Program nauczania 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania 2010"

Transkrypt

1 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2010 Kierunek - nawigacja specjalność: eksploatacja jednostek pływających offshore studia inżynierskie

2 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku nawigacja w składzie: Dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr inż. kpt. ż.w. Jerzy Hajduk, prof. nadzw. AM (przewodniczący) mgr inż. kpt. ż.w. Barbara Kwiecińska prodziekan mgr inż. kpt. ż.w., kpt. ż.ś. Jacek Frydecki prodziekan Opracowanie planu studiów oraz treści kształcenia dr inż. st. of. Jarosław Artyszuk; mgr inż. Ryszard Bober; dr Piotr Borkowski; dr inż. Tomasz Cepowski; mgr inż. Jarosław Chomski; prof. dr hab. inż. Krzysztof Chwesiuk; dr Janusz Chrzanowski; mgr inż. kpt. ż.w. Remigiusz Dzikowski; dr inż. kpt. ż.w. Zbigniew Ferlas; dr hab. inż. Wiesław Galor, prof. nadzw. AM; mgr inż. kpt. ż.w. Piotr Głogowski; mgr inż. Marek Górzeński; mgr inż. Piotr Grodzicki; dr hab. inż. st. of. Lucjan Gucma, prof. nadzw. AM; mgr inż. st. of. Jadwiga Grzeszak; dr inż. kpt. ż.w. Jerzy Hajduk, prof. nadzw. AM; dr inż. st. of. Stefan Jankowski; dr hab. inż. Zofia Jóźwiak prof. nadzw. AM; dr inż. st.of. Wiesław Juszkiewicz; dr inż. Ryszard Krupiński; dr inż. Jan Krupowies; mgr inż. kpt. ż.w. Barbara Kwiecińska; dr inż. kpt. ż.w. Piotr Lewandowski; mgr Artur Lipecki; dr inż. Piotr Majzner; mgr kpt. ż.w. Tomasz Mierzejewski; dr inż. st.of. mech. Jarosław Myśków; dr inż. kpt. ż.w. Marek Narękiewicz; dr hab. Jan Nikołajew, prof. nadzw. AM; prof. dr hab. inż. Evgeny Ochin; dr hab. inż. Wojciech Piszczek, prof. nadzw. AM; mgr Elżbieta Plucińska; mgr inż. kpt. ż.w. Tomasz Pluta; kmdr por. mgr inż. Konrad Stafiej; prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny; dr inż. Andrzej Stefanowski; mgr inż. kpt. ż.w. January Szafraniak; prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz; dr inż. Zbigniew Szozda; dr inż. II of. mech. Piotr Treichel; prof. dr kpt. ż.w. Aleksander Walczak; mgr inż. kpt. ż.w. Mirosław Wielgosz; prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski; dr inż. st.of. Paweł Zalewski. Skład komputerowy mgr inż. Sylwia Musiał mgr Katarzyna Kaczmarek mgr Anna Marchewka Plan studiów oraz treści kształcenia zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 16 czerwca 2010 r. Obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011 2

3 SPIS TREŚCI Informacje o planie studiów i programie nauczania... 5 Sylwetka absolwenta... 5 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA Wprowadzone zmiany... 8 Plan studiów Wykaz praktyk zawodowych, kursów podstawowych i specjalistycznych Język angielski a. Język hiszpański b. Język niemiecki Wychowanie fizyczne Elementy ekonomii Elementy socjologii morskiej Psychologia zachowań ludzkich Ergonomia Bezpieczeństwo i higiena pracy na statku Ochrona własności intelektualnej Technologia informacyjna Matematyka Fizyka Chemia Informatyka Automatyka Elektrotechnika i elektronika Konstrukcja maszyn i grafika inżynierska Nawigacja Meteorologia i oceanografia Urządzenia nawigacyjne Systemy informacji przestrzennej Systemy transportowe Eksploatacja techniczna środków transportu Manewrowanie statkiem Ratownictwo morskie Łączność morska Bezpieczeństwo nawigacji Budowa i stateczność statku

4 29. Siłownie okrętowe Przewozy morskie Zarządzanie statkiem Bezpieczeństwo statku Prawo morskie Ochrona środowiska morskiego Infrastruktura portowa Ochrona transportu morskiego Seminarium dyplomowe Morski przemysł badawczo-wydobywczy Podstawy hydrografii i geofizyki Systemy sterowania i pozycjonowania DP Technologie i systemy bezpieczeństwa Prace podwodne Praktyki Praca dyplomowa

5 KIERUNEK NAWIGACJA SPECJALNOŚĆ: EKSPLOATACJA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH OFFSHORE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE INFORMACJE O PLANIE STUDIÓW I PROGRAMIE NAUCZANIA Celem 8 semestralnych studiów inżynierskich jest wykształcenie wysoko kwalifikowanych kadr morskich przygotowanych do współczesnych i przyszłościowych wymagań floty transportowej oraz specjalistycznych jednostek morskiego przemysłu badawczo-wydobywczego. Zakres programu nauczania jest zgodny z Międzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht, STCW 78 z jej późniejszymi zmianami. Plan studiów obejmuje 6 semestrów zajęć dydaktycznych oraz 2 semestry praktyki morskiej. Program nauczania zawiera 42 przedmioty realizowane w wymiarze 2912 godzin, z czego na przedmioty kształcenia ogólnego przypada 553 godzin, na przedmioty podstawowe 435 godzin, na przedmioty kierunkowe 1636 godzin i na przedmioty specjalistyczne 288 godzin. Egzaminowi bądź zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Studenci mają obowiązek przygotowania sprawozdania z programowej praktyki morskiej, pracy dyplomowej inżynierskiej i zdania egzaminu dyplomowego. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. Po spełnieniu wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w zakresie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy absolwenci specjalności Eksploatacja Jednostek Pływających Offshore uzyskują kwalifikacje uprawniające do pełnienia na statku funkcji oficerskich na poziomie operacyjnym (oficer wachtowy) i zarządzania (starszy oficer i kapitan). SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego specjalności Eksploatacja Jednostek Pływających Offshore są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, w jednostkach organizacyjnych związanych z administracją morską, bezpieczeństwem żeglugi oraz szeroko rozumianym morskim sektorze badawczo-wydobywczym. Charakteryzuje ich: dobre przygotowanie zawodowe, nowoczesna wiedza techniczna, dobra znajomość języka angielskiego, umiejętność samokształcenia, umiejętność wdrażania postępu technicznego, duża sprawność fizyczna i manualna, odporność na stresy, umiejętność pracy zespołowej, wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności. 5

6 6

7 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE 7

8 WPROWADZONE ZMIANY Data Charakter zmiany Zakres 11 maja 2011 (zatwierdzone na RW) RW R. Korekta wynikająca z zapisów STCW i opracowanych dla MI standardów kształcenia 1. Wykreślenie egzaminu z Bezpieczeństwa nawigacji, wprowadzenie egzaminu dla Nawigacji 2.Wykreślenie egzaminu z Nawigacji, wprowadzenie egzaminu dla Podstawy hydrografii i geofizyki Dodatkowe zapisy w treściach programowych przedmiotów: nawigacja; ratownictwo morskie; łączność morska; bezpieczeństwo nawigacji; budowa i stateczność statku; przewozy morskie; ochrona środowiska morskiego; język angielski. 1. IIIs. od roku ak. 2012/ IVs. od roku ak. 2011/2012 8

9 praktyka lądowa i morska praktyka morska Lp. Zatwierdzone na posiedzeniu RW w dn r. korekta RW r. Przedmiot Liczba godzin A Przedmioty ogólne PLAN STUDIÓW Specjalność Eksploatacja Jednostek Pływających Offshore STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V Semestr VI Semestr VII Semestr VIII 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 12 tygodni A C L ECTS A C L ECTS A C L ECTS A C L ECTS A C L ECTS ECTS A C L ECTS ECTS A C L ECTS 1 Język angielski Język hiszpański (niemiecki) Wychowanie fizyczne Elementy ekonomii Elementy socjologii morskiej Psychologia zachowań ludzkich Ergonomia Bezpieczeństwo i higiena pracy na statku Ochrona własności intelektualnej Technologia informacyjna B Przedmioty podstawowe Matematyka Fizyka Chemia Informatyka Automatyka Elektrotechnika i elektronika Konstrukcja maszyn i grafika inżynierska C Przedmioty kierunkowe Nawigacja Meteorologia i oceanografia Urządzenia nawigacyjne Systemy informacji przestrzennej Systemy transportowe Ekploatacja techniczna środków transportu Manewrowanie statkiem Ratownictwo morskie Łączność morska Bezpieczeństwo nawigacji Budowa i stateczność statku Siłownie okrętowe Przewozy morskie Zarządzanie statkiem Bezpieczeństwo statku Prawo morskie Ochrona środowiska morskiego Infrastruktura portowa Ochrona transportu morskiego Seminarium dyplomowe D Przedmioty specjalistyczne Rozkład zajęć programowych Liczba godzin w tygodniu 38 Morski przemysł badawczo-wydobywczy Podstawy hydrografii i geofizyki Systemy sterowania i pozycjonowania Technologie i systemy bezpieczeństwa Prace podwodne Praktyki programowe wg harmonogramu Praca dyplomowa Ogółem Liczba godzin w tygodniu Razem w tygodniu A+C+L Liczba egzaminów w semestrze Obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011

10 Program 2010 Kierunek nawigacja, specjalność EKSPLOATACJA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH OFFSHORE WYKAZ KURSÓW, SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH I PRAKTYK PROGRAMOWYCH Kursy i szkolenia specjalistyczne Rok i semestr studiów Zakres kształcenia spełnia wymagania konwencji STCW 78 z późniejszymi I rok II rok III rok IV rok zmianami. Programy podlegają okresowym modyfikacjom dostosowującym je do zmian stosownych przepisów oraz do szybkiego rozwoju technologii. w I II w III IV w V VI w VII VIII Personal Survival Techniques liczba dni 3 Indywidualne techniki ratunkowe Basic Fire Fighting liczba dni 3 Przeciwpożarowy - podstawowy Elementary First Aid liczba dni 1 Pierwszej pomocy medycznej Personal Safety and Social Responsibilities liczba dni 2 Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej Radar Navigation, Radar Plotting and use of ARPA - operational level liczba dni 5 Nawigacji radarowej i nakresów radarowych oraz wykorzystania ARPA - poziom operacyjny GMDSS- GOC liczba dni 10 Operatora globalnego morskiego systemu łączności bezpieczeństwa DP- Dynamic positioning liczba dni 5 Dynamiczne pozycjonowanie ECDIS liczba dni 5 ECDIS- mapy elektroniczne Uwagi Ujęte w programie nauczania Ujęte w programie nauczania Ujęte w programie nauczania Ujęte w programie nauczania Ujęte w programie nauczania Ujęte w programie nauczania Ujęte w programie nauczania Ujęte w programie nauczania Praktyki programowe Praktyka morska przygotowawcza (Nawigator XXI) Praktyka marynarska (promy, inne jednostki) Praktyka morska specjalistyczna (Nawigator XXI) Praktyka lądowa specjalistyczna Indywidualna praktyka morska (morskie statki handlowe) liczba tyg. liczba tyg. liczba tyg. liczba tyg. liczba m-cy 2 3 4* 6* 6** Uwagi: * lub praktyka indywidualna morska w wymiarze minimum 3 miesięcy w żegludze międzynarodowej, w dziale pokładowym na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej. ** praktyka indywidualna morska w wymiarze minimum 4 miesięcy w żegludze międzynarodowej, w dziale pokładowym na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej lub w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Dziekana, praktyka lądowa w sektorze gospodarki morskiej w wymiarze minimum 4 miesięcy. Szczegółowe terminy realizacji praktyk zawodowych morskich i specjalistycznych dla poszczególnych grup studenckich podawane są w Harmonogramie realizacji praktyk opracowanym dla danego roku akademickiego. Z przyczyn organizacyjnych możliwa jest zmiana terminu realizacji praktyki.

11 1. Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność EKSPLOATACJA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH OFFSHORE Tryb studiów Stacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I II III IV VI VIII Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot mgr Elżbieta Plucińska I. Cele kształcenia Umiejętność porozumiewania się we wszystkich sytuacjach zawodowych oraz korzystanie z literatury zawodowej. II. Wymagania wstępne Zakres szkoły średniej. III. Znać Język angielski w stopniu umożliwiającym poprawne funkcjonowanie w zawodzie, tzn. sytuacje dnia codziennego, terminologię morską, zastosowanie rejestru nautycznego języka angielskiego w porozumiewaniu się w sprawach zawodowych. IV. Umieć Odczytywać informacje z publikacji nautycznych, rozumieć treści informacji meteorologicznych i ostrzeżeń nawigacyjnych, prowadzić komunikację z innymi statkami i stacjami brzegowymi w zakresie bezpieczeństwa statku, akcji SAR; odruchowo stosować IMO Standard Communication Phrases. V. Szczegółowy program kształcenia SEMESTR I JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 45 GODZ. 1. Gramatyka - czasy: Simple Present, Present Continuous, Simple Past, Past Continuous, Simple Future. 2. Język morski - standardowe wiadomości: pilna i bezpieczeństwa, budowa statku, standardowe komendy na ster, człowiek za burtą, wzywanie pomocy, porozumiewanie się w niebezpieczeństwie, porozumiewanie się w trakcie SAR; nazwy miar długości, objętości, wagi; czas: określenie godziny, dni tygodnia, miesiąca, lat, pory roku. nr tabeli i zagadnienia w Rozporządzeniu MI ,5,6,7,12, a,b SEMESTR II JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 45 GODZ. nr tabeli i zagadnienia w Rozporządzeniu MI 1. Gramatyka - must, can, have to, czasy: Present Perfect, Past Perfect 2. Język morski - podróż i środki transportu, sprzęt nawigacyjny, bezpieczeń ,5,11,13,

12 stwo na statku łączność SAR; pilotaż wzywanie, przywoływanie i zdawanie pilota; standardowe zwroty porozumiewania się z VTS, Współpraca z helikopterem; zwalczanie pożaru na statku; załoga statku, codzienne czynności; określenie miejsca pobytu, wskazanie drogi c,e SEMESTR III JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 45 GODZ. 1. Gramatyka - strona bierna. 2. Język morski środki transportu, typy statków, kotwiczenie, do i odchodzenie od nabrzeża, oznakowanie pływające, symbole i skróty stosowane na mapach brytyjskich, bezpieczeństwo na statku, przeładunki. nr tabeli i zagadnienia w Rozporządzeniu MI ,3,5,6,8,13, ,4 SEMESTR IV JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 30 GODZ. 1. Gramatyka - okresy warunkowe. 2. Język morski pogoda, bezpieczeństwo załogi i pasażerów (w tym medyczne) IMO Standardowe Zwroty Porozumiewania się na Morzu, ładunki i operacje przeładunkowe, łączność VTS. nr tabeli i zagadnienia w Rozporządzeniu MI ,4,7,9,11,12,13, 14, ,2,5,6 SEMESTR VI JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 30 GODZ. 1. Gramatyka zasady pisania fachowych dokumentów i zasady czytania ze zrozumieniem. 2. Język morski ćwiczenia na rozumienie i utrzymywanie łączności radiowej na wszystkie poprzednie tematy zawodowe IMO Utopia + całe Standardowe Zwroty Porozumiewania się na Morzu IMO. Oryginalne programy meteorologiczne, ostrzeżenia nawigacyjne, Wiadomości Żeglarskie, Spis Radiostacji nautycznych, Spis Świateł. nr tabeli i zagadnienia w Rozporządzeniu MI ,4,6,7,11,12, ,4,6 SEMESTR VIII JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 24 GODZ. 1. Język morski Locja Sailing Directions, Konosament, umowa czarterowa, korespondencja biznesowa. nr tabeli i zagadnienia w Rozporządzeniu MI , ,3,5 VI. Zaliczenie przedmiotu Forma zajęć/ Zaliczenie zaliczenia pisemne Wykłady Ćwiczenia Laboratoria x x Symulatory Zaliczenie ustne Test Sprawozdanie pisemne Demonstracja VII. Praktyka programowa Program praktyk w zakresie realizowanego szkolenia zawarty jest w Książce praktyk morskich dla praktykantów pokładowych. Zakończenie i zaliczenie praktyki programowej następuje w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty złożenia egzaminu dyplomowego. VIII. Literatura podstawowa 15

13 1. English for Seafarers Marlins, część I i II. 2. Gunia M., Mastalerz K., SMCP via Verb Forms. 3. Jędraszczak H., Roenig J., Communicative Exercises in IMO Standard Maritime Vocabulary. 4. Katarzyńska B. Ship s Corespondence. 5. Peter van Kluijven: An English Course for Students at Maritime Colleges and for On-Board Training IMLP. 6. Plucińska E., Świątkiewicz H., Nautical Publications in Practical Navigation. 7. Standardowe Zwroty Porozumiewania się na Morzu. 8. Świątkiewicz H., Tamilin Zb., Selected English Grammar Problems in Exercises. IX. Literatura uzupełniająca 1. Admiralty List of Lights and Fog Signals. 2. Admiralty List of Radio Signals. 3. CD and DVD materiały dotyczące bezpieczeństwa żeglugi, pomocy medycznej, akcji p.poż., VTS itd.. 4. Sailing Directions. 5. Weekly and Annual Notices to Mariners. 16

14 2a. Przedmiot: JĘZYK HISZPAŃSKI Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność EKSPLOATACJA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH OFFSHORE Tryb studiów Stacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS VIII Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot mgr Elżbieta Plucińska I. Cele kształcenia Umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim w sytuacjach codziennych i rutynowych. II. Wymagania wstępne Zakres szkoły średniej. III. Znać Język hiszpański w stopniu umożliwiającym poprawne porozumiewanie się w sytuacjach dnia codziennego. IV. Umieć Odczytywać podstawowe informacje w piśmie, rozumieć treści tych informacji i prowadzić prostą komunikację dotyczącą spraw codziennych. V. Szczegółowy program kształcenia SEMESTR VIII JĘZYK HISZPAŃSKI LABORATORYJNE 60 GODZ. 1. Wstęp fonetyczny. 2. Rodzaj męski i żeński rzeczowników i przymiotników. 3. Czas teraźniejszy czasowników: ser, llamarse, trabajar, vivir. 4. Pytajniki: dónde, qué, cómo. Zawody. Narodowości. 5. Przymiotniki wskazujące, dzierżawcze. 6. Liczba mnoga rzeczowników i przymiotników. 7. Czas teraźniejszy czasowników regularnych. Liczebniki (0 9). 8. Rodzajniki określone. 9. Czas teraźniejszy czasowników: estar, tener, poner. 10. Zwroty przyjmkowe. Dom: pokoje, meble, przedmioty. 11. Liczebniki główne i porządkowe. 12. Rodzajniki nieokreślone. Hay/está(n). 13. Czas teraźniejszy czasowników: ir, venir, seguir, dar, cerrar. Miasto. Obiekty publiczne i środki transportu. 14. Tryb rozkazujący regularny i nieregularny. Czasownik gustar. 15. Czas teraźniejszy czasowników: querer, poder, hacer. Jedzenie, zainteresowania. 16. Czas teraźniejszy czasowników: salir, volver, empezar, jugar. 17. Czasowniki zwrotne. Przymiotniki dot. wyglądu fizycznego i charakteru. Rodzina. 18. Przymiotniki dot. koloru. 19. Czas teraźniejszy czasowników: saber, preferir. Zaimki osobowe dopełnienia bliższego: lo, la, los, las. 20. Czasowniki z zaimkiem osobowym: gustar, parecer, quedar bien/mal. Ubranie, materiały. Ilości, wymiary. Zakupy. 21. Tener + que + bezokolicznik. Estar + imiesłów czynny. Czas wolny, miejsca. Miesiące roku. Ir + a + bezokolicznik. Miejsce zaimków osobowych dopełnienia. Markery czasu. Formuły do rozmów telefonicznych. 17

15 VI. Zaliczenie przedmiotu Forma zajęć/ Zaliczenie zaliczenia pisemne Wykłady Ćwiczenia Laboratoria x x Symulatory Zaliczenie ustne Test Sprawozdanie pisemne Demonstracja VII. Praktyka programowa Nie dotyczy. VIII. Literatura podstawowa 1. Nuevo Ven 1 (książka ucznia i ćwiczenia). Wyd. EDELSA, Hiszpania. IX. Literatura uzupełniająca 1. Uso de la gramática española elemental, Francisca Castro, Edelsa, Hiszpania. 2. Dual, pretextos para hablar, M. Ángeles Palomino, Edelsa, Hiszpania. 3. Gramática básica del estudiante de español, Rosario Alonso Raya, Difusión, Hiszpania. 18

16 2b. Przedmiot: JĘZYK NIEMIECKI Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność EKSPLOATACJA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH OFFSHORE Tryb studiów Stacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS VIII Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot mgr Elżbieta Plucińska I. Cele kształcenia Umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach codziennych i rutynowych. II. Wymagania wstępne Zdany egzamin maturalny z języka angielskiego lub niemieckiego na 75% na poziomie podstawowym. III. Znać Język niemiecki w stopniu umożliwiającym poprawne porozumiewanie się w sytuacjach dnia codziennego. IV. Umieć Odczytywać podstawowe informacje w piśmie, rozumieć treści tych informacji i prowadzić prostą komunikację dotyczącą spraw codziennych. V. Szczegółowy program kształcenia SEMESTR VIII JĘZYK NIEMIECKI LABORATORYJNE 60 GODZ. 1. Gramatyka: czas Präsens (czasowniki ze zmianą w temacie; czasowniki złożone); zdania twierdzące i pytające; szyk wyrazów w zdaniu; liczebniki, liczebniki porządkowe; zaimki dzierżawcze oraz osobowe; Nominativ: rodzajniki określone i nieokreślone czas: Präteritum; czasowniki modalne; tryb rozkazujący; Akkusativ: rodzajniki określone i nieokreślone, zaimki dzierżawcze oraz osobowe, czas Perfekt; Dativ; rodzajniki określone i nieokreślone, zaimki dzierżawcze oraz osobowe; zdania podrzędnie złożone 2. Język ogólny: dane osobiste, rodzina, praca; życie codzienne; opis miejsc; opisywanie byłych działań, umiejętności, obowiązki, potrzeby; sprawozdanie; obsługa komputera i innych urządzeń biurowych, tłumaczenie prostych artykułów fachowych, streszczanie nabytej wiedzy; opisy; formy umów handlowych; negocjacje; życiorys i list motywacyjny; szukanie pracy; rozmowa kwalifikacyjna; podstawowe pojęcia z zakresu tematycznego kierunku studiów. VI. Zaliczenie przedmiotu Forma zajęć/ Zaliczenie zaliczenia pisemne Wykłady Ćwiczenia Laboratoria x x Symulatory Zaliczenie ustne Test Sprawozdanie pisemne Demonstracja VII. Praktyka programowa Nie dotyczy. 19

17 VIII. Literatura podstawowa 1. Podręcznik wiodący: Unternehmen Teutsch - Grundkurs, Becker, Braunert, Schlenker - wydawnictwo LektorKLett. 2. Zeszyt ćwiczeń j.w. 3. Podręcznik gramatyczny, Alles klar-grammatik - M. Nietrzebka, S.Ostalak, WSiP. 4. Słownik polsko-niemiecki oraz niemiecko-polski, słów, Langenscheidt. 5. Słownik obrazkowy niemiecko-polski Duden, WSiP. 6. Gramatyka niemiecka z ćwiczeniami dla początkujących, S. Bęza, Wydawnictwo szkolne PWN. IX. Literatura uzupełniająca 1. Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, polsko-niemiecki. 2. Langenscheidt Taschenwörterbuch Deutsch. 3. Podręcznik Unternehmen Deutsch - Grundkurs. 4. Wybrane artykuły z magazynów branżowych. 20

18 3. Przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność EKSPLOATACJA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH OFFSHORE Tryb studiów Stacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I II III IV VI VIII Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot mgr Artur Lipecki I. Cele kształcenia Nauczenie podstawowych zasad kultury fizycznej: bezpiecznego wykorzystywania trenażerów i podstawowego sprzętu do kształtowania sprawności fizycznej, podstawowych przepisów gier zespołowych, prawidłowego wykonywania ćwiczeń, technik poruszania się w wodzie i utrzymywania na powierzchni, podstaw autoratownictwa i ratownictwa w środowisku wodnym. II. Wymagania wstępne Brak przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń na basenie i danego typu aktywności fizycznej. III. Znać Zasady kształtowania sprawności fizycznej. Zasady pracy i bezpieczeństwa na trenażerach i podstawowym sprzęcie fitness. Technikę styli pływackich: grzbietowego, kraula i klasycznego. Zasady bezpieczeństwa podczas działania w wodzie. Podstawy fizjologii wysiłku, biomechaniki i fizyki w odniesieniu do kształtowania sprawności fizycznej. IV. Umieć Korzystać ze sprzętu fitness i siłowni. Prawidłowo i w odpowiedniej objętości oraz intensywności wykonywać ćwiczenia w celu utrzymania i poprawy sprawności fizycznej. Pływać stylem grzbietowym, kraulem i stylem klasycznym, wykonać podstawowe techniki wykorzystywane w grach zespołowych, wykorzystać elementy taktyki i swoje indywidualne atuty predysponujące do wybranej gry ( ponad przeciętnie wykształcona cecha motoryki lub budowa somatyczna ), zorganizować zajęcia dla grupy według zasad i przepisów danej gry. V. Szczegółowy program kształcenia SEMESTR I WYCHOWANIE FIZYCZNE LABORATORYJNE 15 GODZ. PŁYWANIE 1. Sprawdzian umiejętności pływackich. 2. Ćwiczenia oswajające z wodą, pływalność ciała ludzkiego. 3. Nauka pływania stylem grzbietowym pozycja ciała w wodzie. 4. Nauka pracy nóg - leżąc na plecach. 5. Nauka pracy ramion pociągnięcie jednym ramieniem. 6. Nauka koordynacji naprzemianstronnej pracy ramion. 7. Nauka koordynacji pracy nóg i ramion. 8. Oddech w stylu grzbietowym. 9. Nauka startu i nawrotu. 10. Pływanie stylem grzbietowym odcinków 200m. 21

19 11. Nauka rotacji barków w stylu grzbietowym aktywizacja mięśni brzucha w generowaniu siły ciągu ramion. 12. Wprowadzenie ugięcia ręki w łokciu. 13. Pływanie stylem grzbietowym dłuższych odcinków czasowych 15 min. SEMESTR II WYCHOWANIE FIZYCZNE LABORATORYJNE 15 GODZ. PŁYWANIE 1. Doskonalenie stylu grzbietowego poprawa wytrzymałości pracy w wodzie. 2. Nauka ułożenia ciała w wodzie w pozycji na brzuchu w statyce i dynamice. 3. Nauka pracy nóg w pozycji na brzuchu. 4. Nauka wydechu do wody. 5. Koordynacja pracy nóg z oddechem. 6. Nauka rotacji na bok i oddechu z boku. 7. Nauka pociągnięcia i przeniesienia ramienia do kraula. 8. Nauka koordynacji pracy ramion i nóg z oddechem. 9. Pływanie kraulem technika długodystansowa jako najbardziej ekonomiczna. 10. Nauka skoku na głowę. 11. Nauka nawrotu koziołkowego w kraulu. 12. Pływanie kraulem dłuższych odcinków - 20 min. 13. Doskonalenie techniki kraula kraul sprinterski najszybszy styl pływacki. SEMESTR III WYCHOWANIE FIZYCZNE LABORATORYJNE 15 GODZ. PŁYWANIE 1. Doskonalenie stylu grzbietowego i kraula poprawa wytrzymałości pracy w wodzie. 2. Nauka pracy nóg do stylu klasycznego w pozycji na plecach. 3. Nauka pracy nóg do stylu klasycznego w pozycji na brzuchu. 4. Doskonalenie ustawienia stóp w fazie kopnięcia. 5. Nauka koordynacji pracy nóg i wydechu do wody. 6. Koordynacja pracy nóg z oddechem doskonalenie fazy poślizgu. 7. Nauka pociągnięcia i przeniesienia ramion w stylu klasycznym. 8. Nauka koordynacji pracy ramion i nóg z oddechem. 9. Pływanie stylem klasycznym krótkich odcinków. 10. Nauka skoku na głowę i fazy odepchnięcia pod wodą w stylu klasycznym. 11. Nauka nawrotu w stylu klasycznym. 12. Pływanie klasykiem dłuższych odcinków 30 min. 13. Doskonalenie techniki poznanych styli pływackich. SEMESTR IV WYCHOWANIE FIZYCZNE LABORATORYJNE 15 GODZ. PŁYWANIE 1. Doskonalenie stylu grzbietowego. 2. Doskonalenie kraula. 3. Doskonalenie stylu klasycznego. 4. Nauka biernego utrzymywania się na powierzchni wody. 5. Nauka czynnego utrzymywania się na powierzchni wody praca nóg w pozycji pionowej. 6. Nauka pływania w pozycji na boku nożycowa praca nóg. 7. Nauka bezpiecznych skoków do wody zależnie od sytuacji ratowniczy, na bombę, płaski. 8. Nauka zanurzania się pod wodę scyzoryk. 9. Technika pływania pod wodą. 10. Pływanie pod woda z odnajdywaniem małych przedmiotów. 11. Nauka podstawowej techniki holowania tonącego za doły pachowe. 12. Pomoc tonącemu lub osłabionemu w kilka osób most, samolot. 13. Pływanie bardzo długich odcinków w wodzie różnymi stylami - 40 min. SEMESTR V I WYCHOWANIE FIZYCZNE LABORATORYJNE 15 GODZ. SIŁOWNIA / FITNESS 22

20 1. Zapoznanie z zasadami rozgrzewki przed pracą na siłowni podstawy fizjologii. 2. Ćwiczenia ogólnorozwojowe bazujące na ciężarze własnym ciała gimnastyka podstawowa. 3. Ćwiczenia z wykorzystaniem przyborów FITNESS - taśma, piłka, stopień, taśma fitness. 4. Ćwiczenia z wykorzystaniem przyborów kulturystycznych - hantle, gryfy. 5. Ćwiczenia z wykorzystaniem przyrządów i trenażerów ergometr wioślarski, przyrządy i maszyny kulturystyczne. 6. Praca nad rozwojem wytrzymałości liderowanie z użyciem ergometru wioślarskiego. 7. Praca nad rozwojem wytrzymałości siłowej. 8. Ćwiczenia rozwijające siłę i moc. 9. Kontrola masy i składu ciała ćwiczenia redukujące tkankę tłuszczową. SEMESTR VIII WYCHOWANIE FIZYCZNE LABORATORYJNE 15 GODZ. GRY ZESPOŁOWE / REKREACYJNE Kształtowanie podstawowych umiejętności techniczno taktycznych z zakresu gier zespołowych (sportowych i rekreacyjnych). 1. Zasady rozgrzewki w grach zespołowych. 2. Koszykówka / Streetbasket. 3. Ringo. 4. Tenis stołowy. 5. Siatkówka / siatkówka plażowa. 6. Unihokej. 7. Badminton. 8. Organizacja turniejów w grach. VI. Zaliczenie przedmiotu Forma zajęć/ Zaliczenie zaliczenia pisemne Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Symulatory Zaliczenie ustne Test Sprawozdanie pisemne Demonstracja x VII. Praktyka programowa Nie dotyczy. VIII. Literatura podstawowa 1. Laughlin T., Delv es J., Kraul metodą Total immersion, BUK ROWER,

21 4. Przedmiot: ELEMENTY EKONOMII Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność EKSPLOATACJA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH OFFSHORE Tryb studiów Stacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot dr inż. kpt. ż.w. Piotr Lewandowski I. Cele kształcenia Znajomość problematyki z zakresu mikro i makroekonomii, struktury gospodarki rynkowej, polityki budżetowej, monetarnej i rynku pracy. II. Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z przedmiotów: wiedzy o Polsce, historii, geografii i matematyki z programu szkoły średniej. III. Znać Istotę, cele i prawidłowości gospodarowania; podstawowe systemy ekonomiczne; gospodarowanie w warunkach zagrożeń ekologicznych; tworzenie, ewidencję i podział dochodu narodowego; problematykę wzrostu gospodarczego; podstawowe kategorie i mechanizm rynkowy; teorie wyboru konsumenta; funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; rynku pieniężnego; rynku kapitałowego; rynku pracy; problemy globalizacji gospodarki światowej; rolę państwa w procesie transformacji systemowej. IV. Umieć Wyjaśnić podstawowe kategorie ekonomiczne; określić związki zachodzące miedzy procesami w makro- i mikroskali; scharakteryzować rolę rynku w procesie gospodarowania; określić rolę poszczególnych podmiotów w procesie gospodarowania; wyjaśnić uwarunkowania współczesnych procesów rozwojowych. V. Szczegółowy program kształcenia SEMESTR I ELEMENTY EKONOMII AUDYTORYJNE 15 GODZ. 1. Istota, cele i prawidłowości gospodarowania, gospodarka jako system ekonomiczny, charakterystyka podstawowych systemów ekonomicznych, gospodarowanie w warunkach zagrożeń ekologicznych. 2. Tworzenie, ewidencja i podział dochodu narodowego, budżet państwa i polityka fiskalna, wzrost gospodarczy. 3. Gospodarka światowa, globalizacja gospodarki światowej, główne problemy rozwoju współczesnego świata. 4. Rola państwa w gospodarce rynkowej, opcje i dylematy transformacji polskiego systemu gospodarczego. 5. Gospodarka rynkowa; segmenty rynku, podstawowe kategorie i uczestnicy rynku, teoria wyboru konsumenta, mechanizm rynkowy. 6. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; formy przedsiębiorstw, efektywność działania przedsiębiorstwa, strategie rozwoju przedsiębiorstwa. 7. Funkcjonowanie rynku pieniężno-kapitałowego; pieniądz ewolucja pieniądza i jego funkcji, podstawowe operacje na rynku pieniężnym, funkcje, zadania i cele banków, rynek papierów wartościowych, funkcjonowanie giełdy. 8. Rynek pracy; podaż i popyt na pracę; bezrobocie jako przejaw nierównowagi na rynku pracy, rodzaje, przyczyny i skutki bezrobocia, bezrobocie a inflacja. 24

Program nauczania 2009

Program nauczania 2009 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (niestacjonarne) Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

Program studiów 2012

Program studiów 2012 Akademia Morska w Szczecinie Program studiów 2012 Kierunek - informatyka specjalność: informatyka morska studia inżynierskie niestacjonarne Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

Program studiów 2012 (Korekta 2012/2013)

Program studiów 2012 (Korekta 2012/2013) Akademia Morska w Szczecinie Program studiów 2012 (Korekta 2012/2013) Kierunek - transport specjalność: technologie i systemy nawigacyjne studia inżynierskie Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania

Bardziej szczegółowo

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA OKRĘTOWYCH URZĄDZEŃ NAPĘDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Program studiów 2012 Kierunek - geodezja i kartografia specjalność: geoinformatyka studia inżynierskie niestacjonarne

Program studiów 2012 Kierunek - geodezja i kartografia specjalność: geoinformatyka studia inżynierskie niestacjonarne Akademia Morska w Szczecinie Program studiów 2012 Kierunek - geodezja i kartografia specjalność: geoinformatyka studia inżynierskie niestacjonarne Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2010

Program nauczania 2010 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2010 Kierunek - nawigacja Specjalność Transport Morski studia drugiego stopnia NIESTACJONARNE Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 Redakcja Wydziałowa

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu. Język angielski

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu. Język angielski Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Język angielski Ochrona Środowiska I stopnia (inż.) ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Logistyka I rok, semestr 1

Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka, s. 1 Instytut: Przyrodniczo- Techniczny Kierunek: Logistyka Poziom studiów: I stopnia - inżynierskie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Język angielski, poziom: A2/B1,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy Rok: I Semestr: 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Język angielski, poziom: A2/B1, B.MI.1.J.O.

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Transport specjalność systemy transportu zintegrowanego studia magisterskie stacjonarne Szczecin 2014 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo