Załącznik nr 14 Wykaz IV Wykaz szpitali publicznych na terenie województwa mazowieckiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 14 Wykaz IV Wykaz szpitali publicznych na terenie województwa mazowieckiego."

Transkrypt

1 Załącznik nr 14 Wykaz IV Wykaz szpitali publicznych na terenie województwa mazowieckiego. WYKAZ SZPITALI PUBLICZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - STAN W DNIU 8 GRUDNIA 2011 R. (Źródło: Lp. 1 Nazwa Powiatu Nazwa długa zakładu Adres zakładu Adres Jednostki Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie Zgrupowania AK "Kampinos" Mokra Kajetany Zgrupowania AK "Kampinos" Kod specjalności komórki Opis specjalności komórki Liczba łóżek dla danej komórki 4611 Oddział otolaryngologiczny dla dzieci Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci Oddział otolaryngologiczny Oddział otolaryngologiczny Blok operacyjny Oddział otolaryngologiczny dla dzieci Oddział otolaryngologiczny Izba przyjęć szpitala dla dzieci Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział otolaryngologiczny dla dzieci Oddział otolaryngologiczny Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci Oddział audiologiczno-foniatryczny dla dzieci Oddział audiologiczno-foniatryczny dla dzieci Oddział audiologiczno-foniatryczny Oddział audiologiczno-foniatryczny Oddział audiologiczno-foniatryczny dla dzieci Oddział audiologiczno-foniatryczny Oddział audiologiczno-foniatryczny Oddział audiologiczno-foniatryczny dla dzieci Oddział audiologiczno-foniatryczny dla dzieci Oddział audiologiczno-foniatryczny Oddział audiologiczno-foniatryczny Oddział audiologiczno-foniatryczny dla dzieci Izba przyjęć szpitala dla dzieci Oddział audiologiczno-foniatryczny dla dzieci Oddział otolaryngologiczny dla dzieci Oddział audiologiczno-foniatryczny Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 1

2 2 otwocki 3 gostyniński 4 Ośrodek Readaptacyjno- Rehabilitacyjny Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej Anielin Karczew Zalesie 1 A Gostynin Legionów Garwolin Krasińskiego Szaserów Reymonta Piastów Anielin Karczew Graniczna Konstancin- Jeziorna Zalesie 1 A Gostynin Legionów Garwolin Krasińskiego Szaserów Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych 4734 Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział chorób wewnętrznych Oddział otolaryngologiczny Oddział chirurgiczny ogólny Oddział okulistyczny Oddział neurologiczny Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej Oddział kardiologiczny Oddział pulmonologii Oddział gastroenterologiczny Oddział reumatologiczny Oddział hematologiczny Oddział chorób zakaźnych Oddział nefrologiczny Szpitalny oddział ratunkowy Oddział kardiologiczny Oddział chirurgii naczyniowej Oddział kardiologiczny Oddział dermatologiczny Oddział kardiochirurgiczny Oddział otolaryngologiczny Oddział okulistyczny Oddział neurologiczny Oddział neurologiczny

3 Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej Szaserów Szaserów Oddział ginekologiczny Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział neurochirurgiczny Oddział chirurgii plastycznej Oddział pediatryczny Oddział endokrynologiczny Oddział pulmonologii Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział rehabilitacyjny Oddział kardiologiczny Stacja dializ Oddział onkologiczny Oddział rehabilitacji kardiologicznej Oddział rehabilitacji neurologicznej Oddział chirurgiczny ogólny Oddział udarowy Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział transplantacji szpiku Oddział urologiczny 35 Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2414 Żwirki i Wigury 9/ Żwirki i Wigury 9/ Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział chorób wewnętrznych 30 5 legionowski Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki Juzistek Zegrze Juzistek Zegrze 4000 Oddział chorób wewnętrznych 20

4 6 białobrzeski 7 grójecki 8 9 płoński 10 m. Radom 11 kozienicki Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2474 Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3411 Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4198 Zakład Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledzczego w Warszawie - Mokotowie Zakład Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Płońsku Zakład Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Radomiu Zakład Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego w Żytkowicach Białobrzegi Białobrzegi Oddział chorób wewnętrznych 24 Grójec Grójec Oddział chorób wewnętrznych 7 Żwirki i Wigury 1 c Rakowiecka Ciupagi Warszawska Płońsk Wolanowska Radom Żytkowice Garbatka Letnisko Kajakowa 11a Rakowiecka Ciupagi Warszawska Płońsk Wolanowska Radom Żytkowice Garbatka Letnisko 4348 Oddział obserwacyjno-zakaźny Oddział chorób wewnętrznych Oddział intensywnej terapii Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu Oddział chorób wewnętrznych Oddział chirurgiczny ogólny Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział chorób wewnętrznych Oddział chorób wewnętrznych Oddział chorób wewnętrznych Oddział chorób wewnętrznych 3 12 grójecki Zakład Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Grójcu Armii Krajowej Grójec Armii Krajowej Grójec 4000 Oddział chorób wewnętrznych 6 13 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Wołoska Wołoska Uzdrowiskowa 12/ Konstancin- Jeziorna Wołoska Oddział chirurgiczny ogólny Oddział reumatologiczny Oddział rehabilitacyjny Oddział rehabilitacji kardiologicznej Oddział alergologiczny 28 Niemcewicza Oddział rehabilitacyjny Wesoła 4306 Oddział rehabilitacji neurologicznej 46

5 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Wołoska Oddział chirurgiczny ogólny Oddział chirurgii naczyniowej Oddział chirurgii onkologicznej Oddział chirurgii klatki piersiowej Oddział chirurgii plastycznej Oddział pediatryczny Oddział chorób wewnętrznych Oddział rehabilitacyjny Szpitalny oddział ratunkowy Oddział angiologiczny Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego Oddział transplantologiczny Oddział kardiologiczny Oddział wszczepiania rozruszników Oddział kardiologiczny Oddział kardiologiczny Oddział nefrologiczny Stacja dializ Oddział transplantologiczny Oddział gastroenterologiczny Dział anestezjologii Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział dermatologiczny Oddział transplantologiczny Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział kardiochirurgiczny Oddział neurochirurgiczny Oddział urologiczny Oddział chorób metabolicznych Oddział endokrynologiczny 32

6 otwocki sochacze wski Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Teresinie Instytut Psychiatrii i Neurologii Bolesława Prusa 1/ Otwock Druckiego-Lubeckiego Teresin Sobieskiego Bolesława Prusa 1/ Otwock Druckiego-Lubeckiego Teresin Sobieskiego Oddział medycyny nuklearnej Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii Oddział hematologiczny Oddział hepatologiczny Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział otolaryngologiczny Oddział okulistyczny Oddział ginekologiczno-położniczy Oddział neonatologiczny Oddział ginekologiczny Oddział patologii ciąży Oddział położniczy rooming-in Oddział neurologiczny Oddział udarowy Oddział neurologiczny Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień Oddział rehabilitacyjny Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych(detoksykacji) 4302 Oddział rehabilitacji narządu ruchu Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych(detoksykacji) Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu Oddział rehabilitacji neurologicznej Oddział neurologiczny Oddział udarowy Oddział intensywnej terapii Oddział neurochirurgiczny Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) 19 2

7 4730 Oddział psychiatrii sądowej Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychogeriatryczny Oddział udarowy Oddział neurologiczny Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci Oddział pediatryczny Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Blok operacyjny dla dzieci Oddział patologii noworodka Instytut Matki i Dziecka Kasprzaka 17 A Kasprzaka 17 A Oddział neonatologiczny Oddział intensywnej terapii noworodka Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci Oddział intensywnej terapii Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej Oddział chirurgiczny dla dzieci Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci Oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci Oddział onkologiczny Oddział onkologiczny dla dzieci Oddział chirurgii onkologicznej Oddział neurologiczny dla dzieci Oddział pediatryczny Oddział alergologiczny dla dzieci Oddział gastroenterologiczny dla dzieci Oddział diabetologiczny dla dzieci Oddział ginekologiczno-położniczy Blok operacyjny Sala porodowa Oddział patologii ciąży Oddział położniczy 18

8 4280 Oddział reumatologiczny Oddział rehabilitacji narządu ruchu Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział reumatologiczny dla dzieci Instytut Reumatologii im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Spartańska Spartańska Oddział reumatologiczny Oddział reumatologiczny Oddział reumatologiczny Oddział dla przewlekle chorych Oddział rehabilitacyjny Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział neurochirurgiczny Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział kardiologiczny Oddział kardiologiczny Oddział kardiologiczny Oddział kardiologiczny Oddział kardiologiczny 6 19 Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Alpejska Alpejska Oddział kardiologiczny Oddział intensywnej terapii Oddział kardiochirurgiczny Oddział intensywnej terapii Oddział kardiologiczny Oddział kardiologiczny Oddział rehabilitacji kardiologicznej Oddział kardiologiczny Oddział kardiologiczny Oddział kardiologiczny Oddział kardiologiczny 47

9 20 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie W.K. Roentgena W.K. Roentgena Oddział onkologiczny Oddział onkologiczny Oddział onkologiczny Oddział radioterapii Oddział onkologiczny Oddział intensywnej terapii Oddział onkologiczny Oddział endokrynologiczny Oddział onkologiczny Oddział urologiczny Oddział chirurgii onkologicznej Oddział chirurgii onkologicznej Oddział chirurgii klatki piersiowej Oddział onkologiczny Oddział neurochirurgiczny Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział medycyny paliatywnej Oddział onkologiczny Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii Oddział onkologiczny Oddział hematologiczny Oddział onkologiczny Oddział rehabilitacyjny Oddział onkologiczny Oddział onkologiczny Oddział chirurgii onkologicznej Oddział onkologiczny Oddział onkologiczny Oddział ginekologii onkologicznej Oddział radioterapii Oddział transplantacji szpiku Oddział medycyny nuklearnej Oddział gastroenterologiczny Oddział chirurgii onkologicznej Oddział ginekologii onkologicznej Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział radioterapii Oddział onkologiczny Oddział chirurgii onkologicznej 34

10 4000 Oddział chorób wewnętrznych Oddział pulmonologii Oddział pulmonologii Oddział pulmonologii Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Płocka Płocka Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział pulmonologii Oddział pulmonologii Oddział pulmonologii Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. dr med. Aleksandra Szczygła Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie Powsińska 61/ Dzieci Polskich Kondratowicza Dzieci Polskich Oddział chirurgii klatki piersiowej Oddział gastroenterologiczny Oddział otolaryngologiczny dla dzieci Izba przyjęć szpitala dla dzieci Oddział endokrynologiczny dla dzieci Oddział diabetologiczny dla dzieci Oddział pediatryczny Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci Oddział urologiczny dla dzieci Oddział kardiologiczny dla dzieci Oddział neurologiczny dla dzieci Oddział neurochirurgiczny dla dzieci Oddział neonatologiczny Oddział nefrologiczny dla dzieci Stacja dializ dla dzieci Oddział rehabilitacyjny dla dzieci Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci Oddział onkologiczny dla dzieci Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci Oddział intensywnej terapii dla dzieci Blok operacyjny dla dzieci Oddział intensywnej terapii dla dzieci Oddział chirurgiczny dla dzieci Oddział transplantologiczny dla dzieci Oddział okulistyczny dla dzieci Oddział pediatryczny 60

11 24 25 warszawski zachodni 26 pruszkowski Instytut Hematologii i Transfuzjologii Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Indiry Gandhi Marii Konopnickiej Łomianki, Dziekanów Leśny Warsztatowa Pruszków Indiry Gandhi Marii Konopnickiej Łomianki, Dziekanów Leśny Warsztatowa Pruszków 4530 Oddział chirurgii naczyniowej Dział anestezjologii Oddział intensywnej terapii Oddział hematologiczny Oddział chorób wewnętrznych Oddział hematologiczny Oddział hematologiczny Oddział hematologiczny Oddział hematologiczny Oddział transplantacji szpiku Oddział hematologiczny Oddział chirurgiczny ogólny Oddział chirurgiczny ogólny Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci Oddział pediatryczny Oddział rehabilitacyjny dla dzieci Oddział niemowlęcy Oddział neurologiczny dla dzieci Oddział otolaryngologiczny dla dzieci Oddział alergologiczny dla dzieci Oddział chirurgiczny dla dzieci Oddział endokrynologiczny dla dzieci Oddział diabetologiczny Oddział nefrologiczny Oddział neurologiczny Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział chirurgiczny ogólny Oddział rehabilitacji kardiologicznej Oddział urologiczny Oddział udarowy Oddział chorób wewnętrznych Oddział chorób wewnętrznych Oddział chirurgiczny ogólny Oddział kardiologiczny Oddział gastroenterologiczny Oddział chorób wewnętrznych Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego 5

12 4910 Blok operacyjny Oddział gastroenterologiczny Oddział chirurgii klatki piersiowej Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "Attis" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Górczewska Górczewska Oddział chirurgii przewodu pokarmowego Oddział urologiczny Oddział chirurgii plastycznej Oddział otolaryngologiczny Oddział chirurgiczny ogólny Oddział endokrynologiczny Oddział nefrologiczny Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział ginekologiczno-położniczy Oddział rehabilitacyjny Oddział kardiologiczny Oddział okulistyczny Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział pulmonologii Oddział chorób wewnętrznych Oddział diabetologiczny Izba przyjęć szpitala Oddział rehabilitacji neurologicznej Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) m. Radom Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu Krychnowicka Radom Krychnowicka Radom 4710 Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych(detoksykacji) Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży 25

13 4700 Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych(detoksykacji) Oddział neurologiczny Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) pruszkowski Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Partyzantów 2/ Pruszków Partyzantów 2/ Pruszków 4700 Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Poznańska Poznańska Oddział udarowy Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych Oddział psychogeriatryczny Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu Oddział kardiologiczny Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego Oddział rehabilitacyjny Szpitalny oddział ratunkowy 4 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Zakład Opieki Zdrowotnej Barska 16/ Barska 16/ Oddział chirurgiczny ogólny Oddział kardiologiczny Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Stacja dializ Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział chorób wewnętrznych 26

14 4501 Oddział chirurgiczny dla dzieci Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci Oddział okulistyczny dla dzieci Oddział neurochirurgiczny dla dzieci Oddział otolaryngologiczny dla dzieci 21 Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Zakład Opieki Zdrowotnej Niekłańska 4/ Niekłańska 4/ Oddział neurologiczny dla dzieci Oddział alergologiczny dla dzieci Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci Oddział neonatologiczny Oddział oparzeń dla dzieci Blok operacyjny dla dzieci Izba przyjęć szpitala dla dzieci Oddział pediatryczny Szpitalny oddział ratunkowy 5 Kolska 2/ Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych(detoksykacji) 4744 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Nowowiejska Nowowiejska Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział rehabilitacji psychiatrycznej Oddział psychiatryczny(ogólny) 40

15 4640 Oddział urologiczny Oddział obserwacyjno-zakaźny Oddział chirurgiczny ogólny Oddział neurochirurgiczny Oddział nefrologiczny Oddział kardiologiczny Oddział ginekologiczno-położniczy Oddział pediatryczny m. Płock Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku Medyczna Płock Medyczna Płock 4200 Oddział dermatologiczny Oddział chirurgiczny dla dzieci Oddział neurologiczny Oddział chirurgiczny ogólny Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział neonatologiczny Oddział gruźlicy i chorób płuc Oddział okulistyczny Oddział udarowy Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego Szpitalny oddział ratunkowy Oddział reumatologiczny Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział otolaryngologiczny Oddział chorób wewnętrznych Oddział onkologiczny Oddział chorób zakaźnych Oddział chorób zakaźnych Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie Wolska Wolska Oddział chorób zakaźnych Oddział WZW Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział chorób zakaźnych Oddział chorób zakaźnych Oddział chorób zakaźnych Oddział chorób zakaźnych dla dzieci 42

16 4560 Oddział kardiochirurgiczny Oddział rehabilitacyjny Oddział udarowy Oddział rehabilitacji kardiologicznej Oddział rehabilitacji neurologicznej Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział onkologiczny Szpitalny oddział ratunkowy Oddział neurochirurgiczny Oddział otolaryngologiczny Oddział okulistyczny m. Radom Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu J. Aleksandrowicza Radom J. Aleksandrowicza Radom 4501 Oddział chirurgiczny dla dzieci Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego Oddział kardiologiczny Oddział chorób wewnętrznych Oddział pediatryczny Oddział neonatologiczny Oddział chorób wewnętrznych Oddział chirurgiczny ogólny Oddział ginekologiczno-położniczy Oddział reumatologiczny Oddział pulmonologii Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział neurologiczny 26

17 34 wołomiński 35 otwocki 36 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "DREWNICA" Zakład Opieki Zdrowotnej Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie Karola Rychlińskiego Ząbki Narutowicza Otwock Bursztynowa Karola Rychlińskiego Ząbki Narutowicza Otwock Bursztynowa Oddział rehabilitacji psychiatrycznej Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychogeriatryczny Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych(detoksykacji) Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział gruźlicy i chorób płuc Oddział gruźlicy i chorób płuc Oddział gruźlicy i chorób płuc Oddział gruźlicy i chorób płuc Oddział gruźlicy i chorób płuc Oddział chirurgii klatki piersiowej Oddział gruźlicy i chorób płuc Oddział chirurgiczny ogólny Oddział chorób wewnętrznych Oddział nefrologiczny Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego Oddział kardiologiczny Oddział otolaryngologiczny Oddział neonatologiczny Oddział okulistyczny Oddział chorób wewnętrznych Stacja dializ Oddział pulmonologii Oddział chirurgii naczyniowej Oddział dermatologiczny Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział gastroenterologiczny Oddział chirurgiczny ogólny Oddział rehabilitacji neurologicznej Oddział urologiczny Oddział patologii ciąży Oddział neurologiczny Oddział dermatologiczny dla dzieci Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 28

18 37 gostyniński 38 m. Ostrołęka Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce Zalesie Gostynin Jana Pawła II 120 a Ostrołęka Zalesie Gostynin Jana Pawła II 120a Ostrołęka 4000 Oddział chorób wewnętrznych Oddział udarowy Oddział chorób wewnętrznych Oddział wszczepiania rozruszników Oddział ginekologiczno-położniczy Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych(detoksykacji) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychiatryczny(ogólny) Oddział psychogeriatryczny Oddział rehabilitacji psychiatrycznej Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) Oddział rehabilitacji neurologicznej Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu Oddział onkologiczny Oddział intensywnej terapii Oddział neurologiczny Szpitalny oddział ratunkowy Oddział chirurgii onkologicznej Oddział gastroenterologiczny Oddział obserwacyjno-zakaźny Oddział otolaryngologiczny Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie Oddział ginekologiczno-położniczy Oddział pediatryczny Oddział urologiczny Oddział chirurgiczny ogólny Oddział chorób wewnętrznych Oddział kardiologiczny Oddział pulmonologii Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział udarowy Oddział neonatologiczny Oddział gastroenterologiczny Oddział chorób wewnętrznych Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział dermatologiczny Oddział chirurgii naczyniowej 10

19 4306 Oddział rehabilitacji neurologicznej miński ciechanowski Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Teodora Dunina Mrozy (Rudka) Powstańców Wielkopolskich Ciechanów Teodora Dunina Mrozy (Rudka) Powstańców Wielkopolskich Ciechanów 4242 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii Oddział rehabilitacyjny Oddział pulmonologii Oddział chorób wewnętrznych Oddział okulistyczny Oddział kardiologiczny Oddział chirurgiczny dla dzieci Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział otolaryngologiczny Oddział ginekologiczno-położniczy Oddział rehabilitacji neurologicznej Oddział pulmonologii Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział urologiczny Oddział nefrologiczny Oddział neurologiczny Oddział dermatologiczny Oddział psychiatryczny(ogólny) Szpitalny oddział ratunkowy Izba przyjęć szpitala dla dzieci Oddział neonatologiczny Oddział endokrynologiczny Oddział rehabilitacji narządu ruchu Oddział alergologiczny dla dzieci Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego Oddział diabetologiczny Oddział onkologiczny Oddział chorób wewnętrznych Oddział reumatologiczny Oddział pediatryczny Oddział gastroenterologiczny Oddział obserwacyjno-zakaźny Stacja dializ Oddział udarowy Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych(detoksykacji) 3

20 4300 Oddział rehabilitacyjny Oddział rehabilitacji kardiologicznej Oddział chirurgii onkologicznej Oddział hematologiczny Oddział chirurgiczny ogólny Oddział rehabilitacji neurologicznej Oddział rehabilitacyjny Oddział chorób wewnętrznych Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 5 41 płoński Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Sienkiewicza Płońsk Sienkiewicza Płońsk 4500 Oddział chirurgiczny ogólny Szpitalny oddział ratunkowy Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział neonatologiczny Oddział pediatryczny Oddział reumatologiczny Oddział kardiologiczny Oddział ginekologiczno-położniczy Oddział medycyny paliatywnej Oddział urologiczny Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 8 42 żuromiński Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie Szpitalna Żuromin Szpitalna Żuromin 4260 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział niemowlęcy Oddział chorób wewnętrznych Oddział pediatryczny Oddział chirurgiczny ogólny Oddział rehabilitacyjny Oddział ginekologiczno-położniczy 17

Województwo Mazowieckie

Województwo Mazowieckie Województwo Mazowieckie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 02-507 Warszawa, Wołoska 137, tel.: 22 8453281 Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny

Bardziej szczegółowo

1. POWIAT WARSZAWSKI Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4 02-005 Warszawa

1. POWIAT WARSZAWSKI Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4 02-005 Warszawa PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE (bez miasta Płock i powiatu płockiego, gostynińskiego oraz sierpeckiego) I. PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia Załączniki do rozporządzenia z dnia. (Dz.U. Nr.., poz ) Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna Terapia. Adres jednostki

SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna Terapia. Adres jednostki 8 Lista jednostek w których mogą odbywać specjalizacje lekarze i lekarze dentyści na terenie województwa świętokrzyskiego wg. stanu na dzień 09 lipca 0 r. SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna

Bardziej szczegółowo

Mapa zasobów usług zdrowotnych

Mapa zasobów usług zdrowotnych Mapa zasobów usług zdrowotnych gmin powiatu wołomińskiego: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka Wołomin, Kraków, 2013 r. Strona 2

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Gmina Lp. Nazwa organizacji Powiat garwoliński Garwolin 1 "Pomocna Dłoń" Powiat grodziski Grodzisk 2 Powiat legionowski

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu. opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa

PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu. opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa 2012 Przewodnik opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu Opracował

Bardziej szczegółowo

mazowieckie Baboszewo ul. Cicha 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Belsk Duży ul. Nocznickiego 3 Zrzeszenie MBR S.A.

mazowieckie Baboszewo ul. Cicha 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Belsk Duży ul. Nocznickiego 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Baboszewo ul. Cicha 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Belsk Duży ul. Nocznickiego 3 Zrzeszenie MBR S.A. mazowieckie Białobrzegi Krakowska 34 Kredyt Bank S.A. mazowieckie Bielsk ul. 1-go maja

Bardziej szczegółowo

BIURO POŚREDNICTWA PRACY OIL w WARSZAWIE

BIURO POŚREDNICTWA PRACY OIL w WARSZAWIE .LEKARZ - OPERATOR BIURO POŚREDNICTWA PRACY OIL w WARSZAWIE CM ENEL-MED placówki na terenie Warszawy tel. rekrutacja@enel.pl UWAGI: Elastyczny system zatrudnienia. Szczegóły na stronie internetowej: https://enel.pl/centrum-medyczne/o-enel-med/kariera/

Bardziej szczegółowo

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień 15.11.2011 r.)

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień 15.11.2011 r.) CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p.. 3 5 6 7 8

Bardziej szczegółowo

BIURO POŚREDNICTWA PRACY OIL w WARSZAWIE

BIURO POŚREDNICTWA PRACY OIL w WARSZAWIE # DOWOLNA SPECJALNOŚD BIURO POŚREDNICTWA PRACY OIL w WARSZAWIE Szpital Praski w Warszawie ul. Solidarności 67 Przychodnia Przyszpitalna - stanowisko kierownika tel. 22 818 50 61 22 555 12 21 UWAGI: Poszukiwany

Bardziej szczegółowo

Bankomaty: województwo mazowieckie. Miejscowość Lokalizacja Organizacja Dostępność

Bankomaty: województwo mazowieckie. Miejscowość Lokalizacja Organizacja Dostępność Bankomaty: województwo mazowieckie Miejscowość Lokalizacja Organizacja Dostępność Baboszewo Cicha 3 MBR Belsk Duży Nocznickiego 3 MBR Białobrzegi Krakowska 34 Bielsk 1-go maja 2 MBR Błędów Długa 5 BPS

Bardziej szczegółowo

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Czerwiec 2013 Hospicja i zespoły opieki paliatywnej w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr 270/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r. MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2011-2015 Grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE MIKROBIOLOGICZNEJ 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34, tel. (22) 841 58 34, tel./fax (22) 851-52-22 www.polmikro.edu.pl e-mail: polmicro@cls.edu.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

tel. rekrutacja-medyczna@medicover.pl

tel. rekrutacja-medyczna@medicover.pl .LEKARZ 22-06-2015 Medicover Sp. z o. o. tel. rekrutacja-medyczna@medicover.pl UWAGI: Oferta pracy dla lekarza samodzielnie wykonującego szczepienia przeciw grypie. Oczekiwana gotowość do wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych

Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków. Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Forum Hospicjów Polskich ul Fatimska 17, 31-831 Kraków Spis Hospicjów i Zakładów Opieki Paliatywnej publicznych i niepublicznych Styczeń 2011 Hospicja i zespoły opieki paliatywnej w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Centrala... 13 43 78 000 Sekretariat... 13 43 78 586 Fax... 13 43 78 204

Centrala... 13 43 78 000 Sekretariat... 13 43 78 586 Fax... 13 43 78 204 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie www.krosno.med.pl Centrala... 13 43 78 000 Sekretariat... 13 43 78 586 Fax... 13 43 78 204 Rejestracja do Poradni Specjalistycznych 13 43 78 426

Bardziej szczegółowo

ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin

ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin Program naprawczy Szpitala im. św. Faustyny Kowalskiej w Łęczycy Opracowano w: Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o. o. ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin Szczecin, lipiec 2012 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

BIURO POŚREDNICTWA PRACY OIL w WARSZAWIE

BIURO POŚREDNICTWA PRACY OIL w WARSZAWIE .LEKARZ BIURO POŚREDNICTWA PRACY OIL w WARSZAWIE 12-05-2015 Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Bródnowskie Centrum Kliniczne, ul. Kondratowicza 8 SOR tel. 501 514 643 aos@brodnowski.pl UWAGI: Poszukiwani

Bardziej szczegółowo

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809 Placówki leczenia uzależnień na terenie woj. mazowieckiego SWPZZPOZ Oddział Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 Szpital Specjalistyczny im. Psarskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r.

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 599 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 599 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 599 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK PARTNERA MEDYCZNEGO

WYKAZ PLACÓWEK PARTNERA MEDYCZNEGO WYKAZ PLACÓWEK PARTNERA MEDYCZNEGO NZOZ Pro Familia NZOZ Pro Familia DOLNOŚLĄSKIE aaa dolnośląskie 30.06.2013 Dzierżoniów ul. Poprzeczna 16 74 832 38 08 dzierżoniowski dolnośląskie 30.06.2013 Niemcza ul.

Bardziej szczegółowo

Środki przyznane w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" - 2010 na zakup pomocy dydaktycznych. Szkoła Podstawowa w Woli. Zespół Szkół im. Ks. J.

Środki przyznane w ramach Rządowego programu Radosna szkoła - 2010 na zakup pomocy dydaktycznych. Szkoła Podstawowa w Woli. Zespół Szkół im. Ks. J. Środki przyznane w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" - 2010 na zakup pomocy dydaktycznych lp Organ prowadzący (nazwa) Łączna kwota przyznana organowi prowadzącemu szkoły Nazwa szkoły Kwota przyznana

Bardziej szczegółowo

Zestaw dokumentów wymaganych do Zakładu Opiekuńczo Leczniczegow Siedkcach

Zestaw dokumentów wymaganych do Zakładu Opiekuńczo Leczniczegow Siedkcach Zestaw dokumentów wymaganych do Zakładu Opiekuńczo Leczniczegow Siedkcach 1. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego / Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego. 2. Wywiad pielęgniarski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r.

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo