POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE OŚRODEK NOWOTWORÓW DZIEDZICZNYCH ZAKŁAD GENETYKI I PATOMORFOLOGII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE OŚRODEK NOWOTWORÓW DZIEDZICZNYCH ZAKŁAD GENETYKI I PATOMORFOLOGII"

Transkrypt

1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE OŚRODEK NOWOTWORÓW DZIEDZICZNYCH ZAKŁAD GENETYKI I PATOMORFOLOGII

2 STRUKTURA OŚRODKA NOWOTWORÓW DZIEDZICZNYCH Onkologiczna Poradnia Genetyczna SPSK2 w Szczecinie (SPSK2 jest szpitalem klinicznym PUM w Szczecinie) Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Kliniki Onkologiczne Katedry Onkologii PUM w Szczecinie Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych (MCND) w anglojęzycznej wersji: International Hereditary Cancer Centre (IHCC) - jako wydawnictwo czasopisma "Hereditary Cancer in Clinical Practice"

3 ZAKRES BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W OŚRODKU Prowadzenie rejestru rodzin z genetyczną predyspozycją do nowotworów: biobank, dane kliniczne i molekularne Badanie korelacji pomiędzy zmianami genetycznymi a ryzykiem powstawania nowotworów i ich przebiegiem Zastosowanie Cisplatyny w chemioterapii u polskich pacjentów będących nosicielami mutacji w genie BRCA1. Ocena korelacji pomiędzy poziomami mikro-/makroelemenów i witamin, genotypami i zachorowaniami na nowotwory złośliwe o różnej lokalizacji narządowej. Obniżenie ryzyka raków poprzez optymalizację poziomu wybranych mikroelementów i witamin w organizmie człowieka przy pomocy suplementów diety. Wydawanie czasopisma Hereditary Cancer in Clinical Practice.

4 Biobank Onkologiczny przy Ośrodku Nowotworów Dziedzicznych próbek DNA, (surowica, osocze, pełna krew), Ponad zarejestrowanych nosicieli mutacji BRCA1, Ponad osób z danymi rodowodowymi, linii komórkowych

5 BADACZE prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński prof. dr hab. n. med. Cezary Cybulski prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald prof. dr hab. n. med. Tadeusz Dębniak prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kurzawski dr hab. n. med. Bohdan Górski dr hab. n. med. Anna Jakubowska prof. dr hab. n. med. Józef Kładny prof. dr hab. n. med. Maria Chosia dr hab. n. med. Janusz Menkiszak dr hab. n. med. Wojciech Lubiński prof. dr hab. n. med. Grażyna Cieślińska-Wilk prof. dr hab. n. med. Andrzej Sikorski Zatrudnieni profesorowie wizytujący: Steven Narod, Rodney Scott

6 PUBLIKACJE Klasyfikacja polskich uczonych z obszaru medycyny wg Indeksu Hirscha: Lubiński J. - wrzesień 2012; Indeks H 44 Łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań: 6405

7

8 PUBLIKACJE NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE Z OSTATNICH 10 LAT Lubiński J et al. The risk of breast cancer in women with a BRCA1 mutation fromnorth America and Poland, Int. J. Cancer ,444 Cybulski C et al,lubiński J.Risk of breast cancer in women with a CHEK2 mutation with and without a family history of breast cancer J Clin. Oncol ,372 Byrski T et al, Lubinski J, Narod SA. Pathologic complete response rates in young women with BRCA1- positive breast cancers after neoadjuvant chemotherapy J Clin Oncol ,372

9 PUBLIKACJE Song H et al, Lubinski J et al. A genome-wide association study identifies a new ovarian cancer susceptibility locus on 9p22.2. Nat. Genet ,284 Bishop DT et al, Lubinski J et al. Genome-wide association study identifies three loci associated with melanoma risk. Nat. Genet ,284 Lubinski J et al. Genetic contribution to all cancers: the first demonstration using the model of breast cancers from Poland stratified by age at diagnosis and tumour pathology Breast Cancer Res Treat ,696

10 PUBLIKACJE Finch A, Beiner M, Lubinski J, et al. Salpingoophorectomy and the risk of ovarian, fallopian tube, and peritoneal cancers in women with a BRCA1 or BRCA2 mutation JAMA ,547 Cybulski C, et al, Lubinski J. CHEK2 is a multiorgan cancer susceptibility gene Am J Hum Genet ,340 Cybulski C, et al, Lubinski J. NBS1 is a prostate cancer susceptibility gene Cancer Research ,690 Gorski B, et al, Lubinski J. A high proportion of founder BRCA1 mutations in Polish breast cancer families Int J Cancer ,416

11 PATENTY KRAJOWE 1. Sposób i zestaw diagnostyczny do wykrywania mutacji genów BRCA1 i BRAC2 w polskich rodzinach z agregacją raków sutka i/lub jajnika - PL Sposób i zestaw diagnostyczny do wykrywania mutacji genów MSH2 i MLH1 w polskich rodzinach z zespołem Lyncha (HNPCC) - PL Środek farmaceutyczny do suplementacji pożywienia dla ludzi oraz sposób wytwarzania środka farmaceutycznego do suplementacji pożywienia dla ludzi - PL Sposób i zestaw do wykrywania wysokiej genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do raka prostaty oraz zastosowanie zmiany germinalnej w obrębie genu NBS1 - PL Sposób i zestaw do wykrywania genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do raka jajnika grubego przez zastosowanie wykrywania zmiany germinalnej w obrębie genu NOD2 - PL

12 PATENTY KRAJOWE 6. Sposób i zestaw do wykrywania genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do nowotworu przez zastosowanie wykrywania zmiany germinalnej w obrębie genu NOD2 - PL Sposób i zestaw do wykrywania wysokiej genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do raka sutka i/lub jajnika u osoby pochodzenia polskiego oraz zastosowanie wybranych mutacji w obrębie genu BRCA1 - PL Wykrywanie podwyższonej podatności na chemioterapię z zastosowaniem cytostatyków platynowych - P Środek farmaceutyczny, zastosowanie selenu albo jego związku oraz sposób obniżania ryzyka zachorowania na raka piersi lub jajnika - P

13 PATENTY ZAGRANICZNE 1. Determining a predisposition to cancer (NBS1 - prostate ) : The diagnostic test for identification of inherited predisposition to prostate cancer - analysis of 657 del5 founder mutation in the NBS1 gene - Patent No. 7,319,007 B2 (USA), 2. Polymorhism in the human NBS1 gene useful in diagnostic of inherited predisposition to cancer - Patent No (Euroazja), 3. Pharmacuetical composition and methods for the prevention of breast and overian cancer - Patent No. 2006/02081 (RPA), 4. Determining a predisposition to cancer (CHEK2) - Patent No. 7,407,755 B2 (USA),

14 PATENTY ZAGRANICZNE 5. Method for determining reduced predisposition to cancer based on genetic profile - Patent US 61/069,403 (USA) 6. Determining a predisposition to cancer (NBS1 - breast ) - Patent US 7,319,007 (USA) 7. Determining a predisposition to cancer (NOD2 - lung ) Patent US 7,851,162 B2 (USA) 8. Determining a predisposition to cancer (NBS1) Patent US 7,745,133 (USA) 9. Polymorphism in the human NBS1 gene useful in diagnostic of inherited predispositon to cancer. Patent (Ukraina)

15 GRANTY NAUKOWE Etiopatogeneza chorób dziedzicznych człowieka. badania patologii molekularnej chorób dziedzicznych z wykorzystaniem metod genomiki i proteomiki ; PBZ- KBN-122P05/2004 Konstytucyjne zmiany DNA sprzężone z chorobą Leśniewskiego-Crohna jako markery zwiększonej predyspozycji do raka jelita grubego ; 2 P05A Zaawansowana genomika - aparatura, technologia i metody dla określania specyficzności wiązania czynników transkrypcyjnych; zastosowanie dla identyfikacji genów predyspozycji do nowotworów jelita grubego ; LSHG-CT

16 GRANTY NAUKOWE Identyfikacja nowych genów podatności na raka przez połączenie analiz w polskich rodzinach z agregacją raka piersi lub jelita grubego ; MTKD-CT Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania czerniaka: wpływ na zmiany zachowań ; LSHC-CT Pogłębianie współpracy międzynarodowej i rozwoju infrastruktury dla ukierunkowanych badań przesiewowych raka prostaty u mężczyzn z genetyczną predyspozycją ; LSSM-CT

17 GRANTY NAUKOWE Badanie genetyczne na raka jelita grubego przy użyciu różnych platform analitycznych ; EUROSTARS E! 4292 MCCGTP Ocena możliwości zwiększenia efektywności populacyjnych badań przesiewowych raków piersi, jelita grubego i prostaty poprzez zastosowanie testów DNA wykrywających zwiększone genetycznie predyspozycje do tych nowotworów ; PBZ-MNiSW- 05/I/2007/02

18 GRANTY NA INWESTYCJE W latach zrealizowano projekt pn.,,budowa bazy laboratoryjnej dla Centrum Doskonałości - Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii Medycznej" (Nr: WKP_1/1.4.3/2/2005/58/177/361), w ramach którego została zakupiona aparatura obejmująca m. in. system automatycznego przechowywania i zarządzania próbkami biologicznymi, system automatycznej izolacji DNA, aparat do przepracowania real-time PCR, aparat do sekwencjowania DNA oraz aparat do genotypowania.

19 GRANTY NA INWESTYCJE Centrum Diagnostyki Leczenia Nowotworów Dziedzicznych przy ulicy Unii Lubelskiej 1. WND- RPZP /11, Inwestycja ma charakter szpitalny, z elementami dydaktyki. Budynek będzie wykorzystywany przez kliniki onkologiczne, które otrzymają wspólny zespół sal operacyjnych. Przewidziano także powierzchnie, które umożliwią wykorzystanie w leczeniu nowotworów Nowoczesnej diagnostyki oraz terapię izotopową. Zlokalizowanie w jednym centrum wszystkich klinik oraz poradni onkologicznych zwiększy możliwości diagnostyczne i skuteczność procesu leczenia. Pozwoli na Stworzenie w regionie nowoczesnego centrum onkologii akademickiej.

20 GRANTY NA INWESTYCJE W latach zrealizowano projekt pn Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Nr umowy: POIS / budowa nowego obiektu szkolnictwa wyższego - budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych PUM w Szczecinie przeznaczonego dla funkcji dydaktycznej, wyposażonego w aparaturę dydaktyczną oraz zakup urządzeń niezbędnych do wdrożenia rozwiązań ICT oraz wdrożenie rozwiązań ICT.

21 GRANTY NA INWESTYCJE Od roku 2011 realizujemy projekt: Budowa infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo - badawczymi Nr umowy: UDA-POIG /10-00 Celem głównym projektu jest poprawa efektywności i bezpieczeństwa dostępu i wymiany gromadzonych w Ośrodku Nowotworów Dziedzicznych danych, co jest niezbędne do spełnienia współczesnych standardów współpracy pomiędzy europejskimi ośrodkami naukowymi.

22 WSPÓŁPRACA Ośrodek Nowotworów Dziedzicznych współpracuje naukowo i diagnostycznie z kilkudziesięcioma ośrodkami w kraju i za granicą.

Test BRCA1. BRCA1 testing

Test BRCA1. BRCA1 testing Test BRCA1 BRCA1 testing 2 Streszczenie Za najczęstszą przyczynę występowania wysokiej, genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do rozwoju raka piersi i/lub jajnika w Polsce uznaje się nosicielstwo trzech

Bardziej szczegółowo

Genetyka kliniczna czerniaka Clinical genetics of malignant melanoma

Genetyka kliniczna czerniaka Clinical genetics of malignant melanoma Tadeusz Dębniak, Jan Lubiński Genetyka kliniczna czerniaka Clinical genetics of malignant melanoma Streszczenie Czerniak złośliwy jest jednym z najbardziej agresywnych nowotworów, jego częstość wzrasta

Bardziej szczegółowo

Analizy molekularne DNA i RNA w wykrywaniu dziedzicznych predyspozycji do nowotworów

Analizy molekularne DNA i RNA w wykrywaniu dziedzicznych predyspozycji do nowotworów Analizy molekularne DNA i RNA w wykrywaniu dziedzicznych predyspozycji do nowotworów DNA and RNA analyses in detection of genetic predisposition to cancer 2 Streszczenie W ostatnich latach obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Folia Medica Lodziensia

Folia Medica Lodziensia Folia Medica Lodziensia tom 41 numer 1 2014 Spis treści Agnieszka Jeleń, Anna Koziróg, Aleksandra Sałagacka, Monika Talarowska, Piotr Gałecki, Ewa Balcerczak... 5 Czy cichy polimorfizm pojedynczego nukleotydu

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008 NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Warszawa 2008 1 Spis Treści Prewencja pierwotna nowotworów... 3 Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy... 6 Populacyjny

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S R O C Z N I K I

A N N A L E S R O C Z N I K I ISSN 1427-440X A N N A L E S A C A D E M I A E M E D I C A E S T E T I N E N S I S R O C Z N I K I P O M O R S K I E J A K A D E M I I M E D Y C Z N E J W S Z C Z E C I N I E P o m o r s k i U n i w e

Bardziej szczegółowo

Medycyna laboratoryjna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Optymalizacja systemu organizacji i zarządzania

Medycyna laboratoryjna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Optymalizacja systemu organizacji i zarządzania diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2009 Volume 45 Number 4 271-283 Praca oryginalna Original Article Medycyna laboratoryjna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 3 (73) Listopad 2011 Inauguracja 2011/2012 Zdjęcia Ilona Samborska W Biuletyn Informacyjny numerze Wszystkim czytelnikom

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych artykuł poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 2, 48 59 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych Proteomics and its

Bardziej szczegółowo

Genetyka. I Ogólnopolskie Forum Kierowników MLD. Warszawa 23-24 maja 2014 r. ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663

Genetyka. I Ogólnopolskie Forum Kierowników MLD. Warszawa 23-24 maja 2014 r. ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663 ROK XI NR 1 (30) MARZEC 2013 ISSN 2084-1663 BEZPŁATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663 BEZPŁATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Rak piersi Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Warszawa 2011 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Walidacja wybranych technik molekularnych oznaczania mutacji w kodonie 12 i 13 genu K-RAS przeprowadzona w pięciu ośrodkach badawczo-naukowych Polski

Walidacja wybranych technik molekularnych oznaczania mutacji w kodonie 12 i 13 genu K-RAS przeprowadzona w pięciu ośrodkach badawczo-naukowych Polski P R A C A O R Y G I N A L N A Andrzej Tysarowski 1, Anna Fabisiewicz 1, Iwona Kolasa 2, Jolanta Kupryjańczyk 2, Dorota Ścieglińska 3, Marek Rusin 3, Zdzisław Krawczyk 3, Agnieszka Woźniak 4, Lucyna Morzuch

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.

Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Justyna Dominika Kowalska 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. dyplom lekarza:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AUTOREFERAT

Załącznik nr 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AUTOREFERAT do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AUTOREFERAT dr n. wet. Magdalena Król Katedra Nauk Fizjologicznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Dziekan Wydziału Lekarskiego Dziekan Wydziału Lekarskiego Strategia rozwoju Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na lata 2015 2020 przyjęta uchwałą Rady Wydziału w dniu 18 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA E P ENDOKRYNOLOGIA POLSKA POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY CONGRESSIONAL PAPERS Materiały III Konferencji Sekcji Endokrynologii Molekularnej PTE Prace przedstawione podczas III KONFERENCJI SEKCJI ENDOKRYNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Public Health and Population Policy

Public Health and Population Policy Public Health and Population Policy Edited by Janusz Szymborski RZĄDOWA RADA LUDNOŚCIOWA Warszawa 2012 Copyright by Rządowa Rada Ludnościowa Warszawa 2012 ISBN 978-83-7027-489-4 Redaktor Władysława Czech-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Analiza strategicznego charakteru projektu

Analiza strategicznego charakteru projektu Analiza strategicznego charakteru projektu Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego z zakupem wyrobów medycznych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu 20 maja 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Gene expression profile of medullary thyroid carcinoma preliminary results

Gene expression profile of medullary thyroid carcinoma preliminary results /ORIGINAL PAPERS Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 57; Numer/Number 4/2006 ISSN 0423 104X Gene expression profile of medullary thyroid carcinoma preliminary results Małgorzata

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr n. biol. Ewa Stępień. do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

AUTOREFERAT. dr n. biol. Ewa Stępień. do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr n. biol. Ewa Stępień Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej ul. Kopernika 15A e-mail: estepien@cm-uj.krakow.pl kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Aldona

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (75) Kwiecień 2012 W Biuletyn Informacyjny numerze 2 Z obrad Senatu PUM 3 Wybory na kadencję 2012 2016 Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR DIAGNOSTICS OF MONOGENIC DISORDERS

TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR DIAGNOSTICS OF MONOGENIC DISORDERS Nowiny Lekarskie 2006, 75, 5, 486 490 ALINA LICZBAŃSKA, ANNA WOŹNIAK, ANNA WAWROCKA, MACIEJ R. KRAWCZYŃSKI TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA. Kwartalnik. Suplement II do nr 1 styczeń-marzec tom V 2001 r. ISSN 1428-345X CEZARY ŻEKANOWSKI

MEDYCYNA. Kwartalnik. Suplement II do nr 1 styczeń-marzec tom V 2001 r. ISSN 1428-345X CEZARY ŻEKANOWSKI MEDYCYNA W i e k u R o z w o j o w e g o Kwartalnik Suplement II do nr 1 styczeń-marzec tom V 2001 r. ISSN 1428-345X CEZARY ŻEKANOWSKI DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA WYBRANYCH CHORÓB UWARUNKOWANYCH GENETYCZNIE

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nowych markerów wydalanych z moczem w diagnostyce wczesnego uszkodzenia nerek

Zastosowanie nowych markerów wydalanych z moczem w diagnostyce wczesnego uszkodzenia nerek diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 3 239-245 Praca poglądowa Review Article Zastosowanie nowych markerów wydalanych z moczem w diagnostyce wczesnego uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542 WYDANIE SPECJALNE 2014, tom 10 Szanowni Państwo, W imieniu Komitetów Naukowego i Organizacyjnego oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej mamy zaszczyt i przyjemność przywitać Państwa na

Bardziej szczegółowo

Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Diagnoza problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo