REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.jonizatory.eu"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Właścicielem (Sprzedawcą) Sklepu internetowego jest: Symec Consulting ul. Marszałkowska Warszawa Numer NIP: Numer REGON: Wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Zamówienia w Sklepie składać mogą posiadające zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. KONTAKT Tel.: Adres POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady i sposób korzystania ze sklepu internetowego pod adresem oraz stanowi integralną część transakcji zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż jonizatorów wody, wkładów filtrujących i artykułów powiązanych. 3. Dokonywanie zakupów w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 4. Prezentowana oferta internetowa ważna jest do wyczerpania zapasów. 5. Rejestracja nie jest konieczna w celu dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym; w takim przypadku niezbędne jest jednak podanie aktualnego nr. tel. kontaktowego oraz potwierdzenie adresu dla dostawy. 6. Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub na adres 7. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację prawdziwości złożonego zamówienia oraz wysyłki towaru Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: a) przelewem przedpłata na konto, b) przelewem on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24, c) na raty, d) gotówką przy odbiorze osobistym z magazynu w Sochaczewie. Możliwy jest także odbiór w wyznaczonych punktach podanych na stronie internetowej 9. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich lub w przypadku odbiorców hurtowych - transportem organizowanym przez kupującego. Pełna treść regulaminu: I. Składanie zamówień. II. Termin realizacji. III. Sposób i termin zapłaty.

2 IV. Dostawa towaru oraz koszt dostawy. V. Polityka prywatności. VI. Reklamacje i zwroty. VII. Postanowienia końcowe. I. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 2. Ceny towarów wskazanych na stronach internetowych Sklepu internetowego a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych (PLN); b) nie zawierają kosztów dostawy, które Kupujący jest zobowiązany uiścić. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Kupującego, od wartości zamówienia oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktu wraz z kosztami dostawy) podany zostanie po uprzednim skontaktowaniu się Kupującego ze Sklepem internetowym, jeszcze przed złożeniem zamówienia przez Kupującego. Cena towarów nie zawiera kosztów montażu urządzeń. Montaż urządzeń stanowi odrębną usługę i może zostać dokonany jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą. 3. Kupujący może składać zamówienia na towary dostępne w asortymencie sklepu internetowego: a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę; b) za pośrednictwem adresu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę; c) telefonicznie, w godzinach podanych na stronie internetowej Sklepu internetowego; d) za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym. 4. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy obejmującej zakup przez Kupującego zamówionego produktu (oferta zawarcia umowy sprzedaży). 5. W przypadku kontaktu Sprzedawcy z Kupującym, będącym konsumentem, przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, Sprzedawca zobowiązany jest na początku rozmowy telefonicznej poinformować Kupującego o tym celu oraz podać dane identyfikujące Sprzedawcę. W przypadku, gdy Sprzedawca proponuje Kupującemu, będącemu konsumentem, zawarcie umowy przez telefon, Sprzedawca ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub na innym nośniku. 6. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma od Sklepu internetowego dwie wiadomości elektroniczne (wiadomości ): a) automatycznie wygenerowany przez Sklep internetowy , potwierdzający fakt wpłynięcia zamówienia na serwer Sklepu internetowego, b) jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, szczegółami realizacji zamówienia i warunkami dostawy. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów. Uprawnienie to nie ma jednak wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny towaru.

3 8. Moment potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę w sposób telefoniczny lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości ) pozwala na ewentualne skorygowanie błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej jednak, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia. 9. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Kupującym indywidualnie. 10. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Kupującego zamówienia niezbędny/a jest: a) kontakt telefoniczny nr tel.: lub b) wiadomość elektroniczna (wiadomość ) zawierająca zapytanie Klienta adres Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupów w sklepie internetowym. Przy składaniu zamówienia wymagane jest jednak podanie numeru telefonu, adresu oraz danych adresowych dla dostawy celem sprawnej obsługi dostawy towaru. II. TERMIN REALIZACJI 1. Momentem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest: a) moment wpływu płatności (ceny wraz z pozostałymi opłatami, w tym za transport) na rachunek bankowy Sprzedawcy bądź b) moment wpływu płatności (ceny wraz z pozostałymi opłatami, w tym za transport) na rzecz serwisu współpracującego ze Sklepem internetowym. 2. Po uznaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się wydać przewoźnikowi towar w celu jej dostarczenia Kupującemu na miejsce przeznaczenia: - w przypadku otrzymania płatności do godz. 11:00 wydanie towaru przewoźnikowi następuje w tym samym dniu, - w przypadku otrzymania płatności po godz. 11:00 wydanie towaru przewoźnikowi następuje w następnym dniu roboczym (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 3. Termin realizacji zamówienia stanowi czas od momentu rozpoczęcia przez Sprzedawcę realizacji zamówienia do chwili skompletowania wszystkich składowych zamówienia i przygotowania towaru do wysyłki, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. 4. Warunkiem wysłania towaru do Kupującego jest podanie przez niego wszystkich niezbędnych danych adresowych. Dni robocze liczone są od następnego dnia (przelew zaksięgowany w piątek, pozwala na realizację zamówienia od poniedziałku). 5. W przypadku wskazania przez Kupującego nieprawidłowego lub niepełnego adresu, ponosi on dodatkowe koszty transportu wynikłe z tego faktu. 6. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów. Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłki towaru w różnych terminach, z czym może się również wiązać dodatkowa opłata kurierska, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia przez Kupującego. 7. W przypadku anulowania przez Sprzedawcę zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Kupującego na poczet tego zamówienia zostaną mu niezwłocznie zwrócone na wskazany rachunek bankowy.

4 III. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY 1. W ramach dokonywanej transakcji Kupujący może wybrać jedną z następujących form płatności: a) płatność z góry tj. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, w tym płatność elektroniczna/on-line za pośrednictwem b) w przypadku wysyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej - płatność za pobraniem w dniu dostawy. W przypadku wyboru płatności za pobraniem Kupujący ponosi koszty obciążenia z tytułu obsługi przez firmę kurierską płatności za pobraniem. Szczegółowa informacja na temat wysokości opłaty zostanie potwierdzona w formie . c) płatność na raty - w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander. W takim przypadku Kupujący zawiera umowę sprzedaży z BONAJ sp. z o.o. z siedzibą w Mysiadle ( Piaseczno), przy ul. Kuropatwy 23a, jako Sprzedającym (numer KRS: ). W przypadku zawarcia takiej umowy, wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu pozostają w mocy. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności na raty w systemie Santander są przekazywane Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: oraz następuje: w celu zrealizowania przez Santander Consumer Finanse S.A. płatności za towary nabyte za pośrednictwem sklepu internetowego niezwłocznie po wyborze przez Kupującego sposobu dokonania płatności na raty w systemie Santander d) w przypadku odbioru osobistego - płatność bezpośrednio w magazynie w Sochaczewie (adres: ul. Kochanowskiego Sochaczew) lub w biurze firmy (adres: ul. Marszałkowska 80 Warszawa) wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny odbioru. 2. Podstawą dokonania płatności przez Kupującego jest wiadomość elektroniczna (wiadomość ) wysłana przez Sklep internetowy do Kupującego. W wiadomości elektronicznej (wiadomości ) zostaną podane wszystkie niezbędne dane do dokonania operacji tj.: * dane osobowe Kupującego - zgodne z zamówieniem, * numer konta bankowego, na które Kupującego dokonuje wpłaty: Millennium Bank ( ) - prosimy oczekiwać na mail potwierdzający realizację) * nazwę i adres właściciela rachunku, * tytuł zapłaty (przelewu): prosimy podać następujące dane: a) imię i nazwisko Kupującego oraz miejscowość lub nazwę (firmę) Kupującego oraz miejscowość, b) numer zamówienia, c) nazwę zakupionego modelu, 3. W przypadku kosztu transportu ustalanego indywidualnie, dopłaty za dodatkowe usługi lub w przypadku innych kosztów Kupujący może zostać zobowiązany do ich uiszczenia. W takim przypadku Kupujący otrzyma szczegółową informację o ich wysokości za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości ). 4. Każde zrealizowane zamówienie dokumentowane jest: a) fakturą VAT lub b) paragonem, które zostaną przesłane Kupującemu (w przypadku wysyłki towaru) lub wręczone Kupującemu (w przypadku odbioru osobistego). Kupujący ma prawo wyboru co do otrzymania przez niego faktury VAT bądź paragonu.

5 IV. DOSTAWA TOWARU ORAZ KOSZT DOSTAWY 1. Sprzedawca oświadcza, iż jest obowiązany dostarczyć Kupującemu rzecz pozbawioną wad. 2. Kupujący jest obowiązany ponieść koszty transportu zamówionego towaru w przypadku wyboru wysyłki towaru. 3. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej (kurierskiej) lub za pośrednictwem transportu własnego Sprzedawcy (transport firmowy). 4. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem firmy zewnętrznej (kurierskiej) opłata za transport jest pobierana zgodnie z cennikiem usług (dostawy) firmy zewnętrznej (kurierskiej). 5. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem transportu własnego Sprzedawcy (transport firmowy) opłata za transport pobierana jest zgodnie z cennikiem dostawy Sprzedawcy, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu (cennik dostępny jest na dole regulaminu sklepu internetowego). Koszt transportu uzależniony jest od odległości, wagi oraz gabarytów przesyłki i zawsze ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie. W niektórych przypadkach np. promocji końcówki serii Sprzedający może zaoferować jedną opłatę transportową obowiązującą na terytorium Polski lub zrezygnować z opłaty za dostawę. 6. Na życzenie Kupującego Sprzedawca zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z poniesieniem przez Kupującego wyższych kosztów transportu. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o całkowitej wysokości kosztów transportu za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości ) lub telefonicznie. 7. Kupujący zostanie poinformowany o zrealizowaniu zamówienia i wysyłce towaru za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości ) lub telefonicznie w dniu wysyłki towaru. 8. Koszty dostawy nie obejmują usługi wniesienia mebli do mieszkania i ich montażu. Koszt montażu ustalany jest indywidualnie z Kupującym i stanowi odrębną od umowy sprzedaży usługę. 9. Kurierzy są zobowiązani do wniesienia paczki (towaru) tylko o wadze maksymalnie do 30 kg. 10. W przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem firmy zewnętrznej (kurierskiej), kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w obecności pracownika firmy zewnętrznej (kuriera) tj. otworzyć paczkę, zbadać występowanie ewentualnych pęknięć i innych uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, Kupujący obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym złożenia reklamacji pracownikowi firmy zewnętrznej (kurierowi) oraz zażądania, by pracownik firmy zewnętrznej (kurier) sporządził protokół reklamacyjny danej przesyłki w dwóch egzemplarzach. Prosimy o przesłanie kopii protokołu reklamacyjnego bądź skanu Sprzedawcy. V. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Sprzedający przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Kupującego. Sprzedawca dochowuje należytej staranności oraz wykorzystuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. 2. Dane Kupującego, który założył konto w sklepie internetowym lub złożył zamówienie za jego pośrednictwem, przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania transakcji, zgodnie z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz z późn. zm.). 3. Jeżeli Kupujący, składając zamówienie, wyrazi zgodę na otrzymywanie biuletynu lub newslettera, jego dane (adres oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu lub newslettera. 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Kupującego, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością (realizacją zamówień), w szczególności w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży. 6. W przypadku dokonania przez Kupującego płatności on-line za pośrednictwem systemu płatności internetowych dane osobowe Kupujących są przekazywane spółce DIALCOM24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ( Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez oraz następuje: a. w celu zrealizowania przez płatności za produkty zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego b. niezwłocznie po wyborze przez Kupującego sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

6 7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Podanie danych wskazanych w uprzednich postanowieniach Regulaminu może być konieczne dla prawidłowego zrealizowania zamówienia. Sprzedający oświadcza, iż nie prowadzi sprzedaży danych. 8. Dane Kupującego traktowane są, jako dane poufne, a także chronione są przed dostępem osób trzecich. 9. Dane są używane wyłącznie na potrzeby kontaktu z klientem i realizacji zamówień. 10. Sprzedawca zapewnia realizację uprawnień Kupującego, wynikających ustawy o ochronie danych osobowych. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Kupującego innym odbiorcom danych. 11. Sprzedawca umożliwia Kupującemu przeglądanie, modyfikację oraz żądanie usunięcia jego danych osobowych. 12. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupującego. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. W przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na przechowywanie plików cookies zasadniczo nie uniemożliwia z korzystania ze sklepu internetowego jednak istnieje możliwość utrudnień w takim przypadku. VI. REKLAMACJE I ZWROTY REKLAMACJA TOWARU ORAZ INFORMACJA O UPRAWNIENIU DO SKORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTA Z POZASĄDOWYCH SPOSÓB ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ REKLAMACJE 1. Za reklamację uznaje się żądanie klienta w związku z niezadowalającą jakością produktu, złożoną pisemnie lub mailowo przez klienta, który zakupił towar. 2. Reklamacja powinna być złożona na formularzu dostępnym na stronie internetowej w stopce serwisu pod hasłem Zwrot towaru lub zakładce Wsparcie. 3. Reklamacja powinna zawierać: - imię nazwisko; - adres do korespondencji; - nr telefonu; - datę zamówienia towaru; - datę nabycia (otrzymania) towaru; - numer zamówienia; - nazwę i opis towaru (wybarwienie, kolor tkaniny); - dokładny opis wad; - datę zauważenia wad; - żądania reklamującego; 4. Reklamujący jest zobowiązany do zgłaszania reklamacji według ustalonych zasad. 5. Sprzedający jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji i poinformowania klienta w ciągu 14 dni o sposobie jej rozpatrzenia. 6. Termin 14 dni liczy się od momentu wpłynięcia reklamacji do firmy Sprzedającego. 7. Sprzedający może uznać, odrzucić lub uznać częściowo daną reklamację. 8. Jeśli dostarczony towar posiada uszkodzenia lub braki powstałe w trakcie produkcji zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. 9. Reklamującemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji w terminie 14 dni od doręczenia pisma z odpowiedzią na reklamację. 10. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii faktury VAT lub paragonu, a także karty gwarancyjnej (jeśli została wydana). 11. Nieznaczne różnice w kolorystyce wynikające z innych ustawień parametrów monitora Klienta, nie mogą być podstawą reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w Sklepie kolory sprzętu w szczególności odcienie obudowy, wybawienia drewna czy laminatów, mają wyłącznie charakter orientacyjny (zbliżony).

7 Sprzedawca informuje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu to tych procedur znajdują się pod adresem internetowym: ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ ZWROT TOWARU 1. Sprzedawca udostępnia wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy załącznik do niniejszego regulaminu (na dole poniższej strony internetowej). 2. Kupujący, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie (formularzu) w terminie czternastu dni, licząc od dnia objęcia przez Kupującego rzeczy w posiadanie. 3. Do zachowania powyższego terminu wystarczy przesłanie oświadczenia (drogą pocztową lub mailową na podane poniżej adresy) przed jego upływem. 4. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, umowę uważa się za niezawartą. 5. Wobec złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Kupujący i Sprzedawca są zobowiązani względem siebie dokonać zwrotu tego, co świadczyli. 6. Sprzedawca jest obowiązany zwrócić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. 7. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje przy użyciu takiego samego sposobu, w jaki Kupujący dokonał zapłaty, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami. 8. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 9. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów. Sprzedawca informuje, że w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego jest on obowiązany ponieść bezpośredni koszt zwrotu (dostarczenia) towaru do Sprzedawcy tj. ponieść koszty transportu za taki sposób dostarczenia towaru, w jaki Sprzedawca dostarczył towar do Kupującego, np. za pośrednictwem firmy zewnętrznej (kuriera). 10. Koszty zwrotu towaru z tytułu odstąpienia od umowy pokrywa Kupujący we własnym zakresie. 11. Jeżeli Kupującego wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca informuje, że nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 12. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot towaru przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy, o którym mowa w ostatnim zdaniu punktu poprzedzającego następuje niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie czternastu dni, poprzez odesłanie towaru wraz z dowodem zakupu na adres: Magazyn Symec Ul. Kochanowskiego Sochaczew 13. Zwrot ceny przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego następuje, z zachowaniem poprzednich punktów, na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu lub w inny sposób, wskazany przez Kupującego. 14. W przypadku przekroczenia ustawowego terminu wskazanego w punkcie 2. zwrot towaru nie zostanie uwzględniony. 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu, będącemu konsumentem, w odniesieniu do umów określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta tj.:

8 (a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; (h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; (i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (k) zawartej w drodze aukcji publicznej; (l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Sprzedającego oraz Kupującego umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron wiążąca od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji. 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego. 4. Sprzedawca niniejszym informuje o istnieniu kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Przez kodeks dobrych praktyk rozumie się przez zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych. 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.roooolki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: PRO-FIT s.c, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRO-FIT s.c. z siedzibą w Legnicy, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

c) zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;

c) zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://agrotex-shop.pl/ Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

ul. Jagiellońska67/68, 70-382 Szczecin woj. Zachodniopomorskie, NIP: 8522135938, REGON: 320340596

ul. Jagiellońska67/68, 70-382 Szczecin woj. Zachodniopomorskie, NIP: 8522135938, REGON: 320340596 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO luxor.sklep.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.krasnal.sklep.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.krasnal.sklep.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.krasnal.sklep.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ttfoto.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ttfoto.pl prowadzony jest przez firmę 4profi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne:

1 Postanowienia ogólne: Regulamin Sklepu Internetowego www.cavalloshop.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU MBAZAAR 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.suprabike.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego dla klientów będących konsumentami (obowiązuje od 25.12.2014 r.)

REGULAMIN sklepu internetowego dla klientów będących konsumentami (obowiązuje od 25.12.2014 r.) REGULAMIN sklepu internetowego dla klientów będących konsumentami (obowiązuje od 25.12.2014 r.) 1 Właścicielem Sklepu internetowego www.seron.pl jest: SERON Kołodziejczyk sp. j. z siedzibą w Zbydniowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.slimcea.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.slimcea.pl prowadzony jest przez firmę unnopharma Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.buckknives.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.buckknives.pl Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.buckknives.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego north.pl

Regulamin sklepu internetowego north.pl Regulamin sklepu internetowego north.pl Spis treści: Postanowienia ogólne Usługi elektroniczne w sklepie internetowym Warunki zawierania umowy sprzedaży Sposoby i terminy płatności za produkt Koszt, sposoby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OXALIS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OXALIS.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.oxalis.pl/texts,text,7 http://oxalis.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OXALIS.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MC-SKLEP.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MC-SKLEP.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MC-SKLEP.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

Adres Korespodencyjny: STAMATEX PH Magda Cezarska Ul. Piotrkowska 224/226, 90-360 Łódź

Adres Korespodencyjny: STAMATEX PH Magda Cezarska Ul. Piotrkowska 224/226, 90-360 Łódź Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEPSZE-ZGRZEWANIE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEPSZE-ZGRZEWANIE.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEPSZE-ZGRZEWANIE.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z o.o.

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY LASERMAX SP Z O.O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący od 25.12. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin obowiązujący od 25.12. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin obowiązujący od 25.12. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy www.lcs.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez Lcs Piotr Marczuk z siedzibą w Płońsku przy ul. 1-go Maja 2a, 09-100 Płońsk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.AXXISPHARMA.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.AXXISPHARMA.COM SPIS TREŚCI: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.AXXISPHARMA.COM OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo