2. Poza informacją o Towarach oferowanych do sprzedaży (Towary dostępne) na stronie zamieszczone są informacje o:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Poza informacją o Towarach oferowanych do sprzedaży (Towary dostępne) na stronie http://www.agatahome.pl zamieszczone są informacje o:"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Obowiązujący przed 25 grudnia 2014 I. Podstawowe informacje o Sklepie Internetowym Serwis internetowy w postaci Sklepu działającego pod adresem (dalej Sklep ): a) prowadzony jest przez A-HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czeladzi (41-250) przy ul. Wiejskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS , kapitał zakładowy w wysokości ,00 PLN, NIP , REGON , adres numer telefonu: , numer faxu: dalej Sprzedawca, b) obsługiwany ze stronny technicznej jest przez Pro3W Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-033) przy ul. Dąbrowskiego 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS , kapitał zakładowy w wysokości ,00 PLN, NIP , REGON , adres numer telefonu dalej Operator Techniczny. II. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sklep sprzedaży Towarów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu oraz oferowania za pośrednictwem Sklepu internetowego dodatkowych funkcjonalności (usług wymienionych w niniejszym regulaminie). 2. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumienia art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem oraz za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk. III. Informacje o towarach i cenach 1. Informacje o Towarach oferowanych do sprzedaży zamieszczone są na stronie wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Towarów. Oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego są wyłącznie Towary oznaczone jako Towar dostępny. 2. Poza informacją o Towarach oferowanych do sprzedaży (Towary dostępne) na stronie zamieszczone są informacje o: a) Towarach które będą dostępne do sprzedaży wkrótce opisy tych produktów zawierają oznaczenie Produkt dostępny wkrótce, b) Towarach które (ze względu na wysokie ryzyko uszkodzenia w transporcie) nie są dostępne za pośrednictwem Sklepu internetowego, ale można je nabyć w salonach Agata Meble opisy tych Towarów zawierają oznaczenie Do nabycia w Salonie.

2 3. Ceny Towarów zamieszczane są przy opisie Towarów. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są podawane są w złotych polskich, zawierają krajowy podatek VAT. Koszty przesyłki na terenie Polski podane są odrębnie (na stronie każdego Towaru w zakładce Warunki dostawy ). Ze względu na ograniczenie wysyłki Towarów jedynie do terenu Polski, Sklep nie podaje informacji o podatkach i opłatach (np. opłatach celnych) oraz kosztach wysyłki zagranicznej. 4. Sklep może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą dokonania zmiany. IV. Zamówienia 1. Stronami umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu są Sprzedawca oraz Klient, którym może być: a. osoba fizyczna (posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych), b. osoba prawna, c. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, który zgodnie z odrębnymi przepisami może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu. 2. Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową Sklepu (http://www.agatahome.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia. 3. Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca i Operator Techniczny nie gwarantują stałej dostępności strony internetowej Sklepu). 4. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest w języku polskim. 5. Za pośrednictwem Sklepu Klient może dokonać jednorazowego zakupu Towarów w ilości detalicznej, to jest nie więcej niż 50 sztuk Towarów identycznych. Jednorazowy zakup większej niż wskazana powyżej liczby sztuk Towarów wymaga kontaktu ze Sprzedawcą. 6. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży zamówienie (tj. kliknie przycisk Wyślij zamówienie ), co oznacza że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca. 7. W przypadku wyboru formy płatności on-line (szybkim przelewem elektronicznym lub kartą) zawarta umowa Sprzedaży wygasa w przypadku braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z Regulaminem serwisu realizującego te płatności (PRZELEWY24). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym zawarta umowa sprzedaży wygasa w przypadku braku dokonania przez Klienta płatności w terminie 5 dni od złożenia zamówienia. V. Procedura składania zamówienia Towaru 1. Klient dokonuje wyboru Towaru i jego ilości klikając na przycisk Do koszyka. W oknie Koszyk pokazana jest ilość wybranych Towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia. 2. Powtarzając powyższa procedurę Klient może gromadzić w koszyku kolejne Towary lub zwiększać ich ilość. 3. Klient może sprawdzić zawartość swojego koszyka, klikając na przycisk Koszyk, gdzie również Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty oraz uzyskuje ostateczną informację o kosztach dostawy Towaru.

3 4. Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości Towaru), przeliczyć wartość lub usunąć Towar. Kliknięcie na przycisk Zobacz powoduje otwarcie się strony ze szczegółowymi informacjami o Towarze. Aby usunąć dany Towar z koszyka należy skorzystać z przycisku Usuń. 5. Klient może kontynuować zakupy, klikając na przycisk Kontynuuj zakupy. 6. Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient przechodzi do dalszej części procedury zamawiania klikając przycisk Do kasy. 7. Na tym etapie Klient może wybrać jeden z trzech wariantów: a) Zaloguj się na konto. Klient posiadający swoje konto w Sklepie na stronie o ile nie zalogował się wcześniej, podaje swój Login i wpisuje Hasło. Po kliknięciu na przycisk Zaloguj Klient zostaje przeniesiony na stronę Realizacja zamówienia służącą do ostatecznego potwierdzenia zamówienia. b) Załóż nowe konto. Jeśli Klient nie ma jeszcze konta w Sklepie na na tym etapie możliwe założenie konta (więcej o rejestracji w serwisie w punkcie XII. niniejszego regulaminu). Rejestracja jest dobrowolna. c) Zamów jako gość. Każdy Klient może dokonać zakupów bez rejestracji, każdorazowo podając wszystkie wymagane do realizacji zamówienia dane (w sposób zbliżony jak w procesie rejestracji pkt. XII Regulaminu). 8. Na kolejnym etapie (Realizacja zamówienia) Klient może zmienić Sposób płatności, podać inny adres dostawy niż adres zamieszkania podany przy rejestracji w serwisie (w przeciwnym razie Towar zostanie dostarczony na adres wskazany przy rejestracji w serwisie), a także zaznaczyć czy chce otrzymać Fakturę VAT z danymi działalności gospodarczej. 9. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, Klient wysyła zamówienie do Sklepu, klikając na przycisk Wyślij zamówienie. Jest to moment zawarcia Umowy (wiążące i ostateczne jest dla Sprzedawcy i Klienta są warunki transakcji obowiązujące w tej chwili). 10. Po wysłaniu zamówienia, Klient zostaje przekierowany na stronę Realizacja zamówienia, a w przypadku wybrania sposobu płatności on-line, na stronę serwisu PRZELEWY24 w celu dokonania płatności on-line, a następnie na stronę Realizacja zamówienia. 11. Jednocześnie po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczny z informacją zawierająca potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego zamówienia. 12. Status i szczegóły zamówienia Klient (o ile nie dokonywał zakupów jako gość ) może w każdym czasie sprawdzić w zakładce Status zamówienia po wcześniejszym zalogowaniu się. Ponadto wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e mail (treść otrzymanej w tej formie informacji Klient może wydrukować). VI. Sposób, termin i koszty dostawy 1. Sklep dostarcza nabyte Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Sklep nie oferuje możliwości osobistego odbioru zakupionego Towaru. 3. Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w zamówieniu Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej firma kurierska ).

4 4. Na okres dostawy Towaru składają się czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, dokonanie płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) oraz czas dostawy przesyłki przez firmę kurierską. Okres ten wynosi łącznie do 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (dla zamówień płatnych przy odbiorze lub za pośrednictwem płatności on-line, pod warunkiem wykonania płatności zgodnie z regulaminem serwisu PRZELEWY24) lub od dnia zapłaty (dla zamówień płatnych przelewem tradycyjnym). 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówiony przez Klienta Towar został dostarczony w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub od dnia dokonania zapłaty. 6. Jeżeli Sklep nie może dostarczyć Towaru z tego powodu, iż okaże się, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. W przypadku, gdy niektóre Towary objęte zamówieniem nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację zamówienia i skontaktuje się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość: a. podtrzymanie woli realizacji zamówienia w zakresie dostępnych Towarów, albo b. rezygnacji z całości zamówienia, albo c. zmianę zamówienia w zakresie niedostępnych Towarów. 7. Dostawa odbywa co do zasady w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szczegółowe warunki realizacji dostawy dostępne są na stronie Klient nie ma możliwości zamówienia dostawy na wskazany dzień lub godzinę. 8. Sklep sugeruje Klientom, aby rozpakowali przesyłkę w obecności kuriera i sprawdzili, czy nie jest uszkodzona. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie kurier spisze odpowiedni protokół i wtedy zabierze przesyłkę, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny. 9. Na koszt dostawy wpływ mają wielkość Towaru i wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar. 10. Towary w zależności od ich wielkości zostały podzielone na standardowe i wielkogabarytowe. Informacja o tym, że Towar jest wielkogabarytowy zamieszczona jest w zakładce Warunki dostawy przy Towarze. Towary bez takiej informacji są Towarami standardowymi. 11. Objęte jednym zamówieniem towary standardowe podlegają łączeniu do jednej przesyłki. W przypadku zamówienia Towarów standardowych o sumarycznej wadze powyżej 31,5 kg lub przekraczających łącznie dopuszczalny przez przewoźnika gabaryt, będą one dostarczone w dwu lub więcej paczkach, przy czym w takiej sytuacji Klient poniesie tylko jedną opłatę za przesyłkę Towaru standardowego. 12. Towary oznaczone jako wielkogabarytowe wysyłane są zawsze oddzielnymi przesyłkami (każda pojedyncza sztuka). Opłata za wysłanie każdej sztuki Towaru oznaczonego jako wielkogabarytowy będzie odrębnie naliczona Klientowi. 13. Wstępna informacja o cenie przesyłki dla danego Towaru znajduje się w zakładce Warunki dostawy na stronie każdego z Towarów (jest to cena maksymalna, bez uwzględnienia ewentualnego połączenia wysyłek różnych Towarów). O ostatecznej (łącznej) wysokości opłaty za zrealizowanie dostawy całego zamówienia Klient uzyskuje informację na stronie Koszyk. 14. Do kosztów dostawy każdej paczki, w razie wyboru płatności za pobraniem doliczana jest odpowiednia kwota wynikająca z informacji przedstawionej na stronie Warunki Dostawy. VII. Sposoby i formy płatności oraz zwrot należności

5 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary w następujący sposób: a. Płatność on-line - za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24 przy wykorzystaniu usługi szybkich przelewów oferowanych przez poszczególne banki lub przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych. b. Przelew zwykły przelew bankowy lub pocztowy kierowany na konto Sprzedawcy wskazane na stronie Sposoby płatności. c. Za pobraniem gotówką, kurierowi podczas dostawy. 2. Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty przy składaniu zamówienia Towaru (na stronie Koszyk lub Realizacja zamówienia ). 3. Nie jest możliwy wybór więcej niż jednej formy płatności (np. celem dokonania dwóch częściowych płatności w różnych formach). 4. W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności: a. w przypadku płatności on-line (szybkim przelewem lub kartą), należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu PRZELEWY24, b. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności, c. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze (za pobraniem), należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru. 5. W przypadku, gdy Klient nie dokonał zapłaty i odbioru Towaru przesyłki płatnej za pobraniem, zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej z jego winy przesyłki). 6. W przypadku, gdy Klient nie odebrał Towaru (przesyłki) zapłaconego z góry, Towar przesyłany jest zwrotnie do Sprzedawcy. Klient ma możliwość zlecenia ponownego wysłania Towaru. W razie ponownej dostawy Towaru, Klient ponosić będzie opłatę za przesyłkę w wysokości i na zasadach określonych przy złożeniu zamówienia. Zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego zamówienia. 7. Usługę szybki przelew elektroniczny za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 realizuje DialCom24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS , kapitał zakładowy w wysokości PLN, NIP , REGON Usługę płatność kartą za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 realizuje PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS , kapitał zakładowy wpłacony w wysokości PLN, NIP , REGON

6 9. Szczegółowe warunki realizacji płatności on-line za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 dostępne są na stronie internetowej VII. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami 1. Klient będący konsumentem może zrezygnować z zakupu dokonanego w Sklepie to jest odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni. Termin liczony jest od dostarczenia Klientowi Towaru. W razie braku potwierdzenia informacji o prawach Klienta związanych z zakupem Towaru za pośrednictwem Sklepu, termin w który Klient może odstąpić od umowy, wynosi 3 miesiące i liczy się od dnia wydania Towaru; jeżeli Klient po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do 10 dni od tej daty. 2. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem albo oświadczenia wraz z Towarem na adres Sprzedawcy: A-HOME Spółka z.o.o., ul. Wiejska 49, Czeladź. 3. W razie rezygnacji z Towaru zakupionego w Sklepie (czyli realizacji prawa odstąpienia od umowy), umowa uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 4. Złożenie samego oświadczenie bez jednoczesnego zwrotu Towaru pociąga za sobą obowiązek niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni, zwrotu Towaru. 5. Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru klient powinien dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT. 6. Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta. 7. Uiszczona przez Klienta cena za Towar wraz z kosztami przesyłki do Klienta (które poniósł Klient), zostaje niezwłocznie zwrócona po odstąpieniu przez Klienta od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, a w przypadku dokonania przez Klienta płatności z góry (przedpłaty), zwrot ceny następuje z należnymi od niej odsetkami ustawowymi liczonymi od daty dokonania płatności. 8. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu, w miarę możliwości powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie, Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami, jeżeli zostały wydane wraz z Towarem, na adres Sprzedawcy: A-HOME Spółka z.o.o., ul. Wiejska 49, Czeladź. 9. Zwracany Towar powinien być kompletny i nieużywany, z zastrzeżeniem że Towar może podlegać wypróbowaniu w zakresie w jakim jest to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i sposobu działania. 10. Klientom nie będącym konsumentami nie przysługują prawa opisane w punktach 1-9 powyżej (prawo do odstąpienia od umowy). VIII. Reklamacja Towaru przez Klientów będących konsumentami 1. Klientom będącym osobami fizycznymi, którzy nabyli Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru i zawiadomienia Sklepu w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową. 2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza dostępnego na stronie Sklepu (po zalogowaniu) oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.

7 3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. 4. Reklamacja rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient z przyczyn opisanych w zdaniu poprzedzającym, nie może żądać naprawy ani wymiany Towaru, albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo od umowy odstąpić; jednak Klient nie może od umowy odstąpić, gdy niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. Przy określeniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj Towaru i cel jego nabycia. 5. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. IX. Reklamacja Towaru przez klientów nie będących konsumentami 1. Klientom będącym osobami fizycznymi, którzy nabyli Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, osobom prawnym i podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio punkt VIII ust.2 i punkt VIII ust. 3 powyżej. 2. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu, oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. X. Zgłaszanie reklamacji za pomocą formularza 1. Reklamacje można złożyć w każdej formie dopuszczalnej przez prawo. Preferowaną formą zgłaszania reklamacji jest formularz dostępny na stronie Sklepu (po zalogowaniu, dla klientów który nie dokonywali zamówień jako gość ). Aby skorzystać z formularza zgłoszenia reklamacji należy: 1. Wejść w zakładkę TWOJE KONTO, przycisk REKLAMACJE. 2. Wybrać z listy zamówienie, z którego Towar jest reklamowany. Otworzy się lista Towarów z tego zamówienia. A. Aby zareklamować całą przesyłkę (np. z powodu uszkodzenia w transporcie) 1. Należy wybrać opcję "całą przesyłkę - wszystkie zamówione produkty", 2. Następnie wybrać powód reklamacji z dostępnych na liście rozwijanej, 3. W komentarzach można dodać opis szczegółowy, 4. W polu Żądanie Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji należy określić swoje żądanie, 5. Następnie należy podjąć decyzję co do skorzystania z tej samej firmy kurierskiej z której korzysta Sklep, 6. Na koniec należy nacisnąć Zgłoś reklamację. B. Aby zareklamować jakiś konkretny Towar z danego zamówienia: 1. Należy wybrać opcję "niektóre produkty z zamówienia" 2. Następnie wybrać produkty, które są przedmiotem reklamacji 3. Należy podać liczbę reklamowanych sztuk Towaru 4. Następnie wybrać powód reklamacji z dostępnych na liście rozwijanej 5. W komentarzach można dodać opis szczegółowy

8 6. W polu Żądanie Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji proszę określić swoje żądanie. 7. Następnie należy zdecydować, czy chcą Państwo korzystać z usług naszego kuriera 8. Na koniec należy nacisnąć Zgłoś reklamację. 2. Wysłanie formularza reklamacyjnego zostanie potwierdzone poprzez odpowiedni automatyczny (wysłany na adres Klienta podany podczas rejestracji), który można wydrukować. 3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od przesłania formularza. 4. O przebiegu i wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca informuje za pośrednictwem a (wysyłanego na adres Klienta podany podczas rejestracji). XI. Promocje 1. Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości Towarów lub inne warunki zakupu. 2. Promocje nie łączą się ze sobą (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej). 3. Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej). XII. Rejestracja w serwisie 1. Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza Rejestracja w serwisie. 2. Rejestracja Osoby Fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej wymaga podania: a. Imienia i Nazwiska, b. Adresu zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) c. Adresu , d. Hasła (oraz powtórzenia hasła), e. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego oraz realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami. 3. Przy rejestracji Osoba Fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej można podać również (opcjonalnie): a. Numer telefonu stacjonarnego, b. Numer telefonu komórkowego, c. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych. 4. Rejestracja Osoby Fizycznej działalność gospodarczą oraz Osoby Prawnej wymaga podania: a. Nazwy firmy (ewentualnie z Imieniem i Nazwiskiem), b. Adresu siedziby (ulica, kod pocztowy, miasto) c. Adresu , d. Numeru NIP, e. Hasła (oraz powtórzenia hasła), f. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego oraz realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami. 5. Przy rejestracji Osoby Fizycznej działalność gospodarczą oraz Osoby Prawnej można podać również (opcjonalnie):

9 a. Numer telefonu stacjonarnego, b. Numer telefonu komórkowego, c. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych. 6. Po kliknięciu w przycisk Zarejestruj mnie, na podany przy rejestracji adres Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie konta z dalszą instrukcją potwierdzenia rejestracji. 7. Aby uaktywnić założone konto należy wykonać polecenia z wiadomości . Do tego czasu konto pozostanie nieaktywne (przy użyciu nieaktywnego konta nie jest możliwe dokonywanie zakupów). 8. Klient w każdym czasie może usunąć swoje konto samodzielnie lub zażądać jego usunięcia od Sprzedawcy (kontaktując się w dowolny sposób). 9. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób posiadających adres zamieszkania (siedziby) na terenie Polski. 10. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła. 11. Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności: a. Dokonywanie zakupów, b. Śledzenie statusu złożonych zamówień, c. Przeglądanie archiwalnych zamówień, d. Zgłaszanie reklamacji za pomocą formularza reklamacyjnego, e. Modyfikowanie danych rejestracyjnych, f. Przypomnienie hasła, g. Usuwanie konta rejestracyjnego, h. Śledzenie oferty sklepu internetowego, i. Korzystanie z funkcjonalności Towary obserwowane. Bez konieczności zakładania konta użytkownika, Klient ma możliwość podania adresu w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego (Newsletter). 12. Sprzedawca może usunąć konto Klienta który: a. Narusza niniejszy regulamin, b. Podał przy rejestracji nieprawdziwe dane, c. Podał przy składaniu zamówienia nieprawdziwe dane, d. Podał nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za zamówienia za pośrednictwem serwisu PRZELEWY Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby) lub adresu do dostawy uznaje się: a. Jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją adresat nieznany, adresat wyprowadził się lub inną równoważną, b. Dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie a) powyżej. 14. W przypadku usunięcia konta, wszelkie złożone zamówienia ulegają natychmiastowemu rozwiązaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania. XIII. Reklamacje dotyczące płatności 1. W przypadku dokonania zapłaty za Towar (za pomocą płatności on-line lub przelewem tradycyjnym) oraz braku zmiany statusu zamówienia przez dłużej niż dwa dni robocze, Klient powinien zgłosić reklamację dotyczącą płatności.

10 2. W celu prawidłowego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji dotyczących płatności, sugerujemy wypełnienie formularza REKLAMACJE PŁATNOŚCI dostępnego do pobrania na stornie REKLAMACJE i wysłania go na adres 3. Reklamację dotyczącą płatności można również zgłosić w każdy inny dopuszczony prawnie sposób. XIV. Reklamacje dotyczące działania Sklepu 1. Operator Techniczny podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 2. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego do Sprzedawcy lub Operatora Technicznego. 3. Klient może zgłaszać reklamacje w zakresie, o którym mowa powyżej na adres e- mail oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób. 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej otrzymania. 5. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (firmę), adres do korespondencji, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego. XV. Newsletter 1. Każdy zainteresowany ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu. 2. Zainteresowany będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres , jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną. 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z Newslettera (klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej w korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą). XVI. Wymagania techniczne 1. W celu korzystania ze Sklepu wymagany jest: a. połączenie z siecią Internet, b. przeglądarki internetowe w wersjach: Internet Explorer w wersji 7.x wzwyż, Opera w wersji 9.x wzwyż, Firefox w wersji 2.x wzwyż lub Chrome w wersji 1.x wzwyż (rekomendowane Chrome i Firefox). Przeglądarka powinna obsługiwać technologię "cookies"; c. posiadanie konta ; d. włączona obsługa JavaScript. XVII. Polityka prywatności 1. Sklep wykorzystuje technologię Cookies, jednak wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystanie przez Klienta ze Sklepu takich jak: a. utrzymania sesji internetowej Klienta (po zalogowaniu) dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać hasła, b. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, c. tworzenia statystyk oglądalności serwisu Sklepu. Jeżeli Klient nie zgadza się na powyższe, należy wyłączyć obsługę Cookies w opcjach wykorzystywanej przeglądarki internetowej. 2. Połączenie ze sklepem powoduje utrwalenie informacji wynikających z ogólnych zasad realizacji połączeń w Internecie takich jak adres IP oraz innych informacji zawartych w internetowych logach systemowych,

11 które wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane przez administratora serwera w celach statystycznych do zbierania i udostępniania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następują połączenia). 3. Podanie wszelkich danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgodnie z niniejszym Regulaminem, podanie niektórych danych konieczne jest do dokonania rejestracji, a więc także do dokonywania zakupów w Sklepie. 4. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego oraz realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami. 5. O ile klient wyrazi taką zgodę dane Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych Towarów, usług oraz promocji oferowanych przez Sprzedawcę. 6. Administratorem danych osobowych Klienta jest A-HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czeladzi (41-250) przy ul. Wiejskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS , kapitał zakładowy w wysokości ,00 PLN, NIP , REGON , adres numer telefonu: , numer faxu: Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji, udokumentowania oraz rozliczenia umów zawartych za pośrednictwem Sklepu. 8. W celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego, dane osobowe Klienta będą przekazywane Operatorowi Technicznemu. 9. W celu zrealizowania dostawy dane osobowe Klienta będą przekazywane firmie kurierskiej. 10. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia. XVIII. Zużyty sprzęt elektroniczny Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Klient nabywający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić zużyty sprzęt tego samego rodzaju do Sklepu, w którym kupił nowy sprzęt. Klient może odesłać zużyty sprzęt na swój koszt na adres: Czeladź (41-250) ul. Wiejska 49 albo przekazać do najbliższego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. XIX. Postanowienia końcowe 1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa. 2. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

12

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE REGULAMIN Sklepu internetowego wypad.com.pl z dnia 25.12.2014 Sklep internetowy wypad.com.pl działający pod adresem http://www.wypad.com.pl jest serwisem prowadzonym przez: In & Out Katarzyna Trzcińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU 1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU Sklep internetowy kontakt simon.eu działający pod adresem http://kontakt simon.eu, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa Sklep Internetowy www.sangotrade.pl jest prowadzony przez Sango Trade z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Graniczna 22, zarejestrowany przez Burmistrza Ostrzeszowa w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.roooolki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: PRO-FIT s.c, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRO-FIT s.c. z siedzibą w Legnicy, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep Internetowy działający pod adresem: www.chema.rzeszow.pl/sklep jest platformą prowadzoną przez: CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 9 tel.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl www.postbox.com.pl Data wejścia w życie: 25 lutego 2015 Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2015 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pamiatki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Wermiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze

Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze (w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 grudnia 2014 r.) 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy VAKU-DSGN, działający

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo