Zamawiający: Instytut Rozwoju Miast adres: Kraków ul.cieszyńska 2, tel.012/ , fax 012/ NIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Instytut Rozwoju Miast adres: 30-015 Kraków ul.cieszyńska 2, tel.012/634 29 53, fax 012/633 94 05 NIP 677-22-01-345"

Transkrypt

1 Zamawiający: Instytut Rozwoju Miast adres: Kraków ul.cieszyńska 2, tel.012/ , fax 012/ NIP Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie w języku polskim strony internetowej, o nazwie REWITALIZACJA MIAST POLSKICH, zwanej dalej stroną www, na podstawie dostarczonych warunków opisanych w załącznikach nr , zgodnie z procedurą zamieszczoną w załączniku nr 2 wraz z serwisem publikującym mapy opartym na oprogramowaniu Arcgis Server v. 9.3 (licencja dostarczona zostanie przez Zamawiającego), b) umieszczenie i uruchomienie przez Wykonawcę strony www oraz serwisu publikującego mapy na wskazanym przez Zamawiającego serwerze, c) udostępnienie strony www oraz serwisu publikującego mapy, w publicznej sieci internet osobom trzecim od dnia odbioru ww. serwisów przez Zamawiającego, pod adresem (domeną) wskazaną przez Zamawiającego, zapewniające jednakową czytelność w takich przeglądarkach jak: IE, Firefox, Netscape oraz Mozilla; d) dostarczenie przejrzystego, funkcjonalnego systemu CMS (Content Management System = System Zarządzania Treścią), tj. zestawu aplikacji internetowych, wyposażonego w polski interfejs zgodnego z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 3, e) dostarczenie instrukcji obsługi CMS; f) dostarczenie instrukcji konfiguracji CMS; g) przeszkolenie w obsłudze CMS 2 osób wskazanych przez Zamawiającego szkolenie zostanie przeprowadzone w Krakowie, z wykorzystaniem infrastruktury znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego po odbiorze systemu CMS przez Zamawiającego; h) udostępnienie CMS wskazanym przez Zamawiającego osobom; i) świadczenie usług serwisu CMS, według zasad określonych w załączniku nr 4, j) przeniesienie autorskich praw majątkowych do strony, a także użytych do jego wykonania materiałów, na polach eksploatacji określonych w umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ; k) udzielenie licencji dla systemu CMS oraz serwisu publikującego mapy, nieograniczonych czasowo i terytorialnie, na warunkach określonych w umowie. 2. Przygotowana strona www powinna zawierać: a. linki do stron Partnerów projektu, b. logotypy Partnerów projektu, dostarczone przez Zamawiającego, c. galerię zdjęć z organizowanych konferencji, seminariów, spotkań, stworzoną w oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego d. interfejs umożliwiający przeszukiwanie poszczególnych, wymienionych w załącznikach baz danych, e. mapę strony WWW 3. Przygotowana strona www powinna spełniać następujące parametry techniczne: a. technologia XHTLM 1.0, PHP, CGI, SQL, Postgrade, JAVASCRIPT, 1

2 b. dopuszczalne rozwiązania oparte na OPENSOURCE oraz flash 8.0 lub wyższe z odpowiednią detekcją wersji flash, 2

3 Załącznik nr 1 Warunki brzegowe dotyczące układu strony Zasadniczym założeniem projektu musi być stworzenie prostego układu strony, o wyrazistej strukturze, umożliwiającej intuicyjne odnajdywanie poszczególnych elementów. Strona ma wyróżniać się poprzez przejrzysty układ i zastosowane elementy graficzne, ma być przyjazna dla użytkownika. Strona powinna zostać zaprojektowana w układzie zgodnym rysunkiem nr 1 i 2. 3

4 Rysunek 1. Strefowanie układu podstrona aktualności Rysunek 2. Strefowanie układu przykładowa podstrona z bazą danych 4

5 Załącznik nr 2 Harmonogram opracowania strony internetowej Lp. Zadanie Termin 1. Przekazanie materiałów niezbędnych do wykonania strony Do 3 dni od podpisania umowy 2. Określenie parametrów technicznych serwerów, na których zainstalowane będą wskazane w specyfikacji serwisy 3. Zaimplementowanie dostarczonego przez Zamawiającego projektu graficzno-funkcjonalnego strony WWW oraz włączenie do serwisu dostarczonych przez Zamawiającego treści 4. Przedstawienie w siedzibie Zamawiającego opracowanego serwisu (wersja beta) 5. Wprowadzenie korekt, wynikających z przeprowadzonej prezentacji oraz przekazanie skorygowanego projektu strony www 6. umieszczenie i uruchomienie przez Wykonawcę strony www na wskazanym przez Zamawiającego serwerze 7. przeszkolenie w obsłudze CMS jednej osoby wskazanej przez Zamawiającego szkolenie zostanie przeprowadzone w Krakowie oraz przekazanie instrukcji obsługi 8. udostępnienie strony www w publicznej sieci internet osobom trzecim Do 2 tygodni od daty podpisania umowy Do 2 miesięcy od daty podpisania umowy Do 7 dni od zakończenia etapu 3. Do 3 tygodni od zakończenia etapu 4. Do 2 tygodni od zakończenia etapu 5. Do 2 tygodni od zakończenia etapu

6 Załącznik nr 3 Wymagania dotyczące systemu CMS System CMS (Content Management System = System Zarządzania Treścią), tj. zestaw aplikacji internetowych, wyposażonego w polski interfejs pozwalać powinien na: samodzielne, bieżące zarządzanie treścią, przygotowanie i publikację treści w języku polskim, bieżącą aktualizację i rozbudowę strony www przez osoby posiadające podstawowe umiejętności obsługi komputera, modyfikację i dodawanie nowych materiałów za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, tworzenie dokumentów przy pomocy intuicyjnego edytora, niewymagające od redaktorów znajomości języka html (edytor powinien umożliwiać redaktorom wygodny mechanizm przenoszenia treści ze sformatowanych w popularnych formatach biurowych plików tekstowych, jak również edycję wstawianego dokumentu w formacie html), wysyłanie newslettera/biuletynu, zarówno w formacie html jak i pdf do wydruku, wyszukiwanie treści na stronie www, generowania dokumentów/stron w wersji do druku, obsługę z wielu przeglądarek internetowych, dostęp do systemu CMS z poziomu przeglądarki internetowej, możliwość bezpiecznej autoryzacji osób uprawnionych, logujących się do niego przy pomocy przeglądarki internetowej, równoczesną obsługę przez minimum pięć osób, blokowanie możliwości edycji danej strony w czasie, kiedy inna osobą już ją edytuje, przyznawanie uprawnień dostępu na zróżnicowanych poziomach, tworzenie statystyk zarówno dla całej strony www, jak i poszczególnych jej działów i podstron (przynajmniej: ilość wejść na stronie, ilość indywidualnych użytkowników, rodzaj używanej przeglądarki, lokalizacja użytkowników na podstawie adresu IP, inne) - zewnętrzne (tzn. dotyczące aktywności zewnętrznych użytkowników), jak i wewnętrzne (dotyczące aktywności administratorów i redaktorów oraz innych osób z zespołu redaktorskiego (każda strona powinna mieć swoją historię edycji), tworzenie i zarządzanie repozytorium plików dostęp do plików umieszczanych na stronie www, tj. możliwość dodawania nowych, usuwania zbędnych plików, a także podmiany plików, które powinny być gromadzone w sposób pozwalający na swobodne ich przeglądanie, katalogowanie i sortowanie, niezawodny, automatyczny system archiwizowania strony www wraz z opublikowanymi informacjami i udostępnionymi za jej pośrednictwem plikami oraz tworzenia kopii na nośnikach zewnętrznych; połączenie treści zgromadzonych na stronie www, z serwisem opracowanym na bazie dostarczonej licencji ArcGIS Server 9.3, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w załączniku nr 3. Świadczenie usług serwisu polegać będzie na: 6

7 udzielaniu porad telefonicznych osobom wskazanym przez Zamawiającego w zakresie obsługi CMS (porady udzielane będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach ) w okresie dwóch miesięcy od dnia odbioru strony www i sytemu CMS przez Zamawiającego, usuwanie usterek i błędów ujawnionych w toku eksploatacji systemu CMS nieprawidłowości w działaniu jednej lub wielu funkcji CMS, od dnia odbioru strony www i sytemu CMS przez Zamawiającego do 31 grudnia 2010 r. udzielaniu porad telefonicznych osobom wskazanym przez Zamawiającego w zakresie obsługi serwisu publikującego mapy (porady udzielane będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach ) w okresie miesiąca od dnia odbioru serwisu przez Zamawiającego, usuwanie usterek i błędów ujawnionych w toku eksploatacji serwisu publikującego mapy od dnia odbioru serwisu przez Zamawiającego do 31 grudnia 2010 r. 7

8 Załącznik nr 4 Struktura zawartości strony internetowej Strona internetowa ma powstać w oparciu o zaprezentowaną poniżej strukturę. Dopuszczalne jest skrócenie nazw zawartych w poszczególnych pozycjach menu, o ile nowe nazwy będą oddawały istotę poruszanego problemu. Zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Szczegółowy opis zawartości poszczególnych podstron został zawarty w załącznikach wskazanych na rysunku nr 3. Rysunek 3. Struktura zawartości strony internetowej Rewitalizacja miast polskich 8

9 Załącznik nr 4.1. Publikacje książkowe poświęcone rewitalizacji W ramach podstrony należy stworzyć mechanizm pozwalający na załączanie informacji o nowowydanych pozycjach poświęconych problematyce rewitalizacji. Formatka danych dotyczących każdej książki obejmie takie informacje jak: 1. imię i nazwisko autora lub autorów 2. tytuł książki, 3. krótki abstrakt, 4. nazwę wydawnictwa, 5. rok wydania, 6. miejsce wydania 7. liczbę stron. Formatka wyświetlania musi zawierać formułę rozwinięcia zawartości do pełnego obszaru informacji o pozycji. Warunkiem podstawowym jest zawarcie w podstawowym widoku pozycji nr 1 i 2 oraz części pozycji 3. Załącznik nr 4.2. Artykuły prasowe W ramach podstrony należy stworzyć mechanizm pozwalający na załączanie informacji o artykułach prasowych poświęconych problematyce rewitalizacji. Formatka danych dotyczących publikowanych artykułów obejmie takie informacje jak: 1. nazwę gazety 2. tytuł artykułu, 3. imię i nazwisko autora lub autorów 4. krótki abstrakt, 5. datę publikacji [dd-mm-rrrr], 6. miejsce publikacji, 7. nazwę miasta, 8. w bazie powinno pojawić się również pole z nr TERYT, które nie powinno się jednak wyświetlać. Formatka wyświetlania musi zawierać formułę rozwinięcia zawartości do pełnego obszaru informacji o pozycji. Warunkiem podstawowym jest zawarcie w podstawowym widoku pozycji nr 2 i 3 oraz części pozycji 4. Załącznik nr 4.3. Aktualności poświęcone problematyce rewitalizacji W ramach podstrony należy stworzyć mechanizm pozwalający na załączanie informacji o pojawiających się aktualnych istotnych informacjach poświęconych problematyce rewitalizacji. Mogą to być informacje o zmianach w przepisach prawa, prowadzonych konsultacjach społecznych, opublikowaniu wyników konkursów itp. Formatka danych dotyczących publikowanych artykułów obejmie takie informacje jak: 1. opis problemu (one liner), 2. imię i nazwisko autora lub autorów 3. krótki abstrakt, 9

10 4. źródło publikacji, 5. datę publikacji [dd-mm-rrrr], 6. miejsce publikacji, 7. w bazie powinno pojawić się również pole z nr TERYT, które nie powinno się jednak wyświetlać. Formatka wyświetlania musi zawierać formułę rozwinięcia zawartości do pełnego obszaru informacji o pozycji. Warunkiem podstawowym jest zawarcie w podstawowym widoku pozycji nr 1 i 2 oraz części pozycji 3. Załącznik nr 4.4. Konferencje W ramach podstrony należy stworzyć mechanizm pozwalający na załączanie informacji o mających się odbyć konferencjach, seminariach lub warsztatach poświęconych problematyce rewitalizacji. Formatka danych dotyczących planowanych spotkań obejmie takie informacje jak: 1. tytuł konferencji, 2. organizator 3. krótki abstrakt, 4. miejsce spotkania, 5. datę spotkania [dd-mm-rrrr], 6. w bazie powinno pojawić się również pole z nr TERYT miasta, w którym odbędzie się spotkanie, które nie powinno się jednak wyświetlać. Formatka wyświetlania musi zawierać formułę rozwinięcia zawartości do pełnego obszaru informacji o pozycji. Warunkiem podstawowym jest zawarcie w podstawowym widoku pozycji nr 1,2 i 4 oraz części pozycji 3. Załącznik nr 4.5. Wyniki wykonanej ankiety W ramach podstrony zaprezentowane zostaną w formie tekstu uzupełnionego mapami i zdjęciami wyniki przeprowadzonej w miastach ankiety. Załącznik nr 4.6. Wykaz realizowanych projektów rewitalizacji W ramach podstrony należy stworzyć mechanizm pozwalający na załączanie informacji o realizowanych projektach stanowiących przykład dobrych praktyk. Zakres danych prezentowanych w ramach podstrony zawiera poniższa tabela. Tabela 1. Zakres danych przewidzanych do wyświetlenia w ramach podstrony wykaz realziownaych projektów rewitalizacji. Lp. Nazwa pola Opis 1. Nazwa projektu Nazwa cytowanego przykładu max. 15 słów 2. Data rozpoczęcia (dzień/miesiąc/rok) np. 12/01/ Data zakończenia (dzień/miesiąc/rok) 4. Województwo wg słownika 5. Powiat wg słownika 6. Gmina wg słownika 10

11 Lp. Nazwa pola Opis 7. Typ obszaru wg słownika 8. Wprowadzenie Tekst nieprzekraczający 256 znaków 9. Streszczenie Tekst obejmujący 300 słów 10. Instytucja wdrażająca Nazwa podmiotu zarządzającego programem 11. Osoba kontaktowa Imię Nazwisko 12. Pełniona funkcja Pole tekstowe 13. Telefon Link do strony www Formatka wyświetlania musi zawierać formułę rozwinięcia zawartości do pełnego obszaru informacji o pozycji. Warunkiem podstawowym jest zawarcie w podstawowym widoku pozycji nr 1 i 10 oraz części pozycji 9. Załącznik nr 4.7. Geoprzestrzenna przeglądarka miast Strona wypełniona zostanie tekstem oraz uzupełniona zdjęciami prezentującymi możliwości przeglądarki. W ramach podstrony należy stworzyć mechanizm przekierowania strony do adresu pod, którym wyświetlana będzie przeglądarka. Należy zatem stworzyć atrakcyjny wizualnie przycisk i umieścić go w miejscu łatwym do odnalezienia przez internautę. Szczegółowy opis zawartości geoprzestrzennej przeglądarki stanowi osobny załącznik, będący przedmiotem równolegle prowadzonego postępowania przetargowego. Załącznik nr 4.8. Księgarnia Strona wypełniona zostanie tekstem oraz uzupełniona zdjęciami prezentującymi publikowane przez Instytut Rozwoju Miast książki poświęcone rewitalizacji. W ramach podstrony należy stworzyć mechanizm przekierowania strony do adresu pod, którym znajduje się strona wydawnicza Instytutu. Załącznik nr 4.9. Słownik pojęć Podstrona ma zostać wyposażona w aplikację umożliwiająca wprowadzania, modyfikowanie i wyświetlanie słownika pojęć związanych z rewitalizacją. Podstrona powinna zostać podzielona na dwie części. W górnej powinien zostać umieszczony mechanizm wyszukujący hasła wg następujących kryteriów: 1. pierwsza litera hasła, 2. typ obszaru (wg. słownika: a) blokowiska, b) dzielnice przedwojenne, c) krajobraz, 4) obszary poprzemysłowe i powojskowe), 3. hasło (możliwe do przeszukiwania przy użyciu symboli wieloznacznych). W dolnej części powinna wyświetlać się bądź lista haseł (wariant I dokonanej selekcji) lub treść definicji (wariant II dokonanej selekcji) Tabela 2. Zakres danych przewidzianych gromadzenia w ramach podstrony Słownik pojęć Lp. Nazwa pola 1. Typ obszaru 11

12 2. Hasło 2. Treść definicji 3. Źródło (autor hasła lub odnośnik do cytowanej publikacji) 4. Data wprowadzenia Załącznik nr Baza dobrych praktyk Podstrona ma zostać wyposażona w aplikację umożliwiającą wprowadzanie, modyfikowanie i wyświetlanie zestawień i pojedynczych rekordów dobrych praktyk związanych z rewitalizacją. Podstrona powinna zostać podzielona na dwie części. W górnej powinien zostać umieszczony mechanizm wyszukujący selekcjonujący wg następujących kryteriów: 1. nazwa projektu, 2. typ obszaru (wg. słownika: a) blokowiska, b) dzielnice przedwojenne, c) krajobraz, 4) obszary poprzemysłowe i powojskowe), 3. województwo. Zakres danych prezentowanych w ramach podstrony zawiera poniższa tabela. Podstrona baza dobrych praktyk będzie archiwum dla pozycji z podstrony wykaz realizowanych projektów rewitalizacyjnych. Tabela 3. Zakres danych przewidzianych do wyświetlenia w ramach podstrony wykaz realizowanych projektów rewitalizacji. Lp. Nazwa pola Opis 1. Nazwa projektu Nazwa cytowanego przykładu max. 15 słów 2. Data rozpoczęcia (dzień/miesiąc/rok) np. 12/01/ Data zakończenia (dzień/miesiąc/rok) 4. Województwo wg słownika 5. Powiat wg słownika 6. Gmina wg słownika 7. Typ obszaru wg słownika 8. Wprowadzenie Tekst nieprzekraczający 256 znaków 9. Streszczenie Tekst obejmujący 300 słów 10. Instytucja wdrażająca Nazwa podmiotu zarządzającego programem 11. Osoba kontaktowa Imię Nazwisko 12. Pełniona funkcja Pole tekstowe 13. Telefon Link do strony www Załącznik nr Bibliografia W ramach podstrony należy stworzyć mechanizm pozwalający na załączanie informacji o zgromadzonych notach bibliograficznych. Podstrona powinna zostać podzielona na dwie części. W górnej powinien zostać umieszczony mechanizm wyszukujący selekcjonujący wg następujących kryteriów: 1. tytuł pozycji, 2. autor (nazwisko), 3. typ obszaru (wg. słownika: a) blokowiska, b) dzielnice przedwojenne, c) krajobraz, 4) obszary poprzemysłowe i powojskowe), 12

13 4. miasto. Zakres danych prezentowanych w ramach podstrony zawiera poniższa tabela. Podstrona baza dobrych praktyk będzie archiwum dla pozycji z podstrony publikacje książkowe poświęcone rewitalizacji. Tabela 4. Zakres danych niezbędny do budowy baz danych Bibliografia Lp. Nazwa pola Opis Słownik/typ daty Rewitalizacja Miasto Autor W polu wskazana zostaje grupa typologiczna wg. przyjętego słownika W polu wskazana zostaje grupa typologiczna wg przyjętego słownika W polu wpisane zostaje Imię i Nazwisko autora publikacji lub w przypadku pracy zbiorowej imię i nazwisko redaktora 1) blokowisk, 2) dzielnic przedwojennych, 3) krajobrazu, 4) obszarów poprzemysłowych i powojskowych 1) duże 2) małe 3) średnie Imię Nazwisko Imię Nazwisko (red.) Tytuł Pole zawiera tytuł publikacji Pole tekstowe Miejsce wydania Nazwa miejscowości. W przypadku kilku miejscowości, kolejne należy Pole tekstowe przedzielić przecinkiem Wydawnictwo Nazwa wydawnictwa Pole tekstowe Rok wydania rrrr Numer wydania Pole tekstowe Abstrakt Pole tekstowe Załącznik Format PDF Data wprowadzenia dd-mm-rrrr Wprowadził Imię i Nazwisko Załącznik nr Baza Lokalnych Programów Rewitalizacji W ramach podstrony należy stworzyć mechanizm pozwalający na załączanie informacji o zgromadzonych Lokalnych Programach Rewitalizacji. Podstrona powinna zostać podzielona na dwie części. W górnej powinien zostać umieszczony mechanizm wyszukujący selekcjonujący wg następujących kryteriów: 1. tytuł pozycji, 2. typ obszaru (wg. słownika: a) blokowiska, b) dzielnice przedwojenne, c) krajobraz, 4) obszary poprzemysłowe i powojskowe), 3. nazwa województwa, 4. maisto. Zakres danych prezentowanych w ramach podstrony zawiera poniższa tabela. Tabela 5. Zakres danych niezbędny do budowy baz danych Biblioteka LPR Lp. Nazwa pola Opis 0. Nr TERYT Numer zgodny z kodem GUS 1. Tytuł dokumentu Pole tekstowe 13

14 Lp. Nazwa pola Opis 2. Rok uchwalenia (dzień/miesiąc/rok) np. 12/01/ Typ obszaru wg słownika 4. Nazwa miasta wg słownika 5. Nazwa powiatu wg słownika 6. Nazwa województwa wg słownika 7. Data publikacji (dzień/miesiąc/rok) np. 12/01/ Linki Pole hypertekstowe 9. Dokument do pobrania Plik w formacie PDF lub doc Załącznik nr 4.13 Uczestnicy projektu Strona zawierać będzie informacje o podmiotach uczestniczących w projekcie oraz o osobach zaangażowanych w realizację projektu. Zatwierdzonym pomysłem do zaadaptowania na stronie jest stworzenie kostki ze zdjęciami osób uczestniczącymi w projekcie. Rysunek 4. Kostka ze zdjęciami osób uczestniczącymi w projekcie 14

15 Rysunek 5. Przykład strony strony eurocities Załącznik nr Cele projektu 15

16 W ramach podstrony zaprezentowane zostaną w formie tekstu uzupełnionego tabelami cele projektu. Załącznik nr 4.15 Efekty projektu Pod zakładką Efekty projektu, pojawią się trzy podstrony: 1. Publikacje 2. Konferencje 3. Praca doktorska Rysunek 6. Rozwinięcie struktury drzewa głównego menu dla pozycji Efekty projektu 16

17 Publikacje W ramach zakładki zaprezentowane będą w podziale przedmiotowym (problemy społeczne, gospodarcze, techniczne, administracyjne itp.) poszczególne pozycje książkowe wydane w ramach projektu wg następującej struktury: 1. strona tytułowa 2. abstrakt 3. spis treści 4. fragment treści wraz z przykładowym materiałem ilustracyjnym (wykres, mapa, zdjęcie). Konferencje W ramach zakładki zaprezentowane zostaną materiały z przeprowadzonych konferencji w podziale na konferencje Krakowską, Warszawską, która odbyła się w Szkole Głównej Handlowej oraz konferencję oraz I Kongres Rewitalizacji, który będzie miał miejsce w Krakowie. W ramach każdej konferencji zaprezentowane zostaną: 1. abstrakty referatów, 2. teksty wystąpień, 3. prezentacje Power point, 4. zapisy przeprowadzonych dyskusji, 5. zdjęcia. Praca doktorska W ramach zakładki zaprezentowana zostanie powstała w ramach projektu praca doktorska. Załącznik nr 4.16 Przeprowadzone konferencje, seminaria, warsztaty W ramach zakładki zaprezentowane zostaną materiały z przeprowadzonych konferencji w podziale na konferencje Krakowską, Warszawską, która odbyła się w Szkole Głównej Handlowej oraz konferencję oraz I Kongres Rewitalizacji, który będzie miał miejsce w Krakowie. Podstrona ta będzie stroną bazową, na którą będzie następowało przekierowanie ze strony efekty projektu w obrębie konferencje, warsztaty, seminaria. W ramach każdej konferencji zaprezentowane zostaną: 1. abstrakty referatów, 2. teksty wystąpień, 3. prezentacje Power point, 4. zapisy przeprowadzonych dyskusji, 5. zdjęcia. Załącznik nr Studia podyplomowe i szkolenia W ramach podstrony zaprezentowane zostaną w formie tekstu uzupełnionego tabelami, zdjęciami i schematami podstawowe założenia związane z procesem edukacji kadr zarządzających procesem rewitalizacji. 17

18 Na stronie zostaną zamieszczone linki do stron internetowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej, jako do instytucji, które zaoferują ofertę edukacyjną wypracowaną w ramach projektu. W załączniku nr 5 zestawiono oczekiwaną funkcjonalność serwisu. 18

Zamawiający: Instytut Rozwoju Miast adres: 30-015 Kraków ul.cieszyńska 2, tel.012/634 29 53, fax 012/633 94 05 NIP 677-22-01-345

Zamawiający: Instytut Rozwoju Miast adres: 30-015 Kraków ul.cieszyńska 2, tel.012/634 29 53, fax 012/633 94 05 NIP 677-22-01-345 Zamawiający: Instytut Rozwoju Miast adres: 30-015 Kraków ul.cieszyńska 2, tel.012/634 29 53, fax 012/633 94 05 NIP 677-22-01-345 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie w języku

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

U M O W A RGiM - 6/2009

U M O W A RGiM - 6/2009 U M O W A RGiM - 6/2009 Załącznik Nr 2 zawarta w dniu. pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP 642-000-97-26, którą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy wykonania strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy wykonania strony internetowej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz Nr sprawy: SM/AM/01/2014 Zapytanie ofertowe na stworzenie dwóch stron internetowych (każda w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej), dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ECS/ZP/100/2009 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Festiwalu Solidarności. Oznaczenie według

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SPóJNO~CI

INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SPóJNO~CI NARODOWA STRATEGIA SPóJNO~CI Gmina Lędziny ul. Lędzińska 55,43-143 Lędziny Tel. 32 2166 511, Fax 32 2166 508 NIP: 646-10-30-597 Lędziny, dnia 10.04.2015 ZAPYTANIEOFERTOWEO CENĘ nr 4/EI/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 146995-2011 z dnia 2011-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest budowa, hosting oraz obsługa techniczna strony internetowej Katedry Rybactwa

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (PROJEKT) 1. Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym, ul. Branickiego 9, Białystok,

UMOWA NR (PROJEKT) 1. Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym, ul. Branickiego 9, Białystok, UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w dniu... w Białymstoku, pomiędzy: 1. Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym, ul. Branickiego 9, 15-085 Białystok, NIP 966-206-84-73, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 Załącznik nr 1 Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi Nyskiego Księstwa Jezior i Gór Tel/fax. 77 4080588 Nysa, dn. 12.05.2016r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 na wykonanie strony

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Struktura i treść strony WWW

Struktura i treść strony WWW Struktura i treść strony WWW 1. Każda strona w witrynie ma zawierać: belka nawigacyjna górna zawierająca: linki społecznościowe; wyszukiwarkę; menu główne; nawigację okruszkową - breadcrumbs; stopkę zawierającą:

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Siedlisko, 03.02.2014r. Zapytanie ofertowe

Siedlisko, 03.02.2014r. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe I. Zamawiający: Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior Lokalna Grupa Działania, ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko, NIP 9252064582 REGON 080285747 Osoba uprawniona do kontaktu: Roksana

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Rozpoznanie cenowe. Stowarzyszenie Kraina św. Anny ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Rozpoznanie cenowe. Stowarzyszenie Kraina św. Anny ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Rozpoznanie cenowe Stowarzyszenie Kraina św. Anny ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice Stowarzyszenie Kraina św. Anny zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na wykonanie strony internetowej związanej

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: CMS

WellCommerce Poradnik: CMS WellCommerce Poradnik: CMS Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce które służą do zarządzania treścią - aktualnościami, stronami statycznymi i ankietami w Twoim sklepie internetowym.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 W KAMELEON.SQL 7.5.60 została dodana funkcjonalność klasy B2B (na tą funkcjonalność wymagana jest dodatkowa licencja, którą można wykupić w naszej firmie)

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B tel. (058) 306-54-78; faks (058) 303-20-00 ZAPYTANIE OFERTOWE

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B tel. (058) 306-54-78; faks (058) 303-20-00 ZAPYTANIE OFERTOWE _ ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zaprojektowania graficznego i utworzenia stron internetowych GWSH oraz dostawy systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami i wsparciem oraz

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 Łódź dn. 01.12.2010 r. Dotyczy: Projekt nr WND RPLD.04.03.00-00-022/10 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 1. ZAMAWIAJĄCY A&A Marketing Sp. z o.o. 90-063 Łódź ul. Piotrkowska 146 NIP:725 187 63 48 Regon: 473237879

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna na Zintegrowany System Zarządzania Stroną Firmy.

Oferta specjalna na Zintegrowany System Zarządzania Stroną Firmy. Toruń, dn. 05.03.2008 Oferta specjalna na Zintegrowany System Zarządzania Stroną Firmy. Oferta jest skierowana wyłącznie do klientów firmy WPP24 i portalu Płońsk24.pl. Oferta ma zasięg lokalny, skorzystać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE

Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. Informacje o Zamawiającym Gmina Jaworze ul. Zdrojowa 82 43-384 Jaworze tel. (+48) 33 817 21 95; 817 25 34; 817 28 13 fax + 48 33 817 28 71 NIP: 937-17-71-156 e-mail: sekretariat@jaworze.pl www.jaworze.pl

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O.

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. WERSJA NR 2 Strona 1 z 7 Spis treści 1. Opis ogólny... 3 2. Opis szczegółowy... 3 2.1 Strona główna.... 3 2.2 Podstrona

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika Nazwa firmy lub projektu: Ogólne informacje o firmie i branży: Prosimy w kilku słowach opisać Państwa firmę, rodzaj produktów lub usług, elementy charakterystyczne dla Państwa branży, jej specyfikę, opis

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ WORDPRESS

SYSTEMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ WORDPRESS SYSTEMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ WORDPRESS Małgorzata Mielniczuk System zarządzania treścią z angielskiego Content Management System w skrócie CMS jest oprogramowaniem ułatwiającym zarządzanie tworzonym serwisem

Bardziej szczegółowo

kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja intensys - agencja interaktywna www.intensys.pl tel. 880 100 187

kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja intensys - agencja interaktywna www.intensys.pl tel. 880 100 187 kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja Wstęp Nasz autorski system zarządzania treścią k-cms pozwala na intuicyjną edycję zawartości stron internetowych: dodawanie i modyfikowanie podstron, dodawanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu 1 z 14 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 2. STRONA GŁÓWNA PORTALU... 3 2.1. ELEMENTY STRONY GŁÓWNEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa Załącznik nr 2 do Umowy Nr... z dnia. 2012 r. Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa 1. Utworzenie i uruchomienie strony internetowej Projektu (serwisu/systemu zarządzania treścią) Utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści Załącznik nr 1 do Umowy o wykonanie i wdrożenie programu CMS nr... Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej Spis treści Główne założenia projektu...1 Zakres prac:...2 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać następujące elementy: 2. Formularz edycji profilu użytkownika (2 pkt.).

a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać następujące elementy: 2. Formularz edycji profilu użytkownika (2 pkt.). 1. Biblioteka aplikacja internetowa umożliwiająca użytkownikom rezerwowanie i wypożyczanie książek oraz administratorom edycję bazy książek i zarządzanie użytkownikami. a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Ełk, dnia 14.06.2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Powiat Ełcki zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU...

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU... Spis treści Uwierzytelnianie Użytkownika w serwisie... 3 1. LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 2. RESETOWANIE HASŁA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 3. WYLOGOWANIE UŻYTKOWNIKA Z SERWISU... 4 Edytor WebCorner

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH. na stworzenie strony internetowej projektu, sprawowanie nad nią nadzoru i jej aktualizację

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH. na stworzenie strony internetowej projektu, sprawowanie nad nią nadzoru i jej aktualizację Numer sprawy:24/01/2014/5.4.2/gjl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH Jedlnia - Letnisko, 24.01.2014 na stworzenie strony internetowej projektu, sprawowanie nad nią nadzoru i jej aktualizację w ramach

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA.

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. Michał Kwiatkowski Piotr Grzybowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II Konferencja

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Łódź, 03.01.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCA BUDOWY PORTALU INTERNETOWEGO w ramach Projektu Stworzenie wirtualnej czytelni czasopism, książek oraz publikacji naukowych wraz z inteligentną wyszukiwarką

Bardziej szczegółowo

Wymogi prawne dotyczące BIP CMS. Zasady funkcjonowania serwisu

Wymogi prawne dotyczące BIP CMS. Zasady funkcjonowania serwisu Od 2002 roku na wszystkie urzędy i nie tylko nałożono obowiązek utworzenia podmiotowych stron BIP (Biuletyn Informacji Publicznej). Kwestię ta regulowało rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.16.2015.10.JP) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

g) Zakładka/podstrona DRUKI DO POBRANIA zawierająca wzory druków, formularzy, wykaz aktualnie udostępnianych materiałów,

g) Zakładka/podstrona DRUKI DO POBRANIA zawierająca wzory druków, formularzy, wykaz aktualnie udostępnianych materiałów, Załącznik nr 1 do SIWZ modyfikacja z dnia 20.11.2014 r. Specyfikacja techniczna dotycząca utworzenia strony internetowej dla Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Leszno 02.05.2016 r. Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Zamawiający: Przedsiębiorstwo TRANS-MAR Katarzyna Marciniak Ul. Poznańska 31 64-100 Leszno 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej

Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej Szanowni Państwo Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej firmy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowym projektowaniu stron internetowych.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do umowy OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie serwisu internetowego dla Projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, w oparciu o system

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dwóch narzędzi promocyjnych, tj. opracowanie graficzne logo projektu oraz optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia podstron

Zasady tworzenia podstron Zasady tworzenia podstron Jeśli tworzysz rozbudowaną witrynę internetową z wieloma podstronami, za chwilę dowiesz się, jak dodawać nowe podstrony w kreatorze Click Web, czym kierować się przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników B a z a e k s p e r t ó w Projekt techniczny oraz powykonawcza dokumentacja techniczna Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników Białystok 2013 Dokument jest poufny i przeznaczony wyłącznie do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

1.2 Redakcja biuletynu - dział zawiera podstawowe informacje o

1.2 Redakcja biuletynu - dział zawiera podstawowe informacje o 1. Informacje o biuletynie 1.1 Mapa serwisu - dział zawiera informacje o strukturze systemu BIP. Wszystkie elementy menu uporządkowane są w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin NIP 9462387914 REGON 432663772 KRS 0000168509 e-mail: bonafides@op.pl Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zapytania 15/PN/D/Jab/2015 Zestaw aplikacji do promocji Centrum Badawczego PAN Konwersja Energii i Źródła Odnawialne W związku z realizacją projektu pt. Centrum Badawcze Polskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do Zaproszenia Nr zamówienia: MZK/02/2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 59951-2012 z dnia 2012-03-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Budowa strony internetowej promującej Projekt Strategiczny pt. Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego

Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego Jelenia Góra, dnia 31.10.2014 roku Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Biuletynu. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

OFERTA Biuletynu. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego OFERTA Biuletynu Informacji Oferta handlowa Publicznej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 1 Rzeszów, 30.11.2011r. Szanowni Państwo, Biuletyn Informacji Publicznej rozwijamy od ponad 7 lat. Wśród kilkuset

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy

Szczegółowy zakres rzeczowy Szczegółowy zakres rzeczowy I. Zamówienie obejmuje: 1. Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych systemów grzewczych zgodnie z pkt. II. 1. 2. Opracowanie bazy danych źródeł niskiej emisji zgodnie z pkt.

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Tel: (022) 57-92-509 fax: (022) 825-00-22 Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Warszawa dn. 31 sierpnia 2009 r. Do uczestników przetargu Dot. przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zakupionej usługi Wykonawca realizuję zaprojektowanie i wdrożenie interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Co nowego? łatwiejsze i bardziej intuicyjne wyszukiwanie; zawężanie wyników wyszukiwania za pomocą faset; możliwość personalizacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA CMS/Framework BF5.0

DOKUMENTACJA CMS/Framework BF5.0 Wstęp DOKUMENTACJA CMS/Framework BF5.0 Niniejsza dokumentacja poświęcona jest obsłudze Systemu Zarządzania Treścią, który uruchomiony został przy serwisie internetowym: [nazwa]. Logowanie do systemu odbywa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo