Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe"

Transkrypt

1 Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe

2 Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt CZĘŚĆ I - VAT Pomimo, iż leasing samochodów osobowych jest obecnie powszechną formą finansowania zakupu czy korzystania z pojazdu, wciąż budzi liczne kontrowersje podatkowe. Przykładem niech będzie chociażby ostanie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które dotyczyło opodatkowania VAT usług ubezpieczeniowych oferowanych przez leasingodawcę. Pomimo, iż istota orzeczenia odnosi się nie tyle do samej umowy leasingu, co raczej do interpretacji pojęcia świadczeń złożonych i tego, czy dane dwie usługi traktujemy jako jedno świadczenie czy też dwa odrębne, to jednak po jego wydaniu tysiące leasingodawców i leasingobiorców stanęło przed dylematem związanym ze sprzecznym ze wspomnianym orzeczeniem naliczeniem i odliczeniem VAT od usług ubezpieczeniowych związanych z samochodami w leasingu. Ograniczone odliczenie Leasing operacyjny samochodów osobowych, podobnie jak ich nabycie, podlega szczególnym uregulowaniom w zakresie odliczenia VAT. Generalnie, odliczyć można wyłącznie 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty leasingowej) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą, przy czym suma kwot w całym okresie użytkowania tych samochodów, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może przekroczyć kwoty 6000 zł. W praktyce, powyższe ograniczenie przekłada się na obowiązek monitorowania wartości VAT wynikającej z kolejnych faktur za leasingowany samochód. Należy bowiem pamiętać o dwóch aspektach: odliczeniu wyłącznie części VAT z danej faktury (60% jego wartości) łączny limit odliczenia dla wszystkich faktur dla danego samochodu wystawionych na podstawie danej umowy leasingowej nie może przekroczyć 6000 zł. Tym samym nie jest dopuszczalne odliczanie VAT w całości, do momentu gdy wartość VAT już odliczonego osiągnie kwotę 6000 zł. Niezależnie od wysokości danej faktury za leasing, w VAT naliczonym można uwzględnić wyłącznie 60% wartości VAT na danej fakturze. 2

3 Limit również dla leasingu z zagranicy Należy pamiętać, że ograniczenie w odliczeniu VAT dotyczy również sytuacji, kiedy umowę leasingu samochodu osobowego wykorzystywanego w Polsce zawarliśmy z zagranicznym leasingodawcą, który nie posiada w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności. W takiej sytuacji faktury za czynsz leasingowy nie będą wykazywały polskiego VAT, jednak będzie należało go naliczyć, ponieważ takie nabycie będzie stanowiło import usług. O ile jednak VAT należny będzie wynosił 23% od całej wartości zagranicznego czynszu leasingowego, to VAT naliczony będzie stanowił tylko 60% obliczonego w ten sposób VAT należnego. Tym samym import usług w przeciwieństwie do zakupów innego typu usług z zagranicy nie będzie neutralny dla naszego zobowiązania w VAT, albowiem VAT naliczony będzie stanowił tylko 60% wykazanego z tego tytułu VAT należnego. Należy również pamiętać, że łączna wartość odliczonego VAT dla danej umowy leasingowej nie może przekroczyć 6000 zł. 3

4 Jak uniknąć limitu Pozornie proste i powszechnie znane regulacje dotyczące ograniczenia w odliczeniu VAT zawierają w rzeczywistości wiele niuansów, z których nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę. Istnieje również kilka wyjątków dla których nie będzie miało zastosowanie ograniczenie odliczenia, warto o niech wiedzieć. - Umowa leasingowa czy serwisowa Przepisy VAT dotyczące ograniczenia odliczenia odwołują się wyłącznie do VAT za płatności wynikające z umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest samochód osobowy. Tym samym płatności za zawarcie umów innego typu nie podlegają ograniczeniom w odliczeniu. Leasingodawcy mając na uwadze powyższe oferują często zawarcie dwóch odrębnych umów: jednej dotyczącej stricte udostępnienia pojazdu umowa ta będzie więc stanowić umowę leasingową bądź najmu podlegającą ograniczeniu w odliczeniu VAT. Natomiast pozostałe świadczenia związane z obsługą użytkowanego pojazdu, tak jak np. jego serwis czy dodatkowe usługi są objęte odrębnymi umowami nazywanymi często umowami o świadczenie 4

5 usług serwisowych lub umowami o zarządzenie flotą samochodową. Płatności wynikające z tych umów są zazwyczaj fakturowane odrębnie od samego czynszu leasingowego. Konsekwencje podatkowe dla leasingobiorcy są niewątpliwie korzystne odliczenie VAT z faktur za usługi serwisowe wynikające z odrębnej umowy nie podlega ograniczeniu. Odliczać można 100% VAT z takiej faktury, również limit 6000 zł nie ma zastosowania. Takie ograniczenia będą dotyczyć wyłącznie faktur dokumentujących czynsz leasingowy. Dlatego też zawierając umowę leasingu z pakietem serwisowym warto rozważyć zawarcie dwóch odrębnych umów, aby korzystać z pełnego odliczenia VAT od usług serwisowych. - Działalność dealerska i leasingowa Warto mieć na uwadze, że ograniczenia w odliczaniu VAT nie dotkną dealerów handlujących samochodami czy wynajmujących. W przepisach VAT przewidziane zostały bowiem wyłączenia w ograniczeniu dla odliczenia (a więc pełne prawo dla odliczenia) dla sytuacji, gdy przedmiotem działalności podatnika jest: odsprzedaż samochodów lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. - A może bankowóz W ramach ciekawostki, a może nie tylko, bo odnotowuje się wzrost zainteresowania tzw. pojazdami specjalnymi, warto zwrócić uwagę na wyłączenia określonych kategorii pojazdów z limitów odliczenia. Są to przede wszystkim samochody inne niż osobowe, a więc m.in. samochody typu van z jednym rzędem siedzeń, który jest oddzielony od przestrzeni przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą a także do pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie. Dodatkowo ograniczenie nie dotyczy wspomnianych pojazdów specjalnych w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym. Do takich pojazdów są zaliczane m.in. bankowozy. Jeszcze do niedawna, bowiem do końca listopada 2012 r., wymogi techniczne dla bankowozów nie były zbyt wymagające. W praktyce, wystarczało zamontowanie kasetki dla przewozu pieniędzy czy przedmiotów wartościowych Od 1 grudnia 2012 r. bankowóz musi być również wyposażony w szyby o określonych parametrach, bez możliwości ich otwierania, a więc wymóg ten może zniechęcić do powszechnego stosowania tego typu pojazdów. Istotnym jest jednak, że zgodnie 5

6 z przeważającymi wyrokami sądów, nie ma konieczności prowadzenia działalności bankowej czy kantorowej, aby przysługiwało pełne odliczenie VAT od nabycia bankowozu. W jednym z ostatnich wyroków wydanych w tej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 3158/12) uchylił interpretację indywidualną ministra finansów, która odmawiała prawa do pełnego odliczenia VAT w przypadku wykorzystywania bankowozu w działalności prawniczej. WSA wskazał, że ustawa o VAT nie przewiduje ograniczenia zgodnie z którym odliczenie VAT możliwe jest tylko od tych towarów lub usług, które są niezbędne do wykonywania czynności opodatkowanych. Taka interpretacja przepisów regulujących prawo podatnika do odliczenia VAT oraz przepisów ograniczających to prawo jest nieprawidłowa, jako naruszająca zasadę neutralności VAT. Dodatkowo, wyłączenie ograniczenia w prawie do pełnego odliczenia VAT dotyczy konkretnych pojazdów, w tym bankowozu. Nie dotyczy zaś samej osoby podatnika i działalności gospodarczej prowadzonej przez niego. Dlatego też, planujemy zakup drogiego samochodu, a charakter naszej działalności uzasadnia stosowanie zwiększonych środków bezpieczeństwa jak ma to miejsce np. w działalności prawniczej (konieczność zabezpieczenia dokumentów i akt), warto rozważyć zakup bankowozu i skorzystanie z pełnego odliczenia VAT. Tym bardziej, że wówczas pełne odliczenie będzie dotyczyło również paliwa nabywanego do napędu bankowozu. Należy jednak mieć na uwadze, że organy podatkowe próbują kwestionować zasadność odliczenia, co jednak skutecznie ucinają sądy, podobnie jak miało to miejsce we wskazanym orzeczeniu. Ponowne odliczenie dla wykupu Zdarza się, że po zakończeniu umownego okresu leasingu przedsiębiorca decyduje się na wykup leasingowanego samochodu, za odrębną odpłatnością. W takiej sytuacji, organy podatkowe traktują zakup samochodu i poprzedni leasing jako dwie odrębne transakcje z punktu widzenia odliczenia VAT. Dlatego też, nawet w sytuacji, gdy z danej umowy leasingu został już odliczony w VAT w wysokości 6000 zł, wykup samochodu po zakończeniu umowy uprawnia do kolejnego odliczenia VAT. Taka transakcja wykupu jest traktowana jako standardowe nabycie samochodu, a więc przysługuje prawo odliczenia 60% VAT, nie więcej niż 6000 zł. 6

7 7

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku 1. Nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie

Bardziej szczegółowo

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy 1 Oddanie samochodu do korzystania - zagrożenia natury podatkowej i ZUSowskiej 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Zasadniczo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub innego

Bardziej szczegółowo

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności Wyposażenie, środki trwałe ewidencje Amortyzacja jednorazowa Teksty zebrała i opracowała

Bardziej szczegółowo

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 I. Zasady fakturowania od 1 stycznia 2014 roku 1. Wystawianie faktur a) Podatnik ma obowiązek wystawiania faktur pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Od 1 kwietnia br. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd samochodowy" uważa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1 ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2014R. Część 1 1 OBOWIĄZEK PODATKOWY Zmiana dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego ma najszerszy zakres podmiotowy, ponieważ ustalenie momentu, w którym

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE Aktualizacja 12.12.2013 r. ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE PODATEK VAT // ZMIANY ZASAD FAKTUROWANIA// NOWA WERSJA PROGRAMU PŁATNIK // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // NOWE DEKLARACJE PIT // PODATEK DOCHODOWY//

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 16 grudnia 2013 r.

Newsletter / 16 grudnia 2013 r. Newsletter / 16 grudnia 2013 r. Str.2. Nowe prawo konsumenckie wprowadza rewolucję w branży e-commerce Str.4. Zmiany VAT od 1 stycznia 2014 r. Str.7. Zamawiający zabezpiecza się przed solidarną odpowiedzialnością.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 OSŁONA PODATKOWA W TRANSAKCJACH LEASINGOWYCH JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY OPŁACALNOŚĆ LEASINGU

ROZDZIAŁ 19 OSŁONA PODATKOWA W TRANSAKCJACH LEASINGOWYCH JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY OPŁACALNOŚĆ LEASINGU Magdalena Rękas ROZDZIAŁ 19 OSŁONA PODATKOWA W TRANSAKCJACH LEASINGOWYCH JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY OPŁACALNOŚĆ LEASINGU 1. Wprowadzenie Określenie opłacalności leasingu nie jest sprawą łatwą. Biorąc pod

Bardziej szczegółowo

Nowelizacje ustaw podatkowych 2011 CIT-PIT-VAT. Mirosław Barszcz Artur Cmoch Warszawa, 13 grudnia 2010 r.

Nowelizacje ustaw podatkowych 2011 CIT-PIT-VAT. Mirosław Barszcz Artur Cmoch Warszawa, 13 grudnia 2010 r. Nowelizacje ustaw podatkowych 2011 CIT-PIT-VAT Mirosław Barszcz Artur Cmoch Warszawa, r. Zmiany w CIT Agenda Zwolnienie zagranicznych funduszy inwestycyjnych i programów emerytalnych Dochód ze zbycia udziałów/akcji

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA 2014r. wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 35)

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu ZA TYDZIEŃ: Jak określić czas pracy pracownika mobilnego UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 36 (802) 24 30

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn. Zmiany w VAT 2014 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Od 01 stycznia 2014r. wprowadzone zostaną nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas obowiązujący art.

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

www.vat.ksiegowego.pl

www.vat.ksiegowego.pl egzemplarz okazowy nr okazowy WRZESIEŃ 2011 ISSN 2083-3660 DLA KSIĘGOWEGO Z FIRMY I SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I. II. spis treści VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ Z tym numerem 2 dodatki papierowe: Najciekawsze

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu Ad.1. Umowa leasingu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo