Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 36.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 36."

Transkrypt

1 Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 36. konkursu Tytuł projektu Typ projektu Kierownik projektu Jednostka Wysokość środków proponowanych do przyznania w opinii Rady Nauki Wysokość środków przyznanych przez ministra (w zł) ZESPÓŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZR-1 Status dobra i powinności we współczesnych etykach naturalistycznych w Poznaniu; Wydział Nauk Tadeusz Buksiński Społecznych Fenomen i przedstawienie. Francuska estetyka fenomenologiczna i jej znaczenie dla polskiej estetyki Iwona Lorenc Filozofii i Socjologii Rozumność i wolność u Jana Jakuba Rousseau i Mary Wollstonecraft Uniwersytet Łódzki; Wydział ElŜbieta Jung Filozoficzno-Historyczny Mitologia germańska a symbolika i estetyka nazizmu hab. Uniwersytet Wrocławski; Wydział Ryszard Janusz RóŜanowski Nauk Społecznych Metoda analizy metafor w tekstach naukowych jako czynników zmiany hab. Uniwersytet Wrocławski; Wydział w nauce Wojciech Głowala Filologiczny Rozwiązanie kwestii głodu w świecie w świetle zasad katolickiej nauki Papieska Akademia Teologiczna społecznej Anzej Zwoliński w Krakowie; Wydział Teologiczny Mesjański król na podstawie psalmów królewskich Papieska Akademia Teologiczna Tadeusz Brzegowy w Krakowie; Wydział Teologiczny Relacja między słowem a muzyką w Pasji według św. Jana Johanna Papieska Akademia Teologiczna Sebastiana Bacha Tadeusz Dzidek w Krakowie; Wydział Teologiczny Transcendentalna rola Erosa w konstytucji podmiotu etycznego. Między hab. etyką i erotyką badania w dziedzinie współczesnej fenomenologii Jacek Migasiński Filozofii i Socjologii Religijny śpiew ludowy jako faktor toŝsamości kulturowej w sytuacjach ks. Uniwersytet Opolski; Wydział prześladowań i zniewolenia. Kontekst polski na tle przemian globalnych Piotr Paweł Tarliński Teologiczny Edycja pierwszej księgi komentarza Henryka Tottinga z Oyty do Sentencji Instytut Filozofii i Socjologii PAN Piotra Lombarda Anzej Ignacy Dumała Figura powtórzenia w sztukach audiowizualnych

2 Bóg Heideggera. Językowa transpozycja projektu Przyczynków do filozofii Aktywność społeczna Kościoła latynoamerykańskiego w świetle dokumentów CELAM (na przykładzie działalności Zgromadzenia Misjonarek św. Antoniego Marii Klareta) Teologiczne i prawne podstawy działalności egzorcystów w społeczności wiernych w świetle nauczania Kościoła Aksjologiczno-egzystencjalne aspekty teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego Status wiedzy matematycznej w świetle wyników teorii obliczeń i metamatematyki Koniec sztuki. Arthura C. Danto historiozofia sztuki Problem uniwersaliów i pojęcie formy badania nad ontologią Aleksana z Afrodyzjas Zasada wspólnej przyczyny Koncepcja teoamatu w myśli teologicznej Hansa Ursa von Balthasara i twórczości filmowej Anieja Tarkowskiego Transfer informacji genetycznej w układzie człowiek inne istoty Ŝywe. Studium teologicznomoralne Okazjonalność języka naturalnego Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce. Studium teologicznopastoralne Filozoficzne wyjaśnienia kosmicznych koincydencji Ironia jako kategoria metafizyczna Kontekstualizm vs. inwariantyzm. Analiza współczesnej debaty epistemologicznej Marsyliusza z Inghen Quaestiones super Isagogen Porphyrii. Edycja krytyczna Iwona Lorenc Jan Anzej Kłoczowski Anzej Zwoliński Anzej Zwoliński Józef Jan Makselon hab. Krzysztof Piotr Wójtowicz Leszek Sosnowski Tomasz Tiuryn mgr Leszek Jerzy Wroński hab. Anzej Baczyński hab. Józef Wróbel Katarzyna Kijania-Placek Dariusz Anzej Lipiec hab. Józef Turek Zofia Rosińska Rafał Janusz Palczewski Hanna Janina Wojtczak Filozofii i Socjologii Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie; Wydział Filozoficzny Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie; Wydział Teologiczny Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie; Wydział Teologiczny Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie; Wydział Filozoficzny Filozofii i Socjologii Wydział Filozoficzny Filozofii i Socjologii Wydział Filozoficzny Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie; Wydział Teologiczny Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Teologii Wydział Filozoficzny Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Filozofii Filozofii i Socjologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Humanistyczny Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła

3 Późny Platon i Stara Akademia Teoria i socjalizm. Postmodernizm w myśli późnej lewicy Śladami Adama Mickiewicza po Wielkopolsce przewodnik literacki Między poezją a poetyką. O tzw. nurcie eksperymentalnym polskiej poezji późnego baroku w świetle wypowiedzi teoretycznych Transkrypcja i komentarz listów Marii Rohne (później Hauptmann) aesowanych w latach do Carla Hauptmanna Sztuka czerni i bieli. Kultura ksiąŝki w twórczości Leona Urbańskiego Wizerunek Konga Belgijskiego w piśmiennictwie polskim i niderlandzkojęzycznym Redefinicja podstawowych pojęć humanistyki w świetle wydarzenia Szoah Twórczość słowna w perspektywie antropologicznej: media, gatunki, praktyki Związki Sibilli Aleramo z polską kulturą literacką pierwszej połowy XX wieku. Przekłady Homo sovieticus i człowiek sprawiedliwy typologia postaci. Twórczość Aleksana SołŜenicyna Bogdan Dembiński hab. Wioletta Małgorzata Kowalska ElŜbieta Lijewska Alina Nowicka-JeŜowa Mirosława ElŜbieta Czarnecka Ewa Repucho BoŜena Urszula Czarnecka Tomasz Polak Agnieszka Karpowicz hab. Jadwiga Miszalska hab. Katarzyna Anna Duda II Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Polonistyki Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny w Poznaniu; Międzywydziałowa Pracownia Pytań Granicznych Polonistyki Wydział Filologiczny Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Edycja naukowa nieukowanych amatów Gabrieli Zapolskiej hab. Uniwersytet Śląski w Katowicach; (Nerwowa awantura, Pariasy, Carewicz, Asystent) Jan Ludwik Jakóbczyk Wydział Filologiczny Obrazy kultury w arabskiej fikcji literackiej Ewa Krystyna Orientalistyczny Machut-Mendecka Człowiek wobec historii w białoruskich kronikach miejskich XVII XVIII Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wieku Siarhej Kavaliou w Lublinie; Wydział Humanistyczny Portret przedwojennej etnografki Ŝydowskiej Reginy Lilientalowej Uniwersytet Wrocławski; Wydział

4 Retoryka i ideologia: kazania arminiańskie w pierwszej połowie siedemnastego wieku w Anglii Bałkany w literaturze polskiej lat Obrazy, mity, stereotypy Maria Dąbrowska i Anna Kowalska we Lwowie w latach Środowisko intelektualne i Ŝycie codzienne Atlas polskiego romantyzmu. Świat Europa Polska Powroty do XIX wieku w literaturze i kulturze polskiej lat Między rozpoznaniem a zapoznaniem Album Orbis Cypriana Norwida jako księga sztukmistrza Metaliterackie aspekty poematów dygresyjnych Byrona i Słowackiego Katalog judaików (starouków) z dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie Między oralnością a literackością. Proza wiejska Adolfa Dygasińskiego Krytyka dziewiętnastowiecznego rozumu. Źródła i konteksty Pałuby Karola Irzykowskiego Małe formy narracyjne w przestrzeni genologicznej. (Literatura polska ) Marcin Wodziński Filologiczny Uniwersytet Łódzki; Wydział Studiów Łukasz Tomasz Romanowski Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytet Wrocławski; Wydział Milica Anna Semków Filologiczny hab. Instytut Badań Literackich PAN Ewa ElŜbieta Głębicka hab. Instytut Badań Literackich PAN Marek Anzej Bieńczyk Ewa Paczoska Polonistyki w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej ElŜbieta Maria Nowicka i Klasycznej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Maria Kalinowska w Toruniu; Wydział Filologiczny Krzysztof Pilarczyk hab. Ewa Owczarz hab. Radosław Okulicz-Kozaryn Bogumiła Anna Kaniewska KsiąŜka w kulturze Ŝydowskiej Anzej Mrozek Literatura i praktyka Pańćaratry w kontekście współczesnego południowoindyjskiego wisznuizmu. Tradycja w procesie przemian Frazeologizmy w słownikach polsko-niemieckich i niemiecko-polskich. Elektroniczny bilingwalny słownik frazeologizmów jak baza danych MYSQL hab. Marzenna Małgorzata Czerniak-DroŜdŜowicz Ryszard Lipczuk Wydział Filozoficzny Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Filologiczny w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Filozoficzny Wydział Filologiczny Uniwersytet Szczeciński; Wydział Filologiczny Edycja elektroniczna Słownika wileńskiego Instytut Języka Polskiego PAN

5 Wiedza o języku ojczystym we współczesnej szkole Deutsche Grammatik. Ein völlig neuer Ansatz (Gramatyka niemiecka. Całkowicie nowe podejście) Obraz wartości w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców Mniejszość polska na Ukrainie południowo-wschodniej. Studium socjolingwistyczne i toŝsamościowe Elegie staroangielskie. Przekład i opracowanie Słownik gwar Lubelszczyzny Intersemiotyczny przekład audiowizualny opracowanie zasad polskiej audiodeskrypcji na podstawie wzorców anglojęzycznych Małgorzata Brygida Majewska w Krakowie hab. Uniwersytet Śląski w Katowicach; Bernadeta Maria Wydział Filologiczny Niesporek-Szamburska Józef Paweł Darski Barbara Rodziewicz Helena Krasowska Monika Opalińska Halina Irena Pelc Katarzyna Maria Dziubalska-Kołaczyk w Poznaniu; Wydział Neofilologii Uniwersytet Szczeciński; Wydział Filologiczny Instytut Slawistyki PAN Neofilologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny w Poznaniu; Wydział Neofilologii Pisownia a oznaczenia długości samogłosek: wzdłuŝenie samogłosek hab. przed grupami spółgłoskowymi w manuskryptach późnostaroangielskich Marcin Adam Krygier w Poznaniu; Wydział Neofilologii Półsamogłoski w gwarze kurpiowskiej i standardowej polszczyźnie. Analiza w ramach teorii optymalności Jerzy Jan Rubach Neofilologii Współczesna polszczyzna. Słownik neologizmów Instytut Języka Polskiego PAN Teresa Maria Smółkowa w Krakowie Skrybowie jako redaktorzy: systemy ortograficzne w manuskryptach grupy hab. D Opowieści prawnika Geoffreya Chaucera Marcin Adam Krygier w Poznaniu; Wydział Neofilologii Skala wartościowania i wyraŝania emocjonalności w polskim i niemieckim hab. Uniwersytet Rzeszowski; Wydział dyskursie medialnym na temat wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Zofia Bilut-Homplewicz Filologiczny lingwistyczne studium kontrastywne Słownik metafor i konotacji nazewniczych hab. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Mariusz Rutkowski w Olsztynie; Wydział Humanistyczny Formy mianownika liczby mnogiej rzeczowników męskoosobowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i ich uwikłania składniowe we współczesnym języku polskim Zygmunt Saloni w Olsztynie; Wydział Humanistyczny Wykład z historii w świetle lingwistyki tekstu (na przykładzie praktyki akademickiej z lat ) Władysław Śliwiński Wydział Polonistyki Formy dialogowe w gatunkach prasowych Uniwersytet Śląski w Katowicach;

6 Livre des merveilles. Burgundzka wizja Orientu późnego średniowiecza w miniaturach manuskryptu fr z Bibliothèque nationale de France Transkulturowa estetyka eurazjatyckiego teatru tańca: eurazjatycki teatr tańca w kontekście europejskich i amerykańskich tradycji tańca nowoczesnego Katalog tematyczny rękopisów i uków muzycznych kapeli farnejmiejskiej w Poznaniu Badania technologiczne malowideł ściennych Michała Anioła Palloniego Estetyka współczesnego tańca europejskiego po roku 1990 Obrazy Aleksana Gierymskiego i Jacka Malczewskiego w perspektywie hermeneutycznej teorii symbolu Polskie przedstawienia Iudicium Sanguinarium Iudaeorum contra Jesum Christum Salvatorem Mundi na tle sztuki i piśmiennictwa religijnego nowoŝytnej Europy. Studium ikonograficzne Materiały do dziejów sztuki sakralnej dawnych województw wileńskiego, nowogródzkiego i trockiego Drewniane wyposaŝenie wnętrz kościelnych na Dolnym Śląsku w latach Stanisław Wolnowicz, rzeźbiarz baroku w Polsce Seryjna wytwórczość dzieł rzeźbiarskich w XIX i początkach XX wieku na ziemiach niemieckich Amerykańskie kino bezpośrednie jako przykład ideologicznego uwarunkowania dokumentalizmu obserwacyjnego Harmoniemusik społeczny i artystyczny fenomen kultury muzycznej Europy Środkowej w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku Kultura muzyczna Białorusinów w Polsce i jej znaczenie dla toŝsamości narodowej na tle przemian europejskich Opracowanie nowej metody uzupełniania ubytków, z uŝyciem mieszanek włókien kolagenowych i celulozowych, w konserwacji zabytkowych Małgorzata Kita Szczęsny Skibiński Izabella Dorota Łabędzka Alina Mąy Krzysztof Łukasz Chmielewski hab. Małgorzata ElŜbieta Leyko Michał Paweł Haake hab. Christine Moisan-Jablonski hab. Maria Helena Kałamajska-Saeed Juliusz Chrościcki Mariusz Karpowicz Wydział Filologiczny w Poznaniu; Wydział Historyczny w Poznaniu; Wydział Neofilologii w Poznaniu; Wydział Historyczny Akademia Sztuk Pięknych ; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Uniwersytet Łódzki; Wydział Filologiczny w Poznaniu; Wydział Historyczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Instytut Sztuki PAN Historyczny Historyczny Uniwersytet Wrocławski; Wydział Joanna Karolina Lubos-Kozieł Nauk Historycznych i Pedagogicznych hab. Akademia Pomorska w Słupsku; Mirosław Medard Przylipiak Wydział Filologiczno-Historyczny hab. Ryszard Daniel Golianek w Poznaniu; Wydział Historyczny hab. Piotr Dahlig Instytut Sztuki PAN Akademia Sztuk Pięknych Weronika Maria Liszewska ; Wydział Konserwacji

7 podłoŝy pergaminowych Muzyczna twórczość religijna Maksymiliana Koperskiego Opracowanie odnalezionych manuskryptów zawierających utwory religijne kompozytora, rekonstrukcja partytur, głosów orkiestrowych i wokalnych, opracowanie krytyczne i wydanie ukiem Emisja akustyczna do monitorowania obiektów muzealnych jako uniwersalna metoda prewencji konserwatorskiej Zaawansowane techniki w opracowaniu matryc litograficznych na róŝnych podłoŝach łupku wapiennym i marmurze: owoce kamienia Perspektywa rozwoju litografii wobec digitalizacji Przygotowanie uczniów szkół zawodowych do elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy Rozwój reprezentacji emocji w okresie dzieciństwa Funkcjonowanie poznawcze i samoregulacja u dzieci z astmą oskrzelową i cukrzycą typu 1 w okresie późnego dzieciństwa Geneza i znaczenie poęcznika Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego Rady i przestrogi dla panien. Polska literatura poradnikowa okresu niewoli narodowej Transformacje szkolnictwa wyŝszego w społeczeństwie opartym na wiedzy: teoretyczny kontekst funkcjonowania instytucji edukacyjnych a zmiana społeczna Skuteczność metody neurofeedback w leczeniu zaburzeń poznawczych u osób chorych na schizofrenię paranoidalną Strategie współdziałania a funkcjonowanie psychospołeczne młodzieŝy Tworzenie reprezentacji relacji międzygrupowych w warunkach poczucia niepewności i utraty kontroli hab. Grzegorz Pecka Łukasz Bratasz Paweł Frąckiewicz Paweł Frąckiewicz hab. Ryszard Gerlach hab. Maria Kielar-Turska Władysława Pilecka Adam Fijałkowski Dorota śołądź-strzelczyk hab. Marek Kwiek Jan Maria Stanik hab. Zenon Uchnast Marcin Bukowski i Restauracji Dzieł Sztuki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Teologii Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Grafiki Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; Wydział Grafiki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Filozoficzny Wydział Filozoficzny Pedagogiczny w Poznaniu; Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Pedagogiki i Psychologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych Wydział Filozoficzny

8 Uwarunkowania relacji: rodzice dorastające dzieci. (Wspomaganie młodzieŝy w rozwiązywaniu problemów biograficznych) Badania nad rozwojem słownika umysłowego u dzieci w wieku 2 6 lat (etap ugi) Mózgowe korelaty subiektywnej oceny nastroju. Badania przy uŝyciu metod EEG u osób zowych oraz dotkniętych zaburzeniami afektywnymi Transfer uprzedniej wiedzy w uczeniu mimowolnym Aktywacja orientacyjnego i wykonawczego komponentu uwagi przez mentalne reprezentacje cyfr i ich relacje przestrzenne badania metodami rejestracji potencjałów wywołanych (ERP) i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fmri) Dynamika emocji a funkcjonowanie podmiotu PodłoŜe inteligencji emocjonalnej: rola poznawczej kontroli emocji Wpływ cech przekazu, charakterystyki moralnej bohatera i nastawienia odbiorcy na jego postawę wobec przedstawianego konfliktu Motywacja autonomiczna jako predyktor zmiany zachowań ryzykownych w prewencji wtórnej Dopasowanie osoby do organizacji pod względem wartości zawodowych a zadowolenie z pracy i zachowania w organizacji Siła i dynamika pozycji podmiotowych jako determinant procesów poznawczych Specyfika regulacji nastroju u osób depresyjnych i lękowych Właściwości struktury Ja oraz sposób doświadczania rzeczywistości przez pacjentów chorych na schizofrenię jako predyktory przebiegu choroby Percepcja czasu a poziom inteligencji: w poszukiwaniu neuronalnych korelatów intelektu Ewa Maria Gurba Ewa Maria Haman Jan Kaiser Krzysztof T. Piotrowski Małgorzata Anna Gut Wojciech Błaszczak Jarosław Orzechowski mgr Magda Zena Sadurska Jolanta śycińska hab. Anna Maria Zalewska Katarzyna Maria Stemplewska-śakowicz hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska hab. Katarzyna Maria Stemplewska-śakowicz ElŜbieta Szeląg Wydział Filozoficzny Psychologii Wydział Filozoficzny Wydział Filozoficzny WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania ; Wydział Psychologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej ; Wydział Psychologii Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej ; Wydział Psychologii Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej ; Wydział Psychologii Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej ; Wydział Psychologii Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej ; Wydział Psychologii Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej ; Wydział Psychologii Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej ; Wydział Psychologii Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

9 Spiskowe myślenie o polityce. Struktura, psychospołeczne źródła i konsekwencje Środowiskowe systemy rehabilitacji i wsparcia w procesie zowienia osób chorych psychicznie Wartości w okresie dorastania i wczesnej dorosłości struktura a preferencje w systemie racjonalnym i przeŝyciowym (ujęcie rozwojowe) Wzorce seksualności w rodzinie. Analiza międzypokoleniowa Negacja w kontekście kompetencji komunikacyjnej, procesów poznawczych i wywierania wpływu. Badania nad przetwarzaniem negacji zdaniowej, performatywnej i wykorzystywanej w dyrektywach Dysleksja rozwojowa jedno zaburzenie czy wiele róŝnych? Badania metodą potencjałów wywołanych (ERP) oraz okulografii Mózgowe podłoŝe zaburzeń uwagi u dzieci z ADHD badania przy uŝyciu potencjałów wywołanych w odpowiedzi na emocjonalne i neutralne bodźce słuchowe Język angielski w międzynarodowej komunikacji niesłyszących studentów modele nauczania i współczesne wyzwania edukacyjne w Polsce i na świecie Poznawcze determinanty skuteczności rozumowania relacyjnego na przykładzie rozumowania przez analogię Uniwersytety ludowe w polskiej myśli i praktyce pedagogicznej ( ) Ambiwalencja postaw a ujawnianie się oporu w zachowaniu wobec instytucji edukacyjnej Centralność i treść systemu konstruktów religijnych a poczucie spójności wewnętrznej Analiza stresu rodzicielskiego jako podstawa programu pomocy psychopedagogicznej dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością słuchową Strategie radzenia sobie z trudnościami w tworzeniu związków syntaktycznych przez dzieci i młodzieŝ niesłyszącą hab. Krzysztof Korzeniowski Paweł Władysław Bronowski Jan Cieciuch mgr Aleksana Maria Chodecka hab. Józef Maciuszek Anna Maria Grabowska Anna Maria Grabowska Ewa Domagała-Zyśk Instytut Psychologii PAN Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ; Wydział Stosowanych Nauk Społecznych WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania ; Wydział Psychologii w Poznaniu; Wydział Nauk Społecznych Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN Wydział Filozoficzny Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych Edward Nęcka Wydział Filozoficzny Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Tomasz Jan Maliszewski Społecznych mgr Akademia Pomorska w Słupsku; Sławomir Roman Pasikowski Wydział Edukacyjno-Filozoficzny Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Beata Zarzycka Pawła II; Wydział Nauk Społecznych hab. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Kazimiera Krakowiak Pawła II; Wydział Nauk Społecznych hab. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Kazimiera Krakowiak Pawła II; Wydział Nauk Społecznych

10 Emergencja pedagogii nauczycielskiego oceniania. Studium etnopedagogiczne Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr Archiwum Domowe Pawlikowskich, część uga Europejczycy i Afrykanie w okresie wczesnej ekspansji kolonialnej. Początki kontaktu kulturowego Iuxta veritatem Evangelii krytyka ery dionizyjskiej w średniowiecznej Europie Nowobabilońskie przysięgi i klątwy Sztuka przekonywania w kulturze dawnej Polski. Od Renesansu do Oświecenia Kraj wolności i kraj niewoli brytyjska i francuska wizja wolności XVII XVIII wiek Patronat Kazimierza Jagiellończyka nad niŝszymi beneficjami kościelnymi w Koronie Polskie prawo archiwalne w latach Obraz Hiszpanii w Naturalis Historia Pliniusza Starszego KsiąŜęta, pieczęcie i władza. Studium ze sfragistyki Piastów legnickobrzeskich Opis poóŝy i pobytu na Sachalinie (1898) Lucjana Jurkiewicza Stosunki niemiecko-amerykańskie w latach Prywatne i publiczne Ŝycie mieszkańców Gdańska ( ) Łacińskie traktaty metodologii i dydaktyki historii w dawnej Polsce. Opracowanie i wybór tekstów w polskim przekładzie hab. Bogusława Dorota Gołębniak mgr Ewa Maria Malicka Michał Tymowski Wojciech Jerzy Baran-Kozłowski Małgorzata ElŜbieta Sandowicz Hanna Dziechcińska Waldemar Łazuga Marek Stanisław Derwich Rafał Galuba Leszek Jan Mrozewicz hab. Wojciech StrzyŜewski mgr Agnieszka Królczyk hab. Zbigniew Klemens Karpus Piotr Anzej Perkowski Ignacy Lewandowski Dolnośląska Szkoła WyŜsza we Wrocławiu; Wydział Nauk Pedagogicznych Biblioteka Jagiellońska Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach; Filia w Piotrkowie Trybunalskim Orientalistyczny Instytut Badań Literackich PAN w Poznaniu; Wydział Historyczny Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych w Poznaniu; Wydział Historyczny Polskie Towarzystwo Filologiczne Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Humanistyczny Biblioteka Kórnicka PAN Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Historycznych Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej

11 Historia społeczeństw Bliskiego Wschodu w XX wieku Przygotowanie do publikacji rękopisu: Anzej Grabianka, Statističeskìe svedĕniâ o pomĕŝičih iměnìâh kìevskoj, podol skoj i volynskoj gubernìi..., St. Petersburg 1860, rkps, Biblioteka Jagiellońska, sygn. 5985, k. 231 Księga ziemska konińska Legitymizacja ekonomiczna władzy PZPR w dekadzie lat siedemdziesiątych XX wieku. Studium przypadku ZWCH Stilon w Gorzowie Wielkopolskim Klasztor dominikanów w Opolu. Dzieje uposaŝenie Ŝycie wewnętrzne Opracowanie naukowe i przygotowanie do publikacji wersji oryginalnej oraz polskiej Księgi jasności (hebr. Sefer ha-bahir) Zmiany religijności w rodzinach ateńskich od początku IV wieku p.n.e. do początku III wieku n.e. SłuŜba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów Królestwa Polskiego Europejska peregrynacja przyszłego kanclerza wielkiego litewskiego Karola Stanisława Radziwiłła ( ) studium z problematyki zagranicznych poóŝy magnackich w Rzeczypospolitej końca XVII wieku Miejsce wydawnictw naukowych w załoŝeniach i realiach polityki władz partyjno-państwowych w Polsce w latach Prefektura praetorio Italii i Afryki ( ) Katolicy w protestanckim Gdańsku od ugiej połowy XVI wieku do końca XVIII wieku Jerzy Zdanowski hab. Tadeusz Epsztein mgr Tomasz Janusz Gidaszewski Stefan Kowal Anna Maria Pobóg-Lenartowicz Wojciech Brojer Krzysztof Dariusz Nawotka hab. Cezary Kuklo Artur Górak Adam Kucharski Dorota Degen Szymon Olszaniec Sławomir Jacek Kościelak i Klasycznej Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Poznaniu; Wydział Historyczny Uniwersytet Opolski; Wydział Historyczno-Pedagogiczny Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Historycznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Historycznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Historycznych Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny

12 Nauki pomocnicze historii (część trzecia, kontynuacja): paleografia, epigrafika, edytorstwo Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego ziemia połocka i województwo połockie, XIV XVIII wiek Iura vicariorum. Kopiariusz kolegium wikariuszy katey poznańskiej z XV wieku Funkcja edukacyjna archiwów Opracowanie spuścizny naukowej Marty Schmiedehelm. Materiały z terenów Polski północno-wschodniej (kultury bogaczewska, przeworska, sudowska, wielbarska oraz grupa olsztyńska) Transnarodowość w kontekście polsko-niemieckim. Niemcy w Poznaniu i Polacy w Berlinie Jamajka w 60 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Studium porównawcze społeczeństwa postkolonialnego w świetle materiałów terenowych Józefa Obrębskiego i współczesnych badań antropologicznych Zmiany modelu stosunków etnicznych w Chinach. Adaptacja i konfrontacja na peryferiach państwa Ceramika kuchenna na lądzie greckim w późnej epoce brązu. Analiza zmian repertuaru, technologii produkcji oraz wymiany handlowej w kontekście przemian kulturowych w rdzennym i peryferyjnym obszarze kultury mykeńskiej Dzieci i młodzieŝ uchodźcza w Polsce. Identyfikacja etniczna i kulturowa w perspektywie antropologicznej Pluralizm medyczny w społecznościach tubylczych Meksyku. Problemy zowia reprodukcyjnego kobiet u Indian Purhépecha Rhizon/Risinium: stolica królowej Teuty, kolonia grecka, municipium rzymskie kontynuacja badań Osady wschodniej części Delty Nilu w okresach prei wczesnodynastycznym i ich rola w rozwoju handlu z Bliskim Wschodem Geochemia w archeologii. Analiza zawartości fosforu w glebie jako wskaźnik dawnego osadnictwa hab. Tadeusz Mikołaj Trajdos hab. Henryk Lulewicz Izabela Skierska hab. Waldemar ChorąŜyczewski Paweł Marek Szymański Agnieszka Szczepaniak-Kroll Łukasz Kaczmarek Sławoj Anzej Szynkiewicz mgr Bartłomiej Lis Katarzyna Emilia Kość hab. Danuta Maria Penkala-Gawęcka Iwona Mozewska-Pianetti Mariusz Jucha Mirosław Furmanek Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Historycznych Historyczny Instytut Archeologii i Etnologii PAN Instytut Archeologii i Etnologii PAN Instytut Archeologii i Etnologii PAN Instytut Archeologii i Etnologii PAN Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu; Wydział Historyczny Uniwersytet Warszawski; Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Wydział Historyczny Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

13 Wielkie święta w rumuńskim kalendarzu prawosławnym. Wierzenia. Obrzędy. Ikonografia Ludowa koncepcja grzechu w kontekście przemian religijnych Paradoksy wizualności. Film i praktykowanie antropologii Kulturowe następstwa migracji. Na przykładzie diaspory buriackiej w Moskwie i Buriatów repatriujących się z Chin Ukraińska mniejszość narodowa w rumuńskim Maramureszu i problemy jej toŝsamości Religijne i świeckie autorytety w Dagestanie Misteria Męki Pańskiej w Polsce. Studium współczesnej kultury religijnej Wydobycie i dystrybucja surowców kamiennych we wczesnym średniowieczu na Dolnym Śląsku Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania Analiza genetyczna szczątków ludzkich i zwierzęcych ze stanowiska Nemrik 9 (Irak) Recepcja amerykańskich wzorców przedsiębiorczości w polskich realiach społeczno-kulturowych. Na przykładzie wybranych firm sprzedaŝy bezpośredniej Odpowiedzialność cywilna organizatora turystyki wobec klienta z tytułu utraconej korzyści z poóŝy Rola ugich izb parlamentów państw członkowskich w sprawach Unii Europejskiej w świetle regulacji unijnych Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia Przestępczość i jej kontrolowanie w rzeczywistości społecznej i politycznej Ewa Maria Kocój mgr Ewa Chomicka Sławomir Grzegorz Sikora Zbigniew Jan Jasiewicz Aleksander Posern-Zieliński mgr Iwona Julia Kaliszewska hab. Hanna Magdalena Zowczak hab. Krzysztof Jaworski Michał Janusz Buchowski Alina Wiercińska hab. Jerzy Sławomir Wasilewski Jerzy Jacyszyn Jan Aleksander Barcz Monika Katarzyna Szwarc-Kuczer Bronisław Sitek hab. Anna Dobrochna Kossowska Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie; Wydział Historii Kościoła Państwowe Muzeum Etnograficzne Historyczny w Poznaniu; Wydział Historyczny w Poznaniu; Wydział Historyczny Historyczny Historyczny Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych w Poznaniu; Wydział Historyczny Państwowe Muzeum Archeologiczne Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Akademia Leona Koźmińskiego ; Kolegium Prawa Instytut Nauk Prawnych PAN Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Prawa i Administracji Instytut Nauk Prawnych PAN

14 Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budŝetu zadaniowego we Francji. Wnioski dla Polski Finansowo-prawna ochrona interesów Skarbu Państwa w Polsce Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym Edycja kryminalnej księgi sądowej miasta Krakowa z lat RaŜąca niewspółmierność kary jako przesłanka odwoławcza w procesie karnym Gospodarstwo rolne a przedsiębiorstwo na przykładzie wybranych porządków prawnych (francuskiego, niemieckiego, włoskiego oraz polskiego) Wykorzystanie metod analizy kryminalnej i wywiadu kryminalnego w typowaniu potencjalnych sprawców i zapobieganiu skrajnym formom przestępstw zapowiadanych w informacjach wyprzedzających publikowanych w internecie Polska Prezydencja 2011: sprawowanie przez państwo urzędu Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej (Prezydencji) problemy prawne, instytucjonalne i polityczne Autorskie prawa osobiste jako przedmiot obrotu prawnego Instrumenty badania skuteczności prawa w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu Uwarunkowania prawne w rozwoju sektora energetycznego w Polsce Bogusław Banaszak Eugeniusz Ruśkowski Paweł Janusz Lewkowicz Anzej Mączyński Wacław Uruszczak hab. Jerzy Skorupka hab. ElŜbieta Kremer Kacper Tomasz Gradoń hab. Artur Nowak-Far Janusz Barta hab. Małgorzata Maria Gersdorf hab. Krystian Ziemski Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Prawa Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Wydział Prawa i Administracji Prawa i Administracji Szkoła Główna Handlowa ; Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Prawa i Administracji w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Granice swobody orzekania w prawie międzynarodowym i europejskim Anna Wyrozumska Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego Zofia Świda Zasada solidaryzmu w polskich rozwiązaniach ustrojowych. hab. Uniwersytet Śląski w Katowicach;

15 W poszukiwaniu nowych form solidaryzmu społecznego Anna Łabno Wydział Prawa i Administracji Zgodność polskich przepisów w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych z prawem wspólnotowym Marek Waluga Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski w Katowicach; Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego Joanna Zofia Jagoda Wydział Prawa i Administracji Statystyczne funkcje głębi w odpornych i nieparametrycznych badaniach Uniwersytet Ekonomiczny wielowymiarowych układów ekonomicznych Daniel Jarosław Kosiorowski w Krakowie; Wydział Zarządzania Szkoła Główna Gospodarstwa Wykorzystanie metod analizy czasu trwania do badania aktywności Joanna Małgorzata Wiejskiego ; Wydział ekonomicznej ludności w Polsce Landmesser Zastosowań Informatyki i Matematyki Badanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw: warunków ich powstawania, sukcesu i przeŝywalności Stabilność parametrów i odporność wyników symulacji w modelu równowagi ogólnej analiza empiryczna Modelowanie strumieni finansowych w ubezpieczeniach wielostanowych Wielorównaniowe modele ekonometrii przestrzennej i ich zastosowania Analiza preferencji i wspomaganie negocjatorów Wielokryterialne dyskretne problemy decyzyjne Znaczenie eksportu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw Wynagrodzenie za pracę we współczesnej gospodarce Czy wzrost gospodarczy redukuje ubóstwo? Pomiar i implikacje dla polityki gospodarczej w Polsce Makro- i mikroekonomiczna efektywność produkcji energii w małych elektrowniach wodnych Brunon Górecki Jakub Szczepan Boratyński Joanna Edyta Dębicka Bogdan Kazimierz Suchecki Tomasz Wachowicz Tadeusz Trzaskalik Jan Rymarczyk Zofia Jacukowicz Michał Brzeziński Henryk Manteuffel Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Zarządzania Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Nauk Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ; Wydział Nauk Ekonomicznych

16 Rola kultury fizycznej w tworzeniu wartości produktu turystycznego Badanie charakteru współzaleŝności decyzji dotyczących inwestycji w badania i rozwój za pomocą narzędzi teorii gier Gospodarka nieruchomościami jako czynnik w rozwoju gmin województwa małopolskiego Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia krajów wysokorozwiniętych w wyniku Porozumienia w sprawie Rolnictwa GATT/WTO Sektor usług Ŝywieniowych jako kanał dystrybucji Ŝywności Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako czynnik otwierania gospodarek Azji Południowo-Wschodniej na przykładzie Malezji Ocena efektywności wydatków sektora publicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej Regionalny wymiar gospodarki opartej na wiedzy w Polsce Partycypacja finansowa pracowników a rezultaty ekonomiczne polskich przedsiębiorstw na tle wybranych państw Ewolucja systemu gospodarczego RFN. Reformy rynku pracy i zabezpieczenia na starość w latach a komplementarność instytucji Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze Rola kapitału intelektualnego w absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach hab. Jan Piotr Szumilak Małgorzata Knauff Adam Nalepka Grzegorz Witold Gołembski Anzej Jan CzyŜewski inŝ. Michał Gazdecki hab. Kazimierz Starzyk GraŜyna Beata Kozuń-Cieślak Barbara Błaszczyk Maciej Kozłowski Sebastian Płóciennik Stefan Forlicz Krzysztof Leopold Opolski Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; Wydział Wychowania Fizycznego Szkoła Główna Handlowa ; Kolegium Analiz Ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Ekonomii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Ekonomiczno-Społeczny Szkoła Główna Handlowa ; Kolegium Gospodarki Światowej Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego; Wydział Ekonomiczny WyŜsza Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu; Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Wrocławski; Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta WyŜsza Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu Nauk Ekonomicznych

17 Szanse i zagroŝenia wynikające z międzynarodowej mobilności zawodowej na przykładzie emigracji z Polski osób wykonujących zawody medyczne Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych uwarunkowania i tendencje Monitorowanie przemian, funkcjonowania i rozwoju polskiego rynku usług transportowych Rodzaje, zasięg i ekonomiczna efektywność bezpośrednich form partycypacji pracowniczej w Polsce na tle starych krajów UE Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych a wzrostu pluralizmu teoretycznego we współczesnej ekonomii Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw stan obecny i perspektywy Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno-ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia unijnego Znaczenie i ewolucja agrobiznesu jako subsystemu gospodarki narodowej w krajach Unii Europejskiej Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki Polski Funkcjonowanie rynków pracy w UE integracja czy pogłębianie róŝnic? Badanie charakteru oraz stopnia integracji rynków pracy w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem odmienności modeli społecznych państw członkowskich Ocena wpływu rynku pracy na neutralizowanie popytowych i podaŝowych szoków asymetrycznych w unii walutowej Anna ElŜbieta Murdoch hab. Irena Ozimek Danuta Halina Rucińska Stanisław Rudolf Łukasz Hardt Wacława Starzyńska Mirosław Drygas Aldona Łucja Mrówczyńska-Kamińska Michał Gabriel Woźniak hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel Robert Wojciech Włodarczyk Szkoła Główna Handlowa ; Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ; Wydział Nauk o śywieniu Człowieka i Konsumpcji Uniwersytet Gdański; Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Towaroznawstwa Uniwersytet Gdański; Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Ochrona środowiska w polskim systemie podatkowym na tle rozwiązań Uniwersytet Ekonomiczny światowych Piotr Paweł Małecki w Krakowie; Wydział Finansów hab. Uniwersytet Szczeciński; Wydział Koncepcja modelu rachunku kosztów przedsiębiorstwa energetyki cieplnej Maria Hass-Symotiuk Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

18 przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim Jerzy Piotr Węcławski w Lublinie; Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Rachunek kosztów działań w szpitalu koncepcja i zastosowania w Olsztynie; Wydział Nauk Henryk Lelusz Ekonomicznych Modele wyceny opcji wykorzystujące dane o wysokiej częstotliwości, analiza ich wraŝliwości oraz próba interpretacji ich wyników dla określenia stopnia rozwoju rynku kapitałowego Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego (na przykładzie JST w województwie podlaskim) Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej Kapitał intelektualny jako generator konkurencyjności polskiego systemu bankowego Endogeniczne i instytucjonalne uwarunkowania powiązań gospodarstw rolnych z bankami Determinanty struktury kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania Wpływ procesu internacjonalizacji na strategie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy rozwoju alternatywnego systemu obrotu NewConnect Ryzyko finansowe a upadłość przedsiębiorstw Standard wyceny biznesowej jako sposób poprawy jakości, wiarygodności i trafności wycen biznesowych w Polsce Znaczenie instytucji doradczych w rozwoju obszarów wiejskich po przystąpieniu Polski do UE Ekonomiczne aspekty lokalnej polityki przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych Rozwój regionalny i polityka regionalna w krajach Europy Środkowo- Wschodniej hab. Ryszard Zbigniew Kokoszczyński hab. Marzanna Poniatowicz Marta Kluzek Ryszard Wierzba inŝ. Ryszard Stanisław Kata hab. BoŜena Kołosowska Aurelia Bielawska Aurelia Bielawska hab. Anzej Franciszek Szopa Piotr Szymański inŝ. Teresa Miś hab. Zbigniew Szczepan Przybyła Maciej Smętkowski Nauk Ekonomicznych Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Zarządzania Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Ekonomii Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jęzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Zarządzania Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński; Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Finansów Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytet Warszawski; Instytut Ameryk i Europy

19 Relacje ekonomiczne między rewitalizacją obszarów miejskich a rozwojem lokalnym (na przykładzie miast województwa warmińskomazurskiego) Sieci wspierania innowacyjności i transferu technologii w Polsce na tle europejskim Kontrakt międzypokoleniowy w starzejących się społeczeństwach Skuteczność subwencji w wyrównywaniu poziomu dochodów gmin województwa mazowieckiego Strategia budowy i rozwoju Pomorskiego Węzła Lotniczego Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce. ZróŜnicowanie regionalne i wpływ na aktywność społeczną Uwarunkowania absorpcji środków unijnych przez sektor Ŝywnościowy i jednostki samorządu terytorialnego. Analiza i rekomendacje Strategia aktywizacji nadbałtyckich regionów peryferyjnych wobec zjawiska marginalizacji małych portów w Polsce Kształtowanie polityki rozwoju regionu poprzez badania foresightowe Fundusze strukturalne a budowa potencjału ewaluacyjnego w regionach doświadczenia regionów w Unii Europejskiej i wnioski dla Polski Analiza porównawcza wyników międzynarodowych badań umiejętności uczniów PISA w oparciu o semiparametryczne metody dopasowania oraz hierarchiczne modele liniowe Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego na przykładzie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Modele zarządzania klastrami Taktyki negocjacyjne w kontekście proksemiki. Analiza metodologiczna hab. Dariusz Waldziński Grzegorz Jerzy Gorzelak Piotr Szukalski Marian Grzegorz Podstawka Anzej Ruciński Marek Furmankiewicz Maria Jastrzębska Krzysztof Tadeusz Luks hab. Krzysztof Malik Aleksana Maciaszczyk Roman Józef Dolata Anna Lewicka-Strzałecka inŝ. Lilla Knop Jan Franciszek Jacko Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski; Instytut Ameryk i Europy Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ; Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Gdański; Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku Instytut Morski w Gdańsku Politechnika Opolska; Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji Politechnika Łódzka; Wydział Organizacji i Zarządzania CASE Centrum Analiz Społeczno- Ekonomicznych Fundacja Naukowa Akademia Leona Koźmińskiego ; Kolegium Zarządzania i Finansów Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

20 Marketing społeczny w organizacjach komercyjnych i non profit identyfikacja warunków adaptacji i szans sukcesu Ekonomiczne aspekty społecznej odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego na przykładzie przedsiębiorstw w województwie lubelskim Kompetencje przywódcze w klastrach Rola relacji partnerskich w zarządzaniu regionem Badanie i analiza struktur klastrowych w Polsce w oparciu o koncepcję kapitałów Corporate governance w spółkach Skarbu Państwa Ocena skuteczności działań społecznie odpowiedzialnych w obszarze zatrudnienia, w polskich przedsiębiorstwach Wpływ przystąpienia Polski do strefy euro na międzynarodową konkurencyjność i internacjonalizację polskich przedsiębiorstw Telepraca jako forma zatrudnienia i organizacji pracy Uwarunkowania zachowań menedŝerów w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwie Wpływ relacji międzyorganizacyjnych na procesy integracji w Unii Europejskiej Model zarządzania łańcuchem dostaw w produkcji biopaliw płynnych Uwarunkowania i efekty strategii umiędzynarodowienia działalności przez polskie spółki giełdowe Diagnoza i kierunki zmian zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w przedsiębiorstwach z listy 500 Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw hab. Barbara Danuta Iwankiewicz-Rak Ewa BoŜenna Bojar Anna Wasiluk Wawrzyniec Rudolf inŝ. Anna Maria Szerenos Igor Postuła hab. GraŜyna Bartkowiak Marian Gorynia Jolanta Kulpińska hab. Stefan Lachiewicz hab. Zbigniew Olesiński hab. inŝ. Tadeusz Krupa Krzysztof Obłój hab. Tadeusz Oleksyn Jerzy Witold Schroeder WyŜsza Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Wydział Finansów i Zarządzania Politechnika Lubelska; Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka; Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Politechnika Warszawska; Wydział InŜynierii Produkcji Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Gospodarki Międzynarodowej Społeczna WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi; Wydział Zarządzania Politechnika Łódzka; Wydział Organizacji i Zarządzania Akademia Finansów ; Wydział Stosunków Międzynarodowych Politechnika Warszawska; Wydział InŜynierii Produkcji Zarządzania Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie\ Wydział Teologiczny. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II; Wydział Filozoficzny

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie\ Wydział Teologiczny. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II; Wydział Filozoficzny Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 27/2012 z dnia 8 marca 2012 r. NCN/KR-0004/27/2012 Wykaz wykonanych i rozliczonych projektów badawczych promotorskich pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Nowe nominacje profesorskie

Nowe nominacje profesorskie Nowe nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Akty nominacyjne otrzymało 59 profesorów: 1. Joanna BARŁOWSKA profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY W fisza Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY redakcja naukowa Anatoliusz Kopczuk Marek Proniewski Białystok 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych raport cząstkowy Warszawa, lipiec 06 Metodologia Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7 Spis treści Wstęp.............................................. 5 Część pierwsza WYCHOWANIE, KSZTAŁCENIE, EDUKACJA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Wstęp (Anna Adamik)... 11 Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Rozdział 1. Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Mojemu synowi Rafałowi

Mojemu synowi Rafałowi Mojemu synowi Rafałowi Recenzenci: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: lblechman

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP

SPIS TREŚCI FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP MAGDALENA BALIŚ ZARZĄDZANIE FINANSAMI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W OUTSOURCINGOWYM MODELU RACHUNKOWOŚCI SZANSE I ZAGROŻENIA... 13 BARBARA BARTKOWIAK TRANSGRANICZNY

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEICTY REGIONALNE I LOKALNE - - UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Brandenburga

PROJEICTY REGIONALNE I LOKALNE - - UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Brandenburga PROJEICTY REGIONALNE I LOKALNE - - UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Brandenburga Katowice 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I WSPÓŁPRACA GMIN I POWIATÓW Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROGRAM INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ POD TYTUŁEM: KONFLIKT SPOŁECZNY UWARUNKOWANIA - SPECYFIKA- PRZEZWYCIĘŻANIE - SKUTKI ORGANIZOWANEJ POD PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje:

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN Liczba dostępów Cena netto Obniżka

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE

ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i JĘZYKÓW OBCYCH SERDECZNIE ZAPRASZA NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ NT. ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE Organizatorzy: WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Urszula Wich - pok. 515 Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Uwarunkowania konkurencyjności regionów w

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy kontekst światowy. Kraków, maja 2017 roku

Konferencja. Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy kontekst światowy. Kraków, maja 2017 roku Konferencja Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy kontekst światowy Kraków, 29-30 maja 2017 roku Organizatorzy konferencji: Instytut Europeistyki UJ, Instytut Filozofii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa z cyklu Społeczeństwo internautów a kultura globalna pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne

Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne redakcja naukowa Ryszard Cz. Horodeński Cecylia Sadowska-Snarska

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 595 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 55 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY ZACHOWANIA PODMIOTÓW NA KONKURENCYJNYM RYNKU SZCZECIN 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo