Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-kształcenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-kształcenie"

Transkrypt

1 The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany ze środków Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie

2

3 Wydanie polskie Opracowanie polskie podręcznika zrealizowano w ramach projektu SIRMA Sieć dla Innowacyjnego e-rozwoju Mazowsza Projekt SIRMA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa Tarnów, wrzesień 2007

4 Przewodnik został opracowany przez: - Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektów IANIS - Sieć Akcji Innowacyjnych na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego finansowanych ze środków Dyrekcji Generalnej Polityka Regionalna Komisji Europejskiej. Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów, ul. Krakowska 11a Tel , fax Tłumaczenie: ISC s.c. Redakcja techniczna: Agnieszka Stępniewska Projekt graficzny/skład i łamanie: Studio Pirus MTL Uwaga: Pomimo starań włożonych w przygotowanie niniejszego podręcznika nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub straty wynikające z zastosowania zawartych w nim zaleceń. W zdecydowanej większości kwestii Czytelnik musi uwzględniać lokalny kontekst, w którym będą wdrażane zalecenia lub rady i pamiętać, że czyni to na własną odpowiedzialność.

5 Spis treści Słowo wstępne...5 Przedmowa...6 Wstęp jako narzędzie zapewniające wszystkim możliwość nauki... 9 Studia przypadków Program edukacji w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno -komunikacyjnych Piemont Włochy OPPINET Społeczeństwo Informacyjne Kouvola Finlandia w szkołach i na uniwersytetach: modele, systemy i usługi Studia przypadków Interaktywna biblioteka Brema Niemcy Procesy projektowania środowisk nauki opartej na grach ukierunkowane na człowieka Finlandia Zachodnia Finlandia IT for US: Information Technology for Understanding Science Małopolska Polska BIGnet: Sieć edukacyjna Finlandii Wschodniej Północna Karelia Finlandia Kursnavet: The Course Hub Vasternorrland Szwecja i MŚP: szanse i wyzwania Studia przypadków The South West Wales e-training Network Walia Wielka Brytania DigOma: A Content Factory Kouvola Finlandia i bezrobocie: spełnianie wymogów współczesnego rynku pracy Studia przypadków Centrum Kształcenia Sölvesborg Blekinge Szwecja MONEY Kouvola Finlandia dla specjalistów Studia przypadków EDU-Health Abruzzo Włochy Akademia Kształcenia Komplementarnego dla Specjalistów Sieciowych Vysocina Czechy Wnioski...47 Zalecenia...49 Podręcznik dobrych praktyk regionalnych 3

6 4 Podręcznik dobrych praktyk regionalnych

7 Słowo wstępne Niniejszy Podręcznik dobrych praktyk regionalnych jest jednym z sześciu podręczników opracowanych w ramach programu IANIS + ( ) współfinansowanego przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej. IANIS + to program budowy sieci społeczeństwa informacyjnego w ramach Działań innowacyjnych funduszy strukturalnych i stanowi on kontynuację wcześniejszego programu IANIS ( ). W ramach IANIS powstało dziesięć podręczników dobrych praktyk, które zostały na ogół dobrze przyjęte i nadal są dostępne w formacie PDF w Centrum Kompetencji w eregion Hub (www.ianis.net). Podczas przygotowań i negocjacji programu pracy IANIS +, planowanie szeregu kolejnych podręczników regionalnych dobrych praktyk było zatem uzasadnione. Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Metody pracy IANIS + różniły się od metod IANIS głównie pod dwoma względami. Po pierwsze, na życzenie Komisji, IANIS + zawsze koncentrował się na projektach społeczeństwa informacyjnego (a nie na programach czy strategiach regionalnych), przez co perspektywa wspomnianych sześciu podręczników jest węższa w porównaniu z podręcznikami opracowanymi przez IANIS. Po drugie, ważnym nowym elementem programu pracy IANIS + (w porównaniu z poprzednim programem) było stworzenie i funkcjonowanie sześciu tematycznych grup roboczych. Ich zadaniem było zgromadzenie i wymiana doświadczeń projektów regionalnych w konkretnym obszarze oraz opracowanie kolejnych podręczników. Każdą grupę prowadzili i motywowali przewodniczący, którym winni jesteśmy tym osobom wdzięczność i uznanie za ich ciężką pracę i wytrwałość. Każda grupa robocza przeprowadziła co najmniej cztery spotkania, choć większość prac odbywała się w trybie wirtualnym. Bez wysiłków i wkładu głównych członków każdej z grup podręczniki te nie powstałyby. Pragniemy wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w ich powstanie, a szczególnie autorom studiów przypadku, współautorom i/lub redaktorom podręczników. Podręczniki w pierwszej wersji zostały opublikowane on-line na początku tego roku, zaprezentowane i przedyskutowane na Dorocznej Konferencji IANIS + (Bilbao, Hiszpania, czerwca 2007), a następnie zmodyfikowane i uaktualnione w ten sposób powstała niniejsza ostateczna wersja. Mamy nadzieję, że podręczniki naświetlą zagadnienie rozwoju regionalnego społeczeństwa informacyjnego i że poruszone w nich kwestie, zaproponowane rozwiązania i przedstawione wnioski okażą się użyteczne dla innych w obliczu różnych sytuacji, co pozwoli uniknąć ponownego wynajdywania koła! Jak zwykle zalecamy ostrożność we wdrażaniu pomysłów zaczerpniętych z doświadczeń pojedynczego projektu w danym regionie. Podręczniki te proponują, sugerują, rekomendują i przedstawiają przykłady rozwiązań i wnioski ale są to wyłącznie propozycje i rekomendacje. Czytelnik powinien wybrać odpowiednie treści i dostosować je do własnej sytuacji. Równie ważna jest różnorodność metod reprezentowanych przez projekty i doświadczenia, na których bazują te podręczniki. Gareth Hughes Dyrektor projektu, IANIS + 5

8 Przedmowa W marcu 2000 r. Rada Europejska na szczycie w Lizbonie przyjęła strategię mającą na celu uczynienie z Europy do roku 2010 najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej, opartej na wiedzy gospodarki, oferującej więcej lepszych miejsc pracy oraz zapewniającej większą spójność społeczną, czyli tzw. Strategię Lizbońską. Większość europejskich polityk i programów działa już zgodnie z wytycznymi tej strategii, m.in. inwestując więcej w badania i rozwój w celu promocji i wspierania innowacyjności. Na szczycie w Lizbonie Rada Europejska podkreśliła kluczową dla rozwoju gospodarczego rolę wiedzy w procesie kształcenia i badaniach oraz zaleciła Radzie ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury podjęcie dyskusji nad przyszłymi celami systemów kształcenia, skupiającymi się na wspólnych problemach i priorytetach, uwzględniając jednocześnie różnorodność narodową. Zgodnie z mandatem nadanym podczas spotkania w Lizbonie, Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury zaprezentowała na spotkaniu Rady w Sztokholmie w marcu 2001 r. raport przyjmujący trzy główne cele strategiczne: poprawa jakości i efektywności systemów kształcenia i szkoleń w Unii Europejskiej; ułatwianie dostępu do kształcenia i szkoleń dla wszystkich. Aby nadrobić zaległości i osiągnąć postawione cele, Europa musi zwiększyć nakłady na inwestycje w dziedzinie badań i rozwoju, promować i wspierać innowacyjność, a także w pełni czerpać korzyści płynące z rozkwitu społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. W ostatnich latach Komisja Europejska zachęca regiony i państwa członkowskie do priorytetowego traktowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w programowaniu funduszy strukturalnych. Regiony grają kluczową rolę w rozwoju procesów, które prowadzą do stworzenia efektywnego społeczeństwa opartego na wiedzy. W większości krajów członkowskich, władze regionalne i/lub lokalne mają szczególne obowiązki w zakresie szkolnictwa podstawowego i średniego, jak również rozwoju gospodarczego. Jeśli potwierdzi się przypuszczenie, że głównym źródłem wiedzy są regiony, wzmocnienie spójności i integracji w Europie będzie wymagało przepływu wiedzy i kompetencji pomiędzy regionami. Dlatego właśnie Komisja Europejska pobudza konkurencyjność regionów i wspiera partnerstwa pomiędzy organami rozwoju regionalnego, władzami lokalnymi, uniwersytetami, centrami badawczymi, MŚP i innymi uczestnikami rynku. Innowacja nie jest już możliwa bez użycia technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communications Technologies, ICT): regiony muszą rozwijać infrastrukturę ICT oraz aplikacje i usługi, aby skutecznie budować społeczeństwo oparte na wiedzy. W tej sytuacji (e-learning) odgrywa kluczową rolę. Jako że wzrasta znaczenie technologii w naszym życiu, staje się podstawowym instrumentem upowszechniania wiedzy na wielu polach, takich jak szkolnictwo niższego szczebla oraz wyższe, przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze, a także administracja publiczna. jest zatem elementem wspólnym e-biznesu, e-administracji, e-zdrowia, e-integracji, itd. W 2003 roku Komisja Europejska przyjęła wieloletni program dotyczący e-kształcenia (na lata ), którego celem jest wsparcie i rozwój efektywnego użycia technologii informacyjno-komunikacyjnych w europejskich systemach kształcenia i szkoleń jako przyczyniających się do wzrostu jakości kształcenia oraz będących zasadniczym elementem ich dostosowania do potrzeb społeczeństwa opartego na wiedzy w kontekście uczenia się przez całe życie. Jako część programu IANIS + utworzono grupę roboczą ds. e-kształcenia. Jej nadrzędnym celem było zebranie studiów przypadków, opisów dobrych praktyk, a także rozwój konkurencyjności i innowacyjności uczestniczących regionów. 6

9 Niniejszy podręcznik jest rezultatem realizacji powyższego celu, na którą złożyły się: spotkania międzynarodowe, prezentacje, krytyczne debaty, dyskusje na forum oraz wybór studiów przypadków dokonany przez grupę roboczą. Grupa ta liczyła 28 ekspertów z 22 regionów europejskich. Jej koordynacją zajmował się przewodniczący, a całokształt prac grupy wspomagany był przez sekretariat. Członkowie grupy roboczej ds. e-kształcenia programu IANIS + : Imię i nazwisko eksperta Nello Ventresca Laurent Pierre Gilliard Eva-Lisa Ahnström Andreas Breiter Guy Desagulier Anna Sahanen Michela Michilli Guy Casteignau Barbara Kędzierska Bruno Vanhille Jana Minkkinen Raija Vurorenmaa Eleonora Panto Thomas Kornmilch-Bienengräbber Marko Hren Vaclav Jachim Tony Toole Helen Raimond Renaud Delhaye Päivi Fadjukoff Region Abruzzo Akwitania Blekinge Brema Bretania Kouvola Lazio Limousin Małopolska Nord Pas-de Calais Północna Karelia Północna Karelia Piemont Saksonia Słowenia Vysocina Walia Walonia Walonia Finlandia Zachodnia Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Jak wspomniano wcześniej, znaczenie transferu wiedzy i idea uczenia się przez całe życie wraz z rozpowszechnionym stosowaniem technologii w codziennym życiu czyni z e-kształcenia istotny instrument upowszechniania wiedzy nie tylko w szkołach, ale także w przedsiębiorstwach, na uniwersytetach i w wielu innych środowiskach nauczania. Niniejszy podręcznik składa się z pięciu części koncentrujących się na pięciu głównych środowiskach stosujących : dla wszystkich obywateli, dla szkół i uniwersytetów, dla MŚP, dla bezrobotnych oraz dla specjalistów. Każdy rozdział zawiera streszczenie problematyki oraz studia przypadków zaczerpniętych z doświadczeń regionalnych grup roboczych. Celem niniejszego podręcznika jest prezentacja doświadczeń grup i przykładów dobrych praktyk w zakresie e-kształcenia innym regionom europejskim. Podręcznik ma na celu pomoc decydentom w ich decyzjach na temat przyszłego planowania rozwoju e-kształcenia, promować europejską współpracę międzyregionalną w obszarze rozwoju e-ksztacenia oraz przyczynić się do realizacji celu stworzenia dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy Eleonora Panto Piemont Przewodnicząca grupy roboczej ds. e-kształcenia Tony Toole Walia Redaktor niniejszego Podręcznika dobrych praktyk regionalnych 7

10 Wstęp Niniejszy Podręcznik dobrych praktyk regionalnych. opiera się na 13 studiach przypadku zaczerpniętych z procesu rozwoju e-kształcenia oraz doświadczeń regionów europejskich reprezentowanych w grupie roboczej IANIS + ds. e-kształcenia. Studia przypadków podkreślają wachlarz zastosowań e-kształcenia wykorzystywanych przez regiony i uwydatniają fakt, iż istnieje szeroka aprobata potencjalnych korzyści płynących z e-kształcenia. Uzgodniono m.in., iż: z stanie się głównym komponentem dostarczania wiedzy począwszy od szkół, poprzez edukację akademicką do kształcenia ustawicznego z wzbogaci edukację konwencjonalną poprzez udostępniane globalnych zasobów na płaszczyźnie lokalnej i umożliwi naukę poprzez odkrywanie i działanie (discovery and activity based learning), z możliwością wpływu uczącego się na proces uczenia oraz jego wyboru z kształcenie komplementarne, czyli optymalne połączenie najlepszych elementów tradycyjnej nauki w kontakcie bezpośrednim uczeń-nauczyciel z kształceniem on-line preferowana metoda większości praktyków z elastyczność i dostępność kształcenia on-line jest odpowiedzią na problemy, które małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają w procesie utrzymywania i rozwijania umiejętności pracowników z elastyczność i dostępność kształcenia on-line jest odpowiedzią na problemy regionów europejskich z rozproszeniem ludności wiejskiej i niskim wskaźnikiem wykształcenia z współpraca na poziomie regionalnym między głównymi interesariuszami w społecznościach miejskich, edukacyjnych i biznesowych dowiodła, że na jej podstawie możliwe jest dostarczanie skutecznych i zrównoważonych rozwiązań w dziedzinie e-kształcenia. Dobra praktyka w tak szybko rozwijającej się metodyce wskazuje najlepsze rozwiązania jedynie na chwilę obecną. Studia przypadków stanowią tylko niewielką część ogółu pracy wykonywanej w regionach europejskich, a ich wartość polega na zilustrowaniu rosnących korzyści, jakie oferuje, wraz z prognozowaniem przyszłych możliwości, które będą wpływały na postanowienia decydentów regionalnych i krajowych. Prezentacja każdego z przypadków ma na celu zaakcentowanie wypływających z nich wniosków, w szczególności innowacyjnego charakteru pracy i kluczowych rezultatów, z których skorzystają zainteresowane strony podejmując podobne inicjatywy. Odniesienia do dokumentacji projektu i innych zasobów internetowych umożliwią zapoznanie się ze szczegółami. Autorzy pragną podziękować kolegom z grupy roboczej za ich wkład w dyskusję, opracowanie studiów przypadków i niniejszego dokumentu. W równym stopniu chcielibyśmy podziękować personelowi administracyjnemu działającemu jako sekretariat IANIS +, za ich pomoc i wsparcie. 8

11 1. jako narzędzie zapewniające wszystkim możliwość nauki Ważną kwestią, która pojawiła się podczas szczytu w Lizbonie 1, było znaczenie uczenia się przez całe życie. Od tego momentu stało się ono wiodącą zasadą rozwoju polityki edukacji i kształcenia, mającą na celu zapewnienie wszystkim członkom społeczeństwa równego dostępu do możliwości kształcenia na wysokim poziomie. Uczenie się przez całe życie obejmuje naukę dla celów własnych, obywatelskich oraz społecznych, a także dla celów związanych z zatrudnieniem. Może ono mieć miejsce w różnych środowiskach, zarówno w ramach formalnego systemu edukacji i systemów szkoleń, jak i poza nimi. W uchwale z czerwca 2002 r. 2 w sprawie uczenia się przez całe życie Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury podkreśliła potrzebę zmian w systemie edukacji i systemach kształcenia w celu przełamywania barier pomiędzy różnymi formami nauki i umożliwienia nauki każdemu, w każdym miejscu i o każdej porze. Powszechne użycie technologii oraz nowych narzędzi doprowadziło do większej elastyczności, łatwiejszego dostępu do informacji oraz możliwości dostosowania nauki do specyficznych potrzeb i okoliczności. Edukacja formalna była niegdyś ograniczona do instytucji takich, jak szkoły, uniwersytety, firmy oraz ośrodki szkoleniowe. Obecnie obywatele mogą korzystać z wielu różnych środowisk nauczania utworzonych na bazie ICT. Zarówno dorośli, jak i młodzież, studenci i nauczyciele, pracujący i bezrobotni wszyscy obywatele mogą czerpać korzyści z e-kształcenia. Wartym zapamiętania jest fakt, iż może stać się efektywnym narzędziem dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, np. bezrobotnych, osób o specjalnych potrzebach i mieszkających w odległych miejscach. Mając to na uwadze, regiony powinny współpracować w celu zapewnienia obywatelom możliwości korzystania z e-kształcenia. W szczególności powinny: z promować powszechne użycie technologii i narzędzi e-kształcenia jako instrumentów wiedzy w codziennym życiu z angażować obywateli w inicjatywy związane z m oraz informować o możliwościach oferowanych przez usługi e-kształcenia z wspierać upowszechnianie e-kształcenia poprzez rozwój technologii regionalnych i infrastruktury, tj. łączność szerokopasmową, szczególnie w obszarach słabo rozwiniętych z zachęcać obywateli do korzystania z usług e-kształcenia; zapewniać w razie potrzeby kursy e-kształcenia i obsługi komputera wszystkim, od organów publicznych po MŚP, od studentów po nauczycieli, od pracujących po bezrobotnych. 1 Rada Europejska w składzie szefów państw i rządów, Lizbona, marzec Kopenhaska Deklaracja Rady ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury, Kopenhaga, listopad

12 Dzięki zastosowaniu ICT nauka może stać się dostępna dla każdego bez względu na wiek, wykształcenie czy status społeczny. umożliwia uczącym się dopasowanie rodzajów kursów do własnych potrzeb. Wyzwanie, z którym przyjdzie nam się teraz zmierzyć, obejmuje zapewnienie kadrze nauczycielskiej i pedagogicznej, dostawcom usług oraz autorom treści kursów, umiejętności potrzebnych do udostępnienia wszystkim odpowiednich, inspirujących, wysokiej jakości usług kształcenia na każdą kieszeń. Studia przypadków w niniejszym rozdziale pokazują, w jaki sposób można udostępnić umiejętności ICT wszystkim mieszkańcom regionu poprzez zapewnienie przystępnego i elastycznego szkolenia oraz wsparcia zgodnie z zasadą ludzie na pierwszym miejscu. Studia przypadków 1.1. Program edukacji w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnokomunikacyjnych Piemont Włochy Tło i kontekst lokalny Projekt ten był częścią piemonckiego regionalnego programu innowacyjnych działań (Piemont Regional Innovative Actions Programme RIAP) Od regionu przemysłowego do cyfrowego 3, trwającego od września 2004 do maja Poprzez realizację programu RIAP, Piemont zamierzał oszacować wpływ ICT na rozwój społeczny i ekonomiczny regionu. Program koncentrował się na zdecentralizowanych obszarach, które od początków swojego istnienia są uznawane za przemysłowe, ale mają wspólne problemy, którymi należy się zająć: brak rozbudowanej sieci dróg oraz infrastruktury kolejowej, skomplikowane ukształtowanie terenu i rozproszenie niewielkich osiedli mieszkaniowych. W związku z tym, tereny te nie przyciągają operatorów komunikacyjnych, przez co są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Celem projektu było uniknięcie takiego wykluczenia poprzez promocję ICT. Wybrano trzy główne rejony: Alba, znany z rozwoju turystycznego oraz sektora spożywczego i winiarskiego, Biella, znany z tradycyjnego sektora tekstylnego oraz Novara, w którym to siedzibę mają firmy oraz ośrodki badawcze zajmujące się nowymi materiałami, przemysłem chemicznym i farmaceutycznym. Cel i zadania Celem Programu edukacji w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych było dążenie do osiągnięcia wśród ludności wysokiego poziomu wiedzy na temat ICT, umiejętności w tym zakresie oraz organizacja szkoleń z zamiarem promowania wykorzystania ICT przez MŚP, władze lokalne oraz obywateli. Działalność ta odbywała się w ramach szeroko rozumianego upowszechniania kultury cyfrowej oraz w celu uzyskania efektu synergii była prowadzona jednocześnie z regionalnymi projektami dotyczącymi integracji i partycypacji społecznej w nowoczesnym świecie ICT. 3 Zadaniem projektu było stworzenie powszechnej inicjatywy dotyczącej uczenia się przez całe życie, opartej na narzędziach e-kształcenia w zakresie obsługi komputera (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, European Computer Driving Licence ECDL) i profesjonalnym szkoleniu dla przodujących sektorów przemysłowych (np. tkactwo i przędzalnictwo), jak również dla urzędników służby cywilnej i obywateli. 10

13 Kwestie ogólne Projekt obejmował dwa główne działania: z testowanie na 1500 użytkownikach kursów kształcenia on-line na odległość oraz kształcenia komplementarnego w zakresie ICT z opracowanie kursu metodycznego dla nauczycieli na temat efektywnego wdrażania przyszłych kursów e-kształcenia. z Wszystkie trzy obszary zostały włączone w realizację projektu, a celem tych działań było doskonalenie umiejętności obsługi komputera w szczególności w dwóch dodatkowych kierunkach: z zapewnienie odpowiednich programów szkolenia zawodowego dla pracowników przedsiębiorstw i sektora publicznego z zapewnienie osobistych programów szkoleniowych w odpowiedzi na potrzeby i aspiracje poszczególnych obywateli, z korzyścią dla ich codziennych zajęć i stylu życia. Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Dlatego też użytkownicy pochodzili z różnych środowisk społecznych, ekonomicznych i zawodowych. Programem zostali objęci studenci szkół wyższych, pracownicy administracji publicznej, pracownicy samorządów lokalnych, sektora prywatnego, zwykli obywatele, emeryci i renciści oraz bezrobotni. Kursy w trzech regionach stanowiły kombinację kształcenia na odległość i kształcenia komplementarnego: w Biella i Alba wykorzystano tylko kształcenie na odległość, podczas gdy w Nawarze wybrano kształcenie komplementarne (kursy były organizowane zarówno w laboratoriach w regionie, jak i on-line na odległość). Organizacja kursów w laboratoriach zapewniła uczestnictwo tych obywateli, którzy nie mieli dostępu do potrzebnego sprzętu technicznego. Co więcej, wybór kształcenia komplementarnego oznaczał możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerami w laboratoriach dla użytkowników, którzy potrzebowali dodatkowej pomocy. Projekt obejmował także: z analizę rzeczywistych potrzeb użytkowników w określonych obszarach projektu z ilościową i jakościową ocenę zadowolenia użytkowników z projektu. Partnerzy projektu Koordynatorem programu RIAP był region Piemont. Jego wdrożenie zostało powierzone Tymczasowemu Związkowi (stowarzyszeniu celowemu zawartemu na czas określony, z wł. TAA), ustanowionemu przez następujące organy: Biella Intraprendere, Fondazione Novara Sviluppo (lokalne organy promocji gospodarczej i technologicznej), APRO, Citta Studi (instytucje szkoleniowe), Stirano (lokalny organ rozwoju środowiskowego) i CSI-Piemonte (regionalny organ publiczny zajmujący się ICT). Za Program edukacji w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych odpowiedzialna była głównie Citta Studi, podczas gdy w każdym regionie za lokalne zadania odpowiadał jeden z partnerów: Citta Studi za region Biella, APRO za region Alba i Fondazione Novara Sviluppo za Nawarę. Finansowanie Całkowity budżet programu Od regionu przemysłowego do cyfrowego wyniósł około 7397 mln euro, z czego 39% zostało sfinansowane przy pomocy funduszy strukturalnych, 39% ze środków krajowych, a 22% ze środków prywatnych. Budżet pakietu zadaniowego Programu edukacji w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych wynosił ok euro. 11

14 Stopień innowacyjności Program edukacji w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych jest najistotniejszym przedsięwzięciem dotyczącym e-kształcenia, jaki uczestniczące w nim regiony kiedykolwiek zainicjowały. Program działał zgodnie z regionalnymi strategiami w tym zakresie, korzystając z narzędzi nauczania na odległość (Distance Learning DL), które były już wcześniej używane. W ramach RIAP przyjęta przez regiony platforma e-kształcenia była faktycznie stosowana do organizacji kursów specjalistycznych i ECDL. Ponadto, doświadczenie zdobyte przez trenerów podczas tworzenia efektywnych modułów edukacyjnych do szkoleń na odległość on-line, jak również podczas prowadzenia kursów w trakcie realizacji projektu, stanie się podstawą tworzenia przyszłych projektów dotyczących takiego kształcenia. Kwestie pedagogiczne Opinie uczestników kształcenia na odległość on-line pokazały, iż z dużą aprobatą przyjęli oni możliwość kontroli własnej nauki w czasie uczestnictwa w kursach e-kształcenia z użyciem ich własnych zasobów ICT. Aby umożliwić uczestnictwo obywatelom, którzy albo nie mieli dostępu do wymaganych technologii, albo potrzebowali dodatkowego wsparcia w programie kształcenia, część programu została zrealizowana w trybie kształcenia komplementarnego w salach lekcyjnych w regionie Novara. Uczniowie uzyskali możliwość wyboru pomiędzy nauczaniem na odległość on-line a nauką w klasie. W ramach projektu nauczania na odległość przeprowadzono szkolenie trenerów, aby zapewnić im odpowiednie warunki efektywnego wspierania i pomagania oraz rozwiązywania problemów uczniów kształcących się on-line. Zawartość Materiały edukacyjne przygotowane dla potrzeb kursu obsługi komputera oraz kursu podstawowych umiejętności komputerowych zawierały siedem specjalnie zaprojektowanych modułów wzbogaconych symulacjami i testami oceniającymi. Program szkoleniowy obejmował wachlarz typowych zagadnień dotyczących wykorzystania komputera osobistego: od podstawowych założeń IT do użytkowania aplikacji, takich jak arkusze kalkulacyjne, edytory tekstu oraz aplikacji zarządzających bazami danych. Kwestie techniczne Do wsparcia kształcenia na odległość i kształcenia komplementarnego wykorzystano System Zarządzania Kształceniem Docent (Docent Learning Management System, LMS). Platforma umożliwiła implementację kursów e-kształcenia on-line poprzez szerokopasmowe i bezprzewodowe połączenie z Internetem. Jednym z celów programu RIAP było połączenie trzech słabo rozwiniętych regionów biorących udział w programie poprzez architekturę sieciową stworzoną w celu wykorzystania szerokopasmowych rozwiązań wspierających korzystanie z podstawowych i zaawansowanych usług platformy RIAP. Ocena i monitorowanie: wnioski Monitorowanie projektu Program edukacji w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych było częścią planu działań dotyczącego monitorowania programu RIAP. Określone jednostki operacyjne w ramach projektu były odpowiedzialne za proces oceny rezultatów, ich analizę i rozpowszechnianie. Analiza pokazała, iż użytkownicy szczególnie docenili takie elementy kursu e-kształcenia, jak: łatwość dostępu do materiałów dydaktycznych poprzez platformę, dostępność symulacji 12

15 oraz pomoc trenerów w ramach kształcenia komplementarnego. Trenerzy przez cały czas zachęcali uczniów, aby kontynuowali oni rozwój umiejętności ICT i korzystali z nowych technologii. Aż 65% uczestników kursu Podstawowe umiejętności komputerowe wyraziło chęć dalszego podnoszenia swoich umiejętności obsługi komputera, co stanowiło zadowalający wynik. Wyciągnięto następujące wnioski: z nauczanie na odległość on-line oraz kształcenie komplementarne są skutecznymi sposobami umożliwienia szerokiej rzeszy obywateli w regionie rozwijania umiejętności ICT z uczący się doceniają dostępność i elastyczność zapewnioną przez oraz kontrolę, którą uzyskują nad swoim programem nauki z projekt umożliwił trenerom rozwijanie swoich umiejętności wsparcia uczestników kursu kształcenia on-line na odległość. Podręcznik dobrych praktyk regionalnych 1.2. OPPINET Społeczeństwo Informacyjne Kouvola Finlandia Tło i kontekst lokalny W momencie rozpoczęcia realizacji projektu OppiNet w 1997 r., region Kouvola, podobnie jak inne regiony w Finlandii, cechował się jednym z najwyższych wskaźników liczby komputerów na świecie. Przeciętny obywatel miał jednak ograniczoną wiedzę, umiejętności oraz dostęp do usług faktycznie funkcjonującego społeczeństwa informacyjnego. W owym czasie widzę na temat ICT przekazywali eksperci z niezwykle technicznym podejściem, używający żargonu, który uniemożliwiał powszechny dostęp do nowych umiejętności. Odpowiedzią na ten problem było wprowadzenie w ramach projektu OppiNet tzw. peer-facilitators (instruktorów przekazujących wiedzę na zasadzie partnerstwa), którzy przekazywali umiejętności w zakresie ICT w podobnej formie, jak podstawowe umiejętności takie, jak czytanie, pisanie czy liczenie. Właśnie w taki sposób odbywało się wdrażanie Programu na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego Federacji Gmin Kouvola, miasta Kouvola i regionu Kymenlaakso. Projekt OppiNet stanowił realizację na szczeblu lokalnym światowej idei CyberSkills, która koncentrowała się na ułatwieniu jednostkom, społecznościom i organizacjom czerpania korzyści z ICT poprzez promowanie postawy najpierw ludzie, potem technika oraz podejścia praktycznego. Projekt obejmował kampanie uświadamiające, szkolenia, konsultacje oraz usługi w ramach NetCafe. Głównym celem było zaprezentowanie obywatelom koncepcji i technologii społeczeństwa informacyjnego w odniesieniu do ich życia oraz pomoc w zrozumieniu szans, podjęciu wyzwań oraz uświadomieniu potencjalnych korzyści. Cel i zadania Zadaniem projektu było zapoznanie wszystkich obywateli z możliwościami oferowanymi przez społeczeństwo informacyjne i umożliwienie im aktywności ekonomicznej i czynnego uczestnictwa w demokracji na szczeblu lokalnym oraz zapobieganie wykluczeniom. Możliwości te obejmowały kwestie świadomości, umiejętności, infrastruktury oraz dostępu. Główny kierunek działań stanowiło zapoznanie obywateli z nowymi koncepcjami i technologiami w odniesieniu do ich życia jako jednostek, członków firm lub instytucji administracji, MŚP lub stowarzyszeń. Kluczowym zamysłem projektu OppiNet jest modelem podnoszenia świadomości obywateli dotyczących istnienia potencjalnych korzyści, które można czerpać z nowych technologii i dzięki temu również umożliwienia im kontrolowania oraz stanowienia o swojej przyszłości w rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym. Partnerzy projektu Projekt był koordynowany przez Federację Gmin regionu Kouvola oraz wdrożony przez Instytut Zawodowy Kouvila i Federację. Pozostałymi ważnymi partnerami, którzy aktywnie wspierali uruchamianie NetCafe byli Rada Regionu Kymenlaakso oraz miasto Kouvola. 13

16 Finansowanie Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego) przy wsparciu publicznych środków regionalnych oraz prywatnych. Kursy dla bezrobotnych zostały sfinansowane przez Centrum Rozwoju Zatrudnienia i Gospodarki południowo-wschodniej Finlandii, a kursy dla nauczycieli przez Ministerstwo Edukacji. Stopień innowacyjności: z Głównymi, innowacyjnymi wartościami projektu OppiNet były: rozwijanie umiejętności ICT w myśl zasady najpierw ludzie, potem technika oraz oddolne z Technologia była nauczana przez specjalnie do tego celu wyszkolone osoby, które porozumiewały się z uczestnikami na płaszczyźnie partnerskiej, bez użycia żargonu z Innowacyjne podejście pozwoliło na włączenie w proces kreowania społeczeństwa informacyjnego grup specjalnych, takich jak seniorzy, bezrobotni oraz niepełnosprawni z Projektowi OppiNet udało się stworzyć wspólną platformę MŚP, które do swojego funkcjonowania potrzebowały umiejętności ICT; z lokalnymi bankami przeprowadzono wspólne projekty, które promowały przejście do systemu bankowości elektronicznej zarówno banków, jak i klientów, z czego skorzystały obydwie grupy z Społeczeństwo informacyjne zostało ukazane jako brama do usług elektronicznych oraz nowych możliwości, takich jak aktywne uczestnictwo w e-demokracji z Idea projektu została dostosowywana do potrzeb regionu i skoncentrowana wokół wdrażania strategii regionalnych z Media i decydenci zostali uświadomieni o znaczeniu i wartości społeczeństwa informacyjnego z Zainicjowano współpracę projektów w zakresie ICT, co pozwoliło uzyskać efekt synergii Kwestie pedagogiczne Koncepcję programu OppiNet oparto na zupełnie nowym rodzaju podejścia pedagogicznego, znacznie różniącego się od tradycyjnych metod nauczania ICT. Celem projektu nie było wyprodukowanie specjalistów ICT, ale wzrost świadomości na temat tego, co społeczeństwo informacyjne może zrobić dla ciebie i promocja umiejętności obsługi komputera. Dlatego też instruktorzy (a nie nauczyciele ) zostali do tego celu wyszkoleni i certyfikowani przez międzynarodową organizację CyberSkills. Pracę instruktorów monitorowano w trakcie trwania projektu, aby zagwarantować jednakową jakość od początku do końca. Podejście pedagogiczne najlepiej opisują następujące koncepcje: najpierw ludzie, potem technika, praktyczność, podejście oddolne oraz partnerskie przekazywanie wiedzy. Treść z Podstawowe kursy podnoszenia świadomości przybliżyły uczestnikom możliwości Internetu, najczęściej używanego oprogramowania oraz poczty elektronicznej z Kursy dostosowane do potrzeb zostały zorganizowane tak, aby sprostać wymaganiom różnorodnych grup specjalistów (np. nauczycieli), organizacji, firm, MŚP, etc. Obejmowały ćwiczenie takich umiejętności, jak wyszukiwanie informacji w Internecie, czy bardziej zaawansowanych, jak organizacja wideokonferencji z Kursy trwały od 2-4 godzin do długości całego dnia trwania. Kursy specjalne lub przeznaczone dla grup docelowych mogły trwać dłużej. Większość kursów była dostępna dla wszystkich: obywateli, zatrudnionych, bezrobotnych lub samozatrudnionych. Od osób prywatnych pobierano symboliczną opłatę. Z praktycznej pomocy i dostępu można było skorzystać w Net- Cafe, znajdującej się w tym samym kompleksie budynków z Szkolenie było prowadzone przez 2-3 instruktorów jednocześnie, zatrudnionych na potrzeby projektu i wynagradzanych z budżetu projektu. 14

17 Kwestie techniczne Ideologia OppiNet została oparta na koncepcji odchodzenia od technologii. Najnowocześniejszy sprzęt zainstalowała specjalnie do celów projektu firma ICL Data Oy, zapewniająca wsparcie techniczne. Zainstalowano równięż odpowiednie udogodnienia dla niepełnosprawnych. Najczęściej używane programy zostały udostępnione wszystkim (MS Office, poczta elektroniczna, Internet). Zakres kursów obejmował rozwijanie umiejętności obsługi komputera oraz Internetu, w tym: podstawową obsługę edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, poszukiwanie pracy w Internecie, bankowość elektroniczną oraz wideokonferencje. Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Ocena i monitorowanie wnioski Projekt OppiNet, będący częścią projektu European NET for Nets, był regularnie poddawany ocenie. Nie zgłoszono żadnych problemów. W czasie trwania projektu ocenie poddano zarówno personel, jak i metody pedagogiczne. Trzymano się ściśle zasad wskazanych w podręczniku CyberSkills Quality Assurance Handbook. Pomysł oraz zorganizowane warsztaty/kursy zostały dostosowane do potrzeb lokalnych użytkowników oraz nawiązywały do strategii regionalnych. Otwierało to zupełnie nowe możliwości wykorzystania usług oferowanych przez nowe technologie i społeczeństwo informacyjne. Innowacyjne podejście pomogło włączyć w proces kształtowania społeczeństwa informacyjnego grupy takie, jak seniorzy, bezrobotni i niepełnosprawni. Do programu OppiNet udało się włączyć MŚP, którym umiejętności ICT okazały się niezbędne do prowadzenia działalności. Wspólne projekty z bankami lokalnymi promowały przejście do systemu bankowości elektronicznej zarówno banków, jak i klientów, z czego skorzystały obydwie grupy. Z perspektywy czasu można stwierdzić, iż koncepcje projektu zrodziły nowe podejście do nauczania umiejętności ICT. Specjaliści w dziedzinie ICT i nauczyciele zorientowali się jednak zbyt późno, wypracowane w ramach projektu formy kształcenia nie stanowi zagrożenia dla tradycyjnych metod nauczania. Projekt nie zyskał ich uznania, co utrudniło współpracę. Gdy już zaplanowane działania odbywały się zgodnie z założeniami i z korzyścią dla grup docelowych, projekt zakończył się i, mimo wysiłków, nie otrzymano dofinansowania. Wyciągnięto następujące wnioski: z Przekazywanie umiejętności ICT zgodnie z konceptami najpierw ludzie, potem technika oraz przekazywanie wiedzy na zasadzie partnerskiej było efektywnym sposobem zapewnienia obywatelom dostępu do nowych możliwości wynikających ze społeczeństwa informacyjnego z Poprzez dopasowanie kursów do potrzeb użytkowników, regionów i przedsiębiorstw zoptymalizowano korzyści z Aby podtrzymać efekty projektu, należy uwzględnić kontynuację realizacji takich projektów rozwojowych w planach strategicznych. 15

18 2. w szkołach i na uniwersytetach: modele, systemy i usługi 16 Komisja Europejska w programie eeurope 2005 ogłosiła, iż przyszła gospodarka europejska oraz społeczeństwa są kształtowane dzisiaj w salach lekcyjnych. Studenci muszą być świetnie wykształceni zarówno w dziedzinie swoich zainteresowań, jak i obsłudze technologii cyfrowych, jeśli chcą aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie jutra, opartym na wiedzy. włączenie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych do systemu edukacji realizuje obydwa cele. Studia przypadków w niniejszym rozdziale pokazują, w jaki sposób wprowadzać w życie powyższe zasady. Opisują inicjatywy w ramach e-kształcenia, które zapewniają elastyczność i dostępność w procesie przekazywania wiedzy w szkołach i edukacji dorosłych oraz wskazują, w jaki sposób wpłynęło na zmianę myślenia w zakresie praktyk pedagogicznych, propagując interaktywne środowiska nauki zorientowane na uczniu jako kluczową cechę metodyki nauczania. Projekty pokazują, w jaki sposób umożliwia wybór i dostęp do zasobów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli zarówno w szkołach, jak i w ramach kształcenia dorosłych. Zasoby te obejmują interaktywną bibliotekę oraz kooperatywne uczenie się. Mają one wiele zalet: z Interaktywne materiały on-line znajdują uznanie wśród uczniów, którzy doceniają także możliwość dostępu do nich z domu z Współpraca przy opracowywania materiałów dydaktycznych dostępnych on-line jest efektywna kosztowo i oznacza, iż małe instytucje z obszarów wiejskich mogą zaoferować wysoką jakość kształcenia dzięki wykorzystaniu tych materiałów z Nauczyciele czerpią korzyści z pracy w multidyscyplinarnych zespołach opracowujących oraz realizujących. Projekty pozwalają im rozwijać swoje umiejętności związanych z wykorzystaniem nowych technologii w celu ułatwienia nauki. W niniejszym rozdziale opisane zostały modele, systemy oraz usługi angażujące nauczycieli i uczniów od poziomu edukacji przedszkolnej do uniwersyteckiej. Łatwo dostrzec wspólne cechy poszczególnych elementów: ukierunkowanie na ucznia, elastyczność, dostępność, kooperatywne uczenie się. Studia przypadków pokazują, że zostaje osadzone w instytucjach edukacyjnych zgodnie z przewidywaniami Komisji Europejskiej oraz wytyczają sposób postępowania w przyszłości, kiedy będzie ono głównym składnikiem procesu przekazywania wiedzy.

19 Studia przypadków Podręcznik dobrych praktyk regionalnych 2.1. Interaktywna biblioteka Brema Niemcy Tło i kontekst lokalny może promować samodzielną naukę oraz pomagać uczniom w osiąganiu ich celów zawodowych. Biblioteka interaktywna 4 (ilib) zapewnia uczniom średniej szkoły z Bremy dostęp on-line do najaktualniejszych materiałów dydaktycznych z zakresu różnych przedmiotów. We współpracy ze szkołami/uniwersytetami nauczyciele z tamtejszych szkół publicznych opracowali materiały wspólnie ze studentami informatyki Dorośli studenci często opuszczają zajęcia, co jest spowodowane ciągle zmieniającymi się godzinami pracy. Pozostali pracują długo, by pokryć koszty utrzymania, dlatego też trudno im jest regularnie uczęszczać na zajęcia. W celu rozwiązania tego problemu rada lokalnej szkoły dla dorosłych zdecydowała się uruchomić zajęcia w trybie e-kształcenia, które miały zapewnić uczniom elastyczność konieczną do sprostania istniejącym wymaganiom nauczania. Dlatego też szkoła dla dorosłych była odpowiednim laboratorium doświadczalnym dla projektu ILIB. Cel i zadania Długofalowym celem projektu było zgromadzenie i opracowanie materiałów e-kształcenia do celów dydaktycznych, które wspierałyby samodzielną naukę jako ważny składnik kształcenia instytucjonalnego. Cele obejmowały: z Przeredagowanie istniejących materiałów dydaktycznych na takie, które sprostałyby wyzwaniom e-kształcenia i były dostosowane do potrzeb każdego nauczyciela z Zapewnienie studentom możliwości doświadczenia samodzielnej, zorientowanej na działania i niezależnej nauki z Skrócenie czasochłonnego wyszukiwania w Internecie i odciążenie nauczycieli w przygotowaniu lekcji z Zapewnienie stałego dostępu do materiałów dydaktycznych z każdego komputera posiadającego dostęp do Internetu. Partnerzy projektu Projekt został zrealizowany przez Krajowy Instytut Rozwoju Szkolnictwa (Sekcja Szkoleń Zaawansowanych), Uniwersytet Bremeński oraz Instytut Zarządzania Informacjami. Materiały zastosowano głównie w miejscowej szkole dla dorosłych i, w mniejszym stopniu, w dwóch szkołach średnich. Obecnie prowadzone są prace nad objęciem projektem innych szkół. Finansowanie Budżet projektu wyniósł euro i został w 100% sfinansowany ze środków regionalnych. Stopień innowacyjności O unikalności tego projektu świadczy fakt, iż pozwalał on nauczycielom na przygotowanie jednostek e-kształcenia dopasowanych do indywidualnych potrzeb. W związku z tym, iż wymagano spełnienia tylko standardów technicznych, nauczyciele uczestniczący w projekcie mieli możliwość swobodnego kształtowania jednostek. Możliwe było także dostosowanie istniejących materiałów do indywidualnych potrzeb. Drugim innowacyjnym aspektem projektu był model asystencki/zespołowy. Studenci informatyki asystowali nauczycielom przy przeredagowywaniu tradycyjnych materiałów dydaktycznych na technicznie wykonalne rozwiązania e-kształcenia. Zespół ilib zapewnił wsparcie redaktorskie, jakości i regularne aktualizacje. Pilotaż przeprowadzony w miejscowej szkole dla dorosłych wykazał skuteczność tego podejścia

20 Kwestie pedagogiczne Materiały ilib pomagają uczniom w nauce w ich własnym tempie i zapewniają nauczycielom nowe możliwości wspierania indywidualnego procesu nauki ucznia oraz jego potrzeb. Oprócz materiałów do nauki, uczniowie zostali zaopatrzeni w materiały dodatkowe, takie jak zestawy zadań czy materiały internetowe. Aby stworzyć nauczycielom przyjazne środowisko pracy, struktura ilib została oparta na standardowej strukturze przedmiotów niemieckiego systemu szkolnictwa. Specjalne zespoły przedmiotowe składające się ze studentów i nauczycieli przedmiotu współpracowały przy opracowaniu materiałów dla wybranych przedmiotów. Materiały te są obszernie wykorzystywane podczas zajęć e-kształcenia w szkole dla dorosłych w celu wspierania procesu nauczania w okresach kształcenia na odległość i w okresach przygotowań do prowadzenia kursów. Uczestniczący w projekcie studenci uzyskali wskazówki, jak w praktyce zastosować zdobytą wiedzę. Dzięki zmianom wprowadzonym wraz z projektem, nauczyciele zyskali możliwość przeredagowania i udoskonalenia istniejących materiałów dydaktycznych. Treść Nauczyciele często skarżą się na fakt, iż zasoby internetowe giną w cyberprzestrzeni. Materiały e-kształcenia ilib mają własny, niezmienny URL, dzięki czemu każdą jednostkę łatwo odnaleźć i ponownie wykorzystać. Rezultatem projektu są udostępnione materiały indywidualne z 11 różnych dziedzin. Materiały przygotowywane w projekcie zostały umieszczone na stronach Wiki, dzięki czemu każdy mógł je udoskonalać redagując ich zawartość. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu materiałów, ustanowiono jednostkę, która przed ich publikacją poddawała je testom jakości. Kwestie techniczne Biblioteka interaktywna (ilib) przechowuje wszystkie dostępne jednostki e-kształcenia i oddaje je do dyspozycji użytkowników przy użyciu oprogramowania serwerów internetowych z otwartym kodem źródłowym (typu open source PLONE). Zapewnia to oszczędność kosztów oraz umożliwia dostosowanie do zmieniających się potrzeb. Materiały te mogą być wykorzystywane w ramach każdej platformy edukacyjnej, która umożliwia dostęp z wirtualnej klasy do konkretnych materiałów. Wszystkie materiały ilib spełniają wymagania dostępności, dlatego też mogą być używane również przez uczniów niepełnosprawnych. Wspólna struktura nawigacji i identyczne standardy techniczne dla każdej jednostki zwiększa ich użyteczność. W przeszłości problemów przysparzały większe zmiany w systemie oraz nierozwiązany problem praw dostępu do serwera, na którym znajduje się ilib. Wciąż opracowuje się rozwiązania tych problemów oraz poszukuje udoskonaleń. To samo dotyczy kwestii dostępności, którą należy jednoznacznie rozstrzygnąć, aby uniknąć opóźnień i niepożądanych trudności. Ocena i monitorowanie wnioski Uczniowie uczestniczący w zajęciach e-kształcenia w szkole dla dorosłych pozytywnie je ocenili i orzekli, iż nauka z komputerem i Internetem sprawia im przyjemność. Podobała im się także możliwość wykonywania ćwiczeń w domu, co dawało im większą swobodę wyboru czasu i miejsca nauki. Wszyscy ankietowani wyrazili chęć ponownego uczestnictwa w zajęciach. Współpraca ze studentami informatyki okazała się szczególnie wartościowa dla projektu z powodu (1) oszczędności kosztów, (2) możliwości bliskiej współpracy pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz (3) możliwości zdobycia przez studentów cennego praktycznego doświadczenia zawodowego. Co więcej, przyniosło to dużą satysfakcję uczestniczącym w projekcie nauczycielom, którym zostały udostępnione jednostki e-kształcenia, dopasowane do ich stylu nauczania, potrzeb dydaktycznych i pomysłów. Ta unikalna forma opracowywania jednostek wspiera także identyfikację z projektem poprzez uczestnictwo nauczycieli. 18

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-administracja

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-administracja The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Jak rozwijać Regionalne Inicjatywy Społeczeństwa Informacyjnego?

Jak rozwijać Regionalne Inicjatywy Społeczeństwa Informacyjnego? The Innovative Actions Network for the Information Society Jak rozwijać Regionalne Inicjatywy Społeczeństwa Informacyjnego? Przewodnik Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowywać i realizować projekty szerokopasmowego dostępu do Internetu w regionach?

Jak przygotowywać i realizować projekty szerokopasmowego dostępu do Internetu w regionach? The Innovative Actions Network for the Information Society Sieć Innowacyjnych Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego Jak przygotowywać i realizować projekty szerokopasmowego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Witold Szwebs Olsztyn 2006 Niniejsza publikacja została przygotowana przez projekt Budujmy Razem finansowany w ramach

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 347/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU L 347/892 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Europejski program zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Przewodnik Tworzenia Lokalnych

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans ECOTEC ECORYS in the UK Treść

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Kompetencje cyfrowe. Dokument roboczy Komisji Europejskiej. biblioteka erozwoju. nr 24

Kompetencje cyfrowe. Dokument roboczy Komisji Europejskiej. biblioteka erozwoju. nr 24 Kompetencje cyfrowe Dokument roboczy Komisji Europejskiej nr 24 biblioteka erozwoju Kompetencje cyfrowe Dokument roboczy Komisji Europejskiej Raport dotyczacy kompetencji cyfrowych: przegląd dla Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo