Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali."

Transkrypt

1 1 POTRZEBA SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA Praca przy ciekłym metalu zawsze była i jest niebezpieczna. W przeszłości wysokie temperatury, hałas i dym będący efektem spalania w piecach płomieniowych ustawicznie przypominały odlewnikom o zagrożeniach w odlewni. W dzisiejszej dobie, przy wysoko wydajnych piecach indukcyjnych, warunki pracy W odlewniach uległy znaczącej poprawie ponieważ jest ciszej, czyściej i chłodniej. Tym nie mniej jednak pozostają zagrożenia wynikające z samej ekspozycji na ciekłe metale. Celem tego szkolenia jest uświadomienie pracowników odlewni W zakresie środków bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane przy pracy z ciekłym metalem dla ratowania zdrowia a często życia. PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA Dzięki piecom indukcyjnym współczesne odlewnie są bezpieczne i wydajne Jak nigdy wcześniej w historii. Wypadki za sprawą samego pieca indukcyjnego są niezwykle rzadkie. Ze smutkiem należy skonstatować,że wiele okaleczeń i śmierci o których czytamy w raportach powypadkowych, można było uniknąć stosując choćby zasady zdrowego rozsądku. Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali. BĄDŹ ŚWIADOMY ZAGROŻEN W ODLEWNI INDUKCYJNEJ Raporty dot. wypadków w odlewnictwie wskazują,że większość ma jedną z niżej wymienionych przyczyn 1. wprowadzenie mokrego lub wilgotnego metalu do kąpieli metalowej co skutkuje eksplozją typu woda/metal 2. błędy operatorskie przy monitorowaniu temperatury, pobieraniu próbek lub dodawaniu związków stopowych, co powoduje rozpryski kąpieli metalowej 3. zrzut dużych porcji materiału wsadowego do kąpieli, co powoduje rozpryski ciekłego metalu 4. nieuważne ładowanie prowadzące do zjawiska zawisania wsadu 5. przekroczenie linii bezpieczeństwa i niezachowanie bezpiecznej odległości stwarzające sytuacje pułapkowe 6. kontakt z przewodnikami prądu elektrycznego, przeciążenie włącznika blokady bezpieczeństwa lub kontakt z niecałkowicie rozładowanym kondensatorem, które są przyczyną wstrząsu elektrycznego lub śmiertelnego porażenia prądem W niniejszym szkoleniu skupimy się na tym co możemy zrobić aby ochronić siebie i współpracowników przed wyżej wymienionymi oraz innymi czynnikami ryzyka. TOPIENIE INDUKCYJNE Piece płomieniowe i piece indukcyjne wytwarzają wysokie temperatury na dwa odmienne sposoby. W płomieniowym, ciepło powstaje ze spalania paliwa takiego jak koks, gaz czy olej. W wyniku spalania paliwa temperatura wewnątrz pieca wzrasta

2 2 do poziomu wyższego niż temperatura topnienia materiału wsadowego w nim umieszczonego. Powoduje to rozgrzanie powierzchni materiału wsadowego, a następnie jego topienie. W piecach indukcyjnych ciepło wytwarzane jest w sposób czysty, bez spalania. Zmienny prąd elektryczny z indukcyjnego urządzenia zasilającego przepływa do pieca i przez cewkę w postaci miedzianego tunelu. Powstaje wówczas pole elektromagnetyczne, które przenika przez ogniotrwałe poszycie pieca do przewodzącego materiału wsadowego umieszczonego w jego wnętrzu. Wzbudzony prąd płynie przez materiał wsadowy wytwarzając wysoką temperaturę i powodując jego topienie. Topienie indukcyjne polega na bezpośrednim nagrzewaniu samego wsadu a nie pieca ( chociaż piec może ulec nagrzaniu stwarzając zagrożenie poparzenia). 2 rodzaje pieców indukcyjnych : bezrdzeniowe i tunelowe. ROZPRYSKI CIEKŁEGO METALU najbardziej oczywiste zagrożenie w odlewniach Mokre materiały wsadowe to najpoważniejsze zagrożenie we wszystkich odlewniach. Kiedy ciekły metal wejdzie w kontakt wodą, wilgocią lub zawierającym wodę materiałem, woda momentalnie zamienia się w parę powiększając swoją objętość 1600 razy i powodując gwałtowną eksplozję. Bez wcześniejszych sygnałów ostrzegawczych piec gwałtownie wyrzuca ciekły metal i kawałki rozgrzanego metalu stałego stwarzając zagrożenie dla pracujących tam ludzi, samego pieca, wyposażenia i pomieszczeń. Eksplozja typu woda /metal może mieć miejsce w każdego rodzaju odlewni, ale jej Skutki dla odlewni indukcyjnej mogą być poważniejsze, powstaje bowiem ryzyko dalszych eksplozji w wyniku kontaktu ciekłego metalu z wodą pochodzącą z uszkodzonego eksplozją systemu chłodzenia pieca. Przyczyną eksplozji nie musi być ciekły metal we wnętrzu pieca, ale np. zawierające wodę,zaplombowane beczki metalowe, kontenery lub obustronnie zamknięte przewody rurowe, które załadowano do pustego ale rozgrzanego pieca. W takim przypadku siła eksplozji wyrzuci załadowany wsad I najprawdopodobniej spowoduje uszkodzenie poszycia pieca. Gwałtowana i trudna do przewidzenia natura eksplozji typu woda/metal sprawia, że noszenie ubrań ochronnych w odlewniach jest absolutnym nakazem, gdyż może zapobiec powodującym kalectwo lub śmierć poparzeniom. Usuwanie wilgoci z materiałów wtórnych W odlewniach, gdzie w większości przetapia się złom, mokry materiał wsadowy stanowi najpoważniejszy problem. Niektóre z odlewni starają się zapobiegać eksplozjom typu woda/ metal przechowując złom pod dachem przez co najmniej

3 3 dobę, a następnie skrupulatnie sprawdzając złomowane zamknięte pojemniki pod kątem pozostałości wilgoci. Jednak najbezpieczniejszym z możliwych rozwiązaniem, które stosowane jest w coraz większej liczbie odlewni, jest zdalna obsługa załadunku materiału wsadowego, który wcześniej poddano osuszaniu i podgrzaniu. Zdalne operowanie materiałem wsadowym pozwala operatorowi pozostać w bezpiecznej odległości od pieca lub za ekranem ochronnym podczas ładowania wsadu. Uprzednie poddanie materiału wsadowego osuszaniu i podgrzewaniu służy maksymalnie dokładnemu usunięciu z niego śladów wody i wilgoci. Zamknięte kontenery Łatwe do przeoczenia zagrożenie stanowią zaplombowane kontenery i zamknięte z obu stron przewody rurowe. Jest rzeczą oczywistą,że pojemniki zawierające palne ciecze lub ich opary eksplodują długo wcześniej zanim stopieniu ulegnie sam pojemnik. Podgrzewanie szczelnie zamkniętych pojemników nie jest dobrym sposobem pozbywania się wilgoci; podgrzewany pojemnik z pewnością eksploduje wewnątrz Systemu podgrzewającego. Złom w postaci zamkniętych pojemników nie może pod żadnym pozorem być umieszczany w piecu lub podgrzewaczu. Ewidentnie puste, zamknięte kontenery i pojemniki, wbrew pozorom, są równie niebezpieczne. Nawet jeśli nie zawierają palnych płynów, zawarte w ich wnętrzu powietrze gwałtownie zwiększa objętość w Wysokiej temperaturze. Wytworzone ciśnienie może rozszczelnić pojemnik, a siła Wydobywającego się zeń powietrza wyrzuci rozgrzany złom z pieca. Wyrzucany złom może też uszkodzić poszycie pieca. Tak więc w przypadku pojemników zamkniętych jedynym środkiem zaradczym może być czujność operatora. Inne zagrożenia Zimny materiał wsadowy i narzędzia albo łatwo rozczłonkowujące się materiały stanowią szczególne zagrożenie dla pieca indukcyjnego i obsługującego go personelu, ponieważ mogą zawierać cienka warstwę wilgoci powierzchniowej lub wilgoć zaabsorbowaną. W momencie zetknięcia z ciekłym metalem w piecu, wilgoć zamienia się w parę i powoduje rozpryski metalu. Właściwe ubranie, ochrona Oczu i twarzy są zazwyczaj wystarczającym zabezpieczeniem operatora. Podgrzewanie wsadu i narzędzi zapobiega występowaniu rozprysków i towarzyszącego im ryzyka poparzeń. W odlewniach żelaza największe ryzyko powstawanie rozprysków pojawia się W końcowej fazie topienia w momencie dodawania stopów żelaza lub zanurzenia

4 4 Narzędzi w kąpieli. Stopy żelaza mogą absorbować wilgoć z otoczenia. Na powierzchni czerpaków do pobierania prób, pogrzebaczy osadza się cieniutka warstwa skondensowanej wilgoci. Przestrzeganie zaleceń, mających na celu zapobieżenie kumulowaniu się wilgoci a dot. magazynowania materiałów stopowych oraz podgrzewania narzędzi przed użyciem pozwoli na znaczące ograniczenie ryzyka powstawania rozprysków. W odlewniach metali nieżelaznych, rozpryski mogą towarzyszyć wprowadzaniu do kąpieli bloków metalu, kiedy skondensowana na ich powierzchni wilgoć wchodzi w kontakt z ciekłym metalem. Najlepiej jest umieszczać bloki metalu w pustym piecu lub na szczycie innych materiałów stałych. Bloki dodawane do kąpieli metalowej powinny być uprzednio podgrzane lub zdalnie wprowadzane do pieca. Całkowite wyeliminowanie wilgoci z atmosfery jest niemożliwe i zawsze istnieć będzie zjawisko kondensacji wilgoci, a zatem i ryzyko rozprysków. Zjawisko Kondensacji i absorpcji wilgoci ma tendencję do nasilania się w okresie między wytopami. Toteż największe ryzyko wstępowania rozprysków występuje przy ponownym uruchomianiu wytopu tj. na początku tygodnia, dnia lub po wygaszeniu pieca do konserwacji. Wydłużenie czasu wytopu inicjującego, po każdej przerwie, Może być pomocne w ograniczeniu ryzyka rozprysków. Materiał złomowy odlewany odśrodkowo Ładowanie pieca wsadem złomowym odlewanym odśrodkowo wymaga specjalnego postępowania. W piecach indukcyjnych najlepiej jest w ogóle unikać tego rodzaju Wsadów. Zagrożenie tkwi w tym, że walec złomowy może składać się z ciągliwego rdzenia otoczonego łamliwą warstwą zewnętrzną. Różna rozszerzalność cieplna może spowodować,że materiał zewnętrzny eksplozyjnie oderwie się od rdzenia uszkadzając urządzenia i kalecząc ludzi. Jeśli zachodzi konieczność topienia walca należy go rozkawałkować przed umieszczeniem w piecu. NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY ROZPRYSKÓW METALU I WYBUCHÓW PIECA 1. Mokry lub wilgotny materiał wsadowy 2. opuszczanie ciężkich materiałów wsadowych do kąpieli metalowej 3. mokre lub wilgotne narzędzia i dodatki 4. złom w postaci zamkniętych pojemników i odlewanych odśrodkowo walców NAJWAŻNIEJSZE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRZED ROZPRYSKAMI CIEKLEGO METALU I WYBUCHAMI PIECA 1. Ubranie i sprzęt ochrony indywidualnej 2. systemy osuszania i podgrzewania złomu 3. zdalny za ładunek pieca SYSTEMY ZAŁADUNKU I PODGRZEWANIA W WALCE Z ROZPRYSKAMI

5 5 Wiele poważnych wypadków w odlewnictwie ma miejsce w momencie załadunku pieca, kiedy operator znajduje się w bezpośredniej bliskości ciekłego metalu. Ryzyko powstawania rozprysków w wyniku dodawania dużych porcji złomu i eksplozji metal/woda wywoływanych przez skondensowaną wilgoć na złomie, można znacząco ograniczyć dzięki procedurom osuszania i podgrzewania, a także zdalnemu załadunkowi pieca. Metody te nie eliminują jednak ryzyka związanego z pozostałościami płynów w pojemnikach np. pozostałości oleju w puszkach. Użycie tego typu materiałów wymaga ich wcześniejszego rozdrobnienia. Osuszanie / podgrzewanie złomu odbywa się w tunelu ogniowym zasilanym gazem lub olejem opałowym i ma na celu zminimalizowanie ilości wilgoci,która w kontakcie z kąpielą stwarza ryzyko eksplozji typu woda/metal. Dodatkowo, wypaleniu ulegają różnego rodzaju zanieczyszczenia (kurz, oleje,rdza) dzięki czemu wsad jest czystszy i jego stopienie wymaga mniejszej ilości energii. Systemy załadunku to podajniki taśmowe, wibracyjne, kubełkowe oraz zrzutnie. Wszystkie one znacząco podnoszą bezpieczeństwo ponieważ pozwalają na zdalny załadunek pieca i zachowanie przez ludzi bezpiecznej odległości. Redukują one również ryzyko uszkodzenia poszycia pieca w wyniku uderzeń o poszycie dużych fragmentów wrzucanego materiału wsadowego. Zastosowanie procedur osuszania i podgrzewania oraz zdalnego załadunku Może znacząco ograniczyć wypadki związane z operacją załadunku pieca. UBRANIE OCHRONNE MOŻE URATOWAĆ CI ŻYCIE O ile pierwszą linią ochrony życia i zdrowia odlewnika jest bezpieczny osprzęt i szkolenie, które nauczy go właściwych zachowań w codziennej praktyce jak i chwili zagrożenia, to ostatnią linią tej ochrony jest właściwe ubranie ochronne. W wielu krajach, różne organizacje ustalające narodowe standardy opracowały szczegółowe wytyczne odnośnie ubrań ochronnych dla przemysłu metalurgicznego. Aktualnie organizacje te dążą do ujednolicenia podstawowych typów wyposażenia W środki ochrony indywidualnej, zapewniających najskuteczniejsze zabezpieczenie przed ciekłym metalem. Wielu producentów i dystrybutorów odzieży ochronnej dysponuje bardzo wyrafinowanymi wytycznymi ze strony przemysłu. Uzbrojeni w znajomość najnowszych technologii w zakresie materiałów i produktów, mogą dostosować swoją ofertę ubrań ochronnych do specyficznych potrzeb każdej odlewni. W odlewniach stosuje się odzież ochronną podstawową i wtórną ODZIEŻ OCHRONNA PODSTAWOWA To ubranie wierzchnie, noszone na odzież ochronną wtórną, w sytuacjach Znacznej ekspozycji na gorąco radiacyjne, ciekły metal, rozpryski i płomienie. Jest ono zaprojektowane w sposób zapewniający jak najpełniejszą ochronę.

6 6 Odzież ochronna podstawowa powinna być noszona przy wykonywaniu takich czynności jak: załadunek, spust, zalewanie i odlewania tj. w warunkach Bezpośredniej bliskości ciekłego metalu. Ochrona indywidualna składa się z okularów ochronnych, osłony twarzy, kasku, marynarki, fartucha, rękawic, nagolenników i zarękawków. Ubranie może być wykonane z tkanin aluminizowanych, skóry, specjalnych syntetyków i wełny. Odlewnicy pracujący z lub w bezpośrednim sąsiedztwie ciekłego metalu są obowiązani nosić odzież ochronną podstawową. Niewłaściwe, palne ubranie jest Przyczyną numer jeden ciężkich poparzeń ciekłym metalem. Niektórzy producenci ubrań ochronnych klasyfikują je pod kątem zastosowania przy Różnych rodzajach metali. Generalnie dla metali z grupy żelaza i grupy aluminium. Dla ochrony, tułowia, rąk i nóg przed gorącem promieniującym zaleca się używanie ubrań z tkanin aluminizowanych, które odbija iskry i ok..90% promieniowania cieplnego. Ochrona oczu / twarzy okulary ochronne z osłonkami bocznymi to wymóg minimum. Przy ciekłym metalu konieczna jest,obok okularów, osłona twarzy. Oczy są wyjątkowo podatne na urazy i tak łatwo jest je ochronić!! Ochrona głowy hełm stanowi zabezpieczenie przed obiektami przenoszonymi górą, spadającymi, uderzeniami,rozpryskami metalu, etc. Kaski zawsze powinni nosić wizytujący bez względu na czas trwania czy miejsce wizyty. Ochrona rąk Na stanowiskach eksponowanych na wysokie temperatury należy używać rękawic chroniących przed temperaturą oraz odpornych na płomienie. Rękawice na bazie bawełny to minimum zabezpieczenia. Pracując przy ciekłym metalu należy używać Specjalistycznych, sięgających za przeguby,rękawic dla odlewników. Używaj getrów dla ochrony nóg Zaleca się obuwie nie sznurowane z możliwością szybkiego rozpięcia/zdjęcia w przypadku dostania się drobin ciekłego metalu do wnętrza. Jeśli używamy butów Sznurowanych powinny być dodatkowo osłonięte nastopnikiem dla zabezpieczenia przed penetracją ciekłego metalu. Używa się również obuwia zabezpieczającego dodatkowo śródstopie. Wtórne ubranie ochronne Wtórne ubranie ochronne zabezpiecza ubranie robocze przed wypaleniem lub zapaleniem i przeznaczone jest na stanowiska pracy mniej eksponowanych na zagrożenia. Przykładem takiego ubrania są ognioodporne kombinezony. Chociaż ubranie wtórne nie jest przepustką do całkowitego bezpieczeństwa to z pewnością zabezpiecza przed poparzeniami. W wielu przypadkach, poważne poparzenia lub nawet śmierć były następstwem zapalenia się ubrania roboczego od iskry lub rozprysku a nie bezpośredniego poparzenia przez iskry lub rozprysk metalu.

7 7 Noszona pod wtórnym ubraniem ochronnym bielizna,skarpetki i ubranie robocze powinny być wykonane z naturalnych włókien. Niektóre włókna syntetyczne ulegają stopieniu lub łatwemu zapaleniu pogarszając skutki poparzeń. Producenci zalecają Satynę bawełnianą jako najlepiej zabezpieczającą, ognioodporną,wygodną w noszeniu i łatwą do prania. Z całą pewnością odlewnie i huty to bardzo gorące miejsca pracy a stosowanie ubrań ochronnych dodatkowo powiększa stres termiczny. Należy jednak pamiętać o tym że to właśnie ubranie ochronne może zadecydować o naszym życiu lub śmierci. Maski i respiratory Dla ochrony przed hałasem i czynnikami ryzyka niesionymi przez powietrze Stosuje się odpowiednio respiratory i środki ochrony słuchu. I tak przed wdychaniem potencjalnie szkodliwych dla zdrowia drobinek krzemionki łatwo zabezpieczy respirator użyty np. przy wymianie poszycia pieca,kiedy zapylenie jest duże. Należy pamiętać, o doborze środka ochrony dróg oddechowych właściwego Dla rodzaju zagrożenia, ponieważ większość z nich zabezpiecza specyficznie tylko Przed niektórymi rodzajami pyłów i oparów. TRZY KLUCZE BEZPIECZE ŃSTWA OSOBISTEGO Są trzy zasadnicze sposoby zabezpieczenia ludzi przed zagrożeniami związanymi z pracą z ciekłym metalem : Bezpieczna odległość, Bariery ochronne, Odzież ochronna. Bezpieczna odległość jest najbardziej wprost zależną formą ochrony; im większa odległość od pieca lub/i ciekłego metalu tym większe bezpieczeństwo. Z tej właśnie przyczyny, producenci pieców bardzo promują rolę systemów zdalnego załadunku i kontroli komputerowej. Systemy te pozwalają ludziom wykonywać swoją pracę z bezpiecznej odległości. Ci pracujący na stanowiskach nie związanych bezpośrednio z obsługą pieca, pod żadnym pozorem, nie powinni przebywać w strefie zagrożenia w trakcie załadunku, topienia i zalewania. Bariery ochronne są zabezpieczeniem w przypadku kiedy utrzymanie bezpiecznej odległości nie jest możliwe. Przykładem może być ekran ochronny W kabinie stacji kontroli zalewania. Właściwie dobrane ubranie ochronne jest najważniejszym krokiem jaki powinniśmy uczynić w kierunku ochrony własnej osoby. Jest to pierwsza Linia frontu walki o osobiste bezpieczeństwo. Osuszanie, podgrzewanie i zdalny załadunek materiału wsadowego mogą W znaczący sposób zredukować liczbę wypadków związanych z załadunkiem pieca.

8 8 CIEKŁE ALUMINIUM - NIŻSZA TEMPERATURA, WYŻSZE RYZYKO Chociaż metale z grupy aluminium mają niższą temperaturę topienia niż Metale z grupy żelaza to niosą potencjalnie wyższe ryzyko dla pracujących przy nich ludziach. Cząstki rozprysków metali żelaza, dzięki właśnie swojej niezwykle wysokiej temperaturze 1600 stopni C, mają tendencję do odbijania się od odsłoniętej skóry dzięki wilgoci na jej powierzchni. Ciekłe aluminium natomiast przylepia się do skóry powodując głębokie, pozostawiające trwałe blizny,poparzenia. Przy udziale większej ilości ciekłego metalu poparzenia takie mogą być śmiertelne. Praca przy ciekłym metalu to poważne wyzwanie związane z wieloma zagrożeniami; Rozległość poparzeń decyduje o przeżyciu. Świadomość tych zagrożeń i przedsięwzięcie właściwych środków zapobiegawczych pozwoli zredukować Codzienne ryzyko w pracy. Ubranie ochronne, okulary, osłony twarzy, hełmy,buty, rękawice chronią nas Zarówno przed ciekłym żelazie jak i aluminium. Specjaliści ds. bezpieczeństwa zwracają jednak uwagę,że drobinki ciekłego aluminium przylepiają się do niektórych rodzajów tkanin, a do innych nie. A także, niektóre rodzaje aluminizowanych tkanin, oblane ciekłym aluminium, zapalają się, a inne nie. Dlatego, przed podjęciem decyzji o wyborze ubrania ochronnego zaleca się przeprowadzenie stosownych testów. WŁAŚCIWE, ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO, UTRZYMANIE WKŁADZINY PIECA Dobrze i właściwie utrzymana wykładzina jest bardzo istotna dla bezpiecznego działania wszystkich rodzajów pieców do topienia metali. W piecach indukcyjnych Jest to czynnik o znaczeniu absolutnie zasadniczym. Fizyka indukcji elektrycznej

9 9 Wymaga,żeby wykładzina pomiędzy zwojami indukcyjnymi a kąpielą była jak najcieńsza. Jednocześnie musi być wystarczająco gruba aby dokładnie zabezpieczać zwoje I nie dopuścić do przesączenia metalu wobec ataków ciekłego metalu,środków chemicznych i uszkodzeń mechanicznych. Utrzymanie parametrów wykładziny w ramach limitów narzuconych przez producenta wymaga dużej dbałości podczas wszystkich operacji dokonywanych w obrębie pieca jak również wszechstronnej kontroli i procedur monitoringu. Ponad wszelką wątpliwość przesączenie metalu należy do największych zagrożeń Występujących w procesie topienia i utrzymywania. Przesączenie następuje Kiedy ciekły metal przebije warstwę wykładziny. Jednoczesne uszkodzenie linii elektrycznej, hydraulicznej, chłodzenia lub kontroli stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo ognia lub wybuchu typu woda/metal. Utrzymanie spójności wykładziny pieca jest czynnikiem decydującym w zapobieganiu przesączeniom metalu. Czynniki zagrażające spójności wykładziny pieca - zastosowanie niewłaściwego materiału ogniotrwałego - nieodpowiednia lub niewłaściwa instalacja (położenie) materiału ogniotrwałego - właściwa wykładzina niewłaściwie monitorowana staje się zbyt cienka - nagły lub skumulowany skutek udarów fizycznych lub zmęczenia mechanicznego - nagły lub skumulowany skutek nadmiernych temperatur lub szoku termicznego - nawarstwienie nagaru (żużlu Każda z powyższych sytuacji może skutkować przesączeniem metalu z pieca indukcyjnego. Dlatego też skupienie uwagi na wykładzinie pieca jest absolutnie Zasadnicza dla bezpiecznego wytapiania i przetrzymywania. WYBÓR WŁAŚCIWEGO MATERIAŁU OGNIOTRWAŁEGO Materiał ogniotrwały składa się z kilku związków chemicznych z klasy związków zwanych utleniaczami. Wykładziny stosowane w piecach indukcyjnych są zwykle wykonane z glinki, krzemionki lub magnezji z dodatkiem materiału wiążącego. Dobór właściwego materiału ogniotrwałego na potrzeby konkretnego procesu topienia lub przetrzymywania jest sprawą zasadniczą. Należy brać pod uwagę następujące elementy : jaki metal poddany będzie topieniu, temperatury jakie będą osiągane, czas topienia, czas przetrzymywania metalu w piecu, intensywność mieszania indukcyjnego, dodatki lub środki stopowe jakie będą zastosowane, a także praktyka wymiany wykładziny. Najpewniejszym sposobem wyboru właściwego materiału jest zasięgnięcie opinii Sprzedającego, który dysponuje informacjami nt. składu i charakterystyki zachowań Tradycyjnych i nowoczesnych materiałów ogniotrwałych. WŁŚCIWE ZAINSTALOWANIE WYKŁADZINY PIECA

10 10 Równie ważnym jak dobór właściwego materiału jest właściwa jego instalacja. Jeśli materiał ogniotrwały jest niewłaściwie zestalony podczas instalowania, Powstałe luki lub obszary o mniejszej gęstości tworzą słabe punkty w kontakcie Z ciekłym metalem. Jeśli t wykładzina tygla będzie nierównomierna to z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć,że nie wytrzyma do końca zakładanego okresu eksploatacji. Należy z absolutną dokładnością i bez pośpiechu stosować się do zaleceń producenta w zakresie procedur suszenia i spiekania materiału ogniotrwałego. Jeśli nie pozostawimy materiałowi ogniotrwałemu dość czasu na związanie, wykładzina będzie wrażliwa na ataki ciekłego metalu i żużlu. W piecach bezrdzeniowych stosowane są czasem... tygle do topienia metali nieżelaznych zamiast wykładziny ubijanej. Jedną z zalet tygli jest to, że mogą być produkowane z polewą zabezpieczającą, która nie tylko zapobiega utlenianiu materiału ogniotrwałego ale stanowi dodatkowe jego zabezpieczenie przed mikro pęknięciami, które mogą powstać w trakcie rutynowych czynności odlewniczych. Zabezpieczające działanie polewy trwa tak długo jak długo jej powłoka nie ulegnie uszkodzeniu. Jeśli się wyszczerbi lub uszkodzi w inny sposób podczas instalacji lub kolejnych operacji, małe pękniecie raczej się powiększy niż ulegnie zabliżnieniu. Wtedy dojść może do przesączenia metalu (run-out) MONITOROWANIE NORMALNEGO CYKLU EKSPLOATACYJNEGO WYKŁADZINY W piecach indukcyjnych, ogniotrwałe wykładziny i tygle ulegają zużyciu wskutek Ocierania/rysowania przez wsad ścian pieca. Dzieje się to głównie za sprawą mieszania indukcyjnego wywoływanego przez pole elektromagnetyczne pieca. Teoretycznie zużycie materiału ogniotrwałego powinno być równomierne, Praktycznie nigdy tak się nie zdarza. Najbardziej intensywne zużycie występuje: - na styku powierzchni żużel metal - w strefach połączenia ścian bocznych z dnem - cienkich punktach wykładziny wskutek niedbałych procedur Cały piec należy poddać kontroli wizualnej każdorazowo po opróżnieniu, ze szczególnym uwzględnieniem opisanych powyżej miejsc intensywnego zużycia. Obserwacje dokładnie opisać w dzienniku. Chociaż użyteczne, inspekcje wizualne nie zawsze są możliwe ani też, jako Jedyne, nie wykryją wszystkich potencjalnych problemów zużycia. Niektóre punkty krytyczne są stale przykryte ciekłym metalem(aż do momentu wymiany wykładziny) i one właśnie mogą ujść uwadze podczas inspekcji wizualnej. Ograniczenia te czynią sprawą zasadniczą programy monitorowania zużycia wykładziny. Bezpośrednie pomiary wewnętrznej średnicy pieca dostarczą doskonałej informacji o stanie wykładziny. Aby mieć punkt odniesienia, najlepiej wykonać wykres pomiaru zerowego po każdej wymianie wykładziny pieca. Kolejne pomiary wykażą stopień

11 11 zużycia lub odkładanie się nagaru. Ustalenie stopnia zużycia, który prowadzi do erozji materiału łatwopalnego pozwoli na zaplanowanie wymiany wykładziny zanim Ulegnie ona zużyciu w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu. Słowo ostrzeżenia: sprawdzian szczękowy nie zdaje tu egzaminu i nie powinien być stosowany. Pomiarów należy dokonywać przy użyciu centralnie osadzonego Stojaka z radialnym ramieniem pomiarowym. W przypadkach kiedy kontrola wizualna pieców bezrdzeniowych nie jest możliwa Jeśli np. używane są do permanentnego utrzymywania i zalewania, Operator powinien jednoznacznie rozpoznawać niżej wymienione symptomy zużycia Wykładziny: - osiąganie maksymalnej mocy na niższym niż normalnie stosowany woltażu - przy zasilaniu prądem stałym, konieczność włączenia w obwód zwiększonej liczby kondensatorów dla utrzymania czynnika mocy(/) - przy zasilaniu prądem zmiennym wchodzenie na częstotliwość wyższą niż normalna Jakkolwiek użyteczne, zmiany charakterystyki zasilania elektrycznego nie mogą Zastąpić fizycznych pomiarów samej wykładziny. Do odczytów miejscowego pomiaru temperatury służą dwa dostępne na rynku urządzenia. Magnetyczny termometr kontaktowy przymocowany do stalowego korpusu pieca kanałowego wykaże zużycie wykładziny ujawniając gorące miejsca. Termometry na poczerwień pozwalają na zdalne pomiary temperatury przez urządzenie przypominające wyglądem ręczną kamerę. Bez względu na sposób monitorowania zużycia wykładziny zasadniczą sprawą jest opracowanie i stosowanie standardowych procedur postępowania. Dokładne zapisy danych i wykresy pomogą w maksymalnym wykorzystaniu pieca przy zminimalizowanym ryzyku niebezpieczeństwa jakie niesie nadmiernie zużyta wykładzina. UDAR FIZYCZNY I ZMĘCZENIE MECHANICZNE Nagłe lub skumulowane skutki udaru fizycznego lub zmęczenia mechanicznego Są czynnikami mogącym prowadzić do uszkodzenia materiału ogniotrwałego. Większość materiałów ogniotrwałych jest krucha i nieodporna na naprężenia. Toteż uderzenie zrzucanego do pustego pieca materiału wsadowego może Być przyczyną pęknięcia wykładziny, które niezauważone, wskutek penetracji ciekłego metalu może doprowadzić do przesączania metalu i ryzyka wybuchu typu woda / metal. Dlatego, w miarę możliwości, zawsze materiał wsadowy należy opuszczać do pieca. Jeśli musi być zrzucony należy zapewnić na spodzie materiał, który zamortyzuje Uderzenie. Należy również pamiętać o centralnym umieszczeniu materiału wsadowego tak aby nie stykał się ze ścianami pieca. Systemy zdalnego załadunku są skonstruowane w ten sposób,żeby umieszczać

12 12 Materiał wsadowy nie uszkadzając wykładziny pieca. Zmęczenia mechanicznego spowodowanego różnicą rozszerzalności termicznej między materiałem wsadowym i wykładziną można uniknąć nie dopuszczając do zakleszczenia metalu w piecu. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy robi się to ze względów bezpieczeństwa np. w przypadku zawieszenia wsadu, nigdy nie wolno dopuszczać do zakrzepnięcia metalu w piecu. W przypadku przedłużającej się awarii zasilania, Utraty chłodziwa lub innego przedłużającego się przestoju piec powinien zostać opróżniony. NADMIERNE TEMPERATURY / SZOK TERMICZNY Różne materiały ogniotrwałe są odporne na różne zakresy temperatur występujących w piecu. Dlatego ważne jest aby materiał ogniotrwały znajdował zastosowanie w zakresach temperatur dla siebie właściwych. Jeśli bowiem będzie poddawany temperaturom zbyt dla siebie wysokim lub niskim, w wyniku szoku termicznego wykonana z niego wykładzina może ulec uszkodzeniu. Pękanie i łuszczenie mogą być wczesnymi oznakami szoku termicznego, co zagraża potencjalnie poważnymi przesączeniami metalu. Przegrzewanie i niewłaściwe schładzanie może być również przyczyną szoku termicznego. Aby uniknąć przegrzania należy monitorować temperaturę kąpieli I temperaturę w momencie topnienia wsadu. Uważne monitorowanie temperatury pomaga uniknąć przegrzania kąpieli. Temperatury kąpieli przekraczające dopuszczalny zakres temperatur dla wykładziny powodują rozmiękczenie jej powierzchni powodując jej szybką,katastrofalną w skutkach, erozję. Wysokie zakresy temperatur w średniej częstotliwości piecach bezrdzeniowych Powodują ich szybkie przegrzanie. Piece kanałowe do przetrzymywania działają w niskim zakresie temperatur i mają grubszą wykładzinę w górnej komorze (case). Jednak kontrola temperatury jest tu również niezbędna ponieważ wykładzina cewki indukcyjnej(inductor) jest zwykle cieńsza. We wszystkich typach pieców indukcyjnych Aparatura pomiarowa i komputerowe systemy kontroli mogą zapobiec przypadkowemu przegrzaniu. Zimny piec do przetrzymywania zanim zostanie wypełniony ciekłym metalem musi być podgrzany zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku topienia zimnego wsadu w zimnym piecu, spowolnienie tempa wstępnego podgrzewania aż do momentu kiedy zacznie się tworzyć ciekły metal zminimalizuje ryzyko szoku termicznego. Stopniowe podgrzewanie wsadu pozwoli na zasklepienie się szczelin Wykładziny zanim zaistnieje ryzyko penetracji ciekłego metalu. Schładzanie pieca po wytopie wymaga również stosowania się do zaleceń producenta. ŻUŻEL I NAGAR Żużel i nagar jest nieodłącznym produktem ubocznym przy topieniu metalu. Nagar powstaje kiedy rdza, zanieczyszczenia i piasek z materiału wsadowego oraz erodującej wykładziny oddzielają się i wypływają na powierzchnię metalowej kąpieli. Żużel powstaje w efekcie utleniania podczas topienia metali nieżelaznych jak np. aluminium. Reakcje chemiczne między żużlem lub nagarem i kąpielą metalową

13 13 Przyczyniają się do szybszej erozji wykładziny. Nie rzadko ta część wykładziny pieca musi być łatana między planowymi wymianami wykładziny. W ekstremalnych przypadkach, erozja odsłania zwoje indukcyjne stwarzając ryzyko wybuch typu Woda / metal. Wymiana wykładziny w takich okolicznościach powinna być niezwłoczna. Chociaż nieuniknione, skutki wytrącania się żużlu można ograniczyć poprzez ograniczenie użycia zardzewiałego złomu jako materiału wsadowego, śrutowanie skorodowanego materiału wsadowego oraz unikanie nadmiernie wysokich temperatur.osadzanie się nagaru można kontrolować poprzez uregulowanie mieszania, poziom metalu i temperaturę. MIESZANIE INDUKCYJNE W bezrdzeniowych i kanałowych piecach indukcyjnych wsad jest topiony i przegrzewany przez prąd elektryczny generowany przez pole elektromagnetyczne. Kiedy metal ulegnie stopieniu pole elektromagnetyczne powoduje krążenie kąpieli W/g wzoru ósemki. Nazywa się to mieszaniem indukcyjnym, które dobrze służy uzyskiwaniu dużej jednorodności stopu. Negatywna stroną mieszania jest stopniowe wycieranie wykładziny pieca przez Rotującą w jego wnętrzu kąpiel metalową. W konsekwencji wykładzina staje się coraz cieńsza i powinna zostać wymieniona zanim ulegnie uszkodzeniu. ELEKTRYCZNE MONITOROWANIE ZUŻYCIA WYKŁADZINY Częściową wiedzę na temat stopnia zużycia wykładziny można uzyskać ze Zmienionej charakterystyki elektrycznej pieca. Wiedza ta odnosi się jednak do ogólnego, można powiedzieć przeciętnego stanu zużycia, bez możliwości wskazania konkretnych miejsc o krytycznym stopniu zużycia. Jedynie w przypadku pętli indukcyjnej w piecu kanałowym metoda elektryczna Jest użyteczna dla określenia stopnia zużycia wykładziny, gdyż zgromadzony tam zawsze ciekły metal uniemożliwia jej ocenę wzrokową. Zużycie wykładziny zmienia wartości parametrów elektrycznych pieca. Porównanie ich z wartościami parametrów wyspecyfikowanymi przez producenta Pieca oraz z wcześniejszymi odczytami pozwala na ocenę stopnia zużycia wykładziny w skrzynce indukcyjnej. Metoda ta jest absolutnie nie przydatna w ocenie kondycji wykładziny w kąpieli Głównej. W kąpieli głównej wykładzina atakowana jest chemicznie na linii nagaru. Może się ona sytuować na różnych wysokościach zależnie od przyjętej metody postępowania. Wykładzinę należy kontrolować wizualnie sprawdzając jednocześnie zewnętrzną temperaturę korpusu. Jeśli wykładzina jest cienka temperatura Zewnętrzna korpusu wykaże gorące miejsce. Po zlokalizowaniu, wykładzina w takim miejscu powinna być dokładnie obejrzana. Jeśli stopień erozji jest duży należy piec natychmiast wyłączyć z użytkowania. Normalna temperatura korpusu może wynosić ponad 192ºC. Jeśli jest wyższa lub jeśli zlokalizowane gorące miejsca maja temperaturę o ok.40ºwyższą niż przylegle miejsca, należy dokładnie przyjrzeć się wykładzinie. Metodą elektryczną można badać również zużycie wykładziny w piecach bez-

14 14 rdzeniowych, ale jak wspomnieliśmy wskaże ona jedynie ogólny, uśredniony stan zużycia bez zlokalizowania miejsc krytycznych. Tak więc całkowite zdanie się na tę metodę nie jest wskazane. Piece bezrdzeniowe są opróżniane wystarczająco często, żeby dokonać inspekcji wizualnej i pomiarów fizycznych, które są zawsze dokładniejsze. ZAUTOMATYZOWANA TECHNOLOGIA TOPIENIA ZAPOBIEGA PRZYPADKOWYM PRZEGRZANIOM I USZKODZENIOM WYKŁADZINY Nowoczesne systemy topienia indukcyjnego są wysoko zasilane i topią wsad bardzo szybko. Natomiast skomputeryzowane systemy kontroli procesu topienia minimalizują ryzyko przypadkowego przegrzania kąpieli metalowej. Proces topienia jest całkowicie pod kontrolą komputera. Komputerowo ważony jest wsad, ustalana wymagana temperatura topienia i zalewania oraz wyliczana automatycznie ilość kilowatogodzin dla procesu topienia aż do jego zakończenia. Następnie system samoczynnie wyłącza się lub moc zasilania spada do poziomu potrzebnego dla przetrzymywania metalu w stanie nagrzanym. Odczyty termoogniwa mogą być przekazywane do komputera w celu dalszego doprecyzowania Procesu. Precyzja kontrolowania procesu topienia optymalizuje koszty poprzez zmniejszone zużycie mocy, oszczędność czasu i podniesienie bezpieczeństwa dzięki zmniejszonemu ryzyku przegrzania kąpieli. W konsekwencji przyczynia się też do Uczynienia procesu topienia bezpieczniejszym gdyż zmniejszone ryzyko przegrzania Zmniejsza ryzyko uszkodzenia wykładzina i w konsekwencji wybuchu pieca. SYSTEMY WYPYCHANIA ZAPOBIEGAJĄ NADMIERNEMU ZAPYLENIU PRZY WYMIANIE WYKŁADZINY OGNIOTRWAŁEJ Zanim powstały zautomatyzowane systemy do tego przeznaczone, wymiana wykładziny była zabiegiem praco- i czasochłonnym, a także brudnym powodującym duże zapylenie. Dzisiejsze bezrdzeniowe piece indukcyjne Wyposażone są w automatyczne systemy wypychania, które skróciły proces usuwania zużytej wykładziny, zmniejszyły ryzyko uszkodzenia zwojów, a także Poprawiły warunki pracy. Systemy takie towarzyszą nowym piecom, ale mogą być również montowane w piecach starszej generacji. ZAWIESZENIE WSADU WYMAGA NATYCHMIASTOWEGO DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCEGO PRZESACZENIU METALU Kiedy zimny materiał wsadowy znajdujący się w górnej części pieca nie styka się Ze stopionym metalem na dnie pieca mamy do czynienia ze zjawiskiem zawieszenia wsadu. Kiedy następuje zawieszenie wsadu, zimny materiał wsadowy nie przyczynia się do Moderowania temperatury kąpieli w cyklu topienia. Warstwa powietrza między Zawieszonym metalem stałym i powierzchnią metalu stopionego działa jak izolator.

15 15 Ciekły metal na dnie pieca, pod wpływem pełnej mocy grzewczej, ulegnie przegrzaniu. W tej sytuacji przegrzanie w piecu indukcyjnym nastąpi bardzo szybko Powodując wzrost temperatury kąpieli powyżej maksymalnego poziomu dopuszczalnej temperatury dla wykładziny ogniotrwałej. Dodatkowym czynnikiem ryzyka szybkiej erozji i uszkodzenia wykładziny, jest nadmierna intensywność mieszania indukcyjnego spowodowana małą masą kąpieli i wysokim zasilaniem. Bez natychmiastowego działania w/w opisana sytuacja grozi przesączeniem Metalu. Jeśli nastąpi ono przez dno pieca, może powstać ogień bezpośrednio pod piecem i w okolicy dołu odlewniczego,co skutkuje uszkodzeniem systemu hydra- Ulicznego, kontroli zasilania i chłodzenia wodnego. Jeśli ciekły metal przesączy się przez cewkę pieca i wejdzie w kontakt z wodą, Nastąpi natychmiastowa zamiana wody na parę wodną o pojemności 1600 razy Większej od pojemności wody uczestniczącej w tej reakcji. Jeśli woda dostanie się pod ciekły metal może dojść do eksplozji skutkującej ekstensywnym stratami w ludziach i sprzęcie. Zawieszenie wsadu może wystąpić w każdym rodzaju pieca indukcyjnego Toteż każdy operator musi być świadomy tego faktu i wynikających z niego zagrożeń A także umieć nań reagować. Zagrożenie zawieszeniem wsadu można zminimalizować poprzez dobór właściwego materiału wsadowego oraz właściwy załadunek różnej wielkości elementów wsadu. Jeśli jednak wsad ulegnie zawieszeniu należy natychmiast wyłączyć zasilanie do momentu ustalenia temperatury kąpieli. Jeśli zawieszony wsad kompletnie zamknie światło pieca może nastąpić wzrost ciśnienia między Nim a powierzchnią kąpieli. Jeśli tak się zdarzy, najbezpieczniej jest pozwolić kąpieli zakrzepnąć. Rysunek Jeśli można mieć pewność,że światło pieca nie jest zamknięte i nie ma niebezpieczeństwa wzrostu ciśnienia w piecu, można piec przechylić tak żeby Kąpiel weszła w kontakt z zawieszonym metalem stałym, w którym wytopi się otwór. Przed przechyleniem pieca ustawić przy nim kadż na ew. zlewki ciekłego metalu. Topienie zawieszonego wsadu wymaga wyłączenia zasilania i obecności Tylko personelu potrzebnego do obsługi. Podczas topienia zawieszonego wsadu nie należy ustawiać się po frontowej stronie pieca. Pod żadnym pozorem nie należy przecinać zawieszonego wsadu przy użyciu lancy do cięcia tlenowego ani burning bar(?). Po wytopieniu się otworu w zawieszonym wsadzie piec ponownie ustawić w pozycji pionowej, sprawdzić temperaturę kąpieli, czy nie jest przegrzana, i przez wytopiony otwór dodawać materiał wsadowy,żeby podnieść poziom kąpieli do poziomu zawieszonego wsadu, który ulegnie stopieniu. Dodawanie materiału stałego do kąpieli spowoduje również obniżenie jej temperatury Co może spowodować konieczność włączenia zasilania dla uzyskania i utrzymania Właściwej temperatury do zalewania. Zasilanie nie powinno być ponownie włączone w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej okoliczności:

16 16 1. samoczynne wyłączenie detektora przecieku gruntowego wskazujące na penetrację ciekłego metalu do cewki 2. zasilanie prądem o zmiennej częstotliwości przechodzi na częstotliwości wyższej niż normalnie lub też zasilanie prądem o stałej częstotliwości wymaga włączenia większej niż zwykle ilości kondensatorów; okoliczności takie wskazują na erozję wykładziny 3. widoczna na powierzchni nadmierna ilość żużlu wskazująca na poważne uszkodzenie wykładziny 4. Temperatura wody w cewce jest wyższa niż normalnie Każda z powyższych okoliczności wskazuje, że ciekły metal może być blisko cewki, a to wymaga natychmiastowej ewakuacji okolic pieca aż do momentu zestalenia się metalu. Jeśli żadna z w/w okoliczności nie występuje topienie zawieszonego wsadu może być kontynuowane. Po zakończeniu topienia należy natychmiast opróżnić piec i dokładnie obejrzeć wykładzinę aby ocenić jej stan. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wykładzinę należy wymienić. ZAWIESZANIE SIĘ WSADU SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE Sygnałów ostrzegawczych jest kilka. Najbardziej oczywistym jest przedłużający się czas topienia. Jednak zamiast zwiększenia mocy operator powinien natychmiast wyłączyć zasilanie. Zwiększanie mocy jest absolutnie wykluczone. Jeśli topiony jest metal żelazny, w warunkach przegrzania, w wyniku reakcji chemicznej z wykładziną pieca powstaje tlenek węgla, który ujawnia się w postaci niebieskich płomyków na/w zawieszonym wsadzie. Pojawienie się tych płomyków wskazuje,że piec może być pod ciśnieniem. Podobnie w przypadku wsadu z metalu nieżelaznego powstaje gaz, nie będzie jednak żadnych symptomów,że tak się dzieje. CZUJNIKI UZIEMIENIA PRZECIEKU System czujników uziemienia przecieku stosowany w większości Bezrdzeniowych pieców indukcyjnych (z wyjątkiem tyglowych przenośnych) oraz W systemach zasilania jest podstawowym elementem bezpiecznego topienia i prze- Trzymywania. System w skład którego wchodzi obwód detektora połączony z zasilaniem i próbnikiem czujnika uziemienia przecieku stanowi istotne zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym oraz sygnalizuje penetrację ciekłego metalu do cewki, która poważnie zagraża wybuchem pieca. Próbnik czujnika uziemienia przecieku zasadniczym elementem zabezpieczającym Próbnik czujnika uziemienia przecieku umieszczony w dnie pieca jest zasadniczym elementem zabezpieczającym w piecach z ubijaną wykładziną i przewodzącymi tyglami(?). Próbnik taki składa się z uziemienia połączonego przez wykładzinę

17 17 przewodami do metalowej kąpieli lub tygla przewodzącego. System taki uziemia kąpiel. RYSUNEK W niektórych rodzajach małych pieców z nie przewodzącymi, stacjonarnymi tyglami, gdzie kąpiel praktycznie nie może być uziemiona, próbnik czujnika uziemienia przecieku ma postać drucianej klatki umieszczonej między tyglem i cewką (patrz rysunek). Bez względu na postać, odprowadzając napięcie z kąpieli elektrycznej, próbniki mają za zadanie zabezpieczać, przed porażeniem elektrycznym pracujących na mostku robotników. Gdyby ciekły metal przedostał się do cewki, próbnik detektora odprowadzi elektryczność z cewki do gruntu. Zjawisko to zostanie wychwycone przez moduł Detektora uziemienia, który odetnie zasilanie i zatrzyma wyładowania łukowe cewki (?). Zapobiega to również przenoszeniu przez kąpiel metalową lub przez materiał wsadowy wysokich napięć,które stanowią zagrożenie, czasami śmiertelne, Dla operatora jeśli wejdzie z nimi w kontakt konwekcyjny. Aby zapobiegać pora -żeniom elektrycznym przy próbkowaniu, miareczkowaniu(?) czy usuwaniu żużla odcięcie zasilania pieca jest standardową procedurą bezpieczeństwa. Moduł uziemienia odcina zasilanie Detektor uziemienia przecieku działa w koniunkcji z modułem uziemienia Zamontowanym przy zasilaniu. Zespół obwodów elektronicznych w obwodzie detektora uziemienia przecieku na bieżąco monitoruje elektryczną integralność systemu. Zespół ten odcina dopływ mocy do pieca w przypadku wykrycia nieprawidłowości w cewce indukcyjnej. Jest to podstawa bezpieczeństwa pieca. Jeśli wykładzina pieca lub tygiel są pęknięte lub w inny sposób uszkodzone i ciekły metal wejdzie w kontakt z naładowaną elektrycznie cewką to dojdzie do jej pęknięcia, wskutek czego woda zetknie się z kąpielą metalową i dojdzie do erupcji metalu lub wybuchu pieca. Dla bezpiecznego przebiegu procesu topienia obie części systemu, próbnik uziemienia i detektor uziemienia przecieku muszą działać sprawnie. KONSERWACJA SYSTEMU Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie detektora w piecu z ubijaną wykładziną, Przy jej instalowaniu należy się upewnić,że przewód próbnika uziemienia styka się z formą wykładziny. Również przy łataniu wykładziny należy się upewnić, że przewody próbnika uziemienia są odsłonięte pozwalając na kontakt z materiałem wsadowym. Jeśli przewody są zbyt krótkie należy przyspawać przewody ze stali nierdzewnej (304?) żeby w ten sposób przedłużone sięgały wsadu lub przewodzącego tygla. Testowanie integralności próbnika wymaga zdjęcia pomiarów za pomocą specjalnego urządzenia (jak na zdjęciu powyżej). W piecach z ubijaną wykładziną i przewodzącym tyglem częste sprawdzanie przewodów próbnika jest szczególnie ważne.umieszczone na dnie pieca mogą łatwo zostać przykryte przy wymianie wykładziny, pokryte nagarem, wypalone lub uszkodzone w inny sposób. Do sprawdzania sprawności działania uziemienia służy specjalne, łatwe w użyciu,

18 18 Dostępne na rynku urządzenie.może być ono użyte do sprawdzenia każdego systemu wyposażonego w próbnik czujnika uziemienia przecieku. Zaniedbania w tym zakresie skutkują zagrożeniem bezpieczeństwa personelu i Pieca. Obwód czujnika uziemienia powinien być sprawdzany co najmniej raz dziennie. Test polega na włączeniu symulatora awarii uziemienia. Ze względu na zasadnicze znaczenie systemu uziemienia przecieku dla bezpieczeństwa pracy przy bezrdzeniowym indukcyjnym topieniu i przetrzymywaniu nie należy podejmować pracy jeśli system uziemienia jest nie sprawny. SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO W ODLEWNI Dopóki w odlewniach pracowały zwykłe piece płomieniowe zagrożenia elektryczne były takie same jak w innych zakładach produkcyjnych. Elektryczne silniki, podnośniki, ładowarki, podgrzewarki, oświetlenie wszystkie te urządzenia pracowały na standardowym napięciu i chociaż większych rozmiarów to podobne do domowych. Jak wszyscy pracownicy przemysłowi odlewnicy nauczyli się traktować Elektryczność z respektem. Z drugiej jednak strony lata obycia z elektrycznością I urządzeniami elektrycznymi nauczyły ich,że ryzyka z nią związanego łatwo jest Uniknąć. Wprowadzenie pieców indukcyjnych sprawiło,że odlewnicy zaczęli pracować w bezpośredniej bliskości wysokich napięć. Nauczyli się również,że iskrzenie Miedzy kawałkami metalu zimnego wsadu jest normalnym zjawiskiem w piecu Indukcyjnym i nie musi oznaczać katastrofy. Chociaż systemy indukcyjne stanowią większe zagrożenie porażenia elektrycznego to dysponują również odpowiednio większą ilością zabezpieczeń przed tego rodzaju ryzykiem.należą do nich urządzenia blokujące zasilanie lub uniemożliwiające przypadkowe włączenie urządzeń podczas konserwacji. A oto kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa elektrycznego na mostku odlewniczym 1. Do obsługi urządzeń do topienia indukcyjnego mogą być dopuszczeni jedynie przeszkoleni w zakresie systemów indukcyjnych operatorzy. Przeszkolony operator powinien w pełni orientować się w zakresie kontroli, alarmów i limitów, funkcji diagnostycznych, cech bezpieczeństwa systemu. Musi również znać zasady i procedury bezpieczeństwa związane z działaniem systemu. 2. Urządzenia do topienia indukcyjnego nie powinny pracować Jeśli nie działają systemy zabezpieczeń. 3. Operator systemu, jeśli nie jest przeszkolonym technikiem elektrykiem, Nie powinien otwierać szafy systemu zasilania ani mieć dostępu do Strzeżonego obszaru wysokich napięć. 4. Zasilanie musi być wyłączone zawsze wtedy gdy podejmowane działa-

19 19 nia prowadzą do kontaktu z kąpielą np. pobieranie próbek, sprawdzanie temperatury kąpieli lub usuwanie nagaru. Ma to zapobiegać śmiertelnym porażeniom prądem elektrycznym w przypadku awarii systemów zabezpieczających w momencie gdy kąpiel jest w indukcyjnym kontakcie z cewką indukcyjną. UWAGI DLA KIEROWNIKÓW I NADZORU TECHNICZNEGO DOT. BEZPIECZEŃSTWA Szczególnie nadzór techniczny musi mieć świadomość bezpieczeństwa elektrycznego. Rosnące zastosowanie technologii indukcyjnych sprawia, że rośnie liczba osób pracujących w bliskości wysokich napięć. Wielu techników serwisantów, w szczególności tych pracujących z niskimi napięciami np. w systemach Kontrolnych, nie do końca zdaje sobie sprawę z ryzyka jakie niesie moc zasilania indukcyjnego. Pójście na skróty polegające na zlekceważeniu systemów odcinających zasilanie i dokonywanie napraw interwencyjnych pod napięciem jest nie dopuszczalne przy najmniejszym choćby piecu indukcyjnym. Tylko w pełni wyszkolony i świadomy personel może mieć dostęp do obszarów Wysokiego ryzyka. Systemy odcinające zasilanie są jednym z efektywnych środków Zapobiegania porażeniu prądem. Poniższe procedury pomogą zminimalizować ryzyko wypadków z udziałem prądu Elektrycznego podczas serwisowania przewodników, żródeł zasilania i cewek W piecach indukcyjnych: 1. Umieścić tablice ostrzegawcze UWAGA WYSOKIE NAPIĘCIE dla wszystkich stanowisk pod napięciem 2. Dokonywać napraw i serwisować tylko przy pomocy przeszkolonego w pełni wykwalifikowanego personelu 3. Wyłączyć lub zablokować zasilanie przed rozpoczęciem naprawy i serwisu urządzeń 4. Zakazać wstępu do obudowanych urządzeń do momentu kiedy główny wyłącznik obwodu jest zablokowany w pozycji wyłączony (OFF), A bieguny wyłącznika otwarte(?) 5. Odczekać 5 min po otwarciu wyłącznika zanim otworzy się drzwi obudowy (szafy) dając czas przewodnikom na rozładowanie 6. Zanim dotknie się czegokolwiek sprawdzić obecność pozostałości napięcia na szynach zbiorczych (magistralach?) 6. Jeśli jeden z kilku pieców zasilanych ze wspólnego żródła zasilania Przechodzi naprawę, należy odłączyć doprowadzające doń zasilanie przewody z obu stron cewki I uziemionej cewki pieca(?) Systemy zabezpieczeń występujące łącznie lub pojedynczo w urządzeniach zasilania indukcyjnego Blokady bezpieczeństwa : automatycznie wyłączają zasilanie jeśli drzwi obudowy (szafy) nie są zamknięte. System samo diagnozy: w zaawansowanych technologicznie systemach samo-

20 20 Diagnozujące kontrolki w przypadku wykrycia awarii uniemożliwią działanie urządzenia. Czujniki uziemienia przecieku: najważniejszy system odcinający zasilanie W przypadku kiedy ciekły metal znajdzie się w bliskości lub zetknie z cewką indukcyjną lub jeśli przemiennik mocy wyjściowej jest w inny sposób uziemiony(?) Super szybki moduł ACI: działa ultra szybko uruchamiając wyłącznik obwodu w przypadkach nagłych.... Konfiguracje elektrycznych systemów indukcyjnych Piece indukcyjne wymagają dwóch niezależnych systemów elektrycznych; Jednego do zasilania systemów: chłodzenia, wychylania tygla i oprzyrządowania Drugiego do zasilenia cewki indukcyjnej. Linia elektryczna do skrzynki rozdzielczej odlewni dostarcza zwykle prąd do zasilania pomp w systemie chłodzenia cewki indukcyjnej, mechanizmów hydraulicznych do przechylania zespołu tyglowego oraz systemów oprzyrządowania i kontroli. Elektryczność do cewki indukcyjnej dostarczana jest poprzez specjalnie zaprojektowane zródło zasilania podłączone do prądu trójfazowego o dużym woltażu i amperażu. Złożoność żródła zasilania cewki indukcyjnej zależy od rodzaju pieca i sposobu Użytkowania. Piec kanałowy w którym przetrzymuje się i zalewa ciekły metal może działać sprawnie na zasilaniu sieciowym. Piec bezrdzeniowy do topienia wymaga, natomiast, od średniej do wysokiej częstotliwości mocy. Zwiększona częstotliwość Prądu zmiennego przepływającego przez zwoje indukcyjne zwiększa moc przyspieszając proces topienia. 10 tonowy piec bezrdzeniowy działający na zasilaniu sieciowym stopi w ciągu godziny połowę wsadu. Ten sam piec przy zasilaniu o mocy 4,5 raza wyższej niż sieciowa stopi pełne 10 ton wsadu w ciągu 36 minut. Dodatkowym atutem pieców wyższej częstotliwości jest to,że mogą być uruchamiane przy użyciu mniej przestrzennego złomu i całkowicie opróżniane Po każdym topieniu. Transformatory, kondensatory, przemienniki potrzebne do strojenia częstotliwości mocy na potrzeby wysoko efektywnych pieców indukcyjnych, mogą stwarzać Poważne zagrożenie elektryczne. Z tego powodu umieszczane są w zamykanych na klucz stalowych obudowach wyposażonych w blokady bezpieczeństwa. TYLKO DLA PRZESZKOLONYCH TECHNIKÓW ELEKTRYKÓW Raz na jakiś czas istnieje konieczność kontroli parametrów elektrycznych obwodów pod napięciem. Mogą ich dokonywać jedynie wykwalifikowani elektrycy. Wszelkie Instrukcje producenta, schematy obwodów, rysunki, które mogą być do tego Wykorzystywane należy dokładnie sprawdzić pod kątem aktualności i kompletności. Zanim przystąpi do testowania jakiegokolwiek obwodu pod napięciem, elektryk powinien sprawdzić czy dysponuje właściwymi narzędziami pomiarowymi i czy

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących.

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących. Odzież chroniąca przed gorącymi czynnikami termicznymi Na wielu stanowiskach pracy m.in. w hutach i zakładach metalurgicznych, podczas spawania, akcji przeciwpożarowych pracownik narażony jest na działanie

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Zasadniczą funkcją wyłącznika różnicowoprądowego jest ochrona przed porażeniem porażeniem prądem elektrycznym. Zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego

Zasadniczą funkcją wyłącznika różnicowoprądowego jest ochrona przed porażeniem porażeniem prądem elektrycznym. Zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego Wyłącznik różnicwwwprądwwy ZZstWsWwZnie: Zasadniczą funkcją wyłącznika różnicowoprądowego jest ochrona przed porażeniem porażeniem prądem elektrycznym. Zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego jest samoistne

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Miernik kosztów energii typu energy control 230

Miernik kosztów energii typu energy control 230 Miernik kosztów energii typu energy control 230 Nr zam. 12 06 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga! Zanim uruchomią Państwo urządzenie prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. W razie uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VAC 70

Instrukcja obsługi VAC 70 Instrukcja obsługi PL VAC 70 rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 rys. 6 rys. 5 rys. 7 rys. 8 rys. 9 rys. 11 rys. 10 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A "

Maszynka do mielenia mięsa  B I Z E R B A Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A " Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5 Spis treści Opis ogólny... 4 Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4 Tryb ładowania (CHARGE)... 4 Gniazdo zapalarki... 5 Wykluczenie gwarancji na akumulator 5 Zabezpieczenia... 5 Zalecenia i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 GRILL CERAMICZNY SERIA XP INSTRUKCJA OBSŁUGI XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Poniższe informacje dotyczą instalacji, obsługi oraz konserwacji urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Zwroty wskazujące środki ostrożności ogólne P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Zwroty wskazujące środki ostrożności ogólne P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zwroty wskazujące środki ostrożności ogólne P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 P103 Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę.

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych.

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych. Lutownica transformatorowa Instrukcja obsługi Nr produktu: 58852 Przeznaczenie Zestaw lutowniczy zawiera wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia wszystkich prac związanych z lutowaniem elementów

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczna zaginarko- felcarka dziurkarka

Pneumatyczna zaginarko- felcarka dziurkarka INSTRUKCJA OBSŁUGI Pneumatyczna zaginarko- felcarka dziurkarka Prod. no 59476 Lista części...3 Środowisko pracy...4 Bezpieczeństwo w czasie pracy...4 Opis działania...5 Konserwacja...6 Schemat połączenia...6

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases)

Załącznik 2. Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases) . Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases) Poniższe kody umieszczane są na opakowaniach odczynników chemicznych oraz w katalogach firmowych producentów odczynników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Dziękujemy za zakup oprawy halogenowej sufitowej marki LED line. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją dla dalszych informacji. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu

Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu 000111182 Strona 1 z 6 Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A b/n 111199 12/24V 6/6A b/n 111182 CE Z automatycznym

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CT-943

Instrukcja obsługi CT-943 Instrukcja obsługi CT-943 Dziękujemy za zakup stacji lutowniczej CT-943, to urządzenie jest specjalnie zaprojektowane do lutowania i rozlutowywania spoin wykonanych w technologi bezołowiowej. Proszę przeczytać

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia

INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia GRATULUJEMY PAŃSTWU WYBORU PIECÓW SAWO. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PIECA PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. INSTALACJA PIECA Rys. 2 Minimalne odległości

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1035

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1035 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1035 OBWIESZCZENIE ministra gospodarki z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu pobierania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi T-8280

Instrukcja obsługi T-8280 Instrukcja obsługi T-8280 Spis treści Gwarancja...2 Opis urządzenia...3 Dane techniczne...3 Wymagania dotyczące środowiska pracy i ochrony...4 Zawartość opakowania:...5 UWAGA!!...5 Instrukcje bezpieczeństwa...6

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C CECHY 1. Pomiar bardzo małej rezystancji jedną, cztero-przewodową izolowaną parą zacisków. 2. Przydatny pomiar rezystancji,

Bardziej szczegółowo

GYSTART E 724E T

GYSTART E 724E T OPIS OGÓLNY Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Zaprojektowaliśmy je z najwyższą starannością. W celu pełnego wykorzystania możliwości urządzenia należy zapoznać się z poniższą instrukcją i przechowywać

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pracy z robotem przemysłowym. Gliwice 2007

Bezpieczeństwo pracy z robotem przemysłowym. Gliwice 2007 ABC Control - robotyka robotyzacja automatyka roboty abb fanuc kuka Gliwice 2007 Spis treści 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz wyposażeniu...2 2.Wykonywanie regularnych przeglądów robota,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie sieci przed uderzeniem hydraulicznym

Zabezpieczenie sieci przed uderzeniem hydraulicznym Zabezpieczenie sieci przed uderzeniem hydraulicznym PODSTAWY TEORETYCZNE Uderzeniem hydraulicznym nazywamy gwałtowne zmiany ciśnienia w przewodzie pod ciśnieniem, spowodowane szybkimi w czasie zmianami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU WSTĘP OSTRZEŻENIE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

OPIS PRODUKTU WSTĘP OSTRZEŻENIE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE OPIS PRODUKTU WSTĘP Produkt ten jest wysokiej klasy sprzętem prasującym o estetycznym designie, urządzenie łatwe w obsłudze, ekonomiczne bezpieczne. Urządzenie znajdzie zastosowanie w wielu sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZincTape AKTYWNE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

ZincTape AKTYWNE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ZincTape ZincTape została zaprojektowana do pokrywania powierzchni żelaza, stali, aluminium i metali lekkich, w celu ich ochrony przed korozją. Ochronę tę uzyskuje się poprzez nałożenie taśmy na powierzchnię,

Bardziej szczegółowo

STIHL AK 10, 20, 30. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy

STIHL AK 10, 20, 30. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy { STIHL AK 10, 20, 30 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy polski Spis treści Przekład oryginalnej instrukcji użytkowania Wydrukowano na papierze bielonym bez stosowania chloru. Farby drukarskie zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Instrukcja obsługi Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji 2 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Odkryj źródła światła przyszłości. Instrukcja montażu i użytkowania lamp

Odkryj źródła światła przyszłości. Instrukcja montażu i użytkowania lamp Odkryj źródła światła przyszłości Instrukcja montażu i użytkowania lamp OSTRZEŻENIA Nie należy montować balastów lamp w miejscach gdzie będą narażone na wilgoć, żródła ciepła lub palne gazy W żadnym wypadku

Bardziej szczegółowo

GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01 grudnia 2010 roku INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI 1. UWAGI

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Szkolenie informacyjne dla kontraktorów Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. Dokument nie zawiera danych technicznych podlegających przepisom ITAR

Szkolenie informacyjne dla kontraktorów Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. Dokument nie zawiera danych technicznych podlegających przepisom ITAR Prezentacja przedstawia wymagania programu zapobiegania uszkodzeniom spowodowanym przez ciała obce (FOD), którego przestrzeganie w Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o.o. jest obowiązkowe. CEL: Dostarczać

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Kobylniki, ul. Szamotulska 28 62-090 Rokietnica +48 61 853 00 04 www.mpi.com.pl biuro@mpi.com.pl Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

Czujki pożarowe- korzyści z ich stosowania.

Czujki pożarowe- korzyści z ich stosowania. Czujki pożarowe- korzyści z ich stosowania. Wielu z nas decyduje się na zabezpieczenie swojego mienia przed zagrożeniami związanymi z pożarem. Wcześniej informowaliśmy o korzyściach płynących z posiadania

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Porażenie prądem- przepływ przez ciało człowieka prądu elektrycznego 1. Działanie prądu - bezpośrednie- gdy następuje włączenie ciała w obwód elektryczny -

Bardziej szczegółowo

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle.

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle. Podnośnik kolumnowy Określenie "platforma" odnosi się do dźwigów przemysłowych, które z definicji nie mają kabiny lub panelu kontrolnego na platformie, jednak muszą posiadać ściany lub bariery ochronne

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CALEO SYSTEM OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO, SUFITOWEGO I ŚCIENNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI CALEO SYSTEM OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO, SUFITOWEGO I ŚCIENNEGO OGRZEWANIE ENERGOOSZCZĘDNY DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH CALEO 1. PODŁOGOWEGO, SUFITOWEGO I ŚCIENNEGO PROSZĘ WYBRAĆ ODPOWIEDNI RODZAJ OGRZEWANIA ORAZ PRZECZYTAĆ WŁAŚCIWĄ CZĘŚĆ Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Producent zaleca

Bardziej szczegółowo

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza jest niewidoczna i nie zajmuje miejsca, ponieważ montowana jest wewnątrz stropu. Ogrzewanie sufitowe wraz z podłączonym

Bardziej szczegółowo

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Dobra izolacja to obok innych środków ochrony również gwarancja ochrony przed

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA START-POL 20/30/50

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA START-POL 20/30/50 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA START-POL 20/30/50 UWAGA: Przed rozpoczęciem eksploatacji prostownika do ładowania akumulatorów należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu 000640465 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLRD2 Numer produktu 64 04 65 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany wygaszacz

Bardziej szczegółowo

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych Program praktyki zawodowej typ szkoły: zawód: Technikum Elektryczne technik elektryk nr programu:311[08]/t-5/men/improve/1999 czas praktyki: 4 tygodnie Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Model

Instrukcja obsługi. Model Instrukcja obsługi Model 311.10 Ciśnieniomierze do pomiarów wzorcowych i testowych ciśnienia cieczy i gazów chemicznie obojętnych na stopy miedzi i nie powodujących zatorów w układach ciśnienia. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo