Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej"

Transkrypt

1 ZDROWOTNEJ

2 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Zastępca Dyrektora: Jolanta Pietrzak-Wolny Opracowanie autorskie: Mariola Rejdak Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Tablice statystyczne przygotowali pracownicy Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej Beata Idkowiak-Krawczyk Rafał Fularski Redakcja: Beata Idkowiak-Krawczyk Przy publikowaniu danych Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej prosimy o podanie źródła

3 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 213 WYKAZ ŁÓŻEK I MIEJSC WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW JEDNOSTEK OPIEKI ZDROWOTNEJ I ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH SZPITALE OGÓLNE, PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ, PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE DŁUGOTERMINOWEJ STACJONARNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (STAN W DNIU 31. XII. 213) Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej zmieniono definicję szpitala : Szpital - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Świadczenia szpitalne wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin. Do liczby szpitalnych wliczono łóżka na oddziałach neonatologicznych oraz inkubatory. W opracowaniu dokonując grupowania podmiotów działalności leczniczej zastosowano jako kryterium podziału system kodów z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 212 r. w sprawie systemu resortowych kodów indentyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U z 212 r., poz. 594), stan prawny na dzień 31 XII 213 r.

4 WYBRANE DANE O STACJONARNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM Wyszczególnienie ŚLĄSKIE Szpitale ogólne szpitali a 168 a w szpitalach ogólnych łóżka na 1 ludności 54,6 56,1 55,4 56, 56, Chorzy leczeni leczeni na 1 ludności 1911,9 1969,4 1946, 223,7 23,9 Średnie wykorzystanie w dniach 247,6 24,7 239, 233, 233,3 w % 67,8 66, 65,5 63,8 63,9 Średnia długość chorego 7,1 6,9 6,8 6,5 6,4 leczonych na 1 łóżko 34,8 35, 34,9 35,8 36,4 Wskaźnik śmiertelności 2,5 2,4 2,5 2,3 2,2 y pielęgnacyjno opiekuńcze, opiekuńczo lecznicze, hospicja, oddziały medycyny paliatywnej podmiotów/przedsiębiorstw / miejsc / łóżka na 1 ludności 7,4 8,1 8,6 8,6 9,3 Chorzy leczeni leczeni na 1 ludności 14,6 18,6 18,8 22,2 24,8 Średnia długość chorego 153,8 164,3 151,8 13,1 124,7 Wyszczególnienie

5 ŚLĄSKIE y wykonujące działalność w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej podmiotów/przedsiębiorstw Łóżka w zakładach psychiatrycznych łóżka na 1 ludności 6,5 6,3 6,3 6,3 6,2 Chorzy leczeni leczeni na 1 ludności 58,5 56,3 59,1 55,4 54,8 Średnie wykorzystanie w dniach 332,1 341,1 338,2 331,2 332,7 w % 91, 93,5 92,6 91, 91,1 Średnia długość chorego 37,5 38, 36,2 37,9 37,8 leczonych na 1 łóżko 8,9 9, 9,3 8,7 8,8 a od 212 r. zmiana definicji szpitala do sumy liczby szpitali wliczono wszystkie jednostki prowadzące działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne 3

6 WYBRANE DANE O STACJONARNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM... 2 PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE STACJONARNEJ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJ. ŚLĄSKIM... 6 A. y/oddziały Pielęgnacyjno - Opiekuńcze... 6 B. y/ oddziały opiekuńczo lecznicze C. Hospicja D. Oddziały medycyny paliatywnej PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ W WOJ.ŚLĄSKIM A. Szpitale psychiatryczne B. Ośrodki lecznictwa odwykowego... 3 C. Ośrodki rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych SZPITALE OGÓLNE- wg podmiotów ch A. Samorząd gminy miejskiej na prawach powiatu B. Samorząd powiatu C. Samorząd gminy D. Samorząd województwa E. Minister właściwy ds. zdrowia, inny minister F. Publiczna uczelnia medyczna G. Niepubliczne Materiały opracowano na podstawie rocznych sprawozdań statystycznych na formularzach: MZ-29 sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego MZ-29 a sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą udzielającego stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej MZ-3 sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą udzielającego stacjonarnych świadczeń zdrowotnych z wyłączeniem szpitali ogólnych oraz Rejestru ów Leczniczych. 5

7 PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE STACJONARNEJ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31.XII.213 r. Lp. podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne A. y/oddziały Pielęgnacyjno - Opiekuńcze 1. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej ul. Wyzwolenia 18, 43-3 Bielsko-Biała Regon: Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Wyzwolenia Bielsko Biała tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Galen - Ortopedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jerzego, Bieruń Regon: opiekuńczo - leczniczy ul. Jerzego Bieruń Tel pielęgnacyjno - opiekuńczy BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO Spółka komandytowoakcyjna ul. Albatrosów 2, Kraków Ośrodek Opieki Długoterminowej ASTO ul. Główna Chorzów Tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Regon: Razem 112 6

8 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 4. Pielęgnacyjno-Opiekuńczy AMICUS - Pielęgniarki Pawlik Spółka Partnerska ul. Szpitalna Chorzów Regon: Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Spółka Partnerska ul. Szpitalna Chorzów tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem 6 5. Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14, -561 Warszawa Regon: Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Dom PCK Pl. Piastowski Chorzów tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem 4 6. Powiatowy Zespół ów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin Regon: pielęgnacyjno-opiekuńczy ul. Szpitalna Czeladź tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem 3 7. Joanna Biłejczuk ul. Szopena 7, Góra Siewierska Regon: Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno- Opiekuńczy ul. Szopena Góra Siewierska tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem 27 7

9 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju Al. Jana Pawła II 7, Jastrzębie-Zdrój Regon: Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Ignacego Krasickiego 21, Jastrzębie Zdrój tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno- Opiekuńczy ul. Zawiszy Czarnego Jaworzno eostrada.pl Regon: Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaworznie ul. Zawiszy Czarnego Jaworzno tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem EPIONE" Katarzyna Wrześniewska, Narcyz Wrześniewski Spółka Jawna ul. Piotrowicka 68, Katowice Regon: ZOZ "EPIONE" ZOD Szopienicka ul. Szopienicka 59, Katowice tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Niepubliczny Pielęgnacyjno- Opiekuńczy "KAROLINKA" Sp. z o. o. ul. Barlickiego Katowice Regon: Niepubliczny Pielęgnacyjno- Opiekuńczy "KAROLINKA" Sp. z o. o. ul. Barlickiego Katowice tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem 17 8

10 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 12. Szpital Miejski Murcki w Katowicach ul. Sokołowskiego Katowice Regon: Zespół Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji ul. Sokołowskiego Katowice tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem " Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Nadzieja" Diana Nabrdalik i Tomasz Łopusiewicz Spółka Jawna ul. Parkowa 1A Knurów Regon: " Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nadzieja" ul. Parkowa 1A Knurów Tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Krzanowicach ul. Szpitalna Krzanowice Regon: Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Krzanowicach ul. Szpitalna Krzanowice tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Rehabilitacyjny im. św. Ojca Pio - spółka cywilna ul. Sikorskiego Łaziska Górne Regon: Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Rehabilitacyjny im. św. Ojca Pio ul. Sikorskiego Łaziska Górne tel pielęgnacyjno opiekuńczy Razem 2 9

11 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 16. Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Staszica Łaziska Górne Regon: Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Staszica Łaziska Górne tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem "Centrum Dializa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jabłoniowa 27, 41-2 Sosnowiec Regon: CENTRUM DIALIZA - Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Antesa Pszczyna tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Niepubliczny Opieki Zdrowotnej "SANUS" - S.C. Marek Waroński, Kordian Waroński, Wiesław Kiszka ul. Orkana Radlin Regon: Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "SANUS" ul. Orkana Radlin Tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Ośrodek Pielęgniarstwa Pomoc w Zdrowiu i w Chorobie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 1 Maja 288, Ruda Śląska Regon: NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa Pomoc w Zdrowiu i w Chorobie sp. z o.o. stacjonarne, całodobowe, domowe świadczenia zdrowotne ul. 1 Maja 288, Ruda Śląska Tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem 88 1

12 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 2. Samodzielny Publiczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ul. Szpitalna Siemianowice Śląskie Regon: Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ul. Szpitalna Siemianowice Śląskie tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Centrum Profilaktyki, Leczenia i Opieki "Medico" Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. ul. Odrodzenia Sosnowiec Regon: Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Medico" ul. Odrodzenia Sosnowiec tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Śląskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. Ul. Armii Ludowej 1 Wodzisław Śląski Regon: Śląskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. Stacjonarna Opieka Medyczna ul. Armii Ludowej 1 Wodzisław Śląski Tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Stowarzyszenie Pielęgniarsko- Opiekuńcze "Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie" ul. Szkolna 3, Poczesna Regon: Niepubliczny Pielęgniarsko- Opiekuńczy "Z Ufnością w III- Tysiąclecie" ul. Michałowskiego Częstochowa tel pielęgnacyjno opiekuńczy dla dzieci Razem 25 11

13 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 24. BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO Spółka komandytowoakcyjna ul. Albatrosów 2, Kraków Ośrodek Opieki Długoterminowej ASTO ul. Główna Chorzów Tel pielęgnacyjno opiekuńczy dla dzieci Regon: Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Kamieniec - Zbrosławice ul. Polna Kamieniec Regon: Psychiatrii Dziecięcej ul. Stefana Batorego Zbrosławice tel pielęgnacyjno - opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci Razem 4 B. y/ oddziały opiekuńczo lecznicze 26. Caritas Archidiecezji Sosnowieckiej ul. J. Korczaka Sosnowiec Regon: Opiekuńczo Leczniczy przy Domu św. Józefa CARITAS Diecezji Sosnowieckiej ul. Stawowa Będzin Tel Opiekuńczo - leczniczy Razem 26 12

14 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 27. Kongregacja Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza ul. Ks. Dz. W. Bochenka 3, 55-1 Trzebnica Regon: Opiekuńczo - Leczniczy ul. Krakowska Bytom tel Opiekuńczo - leczniczy Razem Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu ul. Stefana Żeromskiego 7, Bytom Leczniczo-Opiekuńczy ul. Legionów Bytom tel Opiekuńczo - leczniczy Regon: Razem Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusa-Region Polska ul. Piekarska Bytom Regon: Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa ul. Piekarska Bytom Tel./ fax Opiekuńczo - leczniczy Razem 6 3. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza ul. Okrzei 27, Mikołów Regon: Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza ul. Górny Rynek Cieszyn tel Opiekuńczo leczniczy Razem

15 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 31. "Medica" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krzywa 3, Skoczów Regon: Niepubliczny Opieki Zdrowotnej "Medica" - Opiekuńczo - Leczniczy Ul. Mickiewicza Cieszyn tel Opiekuńczo - leczniczy Razem Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie ul. Katowicka Cieszyn Regon: Centrum Medyczne Sióstr Elżbietanek ul. Katowicka Cieszyn Opiekuńczo - leczniczy Razem Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie ul. Bialska 14/ Częstochowa Regon: Zespół Opieki Paliatywnej i Opiekuńczej ul. PCK 7, 42-2 Częstochowa Opiekuńczo- leczniczy Razem Miejski Szpital Zespolony ul. Mirowska 15, 42-2 Częstochowa Opiekuńczo-Leczniczy ul. Bony 1/ Częstochowa Opiekuńczo - leczniczy Regon: Razem 6 14

16 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 35. Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Centrum Opieki i Rehabilitacji "Zdrowie" S.C. ul. Łukasińskiego 42/48, 42-2 Częstochowa Regon: Zespół Opieki i Rehabilitacji "Zdrowie" ul. Łukasińskiego 42/48, 42-2 Częstochowa tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi "Honoratki" ul. Klasztorna 19, 42-2 Częstochowa Regon: Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi "Honoratek" ul. Ogrodowa Częstochowa tel , Opiekuńczo- leczniczy Razem Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza ul. Szpitalna 13 Dąbrowa Górnicza Regon: 3177 Świadczeń Dziennych ul. Szpitalna 13 Dąbrowa Górnicza 41-3 tel Opiekuńczo- leczniczy Razem VITO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Radiowa Gliwice Regon: NZOZ ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY ul. Kozielska Gliwice Tel Opiekuńczo -leczniczy Razem 58 15

17 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 39. Ośrodek pod wezwaniem św.józefa w Gliwicach ul. Zygmunta Starego Gliwice Regon: opiekuńczo leczniczy ul. Zygmunta Starego Gliwice Tel opiekuńczo leczniczy ul Klasztorna Gliwice- Łabędy Tel Opiekuńczo -leczniczy Opiekuńczo -leczniczy Razem 4 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju Al. Jana Pawła II 7, Jastrzębie-Zdrój y Opieki Długoterminowej ul. Krasickiego Jastrzębie Zdrój tel Opiekuńczo -leczniczy Regon: Razem Stowarzyszenie Hospicjum Homo- Homini im. Św. Brata Alberta ul. Górnicza Jaworzno Regon: Opiekuńczo Leczniczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie ul. Górnicza Jaworzno tel Opiekuńczo-leczniczy Razem 3 16

18 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 42. "EPIONE" Katarzyna Wrześniewska, Narcyz Wrześniewski Spółka Jawna Ul. Piotrowicka Katowice ZOZ "EPIONE" ZOD Szopienicka ul. Szopienicka Katowice tel Opiekuńczo-leczniczy Regon: Razem Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi ul. Leopolda 1-3, 4-21 Katowice Regon: Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi ul. Gliwicka Katowice tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach ul. Ludomira Różyckiego 14d, Katowice Regon: Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł Jana Pawła II - świadczenia stacjonarne ul. Różyckiego 14d Katowice tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Caritas Archidiecezji Katowickiej ulica Wita Stwosza 11, 4-42 Katowice Regon: Caritas Archidiecezji Katowickiej - Dom Świętego Józefa NZOZ Opiekuńczo-Leczniczy ul. Ks. Czempiela Katowice tel Opiekuńczo-leczniczy Razem 35 17

19 podmiotu 46. "Szpital św. Józefa" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Stefana Okrzei 27, Mikołów Regon: Opiekuńczo-Leczniczy Św. Józefa ul. Stefana Okrzei 27, Mikołów tel /komórki Opiekuńczo-leczniczy resortowy Stacjonarne Razem 88 Miejsca Dzienne 47. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza ul. Okrzei 27, Mikołów Regon: Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Piekarach ul. Ks. J. Ficka Piekary Śląskie Opiekuńczo-leczniczy Razem Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku ul. Energetyków Rybnik Opiekuńczo Leczniczy ul. Energetyków Rybnik Tel Opiekuńczo-leczniczy Regon: Razem Samodzielny Publiczny Opiekuńczo - Leczniczy w Rajczy ul. Ujsolska 35, Rajcza Regon: Samodzielny Publiczny Opiekuńczo - Leczniczy w Rajczy ul. Ujsolska Rajcza tel Opiekuńczo-leczniczy Razem

20 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 5. Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, Sosnowiec Regon: Opiekuńczo- Leczniczy ul. Szpitalna Sosnowiec tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o. ul. Chorzowska 38, Świętochłowice Regon: Zespół Świadczeń Pielęgnacyjno- Opiekuńczych ul. Szpitalna Świętochłowice tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Halina Kwiecień ul. Parkowa 14, Szczekociny Regon: Opiekuńczo-Leczniczy "VERA" Rokitno 134, Szczekociny tel Opiekuńczo - leczniczy Razem Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie ul. Bytomska 22, Tarnowskie Góry Regon: Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo- Lecznicze ul. Dubiela Zabrze Tel Opiekuńczo-leczniczy Razem 68 19

21 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 54. Szpital Miejski w Zabrzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zamkowa Zabrze Regon : Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Opiekuńczo- Leczniczy ul. Janika Zabrze Tel Opiekuńczo- leczniczy Regon: Razem Agnieszka Pękalska ul. Olsztyńska 37, Zaborze Regon: Opiekuńczo-Leczniczy "Złota Jesień" ul. Olsztyńska Żarki Zaborze Tel Opiekuńczo- leczniczy Razem Zespół ów Opieki Zdrowotnej w Żywcu ul Sienkiewicza Żywiec Regon: Zespół ów Opieki Zdrowotnej w Żywcu - Opiekuńczo- Leczniczy ul. Żwirowa Żywiec tel Opiekuńczo- leczniczy Razem Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Siedzibą Władz Generalnych w Warszawie ul. Żytnia 3/9, 1-14 Wola Regon: Leczniczo-Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ul. św. Barbary 9/ Częstochowa Tel opiekuńczoleczniczy dla dzieci i młodzieży Razem 6 2

22 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 58. Prowincja Polska Zgromadzenia Córek Bożej Miłości "Instytut Marii" ul. Pędzichów 16, Kraków Regon: Leczniczo-Opiekuńczy dla Dzieci "BETLEJEM" ul. Pszczyńska Jastrzębie Zdrój tel opiekuńczoleczniczy dla dzieci i młodzieży Razem Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski ul. Katowicka 77, 41-5 Chorzów Regon: Specjalny Ośrodek Edukacyjno- Leczniczo-Rehabiliatacyjny dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących Polskiego Związku Niewidomych w Rudołtowicach ul. Zawadzkiego Rudołtowice tel opiekuńczoleczniczy dla dzieci i młodzieży Razem Fundacja Św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie ul. Katowicka Cieszyn Regon: Centrum Medyczne Sióstr Elżbietanek ul. Katowicka Cieszyn opiekuńczoleczniczy psychiatryczny Razem Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach ul. Zamkowa 8, Gorzyce Regon: Psychiatryczny Opiekuńczo- Leczniczy ul. Zamkowa Gorzyce tel w 29 opiekuńczoleczniczy psychiatryczny Razem

23 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 62. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana ul. Grunwaldzka Lubliniec Regon: Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny ul. Grunwaldzka Lubliniec tel w 116 opiekuńczoleczniczy psychiatryczny Razem PZOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Graniczna Międzybrodzie Bialskie Regon: Psychiatryczny Opiekuńczo- Leczniczy ul. Graniczna Międzybrodzie Bialskie tel opiekuńczoleczniczy psychiatryczny Razem Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33, Rybnik Regon: Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny ul. Gliwicka Rybnik tel opiekuńczoleczniczy psychiatryczny Razem 228 C. Hospicja 65. Społeczne Towarzystwo "Hospicjum Cordis" ul. Teofila Ociepki 2, Katowice Regon: Gościna Serca Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Stacjonarny Zespół Opieki Hospicyjnej przy Społecznym Towarzystwie Hospicjum Cordis ul. Teofila Ociepki 2, Katowice tel Hospicjum stacjonarne Razem 38 22

24 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne D. Oddziały medycyny paliatywnej 66. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku- Białej ul. Wyzwolenia 18, 43-3 Bielsko-Biała Regon: Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Emilii Plater Bielsko Biała tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie ul. Szpitalna Chorzów Regon: Opieka Paliatywna Stacjonarna ul. Szpitalna Chorzów tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej ul. Krakowska 45a Częstochowa Regon: Oddział Opieki Paliatywnej ul. Krakowska 45a Częstochowa Oddział medycyny paliatywnej Razem Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bielska 14/ Częstochowa Regon : Zespół Opieki Paliatywnej i Opiekuńczej ul. Polskiego Czerwonego Krzyża Częstochowa Oddział medycyny paliatywnej Razem 23 23

25 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 7. Powiatowy Zespół ów Opieki Zdrowotnej ul. S. Małachowskiego 42-5 Będzin pielęgnacyjno-opiekuńczy ul. Szpitalna Czeladź tel Oddział medycyny paliatywnej Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach ul. Daszyńskiego Gliwice Regon: NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego - całodobowa pozaszpitalna opieka paliatywna ul. Daszyńskiego Gliwice tel Oddział medycyny paliatywnej Razem 24 72, Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach ul. Ludomira Różyckiego 14d, Katowice Regon: Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł Jana Pawła II - świadczenia stacjonarne ul. Różyckiego 14 D Katowice tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Stowarzyszenie Hospicjum Homo- Homini im. Św. Brata Alberta ul. Górnicza Jaworzno Regon: Jaworznickie Hospicjum Homo- Homini ul. Górnicza Jaworzno Tel Oddział medycyny paliatywnej Razem 18 24

26 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 74. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. Jana Pawła II" ul. Promienna Żory Regon: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. Jana Pawła II" Oddział Opieki Paliatywnej ul. Promienna Żory Oddział medycyny paliatywnej Razem Szpital Powiatowy w Zawierciu ul. Miodowa 14, 42-4 Zawiercie Regon: Opieka Paliatywna ul. Miodowa 14, 42-4 Zawiercie Tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Szpital Chorób Płuc w Orzeszu ul. Gliwicka 2, Orzesze Regon: Zespół Usług Opieki Paliatywnej i Rehabilitacyjnej w Orzeszu ul. Gliwicka 2, Orzesze Tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach Bystrej ul. Żywiecka 19, Wilkowice Regon: Medycyny Paliatywnej ul. Żywiecka 19, Wilkowice Tel , 28, 29 Oddział medycyny paliatywnej Razem 1 25

27 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 78. Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie ul. Bytomska 22, Tarnowskie Góry Regon: Kamiliańskie Centrum Medycyny Paliatywnej ul. Bytomska 22, Tarnowskie Góry Tel Oddział medycyny paliatywnej Razem 2 26

28 PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM stan w dniu 31.XII.212 r. Lp zakładu szpitala i adres resort. Oddziału rzeczyw. Miejsc - dzienne A. Szpitale psychiatryczne 1. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Olszówka Bielsko Biała tel wew REGON: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Olszówka Bielsko Biała tel wew. 111 Oddział psychiatryczny ogólny Oddział rehabilitacji psychiatrycznej Oddział rehabilitacji dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych Razem 87 Oddział terapii uzależnienia od alkoholu Oddział psychiatryczny ogólny 47 4 Oddział psychiatryczny ogólny SP ZOZ Centrum Psychiatrii w Katowicach ul. Janusza Korczaka Katowice Tel REGON: Centrum Psychiatrii ul. Korczaka Katowice tel Oddział psychiatryczny ogólny 47 5 Oddział psychiatryczny ogólny 47 5 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu Oddział dzienny psychiatryczny Oddział dzienny psychiatryczny 27 2 Oddział dzienny terapii uzależnień od alkoholu Razem

29 Lp zakładu szpitala i adres resort. Oddziału rzeczyw. Miejsc - dzienne Oddział psychiatryczny Oddział hematologiczny 47 6 Oddział psychiatryczny Oddział psychiatryczny Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka Lubliniec Tel , REGON: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka Lubliniec tel Oddział psychiatryczny Oddział psychiatryczny Oddział psychiatryczny dla dzieci Oddział rehabilitacji psychiatrycznej Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu Oddział psychiatrii sądowej Oddział neurologiczny Razem PZOL Sp. z o.o Międzybrodzie Bialskie ul. Graniczna 7 tel REGON: PZOL-Szpital ul. Graniczna Międzybrodzie Bialskie tel Oddział psychiatryczny ogólny Razem 32 28

DŁUGOTERMINOWE ZAKŁADY STACJONARNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJ. ŚLĄSKIM

DŁUGOTERMINOWE ZAKŁADY STACJONARNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJ. ŚLĄSKIM Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Wykaz łóżek i miejsc według poszczególnych rodzajów jednostek opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Wykaz i według poszczególnych rodzajów jednostek opieki zdrowotnej oraz oddziałów szpitalnych

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Zastępca Dyrektora: Jolanta Pietrzak-Wolny Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Wykaz i według poszczególnych rodzajów jednostek opieki zdrowotnej oraz oddziałów szpitalnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Katowice 2010

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Katowice 2010 Śląski Urząd Wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Wykaz i według

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej 7 ZDROWOTNEJ Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Zastępca Dyrektora: Jolanta Pietrzak-Wolny Opracowanie autorskie: Mariola Rejdak Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim

Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Wykaz i według poszczególnych rodzajów jednostek opieki zdrowotnej oraz oddziałów szpitalnych.

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

WYKAZ podmiotów leczniczych z którymi RCKiK w Katowicach zawarło w roku 2017 umowy na wykonywanie immunohematologicznych badań konsultacyjnych

WYKAZ podmiotów leczniczych z którymi RCKiK w Katowicach zawarło w roku 2017 umowy na wykonywanie immunohematologicznych badań konsultacyjnych WYKAZ podmiotów leczniczych z którymi RCKiK w Katowicach zawarło w roku 2017 umowy na wykonywanie immunohematologicznych badań konsultacyjnych 1. Szpital Pediatryczny ul. Sobieskiego 83 Bielsko - Biała

Bardziej szczegółowo

- poradni neonatologicznej.

- poradni neonatologicznej. Komunikat nr 63/2015 dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej w związku z likwidacją działalności leczniczej w ramach oddziałów: - oddziału położniczo-ginekologicznego,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO Lp. Stacje Pogotowia Ratunkowego BIELSKIE POGOTOWIE pow. bielski pow. bielski WYKAZ STACJI POGOTOWIA GO Jednostka organizacyjna Adres Telefon Adres internetowy (e-mail) BIELSKO - BIAŁA CZECHOWICE-DZIEDZICE

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna opieka zdrowotna

Stacjonarna opieka zdrowotna Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Wybrane dane o stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ruda Śląska, Lipa 2, tel Szpital Miejski w Tychach,

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ruda Śląska, Lipa 2, tel Szpital Miejski w Tychach, Komunikat nr 18/2014 dla świadczeniobiorców w związku z wygaśnięciem w dniu 31 stycznia 2014 r. umowy EuroMedic Medical Center w zakresach: kardiologia, kardiochirurgia, chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa,

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim

Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Stacjonarna Opieka Zdrowotna w woj. śląskim Wykaz i według poszczególnych rodzajów jednostek opieki zdrowotnej oraz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania. 1 z 10

Lista projektów wybranych do dofinansowania. 1 z 10 załącznik do uchwały / /V/2015, z dnia.10.2015r. Lista projektów wybranych do nia Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet IX Zdrowie i rekreacja Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Zał. do uchwały nr 2458/82/V/2015 z dn. 22.12.2015 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet: II Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego lipiec 2017 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r.

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r. UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 27 października 2010r. W SPRAWIE: w sprawie przyjęcia Raportu Lecznictwo Stacjonarne Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku NA PODSTAWIE:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OŚRODKÓW OPIEKI DLA OSÓB W STARSZYM WIEKU DLA POTRZEB PACJENTÓW ODDZIAŁU GERIATRII

WYKAZ OŚRODKÓW OPIEKI DLA OSÓB W STARSZYM WIEKU DLA POTRZEB PACJENTÓW ODDZIAŁU GERIATRII WYKAZ OŚRODKÓW OPIEKI DLA OSÓB W STARSZYM WIEKU DLA POTRZEB PACJENTÓW ODDZIAŁU GERIATRII ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZE (Wniosek wypełnia rodzina, lekarz leczący chorego i pielęgniarka środowiskowa)

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie w latach 2009-2012

Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie w latach 2009-2012 Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie w latach 2009-2012 Mariusz Kleszczewski Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Będzin. Bielsko - Biała. Bytom. 1. NZOZ "SYBERKA" Poradnia Uzależnień Od Alkoholu. Zwycięstwa Będzin tel.:

Będzin. Bielsko - Biała. Bytom. 1. NZOZ SYBERKA Poradnia Uzależnień Od Alkoholu. Zwycięstwa Będzin tel.: Będzin Zwycięstwa 30 42-500 Będzin tel.: 032 267 68 71 1. NZOZ "SYBERKA" Poradnia Uzależnień Od Alkoholu Bielsko - Biała Mostowa 1 43-300 Bielsko Biała tel.: 033 812 30 42 Mostowa 1 43-300 Bielsko Biała

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 11 Zdawalność matury 2015 ogółem podział na gminy Strona 2 z 11 Będzin 368 75,8 294 81,0 74 55,4 Bielsko Biała 2343 80,5 1307 87,1 1036 72,0 Bieruń 231 86,6 104 94,2

Bardziej szczegółowo

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 KATOWICE 2012 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2013 KATOWICE 2014 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r.

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Lekarze, pielęgniarki i położne Podstawowa Opieka Zdrowotna, Poradnia (gabinet)

Bardziej szczegółowo

Jednostka organizacyjna/ specjalizująca. Wolne miejsca szkoleniowe stan na dzień roku ŚLĄSKIE Śląskie 9 5

Jednostka organizacyjna/ specjalizująca. Wolne miejsca szkoleniowe stan na dzień roku ŚLĄSKIE Śląskie 9 5 Lista Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w dziedzinie ortopedia i traumatologia narządu ruchu, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (stan na dzień 18.01.2011 r.) L.p.

Bardziej szczegółowo

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2017r. na podstawie umów z NFZ Źródło :

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2017r. na podstawie umów z NFZ Źródło : Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2017r. na podstawie umów z NFZ Źródło : www.nfz-gdansk.pl Lekarze, pielęgniarki i położne Podstawowa Opieka Zdrowotna, Poradnia (gabinet) pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2014 ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014 KATOWICE 2015 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

DEBATA REGIONALNA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ

DEBATA REGIONALNA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ DEBATA REGIONALNA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ Sytuacja w województwie śląskim w zakresie zagrożeń uzależnieniem od alkoholu. Perspektywa lokalna Katowice dn. 30 listopad 2015r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Legenda oznaczeń w kolumnie "okres sprawozdawczy": TAK - otrzymano komunikat i został on poprawnie zaimportowany

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE DEFINICJE: zachorowalność (ang. incidence new cases), zapadalność, to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

, ,18

, ,18 załącznik nr 3.18 LISTA WNIOSKÓW PODDANYCH OCENIE FORMALNEJ (WRAZ Z WYNIKIEM OCENY) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet IX Zdrowie i rekreacja Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego Załącznik 11. Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego liczba, rozmieszczenie, ze wskazaniem liczby łóżek, struktura

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 225 - Źródło danych statystycznych i definicji. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień, hospicjach stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE. NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Ligonia Bytomska 207 41-940 Piekary Śląskie

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE. NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Ligonia Bytomska 207 41-940 Piekary Śląskie WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Ligonia Bytomska 207 41-940 Piekary Śląskie 2 Katolickie Szkoły Specjalne Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r.

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r. UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Białystok, lipiec 2009 Spis treści I. Wykaz szpitali województwa podlaskiego. 3 II.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

LP Nazwa UTW adres UTW kontakt telefoniczny kontakt mailowy

LP Nazwa UTW adres UTW kontakt telefoniczny kontakt mailowy Województwo Śląskie LP Nazwa UTW adres UTW kontakt telefoniczny kontakt mailowy 1. UTW w Będzinie przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej Ul. Armii Ludowej 1, 42-500 Będzin tel. 32 267 46 07 butw@mops.bedzin.pl

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Korzystanie z Bazy adresowej UTW wymaga powołania się na źródło Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów w Nowym Sączu BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Sierpień 2015 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXV/ /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 5

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 5 Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet: V Środowisko Działanie/Poddziałanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnicy i instytucje odpowiedzialne za sprawy osób niepełnosprawnych. (aktualne na 5.10.2012 r.)

Pełnomocnicy i instytucje odpowiedzialne za sprawy osób niepełnosprawnych. (aktualne na 5.10.2012 r.) owiatowe Centra Pomocy Rodzinie Pełnomocnicy i instytucje odpowiedzialne za sprawy osób niepełnosprawnych (aktualne na 5.10.2012 r.) L.p. Powiat Adres 1. Będziński 2. Bielski 3. Będzinie ul. Krasickiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO - 1 - WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI SPRAWOZDANIE ANALITYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2013 Łódź CZERWIEC 2014 - 2 - Wojewódzkie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9 S6

Bardziej szczegółowo

32 349 91 48 apteka@zsm.com.pl Halina Wilkocka 664 782 719 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11 8 Szpital Specjalistyczny

32 349 91 48 apteka@zsm.com.pl Halina Wilkocka 664 782 719 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11 8 Szpital Specjalistyczny Lp. Adres szpitala telefon Telefon w dni Adres e mail Kierownik Apteki wolne 1 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 32 267 71 14 32 293 60 67 apteka.bedzin@pzzoz.bedzin.pl Anna Galińska Bąk Będzin, ul. Małachowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Kozy 3,4 12,1 28,9 50,3 71,8

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Czernichów 13,3 24,4 38,9 62,2

Bardziej szczegółowo

W związku z tym podjęte zostały poniższe działania:

W związku z tym podjęte zostały poniższe działania: Komunikat nr 31/2014 dla świadczeniobiorców w związku z rozwiązaniem umowy EuroMedic Medical Center w zakresach: kardiologia, kardiochirurgia, chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa, ortopedia i traumatologia,

Bardziej szczegółowo

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POWIAT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ Z RADCĄ PRAWNYM LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DNI I GODZINY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH W DANYM PUNKCIE Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r.

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r. OGÓŁEM 60 i więcej z liczby ogółem - bezrobotni* z tego w wieku 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Powiat będziński: 7 468 788 1 978 1 856 1 440 1 012 394 4 327 Będzin 3 163 294 827 822 617 432 171 1 819 Bobrowniki 493

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 5

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 5 Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet: V Środowisko Działanie/Poddziałanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014 Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia Tomasz PękalskiP Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zostało bardzo dokładnie przemyślane,

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ 1. Indywidualna Praktyka Lekarska - Leszek Tarski Badania współfinansowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga:

Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XVI/164/2016 RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/314/2012 Rady

Bardziej szczegółowo

Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna

Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna Załącznik nr 2 Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna 0010 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (wybrane dane) STACJONARNA Katowice,

Bardziej szczegółowo

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka Śląska Katowice Katowice 60 449 2 Miejska i Powiatowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639 UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI Kod Opis 0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI 0030 PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum im. Jana Pawła II Bestwina Bestwina śląskie 2 Gimnazjum nr 1 im. J. Dormana Będzin Będzin śląskie 3 Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza Będzin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 marca 2000 r. Opracowano na podstawie:. Dz.U. 2000 r. Nr 30, poz. 379 w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 4601 UCHWAŁA NR XXVIII/205/2012 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 30 października 2012 r.

Wrocław, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 4601 UCHWAŁA NR XXVIII/205/2012 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 30 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 4601 UCHWAŁA NR XXVIII/205/2012 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,

Bardziej szczegółowo

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POWIAT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ Z RADCĄ PRAWNYM LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DNI I GODZINY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH W DANYM PUNKCIE Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA 5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 261 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej, zakładach opieki hospicyjno-paliatywnej,

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK)

DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK) ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK) Katowice, grudzień 2012 Dyrektor: Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r.

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. w sprawie przyjęcia Raportu lecznictwo stacjonarne w Województwie Świętokrzyskim w 2007 roku Na podstawie art.14 ust.1

Bardziej szczegółowo