Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 249/XXXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 165/XXV/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok I. Stan funduszu na początek roku ,00 zł II. Dochody ,00 zł 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł a) wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 0920 Pozostałe odsetki 2.000,00 zł III. Wydatki ,00 zł 1. Wydatki bieżące (własne) ,00 zł 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na 30,200,00 zł realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych a) dotacja dla gmin Powiatu Wrzesińskiego ,00 zł przeznaczona na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - Gmina Kołaczkowo ,00 zł - Gmina Miłosław ,00 zł - Gmina Nekla ,00 zł - Gmina Pyzdry ,00 zł - Gmina Września ,00 zł b) dotacja dla gmin Powiatu Wrzesińskiego 5.000,00 zł przeznaczona na odbiór i utylizację padłych zwierząt c) dotacja dla Gminy Pyzdry na likwidację 5.200,00 zł zagrożenia środowiska 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych a) dotacje przeznaczone na zwalczanie chorób pszczół dla : -Gminne koło pszczelarzy Września ,00 zł -Gminne koło pszczelarzy Nekla - 700,00 zł -Gminne koło pszczelarzy Miłosław - 600,00 zł -Gminne koło pszczelarzy Kołaczkowo - 400,00 zł -Gminne koło pszczelarzy Pyzdry - 450,00 zł ,00 zł 4.000,00 zł

2 Pozycja Treść Plan na 2005 rok b) dotacje dla Kół Łowieckich na działania ochronne zwierzyny drobnej c) dotacja dla Społecznej Straży Rybackiej na działania związane z ochroną siedlisk zwierząt na wodach powiatu 5.000,00 zł 3.000,00 zł Wynagrodzenia bezosobowe a) wynagrodzenia dla osób prowadzących szkolenia z zakresu ochrony środowiska Zakup materiałów i wyposażenia z tego a) zakup kontenerów do zbiórki odpadów niebezpiecznych b) zakup materiałów pomocniczych (mapy, książki, komentarze) c) zakup sadzonek przeznaczonych na zadrzewienia przydrożne dla Powiatowego Zarządu Dróg d) zakup nagród e) zakup materiałów do usuwania zagrożeń ekologicznych na drogach (sorbentów, dyspergentów, neutralizatorów) dla KPPSP Zakup usług remontowych a) konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej Zakup usług pozostałych a) wykonanie planów urządzania lasów b) zadania z zakresu edukacji ekologicznej d) szkolenia z zakresu ochrony środowiska Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne funduszy celowych a) rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Walga Gm.Pyzdry 2.000,00 zł 2.000,00 zł ,00 zł 9.800,00 zł 5.000,00 zł 3.000,00 zł 8.000, ,00 zł 7.000,00 zł 7.000,00 zł ,00 zł ,00 zł 2.000,00 zł 5.000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2

3 Pozycja Treść Plan na 2005 rok 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych w tym : a) zakup komputerów do realizacji zadań z zakresu ochrony monitoringu środowiska b) termomodernizacja budynków szkół ,00 zł ,00 zł ,00 zł ponadgimnazjalnych IV. Stan funduszu na koniec roku ,00 zł 3

4 Załącznik nr 5 do Uchwały nr 249/XXXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia r. Załącznik nr 5 do Uchwały nr 165/XXV/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia r. Lp. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2005 rok Nazwa gospodarstwa Stan środków na początek 2005 r. Przychody Własne Dotacje z budżetu Powiatu Wydatki W tym: wydatki majątkowe Stan środków na koniec 2005 r Centrum Kształcenia Praktycznego Warsztaty Szkolne we Wrześni , , ,00 2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji. Geodezyjnej i Kartograficznej Gospodarstwo Pomocnicze we wrześni 3. Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni , , , , ,00 4

5 Załącznik nr 6 do Uchwały nr 249/XXXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia Załącznik nr 7 do Uchwały nr 165/XXV/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia r. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2005 L.p. Nazwa zadania Plan wydatków I Wydatki inwestycyjne Dział 600 Rozdział a) przebudowa drogi Bierzglinek - Gozdowo b) przebudowa drogi powiatowej nr (2910 P) Kołaczkowo - Wszembórz c) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr (2905P) w Szczodrzejewie d) budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi Września - Gozdowo e) budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi Września Witkowo ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4. Dział 750 Rozdział ,00 zł ,00 zł 5. a) rozbudowa sieci i serwerowni ,00 zł ,00 zł 5

6 Dział 851 Rozdział a) termomodernizacja szpitala b) realizacja Studium Programowo-Przestrzennego modernizacji i rozbudowy SP ZOZ we Wrześni Dział 801 Rozdział a) budowa kotłowni gazowej i przyłączenie do sieci gazowej w budynku LO Dział 801 Rozdział a) kontynuacja budowy windy wraz z podjazdem w nowym budynku dydaktycznym ZSP L.p. Nazwa zadania Plan wydatków b) dokończenie pokrycia dachowego w ramach zdania ,00 zł inwestycyjnego na budynku dydaktycznym ZSP Dział 801 Rozdział a) budowa kotłowni gazowej w budynku ZSTiO Dział 921 Rozdział a) dotacja dla Gminy Miłosław na zmianę sposobu użytkowania budynku dawnego kościoła poewangelickiego w Miłosławiu ul. Zamkowa na ośrodek polsko-niemieckich spotkań ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł II. 1. Dział 852 Rozdział a) adaptacja pomieszczeń na cele terapii zajęciowej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w budynku DPS we Wrześni ul. Szkolna ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6

7 b) adaptacja strychu budynku DPS na pomieszczenia biurowe Zakupy inwestycyjne Dział 750 Rozdział z tego: a) zakup zestawów komputerowych b) zakup samochodu osobowego c) zakup oprogramowania i klimatyzatora do serwerowni d) zakup kserokopiarek e) zakup nagłośnienia do sali posiedzeń Dział 754 Rozdział a) zakup zestawu komputerowego Dział 754 Rozdział a) zakup samochodu specjalistycznego podnośnik hydrauliczny SH 25 b) zakup samochodu ratownictwa technicznego c) zakup linkowego urządzenia ratowniczego d) zakup rejestratora rozmów Dział 851 Rozdział a) zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6.000,00 zł 6.000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6.400,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł L.p. Nazwa zadania Plan wydatków 5. b) dotacja dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem). Dział 754 Rozdział a) dotacja dla Gminy Miłosław na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Miłosławiu b) zakup kabiny dekontaminacyjnej ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6.000,00 zł 7

8 Dział 801 Rozdział a) zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem b) zakup kserokopiarki Dział 754 Rozdział a) Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z tego na : - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów policyjnych dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, - dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komisariatu Policji w Pyzdrach Dział 801 Rozdział a) zakup sprzętu na wyposażenie pracowni elektrycznej, elektronicznej i spawalniczej dla CKP Dział 600 Rozdział a) zakup samochodu osobowego Dział 853 Rozdział a) zakup systemu alarmowego ,00 zł ,00 zł 3.659,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6.300,00 zł 6.300,00 zł ,00 zł ,00 zł Ogółem wydatki majątkowe : ,00 zł 8

Opracowanie: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego we Wrześni mgr Beata Walkowiak Naczelnik Wydziału Finansowego Anna Matuszak Podinspektor w

Opracowanie: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego we Wrześni mgr Beata Walkowiak Naczelnik Wydziału Finansowego Anna Matuszak Podinspektor w Uczestnik akcji Przejrzysta Polska SKĄD MSMY PIENIĄDZE I NS CO JE WYDSJEMY? BUDŻET POWISTU WRZESIŃSKIEGO STSN NS 31.08.2005 Opracowanie: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego we Wrześni mgr Beata Walkowiak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu powiatu żarskiego. Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok Projekt Budżet gminy Kołbaskowo na 2011 rok zakłada dochody w wysokości 43.958.271 zł, zaś wydatki 52.821.349 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 21 rok Wysoka Rado, w 21 roku podjęto 4 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 45/24 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia 24 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 24 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r.

Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki

Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 372/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 26.05.2009 r. Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki 1. Dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr.. z dnia 25 lutego r. WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA r. Lp. Nazwa 1. Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 92/XIX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 września 2007 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo