Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie"

Transkrypt

1 Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie dolnośląskim Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wrocław

2 Przekazujemy Państwu II wydanie Informatora o dostępnych formach opieki zdrowotnej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem uzależnień na terenie województwa stanowi odrębne opracowanie. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi ma na celu ułatwienie znalezienia Instytucji, która może udzielić wsparcia, pomocy w sytuacji wystąpienia kryzysu. Opracowanie jest podzielone na cztery części: I. Zadania Instytucji związanych pomocą osobom z doświadczeniem choroby psychicznej i bliskim, II. Dane Instytucji z podziałem na powiaty i miasta III. Telefony zaufania, IV. Akty prawne regulujące organizację ochrony zdrowia psychicznego. W związku z tym, że informacje o instytucjach ulegają zmianom, zachęcam Państwa do ich przekazywania na adres: Informator jest aktualizowany. W opracowaniu II wydania Informatora duży wkład pracy włożyły studentki Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej we Wrocławiu; Panie: Eliza Chojwa, Karolina Filusz, Milena Jeziorna pod kierunkiem Pani Katarzyny Stefańskiej za co składam serdeczne podziękowanie. Jestem przekonany, że zawarte w nim informacje adresy, kontakty będą przydatne w pomocy zarówno osobom z doświadczeniem choroby psychicznej jak również rodzinom i bliskim szukającym tej pomocy. Jarosław Maroszek Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Uwaga! Informator dla bliskich z autyzmem na str.: pdf 2

3 Spis treści I. Zadania Instytucji związanych pomocą osobom z doświadczeniem choroby psychicznej i bliskim 4 II. Dane Instytucji z podziałem na powiaty i miasta... 7 Powiat bolesławiecki... 7 Powiat dzierżoniowski Powiat głogowski Powiat górowski Powiat jaworski Powiat jeleniogórski Powiat kamiennogórski Powiat kłodzki Powiat legnicki Powiat lubański Powiat lubiński Powiat lwówecki Powiat milicki Powiat oleśnicki Powiat oławski Powiat polkowicki Powiat strzeliński Powiat średzki Powiat świdnicki Powiat trzebnicki Powiat wałbrzyski Powiat wołowski Powiat ząbkowicki Powiat zgorzelecki Powiat złotoryjski WROCŁAW WAŁBRZYCH JELENIA GÓRA LEGNICA III. Telefony zaufania* IV. Akty prawne regulujące organizację ochrony zdrowia psychicznego

4 I. Zadania Instytucji związanych pomocą osobom z doświadczeniem choroby psychicznej i bliskim Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne: Kłopoty wychowawcze Diagnoza problemów w szkole Terapia niedostosowania społecznego Badania psychologiczno pedagogiczne na potrzeby edukacyjne, twórcze, odchyleń i zaburzeń rozwojowych Szkolenia nauczycieli i rodziców Indywidualne porady odnośnie postępowania i pracy z dzieckiem Zespoły Leczenia Środowiskowego: Indywidualna terapia osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi Współpraca z rodzina i środowiskiem pacjenta Dążenie do poprawy ciągłości leczenia i jego efektów Opieka odbywa się w domu pacjenta, dotyczy tylko osób, które nie wymagają leczenia szpitalnego Ośrodki pomocy Społecznej: Pomoc społeczna w zakresie przyznawania i wypłacania przewidywanych ustawą świadczeń Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie świadczeń pomocy społecznej Rozwijanie nowych form pomocy społecznej Świadczenia rodzinne Wypłacanie zaliczek alimentacyjnych i mieszkaniowych Środowiskowe domy samopomocy: Zapewnianie uczestnikom dziennego pobytu i opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych udzielanie opieki pielęgniarsko medycznej, zapewnianie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi, umożliwianie udziału w rehabilitacji, terapii zajęciowej, logoterapii i psychoterapii, rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników, 4

5 działanie służące integracji uczestników Domu ze społeczeństwem, dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu, prowadzenie specjalistycznej pracy socjalnej i terapeutycznej rozwijającej samodzielność osób oraz wzmacnianie ich integracji ze środowiskiem, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, psychiatrycznego, socjalnego Domy Pomocy Społecznej: Świadczenia bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne Przeznaczone dla osób, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, lecz z uwagi na podeszły wiek, schorzenia, warunki r0dzinne, mieszkaniowe, materialne oraz sytuację życiową wymagają stałej opieki Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie: Opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej Tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu Powiatowe Urzędy Pracy: Świadczenie usług poradnictwa zawodowego Zajęcia klubu pracy Inicjowanie, organizacja i finansowanie szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób Inicjowanie i dofinansowywanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy Realizowanie projektów lokalnych Przyznawanie i wypłacanie zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia Centrum Integracji Społecznej: Reintegrację zawodową, czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy Umożliwienie zatrudnienia wspieranego, czyli udzielanie wsparcia o charakterze doradczym i finansowym uczestnikom CIS w utrzymaniu aktywności zawodowej umożliwiającej podjęcie zatrudnienia, prac społecznie użytecznych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i 5

6 instytucjach rynku pracy, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub podjęcie działalności gospodarczej Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, z wykorzystaniem zasobów informacji w formie drukowanej, audiowizualnej oraz innych nowoczesnych technik przekazu opartych na technologii komputerowej, Udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia z wykorzystaniem metod psychologicznych zwłaszcza badających zainteresowania i uzdolnienia zawodowe, Organizowanie i prowadzenie grupowych zajęć umożliwiających udzielanie porad zawodowych dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, Udzielanie informacji i doradztwa pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych, Wspomaganie powiatowych urzędów pracy poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług bezrobotnym i poszukującym pracy w zakresie planowania kariery zawodowe, Gromadzenie, aktualizowanie, opracowywanie i upowszechnianie informacji zawodowej o zasięgu regionalnym, Organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie województwa i wspieranie klubów pracy. 6

7 II. Dane Instytucji z podziałem na powiaty i miasta Powiat bolesławiecki Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych / ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Adres placówki Ul. Aleja Tysiąclecia Bolesławiec Oddziały stacjonarne, dzienne, poradnie organiczne zaburzenia psychiczne zaburzenia zachowania diagnoza i terapia Kontakt Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu Adres placówki Ul. Cicha Nowogrodziec Oddział stacjonarny organiczne zaburzenia psychiczne zaburzenia zachowania diagnoza i terapia Kontakt Zakład Opiekuńczo Leczniczy Zakład Opieki Paliatywno Hospicyjnej Zespół Opieki Zdrowotnej Adres placówki Ul. Jeleniogórska Bolesławiec organiczne zaburzenia psychiczne zaburzenia zachowania diagnoza i terapia Kontakt Warsztat Terapii Zajęciowej Adres placówki Ul. Grunwaldzka Bolesławiec Zajęcia i terapie: estetoterapia, muzykopterapia Kontakt

8 Poradnie psychologiczno pedagogiczne Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Adres placówki Ul. Tyrankiewiczów Bolesławiec Kontakt Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Ośrodki Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul. Lubańska Osiecznica Kontakt Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul Asnyka Nowogrodziec Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul. Szkolna Gromadka Kontakt , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Warta Bolesławiecka nr Raciborowice Kontakt Adres placówki Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kasztanowa 1a, Kruszyn Bolesławiec 8

9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Cicha Bolesławiec Kontakt Środowiskowe Domy Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy Adres placówki al. Tysiąclecia Bolesławiec Kontakt II Środowiskowy Dom Samopomocy Adres placówki ul. Parkowa Bolesławiec Kontakt Domy Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu Adres placówki ul. Asnyka Nowogrodziec Kontakt Dom Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Piastów Bolesławiec Kontakt Adres placówki Kontakt Dom Dziennego Pobytu Senior ul. Staroszkolna 6c Bolesławiec Fundacje i Stowarzyszenia Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Adres placówki Ul. Parkowa Bolesławiec działanie na rzecz osób niepełnosprawnych pomoc rodzinom Kontakt

10 Adres placówki Kontakt Centrum Informacji Rehabilitacji Uzależnień My Razem Ul. Widok 1B Bolesławiec działanie na rzecz zapobiegania uzależnieniom pomoc osobom uzależnionym Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży specjalnej Troski Adres placówki Ul. Grunwaldzka Bolesławiec terapia i warsztaty dla dzieci upośledzonych pomoc rodzinom Kontakt Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Adres placówki Ul. Zwycięstwa Bolesławiec Kontakt Aktywizacja zawodowa Powiatowy Urząd Pracy Adres placówki Ul. Obrońców Helu Bolesławiec Kontakt

11 Powiat dzierżoniowski Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych / ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej NZOZ Sudeckie Centrum Zdrowia w Pieszycach Adres placówki Plac Zamkowy 10, Pieszyce Oddział Dzienny, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. Oferujemy diagnozę i terapię: zaburzeń hiperkinetycznych i ADHD zaburzeń zachowania pod postacią trudności szkolnych i wychowawczych zaburzeń emocjonalnych i lękowych zaburzeń afektywnych/nastroju/ zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną moczenia nocnego i problemów z zanieczyszczaniem schizofrenii, zaburzeń typu schizofrenii i urojeniowych zaburzeń odżywiania w stadium początkowym problemu Kontakt SPZOZ Przychodnia Miejska Adres placówki ul. Królowej Jadwigi 1, Pieszyce poradnia psychiatryczna i leczenie uzależnień świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych Kontakt NZOZ REHA MED Adres placówki Pl. Zamkowy 10, Pieszyce poradnia zdrowia psychicznego i leczenie uzależnień świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży Kontakt

12 EURO MEDICA Poradnia zdrowia psychicznego Adres placówki ul. Wolności Bielawa świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych. leczenie uzależnień. świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu. świadczenia psychologiczne. Kontakt "Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Essere" Adres placówki Piastowska Dzierżoniów Prowadzone działania 1. Leczenie osób uzależnionych od substancji chemicznych oraz osób współuzależnionych. 2. Leczenie osób z zaburzeniami emocjonalnymi. 3. Leczenie osób chorych psychicznie. Kontakt Dzierżoniowskie Centrum Medyczne P.O.Z Poradnia zdrowia psychicznego Adres placówki Piastowska Dzierżoniów opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Kontakt Poradnie psychologiczno pedagogiczne Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego Adres placówki ul. Parkowa Dzierżoniów Kontakt Filia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Adres placówki ul. Wolności Bielawa Kontakt

13 Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Ośrodki Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy Adres placówki ul. Ogrodowa 1, Niemcza Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach Adres placówki Jedności Narodowej Łagiewniki Kontakt gopslagiewniki.pl Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Kościuszki 2, Pieszyce Kontakt Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Złota 8, Dzierżoniów Kontakt Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie Adres placówki ul. 3 Maja Bielawa Kontakt Środowiskowe Domy Samopomocy "Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie" Adres placówki ul. Krasickiego 25, Dzierżoniów Kontakt

14 Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielawie Adres placówki ul. 3 Maja 20, Bielawa Kontakt , Środowiskowy Dom Samopomocy Adres placówki ul. Żeromskiego 2, Bielawa Kontakt Dom dysponuje 125 miejscami dla osób dorosłych przewlekle, somatycznie chorych Domy Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Świerczewskiego 14/16, Niemcza Kontakt Adres placówki Kontakt Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nestor, Bielawa, ul. 3 Maja 20, Fundacje i Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Adres placówki ul. Świdnicka Dzierżoniów Kontakt Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia Adres placówki ul. Piastowska Dzierżoniów Kontakt

15 2. PCPR Dzierżoniów, jednostka zamiejscowa w Bielawie Adres placówki ul. Wolności 22/24, Bielawa Kontakt Aktywizacja zawodowa Powiatowy Urząd Pracy Adres placówki Rynek Dzierżoniów Kontakt Powiatowy Urząd Pracy Filia Adres placówki ul. Wolności Bielawa Kontakt

16 Powiat głogowski Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej Zespół Opieki Zdrowotnej Adres placówki ul. Kościuszki Głogów Oddział Dzienny Psychiatryczny Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych Poradnia Zdrowia Psychicznego Poradnia Leczenia Uzależnień Kontakt Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Głogowskie Centrum Medyczne Adres placówki ul. Skłodowskiej Curie Głogów Poradnia Zdrowia Psychicznego Poradnia Leczenia Uzależnień Kontakt , Adres placówki Kontakt Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miedziowe Centrum Zdrowia ul. Sportowa 1B Głogów Poradnia Zdrowia Psychicznego Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych Adres placówki ul. Sportowa Głogów Kontakt Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim i ze sprzężeniami (od 3 lat do 25 roku życia) oraz Bursa Międzyszkolna przeznaczona dla młodzieży gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych. 16

17 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Adres placówki ul. Królowej Jadwigi Głogów Kontakt Poradnie psychologiczno pedagogiczne Bezzwłoczna, profesjonalna pomoc osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Adres placówki ul. Folwarczna Głogów Kontakt , Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Ośrodki Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Adres placówki ul. Sikorskiego Głogów Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Głogowska Jerzmanowa Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Pęcław Białołęka Kontakt

18 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul. Krzycka Kotla Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Żukowice Kontakt Adres placówki Kontakt Środowiskowe Domy Samopomocy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Słodowa 2b Głogów Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Adres placówki ul. Neptuna Głogów Kontakt Domy Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie Adres placówki ul. Norwida Głogów Kontakt Dom Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Neptuna 22/ Głogów Kontakt

19 Fundacje i Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie Adres placówki Ul. Perseusza Głogów Działanie na rzecz wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i wspieranie ich rodzin Kontakt Klub Abstynenta SKARBNIK Adres placówki Ul. Pl. Mieszka I Głogów Kontakt Propagowanie i promowanie trzeźwego spędzania wolnego czasu, wypoczynku i zabawy bez alkoholu. Udzielanie informacji i pomocy osobom w kwestii leczenia odwykowego Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem DOWNA Dajmy Dzieciom Nadzieję Adres placówki Ul. Herkulesa Głogów Jednoczenie oraz współdziałanie rodzin dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym i Zespołem Downa Kontakt Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Usamodzielniania Dom w Głogowie Adres placówki Ul. Okrężna Głogów Propagowanie idei integracji i usamodzielniania ludzi zdolnych i niezdolnych do samodzielnego życia, a w szczególności upośledzonych umysłowo Kontakt

20 Stowarzyszenie UMIEM Adres placówki Ul. Chopina Głogów Kontakt Profilaktyka i interwencja wobec występujących zagrożeń patologią społeczną Adres placówki Stowarzyszenie Gorące Dłonie i Stowarzyszenie Planeta Wsparcie Ul. Skiorskiego Głogów Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych. Kontakt Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Głogowie Adres placówki ul. Słowiańska Głogów, Kontakt Miejskie Centrum Wspierania Rodziny Adres placówki Ul. Legnicka Głogów Kontakt Aktywizacja zawodowa Powiatowy Urząd Pracy Adres placówki Ul. Piaskowa Głogów Kontakt

21 Powiat górowski Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla dzieci i młodzieży 21

22 PZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych Adres placówki Os. Kazimierza Wielkiego Góra ośrodek rehabilitacji dziennej poradnia logopedyczna Kontakt Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Adres placówki Ul. Janusza Korczaka Wąsosz Placówka realizuje programy dydaktyczne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym nie niepełnosprawnościami sprzężonymi Kontakt Pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. Adres placówki Ul. Hirszfelda Góra całodobowe zabezpieczenie medyczne w sytuacjach kryzysowych świadczenia ambulatoryjnych usług w ramach działalności poradni specjalistycznych Kontakt gora.pl Przychodnia Lekarzy Specjalistów Pharma Medica Adres placówki Ul. Świętosławy Góra świadczenia ambulatoryjnych usług w ramach działalności poradni specjalistycznych Kontakt Centrum Profilaktyki Alkoholowej Adres placówki Ul. Sportowa Góra prowadzenie przeciwdziałań alkoholizmowi prowadzenie spraw z zakresu narkomanii i przemocy w rodzinie Kontakt

23 Poradnie psychologiczno pedagogiczne Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Adres placówki Pl. Bolesława Chrobrego Góra Kontakt Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Ośrodki Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul. Poznańska Góra Kontakt Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul. Krzywa Wąsosz Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul. Głogowska Niechlowo Kontakt Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Jemielno Jemielno Kontakt Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy Adres placówki Ul. Hirszfelda 6 23

24 Góra Kontakt Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Adres placówki Wroniniec Wroniniec Kontakt Fundacje i Stowarzyszenia Stowarzyszenie ISKIERKA Adres placówki Ul. Korczaka Wąsosz Udziela pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom i młodzieży. Realizuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Kontakt Stowarzyszenie niesienia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Adres placówki Ul. Piłsudskiego 58 Ul. Osiedle Kazimierza Wielkiego Góra Ochrona i promocja zdrowia. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Kontakt Powiatowe Stowarzyszenie Abstynentów Rodzina i Trzeźwość Adres placówki Ul. Piastów 27/ Góra Krzewienie idei abstynencji. Edukacja w zakresie kultury życia bez alkoholu Kontakt

25 Stowarzyszenie Aktywni w Jemielnie Adres placówki Jemielno Jemielno Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych Kontakt , , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Adres placówki Ul. Armii Krajowej Góra Kontakt Aktywizacja zawodowa Powiatowy Urząd Pracy Adres placówki ul. Poznańska Góra Kontakt Powiat jaworski Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KORMED Sp. Z o.o. 25

26 Adres placówki Ul. Dmowskiego Jawor Kontakt poradnia zdrowia psychicznego poradnia leczenia uzależnień Przychodnia Rejonowa Adres placówki Ul. Piłsudskiego Jawor Kontakt poradnia zdrowia psychicznego poradnia leczenia uzależnień Adres placówki Ul. Starojaworska Jawor Kontakt Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi rehabilitacja społeczna przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Ośrodek przeznaczony dla osób powyżej 18 r. ż. Warsztaty Terapii Zajęciowej Adres placówki Ul. Paderewskiego Jawor Kontakt Wspieranie osób z niepełnosprawnością umysłową i ich rodzin jawor.pl Poradnie psychologiczno pedagogiczne Adres placówki Ul. Piłsudskiego Jawor Kontakt Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego 26

27 Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Ośrodki Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Wądroże Wielkie Wądroże Wielkie Kontakt Adres placówki ul. Legnicka Jawor Kontakt Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul. Kolejowa Bolków Kontakt Gminno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Męcinka Męcinka Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Mściwojów Mściwojów Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Paszowice Paszowice Kontakt Środowiskowy Dom Samopomocy 27

28 Adres placówki Ul. Starojaworska Jawor Kontakt Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy Ośrodek przeznaczony dla osób powyżej 18 r. ż. Domy Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Adres placówki Pl. Seniora Jawor Kontakt Dom Pomocy Społecznej Filia Adres placówki Ul. Kamiennogórska Bolków Kontakt Do Pomocy Społecznej Filia Adres placówki Mierczyce Wądroże Wielkie Kontakt Fundacje i Stowarzyszenia Adres placówki Stowarzyszenie Niezapominajka Ul. Bolka 8B Bolków Kontakt Niesienie pomocy i wsparcia dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom 28

29 Stowarzyszenie AZYL Adres placówki Ul. Zamkowa Jawor Kontakt Niesienie pomocy osobom uzależnionym i ofiarom przemocy Stowarzyszenie PATRONUS Adres placówki Mierczyce Wądroże Wielkie Kontakt Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Adres placówki Działalność na rzez osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Szpitalna 12A Jawor Kontakt Aktywizacja zawodowa Powiatowy Urząd Prac Adres placówki ul. Strzegomska Jawor Kontakt Powiat jeleniogórski Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno Readaptacyjny 29

30 Adres placówki Mysłakowice Czerwony Dworek 5 stacjonarny całodobowy oddział leczenia uzależnień Poradnictwo dla osób uzależnionych i ich rodzin terapia grupowa, indywidualna pomoc osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych, model pracy społeczność terapeutyczna Kontakt Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Oddział Zaburzeń Nerwicowych, Adres ul. Sanatoryjna Kowary, Leczeni są pacjenci z rozpoznaniami zaburzeń nerwicowych, reakcji adaptacyjnych, zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń rozwoju osobowości Kontakt Tel kowary.pl/index.php/szpital oddziay/oddzialeczenia zaburze nerwicowych.html Poradnia Leczenia Uzależnień Adres Ul. Dolna Szklarska Poręba wsparcie po terapii Kontakt Konieczny wcześniejszy kontakt telefoniczny Centrum Psychoprofilaktyki Terapii PROMAIND Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi Adres Miłków Miłków oraz drugi Hostel dla Osób uzależnionych od alkoholu w Złotoryi dla 6 osób Centrum dla osób powyżej 18 roku życia Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi (5 miejsc) odział dla uzależnionych od środków Psychoaktywnych (12 miejsc) Całodobowy oddział terapii uzależnień od alkoholu (6 miejsc) Poradnia Zdrowia Psychicznego w Chojnowie Poradnia Zdrowia Psychicznego w Złotoryi Kontakt , Ośrodek Interwencji Kryzysowej Jelenia Góra Adres Al. Jana Pawła II Jelenia Góra Pomoc psychologiczna Pomoc socjalna (praca socjalna) Pomoc prawna, Pomoc medyczna Psychoterapia, Grupy wsparcia 30

31 opieka nad osobami dorosłymi całkowicie ubezwłasnowolnionymi. Kontakt , , Poradnie psychologiczno pedagogiczne Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kowarach Adres Zamkowa Kowary Kontakt kowary.pl Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Adres Ul. Jedności Narodowej Szklarska Poręba Kontakt Zespół Szkół Specjalnych DPS Junior Adres Miłków Miłków Szkoła Podstawowa Specjalna wyłącznie dla pensjonariuszy DPS Gimnazjum Specjalne wyłącznie dla pensjonariuszy DPS Szkoła przysposabiająca do pracy zawodowej wyłącznie dla pensjonariuszy DPS Kontakt Zespół Szkół jest szkołą przyzakładową dla chłopców z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Zespół Szkół obejmuje zajęciami rewalidacyjnowychowawczymi dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim (dziewczęta) przebywające w DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Ośrodki Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu 31

PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Aktualizacja 2011 rok

PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Aktualizacja 2011 rok m. Wrocław PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Aktualizacja 2011 rok Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki Korzeniowskiego WOTUW - Wojewódzka 50-226 Wrocław Przychodnia

Bardziej szczegółowo

Baza danych w. dolnośląskie

Baza danych w. dolnośląskie Baza danych w. dolnośląskie 1. Powiat kamiennogórski WOTUW - Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie dolnośląskim Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem uzależnień na terenie województwa stanowi odrębne opracowanie.

Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem uzależnień na terenie województwa stanowi odrębne opracowanie. 1 Przekazujemy Państwu III wydanie Informatora o dostępnych formach opieki zdrowotnej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które zostało uzupełnione o informacje dla Osób dotkniętych

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem uzależnień na terenie województwa jak zwykle stanowi odrębne opracowanie.

Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem uzależnień na terenie województwa jak zwykle stanowi odrębne opracowanie. 1 2015 Przekazujemy Państwu kolejne IV wydanie Informatora o dostępnych formach opieki zdrowotnej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zostało uaktualnione i uzupełnione. Informator

Bardziej szczegółowo

Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem uzależnień na terenie województwa jak zwykle stanowi odrębne opracowanie.

Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem uzależnień na terenie województwa jak zwykle stanowi odrębne opracowanie. 1 2015 Przekazujemy Państwu kolejne IV wydanie Informatora o dostępnych formach opieki zdrowotnej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zostało uaktualnione i uzupełnione. Informator

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Kod TERYT miejsca stacjonowania. Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Jeleniogórska D

Kod TERYT miejsca stacjonowania. Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Jeleniogórska D TABELA 8 - zespoły medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 01.10.2016 r. Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów medycznego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Numer rejonu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska

Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Lipiec 0 str. Bezrobotni w gminach Dolnego Śląska I. Podregion jeleniogórski Powiat bolesławiecki gmina miejska Bolesławiec 9 8 8 89 9 gmina

Bardziej szczegółowo

6-ci333DOLNOŚLĄSKI W WAŁBRZYCHU. Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska

6-ci333DOLNOŚLĄSKI W WAŁBRZYCHU. Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska -cidolnośląski WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Marzec 0 Bezrobotni według gmin I. Podregion jeleniogórski gmina miejska

Bardziej szczegółowo

7. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 58-200 DZIERŻONIOW Słowiańska 3 rejestracja: (074)832 34 12

7. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 58-200 DZIERŻONIOW Słowiańska 3 rejestracja: (074)832 34 12 ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM i OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM realizowane wg kontraktów z Dolnośląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013 1. Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej

Bardziej szczegółowo

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Powiat m. Wrocław M. Wrocław 026401 1 Delegatury: Wrocław-Fabryczna 026402 9 Wrocław-Krzyki 026403 9 Wrocław-Psie Pole 026404 9 Wrocław-Stare Miasto

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Lp Rodzaj praktyki Placówka Kod Miejscowość Ulica 1 Wojewódzkie Centrum Szpitalne 58-506 Jelenia Góra Ogińskiego 6 2 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. 59-600 Lwówek Śląski Morcinka

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii dla pacjentów dorosłych Województwo: dolnośląskie Załącznik nr 1 Miejsce zdarzenia na terenie województwa (gmina) Adres

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 19 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 19 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA SAMORZĄDU URZĄD ADRES MIEJSCOWOŚĆ KOD 1. Bardo Urząd Miejski Rynek 2 Bardo

JEDNOSTKA SAMORZĄDU URZĄD ADRES MIEJSCOWOŚĆ KOD 1. Bardo Urząd Miejski Rynek 2 Bardo JEDNOSTKA SAMORZĄDU URZĄD ADRES MIEJSCOWOŚĆ KOD 1. Bardo Urząd Miejski Rynek 2 Bardo 57-256 2. Bielawa Urząd Miejski Pl. Wolności 1, Bielawa 58-260 Piastowska 1 3. Bierutów Urząd Miejski ul. S. Moniuszki

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na realizację bieżących zadao własnych powiatu ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010

Podział dotacji na realizację bieżących zadao własnych powiatu ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010 załącznik 4 Podział dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ujęte w ustawie budżetowej na rok 2010 Dział 010 700 710 710

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Miejsce zdarzenia na terenie województwa (gmina) Powiat Bolesławiecki Bolesławiec - miasto Bolesławiec - gmina Gromadka Nowogrodziec Osiecznica Warta Bolesławiecka Powiat Dzierżoniowski Bielawa Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 3878 OGŁOSZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru domów pomocy społecznej

Wrocław, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 3878 OGŁOSZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 3878 OGŁOSZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru domów pomocy społecznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii dla pacjentów dorosłych Województwo: dolnośląskie Załącznik nr 1 Miejsce zdarzenia na terenie województwa (gmina) Adres

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek wsparcia i lecznictwa uzależnień w województwie dolnośląskim

Wykaz placówek wsparcia i lecznictwa uzależnień w województwie dolnośląskim kamiennogórski kłodzki świdnicki wałbrzyski Wykaz placówek wsparcia i lecznictwa uzależnień w województwie dolnośląskim Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki Uzależnionych od w Czarnym Borze

Bardziej szczegółowo

Organizacja praktyki zawodowej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku fizjoterapia

Organizacja praktyki zawodowej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku fizjoterapia Organizacja praktyki zawodowej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku fizjoterapia Praktyka zawodowa Pracownia fizykoterapii Pracownia kinezyterapii Pracownia fizykoterapii Pracownia

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec. Czarny Bór. Jawor. Kłodzko. Legnica

Bolesławiec. Czarny Bór. Jawor. Kłodzko. Legnica Bolesławiec Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu Oddział Detoksykacyjny dla Uzależnionych od Alkoholu Czarny Bór Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w ojewództwie dolnośląskim stan na dzień 15 czerwca 2012 r.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w ojewództwie dolnośląskim stan na dzień 15 czerwca 2012 r. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w ojewództwie dolnośląskim stan na dzień 15 czerwca 2012 r. Rodzaj świadczonych usług L.p. Powiat Nazwa jednostki Podmiot prowadzący jednostkę Rodzaj jednostki:

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia działki [m 2 ]

Powierzchnia działki [m 2 ] KWP WROCŁAW 516 313,72 1 ul. Podwale 31-33, Wrocław 7 845,00 2 ul. Podwale, Wrocław (pochylnia) 39,00 3 pl. Muzealny 16, Wrocław 1 304,00 4 ul. Druckiego Lubeckiego 4/6, Wrocław 979,00 5 ul.ks.witolda

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia6 kwietnia 2010 f.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia6 kwietnia 2010 f. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia6 kwietnia 2010 f. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 78 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych

Bardziej szczegółowo

Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób

Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób będących w kryzysie w Gminie Czudec Nie jesteś sam!

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pobierz)

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pobierz) INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Jarosław Mokwiński, 13.03.2013 Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

województwo Miejscowość adres właściciel bankomatu

województwo Miejscowość adres właściciel bankomatu województwo Miejscowość adres właściciel bankomatu dolnosląskie Bardo Plac Wolności 4 Zrzeszenie BPS SA dolnosląskie Bielany Wrocławskie Wrocławska 7 Kredyt Bank S.A. dolnosląskie Bielawa ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIK odbiorców pisma z dnia 16 lipca 2014 roku. Urząd Gminy i Miasta Węgliniec Gmina miejsko-wiejska ul. Sikorskiego 3, Węgliniec

ROZDZIELNIK odbiorców pisma z dnia 16 lipca 2014 roku. Urząd Gminy i Miasta Węgliniec Gmina miejsko-wiejska ul. Sikorskiego 3, Węgliniec ROZDZIELNIK odbiorców pisma z dnia 16 lipca 2014 roku Urząd Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec Urząd Gminy Siekierczyn Siekierczyn 271, 59-818 Siekierczyn Urząd Miasta Piława

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU

WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU L.p. Nazwa instytucji Dane teleadresowe Charakterystyka 1. Inna (jaka?) ARMII KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2014 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub Sposób i zwięzły opis 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania uczniów.

Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania uczniów. Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania uczniów. Wrocław: I. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, kandydaci i uczniowie kursów kwalifikacyjnych, uczniowie i kandydaci studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Bardziej szczegółowo

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 50 Tel. 59 842 30 33 http://www.psychiatria-slupsk.pl/

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78. z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin

ZARZĄDZENIE NR 78. z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin ZARZĄDZENIE NR 78 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim. Na

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania uczniów.

Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania uczniów. Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania uczniów. Wrocław: I. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, kandydaci i uczniowie kursów kwalifikacyjnych oraz uczniowie i kandydaci studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

Baza adresowa filii biura projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

Baza adresowa filii biura projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Baza adresowa filii biura projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Lp. Powiat Imię i nazwisko pracownika 1 bolesławiecki Danuta Jarosz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Janowskim Janów Lubelski 2013 Informator jest

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji operacji z dnia r.

Harmonogram realizacji operacji z dnia r. Znak sprawy (wypełnia FAPA): Harmonogram realizacji operacji z dnia 20.01.2015 r. Lp. Etap II 1 dolnośląskie głogowski Głogów Jaczów, 67-200 Głogów Wiejski Dom Kultury Jaczów - szkolenie ul. Główna 1-2015-01-13

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki

miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki powiat k³odzki powiat: k³odzki - Bystrzyca K³odzka 1 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bystrzycy K³odzkiej ul.sienkiewicza 8

Bardziej szczegółowo

Wrocław 20.12.2013r. OGŁOSZENIE

Wrocław 20.12.2013r. OGŁOSZENIE Wrocław 20.12.2013r. OGŁOSZENIE Ogłoszenie dotyczy konkursu ofert z dnia 25.11.2013 roku na na wykonywanie w roku 2014 zadań z zakresu służby medycyny pracy polegających na przeprowadzeniu badań lekarskich

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Województwo Dolnośląskie

Województwo Dolnośląskie Województwo Dolnośląskie 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lądku Zdroju 57-540 Lądek-Zdrój, Mariański 7/8, tel.: 74 8117200 4 Wojskowy Szpital

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD KDSP : WALDEMAR MALINOWSKI PRZEWODNICZĄCY WIKTOR KRÓL WICEPRZEWODNICZĄCY BARBARA KOSAK SEKRETARZ/SKARBNIK

ZARZĄD KDSP : WALDEMAR MALINOWSKI PRZEWODNICZĄCY WIKTOR KRÓL WICEPRZEWODNICZĄCY BARBARA KOSAK SEKRETARZ/SKARBNIK WROCŁAW, 10.03.2016r. ZESPÓł DO SPRAW OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ WRDS WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZARZĄD KDSP : WALDEMAR MALINOWSKI PRZEWODNICZĄCY WIKTOR KRÓL WICEPRZEWODNICZĄCY BARBARA KOSAK

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Lp. ulica kod pocztowymiasto telefon fax aders e-mail 71 314 11 13 71 314-18-43

Lp. ulica kod pocztowymiasto telefon fax aders e-mail 71 314 11 13 71 314-18-43 Lp. ulica kod pocztowymiasto telefon fax aders e-mail powiat 1 "Oleńka" Główna 60 57-256 Bardo 74 817 12 57 2 3 "Zamek" niepełnosprawnych ul.opolnica 58 57-256 Bardo 74 817 12 59 74 817 12 59 wtzopolnica@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

Średnia wartość procentowa wskażnika G. Wskaźnik G na 2016 r. Kod gminy GMINA

Średnia wartość procentowa wskażnika G. Wskaźnik G na 2016 r. Kod gminy GMINA miny woj. dolnośląskiego zostały podzielone na V grup, w zależności od wartości procentowych wskaźnika. wskaźnika dla gmin województwa dolnośląskiego wynosi 1 491,64 zł. Ocena kryterium będzie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

Powiat głogowski Lp Nazwa szkoły Adres 1. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie ul. Perseusza 5

Powiat głogowski Lp Nazwa szkoły Adres 1. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie ul. Perseusza 5 Powiat bolesławiecki 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego Bolesławiec 59-700 ul. Komuny Paryskiej 6 2. Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu Aleja 1000-Lecia 51

Bardziej szczegółowo

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką publiczną, która świadczy bezpłatne usługi.

Bardziej szczegółowo

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty)

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzaj instytucji oferującej pomoc Dla kogo? Zakres działania Uwagi Nazwa instytucji oraz dane teleadresowe Poradnie psychologicznopedagogiczne.

Bardziej szczegółowo

SIEĆ SZPITALI SYSTEM PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABIEZPIECZENIA ŚWIADCZEN OPIEKI ZDROWOTNEJ

SIEĆ SZPITALI SYSTEM PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABIEZPIECZENIA ŚWIADCZEN OPIEKI ZDROWOTNEJ SIEĆ SZPITALI SYSTEM PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABIEZPIECZENIA ŚWIADCZEN OPIEKI ZDROWOTNEJ Liczba szpitali zakwalifikowanych do PSZ Poziom szpitali I stopnia 21 Poziom szpitali II stopnia 7 Poziom szpitali

Bardziej szczegółowo

Lista przydatnych numerów telefonów i miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w rozwiązaniu różnych problemów:

Lista przydatnych numerów telefonów i miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w rozwiązaniu różnych problemów: Lista przydatnych numerów telefonów i miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w rozwiązaniu różnych problemów: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie MGOPS Tuchów ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów tel.: 14 652

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim L.p. POWIAT Nazwa jednostki rejestrowej, adres, tel., email Podmiot prowadzący Jednostka specjalist. poradnictwa Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39 Wioleta Kitowska Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10 zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi Zespół czołowy F00-F09 zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R.

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. Samorządowa jednostka organizacyjna LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka 12/16 50-068

Bardziej szczegółowo

o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej

o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie oleskim Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./ 089 625 05 10 089 625 31 39 Telefon Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./ Formy pomocy Lp. Instytucje i placówki Adres

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r. Kategoria placówki Adresat usługi Liczba miejsc Pomoc rzeczowa Posiłek raz dziennie Posiłek kilka razy dziennie Pomoc w zdobyciu mieszkania itp.. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie

Bardziej szczegółowo

Samorządowa jednostka organizacyjna ANALIZA NA POTRZEBY KRYTERIÓW KONKURSOWYCH W RAMACH RPO WD OŚ 10: EDUKACJA (AKTUALIZACJA)

Samorządowa jednostka organizacyjna ANALIZA NA POTRZEBY KRYTERIÓW KONKURSOWYCH W RAMACH RPO WD OŚ 10: EDUKACJA (AKTUALIZACJA) Samorządowa jednostka organizacyjna ANALIZA NA POTRZEBY KRYTERIÓW KONKURSOWYCH W RAMACH RPO WD 2014-2020 OŚ 10: EDUKACJA (AKTUALIZACJA) Wrocław, 2016 OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka

Bardziej szczegółowo

Baza placówek dla realizacji praktyk zawodowych dla kierunku Pielęgniarstwo

Baza placówek dla realizacji praktyk zawodowych dla kierunku Pielęgniarstwo Baza placówek dla realizacji praktyk zawodowych dla kierunku Pielęgniarstwo Lp. Rodzaj praktyki Placówka Kod Miejscowość Ulica 1. "MIKULICZ" Spółka z NZOZ "MIKULICZ" 58-160 Świebodzice Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Korzystanie wymaga powołania się na źródło Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów w Nowym Sączu. BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Styczeń 2014 Opracowanie: Ogólnopolska Federacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK o dostępnych w Powiecie Polkowickim formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami

PRZEWODNIK o dostępnych w Powiecie Polkowickim formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami PRZEWODNIK o dostępnych w Powiecie Polkowickim formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi SPIS TREŚCI Zakres pomocy dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

a/ lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego:

a/ lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego: Załącznik 1 Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza: wykaz miejsc stażowych 01.03.2015 a/ lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30.11.2011 r. Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY:

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: I. SZKOŁA: 1. Nauczyciel wychowawca 2. Inny nauczyciel 3. Pedagog 4. Psycholog 5. Lider Promocji Zdrowia 6. Pielęgniarka

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail: halina.pancer@onet.eu

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji Baza instytucji MAŁOPOLSKA 1. Powiat bocheński Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Osiedle Urocze Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależniania od Alkoholu poradnia_terapii_bochnia@interia.pl Ul. Storynka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Aktualizacja - PODMIOTY I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCE USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE:

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE: WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE: WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków. Województwo podkarpackie.

Dane ośrodków. Województwo podkarpackie. Dane ośrodków Województwo podkarpackie. 1. Powiat brzozowski Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzaleznienia od Alkoholu ul. ks. Bielawskiego 16, 36-200 Brzozów telefon: 13/ 4341410 Punkt Interwencji

Bardziej szczegółowo

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./ Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./ Formy pomocy Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr.../.../ Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia... r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA -5 ZA ROK WSTĘP Program ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo