Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według źródeł finansowania w 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według źródeł finansowania w 2011 roku"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego z wykonania budŝetu za 2011r. Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według źródeł finansowania w 2011 roku Lp. dział nazwa zadania plan wykonanie I Inwestycje / Starostwo przebudowa ulic Brodowskiej - świrki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie , , wykonanie oznakowania pionowego przebudowanego skrzyŝowania ulic Topolskiej - Witosa - Strzeleckiej - JaŜdŜewskiego w Środzie na drogach powiatowych nr 2410P, 2411P, 3719P oraz skrzyŝowania ulicy Topolskiej z ulicą Weychana i drogą gminną bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 2410P , przebudowa drogi powiatowej nr 3735P Zaniemyśl -Sulęcin, na odcinku Zaniemyśl -Majdany , przebudowa drogi powiatowej nr 3671P - Kijewo 2411P ul. Strzelecka w Środzie 3720P ul. Kórnicka w Środzie przebudowy skrzyŝowania ulic Topolskiej, Witosa, Strzeleckiej, JaŜdŜewskiego w Środzie na drogach powiatowych na 2410P, 2411P, 3719P 3677P w miejscowości Witowo , , , , , Starostwo modernizacja budynku Starostwa go przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie ,20 1

2 Lp dział nazwa zadania plan wykonanie Starostwo Zespół Szkół Rolniczych Starostwo Starostwo termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposaŝenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej w aparaturę medyczną rozbudowa i modernizacja szpitala SP ZOZ w Środzie w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych - sporządzenie projektu zamiennego , , , , Starostwo adaptacja obiektu przeznaczonego na siedzibę Klubu Integracji Społecznej i Warsztatu Terapii Zajęciowej ,00 II Zakupy inwestycyjne , Starostwo Starostwo zakup ciągnika na bieŝące potrzeby Zarządu Dróg zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg rata za zakup budynku przy ul. świrki i Wigury zakup budynku go Urzędu Pracy , , , , Starostwo Starostwo Starostwo Starostwo Starostwo zakup licencji na programy GEO - Info, EGB oraz program Ośrodek ,82 zakup kserokopiarki ,10 zakup licencji na program LEX ,00 zakup oprogramowania księgowo - kadrowego QNT na platformie Windows zakup dwóch zestawów komputerowych (laptop z oprogramowaniem) na potrzeby Komendy j Policji w Środzie , ,99 2

3 Lp dział nazwa zadania plan wykonanie Starostwo Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy Starostwo zakup serwera na potrzeby Starostwa go w Środzie zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy j Państwowej StraŜy PoŜarnej zakup dodatkowych lamp na lądowisko dla helikopterów przy SP ZOZ w Środzie , , ,10 III Dotacje celowe , Starostwo dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Środa z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej (destrukt i nakładki asfaltowe) , Starostwo dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Murzynowo Leśne - Graby IV Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Starostwo rezerwa na wydatki związane z drogami powiatowymi ,00 V Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego Starostwo przeznaczonego do holowania łodzi ratowniczej oraz do monitorowania i likwidacji zagroŝeń na terenach trudno dostępnych Ogółem ,20 Objaśnienia: a) przebudowa ulic Brodowiskiej - świrki Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie - wykonanie ,99 zł, w tym: ,99 zł finansowane ze środków europejskich, ,00 zł ze środków własnych powiatu, zł z kredytu bankowego. b) wykonanie oznakowania pionowego przebudowanego skrzyŝowania ulic Topolskiej - Witosa - Strzeleckiej - JaŜdŜewskiego w Środzie na drogach powiatowych nr 2410P, 2411P, 3719P oraz skrzyŝowania ulicy Topolskiej z ulicą Weychana i drogą gminną bez nazwy w ciagu drogi powiatowej nr 2410P - wykonanie ,80 zł, sfinansowane w całości ze środków własnych. 3

4 c) przebudowa drogi powiatowej nr 3735P Zaniemyś - Sulęcin, na odcinku Zaniemyśl - Majdany - wykonanie ,00 zł, sfinansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej z gminy Zaniemyśl w kwocie ,00 zł oraz z kredytu bankowego w kwocie ,00 zł. d) przebudowa drogi powiatowej nr 3671P - Kijewo - wykonanie ,73 zł, ze środków własnych powiatu. e) 2411P ul. Strzelecka w Środzie - wykonanie 2.750,00 zł ze środków własnych powiatu. f) 3720P ul. Kórnicka w Środzie - wykonanie 2.999,99 zł, ze środków własnych powiatu. g) przebudowy skrzyŝowania ulic Topolskiej, Witosa, Strzeleckiej, JaŜdŜewskiego w Środzie na drogach powiatowych nr 2410P, 2411P, 3719P - wykonanie ,00 zł, ze środków własnych powiatu. h) 3677P w miejscowości Witowo - wykonanie 3.250,00 zł, ze środków własnych powiatu, a) zakup ciągnika na bieŝące potrzeby Zarządu Dróg - wykonanie ,00 zł, w tym: ,00 zł ze środków wlasnych, ,00 zł z kredytu bankowego. b) zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg - wykonanie w kwocie ,90 zł, ze środków własnych powiatu a) dotacja celowa na pomoc finansowa dla gminy Środa z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej (destrukt i nakładki asfaltowe) - wykonanie ,00 zł, sfinansowane w całości ze środków własnych, b) dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Murzynowo Leśne - Garby - wykonanie ,00 zł, w całości sfinansowane z kredytu bankowego a) VII rata za zakup budynku przy ul. świrki i Wigury - wykonanie ,00 zł, ze środków własnych powiatu b) zakup budynku go Urzędu Pracy - wykonanie ,00 zł, ze środków własnych powiatu modernizacja budynku Starostwa go przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie - wykonanie 7.954,20 zł, ze środków własnych powiatu. a) zakup licencji na programy GEO - Info, EGB oraz program Ośrodek - wykonanie ,82 zł, ze środków własnych powiatu b) zakup kserokopiarki - wykonanie 7.958,10 zł, ze środków własnych powiatu. 4

5 c) zakup licencji na program LEX - wykonanie 9.471,00 zł, ze środków własnych. d) zakup oprogramowania księgowo - kadrowego QNT na platformie Windows - wykonanie ,64 zł, w tym: 6.546,64 zł ze środków własnych powiatu, 6.452,00 zł z kredytu bankowego. e) zakup dwóch zestawów komputerowych (laptop z oprogramowaniem) na potrzeby Komendy j Policji w Środzie - wykonanie 7.009,99 zł, z kredytu bankowego. f) zakup serwera na potrzeby Starostwa go w Środzie - wykonanie ,50 zł, sfinansowane z kredytu bankowego. rozdzial zakup samochopdu lekkiego rozpoznawczo ratowniczego dla Komendy j Państwowej StraŜy PoŜarnej w Środzie - wykonanie ,00 zł, sfinansowane w całości z dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej StraŜy PoŜarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego przeznaczonego do holowania łodzi ratowniczej oraz do monitorowania likwidacji zagroŝeń na terenach trudno dostępnych - wykonanie ,00 zł, sfinansowane w całości ze środków własnych powiatu a) rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie - wykonanie ,24 zł, ze środków własnych powiatu b) termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej - wykonanie ,91 zł, w tym: ,80 zł, ze środków własnych powiatu oraz ,11 zł z dotacji ze środków europejskich a)budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposaŝenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Środzie w aparaturę medyczną - wykonanie ,29 zł, w tym: ,44 zł finansowane z dotacji ze środków europejskich, 2.499,77 zł ze środków własnych powiatu, ,08 zł z kredytu bankowego. b) rozbudowa i modernizacja szpitala SP ZOZ w Środzie w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych - sporządzenie projektu zamiennego - wykonanie ,00 zł, w całości sfinansowane z kredyutu bankowego. zakup dodatkowych lamp na lądowisko dla helikopterów przy SP ZOZ w Środzie - wykonanie w kwocie ,10 zł, sfinansowane w całości z kredytu bankowego adaptacja obiektu przeznaczonego na siedzibę Klubu Integracji Społecznej i Warsztatu Terapii Zajęciowej - wykonanie ,00 zł, sfinansowane w całości z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 5

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2008 CO TO JEST BUDśET? Pojęcie budŝet jest rzadko uŝywane w Ŝyciu codziennym, choć kaŝda rodzina, czy firma ma z tym pojęciem do czynienia. BudŜet to nic innego, jak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007roku. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÅŁROCZE

Bardziej szczegółowo

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 75023 Urzędy gmin 4 019 4 019 2440 6260 Dotacje otrzymane

Bardziej szczegółowo

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 5. 19.214 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I 6 marca 214 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji w związku z zmianą budŝetu na 214 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 21 rok Wysoka Rado, w 21 roku podjęto 4 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r.

BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r. BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r. Budżet 2014 Dochody 44.517.466 Wydatki 48.089.272 Deficyt 3.571.806 Dochody Budżetu w 2014 (w tys. zł) Wyszczególnienie Udziały w PIT Udziały

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy. 37 000 01030 Izby rolnicze 6 640 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

w prasie, oprogramowanie Mienie, UW, Windykacja, energia elektryczna

w prasie, oprogramowanie Mienie, UW, Windykacja, energia elektryczna Załącznik nr 6 Do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 251/2008 z dnia 19 marca 2008 r. Uzasadnienie wykonania wydatków budŝetu powiatu za 2007 r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 92/XIX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 września 2007 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo