Tydzień Ofiar Przestępstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tydzień Ofiar Przestępstw"

Transkrypt

1 Tydzień Ofiar Przestępstw Spis treści Prokuratura Okręgowa w Lublinie... 2 Prokuratura Rejonowa w Kraśniku... 3 Prokuratura Rejonowa w Lubartowie... 6 Prokuratura Rejonowa Lublin Południe... 7 Prokuratura Rejonowa Lublin Północ... 8 Prokuratura Rejonowa w Puławach Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim Prokuratura Rejonowa w Lublinie Prokuratura Rejonowa w Rykach Prokuratura Rejonowa w Świdniku Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Okręgowej w Białej Podlaskiej Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej...27 Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Okręgowej w Chełmie Prokuratura Rejonowa w Chełmie Prokuratura Rejonowa we Włodawie Prokuratura Rejonowa we Parczewie Prokuratura Rejonowa w Łukowie... 44

2 Prokuratura Okręgowa w Lublinie

3 Prokuratura Rejonowa w Kraśniku Wykaz placówek świadczących pomoc pokrzywdzonym działających na terenie Prokuratury Rejonowej w Kraśniku Rodzinny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Promyk przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku na ul. Grunwaldzkiej 4a, Kraśnik, tel oraz filie Rodzinnego Punktu: przy ul. Al. Tysiąclecia 3b, Kraśnik przy ul. Sikorskiego 11, Kraśnik. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Promyk w Kraśniku przy ul. Grunwaldzkiej 4a oferuje bezpłatne konsultacje: psychologa w środy w godz oraz w piątki w godz ; specjalisty terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (tel ) w czwartki w godz ; radcy prawnego w czwartki w godz ; pedagoga w środy w godz oraz w czwartki w godz Filia Rodzinnego Punktu przy ul. Al. Tysiąclecia 3b, Kraśnik oferuje bezpłatne konsultacje: specjalisty terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (tel ) w poniedziałki w godz ; radcy prawnego w czwartki w godz ; psychologa we wtorki w godz

4 Filia Rodzinnego Punktu przy ul. Sikorskiego 11, Kraśnik oferuje bezpłatne konsultacje: specjalisty terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (tel ) w czwartki w godz W trakcie dyżurów udzielane są porady oraz konsultacje w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz spraw dotyczących przemocy w rodzinie. Każdy potrzebujący pomocy w powyższym zakresie otrzyma fachową poradę i informację o możliwości rozwiązania problemu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kraśniku z siedzibą w lokalu Domu Dziecka w Kraśniku przy ul. Sikorskiego 19, nr tel.: oraz wew. 23, który w ramach swej działalności oferuje konsultacje: psychologa mgr Anny Piątek w poniedziałki w godz oraz w środy w godz (tel ); adwokata mgr Magdaleny Gurby w każdy drugi wtorek miesiąca w godz (informacja telefoniczna w. 12 i 23) Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej nadzoruje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Kraśniku, przy ul. Grunwaldzkiej 6, Kraśnik, nr tel.: lub czynne w dniach: poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

5 Pracownicy w/w organizacji udzielają porad wszystkim mieszkańcom powiatu kraśnickiego w sprawach dotyczących problemów rodzinnych, wychowawczych, uzależnienia i przemocy w rodzinie.

6 Prokuratura Rejonowa w Lubartowie

7 Prokuratura Rejonowa Lublin Południe WYKAZ PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH POMOC POKRZYWDZONYM Nazwa organizacji Dzień porad Godziny i miejsce udzielania porad Zakres tematyczny porad Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień 1. rozpoznawanie uzależnień, Monar Lublin ul. Hutnicza 10 B tel lutego 2014r Pokój nr 218 ul. Chmielna interwencja kryzysowa w momencie stwierdzenia uzależnienia, 3. skutki społeczno prawne wynikające z zażywania substancji odurzających Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień 1. rozpoznawanie uzależnień, Monar Lublin ul. Hutnicza 10 B tel lutego 2014r Pokój nr 218 ul. Chmielna interwencja kryzysowa w momencie stwierdzenia uzależnienia, 3. skutki społeczno prawne wynikające z zażywania substancji odurzających Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy Domowej tel lutego 2014r Pokój nr 218 ul. Chmielna 10 Porady: - psychologa, -pedagoga, - specjalista od spraw przemocy domowej

8 Prokuratura Rejonowa Lublin Północ WYKAZ PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH POMOC POKRZYWDZONYM (na terenie działania Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie) MOPR Lublin ul. Grodzka 7- Tel przyjęcia w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30 pomoc ofiarom przestępstw Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Lublin ul. Spokojna 9 Tel przyjęcia w dni powszednie w godzinach od 07:30 do 15:30 poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, rodzinne) Centrum Interwencji Kryzysowej Lublin ul. Probostwo 6a- Tel , Całodobowy telefon zaufania przyjęcia w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 19:00 specjalistyczna pomoc psychologiczna, terapeutyczna, pedagogiczna, prawna, socjalna AGAPE Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym Lublin ul. Bernardyńska 5 Tel

9 przyjęcia w dni powszednie w godzinach 8:00-18:00 pomoc ofiarom przestępstw Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ Lublin, ul. Karłowicza 1 Tel Poniedziałek-piątek w godzinach od 8.00 do pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, pomoc ofiarom przestępstw Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Lublin, ul. Bazylianówka 44 Tel Całodobowo Pomoc dla ofiar przemocy domowej, zapewnienie schronienia, całodobowa ochrona, wsparcie psychologiczne, konsultacje wychowawcze Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES Lublin, ul. Niecała 4/5a Tel Pomoc pokrzywdzonym Stowarzyszenie STOP Lublin, ul. Towarowa 19 Tel Pomoc medyczna, socjalna, psychologiczna, prawna osobom w sytuacji kryzysowej i dotkniętych przemocą w rodzinie

10 AL-ANON Rodzinne Grupy Wsparcia Telefon do Regionu Lubelskiego dyżur tel. czwartek Nadzieja dla krewnych i przyjaciół alkoholików Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i terapii Rodzin Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego 1- Tel Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny Lublin, ul. Narutowicza 32 Tel Telefon Zaufania Komendy Wojewódzkiej Policji

11 Prokuratura Rejonowa w Puławach WYKAZ INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC POKRZYWDZONYM Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach Puławy ul. Leśna 17 Tel Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia do Alkoholu w Puławach Puławy ul. Wólka Profecka 16 tel Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego w Puławach Puławy ul. Wólka Profecka 26 tel bezpłatna całodobowa infolinia : Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Puławach Ośrodek Interwencji Kryzysowej Puławy ul. Królewska 3 tel /06 lub bezpłatna infolinia : Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach Puławy ul. Leśna 17 tel , kom Miejska Komicja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach Urząd Miasta Puławy

12 Puławy ul. Lubelska 5 tel Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Puławach Puławy ul. Centralna 16 tel

13 Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim Placówki świadczące pomoc pokrzywdzonym przestępstwem przemocy w rodzinie działające na terenie podległym Prokuraturze Rejonowej w Radzyniu Podlaskim Lp. Nazwa ośrodka Adres Telefon Godziny 1 Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom Ośrodek Szkoleniowo- Terapeutyczny dla osób uzależnionych pracy Dołha 56, Drelów oo od wtorku - do soboty 2 Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy 3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach 4 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach 5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drelowie 6 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podl. 7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzyrzecu Podl. 8 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzyrzecu Podl. 9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podl Miedzyrzec Podl. Ul. Piłsudskiego Borki Ul.II Armii Wojska Polskiego Czemierniki Ul. Zamkowa Drelów Ul. Szkolna Komarówka Podl. Ul.I Armii Wojska Polskiego Miedzyrzec Podl. Ul. Piłsudskiego Międzyrzec Podl. Ul. Warszawska Radzyn Podl. ul. Warszawska od poniedziałkudo piątku od poniedziałkudo piątku od poniedziałkudo piątku od poniedziałkudo piątku od poniedziałkudo piątku od poniedziałkudo piątku od poniedziałkudo piątku od poniedziałkudo piątku 10 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podl. 11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanie Majoracie 12 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wohyniu Radzyn Podl. ul. Warszawska od poniedziałkudo piątku Ulan Majorat od poniedziałku Wohyń Ul. Radzyńska do piątku od poniedziałkudo piątku

14 Prokuratura Rejonowa w Lublinie 1/ Stowarzyszenie Klub Asystenta Radość Lublin, ul. Królewska 17 tel. brak Program wspierający dla członków rodzin z problemem alkoholowym 2/ Fundacja Pomoc Samarytańska Jastków, Sieprawice 24 tel Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Działalność charytatywna 3/ Ośrodek Leczenia Uzależnień SPZOZ Lublin, ul. Karłowicza 1 tel Program korelacyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 4/ Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej Lublin, ul. Bazylianówka 44 tel Schronisko dla bezdomnych kobiet Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Uporządkowanie spraw rodzinnych przez kontakt z prawnikiem Porady socjalno-bytowe udzielane przez pracownika socjalnego 5/ Ośrodek Pomocy Społecznej Niemce, ul. Lubelska 121 tel / Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Spiczyn, Kijany 19b tel / Ośrodek Interwencji Kryzysowej Spiczyn, Kijany 4 tel Pomoc ofiarom przemocy i osobom będącym w kryzysie Porady prawne, psychologiczne, pedagogiczne, socjalne 8/ Punkt Interwencji Kryzysowej Łęczna, ul. Górnicza 3 tel Działalność podjęto z zamiarem świadczenia specjalistycznych usług osobom pokrzywdzonym, będącym ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej lub też znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej związanej ze zjawiskiem przemocy 9/ Nadzieja Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu Lublin, ul. Abramowicka 2F tel Stowarzyszenie jest powołane do niesienia wszechstronnej pomocy chorym uzależnionym od alkoholu oraz osobom współuzależnionym Hostel dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytym leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego Program interwencyjno-motywacyjny dla osób z problemem alkoholowym (noclegowania dla bezdomnych przy ul. Młyńskiej w Lublinie i siedziba Stowarzyszenia przy ul. Abramowicka 2f) 10/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Lublin, ul. Grodzka 7 tel

15 Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej 11/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia nr 5 Lublin, ul. Nałkowskich 114 tel / Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym AGAPE Ośrodek dla Ofiar Przestępstw Lublin, ul. Bernardyńska 5 tel Świetlica dla dzieci Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Punkt konsultacyjno-diagnostyczny wykonujący bezpłatnie i anonimowo badania w kierunku HIV Grupy dla pokrzywdzonych przestępstwem 13/ Urząd Miejski Referat ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Lublin, Pl. Łokietka 1 tel / Centrum Interwencji Kryzysowej Lublin, ul. Probostwo 6a Tel Celem działalności Centrum Interwencji Kryzysowej jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom miasta pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z przemocą w rodzinie, uzależnieniem ( alkoholizmem lub narkomanią) własnym lub członka rodziny, kryzysem osobistym Godz lutego 25 lutego 26 lutego 27 lutego 28 lutego Wykaz przedstawiciel i zaproszonych instytucji pełniących dyżury Urząd Miasta Lublin- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - p. Katarzyna Raczyńska - Kierownik Referatu ds. rozwiązywania problemów uzależnień Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie p. Aldona Mołojec Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie p.edyta Gutowska Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie p. Bożena Bąk Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Kijanach p. Aneta Misiakpedagog

16 wspólnie z prokuratoram i Prokuratury Rejonowej w Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie- p. Bogumiła Lemieszek Centrum Interwencji Kryzysowej Centrum Interwencji Kryzysowej Centrum Interwencji Kryzysowej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie p. Agnieszka Całużyńska- Lepiarz Lublinie Centrum Interwencji Kryzysowej NADZIEJA Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu p. Barbara Brania psychoterapeuta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej p. Mirosław Ciołek prawnik Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej p. Łukasz Markiewicz psycholog

17 Prokuratura Rejonowa w Rykach WYKAZ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE REJONU PROKURATURY REJONOWEJ W RYKACH PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM: 1. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stężycy przy Urzędzie Gminy w Stężycy ul. Plac Senatorski 1 (tel ) w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 2-3 posiedzenia w miesiącu w zależności od potrzeb, w czwartki ewentualnie we wtorki o godz. 15:30; 2. Punkt dla ofiar przemocy w rodzinie, w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Paprotni spotkania odbywają się miarę potrzeb 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach, ul. K. Wojtyły 29 (tel ) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rykach w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym doraźna pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, porad prawnych, kierowania do dostosowanych instytucji w celu uzyskania fachowej pomocy codziennie w godz ; 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A (tel ) Punkt Interwencji Kryzysowej - w zakresie poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, pomocy dla osób doznających przemocy i sprawców przemocy, pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i wychowawczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, dodatkowo dyżury terapeuty od poniedziałku do piątku od godz. 15:30 do 18:00; 5. Punkt Informacyjno Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie uruchomiony przez Miejską komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dęblinie czynny w każdy czwartek w godzinach 16:00-18:00 w budynku Urzędu Miasta w Dęblinie, ul. Rynek 12, pok. Nr 22, tel. (0-81) (czynny w czwartek w godz. 16:00-18:00), dyżury pełnią: pracownik socjalny w każdy czwartek, kurator sądowy w pierwszy czwartek miesiąca, psycholog w drugi czwartek miesiąca, funkcjonariusz policji w trzeci czwartek miesiąca; 6. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ułężu Ułęż 168, tel. (081) pomoc skierowana do ofiar i sprawców przemocy - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 7. Zespół Interdyscyplinarny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowodworze Nowodwór 71A, tel. (081) działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 8. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE Lublin, ul. Bernardyńska 5, tel. (081) , adres: ośrodek czynny codziennie od , Filia Stowarzyszenia

18 w Puławach (przy Kościele Św. Brata Alberta) Puławy, ul. Słowackiego 32, tel Bezpłatne porady: prawne, psychologiczne psychoterapeutyczne (terapeuta uzależnień) i specjalisty ds. przemocy - środy w godz. 15:30-20:00 (możliwość wcześniejszych zapisów przez telefon); 9. Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw, Warszawa, ul. Wiśniowa 50, Tel: , Fax:

19 Prokuratura Rejonowa w Świdniku Wykaz instytucji rządowych i organizacji pozarządowych świadczących pomoc ofiarom przestępstw właściwość Prokuratury Rejonowej w Świdniku Ś W I D N I K 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku Świdnik, ul. Kardynała Wyszyńskiego 12, tel./fax przemoc, poradnictwo socjalne, rodzinne, rzeczowe, usługowe, materialne. Przemoc seksualna. Uzależnienia, kierowanie na leczenie, alkoholowe, narkotyczne. Problemy wychowawcze. Problemy rodzinne. 2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku Świdnik, ul. Kolejowa 5, tel/fax przemoc, poradnictwo socjalne, rodzinne, rzeczowe, usługowe, materialne. Przemoc seksualna. Uzależnienia, kierowanie na leczenie, alkoholowe, narkotyczne. Problemy wychowawcze. Problemy rodzinne. 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Świdnik, ul. Orzeszkowej 6, tel./fax przemoc, uzależnienia, problemy wychowawcze, problemy rodzinne 4) NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień Świdnik, ul. Leśmiana 4, tel problemy rodzinne, choroba psychiczna, uzależnienia, przemoc 5) Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Świdnik, ul. Norwida 2, tel , - przemoc, uzależnienia 6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi Mełgiew ul. Partyzancka 32, tel/fax

20 - przemoc, uzależnienia alkoholowe, problemy wychowawcze, problemy rodzinne 7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach Piaski, ul. Lubelska 80, tel przemoc; uzależnienia alkoholowe, narkotyczne; choroba psychiczna; problemy wychowawcze 8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach Trawniki 605, tel/fax przemoc, uzależnienia alkoholowe, problemy wychowawcze, problemy rodzinne 9) Punkt Konsultacyjny dla Rodzin z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy Domowej w Trawnikach Trawniki 605, tel przemoc; uzależnienia alkoholowe, narkotyczne; problemy rodzinne 10) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach Rybczewice II 119, tel , fax przemoc, uzależnienia alkoholowe, problemy wychowawcze, problemy rodzinne 11) Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach Strzyżewice 109, tel przemoc, uzależnienia alkoholowe, problemy wychowawcze, problemy rodzinne B Y C H A W A 1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie Bychawa, ul. Piłsudskiego 22, tel , fax przemoc; uzależnienia alkoholowe, narkotyczne; choroba psychiczna; problemy wychowawcze 2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie Bychawa, ul. Pileckiego 12, tel kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji

21 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnej Jabłonna Majątek 15, tel./fax przemoc, uzależnienia alkoholowe, problemy wychowawcze, problemy rodzinne 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzczonowie Krzczonów, ul. Spokojna 7, tel przemoc, uzależnienia alkoholowe, problemy wychowawcze, problemy rodzinne 5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Wysokie, ul. Nowa 1, tel przemoc, uzależnienia alkoholowe, problemy wychowawcze, problemy rodzinne 6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie Zakrzew 28, tel przemoc, uzależnienia alkoholowe, problemy wychowawcze, problemy rodzinne

22 Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim Wykaz instytucji rządowych i organizacji pozarządowych świadczących pomoc ofiarom przestępstw 1/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej organizuje grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą w rodzinie: - w siedzibie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim, Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a, sala nr 6 w środy - 30IV, 14 i 28 V, 11i 25 VI, 9 i 23 VII, 6 i 20 VIII, 3 i 17 IX, 1i 29 X, 5 i 19 XI, 3 i 17 XII - w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poniatowej, Poniatowa, ul. 11-go Listopada 5, sala nr 103 we wtorki- 29 IV, 13 i 27 V, 10 i 24 VI, 8 i 22 VII, 5 i 19 VIII, 2,16 i 30 IX, 14 X, 4 i 18 XI, 2 i 16 XII 2/ Zespół Interdyscyplinarny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim, Opole Lubelskie, ul. Syndykacka 1, tel / Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Józefów, ul. Opolska 31/6, Józefów n/wisłą, tel / Zespół Interdyscyplinarny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie, Wilków 62A, tel / Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodlu, Chodel, ul. Partyzantów 24, tel / Zespół Interdyscyplinarny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaziskach, Łaziska 61, tel / Zespół Interdyscyplinarny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżycach, Bełżyce, ul. Fabryczna 2B, tel / Zespół Interdyscyplinarny przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniatowej, Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, tel

23 9/ Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczmiskach, Karczmiska Pierwsze 306, Karczmiska, tel

24 Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Okręgowej w Białej Podlaskiej Wykaz instytucji rządowych i organizacji pozarządowych świadczących pomoc ofiarom przestępstw Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Profilaktyki i Terapii Sens ul. Piłsudskiego Konstantynów tel. (83) Rodzaj działalności: prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin, w których występuje przemoc; pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych; osobom mającym problemy osobowościowe, wychowawcze; osobom uzależnionym i przechodzącym różnego rodzaju kryzys; pomoc terapeutyczna, psychologiczna, profilaktyczna, medyczna, socjalna, prawna; interwencje w miejscu zamieszkania czy przebywania osoby będącej w kryzysie; działalność szkoleniowa w zakresie przemocy, kryzysów, uzależnień. Godziny pracy: Całodobowa interwencja. Bezpłatny telefon Podlaska Niebieska Linia czynny: poniedziałek 8:00-17:00, środa, sobota 12:00-16:00, piątek 12:00-17:00. W pozostałe dni tygodnia i godziny pomoc można uzyskać pod numerem (83) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska Biała Podlaska tel. (83) Rodzaj działalności: oferuje wsparcie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej: konfliktami rodzinnymi związanymi z przemocą w rodzinie, kryzysem rodzinnym, bezrobociem, problemami osobowościowymi, nagła utratą bliskich, uzależnieniami; oferuje poradnictwo specjalistyczne tj. socjalne, pedagogiczne, prawne, psychologiczne Godziny pracy: poniedziałek 7:30-15:30, wtorek 7:30-16:00, środa 7:30-15:30, czwartek :30, piątek 7:30-15:00. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Biała Podlaska ul. Piłsudskiego 3

25 Biała Podlaska tel. (83) Rodzaj działalności: świadczy pomoc socjalną, pedagogiczną, informacyjną. Godziny pracy: poniedziałek piątek godz. 7:30-15:30. Punkt Konsultacyjno Interwencyjny dla Osób z Problemami Alkoholowymi i ich Rodzin ul. Stacyjna Biała Podlaska tel Rodzaj działalności: pomoc dla ofiar przemocy osobom uzależnionym od alkoholu; porady prawne; porady psychologiczne; porady rodzinne Godziny pracy: Prawnik: poniedziałek, środa 14:30-16:30; Psycholog: wtorek, czwartek 15:00-17:00; Porady rodzinne: poniedziałek 10:00-13:00, czwartek 9:00-12:00. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział Miejski w Białej Podlaskiej ul. Terebelska 60B/ Biała Podlaska tel. (83) , kom , Rodzaj działalności: interwencja kryzysowa; poradnictwo dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze, małżeństw, osób z problemami osobistymi; organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych, zastępczych; grupa wsparcia dla rodzin; działania korekcyjno edukacyjne skierowane na sprawców przemocy; poradnictwo psychologiczne. Godziny pracy: poniedziałek piątek 8:00-15:00, prawnik w każdą środę, punkt konsultacji dla rodziców z problemami wychowawczymi w środę 15:00-19:00. Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom Dołha Drelów tel. (83) Rodzaj działalności: pomoc dla ofiar przemocy domowej; specjalistyczne poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, w tym matkom z dziećmi, młodocianym i bezdomnym; zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna dla osób przebywających w ośrodku; obozy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży; organizowanie warsztatów edukacyjno-rozwojowych oraz maratonów integracyjno profilaktycznych.

26 Godziny pracy: wtorek-sobota 9:00-14:00.

27 Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej Wykaz placówek świadczących pomoc pokrzywdzonym na terenie podległym Prokuraturze Rejonowej w Białej Podlaskiej: 1. Środowiskowy Punkt Konsultacyjny ul. Leszczynowa Biała Podlaska tel Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 3. Punkt Konsultacyjny Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział Miejski 4. Punkt Konsultacyjno Interwencyjny dla Osób z Problemami Alkoholowymi ich Rodzin oraz Osób Uwikłanych w Przemoc Domową 5. Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy MOPS w Białej Podlaskiej 6. Wojewódzki Ośrodek Pomocy Rodzinie "Sens" im. Janusza Dziedzica 7. Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych w Szczególności od Alkoholu 8. Punkt Konsultacyjny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu ul. Brzeska 41 - III p.; pokój Biała Podlaska ; Sekretariat tel./fax Dział rehabilitacji społecznej tel Dział opieki nad dzieckiem i rodziną: tel ul. Terebelska 60 B / Biała Podlaska te ul. Stacyjna Biała Podlaska tel ul. Aleja Tysiąclecia Biała Podlaska tel fax ul. Piłsudskiego Konstantynów tel./fax.: (083) Urząd Gminy Tuczna (GOPS) tel ul. Wojska Polskiego Terespol tel Zespół Interdyscyplinarny ul. Wojska Polskiego 130, Terespol tel. /fax , 10. Punkt Informacyjno-Doradczy i Poradnictwa Specjalistycznego /GOPS w Janowie Podlaskim/ 11. Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminny Ośrodek ul. Bialska 6a Janów Podlaski tel ul. 1 Maja Kodeń

28 Pomocy Społecznej w Kodniu tel

29 Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Okręgowej w Chełmie W Y K A Z instytucji i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, działających na terenie podległym Prokuraturze Okręgowej w Lublinie Ośrodkowi Zamiejscowemu w Chełmie i Prokuraturze Rejonowej w Chełmie C H E Ł M Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie Chełm, ul. Kolejowa 8 tel./fax (82) , tel. (82) Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny Chełm, ul. Obłońska 20 tel. (82) (82) Ośrodek Interwencji Kryzysowej-Stowarzyszenie Jedność Chełm, ul. Jedność 43 tel. (82) Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Chełm

30 Pokrówka ul. Gminna Chełm tel. (82) Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działający przy GKRPA Pokrówka ul. Gminna Chełm tel. (82) Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Chełm, ul. Lubelska 57 tel. (82) Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ Chełm, ul. Ogrodowa 46 tel. (82) BIAŁOPOLE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Chełmska Białopole tel. (82)

31 DOROHUSK Ośrodek Pomocy Społecznej ul. I Armii WP Dorohusk tel. (82) DUBIENKA Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja Dubienka tel. (82)

32 Prokuratura Rejonowa w Chełmie Wykaz instytucji rządowych i organizacji pozarządowych świadczących pomoc ofiarom przestępstw Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie Chełm, ul. Kolejowa 8 tel.(82) , /porady w zakresie pomocy rodzinie (rodzaje świadczeń, z których można skorzystać, świadczenia alimentacyjne i prowadzone egzekucje w tym zakresie), a także porady z zakresu szeroko rozumianej przemocy w rodzinie/ Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny Chełm, ul. Obłońska 20 tel. (82) /porady w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie/ Ośrodek Interwencji Kryzysowej Chełm, ul. Jedność 43 tel. (82) /porady dla wszystkich osób dotkniętych rozmaitymi przestępstwami/ Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Chełm, ul. Lubelska 57 Te. (82) /porady związane z problemami rodzinnymi, a w szczególności w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie/

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY Podkarpacki Urząd Wojewódzki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W POWIATACH: RZESZÓW MIASTO, POWIAT RZESZOWSKI -ZIEMSKI, RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE, BIURA I URZĘDY CENTRALNE OGÓLNOPOLSKIE

INSTYTUCJE, BIURA I URZĘDY CENTRALNE OGÓLNOPOLSKIE INSTYTUCJE, BIURA I URZĘDY CENTRALNE OGÓLNOPOLSKIE BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH - Prof. Irena Lipowicz ALEJA SOLIDARNOŚCI 77, 00-090 WARSZAWA telefon: (+ 48 22) 55 17 700, infolinia obywatelska:

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu:

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: 1. Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy: ul. M. Skłodowskiej- Curie

Bardziej szczegółowo

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot 1 Lp. Podmiot Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Elbląg Warmińsko mazurskie Kontakt Koordynator projektu: Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot 1 Lp. Podmiot Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Elbląg Warmińsko mazurskie Kontakt Koordynator projektu: Elżbieta

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot 1 Lp. Podmiot Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Elbląg Warmińsko mazurskie Kontakt Koordynator projektu: Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Bielany grudzień, Warszawa 2009 Spis treści Rozdział I Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych... 5 Instytucje

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I.JEDNOSTKI MIASTA L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 1, 32-050 Skawina tel.: 12 277 01 00 e-mail: urzad@um.skawina.net www.gminaskawina.pl www.facebook.com/gminaskawina Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo