Podsumowanie funkcjonowania ustawy deweloper skiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie funkcjonowania ustawy deweloper skiej"

Transkrypt

1 9 10 grudnia 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa ustawy deweloper skiej Główne Zagadnienia Biorą w warsc udział otrzym ztatach ują 15 pun Państwo któ do prz edstaww w KRR ienia P Najczęstsze problemy dotyczące umów na rynku deweloperskim Upadłość deweloperska i upadłość konsumencka Planowane zmiany w ustawie deweloperskiej Wyniki pokontrolne stosowania - orzecznictwo UOKIK Prelegenci dr Katarzyna Barańska, Kancelaria White & Case dr Agnieszka Łuszpak-Zając, Kancelaria Dubis, Zając i Wspólnicy PATRONI MEDIALNI Anna Bureć-Kwiecień, Andrzej Springer, Kancelaria BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer WSPÓŁPRACA Paweł Kuglarz, Kancelaria Wolf Theiss Daszkowski Piotr Tuzinek, ORGANIZATOR

2 dzień pierwszy 9 grudnia 2014 r. 09:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa 09:30 Praktyczne aspekty ustawy deweloperskiej zakres umowy, stosowane zapisy Jakich inwestycji dotyczy nowa umowa deweloperska Które przepisy stosować do zakończonych inwestycji Sytuacja pozwoleń na użytkowanie po i przed 29 kwietnia 2012; jak wygląda problem inwestycji i pozwoleń na użytkowanie a zakres stosowania umowy deweloperskiej Co oznacza rozpoczęcie sprzedaży Jak wygląda kwestia rachunku powierniczego przy zawieraniu umów deweloperskich Jaka powinna być treść postanowień umownych, które zmniejszą przegraną w sądzie Opinia prawna a prospekt informacyjny i wzór umowy deweloperskiej Czy można podpisać umowę deweloperską przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Zadatek w umowie deweloperskiej Jak wygląda problem wprowadzenia kary umownej i jej wysokości do umowy deweloperskiej Jakie są możliwości dochodzenia umowy przyrzeczonej przed sądem Które elementy umowy deweloperskiej są obligatoryjne? Jak kształtują się sankcje związane z elementami umowy Jak wygląda odpowiedzialność dewelopera za niewykonanie, nienależyte wykonanie czy niezastosowanie formy umowy deweloperskiej Odstąpienie od umowy deweloperskiej rozliczenia dokonywane w przypadku odstąpienia, jakie są umowne i ustawowe przesłanki odstąpienia i jakie mogą być skutki-konsekwencje odstąpienia od umowy Czy możliwe jest odstąpienie od umowy na innej podstawie niż określona w ustawie deweloperskiej 11:30 Przerwa kawowa 11:45 Najczęstsze problemy dotyczące umów na rynku deweloperskim Problematyczna strona umowy rezerwacyjnej; czyli jaki charakter ma umowa rezerwacyjna w aktualnym stanie prawnym? Czy można ją stosować? Jak podejść do problemu umowy przedwstępnej do umowy deweloperskiej Jak radzić sobie z problemem zamiany umów podpisanych przed nowelizacją ustawy deweloperskiej na umowy tworzone w oparciu o nowe zasady Jakie są różnice między umowami zawartymi przed i po nowelizacji? Jak wyglądają konsekwencje zamiany umów Aneksy do umów sprzed nowelizacji jak dokonać zmian w umowie zawartej na poprzednich zasadach w aktualnym stanie prawnym? Czy powinno się rozwiązać poprzednie umowy? Jak kształtuje się sytuacja umowy deweloperskiej w kontekście przepisów Kodeksu Cywilnego czy ustawy o własności lokali Jak skutecznie doprowadzić do wykreślenia roszczeń wynikających z umowy deweloperskiej Ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia z umowy deweloperskiej, skutki ujawnienia Podstawa wykreślenia roszczenia ze szczególnym uwzględnieniem przypadku odstąpienia od umowy Problemy z wykreślaniem roszczeń klientów z KW, w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej dr Katarzyna Barańska, Radca Prawny, Kancelaria White & Case 13:00 Przerwa na lunch 13:45 Umowa o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego Bank jako jedyna strona umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego uprawniona do jej wypowiedzenia Jak poradzić sobie w sytuacji, w której bank skorzysta z prawa wypowiedzenia umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego? Weryfikacja spełnienia warunków wpłaty z mieszkaniowego rachunku powierniczego Na jakie konto zwrócić pieniądze? Co jeżeli klient nie chce korzystać z mieszkaniowego rachunku powierniczego? Piotr Tuzinek, Adwokat, Współzałożyciel, Kancelaria BKTC 15:00 Odbiór i wydanie lokalu pod banderą obowiązującej Termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu mieszkalnego Rozpatrywanie i usuwanie wad zgłaszanych przy odbiorze. Odpowiedzialność dewelopera za wady i uprawnienia nabywców. Jak efektywnie rozwiązać problem odbioru pousterkowego Kiedy nabywca lokalu jest uprawniony do odmowy odbioru Konsekwencje niestawiennictwa nabywcy. Czy deweloper może dokonać odbioru jednostronnie Czy można wydać lokal przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Czy można zawrzeć umowę przenoszącą własność lokalu bez uprzedniego odbioru Czy i jak egzekwować wykończenie lokalu przez nabywcę Skutki prawne odbioru jakie obowiązki obciążają nabywcę od chwili odbioru lokalu Typowe klauzule abuzywne dotyczące wydania i odbioru dr Agnieszka Łuszpak-Zając, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy 16:00 Zakończenie I dnia warsztatów

3 dzień drugi 10 grudnia 2014 r. 09:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa 09:30 Dokumentowanie wad lokalu i odpowiedzialność dewelopera za szkodę lub wadę Odpowiedzialność stron umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wpływ zmian w kodeksie cywilnym na zakres odpowiedzialności dewelopera z tytułu rękojmi i gwarancji Jakich rodzajów roszczeń może dochodzić klient od dewelopera na podstawie gwarancji, a jakich na podstawie rękojmi? Zakres odpowiedzialności dewelopera przed nabywcami za części wspólne Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi dla części wspólnych budynku kto może dochodzić i jakie konsekwencje rodzi to dla deweloperów? Odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi Zgłoszenie wady mieszkania z tytułu rękojmi Gwarancja - warunki dowolnie kształtowane przez dewelopera w umowie Roszczenia do dewelopera po upływie rękojmi i gwarancji Zakrywanie się w sądzie argumentem, że usterka/niewypełnienie warunków umowy było spowodowane przez firmę podwykonawczą Andrzej Springer, Radca Prawny, Kancelaria BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer 10:30 Przerwa kawowa 10:45 Upadłość deweloperska i upadłość konsumencka Skutki ogłoszenia upadłości dewelopera w trakcie realizacji przedsięwzięcia Uprawnienia nabywcy, gdy upadnie deweloper wg obowiązujących i projektowanych przepisów Co może zrobić deweloper, gdy klient ogłosi upadłość konsumencką Paweł Kuglarz, Partner, Kancelaria Wolf Theiss Daszkowski 11:45 Konsument w branży deweloperskiej - wpływ ustawy konsumenckiej na branżę deweloperską Treść i forma umowy zawieranej z deweloperem, a obowiązki wynikające z ustawy o prawach konsumenta Wzajemna relacja pomiędzy ustawą o prawach konsumenta a ustawą deweloperską Relacja: Klient Bank Deweloper 13:30 Przerwa na lunch 14:15 Wyniki pokontrolne stosowania ustawy deweloperskiej - orzecznictwo UOKIK, komentarze Jak wyeliminować niedozwolone postanowienia kontraktowe z umów deweloperskich Stosowanie klauzul abuzywnych jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów Skutki uznania postanowienia wzorca za klauzulę abuzywną Przykładowe klauzule abuzywne w umowach deweloperskich Rejestr klauzul niedozwolonych Sankcje za stosowanie przez deweloperów praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Sądowe rozstrzyganie sporów deweloperkonsument Zmiany w postępowaniu SOKIK Decyzje UOKIK w zakresie umieszczania reklam przez dewelopera Naruszenia w zakresie przepisów u.o.p.n. Orzecznictwo UOKIK dot. zapisów w umowach o możliwych zmianach w powierzchni lokalu; podejście MS do rejestru klauzul abuzywnych Anna Bureć Kwiecień, Adwokat, Współzałożyciel, 15:15 Planowane zmiany w ustawie deweloperskiej jakie elementy zostaną zmienione i jaki to będzie miało wpływ na funkcjonowanie branży deweloperskiej Zmiany w zakresie umowy rezerwacyjnej Zmiany w prospektach informacyjnych Zmiany w zakresie odbioru nieruchomości Paweł Kuglarz, Partner, Kancelaria Wolf Theiss Daszkowski 16:15 Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

4 DLACZEGO WARTO 29 kwietnia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wprowadzając nowy typ umowy nazwanej umowę deweloperską. Nowe regulacje spowodowały przymus zmian zasad na rynku deweloperskim i stworzyły wiele problemów zarówno interpretacyjnych jak i technicznych związanych z praktycznym zawieraniem powyższej umowy. Kolejna istotna kwestia przy omawianiu tematyki to obligatoryjność wprowadzenia rachunków powierniczych oraz gwarancji bankowych co stwarza nowe spektrum relacji deweloperów z bankami. Podczas dwudniowego warsztatu dowiedzą się Państwo o sposobach radzenia sobie z pojawiającymi się wątpliwymi kwestiami, w szczególności co do zakresu stosowania umowy deweloperskiej, wymogami i aktualizacją prospektu informacyjnego czy umową rezerwacyjną. Wydarzenie stwarza możliwość poznania interesujących rozwiązań praktycznych i jest szansą na zdobycie gruntownej wiedzy dotyczącej umowy deweloperskiej. Ponadto pojawiające się trudności podczas stosowania najnowszych zmian w kontekście pozwoleń na budowę czy użytkowanie lokalu budzą wiele pytań, na które odpowiedzi uzyskają Państwo uczestnicząc w spotkaniu. Zostanie uregulowany problem roszczeń w przypadku upadłości dewelopera czy też jakichś innych zawirowań na rynku budowlanym. Warsztat jest doskonałą okazją debaty z ekspertami, którzy podczas spotkania przedstawią najważniejsze zmiany prawne oraz ich wpływ na funkcjonowanie oraz strategię firm deweloperskich. KONTAKT DO PRODUCENTA: Katarzyna Kasjaniuk Starszy Kierownik Projektu tel: ORGANIZATOR MM Conferences (MMC Polska) jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design. MIEJSCE WARSZTATÓW: ul. Bolesława Prusa 2, Warszawa GRUPA DOCELOWA: Warsztaty kierujemy przede wszystkim do firm deweloperskich, w szczególności dyrektorów oraz kadry menadżerskiej działów prawnych, sprzedaży, i obsługi klienta. Ponadto adresatami warsztatów są także kancelarie prawne oraz firmy doradczo konsultingowe działające na rynku nieruchomości.

5 dr Katarzyna Barańska Radca Prawny, White&Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała także na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Warwick w Wielkiej Brytanii, uzyskując wyróżnienie oraz dyplom CEL (Certificate in English Law), a także ukończyła Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego WPiA UW. Od 2008 roku pracuje w kancelarii White& Case, specjalizując się w prawie cywilnym i administracyjnym, w szczególności w zagadnieniach dotyczących procesu inwestycyjnego, nabywania nieruchomości i ich komercjalizacji. Doradza także w projektach infrastrukturalnych. Katarzyna Barańska ukończyła aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie a także niedawno obroniła rozprawę doktorską dotyczącą tematyki rozwoju lokalnego. Jest autorką licznych publikacji oraz prelegentką na szkoleniach związanych z problematyką prawną procesu inwestycyjnego oraz rynkiem nieruchomości. Paweł Kuglarz Partner, Kancelaria Wolf Theiss Daszkowski Paweł Kuglarz jest partnerem w kancelarii Wolf Theiss w Warszawie, w ramach której prowadzi departament nieruchomości oraz spraw sądowych i arbitrażowych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, budowlanym, prawie zabezpieczeń kredytowych, w szczególności hipoteki oraz prawie nieruchomości. Paweł Kuglarz jest specjalistą o wszechstronnym doświadczeniu w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw, w tym różnych rodzajów inwestycji infrastrukturalnych i ich finansowania, partnerstwa publiczno-prywatnego, a także prowadzenia gospodarczych postępowań sądowych i arbitrażowych. Paweł Kuglarz jest współzałożycielem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego na UJ. W latach Dyrektor Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa UJ. Od 2003 dyrektor Szkoły Prawa Austriackiego. W latach współpracownik w warszawskim biurze Kancelarii Adwokackiej Pünder, Volhard, Weber i Axter, później w Clifford Chance Pünder. Wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda; członek Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego oraz członek międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego INSOL Europe. Od 2012 członek Zespołu Eksperckiego Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego. Anna Bureć Kwiecień Adwokat, Współzałożyciel, Anna Bureć Kwiecień jest adwokatem, współzałożycielką Kancelarii BKTC, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego oraz programu Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowanego przez Wydział Prawa Uniwersytetu Floryda. Od 2006 r. jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Jest współautorką publikacji książkowej Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich. Swoje zainteresowania w zakresie umów konsumenckich rozwinęła doradzając firmom deweloperskim oraz towarzystwu ubezpieczeniowemu przy wprowadzaniu w umowach rozwiązań uwzględniających uzasadnione interesy przedsiębiorców, a jednocześnie spełniających standardy ochrony praw konsumentów. Jej domeną jest reprezentacja procesowa klientów przed sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych i cywilnych, zwłaszcza z zakresu prawa medycznego (błędy medyczne) oraz ubezpieczeń majątkowych, w tym odpowiedzialności cywilnej sprawców wypadków. Doświadczenie w tym zakresie zdobyła występując w postępowaniach sądowych w imieniu jednego z wiodących na polskim rynku towarzystw ubezpieczeniowych. dr Agnieszka Łuszpak-Zając Radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp.k. we Wrocławiu. Doktor Nauk Prawnych WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Prawa Cywilnego na stanowisku adiunkta. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie cywilnoprawnych i administracyjnych aspektów inwestycji budowlanych, w tym dotyczących zagadnień zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, zamówień publicznych oraz obrotu nieruchomościami. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zawierania umów i prawnej obsługi inwestycji budowlanych, w tym zarówno obiektów kubaturowych jak i inwestycji infrastrukturalnych drogowych, mostowych i kolejowych realizowanych na podstawie umów w zamówieniach publicznych. Przy obsłudze prawnej inwestycji budowlanych doradzała zamawiającym, wykonawcom jak i podmiotom pełniącym obowiązki inżyniera kontraktu, często w umowach opartych na wzorcach FIDIC. Jako trener prowadzi wiele szkoleń oraz jest autorką szeregu artykułów, w szczególności dotyczących problematyki zawierania umów, w tym umów o roboty budowlane w zamówieniach publicznych publikowanych w renomowanych czasopismach prawniczych. Andrzej Springer Radca Prawny, Kancelaria BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer/Yingke Varnai BWHS Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych oraz postępowań przed organami administracji, w tym w szczególności dotyczących procesu inwestycyjnego oraz z zakresu ochrony konsumentów i nieuczciwej konkurencji. Zaangażowany w bieżącą obsługę firm deweloperskich oraz budowlanych, obsługiwał liczne spory na linii inwestor generalna wykonawca oraz generalny wykonawca podwykonawcy. Reprezentował Polski Związek Firm Deweloperskich oraz deweloperów w sporach z klientami oraz Prezesem UOKiK dotyczących klauzul abuzywnych w umowach deweloperskich. Współautor monografii Umowa deweloperska w praktyce. Prowadził liczne specjalistyczne szkolenia skierowane do profesjonalistów (m.in. szkolenia dla pracowników UKE, członków PZFD oraz SBDiM, słuchaczy podyplomowych studiów deweloperskich na SGH) oraz dla aplikantów warszawskiej ORIP w zakresie prowadzenia sporów. Ukończył aplikację sądową i radcowską, pełnił funkcję arbitra Sądu Polubownego przy Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Wymieniany w zestawieniu rekomendowanych firm prawniczych Chambers Europe, w sekcji dotyczącej sporów sądowych i arbitrażu. Piotr Tuzinek Piotr Tuzinek, Adwokat, Współzałożyciel, Piotr Tuzinek jest adwokatem, współzałożycielem Kancelarii BKTC, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2006 jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie cywilistycznych oraz administracyjnych aspektów prawa nieruchomości oraz procesu inwestycyjnego na wszystkich jego etapach. Doświadczenie w tej dziedzinie zdobył doradzając znanym firmom deweloperskim. W Kancelarii BKTC kieruje zespołem specjalizującym się w doradztwie z zakresu nieruchomości, procesu inwestycyjnego oraz projektów realizowanych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Do roku 2009 związany był z renomowaną warszawską kancelarią prawną specjalizującą się w obsłudze rynku nieruchomości.

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa Strona Tytułowa Program i istniejące problemy Informacje Ogólne Prelegenci GŁÓWNE ZAGADNIENIA Marta Bieniada Clifford Chance dr Janusz Fiszer GESSEL Joanna Grynfelder Alior Bank dr Karolina Kocemba Tomczak

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wzajemna relacja odpowiedzialności w procesie budowlanym

Wzajemna relacja odpowiedzialności w procesie budowlanym Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Nowe zasady gwarancji i rękojmi Problematyka solidarnej odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego Posługiwanie się podwykonawcami w procesie inwestycyjno-budowlanym

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

dr Jan Byrski Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Ewelina Madej Kancelaria K&L Gates Przemysław Zegarek Kancelaria Lex Artist

dr Jan Byrski Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Ewelina Madej Kancelaria K&L Gates Przemysław Zegarek Kancelaria Lex Artist Strona tytułowa 9 10 marca 2015r. Hotel Westin Warszawa Główne Zagadnienia Prelegenci $ $ NOWE ZADANIA GIODO I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH $ $ PRAKTYCZNY ASPEKT SKŁADANIA dr Jan Byrski Traple Konarski

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY INWESTYCYJNE

PRODUKTY INWESTYCYJNE ZAGADNIENIA GŁÓWNE Ò ÒZACHĘTY ZMIANY W STATUSIE PRAWNYM I ICH WPŁYW NA PRAKTYKĘ W KONTEKŚCIE MIFID II Ò ÒPORADA INWESTYCYJNA PRAKTYKA ŚWIADCZENIA USŁUGI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ÒÒZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 11 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Procedura formalno-prawna budowy linii wysokiego napięcia Prawne

Bardziej szczegółowo

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii Piotr Gniewkowski Kancelaria Radcy Prawnego - Piotr Gniewkowski Rafał Hajduk Norton Rose Fulbright Raportowanie danych transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia:

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia: Główne zagadnienia: REGULACJE DYREKTYWY SEVESO III NOWE OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO ZAKŁAD O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA AWARII WYMAGANA DOKUMENTACJA ZAKŁADOWA W ZW. Z ZAPOBIEGANIEM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Konkluzje BAT ich wymogi i status prawny w świetle Dyrektywy IPPC Wpływ wymagań BAT na kształt pozwolenia zintegrowanego Efektywna eksploatacja instalacji energetycznego spalania BAT-AEPL

Bardziej szczegółowo

Prelegenci. Główne zagadnienia. Certyfikaty. zarządzanie wskaźnikami efektywności w grupie kapitałowej. Współpraca. Patroni medialni.

Prelegenci. Główne zagadnienia. Certyfikaty. zarządzanie wskaźnikami efektywności w grupie kapitałowej. Współpraca. Patroni medialni. poświadczający udział w warsztatach. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat Strona Tytułowa Główne zagadnienia KPI, które wpływają na poprawę sprawności operacyjnej grupy (case: KPI finansowe i operacyjne)

Bardziej szczegółowo

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka.

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka. otrzyma certyfikat poświadczający udział Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wygląda aktualny stan prawny wdrożenia FATCA Obowiązki polskich instytucji finansowych po 1 lipca 2014r Umowa międzyrządowa

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty DZIAŁAŃ BENCHMARKINGOWYCH w Grupach Kapitałowych

Praktyczne aspekty DZIAŁAŃ BENCHMARKINGOWYCH w Grupach Kapitałowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA Benchmarking jako narzędzie wsparcia przy budowie pozycji konkurencyjnej firmy Najczęściej występujące błędy podczas praktyk wdrażania Benchmarkingu Zestaw wskaźników stanowiących najbardziej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAGADNIENIA: PRELEGENCI: 4-5.11.2014, Hotel Sheraton, Warszawa. organizator: Strona Tytułowa. Dr Karolina Kocemba. Jakub Kraszkiewicz

GŁÓWNE ZAGADNIENIA: PRELEGENCI: 4-5.11.2014, Hotel Sheraton, Warszawa. organizator: Strona Tytułowa. Dr Karolina Kocemba. Jakub Kraszkiewicz GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Efektywne procedury audytu w Grupie Kapitałowej Strategia komunikacji i współpracy działu audytu z grupą kapitałową Najczęściej pojawiające się trudności przeprowadzania audytu w spółkach

Bardziej szczegółowo

PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA CERTYFIKATY. 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa. Patroni medialni Współpraca Oorganizator

PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA CERTYFIKATY. 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa. Patroni medialni Współpraca Oorganizator Strona Tytułowa 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa Mariusz Kozłowski Zespół Cen Transferowych EY Tomasz Kurdelski Prezes Zarządu EBtICOM Joanna Pachnik Zespół Cen Transferowych EY Paweł Rychlik

Bardziej szczegółowo

29-30 października 2014, Hotel Marriott, Warszawa

29-30 października 2014, Hotel Marriott, Warszawa Z ag a d n i e n i a Głó w n e P r e l e g e n c i CENTRALIZACJA ZAKUPÓW TWORZENIE I USTALANIE RAM ORGANIZACYJNYCH MODELE TWORZENIA STRUKTURY CENTRALNEGO BIURA ZAKUPÓW CASE STUDY MATEUSZ BOROWIECKI PIOTR

Bardziej szczegółowo

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych 27-28 maja 2015 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zasady współpracy CUW z Grupą Kapitałową Optymalny kontrakt świadczenia usług przez CUW (SLA) Budowanie efektywnego zespołu zarządzającego Jak CUW powinien dbać o

Bardziej szczegółowo

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy 26-27 listopada 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Główne Zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 10 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Problematyczne

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki Rozwój rynku Główne zagadnienia Rynek w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II Biorąc u w wars dział z tatach otrzym punktó ają Państwo1 w sz 3 do prz koleniowych edstaw ienia Krajow e Radców

Bardziej szczegółowo

Praktyk zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej

Praktyk zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Główne zagadnienia Prawidłowa organizacja procesu monitorowania ryzyka Opracowanie optymalnej skali ocen ryzyka dla całej Grupy Kapitałowej definiowanie wskaźników KRI Agregacja ryzyk Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

17-18 Listopada 2010r., Hotel Polonia Palace, Warszawa

17-18 Listopada 2010r., Hotel Polonia Palace, Warszawa 17-18 Listopada 2010r., Hotel Polonia Palace, Warszawa dr Janusz Fiszer Partner White & Case Marcin Panek Doradca podatkowy, Senior Counsel White & Case Partner Strategiczny: Grzegorz Jukiel Doradca podatkowy,

Bardziej szczegółowo

Warsztat PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. Główne zagadnienia: Prelegenci

Warsztat PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. Główne zagadnienia: Prelegenci Główne zagadnienia: : JACEK GOLISZEWSKI Mazars Polska Dr KAROLINA KOCEMBA Kancelaria Tomczak i Partnerzy WŁODZIMIERZ MAKOWSKI Partner, MDDP Business Consulting ADAM MIŁOSZ kancelaria GALT Adam Miłosz i

Bardziej szczegółowo