Neutralność technologiczna w przetargach Korzyści dla obywateli i urzędów publicznych oraz wymiany informacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Neutralność technologiczna w przetargach Korzyści dla obywateli i urzędów publicznych oraz wymiany informacji"

Transkrypt

1 Neutralność technologiczna w przetargach Korzyści dla obywateli i urzędów publicznych oraz wymiany informacji Jarosław Kowalski Prezes Zarządu

2 Całe spektrum dostawców w Polsce 2

3 Państwo podmiot czy przedmiot? 3

4 Oprogramowanie

5 Oprogramowanie: definicja Oprogramowanie (ang. software) całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów. Oprogramowanie to dział informatyki. 5

6 Oprogramowanie: czymże jest? Czucie i wiara silniej mówi do mnie Niż mędrca szkiełko i oko A. Mickiewicz, Romantyczność 6

7 Oprogramowanie: wybrane przykłady oprogramowanie systemowe MS Windows, MacOS, NetWare, Linux, Unix, zos, SymbianOS języki i narzędzia programistyczne XML, Java,.Net (Mono), C++/C#, Pascal, Basic itd. oprogramowanie narzędziowe programy ochronne, narzędzia do zarządzania, middleware biblioteki programistyczne zbiór wspólnych klas, funkcji i konstrukcji dla programów oprogramowanie użytkowe aplikacje biurowe, graficzne, DTP, biznesowe, bazy danych, komunikacja elektroniczna, rozrywka i multimedia 7

8 Oprogramowanie: wybrane składniki Elementy na które warto zwrócić uwagę: Kod źródłowy i pliki po kompilacji do postaci wynikowej Licencja jako utwór prawa autorskiego: publiczna (np. GPL, EUPL), własnościowa (w tym OEM), społecznościowa (Mozilla, Apache, BSD) Patenty i zastrzeżone znaki towarowe Dokumentacja i szkolenia Usługi pomocy technicznej Uprawnienie do pobierania/instalacji poprawek i nowych wersji Architektura/model wbudowane, klient, klient/serwer, terminal, usługa/chmura 8

9 Oprogramowanie: model tworzenia Oprogramowanie własne odbiorcy Rozwijane siłami pracowników działu IT Oprogramowanie na zamówienie Tworzone przez firmy informatyczne pod projekt Oprogramowanie komercyjne Zamknięty produkt komercyjny Oprogramowanie wolne Produkt pozwalający na zmiany bez większych ograniczeń Oprogramowanie wbudowane Dostarczane wyłącznie jako element danego urządzenia Oprogramowanie jako usługa Oferowane jako SaaS (tzw. chmury) z centrów obliczeniowych 9

10 Oprogramowanie: model dystrybucji Marcin Maruta, Pułapki w umowach z dostawcami Licencja producenta Wszystko zależy od konkretnych zapisów umowy. Pośrednictwo Umowa zawierana na podstawie licencji bezpośrednio z producentem, w przypadku porażki wdrożenia jesteśmy wciąż związani licencją z producentem, gdyż licencja nie wiąże nas prawnie z dostawcą. Sublicencja Dostawca udziela nam sublicencji, zatem możemy dochodzić zwrotu opłat, ale można narazić się na groźbę wymówienia licencji w sporze dotyczącej np. umowy serwisowej. 10

11 Podstawy prawne zamówień publicznych

12 Podstawy prawne Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. Art Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Art. 29. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Orzecznictwo określa sposób budowania zamówień równoważnych 12

13 Podstawy prawne Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. Art. 30 Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przepisów ust. 1 3, jeżeli zapewni dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. 13

14 Podstawy prawne Znowelizowana w br. ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Art. 1 określa m.in. zasady ustalania minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych [...] w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji, dostosowania systemów teleinformatycznych [...] w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi do minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji [...] w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji, w celu ochrony interesu publicznego, w tym zachowania przez Państwo możliwości swobody wyboru technologii w procesach informatyzacji realizacji zadań publicznych. 14

15 Rola standardów w zapewnieniu interoperacyjności systemów IT

16 Standardy przetwarzania danych w RP ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 16

17 Standardy otwarte w UE Kiedy standard (normę) uznajemy za otwarty? Aby osiągnąć interoperacyjność w kontekście ogólnoeuropejskich usług administracji elektronicznej, wytyczne muszą się skupiać na otwartych normach. Poniżej podaje się minimalne parametry, jakimi muszą się charakteryzować specyfikacja i dołączone do niej dokumenty, aby można je uznać za otwartą normę: Norma została przyjęta i będzie utrzymywana przez organizację o celu niezarobkowym, a jej ciągły rozwój będzie realizowany na podstawie otwartej procedury decyzyjnej dostępnej dla wszystkich zainteresowanych stron (decyzja w drodze konsensusu lub większością głosów, itd.). Norma została opublikowana, a specyfikacja normy jest dostępna bezpłatnie lub za symboliczną opłatą. Konieczne jest, aby wszyscy mogli kopiować, rozpowszechniać i wykorzystywać ją bezpłatnie lub za symboliczną opłatą. Własność intelektualna tj. ewentualne istniejące patenty (części) normy jest nieodwołalnie udostępniona bez jakichkolwiek opłat. Brak jakichkolwiek ograniczeń w zakresie ponownego użycia normy. źródło: 17 Europejskie ramy interoperacyjności w zakresie ogólnoeuropejskich usług administracji elektronicznej, wersja 1.0, listopada 2004

18 Europejska Agenda Cyfrowa Deklaracja ministrów UE z Granady 19 kwietnia 2010 r. Publiczne usługi cyfrowe: 21. Wprowadzenie innowacji i redukcja kosztów usług eadministracji poprzez systematyczne promowanie otwartych standardów i interoperacyjności systemów[...]. Jeden z 29 punktów uzgodnionych podczas posiedzenia ministrów odpowiedzialnych za rozwój społeczeństwa informacyjnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ministrowie stwierdzili również, że będą wspierać możliwość ponownego wykorzystanie danych w sektorze publicznym, co powinno skutkować polepszeniem usług kierowanych do obywateli. W efekcie administracja powinna być bardziej wydajna przy zmniejszonych obciążeniach administracyjnych, co przyczyni się także do obniżenia zanieczyszczenia środowiska. Otwarte standardy są ważnym elementem wielu aplikacji open source, gdyż są one łatwo dostępne. Rozwój tego typu oprogramowanie może jednak napotkać na przeszkody wynikające z zezwolenia na stosowanie zamkniętych standardów lub korzystanie z norm wymagających opłat licencyjnych, gdyż mogą się one nieoczekiwanie zmieniać lub ograniczać ich stosowanie. 18

19 Wybrane standardy rynkowe 19

20 Pozycja otwartych standardów i wolnego oprogramowania w administracji

21 Otwarte oprogramowanie w UE Belgia Open source chroni przed monopolami, pomaga w dzieleniu się wiedzą i zwiększa innowacyjność społeczną. Jego zastosowanie będzie się zwiększać, gdyż pomaga w redukcji kosztów. Vincent Van Quickenborne, minister odpowiedzialny za uproszczenie administracji Włochy Administracja publiczna może tworzyć prawo, które faworyzuje korzystanie z wolnego i otwartego oprogramowania. [Rozprawa dotyczyła uchwały Rady Regionu Piedmont.] Włoski Trybunał Konstytucyjny Wielka Brytania 8. Migracja narzędzi informatycznych do rozwiązań open source, takich jak Linux i OpenOffice; 28. Likwidacja umów ramowych i redukcja kosztownej modernizacji sprzętu wraz z nowymi wersjami oprogramowania. Sondaż premiera Camerona dot. pomysłów na redukcję kosztów 21

22 Otwarte oprogramowanie w UE N. Kroes o open source w administracji publicznej: nastawienie się zmienia Neelie Kroes, wiceszefowa Komisji Europejskiej i komisarz odpowiedzialna za Europejską Agendę Cyfrową, stwierdziła w lipcu 2010 roku, że wiele dużych instytucji publicznych w UE korzysta już z wolnego oprogramowania. Zwróciła uwagę na projekt wdrożenia systemu Linux przez Radę Miejską w Monachium oraz na promowanie stosowania open source przez rządy w Wielkiej Brytanii i Holandii. W pierwszej trójce krajów promujących otwarte oprogramowanie w UE są Francja, Hiszpania i Niemcy. Zaangażowanie takich dużych krajów powoduje, że nastawienie do rozwiązań open source będzie rosło. Kroes twierdzi, że instytucje publiczne są zadowolone z dotychczasowych efektów. Powodem jest nie tylko dobry stosunek jakości do ceny, która jest kluczem w dzisiejszych warunkach ekonomicznych, ale także zwiększenie wyboru. Zmniejszają się zależność od wybranych dostawców oraz koszty samej zmiany. 22

23 Nastawienie rzeczywiście się zmienia... nie tylko w administracji :-) 23

24 Wybrane doniesienia Komisji Europejskiej (IDABC) Austria - desktop4education Norwegia norweska dystrybucja Skolelinux Litwa MEN rekomenduje Baltix Rosja migracja wszystkich szkół na Linuksa do 2011 r. Szwajcaria GeLibrEdu migracja szkół w Genewie Francja i Wlk. Brytania biblioteki wolnego oprogramowania Turcja OSS w programie szkoły podstawowej Włochy ankieta wskazuje na politykę regionalną dot. OSS Holandia projekt OSOSS Jaworzno dzięki migracji do OSS więcej sprzętu 24 Novell Inc. All rights reserved

25 Austria Konfiguracja komputerów PC 25 Linux ze standardowymi pakietami (np. Firefox) OpenOffice.org (Min. dopłaca 10 EUR) Tuxmath nauka matematyki Tuxpaint nauka rysowania i malowania Tuxtype nauka pisania bezwzrokowego G-Compris nauczanie początkowe (2-10) Qcad projektowanie 2D Geogebra matematyka dynamiczna WX Maxima system algebry komput. (CAS) Qucs symulator układów scalonych Dr. Geo interaktywna geometria KDE-Edu darmowe programy edukacyjne na bazie KDE Novell Inc. All rights reserved Konfiguracja serwerów CUPS i Samba serwery druku i plików DHCP i DNS NTP serwer synchronizacji czasu openldap jako centralna baza użytkowników Apache - serwer www i PHP5 MySQL i PostgreSQL - serwery baz danych Joomla! CMS system zarządzania treścią Moodle platforma do e-nauki Gallery; - DokuWiki; phpmyadmin; - phppgadmin x2go serwer terminali squid serwer proxy gnump3d serwer plików MP3

26 Polska 26 Novell Inc. All rights reserved

27 Praktyka w postępowaniu

28 Przykład specyfikacji w przetargach publicznych Warszawa, dnia 15 maja 2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa oprogramowania i licencji dla stacji roboczych i serwerów wraz z opieką serwisową dla Kancelarii Prezydenta RP. Windows Server Standard All Lng Lic/SA Pack MVL - 10 szt, Windows Server Enterprise All Lng Lic/SA Pack MVL - 4 szt, Office SharePoint Server All Lng Lic/SA Pack MVL - 1 szt, Exchange Server Enterprise All Languages Lic/SA Pack MVL - 2 szt, System Management Server Enterprise Edition All Lng Lic/SA Pack MVL with SQL Technology - 1 szt, SQL Server Standard Edition Win32 All Lng Lic/SA Pack MVL 1 Processor License 2 szt, Microsoft Operations Manager Server All Languages Lic/SA Pack MVL with SQL Technology - 1 szt, MOM Enterprise Operations Management License All Lng Lic/SA Pack MVL - 18 szt. 28

29 Przykład specyfikacji w przetargach publicznych Wrocław, dnia 17 grudnia 2007 r. PL-Wrocław: Serwery 2007/S SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia i oprogramowania na potrzeby systemu poczty elektronicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. System pracy grupowej posiadający następującą funkcjonalność: 29 obsługa poczty elektronicznej z możliwością śledzenie statusu, szyfrowania i podpisu elektroniczny kalendarz i grupowy terminarz możliwość jednoczesnego wyświetlania kalendarza dla wielu użytkowników planowanie całodniowych i wielodniowych spotkań wbudowany obieg dokumentów (workflow) umożliwiający wysłanie sekwencyjnie wg kolejności współużytkowane foldery i książki adresowe filtrowanie spamu na poziomie serwera i dodatkowo na poziomie klienta zarządzanie dokumentami obejmujące możliwości... zintegrowany komunikator korzystający z protokołu XMPP sprawdzanie pisowni książka adresowa zintegrowana z usługami katalogowymi (LDAPv3) dostęp do systemu przez przeglądarkę klient dla systemu dostępny dla platform: Windows, Linux, Macintosh współpraca z urządzeniami przenośnymi Windows Mobile, Palm OS, Symbian OS

30 Przykład specyfikacji w przetargach publicznych Wrocław, dnia 19 lutego 2009 r. PL-Wrocław: DN-Z /09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup programów oraz licencji komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup programów oraz licencji komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: a) Windows Svr Ent 2008 Sngl MVL - 2 sztuki b) Windows Server CAL 2008 Sngl MVL User CAL sztuk XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Kryterium oceny ofert: cena 100% 30

31 Przykład specyfikacji w przetargach publicznych z ostatniej chwili Warszawa, dnia 12 sierpnia 2010 r. PL-Warszawa: 2010/S SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.. IV.1.1) Rodzaj procedury: otwarta IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: najniższa cena Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ARCHITEKTURA LOGICZNA Baza wpisów -...w technologii relacyjnej bazy danych; 2. Baza koncesji -...w technologii relacyjnej bazy danych; 3. Baza zakazów -...w technologii relacyjnej bazy danych.

32 Swobodna interpretacja PZP Praktyka zawierania umów ramowych Zakup minimalnej liczby licencji, a następnie rozszerzanie puli Klauzula istniejącej infrastruktury informatycznej, czyli de facto uzależnienie od innych produktów będących w użyciu u zamawiającego Zakup systemów bez przekazania autorskich praw majątkowych, skutkuje uzależnieniem zamawiającego od jednego wykonawcy 32

33 Analiza zamówień na oprogramowanie lipec 2006 czerwiec 2007 czerwiec-wrzesień

34 Analiza zamówień na usługi IT 34

35 Fundamentalne pytania

36 Wolna konkurencja? Czy producent jest zawsze dostawcą? W przeważającej mierze produkty z obszaru IT są rozwijane i produkowane za granicą Większość zamówień jest realizowana przez polskich dostawców (integrator lub reseller), a nie przez producentów Czy umowa ramowa ogranicza konkurencję? Art. 100 ustęp 4. PZP Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji. Do podpisania umowy ramowej także jest wymagane przeprowadzenie postępowania przetargowego 11 podmiotów posiada status LAR i oferuje produkty w ramach umowy Select 36

37 Rozwiązania równoważne Zgodnie z orzecznictwem nie wystarczy wyłącznie zawrzeć w specyfikacji dopuszczenia rozwiązań równoważnych KIO/UZP 254/08 KIO/UZP 33/07 KIO/UZP/10/07 UZP/ZO/0-937/07 UZP/ZO/0-913/07 UZP/ZO/0-943/07 UZP/ZO/0-806/07 UZP/ZO/0-670/07 UZP/ZO/0-431/07 37

38 Rozwiązania równoważne Z orzecznictwa KIO UZP Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu. Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Nie jest to oferta identyczna ze wskazanym przedmiotem zamówienia. Zamawiający w SIWZ powinien doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności ofert. 38

39 Proces zakupów w modelu korporacyjnym

40 Określenie specyfikacji i wybór dostawców Kolejne rundy zbierania ofert Negocjacje (w miarę potrzeb) Planowanie wydatków Określenie i specyfikacja potrzeb 40 Co rok (lub w miarę potrzeb) Wstępne zbieranie ofert Badanie rynku i określenie źródeł zakupu

41 Zamawianie i kontrola Negocjacje Planowanie wydatków Kontroling wydatków Na bieżąco Kolejne rundy zbierania ofert (w miarę potrzeb) Kontrola jakości Wstępne zbieranie ofert Zamawianie/ administracja Określenie i specyfikacja potrzeb 41 Badanie rynku i określenie źródeł zakupu

42 Pożądane efekty modelu biznesowego Pełny przegląd dostępnych rozwiązań Konkurs piękności wśród producentów i dostawców Wybór odpowiednich narzędzi Nie zawsze istnieje potrzeba wdrażania najnowszej wersji lub najbardziej rozbudowanego produktu (90/10) Oszczędności wynikające z zastosowania alternatywnych produktów/usług Casus Francji, Danii i Holandii gdzie administracja musi uzasadnić zastosowanie komercyjnego oprogramowania w miejsce oprogramowania open source Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników Zarówno na etapie wyboru, opracowania specyfikacji, jaki i wdrożenia rozwiązania 42

43 SIWZ - na co szczególnie zwrócić uwagę?

44 Rozwój istniejącej infrastruktury - czy zawsze to się opłaca? Zerwanie z tzw. vendor lock-in pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji poprzez zwiększenie konkurencji wśród dostawców. Po analizie większości zamówień okazuje się, że oddzielenie zakupu licencji (a nawet praw autorskich) od asysty technicznej, pozwala na obniżenie kosztów w perspektywie 3 lat i więcej. Stosowanie zamkniętych standardów producenta ogranicza możliwość zmiany dostawcy oprogramowania. Radykalna modernizacja oprogramowania wymusza często szkolenia uzupełniające warto rozważyć migrację i szkolenia z alternatywnych produktów. Budowa homogenicznego środowiska często ogranicza kompetencje pracowników, a tym samym powoduje brak możliwości szybkiego reagowania na zmiany rynkowe. 44

45 Z ostatniej chwili 45

46 Poprawnie prowadzony projekt Opisuje potrzeby odwołując się do międzynarodowych standardów branżowych i legislacji, a nie nazw produktów i zapisu równoważności Podział na fazy z elementem przeglądu/konsultacji wśród dostawców (w przypadku zaawansowanych lub nowatorskich technologii) przed skomponowaniem SIWZ W razie braku kompetencji skorzystanie z rady ekspertów branżowych: krajowych (PTI, PIIT, KIGEiT, ISOC, DiS, COZP, UBIK BC i in.) lub światowych (Gartner, IDC, Forrester itd.) 46 Zachować pełną transparentność projektu dla dostawców z zaproszeniem do współpracy Ograniczenie do minimum pola do protestów

47 Bezpieczeństwo i zarządzanie tożsamością wg Gartnera 47

48 Negocjacje z ogłoszeniem lub dialog konkurencyjny dla zamówień IT? Specyfiką rozwiązań teleinformatycznych jest ich złożoność i dynamiczny rozwój Większość produktów jest rozwijana/produkowana za granicą Istnieje konieczność bezustannego monitorowania rynku Negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny pozwalają: Zachować neutralność i równo traktować dostawców Wszyscy producenci i dostawcy mają szansę prezentacji swoich rozwiązań i najnowszych wersji produktów Zamawiający pozyskują wiedzę z rynku i dane do poprawnego sformułowania specyfikacji 48

49 Porównanie trybów zamówień Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny Przetarg nieograniczony Przesłanki zastosowania m.in. wyjątkowa sytuacja, kiedy ze względu na charakter usług/dostaw lub ze względu na ryzyko nie jest możliwe dokonanie ich wyceny. Jednoczesne wystąpienie jednej z dwóch okoliczności ze względu na złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 PZP, a cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert. Bez szczególnych przesłanek tryb podstawowy Tryb prowadzenia 1. publiczne ogłoszenie o zamówieniu 2. złożenie przez wykonawców dokumentów dopuszczających do postępowania 3. wezwanie przez zamawiającego dopuszczonych wykonawców do składania ofert wstępnych nie zawierających ceny 4. prowadzenie negocjacji z wykonawcami 5. wezwanie do składania ofert 1. publiczne ogłoszenie o zamówieniu 2. złożenie przez wykonawców dokumentów dopuszczających do postępowania 3. zamawiający prowadzi dialog z wybranymi przez siebie wykonawcami 4. wezwanie do składania ofert 1. publiczne ogłoszenie o zamówieniu wraz z opisem przedmiotu zamówienia 2. składanie ofert źródło: UBIK BC,

50 Porównanie trybów zamówień Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny Przetarg nieograniczony Zastosowanie do zakupów oprogramowania Zakup oprogramowania stworzonego bezpośrednio przez wykonawcę; oprogramowanie możliwe do zakupu przez nieograniczoną liczbę odbiorców na zasadzie udzielenia licencji przez wykonawcę a więc bez przekazania autorskich praw majątkowych. Zakup oprogramowania stworzonego przez wykonawcę z uwzględnieniem specyficznych potrzeb zamawiającego ; oprogramowanie szyte na klienta i mające relatywnie wąski krąg odbiorców; Zakup gotowego ogólnodostępnego oprogramowania oprogramowanie z półki W związku z zachowaniem przez W związku z tym możliwe jest wykonawcę autorskich praw majątkowych wykupienie autorskich praw do programu, wszelkie usługi związane majątkowych do oprogramowania, z ingerencją w kod (modyfikacja, rozwój, a co za tym idzie w perspektywie rozszerzenie licencji) mogą być świadczone umożliwia konkurencyjność wyłącznie przez wykonawcę; w przypadku zamawiania usług w konsekwencji usługi o charakterze serwisowych. serwisowym/asysty technicznej są zamawiane w trybie z wolnej ręki. Inne Tryb możliwy do zastosowania przy zakupie oprogramowania już istniejącego, co do którego charakteru zamawiający jest zdecydowany a oprogramowanie takie jest oferowane przez kilku wykonawców Tryb umożliwiający zakup oprogramowania przez zamawiającego który ma jedynie ogólną koncepcję systemu bez uszczegółowienia; prowadzenie dialogu z wykonawcami prowadzi do przedstawienia mu różnych koncepcji wykonania oprogramowania Tryb umożliwia zakup oprogramowania, które nie charakteryzuje się szczególnymi właściwościami (systemy operacyjne, programy antywirusowe) źródło: UBIK BC,

51 Szukanie alternatywy przynosi wymierne oszczędności Element Produkty firmy A Zestaw firmy B system operacyjny dla serwerów Serwer w wersji Enterprise Serwer w wersji Enterprise praca grupowa Serwer pracy grupowej Serwer pracy grupowej zarządzanie systemami Narzędzia do zarządzania Narzędzia do zarządzania system operacyjny dla desktopów OS Professional OS Professional lub Linux Enterprise Desktop aplikacje biurowe Office w wersji Professional Office dla Windows lub Linux webowe narzędzia pracy Portal Server Teaming Server $ 000 $289/użytk./rok licencja dożywotnia licencja Enterprise: $406/użytk./rok 72 euro (serwery w cenie) lub + każdy dodatkowy serwer za 1000 USD dzierżawa/maintenance 54 euro/rok $ 00 51

52 Szukanie alternatywy przynosi wymierne oszczędności 52

53 Dziękuję!

54

Oprogramowanie gotowe

Oprogramowanie gotowe Oprogramowanie gotowe Przegląd modeli tworzenia, dostarczania i licencjonowania, czyli o czynnikach ryzyka przy zamawianiu software'u Jarosław Kowalski Konferencja PIIT Oprogramowanie standardowe i systemy

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne

Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Agata Michałek-Budzicz Rafał Malujda Ryszard Michalski Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

OS2 rola open source i otwartych standardów w wyrównywaniu szans. Jarosław Kowalski Novell

OS2 rola open source i otwartych standardów w wyrównywaniu szans. Jarosław Kowalski Novell OS2 rola open source i otwartych standardów w wyrównywaniu szans Jarosław Kowalski Novell Rola szkoły w przygotowaniu uczniów do współczesnych wyzwań w szybko zmieniającym się świecie. 2 Trendy w rozwoju

Bardziej szczegółowo

Monitoring przetargów publicznych na narzędzia informatyczne

Monitoring przetargów publicznych na narzędzia informatyczne Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Agata Michałek-Budzicz Monitoring przetargów publicznych na narzędzia informatyczne PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH w okresie od 1 lipca 2012 roku do 30

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne

Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Agata Michałek-Budzicz Ryszard Michalski Michał Woźniak Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Szanowni Państwo,

Wstęp. Szanowni Państwo, Wstęp Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu poradnik poświęcony podstawowym zasadom sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ lub Specyfikacja ), stanowiącej kluczowy dokument

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 30/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne na oprogramowanie

Zamówienia publiczne na oprogramowanie Tomasz Barbaszewski Zamówienia publiczne na oprogramowanie Aspekty technologiczne i finansowe FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA POZNAŃ 2010 Publikacja wydana przy wsparciu udzielonym przez Islandię,

Bardziej szczegółowo

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych 2011 Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych REKOMENDACJE Prezesa UZP Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów

Bardziej szczegółowo

Inspektorat Uzbrojenia [dalej: Zamawiający ] al. Niepodległości 218 00-918 Warszawa

Inspektorat Uzbrojenia [dalej: Zamawiający ] al. Niepodległości 218 00-918 Warszawa 1/6 Poznań, 9 maja 2011 r. Inspektorat Uzbrojenia [dalej: Zamawiający ] al. Niepodległości 218 00-918 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji Projektu Projekt Lubuski e-urząd umożliwi realizację podstawowych usług Systemów informatycznych administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA 1/5 Poznań, 21 kwietnia 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie [dalej: Zamawiający ] ul. Narutowicza 73 20-019 Lublin INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 Spis treści Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 1. Czynności w postępowaniu o zamówienie... 14 1.1. Przygotowanie materiałów wyjściowych... 15 2. Określenie przedmiotu zamówienia... 18 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE Urząd Zamówień Publicznych 2010 r. REKOMENDACJE 1. CEL REKOMENDACJI Niniejsze rekomendacje opracowano celem wskazania sposobu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

żące u podstaw informatyzacji administracji publicznej. technologiczna Państwa v. interoperacyjność

żące u podstaw informatyzacji administracji publicznej. technologiczna Państwa v. interoperacyjność 1. Zasady leżą żące u podstaw informatyzacji administracji publicznej. Neutralność technologiczna Państwa v. interoperacyjność systemów Nota: Niniejsza prezentacja stanowi uzupełnienie wykładu prezentowanego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 roku Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 32 349 29 89, fax.+48 32 349

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Old Man GURU Magazine

Old Man GURU Magazine Old Man GURU Magazine Wychodzi bardzo nieregularnie, kiedy wydaje mi się, że mam coś ciekawego lub pożytecznego do napisania... Numer 3/2009 7 wrzesień 2009 r. Numer specjalny! Wydany z okazji ukazania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 2011-04-21 Zatwierdzam: dr inż. Tomasz Schweitzer Prezes PKN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na bezterminowe

Bardziej szczegółowo