CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 9

2 A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia są dwa obszary współpracy wyszczególnione poniżej. Opisany poniżej Obszar 1 stanowi podstawowy zakres niniejszego zamówienia. Obszar 2 pozostaje opcjonalny, a brak oferty w zakresie współpracy w ramach tego obszaru nie wyklucza udziału w dalszej części postępowania. Obszar 1 - najem powierzchni biurowej i technicznej na potrzeby RPD KDM, ODM Warszawa oraz warszawskich spółek z GK PSE PSE S.A. zainteresowana jest najmem powierzchni biurowej i technicznej w Warszawie. Poniżej wyszczególnione zostały wymagania PSE S.A. dotyczące oferowanej powierzchni: Powierzchnia użytkowa: Około m 2 Liczba miejsc parkingowych: Około 100 miejsc parkingowych (w tym około 50 miejsc zadaszonych) Termin zasiedlenia budynku: 1 marca 2016 roku Lokalizacja: Odległość od siedziby PSE S.A. nie mniejsza niż 12 km i nie większa niż 30 km Okres najmu: 10 lat z prawem do jego przedłużenia przez Zamawiającego na kolejne 5 lat Wytyczne wymagane do spełnienia (obowiązkowe - limitujące): 1. Odległość od radarów portów lotniczych nie mniejsza niż 1,6 km. 2. Obiekt poza strefą zalewową lub zabezpieczony przed zalaniem. 3. Zapewnione ujęcie wody (zewnętrzne lub własna studnia) dla potrzeb: sanitarnych, technologicznych i gospodarczych. 4. Możliwość zainstalowania w dwóch odrębnych salach dyspozytorskich dwóch tablic synoptycznych o wymiarach minimum 3,5x8m każda wizualizujących schemat KSE. Wymagana powierzchnia minimum 500 m 2 (sala m 2 sala m 2 ) powierzchni biurowej o wysokości pomiędzy podłogą podniesioną, a sufitem podwieszonym nie mniejszej niż 3,5 m netto i około 5 m brutto każda. 5. Zapewniona powierzchnia dla minimum 15 szaf typu Rack 42U 800x1000 w lokalnym centrum transmisji i przetwarzania transmisji danych (dalej LCPD), w bezpośrednich sąsiedztwie sal dyspozytorskich. 6. Obciążalność stropów nie mniejsza niż 250 kg/m 2 dla pomieszczeń biurowych. 7. Obciążalność stropów nie mniejsza niż 500 kg/m 2 dla pomieszczeń LCPD. 8. Minimum dwa geograficznie niezależne: dowiązania światłowodowe do węzłów sieci światłowodowej operatorów telekomunikacyjnych z odpowiednią liczbą jednomodowych włókien światłowodowych zgodnych z zaleceniem ITU-T G.652 (w układzie 2J+2J) oraz dowiązania światłowodowe do sieci dwóch operatorów telekomunikacyjnych dostarczających usługi ISDN w sieci PSTN. 9. Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna zapewnia spełnianie parametrów: minimalny strumień świeżego powietrza zgodny z przepisami; poziom CO2 w pomieszczeniu: do 1000 ppm. 10. Poziom Dostępności LCPD (definiowany, co najmniej w oparciu o Tier III The Uptime Institute*) charakteryzujący się poniższymi wymaganiami: aktywne elementy infrastruktury zapewniające pracę: n+1; linie dystrybucyjne jednocześnie utrzymywane: 1 aktywna + 1 aktywna; możliwość podziału układu: tak; zasilanie obiektu: 15kV; Strona 2 z 9

3 średni roczny czas niedostępności lokalizacji dla użytkownika końcowego: 1,6 godziny (96 minut); poziom dostępności lokalizacji dla użytkownika końcowego: 99,98%; redundantne komponenty wydajnościowe oraz zwielokrotnione, niezależne linie dystrybucji energii elektrycznej i chłodu równolegle obsługujące urządzenia przetwarzania danych; każdy komponent wydajnościowy i każdy element linii dystrybucji energii elektrycznej i chłodu może być odłączony w celu poddania czynnościom serwisowym bez wpływu na normalną pracę obiektu. 11. System zasilania (z możliwością podziału układu) spełniający Poziom dostępności LCPD oraz wymagania standardowych wymagań, specyfikacji funkcjonalnych PSE S.A. publikowane na stronie tj. Standardowe wymagania funkcjonalne dla systemów telekomunikacyjnych obiektów stacyjnych PSE Operator S.A. PSE-SF.TELEKOM 4/2006/2010 wraz z załącznikiem Nr.2; Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla siłowni 48 V DC PSE-SF.TELEKOM 4.15/2006v1; Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla UPS PSE-SF.TELEKOM 4.13/2006v1; Agregaty prądotwórcze KVA PSE-ST.Agregat/2014v Minimum dwa różne źródła zasilania (równorzędne) z sieci 15 kv, przy czym niezależne geograficznie linie zasilające z innej lokalizacji niż siedziba PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie. 13. Zespół prądotwórczy o mocy znamionowej minimum 300 kva podłączony przez rozdzielnicę RG-AG do rozdzielnic głównych RGnn1, RGnn2. Ciągłość pracy agregatu przez min. 8h z możliwością przedłużenia do 72h poprzez gwarantowaną dostawę paliwa umożliwiającą działanie agregatu bez żadnych przerw w pracy. 14. Wymagane zasilanie rezerwowe z jednego agregatu + wykonanie przyłącza do agregatu przewoźnego wraz z zapewnieniem stanowiska postojowego dla agregatu przewoźnego. 15. Zapewnienie zespołów urządzeń napięcia bezprzerwowego AC z bateriami akumulatorów w układzie n z opcją rozbudowy do n+1 lub zastosowanie modułowych zasilaczy napięcia bezprzerwowego z 50% rezerwą (czas podtrzymania 15 min.). 16. System zasilania 48 V DC (zasilany z RGnn1 i RGnn2, zasilanie dla odbiorów o mocy min. 5kW) dla urządzeń telekomunikacyjnych zgodny z poniżej definiowanym poziomem dostępności (definiowanym, co najmniej w oparciu o Tier IV The Uptime Institute*) charakteryzujący się poniższymi wymaganiami: aktywne elementy infrastruktury zapewniające pracę: s+s lub 2(n+1); linie dystrybucyjne jednocześnie utrzymywane: 1 aktywna + 1 aktywna; możliwość podziału układu: tak; średni roczny czas niedostępności dla użytkownika końcowego: 0,8 godziny (48 minut); poziom dostępności lokalizacji dla użytkownika końcowego: 99,995%; redundantne komponenty wydajnościowe oraz zwielokrotnione, niezależne linie dystrybucji energii elektrycznej i chłodu równolegle obsługujące urządzenia przetwarzania danych; możliwość odłączenia każdego komponentu wydajnościowego i każdego elementu linii dystrybucji energii elektrycznej i chłodu w celu poddania czynnościom serwisowym bez wpływu na normalną pracę obiektu; wzajemnie uzupełniające się systemy i linie dystrybucyjne fizycznie odizolowane, aby zapewnić zabezpieczenie przed wpływem jednej usterki na oba systemy lub linie oraz spełniać standardowe wymagania, specyfikacje funkcjonalne PSE S.A. publikowane na stronie tj.: Standardowe wymagania funkcjonalne dla systemów telekomunikacyjnych Strona 3 z 9

4 obiektów stacyjnych PSE Operator S.A. PSE-SF.TELEKOM 4/2006/2010 wraz z załącznikiem Nr.2, Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla siłowni 48 V DC PSE-SF.TELEKOM 4.15/2006v1. Pojemność baterii 8h podtrzymania znamionowej mocy Siłowni dla odbiorów, uwzględniając współczynniki starzenia i temperaturowe. 17. Zastosowanie dla komór serwerów w LCPD niezależnych szaf klimatyzacji precyzyjnej w ilości min. n + 1 zgodnie z Poziom Dostępności LCPD. * Industry Standard Tier Classifications Define Site Infrastructure Performance, The Uptime Institute, Inc; Tier Classifications Define Site Infrastructure Preformance, 2008 Uptime Institute, Inc. Szczegółowe wytyczne lokalizacyjne i techniczne dotyczące powierzchni biurowej i technicznej przewidzianej na działalność PSE S.A. dostępne są w dokumencie Wymagania funkcjonalno techniczne dla nowej lokalizacji RPD KDM, ODM Warszawa oraz RCPD, dostępnym dla Oferentów po przekazaniu do Zamawiającego podpisanego Oświadczenia o zachowaniu poufności i zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, którego wzór znajduje się w Części III SIWZ (Wzór nr 8). Strona 4 z 9

5 Wstępny program użytkowy: Rodzaje pomieszczeń Powierzchnia (m 2 ) Łącznie ilość Powierzchnia łącznie (m 2 ) Liczba gabinetów (Zarząd/Dyrekcja) (około 28 m²) 28, ,0 Liczba gabinetów (Dyrekcja) (około 21 m²) 21, ,0 Sekretariat (przy pomieszczeniach Zarządu/Dyrekcji wraz z garderobą dla gości oraz aneksem kuchennym) 10,0 4 40,0 Recepcja 30,0 1 30,0 Liczba pracowników (około 7-10 m²/os.) 10, ,0 Garderoba dla pracowników na każdej kondygnacji dostosowana do ilości pracowników (łącznie około 35 m 2 ) Copy room (1 pomieszczenie drukarek na 50 osób, w ramach 1 pomieszczenia min. 2 drukarki) 35,0 1 35,0 5,0 6 30,0 Sala konferencyjna przy Sekretariacie (10-12 osób) 15,0 4 60,0 Sala konferencyjna (+ 25 osób, ok. 30 m²) 30,0 3 90,0 Sala konferencyjna (15-20 osób) 25,0 2 50,0 Sala konferencyjna (10-12 osób) 15,0 5 75,0 Sala spotkań (4-6 osób) 10,0 3 30,0 Kuchnia (wielkość dopasowana do ilości pracowników zlokalizowanych na poszczególnych kondygnacjach: 1 duża kuchnia na kondygnację lub 2 mniejsze, plus dodatkowa kuchnia na obsługę sal konferencyjnych) Pomieszczenie porządkowe (po 1 pomieszczeniu na kondygnację) 10,0 4 40,0 5,0 4 20,0 Magazyn (10 m²) - na kondygnacji biurowej 10,0 2 20,0 Magazyn (30 m²) - na kondygnacji podziemnej 30, ,0 Magazyn (50 m²) - na kondygnacji podziemnej 50,0 1 50,0 Archiwum (około 30 m²) - nie muszą być na powierzchni biurowej Serwerownia (LCPD) w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń dyspozytorskich (powierzchnia dla 15 szaf typu RACK 800x U) Sala dyspozytorska z własnym zapleczem socjalnym (wysokość min. 3,5 m netto, 5m brutto) m² Sala dyspozytorska z własnym zapleczem socjalnym (wysokość min. 3,5 m netto, 5m brutto) m² Pomieszczenie dyspozytorskie z własnym zapleczem socjalnym m² 30, ,0 60,0 1 60,0 200, ,0 300, ,0 100, , ,0 Ekspansja 5,0% Łącznie 4 890,0 * Powierzchnia została oszacowana w oparciu o wstępny program użytkowy. Rzeczywista powierzchnia najmu będzie uzależniona od efektywności budynku i zostanie określona w oparciu o przedstawione plany pięter i plany zagospodarowania powierzchni. Strona 5 z 9

6 Obszar 2 - najem powierzchni biurowej i technicznej na potrzeby RPD KDM, ODM Warszawa, warszawskich spółek z GK PSE oraz RCPD Równolegle z najmem powierzchni biurowej (Obszar 1), Spółka jest zainteresowana najmem powierzchni technicznej, która przeznaczona będzie na cele RCPD. Poniżej wyszczególnione zostały preferowane przez Spółkę PSE S.A. warunki najmu powierzchni na cele RCPD: Powierzchnia użytkowa: około 350 m 2 komory serwerów (120 szaf typu Rack 42U 800x1000) oraz dodatkowo 6 stanowisk pracy z powierzchnią socjalną Termin zasiedlenia budynku: 1 marca 2016 roku Lokalizacja: Odległość od siedziby PSE S.A. nie mniejsza niż 12 km i nie większa niż 30 km Okres najmu: 10 lat z prawem do jego przedłużenia przez Zamawiającego na kolejne 5 lat Wytyczne wymagane do spełnienia (obowiązkowe - limitujące): 1. Odległość od radarów portów lotniczych nie mniejsza niż 1,6 km. 2. Obiekt poza strefą zalewową lub zabezpieczony przed zalaniem. 3. Zapewnione ujęcie wody (zewnętrzne lub własna studnia) dla potrzeb: sanitarnych, technologicznych i gospodarczych. 4. Możliwość zainstalowania w dwóch odrębnych salach dyspozytorskich dwóch tablic synoptycznych o wymiarach minimum 3,5x8m każda wizualizujących schemat KSE. Wymagana powierzchnia minimum 500 m 2 (sala m 2 sala m 2 ) powierzchni biurowej o wysokości pomiędzy podłogą podniesioną, a sufitem podwieszonym nie mniejszej niż 3,5 m netto i około 5 m brutto każda. 5. Zapewniona powierzchnia dla minimum 10 szaf typu Rack 42U 800x1000 w lokalnym centrum transmisji i przetwarzania transmisji danych (dalej LCPD), w bezpośrednich sąsiedztwie sal dyspozytorskich. 6. Zapewniona powierzchnia dla minimum 120 szaf 42U 800x1000 dla rezerwowego centrum przetwarzania danych (dalej RCPD). 7. Obciążalność stropów nie mniejsza niż 250 kg/m 2 dla pomieszczeń biurowych. 8. Obciążalność stropów nie mniejsza niż 500 kg/m 2 dla pomieszczeń LCPD. 9. Obciążalność stropów kg/m 2 dla powierzchni technologicznych RCPD. Podłoga technologiczna (antystatyczna, z płytami 60x60 cm, o odpowiedniej wytrzymałości - obciążenie punktowe >=5kN, obciążenie powierzchniowe >20 kn/m 2, niepalna itp.); wykonanie płyt podłogowych: góra wykładzina PCV, dół blacha stalowa ocynkowana. 10. Budynek, w którym zlokalizowane jest RCPD powinien posiadać, gdy występują różnice poziomów rampę rozładunkową (pochylnie) na drodze komunikacji (miejsce rozładunkukomora serwerów). 11. W RCPD nie powinny występować magazyny z materiałami łatwopalnymi. 12. W RCPD nie powinny występować rurociągi gazowe, wodne, kanalizacji sanitarnej i innej niezidentyfikowanej instalacji w pomieszczeniach przeznaczonych na RCPD, a powodującej zalania lub zniszczenie. 13. W RCPD wysokość konstrukcyjna pomieszczeń budynku powinna wynosić min. 5 m. 14. Drogi transportowe do RCPD i w RCPD muszą być o szerokości nie mniejszej niż 2 m. 15. Konstrukcja Budynku RCPD powinna być żelbetowa i bez okien. 16. Drzwi prowadzące do udostępnianej powierzchni dedykowanej na RCPD powinny mieć Strona 6 z 9

7 prześwit nie mniejszy niż 140 cm x 230 cm. 17. Konstrukcja windy towarowej (jeżeli będzie, a występują różnice poziomów i nie istnieje pochylnia na drodze komunikacji (miejsce rozładunku-komora serwerów)) w RCPD do transportu sprzętu IT, wewnątrz modułu klatki schodowej, powinna być dostosowana do transportowanych skrzyń o wym.: 3 m x 2 m x 2,50 m i o zdolności przewozowej do 2000 kg. 18. Minimum dwa geograficznie niezależne: dowiązania światłowodowe do węzłów sieci światłowodowej operatorów telekomunikacyjnych z odpowiednią liczbą jednomodowych włókien światłowodowych zgodnych z zaleceniem ITU-T G.652 (w układzie 2J+2J), z tym, że długość optyczna włókien światłowodowych pomiędzy RCPD a PCPD nie może przekroczyć 50 km oraz dowiązania światłowodowe do sieci dwóch operatorów telekomunikacyjnych dostarczających usługi ISDN w sieci PSTN i dostęp do sieci Internet. 19. Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna zapewnia spełnianie parametrów: minimalny strumień świeżego powietrza zgodny z przepisami; poziom CO2 w pomieszczeniu: do 1000 ppm. 20. Poziom Dostępności RCPD/LCPD (definiowany, co najmniej w oparciu o Tier III The Uptime Institute*) charakteryzujący się poniższymi wymaganiami: aktywne elementy infrastruktury zapewniające pracę: n+1; linie dystrybucyjne jednocześnie utrzymywane: 1 aktywna + 1 aktywna; możliwość podziału układu: tak; zasilanie obiektu: 15kV;redni roczny czas niedostępności lokalizacji dla użytkownika końcowego: 1,6 godziny (96 minut); poziom dostępności lokalizacji dla użytkownika końcowego: 99,98%; redundantne komponenty wydajnościowe oraz zwielokrotnione, niezależne linie dystrybucji energii elektrycznej i chłodu równolegle obsługujące urządzenia przetwarzania danych; każdy komponent wydajnościowy i każdy element linii dystrybucji energii elektrycznej i chłodu może być odłączony w celu poddania czynnościom serwisowym bez wpływu na normalną pracę obiektu. 21. System zasilania (z możliwością podziału układu) spełniający Poziom dostępności RCPD/LCPD oraz wymagania standardowych wymagań, specyfikacji funkcjonalnych PSE S.A. publikowane na stronie tj.: Standardowe wymagania funkcjonalne dla systemów telekomunikacyjnych obiektów stacyjnych PSE Operator S.A. PSE-SF.TELEKOM 4/2006/2010 wraz z załącznikiem Nr.2; Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla siłowni 48 V DC PSE-SF.TELEKOM 4.15/2006v1; Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla UPS PSE-SF.TELEKOM 4.13/2006v1; Agregaty prądotwórcze KVA PSE-ST.Agregat/2014v Minimum dwa różne źródła zasilania (równorzędne) z sieci 15 kv, przy czym niezależne geograficznie linie zasilające z innej lokalizacji niż siedziba PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie. 23. Zespół prądotwórczy o mocy znamionowej minimum 600 kva podłączony przez rozdzielnicę RG-AG do rozdzielnic głównych RGnn1, RGnn2. Ciągłość pracy agregatu przez min. 8h z możliwością przedłużenia do 72h poprzez gwarantowaną dostawę paliwa umożliwiającą działanie agregatu bez żadnych przerw w pracy. 24. Wymagane zasilanie rezerwowe z jednego agregatu + wykonanie przyłącza do agregatu przewoźnego wraz z zapewnieniem stanowiska postojowego dla agregatu przewoźnego. 25. Zapewnienie zespołów urządzeń napięcia bezprzerwowego AC z bateriami akumulatorów w układzie n z opcją rozbudowy do n+1 lub zastosowanie modułowych zasilaczy napięcia bezprzerwowego z 50% rezerwą Strona 7 z 9

8 (czas podtrzymania 15 min.). 26. System zasilania 48 V DC (zasilany z RGnn1 i RGnn2, zasilanie dla odbiorów o mocy min. 5kW) dla urządzeń telekomunikacyjnych powinien być zgodny z poniżej definiowanym poziomem dostępności (definiowanym, co najmniej w oparciu o Tier IV The Uptime Institute*) charakteryzujący się poniższymi wymaganiami: aktywne elementy infrastruktury zapewniające pracę: s+s lub 2(n+1); linie dystrybucyjne jednocześnie utrzymywane: 1 aktywna + 1 aktywna; możliwość podziału układu: tak;średni roczny czas niedostępności dla użytkownika końcowego: 0,8 godziny (48 minut); poziom dostępności lokalizacji dla użytkownika końcowego: 99,995%; redundantne komponenty wydajnościowe oraz zwielokrotnione, niezależne linie dystrybucji energii elektrycznej i chłodu równolegle obsługujące urządzenia przetwarzania danych; możliwość odłączenia każdego komponentu wydajnościowego i każdego elementu linii dystrybucji energii elektrycznej i chłodu w celu poddania czynnościom serwisowym bez wpływu na normalną pracę obiektu; wzajemnie uzupełniające się systemy i linie dystrybucyjne fizycznie odizolowane, aby zapewnić zabezpieczenie przed wpływem jednej usterki na oba systemy lub linie oraz spełniać standardowe wymagania, specyfikacje funkcjonalne PSE S.A. publikowane na stronie tj.: Standardowe wymagania funkcjonalne dla systemów telekomunikacyjnych obiektów stacyjnych PSE Operator S.A. PSE-SF.TELEKOM 4/2006/2010 wraz z załącznikiem Nr.2, Standardowa specyfikacja funkcjonalna dla siłowni 48 V DC PSE-SF.TELEKOM 4.15/2006v1, Pojemność baterii 8h podtrzymania znamionowej mocy Siłowni dla odbiorów, uwzględniając współczynniki starzenia i temperaturowe. 27. Zastosowanie dla komór serwerów w RCPD/LCPD niezależnych szaf klimatyzacji precyzyjnej w ilości min. n + 1 zgodnie z Poziom Dostępności RCPD/LCPD. * Industry Standard Tier Classifications Define Site Infrastructure Performance, The Uptime Institute, Inc; Tier Classifications Define Site Infrastructure Preformance, 2008 Uptime Institute, Inc. Szczegółowe wytyczne lokalizacyjne i techniczne dotyczące powierzchni biurowej i technicznej przewidzianej na działalność PSE S.A. dostępne są w dokumencie Wymagania funkcjonalno techniczne dla nowej lokalizacji RPD KDM, ODM Warszawa oraz RCPD, dostępnym dla Oferentów po przekazaniu do Zamawiającego podpisanego Oświadczenie o zachowaniu poufności i zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, którego wzór znajduje się w Części III SIWZ (Wzór nr 8). Strona 8 z 9

9 B. WYMAGANE DOKUMENTY W ramach przystąpienia do niniejszego postępowania (Obszar 1 i/lub Obszar 2) prosimy o przesłanie podstawowych warunków najmu, w ramach Wzoru nr 2b-1 lub 2b-2 w Części III SIWZ, pod tytułem Kwestionariusz finansowy. Dodatkowo prosimy o załączenie do oferty następujących dokumentów/informacji: 1. Wypełnione kwestionariusze techniczne (zgodnie ze Wzorem nr 3a-1 i 3b-1 lub 3a-2 i 3b-2 w Części III SIWZ), 2. Wypełniony kwestionariusz dodatkowy (zgodnie ze Wzorem nr 4b-1 lub 4b-2 w Części III SIWZ), 3. Wypełniona karta informacyjna (zgodnie ze Wzorem nr 7b-1 lub 7b-2 w Części III SIWZ), 4. Standardowy opis projektu, budynku, w tym opis standardowego wykończenia powierzchni, 5. Standard pomiaru powierzchni, 6. Wzór standardowej umowy najmu, Następujące dokumenty w wersji edytowalnej (DWG, doc, xls) oraz PDF: 7. Renderingi/wizualizacje (w przypadku inwestycji planowanych), 8. Widoki każdej z elewacji budynku, 9. Plan sytuacyjny budynku, 10. Przekroje budynku, 11. Rzut dachu, 12. Plan parteru, 13. Plany pięter przewidywane dla PSE S.A. (w tym wersja z wrysowanymi układami i bez nich), 14. Plany powierzchni dla RCPD (rzuty i przekroje), 15. Plan miejsc parkingowych, które przewidywane są dla PSE S.A., 16. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku zainteresowania współpracą w zakresie opisanym w niniejszym postępowaniu uprzejmie prosimy o przekazanie danych kontaktowych do osoby odpowiedzialnej z ramienia Oferenta za wszelkie aspekty techniczne dla danego budynku. Strona 9 z 9

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD Załącznik nr B1 ZałoŜenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice 1 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice Przedmiotem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. NIP: 5220018559, REGON:142137128

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. NIP: 5220018559, REGON:142137128 Warszawa, dnia 22 maja 2015 roku OGŁOSZENIE dotyczące najmu powierzchni biurowej na potrzeby NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. NIP: 5220018559, REGON:142137128

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. NIP: 5220018559, REGON:142137128 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 roku OGŁOSZENIE dotyczące najmu powierzchni biurowej na potrzeby NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI do Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ INFORMATYCZNY WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUDYNEK NOWEJ SIEDZIBY SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU 1 WERSJA OSTATECZNA Spis treści 1. Cel...

Bardziej szczegółowo

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa. DANE OGÓLNE I. Tytuł opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy i ekspertyza konstrukcyjna dla inwestycji pn: BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE II.

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG-01-48 Strona 1/33 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6 na wykonanie usługi

Zapytanie ofertowe nr 6 na wykonanie usługi Zapytanie ofertowe nr 6 na wykonanie usługi 1. ZAMAWIAJĄCY PIRIOS Spółka Akcyjna, 30-607 Kraków ul. Kołodziejska 18A 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia będzie zaprojektowanie, wykonanie profesjonalnej

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji: Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, targowych itp. będzie miał widownię

Bardziej szczegółowo