Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej"

Transkrypt

1 ZDROWOTNEJ

2 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Zastępca Dyrektora: Jolanta Pietrzak-Wolny Opracowanie autorskie: Mariola Rejdak Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Tablice statystyczne przygotowali pracownicy Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej Beata Idkowiak-Krawczyk Rafał Fularski Redakcja: Beata Idkowiak-Krawczyk Przy publikowaniu danych Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej prosimy o podanie źródła

3 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 213 WYKAZ ŁÓŻEK I MIEJSC WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW JEDNOSTEK OPIEKI ZDROWOTNEJ I ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH SZPITALE OGÓLNE, PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ, PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE DŁUGOTERMINOWEJ STACJONARNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (STAN W DNIU 31. XII. 213) Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej zmieniono definicję szpitala : Szpital - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Świadczenia szpitalne wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin. Do liczby szpitalnych wliczono łóżka na oddziałach neonatologicznych oraz inkubatory. W opracowaniu dokonując grupowania podmiotów działalności leczniczej zastosowano jako kryterium podziału system kodów z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 212 r. w sprawie systemu resortowych kodów indentyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U z 212 r., poz. 594), stan prawny na dzień 31 XII 213 r.

4 WYBRANE DANE O STACJONARNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM Wyszczególnienie ŚLĄSKIE Szpitale ogólne szpitali a 168 a w szpitalach ogólnych łóżka na 1 ludności 54,6 56,1 55,4 56, 56, Chorzy leczeni leczeni na 1 ludności 1911,9 1969,4 1946, 223,7 23,9 Średnie wykorzystanie w dniach 247,6 24,7 239, 233, 233,3 w % 67,8 66, 65,5 63,8 63,9 Średnia długość chorego 7,1 6,9 6,8 6,5 6,4 leczonych na 1 łóżko 34,8 35, 34,9 35,8 36,4 Wskaźnik śmiertelności 2,5 2,4 2,5 2,3 2,2 y pielęgnacyjno opiekuńcze, opiekuńczo lecznicze, hospicja, oddziały medycyny paliatywnej podmiotów/przedsiębiorstw / miejsc / łóżka na 1 ludności 7,4 8,1 8,6 8,6 9,3 Chorzy leczeni leczeni na 1 ludności 14,6 18,6 18,8 22,2 24,8 Średnia długość chorego 153,8 164,3 151,8 13,1 124,7 Wyszczególnienie

5 ŚLĄSKIE y wykonujące działalność w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej podmiotów/przedsiębiorstw Łóżka w zakładach psychiatrycznych łóżka na 1 ludności 6,5 6,3 6,3 6,3 6,2 Chorzy leczeni leczeni na 1 ludności 58,5 56,3 59,1 55,4 54,8 Średnie wykorzystanie w dniach 332,1 341,1 338,2 331,2 332,7 w % 91, 93,5 92,6 91, 91,1 Średnia długość chorego 37,5 38, 36,2 37,9 37,8 leczonych na 1 łóżko 8,9 9, 9,3 8,7 8,8 a od 212 r. zmiana definicji szpitala do sumy liczby szpitali wliczono wszystkie jednostki prowadzące działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne 3

6 WYBRANE DANE O STACJONARNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLASKIM... 2 PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE STACJONARNEJ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJ. ŚLĄSKIM... 6 A. y/oddziały Pielęgnacyjno - Opiekuńcze... 6 B. y/ oddziały opiekuńczo lecznicze C. Hospicja D. Oddziały medycyny paliatywnej PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ W WOJ.ŚLĄSKIM A. Szpitale psychiatryczne B. Ośrodki lecznictwa odwykowego... 3 C. Ośrodki rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych SZPITALE OGÓLNE- wg podmiotów ch A. Samorząd gminy miejskiej na prawach powiatu B. Samorząd powiatu C. Samorząd gminy D. Samorząd województwa E. Minister właściwy ds. zdrowia, inny minister F. Publiczna uczelnia medyczna G. Niepubliczne Materiały opracowano na podstawie rocznych sprawozdań statystycznych na formularzach: MZ-29 sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego MZ-29 a sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą udzielającego stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej MZ-3 sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą udzielającego stacjonarnych świadczeń zdrowotnych z wyłączeniem szpitali ogólnych oraz Rejestru ów Leczniczych. 5

7 PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE STACJONARNEJ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31.XII.213 r. Lp. podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne A. y/oddziały Pielęgnacyjno - Opiekuńcze 1. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej ul. Wyzwolenia 18, 43-3 Bielsko-Biała Regon: Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Wyzwolenia Bielsko Biała tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Galen - Ortopedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jerzego, Bieruń Regon: opiekuńczo - leczniczy ul. Jerzego Bieruń Tel pielęgnacyjno - opiekuńczy BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO Spółka komandytowoakcyjna ul. Albatrosów 2, Kraków Ośrodek Opieki Długoterminowej ASTO ul. Główna Chorzów Tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Regon: Razem 112 6

8 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 4. Pielęgnacyjno-Opiekuńczy AMICUS - Pielęgniarki Pawlik Spółka Partnerska ul. Szpitalna Chorzów Regon: Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Spółka Partnerska ul. Szpitalna Chorzów tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem 6 5. Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14, -561 Warszawa Regon: Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Dom PCK Pl. Piastowski Chorzów tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem 4 6. Powiatowy Zespół ów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin Regon: pielęgnacyjno-opiekuńczy ul. Szpitalna Czeladź tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem 3 7. Joanna Biłejczuk ul. Szopena 7, Góra Siewierska Regon: Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno- Opiekuńczy ul. Szopena Góra Siewierska tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem 27 7

9 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju Al. Jana Pawła II 7, Jastrzębie-Zdrój Regon: Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Ignacego Krasickiego 21, Jastrzębie Zdrój tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno- Opiekuńczy ul. Zawiszy Czarnego Jaworzno eostrada.pl Regon: Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaworznie ul. Zawiszy Czarnego Jaworzno tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem EPIONE" Katarzyna Wrześniewska, Narcyz Wrześniewski Spółka Jawna ul. Piotrowicka 68, Katowice Regon: ZOZ "EPIONE" ZOD Szopienicka ul. Szopienicka 59, Katowice tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Niepubliczny Pielęgnacyjno- Opiekuńczy "KAROLINKA" Sp. z o. o. ul. Barlickiego Katowice Regon: Niepubliczny Pielęgnacyjno- Opiekuńczy "KAROLINKA" Sp. z o. o. ul. Barlickiego Katowice tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem 17 8

10 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 12. Szpital Miejski Murcki w Katowicach ul. Sokołowskiego Katowice Regon: Zespół Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji ul. Sokołowskiego Katowice tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem " Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Nadzieja" Diana Nabrdalik i Tomasz Łopusiewicz Spółka Jawna ul. Parkowa 1A Knurów Regon: " Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nadzieja" ul. Parkowa 1A Knurów Tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Krzanowicach ul. Szpitalna Krzanowice Regon: Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Krzanowicach ul. Szpitalna Krzanowice tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Rehabilitacyjny im. św. Ojca Pio - spółka cywilna ul. Sikorskiego Łaziska Górne Regon: Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Rehabilitacyjny im. św. Ojca Pio ul. Sikorskiego Łaziska Górne tel pielęgnacyjno opiekuńczy Razem 2 9

11 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 16. Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Staszica Łaziska Górne Regon: Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Staszica Łaziska Górne tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem "Centrum Dializa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jabłoniowa 27, 41-2 Sosnowiec Regon: CENTRUM DIALIZA - Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Antesa Pszczyna tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Niepubliczny Opieki Zdrowotnej "SANUS" - S.C. Marek Waroński, Kordian Waroński, Wiesław Kiszka ul. Orkana Radlin Regon: Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "SANUS" ul. Orkana Radlin Tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Ośrodek Pielęgniarstwa Pomoc w Zdrowiu i w Chorobie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 1 Maja 288, Ruda Śląska Regon: NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa Pomoc w Zdrowiu i w Chorobie sp. z o.o. stacjonarne, całodobowe, domowe świadczenia zdrowotne ul. 1 Maja 288, Ruda Śląska Tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem 88 1

12 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 2. Samodzielny Publiczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ul. Szpitalna Siemianowice Śląskie Regon: Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ul. Szpitalna Siemianowice Śląskie tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Centrum Profilaktyki, Leczenia i Opieki "Medico" Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. ul. Odrodzenia Sosnowiec Regon: Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Medico" ul. Odrodzenia Sosnowiec tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Śląskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. Ul. Armii Ludowej 1 Wodzisław Śląski Regon: Śląskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. Stacjonarna Opieka Medyczna ul. Armii Ludowej 1 Wodzisław Śląski Tel pielęgnacyjno - opiekuńczy Razem Stowarzyszenie Pielęgniarsko- Opiekuńcze "Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie" ul. Szkolna 3, Poczesna Regon: Niepubliczny Pielęgniarsko- Opiekuńczy "Z Ufnością w III- Tysiąclecie" ul. Michałowskiego Częstochowa tel pielęgnacyjno opiekuńczy dla dzieci Razem 25 11

13 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 24. BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO Spółka komandytowoakcyjna ul. Albatrosów 2, Kraków Ośrodek Opieki Długoterminowej ASTO ul. Główna Chorzów Tel pielęgnacyjno opiekuńczy dla dzieci Regon: Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Kamieniec - Zbrosławice ul. Polna Kamieniec Regon: Psychiatrii Dziecięcej ul. Stefana Batorego Zbrosławice tel pielęgnacyjno - opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci Razem 4 B. y/ oddziały opiekuńczo lecznicze 26. Caritas Archidiecezji Sosnowieckiej ul. J. Korczaka Sosnowiec Regon: Opiekuńczo Leczniczy przy Domu św. Józefa CARITAS Diecezji Sosnowieckiej ul. Stawowa Będzin Tel Opiekuńczo - leczniczy Razem 26 12

14 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 27. Kongregacja Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza ul. Ks. Dz. W. Bochenka 3, 55-1 Trzebnica Regon: Opiekuńczo - Leczniczy ul. Krakowska Bytom tel Opiekuńczo - leczniczy Razem Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu ul. Stefana Żeromskiego 7, Bytom Leczniczo-Opiekuńczy ul. Legionów Bytom tel Opiekuńczo - leczniczy Regon: Razem Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusa-Region Polska ul. Piekarska Bytom Regon: Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa ul. Piekarska Bytom Tel./ fax Opiekuńczo - leczniczy Razem 6 3. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza ul. Okrzei 27, Mikołów Regon: Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza ul. Górny Rynek Cieszyn tel Opiekuńczo leczniczy Razem

15 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 31. "Medica" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krzywa 3, Skoczów Regon: Niepubliczny Opieki Zdrowotnej "Medica" - Opiekuńczo - Leczniczy Ul. Mickiewicza Cieszyn tel Opiekuńczo - leczniczy Razem Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie ul. Katowicka Cieszyn Regon: Centrum Medyczne Sióstr Elżbietanek ul. Katowicka Cieszyn Opiekuńczo - leczniczy Razem Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie ul. Bialska 14/ Częstochowa Regon: Zespół Opieki Paliatywnej i Opiekuńczej ul. PCK 7, 42-2 Częstochowa Opiekuńczo- leczniczy Razem Miejski Szpital Zespolony ul. Mirowska 15, 42-2 Częstochowa Opiekuńczo-Leczniczy ul. Bony 1/ Częstochowa Opiekuńczo - leczniczy Regon: Razem 6 14

16 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 35. Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Centrum Opieki i Rehabilitacji "Zdrowie" S.C. ul. Łukasińskiego 42/48, 42-2 Częstochowa Regon: Zespół Opieki i Rehabilitacji "Zdrowie" ul. Łukasińskiego 42/48, 42-2 Częstochowa tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi "Honoratki" ul. Klasztorna 19, 42-2 Częstochowa Regon: Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi "Honoratek" ul. Ogrodowa Częstochowa tel , Opiekuńczo- leczniczy Razem Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza ul. Szpitalna 13 Dąbrowa Górnicza Regon: 3177 Świadczeń Dziennych ul. Szpitalna 13 Dąbrowa Górnicza 41-3 tel Opiekuńczo- leczniczy Razem VITO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Radiowa Gliwice Regon: NZOZ ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY ul. Kozielska Gliwice Tel Opiekuńczo -leczniczy Razem 58 15

17 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 39. Ośrodek pod wezwaniem św.józefa w Gliwicach ul. Zygmunta Starego Gliwice Regon: opiekuńczo leczniczy ul. Zygmunta Starego Gliwice Tel opiekuńczo leczniczy ul Klasztorna Gliwice- Łabędy Tel Opiekuńczo -leczniczy Opiekuńczo -leczniczy Razem 4 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju Al. Jana Pawła II 7, Jastrzębie-Zdrój y Opieki Długoterminowej ul. Krasickiego Jastrzębie Zdrój tel Opiekuńczo -leczniczy Regon: Razem Stowarzyszenie Hospicjum Homo- Homini im. Św. Brata Alberta ul. Górnicza Jaworzno Regon: Opiekuńczo Leczniczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie ul. Górnicza Jaworzno tel Opiekuńczo-leczniczy Razem 3 16

18 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 42. "EPIONE" Katarzyna Wrześniewska, Narcyz Wrześniewski Spółka Jawna Ul. Piotrowicka Katowice ZOZ "EPIONE" ZOD Szopienicka ul. Szopienicka Katowice tel Opiekuńczo-leczniczy Regon: Razem Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi ul. Leopolda 1-3, 4-21 Katowice Regon: Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi ul. Gliwicka Katowice tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach ul. Ludomira Różyckiego 14d, Katowice Regon: Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł Jana Pawła II - świadczenia stacjonarne ul. Różyckiego 14d Katowice tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Caritas Archidiecezji Katowickiej ulica Wita Stwosza 11, 4-42 Katowice Regon: Caritas Archidiecezji Katowickiej - Dom Świętego Józefa NZOZ Opiekuńczo-Leczniczy ul. Ks. Czempiela Katowice tel Opiekuńczo-leczniczy Razem 35 17

19 podmiotu 46. "Szpital św. Józefa" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Stefana Okrzei 27, Mikołów Regon: Opiekuńczo-Leczniczy Św. Józefa ul. Stefana Okrzei 27, Mikołów tel /komórki Opiekuńczo-leczniczy resortowy Stacjonarne Razem 88 Miejsca Dzienne 47. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza ul. Okrzei 27, Mikołów Regon: Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Piekarach ul. Ks. J. Ficka Piekary Śląskie Opiekuńczo-leczniczy Razem Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku ul. Energetyków Rybnik Opiekuńczo Leczniczy ul. Energetyków Rybnik Tel Opiekuńczo-leczniczy Regon: Razem Samodzielny Publiczny Opiekuńczo - Leczniczy w Rajczy ul. Ujsolska 35, Rajcza Regon: Samodzielny Publiczny Opiekuńczo - Leczniczy w Rajczy ul. Ujsolska Rajcza tel Opiekuńczo-leczniczy Razem

20 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 5. Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, Sosnowiec Regon: Opiekuńczo- Leczniczy ul. Szpitalna Sosnowiec tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o. ul. Chorzowska 38, Świętochłowice Regon: Zespół Świadczeń Pielęgnacyjno- Opiekuńczych ul. Szpitalna Świętochłowice tel Opiekuńczo-leczniczy Razem Halina Kwiecień ul. Parkowa 14, Szczekociny Regon: Opiekuńczo-Leczniczy "VERA" Rokitno 134, Szczekociny tel Opiekuńczo - leczniczy Razem Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie ul. Bytomska 22, Tarnowskie Góry Regon: Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo- Lecznicze ul. Dubiela Zabrze Tel Opiekuńczo-leczniczy Razem 68 19

21 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 54. Szpital Miejski w Zabrzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zamkowa Zabrze Regon : Niepubliczny Opieki Zdrowotnej Opiekuńczo- Leczniczy ul. Janika Zabrze Tel Opiekuńczo- leczniczy Regon: Razem Agnieszka Pękalska ul. Olsztyńska 37, Zaborze Regon: Opiekuńczo-Leczniczy "Złota Jesień" ul. Olsztyńska Żarki Zaborze Tel Opiekuńczo- leczniczy Razem Zespół ów Opieki Zdrowotnej w Żywcu ul Sienkiewicza Żywiec Regon: Zespół ów Opieki Zdrowotnej w Żywcu - Opiekuńczo- Leczniczy ul. Żwirowa Żywiec tel Opiekuńczo- leczniczy Razem Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Siedzibą Władz Generalnych w Warszawie ul. Żytnia 3/9, 1-14 Wola Regon: Leczniczo-Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ul. św. Barbary 9/ Częstochowa Tel opiekuńczoleczniczy dla dzieci i młodzieży Razem 6 2

22 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 58. Prowincja Polska Zgromadzenia Córek Bożej Miłości "Instytut Marii" ul. Pędzichów 16, Kraków Regon: Leczniczo-Opiekuńczy dla Dzieci "BETLEJEM" ul. Pszczyńska Jastrzębie Zdrój tel opiekuńczoleczniczy dla dzieci i młodzieży Razem Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski ul. Katowicka 77, 41-5 Chorzów Regon: Specjalny Ośrodek Edukacyjno- Leczniczo-Rehabiliatacyjny dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących Polskiego Związku Niewidomych w Rudołtowicach ul. Zawadzkiego Rudołtowice tel opiekuńczoleczniczy dla dzieci i młodzieży Razem Fundacja Św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie ul. Katowicka Cieszyn Regon: Centrum Medyczne Sióstr Elżbietanek ul. Katowicka Cieszyn opiekuńczoleczniczy psychiatryczny Razem Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach ul. Zamkowa 8, Gorzyce Regon: Psychiatryczny Opiekuńczo- Leczniczy ul. Zamkowa Gorzyce tel w 29 opiekuńczoleczniczy psychiatryczny Razem

23 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 62. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana ul. Grunwaldzka Lubliniec Regon: Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny ul. Grunwaldzka Lubliniec tel w 116 opiekuńczoleczniczy psychiatryczny Razem PZOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Graniczna Międzybrodzie Bialskie Regon: Psychiatryczny Opiekuńczo- Leczniczy ul. Graniczna Międzybrodzie Bialskie tel opiekuńczoleczniczy psychiatryczny Razem Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33, Rybnik Regon: Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny ul. Gliwicka Rybnik tel opiekuńczoleczniczy psychiatryczny Razem 228 C. Hospicja 65. Społeczne Towarzystwo "Hospicjum Cordis" ul. Teofila Ociepki 2, Katowice Regon: Gościna Serca Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Stacjonarny Zespół Opieki Hospicyjnej przy Społecznym Towarzystwie Hospicjum Cordis ul. Teofila Ociepki 2, Katowice tel Hospicjum stacjonarne Razem 38 22

24 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne D. Oddziały medycyny paliatywnej 66. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku- Białej ul. Wyzwolenia 18, 43-3 Bielsko-Biała Regon: Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Emilii Plater Bielsko Biała tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie ul. Szpitalna Chorzów Regon: Opieka Paliatywna Stacjonarna ul. Szpitalna Chorzów tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej ul. Krakowska 45a Częstochowa Regon: Oddział Opieki Paliatywnej ul. Krakowska 45a Częstochowa Oddział medycyny paliatywnej Razem Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bielska 14/ Częstochowa Regon : Zespół Opieki Paliatywnej i Opiekuńczej ul. Polskiego Czerwonego Krzyża Częstochowa Oddział medycyny paliatywnej Razem 23 23

25 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 7. Powiatowy Zespół ów Opieki Zdrowotnej ul. S. Małachowskiego 42-5 Będzin pielęgnacyjno-opiekuńczy ul. Szpitalna Czeladź tel Oddział medycyny paliatywnej Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach ul. Daszyńskiego Gliwice Regon: NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego - całodobowa pozaszpitalna opieka paliatywna ul. Daszyńskiego Gliwice tel Oddział medycyny paliatywnej Razem 24 72, Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach ul. Ludomira Różyckiego 14d, Katowice Regon: Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł Jana Pawła II - świadczenia stacjonarne ul. Różyckiego 14 D Katowice tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Stowarzyszenie Hospicjum Homo- Homini im. Św. Brata Alberta ul. Górnicza Jaworzno Regon: Jaworznickie Hospicjum Homo- Homini ul. Górnicza Jaworzno Tel Oddział medycyny paliatywnej Razem 18 24

26 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 74. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. Jana Pawła II" ul. Promienna Żory Regon: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. Jana Pawła II" Oddział Opieki Paliatywnej ul. Promienna Żory Oddział medycyny paliatywnej Razem Szpital Powiatowy w Zawierciu ul. Miodowa 14, 42-4 Zawiercie Regon: Opieka Paliatywna ul. Miodowa 14, 42-4 Zawiercie Tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Szpital Chorób Płuc w Orzeszu ul. Gliwicka 2, Orzesze Regon: Zespół Usług Opieki Paliatywnej i Rehabilitacyjnej w Orzeszu ul. Gliwicka 2, Orzesze Tel Oddział medycyny paliatywnej Razem Samodzielny Publiczny Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach Bystrej ul. Żywiecka 19, Wilkowice Regon: Medycyny Paliatywnej ul. Żywiecka 19, Wilkowice Tel , 28, 29 Oddział medycyny paliatywnej Razem 1 25

27 podmiotu /komórki resortowy Stacjonarne Miejsca Dzienne 78. Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie ul. Bytomska 22, Tarnowskie Góry Regon: Kamiliańskie Centrum Medycyny Paliatywnej ul. Bytomska 22, Tarnowskie Góry Tel Oddział medycyny paliatywnej Razem 2 26

28 PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM stan w dniu 31.XII.212 r. Lp zakładu szpitala i adres resort. Oddziału rzeczyw. Miejsc - dzienne A. Szpitale psychiatryczne 1. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Olszówka Bielsko Biała tel wew REGON: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Olszówka Bielsko Biała tel wew. 111 Oddział psychiatryczny ogólny Oddział rehabilitacji psychiatrycznej Oddział rehabilitacji dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych Razem 87 Oddział terapii uzależnienia od alkoholu Oddział psychiatryczny ogólny 47 4 Oddział psychiatryczny ogólny SP ZOZ Centrum Psychiatrii w Katowicach ul. Janusza Korczaka Katowice Tel REGON: Centrum Psychiatrii ul. Korczaka Katowice tel Oddział psychiatryczny ogólny 47 5 Oddział psychiatryczny ogólny 47 5 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu Oddział dzienny psychiatryczny Oddział dzienny psychiatryczny 27 2 Oddział dzienny terapii uzależnień od alkoholu Razem

29 Lp zakładu szpitala i adres resort. Oddziału rzeczyw. Miejsc - dzienne Oddział psychiatryczny Oddział hematologiczny 47 6 Oddział psychiatryczny Oddział psychiatryczny Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka Lubliniec Tel , REGON: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka Lubliniec tel Oddział psychiatryczny Oddział psychiatryczny Oddział psychiatryczny dla dzieci Oddział rehabilitacji psychiatrycznej Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu Oddział psychiatrii sądowej Oddział neurologiczny Razem PZOL Sp. z o.o Międzybrodzie Bialskie ul. Graniczna 7 tel REGON: PZOL-Szpital ul. Graniczna Międzybrodzie Bialskie tel Oddział psychiatryczny ogólny Razem 32 28

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2010 Katowice 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki

Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Wykaz placówek w województwie śląskim świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki Katowice, luty 2010 1 S t r o n

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek BYTOM 200 Spis treści: I. Pomoc psychologiczno pedagogiczna II. Pomoc społeczna, interwencje III. Pomoc

Bardziej szczegółowo

BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R.

BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R. BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R. - wykaz porad, konsultacji i świadczeń medycznych zaproponowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty lecznicze z terenu województwa

Bardziej szczegółowo

BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R.

BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R. BIAŁA SOBOTA 20 WRZEŚNIA 2014 R. - wykaz porad, konsultacji i świadczeń medycznych zaproponowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty lecznicze z terenu województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia Załączniki do rozporządzenia z dnia. (Dz.U. Nr.., poz ) Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Styczeń 2011 Hospicja i zespoły opieki paliatywnej w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna Terapia. Adres jednostki

SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna Terapia. Adres jednostki 8 Lista jednostek w których mogą odbywać specjalizacje lekarze i lekarze dentyści na terenie województwa świętokrzyskiego wg. stanu na dzień 09 lipca 0 r. SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012 (wybrane dane) Śląski Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM. Nysa 2012 r.

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM. Nysa 2012 r. PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM Nysa 0 r. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Nysie 48 300 Nysa, ul. Moniuszki 9 0 tel. 77 408 50 00 fax. 77 408 50 70 e-mail: starostwo@powiat.nysa.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM Nysa 0 r. Wydawca: Starostwo Powiatowe 48 300 Nysa, ul. Moniuszki 9 0 tel. 77 408 50 00 fax. 77 408 50 70 e mail: starostwo@powiat.nysa.pl http://www.powiat.nysa.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013 (wybrane dane) KATOWICE 2014 Śląski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r.

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Mapa zasobów usług zdrowotnych

Mapa zasobów usług zdrowotnych Mapa zasobów usług zdrowotnych gmin powiatu wołomińskiego: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka Wołomin, Kraków, 2013 r. Strona 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r.

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH NA DZIEŃ 1.04.2014r

LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH NA DZIEŃ 1.04.2014r LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH NA DZIEŃ 1.04.2014r UMÓWIENIE USŁUG MEDYCZNYCH WYŁĄCZNIE POPRZEZ KONTAKT Z INFOLINIĄ MEDYCZNĄ PZU POMOC 801 405 905 1 Będzin Centrum Medyczne BetaMed ul. Siemońska 11 2 Będzin

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

7. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 58-200 DZIERŻONIOW Słowiańska 3 rejestracja: (074)832 34 12

7. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 58-200 DZIERŻONIOW Słowiańska 3 rejestracja: (074)832 34 12 ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM i OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM realizowane wg kontraktów z Dolnośląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013 1. Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej

Bardziej szczegółowo

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Czerwiec 2013 Hospicja i zespoły opieki paliatywnej w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Wydział Ochrony Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wrzesień, 2012

Bardziej szczegółowo

ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin

ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin Program naprawczy Szpitala im. św. Faustyny Kowalskiej w Łęczycy Opracowano w: Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o. o. ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin Szczecin, lipiec 2012 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA "ANTIDOTUM PLUS" - OWU zatwierdzone uchwałą nr 80/2012 Zarządu ubezpieczyciela z dnia 14-08-2012r. Kod pocztowy 87-700

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA ANTIDOTUM PLUS - OWU zatwierdzone uchwałą nr 80/2012 Zarządu ubezpieczyciela z dnia 14-08-2012r. Kod pocztowy 87-700 Warszawa, 01.02.2013 r. LISTA PLACÓWEK, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ ŚWIADCZENIE MEDYCZNE - Placówki Partnera Medycznego InterRisk S.A. Vienna Insurance Group - LUX MED Sp. z o. o. oraz placówki współpracujące

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 1. OPIEKA AMBULATORYJNA

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 1, 32-050 Skawina tel.: 12 277 01 00 e-mail: urzad@um.skawina.net www.gminaskawina.pl www.facebook.com/gminaskawina Sekretariat

Bardziej szczegółowo