BRUTTO/NETTO- BEZȔGE-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRUTTO/NETTO- BEZȔGE-"

Transkrypt

1 NIEMCY ZASIŁEK RODZINNY- KINDERGELD PŁATNOŚĆ Z GÓRY INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE Wypełnij i załącz dokumenty podstawowe potrzebne do złożenia wniosku 1. Formularz zgłoszeniowy wypełnij go dokładnie nie opuszczając żadnego pola. (strona nr 4-15) Jeżeli pytanie Cię nie dotyczy pomiń go. Podpisz ten formularz 2. Umowa z klientem wydrukuj 2 egzemplarze wpisz dane osobowe i podpisz (strona nr 16-17) 3. Upoważnienie (Vollmacht) podpisz w oznaczonym miejscu (strona nr 18) Dokumenty do potwierdzenia w polskich Urzędach potrzebne do złożenia wniosku 1. EU-EWR - Zaświadczenie o dochodach uzyskanych na terenie RP (strona nr 19) (dotyczy pracowników delegowanych przez polskich pracodawców do pracy w Niemczech oraz każdego dziecka wnioskodawcy jeśli jest pełnoletnie i uzyskało dochody na terenie Polski) 2. Zaświadczenie o nauce dziecka- potwierdzenie z uczelni (strona nr 20) 3. Zaświadczenie dotyczące składu rodziny (strona nr 21-22) (potwierdzamy w Urzędzie Miasta lub Gminy) 4. Orginał aktu małżeństwa (druk unijny lub tłumaczenie przysięgłe) 5. Orginał aktu urodzenia dzieci (druk unijny lub tłumaczenie przysięgłe) 6. Orginał zaświadczenia o pobieraniu lub niepobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce (strona nr 32) a) Jeżeli urząd nie wystawi zaświadczenia na drukach dwujęzycznych to potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe, zaświadczenie musi zawierać kwoty, rodzaj zasiłku, okres przyznania oraz wskazanie, ma które dziecko był przyznany. Dokumenty związane z zatrudnieniem w Niemczech potrzebne do złożenia wniosku 1. Kopia druku Anmeldung- kopia potwierdzenia zameldowania na terenie Niemiec 2. Lohnsteuerbescheinigung rozliczenia roczne (wystawia pracodawca) za wszystkie lata o które wnioskodawca ubiega się o zasiłek rodzinny w Niemczech 3. Steuerbescheid- kalkulacja zwrotu lub niedopłaty podatku za wszystkie lata o które wnioskodawca ubiega się o zasiłek rodzinny w Niemczech ( wystawia niemiecki Urząd Skarbowy po wykonaniu rozliczenia podatku) 4. Monatsabrechnung lub BRUTTO/NETTO- BEZȔGE- jeżeli chcesz otrzymać zasiłek rodzinny za rok bieżący musisz dołączyć miesięczne paski wypłat

2 5. Dokument nadania numeru Indentyfikationsnummer: tylko osoby posiadające numer indentyfikacyjne mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny w Niemczech. Opcjonalnie numer indentyfikacyjny możemy znaleźć w dokumencie kalkulacji zwrotu lub niedopłaty podatku (steuerbescheid) w lewym górnym rogu. 6. Kopię umowy najmu mieszkania w Niemczech 7. Kopia druku Meldung zur Sozialversicherung lub kopia karty ubezpieczenia zdrowotnego kopia rejestracji do ubezpieczenia społecznego w Niemczech 8. Kopia dowodu tożsamości wnioskodawcy i współmałżonka (partnerki/ra) 9. Arbeitsgeberbescheinigung zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę (strona nr 23) Formularze które musisz podpisać aby złożyć wniosek o zasiłek rodzinny w Niemczech 1. Antrag auf Kindergeld wniosek o zasiłek rodzinny w Niemczech podpisuje wnioskodawca (w miejscu Unterschrift des Antragsstellers) oraz współmałżonek/partner ( w miejscu Unterschrift des gemeinsam mit dem Antragssteller in einem Haushalt lebenden Ehegatten) (strona nr 24-25) 2. Erklarung zu den Verhaltnissen- druk jest potrzebny tylko wtedy jeżeli dziecko za które staramy się o zasiłek rodzinny jest pełnoletnie, druk ten podpisuje wnioskodawca w miejscu (Unterschrift des Berechtigten) oraz dziecko w miejscu ( Unterschrift des Kindes) Druk ten musi być złożony dla każdego dziecka które jest pełnoletnie. (strona nr 26-28) W przypadku oddelegowania przez polskiego pracodawcę do pracy w Niemczech załącz dodatkowo 1. Druk A1- potwierdzenie ubezpieczenia w Polsce, wystawia pracodawca (strona nr 29-31) 2. Arbeitsgeberbescheinigung zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę (strona nr 23) 3. Kopię umowy o pracę na zasadach delegowania- w wersji niemieckiej lub polskiej z tłumaczeniem przysięgłym. 4. EU-EWR zaświadczenie o dochodach uzyskanych w RP. (strona nr 19 )

3 Dodatkowe druki do załączenia przez opiekuna dziecka: 1. Jeżeli opiekun dziecka nie pracował w danym roku proszę załączyć o oświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych ( proszę podać wysokość zasiłku). W ostateczności oświadczenie o nie podjęciu żadnej pracy w danym roku; 2. Załącz kopię aktualnego dowodu tożsamości opiekuna; Dodatkowe informacje: W przypadku, gdy zawieramy umowę drogą korespondencyjną prosimy o podpisanie obu egzemplarzy umowy oraz odesłanie do nas. Natomiast my podpiszemy je a jedną odeślemy na Pani/Pana adres. Wszystkie dokumenty odeślij do nas: Fenix Tax Krzysztof Wojtala ul. Plac Bolesława Chrobrego Bielsko-Biała Dane do przelewu Opłata: 500 zł Płatność przy składaniu dokumentów: 500zł Fenix Tax Krzysztof Wojtala, ul. Mieszka I 1/46, Pszczyna Tytuł przelewu: Opłata za zasiłek rodzinny w Niemczech + imię i nazwisko podatnika Numer rachunku bankowego:

4 Strona 1 z 12 Formularz zgłoszeniowy zasiłek rodzinny Niemcy Dane do zasiłku rodzinnego z Niemiec za rok: 201_ 201_ 201_ 201_ Imię Nazwisko Adres zamieszkania w Polsce: Dane osobowe -wnioskodawcy Numer telefonu Numer telefonu partnera Data urodzenia Adres zamieszkania zagranicą Czy był Pan/Pani zameldowany/na w Niemczech? Jeżeli tak, to proszę podać adres Czy dziecko zamieszkuje pod innym adresem niż wnioskodawca? Jeżeli tak to proszę podać powód Podaj powód (ważne)! TAK Adres: TAK NIE NIE Stan cywilny Wolny/a Zamężny/na W konkubinacie Rozwiedziony/na W seperacji Od kiedy: OD DO OD DO OD DO OD DO OD DO Wykaz otrzymanych świadczeń na rzecz dzieci w ostatnich 5 latach 1.1 Imię i nazwisko dziecka 1.2 Data i miejsce urodzenia dziecka 1.3 Okres otrzymywania świadczeń OD DO 1.4 Miesięczna wielkość świadczeń 1.5 Instytucja w której otrzymano świadczenia Strona 1 z 12

5 Strona 2 z 12 Wykaz otrzymanych świadczeń na rzecz dzieci w ostatnich 5 latach c.d 1.1 Imię i nazwisko dziecka 1.2 Data i miejsce urodzenia dziecka 1.3 Okres otrzymywania świadczeń OD DO 1.4 Miesięczna wielkość świadczeń 1.5 Instytucja w której otrzymano świadczenia Wykaz otrzymanych świadczeń na rzecz dzieci w ostatnich 5 latach c.d 1.1 Imię i nazwisko dziecka 1.2 Data i miejsce urodzenia dziecka 1.3 Okres otrzymywania świadczeń OD DO 1.4 Miesięczna wielkość świadczeń 1.5 Instytucja w której otrzymano świadczenia Wykaz otrzymanych świadczeń na rzecz dzieci w ostatnich 5 latach c.d 1.1 Imię i nazwisko dziecka 1.2 Data i miejsce urodzenia dziecka 1.3 Okres otrzymywania świadczeń OD DO 1.4 Miesięczna wielkość świadczeń 1.5 Instytucja w której otrzymano świadczenia Wykaz otrzymanych świadczeń na rzecz dzieci w ostatnich 5 latach c.d 1.1 Imię i nazwisko dziecka 1.2 Data i miejsce urodzenia dziecka 1.3 Okres otrzymywania świadczeń OD DO 1.4 Miesięczna wielkość świadczeń 1.5 Instytucja w której otrzymano świadczenia Wykaz otrzymanych świadczeń na rzecz dzieci w ostatnich 5 latach c.d 1.1 Imię i nazwisko dziecka 1.2 Data i miejsce urodzenia dziecka 1.3 Okres otrzymywania świadczeń OD DO 1.4 Miesięczna wielkość świadczeń 1.5 Instytucja w której otrzymano świadczenia Strona 2 z 12

6 Strona 3 z 12 Wykaz pracodawców wnioskodawcy- podaj informacje odnoszące się do 5 lat wstecz 1.Czy pracował/ła Pan/Pani na terenie Polski? PRACODAWCA NUMER Daty zatrudnienia OD DO 1.2 Nazwa pracodawcy 1.3 Adres pracodawcy PRACODAWCA NUMER Daty zatrudnienia OD DO 2.2 Nazwa pracodawcy 2.3 Adres pracodawcy PRACODAWCA NUMER Daty zatrudnienia OD DO 3.2 Nazwa pracodawcy 3.3 Adres pracodawcy PRACODAWCA NUMER Daty zatrudnienia OD DO 4.2 Nazwa pracodawcy 4.3 Adres pracodawcy PRACODAWCA NUMER Daty zatrudnienia OD DO 5.2 Nazwa pracodawcy 5.3 Adres pracodawcy 2. Czy pracował/ła Pan/Pani zagranicą? PRACODAWCA NUMER Daty zatrudnienia OD DO 1.2 Nazwa pracodawcy 1.3 Adres pracodawcy PRACODAWCA NUMER Daty zatrudnienia OD DO 2.2 Nazwa pracodawcy 2.3 Adres pracodawcy PRACODAWCA NUMER Daty zatrudnienia OD DO 3.2 Nazwa pracodawcy 3.3 Adres pracodawcy PRACODAWCA NUMER Daty zatrudnienia OD DO 4.2 Nazwa pracodawcy 4.3 Adres pracodawcy Strona 3 z 12

7 Strona 4 z 12 Własna działalność gospodarcza w Polsce- wnioskodawca (dane dotyczą 5 ostatnich lat) Czy prowadził/a Pan?Pani własną działalność gospodarczą? W jakim kraju Nazwa i adres firmy Polska Niemcy Na terenie jakiego kraju opłacałeś/łaś ubezpieczenie społeczne Jeżeli w Niemczech to podaj numer ubezpieczenia (Versicherungsnummer) Niemcy Polska UWAGA PONIŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ OKRESU 5 OSTATNICH LAT (WNIOSKODAWCA) 1. Czy składałeś/łaś wniosek lub pobierałeś/łaś emeryturę/rentę za granicą? 2. Czy składałeś/łaś wniosek lub poebierałeś/łaś emeryturę/rentę w Polsce 3. Czy posiadasz działalność gospodarczą za granicą? 4. Czy pobierałeś/łaś pieniądze z instytucji państwowych w Polsce 4.1 Z jakiej instytucji podaj nazwę OD DO 4.2 Jakie świadczenie macierzyński wypadkowy chorobowy 5. Czy dostawałeś/łaś pieniądze z instytucji państwowych w Niemczech? 5.1 Z jakie instytucji podaj nazwę OD DO 6 Czy przerwałeś /łaś zatrudnienie z jakiegoś powodu (zaznacz właściwy powód) Urlop macierzyński Urlop wychowawczy Wypadek przy pracy choroba bezrobocie 6.1 Z jakiej instytucji były wypłacane pieniądze (podaj nazwę) Pod czyją opieką pozostawały dzieci podczas Twojego pobytu za granicą? czy wnioskodawca lub drugi rodzic(opiekun prawny) był zatrudniony w służbach publicznych czy wnioskodawca lub rodzic (opiekun prawny) poza de był zatrudniony jako wolontariusz w krajach rozwijających się Obca Jaka? Spokrewniona Jaka? Strona 4 z 12

8 Strona 5 z 12 czy wnioskodawca lub drugi rodzic(opiekun prawny) był zatrudniony w DE w organie służbowym lub jednostce organizacyjnej innego kraju lub jako członek sił wojskowych NATO NR PL NR DE Nazwa banku Dane rachunku bankowego Adres banku Kod SWIFT lub BIC Banku Właściciel konta Dane współmałżonka / Partnera wnioskodawcy PONIŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ OKRESU 5 OSTATNICH LAT Imię i Nazwisko małżonka partnera Stosunek do dziecka współmałżona /partnera * Czy pobierał/ła zasiłek na dzieci na terenie Polski? Czy pobierał/ła świadczenie z instytucji państwowych w Polsce? Z jakiej instytucji? podać pełną nazwę A B C D E F OD DO TAK NIE Na terenie jakiego kraju opłacał/ła ubezpieczenie społeczne? Czy pobierał/ła emeryturę/rentę w Polsce? TAK Polska Niemcy OD DO NIE * LEGENDA A- dziecko ze związku małżeńskiego D- dziecko ze związku poza małżeńskiego B- dziecko uznane E- dziecko małżonka/małżonki należące do gospodarstwa domowego C- dziecko przysposobione F- wnuki i rodzeństwo, które osoba przyjęłą doswojego gospodarstwa domowego. Strona 5 z 12

9 Strona 6 z 12 UWAGA PONIŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ OKRESU 5 OSTATNICH LAT (PARTNER WNIOSKODAWCY) 1. Czy składałeś/łaś wniosek lub pobierałeś/łaś emeryturę/rentę za granicą? 2. Czy składałeś/łaś wniosek lub poebierałeś/łaś emeryturę/rentę w Polsce 3. Czy posiadasz działalność gospodarczą za granicą? 4. Czy pobierałeś/łaś pieniądze z instytucji państwowych w Polsce 4.1 Z jakiej instytucji podaj nazwę OD DO 4.2 Jakie świadczenie macierzyński wypadkowy chorobowy 5. Czy dostawałeś/łaś pieniądze z instytucji państwowych w Niemczech? 5.1 Z jakie instytucji podaj nazwę OD DO 6 Czy przerwałeś /łaś zatrudnienie z jakiegoś powodu (zaznacz właściwy powód) Urlop macierzyński Urlop wychowawczy Wypadek przy pracy choroba bezrobocie 6.1 Z jakiej instytucji były wypłacane pieniądze (podaj nazwę) czy wnioskodawca lub drugi rodzic(opiekun prawny) był zatrudniony w służbach publicznych czy wnioskodawca lub rodzic (opiekun prawny) poza de był zatrudniony jako wolontariusz w krajach rozwijających się Strona 6 z 12

10 Strona 7 z 12 Wykaz pracodawców współmałżonka/partnera (osoby opiekującej się dzieckiem) (podaj informacje odnoszące się do 5 lat wstecz) 1.Czy pracował/ła Pan/Pani na terenie Polski? PRACODAWCA NUMER Daty zatrudnienia OD DO 1.2 Nazwa pracodawcy 1.3 Adres pracodawcy PRACODAWCA NUMER Daty zatrudnienia OD DO 2.2 Nazwa pracodawcy 2.3 Adres pracodawcy PRACODAWCA NUMER Daty zatrudnienia OD DO 3.2 Nazwa pracodawcy 3.3 Adres pracodawcy PRACODAWCA NUMER Daty zatrudnienia OD DO 4.2 Nazwa pracodawcy 4.3 Adres pracodawcy PRACODAWCA NUMER Daty zatrudnienia OD DO 5.2 Nazwa pracodawcy 5.3 Adres pracodawcy 2. Czy pracował/ła Pan/Pani zagranicą? PRACODAWCA NUMER Daty zatrudnienia OD DO 1.2 Nazwa pracodawcy 1.3 Adres pracodawcy PRACODAWCA NUMER Daty zatrudnienia OD DO 2.2 Nazwa pracodawcy 2.3 Adres pracodawcy PRACODAWCA NUMER Daty zatrudnienia OD DO 3.2 Nazwa pracodawcy 3.3 Adres pracodawcy PRACODAWCA NUMER Daty zatrudnienia OD DO 4.2 Nazwa pracodawcy 4.3 Adres pracodawcy Strona 7 z 12

11 Strona 8 z 12 Własna działalność gospodarcza w Polsce- współmałżonek/ partner (dane dotyczą 5 ostatnich lat) Czy prowadził/a Pan?Pani własną działalność gospodarczą? W jakim kraju Nazwa i adres firmy TAK NIE Polska Niemcy Dane dotyczące rodziny 1.Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia Stosunek * Uczy się? OD-DO Czy pracuje? * LEGENDA A- dziecko ze związku małżeńskiego D- dziecko ze związku poza małżeńskiego B- dziecko uznane E- dziecko małżonka/małżonki należące do gospodarstwa domowego C- dziecko przysposobione F- wnuki i rodzeństwo, które osoba przyjęłą doswojego gospodarstwa domowego. 1.Imię i Nazwisko dziecka 1.1 Stan cywilny dziecka 2. Czy posiada własne potomstwo? 2.1 Czy dziecko nadal mieszka w gospodarstwie domowym wnioskodawcy? 3. Czy w celach edukacyjnych mieszkało pod innym adresem 3.1 Jeżeli tak- podaj adres i daty od kiedy do kiedy 4 Czy dziecko ma wykształcenie zawodowe? 4.1 Podaj zawód 4.2Data zakończenia wykształcenia zawodowego Dane dotyczące dziecka (1) Wolny Zamężna Żonaty Ilość Strona 8 z 12

12 Strona 9 z Czy ukończyło studia? 5.1 Podaj zawód 5.2 Data ukończenia studiów 6. Czy dziecko jest zatrudnione? 6.1 Data zatrudnienia 6.2 Rodzaj umowy 6.4 Nazwa i adres pracodawcy dziecka 6.5 Ilość godzin przepracowanych tygodniowo przez dziecko godzin 1.Imię i Nazwisko dziecka 1.1 Stan cywilny dziecka 2. Czy posiada własne potomstwo? 2.1 Czy dziecko nadal mieszka w gospodarstwie domowym wnioskodawcy? 3. Czy w celach edukacyjnych mieszkało pod innym adresem 3.1 Jeżeli tak- podaj adres i daty od kiedy do kiedy 4 Czy dziecko ma wykształcenie zawodowe? 4.1 Podaj zawód 4.2Data zakończenia wykształcenia zawodowego 5. Czy ukończyło studia? 5.1 Podaj zawód 5.2 Data ukończenia studiów 6. Czy dziecko jest zatrudnione? 6.1 Data zatrudnienia 6.2 Rodzaj umowy 6.4 Nazwa i adres pracodawcy dziecka Dane dotyczące dziecka (2) Wolny Zamężna Żonaty Ilość Strona 9 z 12

13 Strona 10 z 12 1.Imię i Nazwisko dziecka 1.1 Stan cywilny dziecka 2. Czy posiada własne potomstwo? 2.1 Czy dziecko nadal mieszka w gospodarstwie domowym wnioskodawcy? 3. Czy w celach edukacyjnych mieszkało pod innym adresem 3.1 Jeżeli tak- podaj adres i daty od kiedy do kiedy 4 Czy dziecko ma wykształcenie zawodowe? 4.1 Podaj zawód 4.2Data zakończenia wykształcenia zawodowego 5. Czy ukończyło studia? 5.1 Podaj zawód 5.2 Data ukończenia studiów 6. Czy dziecko jest zatrudnione? 6.1 Data zatrudnienia 6.2 Rodzaj umowy 6.4 Nazwa i adres pracodawcy dziecka Dane dotyczące dziecka (3) Wolny Zamężna Żonaty Ilość Strona 10 z 12

14 Strona 11 z 12 1.Imię i Nazwisko dziecka 1.1 Stan cywilny dziecka 2. Czy posiada własne potomstwo? 2.1 Czy dziecko nadal mieszka w gospodarstwie domowym wnioskodawcy? 3. Czy w celach edukacyjnych mieszkało pod innym adresem 3.1 Jeżeli tak- podaj adres i daty od kiedy do kiedy 4 Czy dziecko ma wykształcenie zawodowe? 4.1 Podaj zawód 4.2Data zakończenia wykształcenia zawodowego 5. Czy ukończyło studia? 5.1 Podaj zawód 5.2 Data ukończenia studiów 6. Czy dziecko jest zatrudnione? 6.1 Data zatrudnienia 6.2 Rodzaj umowy 6.4 Nazwa i adres pracodawcy dziecka Dane dotyczące dziecka (4) Wolny Zamężna Żonaty Ilość Strona 11 z 12

15 Strona 12 z 12 Informacje dodatkowe: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją wypłaty zasiłku rodzinnego w Niemczech oraz celów marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia rok o ochronie danych osobowych Dz. U. 97 numer 133 poz. 833) Oświadczam. Że biorę odpowiedzialność za wszelkie dane podane przez ze mnie oraz oświadczam że są one zgodne z prawdą. Data i podpis zleceniodawcy Strona 12 z 12

16 Umowa nr Zawarta w dniu o świadczeniu usług w zakresie uzyskania zasiłku rodzinnego - Kindergeld w Niemczech za rok/lata podatkowy/podatkowe... Pomiędzy firmą Fenix Tax, Pszczyna, ul. Mieszka I 1/46, NIP , reprezentowaną przez właściciela Krzysztofa Wojtalę, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a, Panem/Panią., adres:.., Tel., .., zwany/a dalej Zleceniodawcą Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji przygotowanie i wysłanie do właściwego zagranicznego Urzędu odpowiedzialnego za przyznawanie świadczeń rodzinnych, wniosku o zasiłek rodzinny Kindergeld Dla realizacji przez zleceniobiorcę czynności określonych w paragrafie 1 ust.1, Zleceniodawca zobowiązuje się złożyć Zleceniobiorcy odpowiednie dokumenty, m.in.: a) Prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy o danych osobowych oraz załącznik nr 1do formularza zgłoszeniowego dotyczący danych osobowych dzieci. b) Własnoręcznie podpisany oryginalny niemiecki druk tak zwany Antrag auf deutsches Kindergeld czyli wniosek o zasiłek 2. Ponadto Zleceniodawca zgromadzi i przygotuje dodatkowe dokumenty, które mogą być wymagane przez Urząd Niemiecki a) Europejski Akt Narodzin dzieci b) Europejski odpis Aktu Małżeństwa c) Zaświadczenie o zameldowaniu członków rodziny d) Zaświadczenie pobieraniu/ niepobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce e) Wydruki z konta bankowego osoby pracującej za granicą utrzymującej dzieci za granicą f) Dokumenty od Pracodawcy Lohnsteuerbescheinigung lub wszystkie rozliczenia miesięczne Abrechnung der Brutto g) Zaświadczenie o nauce dziecka wypełniony przez uczelnię w przypadku kiedy ukończyło 18 rok życia w momencie wnioskowania o Kindergeld h) Zaświadczenie potwierdzające meldunek lub pobyt słały na terenie Niemiec i) Kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie j) Kopię aktualnego dowodu tożsamości W przypadku pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech przez polską firmę Zleceniodawca przygotuje dodatkowe dokumenty m.in.: a) Kopię poświadczenia ubezpieczenia od Pracodawcy na druku unijnym A1 b) Bescheinigung des Arbeigebers za każdy okres datę zatrudnienia podpisany i podbity przez Pracodawcę c) Kopię umowy o pracę na zasadach oddelegowania (najlepiej w wersji niemieckiej) d) Kopię zaświadczenia o dochodach EU/EWR Dodatkowe druki, które opiekun dziecka powinien dołączyć w przypadku gdy nie pracował w danym roku: a) Oświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych wraz z kwotą zasiłku ewentualnie oświadczenie o nie podjęciu żadnej pracy w danym roku b) Kopia aktualnego dowodu tożsamości 3 1. Zleceniodawcy zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia w biurze Zleceniobiorcy oryginału lub kserokopii korespondencji jaką otrzyma w przedmiotowej sprawie z Urzędu Niemieckiego 2. Zleceniodawca na swój koszt tłumaczy wszystkie dokumenty w tym również u tłumacza przysięgłego 3. Zleceniodawca zobowiązuje się do aktualizowania danych takich jak adres lub telefon 4. Zleceniodawca osobiści i na własny koszt wysyła do Urzędu Niemieckiego wszystkie odpowiedzi na zapytanie złożone przez Urząd 5. Zleceniobiorca rozpoczyna realizacje zlecenia w momencie otrzymania opłaty za usługę Zleceniodawca (parafka)

17 4 1. Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych z przyznanie zasiłku oraz nie świadczy żadnych usług dworactwa podatkowego. 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za: nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwy Urząd Niemiecki, zaginięcie dokumentacji w Urzędzie Niemieckim lub urzędzie pocztowym, treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe, dokumenty złożone przez Zleceniodawcę zawierające błędy i pomyłki złożone dokumenty niekompletne nieuzgodnione z nim działania Zleceniodawcy w zakresie ujętych niniejszą umową 5 1. W momencie przyznania przez Urząd Niemiecki zasiłku rodzinnego Kindergeld Zleceniodawca będzie zobowiązany do : a) Składania ( nie przekraczającym 6 tygodni terminie od momentu otrzymania wezwania lub innym terminie, jeżeli urząd niemiecki taki wskaż) wszelkich wyjaśnień na zapytania składane przez urząd niemiecki co do sytuacji rodzinnej oraz co do osoby ubiegającej się o zasiłek. b) Informowanie wszelkich zmianach jakie nastąpiły, bądź nastąpią, w stosunku do sytuacji rodzinnej i osoby wnioskującej, m.in; Wszelkie zmiany dotyczące pracy bądź rezygnacji z pracy lub zmiany pracodawcy Zmiany konta bankowego na który wypłacany jest zasiłek Wszelkich zmian danych personalnych oraz zmiany stanu cywilnego Zmiana sytuacji u dzieci np. zmiana szkoły, poziomu kształcenia, przerwania nauki lub usamodzielnienia Uzyskiwanie dochodu przez dzieci powyżej 16 roku życia Każdym nowo narodzonym bądź adoptowanym Rezygnacji z pracy w Niemczech oraz powrocie na stałe do Polski 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do składania Urzędowi Niemieckiemu wszystkich zaszłych zmian oraz do zgłaszania ich w ściśle określonym terminie, w innym przypadku Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości że będą nałożone na niego kary pieniężne( przesz Urząd Niemiecki, które będzie musiał pokryć) 6 Firma Fenix Tax pobierze za usługę zasiłek rodzinny Kindergeld opłatę wysokości 500 zł brutto jednakże zaznacza iż, każde dodatkowe czynności związane z kontaktem z Urzędem Familienkasse wiążą się z dodatkową opłatą zgodną z aktualnym cennikiem Firmy Fenix Tax. 1. Czas oczekiwania na uzyskania zasiłku rodzinnego może wynieść do 12 miesięcy. 7 Zleceniobiorca (Fenix Tax) Data i podpis Zleceniodawcy

18

19 Zeile Bescheinigung EU/EWR Zaświadczenie / kraje UE/EOG Der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung 20 - für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) - für Angehörige des deutschen öffentlichen Dienstes, die im dienstlichen Auftrag außerhalb der EU/des EWR tätig sind ( 1 a Abs. 2 Eikommensteuergesetz) Angaben zur Person Dane osobowe Steuerpflichtige Person (Stpfl.),bei Ehegatten: Ehemann Ehefrau / żona Osoba podlegająca opodatkowaniu, w przypadku małżonków: mąż Name / Nazwisko Name / Nazwisko Vorname / Imię Vorname / Imię Geburtsdatum / Data urodzenia Staatsangehörigkeit / Obywatelstwo Geburtsdatum / Data urodzenia Staatsangehörigkeit / Obywatelstwo Ansässigkeitsstaat / Kraj zamieszkania Postleitzahl, Wohnort / Kod pocztowy, miejsce zamieszkania Straße, Hausnummer / ulica i numer domu Verheiratet seit dem Żonaty/mężatka od dn. Verwitwet seit dem Wdowiec/wdowa od dn. Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen Stpfl./Ehemann Osoba podlegająca opodatkowaniu/mąż Bruttoarbeitslohn Wynagrodzenie brutto Betrag / Währung kwota / waluta Werbungskosten koszty uzyskania przychodu - Andere Einkünfte z.b. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung Posostałe przychody np. z działalności gospodarczej, kapitału wynajmu Art der lub Einkünfte dzierżawy / rodzaj przychodów Betrag / Währung kwota / waluta Ansässigkeitsstaat / Kraj zamieszkania Postleitzahl, Wohnort / Kod pocztowy, miejsce zamieszkania Straße, Hausnummer / ulica i numer domu Geschieden seit dem Rozwiedziony /a od dn. Bruttoarbeitslohn Wynagrodzenie brutto Werbungskosten koszty uzyskania przychodu Dauernd getrennt lebend seit dem W trwałej separacji od dn. Przychody podlegające opodatkowaniu w kraju zamieszkania Ehefrau /żona Betrag / Währung kwota / waluta - Andere Einkünfte z.b. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung Posostałe przychody np. z działalności gospodarczej, kapitału wynajmu lub dzierżawy Art der Einkünfte / rodzaj przychodów Betrag / Währung kwota / waluta Unterschrift/Podpis Zapewniam, że powyższe dane są według mojej wiedzy prawdziwe Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Datum / data Datum / data Unterschrift Stpfl./Ehemann Podpis osoby podlegającej opodatkowaniu/ męża Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde Unterschrift Ehefrau/ podpis żony Poświadczenie zagranicznego organu podatkowego Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde / Nazwa i adres zagranicznego organu podatkowego Es wird hiermit bestätigt, / Niniejszym poświadczamy, 1. dass die genannte(n) steuerpflichtige(n) Person(en) 20 ihren Wohnsitz in unserem Staat hatte(n); że wyżej wymieniona/e osoba/osoby podlegające opodatkowaniu, w r.20 miała/miały swoje miejsce zamieszkania w naszym kraju; 2. dass nichts bekannt ist, was zu den vorstehenden Angaben über die persönlichen Verhältnisse und über die Einkommensverhältnisse in Widerspruch steht. że nic nam nie wiadomo o tym, żeby powyższe dane dotyczące warunków osobistych oraz dochodów były niezgodne z prawdą Ort / Miejscowość Datum / data Dienststempel und Unterschrift / Pieczęć i podpis Bescheinigung EU/EWR - deutsch/polnisch 1. Ausfertigung für das deutsche Finanzamt Zaświadczenie UE/EOG niemiecko/polskie 1. Egzemplarz dla niemieckiego urzędu skarbowego

20 Zeile Bescheinigung EU/EWR Zaświadczenie / kraje UE/EOG Der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung 20 - für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) - für Angehörige des deutschen öffentlichen Dienstes, die im dienstlichen Auftrag außerhalb der EU/des EWR tätig sind ( 1 a Abs. 2 Eikommensteuergesetz) Angaben zur Person Dane osobowe Steuerpflichtige Person (Stpfl.),bei Ehegatten: Ehemann Ehefrau / żona Osoba podlegająca opodatkowaniu, w przypadku małżonków: mąż Name / Nazwisko Name / Nazwisko Vorname / Imię Vorname / Imię Geburtsdatum / Data urodzenia Staatsangehörigkeit / Obywatelstwo Geburtsdatum / Data urodzenia Staatsangehörigkeit / Obywatelstwo Ansässigkeitsstaat / Kraj zamieszkania Postleitzahl, Wohnort / Kod pocztowy, miejsce zamieszkania Straße, Hausnummer / ulica i numer domu Verheiratet seit dem Żonaty/mężatka od dn. Verwitwet seit dem Wdowiec/wdowa od dn. Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen Stpfl./Ehemann Osoba podlegająca opodatkowaniu/mąż Bruttoarbeitslohn Wynagrodzenie brutto Betrag / Währung kwota / waluta Werbungskosten koszty uzyskania przychodu - Andere Einkünfte z.b. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung Posostałe przychody np. z działalności gospodarczej, kapitału wynajmu Art der lub Einkünfte dzierżawy / rodzaj przychodów Betrag / Währung kwota / waluta Ansässigkeitsstaat / Kraj zamieszkania Postleitzahl, Wohnort / Kod pocztowy, miejsce zamieszkania Straße, Hausnummer / ulica i numer domu Geschieden seit dem Rozwiedziony /a od dn. Bruttoarbeitslohn Wynagrodzenie brutto Werbungskosten koszty uzyskania przychodu Dauernd getrennt lebend seit dem W trwałej separacji od dn. Przychody podlegające opodatkowaniu w kraju zamieszkania Ehefrau /żona Betrag / Währung kwota / waluta - Andere Einkünfte z.b. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung Posostałe przychody np. z działalności gospodarczej, kapitału wynajmu lub dzierżawy Art der Einkünfte / rodzaj przychodów Betrag / Währung kwota / waluta Unterschrift/Podpis Zapewniam, że powyższe dane są według mojej wiedzy prawdziwe Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Datum / data Datum / data Unterschrift Stpfl./Ehemann Podpis osoby podlegającej opodatkowaniu/ męża Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde Unterschrift Ehefrau/ podpis żony Poświadczenie zagranicznego organu podatkowego Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde / Nazwa i adres zagranicznego organu podatkowego Es wird hiermit bestätigt, / Niniejszym poświadczamy, 1. dass die genannte(n) steuerpflichtige(n) Person(en) 20 ihren Wohnsitz in unserem Staat hatte(n); że wyżej wymieniona/e osoba/osoby podlegające opodatkowaniu, w r.20 miała/miały swoje miejsce zamieszkania w naszym kraju; 2. dass nichts bekannt ist, was zu den vorstehenden Angaben über die persönlichen Verhältnisse und über die Einkommensverhältnisse in Widerspruch steht. że nic nam nie wiadomo o tym, żeby powyższe dane dotyczące warunków osobistych oraz dochodów były niezgodne z prawdą Ort / Miejscowość Datum / data Dienststempel und Unterschrift / Pieczęć i podpis Bescheinigung EU/EWR - deutsch/polnisch 1. Ausfertigung für das deutsche Finanzamt Zaświadczenie UE/EOG niemiecko/polskie 1. Egzemplarz dla niemieckiego urzędu skarbowego

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 A1 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej Rozporządzenia UE nr 883/04 oraz 987/09 (*) INFORMACJE DLA POSIADACZA Niniejsze zaświadczenie wydaje się w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego Pan/Pani podlega, oraz poświadczenia, że nie jest Pan/Pani zobowiązany(-a) do opłacania składek w innym państwie. Przed wyjazdem z państwa, w którym jest Pan/Pani objęty(-a) ubezpieczeniem, do innego państwa w celu podjęcia pracy, należy zaopatrzyć się w dokumenty uprawniające do otrzymywania niezbędnych świadczeń rzeczowych (np. opieki medycznej, hospitalizacji i innych) w państwie wykonywania pracy. Jeżeli przebywa Pan/Pani czasowo w państwie, w którym Pan/Pani pracuje, powinien/powinna Pan/Pani wystąpić do swojej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Kartę tę należy okazać świadczeniodawcy w razie potrzeby skorzystania ze świadczeń rzeczowych podczas pobytu. Jeżeli będzie Pan/Pani mieszkać w państwie, w którym Pan/Pani pracuje, powinien/powinna Pan/Pani zwrócić się do swojej instytucji opieki zdrowotnej o wydanie dokumentu S1 i przedłożyć go możliwie najszybciej właściwej instytucji opieki zdrowotnej w miejscu, w którym będzie Pan/Pani pracować (**). Instytucja ubezpieczeniowa w państwie pobytu zapewni na czas określony również specjalne świadczenia w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. 1. DANE OSOBOWE POSIADACZA 1.1 Osobisty numer identyfikacyjny Kobieta Mężczyzna 1.2 Nazwisko 1.3 Imiona 1.4 Nazwisko rodowe (***) 1.5 Data urodzenia 1.6 Obywatelstwo 1.7 Miejsce urodzenia 1.8 Adres w państwie miejsca zamieszkania Ulica, nr Kod pocztowy Miasto Symbol państwa 1.9 Adres w państwie pobytu Ulica, nr Kod pocztowy Miasto Symbol państwa 2. USTAWODAWSTWO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO MAJĄCE ZASTOSOWANIE 2.1 Państwo członkowskie 2.2 Data rozpoczęcia 2.3 Data zakończenia 2.4 Zaświadczenie obowiązuje w okresie wykonywania pracy 2.5 Ustalenie ma charakter tymczasowy 2.6 Przepisy przejściowe mają zastosowanie na podstawie rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (*) Art rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz art. 19 rozporządzenia (WE) nr 987/2009. (**) W Hiszpanii, Szwecji i Portugalii zaświadczenie należy przedłożyć odpowiednio w Regionalnej Dyrekcji Narodowego Zakładu Zabezpieczenia Społecznego (INSS), instytucji ubezpieczeń społecznych i instytucji zabezpieczenia społecznego w miejscu zamieszkania. (***) Informacje podane instytucji przez osobę uprawnioną, jeśli nie są znane tej instytucji. Komisja Europejska 1/3

31 A1 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej 3. POTWIERDZENIE PANA/PANI STATUSU 3.1 Oddelegowany pracownik najemny 3.2 Pracownik wykonujący pracę najemną w dwóch lub w kilku państwach członkowskich 3.3 Osoba oddelegowana pracująca na własny rachunek 3.4 Osoba wykonująca pracę na własny rachunek w dwóch lub w kilku państwach członkowskich 3.5 Urzędnik służby cywilnej 3.6 Osoba należąca do personelu kontraktowego 3.7 Marynarz 3.8 Osoba wykonująca pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych państwach członkowskich 3.9 Urzędnik służby cywilnej zatrudniony przez jedno państwo i wykonujący pracę najemną/pracę na własny rachunek w jednym lub w kilku innych państwach członkowskich 3.10 Członek załogi lotniczej lub personelu pokładowego 3.11 Wyjątek od przepisów 4. INFORMACJE O PRACODAWCY / PRACY NA WŁASNY RACHUNEK Pracownik najemny Działalność na własny rachunek 4.2 Kod pracodawcy/działalności na własny rachunek 4.3 Nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa 4.4 Adres siedziby Ulica, nr Symbol państwa Miasto Kod pocztowy 5. INFORMACJE O PRACODAWCY / PRACY NA WŁASNY RACHUNEK W MIEJSCU WYKONYWANIA PRACY 5.1 Nazwa(-y) lub firma(-y) i kod(-y) przedsiębiorstwa (przedsiębiorstw) lub statku(-ów) lub port (-y) macierzysty (-e), gdzie będzie Pan/Pani zatrudniony(-a) 5.2 Adres(-y) lub nazwa(-y) statku(-ów) lub portu (-ów) macierzystego (-tych), gdzie będzie Pan/Pani wykonywał pracę najemną lub pracę na własny rachunek w państwie(-ach) przyjmującym(-ych) 5.3 lub informacja o braku stałego adresu w państwie(-ach) wykonywania pracy najemnej lub pracy na własny rachunek 2/3

32 A1 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej 6. INSTYTUCJA WYPEŁNIAJĄCA FORMULARZ 6.1 Nazwa 6.2 Ulica, nr 6.3 Miasto 6.4 Kod pocztowy 6.5 Symbol państwa 6.6 Identyfikator instytucji 6.7 Numer faksu 6.8 Numer telefonu Data 6.11 Podpis PIECZĘĆ 3/3

33

!!" # $ %! & ' $ (! () *! ) +,--./0 $ 1 ) 2 + $ ! " # $% &$ ' ( )* % $ & +, -&. & & ///

!! # $ %! & ' $ (! () *! ) +,--./0 $ 1 ) 2 + $ ! # $% &$ ' ( )* % $ & +, -&. & & /// !!"# $ %! &' $(!()*!)+,--./0 $1) 2+$!"# $%&$'()*%$&+,-&.& &/// 0(&1&&!# "&%+&+&2 &. 3-& $%&$'( 3))2# &11%04(15%2 &. 3-& $%&$'( 3)))456789:# 6.1&& (&7+3$&(.3&7 (&(.3 $%&$ '(&7 :;)11# 6.1&&8$-&89:6.1&&$.3$+&7$-3

Bardziej szczegółowo

DO ZWROTU ROZŁĄKOWEGO Z HOLANDII. Dokumenty należy czytelnie uzupełnić i podpisać zgodnie z podpisem złożonym w paszporcie lub dowodzie

DO ZWROTU ROZŁĄKOWEGO Z HOLANDII. Dokumenty należy czytelnie uzupełnić i podpisać zgodnie z podpisem złożonym w paszporcie lub dowodzie INSTRUKCJA WYPE IENIA DOKUMENTÓW DO ZWROTU ROZŁĄKOWEGO Z HOLANDII Dokumenty należy czytelnie uzupełnić i podpisać zgodnie z podpisem złożonym w paszporcie lub dowodzie Złożyć podpis w obrębie ramki w pozycji

Bardziej szczegółowo

NIEMCY ROZLICZENIE INDYWIDUALNE ORAZ WSPÓLNE PŁATNOŚĆ Z GÓRY INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE. Dokumenty które należy poświadczyć:

NIEMCY ROZLICZENIE INDYWIDUALNE ORAZ WSPÓLNE PŁATNOŚĆ Z GÓRY INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE. Dokumenty które należy poświadczyć: Dokumenty które należy poświadczyć:. NIEMCY ROZLICZENIE INDYWIDUALNE ORAZ WSPÓLNE PŁATNOŚĆ Z GÓRY INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE 1. Zaświadczenie/ kraje UE/EOG (EU/EWR) poświadczone przez Urząd Skarbowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ NIEMCY zwrot podatku za rok:

FORMULARZ NIEMCY zwrot podatku za rok: Forma płatności FORMULARZ NIEMCY zwrot podatku za rok: 2017 2016 2015 2014 1. DANE OSOBOWE Nazwisko Data urodzenia Steuernummer / Identifikationnummer Stan cywilny Wykonywany zawód Telefon Imię Data ślubu/owdowienia/rozwodu

Bardziej szczegółowo

1. Formularz zgłoszeniowy wypełnij go dokładnie nie opuszczając żadnego pola. Jeżeli pytanie Cię nie dotyczy pomiń go.

1. Formularz zgłoszeniowy wypełnij go dokładnie nie opuszczając żadnego pola. Jeżeli pytanie Cię nie dotyczy pomiń go. Wypełnij i załącz dokumenty podstawowe: NIEMCY ZASIŁEK RODZINNY- KINDERGELD PŁATNOŚĆ Z GÓRY INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE 1. Formularz zgłoszeniowy wypełnij go dokładnie nie opuszczając żadnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - BELGIA. PERFECTA ul. Głowackiego 13 47-400 Racibórz

INSTRUKCJA - BELGIA. PERFECTA ul. Głowackiego 13 47-400 Racibórz INSTRUKCJA - BELGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z BELGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. LOONFICHE kopia wszystkich dokumentów loonfiche za dany rok podatkowy. 2. FORMULARZ BELGIA dokładnie

Bardziej szczegółowo

EINSATZWECHSELTAETIGKEITBESCHEINIGUNG

EINSATZWECHSELTAETIGKEITBESCHEINIGUNG Dokumenty które należy poświadczyć: NIEMCY ROZLICZENIE INDYWIDUALNE ORAZ WSPÓLNE PŁATNOŚĆ Z GÓRY INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE 1. Zaświadczenie/ kraje UE/EOG (EU/EWR) poświadczone przez Urząd Skarbowy

Bardziej szczegółowo

1. Dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczaj żadnego pola jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź;

1. Dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczaj żadnego pola jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź; Strona 1 z 2 AUSTRIA INSTRUKCJA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE Wypełnij i podpisz dokumenty: 1. Dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczaj żadnego pola jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole

Bardziej szczegółowo

2. Informacja o koncie bankowym - należy podpisać dokument w miejscu do tego przeznaczonym w polu podpis

2. Informacja o koncie bankowym - należy podpisać dokument w miejscu do tego przeznaczonym w polu podpis NIEMCY ROZLICZENIE INDYWIDUALNE PŁATNOŚĆ Z GÓRY INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE Dokumenty które należy poświadczyć: 1. Zaświadczenie/ kraje UE/EOG (EU/EWR) poświadczone przez Urząd Skarbowy (jeżeli

Bardziej szczegółowo

zlecenie zlecenie Lohnzettel zaśw. austriacki Nasz wniosek

zlecenie zlecenie Lohnzettel zaśw. austriacki Nasz wniosek zwrot podatku zasiłki dodatki HOLANDIA NIEMCY AUSTRIA 46-040 Ozimek, Częstochowska 15, tel. 774436191 fax. 774436537 kom. 607842524 www.azdoradztwo.pl biuro@azdoradztwo.pl INSTRUKCJA : ZWROT PODATKU [AUSTRIA]

Bardziej szczegółowo

EINSATZWECHSELTAETIGKEITBESCHEINIGUNG

EINSATZWECHSELTAETIGKEITBESCHEINIGUNG Dokumenty które należy poświadczyć: NIEMCY ROZLICZENIE INDYWIDUALNE ORAZ WSPÓLNE PŁATNOŚĆ Z GÓRY INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE 1. Zaświadczenie/ kraje UE/EOG (EU/EWR) poświadczone przez Urząd Skarbowy

Bardziej szczegółowo

Odzyskanie zapłaconego w Niemczech podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer)

Odzyskanie zapłaconego w Niemczech podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer) Odzyskanie zapłaconego w Niemczech podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer) W przypadku gdy firma / osoba prowadząca działalność gospodarczą wykonuje w Niemczech usługi budowlane bez zwolnienia z

Bardziej szczegółowo

! " # # ! " # " $ $ $ % &! $ # % " &! $ $ % & ' ( " " $ $ % & ' ' ( ) " % * " " $ $ % & " %)*+,-./.(/& #

! # # ! # $ $ $ % &! $ # % &! $ $ % & ' (  $ $ % & ' ' ( ) % *  $ $ % & %)*+,-./.(/& # !" ##!"#"$$ $ %&!$#%"&!$$ %& '( ""$$%&'' ( )" %* " "$ $ % & " %)*+,-./.(/& # 0 &+, ) -).," "#,! -"$$ &+/$0/0123&+$!4 ($0'"'#!#""#$ 5#6$%&'''12 3"''#04$152% '#$666& $" 0$"' "" 7", 76 8 94':';!$ 94 " < 8

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - NIEMCY

ZWROT PODATKU - NIEMCY ZWROT PODATKU - NIEMCY W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NIEMIEC NALE Y SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJ CE DOKUMENTYŚ 1. LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG wszystkie LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG za dany rok podatkowy lub OSTATNI

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY NIEMCY. DORFIN Group Sp. z o.o. ul. Świętojańska 47/48, Gdańsk tel.: +48 (58) , fax +48 (58)

ZASIŁEK RODZINNY NIEMCY. DORFIN Group Sp. z o.o. ul. Świętojańska 47/48, Gdańsk tel.: +48 (58) , fax +48 (58) ZASIŁEK RODZINNY NIEMCY DORFIN Group Sp. z o.o. ul. Świętojańska 47/48, 80-840 Gdańsk tel.: +48 (58) 350 91 71, fax +48 (58) 350 92 78 INSTRUKCJA Długość oczekiwania na decyzję zależy w dużej mierze od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - NIEMCY. TAX PERFECTA ul. Mickiewicza 16 48-250 Głogówek

INSTRUKCJA - NIEMCY. TAX PERFECTA ul. Mickiewicza 16 48-250 Głogówek INSTRUKCJA - NIEMCY W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG kopie wszystkich posiadanych kart podatkowych za dany rok podatkowy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - NIEMCY. TAX PERFECTA ul. Mickiewicza Głogówek

INSTRUKCJA - NIEMCY. TAX PERFECTA ul. Mickiewicza Głogówek INSTRUKCJA - NIEMCY W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG kopie wszystkich posiadanych kart podatkowych za dany rok podatkowy.

Bardziej szczegółowo

1.Loonfiche (belgijska karta podatkowa) oraz dodatkowo (jeżeli się posiada) dokument uprawniający do otrzymania pieniędzy wakacyjnych - ksera

1.Loonfiche (belgijska karta podatkowa) oraz dodatkowo (jeżeli się posiada) dokument uprawniający do otrzymania pieniędzy wakacyjnych - ksera BELGIA ROZLICZENIE PŁATNOŚĆ Z GÓRY INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE Dokumenty, które należy poświadczyć: 1.Zaświadczenie/ kraje UE/EOG (EU/EWR) potwierdzamy w Urzędzie Skarbowym (Jeżeli rozliczacie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - NIEMCY. MULTIJOB ul. Damrota 4/9 45-064 Opole

INSTRUKCJA - NIEMCY. MULTIJOB ul. Damrota 4/9 45-064 Opole INSTRUKCJA - NIEMCY W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG kopie wszystkich posiadanych kart podatkowych za dany rok podatkowy.

Bardziej szczegółowo

Płatność z góry HOLANDIA WSPÓLNE ROZLICZENIE (ROZŁĄKOWE) INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE

Płatność z góry HOLANDIA WSPÓLNE ROZLICZENIE (ROZŁĄKOWE) INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE Płatność z góry HOLANDIA WSPÓLNE ROZLICZENIE (ROZŁĄKOWE) INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE Wypełnij i podpisz dokumenty w miejscach oznaczonych ( ): 1. Formularz zgłoszeniowy dokładnie wypełnij (DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY NIEMCY WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW

ZASIŁEK RODZINNY NIEMCY WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW ZASIŁEK RODZINNY NIEMCY WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW Dokumenty podstawowe do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny ( dokumenty podpisujemy z klientem w firmie) 1. Formularz zgłoszeniowy 2. Umowa z klientem

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY NIEMCY WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW

ZASIŁEK RODZINNY NIEMCY WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW ZASIŁEK RODZINNY NIEMCY WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW Dokumenty podstawowe do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny ( dokumenty podpisujemy z klientem w firmie) 1. Formularz zgłoszeniowy 2. Umowa z klientem

Bardziej szczegółowo

Płatność z góry HOLANDIA WSPÓLNE ROZLICZENIE (ROZŁĄKOWE) INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE

Płatność z góry HOLANDIA WSPÓLNE ROZLICZENIE (ROZŁĄKOWE) INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE Płatność z góry HOLANDIA WSPÓLNE ROZLICZENIE (ROZŁĄKOWE) INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE Wypełnij i podpisz dokumenty w miejscach oznaczonych ( ): 1. Formularz zgłoszeniowy dokładnie wypełnij (DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYPEŁNIA Partner Fiskalny, którym może być jedynie współmałżonek!!!

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYPEŁNIA Partner Fiskalny, którym może być jedynie współmałżonek!!! Szanowni Państwo, W Pana (Pani) przypadku możemy postarać się o większy zwrot podatku, czyli Heffingskorting dla tzw. Partnera Fiskalnego (współmałżonka), który w danym roku podatkowym: - nie osiągnął

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Świadczenia rodzinne - zasiłki na dzieci w Niemczech i Czechach Co to są świadczenia rodzinne?

Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Świadczenia rodzinne - zasiłki na dzieci w Niemczech i Czechach Co to są świadczenia rodzinne? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Świadczenia rodzinne - zasiłki na dzieci w Niemczech i Czechach Pracując za granicą zastanawiamy się niejednokrotnie, czy mamy prawo do świadczeń rodzinnych Co

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY FAMILIENBEIHILFE - AUSTRIA

ZASIŁEK RODZINNY FAMILIENBEIHILFE - AUSTRIA ZASIŁEK RODZINNY FAMILIENBEIHILFE - AUSTRIA W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. ANKIETĘ OSOBOWĄ dokładnie wypełnioną i podpisaną 2. UMOWA ZLECE

Bardziej szczegółowo

2. Informacja o koncie bankowym - należy podpisać dokument w miejscu do tego przeznaczonym w polu podpis

2. Informacja o koncie bankowym - należy podpisać dokument w miejscu do tego przeznaczonym w polu podpis NIEMCY ROZLICZENIE WSPÓLNE PŁATNOŚĆ Z GÓRY INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE Dokumenty które należy poświadczyć: 1. Zaświadczenie/ kraje UE/EOG (EU/EWR) potwierdzamy w Urzędzie Skarbowym uwzględniam

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY - NIEMCY

ZASIŁEK RODZINNY - NIEMCY ZASIŁEK RODZINNY - NIEMCY W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dokładnie wypełniony i podpisany 2. UMOWA ZLECENIE wypełniona

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK ELTERNGELD - NIEMCY

ZASIŁEK ELTERNGELD - NIEMCY ZASIŁEK ELTERNGELD - NIEMCY W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK ELTERNGELD Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dokładnie wypełniony i podpisany 2. UMOWA ZLECENIE wypełniona

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYPEŁNIA Partner Fiskalny, którym może być jedynie współmałżonek!!!

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYPEŁNIA Partner Fiskalny, którym może być jedynie współmałżonek!!! Szanowni Państwo, W Pana (Pani) przypadku możemy postarać się o większy zwrot podatku, czyli Heffingskorting dla tzw. Partnera Fiskalnego (współmałżonka), który w danym roku podatkowym: - nie osiągnął

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do ubiegania się o zasiłek rodzinny z Niemiec.

Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do ubiegania się o zasiłek rodzinny z Niemiec. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DOKUMENTÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z NIEMIEC Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do ubiegania się o zasiłek rodzinny z Niemiec. KWESTIONARIUSZ (DANE OSOBOWE) Czytelnie

Bardziej szczegółowo

1.Loonfiche (belgijska karta podatkowa) oraz dodatkowo (jeżeli się posiada) dokument uprawniający do otrzymania pieniędzy wakacyjnych - ksera

1.Loonfiche (belgijska karta podatkowa) oraz dodatkowo (jeżeli się posiada) dokument uprawniający do otrzymania pieniędzy wakacyjnych - ksera BELGIA ROZLICZENIE PŁATNOŚĆ Z GÓRY INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE Dokumenty, które należy poświadczyć: 1.Zaświadczenie/ kraje UE/EOG (EU/EWR) potwierdzamy w Urzędzie Skarbowym (Jeżeli rozliczacie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - BELGIA ZAPRASZAMY

INSTRUKCJA - BELGIA ZAPRASZAMY Szanowni Państwo, IFlexS Sp. z o.o. proponuje Państwu dokonanie rozliczenia podatkowego z urzędem belgijskim (do 3 lat wstecz) za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZASIŁEK RODZINNY KINDERGELD

INFORMACJE ZASIŁEK RODZINNY KINDERGELD TEL.: 0048 660 087 975 FAKS: 0048 34 347 0117 ADRES: 46-300 OLESNO, UL. ARNSBERSKA 38 E-MAIL: INFO@SKWARA-CONSULTING.PL INTERNET: WWW.SKWARA-CONSULTING.PL INFORMACJE ZASIŁEK RODZINNY KINDERGELD By wnioskować

Bardziej szczegółowo

!" # # $% # & % # & # & ' % # & # ( ) "& #! ) #! & "! * * * " $! ( * * $ ( * $ ( "!! " * )+, -,.)+/0 111 ! * * $ (

! # # $% # & % # & # & ' % # & # ( ) & #! ) #! & ! * * * $! ( * * $ ( * $ ( !! * )+, -,.)+/0 111 ! * * $ ( !" # #$%#&%#&#&'%#&#( )"&#! )#!&"!** *"$!( * *$( *$( "!!"* )+, -,.)+/0111!**$( * "!!* * $(!" #!#$% ) * 2 & # "!! $ 111( & '( () *+ &)&, -*$(##34 # 5&!##"2&6*374$ #"*111( &* & ( +. 2 & *!!!'!&& ( (/( 0)

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do rozliczenia podatku niemieckiego.

Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do rozliczenia podatku niemieckiego. INSTRUKCJA WYPE NIENIA DOKUMENTÓW DO ZWROTU PODATKU Z NIEMIEC Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do rozliczenia podatku niemieckiego. NALEŻY DOŁĄCZYĆ: Czytelnie uzupełnić, podpisać i odesłać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPE IENIA DOKUMENTÓW DO ZASI U RODZINNEGO Z NIEMIEC

INSTRUKCJA WYPE IENIA DOKUMENTÓW DO ZASI U RODZINNEGO Z NIEMIEC INSTRUKCJA WYPE IENIA DOKUMENTÓW DO ZASI U RODZINNEGO Z NIEMIEC Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do ubiegania się o zasiłek rodzinny z Niemiec. Czytelnie uzupełnić, podpisać i odesłać

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie podatku BE

Rozliczenie podatku BE Rozliczenie podatku BE Witamy w naszej firmie! Uwaga! Jeśli jesteś w związku małżeńskim, to masz obowiązek rozliczenia się z partnerem (dokumenty x2) - Ankieta - proszę dokładnie wypełnić oraz podpisać

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, W przypadku niejasności jesteśmy do Państwa dyspozycji w godz. 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku i w soboty w godz. 9.00-13.00.

Szanowni Państwo, W przypadku niejasności jesteśmy do Państwa dyspozycji w godz. 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku i w soboty w godz. 9.00-13.00. Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie możliwością zwrotu podatku belgijskiego za naszym pośrednictwem. Warunkiem otrzymania zwrotu podatku jest dostarczenie wszystkich kart podatkowych Loonfiche

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do rozliczenia podatku niemieckiego.

Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do rozliczenia podatku niemieckiego. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DOKUMENTÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z NIEMIEC Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do rozliczenia podatku niemieckiego. akwestionariusz (Dane Osobowe) Czytelnie uzupełnić,

Bardziej szczegółowo

EINSATZWECHSELTAETIGKEITBESCHEINIGUNG

EINSATZWECHSELTAETIGKEITBESCHEINIGUNG Dokumenty które należy poświadczyć: NIEMCY ROZLICZENIE INDYWIDUALNE ORAZ WSPÓLNE PŁATNOŚĆ Z GÓRY INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE 1. Zaświadczenie/ kraje UE/EOG (EU/EWR) poświadczone przez Urząd Skarbowy

Bardziej szczegółowo

NIEMCY ROZLICZENIE WSPÓLNE PŁATNOŚĆ Z GÓRY INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE. Dokumenty które należy poświadczyć:

NIEMCY ROZLICZENIE WSPÓLNE PŁATNOŚĆ Z GÓRY INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE. Dokumenty które należy poświadczyć: NIEMCY ROZLICZENIE WSPÓLNE PŁATNOŚĆ Z GÓRY INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE Dokumenty które należy poświadczyć: 1 Zaświadczenie/ kraje UE/EOG (EU/EWR) poświadczone przez Urząd Skarbowy zarówno dochodów

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY - AUSTRIA

ZASIŁEK RODZINNY - AUSTRIA ZASIŁEK RODZINNY - AUSTRIA W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dokładnie wypełniony i podpisany 2. UMOWA ZLECENIE wypełniona

Bardziej szczegółowo

EINSATZWECHSELTAETIGKEITBESCHEINIGUNG

EINSATZWECHSELTAETIGKEITBESCHEINIGUNG Dokumenty które należy poświadczyć: NIEMCY ROZLICZENIE INDYWIDUALNE ORAZ WSPÓLNE PŁATNOŚĆ Z GÓRY INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE 1. Zaświadczenie/ kraje UE/EOG (EU/EWR) poświadczone przez Urząd Skarbowy

Bardziej szczegółowo

ALL-TAX ul. Królewska 3/ Lublin

ALL-TAX ul. Królewska 3/ Lublin ul. Damrota 7, 45-064 Opole, tel. 505-148-600 e-mail:lublin@all-tax.pl INSTRUKCJA BELGIA CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z BELGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 1. LOONFICHE kopia wszystkich

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA PODATKU Z ZAGRANICY ROZLICZENIE PODATKU Z HOLANDII INDYWIDUALNE DODATEK DO UBEZPIECZENIA (ZORGTOESLAG)

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA PODATKU Z ZAGRANICY ROZLICZENIE PODATKU Z HOLANDII INDYWIDUALNE DODATEK DO UBEZPIECZENIA (ZORGTOESLAG) DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA PODATKU Z ZAGRANICY ROZLICZENIE PODATKU Z HOLANDII INDYWIDUALNE 1. KOPIE WSZYSTKICH JAAROPGAAFÓW 2. DOWÓD OSOBISTY BĄDŹ PASZPORT 3. ZAŚWIADCZENIE Z BANKU ŻE JESTEŚ WŁAŚCICIELEM

Bardziej szczegółowo

1. Formularz zgłoszeniowy dokładnie wypełnij ( DRUKOWANYMI LITERAMI) i podpisz w miejscu oznaczonym ( ).

1. Formularz zgłoszeniowy dokładnie wypełnij ( DRUKOWANYMI LITERAMI) i podpisz w miejscu oznaczonym ( ). Strona 1 z 2 NORWEGIA INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE Wypełnij i podpisz dokumenty w miejscach oznaczonych ( ): 1. Formularz zgłoszeniowy dokładnie wypełnij ( DRUKOWANYMI LITERAMI) i podpisz w miejscu

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - AUSTRIA

ZWROT PODATKU - AUSTRIA ZWROT PODATKU - AUSTRIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dokładnie wypełniony i podpisany 2. UMOWA ZLECENIE wypełnione i podpisane

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z AUSTRII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z AUSTRII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z AUSTRII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO

Bardziej szczegółowo

KINDERGELD Niemcy TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW PRZEZ NASZĄ FIRMĘ: 4 LATA WSTECZ (W 2013 STARAMY SIĘ O ZASIŁKI DO MAX 2009 ROKU)

KINDERGELD Niemcy TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW PRZEZ NASZĄ FIRMĘ: 4 LATA WSTECZ (W 2013 STARAMY SIĘ O ZASIŁKI DO MAX 2009 ROKU) KINDERGELD Niemcy TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW PRZEZ NASZĄ FIRMĘ: 4 LATA WSTECZ (W 2013 STARAMY SIĘ O ZASIŁKI DO MAX 2009 ROKU) 1. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KINDERGELD Zasiłek na dzieci przyznawany jest przez

Bardziej szczegółowo

UMOWĘ Wypełnij i podpisz umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu Zleceniodawca ) jeden pozostaw sobie.

UMOWĘ Wypełnij i podpisz umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu Zleceniodawca ) jeden pozostaw sobie. ROZLICZENIE Z AUSTRII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KINDERBETREUUNGSGELD Z AUSTRII

INSTRUKCJA KINDERBETREUUNGSGELD Z AUSTRII INSTRUKCJA KINDERBETREUUNGSGELD Z AUSTRII W CELU POZYSKANIA KINDERBETREUUNGSGELD Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI dokładnie wypełniony i podpisany. 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASIŁEK RODZINNY AUSRTIA

INSTRUKCJA ZASIŁEK RODZINNY AUSRTIA INSTRUKCJA ZASIŁEK RODZINNY AUSRTIA W CELU REALIZACJI ZASIŁKU RODZINNEGO Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI dokładnie wypełniony i podpisany. 2. MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - NORWEGIA

ZWROT PODATKU - NORWEGIA ZWROT PODATKU - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4)

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

W PRZYPADKU PYTAŃ, SŁUŻYMY POMOCĄ:

W PRZYPADKU PYTAŃ, SŁUŻYMY POMOCĄ: INSTRUKCJA ZASIŁEK RODZINNY NIEMIECKI W CELU REALIZACJI USŁUGI UZYSKANIA ZASIŁKU RODZINNEGO W NIEMCZECH NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Pomoc w rozliczeniu podatku. Kindergeld - zasiłek rodzinny. Soka-Bau - odszkodowanie lub ekwiwalent za urlop

Pomoc w rozliczeniu podatku. Kindergeld - zasiłek rodzinny. Soka-Bau - odszkodowanie lub ekwiwalent za urlop Niemcy Pomoc w rozliczeniu podatku Kindergeld - zasiłek rodzinny Elterngeld - świadczenie wychowawcze Soka-Bau - odszkodowanie lub ekwiwalent za urlop Smuda Consulting - intertax24 Zwrot podatku Rozliczenia

Bardziej szczegółowo

DO ZWROTU ROZŁĄKOWEGO Z HOLANDII. haczykiem v ) i odesłać do nas. Dokumentu nie uzupełniać danymi osobowymi.

DO ZWROTU ROZŁĄKOWEGO Z HOLANDII. haczykiem v ) i odesłać do nas. Dokumentu nie uzupełniać danymi osobowymi. INSTRUKCJA WYPE IENIA DOKUMENTÓW DO ZWROTU ROZŁĄKOWEGO Z HOLANDII Dokumenty należy czytelnie uzupełnić i podpisać zgodnie z podpisem złożonym w paszporcie lub dowodzie osobistym oraz wysłać na adres naszej

Bardziej szczegółowo

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ KOREI KR-PL 5 WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Formularz w pkt od 1 do 7 wypełnia wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

AUSTRIA - INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE

AUSTRIA - INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE AUSTRIA - INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE Szanowny Kliencie, prosimy wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola jeżeli pytanie Cię nie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY *

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY * UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PL/USA 4 miejsce do wypełnienia przez SSA WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Bardziej szczegółowo

LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG

LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG Szanowni Państwo, IFlexS Sp. z o.o. proponuje Państwu dokonanie niemieckiego rozliczenia podatkowego (do 4 lat wstecz) za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami)

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami) Poniższy formularz proszę dokładnie wypełnić. Jeśli nie jesteś pewien co wpisać, albo pytanie Cię nie dotyczy to pozostaw wolne miejsce i/lub skontaktuj się z nami. Formularz utworzony jest w formacie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO W CELU ZAMKNIĘCIA ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Kolorowa kserokopia dokumentu tożsamości na podstawie którego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - NORWEGIA. PERFECTA ul. Głowackiego 13 47-400 Racibórz

INSTRUKCJA - NORWEGIA. PERFECTA ul. Głowackiego 13 47-400 Racibórz INSTRUKCJA - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

ALL-TAX ul. Damrota Opole

ALL-TAX ul. Damrota Opole ul. Damrota 7, 45-064 Opole, tel. 505-148-600 e-mail: podatki@all-tax.pl INSTRUKCJA NIEMCY W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Ausdruck der elektronischen

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z AUSTRII

ROZLICZENIE Z AUSTRII ROZLICZE Z AUSTRII DOKŁAD ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! Pamiętaj, że w przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SELVANGIVELSE

FORMULARZ SELVANGIVELSE Szanowni Państwo, IFlexS Sp. z o.o. proponuje Państwu dokonanie norweskiego rozliczenia podatkowego (do trzech lat wstecz) za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków

Bardziej szczegółowo

Formularz możesz także wydrukować i wypełnić długopisem, a następnie wysłać pocztą na adres: MMKonsult24, ul. Instalatorów 7/110, 02-237, Warszawa

Formularz możesz także wydrukować i wypełnić długopisem, a następnie wysłać pocztą na adres: MMKonsult24, ul. Instalatorów 7/110, 02-237, Warszawa Proszę dokładnie wypełnić formularz. Jeżeli pytanie nie dotyczy twojej sytuacji - nie wypełniaj. Jeżeli nie wiesz co wpisać, to pozostaw puste miejsce i/lub skontaktuj się z nami. Formularz utworzony jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA HOLENDERSKI ZASIŁEK RODZINNY

INSTRUKCJA HOLENDERSKI ZASIŁEK RODZINNY Szanowni Państwo, Firma IFlexS proponuje Państwu możliwość uzyskania (do 2 lat wstecz) holenderskiego zasiłku rodzinnego za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - BELGIA

ZWROT PODATKU - BELGIA ZWROT PODATKU - BELGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z BELGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. LOHNFICHE wszystkie LOHNFICHE za dany rok podatkowy 2. FORMULARZ OSOBOWY dokładnie wypełniony

Bardziej szczegółowo

Formularz danych Podatek z Niemiec 2017

Formularz danych Podatek z Niemiec 2017 Formularz danych Podatek z Niemiec 2017 PROCEDURA ROZLICZENIA Abyśmy mogli Cię rozliczyć dostarcz: 1) wypełniony poniższy formularz danych, 2) druki obcojęzyczne podpisz w polach 101 i 94; jeżeli rozliczasz

Bardziej szczegółowo

Imię nazwisko/firma... telefon:.. ..

Imię nazwisko/firma... telefon:.. .. Odzyskanie zapłaconego w Niemczech podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer) W przypadku gdy firma / osoba prowadząca działalność gospodarczą wykonuje w Niemczech usługi budowlane bez zwolnienia z

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - NORWEGIA

ZWROT PODATKU - NORWEGIA ZWROT PODATKU - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

Formularz danych Podatek ze Szwecji 2017

Formularz danych Podatek ze Szwecji 2017 Formularz danych Podatek ze Szwecji 2017 PROCEDURA ROZLICZENIA Abyśmy mogli Cię rozliczyć dostarcz: 1) wypełniony i podpisany formularz danych 2) podpisany dokument Inkomstdeklaration 1 ( deklaracja podatkowa

Bardziej szczegółowo

... dnia... (imię i nazwisko) W N I O S E K

... dnia... (imię i nazwisko) W N I O S E K ... dnia... (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania) DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO W W N I O S E K Na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 24 ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Numer wniosku Data i pieczęć wpływu Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego CZĘŚĆ I wypełnia wnioskodawca 1. Informacja o uczniu/słuchaczu oraz szkole/kolegium*. Dane ucznia/słuchacza* Nazwisko: Imiona:

Bardziej szczegółowo

Formularz możesz także wydrukować i wypełnić długopisem, a następnie wysłać pocztą na adres: MMKonsult24, ul. Instalatorów 7/110, , Warszawa

Formularz możesz także wydrukować i wypełnić długopisem, a następnie wysłać pocztą na adres: MMKonsult24, ul. Instalatorów 7/110, , Warszawa Proszę dokładnie wypełnić formularz. Jeżeli pytanie nie dotyczy twojej sytuacji - nie wypełniaj. Jeżeli nie wiesz co wpisać, to pozostaw puste miejsce i/lub skontaktuj się z nami. Formularz utworzony jest

Bardziej szczegółowo

K.C Konsulting INSTRUKCJA - Prosimy o uważne przeczytanie

K.C Konsulting INSTRUKCJA - Prosimy o uważne przeczytanie Instrukcja - Szwecja K.C Konsulting INSTRUKCJA - Prosimy o uważne przeczytanie Zalecenia : Wymagana jest karta podatkowa ( LQN ) lub ostatni odcinek wypłaty od pracodawców ( mogą być kopie ). Umowa o pracę

Bardziej szczegółowo

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami)

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami) Poniższy formularz proszę dokładnie wypełnić. Jeśli nie jesteś pewien co wpisać, albo pytanie Cię nie dotyczy to pozostaw wolne miejsce i/lub skontaktuj się z nami. Formularz utworzony jest w formacie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYKAZ DOCHODÓW UZYSKANYCH W NIEMCZECH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE

WNIOSEK O WYKAZ DOCHODÓW UZYSKANYCH W NIEMCZECH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE Witamy w naszej firmie! WNIOSEK O WYKAZ DOCHODÓW UZYSKANYCH W NIEMCZECH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE Drogi Kliencie, w załączeniu znajdziesz dokumenty potrzebne do złożenie wniosku:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO,

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie o zameldowaniu i stanie rodzinnym podatnika. Nazwisko Imię Data urodzenia Name Vorname Geburtsdatum

Zaświadczenie o zameldowaniu i stanie rodzinnym podatnika. Nazwisko Imię Data urodzenia Name Vorname Geburtsdatum Zaświadczenie o zameldowaniu i stanie rodzinnym podatnika Anmelde- und Familienstandbestätigung des Steuerpflichtigen Data i miejsce urodzenia Geburtsdatum und Geburtsort Adres zamieszkania Anschrift Kod,

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszej firmie!

Witamy w naszej firmie! ROZLICZENIE PODATKU NO Witamy w naszej firmie! - Ankieta - proszę wypełnić i podpisać - Umowa proszę wypełnić, podpisać jeden egzemplarz proszę odesłać do nas - KODY PIN z systemu Altinn jeżeli ich nie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 200.../200...

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 200.../200... Numer wniosku Data i pieczęć wpływu Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 200.../200... CZĘŚĆ I wypełnia wnioskodawca. Informacja o uczniu/słuchaczu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Data wpływu wniosku do WBE DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO w ZIELONEJ GÓRZE WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Część I 1. Dane dotyczące zmarłego: emeryta*, rencisty*, żołnierza

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o refundację części kosztów wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

W N I O S E K o refundację części kosztów wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU UL. WOJSKA POLSKIEGO 1 / 2A TEL./FAX: 91-321 97 77, 321 97 75 sekretariat@pup.swinoujscie.pl www.pup.swinoujscie.pl Świnoujście, dnia... (pieczątka Pracodawcy/Przedsiębiorcy)

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL) ... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)... dnia... Powiatowy Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 59 600 Lwówek Śląski WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Liczba miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ( W Y P E Ł N

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do regulaminu w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Wpisano do rejestru wniosków pod nr Data wpływu wniosku do PUP Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH WNIOSKODAWCA... miejscowość, data. (pieczęć firmowa)... nr rej. wniosku Powiatowy Urząd Pracy Uwaga: WNIOSEK w Sosnowcu O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku oraz

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice WNIOSEK. O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia INFORMACJA:

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice WNIOSEK. O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia INFORMACJA: NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 ... (data wpływu wniosku do OPS) Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 1. Wnioskodawca (zaznaczyć właściwe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka

Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej, Dział Współpracy Międzynarodowej WOW NFZ 14 listopada

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA za zatrudnienie skierowanego

Bardziej szczegółowo