Neutralność technologiczna w przetargach Korzyści dla obywateli i urzędów publicznych oraz wymiany informacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Neutralność technologiczna w przetargach Korzyści dla obywateli i urzędów publicznych oraz wymiany informacji"

Transkrypt

1 Neutralność technologiczna w przetargach Korzyści dla obywateli i urzędów publicznych oraz wymiany informacji Jarosław Kowalski Prezes Zarządu

2 Całe spektrum dostawców w Polsce 2

3 Państwo podmiot czy przedmiot? 3

4 Oprogramowanie

5 Oprogramowanie: definicja Oprogramowanie (ang. software) całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów. Oprogramowanie to dział informatyki. 5

6 Oprogramowanie: czymże jest? Czucie i wiara silniej mówi do mnie Niż mędrca szkiełko i oko A. Mickiewicz, Romantyczność 6

7 Oprogramowanie: wybrane przykłady oprogramowanie systemowe MS Windows, MacOS, NetWare, Linux, Unix, zos, SymbianOS języki i narzędzia programistyczne XML, Java,.Net (Mono), C++/C#, Pascal, Basic itd. oprogramowanie narzędziowe programy ochronne, narzędzia do zarządzania, middleware biblioteki programistyczne zbiór wspólnych klas, funkcji i konstrukcji dla programów oprogramowanie użytkowe aplikacje biurowe, graficzne, DTP, biznesowe, bazy danych, komunikacja elektroniczna, rozrywka i multimedia 7

8 Oprogramowanie: wybrane składniki Elementy na które warto zwrócić uwagę: Kod źródłowy i pliki po kompilacji do postaci wynikowej Licencja jako utwór prawa autorskiego: publiczna (np. GPL, EUPL), własnościowa (w tym OEM), społecznościowa (Mozilla, Apache, BSD) Patenty i zastrzeżone znaki towarowe Dokumentacja i szkolenia Usługi pomocy technicznej Uprawnienie do pobierania/instalacji poprawek i nowych wersji Architektura/model wbudowane, klient, klient/serwer, terminal, usługa/chmura 8

9 Oprogramowanie: model tworzenia Oprogramowanie własne odbiorcy Rozwijane siłami pracowników działu IT Oprogramowanie na zamówienie Tworzone przez firmy informatyczne pod projekt Oprogramowanie komercyjne Zamknięty produkt komercyjny Oprogramowanie wolne Produkt pozwalający na zmiany bez większych ograniczeń Oprogramowanie wbudowane Dostarczane wyłącznie jako element danego urządzenia Oprogramowanie jako usługa Oferowane jako SaaS (tzw. chmury) z centrów obliczeniowych 9

10 Oprogramowanie: model dystrybucji Marcin Maruta, Pułapki w umowach z dostawcami Licencja producenta Wszystko zależy od konkretnych zapisów umowy. Pośrednictwo Umowa zawierana na podstawie licencji bezpośrednio z producentem, w przypadku porażki wdrożenia jesteśmy wciąż związani licencją z producentem, gdyż licencja nie wiąże nas prawnie z dostawcą. Sublicencja Dostawca udziela nam sublicencji, zatem możemy dochodzić zwrotu opłat, ale można narazić się na groźbę wymówienia licencji w sporze dotyczącej np. umowy serwisowej. 10

11 Podstawy prawne zamówień publicznych

12 Podstawy prawne Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. Art Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Art. 29. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Orzecznictwo określa sposób budowania zamówień równoważnych 12

13 Podstawy prawne Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. Art. 30 Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przepisów ust. 1 3, jeżeli zapewni dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. 13

14 Podstawy prawne Znowelizowana w br. ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Art. 1 określa m.in. zasady ustalania minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych [...] w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji, dostosowania systemów teleinformatycznych [...] w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi do minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji [...] w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji, w celu ochrony interesu publicznego, w tym zachowania przez Państwo możliwości swobody wyboru technologii w procesach informatyzacji realizacji zadań publicznych. 14

15 Rola standardów w zapewnieniu interoperacyjności systemów IT

16 Standardy przetwarzania danych w RP ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 16

17 Standardy otwarte w UE Kiedy standard (normę) uznajemy za otwarty? Aby osiągnąć interoperacyjność w kontekście ogólnoeuropejskich usług administracji elektronicznej, wytyczne muszą się skupiać na otwartych normach. Poniżej podaje się minimalne parametry, jakimi muszą się charakteryzować specyfikacja i dołączone do niej dokumenty, aby można je uznać za otwartą normę: Norma została przyjęta i będzie utrzymywana przez organizację o celu niezarobkowym, a jej ciągły rozwój będzie realizowany na podstawie otwartej procedury decyzyjnej dostępnej dla wszystkich zainteresowanych stron (decyzja w drodze konsensusu lub większością głosów, itd.). Norma została opublikowana, a specyfikacja normy jest dostępna bezpłatnie lub za symboliczną opłatą. Konieczne jest, aby wszyscy mogli kopiować, rozpowszechniać i wykorzystywać ją bezpłatnie lub za symboliczną opłatą. Własność intelektualna tj. ewentualne istniejące patenty (części) normy jest nieodwołalnie udostępniona bez jakichkolwiek opłat. Brak jakichkolwiek ograniczeń w zakresie ponownego użycia normy. źródło: 17 Europejskie ramy interoperacyjności w zakresie ogólnoeuropejskich usług administracji elektronicznej, wersja 1.0, listopada 2004

18 Europejska Agenda Cyfrowa Deklaracja ministrów UE z Granady 19 kwietnia 2010 r. Publiczne usługi cyfrowe: 21. Wprowadzenie innowacji i redukcja kosztów usług eadministracji poprzez systematyczne promowanie otwartych standardów i interoperacyjności systemów[...]. Jeden z 29 punktów uzgodnionych podczas posiedzenia ministrów odpowiedzialnych za rozwój społeczeństwa informacyjnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ministrowie stwierdzili również, że będą wspierać możliwość ponownego wykorzystanie danych w sektorze publicznym, co powinno skutkować polepszeniem usług kierowanych do obywateli. W efekcie administracja powinna być bardziej wydajna przy zmniejszonych obciążeniach administracyjnych, co przyczyni się także do obniżenia zanieczyszczenia środowiska. Otwarte standardy są ważnym elementem wielu aplikacji open source, gdyż są one łatwo dostępne. Rozwój tego typu oprogramowanie może jednak napotkać na przeszkody wynikające z zezwolenia na stosowanie zamkniętych standardów lub korzystanie z norm wymagających opłat licencyjnych, gdyż mogą się one nieoczekiwanie zmieniać lub ograniczać ich stosowanie. 18

19 Wybrane standardy rynkowe 19

20 Pozycja otwartych standardów i wolnego oprogramowania w administracji

21 Otwarte oprogramowanie w UE Belgia Open source chroni przed monopolami, pomaga w dzieleniu się wiedzą i zwiększa innowacyjność społeczną. Jego zastosowanie będzie się zwiększać, gdyż pomaga w redukcji kosztów. Vincent Van Quickenborne, minister odpowiedzialny za uproszczenie administracji Włochy Administracja publiczna może tworzyć prawo, które faworyzuje korzystanie z wolnego i otwartego oprogramowania. [Rozprawa dotyczyła uchwały Rady Regionu Piedmont.] Włoski Trybunał Konstytucyjny Wielka Brytania 8. Migracja narzędzi informatycznych do rozwiązań open source, takich jak Linux i OpenOffice; 28. Likwidacja umów ramowych i redukcja kosztownej modernizacji sprzętu wraz z nowymi wersjami oprogramowania. Sondaż premiera Camerona dot. pomysłów na redukcję kosztów 21

22 Otwarte oprogramowanie w UE N. Kroes o open source w administracji publicznej: nastawienie się zmienia Neelie Kroes, wiceszefowa Komisji Europejskiej i komisarz odpowiedzialna za Europejską Agendę Cyfrową, stwierdziła w lipcu 2010 roku, że wiele dużych instytucji publicznych w UE korzysta już z wolnego oprogramowania. Zwróciła uwagę na projekt wdrożenia systemu Linux przez Radę Miejską w Monachium oraz na promowanie stosowania open source przez rządy w Wielkiej Brytanii i Holandii. W pierwszej trójce krajów promujących otwarte oprogramowanie w UE są Francja, Hiszpania i Niemcy. Zaangażowanie takich dużych krajów powoduje, że nastawienie do rozwiązań open source będzie rosło. Kroes twierdzi, że instytucje publiczne są zadowolone z dotychczasowych efektów. Powodem jest nie tylko dobry stosunek jakości do ceny, która jest kluczem w dzisiejszych warunkach ekonomicznych, ale także zwiększenie wyboru. Zmniejszają się zależność od wybranych dostawców oraz koszty samej zmiany. 22

23 Nastawienie rzeczywiście się zmienia... nie tylko w administracji :-) 23

24 Wybrane doniesienia Komisji Europejskiej (IDABC) Austria - desktop4education Norwegia norweska dystrybucja Skolelinux Litwa MEN rekomenduje Baltix Rosja migracja wszystkich szkół na Linuksa do 2011 r. Szwajcaria GeLibrEdu migracja szkół w Genewie Francja i Wlk. Brytania biblioteki wolnego oprogramowania Turcja OSS w programie szkoły podstawowej Włochy ankieta wskazuje na politykę regionalną dot. OSS Holandia projekt OSOSS Jaworzno dzięki migracji do OSS więcej sprzętu 24 Novell Inc. All rights reserved

25 Austria Konfiguracja komputerów PC 25 Linux ze standardowymi pakietami (np. Firefox) OpenOffice.org (Min. dopłaca 10 EUR) Tuxmath nauka matematyki Tuxpaint nauka rysowania i malowania Tuxtype nauka pisania bezwzrokowego G-Compris nauczanie początkowe (2-10) Qcad projektowanie 2D Geogebra matematyka dynamiczna WX Maxima system algebry komput. (CAS) Qucs symulator układów scalonych Dr. Geo interaktywna geometria KDE-Edu darmowe programy edukacyjne na bazie KDE Novell Inc. All rights reserved Konfiguracja serwerów CUPS i Samba serwery druku i plików DHCP i DNS NTP serwer synchronizacji czasu openldap jako centralna baza użytkowników Apache - serwer www i PHP5 MySQL i PostgreSQL - serwery baz danych Joomla! CMS system zarządzania treścią Moodle platforma do e-nauki Gallery; - DokuWiki; phpmyadmin; - phppgadmin x2go serwer terminali squid serwer proxy gnump3d serwer plików MP3

26 Polska 26 Novell Inc. All rights reserved

27 Praktyka w postępowaniu

28 Przykład specyfikacji w przetargach publicznych Warszawa, dnia 15 maja 2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa oprogramowania i licencji dla stacji roboczych i serwerów wraz z opieką serwisową dla Kancelarii Prezydenta RP. Windows Server Standard All Lng Lic/SA Pack MVL - 10 szt, Windows Server Enterprise All Lng Lic/SA Pack MVL - 4 szt, Office SharePoint Server All Lng Lic/SA Pack MVL - 1 szt, Exchange Server Enterprise All Languages Lic/SA Pack MVL - 2 szt, System Management Server Enterprise Edition All Lng Lic/SA Pack MVL with SQL Technology - 1 szt, SQL Server Standard Edition Win32 All Lng Lic/SA Pack MVL 1 Processor License 2 szt, Microsoft Operations Manager Server All Languages Lic/SA Pack MVL with SQL Technology - 1 szt, MOM Enterprise Operations Management License All Lng Lic/SA Pack MVL - 18 szt. 28

29 Przykład specyfikacji w przetargach publicznych Wrocław, dnia 17 grudnia 2007 r. PL-Wrocław: Serwery 2007/S SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia i oprogramowania na potrzeby systemu poczty elektronicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. System pracy grupowej posiadający następującą funkcjonalność: 29 obsługa poczty elektronicznej z możliwością śledzenie statusu, szyfrowania i podpisu elektroniczny kalendarz i grupowy terminarz możliwość jednoczesnego wyświetlania kalendarza dla wielu użytkowników planowanie całodniowych i wielodniowych spotkań wbudowany obieg dokumentów (workflow) umożliwiający wysłanie sekwencyjnie wg kolejności współużytkowane foldery i książki adresowe filtrowanie spamu na poziomie serwera i dodatkowo na poziomie klienta zarządzanie dokumentami obejmujące możliwości... zintegrowany komunikator korzystający z protokołu XMPP sprawdzanie pisowni książka adresowa zintegrowana z usługami katalogowymi (LDAPv3) dostęp do systemu przez przeglądarkę klient dla systemu dostępny dla platform: Windows, Linux, Macintosh współpraca z urządzeniami przenośnymi Windows Mobile, Palm OS, Symbian OS

30 Przykład specyfikacji w przetargach publicznych Wrocław, dnia 19 lutego 2009 r. PL-Wrocław: DN-Z /09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup programów oraz licencji komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup programów oraz licencji komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: a) Windows Svr Ent 2008 Sngl MVL - 2 sztuki b) Windows Server CAL 2008 Sngl MVL User CAL sztuk XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Kryterium oceny ofert: cena 100% 30

31 Przykład specyfikacji w przetargach publicznych z ostatniej chwili Warszawa, dnia 12 sierpnia 2010 r. PL-Warszawa: 2010/S SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.. IV.1.1) Rodzaj procedury: otwarta IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: najniższa cena Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ARCHITEKTURA LOGICZNA Baza wpisów -...w technologii relacyjnej bazy danych; 2. Baza koncesji -...w technologii relacyjnej bazy danych; 3. Baza zakazów -...w technologii relacyjnej bazy danych.

32 Swobodna interpretacja PZP Praktyka zawierania umów ramowych Zakup minimalnej liczby licencji, a następnie rozszerzanie puli Klauzula istniejącej infrastruktury informatycznej, czyli de facto uzależnienie od innych produktów będących w użyciu u zamawiającego Zakup systemów bez przekazania autorskich praw majątkowych, skutkuje uzależnieniem zamawiającego od jednego wykonawcy 32

33 Analiza zamówień na oprogramowanie lipec 2006 czerwiec 2007 czerwiec-wrzesień

34 Analiza zamówień na usługi IT 34

35 Fundamentalne pytania

36 Wolna konkurencja? Czy producent jest zawsze dostawcą? W przeważającej mierze produkty z obszaru IT są rozwijane i produkowane za granicą Większość zamówień jest realizowana przez polskich dostawców (integrator lub reseller), a nie przez producentów Czy umowa ramowa ogranicza konkurencję? Art. 100 ustęp 4. PZP Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji. Do podpisania umowy ramowej także jest wymagane przeprowadzenie postępowania przetargowego 11 podmiotów posiada status LAR i oferuje produkty w ramach umowy Select 36

37 Rozwiązania równoważne Zgodnie z orzecznictwem nie wystarczy wyłącznie zawrzeć w specyfikacji dopuszczenia rozwiązań równoważnych KIO/UZP 254/08 KIO/UZP 33/07 KIO/UZP/10/07 UZP/ZO/0-937/07 UZP/ZO/0-913/07 UZP/ZO/0-943/07 UZP/ZO/0-806/07 UZP/ZO/0-670/07 UZP/ZO/0-431/07 37

38 Rozwiązania równoważne Z orzecznictwa KIO UZP Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu. Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Nie jest to oferta identyczna ze wskazanym przedmiotem zamówienia. Zamawiający w SIWZ powinien doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności ofert. 38

39 Proces zakupów w modelu korporacyjnym

40 Określenie specyfikacji i wybór dostawców Kolejne rundy zbierania ofert Negocjacje (w miarę potrzeb) Planowanie wydatków Określenie i specyfikacja potrzeb 40 Co rok (lub w miarę potrzeb) Wstępne zbieranie ofert Badanie rynku i określenie źródeł zakupu

41 Zamawianie i kontrola Negocjacje Planowanie wydatków Kontroling wydatków Na bieżąco Kolejne rundy zbierania ofert (w miarę potrzeb) Kontrola jakości Wstępne zbieranie ofert Zamawianie/ administracja Określenie i specyfikacja potrzeb 41 Badanie rynku i określenie źródeł zakupu

42 Pożądane efekty modelu biznesowego Pełny przegląd dostępnych rozwiązań Konkurs piękności wśród producentów i dostawców Wybór odpowiednich narzędzi Nie zawsze istnieje potrzeba wdrażania najnowszej wersji lub najbardziej rozbudowanego produktu (90/10) Oszczędności wynikające z zastosowania alternatywnych produktów/usług Casus Francji, Danii i Holandii gdzie administracja musi uzasadnić zastosowanie komercyjnego oprogramowania w miejsce oprogramowania open source Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników Zarówno na etapie wyboru, opracowania specyfikacji, jaki i wdrożenia rozwiązania 42

43 SIWZ - na co szczególnie zwrócić uwagę?

44 Rozwój istniejącej infrastruktury - czy zawsze to się opłaca? Zerwanie z tzw. vendor lock-in pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji poprzez zwiększenie konkurencji wśród dostawców. Po analizie większości zamówień okazuje się, że oddzielenie zakupu licencji (a nawet praw autorskich) od asysty technicznej, pozwala na obniżenie kosztów w perspektywie 3 lat i więcej. Stosowanie zamkniętych standardów producenta ogranicza możliwość zmiany dostawcy oprogramowania. Radykalna modernizacja oprogramowania wymusza często szkolenia uzupełniające warto rozważyć migrację i szkolenia z alternatywnych produktów. Budowa homogenicznego środowiska często ogranicza kompetencje pracowników, a tym samym powoduje brak możliwości szybkiego reagowania na zmiany rynkowe. 44

45 Z ostatniej chwili 45

46 Poprawnie prowadzony projekt Opisuje potrzeby odwołując się do międzynarodowych standardów branżowych i legislacji, a nie nazw produktów i zapisu równoważności Podział na fazy z elementem przeglądu/konsultacji wśród dostawców (w przypadku zaawansowanych lub nowatorskich technologii) przed skomponowaniem SIWZ W razie braku kompetencji skorzystanie z rady ekspertów branżowych: krajowych (PTI, PIIT, KIGEiT, ISOC, DiS, COZP, UBIK BC i in.) lub światowych (Gartner, IDC, Forrester itd.) 46 Zachować pełną transparentność projektu dla dostawców z zaproszeniem do współpracy Ograniczenie do minimum pola do protestów

47 Bezpieczeństwo i zarządzanie tożsamością wg Gartnera 47

48 Negocjacje z ogłoszeniem lub dialog konkurencyjny dla zamówień IT? Specyfiką rozwiązań teleinformatycznych jest ich złożoność i dynamiczny rozwój Większość produktów jest rozwijana/produkowana za granicą Istnieje konieczność bezustannego monitorowania rynku Negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny pozwalają: Zachować neutralność i równo traktować dostawców Wszyscy producenci i dostawcy mają szansę prezentacji swoich rozwiązań i najnowszych wersji produktów Zamawiający pozyskują wiedzę z rynku i dane do poprawnego sformułowania specyfikacji 48

49 Porównanie trybów zamówień Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny Przetarg nieograniczony Przesłanki zastosowania m.in. wyjątkowa sytuacja, kiedy ze względu na charakter usług/dostaw lub ze względu na ryzyko nie jest możliwe dokonanie ich wyceny. Jednoczesne wystąpienie jednej z dwóch okoliczności ze względu na złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 PZP, a cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert. Bez szczególnych przesłanek tryb podstawowy Tryb prowadzenia 1. publiczne ogłoszenie o zamówieniu 2. złożenie przez wykonawców dokumentów dopuszczających do postępowania 3. wezwanie przez zamawiającego dopuszczonych wykonawców do składania ofert wstępnych nie zawierających ceny 4. prowadzenie negocjacji z wykonawcami 5. wezwanie do składania ofert 1. publiczne ogłoszenie o zamówieniu 2. złożenie przez wykonawców dokumentów dopuszczających do postępowania 3. zamawiający prowadzi dialog z wybranymi przez siebie wykonawcami 4. wezwanie do składania ofert 1. publiczne ogłoszenie o zamówieniu wraz z opisem przedmiotu zamówienia 2. składanie ofert źródło: UBIK BC,

50 Porównanie trybów zamówień Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny Przetarg nieograniczony Zastosowanie do zakupów oprogramowania Zakup oprogramowania stworzonego bezpośrednio przez wykonawcę; oprogramowanie możliwe do zakupu przez nieograniczoną liczbę odbiorców na zasadzie udzielenia licencji przez wykonawcę a więc bez przekazania autorskich praw majątkowych. Zakup oprogramowania stworzonego przez wykonawcę z uwzględnieniem specyficznych potrzeb zamawiającego ; oprogramowanie szyte na klienta i mające relatywnie wąski krąg odbiorców; Zakup gotowego ogólnodostępnego oprogramowania oprogramowanie z półki W związku z zachowaniem przez W związku z tym możliwe jest wykonawcę autorskich praw majątkowych wykupienie autorskich praw do programu, wszelkie usługi związane majątkowych do oprogramowania, z ingerencją w kod (modyfikacja, rozwój, a co za tym idzie w perspektywie rozszerzenie licencji) mogą być świadczone umożliwia konkurencyjność wyłącznie przez wykonawcę; w przypadku zamawiania usług w konsekwencji usługi o charakterze serwisowych. serwisowym/asysty technicznej są zamawiane w trybie z wolnej ręki. Inne Tryb możliwy do zastosowania przy zakupie oprogramowania już istniejącego, co do którego charakteru zamawiający jest zdecydowany a oprogramowanie takie jest oferowane przez kilku wykonawców Tryb umożliwiający zakup oprogramowania przez zamawiającego który ma jedynie ogólną koncepcję systemu bez uszczegółowienia; prowadzenie dialogu z wykonawcami prowadzi do przedstawienia mu różnych koncepcji wykonania oprogramowania Tryb umożliwia zakup oprogramowania, które nie charakteryzuje się szczególnymi właściwościami (systemy operacyjne, programy antywirusowe) źródło: UBIK BC,

51 Szukanie alternatywy przynosi wymierne oszczędności Element Produkty firmy A Zestaw firmy B system operacyjny dla serwerów Serwer w wersji Enterprise Serwer w wersji Enterprise praca grupowa Serwer pracy grupowej Serwer pracy grupowej zarządzanie systemami Narzędzia do zarządzania Narzędzia do zarządzania system operacyjny dla desktopów OS Professional OS Professional lub Linux Enterprise Desktop aplikacje biurowe Office w wersji Professional Office dla Windows lub Linux webowe narzędzia pracy Portal Server Teaming Server $ 000 $289/użytk./rok licencja dożywotnia licencja Enterprise: $406/użytk./rok 72 euro (serwery w cenie) lub + każdy dodatkowy serwer za 1000 USD dzierżawa/maintenance 54 euro/rok $ 00 51

52 Szukanie alternatywy przynosi wymierne oszczędności 52

53 Dziękuję!

54

Produkt czy funkcjonalność? Praktyka zamówień publicznych z perspektywy dostawcy oprogramowania

Produkt czy funkcjonalność? Praktyka zamówień publicznych z perspektywy dostawcy oprogramowania Produkt czy funkcjonalność? Praktyka zamówień publicznych z perspektywy dostawcy oprogramowania Jarosław Kowalski Prezes Zarządu jkowalski@novell.pl Całe spektrum dostawców w Polsce 2 Państwo podmiot czy

Bardziej szczegółowo

OS2 rola open source i otwartych standardów w wyrównywaniu szans. Jarosław Kowalski Novell

OS2 rola open source i otwartych standardów w wyrównywaniu szans. Jarosław Kowalski Novell OS2 rola open source i otwartych standardów w wyrównywaniu szans Jarosław Kowalski Novell Rola szkoły w przygotowaniu uczniów do współczesnych wyzwań w szybko zmieniającym się świecie. 2 Trendy w rozwoju

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław 1/5 Poznań, 11.09.2012 r. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji zaczyna się od przetargów

Informatyzacja administracji zaczyna się od przetargów Projekt "Prawidłowe i transparentne przetargi publiczne na narzędzia informatyczne" jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstei i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie gotowe

Oprogramowanie gotowe Oprogramowanie gotowe Przegląd modeli tworzenia, dostarczania i licencjonowania, czyli o czynnikach ryzyka przy zamawianiu software'u Jarosław Kowalski Konferencja PIIT Oprogramowanie standardowe i systemy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa 1/5 Poznań, 10.09.2012 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa 1/5 Poznań, 31.07.2012 r. OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 47a 42-800 Kalisz [dalej: Zamawiający ]

Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 47a 42-800 Kalisz [dalej: Zamawiający ] 1/5 Poznań, 16 kwietnia 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy ul. Staszica 47a 42-800 Kalisz [dalej: Zamawiający ] INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215080-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2017/S 107-215080 Sprostowanie

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO ZAMAWIAĆ SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA PERSPEKTYWA OBSERWATORA

JAK PRAWIDŁOWO ZAMAWIAĆ SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA PERSPEKTYWA OBSERWATORA Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FWiOO) JAK PRAWIDŁOWO ZAMAWIAĆ SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA PERSPEKTYWA OBSERWATORA AGATA MICHAŁEK-BUDZICZ ul. Staszica 25/8, 60-524 Poznań, tel.: +48.

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie [dalej: Zamawiający ] ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa fax (077) 448 99 17

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie [dalej: Zamawiający ] ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa fax (077) 448 99 17 1/5 Poznań, 28 lipca 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie [dalej: Zamawiający ] ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa fax (077) 448 99 17 INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku [dalej: Zamawiający ] ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok

Uniwersytet w Białymstoku [dalej: Zamawiający ] ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok 1/6 Poznań, 11.12.2012 r. Uniwersytet w Białymstoku [dalej: Zamawiający ] ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie narzędzi IT w rządowej administracji publicznej. Prezentacja wyników

Wykorzystanie narzędzi IT w rządowej administracji publicznej. Prezentacja wyników 1 1 1 Wykorzystanie narzędzi IT w rządowej administracji publicznej Prezentacja wyników Warszawa, wrzesień 2010 2 Struktura próby The Benchmarking database is updated once a year ankieta on-line, luty

Bardziej szczegółowo

Przetargi na zakup oprogramowania

Przetargi na zakup oprogramowania Przetargi na zakup oprogramowania czy da się pogodzić wymogi opisu funkcjonalnego i zapewnienia równego traktowania dostawców z celami zamawiającego? 2 AGENDA Prezentacja raportu Przykłady SIWZ Wnioski

Bardziej szczegółowo

Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa

Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa 1/5 Poznań, 13.05.2013 r. Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 166-274717. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 166-274717. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE 30/08/2012 S166 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie - Procedura otwarta I. II. IV. V. VI. PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 166-274717 Sekcja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Agnieszka Adach-Nerwińska

Opis przedmiotu zamówienia. Agnieszka Adach-Nerwińska Opis przedmiotu zamówienia Agnieszka Adach-Nerwińska GWW Legal CZERWIEC 2016 Opis przedmiotu zamówienia art. 29 ust. 1 PZP Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób: jednoznaczny, wyczerpujący, za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach [dalej: Zamawiający ] al. IX Wieków Kielc 25-516 Kielce

Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach [dalej: Zamawiający ] al. IX Wieków Kielc 25-516 Kielce 1/5 Poznań, 25.04.2013 r. Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach [dalej: Zamawiający ] al. IX Wieków Kielc 25-516 Kielce INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Agencja Mienia Wojskowego [dalej: Zamawiający ] ul. Nowowiejska 26A 00-911 Warszawa ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO PRZETARGU

Agencja Mienia Wojskowego [dalej: Zamawiający ] ul. Nowowiejska 26A 00-911 Warszawa ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO PRZETARGU 1/5 Poznań, 4 marca 2011 r. Agencja Mienia Wojskowego [dalej: Zamawiający ] ul. Nowowiejska 26A 00-911 Warszawa ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO PRZETARGU Działając w imieniu Fundacji Wolnego

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Olsztynie [dalej: Zamawiający ] ul. Dworcowa Olsztyn fax (089)

Izba Celna w Olsztynie [dalej: Zamawiający ] ul. Dworcowa Olsztyn fax (089) 1/5 Poznań, 10 czerwca 2010 Izba Celna w Olsztynie [dalej: Zamawiający ] ul. Dworcowa 1 10-413 Olsztyn fax (089) 539 70 16 INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? 1 Agenda Dlaczego licencje Volumenowe są lepsze? Które licencje Volumenowe są najtańsze dla mojej organizacji? Jak dobrze i tanio kupić w Select Plus? Dlaczego i

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Informatycznych [dalej: Zamawiający ] ul. Rtm.Witolda Pileckiego 63 02 781 Warszawa

Centrum Projektów Informatycznych [dalej: Zamawiający ] ul. Rtm.Witolda Pileckiego 63 02 781 Warszawa 1/5 Poznań, 03.04.2013 r. Centrum Projektów Informatycznych [dalej: Zamawiający ] ul. Rtm.Witolda Pileckiego 63 02 781 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa 1/5 Poznań, 30 marca 2011 r. Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Licencje: korporacyjna, edukacyjna i dla administracji

Bardziej szczegółowo

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego:

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego: Załącznik 13.3.1 Lista sprawdzająca poprawność zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu usług terminalowych - postępowanie zakończone

Rozbudowa systemu usług terminalowych - postępowanie zakończone Źródło: http://bip.urzadpracy.pl/bip/zamowienia-publiczne/2006/41,rozbudowa-systemu-uslug-terminalowych-postepowanie-zakonczone.html Wygenerowano: Wtorek, 5 stycznia 2016, 17:29 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Godziny pracy: Strona internetowa: rubryka Ogłoszenia/Zamówienia do 30 tys. euro NIP:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Godziny pracy: Strona internetowa:  rubryka Ogłoszenia/Zamówienia do 30 tys. euro NIP: CUPT/DO/OZ//43/1/AB/16 ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa Tel.: (0-22) 262 05 00 Faks: (0-22) 262 05 01 e-mail: zampub@cupt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA 1/5 Poznań, 12 października 2011 r. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach [dalej: Zamawiający ] ul. Jagiellońska 25, pokój nr 230 40-032 Katowice INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r.

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy Katowice: Zakup licencji oprogramowania firmy Adobe w ramach umów

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Kraków: Wykonanie i wdrożenie oprogramowania zarządzającego na potrzeby Centrum

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 23 maja 2006 r. Arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 23 maja 2006 r. Arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-1474/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 23 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Elżbieta Maria Ciesielska Arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz Honorata

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

201Ę-04-23. Warszawa,dnia. 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika. Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014

201Ę-04-23. Warszawa,dnia. 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika. Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 Przedmiot Warszawa,dnia 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA 21 NrV/... 201Ę-04-23 /14 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W związku

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie [dalej: Zamawiający ] Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie [dalej: Zamawiający ] Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa 1/5 Poznań, 24 marca 2011 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie [dalej: Zamawiający ] Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa WNIOSEK O WYJAŚNIENIE I SYGNALIZACJA W ZAKRESIE OGŁOSZONEGO PRZETARGU Działając

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa 1/6 Poznań, 24 maja 2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości [dalej: Zamawiający ] Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP).

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). Ministerstwo Finansów Departament Finansów Resortu [dalej: Zamawiający ] ul. Świętokrzyska 12, pok. 408 00-916 Warszawa faks 022 694 52 68; e-mail: wzp@mofnet.gov.pl 1/5 Poznań, 8 kwietnia 2010 r. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI RAPORT KOŃCOWY

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI RAPORT KOŃCOWY RAPORT KOŃCOWY z realizacji umowy nr 6/Infostrategia/MAC/UW-UR/13 z dnia 22.08.2013 r. na udzielenie wsparcia doradczego beneficjentom projektów szerokopasmowych realizowanych w ramach działania 8.3 Programu

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie opublikowane w BZP Numer ogłoszenia: 119873-2011; data zamieszczenia: 20.04.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. I:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne

Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok [dalej: Zamawiający ]

Wójt Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok [dalej: Zamawiający ] 1/5 Poznań, 16 kwietnia 2010 r. Wójt Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 Santok [dalej: Zamawiający ] INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różny sprzęt komputerowy 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różny sprzęt komputerowy 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380548-2016:text:pl:html -Warszawa: Różny sprzęt komputerowy 2016/S 210-380548 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Identity Management w Red Hat Enterprise Portal Platform. Bolesław Dawidowicz

Identity Management w Red Hat Enterprise Portal Platform. Bolesław Dawidowicz Identity Management w Red Hat Enterprise Portal Platform Związany z projektem GateIn (wcześniej JBoss Portal) od 2006r. Obecnie pełni rolę GateIn Portal Project Lead (razem z Julien Viet z exo) Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.* 1 2 3 1. Microsoft Windows 7 minimum w wersji Professional

Bardziej szczegółowo

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie Agnieszka Skorupka Key Account Manager Piotr Szewczuk Starszy Konsultant Misja Ludzie Oferta Poprzez

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa 1/5 Poznań, 30 marca 2011 r. Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy [dalej: Zamawiający ] ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP).

2. nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). 1/5 Poznań, 20 maja 2010 r. Centralny Zarząd Służby Więziennej [dalej: Zamawiający ] ul. Rakowiecka 37A 02-521 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:454616-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2016/S 248-454616 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości [dalej: Zamawiający ] ul. Kazimierza Kordylewskiego 11 31-542 Kraków fax (012) 376 91 00

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości [dalej: Zamawiający ] ul. Kazimierza Kordylewskiego 11 31-542 Kraków fax (012) 376 91 00 1/5 Poznań, 10.09.2010 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości [dalej: Zamawiający ] ul. Kazimierza Kordylewskiego 11 31-542 Kraków fax (012) 376 91 00 INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Dot. postępowania na dostawę sprzętu informatycznego dla Izby Celnej w Olsztynie

Dot. postępowania na dostawę sprzętu informatycznego dla Izby Celnej w Olsztynie IZBA CELNA W OLSZTYNIE ul. Dworcowa 1, 10-413 Olsztyn Tel.: Centrala: (089) 539-70-68 Sekretariat I: (089) 539-70-10, fax. 539-70- 11 Sekretariat II: (089) 539-70-15, fax: 539-70- 16 www.olsztyn.ic.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. [dalej: Zamawiający ] ul. Kilińskiego 16 87-800 Włocławek fax (054) 232 56 15

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. [dalej: Zamawiający ] ul. Kilińskiego 16 87-800 Włocławek fax (054) 232 56 15 1/5 Poznań, 28 maja 2010 r. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. [dalej: Zamawiający ] ul. Kilińskiego 16 87-800 Włocławek fax (054) 232 56 15 INFORMACJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sosnowiec: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 270918-2014; data zamieszczenia: 13.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania Wstęp do Informatyki Klasyfikacja oprogramowania Oprogramowanie komputerowe Funkcjonalność komputera jest wynikiem zarówno jego budowy, jak i zainstalowanego oprogramowania Komputer danej klasy znajduje

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 08.2010 roku. L.dz. DAG/ 382 /100/10

Szczecin, dnia 08.2010 roku. L.dz. DAG/ 382 /100/10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

Extranet narzędzie zapewniające kontrolę i usprawniające współpracę z oddziałami spółki oraz partnerami zewnętrznymi.

Extranet narzędzie zapewniające kontrolę i usprawniające współpracę z oddziałami spółki oraz partnerami zewnętrznymi. Extranet narzędzie zapewniające kontrolę i usprawniające współpracę z oddziałami spółki oraz partnerami zewnętrznymi. Andrzej Musiał Arkadiusz Wójcik Warszawa, 23.04.2009 Extranet jako narzędzie zapewniające

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego postępowania na każdym etapie procedury

CEL SZKOLENIA: uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego postępowania na każdym etapie procedury NAZWA SZKOLENIA: Przygotowanie zamówień publicznych na zakup systemów teleinformatycznych w tym sprzętu i oprogramowania komputerowego także typu open source. CEL SZKOLENIA: uzyskanie przez uczestników

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA 1/5 Poznań, 9 maja 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych [dalej: Zamawiający ] Do wiadomości: P. Michał Kosior ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:314579-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 2010/S 206-314579 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dniaq).o6.2o11 r. Dolwzy. postępowania IU/31 4/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K1201 1

Warszawa, dniaq).o6.2o11 r. Dolwzy. postępowania IU/31 4/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K1201 1 Warszawa, dniaq).o6.2o11 r. INSPEKTORAT UBROJENIA NrWI/. o;3 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dolwzy. postępowania IU/31 4/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K1201 1 W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej. Warszawa: Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej w roku 2015 Numer ogłoszenia: 202630 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

Prawo zamówień publicznych w zamówieniach IT

Prawo zamówień publicznych w zamówieniach IT Tomasz Filipowicz Prawo zamówień publicznych w zamówieniach IT Jednostki samorządu terytorialnego działają jako podmioty szeroko rozumianej administracji publicznej. W ramach swojej działalności wykonują

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo