Nasz powiat wśród liderów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasz powiat wśród liderów"

Transkrypt

1 Kadencja I miejsce w polsce w rankingu powiatów ZPP

2 Szanowni Państwo, pod koniec 2010 roku odbyły się wybory samorządowe w Polsce, w tym także i nasze lokalne, do Rady Powiatu Drawskiego. Przewodniczący Rady Jerzy Lauersdorf W nowej kadencji przyszło się nam zmierzyć się z poważnymi problemami występującymi w całym kraju, a dotyczącymi kondycji szpitala powiatowego, czy szkolnictwa. W tych dziedzinach postawiliśmy nie na rewolucję, lecz na ewolucję, starając się zrównoważyć interesy budżetu powiatu z poszanowaniem potrzeb społeczeństwa. Dlatego, w przeciwieństwie do wielu miejsc w Polsce, nie sięgnęliśmy po najprostsze środki, czyli po prostu likwidacje. W to miejsce podjęliśmy wyzwanie i poszukaliśmy rozwiązań pozwalających na zachowanie usług na dotychczasowym poziomie, a nawet na ich rozwój, dbając przy tym o zachowanie miejsc pracy. Czas pokazał, że jest to możliwe. Starosta Drawski Stanisław Cybula Postawiliśmy na zmiany w formule organizacyjnej i inwestycje w redukcję kosztów (np. termomodernizacja). Budowaliśmy także atmosferę zgody we współpracy z gminami powiatu. Kierujemy się zasadą, że razem można więcej. Pojedynczy samorząd w dzisiejszych czasach niewiele znaczy. Dopiero wspólnota daje szanse choć nie gwarancję na realizację często bardzo ambitnych celów. My tę szansę staramy się wykorzystać. Wspólne działania samorządów, pracowników administracji, a także pełnych inicjatywy mieszkańców naszej wspólnoty lokalnej doprowadziły do wspaniałych efektów. Tej współpracy zazdroszczą nam inne samorządy w kraju. I jest ona bardzo wysoko ceniona. To nie przypadek, że nasz powiat przez połowę upływającej kadencji jest na pierwszym miejscu w najważniejszym rankingu samorządowym w kraju. Jesteśmy z tego dumni. Staramy się łączyć działania nakierowane na inwestycje w infrastrukturę, jak i w społeczeństwo. Uznajemy bowiem zasadę, że obie te kwestie są bardzo ważne i stanowią priorytet. W publikacji, którą oddajemy do Państwa rąk, nie sposób zmieścić wszystkiego, co się wydarzyło za sprawą władz Powiatu Drawskiego przez ostatnie lata. Z konieczności więc ograniczyliśmy się tutaj do przekazania informacji o największych inwestycjach społecznych i infrastrukturalnych, dzięki którym życie naszych mieszkańców jest lepsze, niż było kiedyś. A było ich wiele: modernizacja i budowa dróg w powiecie, ochrona zdrowia, oświata i edukacja młodzieży, opieka nad kombatantami i osobami starszymi oraz walka z bezrobociem, która jest wyzwaniem dla całego kraju nie omijającym naszego regionu. Wpływ na sytuację ekonomiczną naszych mieszkańców ma przedsiębiorczość, o której wspieraniu także krótko tu napisaliśmy. Wszystkie te inicjatywy budują naszą wspólną, pomyślną przyszłość, w którą patrzymy z coraz większym optymizmem. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Lauersdorf Starosta Drawski Stanisław Cybula

3 WŁADZE Rada Powiatu Drawskiego Jerzy Lauersdorf Przewodniczący Rady, członek Komisji Oświaty Janusz Przybyła Wiceprzewodniczący Rady, członek Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Ś. P. Henryk Czarnota Wiceprzewodniczący Rady, czł. Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju (do r.) Grażyna Kowalska Przewodniczą-ca Komisji Oświaty Ireneusz Adamczyk Przewodniczący Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, czł. Komisji Rewizyjnej Anna Arcimowicz Sekretarz Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, Członek Komisji Oświaty Henryk Szreta Członek Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rewizyjnej (od r.) Stanisław Mikołajczyk Członek Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Karol Korczyński Wiceprzewodni- -czący Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zbigniew Mieczkowski Przewodniczący Kom. Rewizyjnej (do r.); członek Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju (od r.) Krzysztof Zacharzewski Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Wojciech Chmiel Członek Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Genowefa Polak Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodnicząca i Sekretarz Komisji Oświaty Jerzy Żółtowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju (od r.) Zarząd Powiatu Drawskiego Stanisław Cybula Starosta Drawski Andrzej Brzemiński Wicestarosta Drawski, Przewodniczący Zespołu ds. Przekształceń w Oświacie oraz Zespołu do przeprowadzenia analizy dotychczasowej formy organizacyjnej ( ) Szpitala Powiatowego Halina Samek Członek Zarządu, Radna, członek Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Zofia Uryn Członek Zarządu, Radna, członek Komisji Oświaty Wiktor Woś Członek Zarządu, Radny, członek Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju

4 WSTĘP W ciągu ostatnich 6 lat kwota pozyskanych środków (łącznie ze współpracą z gminami) zewnętrznych przekroczyła 100 MILIONÓW ZŁ CZĘŚĆ I. ROK 2011 Wraz z początkiem kadencji działania samorządu Powiatu Drawskiego skupiły się na przeprowadzeniu bardzo trudnych zmian organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i szkolnictwa. W 2011 roku zainicjowano procedurę, która doprowadziła do wydzierżawienia Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim. Autorem koncepcji zmian był Zespół do przeprowadzenia analizy dotychczasowej formy organizacyjnej ( ) Szpitala Powiatowego, któremu przewodniczył wicestarosta Andrzej Brzemiński. W tym celu m.in. wyłoniono w przetargu operatora zewnętrznego Szpitala spółkę Szpitale Polskie S.A., który wydzierżawił jego nieruchomości, sprzęt medyczny i wyposażenie, a także przejął udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Drawskiego. Naczelnym priorytetem pracy samorządu powiatowego ostatnich lat było pozyskiwanie środków zewnętrznych. W publikacji tej przedstawiono wiele przedsięwzięć zarówno inwestycyjnych jak i społecznych, związanych z tworzeniem miejsc pracy i polepszaniem warunków bytowych społeczeństwa których realizacja byłaby niemożliwa, bądź też niezwykle utrudniona i rozciągnięta w czasie, gdyby nie wsparcie finansowe z zewnątrz. Samorządowcy z powiatu mieli tego pełną świadomość i dlatego zrobili wszystko, aby wykorzystać koniunkturę na środki z Unii Europejskiej. Zmobilizowane zostały wszystkie jednostki organizacyjne powiatu, które analizowały aktualne możliwości pozyskiwania środków i skutecznie je wykorzystywały. Tworzono szerokie koalicje z samorządami gminnymi z naszego powiatu, a nawet ościennymi różnych szczebli, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i każdym innym podmiotem, który mógł pomóc osiągnąć cel. To wszystko sprawiło, że szanse zostały wykorzystane. Nie musieliśmy jechać do Unii, bo to Unia przyjechała do nas. Efekt tylko ostatnich sześciu lat to ponad sto milionów złotych. Nie było łatwo, ale dzięki wspólnemu wysiłkowi zmieniamy naszą rzeczywistość na lepsze. Serdecznie zapraszamy do lektury!! W Przekazanie szpitala prywatnemu operatorowi to wydzierżawienie znajdujących się tam nieruchomości, sprzętu medycznego oraz wyposażenia. Rada wyraziła zgodę w tym zakresie na okres 30 lat. Zastrzegła jednocześnie, że dzierżawca musi przejąć udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie na-! Dzięki przemyślanym zmianom organizacyjnym nie doszło do likwidacji szpitala. szego powiatu i rozwijać paletę usług. Uzyskany dochód z tytułu dzierżawy przeznaczany został na spłatę zobowiązań Szpitala. Nowy dzierżawca przejął szpital doinwestowany przeprowadzono gruntowną termomodernizację, która (wraz z przylegającym budynkiem przychodni) kosztowała ok. 1,5 mln złotych. Sytuacja w zakresie wykonywania przez powiat zadań edukacji publicznej również dojrzała do przeprowadzenia koniecznych modyfikacji. W ich ramach Zarząd Powiatu powołał Zespół ds. przekształceń w oświacie, którego przewodniczącym został wicestarosta Andrzej Brzemiński. Jego zadaniem było ograniczenie rosnących kosztów w placówkach oświatowych. Zarząd kilkakrotnie analizował przedstawiane przez wyniku reformy nie doszło do likwidacji szkół, co jest wyróżniającym sukcesem na tle ogółu systemu edukacji. Zespół propozycje; postanowił zlecić opracowanie zasad naliczania planów finansowych szkół w oparciu o lokalne standardy edukacyjne, w wyniku czego stworzono tzw. bon edukacyjny ustalający obiektywne kryteria podziału subwencji oświatowej w zależności od intensywności działań rekrutacyjnych szkół. Po zatwierdzeniu harmonogramu przekształceń w oświacie przeprowadzono liczne spotkania, brano pod uwagę uwagi płynące od rodziców, rad pedagogicznych i uczniów. Na zdjęciu: Drawskie Centrum Specjalistyczne. 5

5 Trochę historii. Jak doszło do dzierżawy? Na zdj.: Otwarcie Domu Dziecka Rada Powiatu powołała Organizatora Pieczy Zastępczej oraz powiatową jednostkę budżetową pn. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim, w skład którego weszły Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu socjalizacyjnego i interwencyjnego oraz hostel i Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Na potrzeby Palcówki wykonano przebudowę części pomieszczeń budynku internatu ZSP nr 2 w Drawsku Pom. inwestując ,91 zł. W związku z zapo-trzebowaniem społecznym, władze powiatu rozwijały działalność w zakresie szeroko pojmowanej sfery socjalnej i opiekuńczej. Realizowano różnorodne, opracowane w tym celu plany i programy, w tym Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata , Szansa na przyszłość w ramach POKL , którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna klientów ośrodków pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie, w tym osób niepełnosprawnych (na kwotę ,49 zł), Wsparcie i wzmocnienie zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych w powiecie drawskim współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wsparciem osób niepełnosprawnych, w tym aktywizacją zawodową i społeczną, wspieraniem emerytów, rencistów, inwalidów oraz innych osób w zakresie rehabilitacji (w roku 2011 powiat dysponował środkami z PFRON w wysokości zł). Rada Powiatu uchwaliła także Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata PRZYCZYNĄ ZMIAN W SZPITALU JEST NIEWŁAŚCIWY SYS- TEM FINANSOWANIA USTALONY PRZEZ PAŃSTWO, NA KTÓRY POWIAT NIESTETY NIE MA WPŁYWU. Mimo działań organizacyjnych i zarządczych podejmowanych przez kolejne dyrekcje Szpitala, Zarządy i Rady Powiatu Drawskiego, a także dofinansowania środkami z budżetu Powiatu, Szpital nadal generował straty, które były istotnym zagrożeniem dla jego dalszego funkcjonowania. W związku z tym samorząd powiatu od dłuższego czasu rozważał różne możliwości działań mających na celu polepszenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, a także utrzymanie funkcjonowania i dalszy rozwój Szpitala. Wejście w życie ustawy o działalności leczniczej nałożyło na organ założycielski obowiązek pokrycia ujemnego wyniku finansowego w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku, samorząd w ciągu 12 miesięcy zobowiązany jest do zmiany formy organizacyjno prawnej Szpitala lub jego likwidacji. Innym obowiązkiem jest przeprowadzenie tzw. standaryzacji, czyli dostosowania szpitali (do 2016 r.) do ustawowych wymogów technicznych i sanitarnych, co związane jest ze znacznymi kosztami. Struktura dochodów i bieżących wydatków Powiatu, a także posiadane zobowiązania (w tym spłata kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych Szpitala) czynią wielomilionowe nakłady inwestycyjne nierealnymi, ponieważ doprowadziłyby budżet Powiatu do przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych. Troszcząc się o utrzymanie działalności Szpitala i dalszy jego rozwój, a także poprawę jakości świadczonych usług medycznych oraz ze względu na wejście w życie ustawy o działalności leczniczej i konieczność standaryzacji oraz brak innych partnerów do prowadzenia szpitala, Rada Powiatu Drawskiego 27 maja 2011 r. podjęła uchwałę w sprawie zamiaru wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego i przekazanych w użyczenie Szpitalowi Powiatowemu im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim. Uchwała ta upoważniła Zarząd Powiatu do wydzierżawienia nieruchomości i przekazania świadczeń zdrowotnych Szpitala uprawnionemu podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu, który sfinansuje i wykona inwestycje dostosowawcze w Szpitalu, a także utrzyma i rozwinie jego działalność medyczną zwiększając tym samym dostępność mieszkańców powiatu do świadczeń zdrowotnych. Następnie 16 września 2011 r. Rada Powiatu Drawskiego podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Powiatu Drawskiego. Podjęta uchwała dała Zarządowi Powiatu podstawy do dalszych działań. 7 listopada 2011 r. Zarząd ogłosił przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, będących własnością Powiatu Drawskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Szpitala Powiatowego na okres 30 lat wraz z przejęciem udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie powiatu. Siedmioosobowa Komisja Przetargowa zaproponowała Zarządowi Powiatu wybór oferty złożonej przez Szpitale Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. Zobowiązania i należności oraz majątek Szpitala po zakończeniu likwidacji stały się według stanu na dzień zamknięcia likwidacji należnościami, zobowiązaniami oraz majątkiem Powiatu Drawskiego. 6

6 Jak każdego roku, nie zaniedbano sfery spraw publicznych w dziedzinie zapewnienia mieszkańcom powiatu bezpieczeństwa. Udzielono dofinansowania karosacji średniego samochodu gaśniczego (przyznano 30 tys. zł), zakupiono deskę do ratownictwa na lodzie (5,5 tys. zł) oraz dofinansowano zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczych w strefie skażeń toksycznymi środkami przemysłowymi (przyznano dofinansowanie w kwocie 8 tys. zł). Udzielono również pomocy Policji poprzez współsfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej (11 tys. zł) oraz postanowiono o zakupie dla Komendy Powiatowej Policji urządzenia do bezpiecznej analizy nośników informatycznych pod kątem legalności oprogramowania informatycznego (2.478,27 zł). Fot.: Niemiecki Dzień Otwarty. Pracy w wysokości zł na dofinansowanie programu specjalnego Szansa na zatrudnienie. W jego wyniku udzielono znaczącego wsparcia dla powstania nowego zakładu pracy w Drawsku Pomorskim (Kabel Technik Polska) zatrudniającego obecnie kilkaset osób i mającego perspektywy na dalszy rozwój. Rok później udzielono podobnego wsparcia w ramach programu specjalnego Młodzi krok do przodu (kwota programu to ,33 zł). Fot.: Średni samochód gaśniczy OSP Ostrowice. W ramach przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy zorganizowano i utworzono przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim Centrum Aktywizacji Zawodowej (pozyskano na ten cel z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej kwotę zł). Zdecydowano o organizacji różnorodnych spotkań aktywizujących, jak Niemiecki Dzień Otwarty, w którym udział wzięło prawie 1000 osób, a także Targów Pracy i Edukacji. Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wystawców. Przygotowanych zostało aż 56 stoisk, a z uwagi na atrakcyjność oferty przybyło na nie około 1250 osób. Podjęto także działania w wyniku których pozyskano dodatkowe środki z Funduszu Fot.: Nowy zakład KTP w Drawsku Pom. W 2011 roku zakończono realizację projektu pt. Własny Biznes Szansą Mieszkańców Powiatu Drawskiego w ramach którego 25 osób otrzymało bezzwrotne wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej (całkowita wartość projektu to zł). Było to średnio 35 tys. zł na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe przez okres 6 12 miesięcy (składki). W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi kontynuowano zlecanie niektórych zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pożytku publicznego i wolontariackich. Ogłoszono 5 otwartych konkursów ofert o wartości 120 tys. zł. Dofinansowania udzielono 45 stowarzyszeniom. 10 czerwca 2011 r. odbyły się uroczystości Jubileuszu 65- lecia szkoły polskiej na Pojezierzu Drawskim. Na spotkanie zostało zaproszonych ponad 500 nauczycieli, którzy podjęli pracę oświatową na Pojezierzu Drawskim po 1945r. Przyjechali pionierzy oświaty z całej Polski, aby znów się spotkać i wspomnieć tamte trudne, lecz radosne dni. Najstarszy uczestnik jubileuszowego spotkania liczył 92 lata. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Senatu Grażyna Anna Sztark, Członek Zarządu Sejmiku, Wicemarszałek Marek Hok, Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Jerzy Kotlęga, prof. Włodzimierz Krysiak Uniwersytet Szczeciński, Komendant Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP hm Elżbieta Chudzik. Fot.: Do nauczycieli przemawia Jerzy Lauersdorf, Przewodniczący RP Nie zaniedbano także spraw kultury. Na zdj.: Otwarcie ZOK w Złocieńcu. 22 września 2011 roku w Złocieńcu, odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Złocienieckiego Ośrodka Kultury przez Inwestora Gminę Złocieniec. Powiat reprezentowali m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego Jerzy Lauersdorf, Starosta Drawski Stanisław Cybula, Wicestarosta Drawski Andrzej Brzemiński. Powiat Drawski współfinansował tę inwestycję kwotą 800 tys. zł. 7

7 W ramach działań zmierzających do optymalizacji kosztów w oświacie, władze Powiatu Drawskiego podjęły wiele inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem sieci szkół ponadgimnazjalnych i boisk sportowych. Realizacja tych zamierzeń odbyła się w ramach projektu termomodernizacyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fot.: Zmodernizowany obiekt ZSP przy ul. Połczyńskiej w Drawsku Pom. Fot.: ZSP w Czaplinku (ul. Parkowa) Termomodernizacją objęto szkoły: ZSP nr 2 w Drawsku Pomorskim ( ,91 zł), ZSP nr 1 w Drawsku Pomorskim ( ,89 zł), ZSP w Czaplinku przy ul. Parkowej ( ,36 zł), ZSP w Kaliszu Pomorskim ( ,47 zł), ZSP w Złocieńcu ( ,63 zł), ZSZ w Drawsku Pomorskim ( ,94 zł). Inne obiekty objęte programem to Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim ( ,22 zł), budynek warsztatów ZSZ w Drawsku Pomorskim ( ,25 zł) oraz budynek spawalni ZSZ w Drawsku Pomorskim (47 773,20 zł). Zakończono także termomodernizację budynku Starostwa oraz wykonano remont elewacji wraz z instalacją odgromową ( ,87 zł) i remont części pomieszczeń biurowych na I i II piętrze budynku ( ,63 zł). Ponadto wykonano przebudowę wraz ze wzmocnieniem muru oporowego przy ZSP w Kaliszu Pomorskim (wartość ,40 zł) oraz dobudowano do boiska Orlik bieżnię i skocznię zł). Inwestycje dofinansowane zostały przez Burmistrza Kalisza Pomorskiego w 50%. Powiat Drawski dofinansował także budowę zespołu boisk w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 w Wierzchowie oraz w Ostrowicach w wysokości po zł każde. Fot.: Internat ZSZ w Drawsku Pom. Fot.: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pom. Fot.: Zmodernizowany obiekt ZSP przy ul. Złocienieckiej w Drawsku Pom. Fot.: ZSP w Kaliszu Pom. 8 Fot.: ZSP w Złocieńcu Fot.: Siedziba Starostwa Powiatowego Fot.: Otwarcie Orlika

8 Zrobiono wiele na drogach powiatu. Ogółem w 2011 roku zrealizowano roboty w zakresie utrzymania dróg powiatowych na kwotę ,91 zł. Były to m.in. takie inwestycje, jak zakończenie dużego przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1962Z Ostrowice Złocieniec i drogi powiatowej nr 1985Z Złocieniec Wierzchowo Kalisz Pomorski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie zrealizowano odcinek Ostrowice Złocieniec w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powiat Drawski dofinansował także XI Powiatową Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej w kwocie ,97 zł oraz przedsięwzięcia ekologiczne realizowane przez 26 Sołectw i innych organizacji w zakresie urządzenia i utrzymania terenów zielonych, w tym wykonania nasadzeń drzew i krzewów na łączną kwotę zł. Fot.: Modernizacja drogi w Zarańsku Fot.: Prace przy drodze łączącej krańce powiatu. Przebudowano most w ciągu ulicy 5-go Marca w Złocieńcu z dofinansowaniem z rezerwy ogólnej Ministerstwa Infrastruktury, przebudowa chodników w miejscowości Pomierzyn i Giżyno z dofinansowaniem Gminy Kalisz Pomorski. Wykonano przebudowę chodników w miejscowości Sienica oraz chodnika w ciągu ulicy Sikorskiego w Drawsku Pomorskim. W ramach współpracy z Gminą Drawsko Pomorskie wykonano przebudowę drogi powiatowej i drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Zarańsko. Wspólnie z Gminą Czaplinek opracowano dokumentację na przebudowę drogi w miejscowości Żelisławie. Wykonano także szereg innych prac związanych z utrzymaniem dróg i ich najbliższych okolic, na łączną kwotę ,98 zł. Pozyskiwanie środków zewnętrznych. Łącznie w 2011 roku złożono 20 wniosków o dofinansowanie i pozyskano 8,5 mln zł. Warto dodać, iż rok 2011 Powiat Drawski zajął 11 miejsce w Polsce w Rankingu Powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. Jak pokazały kolejne lata, nie powiedziano w tym zakresie ostatniego słowa. Fot.: Most w Złocieńcu. 9

9 CZĘŚĆ II. ROK 2012 Kolejny rok kadencji był czasem kontynuacji zmian w zakresie organizacji edukacji publicznej w powiecie i wdrażania nowatorskich koncepcji finansowania zadań oświatowych. Fot.: MOW w Czaplinku zrealizowano na bazie dawnego internatu ZSP. Wraz z inauguracją roku szkolnego rozpoczął w Czaplinku działalność Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Placówka przeznaczona jest dla dziewcząt wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Na adaptację i uruchomienie placówki wydano 839 tys. zł. Zadaniem ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanek do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. W placówce przygotowano miejsce dla pięćdziesięciu podopiecznych, które uczyć się mają na poziomie gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej. Zapewniono im fachową opiekę osób, które mają doświadczenie w zakresie wychowania i dydaktyki. Kadra oraz pracownicy niedydaktyczni pochodzą w większości z Czaplinka i okolic. W budynku przy ulicy Pławieńskiej funkcjonują szkoła i internat. Dziewczęta pochodzą z wielu stron Polski, ale pomimo różnic starają się tworzyć swoją małą społeczność, w której mogą czuć się bezpiecznie i znaleźć podstawy do rozwiązania swoich problemów. Do godziny 14. mają zajęcia lekcyjne, a popołudniami opiekę nad nimi przejmują wychowawcy mówi Dyrektor MOW-u Małgorzata Janda. Zajęcia są na tyle różnorodne, że wychowanki mogą rozwijać nie tylko swoje indywidualne zainteresowania, ale także uczyć się czynności i zachowań koniecznych w codziennym życiu. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim formalną działalność rozpoczęło 1 września. Placówka powstała na bazie Centrów Kształcenia Praktycznego z Czaplinka i Drawska Pomorskiego oraz Zespołu Burs, czyli budynków internatów oddzielonych od ZSP nr 1 oraz ZSZ w Drawsku Pomorskim. Centrum świadczy wiele usług dla ludności, od cateringowych po motoryzacyjne. W warsztatach można dokonać niemal każdej naprawy auta, wymienić i wyważyć koła, a także napełnić klimatyzację i przeprowadzić jej ozonowanie. W Drawsku Pomorskim BON OŚWIATOWY Na początku 2012 r. Starostwo Powiatowe wprowadziło sposób ustalania budżetów szkół oparty na lokalnym standardzie edukacyjnym, który często skrótowo nazywany jest bonem oświatowym. Różnice między bonem a sposobem, w jakim Ministerstwo Edukacji Narodowej oblicza su wencję oświatową są duże. Lokalny standard edukacyjny uwzględnia specyfikę każdej szkoły (m.in. liczebność klas, sposób odbywania praktyk zawodowych, typ szkoły oraz liczbę zatrudnionych nauczycieli z poszczególnym stopniem awansu). Bon oświatowy ustala przejrzyste i jednakowe zasady podziału pieniędzy dla każdej z placówek. Stosując bon oświatowy więcej pieniędzy otrzyma ta szkoła, która zatrudnia nauczycieli z najwyższymi kwalifikacjami i stopniem awansu zawodowego. BON WSPARŁ PROCES PRZEMIAN I BYŁ JEDNYM Z CZYNNIKÓW, KTÓRY ZAPOBIEGŁ LIKWIDACJI SZKÓŁ. Fot.: Catering to jedna ze specjalności PCKZiU. funkcjonuje również specjalistyczna Stacja Kontroli Pojazdów. Nad fachowością prac czuwa zespół odpowiednio przygotowanych specjalistów, dysponujących doskonałym sprzętem. SKP posiada certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego. Zespół Szkół Ponad-gimnazjalnych w Drawsku Pomorskim powstał w wyniku konsolidacji trzech zespołów szkół działających na terenie Drawska Pomorskiego. Dawny ZSP nr 1, ZSP nr 2 w Drawsku Pom. oraz Zespół Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim zostały połączone w jeden podmiot. Konsolidacja szkół sprawiła, że wykorzystanie bazy oświatowej jest bardziej efektywne. Nastąpiło połączenie administracyjne szkół w ten sposób są one kierowane przez jedną dyrekcję, a co najważniejsze prowadzą rekrutację do klas pierwszych jako jedna szkoła. Pozwala to uniknąć sytuacji, kiedy szkoły położone na terenie tej samej miejscowości były dla siebie konkurencją. Wcześniej z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia (np. w dwóch placówkach istniały licea ogólnokształcące zabiegające o tych samych, potencjalnych uczniów). 10

10 Podobnie jak w latach poprzednich, w dalszym ciągu prowadzono różnorodne inwestycje. Realizowano i zakończono rodzaju roboty budowlane w ramach kontynuacji projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Kolejne inwestycje objęły: Zespół Szkół Zawodowych, Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Seminaryjnej w Drawsku Pomorskim (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim); wartość zadania ,86 zł w tym dofinansowanie w wysokości 85% na kwotę ,65 zł budynek spawalni przy ulicy Warmińskiej Fot.: Zmodernizowane warsztaty 1 w Drawsku Pomorskim; wartość zadania szkolne w Czaplinku ,80 zł w tym dofinansowanie w wysokości 85% na kwotę ,88 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Grunwaldzkiej 1 w Czaplinku; wartość zadania ,54 zł w tym dofinansowanie w wysokości 85% na kwotę ,20 zł Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bobrowie; wartość zadania ,28 zł w tym dofinansowanie w wysokości 85% na Fot. Spawalnia szkolna w Drawsku Pom. kwotę ,84 zł Centrum Kształcenia Praktycznego (obecnie Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) przy ul. Wałeckiej w Czaplinku; wartość zadania ,23 zł w tym dofinansowanie w wysokości 85% na kwotę ,64 zł Wartość wykonanych w roku 2012 robót termomodernizacyjnych w ramach programu 9.3 łącznie z kosztami nadzoru wyniosła ,71 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie to ,67 zł. Fot.: Zmodernizowana sala gimnastyczna przy ul. Seminaryjnej w Drawsku Pom. Fot.: Obiekt szkolny przy ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku Starostwo podjęło się również realizacji drugiego projektu termomodernizacyjnego pn. Usprawnianie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: szczecineckiego, białogardzkiego, drawskiego i wałeckiego.. Fot.: Internat ZSP w Złocieńcu. Fot.: Internat przy ul. Połczyńskiej w Drawsku Pom. W roku 2012 projekt obejmował: Internat ZSP w Złocieńcu przy ulicy I Dywizji Wojska Polskiego 8; wartość zadania ,26 zł w tym dofinansowanie w wysokości 43,34 % na kwotę ,37 zł Internat w Drawsku Pomorskim przy ulicy Połczyńskiej; wart ,93 zł w tym dofinansowanie w wysokości 43,34 % na kwotę 292,395,01 zł Fot.: Dawna przychodnia przy szpitalna po termomodernizacji. Internat ZSP w Czaplinku (obecnie MOW); wart ,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 43,34 % na kwotę ,77 zł (dodatkowo wymieniono pokrycie dachowe za kwotę ,78 zł i zmodernizowano klatki schodowe za Fot.: Internat przy ul. Warmińskiej kwotę zł). w Drawsku Pom. Internat w Drawsku Pomorskim przy ulicy Warmińskiej; wart ,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 43,34 % na kwotę ,41 zł (dodatkowo wymieniono pokrycie dachowe za kwotę ,46 zł). Wartość wykonanych w roku 2012 robót, łącznie z kosztami nadzoru i robotami towarzyszącymi, wyniosła ,43 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie to ,56 zł. 11

11 12 DPCWP Podsumowując działalność DPCW, powstało 66 nowych firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), przedsiębiorcy otrzymali bezzwrotne dotacje w wysokości zł, a wartość realizowanych projektów z programu operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosła zł. Łącznie zrealizowano 30 inicjatyw, w których wzięło udział ponad 600 osób. (szkolenia, spotkania animacyjne, informacyjno promocyjno, i doradcze). Przy DPCWP istnieje Punkt Pierwszego Kontaktu Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Przedsiębiorca może złożyć wniosek na zabezpieczenie pożyczki do 80% wartości kredytu/pożyczki, jeżeli nie posiada własnego majątku na zabezpieczenie kredytu. Zachodniopomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych w latach udzielił 72 poręczenia dla przedsiębiorców Powiatu Drawskiego na łączną kwotę przekraczającą 5.6 mln zł. W DPCWP istnieje także Punkt Obsługi Funduszu Pożyczkowego POMERANUS gdzie przedsiębiorca mógł złożyć wniosek o pożyczkę w ramach inicjatywy JEREMIE do wysokości 500 tys. zł z atrakcyjnym oprocentowaniem 2% w skali roku. Fundusz w latach udzielił 8 pożyczek dla przedsiębiorców Powiatu Drawskiego na łączną kwotę przekraczającą 1 mln zł. DPCWP planuje w latach starać się o kolejne dofinansowania z Funduszy Unijnych, ponieważ żaden inny instrument wsparcia nie daje takiej szansy na rozwój. Ponadto przeprowadzono termomodernizację budynku szpitala powiatowego oraz budynku byłej przychodni zdrowia na łączną kwotę ,01 zł. Inwestycje sfinansowane w całości ze środków powiatu. W zakresie utrzymania dróg powiatowych ogółem w 2012 roku zrealizowano roboty na kwotę zł. Fot.: Przebudowany most w ciągu ulicy 5-go Marca w Złocieńcu. Były to m.in. takie inwestycje, jak: Przebudowa ulicy 5-go Marca w Złocieńcu wspólnie z Gminą Złocieniec, Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1964 Z Gawroniec Nowe Worowo z dofinansowaniem z rezerwy ogólnej Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, czy przebudowa dróg w Zarańsku (Gm. Drawsko Pomorskie). W ramach współpracy z Gminą Wierzchowo wykonano poszerzenie drogi powiatowej nr 2007Z do Świerczyny, przebudowę chodników w Wierzchowie oraz chodnika i zatoki autobusowej w Sośnicy. W ramach współpracy z Gminą Czaplinek Powiat Drawski współfinansował wykonanie przebudowy ulicy Długiej i Drahimskiej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zadanie to Powiat Drawski dofinansował w wysokości ,53 zł, co stanowiło 50% udziałów własnych na zadanie wraz z Gminą Czaplinek. Wykonano również prace remontowe w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej w miejscowości ŁĄCZNA KWOTA INWESTYCJI POWIATU W 2012 ROKU TO ,9 zł. Nowe Worowo wraz z dokumentacją. W ramach remontów wykonano zmianę organizacji ruchu dla miasta Złocieniec dotyczącą ulic 5-go Marca, Okrzei oraz Chopina wraz z wyznaczeniem ruchu okrężnego na skrzyżowaniu ulic 5-go Marca i Chopina. Ponadto przebudowano część budynku LO w Czaplinku przy ulicy Parkowej na potrzeby internatu ( ,12 zł w całości ze środków powiatu), przeprowadzono I etap modernizacji sali gimnastycznej w Kaliszu Pomorskim ( zł w całości ze środków zewnętrznych, w tym zł z Gminy Kalisz Pom.) oraz zrealizowano przebudowę ciągów pieszych przy ZSP w Kaliszu Pomorskim za kwotę ,99 zł w całości z dotacji Gminy Kalisz Pomorski. Ogólnie kwota samych robót budowlanych zrealizowanych w roku 2012 wyniosła ,87 zł, w tym dofinansowanie w formie dotacji osiągnęło pułap 2 896,782,22 zł. W ramach działań w zakresie promocji powiatu, we wrześniu, na działce Nr 138/7 obręb Stawno w gminie Złocieniec posadowiono znak geodezyjny będący środkiem powiatu drawskiego i stanowiący jednocześnie wielofunkcyjny, wysokiej klasy punkt poligonowy. Punkt Fot.: Pępek Powiatu jest także stanowiskiem edukacyjnym promującym sztukę geodezyjną. Całość stanowi część szlaku pieszego i rowerowego, jako jedna z wielu atrakcji turystycznych.

12 Powiat stale realizuje zadania w zakresie ochrony środowiska i przyrody. W ich ramach dofinansowano przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym realizowane przez organizacje pozarządowe i samorządy. Dotacje o łącznej kwocie ,19 zł zostały przyznane dla 12 sołectw powiatu drawskiego na urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, w tym wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. W ramach przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy realizowano i wspierano różnorodne przedsięwzięcia. Już dziewiątego stycznia na Hali Widowiskowo-Sportowej w Złocieńcu odbyło się spotkanie rekrutacyjne dotyczące pracy w Hiszpanii. W spotkaniu udział wzięło ponad 100 osób. Zorganizowano Polsko Niemiecki Dzień Otwarty. POLSKO NIEMIECKIE TARGI PRACY. Zaprezentowali się tam niemieccy i polscy pracodawcy, agencje zatrudnienia i instytucje wspierające przedsiębiorczość na rzecz obydwu regionów. Targi odwiedziło blisko 1500 osób. W sierpniu 2012 roku powstał punkt aktywizacji młodzieży w ramach OHP Młodzieżowe Centrum Kariery. Od listopada w Starostwie, w każdą trzecią środę miesiąca odbywają się cykliczne dyżury Punktu Konsultacyjnego dla przedsiębiorstw oraz osób, które chcą założyć własną firmę. Informacje jakie można uzyskać w PK, dotyczą zarówno podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również dostępnych form wsparcia dla przedsiębiorców. OHP w 2012 roku świadczył usługi dla około 930 osób, w 2013 r. dla 1000, zaś w 2014 (początek roku) dla ponad 700 osób. Natomiast w ramach funkcjonowania Drawskiego Powiatowego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości kontynuowano współpracę z Polską Fundacją Przedsiębiorczości oraz Funduszem Poręczeń Kredytowych. Z Funduszu Pożyczkowego POMERANUS JEREMIE w roku 2012 udzielono pożyczek dla przedsiębiorców Powiatu Drawskiego na łączną kwotę 385 tysięcy złotych. W połowie roku powiat rozpoczął projekt Własny biznes dla mieszkańców powiatów drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego w ramach którego zaplanowano udzielenie dotacji na otworzenie działalności gospodarczej do wysokości zł dla 60 osób oraz udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego do 1200 zł przez 6 m-y dla wszystkich 40 osób, które otrzymają dotację oraz do 1000 zł jako przedłużone wsparcie pomostowe przez następne 6 do 12 m-cy. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS. Fot.: Odwiedzający dopisali na Targach Pracy. Fot.: Drawskie Centrum Kultury powstało m.in. dzięki pieniądzom z budżetu Powiatu Powiat nie zapomniał o osobach niepełnosprawnych. Wspierając ich integrację ze środowiskiem, w ramach PO Kapitał Ludzki podjęto się realizacji projektu systemowego Szansa na przyszłość, mającego na celu aktywizację zawodową i społeczną klientów ośrodków pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie, w tym osób niepełnosprawnych (na kwotę zł). Realizowano także pilotażowy program,,aktywny Samorząd finansowany ze środków PFRON na kwotę ,18 zł oraz realizowano aktywizację zawodową i społeczną, w tym emerytów, rencistów, inwalidów i osób zainteresowanych podziałem środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (w roku 2012 powiat otrzymał środki z PFRON w wysokości zł). Ponadto w 2012 r. odbyła się III Edycja Targów Pracy i Edukacji. Było ponad 2000 odwiedzających, 67 stoisk wystawowych, ponad 100 osób skorzystało z zajęć prowadzonych przez doradców zawodowych. KARR S.A. w Koszalinie w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska realizowały projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS pn. Anioły Ekonomii Społecznej. Celem jest utworzenie 10 spółdzielni socjalnych. Na terenie powiatu drawskiego zorganizowano spotkanie informacyjne i zawiązały się 2 grupy inicjatywne, w ramach których powstały 2 spółdzielnie socjalne (w niedługim czasie powstała także trzecia). W maju przy Stowarzyszeniu SEMAFOR w Złocieńcu powstało Międzygminne Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Kaliszu Pomorskim, z którym Starosta Drawski Stanisław Cybula zawarł porozumienie o współpracy. Na jego mocy Powiatowy Urząd Pracy refunduje świadczenia integracyjne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla uczestników zajęć w CIS. Działaniami objęto 34 osoby. PUP na świadczenia integracyjne oraz refundację składek na ubezpieczenie społeczne przeznaczył kwotę ,66 zł. KULTURA. 9 listopada 2012 roku uroczyście przecięto wstęgę i dokonano otwarcia Centrum Kultury im. Eugeniusza Poniatowskiego oraz Kina Drawa. Powiat Drawski dofinansował inwestycję gminy Drawsko Pomorskie kwotą 800 tys. złotych. Jak co roku ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego. Było to 6 konkursów o łącznej wartości 100 tys. zł. Dofinansowania udzielono 44 stowarzyszeniom. Dofinansowania udzielono również 2 stowarzyszeniom, które złożyły wnioski w trybie pozakonkursowym. 13

13 Ponadto, Zarząd Powiatu podejmował inicjatywy związane z ciągłym usprawnianiem działania administracji powiatowej. Wprowadzono nowe rozwiązania służące obywatelom, takie jak zorganizowanie specjalnego miejsca dla klientów z dziećmi, obsługa w języku migowym oraz nowe usługi elektroniczne, np. powiadamianie za pomocą SMS-ów o możliwości odbioru prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego. We współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji wprowadzono usługę umożliwiającą uzyskanie profilu zaufanego. Tym samym drawskie Starostwo stało się jednym z pięciu starostw w Polsce, które zaoferowały taką możliwość i jedynym w Województwie Zachodniopomorskim (Profil Zaufany w większości kontaktów z administracją publiczną zastępuje bezpieczny podpis elektroniczny). Ponadto uruchomiono internetowy dostęp do prowadzonego przez Starostę Rejestru cen i wartości nieruchomości. Usługa ta uzupełniała listę już istniejących, takich jak internetowy dostęp do numeru księgi wieczystej, czy internetowy zakup mapy zasadniczej dla celów opiniodawczych. Dzięki jej uruchomieniu, ograniczony został wymóg osobistej wizyty m.in. rzeczoznawców, czy pracowników profesji związanej ze sferą obsługi nieruchomości. Władze powiatu aktywnie zabiegały o utrzymanie Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim, który był zagrożony likwidacją. Odbyły się liczne spotkania i konsultacje na różnych szczeblach, od samorządowego, po ministerialny. Rada Powiatu Drawskiego przyjęła oficjalne stanowisko w tej sprawie, podobnie uczyniły gminy leżące w naszym powiecie. Zmagania te zakończyły się sukcesem. Powiat Drawski został doceniony w rozmaitych rankingach: Ranking powiatów w dziedzinie inwestycji w infrastrukturę techniczną, prowadzony przez Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota ; Powiat nasz znalazł się na 2 miejscu w Województwie Zachodniopomorskim. Zestawienie dotyczyło wydatków inwestycyjnych samorządów w infrastrukturę techniczną w latach W klasyfikacji krajowej uplasowaliśmy się na 27 miejscu (skok z 47). Ranking najzamożniejszych samorządów, również prowadzony przez Wspólnotę ; nasz powiat uplasował się na 22 miejscu w kraju za 2011 rok. Autorzy klasyfikacji oceniali trwały, autentyczny trend wzrostowy. Wspólnota zwróciła także uwagę na dynamikę dochodów. W naszym województwie Powiat Drawski jest jednym z dwóch, gdzie odnotowano wzrost przekraczający 10%. na stronie internetowej pn. Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczono opis i prezentację projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 1962Z I 1985Z OSTROWICE ZŁOCIENIEC KALISZ PO- MORSKI. W ten sposób Prezydent RP Bronisław Komorowski upowszechnienia dobrą praktykę samorządową na przykładzie Powiatu Drawskiego. Ranking Energii Odnawialnej Związek Powiatów Polskich ogłosił 2 stycznia 2013r. listę zwycięzców Ogólnopolskiego Rankingu Energii Odnawialnej Powiat Drawski znalazł się w gronie laureatów, zajmując 9 lokatę w kraju.! Ranking Fot.: Prezydent RP Bronisław Komorowski i Starosta Drawski Stanisław Cybula. Związku Powiatów Polskich najważniejszy ranking samorządowy w Polsce. Powiat Drawski został uznany najlepszym samorządem powiatowym w kraju za 2012 rok (w kat. do 60 tys. mieszkańców). Na osiągnięty wynik złożyło się punktów zdobytych w 94 kategoriach. Odnotowano dobre wyniki na polu pozyskiwania środków zewnętrznych. Łącznie w 2012 roku złożono 35 wniosków o dofinansowanie na kwotę ,43zł, a pozyskano ,12 zł. 14

14 CZĘŚĆ III. ROK 2013 Fot.: CNS podczas uroczystego otwarcia. Rok 2013 był pierwszym rokiem funkcjonowania, który nastąpił po dużych zmianach organizacyjnych w Powiecie Drawskim. Największymi z nich była zmiana formuły organizacyjnej szpitala oraz reorganizacja powiatowej oświaty. Znacząco podniesiono bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców. Stało się tak na skutek rozwoju usług okołoszpitalnych, który został zagwarantowany umową z nowym operatorem szpitala. Dawny budynek kuchni szpitalnej wraz z galerią komunikacyjną zostały adaptowane i przekazane w poddzierżawę firmie NAFIS S.A z Poznania, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej z zakresu kardiologii w ramach nowopowstałego Centrum Sercowego Naczyniowego w Drawsku Pomorskim. Znacząco zwiększyło to bezpieczeństwo pacjentów z naszego regionu. Centrum to bardzo nowoczesna placówka świadcząca kompleksowe usługi z dziedzin kardiologii inwazyjnej i chirurgii naczyniowej. Uroczystego otwarcia dokonali Starosta Drawski Stanisław Cybula, Prezes Zarządu NAFIS Anna Szczerbak i dr. n. med. Zbigniew Czyż, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej American Heart of Poland S.A. W tym kompleksie szpitalnym znalazł się oddział kardiologiczny z oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz pracownią hemodynamiki, oddział chirurgii naczyniowej, blok operacyjny, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, a także gabinety poradni specjalistycznych. Mieszkańcy powiatu uzyskali też dostęp do pracowni tomografii komputerowej. Nowa placówka dysponuje łącznie 33 łóżkami. Została w niej zatrudniona wysoko wykwalifikowana kadra medyczna. Oddział kardiologiczny dysponuje nowoczesnym angiografem służącym do oceny stanu naczyń wieńcowych oraz angioplastyki tętnic wieńcowych i obwodowych. Lekarze mają też do dyspozycji wysokiej klasy urządzenia do obrazowania tętnic wieńcowych techniką ultrasonografii wewnątrznaczyniowej. W oddziale naczyniowym oferowane są świadczenia medyczne obejmujące diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami naczyń tętniczych i żylnych. Ponadto, przedłużono umowę najmu z firmą Fresenius Nephrocare na 20 lat. Umożliwiło to dalszy rozwój stacji dializ. Fot.: Stacja dializ to obiekt świetnie wyposażony, z perspektywami dalszych inwestycji. W roku 2013 realizowano i zakończono różnego rodzaju roboty budowlane na łączną kwotę zł. Były to m.in.: budowa podjazdu dla niepełnosprawnych oraz windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego o wartości zł (dotacja PFRON zł), montaż klimatyzacji i przebudowa pomieszczeń w budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej przy Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim ( zł). przebudowa hali gimnastycznej przy Fot.: Winda w Starostwie Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim ( ,49 zł), Powiatowym. modernizacja pomieszczeń w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Czaplinku ( zł), modernizacja m.in. pomieszczeń mieszkalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bobrowie ( zł), Fot.: Podjazd dla wózków inwalidzkich. Fot.: Odnowiona hala sportowa w Kaliszu Pom. robi duże wrażenie. 15

15 podział sali obsługi klientów oraz zakup wyposażenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim ( zł), modernizacja pomieszczeń internatu PCKZiU w Drawsku Pom. przy ul. Połczyńskiej, łącznie z wyposażeniem ( zł; dotacja WUP zł), Fot.: Sala obsługi w PUP jest bardziej funkcjonalna. W roku 2013 zrealizowano roboty w zakresie utrzymania dróg powiatowych na kwotę ,04 zł. Były to m. in. takie inwestycje jak: Fot.: MOW w Czaplinku. Fot.: Wierzchowo. Prace przy realizacji nowej nawierzchni. Fot.: Droga w m. Żelisławie (gm. Czaplinek). przebudowa mostu wraz z odcinkami drogi dojazdowej ul. Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim dofinansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie oraz współfinansowana przez Gminę Drawsko Pom. (łączna kwota zadania ,58 zł), remont drogi powiatowej nr 1986Z na odcinku rondo policja w m. Wierzchowo współfinansowane przez Gminę Wierzchowo (kwota zadania ,79 zł), remont drogi powiatowej nr 1973Z i gminnej w m. Prosinko współfinansowane przez Gminę Czaplinek (wartość zadania ,44 zł), przebudowa drogi powiatowej w m. Żelisławie współfinansowana przez Gminę Czaplinek i dofinansowana ze środków pomocowych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (na kwotę ,42 zł), wykonanie muru oporowego przy ul. Słonecznej w Czaplinku (wartość zadania zł), Ponadto wykonano remont chodnika i wjazdu oraz zatoki autobusowej w m. Nętno (wartość zadania ,52 zł), dokumentację ul. Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pom. (wartość zadania ,81 zł) i dokumentację drogi powiatowej w Starej Korytnicy (wartość zadania zł). Fot.: Drawski most po remoncie. Fot.: Wyremontowana droga w Prosinku Fot.: Wzmocnienie ul. Słonecznej w centrum Czaplinka. Powiat Drawski, jak niemal rokrocznie, wspierał Straż Pożarną i Policję. 8 jednostek OSP otrzymało dotacje celowe na łączną kwotę 20 tys. zł na zakup sprzętu i wyposażenia. Dofinansowano także zakup samochodu bus w wersji oznakowanej (przyznano 74 tys. zł), na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej. Łącznie realizowano i zakończono w roku 2013 różnego rodzaju inwestycje na kwotę ,04 zł. 16

16 Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego dofinansowano przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym realizowane przez organizacje pozarządowe i samorządy. Dotacje o łącznej kwocie ,93 zł otrzymało 25 sołectw powiatu drawskiego na przedsięwzięcia ekologiczne realizowane w zakresie urządzenia i utrzymania terenów zielonych. Współfinansowano zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Policji (przyznano kwotę 13 tys. zł). 8 jednostek OSP otrzymało dotacje celowe na łączną kwotę 20 tys. zł na zakup sprzętu i wyposażenia. W zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej kontynuowano działania w zakresie integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, realizując m.in. projekt Szansa na przyszłość (na kwotę ,98 zł). Szansa to jeden z ciekawszych projektów, od lat realizowany wspólnie z wszystkimi gminami powiatu. Z ramienia Powiatu Drawskiego prowadzi go PCPR, natomiast gminy Czaplinek, Drawsko Pom., Kalisz Pom., Ostrowice, Wierzchowo i Złocieniec włączyły w działania Ośrodki Pomocy Społecznej. Wartość projektu w poszczególnych latach to: zł, zł, zł, ,49 zł, zł, ,98 zł i w 2014 roku ,02 zł. Powiat Drawski, jako jeden z nielicznych w Polsce przystąpił również do realizacji pilotażowej części projektu B 1.13 Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż, mający na celu wypracowanie innowacyjnych metod pomocy rodzinom. Fot.: Nasadzenia wykonane dzięki dotacjom z samorządu powiatowego upiększyły już wiele wsi. Aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, wspieraniem emerytów, rencistów, inwalidów oraz innych osób realizowano także przy pomocy środków PFRON (w roku 2013 było to zł). Przeciwdziałając bezrobociu oraz aktywizując lokalny rynek pracy 19 marca zrealizowano Targi Pracy i Edukacji Już dziś zaczynam odnosić sukces i realizować własne cele i marzenia. W Targach uczestniczyło 53 wystawców oraz ok osób odwiedzających. W dniach 19. czerwca, 29. lipca, i 23. sierpnia zorganizowano Dni Przedsiębiorczości pod hasłem Porozmawiajmy o biznesie. Odbyły się one w Drawsku Pomorskim, Złocieńcu i Czaplinku. Ponadto 16 maja miał miejsce Polsko Niemiecki Dzień Otwarty. Polsko Niemieckie Targi Pracy. W Targach uczestniczyło 16 wystawców oraz osób odwiedzających. Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w 2013 roku zrealizowano różnorodne projekty, w tym projekt systemowy,,uwierz w siebie wykorzystaj szansę Poddziałanie POKL EFS o wartości zł, projekt konkursowy,,wiedza Umiejętności Zatrudnienie Poddziałanie POKL EFS o wart ,08 zł, projekt,,polsko Niemiecki Dzień Otwarty. Polsko- Niemieckie Targi Pracy w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA o wart ,39 zł, a także pozyskano z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej zł (razem ,47 zł). Dodatkowo, wspierano działalność Spółdzielni Socjalnych, jak Promienista w Czaplinku, ODNOWA w Wierzchowie i GA- LERIA SMAKÓW w Kaliszu Pomorskim. Międzygminne Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Kaliszu Pomorskim wspierano za pośrednictwem PUP, refundując świadczenia integracyjne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla uczestników zajęć w CIS. Refundacja objęła w 2013 roku aż 58 osób. W ramach funkcjonowania Drawskiego Powiatowego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, działalność Centrum we wspieraniu powstawania nowych podmiotów gospodarczych dała najlepsze rezultaty w historii funkcjonowania. Fot. Zajęcia DPCWP przyciągają coraz więcej uczestników. 17

17 Utworzonych zostało 41 firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), którym udzielono dotacji o łącznej wartości zł. W ramach projektu Własny biznes dla mieszkańców powiatów drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego 41 osób otrzymało dotacje na otwarcie firmy. W Starostwie świadczono także pomoc opartą o szkolenia. Comiesięcznie organizowane były spotkania Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla przedsiębiorstw oraz osób chcących założyć działalność. W lutym i maju 2013 r. w Starostwie DPCWP zorganizowało dyżury Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich (LPI). Fot.: Dzieci mają w Drawskim Starostwie aż trzy specjalne miejsca dla siebie. Kolejne są w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w drawskim PUP oraz oddziałach w Złocieńcu i w Czaplinku. Każde z nich wyposażono w stolik, krzesła, kredki, kolorowanki oraz puzzle. Dzięki takim miejscom dzieci mają okazję kreatywnie spędzić czas, podczas gdy ich opiekunowie zajęci są sprawami urzędowymi. Ponadto, w DPCWP w Starostwie Powiatowym można składać wnioski o pożyczkę z atrakcyjnym oprocentowaniem nawet 2%. Polska Fundacja Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Pomeranus udzielała pożyczek dla przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w oparciu o pomoc de minimis. Atrakcyjna oferta funduszu cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców w wyniku czego do DPCWP wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę zł. Fot.: Dzień Otwarty Starostwa w 2013 r. połączono z Dniem Godności Osób Niepełnosprawnych. Podtrzymano dobrą tradycję współpracy z organizacjami pozarządowymi. W ogłoszonych 6 otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego. Udzielono dofinansowania 45 stowarzyszeniom, o łącznej wartości 120 tys. zł. Ponadto realizowano inicjatywy związane z ciągłym usprawnianiem obsługi mieszkańców. Wprowadzono kolejne udogodnienia, takie jak zorganizowanie nowych miejsc dla klientów z dziećmi, czy winda. Ponadto, 30% zeskanowanych materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w postaci plików w formacie pdf została wprowadzona do systemu Ośrodek, dzięki czemu powstała możliwość korzystania z tych materiałów zarówno przez pracowników Wydziału jak również wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych bezpośrednio na ekranie monitora. Udostępnianie, przeglądanie i pobieranie zeskanowanych materiałów przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych następuje poprzez system teleinformatyczny. PROMOCJA. W wyniku zwycięstwa powiatu w Rankingu ZPP, nawiązano nowe kontakty, które poskutkowały serią publikacji o walorach powiatu w uznanych czasopismach ogólnopolskich, jak Poznaj Świat, Poznaj Swój Kraj, Fakty, Infrastruktura, czy Żagle. Bardzo pochlebne publikacje powinny mieć wpływ na decyzje urlopowe wczasowiczów. Powiat wydał lub współuczestniczył w wydaniu kilku publikacji: albumu fotograficznego Pojezierze drawskie w poezji obrazu, książki Smaki Powiatu Drawskiego i publikacji pt. Zostań Rodziną Zastępczą. Fot.: Obecność naszego powiatu w ogólnopolskich tytułach pozwala na przybliżenie oferty turystycznej regionu wczasowiczom z najdalszych zakątków kraju. 18 W 2013 r., z większym niż dotąd rozmachem, zorganizowano Dzień Otwarty Starostwa. Naszą majówkę z administracją odwiedziło kilkaset osób, a z roku na rok liczba uczestników się powiększa.

18 RANKINGI. Podobnie jak w latach poprzednich, działalność Powiatu Drawskiego została dostrzeżona na arenie ogólnopolskiej, m.in. poprzez: Ranking Energii Odnawialnej Związek Powiatów Polskich ogłosił w styczniu 2014 r. listę zwycięzców Ogólnopolskiego Rankingu Energii Odnawialnej Powiat Drawski znalazł się w gronie laureatów, ponownie zajmując 9 lokatę w kraju. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP w odniesieniu do promocji rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, w ramach których klasyfikowane są projekty związane z wykorzystywaniem energii słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także wiatru, otoczenia i biomasy.! Ranking Związku Powiatów Polskich najważniejszy ranking samorządowy w Polsce. Powiat Drawski został uznany najlepszym samorządem powiatowym w kraju za 2013 rok (w kat. do 60 tys. mieszkańców), odnosząc zdecydowane zwycięstwo. Tym samym powtórzył sukces z roku poprzedniego. Na osiągnięty wynik złożyło się aż punktów zdobytych w prawie 100 kategoriach. Powiat Drawski zachował przy tym dwa tytuły: Dobry Polski Samorząd oraz SUPER POWIAT. Wyróżnienie Super Powiat jest przyznawane, jeśli dany samorząd uzyskał największy procentowy udział realizacji kategorii zawartych w Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. Dzięki temu systemowi, w sposób szczególny zostają uhonorowane te samorządy, których działania skupiają się na zrównoważonym rozwoju, gdyż ich wkład w realizacje działań ocenianych w rankingu jest wielopłaszczyznowy (obejmuje większość kategorii). Jak podaje ZPP, jest to rodzaj uhonorowania liderów wśród liderów. Fot.: Starosta Drawski Stanisław Cybula odbiera nagrodę na I miejsce w Polsce w Rankingu ZPP. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Łącznie w 2013 roku pozyskano prawie 12 milionów zł 19

19 CZĘŚĆ IV. ROK 2014 Rok 2014, podobnie jak lata poprzednie, obfituje w inwestycje użyteczności publicznej, mające za zadanie ułatwić życie mieszkańcom powiatu i uczynić je bardziej komfortowym. Są to m.in. budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja łazienki w ZSP w Czaplinku przy ul. Parkowej (wartość ok zł), modernizacja pomieszczeń w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim ( zł), kompleksowa modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego przy ZSP w Kaliszu Pom. ( zł), wykonanie osuszenia budynku ZSP w Złocieńcu ( zł), wymiana ogrodzenia przy ZSP w Złocieńcu ( zł), wymiana ogrodzenia przy MOW w Czaplinku (ok zł), wymiana podłóg w MOW w Czaplinku (39.953,21 zł), opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej ( zł), przebudowa pomieszczeń budynku internatu w Złocieńcu na potrzeby filii Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy Ośrodka Rehabilitacyjno Kulturalnego ( zł), wymiana instalacji elektrycznej oraz malowanie sali gimnastycznej w ZSP w Drawsku Pom. przy ul. Złocienieckiej ( zł), modernizacja części pomieszczeń w bursie przy ul. Połczyńskiej ( zł), montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej w Powiecie Drawskim (inwestycja na lata , 4 budynki z dofinansowaniem z RPO w wys ,75 zł oraz WFOSiGW w wys ,95 zł), modernizacja pomieszczeń w budynku starostwa (w trakcie) oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku PUP (ok zł), a także wykonanie systemu sygnalizacji włamania przy ul. Seminaryjnej 2 w Drawsku Pomorskim ( zł). Dbając o stałe podnoszenie jakości dróg, zrealizowano przebudowę drogi powiatowej nr 2004Z w miejscowości Psie Głowy (o wartości zł) i przebudowę ul. Leśników w Czaplinku (wartość zł). W trakcie realizacji jest przebudowa dróg powiatowych nr 1994Z; 1991Z i 1996Z przejście przez Wierzchowo ( zł). Ogłoszono także przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 1983Z i gminnych w m. Biały Zdrój (wartość zł). Realizacja potrwa 2 lata. W Czaplinku wykonano przebudowę ściany oporowej przy ul. Słonecznej w Czaplinku ( zł), zaś w Mielenku Drawskim miejsca postojowe przy szkole ( zł). Rozpoczyna się przebudowa mostu w Złocieńcu ulica Staszica wraz z dojazdami ( zł z dofinansowaniem Prezesa Rady Ministrów w wysokości 80%). Postanowiono także o przygotowaniu dokumentacji technicznych na zadania drogowe wykonywane w latach w Złocieńcu, Białym Zdroju, Drawsku Pomorskim, Lubieszewie, Gawrońcu, Nowym Worowie, Kluczewie i Czaplinku ( zł). Łącznie Powiat Drawski zamierza zrealizować inwestycje drogowe na kwotę nie mniejszą niż zł, a wraz z innymi robotami drogowymi tys. zł. Gminy w naszym powiecie wskazały także inne przedsięwzięcia, do wspólnej z powiatem realizacji. Gmina Złocieniec: chodnik przy ul. Cieszyńskiej, przy ul. Chopina, a także przy ulicach Bohaterów Warszawy, Lipowej i Staszica oraz chodnik w miejscowości Stawno; Gmina Ostrowice: chodnik w pobliżu Urzędu Gminy; Gmina Drawsko Pomorskie: parking przy szkole w Mielenku i parking obok cmentarza w Suliszewie; Gmina Czaplinek: parking przy kościele w Siemczynie oraz nawierzchnia brukowa w Nowym Drawsku. Ich realizacja zależy od uzyskanych oszczędności poprzetargowych oraz udziału środków finansowych gmin. Fot.: Nowe miejsca parkingowe przy szkole w Mielenku Drawskim. W roku 2014 Powiat Drawski zawarł z organizacjami pozarządowymi kolejne umowy na realizację zadań publicznych na kwotę 160 tys. zł, w tym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych, promocji i organizacji wolontariatu. 20

20 W marcu, w Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim po raz czwarty odbyła się Powiatowa Gala Talentów impreza gromadząca uzdolnioną artystycznie młodzież. Swój talent zaprezentowało 118 uczestników. W tym roku do udziału zgłosili się uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Czaplinka, Złocieńca, Drawska Pomorskiego oraz kaliskiego ZSP. Gośćmi imprezy byli również uczniowie Liceum nr 2 ze Stargardu Szczecińskiego. Gala z roku na rok gromadzi coraz większa rzeszę wykonawców. Stąd ma poważne perspektywy na przekształcenie jej w przedsięwzięcie o randze wojewódzkiej. Również w marcu podpisano umowy z administracją samorządową Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie kolejnych istotnych przedsięwzięć. Powiat Drawski reprezentowany był przez Starostę Drawskiego Stanisława Cybulę i Członka Zarządu Powiatu Drawskiego Halinę Samek, natomiast ze strony Urzędu Marszałkowskiego w podpisaniu uczestniczył Wicemarszałek Jarosław Rzepa. Wysokość dofinansowania jakie otrzymał Powiat Drawski wynosi łącznie ,02 zł. Środki te przeznaczono na dwa zadania: Przebudowa i budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Psie Głowy Gmina Czaplinek oraz zakup trzech zestawów komputerowych dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim. Fot.: Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie kolejnych przedsięwzięć powiatu. W kwietniu 2014 r. miało miejsce otwarcie zmodernizowanego stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego w Złocieńcu. Ta inwestycja Gminy Złocieniec kosztowała ponad 5 milionów złotych i finansowana była ze środków beneficjenta (gminy Złocieniec), Ministerstwa Sportu i Turystyki, RPO Województwa Zachodniopomorskiego oraz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim. W ramach przedsięwzięć skierowanych na pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim wraz ze Starostą Drawskim, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim wraz z Burmistrzem Drawska Pomorskiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP w Szczecinie zorganizowały V Edycję Targów Pracy i Edukacji pn. Już dziś zaczynam odnosić sukces i realizować własne cele i marzenia. Ponadto, w zakresie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w roku 2014 powiat udzielił wsparcia Policji i Straży Pożarnej w wysokości zł, na zakup samochodu oznakowanego dla Powiatowej Komendy Policji w Drawsku Pomorskim, oraz samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu w Złocieńcu, a także kolejne 20 tys. zł na wsparcie jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Podsumowując, w tej kadencji przeznaczono na cele związane ze wspieraniem służb sumę zł. Fot.: Nowoczesny stadion w Złocieńcu powstał także dzięki dofinansowaniu z Powiatu Drawskiego w wys. 300 tys. zł 21

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010 Wydatki na inwestycje Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010 Tak zaczynaliśmy: 2007 r. 5,8 mln zł Obecnie: 2010 r. 16 mln zł Wydatki na inwestycje Łącznie: 2007 2010 Remonty i inwestycje 2007-2010

Bardziej szczegółowo

Wiek; wykształcenie; zajmowane stanowisko; przynależność do komisji; przynależność do klubu radnych.

Wiek; wykształcenie; zajmowane stanowisko; przynależność do komisji; przynależność do klubu radnych. 2008-10-15 12:48:03 Wiek; wykształcenie; zajmowane stanowisko; przynależność do komisji; przynależność do klubu radnych. 66 lat; Średnie technik budowlany; Emeryt, działalność gospodarcza; Członek Komisji

Bardziej szczegółowo

Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2010. www.powiatkluczborski.pl

Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2010. www.powiatkluczborski.pl Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2010 Wykonanie dochodów budżetu za 2010 r. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2010 rok 30000000 25000000 20000000 Wykonanie Plan

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE Powiat Kościański OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE DOCHODY Lata Wykonanie ogółem Wykonanie planu dochodów inwestycyjnych Wykonanie ogółem WYDATKI Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych 2002 31 186 208,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

15 LAT POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 1998-2013

15 LAT POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 1998-2013 15 LAT POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 1998-2013 1 Jeśli uznajemy, że powiaty są związkami ich mieszkańców, to musimy uznać prawo ludzi do grupowania się w granicach takich jednostek, z którymi naturalnie i historycznie

Bardziej szczegółowo

Powiat Wrzesiński Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/III/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2005

Powiat Wrzesiński Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/III/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2005 Powiat Wrzesiński Załacznik nr 1 do Uchwały nr21/iii/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2006 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2005 r. BUDŻET

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z uwagi na ilość informacji i danych w budżecie, wybraliśmy dla Państwa te najistotniejsze, do lektury których serdecznie zachęcam.

Szanowni Państwo, Z uwagi na ilość informacji i danych w budżecie, wybraliśmy dla Państwa te najistotniejsze, do lektury których serdecznie zachęcam. 17 20 bu po d lę w że bo ia t rs tu ki eg o Szanowni Państwo, Rada Powiatu Lęborskiego przyjęła w grudniu 2016 r. zaproponowany przez obecny Zarząd budżet na 2017 r. Ten bardzo istotny dokument obrazuje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 20/75/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2015r.

Uchwała Nr 20/75/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2015r. Uchwała Nr 2/75/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 215r. w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 216r. Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK SZCZECIN, 27 STYCZNIA 2015 ROKU 2 Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 1,2% przewidywany wzrost PKB 3,4% Został opracowany w warunkach systemowych,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych. Szczecinek, 30 sierpnia 2012

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych. Szczecinek, 30 sierpnia 2012 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych Szczecinek, 30 sierpnia 2012 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego,

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 w Gminie Nowogard. Nowogard, październik 2012 r.

Dobre praktyki współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 w Gminie Nowogard. Nowogard, październik 2012 r. Dobre praktyki współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 w Gminie Nowogard Nowogard, październik 2012 r. 2 Powierzchnia: gmina 339 km 2, w tym miasto 12,46 km 2 Ludność (31.12.2011): gmina 24

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Oddział Nadzoru Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK. www.powiatkluczborski.pl

BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK. www.powiatkluczborski.pl BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za 2011 r. z podziałem na ich rodzaj Źródła Dochodów Kwota w zł (plan) Udział % w całości dochodów I. Dochody własne powiatu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW)

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH 2011-2013 (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) POLITYKA ROZWOJU EDUKACJI 2020+ MIASTA ŁODZI Uchwalona przez Radę Miejską Łodzi w dniu 16 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Sztum, dnia 26 kwietnia 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku Protokół Nr 169/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Waldemar Och Krystyna Chrząszcz Lista

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje:

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje: Uchwała Nr XLV/550/2009 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO z dnia 13 listopada w sprawie zmian w budżecie powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2009 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZACJA DOCHODÓW Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok określiła plan dochodów w wysokości 485.749,9

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BIEŻĄCE ,85 zł

DOCHODY BIEŻĄCE ,85 zł B U D Ż E T P O W I A T U 127.213.390,47 zł DOCHODY BIEŻĄCE 110.893.984,85 zł A. DOCHODY WŁASNE 35.674.206,00 zł I. Udziały w podatkach budżetu państwa 31.223.544,00 zł 1. Udziały we wpływach z podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Starosty, Zarządu i Rady Powiatu w Bochni w latach

Sprawozdanie z działalności Starosty, Zarządu i Rady Powiatu w Bochni w latach Sprawozdanie z działalności Starosty, Zarządu i Rady Powiatu w Bochni w latach 2006-2010. W ciągu minionych czterech lat Powiat Bocheński: zrealizował zadania na drogach powiatowych za kwotę ok. 39,5 mln

Bardziej szczegółowo

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Szczecin z dnia r. Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. Police, dnia 24 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 4 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia Zarządu Powiatu Łobeskiego na IV kadencję na lata Informacja z realizacji za rok 2015

Zamierzenia Zarządu Powiatu Łobeskiego na IV kadencję na lata Informacja z realizacji za rok 2015 Zamierzenia Zarządu Powiatu Łobeskiego na IV kadencję na lata 2014-2018 Informacja z realizacji za rok 2015 W zakresie rozwój gospodarki i pozyskiwanie funduszy: Władze Powiatu Łobeskiego za cel nadrzędny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVII/426/2014 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014

UCHWAŁA Nr XLVII/426/2014 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014 UCHWAŁA Nr XLVII/426/2014 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2675 UCHWAŁA NR XII/238/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE z realizacji zadań przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2012r. 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/99/2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/99/2015 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTW KUJWSKO-POMORSKIEGO ydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 2004 UHWŁ NR VI/99/2015 RDY POWITU W LEKSNDROWIE KUJWSKIM z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.805,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 7.290,00 zł Rozdział 60014 + 7.290,00

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz

Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 11191 UCHWAŁA Nr X/75/11 RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r. 58 osób; etaty 56 i ¾ w tym:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r. 58 osób; etaty 56 i ¾ w tym: PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Lubartowie w dniu 16 kwietnia 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie. Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Grażyna Szafrańska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r.

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia w sprawie: zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Wyszczególnienie Plan na 30.11.2014 Plan na 2015 r. % DOCHODY 96 802 741 zł 98 167 767 zł 101,41 Dochody bieżące 88 408 029 zł 84 719 379 zł 95,82 Dochody majątkowe 8 394

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/100/16 RADY POWIATU ŁOSICKIEGO. z dnia 30 września 2016 r.

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/100/16 RADY POWIATU ŁOSICKIEGO. z dnia 30 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 1107 UCHWAŁA NR XXVIII/100/16 RADY POWIATU ŁOSICKIEGO w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem ,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem ,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 210.090,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 250.653,00 zł Dział 710 Działalność usługowa (+) 300,00 zł Rozdział 71015 + 300,00 zł

Bardziej szczegółowo

subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł dotacje celowe w ramach programów europejskich środki pozyskane z innych źródeł

subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł dotacje celowe w ramach programów europejskich środki pozyskane z innych źródeł Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2013 wyniesie 393.471.000,00 zł, z tego: dochody własne 216.027.930,34 zł subwencja ogólna z budżetu państwa 123.118.443,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z nia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Powiat Chojnicki Powiat Chojnicki

Powiat Chojnicki Powiat Chojnicki WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2017 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/361/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 4 września 2014 r. Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ HARMONOGRAM ZDARZEŃ 01.07.2007. Starosta wstrzymuje nabór do pierwszych klas Zespołu Szkół nr 2 w Czeladzi. Groźba likwidacji szkoły (połączenia z Zespołem Szkół nr 1). 13.08.2007. Rada Miejska w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017 Informacje o Konsultacjach Program konsultowany był

Bardziej szczegółowo

Gmina Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 Załącznik nr 9 Gmina Złotniki Kujawskie Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 9 Źródła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 201 1 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2011 rok w dniu 10 lutego

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo