RELACJE NABYWCA - DEWELOPER - BANK W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY DEWELOPERSKIEJ - PROBLEMY INTERPRETACYJNE. UPADŁOŚĆ DEWELOPERA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RELACJE NABYWCA - DEWELOPER - BANK W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY DEWELOPERSKIEJ - PROBLEMY INTERPRETACYJNE. UPADŁOŚĆ DEWELOPERA"

Transkrypt

1 RELACJE NABYWCA - DEWELOPER - BANK W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY DEWELOPERSKIEJ - PROBLEMY INTERPRETACYJNE. UPADŁOŚĆ DEWELOPERA października 2012, Warszawa Polska Federacja Rynku Nieruchomości CERFiN - Centrum Edukacyjne Rynku Finansowego i Nieruchomości

2 PROGRAM 1 DZIEŃ (16 października 2012) 8:30 Rejestracja uczestników 9:00-11:15 Wstępne wprowadzenie do ustawy o ochronie nabywców w projektach deweloperskich Wykładowca: Anita Ołdakowska geneza ustawy - orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, podstawowe pojęcia środki ochrony wpłat nabywców lokali mieszkalnych w świetle w/w ustawy 11:15-11:30 Przerwa kawowa 11:30-12:35 Rekomendacje ZBP dot. wybranych problemów interpretacyjnych w ustawie o ochronie praw nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych Wykładowca : Bolesław Meluch 12:35-13:15 Lunch 13:15-14:25 Monitorowanie inwestycji przez bank prowadzący rachunek powierniczy w reżimie nowej ustawy Wykładowca: Robert Nowak zakres czynności przy monitoringu inwestycji przed wejściem w życie ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego zakres czynności przy monitoringu inwestycji po wejściu w życie ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego w formule rachunku zamkniętego zakres czynności przy monitoringu inwestycji po wejściu w życie ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego w formule rachunku otwartego 14:25-14:45 Przerwa kawowa 14:45-17:00 Rynek finansowania mieszkań i deweloperów przed i po zmianach w regulacjach Wykładowca: Krzysztof Czerkas zmiany w dostępności kredytu hipotecznego jako efekt Rekomendacji S i T oraz ustawy o kredycie konsumenckim modele finansowania projektów mieszkaniowych przed wejściem w życie ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego skandale na rynku deweloperskim w Polsce w latach 90 i obecnie możliwe zmiany w modelu finansowania deweloperów i budownictwa mieszkaniowego po zmianie regulacji co dalej z finansowaniem budownictwa mieszkaniowego w Polsce po ostatnich zmianach 2 DZIEŃ (17 października 2012) 8:30 Rejestracja uczestników 9:00-16:30 Wybrane aspekty stosowania zapisów ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego Wykładowca: Mec. Piotr Zimmerman upadłość dewelopera i jej skutki dla nabywców w dotychczasowym stanie prawnym obowiązki przedkontraktowe dewelopera (prospekt), umowa deweloperska forma, tzw. klauzule niedozwolone, odstąpienie od umowy, upadłość dewelopera: - koncepcja odrębnej masy upadłości - zgromadzenie wierzycieli - Nabywców - tryby prowadzenia postępowania - pozycja banku kredytującego dewelopera - szanse na zawarcie układu - synteza najbardziej kontrowersyjnych elementów ustawy - de lege ferenda - co zmienić w ustawie? 11:00-11:15 Przerwa kawowa 12:30-13:15 Lunch 15:00-15:15 Przerwa kawowa NIŻSZY KOSZT UDZIAŁU DO 2 PAŹDZIERNIKA BR.

3 WYKŁADOWCY KRZYSZTOF CZERKAS - doradca Prezesa Zarządu BRE Banku Hipotecznego do zadań specjalnych związanych z zagospodarowaniem majątku przejętego przez Bank Z BRE Bankiem Hipotecznym związany od 2001 r.; najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych a następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, do 2012 pełnił funkcję Członka Zarządu. W latach pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w PBK SA (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). Wieloletnie doświadczenie w bankowości zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Absolwent wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH) oraz studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania). Od 1999 r. doktor nauk ekonomicznych (SGH). Wykładowca akademicki, autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. Członek Komitetu Inwestycyjnego Skarbiec TFI dedykowanego rynkowi nieruchomości mieszkaniowych. BOLESŁAW MELUCH - doradca Zarządu Związku Banków Polski Jako doradca Zarządu Związku Banków Polski (Komitet ds. Finansowania Nieruchomości), odpowiedzialny za przygotowanie założeń funkcjonowania rynku wtórnego wierzytelności hipotecznych, współpracę z uczestnikami rynku wierzytelności hipotecznych, budowę standardów informacyjnych i prawnych, modelowanie ryzyka i tworzenie systemów baz danych do oceny ryzyka, tworzenie nowych instrumentów finansowania budownictwa czynszowego. Obecnie także Wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, odpowiedzialny za konsulting inwestycyjny. Poprzednio Dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialny za zarządzanie rządowymi funduszami mieszkaniowymi: Krajowym Funduszem Mieszkaniowym, Funduszem Dopłat i Funduszem Termomodernizacji i Remontów. Od początku okresu transformacji uczestniczył w rozwoju rynku kapitałowego, w tym tworzeniu funduszy inwestycyjnych (Pioneer) w Polsce. JAN ROBERT NOWAK - Dyrektor departamentu wycen i analiz rynku nieruchomości BRE Banku Hipotecznego Z BRE Bankiem Hipotecznym związany od 2000 r. W latach prowadził działalność w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości, jak i pośrednictwa finansowego. Absolwent Politechniki Warszawskiej i szeregu studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Rzeczoznawca majątkowy nr upr Współautor wielu publikacji i książek m.in.: Uwarunkowania i kierunki rozwoju modelowania ryzyka kredytowego, Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych - modelowanie i zarządzanie, Zastosowanie ratingów w finansowaniu nieruchomości komercyjnych próba analizy, Wycena nieruchomości problemy, opinie, kierunki zmian, Analiza metod wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym. W latach członek Komitetu Inwestycyjnego Skarbiec TFI dedykowanego rynkowi nieruchomości mieszkaniowych. ANITA OŁDAKOWSKA radca prawny w BRE Banku Hipotecznym S.A. Z bankowością związana od roku 1992, najpierw z Polskim Bankiem Rozwoju S.A., a następnie od roku 1999 z BRE Bankiem Hipotecznym (dawniej Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A). W trakcie swojej pracy zgromadziła duże doświadczenie praktyczne., specjalizuje się w prawnych aspektach finansowania nieruchomości komercyjnych, bankowości hipotecznej. Członek grupy roboczej działającej w ramach Fundacji Na Rzecz Kredytu Hipotecznego mec. PIOTR ZIMMERMAN - radca prawny, założyciel kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. specjalizującej się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. W latach był doradcą kancelarii Wardyński i Wspólnicy a od roku 2010 wspólnikiem. W latach pełnił urząd sędziego, prowadził postępowania upadłościowe oraz pełnił funkcje sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych, jako sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie rozpoznawał w II instancji sprawy gospodarcze, upadłościowe i rejestrowe. Prowadzi działalność dydaktyczną. Wykłada prawo upadłościowe i naprawcze na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził szkolenia dla syndyków, zarządców i nadzorców sądowych, aplikantów sądowych, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i w Szczecinie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Najwyższej Izby Kontroli, BCC, PKO BP i innych. Brał udział w konsultacjach przed wejściem w życie prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r. W roku 2006 uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości przygotowującej projekt gruntownej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Jest autorem Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego, który ukazał się nakładem wydawnictwa C.H. Beck w roku 2007 i którego duża nowelizacja ukaże się na początku roku Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

4 DODATKOWE INFORMACJE TERMIN: października 2012 r. MIEJSCE: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A, XV piętro KOSZT UDZIAŁU: rejestracja do 2 października br. 700 zł + 23% VAT* dla członków PFRN 1200 zł + 23 % VAT* dla osób spoza PFRN rejestracji od 3 października br. 990 zł + 23% VAT* dla członków PFRN 1600 zł + 23 % VAT* dla osób spoza PFRN *UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców czy rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Doskonalenie zawodowe: Kurs będzie spełniał wymóg doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości w Dzienniku Ustaw nr 140 poz. 945 (17 godzin edukacyjnych). Program przeznaczony dla: pośredników, zarządców, rzeczoznawców. REJESTRACJA W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości: Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska Nr Rezygnacja tylko w formie pisemnej: na 15 dni przed datą rozpoczęcia kursu - zwrot wpłaty w wys. 100 %, na 8-14 dni przed kursem zostanie pobrana opłata w wys. 20 %, na 0-7 dni przed kursem zostanie pobrana opłata w wys. 50 %. Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału. Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji z kursu. Uwaga: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z kopią wpłaty ZAPRASZAMY CERFiN - Centrum Edukacyjne Rynku Finansowego i Nieruchomości

5 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DANE UCZESTNIKA: NAZWISKO I IMIĘ: TELEFON: NAZWA STOWARZYSZENIA: (wypełnić, jeśli zrzeszony - dotyczy stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN) NR LICENCJI ZAWODOWEJ: (wypełnić jeśli dotyczy) Pośrednik: Zarządca: Rzeczoznawca: DANE FIRMY: NAZWA: ULICA: MIASTO: NIP: (w przypadku, gdy dane do wystawienia faktury są inne niż powyżej prosimy o załączenie danych potrzebnych do wystawienia faktury) KOD: Termin Temat Ilość osób Koszt udziału* zrzeszony w PFRN niezrzeszony RELACJE NABYWCA - DEWELOPER - BANK W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY DEWELOPERSKIEJ - PROBLEMY INTERPRETACYJNE. UPADŁOŚĆ DEWELOPERA 1 1 rejestracja do 2 października br. rejestracja od 3 października br. 700 zł* + 23% VAT 1200 zł*+ 23% VAT 990 zł* + 23% VAT 1600 zł* + 23% VAT * zaznacz właściwą opcję *UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców czy rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Warunki rezygnacji: rezygnacja tylko w formie pisemnej na 15 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów zwrot wpłaty w wysokości 100% na 8-14 dni przed warsztatami zostanie pobrana opłata w wysokości 20% na 0-7 dni przed warsztatami zostanie pobrana opłata w wysokości 50% Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w warsztatach, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją. Koszt wydania duplikatu zaświadczenia wynosi 25 zł Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Polska Federacja Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36, lok. 8, Warszawa (Administrator Danych), informuje że zbierane dane osobowe będą wykorzystane w celu przeprowadzenia szkolenia oraz w razie wyrażenia odrębnej zgody także w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania lub usunięcia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Federację Rynku Nieruchomości moich danych osobowych w celach przesyłania informacji o innych szkoleniach branżowych organizowanych przez PFRN. [ ] Tak, wyrażam zgodę [ ] Nie wyrażam zgody Data i podpis Formularz należy wypełnić i przesłać wraz z kopią wpłaty na lub faks KONTO: Bank Śląski S.A. O/ Warszawa, Nr:

Kredyt konsumencki i hipoteczny

Kredyt konsumencki i hipoteczny 29-30 listopada 2011r. Warszawa Kredyt konsumencki i hipoteczny Ostatnie spojrzenie na implementację najnowszych regulacji W programie Sympozjum: Prelegenci Sympozjum: Dr Tadeusz Białek, Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY Szanowni Państwo Mam przyjemność zaprosić Państwa na Sympozjum podsumowujące najnowsze zmiany prawne i regulacyjne w obrębie kredytów konsumenckich i hipotecznych. Spotkanie ma na celu zweryfikowanie wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. po wdrożeniu DRUGA EDYCJA. 14-15 kwietnia 2011. warsztatów. Warszawa. W programie m.in.: Prelegenci warsztatów:

REKOMENDACJA. po wdrożeniu DRUGA EDYCJA. 14-15 kwietnia 2011. warsztatów. Warszawa. W programie m.in.: Prelegenci warsztatów: 14-15 kwietnia 2011 Warszawa REKOMENDACJA po wdrożeniu T JAK WŁAŚCIWIE DOSTOSOWAĆ DZIAŁANIA BANKÓW DO WYMOGÓW NAJNOWSZYCH REGULACJI W programie m.in.: Przegląd różnych ofert: LtV, okres kredytowania, waluty

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń?

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń? Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 czerwca 2014 roku w Centrum Konferencyjnym przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie, odbędzie się Konferencja dotycząca przyszłości dystrybucji produktów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych aspekty prawne i finansowe

Transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych aspekty prawne i finansowe WARSZTATY 24-25 września 2015 Transakcje na rynku aspekty prawne i finansowe sprzedaż zakup najem Poznaj praktyczne doświadczenia z perspektywy: najemcy, wynajmującego i inwestora Dowiedz się jak inni

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Strona Tytułowa Główne zagadnienia Dostępność zasobów gazu Wsparcie dla energetyki gazowej Studia wykonalności Rozwiązania techniczne godne zastosowania w jednostce gazowej Otoczenie prawne inwestycji

Bardziej szczegółowo

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI WARSZTATY HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH 13-14 kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa PRELEGENCI Magdalena Baliszewska Kancelaria Prawna White & Case Radosław Skiba

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wyznaczyć cel zmian kapitałowych po co przeprowadzać przekształcenia? Tworzenie planu i harmonogramu Działanie grupy po przekształceniach kapitałowych Prelegenci

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Przyszłość kredytów hipotecznych w świetle dyrektywy hipotecznej i założeń projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami Warszawa, 8 czerwca 2015 r. Hotel Mercure,

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu dynamiczne oblicze biznesu WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu Organizator Współorganizator Patroni medialni ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

finanse przedsiębiorstwa dla prawników

finanse przedsiębiorstwa dla prawników WARSZTATY finanse przedsiębiorstwa dla prawników Jak ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego? 22-23 września 2015 Zdobądź praktyczną wiedzę, poznaj 3 fazy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów Główne zagadnienia Praktyczne aspekty regulacji przy nabywaniu nieruchomości i gruntów Ograniczenia w zabudowie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy Wybrane ograniczenia

Bardziej szczegółowo