Warunki rezerwacji on-line (Hotel Basztowy) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki rezerwacji on-line (Hotel Basztowy) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną."

Transkrypt

1 Warunki rezerwacji on-line (Hotel Basztowy) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. I. Definicje Usługodawca, Hotel - Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z siedzibą w Sandomierzu przy pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, Sandomierz, wpisany do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP , prowadzący Hotel Basztowy, przy pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, Sandomierz. Użytkownik - osoba która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Serwis serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, działający pod adresem oraz mobile.hotelbasztowy.pl Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Pakiet pobytowy oferta specjalna obejmująca nocleg ze śniadaniem lub nocleg ze śniadaniem i programem usług towarzyszących (rekreacyjnych i gastronomicznych) wg oferty dostępnej w Serwisie w dniu rezerwacji. Voucher - oferta specjalna obejmująca nocleg ze śniadaniem lub nocleg ze śniadaniem i programem usług towarzyszących (Voucher pakietowy) lub program usług towarzyszących: rekreacyjnych i gastronomicznych (Voucher kwotowy) wg oferty dostępnej w Serwisie w dniu rezerwacji. Usługa hotelarska - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie pokoi, miejsc noclegowych. II. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem usług, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych z nich korzystających, zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług. 2. Regulamin ten jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępnianym nieodpłatnie Użytkownikom przed zawarciem umowy. Regulamin został umieszczony przez Usługodawcę na stronach Serwisu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 3. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z Regulaminem. 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z usług. 5. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 6. Rozpoczęciem korzystania z usługi w przypadku usług dostępnych w oparciu o informacje podane przez Użytkownika jest przesłanie Usługodawcy wypełnionego formularza zawierającego te informacje. Użytkownik jest zobowiązany do podawania kompletnych i rzetelnych informacji. 7. Rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych po zalogowaniu jest zalogowanie w Serwisie. 1

2 III. Warunki techniczne świadczenia Usług 1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca niezbędne jest korzystanie z poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej oraz sprawne połączenie z siecią internet. Używanie oprogramowania firm trzecich może mieć wpływ na poprawne działanie Serwisu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności należy upewnić się, że nie zachodzą konflikty pomiędzy zainstalowanym oprogramowaniem. 2. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu możliwe jest po włączeniu w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików cookies. 3. W przypadku gdy urządzenie Użytkownika nie spełnia parametrów technicznych opisanych powyżej, Serwis może nie działać prawidłowo. IV. Rodzaj i zakres oferowanych i świadczonych Usług Usługodawca świadczy następujące usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu: 1. Wyszukiwarka wolnych pokoi wyszukiwarka pokoi w wybranych terminach, zawierająca informacje dotyczące świadczonych usług dodatkowych, wraz ze zdjęciami oraz opisem poszczególnych pokoi. 2. System rezerwacji możliwość rezerwacji pokoju hotelowego w terminie dostępnym w wyszukiwarce na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Płatności możliwość dokonania płatności on-line z tytułu rezerwacji pokoju hotelowego lub zakupu Voucherów, przy współpracy z Centrum Rozliczeniowym Dotpay. 4. Zakup Voucherów możliwość zakupu Voucherów na wybrane Usługi hotelarskie, Pakiety pobytowe oraz usługi towarzyszące, dostępna w Serwisie pod hasłem Zrób prezent. 5. Formularz kontaktowy formularz elektroniczny umożliwiający komunikację, pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem. 6. Newsletter elektroniczna forma biuletynu reklamowego rozsyłana do prenumeratorów za pośrednictwem poczty elektronicznej. V. Rezerwacja Usług hotelarskich i towarzyszących oraz Pakietów pobytowych 1. Użytkownik posiada możliwość wyboru oferowanych Pakietów pobytowych oraz standardowych noclegów, które przedstawione są w formularzu rezerwacyjnym. 2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną opcji dodatkowych oraz Pakietu pobytowego Użytkownik wybiera termin rezerwacji wybranego pokoju wraz z opcjami dodatkowymi lub Pakietu pobytowego (dalej Oferta pobytowa ). Po wybraniu odpowiedniej konfiguracji Oferty pobytowej system automatycznie prezentuje cenę całkowitą. 3. Po wyborze Oferty pobytowej Użytkownik podaje swoje dane osobowe, dodatkowe uwagi dotyczące rezerwacji oraz wybiera formę płatności. 4. Po zatwierdzeniu rezerwacji Usługodawca przesyła Użytkownikowi potwierdzenie dokonania rezerwacji na wskazany przez niego adres Dokument potwierdzający dokonanie płatności za rezerwację należy przedstawić w recepcji hotelu w celu pełnego rozliczenia. VI. Rezerwacje Wstępne 1. W przypadku wyboru przez Użytkownika opcji zapłać przelewem bankowym lub zapłacę później, Użytkownik otrzymuje em potwierdzenie dokonania Rezerwacji Wstępnej, która zostanie potwierdzona po wpłacie zadatku standardowym przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu Dotpay lub poprzez podanie nr karty kredytowej. 2

3 2. Rezerwacja utrzymana jest jako Rezerwacja Wstępna przez okres 48 godzin od momentu dokonania rezerwacji i zostaje anulowana jeśli w tym czasie nie wpłynie zadatek lub potwierdzenie kartą kredytową. 3. Po wpłacie zadatku Użytkownik otrzyma a potwierdzającego opłaconą rezerwację, który należy przedstawić w recepcji hotelu celem pełnego rozliczenia. VII. Rezerwacje Na Zapytanie 1. W przypadku braku dostępności pokoju on-line Użytkownik może dokonać Rezerwacji Na Zapytanie. W tym przypadku rezerwacja traktowana jest wyłącznie jako zapytanie o dostępność rezerwacji. Hotel zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia rezerwacji. 2. Użytkownik wypełnia formularz rezerwacyjny wprowadzając żądany termin rezerwacji. 3. W przypadku dostępności miejsc w podanym przez Użytkownika terminie, Hotel przesyła em potwierdzenie dostępności terminu oraz informację o sposobie wpłaty zadatku. 4. Rezerwacja zostanie potwierdzona w momencie wpłaty zadatku. Po wpłacie zadatku Użytkownik otrzyma a potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić w recepcji hotelu celem pełnego rozliczenia. VIII. Zakup Voucherów 1. Użytkownik za pomocą systemu Zrób prezent ma możliwość zakupienia Voucherów na usługi oferowane przez Hotel. 2. Po wyborze rodzaju Vouchera Użytkownik podaje swoje dane osobowe, dane osoby dla której ma być wystawiony Voucher ( osoby obdarowanej ) oraz wybiera formę płatności. 3. Po otrzymaniu pełnej opłaty, Hotel przesyła Użytkownikowi potwierdzenie dokonania zakupu na wskazany przez Użytkownika adres Osoba obdarowana może skontaktować się z Hotelem w celu ustalenia daty wykorzystania Vouchera. Dokonanie rezerwacji i wykorzystanie pobytu możliwe jest we wskazanym na Voucherze okresie ważności. 5. Voucher może być wykorzystany jeśli Usługodawca dysponuje wolnymi miejscami w wybranym przez Użytkownika terminie. W przypadku zajętych miejsc w wybranym terminie Usługodawca zaproponuje inne wolne terminy w okresie ważności Vouchera. 6. Voucher należy przedstawić w recepcji hotelu celem pełnego rozliczenia. 7. Jeśli wartość Vouchera przewyższa wartość wykorzystanych usług, osoba obdarowana ma prawo dobrania usług dodatkowych, do wartości wskazanej na Voucherze. 8. Jeśli wartość usług zrealizowanych przez osobę obdarowaną przewyższy wartość wskazaną Voucherem, osoba obdarowana ureguluje różnicę w recepcji hotelu. 9. Voucher może być wykorzystany jednorazowo Voucher nie może być wykorzystany podczas kilku realizacji, np. kilku pobytów. 10. Okres ważności Vouchera nie może zostać przedłużony, a niewykorzystanie Vouchera przez obdarowanego z winy osoby obdarowanej nie może stanowić podstawy do roszczeń wobec Usługodawcy. 11. Voucher może być przekazany innej osobie z zachowaniem okresu ważności. Przekazania można dokonać po uprzednim kontakcie z recepcją Hotelu, po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia zmiany. Przesłanego na wskazany adres . IX. Dokonywanie płatności 1. Podane przez Usługodawcę ceny usług są cenami brutto i zawierają wszelkie dodatkowe podatki i opłaty administracyjne wynikające z wybranej Oferty. 2. Użytkownik ma możliwość wyboru formy płatności: a. kartą kredytową (Visa, Mastercard, Eurocard, JCB, Diners Club, Polcard, AMEX) b. elektronicznym przelewem bankowym (mtransfer, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, Przelew24) c. standardowym przelewem bankowym Transakcje kartą kredytową oraz elektronicznym przelewem bankowym realizowane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. 3

4 3. W przypadku wyboru formy płatności elektronicznym lub standardowym przelewem bankowym, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia: a. w przypadku rezerwacji - zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwacji. Użytkownik wpłaca wyliczony zadatek w jeden z dostępnych w systemie sposobów, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do Hotelu. b. w przypadku zakupu Voucherów całości opłaty za wybrany Voucher. 4. Usługodawca nie pobiera dodatkowych opłat za skorzystanie z wybranego sposobu płatności. 5. System Dotpay jest systemem obsługi płatności dokonywanej on line na rzecz Usługodawcy. System płatniczy Dotpay stanowi własność i jest obsługiwany przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej W przypadku wybrania opcji płatności kartą kredytową Usługodawca może kontaktować się z firmą, która obsługuje kartę kredytową Użytkownika, aby sprawdzić, czy jest ona ważna oraz czy nie została zgłoszona jej utrata lub kradzież. Jednocześnie Usługodawca może również sprawdzić, czy na karcie dostępna jest ilość środków wystarczająca do pokrycia kosztów rezerwacji (preautoryzacja). Hotel nie obciąży karty kredytowej, chyba że w zarezerwowanej ofercie nie obowiązują standardowe warunki rezerwacji i anulacji. 7. Za usługi dodatkowe nie objęte zamówieniem złożonym poprzez Serwis Użytkownik zobowiązany jest uregulować należność w hotelu. 8. Po opłaceniu rezerwacji, Usługodawca przesyła Użytkownikowi potwierdzenie dokument potwierdzenia opłacenia rezerwacji, który należy przedstawić w recepcji hotelu celem pełnego rozliczenia. 9. Użytkownik zainteresowany otrzymaniem faktury VAT zobowiązany jest zaznaczyć to w formularzu rezerwacyjnym podając przy tym wymagane dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury. 10. Hotel wystawia fakturę w oparciu o dane wprowadzone przez Użytkownika do formularza rezerwacyjnego. 11. Faktura może zostać odebrana przez Użytkownika w recepcji hotelu. X. Odstąpienie od umowy, anulacja rezerwacji, zmiana rezerwacji Odstąpienie od umowy zakupu Voucherów 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Vouchera odpowiednio, przez Użytkownika, lub osobę obdarowaną, zgodnie z żądaniem Użytkownika zawartym w zamówieniu. 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Hotel o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesyłając je w formie pisemnej pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną i zwrócić zakupiony voucher odsyłając go pocztą tradycyjną lub dostarczając osobiście. W tym celu można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, lecz nie jest to konieczne dla skuteczności odstąpienia. 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy (oferowany, zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował o swojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. 5. Zwrot płatności dokonywany jest przelewem bankowym na wskazane przez Użytkownika konto bankowe. 6. Ze zwrotem płatności nie wiążą się żadne dodatkowe koszty. 7. Hotel zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania vouchera lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 8. Użytkownik powinien odesłać lub przekazać Hotelowi Voucher niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. 4

5 9. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle voucher przed upływem 14 dni. 10. Użytkownik ponosi we własnym zakresie bezpośrednie koszty zwrotu vouchera. Anulacja rezerwacji 11. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi dokonującemu rezerwacji usług hotelarskich nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 12. Hotel dopuszcza możliwość anulacji rezerwacji. W przypadku anulacji rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia pobytu anulacja jest bezpłatna. Hotel zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni do zwrotu pełnej kwoty zadatku. 13. W przypadku anulacji rezerwacji w terminie poniżej 10 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Hotel może zaproponować Użytkownikowi zmianę terminu rezerwacji. W przypadku braku możliwości zmiany rezerwacji Hotel ma prawo zatrzymania zadatku w pełnej wysokości. XI. Newsletter 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących Serwisu oraz informacji o aktualnych promocjach i nowościach Usługodawcy. 2. Warunkiem skorzystania z Usługi jest subskrypcja Newslettera Usługodawcy poprzez dodanie własnego adresu , na który mają być przekazywane informacje poprzez wybranie klawisza Dodaj umieszczonego obok miejsca przeznaczonego na podanie adresu Osoby, które udostępniły swój adres w celu przesyłania Newslettera wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy. 4. Zgoda na przesyłanie Newslettera może być w każdym momencie cofnięta poprzez zaznaczenie opcji Wypisz dołączonej w stopce każdej z przesyłanych wiadomości. XII. Prawa i obowiązki Usługodawcy 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu, b. wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych ze świadczeniem Usług. 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. 4. Serwis zawiera dokumenty, materiały i treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegające ochronie na mocy tych przepisów. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnej. 5. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku własnego. XIII. Odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkownika 1. Usługodawca i Użytkownik obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności; 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku, gdy stanowi to konsekwencję braku możliwości skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika, np. brak możliwości dostarczenia potwierdzenia o wykonaniu Usługi z powodu przepełnionej skrzynki . 5

6 XIV. Polityka prywatności i cookies 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Usługodawca. 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej ich realizacji. 3. Dane, których udostępnienie jest niezbędne do świadczenia danej Usługi zostały oznaczone gwiazdką. 4. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, w tym dane inne niż wskazane w ust. 2 powyżej wyłącznie za zgodą Użytkownika, w celach reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę. Dane takie mogą być przetwarzane również po zakończeniu korzystania z konkretnej Usługi przez Użytkownika. 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę jego danych do celów marketingowych, a w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie stanowi warunku koniecznego zawarcia umowy o świadczenie Usług. 6. Usługodawca zapewnia Użytkownikom swobodne korzystanie z prawa dostępu do treści oraz poprawiania i usuwania danych osobowych ich dotyczących. 7. Podanie danych w celu umieszczenia ich w Serwisie jest dobrowolne jednak niezbędne w celu dokonania prawidłowej rezerwacji lub zakupu, uiszczenia płatności z tego tytułu oraz wystawienia faktury VAT. 8. Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (nr zgłoszenia /2008). 9. Usługodawca korzysta z technologii plików cookies. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki tekstowe zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania Serwisu, tzw. pliki cookies. 10. Warunkiem działania cookies zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę Użytkownika oraz nieusuwanie ich z dysku. Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na używanie plików cookies. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki komputera, która jest wykorzystywana do odwiedzania Serwisu, Użytkownik może wykasować lub zablokować pliki cookies. 11. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies : Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończonej sesji zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia, Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. 12. Pliki cookies Usługodawcy wykorzystywane są w celach statystycznych, identyfikacyjnych, zapewnienia optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści. 13. Wykorzystywane cookies Google Analytics służą do tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google. Informacja wytworzona przez te pliki cookies, dotyczy korzystania przez Użytkowników z Serwisu (w tym adres IP urządzenia z którego korzysta Użytkownik) i jest przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności w serwisie i korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. 6

7 XV. Postępowanie reklamacyjne 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. 2. Reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie na adres: lub przesyłając ją listem na adres siedziby Hotelu. 3. Usługodawca zastrzega sobie 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Użytkownika. W tym terminie Usługodawca poinformuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji. XVI. Postanowienia końcowe 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany stają się skuteczne w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę, przy czym do Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosowane będą postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili zawarcia Umowy. 3. Nowy regulamin będzie publikowany na stronie internetowej. 4. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy w przypadku sporów. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest Konsument, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów postępowania cywilnego. 5. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.localize.pl jest prowadzony przez Agenora Hofmanna-Delbora prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Graczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Novella Jolanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARDELUX sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARDELUX sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiotowy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE REGULAMIN Sklepu internetowego wypad.com.pl z dnia 25.12.2014 Sklep internetowy wypad.com.pl działający pod adresem http://www.wypad.com.pl jest serwisem prowadzonym przez: In & Out Katarzyna Trzcińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. narzedziasklep.eu. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. narzedziasklep.eu. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ narzedziasklep.eu 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL 1. DEFINICJE Usługodawca FIRMA HANDLOWA FEN DARIUSZ SKRZYPEK 80-124 Gdańsk UL NOWOGRÓDZKA 39. NIP 5832079428, REGON 190920670

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Łukasza Bałuszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez mybodie S.C. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mybodie.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Informacje ogólne 1.1. Operatorem i właścicielem Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Łukasza Lepczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą YesSport

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pamiatki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Wermiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest

Bardziej szczegółowo