INFORAMCJA Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. DLA PODMIOTÓW ZAINTERSOWANYCH WSPÓŁPRACĄ W RAMACH SPÓŁKI CELOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORAMCJA Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. DLA PODMIOTÓW ZAINTERSOWANYCH WSPÓŁPRACĄ W RAMACH SPÓŁKI CELOWEJ"

Transkrypt

1 INFORAMCJA Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. DLA PODMIOTÓW ZAINTERSOWANYCH WSPÓŁPRACĄ W RAMACH SPÓŁKI CELOWEJ Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. zostało zawiązane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XXXI/228/09 z dnia 17 lutego 2009 r. oraz Aktem Założycielskim Nr 386/2009 z dnia r. Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. jest kontynuatorem realizacji wszystkich usług zdrowotnych zlikwidowanego z dniem r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie. Świadczenia zdrowotne realizowane są głównie dla mieszkańców powiatu łańcuckiego, obejmującego swoją opieką ok. 78 tys. ludności, a także dla mieszkańców województwa podkarpackiego w szczególności przez oddziały: psychiatrii dziecięcej dla dzieci i młodzieży oraz chorób zakaźnych z pododdziałem hepatologicznym. Oprócz szpitala z oddziałami: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, ortopedii, ginekologii i położnictwa, neonatologii, dziecięcym, psychiatrii dla dzieci i młodzieży, kardiologii, geriatrii, neurologii, udarowym, rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej, zakaźnym z pododdziałem hepatologicznym Centrum Medyczne świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, długoterminowej opieki stacjonarnej w zakładach opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym, opieki paliatywno-hospicyjnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji zabiegowej, programów zdrowotnych, programów terapeutycznych-lekowych, pomocy doraźnej, medycyny pracy, transportu sanitarnego oraz diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej. Od 2000 r. zakład posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji lekarskich w następujących dziedzinach: choroby zakaźne, choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, ginekologia i położnictwo, neurologia oraz rehabilitacja lecznicza. Ułatwia to prowadzenie specjalizacji przez lekarzy zatrudnionych w naszym zakładzie, jak również umożliwia odbywanie staży specjalizacyjnych przez lekarzy zewnętrznych. Pod nadzorem doświadczonych pracowników w zakładzie prowadzone są praktyki uczniowskie i studenckie. Centrum Medyczne w Łańcucie ma podpisane umowy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Zespołem Szkół w Łańcucie na podstawie których odbywają się praktyki zawodowe w zakresie pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii, masażu leczniczego, terapii zajęciowej, dietetyki. Od kilku lat posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008,Certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a także Certyfikat Szpital bez bólu, certyfikat Szkoła Matek i Ojców co gwarantuje, że świadczymy usługi zdrowotne na bardzo wysokim poziomie, zapewniając bezpieczeństwo pacjentom, a co za tym idzie, pozwala na wzrost zaufania społeczeństwa do naszej placówki, czego przykładem jest coraz większa liczba leczonych pacjentów (szpitalnych i ambulatoryjnych).

2 Od 2004 r. korzystamy z funduszy UE przebudowując, rozbudowując i adaptując posiadaną infrastrukturę, a także zakupując sprzęt i aparaturę medyczną. Wykorzystane w latach środki z UE to ponad 11 mln złotych. Ponadto zrealizowaliśmy z funduszy Ministra Zdrowia projekt adaptacji i rozbudowy budynku po byłej wozowni dla potrzeb uruchomienia jedynego w województwie podkarpackim Oddziału Psychiatrii dla Dzieci Młodzieży. Wartość dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia to kwota blisko 1,3 mln zł, a łączna wartość nakładów na to zadanie wyniosła ponad 4,6 mln zł. I. Analiza stanu obecnego-ocena potrzeb populacji 1. Dane demograficzne Powiat łańcucki jest jednym z większych powiatów na terenie województwa podkarpackiego. Wg GUS na dzień r. liczba ludności wynosiła , w tym Mężczyźni , Kobiety , wieś 77% ( osób) miasto 23% ( osób). Liczna populacji powiatu łańcuckiego w latach Rok Liczba populacji w powiecie w tym Mężczyźni w tym Kobiety Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Analiza populacji pod względem struktury wiekowej i płci Stan ludności na r. Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety 0-14 lat lat lat i więcej Kobiety w wieku rozrodczym x Stan ludności na r lat lat lat i więcej Kobiety w wieku rozrodczym x Stan ludności na r lat lat lat i więcej Kobiety w wieku rozrodczym x Stan ludności na r lat lat lat i więcej Kobiety w wieku rozrodczym x Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

3 3. Ruch naturalny w powiecie łańcuckim w latach URODZENIA Rok Ogółem ZGONY PRZYROST NATURALNY Rok Ogółem Rok Ogółem Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 4.Hospitalizacje leczonych pacjentów w powiecie łańcuckim w latach W tym Ogółem Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze Razem M K Razem M K Razem M K nowotwory nerwowego i narz. zmysłów krążenia oddechowego trawiennego kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej moczowo-płciowego Ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samist. pojedyn. i mnogiego O80 i O84) Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych x x x Źródło: Publikacje Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie

4 5. Przewidywana populacja do objęcia opieką/hospitalizowania przez Oddziały zabiegowe (chirurgiczny, urazowo-ortopedyczny i ginekologiczno-położniczy) Oddział Chirurgiczny Rok Liczba ogółem Powiat łańcucki Spoza powiatu % 171 7% % 176 8% % 92 7% Oddział Urazowo-Ortopedyczny (wydzielony z O/Chirurgicznego od r.) Rok Liczba ogółem Powiat łańcucki Spoza powiatu 2009 x x x x x 2010 x x x x x % % Oddział Ginekologiczno-Położniczy Rok Liczba ogółem Powiat łańcucki Spoza powiatu % % % % % % II. Otoczenie konkurencyjne Oddziały zabiegowe Centrum Medycznego w Łańcucie (chirurgiczny, urazowo-ortopedyczny i ginekologiczno-położniczy) są pod względem wartości kontraktów najmniejszymi spośród konkurencyjnych, publicznych i prywatnych szpitali rzeszowskich, a także szpitali w Przeworsku i Leżajsku (mimo porównywalnej lub większej potencjalnie objętej opieką populacji). III. Informacje ogólne o zakładzie 1.1. Kontrakty Centrum Medyczne w Łańcucie świadczy następujące usługi medyczne kontraktowane z NFZ (stan na r.) 1. Lecznictwo Szpitalne 255 łóżek + 11 łóżeczek noworodkowych (przychody z lecznictwa szpitalnego stanowią wartościowo około 50% całkowitego przychodu z kontraktów z NFZ na 2012 r.), w tym: Oddział chirurgiczny (około 12% kontraktu) Oddział urazowo-ortopedyczny (około 8% kontraktu) Oddział ginekologiczno-położniczy (około 12% kontraktu) Oddział neonatologiczny (około 5% kontraktu) Powyższe oddziały stanowią w zakresie Lecznictwo Szpitalne wartościowo około 37% kontraktu, co stanowi około 18% całego kontraktu zakładu.

5 2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (stanowi wartościowo około 8% kontraktu na 2012 r.).) w tym: Poradnia chirurgiczna (stanowi wartościowo do AOS około 14% kontraktu) Poradnia urazowo-ortopedyczna (stanowi wartościowo do AOS około 8% kontraktu) Poradnia gin-poł. (stanowi wartościowo do AOS około 12% kontraktu) Poradnia neonatologiczna (stanowi wartościowo do AOS około 1% kontraktu) Powyższe poradnie stanowią wartościowo w AOS około 35%, czyli około 2,6% całego kontraktu zakładu). 3. Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne (stanowią wartościowo około 0,15% kontraktu na 2012 r.) 4. Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień (stanowi wartościowo około 5% kontraktu na 2012 r.) 5. Rehabilitacja Lecznicza (stanowi wartościowo około 6% kontraktu na 2012 r.) 6. Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze (stanowi wartościowo około 5% kontraktu na 2012 r.) 7. Opieka Paliatywna-Hospicyjna (stanowi wartościowo około 2% kontraktu na 2012 r.) 8. Profilaktyczne Programy Zdrowotne (stanowią wartościowo około 0,15% kontraktu na 2012r.) 9. Ratownictwo Medyczne (stanowi wartościowo około 5% kontraktu na 2012 r.) 10. Programy Lekowe (stanowią wartościowo około 5% kontraktu na 2012 r.) 11. Opieka całodobowa i transport sanitarny (stanowi wartościowo około 3% kontraktu na 2012 r.) 12. POZ tj. lekarz, pielęgniarka, położna i higiena szkolna (stanowi wartościowo około 11% kontraktu na 2012 r.) 1.2. hospitalizacji w latach Oddziały Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 I półr. Chorób wewnętrznych Kardiologii Neurologii Udarowy Chorób Zakaźnych Pediatryczny Neonatologiczny Gin-Poł Chirurgiczny +OIT Urazowo-Ortopedyczny X* od X* od Geriatryczny X* od X* od X* od Psychiatryczny Rehabilitacji Rehabilitacji Neurologicznej Medycyny Paliatywnej

6 IV. Działalność szpitalna oddziałów zabiegowych wraz z oddziałem neonatologicznym 1.1. Oddział Chirurgiczny Od r. z Oddziału Chirurgicznego został wyodrębniony Oddział Urazowo- Ortopedyczny Oddział Chirurgiczny prowadzi leczenie operacyjne i zachowawcze chorych w zakresie ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej, w tym: chirurgii żołądka, dwunastnicy jelita cienkiego i grubego chorób odbytu i odbytnicy Leczenie oparte jest na bazie pracowni gastroskopowej i kolonoskopowej, gdzie wykonywana jest diagnostyka endoskopowa tamowania krwawień z żołądka i dwunastnicy, usuwania polipów, pobieranie wycinków do badań hist.-pat. Wykonywane zabiegi z zakresu: chirurgii onkologicznej, wykonywania zespolenia nowoczesną metodą staplerowską operacje przepukliny brzusznej metodą tradycyjną oraz z zastosowaniem siatek chirurgii żył tętnic kończyn dolnych, żylaki kończyn dolnych, zatory tętnicze Chirurgia ambulatoryjna prowadzona jest w oparciu o specjalistyczną poradnię chirurgiczną. Prowadzona jest tu kwalifikacja do zabiegów operacyjnych, leczenia poszpitalnego, zabiegów małej chirurgii. Powszechnie stosowane nowoczesne metody diagnostyczne (USG, endoskopia, BAC i inne) spowodowały znaczny wzrost liczby chorych do leczenia operacyjnego. Jednocześnie rozwijająca się opieka anestezjologiczna, umożliwia poszerzenie wskazań do leczenia operacyjnego również ludzi starszych, obarczonych dodatkowymi schorzeniami. Dane dotyczące Oddziału Chirurgicznego Nazwa oddziału Liczba osobodni % wzrost ilości Średnie wykorzystanie łóżka w % Średni pobyt łóżek 2007r. 2007r do r. 2007r. 2007r ,25% 3,72 60, r. 2008r do r. 2008r. 2008r ,15% 3,54 60,75 42

7 2009r. 2009r do r. 2009r. 2009r ,93% 3,12 52, r. 2010r do 2009r. 2010r. 2010r. 2010r ,06% 3,22 48, r. 2011r. 2011r.do r. 2011r. 2011r ,49% 3,8 49,8 26 I półr. 2012r. I półr. 2012r. I półr. 2012r. I półr. 2012r. I półr. 2012r ,91 52, Oddział urazowo-ortopedyczny Oddział ten zajmuje się leczeniem schorzeń i urazów narządu ruchu, specjalizując się w operacyjnym leczeniu: urazów kończyn (leczenie operacyjne i zachowawcze) dorosłych i starszych dzieci, urazów kręgosłupa (leczenie zachowawcze), zespołu bólowego kręgosłupa, zmian guzopodobnych kości. Ponadto zajmuje się też leczeniem zniekształceń narządu ruchu typu paluchy koślawe (halluxy), przykurcze palców ręki (Dupuytrena), pourazowe stany zapalne kości, urazy wielomiejscowe narządu ruchu oraz artroskopie i operacyjne rekonstrukcje uszkodzonych stawów: kolanowego i barkowego. W leczeniu złamań kości stosujemy nowoczesne metody leczenia złamań kości, zespolenia śródszpikowe blokowane, leczenie sposobem Endera, śruby, płytki DHS, groty Kirschnera. Oddział został wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny m.in.: Videoartroskop, (nowoczesne urządzenie medyczne, służące do wziernikowania i operacji stawów) czy monitor RTG z ramieniem C, umożliwiający wykonywanie zdjęć, bez zmian ułożenia/pozycji pacjenta, bezpośrednio na stole operacyjnym. Ponadto u chorych z urazami możliwe jest wykonywanie badań tomografii komputerowej w pracowni na terenie Szpitala, oraz konsultacje specjalistyczne z innych dziedzin medycyny. Prowadzone jest czynnościowe leczenie złamań końców stawowych kolana skutkujące znacznym skróceniem czasu leczenia. Pacjenci mogą kontynuować leczenie w Poradni Ortopedycznej. Dane dotyczące Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Nazwa oddziału Liczba osobodni Średni pobyt Średnie wykorzystanie łóżka w % łóżek 2011r. 2011r. 2011r. 2011r. 2011r. Oddział urazowoortopedyczny ,35 40,96 16 I półr. 2012r. I półr. 2012r. I półr. 2012r. I półr. 2012r. I półr. 2012r ,06 47,15 12

8 1.3. Oddział Ginekologiczno-Położniczy Oddział Ginekologiczno-Położniczy dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą i nowoczesnym sprzętem medycznym. Oddział ginekologiczny zajmuje się leczeniem zachowawczym i operacyjnym schorzeń narządu rodnego, oferuje pełen profil operacji ginekologicznych. W oddziale przeprowadzane są zabiegi z zakresu ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz od 2001r. z zakresu uroginekologii. Jako jeden z kilku oddziałów w województwie prowadzi hospitalizacje pacjentek ze schorzeniami układu moczowo-płciowego (wysiłkowe nietrzymanie moczu). Świadczenia te są realizowane we współpracy z pracownią urodynamiki Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego przy ul. Warzywnej w Rzeszowie. Standardowe operacje ginekologiczne wykonywane są w większości techniką bezszwową aparatem LigaSure. Oddział posiada do dyspozycji wysokiej klasy ultrasonograf, laparoskop, histeroskop oraz widekolposkop. Umożliwia to zwiększenie liczby zabiegów endoskopowych w procedurze jednego dnia. Oddział Położniczy w 2006r. uzyskał bardzo wysoką ocenę w ankiecie Rodzić po ludzku. Znalazł się wśród 3 najwyżej ocenionych oddziałów położnictwa w województwie podkarpackim. Potwierdzeniem tego faktu jest systematyczny wzrost liczby porodów- ok. 10% w ujęciu rocznym. Oddział został w ostatnim czasie doposażony w nowoczesny sprzęt do monitorowania dobrostanu płodu w ciąży i w trakcie porodu. Poród odbywa się na nowoczesnych łóżkach porodowych.przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym utworzona została w 1999 roku Szkoła Rodzenia. Cykl podstawowy zajęć obejmuje 10 tygodni. Cotygodniowe zajęcia teoretyczne trwają 1 godzinę, prowadzone są przez psychologa, ginekologa i pediatrę. Cotygodniowe zajęcia gimnastyczne trwają 2 godziny a prowadzone są przez położną dyplomowaną i mgr rehabilitacji. Dane dotyczące Oddziału Gin-Poł. w latach Liczba osobodni % wzrost/spadek ilości Średni pobyt Średnie wykorzystanie łóżka w % łóżek Oddział gin-poł. 2007r. 2007r. 2007r. 2007r. 2007r ,75 56, r. 2008r do r. 2008r. 2008r ,68% 3,24 55, r. 2009r do r. 2009r. 2009r ,39% 3,04 52, r. 2010r do r. 2010r. 2010r ,02% 3,04 51, r. 2011r do r. 2011r. 2011r ,69% 3,14 45,27 33

9 1.4.Oddział neonatologiczny Oddział neonatologiczny związany jest z oddziałem położniczym, pracuje w systemie Rooming In tzn. matka z dzieckiem. Liczy 11 łóżeczek i 4 inkubatory do intensywnej terapii noworodka. Poprzez cały okres pobytu nad matką oraz dzieckiem czuwa i udziela wsparcia fachowy personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne. Oddział wdraża Program Promocji Karmienia Piersią. Zachęca wszystkie mamy do naturalnego żywienia noworodka i przekazuje informacje o korzyściach wypływających z tego faktu. Przy każdym porodzie asystuje zespół położniczo-noworodkowy. Pierwszy kontakt matki z dzieckiem ma miejsce bezpośrednio po porodzie. Oddział od samego początku uczestniczy w realizacji Programu Wczesnego Wykrywania Wad Słuchu u Noworodka prowadzonego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Pozwoliło to zasilić zasoby Oddziału w niezbędny sprzęt, podnosząc jakość opieki nad noworodkiem. Dysponuje również aparaturą do terapii: zaburzeń oddychania CPAP, monitorującą podstawowe funkcje życiowe oraz lampami do fototerapii do leczenia żółtaczek patologicznych. Świadczy usługi w zakresie: podstawowych czynności pielęgnacyjnych dotyczące noworodka, diagnostyki i leczenia chorego noworodka, badań przesiewowych dotyczących chorób metabolicznych i wad słuchu, konsultacji ortopedycznych w kierunku niedorozwoju, badań usg układu nerwowego i nerek, monitorowania noworodków w kierunku przewodozależnych wrodzonych wad serca, szczepień obowiązującego kalendarza szczepień, kompleksowej oceny rozwoju psychoruchowego noworodka. Zapewniony jest całodobowy nadzór lekarza pediatry, oraz kompleksowa ocena rozwoju psychoruchowego noworodka. Rodzice małych pacjentów do domu mogą uzyskać całodobową poradę telefoniczną w razie problemów: pielęgnacyjnych, związanych z karmieniem czy innych dotyczących okresu noworodkowego. Zapewniamy dalszą opiekę w poradniach specjalistycznych: neonatologicznej, laktacyjnej i preluksacyjnej. Dane dotyczące Oddziału Neonatologicznego Liczba osobodni % wzrost/spadek ilości Średni pobyt Średnie wykorzystanie łóżka w % łóżek Oddział neonatologiczny 2007r. 2007r. 2007r. 2007r. 2007r ,63 53, r. 2008r do r. 2008r. 2008r ,25% 3,47 60, r. 2009r do r. 2009r. 2009r ,57% 3,47 66,28 11

10 2010r. 2010r do 2009% 2010r. 2010r. 2010r ,38% 3,48 76, r. 2011r do 2010% 2011r. 2011r. 2011r ,31% 3,66 60,32 11 Liczba porodów w oddziale z podziałem na powiat łańcucki i spoza powiatu Rok Liczba porodów ogółem Powiat łańcucki porodów Spoza powiatu porodów % % % % % % I półr % 78 26% Porównanie urodzeń w powiecie łańcuckim w stosunku do porodów w oddziale neonatologicznym CM w Łańcucie Rok Liczba urodzeń w powiecie łańcuckim Liczna urodzeń w O/neonatologicznym CM Łańcut (tylko powiat łańcucki) Różnica % ,0% ,5% ,0%

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r.

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r.

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin

ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin Program naprawczy Szpitala im. św. Faustyny Kowalskiej w Łęczycy Opracowano w: Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o. o. ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin Szczecin, lipiec 2012 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013. pod nazwą:

PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013. pod nazwą: PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013 pod nazwą: PROGRAM MEDYCZNY SZPITALA PŁOŃSKIEGO Program powstał pod kierunkiem Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 INFORMACJE OGÓLNE. Podstawowe telefony i faxy

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 INFORMACJE OGÓLNE. Podstawowe telefony i faxy WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 Podstawowe telefony i faxy INFORMACJE OGÓLNE Centrala (0-46) 834-07-00 Dyrektor (0-46) 834-07-00 tel./fax (0-46) 834-08-83

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu NY IST YCZ IZ IEK OP DR EJ OT N OW PU BLIC ZN YS PEC JAL ŁAD ZAK Q CERTYFIKAT 2010/15 W INOWROCŁAWIU Projekt: Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ POZIOM ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RAWSKIEGO W ROKU 2009 Rawa Mazowiecka, czerwiec 2009 1

Bardziej szczegółowo

Szpital Uniwersyteckinr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. PLAN F I N A NSOWO-RZECZOWY na rok 2013

Szpital Uniwersyteckinr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. PLAN F I N A NSOWO-RZECZOWY na rok 2013 Szpital Uniwersyteckinr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy PLAN F I N A NSOWO-RZECZOWY na rok 2013 BYDGOSZCZ 2013 Spis treści I. PLAN FINANSOWY...3 1. ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU...3 2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY...3

Bardziej szczegółowo

Analiza strategicznego charakteru projektu

Analiza strategicznego charakteru projektu Analiza strategicznego charakteru projektu Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego z zakupem wyrobów medycznych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu 20 maja 2010 roku

Bardziej szczegółowo

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 12. OCHRONA ZDROWIA Raport o stanie miasta Szczecin 12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W 2006 i 2007 w Szczecinie kontynuowany był nadzór nad grypą oparty na zintegrowanym systemie SENTINEL. System

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/00 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe Tabela Nr 1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne lp kryterium cecha parametru parametr

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski : 2012.09.28 15:19:24 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole.

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole. SPIS TREŚCI: DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala i obowiązywania regulaminu... 2 Rozdział 2. Cele i zadania Szpitala... 3 Rozdział 3. Polityka Jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 INFORMACJA ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTA

PRZEWODNIK DLA PACJENTA SZPITAL DAMIANA SZPITAL DAMIANA PRZEWODNIK DLA PACJENTA Z Damianem przez całe życie O SZPITALU DAMIANA Szpital Damiana otwarty został w 1994 roku jako pierwszy prywatny szpital w Warszawie. Szpital składa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień P R O J E K T Z D N I A 1 0. 0 7. 2 0 1 3 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ 2012- UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 CZĘŚĆ I OC

Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ 2012- UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 CZĘŚĆ I OC Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ I OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA :Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r.

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r. za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok Olsztyn 25.03.2014r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin Styczeń 2005 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego

Bardziej szczegółowo