Accounting Alert 2/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Accounting Alert 2/2012"

Transkrypt

1 Accounting Alert 2/2012 SAMOCHÓD DLA FIRMY JAK NAJKORZYSTNIEJ SFINANSOWAĆ ZAKUP? Jolanta Goluch samodzielna księgowa, PKF Accounting sp. z o.o. Oddział w Warszawie Kupno samochodu dla firmy można sfinansować na wiele sposobów. Przy zakupie służbowego auta o wyższej wartości najlepiej skorzystać z umowy leasingu operacyjnego. PRZYKŁAD Spółka zamierza kupić samochód osobowy dla prezesa. Wartość inwestycji to ok. 180 tys. zł netto. Spółka posiada środki na sfinansowanie tego zakupu, rozważa jednak opcję leasingu. Jakie istotne elementy powinna wziąć pod uwagę przy wyborze formy finansowania tej inwestycji? Dokonując wyboru pomiędzy alternatywnymi źródłami finansowania zakupu samochodu spółka powinna wziąć pod uwagę: dostęp do własnych i zewnętrznych form finansowania, indywidualne preferencje odnośnie zadłużenia, bieżącą i prognozowaną sytuację rozliczeń z fiskusem oraz brzmienie przepisów podatkowych. To właśnie regulacje podatkowe przyczyniły się do szczególnej popularności leasingu operacyjnego, w szczególności w odniesieniu do limuzyn. Dzięki tarczy podatkowej w wielu przypadkach czynią one leasing operacyjny, pomimo dodatkowych kosztów finansowych najefektywniejszą formą finansowania zakupu samochodu osobowego. I taki właśnie rodzaj leasingu (operacyjny) omówimy w odniesieniu do rozpatrywanego problemu. Osobowy czy ciężarowy Brzmienie przepisów podatkowych jest szczególnie istotne dla samochodów osobowych. To dla nich właśnie ustawodawca wprowadził ograniczenie możliwości odliczenia VAT (maksymalne odliczenie to 60 proc., nie więcej niż 6000 zł) oraz nie przewidział prawa zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów amortyzacji w części przekraczającej 20 tys. euro. Z tego punktu widzenia istotne jest, czy samochód kwalifikuje się jako samochód osobowy, czy ciężarowy. Pojęcie samochodu osobowego na gruncie ustaw o podatku dochodowym zostało zrównane z pojęciem samochodu osobowego na gruncie przepisów ustawy o VAT. I tak, samochód osobowy to: każdy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony po przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Przedsiębiorstwa mają do wyboru kilka źródeł finansowania nabycia samochodu: zakup za gotówkę z własnych środków, kredyt bankowy, leasing lub wynajem długoterminowy. Zakup za gotówkę Zdecydowanym plusem zakupu za gotówkę jest niezaprzeczalne nabycie prawa własności do pojazdu, zazwyczaj w dniu zapłaty, i elastyczność związana z dysponowaniem zakupionego aktywa. Dodatkowym atutem jest naturalnie brak kosztów finansowych oraz fakt, iż koszty eksploatacji samochodu, w związku z tym, iż widnieje on w

2 ewidencji środków trwałych podatnika, stanowią co do zasady koszty uzyskania przychodów, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Zakup za gotówkę może jednak okazać się dla wielu małych i średnich przedsiębiorców niemożliwy, gdyż wydatkowanie jednorazowo znacznej kwoty grozi zachwianiem terminów spłat zobowiązań bieżących. Kredyt bankowy Inną możliwością jest sfinansowanie zakupu z kredytu bankowego. Również w tym przypadku samochód widnieje w ewidencji środków trwałych podatnika, co ułatwia zaliczenie kosztów eksploatacji samochodu do kosztów uzyskania przychodów. Należy jednak pamiętać, że nie dla wszystkich kredyt będzie osiągalny. Banki wymagają, by działalność była prowadzona przez co najmniej 12 miesięcy. Ponadto procedury pozyskania kredytu są często długie i trudne, i należy liczyć się z wieloma formalnościami. Konieczne jest przedłożenie szeregu dokumentów, w tym tych, dokumentujących sytuację finansową przedsiębiorstwa, a nawet biznes plan. Musimy też pamiętać o zabezpieczeniach, których banki wymagają, tj. poręczeniu bądź zastawie rejestrowym. Oprócz kosztów odsetek, przedsiębiorstwo ponosi także koszty dodatkowych usług okołofinansowych (np. koszty poręczeń). Leasing Od lat popularną alternatywą jest leasing. Polityka firm leasingowych jest dużo bardziej liberalna niż polityka banków. Udzielają one finansowania nawet firmom, których okres funkcjonowania na rynku wynosi 3-6 miesięcy, a nawet rozpoczynającym działalność. Firmy leasingowe stosują prostsze procedury akceptacji klientów, głównie ze względu na fakt, iż to one pozostają właścicielami przedmiotu umowy aż do chwili spłaty rat ustalonych w umowie. Przy leasingu istnieje możliwość ukształtowania rat leasingowych na dogodnym dla korzystającego poziomie poprzez odpowiednie ustalenie poszczególnych elementów umowy, tj.: rat leasingowych - im wyższy poziom pierwszych rat leasingowych, tym niższe mogą być późniejsze raty; wartości wykupu przedmiotu umowy im wyższy poziom wartości wykupu, tym niższe będą poszczególne raty leasingowe (przy leasingu operacyjnym cena sprzedaży przedmiotu umowy po zakończeniu jej trwania nie może być niższa od wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne ustalone z zastosowaniem 3- krotnie skróconych okresów amortyzacji); okresu trwania umowy im dłuższy okres trwania umowy, tym poszczególne raty leasingowe powinny być niższe (przy leasingu operacyjnym dla celów podatku dochodowego okres nie powinien być krótszy niż 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji samochodu, tj. 5 lat x 40 proc. = 2 lata). Z podatkowego punktu widzenia rozróżniamy dwa rodzaje leasingu: finansowy (zwany kapitałowym) oraz operacyjny. Obie formy mają zwykle wbudowaną opcję wykupu pojazdu po okresie leasingu. Można również elastycznie określić okres leasingu. Dodatkowym plusem jest możliwość zaliczenia kosztów eksploatacji samochodów używanych na podstawie leasingu do kosztów uzyskania przychodów bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (mimo, że w przypadku leasingu operacyjnego środek nie widnieje w ewidencji środków trwałych podatnika) Podatkowym kryterium rozróżniającym obie umowy (art. 17 f ustawy o CIT) jest zwykle zapis o tym, kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych od pojazdu w przypadku leasingu operacyjnego z prawnego punktu widzenia właścicielem pozostaje leasingodawca i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych pojazdu. Korzystający staje się właścicielem po spłacie wartości początkowej samochodu w ratach leasingowych oraz zapłaceniu wartości wykupu ustalonej wcześniej w umowie leasingu. W leasingu finansowym odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca. Uzasadnienie ekonomiczne Dla leasingu finansowego Leasing finansowy różni się od operacyjnego głównie tym, że umowa leasingu finansowego określa, iż odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca. Leasingowany samochód pojawia się zatem w ewidencji podatkowej środków trwałych podatnika. Biorąc pod uwagę ograniczenie możliwości zaliczenia do KUP amortyzacji samochodów osobowych podatnika w części, w jakiej dotyczy ona wartości samochodu przewyższającej równowartość euro (ok. 85 tys. zł), leasing finansowy traci sens gospodarczy. Przy zakupie samochodu wartego 180 tys. zł netto spółka ujmie w podatkowym rejestrze środków trwałych wartość początkową samochodu w wysokości zł [( zł x 23 % 6000 zł) zł (wartość początkowa samochodu uwzględni VAT 2

3 niepodlegający odliczeniu). Uwzględniając ograniczenie w zaliczeniu kosztów amortyzacji do KUP, spółka nigdy nie uzna za koszty podatkowe ok zł ( zł zł) (przedkłada się to na zł ( zł x 19 %) podatku dochodowego, który trzeba będzie zapłacić). Im droższy samochód, tym większa strata wynikająca zarówno z ograniczenia możliwości odliczenia VAT, jak też z większej kwoty amortyzacji, która nie stanie się kosztem podatkowym. To samo ograniczenie w VAT i CIT dla samochodów osobowych ma zastosowanie przy zakupie samochodu osobowego za gotówkę lub na kredyt. Zakup za gotówkę jednak, w porównaniu z obiema pozostałymi opcjami, nie generuje dodatkowych kosztów finansowych. i operacyjnego Leasing operacyjny (zgodnie z treścią regulacji podatkowych musi być zawarty na okres minimum 2 lat; zwykle zawierany jest na 2 lub 3 lata) zawiera zapis, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca. W związku z tym samochód nie widnieje w ewidencji podatkowej spółki i nie występuje amortyzacja. Do kosztów spółki zaliczają się po prostu raty leasingowe w pełnej wysokości, bez ograniczenia do 20 tys. euro. Jedynym ograniczeniem jest możliwość odliczenia VAT od faktur za czynsz leasingowy (analogicznie jak przy zakupie samochodu osobowego za gotówkę lub na kredyt spółka ma prawo odliczyć max. 60 proc. VAT z każdej faktury leasingowej, łącznie nie więcej niż 6000 zł). Po wykupie samochodu po zakończeniu umowy leasingu spółka nabywa prawo do kolejnego limitowanego odliczenia VAT (odliczenie VAT z tytułu czynszu leasingowego nie wyklucza odliczenia VAT od wartości wykupionego samochodu). Całość rat leasingowych (łącznie z VAT niepodlegającym odliczeniu) zaliczana jest jednak do kosztów uzyskania przychodów. Po zakończeniu umowy 2- lub 3-letniego leasingu może nastąpić wykup samochodu. Zwykle cena wykupu nie przekracza już euro, w związku z czym istnieje możliwość zaliczenia do KUP kosztów amortyzacji nowo nabytego (wcześniej używanego na podstawie leasingu operacyjnego) samochodu osobowego. Najem długoterminowy Alternatywą dla umowy leasingu lub zakupu na własność jest wynajem długoterminowy. Polecany jest szczególnie tym firmom, dla których samochód jest narzędziem pracy wymagającym okresowej wymiany na nowy (nie zakłada się opcji nabycia po zakończeniu umowy) i które zamierzają rozbudowywać flotę (możliwość obniżenia stawek przy większej ilości samochodów). Usługa wynajmu długoterminowego nie wymaga angażowania własnych środków finansowych na zakup pojazdów, co pozwala zachować płynność finansową firmy. Najemca samochodu nie musi martwić się o koszty ubezpieczenia samochodu, napraw, wymianę opon, assistance, gdyż koszty te ponosi właściciel samochodu. Ponosi on także ryzyko związane z wartością po zakończeniu umowy. Wynajem długoterminowy polega na odpłatnym użytkowaniu samochodu w długim okresie, zwykle pomiędzy 3 a 5 lat. Od strony prawno-księgowej traktowany jest jak leasing operacyjny wraz z dodatkowymi usługami. Przedmiot umowy - samochód zaliczany jest do składników majątku wynajmującego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Niestety, plusy tej formy użytkowania samochodów w znacznym stopniu niwelują przepisy podatkowe. Utrudniają one zaliczenie do KUP używającego zarówno kosztów eksploatacyjnych (paliwo itp.), jak też kosztów za sam najem. NIEKORZYSTNE PRZEPISY Zgodnie z ustawą o CIT nie uznaje się za KUP wydatków na używanie, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu (wyjątkiem od powyższej zasady ustawodawca przewidział tylko dla umów leasingu). Konieczne jest zatem prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Nawet w tym przypadku istnieje ryzyko, że nie wszystkie koszty związane z używaniem samochodu zostaną zaliczone do KUP. Maksymalna wartość kosztów zaliczonych do KUP posiada limit wynikający z pomnożenia liczby przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr udokumentowany tzw. kilometrówką. Kolejna kwestia to katalog kosztów, które podlegają pod powyższy limit. Urzędy skarbowe często stoją na stanowisku, iż do limitu tego zalicza się oprócz kosztów eksploatacji także koszty opłaty za najem. Nie zgadzają się z tym przedsiębiorcy twierdząc, że czynsz za najem jest opłatą za korzystanie z cudzej rzeczy. Sądy natomiast mają w tym zakresie różne stanowiska. Nadzieją dla podatników jest korzystny wyrok NSA z 16 marca 2012 r. (sygn. akt II FSK 2030/10). Potwierdza on stanowisko podatników. Póki jednak interpretacje organów podatkowych w 3

4 tym względzie nie są jednolite zaliczenie kosztów czynszu za najem samochodu do KUP jest obarczone pewnym ryzykiem. Ważne Wyjątkiem umożliwiającym zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów całości kosztów eksploatacji najmowanego samochodu są samochody elektryczne. Z powyższej analizy wynika, iż zwykle, w szczególności dla samochodów o wyższej wartości, najefektywniejszą formą finansowania zakupu okazuje się być leasing operacyjny wartość samochodu netto VAT (23 proc.) w tym VAT do odliczenia VAT niepodlegający odliczeniu zł zł ( zł x 23 proc.) 6000 zł zł (41400 zł 6000 zł) charakterystyka sposobu finansowania zakupu konsekwencje w VAT leasing operacyjny Wartość samochodu rozłożona na opłaty leasingowe i opłatę wstępną oraz potencjalnie na wartość wykupu samochodu. Opłaty leasingowe zawierają dodatkową część odsetkową (koszt finansowania zewnętrznego). Samochód nie jest wykazywany w ewidencji podatkowej spółki. Wykazywane są wyłącznie miesięczne faktury za leasing. spółka odlicza 60 proc. VAT z każdej faktury leasingowej, łącznie nie więcej niż 6000 zł. Po wykupie samochodu z leasingu spółce przysługuje ponownie ten sam limit odliczenia. zakup za gotówkę/ kredyt Samochód staje się od razu własnością spółki i zostaje wprowadzony do jej podatkowej ewidencji środków trwałych. Spółka amortyzuje samochód (podatkowo zwykle przez 5 lat). Dodatkowo w przypadku kredytu spółka ponosi koszty odsetek. Spółka odliczy 60 proc. VAT z faktury dokumentującej zakup samochodu, nie więcej niż 6000 zł. Najem długoterminowy Spółka korzysta z samochodu należącego do użyczającego. Samochód nie jest własnością spółki w związku z czym nie widnieje on w jej ewidencji podatkowej środków trwałych. Z tytułu korzystania z cudzej rzeczy Spółka ponosi koszty czynszu z tytułu najmu. Spółka odliczy 60 proc. VAT z każdej faktury za najem, nie więcej niż 6000 zł. Spółka zalicza do KUP: konsekwencje w CIT spółka zalicza do KUP całość kosztów czynszu leasingowego oraz VAT niepodlegający odliczeniu. Nie obowiązuje ograniczenie 20 tys. euro jak dla amortyzacji własnego samochodu. Po wykupie samochodu za wartość poniżej 20 tys. euro spółka zachowa prawo zaliczenia do KUP całość amortyzacji. Spółka nie zaliczy do KUP aż ok zł amortyzacji, tj. nie zaliczy do KUP tej części, która wynika z wartości samochodu powyżej limitu 20 tys. euro. wartość kosztów czynszu (opierając się na korzystnym wyroku NSA w tej sprawie) celem uniknięcia sporów z fiskusem warto mieć interpretację urzędów skarbowych ponieważ często podważają one prawidłowość takiego postępowania twierdząc, że koszty czynszu wchodzą do puli tzw. kosztów związanych z używaniem najmowanego samochodu i podlegają limitom wynikającym z tzw. kilometrówki), VAT niepodlegającego odliczeniu (od czynszu za najem), koszty eksploatacji (np. paliwa) do wysokości limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu. 4

5 Kontakt Warszawa Katarzyna Pośnik tel Orzycka 6/1B Warszawa Łódź Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, chcielibyśmy zaoferować nasze usługi, w szczególności w zakresie aktualizacji Polityki rachunkowości Państwa Firmy. Zachęcamy do kontaktu z ekspertami PKF Accounting Sp. z o.o.: Joanna Brzezińska tel ul. Żeromskiego Łódź Opole Ewa Sąsiadek tel ul. Kołłątaja Opole Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej. Accounting Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w publikacji. PKF Accounting Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKF Consult, do której należą również: PKF Tax Sp. z o.o., PKF Audyt Sp. z o.o., PKF Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. PKF Accounting Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKF Consult w Polsce, której jednostka dominująca PKF Consult Sp. z o.o. jest firmą członkowską PKF International Limited sieci firm niezależnych pod względem prawnym i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania działań przez jakąkolwiek inną firmę członkowską lub firmy członkowskie.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu Ad.1. Umowa leasingu

Bardziej szczegółowo

Jak wziąć samochód osobowy w leasing?

Jak wziąć samochód osobowy w leasing? Jak wziąć samochód osobowy w leasing? Masz pytania? Nie czekaj, napisz do nas info@infakt.pl lub zadzwoń 801 044 120 lub 12 295 25 25 2014 Wstęp Leasing to coraz popularniejszy sposób finansowania zakupu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu ZA TYDZIEŃ: Jak określić czas pracy pracownika mobilnego UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 36 (802) 24 30

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

JAK KUPIĆ I SPRZEDAĆ SAMOCHÓD FIRMOWY?

JAK KUPIĆ I SPRZEDAĆ SAMOCHÓD FIRMOWY? JAK KUPIĆ I SPRZEDAĆ SAMOCHÓD FIRMOWY? 2014 Wstęp Samochód firmowy to uzasadnione źródło kosztów niemal w każdej firmie. Właśnie dlatego warto poznać wszystkie aspekty rozliczania samochodu w firmie i

Bardziej szczegółowo

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Zasadniczo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub innego

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 OSŁONA PODATKOWA W TRANSAKCJACH LEASINGOWYCH JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY OPŁACALNOŚĆ LEASINGU

ROZDZIAŁ 19 OSŁONA PODATKOWA W TRANSAKCJACH LEASINGOWYCH JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY OPŁACALNOŚĆ LEASINGU Magdalena Rękas ROZDZIAŁ 19 OSŁONA PODATKOWA W TRANSAKCJACH LEASINGOWYCH JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY OPŁACALNOŚĆ LEASINGU 1. Wprowadzenie Określenie opłacalności leasingu nie jest sprawą łatwą. Biorąc pod

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015 dodatek nr 8 Temat na czasie Paweł Muż ekonomista, redaktor MONITORA księgowego, specjalista ds. rachunkowości Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy 1 Oddanie samochodu do korzystania - zagrożenia natury podatkowej i ZUSowskiej 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

L E A S I N G 2 0 0 8

L E A S I N G 2 0 0 8 RAPORT LEASING 2008 Pełny zakres Wyznaczamy trendy w finansowaniu inwestycji ING Lease Polska lider na rynku leasingu nieruchomości. Jesteśmy w tej dziedzinie ekspertem od początku działalności sfinansowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku 1. Nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie

Bardziej szczegółowo

Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego

Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego Leasing PRZEDSIĘBIORSTWO składników majątku skutki I REGION podatkowe NR dla korzystającego 5/2013 65 Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego Bożena Sowa 1 Wstęp Rozwój firmy stanowi

Bardziej szczegółowo

PERŁY POLSKIEGO LEASINGU

PERŁY POLSKIEGO LEASINGU 31 Wartość sprzętu i oprogramowania IT kwartale 2015 r. (netto w mln zł) Lp. Spółka IT 1. Europejski Fundusz 19,34 2. Millennium Leasing Sp. z o.o. 15,23 3. ING Lease (Polska) Sp. z o.o. 14,74 4. SG Equipment

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare Skuteczna optymalizacja kosztów Kamila Ciszczonik TaxCare Optymalizacja w pigułce Samochód w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej samozatrudnienie Samochód w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym?

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Wspólnicy spółki cywilnej i innych spółek osobowych mogą do celów związanych z działalnością spółki wykorzystywać samochody

Bardziej szczegółowo

LEASING MONITOR. Stopy VAT. nr 2 2015 JAK SIĘ BEZPIECZNIE UBEZPIECZYĆ? JAKO LEASING. Newsletter NIERUCHOMOŚCI. styczeń ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA

LEASING MONITOR. Stopy VAT. nr 2 2015 JAK SIĘ BEZPIECZNIE UBEZPIECZYĆ? JAKO LEASING. Newsletter NIERUCHOMOŚCI. styczeń ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA nr 2 2015 styczeń www.mgwccg.pl kwartalnik Newsletter LEASING MONITOR PORADNIK LEASINGOWY Stopy PROCENTOWE W DÓŁ! JAK SIĘ BEZPIECZNIE UBEZPIECZYĆ? PRAWIDŁOWE KSIĘGOWANIE TRANSAKCJI LEASINGU VAT OD UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

Leasing w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane

Leasing w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane AGNIESZKA PIĘKOŚ Leasing w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane Rodzaje źródeł finansowania przedsiębiorcy Każdy przedsiębiorca potrzebuje kapitału by sprawnie funkcjonować. Pozyskanie środków

Bardziej szczegółowo

Millennium Leasing 1

Millennium Leasing 1 Millennium Leasing 1 O Firmie Millennium Leasing oferuje kompleksowe usługi leasingu Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo