1. ZESTAWIENIE INWESTYCJI I REMONTÓW GMINNYCH ZREALIZOWANYCH OD R. ZDECYDOWANYCH DO R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. ZESTAWIENIE INWESTYCJI I REMONTÓW GMINNYCH ZREALIZOWANYCH OD 01.12.2010R. ZDECYDOWANYCH DO 15.12.2014R."

Transkrypt

1 1. ZESTAWIENIE INWESTYCJI I REMONTÓW GMINNYCH ZREALIZOWANYCH OD R. ZDECYDOWANYCH DO R. CHŁOPIATYN Remont wiejskiej remizo - świetlicy (wartość: PLN) r. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 1 lampa (wartość: PLN) r. Wyasfaltowanie drogi obok świetlicy (wartość: PLN) r. Zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz budowa wieży widokowej (wartość: PLN) r. Stworzenie terenu rekreacji przy wieży widokowej w Chłopiatynie (wartość: PLN) r. CHOCHŁÓW Uzupełnienie oświetlenia ulicznego -1 lampa (wartość: PLN) r. DOŁHOBYCZÓW Budowa wiaty targowej (wartość: PLN) r. Zakup samochodu osobowego do UG Dołhobyczów (wartość: PLN) r. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Partyzantów w Dołhobyczowie, włączającego do istniejącej sieci przejście graniczne Dołhobyczów Uhrynów (wartość: PLN) r. Zakup śmieciarki (wartość: PLN) r. Zakup miniciągnika z osprzętem do zadań komunalnych (wartość: PLN) r. Remont wewnętrzny UG Dołhobyczów (wartość: PLN) r. Modernizacja oświetlenia ulicznego - 5 lamp (wartość: PLN) r. Zakup nowej śmieciarki (wartość: PLN) r. Zakup nowej koparko ładowarki z osprzętem (wartość: PLN) r. Zakup nowej ciężarówki samowyładowczej z HDS-em (wartość: PLN) r. Zakup pojemników na odpady i dzwonów do segregacji (wartość: PLN) r. Budowa chodnika od ul. Błotnej do ul. Polnej (wartość: PLN) r. Budowa stałego targowiska w Dołhobyczowie (wartość: PLN) r. Zakup kosiarki bijakowej (wartość: PLN) r. Wykonanie drogi do targowiska (wartość: PLN) r. Remont sanitariatów w UG Dołhobyczów (wartość: PLN) r. Budowa placu zabaw przy GZS w Dołhobyczowie (wartość: PLN) r. Dostawa sprzętu multimedialnego dla oddziałów przedszkolnych w SP Dołhobyczów (wartość: PLN) r. Budowa/przebudowa ulic: Polnej, Wschodniej i Błotnej (wartość: PLN) r. GOŁĘBIE Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 3 lampy (wartość: PLN) r. HONIATYN Nakładka asfaltowa na drodze powiatowej (wkład gminy: PLN) r. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 1 lampa (wartość: PLN) r. Remont wiejskiej świetlicy w Honiatynie (wartość: PLN) 2014r. HORODYSZCZE Budowa sieci wodociągowej (wartość z Sulimowem: PLN) r. Remont wiejskiej świetlicy w Horodyszczu (wartość: PLN) r. HOROSZCZYCE Remont przepustu w drodze gminnej (wartość: PLN) r. Utwardzenie drogi gminnej z zabezpieczeniem wąwozu (wartość: PLN) r. Remont remizo świetlicy z dobudową garażu (wartość: PLN) r. Przebudowa drogi powiatowej w Horoszczycach (wkład gminy: PLN) r. Przebudowa drogi powiatowej w Horoszczycach (wkład gminy: PLN) r. Przebudowa drogi powiatowej w Horoszczycach (wkład gminy: PLN) r. Zakup blaszaka dla KGW Horoszczyce (wartość: PLN) r. HULCZE Zaasfaltowanie drogi (wartość: PLN) r. Przebudowa chodnika (wartość: PLN) r. Remont świetlicy wiejskiej, budowa placu zabaw, wykonanie parkingu i dojazdu przy kościele (wartość: PLN) r. Remont garażu OSP (wartość: PLN) r. Budowa placu zabaw przy ZS w Hulczu (wartość: PLN) r.

2 Dostawa sprzętu multimedialnego dla oddziałów przedszkolnych w SP Hulcze (wartość: PLN) r. KADŁUBISKA Remont świetlicy wiejskiej (wartość: PLN ) r. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (wartość: PLN) r. KOŚCIASZYN Adaptacja budynku kotłowni na świetlicę (wartość: PLN) r r. LIPINA Przebudowa dróg osiedlowych z chodnikiem w Lipinie (wartość: PLN) r. LISKI Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 2 lampy (wartość: PLN) r. Remont wiejskiej świetlicy w Liskach (wartość: PLN) r. LIWCZE Remont wiejskiej świetlicy w Liwczu (wartość: PLN) r. MAJDAN Przebudowa drogi gminnej z chodnikiem wewnątrz osiedla mieszkaniowego w Majdanie (wartość: PLN) r. MYCÓW Przebudowa dróg gminnych z chodnikiem wewnątrz osiedla mieszkaniowego w Mycowie (wartość: PLN) r. OSZCZÓW Zakup autobusu dla potrzeb WTZ w Oszczowie (wartość: PLN) r. Remont przepustu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Oszczów (wartość: PLN) r. Zaasfaltowanie drogi dojazdowej (wartość: PLN) r. Remont wiejskiej świetlicy w Oszczowie (wartość: PLN) r. PRZEWODÓW II etap budowy garażów dla OSP i autobusu szkolnego oraz pomieszczeń dla biblioteki (wartość: PLN) r. Budowa i doposażenie biblioteki filialnej w Przewodowie (wartość: PLN) r. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 1 lampa (wartość: PLN) r. Przebudowa drogi gminnej obok stawu (wartość: PLN) 2014r. Przebudowa drogi gminnej z chodnikiem wewnątrz starego osiedla w Przewodowie (wartość: PLN) r. SULIMÓW Budowa części sieci wodociągowej w miejscowości Sulimów (wartość z Horodyszczem: PLN) r. Remont wiejskiej świetlicy w Sulimowie (wartość: PLN) r. WITKÓW Remont remizo - świetlicy i zagospodarowanie terenu (wartość: PLN) r. WÓLKA POTURZYŃSKA Przebudowa drogi gminnej Wólka Poturzyńska Gołębie (wartość: PLN) r. Przebudowa dróg osiedlowych w Wólce Poturzyńskiej (wartość: PLN) r. UŚMIERZ Przebudowa dróg osiedlowych i chodników w Uśmierzu (wartość: PLN) r. ŻABCZE Nakładka asfaltowa na drodze powiatowej (wkład gminy: PLN) r. Nakładka asfaltowa na drodze powiatowej (wkład gminy: PLN) r. Modernizacja oświetlenia ulicznego - 4 lampy (wartość: PLN) r. Nakładka asfaltowa na drodze powiatowej (wkład gminy: PLN) r. ŻNIATYN Remont wiejskiej remizo - świetlicy w Żniatynie (wartość: PLN) r.

3 2. ZESTAWIENIE KWOT PRZEZNACZONYCH NA ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE OD r. ZDECYDOWANYCH DO R. ROK Gospodarka wodnościekowa Turystyka Drogi powiatowe Drogi Gminne Gospodarka komunalna Inwestycje oświatowe Świetlice Inwestycje administra cyjne Oświetlenie uliczne Odnowy miejscowości Straż Pożarna RAZEM Wartość ogółem zadań inwestycyjnych i remontowych w przedmiotowym okresie ,00 zł 3. KWOTY POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH OD R. Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich PLN Europejski Fundusz Społeczny PLN Agencja Nieruchomości Rolnych PLN Ministerstwo Spraw Wewnętrznych PLN Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego PLN Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PLN Inne (PFRON, WFOŚiGW, EFRWP, PGNiG, KRUS itp.) PLN Łącznie: PLN 4. ROZWIĄZANE BĄDŹ PODJĘTE PROBLEMY SPOŁECZNE W W/W OKRESIE: UREGULOWANA SYTUACJA SPRZĘTOWA W GZUK; WDROŻONO PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU CYFROWEMU POPRZEZ DOPOSAŻENIE 86 GOSPODARSTW DOMOWYCH W SPRZĘT KOMPUTEROWY; WŁĄCZENIE DO KANALIZACJI PRZEJŚCIA GRANICZNEGO DOŁHOBYCZÓW-UHRYNÓW I UMOŻLIWIENIE PRZYŁĄCZENIA MIESZKAŃCÓW PRZY UL. PARTYZANTÓW; ZWODOCIĄGOWANO MIEJSCOWOŚCI SULIMÓW I HORODYSZCZE; KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CAŁEJ GMINIE; KONTYNUACJA MODERNIZACJI I ADAPTACJI OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO KULTURALNĄ; ROZSZEŻONO W OPARCIU O FUNDUSZE WŁASNE I ZEWNĘTRZNE OFERTĘ EDUKACYJNĄ W SZKOŁACH GMINNYCH ORAZ USPRAWNIONO DOWOŻENIE DO NICH I SKRÓCONO CZAS POBYTU DZIECI W SZKOŁACH; Z MYŚLĄ O NAJMŁODSZYCH DOPOSAŻONO BAZĘ SZKOLNĄ W ELEMENTY SPRZYJAJĄCE WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNEMU; UMOŻLIWIONO TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY POPRZEZ SPRZEDAŻ NIECZYNNYCH OBIEKTÓW, ORAZ PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD BUDOWĘ RÓŻNYCH ZAKŁADÓW W TYM MARKETU, HOTELU ITP.; ZAANGAŻOWANO SIĘ EFEKTYWNIE W BUDOWĘ I OTWARCIE PRZEJŚCIA GRANICZNEGO; KONTYNUOWANO DZIAŁANIA W KIERUNKU POPRAWY STANU DRÓG WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH I GMINNYCH ORAZ BUDOWY DO POJEDYŃCZYCH ZABUDOWAŃ I GRUP GOSPODARSTW; UPORZĄDKOWANO OTOCZENIE OBIEKTÓW GMINNYCH W DOŁHOBYCZOWIE: GOZ, SZKOŁY I URZĘDU GMINY WRAZ Z REMONTEM WEWNĘTRZNYM BUDYNKU; KONTYNUOWANO WDRAŻANIE WIELE DZIAŁAŃ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH; OPRACOWANO I PRZYJĘTO SYMBOLE GMINY (HERB, FLAGA, PIECZĘĆ).

4 5.ZDJĘCIA DOPOSAŻENIE: WCZORAJ DZIŚ Świetlica w Hulczu

5 Świetlica w Liskach Świetlica w Horoszczycach Świetlica w Horodyszczu Świetlica w Kadłubiskach

6 Świetlica w Oszczowie Świetlica w Witkowie Świetlica w Honiatynie Świetlica w Sulimowie

7 Świetlica w Żniatynie Hala targowa w Dołhobyczowie Targowisko w Dołhobyczowie Dołhobyczów, ul. Błotna

8 Dołhobyczów, ul. Wschodnia Dołhobyczów, ul. Polna OBIEKTY TURYSTYCZNE W CHŁOPIATYNIE 6. UZYSKANE PRZEZ GMINE WYRÓŻNIENIA: GMINA PRZYJAZNA OŚWIACIE I JEJ PRACOWNIKOM ROK GMINA DBAJĄCA O FINANSE MIESZKAŃCÓW ROK I 2010 ROK EUROPEJSKA GMINA, EUROPEJSKIE MIASTO ROK LAUREAT KONKURSU Eko AGRO-Samorząd" 2011 ROK LAUREAT KONKURSU Eko AGRO-Samorząd" 2012 ROK

9 7. NAJWAŻNIEJSZE ZAMIERZENIA ORAZ ZŁOŻONE WNIOSKI Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oszczowie Całość projektu: PLN. Wnioskowane dofinansowanie: PLN. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt w trakcie realizacji. Utworzenie terenu rekreacji w centrum Dołhobyczowa Całość projektu: PLN. Wnioskowane dofinansowanie: PLN. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Małe projekty. Projekt w trakcie realizacji. Utworzenie Izby Tradycji w Oszczowie Całość projektu: PLN. Wnioskowane dofinansowanie: PLN. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Małe projekty. Projekt w trakcie realizacji. Utworzenie świetlicy wiejskiej w Hulczu (osiedle) Całość projektu: PLN. Wnioskowane dofinansowanie: PLN. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Odnowa i rozwój wsi. Projekt w trakcie realizacji. Kompleksowa modernizacja obiektów szkoły podstawowej i gimnazjum w Dołhobyczowie wraz z budową przyszkolnej pełnowymiarowej sali sportowo widowiskowej Całość projektu: PLN. Przyznane dofinansowanie: ,79 PLN. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Projekt umieszczony na liście rezerwowej, oczekuje na realizację. Poprawa dostępu komunikacyjnego do przejścia granicznego Dołhobyczów Uhrynów poprzez budowę małej i dużej obwodnicy centrum Dołhobyczowa Całość projektu: ,99 PLN. Wnioskowane dofinansowanie: ,99 PLN. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Projekt na liście podstawowej. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez doposażenie świetlic z terenu Gminy Dołhobyczów Całość projektu: PLN. Wnioskowane dofinansowanie: PLN. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Odnowa i rozwój wsi. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie. 8. DOFINANSOWANIA UNIJNE UZYSKANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich PLN Europejski Fundusz Społeczny PLN Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PLN Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PLN Łącznie: PLN

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Drawno na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Drawno na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Drawno na lata 2008-2015 Szczecin, styczeń 2008r. dokument opracowała firma: ECD Europejskie Centrum Doradcze, Dariusz Klityński Biuro Poznań Oddział Szczecin ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź

Urząd Miasta Czeladź Urząd Miasta Czeladź Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Czeladź i zadań w ramach WPI na 2005 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych przez Gminę środkach z funduszy unijnych Czeladź, marzec 2006r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r.

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kobylnicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 3862 SPRAWOZDANIE NR 1/37/2014 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie rocznego wykonania budżetu gminy za 2013

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zadane pytania:

Odpowiedź na zadane pytania: Odpowiedź na zadane pytania: 1) Nowy rok to czas podsumowań. Rok 2010 to duża aktywność inwestycyjna w naszej gminie, min. oddano do użytku halę sportową, rozpoczęto budowę przydomowych oczyszczalni. Jak

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2013

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2013 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY WIELICZKA NA LATA 2007-2007 r. latach 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Rewitalizacja poprzez przywrócenie wartości historycznej miastu Wieliczka

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ 2013 1 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz W związku z zakończeniem pracy na stanowisku burmistrza Jasienia przedkładam Państwu informację na temat podejmowanych działań i zrealizowanych inwestycji, które mam nadzieję wpłynęły na poprawę sytuacji

Bardziej szczegółowo

XXXIII SESJA RADY GMINY OLEŚNICA WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2012 ROK

XXXIII SESJA RADY GMINY OLEŚNICA WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2012 ROK XXXIII SESJA RADY GMINY OLEŚNICA WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2012 ROK I.1 WPROWADZENIE Rada Gminy Oleśnica uchwałą Nr XV/98/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2012 określiła

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020. w tym. nazwa zadania

PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020. w tym. nazwa zadania PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020 nazwa zadania zewnetrz razem e n inwestycja źródła INFRASTRUKTURA TECHNICZNA i OCHRONA ŚRODOWISKA I Inwestycje

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE INWESTYCJI GMINNYCH w 2013 roku

WYKONANIE INWESTYCJI GMINNYCH w 2013 roku WYKONANIE INWESTYCJI GMINNYCH w 2013 roku 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1.1. Budowa wodociągu w Zalesicach. W 2012 roku przystąpiono do budowy wodociągu gminnego we wsi Zalesice. W początkowym stadium

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w Gminie Tarczyn w 2011 roku

Inwestycje w Gminie Tarczyn w 2011 roku Inwestycje w Gminie Tarczyn w 2011 roku Szanowni Państwo, Gmina Tarczyn pięknieje, staje się coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia, łącząc w sobie standardy nowoczesności i kultywację wspaniałych

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r.

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2014 rok wyniósł po stronie dochodów 85 762 094,88 zł, zaś po stronie wydatków 85

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo