Prace dyplomowe (obronione) Zakład Automatyki Elektroenergetycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prace dyplomowe (obronione) Zakład Automatyki Elektroenergetycznej 2002-2012"

Transkrypt

1 Prace dyplomowe (obronione) Zakład Automatyki Elektroenergetycznej Lp. Dyplomant Temat pracy Promotor Data obrony 110 Grzegorz KUBIAK Grzegorz RADOMYSKI 111 Dariusz KORCZAK Paweł ZARĘBA 112 TADZIK 113 Grzegorz RAMUS. 114 Marek BOROWSKI 115 Paweł KULIK 116 Krzysztof BILMIN 117 PACURKOWSKI Jacek SZEWCZYK Komputerowe metody pomiarów i sterowania w automatyce elektroenergetycznej Układy samoczynnego załączania rezerwy w elektrowniach Systemy sterowania stacji elektroenergetycznej, na przykładzie systemu SYNDIS stacji 220/110/15 kv Sochaczew Współczesne rozwiązania zabezpieczeń ziemnozwarciowych stosowanych w sieciach SN Harmoniczne w sieciach niskiego napięcia Wykorzystanie mechanizmu klient/serwer opartego na CGI/Perl w tworzeniu narzędzia do obliczania nastawień zabezpieczeń linii WN (CGI/Perl) Wymiana danych między stacjami elektroenergetycznymi a ośrodkami wprowadzenia ruchu Język PHP jako narzędzie do tworzenia interaktywnego programu klient/serwer do nastawiania Zabezpieczeń WN MAGDZIARZ MAGDZIARZ KOWALIK KOWALIK ŻAGAN RASOLOMAMPIONONA KOWALIK RASOLOMAMPIONONA

2 118 Łukasz LIPIEC Metody testowania zabezpieczeń silników wysokiego napięcia SMOLARCZYK Piotr RUDNICKI 120 Jarosław BOROWY 121 Marek Rosiak 122 Pątkowski Koncepcja zastosowania urządzenia zabezpieczeniowego REG 316*4, w stanowisku laboratoryjnym ZAZ-GT Badanie zabezpieczenia odległościowego 7SA500 Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN energetyki przemysłowej Rozwiązania analogowe wykorzystywane w przesyłaniu danych między urządzeniami teletechnicznymi stosowanymi w elektroenergetyce KOWALIK SMOLARCZYK Paweł Ostrowski Lokalna wymiana informacji w stacjach 124 Stankowski Symulator urządzenia zabezpieczeniowego MiCOM P Kamil Płużyczka 126 Grzegorz Piekarzewski 127 Piotr Putek Rozwiązania cyfrowe wykorzystywane w przesyłaniu danych między urządzeniami teletechnicznymi stosowanymi w elektroenergetyce Bazy danych w elektroenergetyce Badanie urządzenia zabezpieczeniowego różnicowoprądowego z wykorzystaniem wymuszalnika CMC 156 oraz języka Engine Software

3 128 Mirosław Maliszewski 129 Remigiusz Terlecki 130 Robert Gazarkiewicz 131 Michał Kosiec 132 Arkadiusz Orzechowski 133 Malinowski Systemy i urządzenia wykorzystywane w zakładach energetycznych do transmisji sygnałów mowy i danych Zastosowanie zabezpieczeń MiCOM w elektroenergetyce zawodowej i przemysłowej Implementacja języka C w systemie mikroprocesorowym DSM 51 Dobór wartości nastawczych zabezpieczeń sieci przesyłowych Konstrukcja i cechy funkcjonalne cyfrowych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej Rozproszone bazy danych z wykorzystaniem języków PHP i MySQL Marek Obrębalski Automatyka zabezpieczeniowa baterii kondensatorów Natkowski Automatyka zabezpieczeniowa transformatorów uziemiających w stacjach SN Krzysztof Zakrzewski 137 Marek Wojtal Mariusz Plewka Automatyka zabezpieczeniowa stacji transformatorowych SN/nn Bezprzewodowa transmisja danych z wykorzystaniem technologii IrDA i Bluetooth. Analiza porównawcza

4 138 Konrad Borowy 139 Cezary Bryczek Jarosław Dumała 140 Jan Jankowski Blokady w obwodach sterowania łączników instalowanych w układach rozdzielni SN i WN Możliwości zastosowania pakietu LabVIEW w automatyce elektroenergetycznej Analiza porównawcza cyfrowych urządzeń automatyki SZR Rafał Figielski 142 Kamil Sobolewski 143 Paweł Dynarowski 144 Rafał Piłkowski Dominik Skowroński 145 Sławomir Wojciechowski 146 Cezary Pawlicki 147 Ireneusz Lewczuk Badanie wybranych funkcji urządzenia MUPASZ 2001 do zabezpieczania pól sieci średniego napięcia Przegląd technologii wykorzystywanych obecnie w przesyłaniu informacji Architektura MVC w technologii Java 2 Enterprise Edition Wirtualny dziekanat Elektroniczne Karty Przedmiotów jako przykład zastosowania technologii Open Source na uczelni Serwery grup dyskusyjnych Usenet oparte na platformie Linux Synchronizacja czasu urządzeń Urządzenia zabezpieczeniowe komunikujące się przez szybkie łącza LAN

5 148 Przemysław Macias Obwody sterownicze i sygnalizacyjne w stacjach wysokiego napięcia Sławomir Gierada Obwody sterownicze i sygnalizacyjne w stacjach SN Paweł Mięgoć Koncepcja tworzenia aplikacji do zarządzania danymi urządzeń zabezpieczeniowych przy wykorzystaniu wieloplatformowego języka Java Konrad Kunikowski Sieć GSM jako środek komunikacji z urządzeniami zabezpieczeniowymi wykorzystywanymi w elektroenergetyce Leszek Boruszewski Olender 153 Sawicki Zastosowanie sterowników DIMM-PC o architekturze PC/AT w automatyce elektroenergetycznej Badanie cyfrowego urządzenia LFR do zabezpieczania linii WN Witold Papuga Protokoły komunikacyjne wykorzystywane w urządzeniach oraz systemach sterowania Remigiusz Bors Arkadiusz Dębowski Zastosowanie technologii XML na przykładzie panelu administracyjnego serwera WWW

6 156 Grzegorz PIEKARSKI 157 Grzegorz KUJAWA 158 Grzegorz ZABOROWSKI 159 OLENDER 160 SOKOŁOWSKI 161 Radosław ROSIAK 162 Piotr BORKOWSKI 163 Tomasz PYŚK 164 ŁASKAWSKI 165 Mariusz SIWIŃSKI Elementy wyposażenia łączników roboczych stacji SN i WN Zabezpieczenie od utraty synchronizmu bloku energetycznego Projekt obwodów wtórnych zabezpieczeń i automatyki stacji zdawczo-odbiorczej SN/nn Automatyka SZR rozdzielni przemysłowej 6 kv Dobór wartości nastawczych zabezpieczeń węzłów rozdzielczych sieci Zasilania pomocnicze obwodów wtórnych elektrowni i stacji WN Zabezpieczenia technologiczne transformatorów Urządzenie zabezpieczeniowe nadmiarowe budowa i zastosowanie Analiza porównawcza cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych pól rozdzielni średniego napięcia Systemy sterowania i nadzoru oraz sposoby transmisji danych wykorzystywane w elektroenergetyce

7 166 KOSOWSKI 167 Robert BAGIŃSKI 168 Wojciech KAWA Tomasz SKIBA 169 Tomasz MAKULSKI 170 KOWALCZYK 171 Przemysław SĘKOWSKI 172 Piotr WRZOSEK 173 GORDEL 174 Rafał JARNUTOWSKI Opracowanie środowiska do dynamicznego zarządzania serwisem stron WWW w oparciu o internetowe technologie bazodanowe PLC jako środek transmisji danych do wymiany informacji w sieciach rozległych Możliwości wykorzystywania urządzeń WI-FI w energetyce Współpraca urządzeń zabezpieczeniowych w sieci Ethernet-LAN Wykorzystanie technologii WiFi na stacjach Analiza porównawcza wybranych urządzeń zabezpieczeniowych szyn zbiorczych stacji WN Automatyczna regulacja kompensacji prądu ziemnozwarciowego sieci SN Analiza wpływu nieliniowego obciążenia SEE na pracę baterii kondensatorów Wykorzystanie urządzeń LAN i WAN do przesyłania danych w elektroenergetyce zawodowej Tomasz PLUTA Opracowanie mechanizmu zarządzania pocztą elektroniczną z poziomu aplikacji wykorzystującej HTTP z uwzględnieniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa

8 176 KARPIŃSKI Bezpieczeństwo danych w rozproszonej bazie opartej na serwerze Apache i MySQL Łukasz NOGAL Łukasz SAPUŁA 178 Norbert KOŚCIELNIAK Symulacyjny model cyfrowy transformatora elektroenergetycznego Badanie cyfrowego urządzenia SPAC 536C1 do zabezpieczeń linii SN Jakub JANIK Środowisko SMARTY jako narzędzie do generowania dynamicznych stron Piotr SZTANDERA Piotr ORACZ Zaprojektowanie systemu ERP do wspomagania zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu technologii VISUAL STUDIO 2005 i MSSQL SERWER Paweł WOLSZCZAK 182 Daniel SAGANEK 183 Zdzisław JANKIEWICZ 184 Jan PIECH Urządzenia zabezpieczeniowe nowej generacji współpracujące poprzez sieć IP - WAN Automatyka zabezpieczeniowa terenowych sieci rozdzielczych SN Zasady koordynacji zabezpieczeń w kolejowych podstacjach trakcyjnych Analiza porównawcza cyfrowych zabezpieczeń transformatorów sieciowych 110 kv/sn

9 185 Paweł ŁĘGOSZ Stanisław BIELA 186 Tomasz SZCZEPANIK 187 Jacek DOBKOWSKI 188 Łukasz MINICH 189 Paweł BANDURSKI 190 Jakub SIERAKOWSKI 191 Dariusz STEC 192 AFFEK 193 Piotr SKRODZKI Maciej STYRCZ 194 Michał BELKA Sławomir LINKIEWICZ Security aspects of Web server configuration and ASP.NET 2.0 Web application on basis of Internet Information Services 6.0 and application for file sharing Internetowe narzędzie wspomagające zarządzanie projektami Scentralizowany system do zarządzania pocztą elektroniczną oparty na architekturze trójwarstwowej System zarządzania plikami w oparciu o architekturę klient - serwer Development of the Client-Server Speech Recognition System Ergonomiczne zarządzanie elektronicznym handlem artykułami multimedialnymi Development of the Java to Micro Edition clientserver system for routing information retrieval Zabezpieczenie generatora od utraty wzbudzenia Relacyjne bazy danych w elektroenergetyce Analiza wyników pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej

10 195 Grzegorz GOŁĘBIEWSKI 196 Maciej SEKUŁA 197 PIETRZAK 198 Mariusz KOCYK 199 MAZUR 200 Artur RYSZAWA 201 Norbert WIĘSEK 202 Jacek JARKIEWICZ 203 MICHALSKI 204 Tomasz TUCHOLSKI Wykorzystanie mikrokontrolera ADuC8XX oraz modułu Wiznet IIM7010 w układach pomiarowych Filtry składowych symetrycznych w technice CEAZ Algorytmy kodowania danych w sieciach LAN stosowanych w elektroenergetyce Badanie urządzenia 7SD510 do zabezpieczania linii wysokiego napięcia Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do modelowania zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia i zabezpieczeń przed ich Metody badania funkcji zabezpieczeń różnicowych w urządzeniach zabezpieczeniowych Nowoczesne urządzenia wykonawcze w automatyce elektroenergetycznej Wykorzystanie urządzeń LAN i WAN do przesyłania danych w elektroenergetyce zawodowej Testowanie urządzeń nowej generacji wykorzystujących protokoły transmisji UCA 2.0 lub IEC Metody badania urządzeń zabezpieczeniowych nowej generacji Zofia REMISZEWSKA RSS jako automatyczne narzędzie do optymalizacji procesu wyszukiwania i segregacji informacji w Internecie

11 206 Mariusz BORKOWSKI 207 Wojciech BOGDZIUN 208 Arkadiusz GRYGO 209 Kamil SOBOLEWSKI 210 Piotr RÓŻYCKI XML jako uniwersalne narzędzie do wymiany danych w systemach informatycznych Konwerter tabel systemów zarządzania baz danych Wykorzystanie zintegrowanych mikroserwerów TCP/IP w układach mikroprocesorowych na przykładzie IIM7010A Budowa, działanie oraz problemy związane z wykrywaniem i eliminacją usterek systemów automatyki budynków biurowych Współczesne źródła zasilania pomocniczego stosowane w elektrowniach i stacjach wysokiego napięcia Daniel MAJCHROWSKI 212 Paweł KSZCZOT 213 Rolad BARONOWSKI Paweł KRUCZKOWSKI 214 Marek KRÓL Piotr ROGUSKI 215 PANUFNIK Obwody sygnalizacyjne i sterownicze w nowoczesnych stacjach WN wykorzystujących standard IEC Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do badania przekaźników Asynchroniczna komunikacja AJAX w programowaniu ASP.NET 2.0 Automatyka zabezpieczeniowa urządzeń podstacji trakcyjnych Automatyka zabezpieczeniowa transformatorów potrzeb własnych stacji 110/SN

12 216 Marek MARASZEK 217 Daniel PINDRAL Łukasz SZCZECIŃSKI 218 ANTOSZEWSKI Opracowanie koncepcji i projektu przystosowania CZAZ-GT do modernizacji stanowiska dydaktycznego w laboratorium EAZ Opracowanie aplikacji do obsługi VOIP w oparciu o otwartą bibliotekę IAXCLIENT Wyższe harmoniczne w sieciach średniego i niskiego napięcia Przemysław OBRĘBSKI 220 Radosław ROSIAK 221 Sylwester STĘPIEŃ 222 Marek RUBELEK 223 Piotr CHRZANOWSKI 224 Arkadiusz MACIASZEK Rozwój krajowych rozwiązań urządzeń automatyki zabezpieczeniowej pól sieci SN Analiza zapotrzebowania na moc potrzeb własnych 220 V DC stacji 110/SN w układzie H5 Integracja i bezpieczeństwo heterogenicznych aplikacji internetowych wykorzystujących język PHP Analiza porównawcza wybranych automatyk Lokalnej Rezerwy Wyłącznikowej w stacjach wysokich i najwyższych napięć Interharmoniczne w sieciach średniego i niskiego napięcia Analiza porównawcza rozwiązań cyfrowych zabezpieczeń silników elektrycznych Paweł NOWACKI Przystosowanie stanowiska laboratoryjnego blok generator transformator do współpracy z przekaźnikiem REG 316*

13 226 SAPETA Przystosowanie przekaźnika REG 316*4 do zabezpieczania bloków wytwórczych o mocy 360 MW Michał BORUSZEWSKI Układy logiki wewnętrznej nowoczesnych zabezpieczeń na przykładzie urządzenia L Wojciech BAREJ Zastosowanie współczesnych technik multimedialnych do prezentacji i sprawdzania wiedzy z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Grzegorz RYCHLIK Układy mikroprocesorowe wykorzystujące protokół IEC w automatyce elektroenergetycznej pola linii WN Michał AMIEŁAWSKI Koordynacja działania automatyki zabezpieczeniowej w terenowej sieci elektroenergetycznej (TSE) Michał KORCZYC 232 PRZESTRZELSKI Metody monitorowania i nadzoru procesów technologicznych na przykładzie maszyn budowlanych Analiza doboru przekładników prądowych i napięciowych do układów zabezpieczeń doc Tomasz BOCZKOWSKI 234 Sebastian SMATER Cyfrowe urządzenia zabezpieczeniowe transformatorów na przykładzie przekaźnika T60 Zastosowanie rozległych systemów pomiarowych WAMS w automatyce elektroenergetycznej prof. dr hab. inż. Jan Machowski

14 235 Piotr BARNASIUK 236 Marek CHMIELEWSKI 237 Michał GRYZ 238 Mariusz KRAJEWSKI 239 LEWIŃSKI 240 Mariusz MALINOWSKI 241 Paweł PRUS ZAJĄCZKOWSKI Zabezpieczenie silników od przeciążeń Cyfrowe zabezpieczenia silników niskiego napięcia Analiza kryteriów identyfikacji zwarć doziemnych w sieciach SN Zastosowanie nowoczesnych urządzeń cyfrowych serii UR w automatyce zabezpieczeniowej Wpływ harmonicznych na wybrane urządzenia pracujące w systemie elektroenergetycznym Automatyka zabezpieczeniowa transformatorów rozdzielczych Analiza doboru nastawień zabezpieczeń stacji zdawczo-odbiorczej SN/NN doc Karol ZIEMKA Analiza doboru nastawień zabezpieczeń stacji transformatorowo-rozdzielczej SN/nn Daniel GONTARZ Układy logiki wewnętrznej cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych na przykładzie przekaźnika D DOMURAT Systemy GIS analiza danych geograficznych na przykładzie MapWindow dr hab. inż

15 245 Małgorzata WŁOSTOWSKA ProVotE as an ex ample of Software Project Management application dr hab. inż Krzysztof GLIK 247 Paweł KOPAŃSKI 248 Michał MATYJASZCZYK Lokalizacja miejsca zwarcia linii WN wykorzystująca zjawiska falowe Zabezpieczenia technologiczne transformatorów najwyższych mocy Wykorzystanie urządzeń SDH do przesyłania danych między zabezpieczeniami różnicowymi linii WN na przykładzie L Dariusz JEŻOWSKI Wymiana informacji pomiędzy urządzeniami zabezpieczeniowymi Marek SIEROCIŃSKI Jakość energii elektrycznej w sieciach niskiego napięcia Arkadiusz MARCZUK 252 WIKIEŁ 253 LIZER 254 Grzegorz KRÓL Urządzenia do badania parametrów jakości energii elektrycznej Prawodawstwo i normalizacja parametrów energii elektrycznej Badanie wybranych funkcji zabezpieczeniowych i automatyk urządzenia MUPASZ 7.U1 Porównanie zabezpieczeń różnicowych transformatorów, dostępnych na rynku krajowym Smolaczyk doc

16 255 Artur DELURA Układy rozliczeniowe energii elektrycznej w obszarach wiejskich Leszek PRYK 257 Wojciech JASZCZYK Automatyka zabezpieczeniowa stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 /SN cyfrowymi urządzeniami firmy Computers & Control Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej doc Kamil KACZMARSKI Automatyka SZR rozdzielni przemysłowych 6 kv Tomasz POPOWSKI 260 Paweł KUTERA 261 Paweł OŁDZIEJ 262 Paweł PIEŃCZUK 263 Cezary OZIEMBŁO 264 Tomasz PAKUŁA Automatyka zabezpieczeniowa źródeł rozproszonych Zastosowanie zabezpieczeń podimpedancyjnych do ochrony linii kablowych przesyłowych wysokiego napięcia Układy łącz telekomunikacyjnych wykorzystywane do przesyłania danych w zabezpieczeniach odcinkowych Zastosowanie protokołu X.25 do przesyłania danych w systemie energetycznym Analiza pracy transformatora energetycznego zasilającego odbiorniki nieliniowe Dobór nastawień zabezpieczeń odległościowych w sieciach przesyłowych

17 265 Sławomir KOC Analiza doboru zabezpieczeń wybranego układu sieci SN Piotr ROGUSKI Analiza obwodów wtórnych rozdzielnic zamkniętych sieci SN Marek KRÓL Analiza wyposażenia nowoczesnych rozdzielnic nn w urządzenia automatyki zabezpieczeniowej i sterowniczej WONTORSKI Obwody pierwotne stacji transformatoroworozdzielczych 110/SN Piotr DEMIAŃCZUK 270 Dariusz DZIĘCIOŁOWSKI 271 Paweł JAROŃCZYK 272 Kamil CYDEJKO 273 KRAKOWSKI Badania wybranych nieliniowych odbiorników energii elektrycznej niskiego napięcia Analiza porównawcza testerów mikroprocesorowych pozwalających na testowanie urządzeń zabezpieczeniowych stosowanych w systemie elektroenergetycznym Obwody sterownicze i sygnalizacyjne w klasycznych stacjach Układy logiki programowalnej w wybranych urządzeniach zabezpieczeniowych Analiza porównawcza funkcji rejestracji zakłóceń dostępnych w różnych urządzeniach zabezpieczeniowych doc

18 274 Rafał ORLUK 275 Hubert HAMUŁKA 276 PRZYSOWA 277 Kamil PILCICKI 278 Michał UCHAL 279 Bartłomiej SZCZEŚNIAK 280 Jarosław SZWED Zabezpieczenia silników niskiego napięcia Zabezpieczenia transformatorów rozdzielczych Jakość zasilania energią elektryczną w sieciach średniego i niskiego napięcia Wyższe harmoniczne w sieciach Zabezpieczenia linii przesyłowo-rozdzielczych 110 kv Wahania i zapady napięcia w systemie elektroenergetycznym Analiza porównawcza zabezpieczeń instalacji elektrycznych niskiego napięcia doc PRACOŃ Asymetria napięcia w sieciach Wojciech SZTAJERWALD Dobór sterownika polowego linii kablowej sieci elektrownianej SN Piotr WIĘSYK Dobór sterownika polowego do silnika asynchronicznego WN

19 284 Nikodem ZAWODNIK Zabezpieczenia ziemnozwarciowe maszyn wirujących w sieci SN Robert DŁUGOKĘCKI Dobór sterownika polowego linii kablowej sieci SN Krzysztof RUSZCZYŃSKI 287 Wojciech LANGNER 288 Łukasz ŁAPIŃSKI 289 Tomasz KANIEWSKI 290 Łukasz TOMASZEWSKI Opracowanie systemu do zarządzania treścią (CMS) w języku PHP z wykorzystaniem XML i transformacji XSLT Zabezpieczenia technologiczne przełączników zaczepów transformatorów najwyższych mocy Zastosowanie urządzeń telekomunikacyjnych w układach Systemy telekomunikacyjne ISDN w automatyce elektroenergetycznej Opracowanie koncepcji stanowiska laboratoryjnego do badania elementów zabezpieczeń stosowanych w instalacjach NN dr hab. inż Jakub OLICHWIER 292 Kamil GONTARZ 293 Przemysław BATOROWICZ Ewidencja i analiza zakłóceń w obwodach pierwotnych sieci kv Wykorzystanie mikrokontrolera AT32UC3A0512 w automatyce urządzeń trakcyjnych Jakość napięcia w systemie elektroenergetycznym doc

20 294 JAROSZ Artur KRUPICKI 295 Michał BARTOSIŃSKI 296 Piotr SOBCZYŃSKI 297 GORZKOWSKI 298 KAPAŁA 299 Jan RACHOŃ 300 Przemysław WRÓBLEWSKI 301 Tomasz BARSZCZ 302 Piotr BRZUZEK 303 Maciej OŁOWSKI Forum internetowe w systemie modularnym oparte na technologii PHP i MySql Opracowanie aplikacji WWW, służącej do zarządzania pocztą elektroniczną, opartej na frameworku symfony Wykorzystanie programu PowerFactory do sprawdzania poprawności działania przekaźników Wykorzystanie protokołu IEC61850 do wymiany danych między zabezpieczeniami i serwerami systemu SCADA Wykorzystanie protokołu IEC61850 do koordynacji działania zabezpieczeń Stosowanie nowoczesnych urządzeń zabezpieczeniowych wykorzystujących standard IEC do ochrony wybranych elementów systemu elektroenergetycznego Wykorzystanie urządzeń SDH do koordynacji działania zabezpieczeń podimpedancyjnych Zasady doboru nastawień wybranych zabezpieczeń bloku generator synchroniczny transformator - linia Wpływ kompensacji mocy biernej na rozpływ prądów harmonicznych Pozycjonowanie i optymalizacja stron www dr hab. inż. dr hab. inż. doc. prof. nzw. dr hab. inż

21 304 Paweł DURŻYŃSKI 305 Sławomir STRAZIŃSKI 306 Sebastian MITURSKI 307 Tomasz POLAK 308 KRZEŚNIAK 309 Tomasz BORATYŃSKI 310 Emil BARTOSIEWICZ 311 Krzysztof BIERNAT 312 Piotr KACPROWICZ 313 JANCZEWSKI 314 Jakub ZALEWSKI Systemy CMS w technologii WEB 2.0 Zabezpieczenia cyfrowe silników w instalacjach przemysłowych nn Uruchomienie części sprzętowej i programowej stanowiska laboratoryjnego wykorzystującego komputer PC oraz karty pomiarowe Zastosowanie urządzenia SPAC 536 C1 do ochrony linii SN Analiza porównawcza testerów mikroprocesorowych pozwalających na testowanie obwodów pierwotnych w stacjach Analiza porównawcza działania przekaźników podimpedancyjnych różnych producentów Zabezpieczenia odległościowe linii przesyłoworozdzielczych 110 kv Zabezpieczenia transformatorów Urządzenia HVDC w systemie elektroenergetycznym Regulacja częstotliwości w systemie elektroenergetycznym Przekaźniki prądowe w systemie elektroenergetycznym prof. nzw. dr hab. inż Łukasz Nogal Łukasz Nogal Łukasz Nogal

22 315 Łukasz PRZEPIÓRKA Rejestracja zakłóceń w systemie elektroenergetycznym Hubert CHROST Jakość zasilania energia elektryczna w sieciach średniego i niskiego napięcia Piotr PATER Wyższe harmoniczne w sieciach JAWORSKI Zabezpieczenia odcinkowe linii doc Piotr KONARSKI Analiza porównawcza zabezpieczeń stosowanych w rozdzielnicach niskiego napięcia w budynkach użyteczności publicznej doc Mariusz MARCHEWKA 321 Paweł AFFEK Analiza możliwości wykorzystania miernika PQ- Box w pomiarach AE Odkształcenie prądów i napięć w sieciach średniego i niskiego napięcia doc Grzegorz WYGLĄDAŁA Jakość energii elektrycznej w sieciach niskiego napięcia Janusz BĄK Lokalna wymiana informacji pomiędzy terminalami zabezpieczeniowymi a programami im dedykowanymi

23 324 Mariusz ZIELIŃSKI 325 Rafał BARTOSIŃSKI 326 Robert BARAN 327 POCZOBUTT 328 Robert ŚWIDERSKI 329 Piotr SZYMAŃSKI 330 Mariusz JAKUBOWSKI 331 Patryk MAZEK 332 Hubert HAMUŁKA 333 MROZOWSKI 334 Łukasz GOZDANEK Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do badania zabezpieczeń transformatorów Wykorzystanie programu POWERFACTORY do modelowania układów sieci WN i sprawdzania poprawności działania zabezpieczeń Zasady doboru przekładników do obwodów wtórnych sieci SN Zabezpieczenia silników niskiego napięcia Automatyka zabezpieczeniowa transformatorów zasilających sieci przemysłowe urządzeniami firmy AREVA Automatyka SZR stacji oddziałowych (SO) sieci przemysłowej SN Urządzenia pomiarowo-sterownicze w automatyce elektroenergetycznej Rozpływ prądów harmonicznych w sieciach średniego i niskiego napięcia Funkcje cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych transformatorów na przykładzie przekaźnika T60 Zastosowanie systemu DSM-51 do realizacji algorytmów wykorzystywanych w automatyce elektroenergetycznej Analiza i możliwości zastosowania cyfrowych urządzeń zabezpieczających typu MiCOM w rozdzielnicach SN doc. doc. doc

24 335 Paweł BUS 336 Rafał MURAWSKI 337 Michał UCHAL 338 Wojciech BACHANEK 339 Jakub JAKÓBCZAK 340 Michał SŁOWIK 341 Michał BRZESIŃSKI 342 Dariusz DZIĘCIOŁOWSKI 343 Miłosz WASILEWSKI 344 Damian SĘKTAS 345 Jakub SZTYLKO Badania wybranych funkcji zabezpieczenia różnicowego linii LFCB Programowanie logiki wewnętrznej w urządzeniu REL511 Analiza porównawcza funkcji zabezpieczeniowych zaimplementowanych w nowoczesnych urządzeniach zabezpieczeniowych stosowanych do ochrony linii WN Zabezpieczenia silników niskiego napięcia Wybrane standardy transmisji danych wykorzystywane w elektroenergetyce Przekaźniki prądowe firmy Siemens Sposoby ochrony urządzeń FACTS przed zakłóceniami występującymi w systemie elektroenergetycznym Wykorzystanie nowoczesnych rejestratorów zakłóceń do analizy działania automatyki elektroenergetycznej Rozdzielnie w izolacji gazowej w stacjach Analiza porównawcza mierników jakości energii elektrycznej Algorytmy pomiarowe zabezpieczeń od przeciążeń silników Łukasz Nogal Łukasz Nogal Łukasz Nogal doc. doc

25 346 Kamil PILCICKI 347 Paweł MAŁEK 348 Arkadiusz MARCZUK Marek SIEROCIŃSKI 349 Sławomir KOWALSKI Sposoby ochrony układów przesyłowych prądu stałego przed zakłóceniami występującymi w systemie elektroenergetycznym Sieci energetyczne przyszłości Modyfikacja stanowiska laboratoryjnego wykorzystującego przekaźnik REG316*4 Sprawdzenie wybranych funkcji przekaźnika REL511 za pomocą oprogramowania Test Universe testera CMC Łukasz Nogal prof. nzw. dr hab. inż Paweł ŁUCZYŃSKI 351 Kamil PYRZAK 352 Jacek KIEŁBUS 353 Radosław FIGACZ 354 Damian MIZURA 355 Daniel PATYNOWSKI 356 Wojciech STRASBURGER Sprawdzenie wybranych funkcji przekaźnika 7SA500 za pomocą oprogramowania Test Universe i Testera CMC Wykorzystanie programu PSCAD/ETMDC do modelowania transformatorów i zabezpieczeń różnicowych do ich ochrony Mikroprocesorowy sterownik GSM Zakłócenia w systemie elektroenergetycznym Zastosowanie przekaźników prądowych w elektroenergetyce Automatyka zabezpieczeniowa linii Modelowanie linii prądu stałego Łukasz Nogal Łukasz Nogal Łukasz Nogal Łukasz Nogal Łukasz

26 357 Patryk ZYŚK 358 GDULA 359 Jerzy MAZUR 360 Krzysztof KOTKOWSKI 361 PISKORSKI 362 Dominik BOCHEŃSKI 363 Krzysztof MARKOWSKI 364 Michał ŻELAZNY 365 SZEREMETA 366 Szymon PYC 367 Konrad WITKOWSKI Automatyka zabezpieczeniowa transformatorów potrzeb własnych w sieciach skompensowanych SN Dobór sterownika polowego do baterii kondensatorów w sieci SN Koordynacja działania automatyki zabezpieczeniowej w sieci SN Zabezpieczenia odcinkowe linii Funkcje cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych transformatorów na przykładzie przekaźnika T60 Wykorzystanie technologii bluetooth do sterowania urządzeń automatyki Wykorzystanie sieci LAN do tworzenia układów logiki programowalnej do zastosowań w automatyce zabezpieczeniowej Określenie wymagań stawianych zabezpieczeniom stosowanym w sieciach SN Zasady doboru i nastawienia zabezpieczeń transformatorów sieciowych i rozdzielczych Zabezpieczenia elektroenergetyczne linii 110 kv Odchylenia, zapady i asymetria napięcia w sieciach średniego i niskiego napięcia Nogal doc. doc. doc doc

27 368 Daniel GALAS 369 Piotr NICZYPORUK Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej Zabezpieczenia elektroenergetyczne silników niskiego napięcia doc. doc

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Wrocław 1.01.2013 Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

2 0 0 7 r. Lp. O P I E K U N P R A C Y T E M A T P R A C Y D Y P L O M O W E J. 410 Prof. Z. RUTKA. 411 Prof. P. KACEJKO. 412 Prof. P.

2 0 0 7 r. Lp. O P I E K U N P R A C Y T E M A T P R A C Y D Y P L O M O W E J. 410 Prof. Z. RUTKA. 411 Prof. P. KACEJKO. 412 Prof. P. Z b i ó r p r a c dyp l o m ow yc h o b r o n i o n yc h w K a t e dr ze S i e c i E l ektryc z n yc h i Z a b e z p i e czeń w l a t a c h 2 0 07-2012 2 0 0 7 r. Lp. O P I E K U N P R A C Y T E M A T

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania czwartego1. Przewody i kable elektroenergetycznemgr inż. Marian Germata, mgr inż. Jan Grobicki

Przedmowa do wydania czwartego1. Przewody i kable elektroenergetycznemgr inż. Marian Germata, mgr inż. Jan Grobicki Przedmowa do wydania czwartego1. Przewody i kable elektroenergetycznemgr inż. Marian Germata, mgr inż. Jan Grobicki 1.1. Wiadomości podstawowe 1.1.1. Wprowadzenie 1.1.2. Normalizacja kabli i przewodów

Bardziej szczegółowo

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych / Wilibald Winkler, Andrzej Wiszniewski. wyd. 2, dodr. 2. Warszawa, 2013.

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych / Wilibald Winkler, Andrzej Wiszniewski. wyd. 2, dodr. 2. Warszawa, 2013. Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych / Wilibald Winkler, Andrzej Wiszniewski. wyd. 2, dodr. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Wykaz waŝniejszych oznaczeń 13 Wykaz waŝniejszych

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac magisterskich w roku akademickim 2008/2009 kierunek: informatyka, niestacjonarne, uzupełniające

Wykaz tematów prac magisterskich w roku akademickim 2008/2009 kierunek: informatyka, niestacjonarne, uzupełniające Wykaz tematów prac magisterskich w roku akademickim 2008/2009 kierunek: informatyka, niestacjonarne, uzupełniające L.p. Nazwisko i imię studenta Promotor Temat pracy magisterskiej 1 Araszkiewicz Maciej

Bardziej szczegółowo

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego Charakterystyka systemu W ramach systemu TEO oferowana jest rodzina zabezpieczeń dedykowanych dla różnych pól rozdzielni prądu stałego

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2016. Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa oraz Systemy Sterowania i Nadzoru Stacji firmy Siemens

Katalog szkoleń 2016. Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa oraz Systemy Sterowania i Nadzoru Stacji firmy Siemens Katalog szkoleń 2016 Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa oraz Systemy Sterowania i Nadzoru Stacji firmy Siemens Harmonogram szkoleń z zakesu EAZ w roku 2016 styczeń luty marzec 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Tadeusz Pietraszek Zakopane, 13 czerwca 2002 Plan prezentacji Problematyka pomiarów stężenia gazów w obiektach Koncepcja realizacji rozproszonego systemu

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Zakład ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ Adres strony WWW zakładu: www.ien.pw.edu.pl/eig Lp. Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Adres strony WWW zakładu Kierunek studiów: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1 1 1 Brzeziński Mateusz 2 2 Danis Karol 3 3 Dudzik Rafał Andrzej 4 4 Filipczak Dominik Arkadiusz 5 5 Górecki Tomasz Krzysztof 6 6 Gugała Konrad Jerzy 7 7 Jarek Bartosz 8 10 Kowalik Jakub Grzegorz 9 11 Krajcarz

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych 11 1.1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr II semestr zimowy (letni)

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr II semestr zimowy (letni) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa Nazwa modułu w języku angielskim Automatic Protective of Power System Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe. Copyright 2013 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.

E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe. Copyright 2013 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe Rev 5058-CO900E E300 Elektroniczne zabezpieczenie silnikowe Inteligentne Sterowanie Polem Silnikowym Ethernet/IP + elastyczna konfiguracja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do modelowania zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia i zabezpieczeń przed ich skutkami.

Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do modelowania zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia i zabezpieczeń przed ich skutkami. Tematy prac dyplomowych wydanych na rok 2005/2006 Studia stacjonarne (dzienne) Specjalność Elektroenergetyka Lp. Nazwisko i imię studenta Kierunek studiów/specjalizacja 1. Bąkowski Elektrotechnika/ Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat 1. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 2. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 3. dr

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ZSZ i Technikum

Harmonogram Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ZSZ i Technikum Harmonogram Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ZSZ i Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 (klasa 3az) Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych symbol

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika Lp. temat pracy dyplomowej 1. Radiowa transmisja zmiennokodowa w systemach alarmowych 2. 3. 4. Pomiar

Bardziej szczegółowo

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 Tytu³ rozdzia³u Spis treœci Od autora... 13 Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 1. Wprowadzenie... 21 1.1. Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna... 21 1.1.1. Dyrektywa europejska... 24 1.2. Jakoœæ dostawy

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w roku akademickim 2011/2012

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w roku akademickim 2011/2012 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa tel. (22) 234 73 66, fax. (22) 234 50 73 http://www.ien.pw.edu.pl/eig/

Bardziej szczegółowo

Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej

Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej dr inŝ. Andrzej OŜadowicz Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-7 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym systemem szyn zbiorczych. Łącznik szyn może znajdować się na dowolnym

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI UKŁADÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH, POMIAROWYCH, REGULACYJNYCH

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI UKŁADÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH, POMIAROWYCH, REGULACYJNYCH INSTRUKCJA EKSPLOATACJI UKŁADÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH, POMIAROWYCH, REGULACYJNYCH I STEROWNICZO - SYGNALIZACYJNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. Lp.

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Literatura Ryszard Pełka: Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowania Projektowanie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ Załącznik nr 5 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO IECI ROZDZIELCZEJ - 1 - 1. POTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

koń pociągowy CMC 356 G e n e r a c j a P r z e s y ł D y s t r y b u c j a P r z e m y s ł K o l e j e

koń pociągowy CMC 356 G e n e r a c j a P r z e s y ł D y s t r y b u c j a P r z e m y s ł K o l e j e Światowy lider w dziedzinie nowatorskich rozwiązań do testowania układów elektroenergetycznych CMC 356 Następna generacja testerów zabezpieczeń i narzędzia do uruchomień koń pociągowy G e n e r a c j a

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie i obsługa systemów mobilnych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

KONTROLUJ SWÓJ ŚWIAT SYSTEMY AUTOMATYKI

KONTROLUJ SWÓJ ŚWIAT SYSTEMY AUTOMATYKI KONTROLUJ SWÓJ ŚWIAT SYSTEMY AUTOMATYKI MIKRONIKA MIKRONIKA jest jednym z ważniejszych krajowych dostawcow rozwiązań systemowych dla automatyki przemysłowej. Swoją działalność opiera na autorskim oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp. 4. Linie elektroenergetyczne niskich i średnich napięć

SPIS TREŚCI. Wstęp. 4. Linie elektroenergetyczne niskich i średnich napięć SPIS TREŚCI Wstęp 1. Projekt budowlany i zasady jego uzgadniania 1.1 Przepisy ogólne i wymagania podstawowe 1.2 Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Zakres i forma projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip.

System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip. System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip. opis systemu Oczekiwanym wyposażeniem rozdzielnic potrzeb własnych ZaWiSZa firmy ETCplus jest kontroler nadzoru rozdzielnic nn ZaWiSZaIP.

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

ETAP PISEMNY 120 minut

ETAP PISEMNY 120 minut HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE (stary egzamin) ETAP PISEMNY 120 minut 15 CZERWCA 2015 PONIEDZIAŁEK godz. 12.00 SALA NR 1 HOL II p TECHNIK MECHANIK, TECHNIK LOGISTYK, TECHNIK

Bardziej szczegółowo

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść Zabezpieczenia Akcesoria 1 MiCOM P849 Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść MiCOM P849 jest urządzeniem specjalnie dedykowanym do polepszenia elastyczności stosowanych w aplikacjach sterowania innych przekaźników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ wersja 6.3.1. z dnia 20.03.2006r.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ wersja 6.3.1. z dnia 20.03.2006r. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ wersja 6.3.1. z dnia 20.03.2006r. Data wejścia w życie:... Podpisy osób zatwierdzających instrukcję:......... Daty wejścia w życie aktualizacji:.........

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny rozwiązania dla systemu zdalnego sterowania i monitoringu stacji 110kV

Opis techniczny rozwiązania dla systemu zdalnego sterowania i monitoringu stacji 110kV Opis techniczny rozwiązania dla systemu zdalnego sterowania i monitoringu stacji 110kV Opis techniczny rozwiązania dla systemu zdalnego sterowania i monitoringu stacji 110kV Niniejsza oferta firmy AREVA

Bardziej szczegółowo

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii Zakład Układów Elektronicznych i Termografii Dr hab. Bogusław Więcek Prof. dr hab. Witold Pawelski Dr inŝ. Krzysztof Napiórkowski Dr inŝ. Mariusz Felczak Dr inŝ. Marcin KałuŜa Mgr inŝ. Krzysztof Tomalczyk

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu specjalizacja dla klasy IV mechatroniczna z działu Wstęp do sterowników PLC bardzo WYMAGANIA Uczeń potrafi scharakteryzować sterowniki PLC, budowę sterownika PLC oraz określić rodzaje języków

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna Wydział Informatyki i Zarządzania Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna. Opracował: Paweł Obraniak Wrocław 2014

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH PROPOZYCJE TEMATÓW DYPLOMOWYCH STUDIA I STOPNIA 28.02.2013

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH PROPOZYCJE TEMATÓW DYPLOMOWYCH STUDIA I STOPNIA 28.02.2013 KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH PROPOZYCJE TEMATÓW DYPLOMOWYCH STUDIA I STOPNIA 28.02.2013 Lp Propozycja tematu / krótki opis 1. Współpraca generatora synchronicznego z 3-fazową siecią

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

XXXV Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów Seniorów i III Mistrzostwa Polski Juniorów Wyniki: Kategoria Kobiet

XXXV Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów Seniorów i III Mistrzostwa Polski Juniorów Wyniki: Kategoria Kobiet MP Tarnobrzeg 2008 XXXV Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów Seniorów i III Mistrzostwa Polski Juniorów Wyniki: Kategoria Kobiet 1 Lipowska Emila Grudziądz k 38,3

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12 Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12 WSTĘP Celem niniejszego dokumentu jest opis systemu SAURON. System SAURON jest dyspozytorskim systemem wizualizacji powstałym w

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Jakość Energii Elektrycznej (Power Quality) I Wymagania, normy, definicje I Parametry jakości energii I Zniekształcenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Data wejścia w życie niniejszej Instrukcji:..2006 r. Członek Zarządu ds. Dystrybucji Prezes Zarządu...... Kraków,...2006 Niniejsza Instrukcja ruchu

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA KOŃCOWA II BIEGU OTWOCKIEGO O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO I PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. (04.11.2012 r.)

KLASYFIKACJA KOŃCOWA II BIEGU OTWOCKIEGO O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO I PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. (04.11.2012 r.) KLASYFIKACJA KOŃCOWA II BIEGU OTWOCKIEGO O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO I PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA (04.11.2012 r.) Kategoria Dzieci (Szkoły Podstawowe) dystans 1916 metrów Dziewczęta : 1.

Bardziej szczegółowo

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie na staże wakacyjne 2013:

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie na staże wakacyjne 2013: Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie na staże wakacyjne 2013: LP Nazwisko Imię Punktacja razem 1. Dziadura Sebastian Piotr 8 2. Wojdyła Mateusz Michał 8 3. Babiarz Marcin 8 4. Kopeć Marek 8

Bardziej szczegółowo

SIECI PRZESYŁOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SIECI PRZESYŁOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SIECI PRZESYŁOWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego System elektroenergetyczny elektrownie (wszyscy wytwórcy energii elektrycznej) sieć

Bardziej szczegółowo

Ursynowski Amatorski Turniej Tenisa Stołowego, Warszawa 1.12.2013

Ursynowski Amatorski Turniej Tenisa Stołowego, Warszawa 1.12.2013 Ursynowski Amatorski Turniej Tenisa Stołowego, Warszawa..03 kategoria A dziewczynki do lat (00 i młodse) lista startowa lp nazwisko i imię data urodzenia nr licencji klub sportowy ranking. KRZEŚNIAK Julia

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. CZĘŚĆ OGÓLNA

PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. CZĘŚĆ OGÓLNA Nr rejestru 27/II/O INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. CZĘŚĆ OGÓLNA Instrukcję zatwierdzono do użytku służbowego przez Zarząd PGE DYSTRYBUCJA ŁÓDŹ-TEREN

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING.

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. Informacje podstawowe Przykład wzrostu zapotrzebowania możliwości komunikacyjnych na przykładzie odczytu danych z liczników

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja nastawień zabezpieczenia różnicowego transformatora RRTC-1 na podstawie wyników dotychczasowej eksploatacji

Optymalizacja nastawień zabezpieczenia różnicowego transformatora RRTC-1 na podstawie wyników dotychczasowej eksploatacji mgr inż. Sławomir Skrodzki mgr inż. Emil Tomczak Instytut Energetyki Warszawa. Optymalizacja nastawień zabezpieczenia różnicowego transformatora RRTC-1 na podstawie wyników dotychczasowej eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy. Reklozer KTR. Zdalne sterowanie i monitoring sieci SN KARTA KATALOGOWA 0609

Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy. Reklozer KTR. Zdalne sterowanie i monitoring sieci SN KARTA KATALOGOWA 0609 Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy Reklozer KTR Zdalne sterowanie i monitoring sieci SN KARTA KATALOGOWA 0609 Monitorowanie parametrów sieci elektrycznej SN Reklozer KTR firmy Tavrida Electric

Bardziej szczegółowo

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014 ps-, Polskie Sieci ' Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.SE-EL SSiN.PL/2014y1 TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA OPRACOWANO:

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA Carboautomatyka W ROKU 2012.

OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA Carboautomatyka W ROKU 2012. Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA SA ul. Budowlanych 168, 4-100 Tychy Tel.: 02 2 42 9 Fax: 02 2 4 2 OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" SA INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Data wejścia w życie niniejszej Instrukcji:... wrzesień 2010 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE)

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE) Wrocław, 14.05.2013 Program kształcenia i plan studiów : Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE) edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012, 15/2012

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe (SKiTI)

Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe (SKiTI) Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe (SKiTI) Organizacja i program przedmiotu Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia : rok I, semestr II

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 WYKAZ przedsiębiorców mogących składać wnioski o licencje na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Operatorskie

Stanowisko Operatorskie 01 Stanowisko Operatorskie OI - Operator Interface HMI - Human Machine Interface Schneider Electric w swojej ofercie Automatyki Stacyjnej oferuje narzędzie będące graficznym interfejsem systemu PACiS.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Systemy HMI. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA Kierunek stopień Tryb język status

Bardziej szczegółowo

21. UKŁADY POŁĄCZEŃ STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

21. UKŁADY POŁĄCZEŃ STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH 21. UKŁADY POŁĄCZEŃ STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH 21.1. Cel i zakres ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zaznajomienie się z pojęciami podstawowymi, klasyfikacjami stacji elektroenergetycznych oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: ELECTRONIC CIRCUITS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE BAZ DANYCH W APLIKACJI REALI- ZUJĄCEJ OBLICZANIE NASTAWIEŃ ZABEZPIECZEŃ PÓL ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

WYKORZYSTANIE BAZ DANYCH W APLIKACJI REALI- ZUJĄCEJ OBLICZANIE NASTAWIEŃ ZABEZPIECZEŃ PÓL ŚREDNIEGO NAPIĘCIA P OZNAN UNIVERSIT Y OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS No Electrical Engineering 2014 Piotr MILLER Marek WANCERZ Politechnika Lubelska WYKORZYSTANIE BAZ DANYCH W APLIKACJI REALI- ZUJĄCEJ OBLICZANIE NASTAWIEŃ

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia podczęstotliwościowe i podnapięciowe 2 1 PF1.1 - wyłącz potrzeby własne - 47.5 Hz - 5 sek. PF1.2 - wyłącz na potrzeby własne 47,0 HZ - 2 sek. PU na wyłącz na potrzeby własne 0.8 Un - 5 sek.

Bardziej szczegółowo

Lista zdających część PISEMNĄ egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 22 czerwca 2015 r., zmiana 1., sala nr 19

Lista zdających część PISEMNĄ egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 22 czerwca 2015 r., zmiana 1., sala nr 19 Lista zdających część PISEMNĄ egzaminu potwierdzającego 22 czerwca 2015 r., zmiana 1., sala nr 19 kwalifikacja: E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń zawód: 741103 Elektryk 2. Czajka Bartosz Dawid

Bardziej szczegółowo