PROSPEKT INFORAMCYJNY budynku usługowo handlowo biurowego ul. Nadbystrzycka 96, 98 w Lublinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORAMCYJNY budynku usługowo handlowo biurowego ul. Nadbystrzycka 96, 98 w Lublinie"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORAMCYJNY budynku usługowo handlowo biurowego Inwestor: Korporacja Budownictwa i Nieruchomości Graden Sp. z o.o. ul. Dolna 3-go Maja Lublin tel./fax

2 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp Informacje podstawowe na temat inwestora Lokalizacja ogólna Szczegółowe położenie i najbliższe otoczenie nieruchomości Stan prawny nieruchomości Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Kształt działek, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu Opis zamierzenia inwestycyjnego Szczegóły współpracy

3 1. Wstęp Prospekt informacyjny został opracowany w związku z zamiarem poszukiwania przez Korporację Budownictwa i Nieruchomości Graden Sp. z o.o. potencjalnych partnerów do współpracy, zainteresowanych wynajmem powierzchni w budynku, co umożliwi jednocześnie odpowiednie dostosowanie projektu wykonawczego budynku pod konkretne potrzeby zainteresowanego partnera. Spółka nie wyklucza sprzedaży nieruchomości. Prospekt informacyjny nie stanowi oferty, ani zaproszenia do negocjacji. Jego celem jest dostarczenie podstawowych informacji o nieruchomości podmiotom, które wyrażą swoje zainteresowanie ewentualną współpracą w zakresie wynajmu. Prospekt informacyjny dotyczy powierzchni w planowanym do realizacji budynku usługowo handlowo biurowym o łącznej powierzchni 1034,19 m 2. Budynek składać się będzie z dwóch kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Prospekt przedstawia stan prawny na dzień 20 listopada 2012 r. 2. Informacje podstawowe na temat inwestora. Inwestorem przedsięwzięcia jest spółka pod firmą Korporacja Budownictwa i Nieruchomości Graden Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Dolna 3-go Maja 3. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Kapitał zakładowy Spółki wynosi PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Spółka od 1996 r. prowadzi na terenie Lublina działalność deweloperską, szczególnie w obszarze budownictwa wielorodzinnego, a także komercyjnego. Ostatnio ukończone przedsięwzięcie to budynek wielorodzinny przy ul. Wigilijnej 2b, z lokalem usługowym oraz podziemnym garażem wielostanowiskowym. Ponadto Spółka była generalnym wykonawcą budynku administracyjno biurowego przy ul. Dolna 3-go Maja 3 w Lublinie, oddanego do użytkowania w 2001 r. Od początku powstania Spółka wybudowała łącznie: 30 budynków wielorodzinnych o łącznej powierzchni użytkowej ok m 2, 28 lokali usługowych o łącznej powierzchni 2100 m garaży i 212 miejsc parkingowych podziemnych, 5 placów zabaw, 2 pomieszczenia fitness, 1000 m 2 powierzchni biurowej. 3. Lokalizacja ogólna. Nieruchomość położona jest w Lublinie, w dzielnicy LSM, ok. 2 km od ścisłego Centrum Miasta. Lublin jest miastem na prawach powiatu, stolicą województwa lubelskiego. Położony na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, historycznie w Małopolsce. Jest największym polskim miastem po wschodniej stronie Wisły, drugie w Małopolsce, a dziewiąte w kraju pod względem liczby ludności ( mieszkańców) oraz piętnaste pod względem powierzchni (147 km 2 ). Centralne miasto aglomeracji lubelskiej. 3

4 Liczący się w kraju i w świecie ośrodek akademicki z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, licznymi wyższymi uczelniami zawodowymi oraz 100 tysięczną rzeszą studentów i barwnym Miasteczkiem Akademickim. Lublin jest miastem ludzi ambitnych i wykształconych zdolnych do podejmowania wyzwań Na współczesnym rynku pracy i konkurencyjności, miasto błyskawicznie rozwijającego się sektora usług, przyjazne inwestorom, sprzyjające robieniu dobrych interesów. Rozwój gospodarczy miasta dodatkowo stymulowany jest m.in. przez Lubelski Park Naukowo- Technologiczny oraz Specjalną Strefę Ekonomiczną. Przez miasto przebiegają trzy ważne drogi krajowe i międzynarodowe: nr 12 (E373) z centralnej Polski do granicy z Ukrainą w Dorohusku, nr 17 (E372) z Warszawy do granicy z Ukrainą w Hrebennem, nr 19 z Białegostoku do Rzeszowa oraz linia kolejowa łącząca Warszawę z Kijowem. Ponadto w trakcie budowy jest droga ekspresowa S17, która połączy docelowo aglomerację warszawską z Lubelszczyzną i poprowadzi dalej w kierunku Lwowa. Do rozwoju komunikacyjnego jak i gospodarczego Lublina przyczyni się wybudowany Port Lotniczy Lublin zlokalizowany w Świdniku, z którego pierwsze loty do Londynu i Dublina odbędą się 17 grudnia 2012 r. Połączenie lotniska z Lublinem zapewnią szynobusy. Dzięki takiemu nowatorskiemu rozwiązaniu podróż z Lublina na lotnisko zajmie tylko 15 minut. 4. Szczegółowe położenie i najbliższe otoczenie nieruchomości. Nieruchomość położona jest w południowo zachodniej części miasta, w dzielnicy Rury - LSM, obręb geodezyjny 28-Rury Jezuickie. źródło: wikipedia Jedną z głównych ulic dzielnicy Rury oprócz ul. Tomasza Zana i ul. Filaretów, jest ul. Nadbystrzycka, która komunikuje południową część Lublina od strony Zalewu Zembrzyckiego ze Śródmieściem. Dzielnica Rury LSM to rejon głównie osiedli mieszkaniowych zrealizowanych przez Lubelską Spółdzielnię Mieszkaniową w latach 1958 do 1975 r. Ulica Nadbystrzycka jest doskonale skomunikowana z resztą miasta dzięki kursującym po niej dziewięciu liniom komunikacji miejskiej. Teren nieruchomości bezpośrednio sąsiaduje z osiedlem budynków wielorodzinnych im. C.K. Norwida przy ul. Wigilijnej i Pielgrzymiej realizowanym przez inwestora w latach W odległości ok m znajduje się centrum handlowo finansowe przy ul. Zana, gdzie zlokalizowane są super i hipermarkety (E.Leclerc, Media Markt, Komfort), instytucje publiczne (Sąd Rejonowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz obiekty rekreacyjno sportowe (Hala Globus, Lubelski Klub Jeździecki, Wąwóz Czuby - LSM). W odległości ok m znajduje się jedna z lubelskich uczelni Politechnika Lubelska, kształcąca kadrę inżynierską i prowadząca badania, głównie dla Lublina i regionu lubelskiego 4

5 źródło: oprac. własne Bezpośredni dojazd do nieruchomości zapewnia ul. Nadbystrzycka oraz droga gminna ul. Wigilijna. Lokalizację, w aspekcie jej funkcji komercyjnej ocenia się, jako bardzo dobrą. 5. Stan prawny nieruchomości. Inwestycja planowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych 39/6 i 38/8 przy ul. Nadbystrzyckiej 96 i 98, obręb 28-Rury Jezuickie ark. 5 o powierzchni odpowiednio 791 m 2 i 620 m 2, dla których Sąd Rejonowy Lublin Zachód prowadzi księgę wieczystą nr Lu1I/ /8. W dziale I-SP księgi wieczystej nr Lu1I/ /8 figurują wpisy: 1) uprawnienie wynikającego z prawa ujawnionego w dziale II innej księgi wieczystej, tj. na działkach nr 32, 34, 35, 38/4 służebność polegająca na dostępie do urządzeń infrastruktury technicznej, tj. na prawie rozkopywania, zakopywania sieci ciepłowniczej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i teletechnicznej, celem przeprowadzania przeglądów i napraw, podłączeń i ich ewentualnej rozbudowy, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 39/6 (powstałej z podziału działki nr 39/4). 2) uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej, tj. na działkach nr 39/2 i nr 40/10 służebność polegająca na prawie dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej, z prawem rozkopywania i zakopywania sieci ciepłowniczej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i teletechnicznej w celu przeprowadzenia przeglądów, napraw, podłączeń oraz rozbudowy. 5

6 W dziale II, jako właściciel wpisana jest Spółka Korporacja Budownictwa i Nieruchomości Graden Sp. z o.o. W dziale III księgi wieczystej nr Lu1I/ /8 figurują wpisy: 1) ograniczone prawo rzeczowe, tj. na rzecz kążdoczesnych właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 40/11 objętej kw nr LU1I/ /2, służebność polegająca na prawie przejazdu pasem szerokości 5 m po stronie północnej po działce 39/6, położonej w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej. Dział IV księgi wieczystej nr Lu1I/ /8 wpisów nie zawiera. 6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Teren inwestycji leży w granicach obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwały Rady Miejskiej Nr 1688/LV/2002 z dnia 26 września 2002 r. Zgodnie z uchwalonym planem działki gruntu nr 39/6 i 38/8, na których planowana jest budowa budynku usługowo handlowo biurowego znajduje się na terenie oznaczonym symbolem M3 tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszanej (jedno i wielorodzinnej) oraz usługi nieuciążliwe. Funkcja mieszkaniowa może być uzupełniona o funkcję usługową w formie urządzeń wbudowanych w budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, jak również w formie obiektów wolnostojących, pod warunkiem, że wielkość działki umożliwia usytuowanie budynku usługowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, IT1 stacje transformatorowe, KX1 tereny komunikacji pieszo jezdnej oraz KDD drogi dojazdowe. 6

7 7. Kształt działek, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu. Działki nr 39/6 i 38/8 posiadają kształt regularny w kształcie częściowo ściętego prostokąta. Powierzchnia działek jest nieutwardzona, pokryta trawą. Aktualnie działki wygrodzone są ogrodzeniem budowlanym. Bezpośrednie sąsiedztwo działek: od północy działki graniczą z istniejącym budynkiem wielorodzinnym przy ul. Wigilijnej 2b oraz ze stacją transformatorową, będącą własności PGE Dystrybucja Lublin, od wschodu działki graniczy z istniejącym budynkiem wielorodzinnym przy ul. Pielgrzymiej 4, a także graniczyć będą z dojazdem do będącego w trakcie realizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Wigilijnej 2c, od zachodu działki graniczą z istniejącym budynkiem mieszkalno usługowym położonym przy ul. Nadbystrzyckiej 100, od północy działki graniczą z droga gminną ulicą Wigilijną. Działki podłączone są do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej), energetycznej, telekomunikacyjnej oraz centralnego ogrzewania. 8. Opis zamierzenia inwestycyjnego. Inwestor zamierza wybudować dwukondygnacyjny budynek usługowo handlowo biurowy z garażem w części podziemnej wraz z utwardzonym dojściem i dojazdem oraz zagospodarowaniem terenu na działkach 39/6 i 38/8. Wejścia do budynku od strony północno zachodniej, przez przedsionek izolacyjny do holu wejściowego z klatką schodową oraz bezpośrednio do lokali usługowych na parterze. Miejsca postojowe dla lokali usługowych zbilansowano w kubaturze budynku. Rzut budynku oparto na planie brył prostokątnych w kształcie częściowo ściętego kwadratu, ze ścianą szczytową przylegającą do ściany szczytowej na sąsiedniej działce nr 36/4 przy ul. Nadbystrzyckiej 100. Dach budynku płaski. 7

8 Dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniony został bezpośrednio z przyległego terenu. Ukształtowanie ciągów pieszych zapewnia bezpośredni dostęp do kondygnacji nadziemnej i podziemnej za pośrednictwem dźwigu osobowego, przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych. Zestawienie powierzchni: L.p. Kondygnacja Powierzchnia w m 2 01 Kondygnacja 01 garaż 846,00 Powierzchnia komunikacji 36,60 Powierzchnia parkingu 767,00 Powierzchnia techniczna 42,40 1 Kondygnacja 1 parter 574,94 Powierzchnia użytkowa 481,94 Powierzchnia komunikacji 81,00 Powierzchnia techniczna 12,00 2 Kondygnacja 2 piętro I 590,25 Powierzchnia użytkowa 552,25 Powierzchnia komunikacji 38,00 POWIERZCHNIA ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU 2010,59 Powierzchnia komunikacji 155,00 Powierzchnia parkingu 767,00 Powierzchnia pomieszczeń technicznych 54,40 Powierzchnia użytkowa łącznie 1034,19 Długość budynku: 27,4 m Szerokość budynku: 27,90 m Wysokość od poziomu wejścia: 8,5 m Kubatura brutto: m 3 Liczba lokali usługowych: 4 Liczba projektowanych miejsc postojowych: 32 Konstrukcja i wykończenie budynku: Budynek zaprojektowano w technologii szkieletu żelbetowego. Elementami nośnymi są słupy podciągi i stropy oraz ściany zewnętrzne i wewnętrzne kondygnacji podziemnej. Ściany zewnętrzne nadziemia murowane z pustaków POROTHERM gr. 25 cm. Ściany wewnętrzne między lokalowe i klatki schodowej pustak ceramiczny POROTHERM. Stropy wylewane, żelbetowe. Ścianki działowe z betonu komórkowego gr. 8 i 12 cm Ścianki wydzielające pomieszczenia techniczne w kondygnacji garażu z cegły silikatowej. Przewody wentylacyjne z prefabrykowanych przewodów wentylacyjnych. Izolacja termiczna: Izolacja termiczna ścian zewnętrznych styropian gr. 12 cm. Izolacja dachu: wełna mineralna lub styropian gr. 20 cm Izolacja stropu nad garażem wełna mineralna gr. 12 cm Izolacja tarasu styropian ekstradowany gr. 5 cm Wykończenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych: ściany zewnętrzne: tynk silikonowy gładki lub ryflowany na siatce tynkarskiej ściany wewnętrzne: tynk gipsowy 8

9 pomieszczenia higieniczno sanitarne glazura do pełnej wysokości, malowanie farbami lateksowo akrylowymi zmywalnymi garaż: tynk cementowo wapienny kat. III Ciągi komunikacji ogólnej: tynk cementowo wapienny kat. IV, malowany farbami zmywalnymi. Kondygnacja garażu: posadzka betonowa zacierana i utwardzona powierzchniowo, komunikacja ogólna: gres antypoślizgowy w strefie wejściowej, w pozostałej części gres polerowany Pozostałe elementy wykończenia: parapety zewnętrzne blacha stalowa powlekana w kolorze stolarki okiennej balustrada klatki schodowej stalowa drzwi wejściowe zewnętrzne z profili aluminiowych ciepłych z samozamykaczem, przeszklone fasady i okna w systemie fasadowym aluminiowo szklanym z ukrytym szprosem, drzwi wewnętrzne do pomieszczeń technicznych stalowe pełne brama garażowa ocieplana segmentowa, podnoszona elektrycznie z pasem ażurowym umożliwiającym dopływ świeżego powietrza drzwi klatki schodowej łączącej garaż z kondygnacjami nadziemnymi stalowe, pełne. Wyposażenie w instalacje wewnętrzne i przyłącza: instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej, instalacja centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, instalacja elektryczna i teletechniczna, instalacja piorunochronna, przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, ciepłownicze. Inwestycja realizowana będzie na podstawie ostatecznej decyzji nr 1220/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. (znak: AB-PB-III ), zatwierdzającej projekt budowlany i udzielenia pozwolenia na budowę budynku usługowo handlowo biurowego z parkingiem podziemnym z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, skarpami i murkami oporowymi odcinkiem drogi wewnętrznej i ciągiem pieszym budynku. Kategoria obiektu XVII budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe. Załączniki: 1) Załącznik nr 1 - rzut kondygnacji podziemnej garaż wielostanowiskowy 2) Załącznik nr 2 rzut parteru 3) Załącznik nr 3 rzut piętra 4) Załącznik nr 4 elewacja północna 5) Załącznik nr 5 elewacja wschodnia 6) Załącznik nr 6 elewacja południowa 7) Załącznik nr 7 elewacja zachodnia 9. Szczegóły współpracy. Wynajem: Przedmiot wynajmu: powierzchnia usługowo handlowo biurowa. Położenie: Lublin, ul. Nadbystrzycka 96, 98 (przewidywany docelowy adres ul. Wigilijna 2d) Budynek: dwie kondygnacje nadziemne, 1 podziemna. Powierzchnia budynku ogółem: 2010,59 2 w tym: parter: 574,94 m 2 piętro: 590,25 m 2 garaż: 846,00 m 2 9

10 Struktura powierzchni: powierzchnia usługowo handlowo biurowa: 1034,19 m 2 tj. 51,44% powierzchnia komunikacji: 155,6 m 2, tj. 7,74% powierzchnia techniczna: 54,4 m 2, tj, 2,71 % powierzchnia parkingu: 767,00 m 2, tj, 38,15 % Okres wynajmu: min. 3 lata Cena wynajmu powierzchni usługowo handlowo biurowej: do uzgodnienia. Cena wynajmu miejsca garażowego: do uzgodnienia. Koszty eksploatacyjne: w trakcie analizy. Łącznie koszt wynajmu: w trakcie analizy. Sprzedaż: W przypadku sprzedaży nieruchomości, cena zostanie ustalona w trybie negocjacji. Kontakt do inwestora: Korporacja Budownictwa i Nieruchomości Graden Sp. z o.o. ul. Dolna 3-go Maja Lublin tel./fax

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

Z OPERATU SZACUNKOWEGO

Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLENIE WARTOŚCI Nieruchomości gruntowych położnych w miejscowościach: A. Skawina, działka nr 5652/3 B. Skawina, udział 4/24 części w działce nr 5652/15 C. Radziszów, działki

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr 0007] gm. Kosakowo, pow. pucki

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r.

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu Oświęcim, maj 2013r. SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wnioskodawcy... 3 1.1. Prezentacja wnioskodawcy... 3 1.1.1. Status prawny, udziałowcy....

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ UL. GĄBIŃSKA 2 W WARSZAWIE Inwestor: Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o. 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7D/5 Obowiązuje od dnia 15 października 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13 Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, POŁOŻONA W ŁODZI, PRZY UL. EKOLOGICZNEJ 26 KW NR LD1M/00156898/3 (DZ. NR 1/16) I LD1M/00154375/7 (DZ.

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, POŁOŻONA W ŁODZI, PRZY UL. EKOLOGICZNEJ 26 KW NR LD1M/00156898/3 (DZ. NR 1/16) I LD1M/00154375/7 (DZ. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, POŁOŻONA W ŁODZI, PRZY UL. EKOLOGICZNEJ 26 KW NR LD1M/00156898/3 (DZ. NR 1/16) I LD1M/00154375/7 (DZ. NR 4/3). (wyciąg z operatu szacunkowego) STAN PRAWNY W Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. Osoby odpowiedzialne 1.1. Emitent 1.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Nazwa (firma): Vantage Development Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: Siedziba: Vantage S.A.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE.

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. 1. Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 38-400 Krosno ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 92 2. Wykonawca: mgr inż. Władysław

Bardziej szczegółowo

1. Stan przedmiotu wyceny

1. Stan przedmiotu wyceny 1. Stan przedmiotu wyceny 1.1. Stan prawny 1.1.1. Oznaczenie wycenianej części nieruchomości w rejestrze gruntów Województwo: zachodniopomorskie. Powiat: kamieński. Jednostka ewidencyjna:320701_4-dziwnów

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego U C H W A Ł A Nr 1688 / LV / 2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina część II Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania zlokalizowanej w parku wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej DATA: 15 maja 2014 roku

Prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania zlokalizowanej w parku wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej DATA: 15 maja 2014 roku Strona1 Prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania zlokalizowanej w parku wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej DATA: 15 maja 2014 roku Strona2 Spis treści: 1. Wstęp str. 3 2. Cel i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘP... 3 II. STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012...

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IX KM 1848/13

O P I N I A IX KM 1848/13 IX KM 1848/13 O P I N I A określająca wartość rynkową udziału 3/32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Spacerowej w Woli Zachariaszowskiej, gm. Zielonki składającej się

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY

Bardziej szczegółowo

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji HOTEL HARNAŚ Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji Obiekt stanowi zespół budynków pod nazwą Hotel Harnaś, położony w Korbielowie przy ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo