EKONOMICZNE ASPEKTY ZACHOWAŃ GOSPODARSTW DOMOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKONOMICZNE ASPEKTY ZACHOWAŃ GOSPODARSTW DOMOWYCH"

Transkrypt

1 Wykład: EKONOMICZNE ASPEKTY ZACHOWAŃ GOSPODARSTW DOMOWYCH

2 Homo oeconomicus Pogoń za własnym interesem, jako cecha charakterystyczna dla każdego człowieka, jako jedyna motywacja ludzkiego działania. Natura poddała człowieka władzy dwóch przemożnych panów: przykrości i przyjemności. Oni to zarówno wskazują nam, co powinniśmy robić, jak i decydują o tym, co robimy. Jeremy Bentham ( )

3 Racjonalność Być racjonalnym, znaczy tyle, co maksymalizować swoją użyteczność przy określonym i ograniczonym dostępie do dóbr (czy zasobów).

4 Użyteczność Korzyści lub satysfakcja z dokonanego wyboru lub podjętych działań. Gwartney i Stroup (1987) Klientów interesuje kombinacja jakości i ceny ( value for money ). Dewlin (2000) Produkty bankowe są na tyle cenne dla klientów, na ile pozwalają im oszczędzać czas oraz pieniądze, a także uwalniać od wszelkiego rodzaju kłopotów. Chorafas (1999)

5 Użyteczność na rynku usług bankowych Uc = Bc - Cc gdzie: Uc użyteczność (utility), jaką czerpie klient z relacji z bankiem Bc korzyści (benefits) klienta z tytułu relacji z bankiem Cc koszty (cost) relacji z bankiem

6 Korzyści klientów banków - bezpieczeństwo zdeponowanych środków - pewność i bezbłędność realizowanych operacji - pomnażanie posiadanych zasobów - możliwość wygładzenia ścieżki konsumpcji - komfort obsługi (VIP) - łatwy dostęp do sieci dystrybucji

7 Koszty klientów banków - opłaty i prowizje oraz oprocentowanie kredytów - strata czasu na dojazd, poszukiwanie parkingu oraz obsługę w banku - koszty uczenia się procedur bankowych - koszty poszukiwania informacji

8 Kryteria wyboru banku przez osoby o wysokich dochodach (wskazania na 1. miejscu) zaufanie do banku / bezpieczeństwo 41% 44% dogodna lokalizacja koszt utrzymania rachunku / wysokość prowizji szerokość oferty / zakres usług / kompleksowość obsługi 7% 15% 14% 11% 11% 12% elektroniczny dostęp do rachunku renoma banku / korzystny wizerunek wysokie oprocentowanie lokat / depozytów szybkość / komfort obsługi inne prostota procedur bankowych 9% 8% 5% 7% 3% 2% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 2011 (n=951) 2010 (n=997) Źródło: QUALIFACT, Affluent segment, 2011.

9 Kryteria wyboru banku do obsługi kredytowej (wskazania 3 najważniejszych czynników wyboru) posiadanie ROR / konta osobistego w banku wysokość oprocentowania kredytów niskie prowizje prostota procedur kredytowych szybkość otrzymania kredytu wcześniejsze korzystanie z kredytu w banku elastyczność / możliwość negocjacji warunków rekomendacja pośrednika (Open Finance, Expander itp.) mniej rygorystyczne warunki dotyczące zabezpieczeń dogodna lokalizacja dogodny okres karencji kompetencje personelu / uprzejmość personelu możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów polecenie banku przez znajomych inne 48,0% 43,3% 43,9% 31,6% 39,9% 29,9% 30,8% 29,6% 35,9% 18,2% 23,2% 10,3% 10,6% 9,7% 10,1% 9,1% 6,6% 8,3% 13,1% 7,7% 9,6% 6,8% 3,5% 4,6% 3,5% 4,3% 5,1% 1,4% 1,0% ,8% Źródło: QUALIFACT, Affluent segment, 2010.

10 Przyczyny braku pełnego zadowolenia z usług banku podstawowego (n=382) kolejki/ długi czas oczekiwania na obsługę 34,6% biurokracja/ czasochłonne procedury 31,7% niekorzystne oprocentowanie lokat/ kredytów/ ROR 23,8% brak elastyczności/ indywidualnego traktowania / zainteresowania klientem wysoki koszt utrzymania konta/ prowizje niekompetentny/ nieuprzejmy personel/ niedoinformowanie 9,7% 17,5% 17,3% Średni wskaźnik satysfakcji (obliczony dla wszystkich banków) wyniósł 93%. skomplikowana obsługa elektroniczna (internet / homebanking) 1,8% inne 0,5% Źródło: QUALIFACT, Affluent segment, 2010.

11 Użyteczność zdrowia i długowieczności Zdrowie i długie życie stanowią ważny cel dla większości ludzi (...); nieraz człowiek rezygnuje z szans dłuższego życia i lepszego zdrowia, ponieważ ich realizacja jest sprzeczna z realizacją innych celów. Człowiek może nałogowo palić albo oddawać się intensywnej pracy bez ruchu i ćwiczeń fizycznych wcale niekoniecznie dlatego, że w ogóle nie wie o konsekwencjach, albo że jest niezdolny do wykorzystania posiadanej informacji, ale dlatego, że przedłużenie sobie życia nie jest z jego punktu widzenia warte poniesienia kosztu związanego z wyrzeczeniami. Gary Becker

12 Herbert A. Simon "for his pioneering research into the decision-making process within economic organizations" Nagroda Nobla 1978

13 Ograniczona racjonalność zachowań Wydolność ludzkiego umysłu jest zbyt mała w stosunku do napotykanych problemów, aby mogły być rozwiązane w sposób obiektywny i racjonalny. Ludzie, napotykając na różnego rodzaju ograniczenia czasowe i technologiczne, nie są w stanie uzyskać dostępu do wszystkich informacji istotnych dla danego problemu ani nie są zdolni do ich dokładnego przetworzenia. Ludzie są co najwyżej racjonalni w sposób ograniczony. H. Simon

14 Ograniczona racjonalność Ani jednostki, ani organizacje nie dysponują nieograniczonymi możliwościami przetwarzania informacji, koniecznymi do osiągnięcia pełnej (nieograniczonej) racjonalności. Herbert Simon (1957) Istnieją proste reguły, pozwalające szybko i niewielkim kosztem znaleźć satysfakcjonujące (prawie optymalne) rozwiązanie.

15 Teoria optymalnego gromadzenia kosztownych informacji W zdobycie informacji będzie się więcej inwestować wtedy, gdy będzie chodziło o decyzję ważniejszą, mniej natomiast gdy decyzja będzie mniej ważna (np. zakup domu lub zawarcie związku małżeńskiego w porównaniu z zakupem tapczanu czy bułki). Informacja jest często niepełna, bo jej zdobycie kosztuje. Gary Becker

16 Ograniczona racjonalność zbyt wysoka samoocena Ludzie sądzą, iż media mają większy wpływ na przekonania, postawy i zachowania innych niż na nich samych. Duck i Mullin (1995) Większość badanych studentów uważa, że jest inteligentniejsza od przeciętnego studenta. 94% amerykańskich nauczycieli college u uważa się za lepszych od... przeciętnego nauczyciela amerykańskiego college u. Alicke (1985) Cross (1977)

17 Amber Gold Na reklamę firma Amber Gold wydała ponad 27 mln zł.

18 Zachowanie zamożnych klientów pod wpływem odmowy przyznania kredytu (n=90) zamknąłem rachunek 20,0% ograniczyłem współpracę 5,6% nic się nie zmieniło 74,4% Źródło: QUALIFACT, Affluent segment, 2009.

19 Charakter decyzji o rezygnacji z usług banku X 100% 90% 80% 70% 60% 47% powolne 46% dojrzewanie do decyzji 54% 45% 50% 40% 30% 20% decyzja pod 53% wpływem impulsu 54% 46% 55% 10% 0% Ogółem (n=469) Klienci masowi (n=359) Studenci (n=59) Klienci zamożni (n=51) brak otrzymania kredytu (8); brak udzielenia linii debetowej (2); niemożność skorzystania z debetu i kredytu; to bank o tym zdecydował, gdyż zlikwidował jedyny oddział w mojej dzielnicy; miałem kłopoty z otrzymaniem pieniędzy z banku na urlopie, po powrocie zrezygnowałem Źródło: BPS Consultants Poland, 2002.

20 Racjonalność a emocje Emocjonalny wymiar procesu zrywania więzi z bankiem: frustracja, złość, zażenowanie, poniżenie, wściekłość, poczucie braku poważnego traktowania, obrzydzenie, irytacja, wkurzenie, rozczarowanie. Większość negatywnych uczuć pojawiała się nie w momencie wystąpienia problemów, ale w odpowiedzi na sposób reagowania pracowników banku lub powtórzenie się błędów. Stewart (1998)

21 Wpływ emocji na ocenę banku Osoby, które zmieniły bank ze względu na negatywne doświadczenia, deklarują znacznie wyższy poziom zadowolenia z usług nowego banku niż osoby, które zmieniły bank z przyczyn obiektywnych (zmiana miejsca zamieszkania). Co ciekawe, grupa negatywnie doświadczonych klientów ocenia swój nowy bank nawet lepiej niż grupa stałych klientów tego banku (którzy nigdy nie zmieniali banku). Ganesh, Arnold i Reynolds (2000)

22 WNIOSKI Z BADAŃ 1. staramy się maksymalizować użyteczność (być racjonalni); 2. nie dysponujemy pełną wiedzą i nie mamy pełnego dostępu do informacji; 3. korzystamy z heurystyk (uproszczonego widzenia rzeczywistości); 4. mamy ograniczone zdolności poznawcze (popełniamy błędy); 5. ulegamy emocjom.

23 Światowa piramida bogactwa Źródło: Credit Suisse.

24 Źródła pochodzenia bogactwa przedsiębiorczość / prowadzenie własnej firmy 38,2% wysokie zarobki z pracy 33,9% wysokie stanowisko menedżerskie 11,3% wolny zawód / prywatna praktyka 10,7% majątek męża / żony 3,6% dziedziczenie majątku / spadek / kontynuacja biznesu rodzinnego 2,4% Źródło: QUALIFACT, Affluent segment, 2011.

25 Źródła bogactwa kobiet

26 Zadowolenie z życia a dochody Źródło: Tyszka, 2004

27 Dobrobyt ekonomiczny a dobrostan psychiczny Związek między PKB per capita a dobrostanem psychicznym całego społeczeństwa jest bardzo silny: dochód wyjaśnia ponad 1/3 wariancji w zakresie poczucia szczęścia i zadowolenia z życia. Poczucie szczęścia nie rośnie liniowo wraz z PKB: narasta skokowo w grupie krajów stosunkowo ubogich i pozostaje na podobnym poziomie w grupie krajów zamożniejszych. Inglehart, 1990, Hagerty, Veenhoven, 2000

28 Keynes o systemie społeczno-gospodarczym Dwiema najważniejszymi wadami systemu społeczno-gospodarczego, w którym żyjemy, są: niezdolność do realizowania pełnego zatrudnienia oraz dowolny i niesprawiedliwy podział bogactwa i dochodów. J.M. Keynes: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, s

29 Nierówności dochodowe wskaźnik Giniego

30 Przeciętne miesięczne przychody na 1 osobę w gospodarstwach domowych w Polsce, 2011

31 Zmiany konsumpcji i inwestycji, USA

32 Prosta funkcja konsumpcji WSPÓŁCZYNNIK KONSUMPCJA C = b * Yd DOCHODY DYSPOZYCYJNE Konsumpcja jest jedynym i ostatecznym celem wszelkiej działalności gospodarczej

33 Konsumpcja a dochody dyspozycyjne, USA

34 Tempo wzrostu konsumpcji oraz dochody do dyspozycji, Polska Źródło: NBP, Raport o inflacji, marzec 2013.

35 Funkcja konsumpcji Friedmana KONSUMPCJA STAŁE DOCHODY DYSPOZYCYJNE C = bp * Yp bp - współczynnik bliski jedności

36 Dochody, konsumpcja Dochody, konsumpcja i oszczędności w cyklu życia Oszczędności (APC<1) Dochody Konsumpcja Pożyczki (APC>1) Wydatki z zakumulowanych oszczędności (APC>1) Wiek

37 Dochody dyspozycyjne w Niemczech, DM Wiek Źródło: Borsch-Supan, Reil-Held, Rodepeter, Schnabel i Winter, Household Savings in Germany, 2000.

38 Mediana dochodów w USA, 2007

39 Segmentacja wg cyklu życia rodziny oraz potrzeby bankowe Segment Młodzi Samotni, niezależni Rodziny Puste gniazdo Emeryci Potrzeby Obrót gotówkowy, przekraczanie konta, pożyczki, proste rachunki oszczędnościowe, udogodnienia podróżne (np. czeki), wymiana walut. Rachunki, hipoteki, lokaty, kredyty konsumpcyjne, karty kredytowe, ubezpieczenia, udogodnienia podróżne. Hipoteka, pożyczki mieszkaniowe, długoterminowe formy oszczędzania, ubezpieczenia, emerytury, kredyty konsumpcyjne, książeczki oszczędnościowe dla dzieci. Lokaty i inwestycje, okazjonalne pożyczki (np. na remonty), usługi doradcze, udogodnienia podróżne, fundusze powiernicze. Zarządzanie kapitałem / dochodem, fundusze powiernicze, porady finansowe. Źródło: A.M. Wilson: The Changing Nature of the Marketing Function within Retail Banks and Building Societies. Conference British Academy of Management, 1992.

40 Cykl życia klienta a produkty finansowe

41 Funkcja konsumpcji Ando - Modiglianiego KONSUMPCJA DOCHODY DYSPOZYCYJNE AKTYWA C = b1 * Yd + b2 * A b1 = ok. 0,7 b2 = ok. 0,06

42 Odsetek gospodarstw domowych posiadających akcje, USA 1999 Grupa wiekowa % gospodarstw domowych posiadających akcje , , , , , ,9 OGÓŁEM 39,8 Źródło: Banks, Blundell, Smith 2002.

43 Wartość akcji w posiadaniu gospodarstw domowych w USA (w mld USD) Rok Wartość akcji Rok Wartość akcji Źródło: Federal Reserve System.

44 Oszczędności różnych grup wiekowych w Niemczech, Źródło: Borsch-Supan, Reil-Held, Rodepeter, Schnabel i Winter, Household Savings in Germany, 2000.

45 Cykl życia a oszczędności Noblista w dziedzinie ekonomii - Franco Modigliani, w książce Life Cycle of Customer Behavior wylicza, że ludzie przed 40. rokiem życia przechodzą proces tworzenia gospodarstwa domowego i wykazują tendencję do niskich stóp oszczędzania (jako grupa są oni pożyczkobiorcami netto ), a dopiero gdy przekroczą czterdziestkę, stają się oszczędzającymi netto.

46 Dochody roczne brutto w USA (w tys. USD) Źródło: Federal Reserve, 2010 Survey of Consumer Finances.

47 Skłonność do oszczędzania pobudki: 1. Tworzenie rezerw na nieprzewidziane okoliczności; 2. Przygotowanie się do przyszłych zmian (starość, kształcenie dzieci, utrzymywanie krewnych); 3. Korzyści płynące z procentów; 4. Zadowolenie ze stopniowego zwiększania wydatków; 5. Poczucie niezależności i możliwości urzeczywistnienia swoich zamiarów; 6. Zapewnienie sobie kapitału na spekulację lub prowadzenie interesów; 7. Pozostawienie majątku po śmierci; 8. Czyste skąpstwo, czyli nieuzasadniona, ale nieodparta niechęć do aktu wydatkowania jako takiego. J.M. Keynes: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, s

48 Depozyty gospodarstw domowych w Polsce (w mld PLN) Okres Depozyty bieżące Depozyty do 2 lat Depozyty ogółem sty 97 21,7 59,9 81,6 sty 00 39,6 124,0 163,6 sty 05 65,2 138,9 204,0 sty 06 82,5 132,8 215,3 sty ,9 128,4 241,3 sty ,3 131,4 275,7 sty ,8 196,8 342,6 sty ,8 199,4 387,2 sty ,3 196,6 423,9 sty ,6 250,6 486,2 sty ,9 279,0 520,9 sty ,0 268,7 549,7 Źródło: NBP.

49 Motywy oszczędzania w firmach 1.Motyw ekspansji chęć zapewnienia sobie środków na wykonanie dalszych inwestycji kapitałowych bez zaciągania długów; 2.Motyw płynności chęć zapewnienia sobie płynnych środków na wypadek zdarzeń nieprzewidzianych, trudności lub kryzysów; 3.Motyw poprawy chęć zapewnienia sobie wzrostu dochodu, co jednocześnie uchroni kierownictwo przed krytyką; 4.Motyw finansowej ostrożności (tak, żeby spłata zadłużenia i odpisy amortyzacyjne raczej wyprzedzały faktyczne zużycie, niż pozostawały za nim w tyle). J.M. Keynes: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, s

50 Stopa oszczędzania w USA, Niemczech i Japonii

RZADKOŚĆ OGRANICZONE ZASOBY NIEOGRANICZONE POTRZEBY. Konieczność dokonywania wyboru

RZADKOŚĆ OGRANICZONE ZASOBY NIEOGRANICZONE POTRZEBY. Konieczność dokonywania wyboru Wykład: EKONOMIA OGRANICZONE ZASOBY NIEOGRANICZONE POTRZEBY RZADKOŚĆ Konieczność dokonywania wyboru Produkując jakieś dobra, jednocześnie rezygnujemy z produkcji innych dóbr. Rzadkość - ograniczona ilość

Bardziej szczegółowo

Modele obsługi klientów indywidualnych

Modele obsługi klientów indywidualnych Wykład: Modele obsługi klientów indywidualnych Segmentacja w HSBC Ranking private bankingu (wg wartości aktywów) Obsługa zamożnych klientów w HSBC Podejście do klientów indywidualnych w banku Nordea Nordea

Bardziej szczegółowo

Wykład. Relacje firmy z klientami

Wykład. Relacje firmy z klientami Wykład Relacje firmy z klientami Oferta usług bankowych dla studentów w Wielkiej Brytanii Relacje dochodów z pracy wśród osób z różnym poziomem wykształcenia, 2010 Źródło: Education at a Glance 2012. Motywy

Bardziej szczegółowo

Wykład: Polityka cenowa w bankowości

Wykład: Polityka cenowa w bankowości Wykład: Polityka cenowa w bankowości Ceny usług bankowych Ceną w banku jest oprocentowanie kredytu lub lokaty, prowizja za czynności bankowe (np. przy udzielaniu kredytu), a także opłata za różne usługi

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa listopad 201 TNS Polska dla Związku Banków Polskich 1 Przedstawiamy Państwu najnowszą edycję raportu Oszczędzanie długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa?

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Dr Piotr Białowolski Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej Projekt EAPN Polska razem na rzecz

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

SOCJALIZACJA EKONOMICZNA I CECHY INDYWIDUALNE JAKO DETERMINANTY POSTAW ORAZ ZACHOWAŃ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH MŁODZIEŻY

SOCJALIZACJA EKONOMICZNA I CECHY INDYWIDUALNE JAKO DETERMINANTY POSTAW ORAZ ZACHOWAŃ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH MŁODZIEŻY Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii SOCJALIZACJA EKONOMICZNA I CECHY INDYWIDUALNE JAKO DETERMINANTY POSTAW ORAZ ZACHOWAŃ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH MŁODZIEŻY Agata Trzcińska Rozprawa doktorska napisana pod

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie konkurencyjne

Pozycjonowanie konkurencyjne Pozycjonowanie konkurencyjne Misja mbanku: Maksimum korzyści i wygoda w finansach osobistych. Wizja działalności mbanku. Dla ludzi ceniących czas i pieniądze, którzy chcą kontrolować swoje finanse w poczuciu

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie NUMER SPECJALNY. Część II

Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie NUMER SPECJALNY. Część II Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),

Bardziej szczegółowo

Zachowania i preferencje klientów indywidualnych o wysokich dochodach w zakresie korzystania z usług bankowych zmiany i trendy

Zachowania i preferencje klientów indywidualnych o wysokich dochodach w zakresie korzystania z usług bankowych zmiany i trendy 123 KATARZYNA WALKOWIAK-MARKIEWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zachowania i preferencje klientów indywidualnych o wysokich dochodach w zakresie korzystania z usług bankowych zmiany i trendy Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Zwyczajne, codzienne sprawy 1 ROZWIĄZANIA DO SPRAWDŹ, CZY ZROZUMIAŁEŚ

Wprowadzenie. Zwyczajne, codzienne sprawy 1 ROZWIĄZANIA DO SPRAWDŹ, CZY ZROZUMIAŁEŚ Wprowadzenie. Zwyczajne, codzienne sprawy 1 ROZWIĄZANIA DO SPRAWDŹ, CZY ZROZUMIAŁEŚ ROZDZIAŁ 22 Sprawdź, czy zrozumiałeś 22.1 1.a. Jest to pytanie mikroekonomiczne, ponieważ dotyczy decyzji podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Banki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe, hipoteka odwrócona w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA

Banki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe, hipoteka odwrócona w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Banki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe, hipoteka odwrócona w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA 1. Bank hipoteczny, kredyty hipoteczne Bank hipoteczny jest specjalistyczną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Wiesław Janik Artur Paździor Zarządzanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Osoby starsze na rynku usług finansowych

Osoby starsze na rynku usług finansowych Zasada równego traktowania prawo i praktyka Osoby starsze na rynku usług finansowych analiza i zalecenia Warszawa, lipiec 2013 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2013, nr 4 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE

RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE CHARAKTERYSTYKA SEKTORA I PROFIL KLIENTA AUTOR DR PIOTR BIAŁOWOLSKI Warszawa, sierpień 2012 roku Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców, powstała

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

Raport: Portret finansowy Polki 2013

Raport: Portret finansowy Polki 2013 Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polki 2013 Raport: Portret finansowy Polki 2013 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Sytuacja na rynku pracy obniża poziom ubankowienia kobiet...4 2. Kobieta klientka banku...6

Bardziej szczegółowo

Zagro enia dla konsumentów na rynku bankowoêci detalicznej w Polsce Raport Instytutu Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà

Zagro enia dla konsumentów na rynku bankowoêci detalicznej w Polsce Raport Instytutu Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Zagro enia dla konsumentów na rynku bankowoêci detalicznej w Polsce Raport Instytutu Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7 ZADŁUŻENIE POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH

ROZDZIAŁ 7 ZADŁUŻENIE POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH Grzegorz Wałęga ROZDZIAŁ 7 ZADŁUŻENIE POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH Abstrakt Transformacja gospodarki polskiej znalazła odbicie w zachowaniach funkcjonujących w gospodarce podmiotów.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej

Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej dr Marika Ziemba dr Krzysztof Świeszczak prof. dr hab. Monika Marcinkowska Uniwersytet Łódzki Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej Wprowadzenie Prowadzone na świecie badania

Bardziej szczegółowo

ROLA EDUKACJI FINANSOWEJ W OGRANICZANIU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO

ROLA EDUKACJI FINANSOWEJ W OGRANICZANIU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO ROLA EDUKACJI FINANSOWEJ W OGRANICZANIU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego Gdańsk 2014 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 80-227 Gdańsk, ul. Do Studzienki

Bardziej szczegółowo

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie 10.00 Otwarcie seminarium Słowo wstępne - Aleksander Scheller, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 10.15-11.15 Analiza rynku

Bardziej szczegółowo