Prace dyplomowe (obronione) Zakład Automatyki Elektroenergetycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prace dyplomowe (obronione) Zakład Automatyki Elektroenergetycznej 2002-2012"

Transkrypt

1 Prace dyplomowe (obronione) Zakład Automatyki Elektroenergetycznej Lp. Dyplomant Temat pracy Promotor Data obrony 110 Grzegorz KUBIAK Grzegorz RADOMYSKI 111 Dariusz KORCZAK Paweł ZARĘBA 112 TADZIK 113 Grzegorz RAMUS. 114 Marek BOROWSKI 115 Paweł KULIK 116 Krzysztof BILMIN 117 PACURKOWSKI Jacek SZEWCZYK Komputerowe metody pomiarów i sterowania w automatyce elektroenergetycznej Układy samoczynnego załączania rezerwy w elektrowniach Systemy sterowania stacji elektroenergetycznej, na przykładzie systemu SYNDIS stacji 220/110/15 kv Sochaczew Współczesne rozwiązania zabezpieczeń ziemnozwarciowych stosowanych w sieciach SN Harmoniczne w sieciach niskiego napięcia Wykorzystanie mechanizmu klient/serwer opartego na CGI/Perl w tworzeniu narzędzia do obliczania nastawień zabezpieczeń linii WN (CGI/Perl) Wymiana danych między stacjami elektroenergetycznymi a ośrodkami wprowadzenia ruchu Język PHP jako narzędzie do tworzenia interaktywnego programu klient/serwer do nastawiania Zabezpieczeń WN MAGDZIARZ MAGDZIARZ KOWALIK KOWALIK ŻAGAN RASOLOMAMPIONONA KOWALIK RASOLOMAMPIONONA

2 118 Łukasz LIPIEC Metody testowania zabezpieczeń silników wysokiego napięcia SMOLARCZYK Piotr RUDNICKI 120 Jarosław BOROWY 121 Marek Rosiak 122 Pątkowski Koncepcja zastosowania urządzenia zabezpieczeniowego REG 316*4, w stanowisku laboratoryjnym ZAZ-GT Badanie zabezpieczenia odległościowego 7SA500 Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN energetyki przemysłowej Rozwiązania analogowe wykorzystywane w przesyłaniu danych między urządzeniami teletechnicznymi stosowanymi w elektroenergetyce KOWALIK SMOLARCZYK Paweł Ostrowski Lokalna wymiana informacji w stacjach 124 Stankowski Symulator urządzenia zabezpieczeniowego MiCOM P Kamil Płużyczka 126 Grzegorz Piekarzewski 127 Piotr Putek Rozwiązania cyfrowe wykorzystywane w przesyłaniu danych między urządzeniami teletechnicznymi stosowanymi w elektroenergetyce Bazy danych w elektroenergetyce Badanie urządzenia zabezpieczeniowego różnicowoprądowego z wykorzystaniem wymuszalnika CMC 156 oraz języka Engine Software

3 128 Mirosław Maliszewski 129 Remigiusz Terlecki 130 Robert Gazarkiewicz 131 Michał Kosiec 132 Arkadiusz Orzechowski 133 Malinowski Systemy i urządzenia wykorzystywane w zakładach energetycznych do transmisji sygnałów mowy i danych Zastosowanie zabezpieczeń MiCOM w elektroenergetyce zawodowej i przemysłowej Implementacja języka C w systemie mikroprocesorowym DSM 51 Dobór wartości nastawczych zabezpieczeń sieci przesyłowych Konstrukcja i cechy funkcjonalne cyfrowych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej Rozproszone bazy danych z wykorzystaniem języków PHP i MySQL Marek Obrębalski Automatyka zabezpieczeniowa baterii kondensatorów Natkowski Automatyka zabezpieczeniowa transformatorów uziemiających w stacjach SN Krzysztof Zakrzewski 137 Marek Wojtal Mariusz Plewka Automatyka zabezpieczeniowa stacji transformatorowych SN/nn Bezprzewodowa transmisja danych z wykorzystaniem technologii IrDA i Bluetooth. Analiza porównawcza

4 138 Konrad Borowy 139 Cezary Bryczek Jarosław Dumała 140 Jan Jankowski Blokady w obwodach sterowania łączników instalowanych w układach rozdzielni SN i WN Możliwości zastosowania pakietu LabVIEW w automatyce elektroenergetycznej Analiza porównawcza cyfrowych urządzeń automatyki SZR Rafał Figielski 142 Kamil Sobolewski 143 Paweł Dynarowski 144 Rafał Piłkowski Dominik Skowroński 145 Sławomir Wojciechowski 146 Cezary Pawlicki 147 Ireneusz Lewczuk Badanie wybranych funkcji urządzenia MUPASZ 2001 do zabezpieczania pól sieci średniego napięcia Przegląd technologii wykorzystywanych obecnie w przesyłaniu informacji Architektura MVC w technologii Java 2 Enterprise Edition Wirtualny dziekanat Elektroniczne Karty Przedmiotów jako przykład zastosowania technologii Open Source na uczelni Serwery grup dyskusyjnych Usenet oparte na platformie Linux Synchronizacja czasu urządzeń Urządzenia zabezpieczeniowe komunikujące się przez szybkie łącza LAN

5 148 Przemysław Macias Obwody sterownicze i sygnalizacyjne w stacjach wysokiego napięcia Sławomir Gierada Obwody sterownicze i sygnalizacyjne w stacjach SN Paweł Mięgoć Koncepcja tworzenia aplikacji do zarządzania danymi urządzeń zabezpieczeniowych przy wykorzystaniu wieloplatformowego języka Java Konrad Kunikowski Sieć GSM jako środek komunikacji z urządzeniami zabezpieczeniowymi wykorzystywanymi w elektroenergetyce Leszek Boruszewski Olender 153 Sawicki Zastosowanie sterowników DIMM-PC o architekturze PC/AT w automatyce elektroenergetycznej Badanie cyfrowego urządzenia LFR do zabezpieczania linii WN Witold Papuga Protokoły komunikacyjne wykorzystywane w urządzeniach oraz systemach sterowania Remigiusz Bors Arkadiusz Dębowski Zastosowanie technologii XML na przykładzie panelu administracyjnego serwera WWW

6 156 Grzegorz PIEKARSKI 157 Grzegorz KUJAWA 158 Grzegorz ZABOROWSKI 159 OLENDER 160 SOKOŁOWSKI 161 Radosław ROSIAK 162 Piotr BORKOWSKI 163 Tomasz PYŚK 164 ŁASKAWSKI 165 Mariusz SIWIŃSKI Elementy wyposażenia łączników roboczych stacji SN i WN Zabezpieczenie od utraty synchronizmu bloku energetycznego Projekt obwodów wtórnych zabezpieczeń i automatyki stacji zdawczo-odbiorczej SN/nn Automatyka SZR rozdzielni przemysłowej 6 kv Dobór wartości nastawczych zabezpieczeń węzłów rozdzielczych sieci Zasilania pomocnicze obwodów wtórnych elektrowni i stacji WN Zabezpieczenia technologiczne transformatorów Urządzenie zabezpieczeniowe nadmiarowe budowa i zastosowanie Analiza porównawcza cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych pól rozdzielni średniego napięcia Systemy sterowania i nadzoru oraz sposoby transmisji danych wykorzystywane w elektroenergetyce

7 166 KOSOWSKI 167 Robert BAGIŃSKI 168 Wojciech KAWA Tomasz SKIBA 169 Tomasz MAKULSKI 170 KOWALCZYK 171 Przemysław SĘKOWSKI 172 Piotr WRZOSEK 173 GORDEL 174 Rafał JARNUTOWSKI Opracowanie środowiska do dynamicznego zarządzania serwisem stron WWW w oparciu o internetowe technologie bazodanowe PLC jako środek transmisji danych do wymiany informacji w sieciach rozległych Możliwości wykorzystywania urządzeń WI-FI w energetyce Współpraca urządzeń zabezpieczeniowych w sieci Ethernet-LAN Wykorzystanie technologii WiFi na stacjach Analiza porównawcza wybranych urządzeń zabezpieczeniowych szyn zbiorczych stacji WN Automatyczna regulacja kompensacji prądu ziemnozwarciowego sieci SN Analiza wpływu nieliniowego obciążenia SEE na pracę baterii kondensatorów Wykorzystanie urządzeń LAN i WAN do przesyłania danych w elektroenergetyce zawodowej Tomasz PLUTA Opracowanie mechanizmu zarządzania pocztą elektroniczną z poziomu aplikacji wykorzystującej HTTP z uwzględnieniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa

8 176 KARPIŃSKI Bezpieczeństwo danych w rozproszonej bazie opartej na serwerze Apache i MySQL Łukasz NOGAL Łukasz SAPUŁA 178 Norbert KOŚCIELNIAK Symulacyjny model cyfrowy transformatora elektroenergetycznego Badanie cyfrowego urządzenia SPAC 536C1 do zabezpieczeń linii SN Jakub JANIK Środowisko SMARTY jako narzędzie do generowania dynamicznych stron Piotr SZTANDERA Piotr ORACZ Zaprojektowanie systemu ERP do wspomagania zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu technologii VISUAL STUDIO 2005 i MSSQL SERWER Paweł WOLSZCZAK 182 Daniel SAGANEK 183 Zdzisław JANKIEWICZ 184 Jan PIECH Urządzenia zabezpieczeniowe nowej generacji współpracujące poprzez sieć IP - WAN Automatyka zabezpieczeniowa terenowych sieci rozdzielczych SN Zasady koordynacji zabezpieczeń w kolejowych podstacjach trakcyjnych Analiza porównawcza cyfrowych zabezpieczeń transformatorów sieciowych 110 kv/sn

9 185 Paweł ŁĘGOSZ Stanisław BIELA 186 Tomasz SZCZEPANIK 187 Jacek DOBKOWSKI 188 Łukasz MINICH 189 Paweł BANDURSKI 190 Jakub SIERAKOWSKI 191 Dariusz STEC 192 AFFEK 193 Piotr SKRODZKI Maciej STYRCZ 194 Michał BELKA Sławomir LINKIEWICZ Security aspects of Web server configuration and ASP.NET 2.0 Web application on basis of Internet Information Services 6.0 and application for file sharing Internetowe narzędzie wspomagające zarządzanie projektami Scentralizowany system do zarządzania pocztą elektroniczną oparty na architekturze trójwarstwowej System zarządzania plikami w oparciu o architekturę klient - serwer Development of the Client-Server Speech Recognition System Ergonomiczne zarządzanie elektronicznym handlem artykułami multimedialnymi Development of the Java to Micro Edition clientserver system for routing information retrieval Zabezpieczenie generatora od utraty wzbudzenia Relacyjne bazy danych w elektroenergetyce Analiza wyników pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej

10 195 Grzegorz GOŁĘBIEWSKI 196 Maciej SEKUŁA 197 PIETRZAK 198 Mariusz KOCYK 199 MAZUR 200 Artur RYSZAWA 201 Norbert WIĘSEK 202 Jacek JARKIEWICZ 203 MICHALSKI 204 Tomasz TUCHOLSKI Wykorzystanie mikrokontrolera ADuC8XX oraz modułu Wiznet IIM7010 w układach pomiarowych Filtry składowych symetrycznych w technice CEAZ Algorytmy kodowania danych w sieciach LAN stosowanych w elektroenergetyce Badanie urządzenia 7SD510 do zabezpieczania linii wysokiego napięcia Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do modelowania zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia i zabezpieczeń przed ich Metody badania funkcji zabezpieczeń różnicowych w urządzeniach zabezpieczeniowych Nowoczesne urządzenia wykonawcze w automatyce elektroenergetycznej Wykorzystanie urządzeń LAN i WAN do przesyłania danych w elektroenergetyce zawodowej Testowanie urządzeń nowej generacji wykorzystujących protokoły transmisji UCA 2.0 lub IEC Metody badania urządzeń zabezpieczeniowych nowej generacji Zofia REMISZEWSKA RSS jako automatyczne narzędzie do optymalizacji procesu wyszukiwania i segregacji informacji w Internecie

11 206 Mariusz BORKOWSKI 207 Wojciech BOGDZIUN 208 Arkadiusz GRYGO 209 Kamil SOBOLEWSKI 210 Piotr RÓŻYCKI XML jako uniwersalne narzędzie do wymiany danych w systemach informatycznych Konwerter tabel systemów zarządzania baz danych Wykorzystanie zintegrowanych mikroserwerów TCP/IP w układach mikroprocesorowych na przykładzie IIM7010A Budowa, działanie oraz problemy związane z wykrywaniem i eliminacją usterek systemów automatyki budynków biurowych Współczesne źródła zasilania pomocniczego stosowane w elektrowniach i stacjach wysokiego napięcia Daniel MAJCHROWSKI 212 Paweł KSZCZOT 213 Rolad BARONOWSKI Paweł KRUCZKOWSKI 214 Marek KRÓL Piotr ROGUSKI 215 PANUFNIK Obwody sygnalizacyjne i sterownicze w nowoczesnych stacjach WN wykorzystujących standard IEC Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do badania przekaźników Asynchroniczna komunikacja AJAX w programowaniu ASP.NET 2.0 Automatyka zabezpieczeniowa urządzeń podstacji trakcyjnych Automatyka zabezpieczeniowa transformatorów potrzeb własnych stacji 110/SN

12 216 Marek MARASZEK 217 Daniel PINDRAL Łukasz SZCZECIŃSKI 218 ANTOSZEWSKI Opracowanie koncepcji i projektu przystosowania CZAZ-GT do modernizacji stanowiska dydaktycznego w laboratorium EAZ Opracowanie aplikacji do obsługi VOIP w oparciu o otwartą bibliotekę IAXCLIENT Wyższe harmoniczne w sieciach średniego i niskiego napięcia Przemysław OBRĘBSKI 220 Radosław ROSIAK 221 Sylwester STĘPIEŃ 222 Marek RUBELEK 223 Piotr CHRZANOWSKI 224 Arkadiusz MACIASZEK Rozwój krajowych rozwiązań urządzeń automatyki zabezpieczeniowej pól sieci SN Analiza zapotrzebowania na moc potrzeb własnych 220 V DC stacji 110/SN w układzie H5 Integracja i bezpieczeństwo heterogenicznych aplikacji internetowych wykorzystujących język PHP Analiza porównawcza wybranych automatyk Lokalnej Rezerwy Wyłącznikowej w stacjach wysokich i najwyższych napięć Interharmoniczne w sieciach średniego i niskiego napięcia Analiza porównawcza rozwiązań cyfrowych zabezpieczeń silników elektrycznych Paweł NOWACKI Przystosowanie stanowiska laboratoryjnego blok generator transformator do współpracy z przekaźnikiem REG 316*

13 226 SAPETA Przystosowanie przekaźnika REG 316*4 do zabezpieczania bloków wytwórczych o mocy 360 MW Michał BORUSZEWSKI Układy logiki wewnętrznej nowoczesnych zabezpieczeń na przykładzie urządzenia L Wojciech BAREJ Zastosowanie współczesnych technik multimedialnych do prezentacji i sprawdzania wiedzy z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Grzegorz RYCHLIK Układy mikroprocesorowe wykorzystujące protokół IEC w automatyce elektroenergetycznej pola linii WN Michał AMIEŁAWSKI Koordynacja działania automatyki zabezpieczeniowej w terenowej sieci elektroenergetycznej (TSE) Michał KORCZYC 232 PRZESTRZELSKI Metody monitorowania i nadzoru procesów technologicznych na przykładzie maszyn budowlanych Analiza doboru przekładników prądowych i napięciowych do układów zabezpieczeń doc Tomasz BOCZKOWSKI 234 Sebastian SMATER Cyfrowe urządzenia zabezpieczeniowe transformatorów na przykładzie przekaźnika T60 Zastosowanie rozległych systemów pomiarowych WAMS w automatyce elektroenergetycznej prof. dr hab. inż. Jan Machowski

14 235 Piotr BARNASIUK 236 Marek CHMIELEWSKI 237 Michał GRYZ 238 Mariusz KRAJEWSKI 239 LEWIŃSKI 240 Mariusz MALINOWSKI 241 Paweł PRUS ZAJĄCZKOWSKI Zabezpieczenie silników od przeciążeń Cyfrowe zabezpieczenia silników niskiego napięcia Analiza kryteriów identyfikacji zwarć doziemnych w sieciach SN Zastosowanie nowoczesnych urządzeń cyfrowych serii UR w automatyce zabezpieczeniowej Wpływ harmonicznych na wybrane urządzenia pracujące w systemie elektroenergetycznym Automatyka zabezpieczeniowa transformatorów rozdzielczych Analiza doboru nastawień zabezpieczeń stacji zdawczo-odbiorczej SN/NN doc Karol ZIEMKA Analiza doboru nastawień zabezpieczeń stacji transformatorowo-rozdzielczej SN/nn Daniel GONTARZ Układy logiki wewnętrznej cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych na przykładzie przekaźnika D DOMURAT Systemy GIS analiza danych geograficznych na przykładzie MapWindow dr hab. inż

15 245 Małgorzata WŁOSTOWSKA ProVotE as an ex ample of Software Project Management application dr hab. inż Krzysztof GLIK 247 Paweł KOPAŃSKI 248 Michał MATYJASZCZYK Lokalizacja miejsca zwarcia linii WN wykorzystująca zjawiska falowe Zabezpieczenia technologiczne transformatorów najwyższych mocy Wykorzystanie urządzeń SDH do przesyłania danych między zabezpieczeniami różnicowymi linii WN na przykładzie L Dariusz JEŻOWSKI Wymiana informacji pomiędzy urządzeniami zabezpieczeniowymi Marek SIEROCIŃSKI Jakość energii elektrycznej w sieciach niskiego napięcia Arkadiusz MARCZUK 252 WIKIEŁ 253 LIZER 254 Grzegorz KRÓL Urządzenia do badania parametrów jakości energii elektrycznej Prawodawstwo i normalizacja parametrów energii elektrycznej Badanie wybranych funkcji zabezpieczeniowych i automatyk urządzenia MUPASZ 7.U1 Porównanie zabezpieczeń różnicowych transformatorów, dostępnych na rynku krajowym Smolaczyk doc

16 255 Artur DELURA Układy rozliczeniowe energii elektrycznej w obszarach wiejskich Leszek PRYK 257 Wojciech JASZCZYK Automatyka zabezpieczeniowa stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 /SN cyfrowymi urządzeniami firmy Computers & Control Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej doc Kamil KACZMARSKI Automatyka SZR rozdzielni przemysłowych 6 kv Tomasz POPOWSKI 260 Paweł KUTERA 261 Paweł OŁDZIEJ 262 Paweł PIEŃCZUK 263 Cezary OZIEMBŁO 264 Tomasz PAKUŁA Automatyka zabezpieczeniowa źródeł rozproszonych Zastosowanie zabezpieczeń podimpedancyjnych do ochrony linii kablowych przesyłowych wysokiego napięcia Układy łącz telekomunikacyjnych wykorzystywane do przesyłania danych w zabezpieczeniach odcinkowych Zastosowanie protokołu X.25 do przesyłania danych w systemie energetycznym Analiza pracy transformatora energetycznego zasilającego odbiorniki nieliniowe Dobór nastawień zabezpieczeń odległościowych w sieciach przesyłowych

17 265 Sławomir KOC Analiza doboru zabezpieczeń wybranego układu sieci SN Piotr ROGUSKI Analiza obwodów wtórnych rozdzielnic zamkniętych sieci SN Marek KRÓL Analiza wyposażenia nowoczesnych rozdzielnic nn w urządzenia automatyki zabezpieczeniowej i sterowniczej WONTORSKI Obwody pierwotne stacji transformatoroworozdzielczych 110/SN Piotr DEMIAŃCZUK 270 Dariusz DZIĘCIOŁOWSKI 271 Paweł JAROŃCZYK 272 Kamil CYDEJKO 273 KRAKOWSKI Badania wybranych nieliniowych odbiorników energii elektrycznej niskiego napięcia Analiza porównawcza testerów mikroprocesorowych pozwalających na testowanie urządzeń zabezpieczeniowych stosowanych w systemie elektroenergetycznym Obwody sterownicze i sygnalizacyjne w klasycznych stacjach Układy logiki programowalnej w wybranych urządzeniach zabezpieczeniowych Analiza porównawcza funkcji rejestracji zakłóceń dostępnych w różnych urządzeniach zabezpieczeniowych doc

18 274 Rafał ORLUK 275 Hubert HAMUŁKA 276 PRZYSOWA 277 Kamil PILCICKI 278 Michał UCHAL 279 Bartłomiej SZCZEŚNIAK 280 Jarosław SZWED Zabezpieczenia silników niskiego napięcia Zabezpieczenia transformatorów rozdzielczych Jakość zasilania energią elektryczną w sieciach średniego i niskiego napięcia Wyższe harmoniczne w sieciach Zabezpieczenia linii przesyłowo-rozdzielczych 110 kv Wahania i zapady napięcia w systemie elektroenergetycznym Analiza porównawcza zabezpieczeń instalacji elektrycznych niskiego napięcia doc PRACOŃ Asymetria napięcia w sieciach Wojciech SZTAJERWALD Dobór sterownika polowego linii kablowej sieci elektrownianej SN Piotr WIĘSYK Dobór sterownika polowego do silnika asynchronicznego WN

19 284 Nikodem ZAWODNIK Zabezpieczenia ziemnozwarciowe maszyn wirujących w sieci SN Robert DŁUGOKĘCKI Dobór sterownika polowego linii kablowej sieci SN Krzysztof RUSZCZYŃSKI 287 Wojciech LANGNER 288 Łukasz ŁAPIŃSKI 289 Tomasz KANIEWSKI 290 Łukasz TOMASZEWSKI Opracowanie systemu do zarządzania treścią (CMS) w języku PHP z wykorzystaniem XML i transformacji XSLT Zabezpieczenia technologiczne przełączników zaczepów transformatorów najwyższych mocy Zastosowanie urządzeń telekomunikacyjnych w układach Systemy telekomunikacyjne ISDN w automatyce elektroenergetycznej Opracowanie koncepcji stanowiska laboratoryjnego do badania elementów zabezpieczeń stosowanych w instalacjach NN dr hab. inż Jakub OLICHWIER 292 Kamil GONTARZ 293 Przemysław BATOROWICZ Ewidencja i analiza zakłóceń w obwodach pierwotnych sieci kv Wykorzystanie mikrokontrolera AT32UC3A0512 w automatyce urządzeń trakcyjnych Jakość napięcia w systemie elektroenergetycznym doc

20 294 JAROSZ Artur KRUPICKI 295 Michał BARTOSIŃSKI 296 Piotr SOBCZYŃSKI 297 GORZKOWSKI 298 KAPAŁA 299 Jan RACHOŃ 300 Przemysław WRÓBLEWSKI 301 Tomasz BARSZCZ 302 Piotr BRZUZEK 303 Maciej OŁOWSKI Forum internetowe w systemie modularnym oparte na technologii PHP i MySql Opracowanie aplikacji WWW, służącej do zarządzania pocztą elektroniczną, opartej na frameworku symfony Wykorzystanie programu PowerFactory do sprawdzania poprawności działania przekaźników Wykorzystanie protokołu IEC61850 do wymiany danych między zabezpieczeniami i serwerami systemu SCADA Wykorzystanie protokołu IEC61850 do koordynacji działania zabezpieczeń Stosowanie nowoczesnych urządzeń zabezpieczeniowych wykorzystujących standard IEC do ochrony wybranych elementów systemu elektroenergetycznego Wykorzystanie urządzeń SDH do koordynacji działania zabezpieczeń podimpedancyjnych Zasady doboru nastawień wybranych zabezpieczeń bloku generator synchroniczny transformator - linia Wpływ kompensacji mocy biernej na rozpływ prądów harmonicznych Pozycjonowanie i optymalizacja stron www dr hab. inż. dr hab. inż. doc. prof. nzw. dr hab. inż

21 304 Paweł DURŻYŃSKI 305 Sławomir STRAZIŃSKI 306 Sebastian MITURSKI 307 Tomasz POLAK 308 KRZEŚNIAK 309 Tomasz BORATYŃSKI 310 Emil BARTOSIEWICZ 311 Krzysztof BIERNAT 312 Piotr KACPROWICZ 313 JANCZEWSKI 314 Jakub ZALEWSKI Systemy CMS w technologii WEB 2.0 Zabezpieczenia cyfrowe silników w instalacjach przemysłowych nn Uruchomienie części sprzętowej i programowej stanowiska laboratoryjnego wykorzystującego komputer PC oraz karty pomiarowe Zastosowanie urządzenia SPAC 536 C1 do ochrony linii SN Analiza porównawcza testerów mikroprocesorowych pozwalających na testowanie obwodów pierwotnych w stacjach Analiza porównawcza działania przekaźników podimpedancyjnych różnych producentów Zabezpieczenia odległościowe linii przesyłoworozdzielczych 110 kv Zabezpieczenia transformatorów Urządzenia HVDC w systemie elektroenergetycznym Regulacja częstotliwości w systemie elektroenergetycznym Przekaźniki prądowe w systemie elektroenergetycznym prof. nzw. dr hab. inż Łukasz Nogal Łukasz Nogal Łukasz Nogal

22 315 Łukasz PRZEPIÓRKA Rejestracja zakłóceń w systemie elektroenergetycznym Hubert CHROST Jakość zasilania energia elektryczna w sieciach średniego i niskiego napięcia Piotr PATER Wyższe harmoniczne w sieciach JAWORSKI Zabezpieczenia odcinkowe linii doc Piotr KONARSKI Analiza porównawcza zabezpieczeń stosowanych w rozdzielnicach niskiego napięcia w budynkach użyteczności publicznej doc Mariusz MARCHEWKA 321 Paweł AFFEK Analiza możliwości wykorzystania miernika PQ- Box w pomiarach AE Odkształcenie prądów i napięć w sieciach średniego i niskiego napięcia doc Grzegorz WYGLĄDAŁA Jakość energii elektrycznej w sieciach niskiego napięcia Janusz BĄK Lokalna wymiana informacji pomiędzy terminalami zabezpieczeniowymi a programami im dedykowanymi

23 324 Mariusz ZIELIŃSKI 325 Rafał BARTOSIŃSKI 326 Robert BARAN 327 POCZOBUTT 328 Robert ŚWIDERSKI 329 Piotr SZYMAŃSKI 330 Mariusz JAKUBOWSKI 331 Patryk MAZEK 332 Hubert HAMUŁKA 333 MROZOWSKI 334 Łukasz GOZDANEK Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do badania zabezpieczeń transformatorów Wykorzystanie programu POWERFACTORY do modelowania układów sieci WN i sprawdzania poprawności działania zabezpieczeń Zasady doboru przekładników do obwodów wtórnych sieci SN Zabezpieczenia silników niskiego napięcia Automatyka zabezpieczeniowa transformatorów zasilających sieci przemysłowe urządzeniami firmy AREVA Automatyka SZR stacji oddziałowych (SO) sieci przemysłowej SN Urządzenia pomiarowo-sterownicze w automatyce elektroenergetycznej Rozpływ prądów harmonicznych w sieciach średniego i niskiego napięcia Funkcje cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych transformatorów na przykładzie przekaźnika T60 Zastosowanie systemu DSM-51 do realizacji algorytmów wykorzystywanych w automatyce elektroenergetycznej Analiza i możliwości zastosowania cyfrowych urządzeń zabezpieczających typu MiCOM w rozdzielnicach SN doc. doc. doc

24 335 Paweł BUS 336 Rafał MURAWSKI 337 Michał UCHAL 338 Wojciech BACHANEK 339 Jakub JAKÓBCZAK 340 Michał SŁOWIK 341 Michał BRZESIŃSKI 342 Dariusz DZIĘCIOŁOWSKI 343 Miłosz WASILEWSKI 344 Damian SĘKTAS 345 Jakub SZTYLKO Badania wybranych funkcji zabezpieczenia różnicowego linii LFCB Programowanie logiki wewnętrznej w urządzeniu REL511 Analiza porównawcza funkcji zabezpieczeniowych zaimplementowanych w nowoczesnych urządzeniach zabezpieczeniowych stosowanych do ochrony linii WN Zabezpieczenia silników niskiego napięcia Wybrane standardy transmisji danych wykorzystywane w elektroenergetyce Przekaźniki prądowe firmy Siemens Sposoby ochrony urządzeń FACTS przed zakłóceniami występującymi w systemie elektroenergetycznym Wykorzystanie nowoczesnych rejestratorów zakłóceń do analizy działania automatyki elektroenergetycznej Rozdzielnie w izolacji gazowej w stacjach Analiza porównawcza mierników jakości energii elektrycznej Algorytmy pomiarowe zabezpieczeń od przeciążeń silników Łukasz Nogal Łukasz Nogal Łukasz Nogal doc. doc

25 346 Kamil PILCICKI 347 Paweł MAŁEK 348 Arkadiusz MARCZUK Marek SIEROCIŃSKI 349 Sławomir KOWALSKI Sposoby ochrony układów przesyłowych prądu stałego przed zakłóceniami występującymi w systemie elektroenergetycznym Sieci energetyczne przyszłości Modyfikacja stanowiska laboratoryjnego wykorzystującego przekaźnik REG316*4 Sprawdzenie wybranych funkcji przekaźnika REL511 za pomocą oprogramowania Test Universe testera CMC Łukasz Nogal prof. nzw. dr hab. inż Paweł ŁUCZYŃSKI 351 Kamil PYRZAK 352 Jacek KIEŁBUS 353 Radosław FIGACZ 354 Damian MIZURA 355 Daniel PATYNOWSKI 356 Wojciech STRASBURGER Sprawdzenie wybranych funkcji przekaźnika 7SA500 za pomocą oprogramowania Test Universe i Testera CMC Wykorzystanie programu PSCAD/ETMDC do modelowania transformatorów i zabezpieczeń różnicowych do ich ochrony Mikroprocesorowy sterownik GSM Zakłócenia w systemie elektroenergetycznym Zastosowanie przekaźników prądowych w elektroenergetyce Automatyka zabezpieczeniowa linii Modelowanie linii prądu stałego Łukasz Nogal Łukasz Nogal Łukasz Nogal Łukasz Nogal Łukasz

26 357 Patryk ZYŚK 358 GDULA 359 Jerzy MAZUR 360 Krzysztof KOTKOWSKI 361 PISKORSKI 362 Dominik BOCHEŃSKI 363 Krzysztof MARKOWSKI 364 Michał ŻELAZNY 365 SZEREMETA 366 Szymon PYC 367 Konrad WITKOWSKI Automatyka zabezpieczeniowa transformatorów potrzeb własnych w sieciach skompensowanych SN Dobór sterownika polowego do baterii kondensatorów w sieci SN Koordynacja działania automatyki zabezpieczeniowej w sieci SN Zabezpieczenia odcinkowe linii Funkcje cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych transformatorów na przykładzie przekaźnika T60 Wykorzystanie technologii bluetooth do sterowania urządzeń automatyki Wykorzystanie sieci LAN do tworzenia układów logiki programowalnej do zastosowań w automatyce zabezpieczeniowej Określenie wymagań stawianych zabezpieczeniom stosowanym w sieciach SN Zasady doboru i nastawienia zabezpieczeń transformatorów sieciowych i rozdzielczych Zabezpieczenia elektroenergetyczne linii 110 kv Odchylenia, zapady i asymetria napięcia w sieciach średniego i niskiego napięcia Nogal doc. doc. doc doc

27 368 Daniel GALAS 369 Piotr NICZYPORUK Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej Zabezpieczenia elektroenergetyczne silników niskiego napięcia doc. doc

Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do modelowania zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia i zabezpieczeń przed ich skutkami.

Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do modelowania zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia i zabezpieczeń przed ich skutkami. Tematy prac dyplomowych wydanych na rok 2005/2006 Studia stacjonarne (dzienne) Specjalność Elektroenergetyka Lp. Nazwisko i imię studenta Kierunek studiów/specjalizacja 1. Bąkowski Elektrotechnika/ Krzysztof

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Jurata 12 14 czerwca 2013 KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Systemy elektroenergetyczne Automatyka i sterowanie Problemy rozwoju elektroenergetyki Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 Opiekun inżynierskich prac dyplomowych... 1 Opiekun magisterskich prac dyplomowych... 4 Opiekun prac DEA (Diplôme d'etudes Approfondies):... 28 Lista opracowanych

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Lp. Temat Promotor 1 Analiza stosowanych rozwiązań i projekt instalacji dla Data Center Dr inż. Marek Horyński 2 Analiza

Bardziej szczegółowo

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009 1. Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014 ps-, Polskie Sieci ' Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.SE-EL SSiN.PL/2014y1 TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA OPRACOWANO:

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia

Bardziej szczegółowo

1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2

1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2 Lp. Kierunek Promotor Temat pracy w j. polskim 1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2 Stopień (inż./mgr) Ilość osób Przemysł/ Zamawiany 2. EiT dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁU TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI

WYDZIAŁU TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁU TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI DLA GOSPODARKI Bezpłatny materiał informacyjny Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności TECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE I MATERIAŁOWE dr Katarzyna Karpińska 1. Monsanto - żywność GMO (2 os.) 2. Produkcja nowoczesnych szczepionek

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat Symbol kierunku i specjalności 1. GIS w administracji publicznej 2. GIS w bankowości

Bardziej szczegółowo

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2011/12 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy Symbol kierunku i specjalności dr hab. inż. Franciszek Grabowski

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu DCS w elektrowniach wiatrowych

Zastosowanie systemu DCS w elektrowniach wiatrowych dr inż. KAZIMIERZ HERLENDER mgr inż. KATARZYNA WITKOWSKA Instytut Energoelektryki, Zakład Urządzeń Elektroenergetycznych, Politechnika Wrocławska mgr inż. ADAM KRALEWSKI, Specjalista ds. Aplikacji, Inżynier

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Opis przedmiotu

Sylabus. Opis przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A610214 Systemy telekomutacji 2 Punkty ECTS 3 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze L: 45 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu:laboratorium

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Elektronika i telekomunikacja rok akademicki 2013/2014 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Pracownicy 4

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA. Wyroby i rozwiązania dla sieci zasilających

TELETECHNIKA. Wyroby i rozwiązania dla sieci zasilających TELETECHNIKA Wyroby i rozwiązania dla sieci zasilających INTELIGENTNE TELESTEROWANIE Inwestycja w przyszłość Rewolucja energetyczna niesie pozytywną zmianę dla środowiska naturalnego stanowi jednak gigantyczne

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/13 (6), marzec 2013 Seria MOBICON Produktem Roku 2012! NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS Copyright 2013 Inventia Sp.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 4(30) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta i Tim Macauley, Joanna Świrska-Korłub Redaktor

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 1 z 99

OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 1 z 99 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 1 z 99 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 2 z 99 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 3 z 99 Spis treści PRZEPISY... 7 Przepisy prawa geologicznego i

Bardziej szczegółowo

Specjalność. Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń

Specjalność. Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń Specjalność Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń 3 Optymalne sterowanie ruchem Semestr, wymiar godz., pkt.: VIII W1, C1 (2 pkt.) WYKŁADY: Optymalne sterowanie

Bardziej szczegółowo

LaTeX SYSTEM PRZYGOTOWYWANIA TEKSTÓW NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PROGRAMISTYCZNE I

LaTeX SYSTEM PRZYGOTOWYWANIA TEKSTÓW NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PROGRAMISTYCZNE I LaTeX SYSTEM PRZYGOTOWYWANIA TEKSTÓW Prowadzący: dr inŝ. Marek ŚnieŜek Liczba studentów: 24 (72) LaTeX jest systemem składu umoŝliwiającym między innymi tworzenie dokumentów naukowych i technicznych o

Bardziej szczegółowo