Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie"

Transkrypt

1 Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie dolnośląskim Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wrocław

2 Przekazujemy Państwu II wydanie Informatora o dostępnych formach opieki zdrowotnej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem uzależnień na terenie województwa stanowi odrębne opracowanie. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi ma na celu ułatwienie znalezienia Instytucji, która może udzielić wsparcia, pomocy w sytuacji wystąpienia kryzysu. Opracowanie jest podzielone na cztery części: I. Zadania Instytucji związanych pomocą osobom z doświadczeniem choroby psychicznej i bliskim, II. Dane Instytucji z podziałem na powiaty i miasta III. Telefony zaufania, IV. Akty prawne regulujące organizację ochrony zdrowia psychicznego. W związku z tym, że informacje o instytucjach ulegają zmianom, zachęcam Państwa do ich przekazywania na adres: Informator jest aktualizowany. W opracowaniu II wydania Informatora duży wkład pracy włożyły studentki Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej we Wrocławiu; Panie: Eliza Chojwa, Karolina Filusz, Milena Jeziorna pod kierunkiem Pani Katarzyny Stefańskiej za co składam serdeczne podziękowanie. Jestem przekonany, że zawarte w nim informacje adresy, kontakty będą przydatne w pomocy zarówno osobom z doświadczeniem choroby psychicznej jak również rodzinom i bliskim szukającym tej pomocy. Jarosław Maroszek Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Uwaga! Informator dla bliskich z autyzmem na str.: pdf 2

3 Spis treści I. Zadania Instytucji związanych pomocą osobom z doświadczeniem choroby psychicznej i bliskim 4 II. Dane Instytucji z podziałem na powiaty i miasta... 7 Powiat bolesławiecki... 7 Powiat dzierżoniowski Powiat głogowski Powiat górowski Powiat jaworski Powiat jeleniogórski Powiat kamiennogórski Powiat kłodzki Powiat legnicki Powiat lubański Powiat lubiński Powiat lwówecki Powiat milicki Powiat oleśnicki Powiat oławski Powiat polkowicki Powiat strzeliński Powiat średzki Powiat świdnicki Powiat trzebnicki Powiat wałbrzyski Powiat wołowski Powiat ząbkowicki Powiat zgorzelecki Powiat złotoryjski WROCŁAW WAŁBRZYCH JELENIA GÓRA LEGNICA III. Telefony zaufania* IV. Akty prawne regulujące organizację ochrony zdrowia psychicznego

4 I. Zadania Instytucji związanych pomocą osobom z doświadczeniem choroby psychicznej i bliskim Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne: Kłopoty wychowawcze Diagnoza problemów w szkole Terapia niedostosowania społecznego Badania psychologiczno pedagogiczne na potrzeby edukacyjne, twórcze, odchyleń i zaburzeń rozwojowych Szkolenia nauczycieli i rodziców Indywidualne porady odnośnie postępowania i pracy z dzieckiem Zespoły Leczenia Środowiskowego: Indywidualna terapia osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi Współpraca z rodzina i środowiskiem pacjenta Dążenie do poprawy ciągłości leczenia i jego efektów Opieka odbywa się w domu pacjenta, dotyczy tylko osób, które nie wymagają leczenia szpitalnego Ośrodki pomocy Społecznej: Pomoc społeczna w zakresie przyznawania i wypłacania przewidywanych ustawą świadczeń Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie świadczeń pomocy społecznej Rozwijanie nowych form pomocy społecznej Świadczenia rodzinne Wypłacanie zaliczek alimentacyjnych i mieszkaniowych Środowiskowe domy samopomocy: Zapewnianie uczestnikom dziennego pobytu i opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych udzielanie opieki pielęgniarsko medycznej, zapewnianie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi, umożliwianie udziału w rehabilitacji, terapii zajęciowej, logoterapii i psychoterapii, rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników, 4

5 działanie służące integracji uczestników Domu ze społeczeństwem, dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu, prowadzenie specjalistycznej pracy socjalnej i terapeutycznej rozwijającej samodzielność osób oraz wzmacnianie ich integracji ze środowiskiem, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, psychiatrycznego, socjalnego Domy Pomocy Społecznej: Świadczenia bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne Przeznaczone dla osób, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, lecz z uwagi na podeszły wiek, schorzenia, warunki r0dzinne, mieszkaniowe, materialne oraz sytuację życiową wymagają stałej opieki Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie: Opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej Tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu Powiatowe Urzędy Pracy: Świadczenie usług poradnictwa zawodowego Zajęcia klubu pracy Inicjowanie, organizacja i finansowanie szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób Inicjowanie i dofinansowywanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy Realizowanie projektów lokalnych Przyznawanie i wypłacanie zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia Centrum Integracji Społecznej: Reintegrację zawodową, czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy Umożliwienie zatrudnienia wspieranego, czyli udzielanie wsparcia o charakterze doradczym i finansowym uczestnikom CIS w utrzymaniu aktywności zawodowej umożliwiającej podjęcie zatrudnienia, prac społecznie użytecznych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i 5

6 instytucjach rynku pracy, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub podjęcie działalności gospodarczej Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, z wykorzystaniem zasobów informacji w formie drukowanej, audiowizualnej oraz innych nowoczesnych technik przekazu opartych na technologii komputerowej, Udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia z wykorzystaniem metod psychologicznych zwłaszcza badających zainteresowania i uzdolnienia zawodowe, Organizowanie i prowadzenie grupowych zajęć umożliwiających udzielanie porad zawodowych dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, Udzielanie informacji i doradztwa pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych, Wspomaganie powiatowych urzędów pracy poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług bezrobotnym i poszukującym pracy w zakresie planowania kariery zawodowe, Gromadzenie, aktualizowanie, opracowywanie i upowszechnianie informacji zawodowej o zasięgu regionalnym, Organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie województwa i wspieranie klubów pracy. 6

7 II. Dane Instytucji z podziałem na powiaty i miasta Powiat bolesławiecki Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych / ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Adres placówki Ul. Aleja Tysiąclecia Bolesławiec Oddziały stacjonarne, dzienne, poradnie organiczne zaburzenia psychiczne zaburzenia zachowania diagnoza i terapia Kontakt Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu Adres placówki Ul. Cicha Nowogrodziec Oddział stacjonarny organiczne zaburzenia psychiczne zaburzenia zachowania diagnoza i terapia Kontakt Zakład Opiekuńczo Leczniczy Zakład Opieki Paliatywno Hospicyjnej Zespół Opieki Zdrowotnej Adres placówki Ul. Jeleniogórska Bolesławiec organiczne zaburzenia psychiczne zaburzenia zachowania diagnoza i terapia Kontakt Warsztat Terapii Zajęciowej Adres placówki Ul. Grunwaldzka Bolesławiec Zajęcia i terapie: estetoterapia, muzykopterapia Kontakt

8 Poradnie psychologiczno pedagogiczne Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Adres placówki Ul. Tyrankiewiczów Bolesławiec Kontakt Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Ośrodki Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul. Lubańska Osiecznica Kontakt Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul Asnyka Nowogrodziec Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul. Szkolna Gromadka Kontakt , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Warta Bolesławiecka nr Raciborowice Kontakt Adres placówki Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kasztanowa 1a, Kruszyn Bolesławiec 8

9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Cicha Bolesławiec Kontakt Środowiskowe Domy Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy Adres placówki al. Tysiąclecia Bolesławiec Kontakt II Środowiskowy Dom Samopomocy Adres placówki ul. Parkowa Bolesławiec Kontakt Domy Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu Adres placówki ul. Asnyka Nowogrodziec Kontakt Dom Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Piastów Bolesławiec Kontakt Adres placówki Kontakt Dom Dziennego Pobytu Senior ul. Staroszkolna 6c Bolesławiec Fundacje i Stowarzyszenia Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Adres placówki Ul. Parkowa Bolesławiec działanie na rzecz osób niepełnosprawnych pomoc rodzinom Kontakt

10 Adres placówki Kontakt Centrum Informacji Rehabilitacji Uzależnień My Razem Ul. Widok 1B Bolesławiec działanie na rzecz zapobiegania uzależnieniom pomoc osobom uzależnionym Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży specjalnej Troski Adres placówki Ul. Grunwaldzka Bolesławiec terapia i warsztaty dla dzieci upośledzonych pomoc rodzinom Kontakt Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Adres placówki Ul. Zwycięstwa Bolesławiec Kontakt Aktywizacja zawodowa Powiatowy Urząd Pracy Adres placówki Ul. Obrońców Helu Bolesławiec Kontakt

11 Powiat dzierżoniowski Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych / ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej NZOZ Sudeckie Centrum Zdrowia w Pieszycach Adres placówki Plac Zamkowy 10, Pieszyce Oddział Dzienny, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. Oferujemy diagnozę i terapię: zaburzeń hiperkinetycznych i ADHD zaburzeń zachowania pod postacią trudności szkolnych i wychowawczych zaburzeń emocjonalnych i lękowych zaburzeń afektywnych/nastroju/ zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną moczenia nocnego i problemów z zanieczyszczaniem schizofrenii, zaburzeń typu schizofrenii i urojeniowych zaburzeń odżywiania w stadium początkowym problemu Kontakt SPZOZ Przychodnia Miejska Adres placówki ul. Królowej Jadwigi 1, Pieszyce poradnia psychiatryczna i leczenie uzależnień świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych Kontakt NZOZ REHA MED Adres placówki Pl. Zamkowy 10, Pieszyce poradnia zdrowia psychicznego i leczenie uzależnień świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży Kontakt

12 EURO MEDICA Poradnia zdrowia psychicznego Adres placówki ul. Wolności Bielawa świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych. leczenie uzależnień. świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu. świadczenia psychologiczne. Kontakt "Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Essere" Adres placówki Piastowska Dzierżoniów Prowadzone działania 1. Leczenie osób uzależnionych od substancji chemicznych oraz osób współuzależnionych. 2. Leczenie osób z zaburzeniami emocjonalnymi. 3. Leczenie osób chorych psychicznie. Kontakt Dzierżoniowskie Centrum Medyczne P.O.Z Poradnia zdrowia psychicznego Adres placówki Piastowska Dzierżoniów opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Kontakt Poradnie psychologiczno pedagogiczne Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego Adres placówki ul. Parkowa Dzierżoniów Kontakt Filia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Adres placówki ul. Wolności Bielawa Kontakt

13 Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Ośrodki Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy Adres placówki ul. Ogrodowa 1, Niemcza Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach Adres placówki Jedności Narodowej Łagiewniki Kontakt gopslagiewniki.pl Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Kościuszki 2, Pieszyce Kontakt Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Złota 8, Dzierżoniów Kontakt Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie Adres placówki ul. 3 Maja Bielawa Kontakt Środowiskowe Domy Samopomocy "Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie" Adres placówki ul. Krasickiego 25, Dzierżoniów Kontakt

14 Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielawie Adres placówki ul. 3 Maja 20, Bielawa Kontakt , Środowiskowy Dom Samopomocy Adres placówki ul. Żeromskiego 2, Bielawa Kontakt Dom dysponuje 125 miejscami dla osób dorosłych przewlekle, somatycznie chorych Domy Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Świerczewskiego 14/16, Niemcza Kontakt Adres placówki Kontakt Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nestor, Bielawa, ul. 3 Maja 20, Fundacje i Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Adres placówki ul. Świdnicka Dzierżoniów Kontakt Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia Adres placówki ul. Piastowska Dzierżoniów Kontakt

15 2. PCPR Dzierżoniów, jednostka zamiejscowa w Bielawie Adres placówki ul. Wolności 22/24, Bielawa Kontakt Aktywizacja zawodowa Powiatowy Urząd Pracy Adres placówki Rynek Dzierżoniów Kontakt Powiatowy Urząd Pracy Filia Adres placówki ul. Wolności Bielawa Kontakt

16 Powiat głogowski Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej Zespół Opieki Zdrowotnej Adres placówki ul. Kościuszki Głogów Oddział Dzienny Psychiatryczny Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych Poradnia Zdrowia Psychicznego Poradnia Leczenia Uzależnień Kontakt Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Głogowskie Centrum Medyczne Adres placówki ul. Skłodowskiej Curie Głogów Poradnia Zdrowia Psychicznego Poradnia Leczenia Uzależnień Kontakt , Adres placówki Kontakt Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miedziowe Centrum Zdrowia ul. Sportowa 1B Głogów Poradnia Zdrowia Psychicznego Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych Adres placówki ul. Sportowa Głogów Kontakt Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim i ze sprzężeniami (od 3 lat do 25 roku życia) oraz Bursa Międzyszkolna przeznaczona dla młodzieży gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych. 16

17 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Adres placówki ul. Królowej Jadwigi Głogów Kontakt Poradnie psychologiczno pedagogiczne Bezzwłoczna, profesjonalna pomoc osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Adres placówki ul. Folwarczna Głogów Kontakt , Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Ośrodki Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Adres placówki ul. Sikorskiego Głogów Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Głogowska Jerzmanowa Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Pęcław Białołęka Kontakt

18 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul. Krzycka Kotla Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Żukowice Kontakt Adres placówki Kontakt Środowiskowe Domy Samopomocy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Słodowa 2b Głogów Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Adres placówki ul. Neptuna Głogów Kontakt Domy Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie Adres placówki ul. Norwida Głogów Kontakt Dom Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Neptuna 22/ Głogów Kontakt

19 Fundacje i Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie Adres placówki Ul. Perseusza Głogów Działanie na rzecz wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i wspieranie ich rodzin Kontakt Klub Abstynenta SKARBNIK Adres placówki Ul. Pl. Mieszka I Głogów Kontakt Propagowanie i promowanie trzeźwego spędzania wolnego czasu, wypoczynku i zabawy bez alkoholu. Udzielanie informacji i pomocy osobom w kwestii leczenia odwykowego Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem DOWNA Dajmy Dzieciom Nadzieję Adres placówki Ul. Herkulesa Głogów Jednoczenie oraz współdziałanie rodzin dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym i Zespołem Downa Kontakt Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Usamodzielniania Dom w Głogowie Adres placówki Ul. Okrężna Głogów Propagowanie idei integracji i usamodzielniania ludzi zdolnych i niezdolnych do samodzielnego życia, a w szczególności upośledzonych umysłowo Kontakt

20 Stowarzyszenie UMIEM Adres placówki Ul. Chopina Głogów Kontakt Profilaktyka i interwencja wobec występujących zagrożeń patologią społeczną Adres placówki Stowarzyszenie Gorące Dłonie i Stowarzyszenie Planeta Wsparcie Ul. Skiorskiego Głogów Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych. Kontakt Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Głogowie Adres placówki ul. Słowiańska Głogów, Kontakt Miejskie Centrum Wspierania Rodziny Adres placówki Ul. Legnicka Głogów Kontakt Aktywizacja zawodowa Powiatowy Urząd Pracy Adres placówki Ul. Piaskowa Głogów Kontakt

21 Powiat górowski Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla dzieci i młodzieży 21

22 PZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych Adres placówki Os. Kazimierza Wielkiego Góra ośrodek rehabilitacji dziennej poradnia logopedyczna Kontakt Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Adres placówki Ul. Janusza Korczaka Wąsosz Placówka realizuje programy dydaktyczne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym nie niepełnosprawnościami sprzężonymi Kontakt Pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. Adres placówki Ul. Hirszfelda Góra całodobowe zabezpieczenie medyczne w sytuacjach kryzysowych świadczenia ambulatoryjnych usług w ramach działalności poradni specjalistycznych Kontakt gora.pl Przychodnia Lekarzy Specjalistów Pharma Medica Adres placówki Ul. Świętosławy Góra świadczenia ambulatoryjnych usług w ramach działalności poradni specjalistycznych Kontakt Centrum Profilaktyki Alkoholowej Adres placówki Ul. Sportowa Góra prowadzenie przeciwdziałań alkoholizmowi prowadzenie spraw z zakresu narkomanii i przemocy w rodzinie Kontakt

23 Poradnie psychologiczno pedagogiczne Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Adres placówki Pl. Bolesława Chrobrego Góra Kontakt Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Ośrodki Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul. Poznańska Góra Kontakt Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul. Krzywa Wąsosz Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul. Głogowska Niechlowo Kontakt Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Jemielno Jemielno Kontakt Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy Adres placówki Ul. Hirszfelda 6 23

24 Góra Kontakt Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Adres placówki Wroniniec Wroniniec Kontakt Fundacje i Stowarzyszenia Stowarzyszenie ISKIERKA Adres placówki Ul. Korczaka Wąsosz Udziela pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom i młodzieży. Realizuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Kontakt Stowarzyszenie niesienia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Adres placówki Ul. Piłsudskiego 58 Ul. Osiedle Kazimierza Wielkiego Góra Ochrona i promocja zdrowia. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Kontakt Powiatowe Stowarzyszenie Abstynentów Rodzina i Trzeźwość Adres placówki Ul. Piastów 27/ Góra Krzewienie idei abstynencji. Edukacja w zakresie kultury życia bez alkoholu Kontakt

25 Stowarzyszenie Aktywni w Jemielnie Adres placówki Jemielno Jemielno Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych Kontakt , , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Adres placówki Ul. Armii Krajowej Góra Kontakt Aktywizacja zawodowa Powiatowy Urząd Pracy Adres placówki ul. Poznańska Góra Kontakt Powiat jaworski Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KORMED Sp. Z o.o. 25

26 Adres placówki Ul. Dmowskiego Jawor Kontakt poradnia zdrowia psychicznego poradnia leczenia uzależnień Przychodnia Rejonowa Adres placówki Ul. Piłsudskiego Jawor Kontakt poradnia zdrowia psychicznego poradnia leczenia uzależnień Adres placówki Ul. Starojaworska Jawor Kontakt Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi rehabilitacja społeczna przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Ośrodek przeznaczony dla osób powyżej 18 r. ż. Warsztaty Terapii Zajęciowej Adres placówki Ul. Paderewskiego Jawor Kontakt Wspieranie osób z niepełnosprawnością umysłową i ich rodzin jawor.pl Poradnie psychologiczno pedagogiczne Adres placówki Ul. Piłsudskiego Jawor Kontakt Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego 26

27 Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Ośrodki Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Wądroże Wielkie Wądroże Wielkie Kontakt Adres placówki ul. Legnicka Jawor Kontakt Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul. Kolejowa Bolków Kontakt Gminno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Męcinka Męcinka Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Mściwojów Mściwojów Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Paszowice Paszowice Kontakt Środowiskowy Dom Samopomocy 27

28 Adres placówki Ul. Starojaworska Jawor Kontakt Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy Ośrodek przeznaczony dla osób powyżej 18 r. ż. Domy Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Adres placówki Pl. Seniora Jawor Kontakt Dom Pomocy Społecznej Filia Adres placówki Ul. Kamiennogórska Bolków Kontakt Do Pomocy Społecznej Filia Adres placówki Mierczyce Wądroże Wielkie Kontakt Fundacje i Stowarzyszenia Adres placówki Stowarzyszenie Niezapominajka Ul. Bolka 8B Bolków Kontakt Niesienie pomocy i wsparcia dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom 28

29 Stowarzyszenie AZYL Adres placówki Ul. Zamkowa Jawor Kontakt Niesienie pomocy osobom uzależnionym i ofiarom przemocy Stowarzyszenie PATRONUS Adres placówki Mierczyce Wądroże Wielkie Kontakt Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Adres placówki Działalność na rzez osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Szpitalna 12A Jawor Kontakt Aktywizacja zawodowa Powiatowy Urząd Prac Adres placówki ul. Strzegomska Jawor Kontakt Powiat jeleniogórski Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno Readaptacyjny 29

30 Adres placówki Mysłakowice Czerwony Dworek 5 stacjonarny całodobowy oddział leczenia uzależnień Poradnictwo dla osób uzależnionych i ich rodzin terapia grupowa, indywidualna pomoc osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych, model pracy społeczność terapeutyczna Kontakt Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Oddział Zaburzeń Nerwicowych, Adres ul. Sanatoryjna Kowary, Leczeni są pacjenci z rozpoznaniami zaburzeń nerwicowych, reakcji adaptacyjnych, zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń rozwoju osobowości Kontakt Tel kowary.pl/index.php/szpital oddziay/oddzialeczenia zaburze nerwicowych.html Poradnia Leczenia Uzależnień Adres Ul. Dolna Szklarska Poręba wsparcie po terapii Kontakt Konieczny wcześniejszy kontakt telefoniczny Centrum Psychoprofilaktyki Terapii PROMAIND Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi Adres Miłków Miłków oraz drugi Hostel dla Osób uzależnionych od alkoholu w Złotoryi dla 6 osób Centrum dla osób powyżej 18 roku życia Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi (5 miejsc) odział dla uzależnionych od środków Psychoaktywnych (12 miejsc) Całodobowy oddział terapii uzależnień od alkoholu (6 miejsc) Poradnia Zdrowia Psychicznego w Chojnowie Poradnia Zdrowia Psychicznego w Złotoryi Kontakt , Ośrodek Interwencji Kryzysowej Jelenia Góra Adres Al. Jana Pawła II Jelenia Góra Pomoc psychologiczna Pomoc socjalna (praca socjalna) Pomoc prawna, Pomoc medyczna Psychoterapia, Grupy wsparcia 30

31 opieka nad osobami dorosłymi całkowicie ubezwłasnowolnionymi. Kontakt , , Poradnie psychologiczno pedagogiczne Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kowarach Adres Zamkowa Kowary Kontakt kowary.pl Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Adres Ul. Jedności Narodowej Szklarska Poręba Kontakt Zespół Szkół Specjalnych DPS Junior Adres Miłków Miłków Szkoła Podstawowa Specjalna wyłącznie dla pensjonariuszy DPS Gimnazjum Specjalne wyłącznie dla pensjonariuszy DPS Szkoła przysposabiająca do pracy zawodowej wyłącznie dla pensjonariuszy DPS Kontakt Zespół Szkół jest szkołą przyzakładową dla chłopców z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Zespół Szkół obejmuje zajęciami rewalidacyjnowychowawczymi dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim (dziewczęta) przebywające w DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Ośrodki Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu 31

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Wsparcie osób z autyzmem I

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Wsparcie osób z autyzmem I Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Wsparcie osób z autyzmem I Aktualizacja informatora w ramach projektu Wiedza potrzebna od zaraz

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo dolnośląskie 2009 r.

Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo dolnośląskie 2009 r. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Wsparcie osób z autyzmem I Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok Informator O Dostępnych Formach Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej I Aktywizacji Zawodowej Dla Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi W Powiecie Kluczborskim Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU

WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU L.p. Nazwa instytucji Dane teleadresowe Charakterystyka 1. Inna (jaka?) ARMII KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

PODMIOTY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO PODMIOTY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO Poradnie Zdrowia Psychicznego w Żywcu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Asertywność w skład którego wchodzą: - poradnia zdrowia

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

informator opracowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

informator opracowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informator opracowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 42-600 Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 tel. 381-81-08 fax. 381-81-01 e-mail pcpr@tarnogorski.pl

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr VII /55/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 czerwca 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015 Hrubieszów 2011 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo