Zamawiający: Instytut Rozwoju Miast adres: Kraków ul.cieszyńska 2, tel.012/ , fax 012/ NIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Instytut Rozwoju Miast adres: 30-015 Kraków ul.cieszyńska 2, tel.012/634 29 53, fax 012/633 94 05 NIP 677-22-01-345"

Transkrypt

1 Zamawiający: Instytut Rozwoju Miast adres: Kraków ul.cieszyńska 2, tel.012/ , fax 012/ NIP Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie w języku polskim strony internetowej, o nazwie REWITALIZACJA MIAST POLSKICH, zwanej dalej stroną www, na podstawie dostarczonych warunków opisanych w załącznikach nr , zgodnie z procedurą zamieszczoną w załączniku nr 2 wraz z serwisem publikującym mapy opartym na oprogramowaniu Arcgis Server v. 9.3 (licencja dostarczona zostanie przez Zamawiającego), b) umieszczenie i uruchomienie przez Wykonawcę strony www oraz serwisu publikującego mapy na wskazanym przez Zamawiającego serwerze, c) udostępnienie strony www oraz serwisu publikującego mapy, w publicznej sieci internet osobom trzecim od dnia odbioru ww. serwisów przez Zamawiającego, pod adresem (domeną) wskazaną przez Zamawiającego, zapewniające jednakową czytelność w takich przeglądarkach jak: IE, Firefox, Netscape oraz Mozilla; d) dostarczenie przejrzystego, funkcjonalnego systemu CMS (Content Management System = System Zarządzania Treścią), tj. zestawu aplikacji internetowych, wyposażonego w polski interfejs zgodnego z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 3, e) dostarczenie instrukcji obsługi CMS; f) dostarczenie instrukcji konfiguracji CMS; g) przeszkolenie w obsłudze CMS 2 osób wskazanych przez Zamawiającego szkolenie zostanie przeprowadzone w Krakowie, z wykorzystaniem infrastruktury znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego po odbiorze systemu CMS przez Zamawiającego; h) udostępnienie CMS wskazanym przez Zamawiającego osobom; i) świadczenie usług serwisu CMS, według zasad określonych w załączniku nr 4, j) przeniesienie autorskich praw majątkowych do strony, a także użytych do jego wykonania materiałów, na polach eksploatacji określonych w umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ; k) udzielenie licencji dla systemu CMS oraz serwisu publikującego mapy, nieograniczonych czasowo i terytorialnie, na warunkach określonych w umowie. 2. Przygotowana strona www powinna zawierać: a. linki do stron Partnerów projektu, b. logotypy Partnerów projektu, dostarczone przez Zamawiającego, c. galerię zdjęć z organizowanych konferencji, seminariów, spotkań, stworzoną w oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego d. interfejs umożliwiający przeszukiwanie poszczególnych, wymienionych w załącznikach baz danych, e. mapę strony WWW 3. Przygotowana strona www powinna spełniać następujące parametry techniczne: a. technologia XHTLM 1.0, PHP, CGI, SQL, Postgrade, JAVASCRIPT, 1

2 b. dopuszczalne rozwiązania oparte na OPENSOURCE oraz flash 8.0 lub wyższe z odpowiednią detekcją wersji flash, 2

3 Załącznik nr 1 Warunki brzegowe dotyczące układu strony Zasadniczym założeniem projektu musi być stworzenie prostego układu strony, o wyrazistej strukturze, umożliwiającej intuicyjne odnajdywanie poszczególnych elementów. Strona ma wyróżniać się poprzez przejrzysty układ i zastosowane elementy graficzne, ma być przyjazna dla użytkownika. Strona powinna zostać zaprojektowana w układzie zgodnym rysunkiem nr 1 i 2. 3

4 Rysunek 1. Strefowanie układu podstrona aktualności Rysunek 2. Strefowanie układu przykładowa podstrona z bazą danych 4

5 Załącznik nr 2 Harmonogram opracowania strony internetowej Lp. Zadanie Termin 1. Przekazanie materiałów niezbędnych do wykonania strony Do 3 dni od podpisania umowy 2. Określenie parametrów technicznych serwerów, na których zainstalowane będą wskazane w specyfikacji serwisy 3. Zaimplementowanie dostarczonego przez Zamawiającego projektu graficzno-funkcjonalnego strony WWW oraz włączenie do serwisu dostarczonych przez Zamawiającego treści 4. Przedstawienie w siedzibie Zamawiającego opracowanego serwisu (wersja beta) 5. Wprowadzenie korekt, wynikających z przeprowadzonej prezentacji oraz przekazanie skorygowanego projektu strony www 6. umieszczenie i uruchomienie przez Wykonawcę strony www na wskazanym przez Zamawiającego serwerze 7. przeszkolenie w obsłudze CMS jednej osoby wskazanej przez Zamawiającego szkolenie zostanie przeprowadzone w Krakowie oraz przekazanie instrukcji obsługi 8. udostępnienie strony www w publicznej sieci internet osobom trzecim Do 2 tygodni od daty podpisania umowy Do 2 miesięcy od daty podpisania umowy Do 7 dni od zakończenia etapu 3. Do 3 tygodni od zakończenia etapu 4. Do 2 tygodni od zakończenia etapu 5. Do 2 tygodni od zakończenia etapu

6 Załącznik nr 3 Wymagania dotyczące systemu CMS System CMS (Content Management System = System Zarządzania Treścią), tj. zestaw aplikacji internetowych, wyposażonego w polski interfejs pozwalać powinien na: samodzielne, bieżące zarządzanie treścią, przygotowanie i publikację treści w języku polskim, bieżącą aktualizację i rozbudowę strony www przez osoby posiadające podstawowe umiejętności obsługi komputera, modyfikację i dodawanie nowych materiałów za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, tworzenie dokumentów przy pomocy intuicyjnego edytora, niewymagające od redaktorów znajomości języka html (edytor powinien umożliwiać redaktorom wygodny mechanizm przenoszenia treści ze sformatowanych w popularnych formatach biurowych plików tekstowych, jak również edycję wstawianego dokumentu w formacie html), wysyłanie newslettera/biuletynu, zarówno w formacie html jak i pdf do wydruku, wyszukiwanie treści na stronie www, generowania dokumentów/stron w wersji do druku, obsługę z wielu przeglądarek internetowych, dostęp do systemu CMS z poziomu przeglądarki internetowej, możliwość bezpiecznej autoryzacji osób uprawnionych, logujących się do niego przy pomocy przeglądarki internetowej, równoczesną obsługę przez minimum pięć osób, blokowanie możliwości edycji danej strony w czasie, kiedy inna osobą już ją edytuje, przyznawanie uprawnień dostępu na zróżnicowanych poziomach, tworzenie statystyk zarówno dla całej strony www, jak i poszczególnych jej działów i podstron (przynajmniej: ilość wejść na stronie, ilość indywidualnych użytkowników, rodzaj używanej przeglądarki, lokalizacja użytkowników na podstawie adresu IP, inne) - zewnętrzne (tzn. dotyczące aktywności zewnętrznych użytkowników), jak i wewnętrzne (dotyczące aktywności administratorów i redaktorów oraz innych osób z zespołu redaktorskiego (każda strona powinna mieć swoją historię edycji), tworzenie i zarządzanie repozytorium plików dostęp do plików umieszczanych na stronie www, tj. możliwość dodawania nowych, usuwania zbędnych plików, a także podmiany plików, które powinny być gromadzone w sposób pozwalający na swobodne ich przeglądanie, katalogowanie i sortowanie, niezawodny, automatyczny system archiwizowania strony www wraz z opublikowanymi informacjami i udostępnionymi za jej pośrednictwem plikami oraz tworzenia kopii na nośnikach zewnętrznych; połączenie treści zgromadzonych na stronie www, z serwisem opracowanym na bazie dostarczonej licencji ArcGIS Server 9.3, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w załączniku nr 3. Świadczenie usług serwisu polegać będzie na: 6

7 udzielaniu porad telefonicznych osobom wskazanym przez Zamawiającego w zakresie obsługi CMS (porady udzielane będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach ) w okresie dwóch miesięcy od dnia odbioru strony www i sytemu CMS przez Zamawiającego, usuwanie usterek i błędów ujawnionych w toku eksploatacji systemu CMS nieprawidłowości w działaniu jednej lub wielu funkcji CMS, od dnia odbioru strony www i sytemu CMS przez Zamawiającego do 31 grudnia 2010 r. udzielaniu porad telefonicznych osobom wskazanym przez Zamawiającego w zakresie obsługi serwisu publikującego mapy (porady udzielane będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach ) w okresie miesiąca od dnia odbioru serwisu przez Zamawiającego, usuwanie usterek i błędów ujawnionych w toku eksploatacji serwisu publikującego mapy od dnia odbioru serwisu przez Zamawiającego do 31 grudnia 2010 r. 7

8 Załącznik nr 4 Struktura zawartości strony internetowej Strona internetowa ma powstać w oparciu o zaprezentowaną poniżej strukturę. Dopuszczalne jest skrócenie nazw zawartych w poszczególnych pozycjach menu, o ile nowe nazwy będą oddawały istotę poruszanego problemu. Zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Szczegółowy opis zawartości poszczególnych podstron został zawarty w załącznikach wskazanych na rysunku nr 3. Rysunek 3. Struktura zawartości strony internetowej Rewitalizacja miast polskich 8

9 Załącznik nr 4.1. Publikacje książkowe poświęcone rewitalizacji W ramach podstrony należy stworzyć mechanizm pozwalający na załączanie informacji o nowowydanych pozycjach poświęconych problematyce rewitalizacji. Formatka danych dotyczących każdej książki obejmie takie informacje jak: 1. imię i nazwisko autora lub autorów 2. tytuł książki, 3. krótki abstrakt, 4. nazwę wydawnictwa, 5. rok wydania, 6. miejsce wydania 7. liczbę stron. Formatka wyświetlania musi zawierać formułę rozwinięcia zawartości do pełnego obszaru informacji o pozycji. Warunkiem podstawowym jest zawarcie w podstawowym widoku pozycji nr 1 i 2 oraz części pozycji 3. Załącznik nr 4.2. Artykuły prasowe W ramach podstrony należy stworzyć mechanizm pozwalający na załączanie informacji o artykułach prasowych poświęconych problematyce rewitalizacji. Formatka danych dotyczących publikowanych artykułów obejmie takie informacje jak: 1. nazwę gazety 2. tytuł artykułu, 3. imię i nazwisko autora lub autorów 4. krótki abstrakt, 5. datę publikacji [dd-mm-rrrr], 6. miejsce publikacji, 7. nazwę miasta, 8. w bazie powinno pojawić się również pole z nr TERYT, które nie powinno się jednak wyświetlać. Formatka wyświetlania musi zawierać formułę rozwinięcia zawartości do pełnego obszaru informacji o pozycji. Warunkiem podstawowym jest zawarcie w podstawowym widoku pozycji nr 2 i 3 oraz części pozycji 4. Załącznik nr 4.3. Aktualności poświęcone problematyce rewitalizacji W ramach podstrony należy stworzyć mechanizm pozwalający na załączanie informacji o pojawiających się aktualnych istotnych informacjach poświęconych problematyce rewitalizacji. Mogą to być informacje o zmianach w przepisach prawa, prowadzonych konsultacjach społecznych, opublikowaniu wyników konkursów itp. Formatka danych dotyczących publikowanych artykułów obejmie takie informacje jak: 1. opis problemu (one liner), 2. imię i nazwisko autora lub autorów 3. krótki abstrakt, 9

10 4. źródło publikacji, 5. datę publikacji [dd-mm-rrrr], 6. miejsce publikacji, 7. w bazie powinno pojawić się również pole z nr TERYT, które nie powinno się jednak wyświetlać. Formatka wyświetlania musi zawierać formułę rozwinięcia zawartości do pełnego obszaru informacji o pozycji. Warunkiem podstawowym jest zawarcie w podstawowym widoku pozycji nr 1 i 2 oraz części pozycji 3. Załącznik nr 4.4. Konferencje W ramach podstrony należy stworzyć mechanizm pozwalający na załączanie informacji o mających się odbyć konferencjach, seminariach lub warsztatach poświęconych problematyce rewitalizacji. Formatka danych dotyczących planowanych spotkań obejmie takie informacje jak: 1. tytuł konferencji, 2. organizator 3. krótki abstrakt, 4. miejsce spotkania, 5. datę spotkania [dd-mm-rrrr], 6. w bazie powinno pojawić się również pole z nr TERYT miasta, w którym odbędzie się spotkanie, które nie powinno się jednak wyświetlać. Formatka wyświetlania musi zawierać formułę rozwinięcia zawartości do pełnego obszaru informacji o pozycji. Warunkiem podstawowym jest zawarcie w podstawowym widoku pozycji nr 1,2 i 4 oraz części pozycji 3. Załącznik nr 4.5. Wyniki wykonanej ankiety W ramach podstrony zaprezentowane zostaną w formie tekstu uzupełnionego mapami i zdjęciami wyniki przeprowadzonej w miastach ankiety. Załącznik nr 4.6. Wykaz realizowanych projektów rewitalizacji W ramach podstrony należy stworzyć mechanizm pozwalający na załączanie informacji o realizowanych projektach stanowiących przykład dobrych praktyk. Zakres danych prezentowanych w ramach podstrony zawiera poniższa tabela. Tabela 1. Zakres danych przewidzanych do wyświetlenia w ramach podstrony wykaz realziownaych projektów rewitalizacji. Lp. Nazwa pola Opis 1. Nazwa projektu Nazwa cytowanego przykładu max. 15 słów 2. Data rozpoczęcia (dzień/miesiąc/rok) np. 12/01/ Data zakończenia (dzień/miesiąc/rok) 4. Województwo wg słownika 5. Powiat wg słownika 6. Gmina wg słownika 10

11 Lp. Nazwa pola Opis 7. Typ obszaru wg słownika 8. Wprowadzenie Tekst nieprzekraczający 256 znaków 9. Streszczenie Tekst obejmujący 300 słów 10. Instytucja wdrażająca Nazwa podmiotu zarządzającego programem 11. Osoba kontaktowa Imię Nazwisko 12. Pełniona funkcja Pole tekstowe 13. Telefon Link do strony www Formatka wyświetlania musi zawierać formułę rozwinięcia zawartości do pełnego obszaru informacji o pozycji. Warunkiem podstawowym jest zawarcie w podstawowym widoku pozycji nr 1 i 10 oraz części pozycji 9. Załącznik nr 4.7. Geoprzestrzenna przeglądarka miast Strona wypełniona zostanie tekstem oraz uzupełniona zdjęciami prezentującymi możliwości przeglądarki. W ramach podstrony należy stworzyć mechanizm przekierowania strony do adresu pod, którym wyświetlana będzie przeglądarka. Należy zatem stworzyć atrakcyjny wizualnie przycisk i umieścić go w miejscu łatwym do odnalezienia przez internautę. Szczegółowy opis zawartości geoprzestrzennej przeglądarki stanowi osobny załącznik, będący przedmiotem równolegle prowadzonego postępowania przetargowego. Załącznik nr 4.8. Księgarnia Strona wypełniona zostanie tekstem oraz uzupełniona zdjęciami prezentującymi publikowane przez Instytut Rozwoju Miast książki poświęcone rewitalizacji. W ramach podstrony należy stworzyć mechanizm przekierowania strony do adresu pod, którym znajduje się strona wydawnicza Instytutu. Załącznik nr 4.9. Słownik pojęć Podstrona ma zostać wyposażona w aplikację umożliwiająca wprowadzania, modyfikowanie i wyświetlanie słownika pojęć związanych z rewitalizacją. Podstrona powinna zostać podzielona na dwie części. W górnej powinien zostać umieszczony mechanizm wyszukujący hasła wg następujących kryteriów: 1. pierwsza litera hasła, 2. typ obszaru (wg. słownika: a) blokowiska, b) dzielnice przedwojenne, c) krajobraz, 4) obszary poprzemysłowe i powojskowe), 3. hasło (możliwe do przeszukiwania przy użyciu symboli wieloznacznych). W dolnej części powinna wyświetlać się bądź lista haseł (wariant I dokonanej selekcji) lub treść definicji (wariant II dokonanej selekcji) Tabela 2. Zakres danych przewidzianych gromadzenia w ramach podstrony Słownik pojęć Lp. Nazwa pola 1. Typ obszaru 11

12 2. Hasło 2. Treść definicji 3. Źródło (autor hasła lub odnośnik do cytowanej publikacji) 4. Data wprowadzenia Załącznik nr Baza dobrych praktyk Podstrona ma zostać wyposażona w aplikację umożliwiającą wprowadzanie, modyfikowanie i wyświetlanie zestawień i pojedynczych rekordów dobrych praktyk związanych z rewitalizacją. Podstrona powinna zostać podzielona na dwie części. W górnej powinien zostać umieszczony mechanizm wyszukujący selekcjonujący wg następujących kryteriów: 1. nazwa projektu, 2. typ obszaru (wg. słownika: a) blokowiska, b) dzielnice przedwojenne, c) krajobraz, 4) obszary poprzemysłowe i powojskowe), 3. województwo. Zakres danych prezentowanych w ramach podstrony zawiera poniższa tabela. Podstrona baza dobrych praktyk będzie archiwum dla pozycji z podstrony wykaz realizowanych projektów rewitalizacyjnych. Tabela 3. Zakres danych przewidzianych do wyświetlenia w ramach podstrony wykaz realizowanych projektów rewitalizacji. Lp. Nazwa pola Opis 1. Nazwa projektu Nazwa cytowanego przykładu max. 15 słów 2. Data rozpoczęcia (dzień/miesiąc/rok) np. 12/01/ Data zakończenia (dzień/miesiąc/rok) 4. Województwo wg słownika 5. Powiat wg słownika 6. Gmina wg słownika 7. Typ obszaru wg słownika 8. Wprowadzenie Tekst nieprzekraczający 256 znaków 9. Streszczenie Tekst obejmujący 300 słów 10. Instytucja wdrażająca Nazwa podmiotu zarządzającego programem 11. Osoba kontaktowa Imię Nazwisko 12. Pełniona funkcja Pole tekstowe 13. Telefon Link do strony www Załącznik nr Bibliografia W ramach podstrony należy stworzyć mechanizm pozwalający na załączanie informacji o zgromadzonych notach bibliograficznych. Podstrona powinna zostać podzielona na dwie części. W górnej powinien zostać umieszczony mechanizm wyszukujący selekcjonujący wg następujących kryteriów: 1. tytuł pozycji, 2. autor (nazwisko), 3. typ obszaru (wg. słownika: a) blokowiska, b) dzielnice przedwojenne, c) krajobraz, 4) obszary poprzemysłowe i powojskowe), 12

13 4. miasto. Zakres danych prezentowanych w ramach podstrony zawiera poniższa tabela. Podstrona baza dobrych praktyk będzie archiwum dla pozycji z podstrony publikacje książkowe poświęcone rewitalizacji. Tabela 4. Zakres danych niezbędny do budowy baz danych Bibliografia Lp. Nazwa pola Opis Słownik/typ daty Rewitalizacja Miasto Autor W polu wskazana zostaje grupa typologiczna wg. przyjętego słownika W polu wskazana zostaje grupa typologiczna wg przyjętego słownika W polu wpisane zostaje Imię i Nazwisko autora publikacji lub w przypadku pracy zbiorowej imię i nazwisko redaktora 1) blokowisk, 2) dzielnic przedwojennych, 3) krajobrazu, 4) obszarów poprzemysłowych i powojskowych 1) duże 2) małe 3) średnie Imię Nazwisko Imię Nazwisko (red.) Tytuł Pole zawiera tytuł publikacji Pole tekstowe Miejsce wydania Nazwa miejscowości. W przypadku kilku miejscowości, kolejne należy Pole tekstowe przedzielić przecinkiem Wydawnictwo Nazwa wydawnictwa Pole tekstowe Rok wydania rrrr Numer wydania Pole tekstowe Abstrakt Pole tekstowe Załącznik Format PDF Data wprowadzenia dd-mm-rrrr Wprowadził Imię i Nazwisko Załącznik nr Baza Lokalnych Programów Rewitalizacji W ramach podstrony należy stworzyć mechanizm pozwalający na załączanie informacji o zgromadzonych Lokalnych Programach Rewitalizacji. Podstrona powinna zostać podzielona na dwie części. W górnej powinien zostać umieszczony mechanizm wyszukujący selekcjonujący wg następujących kryteriów: 1. tytuł pozycji, 2. typ obszaru (wg. słownika: a) blokowiska, b) dzielnice przedwojenne, c) krajobraz, 4) obszary poprzemysłowe i powojskowe), 3. nazwa województwa, 4. maisto. Zakres danych prezentowanych w ramach podstrony zawiera poniższa tabela. Tabela 5. Zakres danych niezbędny do budowy baz danych Biblioteka LPR Lp. Nazwa pola Opis 0. Nr TERYT Numer zgodny z kodem GUS 1. Tytuł dokumentu Pole tekstowe 13

14 Lp. Nazwa pola Opis 2. Rok uchwalenia (dzień/miesiąc/rok) np. 12/01/ Typ obszaru wg słownika 4. Nazwa miasta wg słownika 5. Nazwa powiatu wg słownika 6. Nazwa województwa wg słownika 7. Data publikacji (dzień/miesiąc/rok) np. 12/01/ Linki Pole hypertekstowe 9. Dokument do pobrania Plik w formacie PDF lub doc Załącznik nr 4.13 Uczestnicy projektu Strona zawierać będzie informacje o podmiotach uczestniczących w projekcie oraz o osobach zaangażowanych w realizację projektu. Zatwierdzonym pomysłem do zaadaptowania na stronie jest stworzenie kostki ze zdjęciami osób uczestniczącymi w projekcie. Rysunek 4. Kostka ze zdjęciami osób uczestniczącymi w projekcie 14

15 Rysunek 5. Przykład strony strony eurocities Załącznik nr Cele projektu 15

16 W ramach podstrony zaprezentowane zostaną w formie tekstu uzupełnionego tabelami cele projektu. Załącznik nr 4.15 Efekty projektu Pod zakładką Efekty projektu, pojawią się trzy podstrony: 1. Publikacje 2. Konferencje 3. Praca doktorska Rysunek 6. Rozwinięcie struktury drzewa głównego menu dla pozycji Efekty projektu 16

17 Publikacje W ramach zakładki zaprezentowane będą w podziale przedmiotowym (problemy społeczne, gospodarcze, techniczne, administracyjne itp.) poszczególne pozycje książkowe wydane w ramach projektu wg następującej struktury: 1. strona tytułowa 2. abstrakt 3. spis treści 4. fragment treści wraz z przykładowym materiałem ilustracyjnym (wykres, mapa, zdjęcie). Konferencje W ramach zakładki zaprezentowane zostaną materiały z przeprowadzonych konferencji w podziale na konferencje Krakowską, Warszawską, która odbyła się w Szkole Głównej Handlowej oraz konferencję oraz I Kongres Rewitalizacji, który będzie miał miejsce w Krakowie. W ramach każdej konferencji zaprezentowane zostaną: 1. abstrakty referatów, 2. teksty wystąpień, 3. prezentacje Power point, 4. zapisy przeprowadzonych dyskusji, 5. zdjęcia. Praca doktorska W ramach zakładki zaprezentowana zostanie powstała w ramach projektu praca doktorska. Załącznik nr 4.16 Przeprowadzone konferencje, seminaria, warsztaty W ramach zakładki zaprezentowane zostaną materiały z przeprowadzonych konferencji w podziale na konferencje Krakowską, Warszawską, która odbyła się w Szkole Głównej Handlowej oraz konferencję oraz I Kongres Rewitalizacji, który będzie miał miejsce w Krakowie. Podstrona ta będzie stroną bazową, na którą będzie następowało przekierowanie ze strony efekty projektu w obrębie konferencje, warsztaty, seminaria. W ramach każdej konferencji zaprezentowane zostaną: 1. abstrakty referatów, 2. teksty wystąpień, 3. prezentacje Power point, 4. zapisy przeprowadzonych dyskusji, 5. zdjęcia. Załącznik nr Studia podyplomowe i szkolenia W ramach podstrony zaprezentowane zostaną w formie tekstu uzupełnionego tabelami, zdjęciami i schematami podstawowe założenia związane z procesem edukacji kadr zarządzających procesem rewitalizacji. 17

18 Na stronie zostaną zamieszczone linki do stron internetowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej, jako do instytucji, które zaoferują ofertę edukacyjną wypracowaną w ramach projektu. W załączniku nr 5 zestawiono oczekiwaną funkcjonalność serwisu. 18

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B tel. (058) 306-54-78; faks (058) 303-20-00 ZAPYTANIE OFERTOWE

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B tel. (058) 306-54-78; faks (058) 303-20-00 ZAPYTANIE OFERTOWE _ ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zaprojektowania graficznego i utworzenia stron internetowych GWSH oraz dostawy systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami i wsparciem oraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia...3 2. Opis funkcjonalności systemu WMM...7 2.1. Założenia wstępne:...7 2.2. Przewidywana funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Radom, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE CENOWE

Radom, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE CENOWE Radom, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE CENOWE Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu w związku z realizacją projektu ORKIESTRA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu) ZAPYTANIE OFERTOWE na stworzenie i redagowanie portalu dla rodziców w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 3/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa. 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Program Operacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze

Bardziej szczegółowo