP współpracuje też z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który kieruje do Biblioteki osoby wykonujące prace społecznie użyteczne (40 h miesięcznie). W roku sprawozdawczym prace społecznie użyteczne na rzecz MBP wykonywały 2 osoby. Byli to pracownicy obsługi. W 2013 r. po raz pierwszy Biblioteka podpisała umowę z Sądem Rejonowym w Będzinie i 1 osoba wykonywała na rzecz Biblioteki prace społecznie-użyteczne w ilości 124 godzin. Praktykę studencką odbywała 1 osoba po I roku Kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego Średnia płaca brutto w przeliczeniu na etat z uwzględnieniem wszystkich składników: tzn. płaca zasadnicza, dodatki: funkcyjny, stażowy, inne, premie (bez nagród) pracowników merytorycznych ,14 zł pracowników administracyjnych ,02 zł pracowników obsługi ,82 zł 8.3. Udział pracowników w doskonaleniu zawodowym instytucjonalnym (liczba) 20

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI W ROKU 2009

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI W ROKU 2009 Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZELADZI W ROKU 2009 1. Sytuacja organizacyjna Biblioteki. 1.1 Zmiany statusu formalno-prawnego

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIBLIOTEK PUBLICZNYCH Województwa Podlaskiego

GŁOS BIBLIOTEK PUBLICZNYCH Województwa Podlaskiego GŁOS BIBLIOTEK PUBLICZNYCH Województwa Podlaskiego BIULETYN INFORMACYJNO-METODYCZNY Białystok 2012 Nr 1 (9) Redaguje zespół pracowników Książnicy Podlaskiej Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteka Powiatu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES 1. Działalność edukacyjna, organizacja i udział w festiwalach i konkursach międzynarodowych i krajowych 01/Chór/G plan 6,00 108.105,00 286.095,00 394.200,00 wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU ZA ROK 2013 I. PODSTAWOWE DANE O SIECI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W GMINIE OZIMEK 1. Miejska i Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu za 2014 rok.

Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu za 2014 rok. Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu za 2014 rok. Zarządzanie i organizacja Zbiory w Bibliotece Centralnej udostępniane są w: Wypożyczalni Dla Dzieci, Wypożyczalni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

Rok Czesława Miłosza. Redakcja: Grzegorz Figiel (red.) Anna Pachocka (sekr. red.) Małgorzata Pieczykolan Paweł D. Znamierowski

Rok Czesława Miłosza. Redakcja: Grzegorz Figiel (red.) Anna Pachocka (sekr. red.) Małgorzata Pieczykolan Paweł D. Znamierowski 3 TEMAT NUMERU MIŁOSZ 1. Rok Czesława Miłosza Agnieszka Prymak-Lewtak... 3 2. Obchody Roku Czesława Miłosza w WBP Mariusz Olejarczyk... 5 3. Wystawa objazdowa Miłosz. Miejsca, ludzie, wiersze Magdalena

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY SOBIE W PRACY

POMAGAMY SOBIE W PRACY Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu POMAGAMY SOBIE W PRACY Opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny Nr 4/2009 (Rocznik LIII) Opole 2009 Zespół redakcyjny: Małgorzata Bartoszewska

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne i komunikacyjne wspierające usługi świadczone przez biblioteki na terenach wiejskich

Technologie informacyjne i komunikacyjne wspierające usługi świadczone przez biblioteki na terenach wiejskich Technologie informacyjne i komunikacyjne wspierające usługi świadczone przez biblioteki na terenach wiejskich Noemi Gryczko copyright Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 02-019 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej.

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej za rok 2014 Opracowanie: Jolanta Stępniak Elżbieta Mroczek Marzec 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski @ forum Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski ISSN: 1640-2200 Zespół redakcyjny: Sylwia Białecka, Andrzej Marcinkiewicz przewodniczący, Renata Pietrulewicz, Anita Romulewicz, Ewa Rudnicka, Adrianna Walendziak,

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w bibliotece

Nowe technologie w bibliotece Nowe technologie w bibliotece nowe technologie w bibliotece dodatek do Poradnika Bibliotekarza 1 nowe technologie w bibliotece poradnik bibliotekarza Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach

Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach NR 3/35/ grudzień 2009 Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach Kartka świąteczna wykonana przez młodzież z Ośrodka Samopomocy Społecznej przy ul. Błońskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za okres do 31.12.2011 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za okres do 31.12.2011 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za okres do 31.12.2011 r. Gminna biblioteka Publiczna w Lnianie obejmuje swoim zasięgiem gminę liczącą 4236 mieszkaoców.

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2014 (LVIII) ISSN 2083-7321

Nr 3/2014 (LVIII) ISSN 2083-7321 ISSN 2083-7321 Uczestnicy II Forum Bibliotekarzy Województwa Opolskiego Biblioteka w procesie aktywizacji społeczności regionu (Fot. Beata Śliwińska) W numerze m.in.: Agnieszka Łakomy Działalność bibliotek

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Rada Biblioteczna 25 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie Rady Bibliotecznej, którego gościem był Prorektor ds. Nauki prof. dr

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2014 (LVIII) ISSN 2083-7321

Nr 1/2014 (LVIII) ISSN 2083-7321 ISSN 2083-7321 W numerze m.in.: Hanna Jamry Bibliografie regionalne w bibliotekach cyfrowych Ilustracja: Karolina Jędryczka Katarzyna Murek Szkolenie biblioteczne na platformie e-learningowej jako nowa

Bardziej szczegółowo

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP 94 Nr 1/2012 BIULETYN ZG SBP BIULETYN INFORMACYJNY Zarządu Głównego SBP ISSN: 1232-4477 1/2012 W numerze m.in.: Sprawozdanie z działalności SBP w 2011 r. W numerze m.in.: Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju Sprawozdanie z działalności Instytutu Książki w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku Promowanie i wspieranie działań z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa 1. Dyskusyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie na 2014r.

PLAN PRACY. Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie na 2014r. Szubin 24.01.2014 PLAN PRACY Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie na 2014r. I. Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie jako instytucja kultury, zgodnie ze statutem i przyjętą strategią działania,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH 1 S t r o n a ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH RAPORT CZĄSTKOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO I ETAPU PRB MAGDALENA STEC WARSZAWA, MARZEC 2011 Polsko-Amerykańska

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

ReadDesk. Voice Dream Reader. Coolreader. wady i zalety TYFLO{WIAT. więcej niż czytanie książek

ReadDesk. Voice Dream Reader. Coolreader. wady i zalety TYFLO{WIAT. więcej niż czytanie książek www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 2 (23) 2014, bezpłatny, ISSN: 1689-8362 TYFLO{WIAT Coolreader Voice Dream Reader więcej niż czytanie książek ReadDesk wady i zalety www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 2 (23)

Bardziej szczegółowo

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 1 (3) 2007 SESJA JUBILEUSZOWA Materiały sesyjne PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 80-401 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 14, tel./fax: (0-58) 344-01-68 MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu

Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki fot. Budynek GOK i GBP Gmina Mircze jest terenem rolniczym, nieskażonym przemysłem

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2007

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2007 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2007 Rada Biblioteczna 10 grudnia 2007 r. odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej, które dotyczyło przede wszystkim wniosków awansowych

Bardziej szczegółowo

1-2/2013. Bibliotekarz. azurski. armińsko

1-2/2013. Bibliotekarz. azurski. armińsko 1-2/2013 Bibliotekarz armińsko azurski OD REDAKCJI Szanowni Czytelnicy! Oto kolejny numer Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego w nowej szacie graficznej. Redaktorki napracowały się niemało, a efekt każdy

Bardziej szczegółowo