Inhibitory polimerazy poli(adp-rybozy) PARP w terapii raka jajnika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inhibitory polimerazy poli(adp-rybozy) PARP w terapii raka jajnika"

Transkrypt

1 Inhibitory polimerazy poli(adp-rybozy) PARP w terapii raka jajnika Renata Duchnowska Klinika Onkologii Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie Rak jajnika: nowe wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne Warszawa r.

2 Życie komórki

3 Naprawa DNA Naprawę pęknięć jednoniciowych DNA (SSB ang. single-strand breaks) Naprawę pęknięć dwuniciowych DNA (DSB ang. double-strand breaks) Bezpośrednia: ligaza, metylotransferaza, fotoliaza) Pośrednia: - wycinanie zasady (BER, ang. base excision repair) - wycinanie nukleotydu (NER, ang. nucleotide excision repair) - naprawa błędnie sparowanych nukleotydów (MMR ang. mismatch repair) Homologiczna rekombinacja (HR, ang. homologous recombination) Niehomologiczne łączenie końców (NHEJ, ang. npn-homologous end joining Geny związane z homologiczną rekombinacją BRCA 1,BRCA 2, RAD 51, RAD 54, DSS 1, RPA 1, NBS 1, ATR, ATM, CHK 1, CHK 2, FAN CD 2, FANC A, FANC C i inne

4 Początki...

5 Odkrycie genu BRCA 1, BRCA 2 BRCA ! Mary Claire King University of California, Berkeley BRCA ! Michael Stratton i Richard Wooster Institute of Cancer Research, Londyn 13q q12-21,1 we współpracy z Wellcome Trust Sanger Institute

6 BRCA 1 Mutacje w genach supresorowych BRCA 1, BRCA 2 BRCA 2 zidentyfikowano około 500 mutacji zidentyfikowano około 300 mutacji

7 Mutacje BRCA 1/2 w Polsce Obecność mutacji BRCA 1/2: 2-5% chorych na raka piersi 5-10% chorych na raka jajnika Brożek, J Appl Genetics 2011

8 Znaczenie wywiadu rodzinnego Około 38% chorych na raka piersi i 51% chorych na raka jajnika z mutacją BRCA 1 nie ma obciążającego wywiadu rodzinnego u krewnych I i II stopnia. W Polsce dotyczy to zwłaszcza mutacji 300T>G w przypadku 1 zachorowania na raka jajnika

9 BRCAness - rak jajnika Sporadyczne nowotwory charakteryzujące się utratą lub zaburzeniem funkcji genów związanych ze szlakami homologicznej naprawy, bez mutacji BRCA 1/2, a ich przebieg kliniczny jest podobny do nowotworów z mutacją BRCA 1/2

10 Niskozróżnicowany, surowiczy rak jajnika zaburzenia genetyczne The Cancer Genome Atlas Research Network; Bell, Nature, 2011

11 Niskozróżnicowany, surowiczy rak jajnika zaburzenia genetyczne The Cancer Genome Atlas Research Network; Bell, Nature, 2011

12 Niskozróżnicowany, surowiczy rak jajnika a fenotyp raka piersi The Cancer Genome Atlas Research Network; Nature, 2012

13 BRCAness - rak jajnika Około 50-70% surowiczych nowotworów jajnika przebieg kliniczny jest podobny do raka jajnika z mutacją BRCA 1/2

14 Rak jajnika z mutacją BRCA 1/2 vs sporadyczny Chth Platynowce... Chth inne,, OS: 8,4 vs 2,9 lat Definicja fenotypowa BRCAness: wielokrotne odpowiedzi Przeżycie na chemioterapię po 1. nawrocie: z 5,0 pochodnymi vs 1,6 lat platyny znaczny odsetek PR i CR wydłużone przeżycie (>5 lat) wydłużony czas wolny od nawrotów Tan, J Clin Oncol 2008

15 Rodzina polimeraz poli(adp-rybozy) - PARP Schreiber, Nat Rev 2006

16 PARP a naprawa SSBs DNA Schreiber, Nat Rev 2006

17 Zahamowanie PARP Fojo, Cancer Discovery 2013; Guha, Nat Biotechnology 2011

18 Zjawisko syntetycznej letalności Polyak, Nat Med 2011

19 Inhibitory polimerazy poli(adp-rybozy) PARPi Preparat Klasy IC50 nm 1 Zahamowanie kompleksu PARP 2 Weliparyb (ABT-888) 1 30 <0,2 Niraparyb (MK-4827) Olaparyb (AZD-2281) Rukaparyb (AGO14699) 2 60 ~2 Talazaparyb (BMN-673) 2 4 ~ % zahamowanie aktywności katalitycznej enzymu 2 w odniesieniu do olaparybu Różna struktura chemiczna, toksyczność, drogi podania i schematy leczenia (monoterapia lub w skojarzeniu z chemioterapią

20 PARPi w badaniach klinicznych Sonnenblick, Nat Rev Clin Oncol 2014

21 Aktywność PARPi a inne zaburzenia naprawy RAD 51 RAD 51 RPA 1 RAD 54 McCabe, Cancer Res 2006

22 Defekt homologicznej rekombinacji i leczenie raka jajnika Badania przedkliniczne Badania kliniczne I fazy Podtwierdzenie aktywności Aktywność również u chorych bez mutacji BRCA Chth vs PARPi u chorych z mutacją BRCA Leczenie podtrzymujące u chorych z mutacją BRCA Fong, NEJM 2009 Audeh, Lancet 2010 Kaye, J Clin Oncol 2012 Kwiecień Farmer, Nature 2005 Bryant, Nature 2005 Fong, J Clin Oncol 2010 GCA, Lancet 2011 Gelmon, Lancet Oncology 2011 Ledermann, NEJM 2012 Lancet Oncology 2014 Oza, Lancet 2014 Kaye, Spotkanie Walencja 2015

23 Odpowiedź (%) Olaparyb Rak jajnika bez mutacji BRCA 1/ Surowicze BRCA/+/ Nie surowicze BRCA/+/ Surowicze BRCA/-/ Nie surowicze BRCA/-/ Odpowiedź u większości chorych niezależnie od stanu genu BRCA Gelmon, ASCO 2010

24 Olaparyb w leczeniu raka jajnika wyniki wczesnych badań Badanie I fazy (BRCA+) mg x 2 28% 34% 7 miesięcy

25 Czas od leczenia platyną (miesiące) Wrażliwość na pchodne platyny a odpowiedź na olaparyb Wrażliwe Częściowo wrażliwe Oporne CR/PR SD >4 miesięcy PD Fong, J Clin Oncol 2010

26 Olaparyb vs liposomalna doksorubicyna Nawrotowy, zaawansowany rak jajnika z mutacją BRCA 1/2 i progresją <12 miesięcy po chemioterapii z udziałem pochodnych platyny (N=90).. Kaye J Clin Oncol 2012

27 PARPi Leczenie podtrzymujące

28 Nisko zróżnicowany, nawrotowy, wrażliwy na pochodne platyny surowiczy rak jajnika 2 linii leczenia z pochodnymi platyny PR lub CR po ostatnim kursie chemioterapii z pochodnymi platyny stabilne stężenie Ca 125 Olaparyb 400 mg p.o. 2x Randomizacja 1:1 Placebo 400 mg p.o. 2x Wrzesień 2008 r. - luty 2010 r. w 82 ośrodkach Leczenie do progresji choroby 1. rzędowy punkt końcowy PFS Ledermann, N Engl J Med 2012

29 Badanie 19 - ocena genu BRCA Prospektywna ocena stanu genu BRCA (N=97)~37% Retrospektywną ocenę stanu geny BRCA, po (prespecified secondary sub-group analysis in the statistical analysis plan) wykonano u 96%

30 Badanie 19 - ocena genu BRCA Łącznie u 136 chorych potwierdzono mutację BRCA (~51%), u 118 chorych (~44%) bez mutacji, 11 (4%) brak danych Ledermann, Lancet Oncol 2014

31 Badanie 19 charakterystyka chorych (N=265) Ledermann, Lancet Oncol 2014

32 Ledermann, Lancet Oncol 2014 ITT Badanie 19 Czas wolny od progresji (PFS) BRCA MUT BRCA WT

33 Badanie 19 PFS a stan genu BRCA Ledermann, N Engl J Med 2012

34 ITT Badanie 19 Czas całkowitego przeżycia (OS) BRCA MUT 34,9 vs 31,9 miesiące BRCA WT Czynniki wpływające na OS? 14/62 (~23%) chorych z mutacją BRCA z grupy placebo otrzymało inhibitor PARP (poza badaniem) 13/43 chore (30%) chorych z gbrca otrzymało inhibitor PARP Ledermann, Lancet Oncol 2014

35 Ocena aktywności leczenia Ledermann, cyt.: I think that the PFS2 value is in some way a TFST: ang. time from randomisation to first subsequent therapy; TSST: surrogate ang. time from for randomisation OS, and is to a second measure subsequent of the therapy additional or deathclinical PSF2: ang. time from randomisation benefit beyond to second first objective progression disease progression or death; PFS2: is a surrogate for TSST Ledermann, Lancet Oncol 2014 (supplementary Appendix)

36 Badanie 19 zdarzenia niepożądane Ledermann, N Engl J Med 2012 Stopień Olaparyb 400 mg 2x dziennie (n=136) Odsetek chorych Placebo (n=128) G1/2 G3/4 G1/2 G3/4 Każde Nudności Zmęczenie Wymioty Biegunka Bóle głowy Zmniejszenie łaknienia Bóle brzucha Powikłania późne: MDS lub AML u chorych leczonych olaparybem (2,2%) Anemia Dyspepsia

37 Nisko zróżnicowany, nawrotowy, wrażliwy na pochodne platyny surowiczy rak jajnika 3 linii leczenia z pochodnymi platyny wolne od PD po ostatniej chemioterapii z pochodnymi platyny 6 m. R Olaparyb 200 mg p.o. 2x (1-10 d co 21 d) i PXL 175 mg/m 2 /CBDCA AUC4 4-6 cykli chth PXL 175 mg/m 2 /CBDCA AUC6 Faza podtrzymująca Olaparyb 400 mg 2x Faza podtrzymująca Bez leczenia Luty 2010 r. - lipiec 2010 r. w 43 ośrodkach Oza, Lancet 2014

38 Czas wolny od progresji choroby (PFS) ITT.... BRCA mut Oza, Lancet 2014

39 Czas całkowitego przeżycia (OS) ITT BRCA mut Oza, ESMO 2013

40 Olaparyb w leczeniu raka jajnika PFS a stan genu BRCA 1/2 O/P/C P/C HR (95% CI) Wszystkie chore 47/81 (58%) 55/81 (68%) 0.51 (0.34, 0.77) BRCA mut 7/20 (35%) 16/21 (76%) 0.21 (0.08, 0.55) BRCA WT 24/34 (71%) 24/32 (75%) 0.77 (0.41, 1.44) BRCA brak danych 16/27 (59%) 15/28 (54%) 0.64 (0.27, 1.52) BRCA status znany 31/54 (57%) 40/53 (76%) 0.42 (0.26, 0.69) HR and 95% CIs O/P/C lepiej Oza, ESMO 2013

41 Nowe badania leczenie podtrzymujące Badanie Faza N Populacja badana Schemat leczenia SOLO-1 III 344 BRCA MUT Olaparyb 300 mg p.o. 2x vs placebo/2 lata SOLO-2 III 264 BRCA MUT Olaparyb 300 mg p.o. 2x vs placebo/ do PD Ocena odpowiedzi PFS/PFS2/OS+ QoL PFS/PFS2/OS+ QoL NOVA i III/III 360 ARIEL BRCA MUT i HGSOC BRCA MUT i HGSOC Niraparyb 1 tabl. p.o 1x vs placebo Rukaparyb 1 tabl. 2x vs placebo PFS/OS Ocena biomarkerów związanych z HR Randomizacja 2:1, u chorych z odpowiedzią na chemioterapię opartą o pochodne platyny HGSOC: ang. high-grade serous ovarian cancer

42 Olaparyb Leczenie zaawansowanego raka jajnika u chorych z mutacją BRCA

43 Zestawienie 6 badań (N=300) Analiza podgrupy 137 chorych 3 linii leczenia, odsetek odpowiedzi: 34%, czas trwania odpowiedzi: 7,9 m

44 PARPi Leczenie skojarzone

45 wrażliwy na pochodne platyny surowiczy rak jajnika, jajowodu, pierwotny rak otrzewnej Październik 2011 r. czerwiec 2013 r. Olaparyb 400 mg p.o. 2x Randomizacja 1:1 Olaparyb 200 mg p.o. 2x Cedyranib 30 mg p.o. 1x Leczenie do progresji choroby 1. rzędowy punkt końcowy PFS Liu, Lancet 2014

46 ITT Olaparyb + cedyranib vs olaparyb Platynowrażliwy nawrót raka jajnika - PFS 17,7 m vs 9,0 m BRCA mut 19,4 m vs 16,5 m BRCA WT 16,5 m vs 5,7 m Liu, Lancet 2014

47 Zdarzenia niepożądane Liu, Lancet 2014

48 Wyniki leczenia raka jajnika platynowrażliwego Badanie12 Mediana PFS 1 nawrót (%) 6-12 m PFI (%) OCEANS C/Gem OCEANS i Bev CALYPSO C/Pax CALYPSO C/PLD ICON 4 C/Pax OVAR 2.5 C/Gem ICON 6 i poch. platyny ICON 6 i cedyranib Olaparyb Olaparyb i cedyranib

49 Olaparyb w leczeniu nowotworów z mutacją BRCA Kaufman, J Clin Oncol 2015

50 Mechanizmy oporności na PARPi... Fojo, Cancer Discovery 2013

51 Odpowiedź na chemioterapię po PARPi ORR/OS związany z czasem pomiędzy ostatnim schematem opartym o pochodne platyny (przed PARPi) i leczeniem po PARPi; Analiza molekularna nie wykazała znaczenia wtórnych mutacji Ang, Clin Cancer Res 2013

52 Olaparyb (Lynparza) nowe rejestracje Leczenie podtrzymujące w platynowrażliwym, nawrotowym, surowiczym raku jajnika o niskim stopniu zróżnicowania, raku jajowodu, pierwotnym raku otrzewnej z mutacją BRCA (dziedziczną lub/i somatyczną), u których uzyskano CR lub PR po chemioterapii opartej na związkach platyny, Europa Nawrotowy, zaawansowany rak jajnika z mutacją BRCA, po 3 linii chemioterapii, USA W ocenie mutacji germinalnych zaakceptowano test Myriad Genetics Lab. USA: BRACAnalysisCDx

53 Kierunki rozwoju Weliparyb z chemioterapią w 1. linii leczenia (NRG/GOG) Leczenie podtrzymujące niraparyb po 1. linii w HGSOC (ENGOT OV26) Skojarzenie olaparybu z bewacyzumabem w podtrzymującym leczeniu w 1. linii (PAOLA-1) i z niraparybem w nawrocie (ENGOT AVANOVA) Cedyranib i olaparyb vs chemioterapia w nawrocie platynowrażliwego raka jajnika (NCI) Cedyranib z olaparybem vs cedyranib w podtrzymującym leczeniu po chemioterapi opartej o pochodne platyny i cedyranib w raku jajnika platynowrażliwym (ICON 9)

54 Wnioski Koncepcja syntetycznej letalność skuteczna w leczeniu raka jajnika! Około 50% HGSOC - fenotyp raka jajnika związanego z zaburzeniami homologicznej rekombinacji Istnieje konieczność bardziej kompleksowej analizy stanu genu BRCA u chorych na raka jajnika jednak rola testów wielogenowych nadal niejasna W ocenie mutacji germinalnych, zaakceptowane przez CLIA: Ambry, Invitae, Fulgent, Myriad, U. Washington; brak strategii dla analizy somatycznych mutacji (~3-6% HGSOC) Ocena aktywności PARPi w leczeniu podtrzymującym w trakcie badań III fazy HGSOC: ang. high-grade serous ovarian cancer

55 Men in Black. The Galaxy is on Orion s belt

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY Journal of Oncology 2009 volume 59 Number 6 491 495. Journal Club

NOWOTWORY Journal of Oncology 2009 volume 59 Number 6 491 495. Journal Club NOWOTWORY Journal of Oncology 2009 volume 59 Number 6 491 495 Journal Club Local excision alone without irradiation for ductal carcinoma in situ of the breast: a trial of the Eastern Cooperative Oncology

Bardziej szczegółowo

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowanym u osób starszych

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowanym u osób starszych PRACA PRZEGLĄDOWA Magdalena Knetki-Wróblewska, Adam Płużański, Maciej Krzakowski Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Leczenie

Bardziej szczegółowo

ONKOLOGIA BOEHRINGER INGELHEIM

ONKOLOGIA BOEHRINGER INGELHEIM ONKOLOGIA BOEHRINGER INGELHEIM ANGIOGENEZA ANGIOGENEZA GUZA Powstawanie nowych naczyń krwionośnych (angiogeneza) odgrywa kluczową rolę we wzroście i tworzeniu przerzutów odległych guza. 1,2 W przypadku

Bardziej szczegółowo

Rola rituksymabu w leczeniu chorych na chłoniaki grudkowe

Rola rituksymabu w leczeniu chorych na chłoniaki grudkowe P R A C A P R Z E G L Ą D O W A Wojciech Jurczak 1, Jan Walewski 2 1 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 2 Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Rola

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY Journal of Oncology 2009 volume 59 Number 3 243 247. Journal Club

NOWOTWORY Journal of Oncology 2009 volume 59 Number 3 243 247. Journal Club NOWOTWORY Journal of Oncology 2009 volume 59 Number 3 243 247 Journal Club Standard-dose versus higher-dose prophylactic cranial irradiation (PCI) in patients with limited-stage small-cell lung cancer

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis

The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis OPOLE SCIENTIFIC SOCIETY NATURE JOURNAL No 44 2011: 92-119 MOLEKULARNE PODŁOśE POWSTAWANIA NOWOTWORÓW ORAZ GENETYCZNE METODY ICH DIAGNOSTYKI The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tarceva 25 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 25 mg erlotynibu (w postaci

Bardziej szczegółowo

GIOTRIF (AFATYNIB) W LECZENIU I LINII CHORYCH NA NDRP Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ GENU EGFR

GIOTRIF (AFATYNIB) W LECZENIU I LINII CHORYCH NA NDRP Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ GENU EGFR GIOTRIF (AFATYNIB) W LECZENIU I LINII CHORYCH NA NDRP Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ GENU EGFR ANALIZA KLINICZNA Warszawa, Giotrif (afatynib) w leczeniu I linii chorych na N DRP z mutacją aktywującą genu EGFR analiza

Bardziej szczegółowo

Rola szlaku indukowanego uszkodzeniami DNA w apoptozie i starzeniu komórkowym

Rola szlaku indukowanego uszkodzeniami DNA w apoptozie i starzeniu komórkowym Rola szlaku indukowanego uszkodzeniami DNA w apoptozie i starzeniu komórkowym Zbigniew Korwek 1, Olga Alster 2 1 Pracownia Modelowania w Biologii i Medycynie, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542 WYDANIE SPECJALNE 2014, tom 10 Szanowni Państwo, W imieniu Komitetów Naukowego i Organizacyjnego oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej mamy zaszczyt i przyjemność przywitać Państwa na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO Wersja 2.00 ************************ ************************ ************************

Bardziej szczegółowo

Drobnokomórkowy rak płuca. Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Polskiej Grupy Raka Płuca

Drobnokomórkowy rak płuca. Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Polskiej Grupy Raka Płuca P R A C A P R Z E G L Ą D O W A Maciej Krzakowski 1, Tadeusz Orłowski 2, Kazimierz Roszkowski 2, Marian Reinfuss 3, Włodzimierz Olszewski 1, Rodryg Ramlau 4, Dariusz Kowalski 1, Krzysztof Konopa 5, Jacek

Bardziej szczegółowo

Leczenie wspomagające

Leczenie wspomagające Leczenie wspomagające Redakcja: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski Zespół autorski: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski, Renata Duchnowska, Iwona Głogowska, Jerzy Jarosz, Aleksandra Kapała, Andrzej Kawecki,

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Rak piersi Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Warszawa 2011 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 2/2015(12) O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl Nowotwory rzadkie czy chorzy na nowotwory rzadkie to pacjenci wykluczeni?

Bardziej szczegółowo

Postępy w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. Advances in Management of Non Small Cell Lung Cancer

Postępy w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. Advances in Management of Non Small Cell Lung Cancer PRACE POGLĄDOWE Adv Clin Exp Med 2004, 13, 6, 1091 1102 ISSN 1230 025X MACIEJ KRZAKOWSKI Postępy w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca Advances in Management of Non Small Cell Lung Cancer Klinika

Bardziej szczegółowo

Nowotwory kobiecego układu płciowego

Nowotwory kobiecego układu płciowego Nowotwory kobiecego układu płciowego Redakcja: Jan Kornafel, Radosław Mądry Zespół autorski: Jan Kornafel, Radosław Mądry, Mariusz Bidziński, Jan Bręborowicz, Krzysztof Gawrychowski, Aleksandra Łacko,

Bardziej szczegółowo

Drobnokomórkowy rak płuca zalecenia diagnostyczno- -terapeutyczne Polskiej Grupy Raka Płuca

Drobnokomórkowy rak płuca zalecenia diagnostyczno- -terapeutyczne Polskiej Grupy Raka Płuca ZALECENIA Maciej Krzakowski 1, Tadeusz Orłowski 2, Kazimierz Roszkowski 2, Marian Reinfuss 3, Włodzimierz Olszewski 1, Rodryg Ramlau 4, Dariusz Kowalski 1, Krzysztof Konopa 5, Jacek Jassem 5, Renata Jankowska

Bardziej szczegółowo

CHEMIOTERAPIA U DZIECI I MŁODZIEŻY Z OPORNYM NA LECZENIE MIĘSAKIEM EWINGA

CHEMIOTERAPIA U DZIECI I MŁODZIEŻY Z OPORNYM NA LECZENIE MIĘSAKIEM EWINGA IMiD, Wydawnictwo Aluna Developmental Period Medicine, 203, XVII, 7 2 Anna Raciborska, Katarzyna Bilska, Katarzyna Drabko 2, Elżbieta Rogowska, Radosław Chaber 3, Monika Pogorzała 4, Elżbieta Wyrobek 5,

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLINICZNA SOFOSBUWIR (SOVALDI ) W TERAPII PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C

ANALIZA KLINICZNA SOFOSBUWIR (SOVALDI ) W TERAPII PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C ANALIZA KLINICZNA SOFOSBUWIR (SOVALDI ) W TERAPII PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C Wersja 1.0 Kraków czerwiec 2015 HTA Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Starowiślna

Bardziej szczegółowo

Gene expression profile of medullary thyroid carcinoma preliminary results

Gene expression profile of medullary thyroid carcinoma preliminary results /ORIGINAL PAPERS Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 57; Numer/Number 4/2006 ISSN 0423 104X Gene expression profile of medullary thyroid carcinoma preliminary results Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zevalin 1,6 mg/ml zestaw do sporządzania produktu radiofarmaceutycznego do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Produkt Zevalin

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób nowotworowych www.diag.pl Wstęp Choroby nowotworowe są obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Rak prostaty, piersi, płuc, jelita grubego i pęcherza są

Bardziej szczegółowo

Pierwotne chłoniaki skóry

Pierwotne chłoniaki skóry Małgorzata Sokołowska-Wojdyło Definicja Pierwotne chłoniaki skóry to heterogenna grupa nowotworów układu chłonnego, z których około 65% wywodzi się z dojrzałych limfocytów T (CTCL, cutaneous T-cell lymphoma),

Bardziej szczegółowo

Niezbędne wymogi diagnostyczne i zalecenia terapeutyczne w szpiczaku plazmocytowym

Niezbędne wymogi diagnostyczne i zalecenia terapeutyczne w szpiczaku plazmocytowym PRACE POGLĄDOWE Artur Jurczyszyn 1 Jan Maciej Zaucha 2 Maciej Machaczka 3 Sebastian Grosicki 4 Jarosław Dybko 5 Jacek Czepiel 6 Grzegorz Charliński 7 Katarzyna Janda 8 Wanda Knopińska-Posłuszny 9 Aleksander

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. www.phmd.pl Review. Postepy Hig Med Dosw (online), 2014; 68: 291-300 e-issn 1732-2693

Streszczenie. Summary. www.phmd.pl Review. Postepy Hig Med Dosw (online), 2014; 68: 291-300 e-issn 1732-2693 Postepy Hig Med Dosw (online), 2014; 68: 291-300 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2013.09.18 Accepted: 2014.02.19 Published: 2014.03.20 Genetyczne i immunologiczne uwarunkowania odpowiedzi

Bardziej szczegółowo