Wstępna analiza potrzeb młodzieży z powiatów suwalskiego, suwalskiego grodzkiego, sejneńskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstępna analiza potrzeb młodzieży z powiatów suwalskiego, suwalskiego grodzkiego, sejneńskiego"

Transkrypt

1 Wstępna analiza potrzeb młodzieży z powiatów suwalskiego, suwalskiego grodzkiego, sejneńskiego I. Potrzeba adekwatności oferty do oczekiwań młodych ludzi. Poniżej wymieniono przykłady działań będących w kręgu zainteresowania młodzieży: 1. Projekty z zakresu edukacji obywatelskiej ważne, aby były połączone z praktycznymi działaniami pozwalającymi zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną: a) edukacja prawna (głównie z zakresu prowadzenia własnej organizacji społecznej) rejestracja organizacji; budowanie zespołu współpracowników; współpraca z władzami lokalnymi; planowanie programów; strategia zbierania funduszy; pisanie projektów i wniosków o dotacje itd. b) działania strażnicze prowadzone na styku administracji publicznej, organizacji społecznych i przedsiębiorstw. 2. Projekty prospołeczne, w trakcie których można zdobyć umiejętności przyczyniające się do rozwoju zawodowego: a) szkolenia z zakresu obsługi multimediów (elektroniczna realizacja obrazu i dźwięku; elektroniczne przygotowywanie wydawnictw; obsługa programów do projektowania wnętrz; tworzenie stron www i baz danych; obsługa elektronicznych programów związanych z zarządzaniem relacji z klientami);

2 b) sposoby zarządzania instytucjami kulturalno-społecznymi (cele i metody badania potrzeb społeczności; formułowanie podstaw programowych i wykonawczych programów instrumentalnych; kultura zarządzania zasobami ludzkimi; struktura organizacyjna; finanse; promocja i PR; ewaluacja; planowanie). 3. Nowatorskie projekty informatyczne, których celem byłaby budowa lokalnych baz danych i portali z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz kultury współczesnej. 4. Projekty związane z edukacją międzykulturową poprzez działania artystyczne, np.: a) poznanie kultury rosyjskiej poprzez działania audiowizualne odołujące się do rosyjskiej tradycji filmowej; b) poznanie kultury hiszpańskiej poprzez działania odwołujące się do kultury tańca i śpiewu; c) poznanie kultury żydowskiej poprzez odwoływanie się do tradycji literackiej i plastycznej. 5. Projekty kulturalne, prezentujące najnowsze zjawiska w literaturze, plastyce, muzyce, teatrze, filmie, w tym: wystawy, spotkania autorskie, koncerty, przeglądy filmów. 6. Projekty artystyczne, w których istotą jest aktywny (twórczy) udział uczestników, w tym: warsztaty muzyczne, teatralne, plastyczne, literackie. II. Porzeba stosowania skutecznych metod: 1. Na podstawie wypowiedzi młodych ludzi można wyprowadzić wniosek, że główną dotychczasową metodą realizacji zadań lokalnych instytucji (głównie o profilu społecznym i kulturalnym) jest prezentacja a więc zajmują się one głównie upowszechnianiem kultury lub wiedzy o społeczeństwie. Jest to oczywiście bardzo ważny aspekt działalności w tym zakresie mieszczą się wszelkiego rodzaju imprezy masowe, uroczystości, rocznice, święta, konkursy itp. Mają one podstawowe znaczenie dla integracji i tożsamości społeczności lokalnej czy

3 regionalnej. Niemniej jednak wydaje się, że należałoby poświęcić więcej uwagi przedsięwzięciom, których metodą realizacji jest bezpośrednie zaangażowanie adresatów we współtworzenie zjawisk a więc animacja społeczno-kulturalna. Adresat nie może być wyłącznie odbiorcą od czasu do czasu musi być również twórcą. Taka metoda tworzy realny związek pomiędzy instytucją a odbiorcą, wtedy instytucja staje się ważna w percepcji społeczności lokalnej, przyciąga młodych ludzi, kształci w nich animatora kultury lub zjawisk społecznych. W opinii młodych ludzi powinno być więcej miejsca na współtworzenie zjawisk społeczno-kulturalnych. 2. W opinii młodych ludzi brakuje przedsięwzięć odwołujących się do najnowszych trendów w upowszechnianiu i animowaniu kultury, czyli do tzw. audiowizualności. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, w których wykorzystywane są multimedia: aparaty cyfrowe, kamery wideo, programy do montażu i obróbki zdjęć itp. obecnie wspomniane narzędzia nie są już kosztowne, a korzyść z ich stosowania jest olbrzymia; multimedia przyciągają młodych ludzi, dają wiele możliwości w pracy w przestrzeni miejskiej, uczą uczestnictwa w kulturze nowoczesnej oraz dobrze zastosowane przygotowują do atrakcyjnej pracy zawodowej. III. Najważniejsze potrzeby rzeczowe: 1. Swobodny dostęp do pomieszczenia pełniącego funkcję biura-sekretariatu, w którym byłby swobodny dostęp do drukarki, ksero, telefonu, faksu, materiałów biurowych, a także pełniącego rolę siedziby (adres do korespondencji) rodzaj inkubatora przedsiębiorczości. 2. Swobodny dostęp do sali konferencyjnej, szkoleniowej, warsztatowej. 3. Swobodny dostęp do stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do internetu.

4 4. Możliwość korzystania z programów komputerowych dotyczących: zarządzania projektem (tak w organizacjach społecznych, jak również w nastawionych na zysk przesiębiorstwach); auktualnych przepisów prawnych; zarządzania relacjami z klientami (tzw. CRM); tworzenia baz danych i stron www; elektronicznej realizacji obrazu i dźwięku; przygotowywania wydawnictw; projektowania wnętrz. IV. Najważniejsze potrzeby finansowe: 1. Pomoc w pokryciu kosztów funkcjonowania sali konferencyjno-szkoleniowej lub biura-sekretariatu. V. Najważniejsze potrzeby osobowe/kadrowe: 1. Specjaliści prowadzący szkolenia z wybranych dziedzin (ważne, aby wsparcie szkoleniowe było długofalowe, a same szkolenia prowadzone przez specjalistów najwyższej rangi z poza regionu istotny jest tu aspekt nowości, zaciekawienia, możliwości poznania innych doświadczeń, odmiennej perspektywy); poniżej przedstawiono najważniejsze potrzeby szkoleniowe: a) trudności rejestracyjne związane z rejestracją organizacji w KRS; b) budowanie zespołu współpracowników; c) współpraca z władzami lokalnymi; d) planowanie programów; e) strategia zbierania funduszy; f) pisanie projektów i wniosków o dotacje; g) biuro w organizacji pozarządowej; h) rachunkowość w organizacji; i) sponsoring; j) tworzenie wizerunku organizacji, kontakty z mediami; k) wystąpienia publiczne; l) ewaluacja; m) prawo administracyjne w praktyce;

5 n) obsługa multimediów (elektroniczna realizacja obrazu i dźwięku; elektroniczne przygotowywanie wydawnictw; obsługa programów do projektowania wnętrz; tworzenie stron www i baz danych; obsługa elektronicznych programów związanych z zarządzaniem relacji z klientami); o) sposoby zarządzania instytucjami kulturalno-społecznymi; p) informatyka w praktyce. 2. Stały doradca współpracujący z młodzieżą. VI. Potrzeba wparcia/partnerstwa/współpracy: 1. W większości przypadków, tak w Polsce, jak za granicą, najważniejsze regionalne instytucje społeczno-kulturalne tworzą warunki dla powstawania, działalności i rozwoju organizacji pozarządowych. Najważniejsze instytucje tworzą np. tzw. inkubatory organizacji społecznych, a więc zapewniają najbardziej twórczym jednostkom (bo to przecież one zakładają własne organizacje) podstawowe warunki do pracy społeczno-kulturalnej np. lokal i adres, dostęp do telefonu, faksu czy Internetu. Korzyści są olbrzymie tak dla regionu, jak samej instytucji, która udziela wsparcia; bowiem organizacje społeczne zawsze samodzielnie zdobywają środki finansowe na realizację projektów, a realizują je we współpracy z goszczącą instytucją. Ponadto, przyciągają młodych ludzi-uczestników oraz niesamowicie intensyfikują współpracę lokalnych partnerów na rzecz społeczności lokalnej. Młodzi lokalni liderzy wyrażają potrzebę takiej współpracy z samorządem (lub samorządowymi instytucjami), która zaowocowałaby powstaniem Suwalskiego Centrum Organizacji Pozarządowych tym bardziej, że jest coraz więcej pozabudżetowych środków finansowych na realizację tego typu zadań, czyli wspierania działalności lokalnych organizacji społecznych. VII. Inne uwagi, sugestie: Młodzi ludzie zwracają uwagę na sposób funkcjonoawnia ogranizacji wspierających/goszczących:

6 - instytucja, która zechcaiałaby gościć aktywne grupy młodzieżowe nie powinna zbyt krępować pomysłów i działalności młodych ludzi inaczej mówiąc powinna być elastyczna; - instytucja goszcząca, nie powinna zbytnio formalizować pracy, którą wykonywaliby młodzi ludzie a więc powinna być przyjazna; - w opinii młodych ludzi działające w regionie instytucje kultury zbyt dużo uwagi poświęcają folklorowi i w związku z tym kojarzą się z zacofaniem a więc goszcząca instytucja powinna być nowoczesna, powinna ułatwiać realizowanie nowoczesnych projektów.

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 2 Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 Przewodnik powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH Tomasz Schimanek AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA PRACOWNI DOBRA WSPÓLNEGO WPROWADZENIE Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświadamiamy.

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ

RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ Warszawa, październik 2007 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...4 1. CELE I OGÓLNE KIERUNKI DZIAŁAŃ...4 1.1 Uzasadnienie programu...4 1.2 Grupy

Bardziej szczegółowo

Komisja Europejska. Podejście Leader : podstawowy poradnik

Komisja Europejska. Podejście Leader : podstawowy poradnik Komisja Europejska Podejście Leader : podstawowy poradnik 1 Cel dokumentu/broszury Niniejszy dokument przedstawia podejście Leader, objaśniając jego zastosowanie na rzecz rozwoju społeczności wiejskich.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów

Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów Wielisława Osmańska-Furmanek Jacek Jędryczkowski Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów Prezentacje multimedialne jako uniwersalny środek dydaktyczny w pracy nauczycieli różnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo