INFORMATOR O STUDIACH kulturoznawczych Europejski System Transferu Punktów (ECTS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR O STUDIACH kulturoznawczych Europejski System Transferu Punktów (ECTS)"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Instytut Kulturoznawstwa INFORMATOR O STUDIACH kulturoznawczych Europejski System Transferu Punktów (ECTS) Za rok akademicki 2009/2010 Lublin 2009

2 2 SPIS TREŚCI 1. INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA Opis Instytutu Rodzaje studiów Wykaz nauczycieli akademickich Rodzaje dyplomów Program studiów i warunki uzyskania dyplomu Egzaminy na kulturoznawstwo Baza dydaktyczna Skala ocen Opiekunowie poszczególnych lat studiów Studenckie koła naukowe STRUKTURA PROGRAMÓW STUDIÓW: siatki oraz tabelki z kodami i punktacją ECTS obowiązujące od 1. X r STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Minimum programowe (przedmioty obowiązujące wszystkich studentów), sposób odczytania kodu Specjalizacje Specjalizacja antropologiczno-folklorystyczna Specjalizacja historia kultury Specjalizacja krytyka i animacja sztuki Specjalizacja teatrologia i filmoznawstwo Specjalizacja medialna Specjalizacja judaistyka Siatki oraz tabelki z kodami i punktacją ECTS obowiązujące do 1. X r Minimum programowe (przedmioty obowiązujące wszystkich studentów), Sposób odczytania kodu Specjalizacje program taki sam jak w p (zob. s )

3 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA Minimum programowe (przedmioty obowiązujące wszystkich studentów), sposób odczytania kodu Specjalności Specjalność folklorystyka i etnologia Specjalność historia i kultura regionalna Specjalność sztuka i turystyka Specjalność krytyka i promocja sztuk plastycznych STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA siatki oraz tabelki z kodami i punktacją ECTS obowiązujące od 1. X r Minimum programowe (przedmioty obowiązujące wszystkich studentów), sposób odczytania kodu Specjalizacje Specjalizacja dziedzictwo kulturowe i animacja sztuki Specjalizacja antropologiczno-folklorystyczna Siatki oraz tabelki z kodami i punktacją ECTS obowiązujące do 1.X.2009 r Minimum programowe (przedmioty obowiązujące wszystkich studentów), Sposób odczytania kodu Specjalizacje Specjalizacja dziedzictwo kulturowe i animacja sztuki Specjalizacja antropologiczno-folklorystyczna STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA Minimum programowe (przedmioty obowiązujące wszystkich studentów) sposób odczytania kodu Specjalności Specjalność folklorystyka i etnologia Specjalność historia i kultura regionalna Specjalność sztuka i turystyka Specjalność krytyka i promocja sztuk plastycznych...115

4 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA W KOLEGIUM LICENCJACKIM W RADOMIU Minimum programowe (przedmioty obowiązujące wszystkich studentów), sposób odczytania kodu Specjalizacje Specjalizacja dziedzictwo kulturowe i animacja sztuki Specjalizacja antropologiczno-folklorystyczna OPISY POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW realizowanych w roku akademickim 2009/ STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Minimum programowe (przedmioty obowiązujące wszystkich studentów), Specjalizacje Specjalizacja antropologiczno-folklorystyczna Specjalizacja krytyka i animacja sztuki Specjalizacja teatrologia i filmoznawstwo Specjalizacja medialna Specjalizacja judaistyka STUDIA STACJONARNE II STOPNIA Minimum programowe (przedmioty obowiązujące wszystkich studentów) Specjalności Specjalność folklorystyka i etnologia Specjalność sztuka i turystyka Specjalność krytyka i promocja sztuk plastycznych STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Minimum programowe (przedmioty obowiązujące wszystkich studentów), Specjalizacje Specjalizacja dziedzictwo kulturowe i animacja sztuki STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA Minimum programowe (przedmioty obowiązujące wszystkich studentów) Specjalności

5 Specjalność folklorystyka i etnologia Specjalność sztuka i turystyka STUDIA STACJONARNE I STOPNIA W KOLEGIUM LICENCJACKIM W RADOMIU Minimum programowe (przedmioty obowiązujące wszystkich studentów), UWAGA! I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I st. obowiązuje nowy program studiów zaznaczony jako obowiązujący od 1. X r. (tzn. minimum programowe), natomiast rok II i III obowiązuje stary program zaznaczony jako obowiązujący do 1. X r. (przedmioty w ramach minimum programowego oraz przedmioty specjalizacyjne). AUTORZY INFORMATORA: dr Ewa Głażewska, mgr Agnieszka Skrobas, mgr Radosław Bomba, mgr Magdalena Radzka

6 6 1. INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA 1.1. Opis Instytutu ADRES: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, Lublin Stara Humanistyka, piętro III Tel Sekretariat: mgr Magdalena Radzka WŁADZE INSTYTUTU: Dyrektor: dr hab., prof. UMCS Jan Adamowski tel (pokój 20B budynek Nowej Humanistyki) Zastępca dyrektora: dr hab., prof. UMCS Andrzej Radomski (pokój 331 budynek Starej Humanistyki) Instytutu Kulturoznawstwa UMCS został powołany w 2004 roku w ramach Wydziału Humanistycznego. Powstanie takiej jednostki było efektem włączenia w nową strukturę dotychczas istniejących zakładów, to jest: Zakładu Kulturoznawstwa oraz Zakładu Kultury i Historii Żydów, a także utworzenia czterech nowych: Zakładu Kultury ej (na bazie dawnego Zakładu Kulturoznawstwa), Zakładu Porównawczej Historii Sztuki, Zakładu Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze, Zakładu Kultury Literackiej i Obyczaju oraz Zakładu Aksjologii Kultury. Zakres badań Instytutu Kulturoznawstwa UMCS: Teoria i metodologia badań kulturologicznych prowadzonych zarówno w aspekcie historycznym jak i współczesnym; refleksja nad naukami o kulturze, nad ich możliwościami i ograniczeniami; kwestia relacji między kulturą a rozwojem społecznoekonomicznym krajów, regionów i cywilizacji; tradycyjna i współczesna kultura polska (materialna, społeczna i duchowa), kultura

7 7 narodowa, regionalna i ludowa; problemy kultury wschodniego pogranicza; folklor, wierzenia, zwyczaje i obrzędowość; kultura masowa, popularna i alternatywna; kształtowanie się polskiego dziedzictwa kultury literackiej w kraju i zagranicą, w tym formy dworskie, dom rodzinny różnych środowisk, instytucje, czasopisma polskie i polonijne; obyczaje w opisie i przekazie narratorów nieludowych oraz wybrane aspekty i dziedziny teorii obyczaju w Polsce i Europie; kultura różnych mniejszości narodowych, w tym żydowskiej; obraz Holocaustu w historiografii, literaturze i filmie; stosunki polsko-żydowskie; systemy aksjonormatywne teorii kultury, praktyki artystycznej i poszczególnych dziedzin kultury; kwestia hierarchii wartości i kryteria aksjologiczne; rekonstrukcja wartości i filozofii wartości na podstawie dzieł kulturowych; aksjologia i inne subdyscypliny filozoficzne; polska i powszechna historia sztuki w europejskim jak i pozaeuropejskim kontekście porównawczym; krytyka sztuk plastycznych, teatralna i filmoznawcza; audiowizualność kultury i problemy filmoznawstwa; typy i rola instytucji kultury, w tym środków masowego przekazu; sacrum a kultura; podstawowe kwestie dotyczące problematyki upowszechniania kultury; potrzeby kulturalne różnych środowisk i grup społecznych; sztuka i kultura a zagadnienia turyzmu; badania nad płcią w ujęciu społeczno-kulturowym (Gender Studies) Rodzaje studiów Instytut Kulturoznawstwa ma w swojej ofercie następujące rodzaje studiów: 1. studia stacjonarne - trzyletnie studia I-go stopnia (w Lublinie oraz w Kolegium Licencjackim UMCS w Radomiu) - dwuletnie studia II-go stopnia (w Lublinie) 2. studia niestacjonarne - trzyletnie studia I-go stopnia (w Lublinie) - dwuletnie studia II-go stopnia (w Lublinie) 1.3. Wykaz nauczycieli akademickich ZAKŁAD KULTURY POLSKIEJ Dr hab., prof. UMCS Jan Adamowski kierownik Zakładu Pokój 20B

8 8 Prof. dr hab. Tadeusz Pałka Dr Lidia Kwiatkowska-Frejlich Dr Natasza Ziółkowska-Kurczuk Pokój Dr hab. Robert Bubczyk Dr Ewa Głażewska Dr Mirosław Haponiuk Pokój Dr Katarzyna Smyk Dr Marta Wójcicka Dr Mariola Tymochowicz Pokój Mgr Joanna Paczos Mgr Agnieszka Kościuk Pokój Prof. dr hab. Piotr O. Scholz kierownik Zakładu Pokój Dr Krzysztof Cichoń Dr Ewa Rybałt Dr Agnieszka Kuczyńska Pokój ZAKŁAD PORÓWNAWCZEJ HISTORII SZTUKI

9 9 Prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska kierownik Zakładu Dr hab. Andrzej Trzciński Dr Adam Kopciowski Dr Anna Ziębińska-Witek Dr Marta Kubiszyn Dr Marzena Zawanowska Pokoje 320 i ZAKŁAD KULTURY I HISTORII ŻYDÓW Dr hab., prof. UMCS Andrzej Radomski kierownik Zakładu Pokój Dr Magdalena Dąbrowska Mgr Jarosław Przychoda Mgr Radosław Bomba Pokój ZAKŁAD TEORII KULTURY I METODOLOGII NAUK O KULTURZE Dr hab., prof. UMCS Barbara Jedynak kierownik Zakładu Pokój Dr Stefan Münch Dr Grzegorz Żuk Dr Agnieszka Reszczyk ZAKŁAD KULTURY LITERACKIEJ I OBYCZAJU

10 10 Pokój Dr hab., prof. UMCS Bogumiła Truchlińska kierownik Zakładu Pokój Mgr Tomasz Wojtaś Mgr Agnieszka Skrobas Pokój ZAKŁAD AKSJOLOGII KULTURY 1.4. Rodzaje dyplomów W zależności od rodzaju studiów w Instytucie Kulturoznawstwa studenci uzyskują dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia (stopień licencjata lub magistra kulturoznawstwa) 1.5. Program studiów i warunki uzyskania dyplomu Szczegółowy program studiów wraz z punktacją ECTS znajduje się w dalszej części Informatora. Warunkiem uzyskania dyplomu jest obrona pracy licencjackiej lub magisterskiej, po uprzednim uzyskaniu absolutorium. STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: Podczas trzyletnich studiów stacjonarnych licencjackich realizowane są następujące specjalizacje (wybierane po pierwszym roku studiów): antropologiczno-folklorystyczna: student nabywa wiedzę i umiejętności go przygotowania i prowadzania badań folklorystycznych terenowych, analizy tradycyjnych i współczesnych zjawisk folklorystyczno-antropologicznych. Absolwent może być animatorem działań kulturalnych i etatowym pracownikiem instytucji upowszechniania kultury, w tym instytucji samorządowych, stowarzyszeń, instytucji zajmujących się dokumentowaniem i upowszechnianiem tradycji, itp.,

11 11 medialna: student nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy w prasie, radio, telewizji oraz w zakresie public relations. Absolwent staje się specjalistą w zakresie organizowania i upowszechniania wiedzy i kultury medialnej, krytyka i animacja sztuki: student nabywa wiedzę o problemach współczesnej kultury i cywilizacji oraz umiejętności w zakresie analizy głównych dziedzin sztuki: filmu, teatru, muzyki, sztuk plastycznych i multimediów, krytyk. Absolwent może być menadżerem działań artystycznych, pracownikiem ośrodków kultury jako animator działań artystycznych oraz organizatorem akcji szerzących kulturę, specjalistą do spraw popularyzacji kultury w ośrodkach społeczno-oświatowych, teatrologia i filmoznawstwo: absolwent powinien nabyć umiejętności analizy i krytyki dzieła filmowego i teatralnego, może być animatorem i instruktorem amatorskiego ruchu teatralnego, specjalistą w zakresie krytyki i upowszechniania problematyki teatrologicznej i filmoznawczej, judaistyka: student zdobywa wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw judaizmu, historii oraz kultury Żydów, a także opanowania, w stopniu przynajmniej podstawowym, języków hebrajskiego i jidysz. Absolwent ma możliwość zatrudnienia w specjalistycznych instytucjach w charakterze pracownika go albo animatora upowszechniania kultury, ponadto w wydawnictwach (np. czasopisma żydowskie) czy nawet w placówkach dyplomatycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia ze specjalnością judaistyczną, historia kultury: student nabywa wiedzę i umiejętność stosowania antropologiczno-historycznych narzędzi badawczych do analizy zjawisk z następujących zakresów tematycznych: kultura w pradziejach, kultura antyczna, kultura średniowieczna, kultura XVI-XVIII, XIX/XX w. i kultura nowoczesna. Absolwent spełnia wymagania stawiane pracownikom instytucji upowszechniania kultury, w tym instytucji samorządowych i stowarzyszeń oraz merytorycznym pracownikom muzeów. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł licencjata i ma możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia. STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA: Podczas trzyletnich studiów niestacjonarnych licencjackich realizowane są następujące specjalizacje (wybierane po pierwszym roku studiów): antropologiczno-folklorystyczna: student nabywa wiedzę i umiejętności go przygotowania i prowadzania badań folklorystycznych terenowych, analizy tradycyjnych i współczesnych zjawisk folklorystyczno-antropologicznych. Absolwent może być animatorem działań kulturalnych i etatowym pracownikiem instytucji upowszechniania kultury, w tym instytucji samorządowych, stowarzyszeń, instytucji zajmujących się dokumentowaniem i upowszechnianiem tradycji, itp.,

12 12 dziedzictwo kulturowe i animacja sztuki: student nabywa wiedzę z zakresu wielu dziedzin wiedzy o kulturze i sztuce: filmoznawstwa, dziennikarstwa, teatru, muzyki i folkloru. Absolwent może być znaleźć pracę jako animator i instruktor amatorskiego ruchu teatralnego, pracownik instytucji upowszechniania kultury, w tym medialnej i filmowej. Absolwent otrzymuje ogólne przygotowanie humanistyczne, wiedzę teoretyczną z zakresu wybranych dziedzin kultury i sztuki, procesów społeczno-kulturowych (ze szczególnym uwzględnieniem współczesności), umiejętność analizy i interpretacji teksów i zjawisk kulturowych. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata i ma możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się zwykle co 2 tygodnie (sobota i niedziela). STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: Program studiów stacjonarnych II stopnia, oprócz bloku przedmiotów podstawowych (metodologia badań kulturoznawczych, problemy kultury współczesnej i alternatywnej) i kierunkowych, obejmuje następujące specjalności (wybierane od pierwszego semestru): sztuka i turystyka; nabyta wiedza umożliwia pracę w sektorze turystyki kulturowej (w tym m.in. pilot wycieczek - po uzyskaniu dodatkowych uprawnień na podstawie kursów współorganizowanych przez UMCS, etatowy pracownik instytucji rządowych i pozarządowych, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się kreowaniem wizerunku regionu i promocją obiektu kultury), folklorystyka i etnologia: nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają pracę jako merytoryczny pracownik muzeów i ruchu regionalnego, animator i etatowy pracownik różnorodnych instytucji upowszechniania kultury tradycyjnej oraz instytucji zajmujących się dokumentowaniem i upowszechnianiem tradycji, krytyka i promocja sztuk plastycznych: nabyta wiedza i umiejętności spełniają warunki stawiane pracownikom merytorycznym w muzeach oraz domach aukcyjnych. Absolwent może podejmować pracę jako krytyk-interpretator tekstów kultury, asystent kolekcjonera, manager artysty indywidualnego i zespołu, założyciel i organizator stowarzyszeń. Po uzupełnieniu specjalizacji nauczycielskiej absolwent może nauczać "Wiedza o kulturze" w szkołach ponadgimnazjalnych, historia i kultura regionalna: absolwent przygotowany jest do samodzielnych studiów nad kulturą lokalną i regionalną oraz do dokumentowania tej kultury. Zyskuje szerokie spojrzenie na zjawiska regionalizmu, zwłaszcza dzięki blokowi zajęć związanych z historią. Animator prężnie rozwijającego się w całej Polsce ruchu regionalistów, a także szkolnictwa nastawionego na edukację regionalną.

13 13 Absolwent otrzymuje ogólne przygotowanie humanistyczne, wiedzę teoretyczną z zakresu wybranych dziedzin kultury i sztuki, procesów społeczno-kulturowych (ze szczególnym uwzględnieniem współczesności), umiejętność analizy i interpretacji teksów i zjawisk kulturowych. STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA: Program studiów niestacjonarnych II stopnia, oprócz bloku przedmiotów podstawowych (metodologia badań kulturoznawczych, problemy kultury współczesnej i alternatywnej) i kierunkowych, obejmuje następujące specjalności (wybierane od pierwszego semestru): sztuka i turystyka; nabyta wiedza umożliwia pracę w sektorze turystyki kulturowej (w tym m.in. pilot wycieczek - po uzyskaniu dodatkowych uprawnień na podstawie kursów współorganizowanych przez UMCS, etatowy pracownik instytucji rządowych i pozarządowych, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się kreowaniem wizerunku regionu i promocją obiektu kultury), folklorystyka i etnologia: nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają pracę jako merytoryczny pracownik muzeów i ruchu regionalnego, animator i etatowy pracownik różnorodnych instytucji upowszechniania kultury tradycyjnej oraz instytucji zajmujących się dokumentowaniem i upowszechnianiem tradycji, krytyka i promocja sztuk plastycznych: nabyta wiedza i umiejętności spełniają warunki stawiane pracownikom merytorycznym w muzeach oraz domach aukcyjnych. Absolwent może podejmować pracę jako krytyk-interpretator tekstów kultury, asystent kolekcjonera, manager artysty indywidualnego i zespołu, założyciel i organizator stowarzyszeń. Po uzupełnieniu specjalizacji nauczycielskiej absolwent może nauczać "Wiedza o kulturze" w szkołach ponadgimnazjalnych, historia i kultura regionalna: absolwent przygotowany jest do samodzielnych studiów nad kulturą lokalną i regionalną oraz do dokumentowania tej kultury. Zyskuje szerokie spojrzenie na zjawiska regionalizmu, zwłaszcza dzięki blokowi zajęć związanych z historią. Animator prężnie rozwijającego się w całej Polsce ruchu regionalistów, a także szkolnictwa nastawionego na edukację regionalną. Absolwent otrzymuje ogólne przygotowanie humanistyczne, wiedzę teoretyczną z zakresu wybranych dziedzin kultury i sztuki, procesów społeczno-kulturowych (ze szczególnym uwzględnieniem współczesności), umiejętność analizy i interpretacji teksów i zjawisk kulturowych. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się zwykle co 2 tygodnie (sobota i niedziela). STUDIA STACJONARNE I STOPNIA W KOLEGIUM LICENCJACKIM UMCS W RADOMIU:

14 14 Podczas trzyletnich studiów stacjonarnych I stopnia w Kolegium Licencjackim UMCS w Radomiu realizowane są następujące specjalizacje (wybierane po pierwszym roku studiów): antropologiczno-folklorystyczna: student nabywa wiedzę i umiejętności go przygotowania i prowadzania badań folklorystycznych terenowych, analizy tradycyjnych i współczesnych zjawisk folklorystyczno-antropologicznych. Absolwent może być animatorem działań kulturalnych i etatowym pracownikiem instytucji upowszechniania kultury, w tym instytucji samorządowych, stowarzyszeń, instytucji zajmujących się dokumentowaniem i upowszechnianiem tradycji, itp., dziedzictwo kulturowe i animacja sztuki: student nabywa wiedzę z zakresu wielu dziedzin wiedzy o kulturze i sztuce: filmoznawstwa, dziennikarstwa, teatru, muzyki i folkloru. Absolwent może być znaleźć pracę jako animator i instruktor amatorskiego ruchu teatralnego, pracownik instytucji upowszechniania kultury, w tym medialnej i filmowej. Absolwent otrzymuje ogólne przygotowanie humanistyczne, wiedzę teoretyczną z zakresu wybranych dziedzin kultury i sztuki, procesów społeczno-kulturowych (ze szczególnym uwzględnieniem współczesności), umiejętność analizy i interpretacji teksów i zjawisk kulturowych. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata i ma możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia Egzaminy na kulturoznawstwo Studia stacjonarne I-go stopnia Zasady kwalifikacji Podstawę kwalifikacji stanowią: wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego jeden przedmiot wybrany spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki lub wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy, muzyka lub plastyka (najkorzystniejszy dla kandydata) kryterium dodatkowe (0-50 pkt) stanowi udokumentowany udział w realizacji zainteresowań kierunkowych (kandydat powinien dostarczyć dokumenty poświadczające jego osobiste uczestnictwo w konkursach, festiwalach, wystawach z różnych Studia niestacjonarne I-go stopnia

15 15 Zasady kwalifikacji: Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Studia II stopnia dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie kulturoznawstwa oraz rożnych kierunków humanistycznych i społecznych (edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, etnologia, filologia polska, filozofia - specjalność w zakresie kultury, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, pedagogika - specjalność w zakresie kultury, socjologia - specjalność w zakresie kultury, turystyka i rekreacja), którzy będą zobowiązani do zaliczenia różnic programowych dotyczących pierwszego stopnia studiów kulturoznawczych, tj. tzw. minimum programowego. Studia stacjonarne II-go stopnia Zasady kwalifikacji Studia dla absolwentów kulturoznawstwa oraz różnych kierunków humanistycznych i społecznych (edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, etnologia, filologia polska, filozofia - specjalność w zakresie kultury, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, pedagogika - specjalność w zakresie kultury, socjologia - specjalność w zakresie kultury, turystyka i rekreacja). Rekrutacja na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia. Studia II stopnia dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie kulturoznawstwa oraz rożnych kierunków humanistycznych i społecznych (edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, etnologia, filologia polska, filozofia - specjalność w zakresie kultury, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, pedagogika - specjalność w zakresie kultury, socjologia - specjalność w zakresie kultury, turystyka i rekreacja), którzy będą zobowiązani do zaliczenia różnic programowych dotyczących pierwszego stopnia studiów kulturoznawczych, tj. tzw. minimum programowego. Studia niestacjonarne II-go stopnia Zasady kwalifikacji: Studia dla absolwentów kulturoznawstwa oraz różnych kierunków humanistycznych i społecznych (edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, etnologia, filologia polska, filozofia - specjalność w zakresie kultury, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, pedagogika - specjalność w zakresie kultury, socjologia - specjalność w zakresie kultury, turystyka i rekreacja) Rekrutacja na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

16 16 Studia stacjonarne I-go stopnia w Kolegium Licencjackim UMCS w Radomiu Zasady kwalifikacji Podstawę kwalifikacji stanowią: wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego jeden przedmiot wybrany spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki lub wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy, muzyka lub plastyka (najkorzystniejszy dla kandydata) kryterium dodatkowe (0-50 pkt) stanowi udokumentowany udział w realizacji zainteresowań kierunkowych (kandydat powinien dostarczyć dokumenty poświadczające jego osobiste uczestnictwo w konkursach, festiwalach, wystawach 1.7. Baza dydaktyczna Instytut Kulturoznawstwa dysponuje 8 salami dydaktycznymi (w tym salą przygotowaną do zajęć o tematyce filmowej oraz pracownią komputerową), oraz ma do dyspozycji dwie aule Wydziału Humanistycznego (współpraca z innymi kierunkami studiów) Skala ocen Tradycyjna skala ocen: od oceny niedostatecznej (2) do oceny bardzo dobrej (5) Opiekunowie poszczególnych lat studiów I rok studia stacjonarne I-go stopnia dr Krzysztof Cichoń II rok studia stacjonarne I-go stopnia dr Marta Wójcicka III rok studia stacjonarne I-go stopnia mgr Jarosław Przychoda I rok studia stacjonarne w KL w Radomiu dr Katarzyna Smyk

17 17 I rok studia stacjonarne II-go stopnia mgr Radosław Bomba II rok studia stacjonarne II-go stopnia mgr Agnieszka Skrobas I rok studia niestacjonarne I-go stopnia dr Adam Kopciowski II rok studia niestacjonarne I-go stopnia mgr Tomasz Wojtaś III rok studia niestacjonarne I-go stopnia dr Ewa Rybałt I rok studia niestacjonarne II-go stopnia dr Ewa Głażewska II rok studia niestacjonarne II-go stopnia dr Grzegorz Żuk Studenckie koła naukowe Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców Studenckie Koło Naukowe Etnologów i Folklorystów Koło Naukowe Grupa Fotografów Lubelskich Koło Naukowe Studentów Judaistyki - na zatwierdzenie czekają dokumenty powołujące do życia Studenckie Koło Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

18 18 Nazwa 1. Historia filozofii 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej 3. Wstęp do kulturoznawstwa 4. Wiedza o literaturze 5. Socjologia kultury 6. Język w zachowaniach społecznych 7. Podstawy kultury języka 8. Historia kultury 9. Historia sztuki 10. Logika i semiotyka 11. Teoria kultury 12. Wprowadzenie do religioznawstwa 13. Kultura mniejszości narodowych 14. Technologia informacyjna 15. Emisja głosu 16. Kultura audiowizualna 17. Komunikacja kulturowa ECTS Raz em KULTUROZNAWSTWO Studia stacjonarne I-go stopnia w Lublinie Minimum programowe (przedmioty ogólne i podstawowe) Egz Rok I Rok II Rok III po Sem1* Sem 2** Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 sem w. kw ca w. kw ca w. kw ca w. kw ca w. kw ca w. kw ca 8 (4/4) (4/4) (2/2) (5/5) (1/1) (2/2/1/2/1/2) (1/1/1/1/1/1/ 1/1) ,4, , (4/4) (3/3) (0/1/0/1) (3/5)

19 Wiedza o sztuce Nazwa 19. Organizacja animacja kultury 20. Antropologia języka 21. Proseminarium 22. Wiedza o muzyce 23. Zajęcia fakultatywne 24. Język obcy (do wyboru) 25. Wychowanie fizyczne 26. Seminarium dyplomowe (3/3) 8 (4/4) ECTS Egz Rok I Rok II Rok III Raz po em Sem1* Sem 2** Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6*** sem w. kw ca w. kw ca w. kw ca w. kw Ca w. kw ca w. kw ca 8 (4/4) (1/2) (1/1/1/4) (1/1/1/2) (1/1) (2/8) RAZEM * w pierwszym semestrze studenci zaliczają także (organizuje opiekun roku): - szkolenie BHP; - szkolenie biblioteczne; - wykład nt. postępowania dyscyplinarnego. Studentów Kulturoznawstwa obowiązują także: - w I i II roku studiów (zaliczenia odpowiednio w semestrze 2 i 4) jednodniowe objazdy szkoleniowe (2+2p ECTS); - studentów III roku zaliczenie (w semestrze 6) 3-4 dniowego objazdu szkoleniowego (2p ECTS); - wszystkich studentów obowiązuje także trzytygodniowa praktyka specjalizacyjna w różnego rodzaju instytucjach kulturalnych (najlepiej zgodnie z wybraną specjalizacją) 3p ECTS (zaliczenie w semestrze 5).

20 20 Sposób odczytywania kodu : I pierwszy stopień studiów A przedmioty ogólne (w ramach minimum programowego) B przedmioty podstawowe (w ramach minimum programowego) C przedmioty kierunkowe (specjalizacyjne) w ramach minimum programowego Caf przedmioty kierunkowe na specjalizacji: antropologiczno-folklorystycznej Ch - przedmioty kierunkowe na specjalizacji: historia kultury Ck - przedmioty kierunkowe na specjalizacji: krytyka i animacja sztuki Ct - przedmioty kierunkowe na specjalizacji: teatrologia i filmoznawstwo Cm - przedmioty kierunkowe na specjalizacji medialnej Cj przedmioty kierunkowe na specjalizacji: judaistyka w wykład ca ćwiczenia kw konwersatorium sem - seminarium Pierwsza cyfra oznacza numer według planu studiów (minimum programowego lub planu poszczególnych specjalizacji, natomiast druga cyfra po dywizie (-) oznacza semestr, w którym prowadzony jest przedmiot. Przykład: I B przedmiot, który odbywa się na I stopniu studiów (I) w semestrze pierwszym (1), należy do grupy tzw. przedmiotów podstawowych (B), a w planie studiów zajmuje pozycję nr 3. Przykład: I Caf przedmiot specjalizacyjny, który odbywa się na I stopniu studiów (I), na specjalności antropologiczno-folklorystycznej (Caf) w semestrze piątym (5), w planie specjalizacji zajmuje pozycję nr 6.

21 21 KULTUROZNAWSTWO Studia stacjonarne I stopnia Minimum programowe przedmioty obowiązujące wszystkich studentów (A przedmioty ogólne, B przedmioty podstawowe, C przedmioty kierunkowe) Numer Nazwa Grupa 1. Historia filozofii B 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej C 3. Wstęp do kulturoznawstwa B 4. Wiedza o literaturze B 5. Socjologia kultury B 6. Język w zachowaniach społecznych C 7. Podstawy kultury języka C 8. Historia kultury B 9. Historia sztuki C 10. Logika i semiotyka B 11. Teoria kultury B 12. Wprowadzenie do religioznawstwa C 13. Kultura mniejszości narodowych C 14. Technologia informacyjna A 15. Emisja głosu C 16. Kultura audiowizualna B 17. Komunikacja kulturowa B 18. Wiedza o sztuce B 19. Organizacja animacja kultury B 20. Antropologia języka C

22 21. Proseminarium C 22. Wiedza o muzyce C 23. Zajęcia fakultatywne C 24. Język obcy (do wyboru) A 25. Wychowanie fizyczne A 26. Seminarium dyplomowe C 27. Objazd szkoleniowy 1-dn. C 28. Objazd szkoleniowy 3-4 dn. C 29. Praktyka specjalizacyjna 3-tyg. C 22

23 23 Studia stacjonarne I stopnia Minimum programowe - przedmioty wspólne obowiązujące wszystkich studentów ( I A, I B, I C) Semestr I Kod I Rok I Nazwa Punkty Sem 1 ECTS w. kw ca I B 1-1 Historia filozofii 4+4 = I B 3-1 Wstęp do kulturoznawstwa 3+3 = I C 6-1 Język w zachowaniach 1+1 = 2 społecznych I C 7-1 Podstawy kultury języka 1 30 I B 8-1 Historia kultury 2 30 I B 18-1 Wiedza o sztuce 4+4 = I A 25-1 Wychowanie fizyczne 1 30 Łącznie punktów 30 Semestr II I Rok I Kod Nazwa Punkty Sem 2 ECTS w. kw ca I B 5-2 Socjologia kultury 5+5 = I B 8-2 Historia kultury 2 30 I B 10-2 Logika i semiotyka 4+4 =

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2008/2009 Opracowanie: zespół nauczycieli akademickich Instytutu Turystyki i Rekreacji pod kierunkiem doc. dr Sylwii Toczek-Werner Nadzór: doc. dr Barbara Piątkowska

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Informator dla kandydatów na studia 2012/2013 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Szanowni Państwo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa Uczelnia publiczna we wschodniej Polsce, zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

specjalność: nauczycielska (moduł I+II)

specjalność: nauczycielska (moduł I+II) specjalność: nauczycielska (moduł I+II) - kierunek: filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim grupa A - kierunek: filologia rosyjska od podstaw z językiem angielskim grupa B - kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2014/2015 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY

II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY 1 II.A 1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe) Instytuty: Języka Angielskiego (IJA) oraz Kultur i Literatur Anglojęzycznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 Informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa... 3 Memoriał... 5 Uniwersytety partnerskie... 6 Z historii... 8 Budynki... 9 Źródła finansowania przedsięwzięcia... 10 Studia w... 10 Bachelor and Master

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013 studia stacjonarne i studia niestacjonarne Studia licenc jackie Studia inżynierskie 1 Studia podyplomowe Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo