Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu SPZOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu SPZOZ"

Transkrypt

1 Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu SPZOZ Consulting-Med Wrocław

2 Spis treści Wstęp 5 I Audyt Stanu Brzeskiego Centrum Medycznego 7 I.1 Analiza otoczenia i konkurencji 7 I.1.1 Analiza otoczenia dalekiego 7 I.1.2 Analiza otoczenia bliskiego 9 I.1.3 Analiza konkurencji 12 I Leczenie szpitalne 13 I Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 21 I Rehabilitacja lecznicza 26 I Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 28 I Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 29 I.1.4 Podsumowanie 30 I.2 Analiza produktowo-usługowa 31 I.2.1 Realizowane usługi medyczne finansowane przez NFZ 31 I Leczenie szpitalne 32 I Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 45 I Rehabilitacja lecznicza 47 I Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 50 I Ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 52 I Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - procedury wysokospecjalistyczne 60 I Profilaktyczne programy zdrowotne 62 I.2.2 Usługi medyczne komercyjne dla instytucji 61 I.2.3 Usługi medyczne komercyjne dla pacjentów indywidualnych 62 I.3. Analiza strony przychodowej 67 I.3.1 Narodowy Fundusz Zdrowia 70 I.3.2. Przychody medyczne komercyjne 73 I.3.3 Stażyści i rezydenci 74 I.3.4 Przychody niemedyczne 76 I.3.5. Dotacje samorządowe 78 I.3.6. Podsumowanie 79 I.4 Analiza zasobów kadrowych 81 I.4.1 Etatyzacja z elementami organizacji pracy 81 I.4.2 Poziom wynagrodzeń 102 I.4.3. Podsumowanie 106 I.5 Analiza finansowa 108 I.5.1. Ogólna analiza sytuacji finansowej bilans 108 I.5.2 Ogólna analiza sytuacji finansowej rachunek zysków i strat 118 I.5.3. Ogólna analiza sytuacji finansowej wskaźniki 123 I.5.4 Analiza zadłużenia 124 I.5.5 Podsumowanie 126 I.6 Analiza zasobów i ich wykorzystania 131 I.6.1 Nieruchomości 131 I Obecny stan posiadania w zakresie nieruchomości 131 I Obecne funkcje budynków 134 I Stan techniczny budynków 136 I Dostosowanie do wymogów 139 I.6.2 Kluczowy sprzęt medyczny 142 I.6.3 Infrastruktura teleinformatyczna 157 I Opis aktualnej infrastruktury 157 I.6.4. Podsumowanie 158 2

3 I.7 Analiza zagadnień organizacyjno-prawnych 160 I.7.1 Struktura organizacyjna 160 I.7.2 Audyt dokumentów systemowych 162 I Statut Regulamin organizacyjny 164 I Regulamin pracy i Regulamin wynagradzania 166 I Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 166 I Instrukcja kancelaryjna 167 I Polityka rachunkowości 168 I Rejestr zarządzeń Dyrektora BCM 169 I Rejestr umów z podmiotami zewnętrznymi 169 I Zespoły, komitety, komisje powołane w BCM zarządzeniami Dyrektora 169 I Regulacje dotyczące gospodarowania majątkiem BCM 170 I.7.3 Nadzór organu tworzącego nad działalnością BCM 171 I.7.4 Podsumowanie 171 I.8 Analiza obszaru współpracy z podmiotami zewnętrznym 173 I.8.1 Podmioty zewnętrzne świadczące usługi medyczne 173 I.8.2 Podmioty zewnętrzne świadczące usługi niemedyczna 174 I.8.3 Podmioty otrzymujące usługi medyczne z BCM 175 I.9. Analiza projekcji roku I.9.1. Bilans po I kwartale 177 I.9.2. Rachunek zysków i strat po I kwartale 179 I.9.3. Podsumowanie 180 I.10. Podsumowanie, wnioski oraz analiza strategiczna SWOT 182 I Analiza SWOT 182 I Wnioski strategiczne 184 II. Strategia restrukturyzacji i rozwoju 188 II.1 Proponowane działania w zakresie infrastrukturalnym 188 II.1.1 Zmiana funkcji budynków i pomieszczeń 188 II Stworzenie punktu obsługi pacjenta 190 II Zmiana rozkładu funkcji poszczególnych budynków kompleksu głównego (B1, B2, B3, C) 190 II Realizowane i planowane inwestycje 192 II Likwidacja całkowita obiektu przy ul. Nysańskiej II.1.2. Sprzedaż części działki przy ul. Mossora II.1.3. Informatyzacja podmiotu 195 II.2. Proponowane działania w zakresie produktowo-usługowym 200 II.2.1. Maksymalizacja działalności komercyjnej 200 II.2.2. Poszerzenie produktów realizowanych na oddziale chirurgii ogólnej 202 zakontraktowanie na oddziale dodatkowego produktu w zakresie chirurgii onkologicznej II.2.3. Poszerzenie produktów realizowanych na oddziale chorób wewnętrznych 203 zakontraktowanie na oddziale dodatkowego produktu w zakresie kardiologii lub geriatrii II.2.4. Rozszerzenie produktów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 204 II.2.5. Poszerzenie produktów rehabilitacji leczniczej zakontraktowanie rehabilitacji 205 kardiologicznej II.2.6. Zakontraktowanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 206 II.2.7. Wprowadzenie polityki sprzedaży 206 II.2.8. Zwiększenie przychodów niemedycznych 208 II.2.9. Uruchomienie pracowni tomografii komputerowej 208 II. 3. Proponowane działania w zakresie zasobów kadrowych 210 II.3.1. Wprowadzenie systemu planowania organizacji pracy i weryfikacji jego rozliczania 210 3

4 II.3.2. Redukcja wynagrodzenia lekarskiego w umowach kontraktowych 211 II.3.3. Optymalizacja zatrudnienia 211 II.3.4. Zmiana rozwiązań zabezpieczenia Pracowni Endoskopowej 230 II.3.5 Zmiana rozwiązań w zakresie dyżurów lekarskich 231 II.4 Proponowane działania w zakresie zarządczym 233 II.4.1 Wprowadzenie systemu wewnętrznej informacji zarządczej 233 II.4.2 Zmiana polityki zamówień publicznych 235 II.5 Proponowane działania w zakresie finansowym 237 II.5.1 Wprowadzenie planowania finansowego oraz zmian w zasadach księgowych 237 II.5.2 Wprowadzenie sytemu budżetowania i controllingu (BiC) 238 II.6 Proponowane działania w zakresie organizacyjnym 243 II.6.1 Zmiana organizacji bloku operacyjnego i zabezpieczenia anestezjologicznego 243 II.6.2 Elastyczne zarządzanie personelem medycznym 244 II.6.3 Rozgęszczenie łóżek na oddziałach szpitalnych 244 II.6.4 Reorganizacja bazy łóżkowej oddziału internistycznego 245 II.7 Zmiany w strukturze organizacyjnej 246 II.7.1 Stworzenie Centralnego Sekretariatu Medycznego i połączenie z Działem 246 Statystyki II.7.2 Likwidacja laboratorium analitycznego i bakteriologicznego 247 II.7.3 Utworzenie Działu Higieny Szpitalnej 248 II.7.4 Zmiany w zarządczej strukturze organizacyjnej 248 II.7.5 Ograniczenie lub likwidacja działalności 249 II.8 Warianty strategiczne 251 II.8.1 Wariant I - Utrzymanie SPZOZ-u w formie i głęboka restrukturyzacja 251 wewnętrzna oraz działania rozwojowe II.8.2 Wariant II - Przekształcenie SPZOZ w spółkę prawa handlowego ze 100% 253 udziałem starostwa powiatowego wraz z wprowadzeniem działań strategicznych II.8.3 Wariant III - Przekształcenie SPZOZ w spółkę prawa handlowego 259 z większościowym udziałem starostwa powiatowego oraz współudziałem innych jednostek samorządu terytorialnego wraz z wprowadzeniem działań strategicznych II.8.4 Wariant IV - Przekształcenie SPZOZ w spółkę prawa handlowego 260 z większościowym udziałem starostwa powiatowego, a następnie sprzedaż części / całości udziałów inwestorowi zewnętrznemu II.8.5 Wariant V - Przekształcenie SPZOZ w spółkę prawa handlowego 262 z większościowym udziałem starostwa powiatowego, a następnie dzierżawa przez podmiot zewnętrzny II.9 Wskazanie wariantu rekomendowanego z uzasadnieniem 263 4

5 Wstęp Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w celu dokonania analizy obecnego stanu podmiotu w zakresie podstawowych obszarów działalności: - otoczenie i konkurencja analizujący aktualne otoczenie podmiotu w zakresie prowadzonej działalności oraz identyfikujący na tej podstawie możliwości potencjalnego rozwoju, - produktowo-usługowy analizujący realizowane usługi medyczne, ich organizację, osiągane parametry statystyczne, realizowane usługi medyczne finansowane przez NFZ, usługi medyczne finansowane przez innych płatników oraz usługi niemedyczne, - przychodowy analizujący strukturę przychodów jednostki w aspekcie wykorzystania potencjału szpitala, - zasobów kadrowych rozpatrujący stan zatrudnienia, system zabezpieczenia dyżurowego, poziom wynagrodzeń, typy stosowanych umów, podstawowe akty prawne w zakresie kadr, - finansowy jako analiza sytuacji finansowej, analiza wskaźnikowa, analiza rentowności poszczególnych komórek organizacyjnych, - infrastruktury technicznej i wykorzystania zasobów majątkowych- analiza obecnego stanu posiadania nieruchomości i gruntów, sprzętu medycznego i wyposażenia, - organizacyjno-prawny związany z aktualnym stanem prawnym i organizacyjnym, odnoszącym się do podstawowych aktów prawnych podmiotu, - współpracy z podmiotami zewnętrznymi rozpatrywany, jako analiza usług medycznych i niemedycznych świadczonych przez podmioty zewnętrzne w aspekcie skali tych usług oraz stopnia dywersyfikacji kosztowej. W ramach pierwszej części dokonana została analiza projekcji na rok 2015 oraz analiza SWOT, będąca zarazem podsumowaniem całości sytuacji Brzeskiego Centrum Medycznego, wskazująca na pozytywne i negatywne kwestie dotyczące obecnego i przyszłego funkcjonowania podmiotu. Analiza poszczególnych obszarów miała na celu stworzenie programu możliwych działań restrukturyzacyjnych szpitala, a także projektu dalszego funkcjonowania, zarówno w wymiarze strategicznym jak i operacyjnym, w poszczególnych obszarach zarządczych. W drugiej części zawarto warianty strategiczne możliwe do zastosowania w dalszym funkcjonowaniu BCM, uwzględniające zarówno działania o charakterze 5

6 restrukturyzacyjnym i rozwojowym, które mają po wdrożeniu w istotny sposób zmienić obecną sytuację Brzeskiego Centrum Medycznego. Dodatkowo będzie można zaproponować różne alternatywne warianty strategicznych, które można zastosować jako wzmocnienie działań restrukturyzacyjnych i rozwojowych. 6

7 I. Audyt stanu Brzeskigo Centrum Medycznego I.1. Analiza otoczenia i konkurencji Brzeskie Centrum Medyczne jest największą placówką ochrony zdrowia w gminie i powiecie brzeskim. Posiada w swojej strukturze zarówno działy lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnego oraz zakład opiekuńczo-leczniczy. Poniższa analiza została wykonana i opracowana w podziale na te zakresy biorąc pod uwagę otoczenie dalsze (województwo opolskie i przyległe) oraz bliższe (powiat brzeski i powiaty sąsiadujące). I.1.1. Analiza otoczenia dalekiego Województwo opolskie jest położone w południowo-zachodniej części Polski i jest aktualnie najmniejszym z 16 województw w Polsce, zarówno pod względem zajmowanego obszaru (9 411,87 km²) jak i liczby ludności ( mieszkańców). Graniczy ono z czterema innymi województwami, tj. dolnośląskim, łódzkim, śląskim i wielkopolskim a od południa z Czechami. Głównym ośrodkiem miejskim województwa i jego stolicą jest miasto Opole, które jest najludniejszym miastem województwa. Największym terytorialnie miastem w województwie opolskim, jest Kędzierzyn-Koźle. W skład województwa wchodzi 11 powiatów, są to powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, opolski, strzelecki, kluczborski, nyski, namysłowski, krapkowicki, oleski i prudnicki. Największym pod względem terytorialnym jest powiat opolski, który zajmuje powierzchnię 1 586,63 km 2, następnie powiat nyski i oleski. Powiat brzeski mający 875,96 km 2 jest pod względem powierzchni, czwartym, co do wielkości powiatem w województwie. Również pod względem ludności powiat brzeski jest czwartym, co do wielkości na Opolszczyźnie, gdzie największą liczbę mieszkańców posiada powiat nyski. Województwo opolskie jest położone na trasie ważnych linii komunikacyjnych drogowych i kolejowych. Przez teren województwa przebiega najważniejsza dla południowej części kraju autostrada A-4, która przebiega również m.in. przez powiat brzeski, podobnie jak magistrala kolejowa wschód-zachód. 7

8 Województwo opolskie jest najmniejszym województwem w Polsce pod względem liczby mieszkańców, jednocześnie liczba ta dramatycznie spada. Obecnie wynosi mieszkańców (dane na dzień na podstawie Biuletynu statystycznego Województwa Opolskiego opublikowanego przez GUS). Według prognoz liczba ta w ciągu najbliższych 20 lat spadnie do poziomu 897 tys. W województwie rodzi się najmniej dzieci. Jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku na każdy tysiąc mieszkańców rodziło się około 20 dzieci, podczas gdy dane statystyczne na koniec 2014 roku wskazują liczbę 8,3. Jednocześnie liczba zgonów w ciągu ostatnich kilkunastu lat wzrasta i aktualnie na koniec roku 2014 wynosi 10,4 na każdy tysiąc mieszkańców. W przeciągu ostatnich trzech lat tendencje w obydwu tych parametrach utrzymują się na podobnym poziomie (tab. 1). Taka sytuacja powoduje ujemny przyrost naturalny w województwie, który na koniec 2014 roku wyniósł 2,1. Tabela nr 1 - Ruch naturalny ludności w województwie opolskim Okres Urodzenia żywe zgony Przyrost naturalny W tym niemowląt XII ,8 10,0-1,2 6,2 XII ,2 10,2-2,0 4,3 XII ,3 10,4-2,1 4,8 Dane na podstawie Biuletynu statystycznego Województwa Opolskiego opublikowanego przez GUS 8

9 Według danych na dzień 30 czerwca 2014 roku populacja województwa dzieliła się procentowo w układzie 52% kobiet i 48 % mężczyzn. Gęstość zaludnienia województwa wynosiła 107 mieszkańców/km 2. Najwięcej mieszkańców ma miasto Opole ( ) co stanowi prawie 12% liczby mieszkańców całego województwa. Pod względem zaludnienia najgęściej zaludnionym miastem województwa jest miasto Ozimek gdzie parametr ten wynosi 2816 mieszkańców/100km 2. Od wielu lat w województwie wpływ na zmniejszenie liczby ludności ma migracja - krajowa, ale głównie zagraniczna. Dotyczy to w szczególności ludzi młodych i wykształconych w wieku lat. Ok. 30% emigrantów stanowią osoby dopiero wchodzące na rynek pracy. Szacuje się, ze aktualnie ponad 100 tys. mieszkańców województwa przebywa za granicą powyżej 3 miesięcy. Prognozy demograficzne dla województwa opolskiego przewidują zarówno spadek urodzeń, jak i zmniejszanie się liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym jak i poprodukcyjnym, a co za tym idzie wzrost starzenia się społeczeństwa. Pod względem medycyny głównym ośrodkiem w województwie biorąc pod uwagę kompleksowość jak i dostępność do świadczeń jest miasto Opole. Na terenie miasta funkcjonuje siedem jednostek szpitalnych oraz ponad czterdzieści ośrodków udzielających świadczeń w zakresie opieki specjalistycznej. Są to zarówno specjalistyczne ośrodki wieloprofilowe jak i jednoprofilowe. Biorąc pod uwagę dostępność do świadczeń medycznych w województwie największe znaczenie mają jeszcze dwa ośrodki miejskie Nysa i Kędzierzyn Koźle. W każdym z tych miast działają dwie jednostki szpitalne w tym po jednym szpitalu o statusie szpitala powiatowego z największymi kontraktami z NFZ na oddziały szpitalne. W Przypadku dostępu do świadczeń w ramach poradni specjalistycznych największym ośrodkiem w tym zakresie w województwie po Opolu jest miasto Nysa z 18 podmiotami posiadającymi umowę z NFZ. Trzecim w tym względzie ośrodkiem miejskim jest Brzeg na terenie którego funkcjonuje dwanaście tego typu jednostek. 9

10 I.1.2. Analiza otoczenia bliskiego Powiat brzeski jest położony w zachodniej części województwa opolskiego i sąsiaduje z powiatami: nyskim, opolskim i namysłowskim oraz oławskim i strzelińskim należącymi administracyjnie do województwa dolnośląskiego. Zajmuje powierzchnię 875,96 km 2 i jest zamieszkiwany przez mieszkańców. W skład powiatu wchodzą następujące jednostki terytorialne: miasto Brzeg, Grodków oraz Lewin Brzeski gdzie Brzeg posiada status gminy miejskiej, natomiast pozostałe dwa są siedzibami gmin miejsko-wiejskich. Dodatkowo w skład powiatu wchodzą trzy gminy wiejskie: Lubsza, Olszanka i Skarbimierz. Przez teren powiatu przebiega najważniejsza dla południowej części kraju autostrada A-4 jak i magistrala kolejowa wschód-zachód, co stwarza duże szanse rozwoju powiatu. Również usytuowanie powiatu w połowie drogi między dużymi miastami, tj. Wrocławiem i Opolem, stwarza dla powiatu brzeskiego dodatkowe atuty w rozwoju gospodarczym. Głównym ośrodkiem miejskim i zarazem miastem powiatowym jest Brzeg, będący gminą miejską. Jest to największe zarówno pod względem powierzchni jak i zaludnienia miasto w powiecie jak i główny ośrodek przemysłowy. Ogólna powierzchnia miasta i gminy wynosi 14,60 km 2, natomiast ilość mieszkańców wynosi ponad Drugim co do wielkości miastem powiatu brzeskiego jest Grodków będący siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Gmina liczy ok mieszkańców, w jej skład wchodzi miasto Grodków wraz z Osiedlem Półwiosek i 35 sołectw. Powierzchnia gminy wynosi 286 km 2. Trzecim natomiast Lewin Brzeski, również będący siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Gmina liczy prawie 13,5 tysięcy mieszkańców, z czego w mieście zamieszkuje niecałe 6 tysięcy osób. Tereny wiejskie podzielone są na 20 sołectw a powierzchnia całej gminy wynosi prawie 160 km 2. Dodatkowo w skład powiatu wchodzą trzy gminy wiejskie: -Skarbimierz - powierzchnia gminy zajmuje obszar 110 km 2 i zamieszkała jest przez 7079 osób, -Lubsza powierzchnia gminy zajmuje obszar 213 km 2 i zamieszkała jest przez ponad osób, -Olszanka - powierzchnia gminy zajmuje obszar 92,6 km 2 i zamieszkała jest przez ponad osób. 10

11 Wśród powiatów ościennych powiat brzeski z powierzchnią 875,96 km 2 i liczbą mieszkańców na poziomie osób jest trzecim co do wielkości powiatem. Największym zarówno pod względem powierzchni jak i liczby ludności jest powiat opolski, który zajmuje powierzchnię 1586,63 km 2 i posiada mieszkańców. Drugim co do wielkości a zarazem większym od powiatu brzeskiego jest powiat nyski (pow. 1223,88 km 2, mieszkańców). Mniejszym powiatem należącym administracyjnie do województwa opolskiego jest powiat namysłowski (pow. 748,18 km 2, mieszkańców). Pozostałe dwa powiaty ościenne należące administracyjnie do województwa dolnośląskiego są zarówno pod względem powierzchni jaki i liczy ludności mniejsze od powiatu brzeskiego. Tendencje demograficzne w powiecie rozkładają się podobnie jak w całym województwie opolskim. Przez okres ostatnich lat można zaobserwować stałą tendencję obniżania się liczby mieszkańców powiatu. Również liczba urodzeń maleje i na dzień roku wynosiła 8,4 urodzenia na 1000 mieszkańców. Tak samo wygląda sytuacja z liczbą zgonów, która na dzień roku wynosiła 9,8 na 1000 mieszkańców. Jak widać parametry te są bardzo zbliżone do statystyk całego województwa opolskiego. Podobnie jak w całym województwie przyrost naturalny w powiecie jest od kilku lat ujemny. Tabela nr 2 - Ruch naturalny ludności w powiecie brzeskim stan na Okres Urodzenia żywe zgony Przyrost naturalny W tym niemowląt powiat brzeski 8,4 9,8-1,4 2,6 miasto Brzeg 7,9 10,1-2,2 3,4 Dane na podstawie Biuletynu statystycznego opublikowanego przez GUS Według danych na dzień 31 grudnia 2013 roku populacja powiatu dzieliła się procentowo w układzie bardzo podobnym do układu w całym województwie. W powiecie układ według płci wynosi 51,5% kobiet i 48,5 % mężczyzn. Gęstość zaludnienia powiatu wynosiła 105 mieszkańców/km 2. Najwięcej mieszkańców ma miasto Brzeg (36 980) co stanowi ponad 40% liczby mieszkańców całego powiatu brzeskiego. Zaludnienie Brzegu wynosi 2531 mieszkańców/km 2. 11

12 Tabela nr 3 Zaludnienie miast i obszarów wiejskich w powiecie brzeskim stan na liczba mieszkańców liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym miasto wieś Dane na podstawie Biuletynu statystycznego opublikowanego przez GUS Jak wynika z tabeli nr 3 ponad 51 tys. mieszkańców zamieszkuje w trzech ośrodkach miejskich, tj. w Brzegu, Grodkowie i Lewinie Brzeskim. Liczba ta stanowi ponad 56% mieszkańców powiatu. Tereny wiejskie są zamieszkiwane przez mieszkańców co stanowi 44 % zaludnienia powiatu. Opieka zdrowotna skupiona jest w powiecie w głównej mierze w Brzegu, gdzie funkcjonuje największa w regionie placówka Brzeskie Centrum Medyczne zapewniające pacjentom opiekę szpitalną i ambulatoryjną oraz ZOL. Dodatkowo w powiecie funkcjonuje kilka mniejszych ośrodków, oferujących świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji. Są one zlokalizowane głównie w dwóch dużych miastach Brzeg i Grodków. Ponadto w powiecie funkcjonują ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej, zlokalizowane zarówno w dużych jak i mniejszych miastach oraz na wsiach w formie wiejskich ośrodków zdrowia. W bezpośrednim sąsiedztwie powiatu brzeskiego znajdują się dwa największe pod względem dostępności do usług medycznych ośrodki miejskie w województwie. Są to Opole i Nysa. W Opolu funkcjonuje siedem jednostek szpitalnych oraz ponad czterdzieści ośrodków udzielających świadczeń w zakresie opieki specjalistycznej. W Nysie natomiast ulokowany jest największy w województwie szpital powiatowy oraz specjalistyczny szpital kardiologiczny American Heart of Poland S.A. Dodatkowo w Nysie funkcjonuje 18 podmiotów posiadających umowę z NFZ na świadczenia specjalistyczne. Odległości do większych ośrodków medycznych dla mieszkańców powiatu brzeskiego rozkładają się w taki sposób, że dystans do obydwu miast wojewódzkich czyli Opola i Wrocławia jest w zasadzie taki sam (42 km Opole, 44 km Wrocław). Najdalej do większego ośrodka medycznego mają mieszkańcy Nysy, jednakże jest to również odległość porównywalna wynosząca 47 km. 12

13 I.1.3. Analiza konkurencji Analiza konkurencji została sporządzona w oparciu o zakresy zakontraktowanych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ze względu na położenie powiatu brzeskiego w bezpośrednim sąsiedztwie miasta wojewódzkiego, który jest największym ośrodkiem podlegającym analizie, czyli miasto Opole, w analizie wzięto pod uwagę wszystkie powiaty ościenne z włączeniem powiatu oławskiego, który należy do województwa dolnośląskiego. Konkurencja ta może być oceniania w dwojaki sposób: - konkurencja w zakresie finansowania analiza w oparciu o dane z finansowania NFZ, które dla większości podmiotów medycznych jest podstawowym źródłem finansowania. Do analizy został ujęty rok 2015, wg podpisanych kontraktów na dzień r. - konkurencja terytorialna.analiza z uwzględnieniem naturalnych wyborów pacjentów przy wzięciu pod uwagę trzech głównych czynników: odległość od ośrodka, dostępność do świadczeń w danym zakresie jak również kompleksowość udzielanych przez dany ośrodek świadczeń. I Leczenie szpitalne W przypadku leczenia szpitalnego niebagatelne znaczenie ma położenie powiatu w bezpośrednim sąsiedztwie miasta wojewódzkiego Opola. Konkurencje w zakresie usług medycznych podzielono na trzy obszary, które podlegały analizie, czyli: - konkurencja ośrodków funkcjonujących w miastach powiatowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie z powiatem brzeskim, wchodzących w skład województwa opolskiego, - konkurencja ośrodków funkcjonujących w miastach powiatowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie powiatu brzeskiego, wchodzących w skład województwa dolnośląskiego, - konkurencja ośrodków funkcjonujących w mieście Opolu. 13

14 Dodatkowo przy analizie wzięto pod uwagę poziom analizowanego zakresu, czy jest on poziomem powiatowym (podstawowe oddziały szpitalne) czy też poziomem specjalistycznym (inne oddziały o charakterze ponadpodstawowym). Tabela nr 4 przedstawia wartości zakontraktowanych świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego w sąsiednich miastach powiatowych wchodzących w skład województwa opolskiego, tj. Namysłowie i Nysie. Największą placówką szpitalną na tym obszarze jest ZOZ w Nysie, który posiada w swojej strukturze największą liczbę oddziałów (więcej niż BCM o oddziały urologiczny, okulistyczny, neurologiczny, reumatologiczny oraz chorób zakaźnych), co czyni tą placówkę najbardziej kompleksową z analizowanych podmiotów. Dodatkowo szpital ten posiada najwyższe wartości kontraktów w poszczególnych oddziałach. Zestawienie to wskazuje, że poziom finansowania oraz ilość zakontraktowanych oddziałów, plasuje Brzeskie Centrum Medyczne na drugim miejscu wśród trzech szpitali udzielających świadczeń w porównywalnych zakresach. Poziom zawartego kontraktu jest wyższy od Namysłowskiego Centrum Zdrowia, które ma zawarte kontrakty w większości w tożsamych z Brzeskim Centrum Medycznym oddziałach (posiada dodatkowo oddział urologii, ale nie posiada OAiT, otolaryngologicznego oraz ortopedycznego). W analizowanym obszarze funkcjonują jeszcze szpitale w Głuchołazach, który głównie specjalizuje się w pulmonologii i chemioterapii i nie jest bezpośrednią konkurencją, poza SPZOZ w Głuchołazach, który posiada w swojej strukturze SOR i oddział chorób wewnętrznych. Dodatkowo na analizowanym obszarze funkcjonuje, również specjalistyczny szpital American Heart of Poland SA w Nysie. Jest to jednostka profilowa, udzielająca świadczeń jedynie w zakresach związanych z kardiologią (w tym interwencyjną) i biorąc pod uwagę aktualną strukturę Brzeskiego Centrum Medycznego jednostka ta nie stanowi konkurencji dla BCM. Tabela nr 4 - Wartości umów zakontraktowanych z NFZ oddziałów szpitalnych w powiatach Brzeskim, Nyskim i Namysłowskim Brzeskie Centrum Medyczne Namysłowskie Centrum Zdrowia ZOZ w Nysie SPZOZ w Głuchołazach SPZOZ MSW w Głuchołazach Opolskie Centrum Rehabilitacji Korfantów SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY/IZBA PRZYJĘĆ ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 14

15 CHOROBY WEWNĘTRZNE ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ,00 zł ,00 zł PEDIATRIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł NEONATOLOGIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł CHIRURGIA OGÓLNA ,00 zł ,00 zł ,00 zł ORTOPEDIA ,00 zł ,00 zł ,50 zł OTORYNOLARYNGOLOGIA ,00 zł ,00 zł UROLOGIA ,00 zł ,00 zł OKULISTYKA ,00 zł NEUROLOGIA ,00 zł REUMATOLOGIA ,00 zł CHOROBY ZAKAŹNE ,00 zł CHOROBY PŁUC ,00 zł ,00 zł CHEMIOTERAPIA ,00 zł ,00 zł Brzeskie Centrum Medyczne posiada w swojej strukturze osiem oddziałów oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. W każdym z realizowanych zakresów lecznictwa szpitalnego, BCM posiada konkurencję w powiatach ościennych. Analizując poszczególne oddziały wzięto również pod uwagę kwotę przypadająca na jednego mieszkańca powiatu w poszczególnych oddziałach (tab. nr 5). Biorąc pod uwagę wartości przedstawione w obydwu tabelach sytuacja BCM w porównaniu z konkurencyjnymi jednostkami przedstawia się następująco: - oddział chorób wewnętrznych wartość zakontraktowanych świadczeń ( ,00 zł) plasuje BCM na drugim miejscu w analizowanym obszarze województwa opolskiego, gdzie funkcjonują cztery oddziały tego typu. Wyższy o 15

16 ponad 2,5 miliona kontrakt posiada ZOZ w Nysie, który jest największą jednostką szpitalną w analizowanym obszarze. Biorąc średnią kwotę na mieszkańca w przypadku tego typu oddziału, im większa gmina tym kwota przypadająca na jednego mieszkańca jest niższa. Największy kontrakt patrząc pod względem kwoty na mieszkańca powiatu posiada Namysłowskie Centrum Zdrowia. Brzeskie Centrum Zdrowia ma kwotą niewiele niższą i biorąc pod uwagę ten parametr posiada bardzo wysokie finansowanie w porównaniu z dwoma placówkami funkcjonującymi w powiecie Nyskim. - oddział anestezjologii i intensywnej terapii Brzeskie Centrum Medyczne jest jedną z dwóch placówek udzielających świadczeń w tym zakresie w analizowanym obszarze. Wartość kontraktu na kwotę ,00 zł, plasuje BCM na drugim miejscu po ZOZ w Nysie. Również kwota przypadająca na mieszkańca jest zdecydowanie niższa (22,17 BCM 31,17 ZOZ w Nysie); - oddział pediatryczny wartość zakontraktowanych świadczeń ( ,00 zł) plasuje BCM na drugim miejscu w analizowanym obszarze województwa opolskiego, gdzie funkcjonują trzy oddziały z zakresu tej specjalności. Wyższy o ponad zł (ok 12%) kontrakt posiada ZOZ w Nysie, który jest największą jednostką szpitalną w analizowanym obszarze, natomiast trzeci z ośrodków posiada kontrakt niższy prawie o połowę od BCM. W przypadku kwoty przypadającej na mieszkańca powiatu największy poziom finansowania w przeliczeniu na mieszkańca ma ZOZ w Nysie, natomiast najniższy Namysłowskie Centrum Zdrowia. Brzeskie Centrum Medyczne z kwotą 20,70 zł na mieszkańca jest pod tym względem jednostką średnią. - oddział neonatologiczny wartość zakontraktowanych świadczeń ( ,00 zł) plasuje BCM na drugim miejscu w analizowanym obszarze województwa opolskiego, gdzie funkcjonują trzy oddziały tego typu. Wyższy o prawie zł kontrakt posiada ZOZ w Nysie, który jest największą jednostką szpitalną w analizowanym obszarze, natomiast trzeci z ośrodków posiada kontrakt niższy prawie o zł od BCM. W przypadku kwoty przypadającej na mieszkańca powiatu rozkłada się inaczej. Największy poziom finansowania w przeliczeniu na mieszkańca ma Namysłowskie Centrum Medyczne natomiast najniższy Brzeskie Centrum Medyczne z kwotą 10,29 zł na mieszkańca, jednakże jest to kwota prawie identyczna z ZOZ w Nysie (10,55 zł). 16

17 - oddział ginekologiczno-położniczy wartość zakontraktowanych świadczeń ( ,00 zł) plasuje BCM na drugim miejscu w analizowanym obszarze województwa opolskiego, gdzie funkcjonują trzy oddziały tego typu. Wyższy ponad dwukrotnie kontrakt posiada ZOZ w Nysie, który jest największą jednostką szpitalną w analizowanym obszarze, natomiast trzeci z ośrodków posiada kontrakt prawie trzykrotnie niższy od BCM. Największy poziom finansowania w przeliczeniu na mieszkańca ma ZOZ w Nysie, natomiast najniższy Namysłowskie Centrum Zdrowia. Brzeskie Centrum Medyczne z kwotą 22,78 zł na mieszkańca jest pod tym względem jednostką średnią. - oddział chirurgii ogólnej wartość zakontraktowanych świadczeń ( ,00 zł) plasuje BCM na drugim miejscu w analizowanym obszarze województwa opolskiego gdzie funkcjonują trzy oddziały tego typu. Wyższy ponad dwukrotnie kontrakt posiada ZOZ w Nysie, który jest największą jednostką szpitalną w analizowanym obszarze, natomiast trzeci z ośrodków posiada kontrakt o ponad zł niższy od BCM. W przypadku kwoty przypadającej na mieszkańca powiatu rozkłada się to inaczej. Największy poziom finansowania w przeliczeniu na mieszkańca ma Namysłowskie Centrum Medyczne, natomiast najniższy Brzeskie Centrum Medyczne z kwotą 49,71 zł na mieszkańca. Kwota ta jest o prawie ¼ niższa od pozostałych w analizowanym obszarze ośrodków posiadających w swojej strukturze oddział chirurgii ogólnej. - oddział ortopedii i traumatologii ruchu Brzeskie Centrum Medyczne jest jedną z dwóch placówek udzielających świadczeń w tym zakresie w analizowanym obszarze, jednakże kwota zakontraktowanych świadczeń ( ,00 zł) jest o połowę niższa od kontraktu w tym zakresie ZOZ w Nysie. Również kwota na mieszkańca jest zdecydowanie niższa (o 25%). - oddział otolaryngologii Brzeskie Centrum Medyczne jest jedną z dwóch placówek udzielających świadczeń w tym zakresie w analizowanym obszarze, jednakże kwota zakontraktowanych świadczeń ( ,00 zł) jest ponad trzykrotnie niższa od kontraktu w tym zakresie ZOZ w Nysie. Również kwota na mieszkańca jest zdecydowanie niższa o ponad 50%. 17

18 Tabela nr 5 - Kwota kontraktów z NFZ w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatów Brzeskiego, Nyskiego i Namysłowskiego Brzeskie Centrum Medyczne Namysłowskie Centrum Zdrowia ZOZ w Nysie SPZOZ w Głuchołazach CHOROBY WEWNĘTRZNE 56,55 zł 60,11 zł 53,45 zł 17,92 zł ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 22,17 zł 31,17 zł PEDIATRIA 20,70 zł 19,71 zł 21,52 zł NEONATOLOGIA 10,29 zł 13,13 zł 10,55 zł POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA 22,78 zł 16,93 zł 33,11 zł CHIRURGIA OGÓLNA 37,88 zł 49,71 zł 48,79 zł ORTOPEDIA 33,13 zł 42,44 zł OTORYNOLARYNGOLOGIA 7,27 zł 15,93 zł Opracowanie własne na podstawie danych udostępnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Drugim analizowanym obszarem konkurencji w lecznictwie stacjonarnym są szpitale funkcjonujące w powiatach ościennych, jednakże administracyjnie należące do województwa dolnośląskiego. Są to jednostki usytuowane w dwóch miastach powiatowych Strzelinie i Oławie. Obydwie te jednostki są konkurencyjne względem BCM jedynie w konkurencji terytorialnej oraz dostępie do świadczeń dla pacjentów, ponieważ w procesie kontraktowania świadczeń jest to jednostka kontraktowana przez inny oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Ośrodki te nie są konkurencyjne względem BCM w przypadku oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, ponieważ nie posiadają tego typu oddziału w swojej strukturze. Patrząc pod kątem wartości zakontraktowanych świadczeń oraz liczby funkcjonujących oddziałów Strzelińskie Centrum Medyczne jest jednostką najsłabszą w analizowanym obszarze, a co za tym idzie nie stanowi zbyt mocnej konkurencji dla BCM w kompleksowości oraz dostępie do świadczeń. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku ZOZ w Oławie, który poza oddziałami tożsamymi z BCM posiada jeszcze dwa oddziały dodatkowe. Są to: oddział chirurgii naczyniowej i oddział gastroenterologiczny. Brzeskie Centrum Medyczne posiada we wszystkich oddziałach, niższe finansowanie od ZOZ w Oławie. Wyjątkiem jest tu oddział ortopedyczny na który kontrakt BCM wynosi prawie dwukrotnie więcej. Zdecydowanie niższe finansowanie BCM ma w oddziałach: otolaryngologicznym, położnictwa i ginekologii oraz neonatologii. W przypadku 18

19 pozostałych oddziałów, tj. chorób wewnętrznych, pediatrii i chirurgii ogólnej wartości kontraktów BCM są niższe, jednak różnica jest tak niewielka, że można uznać te wartości za porównywalne. Jak widać w konkurencji międzywojewódzkiej BCM w porównaniu z ZOZ w Oławie wypada gorzej ze względu na mniejszą ofertę produktową, natomiast dużo lepiej w stosunku do Strzelińskiego Centrum Medycznego z uwagi na ofertę produktową. Tabela nr 6 - Wartości umów zakontraktowanych z NFZ oddziałów szpitalnych w powiatach Brzeskim, Oławski i Strzelińskim Brzeskie Centrum Medyczne ZOZ w Oławie Strzelińskie Centrum Medyczne SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY/IZBA PRZYJĘĆ ,00 zł ,00 zł ,00 zł CHOROBY WEWNĘTRZNE ,00 zł ,00 zł ,00 zł ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ,00 zł PEDIATRIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł NEONATOLOGIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł CHIRURGIA OGÓLNA ,00 zł ,00 zł ,00 zł ORTOPEDIA ,00 zł ,00 zł OTORYNOLARYNGOLOGIA ,00 zł ,00 zł CHIRURGIA NACZYNIOWA ,00 zł GASTROENTEROLOGIA ,00 zł Opracowanie własne na podstawie danych udostępnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Trzecim analizowanym obszarem konkurencji w lecznictwie stacjonarnym jest miasto wojewódzkie Opole, gdzie funkcjonuje dziesięć jednostek posiadających zawarte umowy w zakresie leczenia szpitalnego. Tabela nr 7 pokazuje wartości oraz zakresy zakontraktowanych świadczeń w siedmiu jednostkach, które posiadają w swojej strukturze, co najmniej jeden oddział tożsamy z Brzeskim Centrum Medycznym. W tabeli nie uwzględniono trzech jednostek, których zakresy nie są w 19

20 żaden sposób konkurencyjne względem Brzeskiego Centrum Medycznego. Są to: ESMED posiadający jedynie umowę na programy lekowe, CHIRMED Sp. z o.o. z oddziałami leczenia jednego dnia oraz SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii, które jest jednostką profilową udzielającą świadczeń jedynie z zakresu onkologii oraz zakresów pokrewnych, a co za tym idzie nie jest w żadnym z tych zakresów konkurencyjna względem Brzeskiego Centrum Medycznego. Tabela nr 7 - Wartości zakontraktowanych świadczeń oddziałów szpitalnych w Brzegu i Opolu Brzeskie Centrum Medyczne Szpital Wojewódzki w Opolu Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu SPZOZ Szpital Wojskowy Opole NZOZ Ortopedia Opole SPZOZ MSW w Opolu Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatrycz ny Opole Centrum ginekologii, położnictwa i neonatologii w Opolu SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY/IZBA PRZYJĘĆ CHOROBY WEWNĘTRZNE ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł PEDIATRIA ,00 zł ,00 zł NEONATOLOGIA ,00 zł ,00 zł POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł CHIRURGIA OGÓLNA ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ORTOPEDIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł OTORYNOLARYNGOLO GIA UROLOGIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł OKULISTYKA ,00 zł NEUROLOGIA ,00 zł CHOROBY ZAKAŹNE ,00 zł PROGRAMY LEKOWE ,00 zł ,00 zł ,00 zł CHIRURGIA NACZYNIOWA KARDIOLOGIA ,00 zł ,00 zł ,00 zł CHEMIOTERAPIA CHIRURGIA SZCZĘKOWO- TWARZOWA CHIRURGIA DZIECIĘCA ,00 zł ,00 zł ,00 zł 20

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zmarnowana szansa Ministra Radziwiłła kolejny etap walki ze szpitalami prywatnymi.

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne 18.01.2016

Leczenie szpitalne 18.01.2016 Leczenie szpitalne 18.01.2016 Wykaz obejmuje: oddziały szpitalne/ zakresy świadczeń udzielanych w oddziałach oddziały szpitalne, w których realizowany jest pakiet onkologiczny miejsca wykonywania procedur

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne STATUT Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne Niniejszy Statut został nadany przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 6/2012 z dnia 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2012 r.

Uchwała Nr /2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2012 r. -Projekt- Zarządu Województwa Opolskiego Uchwała Nr /2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2012 r. w sprawie: zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA M. POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI Załącznik nr 2 Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce Istnieje około 80 szpitali publicznych w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r.

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r. Zmiany w systemie ochrony zdrowia stan na 10 luty 2017 r. Sieć szpitali Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najnowsza wersja projekt z

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r.

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r. Sieć szpitali 31 marca 2017 r. Sieć szpitali Ustawa z dnia 23 marca 2017 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat w dniu 30 marca 2017 r. przyjął ustawę

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA PION DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ Dział Zatrudnienia i Płac GŁÓWNY KSIĘGOWY Dział Ekonomiczny Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Transfuzjologiczny

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku S T A T U T Zał. do uchwały Nr XII/107/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.10.2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* u Wojewódzkiego: Pomorskiego Plan na rok: 2012 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0010.092.01 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ KAPITACJA 2 173 796 2 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA: BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* u Wojewódzkiego: Pomorskiego jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - RYCZAŁT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne 1 05 Łódzki 02 świadczenia diagnostyczne kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ ROZLICZENIOWY 475864 2

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza KIM JESTEŚMY EMC Instytut Medyczny jest największym aktualnie właścicielem prywatnych szpitali i przychodni w Polsce. Spółka powstała w 2000 roku, a od 2005 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w województwie opolskim - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w szpitalach

Ochrona zdrowia w województwie opolskim - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w szpitalach Ochrona zdrowia w województwie opolskim - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w szpitalach Konferencja panel dyskusyjny Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 29 września 2010 r. Wprowadzenie Sprawne

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Zachodniopomorskiego Plan na rok: 2015 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń na różnych poziomach referencyjności

Finansowanie świadczeń na różnych poziomach referencyjności Finansowanie świadczeń na różnych poziomach referencyjności Mariola Dwornikowska-Dąbrowska Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

uwagi rozliczeniowy

uwagi rozliczeniowy jednostki rozliczeniowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ PUNKT ROZLICZENIOWY 437661 2 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.078.02 BADANIA ENDOSKOPOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Ilość udostępnionych miejsc szkoleniowych Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne jednostki rozliczeniowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ PUNKT ROZLICZENIOWY 349 185 2 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.078.02 BADANIA ENDOSKOPOWE

Bardziej szczegółowo

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014 Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia Tomasz PękalskiP Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zostało bardzo dokładnie przemyślane,

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Według stanu na dzień 10.02.2014 r. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Liczba świadczeniodawców nie STM stomatologia AOS ambulatoryjna opieka specjalistyczna REH - rehabilitacja PSY_AMB psychiatria ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r.

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Lekarze, pielęgniarki i położne Podstawowa Opieka Zdrowotna, Poradnia (gabinet)

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XIV/312/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce. Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r.

Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce. Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r. Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r. Wprowadzenie Prezentowany materiał ma na celu pokazanie wpływu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej

świadczeń Wymagania kwalifikacyjne lekarza godzina* oraz dodatkowo opieka lekarska nad pacjentem podczas transportu Oddział Chirurgii Ogólnej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2015 z dnia 06.05.2015r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 08 110

Bardziej szczegółowo

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do Uchwały Senatu Nr 172/2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Struktura organizacyjna Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

08R/10002/03/01/SZP/2016

08R/10002/03/01/SZP/2016 Rok Rodzaj świadczenia Rodzaj świadczenia Opis Kod św-cy Kod umowy Nazwa świadczeniodawcy Miasto Ulica Produkt Wyróż nik 2016 0403 LECZENIE SZPITALNE 08R/10002 08R/10002/03/01/SZP/2016 Szpital w Białej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI ZAPRASZA

DYREKTOR WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI ZAPRASZA DSP. 1132/1/3/2012 OGŁOSZENIE NR 3/2012 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 06 marca 2012r. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2017r. na podstawie umów z NFZ Źródło :

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2017r. na podstawie umów z NFZ Źródło : Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2017r. na podstawie umów z NFZ Źródło : www.nfz-gdansk.pl Lekarze, pielęgniarki i położne Podstawowa Opieka Zdrowotna, Poradnia (gabinet) pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

STATUT Mazurskiego Centrum Zdrowia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ełku - Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. TEKST JEDNOLITY

STATUT Mazurskiego Centrum Zdrowia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ełku - Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. TEKST JEDNOLITY STATUT Mazurskiego Centrum Zdrowia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ełku - Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. TEKST JEDNOLITY przyjęty Uchwałą Nr 3N/VIII/2006 z dnia 10.08.2006r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FUZJI SZPITALI

PROJEKT FUZJI SZPITALI PROJEKT FUZJI SZPITALI SPZOZ Nowy Dwór Gdański & NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku Warszawa 2012r. Nasze powiaty w liczbach POWIAT NOWODWORSKI LUDNOŚĆ Mężczyźni: 17 646 Kobiety: 18 054

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza KIM JESTEŚMY EMC Instytut Medyczny jest największym aktualnie właścicielem prywatnych szpitali i przychodni w Polsce. Spółka powstała w 2000 roku, a od 2005 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. UCHWAŁA NR XXXVII/743/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 902 UCHWAŁA NR XXIV/531/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. 3) Wielkopolskie Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej im. Ireneusza Wierzejewskiego,

Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. 3) Wielkopolskie Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej im. Ireneusza Wierzejewskiego, Szpital Wojewódzki w Poznaniu Uchwała Nr 144 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 1 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Na podstawie art. 39

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. -projekt- Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. ając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE POWIATU SKIEGO SKIEGO W OPINII NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA JAKO PŁATNIKA P USŁUG UG MEDYCZNYCH Poznań,,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 15:41 Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Dz.Urz.MSWiA.04.2.4

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639 UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz. 844 USTAWA z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r.

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r. UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 27 października 2010r. W SPRAWIE: w sprawie przyjęcia Raportu Lecznictwo Stacjonarne Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku NA PODSTAWIE:

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. z dnia 23 marca 2017 r.

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. z dnia 23 marca 2017 r. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Data, pieczęć i podpis wojewody

Zatwierdzam: Data, pieczęć i podpis wojewody WYKAZ oddziałów szpitalnych dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo dla województwa opolskiego Zatwierdzam:. Data, pieczęć i podpis wojewody SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: 12 - w Katowicach jednostki ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI 1 12 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA ryczałt miesięczny 156,00 DO

Bardziej szczegółowo

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Temat 1. Stan zdrowotności mieszkańców. Mieszkańcy gminy Kamień Pomorski korzystają z zagwarantowanej ustawowo opieki medycznej, przy czym formy tej opieki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp.z o.o. WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Numer księgi rejestrowej - cz. I 000000025125 identyfikator jednostki podziału

Bardziej szczegółowo