OCZEKIWANIA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ AGROBIZNESU WOBEC BANKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCZEKIWANIA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ AGROBIZNESU WOBEC BANKÓW"

Transkrypt

1 OCZEKIWANIA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ AGROBIZNESU WOBEC BANKÓW Relacja ze zwiadu badawczego przeprowadzonego z inicjatywy i na zlecenie: Eugeniusz Śmiłowski Marcin Idzik Warszawa, Czerwiec 2006

2 CEL BADAŃ ROZPOZNANIE OCZEKIWAŃ ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW ROLNO- SPOŻYWCZYCH WOBEC BANKÓW O PROJEKCIE 10 Pogłębionych wywiadów indywidualnych Wywiady CATI Rolnicy indywidualni N=100 Przedsiębiorstwa agrobiznesu N=50 2

3 Patrząc w tej chwili na ofertę banków wiele się zmieniło, jeszcze mało tego, bank co jakiś czas pyta, czy mogliby przyjechać, przedstawić swoją ofertę ( ) wychodzą frontem. Jeszcze rok temu, dwa lata temu, to było nie do pomyślenia Teraz i my się inaczej zachowujemy. W tej chwili złotówka się liczy, przedtem wystarczyło ha, żyło się super. W tej chwili ponad 100 i to nie jest to. Taka jest prawda. (Rolnik) 3

4 Zmiana statusu rolnika DOSTRZEGANIE szerszych możliwości i potrzeb Do lat 45, ja nigdzie nie wyjeżdżałem i mi się wydawało, że jak ja wyjadę z domu to się wszystko zawali i nic nie będzie, ale nie tędy droga. (Rolnik) zmiana relacji z instytucjami OTOCZENIA BIZNESU Polepsza się, rolnik jest inaczej traktowany, wszystkie dopłaty unijne, jak kto się nie boi (Rolnik) wysoki poziom SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ W tej chwili, mam rzeczywiście satysfakcję z tego co robię, ( ) dzisiaj ja jestem z siebie, nieprzyzwoicie, dumny, ponieważ to przedsięwzięcie całe kręci się, mało tego, ja inwestuję. 4

5 Zmiana statusu rolnika Uświadomione poczucie awansu społecznego. Rolnicy są dumni ze swojej pracy, którą traktują jako satysfakcjonującą. Profesjonalne gospodarstwa przypominają przedsiębiorstwa, operujące znacznymi kwotami pieniędzy. Rolnik zajmujący się takim gospodarstwem zyskuje wyższy status niż gospodarz w przeszłości, lub właściciel małego majątku. Zmiany te odnoszą się do osób związanych z agrobiznesem, ale w przypadku rolników są one wyjątkowo wyraźne. 5

6 Nowoczesny agrobiznes Relacje z instytucjami otoczenia biznesu Chcielibyśmy się jeszcze unowocześniać, trochę powiększać produkcję, takie zamiary są. (Przedsięb.) Na najbliższe trzy lata, cały czas jeżeli jest możliwość - powiększenie gospodarstwa. (Rolnik) Gdybyśmy nie dostali kredytu w banku to byśmy nie mieli tego wszystkiego co mamy. (Rolnik) 6

7 JAKIE MA PAN(I) PLANY, ZAMIERZENIA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA NAJBLIŻSZE TRZY LATA? CZY CHCIAŁ(A)BY PAN(I): Ogółem (N=151) 46% 21% 21% 1% 13% Firma/przedsiebiorstwo (N=50) 4 24% 16% 18% Gospodarstwo rolne (N=101) 48% 19% 23% 1% 10% Zainwestować w firmę / gospordarstwo Utrzymać obecny poziom produkcji Nie mam żadnych planów, zobaczymy jak będzie Zwiększyć poziom produkcji bez dodatkowych inwestycji Zawęzić zakres produkcji, działalności gospodarczej 7

8 Rolnicy zauważają, że nie byliby w stanie osiągnąć sukcesu samodzielnie. W tej chwili to od nas 25% zależy, a 75% od nich, wszystkie dopłaty od nich (Rolnik) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO / PRZEDSIĘBIORSTWA. Środki własne Dopłaty bezpośrednie ze środków Unii Europejskiej Kredyt obrotowy w rachunku 18% 56% 55% 86% 86% 86% Odnoszę wrażenie, że wszelkie warunki dyktuje bank, że wszystko, co się wydarzy w moim gospodarstwie, opiera się o pieniążki, które są siłą napędową. (Rolnik) Dalszy rozwój możliwy jest w oparciu o pozyskiwane środki. To zależy od naszej pomysłowości, zaradności, pracy, tu mamy decydujące wpływ. A 30% dałbym na te wszystkie instytucje, czasem może więcej,, one owszem pewnych sprawy pomagają, ale pewne sprawy nam blokują. (Rolnik) Kredyt złotowy preferencyjny Fundusze pomocowe Unii Europejskiej Kredyt złotowy komercyjny Środki budżetowe np. subwencje Leasing Pożyczki z innych instytucji finansowych niż banki Kredyt w walutach obcych Pożyczki innych przedsiębiorstw Odmowa odpowiedzi 20% 60% 2 41% 2 25% 10% 23% 30% 1 1 6% 14% Firma/przedsiebiorstwo (N=50) Gospodarstwo rolne (N=101) 8

9 W KIM POKŁADA PAN(I) NAJWIĘKSZE NADZIEJE ODNOŚNIE PANA(I) GOSPODARSTWA ROLNEGO / PRZEDSIĘBIORSTWA? KTO MOŻE ZROBIĆ DLA NIEGO NAJWIĘCEJ? Unia Europejska 4 43% Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 14% 44% Władze państwowe Banki Odbiorcy, kontrahenci Władze gminy 30% 2 18% 25% 14% 20% 18% 38% Ośrodki doradztwa rolniczego 25% Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Lokalni przedsiębiorcy/rolnicy tacy jak Pan(i) 4% 14% 1 10% Agencja Rynku Rolnego Władze wojewódzkie, powiatowe Lokalne organizacje skupiające przedsiębiorców/organizacje rolnicze 9 6% 1 8% 4% 3% Firma/przedsiebiorstwo (N=50) Gospodarstwo rolne (N=101)

10 CZY UWAŻA PAN(I), ŻE WEJŚCIE DO UNII SPOWODOWAŁO, ŻE OBECNIE PANA(I) GOSPODARSTWO ROLNE / PRZEDSIĘBIORSTWO W WIĘKSZYM STOPNIU NIŻ PRZED AKCESJĄ KORZYSTA Z OFERTY BANKÓW? Ogółem (N=151) 1 34% 31% 13% 5% Firma/przedsiebiorstwo (N=50) 16% 34% 38% 8% 4% Gospodarstwo rolne (N=101) 18% 34% 28% 16% 5% [4] Zdecydowanie tak [3] Raczej tak [2] Raczej nie [1] Zdecydowanie nie Nie wiem / trudno powiedzieć 10

11 Banki są postrzegane jako instytucje drapieżne, przebiegłe, niegodne zaufania. Percepcja banków stereotypy Banki żerują na rolnikach ja bym powiedział w ten sposób bo każda prowizja i kredyt - oni więcej zarabiają na prowizji więcej jak rolnik ( ) bank to jest przeważnie podobny do lisa, bo jest sprytny. (Rolnik) Warunki umów bankowych są niekorzystne dla rolników Bank dyktuje warunki. Bank przy złej woli, na podstawie szczegółu może zażądać zwrotu kapitału. Powiedzmy, drobiazgi, nawet w przypadku gdy obroty spadną, krowy są w okresie laktacji, mniej mleka jest i obroty spadły. Ale bank, na podstawie obrotów, robi sobie wydruk, patrzy w tych miesiącach jest mniej i już może mi podnieść stopę procentową. 11

12 A NA ILE ZGADZA SIĘ PAN(I) LUB NIE ZGADZA Z NASTĘPUJĄCYMI STWIERDZENIAMI DOTYCZĄCYMI BANKÓW. CZY PANA(I) ZDANIEM BANKI: Średnie oceny na skali od [1] zdecydowanie nie do [4] zdecydowanie tak Mają dobrą obsługę, sympatycznych i kompetentnych pracowników Posiadają dogodny dostęp przez internet, telefon Są potrzebne rolnikom / przedsiębiorcom takim jak Pan(i) 4 3,5 3 Oferują usługi doradcze w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa, przedsiębiorstwa Pobierają rozsądne opłaty i prowizje Posiadają dużą sieć placówek w Polsce Specjalizują się w obsłudze firm z różnych branż 2,5 2 1,5 1 Doradzają w sprawach korzystania funduszy unijnych Oferują dogodne warunki kredyto Oferują szeroki asortyment produktów i usług Wspierają rozwój agrobiznesu Są bezpieczne, można im zaufać Posiadają przejrzysty system opłat Są pomocne rolnikom / przedsiębiorcom Rozumieją potrzeby rolników / w nowej sytuacji po wstąpieniu do Unii przedsiębiorców takich jak Pan(i) Europejskiej Cieszą się ogólnie dobrą opinią Przedsiebiorstwa (N=50) Gospodarstwa rolne (N=101) 12

13 Oczekiwania Banki muszą mieć rozeznanie, że akurat kapusta taka nie inna będzie się sprzedawała, czy żeby rolnik się mógł poradzić. ( ) jeżeli bank udałby się do potencjalnego rolnika, czy do odbiorcy tego produktu, dopomógł, wyjaśnił, gdyby się martwił brać, czy nie brać, jak wniosek wypełnić. (Rolnik) Oczekiwałabym usług doradczych typu właśnie możliwość otrzymania środków unijnych, to by się przydało, gdyby od razu bank pomógł załatwić to klientowi to na pewno byłoby to cenne. (Przedsięb.) 13

14 Oczekiwania Żeby był blisko, obsługa miła, i taka fachowa. Żeby się cieszył dobrą opinią ( ). Szuka się tam, gdzie jest najwygodniej, najłatwiej, najtaniej. (Rolnik) Jest istotne czy bank jest elastyczny, nowoczesny, czy bank ma stosunkowo konkurencyjną ofertę jeśli chodzi o ceny swoich produktów. No i właśnie czy nie jest zbyt asekuracyjny jeśli chodzi o zabezpieczenia pod kątem kredytów. Również jest istotne czy tutaj jest placówka na miejscu. (Przedsięb.) ` Preferujemy państwowe dlatego, że są mniej drapieżne, mniej obliczone na maksymalizację zysku a bardziej na obroty, żeby ta współpraca się dobrze układała. Bardziej są ugodowi jeśli chodzi o negocjacje stawek, taryf itd. (Przedsięb.) 14

15 CZY PANA(I) ZDANIEM ZA TRZY LATA BANKI I OFEROWANE PRZEZ NIE USŁUGI BĘDĄ ODGRYWAĆ WAŻNIEJSZĄ, MNIEJ WAŻNĄ, CZY TAKĄ SAMĄ ROLĘ W PROWADZONYM PRZEZ PANA(IĄ) GOSPODARSTWIE ROLNYM / PRZEDSIĘBIORSTWIE? Ogółem (N=151) 43% 46% 5% Firma/przedsiebiorstwo (N=50) 28% 6% 64% Gospodarstwo rolne (N=101) 50% 3 6% Ważniejszą Mniej ważną Taką samą Nie wiem / trudno powiedzieć 15

16 A CZY CHCIAŁ(A)BY PAN(I), ŻEBY ZA TRZY LATA BANKI I OFEROWANE PRZEZ NIE USŁUGI ODGRYWAŁY WAŻNIEJSZĄ, MNIEJ WAŻNĄ, CZY TAKĄ SAMĄ ROLĘ W PROWADZONYM PRZEZ PANA(IĄ) GOSPODARSTWIE ROLNYM / PRZEDSIĘBIORSTWIE? Ogółem (N=151) 56% 10% 30% 3% Firma/przedsiebiorstwo (N=50) 50% 6% 44% Gospodarstwo rolne (N=101) 59% 1 24% 5% Ważniejszą Mniej ważną Taką samą Nie wiem / trudno powiedzieć 16

17 CZY ZNANE SĄ PANU(I) W POLSCE BANKI OFERUJĄCE USŁUGI SPECJALNIE DLA FIRM Z BRANŻY AGROBIZNESU? Nie; 7 Ogółem (N=151) Nie; 70% Tak; 28% Tak; 30% Firmy-przedsiębiorstwa (N=51) Tak; 2 Nie; 73% Gospodarstwa rolne (N=101) A JAKIE SĄ PANA(I) ZDANIEM GŁÓWNE OCZEKIWANIA FIRM Z BRANŻY AGROBIZNESU WOBEC TYCH BANKÓW? (wskazania spontaniczne) 17 Korzystny kredyt Dostępny kredyt Doradztwo wspomagające prowadzenie gospodarstwa Lepsza, szybsza reakcja Solidność, zaangażowanie Tańsze opłaty, prowizje Biurokracja Doradztwo w sprawach środków unijnych Pomoc w opracowaniu biznesplanu Więcej banków w sektorze rolnym Mniej zabezpieczeń Elastyczność Agencja-poręczyciel kredytu Doradztwo w zakresie ryzyka walutowego Bogatsze, szersze oferty Poręczenie przez instytucje państwowe Informacje o dofinansowaniu z ARiMR Przejrzystość ofert Nie wiem 29% 15% 29% 33% 26% 26% 40% 19% 19% 13% % 19% 1 13% 19% 10% 11% 5% 4% 5% 5% 4% 5% 5% Ogółem (N=42) % Firma/przedsiebiorstwo (N=15) Gospodarstwo rolne (N=27)

18 BIORĄC POD UWAGĘ SWOJE WSZYSTKIE OCZEKIWANIA I WYMAGANIA WOBEC BANKU, PROSZĘ POWIEDZIEĆ, JAK OCENIŁ(A)BY PAN(I) GŁÓWNY BANK : NA SKALI OD 1 DO 10, GDZIE 10 OZNACZA, ŻE CAŁKOWICIE SPEŁNIA ON WSZYSTKIE OCZEKIWANIA I WYMAGANIA PANA(I) GOSPODARSTWA ROLNEGO / PRZEDSIĘBIORSTWA, A 1, ŻE W OGÓLE ICH NIE SPEŁNIA? Firma/przedsiebiorstwo (N=50) 8% 18% 48% 26% 7,4 Gospodarstwo rolne (N=101) 1% 5% % 7,4 [1+2] [3+4] [5+6] [7+8] [9+10] 18

19 ROLNICY / PRZEDSIĘBIORCY MAJĄ RÓŻNE OCZEKIWANIA WOBEC BANKÓW. PROSZĘ POWIEDZIEĆ, NA ILE WAŻNE LUB NIEWAŻNE JEST DLA PANA(I) GOSPODARSTWA ROLNEGO / PRZEDSIĘBIORSTWA, ABY BANK SPEŁNIAŁ PONIŻSZE OCZEKIWANIA. Średnie oceny na skali od [1] zupełnie nieważne do [5] bardzo ważne Bank ma dobrą obsługę, sympatycznych i kompetentnych pracowników Bank jest rzetelny - można mu zaufać 5 Bank oferuje usługi doradcze z prowadzeniem gospodarstwa / przedsiębiorstwa Bankowi zależy na długotrwałych relacjach z klientem 4,5 Bank oferuje doradztwo w sprawach korzystania z funduszy unijnych Bank poważnie traktuje zgłaszane przez klienta problemy 4 Bank wspiera lokalne inicjatywy gospodarcze Bank indywidualnie traktuje moją firmę 3,5 Bank specjalizuje się w obsłudze rolnictwa przemysłu rolno-spożywczego Bank oferuje dogodne warunki kredytowe 3 Bank ma dużą sieć placówek w Polsce System opłat w banku jest przejrzysty Bank pobiera rozsądne opłaty i prowizje Bank rozumie potrzeby rolników / przedsiębiorców takich jak Pan(i) Bank umożliwia bezpośredni kontakt z osobami decyzyjnymi Bank jest długo obecny na rynku Bank jest znany w okolicy Bank oferuje szeroki asortyment produktów i usług Bank prowadzi obsługę także przez internet, telefon Firma/przedsiebiorstwo (N=50) 19 Gospodarstwo rolne (N=101)

20 Zapotrzebowanie na usługi bankowe Doradztwo - korzystanie z funduszy unijnych 34% 3 Doradztwo - prowadzenie działalności gospodarczej 1 2 DORADZTWO finansowe Kredyt inwestycyjny Zlecenia telefoniczne 6% 1 18% 20% Polecenie zapłaty 1 16% Kredyt w rachunku bieżącym 1 15% Kredyty preferencyjne 16% 13% DORADZTWO strategiczne Zlecenia internetowe Kredyt obrotowy 10% 11% 8% 11% Wpłaty i wypłaty gotówkowe 10% 9% Przelewy 6% 8% Leasing 6% usługi KREDYTOWE Karty płatnicze, kredytowe Faktoring Lokaty terminowe 8% 5% 4% 4% Firma/przedsiebiorstwo (N=50) Gospodarstwo rolne (N=101) 20

21 Jesteśmy zadowoleni jeśli chodzi o codzienną współprace. Dlatego, że bank wysłuchuje naszych powiedzmy próśb ( ) natomiast mamy takie poczucie krzywdy, jeśli chodzi o udzielenie kredytu obrotowego, że banki są bardzo asekuranccy, boją się udzielenia kredytu mimo, że mają wgląd w nasze podstawowe obroty Wystarczyło zadawać pytania, a rolnik wszystko wiedział. Jakie byśmy pytanie nie zadali, ile ton z ha, ile, jaka cena, wszystko w tej głowie. A nie umiał tego przelać na papier. Tylko rozmawiać z nim i wypełniać. On wszystko w głowie miał wyliczone. (Rolnik) 21

22 Klienci o wysokim potencjale WNIOSKI I REKOMENDACJE Przeobrażenia i zmiany w mentalności, zachowaniach i wzorcach gospodarowania Środki unijne i nowe rynki - silnym impulsem zmian Ważna i rosnąca rola banków Wzrost wymagań i oczekiwań wobec banków Deficyt relacji i wartości dodanej Zmiana architektury relacji 22

23 23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Na pograniczu bankowości korporacyjnej i detalicznej obsługa bankowa mikrofirm. Wnioski z raportu PENTOR SA.

Na pograniczu bankowości korporacyjnej i detalicznej obsługa bankowa mikrofirm. Wnioski z raportu PENTOR SA. FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 2006 Na pograniczu bankowości korporacyjnej i detalicznej obsługa bankowa mikrofirm. Wnioski z raportu PENTOR SA. EUGENIUSZ ŚMIŁOWSKI MARCIN IDZIK 2005 Research International.

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Agnieszka Bretyn Katedra Ekonomii Porównawczej Uniwersytet Szczeciński ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Abstrakt Znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw nie sposób

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw v 7

Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw v 7 ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMY FINANSE l ZARZĄDZANIE l STRATEGIE MSP Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw v 7 Debata MSP Faktoring w firmie v 4 Musimy wykorzystać potencjał infrastruktury rozmowa z Arturem

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Agro pod lupą

R A P O R T Agro pod lupą R A P O R T Agro pod lupą 2 0 1 2 R A P O R T Agro pod lupą Wstęp Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu raport analizujący miejsce i rolę rolnictwa w polskiej gospodarce oraz informacje, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe

Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe Przed nami wiele pracy rozmowa z Prezes KZBS str. 22 Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie str. 28 Konkursy w programie TalentowiSKO wystartowały str. 26 Magazyn Grupy BPS str. 7 Z MŚP na

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie Na drodze do rozwoju małej i średniej firmy Business Growth F I N A N S E Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I E LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2009 WWW.BUSINESSGROWTH.PL Uczmy się dbać o swoje pieniądze RELACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji Drogi Czytelniku, mamy nadzieję, że Twój Bank i tym razem sprawi Tobie dużo radości. Kolejne nagrody w loterii lokat wręczone, kolejne promocje już w ofercie tym razem sporo piszemy o produktach kredytowych,

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

ENC YKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY. Jak to zrobić... Pieniądze na biznes

ENC YKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY. Jak to zrobić... Pieniądze na biznes Wielka ENC YKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 1 Jak to zrobić... Pieniądze na biznes Możliwości finansowania działalności Gdzie szukać pieniędzy, jak je pozyskać, kiedy i jakie trzeba płacić podatki Kredyty

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący ofert bankowych dla organizacji pozarządowych

Raport dotyczący ofert bankowych dla organizacji pozarządowych Raport dotyczący ofert bankowych dla organizacji pozarządowych Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Banku DnB NORD Polska SA,w ramach realizacji projektu W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania

Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania 2 Spis treści Wstęp 4 Poziom optymizmu w oczekiwaniach zarządzających dużymi przedsiębiorstwami 5 Nowe cele strategiczne 6 Priorytety biznesowe

Bardziej szczegółowo

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Kapitalni ludzie Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, grudzień 2013 Skład, druk

Bardziej szczegółowo

W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY MŁODZI O POMORZU OKNO NA ŚWIAT PRZEGLĄD GOSPODARCZY

W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY MŁODZI O POMORZU OKNO NA ŚWIAT PRZEGLĄD GOSPODARCZY W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY Adam Mikołajczyk Nadciąga unijne eldorado 4 Andrzej Liberadzki Rośnie skuteczność 7 Hanna Wiecka Nie ile a co Unia daje Pomorzu 11 Włodzimierz Szordykowski MSP solą

Bardziej szczegółowo

1 Audyt Bankowości Sektora MSP 2008 Oferta badawcza 2 AUDYT BANKOWOŚCI SEKTORA MSP Audyt Bankowości Przedsiębiorstw Sektora MSP Cel Audytu Oferowane możliwości Produkt badawczy PENTOR RI Ukazuje i monitoruje

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza

Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM Z awirowania na rynkach finansowych w Stanach Zjednoczonych i w krajach Zachodniej Europy, mimo wszelkich obaw, nie dotyczą banków spółdzielczych. Grupa 580 polskich banków

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE MSP

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE MSP NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 19 MARCA 009 EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE MSP d aj z ra t s y z u Skor ów, sk t s i l a pie specj lcz o a w e i teczn, zastosuj niądze ne rozwiąź

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Czy po gorączce zakupów zawsze przychodzi ból głowy? Połączyła nas idea spółdzielczości

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Czy po gorączce zakupów zawsze przychodzi ból głowy? Połączyła nas idea spółdzielczości Drogi Czytelniku, gdy oddawaliśmy do Twoich rąk poprzedni numer Magazynu, zapowiadaliśmy uruchamianie całodobowych stref samoobsługowych dla naszych klientów w kolejnych placówkach. Z przyjemnością chcemy

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa MAGAZYN KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO NUMER 1 (78) 2013 ISSN 1506 0977 Małe i średnie przedsiębiorstwa Szybką ścieżką do rozwoju OFERTA NA MIARĘ WIĘCEJ NIŻ BANK Niezależnie od tego, czy firma powstała z

Bardziej szczegółowo

SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU MSP W POLSCE

SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU MSP W POLSCE SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU MSP W POLSCE Ujęcie wg sekcji gospodarki Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek RAPORT W UJĘCIU WG SEKCJI GOSPODARKI z wyników badania przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach

Bardziej szczegółowo

Czy klientów stać na dobry produkt?

Czy klientów stać na dobry produkt? Czy klientów stać na dobry produkt? - Dzień dobry, poproszę dobre konto Agata Gutkowska Marcin Idzik Czego chcieliśmy się dowiedzieć? Co to oznacza: dobry produkt? Jak jakość produktu definiują klienci?

Bardziej szczegółowo

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS Wyniki finansowe Banków Spółdzielczych z Grupy BPS Dofinansowanie na spójne oznakowanie Sukces z Bankiem Spółdzielczym Inwestuję tu, gdzie mieszkam str. 24 str. 16 str. 36 Magazyn Grupy BPS Ludzie, nie

Bardziej szczegółowo