APLIKACJE ZINTEGROWANE PAKIETY BIUROWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APLIKACJE ZINTEGROWANE PAKIETY BIUROWE"

Transkrypt

1 APLIKACJE ZINTEGROWANE PAKIETY BIUROWE Standardem pakietów jest MICROSOFT OFFICE, do którego upodobniają się inne pakiety. MS Office 2003/XP: najwyższa funkcjonalność i ergonomia, wada wysoka cena, wymagany system WINDOWS (także drogi). OpenOffice 2.0: bezpłatny pakiet do zastosowań biurowych i domowych, trochę ustępujący MS Office, pracujący pod systemem LINUX. Corel WordPerfect 12: wysokiej klasy pakiet komercyjny, zawierający dodatkowe programy (PaintShop Pro, Norton Internet Security), wady drogi, brak polskiej wersji językowej. Gnome Office: darmowy pakiet, nieznacznie ustępujący wyżej wymienionym. Różnorodność dostępnych pakietów wywołuje problem wymiany informacji (plików, dokumentów) między różnymi użytkownikami stosującymi różne oprogramowanie. DWA STANDARDY: OASIS (Open Document Format for Office Applications), standard Unii Europejskiej, obowiązujący od 2005 r. w Polsce. Microsoft Office Open XML, promowany przez Microsoft (Windows, Office). MS Office 2003/XP Standard Edition: WORD (editor tekstu). EXCEL (arkusz kalkulacyjny). PowerPoint (prezentacja danych). Outlook (program pocztowy I komunikacyjny). Professional Edition: Access (baza danych). Publisher (zaawansowana edycja dokumentów książki, prasa, program DTP (Desktop Publishing drukarnia na biurku)). Bussiness Contact Manager for Outlook (rozszerzenie możliwości Outlooka). Proffing Tools (ponad 50 wersji językowych). Visio Professional (program graficzny diagramy, schematy blokowe). Szereg innych aplikacji. Polska wersja pakietu nie ma szeregu funkcji dostępnych w wersji oryginalnej, takich jak translatora (tłumaczenie z języka angielskiego na niemiecki, francuski i hiszpański) oraz opcji sterowania głosem. 121

2 EDYTOR TEKSTU WORD Prawie 75% czasu pracy komputera to pisanie tekstów (inna definicja komputera maszyna do pisania z telewizorem na wierzchu). Ekran edytora WORD XP Ekran z aktywnymi wszystkimi znacznikami formatowania oraz zaznaczonym granicami tekstu (patrz: Narzędzia Opcje Widok) 122

3 Okno Narzędzia Opcje Paski narzędzi edytora WORD 123

4 WORD Narzędzia Rysowanie, tworzenie rysunków, edycja obrazów Tabele Edytor równań 124

5 ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL Arkusz kalkulacyjny narzędzie o olbrzymich możliwościach do przetwarzania danych liczbowych, niezbędne w finansach i księgowości. Poprzez rozbudowany Kreator Wykresów narzędzie do graficznej prezentacji wyników obliczeń. Podstawowym elementem EXCELA jest komórka leżąca na przecięciu określonej kolumny i określonego wiersza, posiadająca swój adres. Arkusz strona robocza wypełnionych komórek. Skoroszyt plik złożony z wypełnionych arkuszy. Adres komórki Pasek wstawiania formuł Etykiety kolumn Etykiety wierszy Aktywna komórka o adresie K12 Obszar roboczy Arkusza 1 Liczba kolumn: 2 8 = 256 (A-Z, AA-AZ, BA-BZ,..) Liczba wierszy: 2 16 = Liczba komórek w arkuszu: 2 24 = Liczba arkuszy: ograniczona wielkością pamięci. Kolejne arkusze robocze Arkusz kalkulacyjny EXCEL jest potężnym narzędziem umożliwiającym prowadzenie najbardziej złożonych obliczeń finansowych oraz inżynierskich. Może spełniać rolę bazy danych. Kreator wykresów stanowi doskonałe narzędzie do tworzenia profesjonalnych wykresów. Dzięki technice OLE tabele oraz wykresy bez problemów można wstawiać do dokumentów edytora tekstu WORD. Do każdej komórki wstawiać można dane tekstowe, liczbowe jak również daty, godziny oraz funkcje matematyczne. 125

6 Aby arkusz spełniał swoje zadania, należy obliczenia prowadzić z wykorzystaniem adresów komórek: Adresów bezwzględnych, np. $G$3, na stałe umocowanych w arkuszu przy przenoszeniu i kopiowaniu komórek. Adresów względnych, np. G3, zmieniających swoje położenie przy ww. operacjach. Adresy mieszane, np. $G3, G$3. Sposób prowadzenie obliczeń w arkuszu określa się za pomocą formuł, np. =G3*H11, =A11+B4+F23-C5, =A11^2 itp. Oraz z wykorzystaniem narzędzi WSTAW FUNKCJĘ. Ekran arkusza Excel z otwartym oknem dialogowym FORMATUJ KOMÓRKI Okno dialogowe WSTAWIANIE FUNKCJI Okno dialogowe FORMATOWANIE KOMÓREK WYRÓWNANIE Okno dialogowe FORMATOWANIE KOMÓREK OBRAMOWANIE 126

7 Kolejne kroki w Kreatorze Wykresów 127

8 Przykład zastosowania Excela do obliczeń ekonomicznych Przykład zastosowania Excela do obliczeń inżynierskich 128

9 BAZA DANYCH ACCESS KTO MA INFORMACJĘ, TEN MA WŁADZĘ! Lawinowy wzrost informacji we współczesnym świecie. Szybka wymiana informacji poprzez sieci komputerowe i Internet. Dynamiczny wzrost informatyki w przechowywaniu i przetwarzaniu informacji. Biblioteki i archiwa przechowujące zbiory papierowe fiszki w pudełkach umożliwiają dostęp do informacji. Struktura logiczna tych informacji jest związana ze sposobem zredagowania poszczególnych fiszek jest to STRUKTURA SZTYWNA. Przejście na cyfrowe formy przechowywania zbiorów oddzielenie struktury logicznej od fizycznej. Oznacza to, że informację przechowywaną w cyfrowej bazie danych można uzupełniać, kasować, przesyłać oraz przetwarzać w dowolny sposób (raporty, wyciągi, opracowania itp.) BAZA DANYCH (database) zbiór uporządkowanych informacji. Pole Rekord L.p. Nazwisko Imię Adres POLE najmniejsza cześć przechowywanej informacji. REKORD zbiór pól. TYPY BAZ DANYCH: Bazy kartotekowa: prosta baza wykorzystująca tabele (pola kolumny, wiersze rekordy), najczęściej pojedyncze tabele. Bazy relacyjne: bazy złożone z wielu tabel, umożliwiające prezentowanie skomplikowanych zależności (relacji) pomiędzy danymi. Baza relacyjna składa się z mniejszych baz (np. kartotekowych), połączonych zdefiniowanymi zależnościami. Każdy rekord w takiej bazie posiadać musi swój identyfikator (ID - identification, identity), umożliwiający dotarcie do potrzebnej informacji. Inny podział: bazy hierarchiczne, bazy sieciowe mniej popularne niż bazy relacyjne. ROZPROSZONE BAZY DANYCH (distributed database) bazy danych przechowywane fizycznie na dwóch lub większej liczbie systemów komputerowych, zarządzane jako całość, automatycznie aktualizowane. CEL zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych informacji (chronione obiekty, schrony). PRZETWARZANIE (processing) operowanie danymi w komputerze. PRZETWARZANIE DANYCH (data processing) przetwarzanie informacji w postaci liczb binarnych (we wnętrzu komputera, zabierające b. mało czasu). PRZETWARZANIE INFORMACJI (information processing) przetwarzanie informacji (dane, zestawienia, raporty) przez system operacyjny, graficzny interfejs użytkownika, monitor, drukarkę itp. PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW, OBRAZÓW, DŹWIĘKÓW (GŁOSU). 129

10 TYPY RELACJI DANE: wartości przechowywane w bazie danych. INFORMACJE: dane przetworzone w sposób uwidaczniający ich znaczenie, mające znaczenie dla użytkownika bazy danych (informacje dane dostarczane użytkownikowi). TABELA: podstawowa struktura bazy danych, złożona z pól i rekordów. POLA: najmniejsza struktura bazy, służąca do przechowywania danych (kolumna tabeli). Każde pole posiada swoje atrybuty (nazwa, opis funkcji, nazwa tabel, budowa pola, dane przechowywane w polu REKORD (krotka): pełen zestaw pól danej tabeli (wiersz tabeli). RELACJE: powiązania między parą tabel. KLUCZ (ID): klucz podstawowy pole identyfikujące dany rekord w tabeli, klucz obcy wykorzystywany do tworzenia relacji pomiędzy tabelami. Relacja: jeden-do-jednego Tabela A Tabela B Relacja: jeden-do-wielu Tabela A Tabela B Tabela A Tabela B Relacja: wiele-do-wielu Tabela A Tabela B Tabela A Tabela B PRZYKŁAD: relacja między dwoma tabelami zdefiniowana za pomocą tabeli łączącej: STUDENCI ID studenta ID wykładu ID studenta Imię Nazwisko Telefon Adam Kowalski Ewa Nowak Jan Michalak ROZKŁAD ZAJĘĆ (tabela łącząca) WYKŁADY ID wykładu Przedmiot ID wykładowcy Ekonomia Marketing Informatyka klucz podstawowy klucz obcy 130

11 Zarządzanie bazami danych system DBMS (DBMS Data Base Management System) DBMS system operacyjny zarządzający komercyjnymi bazami danych. Systemy DBMS pozwalają na wybieranie danych, która mają być poddane analizie, odpowiedzieć na pytanie co się stanie, jeżeli?, odpowiednio dane przetworzyć zgodnie z zaprogramowanymi relacjami. DSS (Decision Suport Systems) systemy wspomagające podejmowanie decyzji, dostarczające informacji, umożliwiające planowanie. DSS zarządzają typowymi bazami danych przechowującymi informacje różnego typu. OLTP (On Line Transaction Processing) systemy przetwarzania transakcji w czasie rzeczywistym. Systemy te zarządzają rezerwacja miejsc, systemai bankowymi (bankomaty, identyfikator PIN (PIN number, Personal Identification Number). BAZA DANYCH ACCESS Elementy bazy danych: 1. Planowanie bazy danych. 2. Projektowanie tabel (kreator bazy danych, szablony). Określenie nazw pól, ID, typów danych (tekst, liczby, czas, waluty, noty itp.) 3. Edycja struktury tabeli (tabela powinna być gotowa przed wprowadzanie danych, możliwa jest ich modyfikacja). 4. Wprowadzanie danych: za pomocą tabeli, za pomocą FORMULARZA (kreator formularza). 5. Poszukiwanie informacji (np. funkcja ZNAJDŹ znajdowanie jednego rekordu). 6. Sortowanie danych (przeorganizowanie rekordów wg określonego porządku). 7. Filtrowanie danych (określenie kryterium filtrowania, wg którego zostaną znalezione odpowiednie informacje). 8. Kwerendy zadawanie zapytań do tabeli lub tabel bazy wg określonych kryteriów sortowania, filtrowania i podsumowywania danych (kreator kwerend). Potężne, podstawowe narzędzie każdej bazy danych. 9. Raporty wyprowadzanie przetworzonych informacji w postaci wydruków (kreator raportów). Raporty mogą być prezentowane za pomocą programu PowerPoint. 10. Tworzenie relacji między tabelami. Najbardziej złożone narzędzie bazy danych, wymagające odpowiednich kwalifikacji. Dobrze zaprojektowana baza danych powinna posiadać właściwie zaprojektowane relacje czyli związki między poszczególnymi tabelami składającymi się na bazę. 131

12 ACCESS (Windows XP) 132

13 POWER POINT (Windows XP) 133

14 PREZENTACJE KOMPUTEROWE PowerPoint Projektowanie prezentacji: zwięzłość tekstu przejrzystość dobrana grafika oszczędność formy umiar z animacjami 134

15 Microsoft Office 2007 Office 2007 będzie dostępny w wersjach Basic, Standard, Home and Student (dla użytkowników indywidualnych), Professional, Professional Plus (licencje grupowe) Small Bussiness i Enterprice (nowość!). Pakiet zawiera nowe i udoskonalone programy, serwery i usługi opracowane z myślą o zwiększeniu wydajności, uproszczeniu współpracy, usprawnieniu procesów biznesowych i zarządzających dla firm. Więcej informacji można znaleźć pod adresem MICROSOFT WORD

16 MICROSOFT EXCEL 2007 MICROSOFT POWER POINT

17 MICROSOFT OUTLOOK 2007 MICROSOFT ACCESS

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Baza danych Microsoft Access część 1

Baza danych Microsoft Access część 1 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI INSTYTUT METROLOGII ELEKTRYCZNEJ TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ĆWICZENIE 9 Baza danych Microsoft Access część 1 2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Relacyjne bazy danych Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Cechy dobrego interfejsu użytkownika 1. Przyjazny i funkcjonalny dla użytkownika pomaga użytkownikowi w realizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO Załącznik nr 4.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe:

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe: Wykład 3 (O)programowanie Zagadnienia szczegółowe: - oprogramowanie i jego podział - pojęcie systemu operacyjnego - struktura systemu operacyjnego - funkcje systemu operacyjnego - klasyfikacje systemów

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1.

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 2. Odpowiedzi do rozdziału 3. Odpowiedzi do rozdziału 4. Odpowiedzi do rozdziału 5. Odpowiedzi do rozdziału 6. Odpowiedzi do rozdziału 7. Odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy

Bardziej szczegółowo

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE O FIRMIE Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI KOMPUTEROWE

TECHNIKI KOMPUTEROWE INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH TECHNIKI KOMPUTEROWE BIULETYN INFORMACYJNY 12008 Warszawa 2008 TECHNIKI KOMPUTEROWE BIULETYN INFORMACYJNY INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH TECHNIKI KOMPUTEROWE BIULETYN INFORMACYJNY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Rola i narzędzia informatyki a. świadomie stosować się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. b. wskazać przykłady zastosowania komputera w szkole,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych w środowisku Sybase

Relacyjne bazy danych w środowisku Sybase Iwona Poźniak-Koszałka Relacyjne bazy danych w środowisku Sybase Modelowanie, projektowanie, aplikacje Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzenci Włodzimierz STANISŁAWSKI Aleksander

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. EITCA/KC Kluczowe Kompetencje Informatyczne

Program szkolenia. EITCA/KC Kluczowe Kompetencje Informatyczne Program szkolenia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje Informatyczne w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy (aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Odkryj pracę bez ograniczeń

Odkryj pracę bez ograniczeń Odkryj pracę bez ograniczeń z Microsoft Office 2010 Twój przewodnik po nowościach w pakietach Office 2010 dostępnych w ramach licencji grupowych 2010 I Dlaczego 2010? Ponieważ powodzenie Twojej firmy zależy

Bardziej szczegółowo