implants wydanie polskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "implants 32010 wydanie polskie"

Transkrypt

1 ISSN Cena: 29 PLN Vol. 5 wrzesieƒ 3/2010 international magazine of oral implantology wydanie polskie Mo liwo ci zachowania z bodoδu Badanie wst pne zastosowania BondBone TM dwufazowego siarczanu wapnia w terapii zachowania z bodo u Praktyka Os onowe zastosowanie klindamycyny w leczeniu implantologicznym Rekonstrukcje implantoprotetyczne Leczenie odcinka bocznego szcz ki z zastosowaniem Encode Complete Restorative System

2

3 Od wydawcy Szanowni Państwo! _Jesień mija jak zwykle pracowicie, powroty z wakacji przyczyniają się do wzmożonego ruchu w gabinetach, a dodatkowo program kursów i szkoleń jest z roku na rok bardziej imponujący. Zgodnie z ideą naszego pisma pragniemy przedstawiać Państwu treści, które są użyteczne i praktyczne, taki właśnie jest niniejszy numer, zdominowany przez zagadnienia praktyczne. W pierwszym artykule autorzy dzielą się swymi doświadczeniami z zastosowania BondBone dwufazowego siarczanu wapnia w terapii zachowania zębodołu. Kolejna publikacja opisuje zastosowanie klindamycyny w leczeniu implantologicznym (obserwacje przypadków kliniki Artdentis w latach ). Następnie poznajemy system Ankylos wykorzystany do stabilnego i efektywnego leczenia rekonstrukcyjnego braków zębowych (wyniki obserwacji 3-letnich). Pięknie przedstawiony został również Encode Complete Restorative System w leczeniu odcinka bocznego szczęki. Interesująca jest także prezentacja technologii I-Bridge w implantoprotetyce. Na koniec zagadnień praktycznych publikujemy opis prostej metody usuwania cementowanych uzupełnień protetycznych osadzonych na implantach. Z rozmowy z Beatem Spalingerem prezesem i dyrektorem generalnym firmy Straumann ze Szwajcarii, przeprowadzonej przez naszych redakcyjnych kolegów z Dental Tribune International, dowiadujemy się o potencjale rynków azjatyckich i planach ekspansji firmy Straumann na rynki wschodnie. Ponadto w numerze relacje ze spotkań międzynarodowych: Forum Research & Technology w Göteborgu oraz szkolenia firmy MIS w egzotycznej Kolumbii, III Kongresu BEGO Semandos, a także zapowiedzi grudniowych konferencji: VI Sympozjum Środkowo-Europejskiej Akademii Implantologii (CEIA), Świąteczny Wieczór Implantologiczny oraz Sympozjum Pulp Fiction. Z życzeniami pożytecznej lektury, Prof. nadzw. WUM dr hab. Andrzej Wojtowicz 03

4 Spis treêci _ Mo liwoêci zachowania z bodołu_6 Stabilne i efektywne leczenie rekonstrukcyjne wyniki obserwacji trzyletnich_18 Leczenie odcinka bocznego szcz ki_32 I Od wy dawcy I Opinie 03 Szanowni Państwo! _ prof. nadzw. WUM dr hab. An drzej Woj to wicz I Praktyka _ Mo liwo ci zachowania z bodoδu 06 Badanie wstępne zastosowania BondBone TM dwufazowego siarczanu wapnia w terapii zachowania zębodołu _ dr Ziv Mazor, dr Michael D. Rohrer, dr Hari S. Prasad, dr Nick Towar, dr Robert A. Horowitz _ Odbudowy implantologiczne 10 Osłonowe zastosowanie klindamycyny w leczeniu implantologicznym Obserwacje przypadków kliniki Artdentis w latach _ dr n. med. Barbara Balkowska, lek. stom. El bieta Kr lik, lek. stom. Arkadiusz Kr lik _ Odbudowy implantologiczne 18 Stabilne i efektywne leczenie rekonstrukcyjne braków zębowych za pomocą systemu implantologicznego Ankylos wyniki obserwacji 3-letnich _ dr n. med. Damian Dudek, dr Waldemar Festenburg, lek. stom. Katarzyna SoΔtykiewicz _ Rekonstrukcje implantoprotetyczne 22 Leczenie odcinka bocznego szczęki z zastosowaniem Encode Complete Restorative System _ dr Christopher D. Ramsey _ Rekonstrukcje implantoprotetyczne 26 Nowe rozwiązanie w implantoprotetyce technologia I-Bridge _ lek. stom. WacΔaw Steczko _ Opis techniki 30 Prosta metoda usuwania cementowanych uzupełnień protetycznych osadzonych na implantach _ dr Scott Davis _ Wywiad 34 Angażujemy się w inwestycje i wspieramy rozwój implantologii stomatologicznej w Chinach Wywiad z Beatem Spalingerem prezesem i dyrektorem generalnym firmy Straumann ze Szwajcarii I Informacje _ Produkty 36 Najnowsza oferta produktów stomatologicznych I Wydarzenia _ Spotkania mi dzynarodowe 38 W kolumbijskim oddziale MIS _ Magdalena JabΔoƒska _ Kongresy 40 III Kongres Implantoprotetyczny BEGO Semados _ Daria KaΔuziƒska _ Spotkania mi dzynarodowe 42 Forum Research & Technology w Göteborgu _ Konferencje 44 Świąteczny Wieczór Implantologiczny OSIS-EDI _ Spotkania mi dzynarodowe 45 Międzynarodowe Sympozjum Pulp Fiction spotkanie miłośników endodoncji i nie tylko _ Kongresy 46 Nowe propozycje Środkowo-Europejskiej Akademii Implantologii (CEIA) 50 O wy dawcy Zdjęcie na okładce wykorzystane dzięki uprzejmości firmy Nobel Biocare Polska Sp. z o.o. (www.nobelsmile.pl). 04

5 INNOVATION MIS Corporation. All rights Reserved. 0483, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 WGARMED y zny try t r w l e

6 Praktyka _ Mo liwo ci zachowania z bodo u Badanie wstępne zastosowania BondBone TM dwufazowego siarczanu wapnia w terapii zachowania zębodołu Autorzy _ dr Ziv Mazor, dr Michael D. Rohrer, dr Hari S. Prasad, dr Nick Towar, dr Robert A. Horowitz Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3 Ryc. 1_Zdj cie kliniczne pierwszego, prawego trzonowca uchwy po zdj ciu korony porcelanowej na metalu. Ryc. 2_Zdj cie punktowe wykonane po ekstrakcji z ba. Ryc. 3_Nieuszkodzony z bodół po ekstrakcji z ba. 06 _Wstęp Badania kliniczne wykazały istotny zakres resorpcji kości i utraty jej objętości w okresie pierwszych 6 miesięcy po ekstrakcji zęba. 1 Istnieją opinie zalecające w takich sytuacjach augmentację zębodołu w celu wyeliminowania potrzeby wtórnego postępowania rekonstrukcyjnego. 2 W celu zapobieżenia resorpcji kości i utracie jej objętości używa się różnego rodzaju materiałów przeszczepowych, w tym: FDBA 1, ABBM 3, DFDBA 4,5, materiały alloplastyczne 6, mieszaniny materiałów alloplastycznych z siarczanem wapnia 7-9, jak również same błony zaporowe PTFE mające na celu ochronę skrzepu krwi tworzącego się w zębodole poekstrakcyjnym. Działania takie pozwalają na tworzenie się w zębodole żywej kości Celem niniejszego badania była ocena innowacyjnego materiału dwufazowego siarczanu wapnia (BCS), Bond- Bone TM (MIS, Izrael), wykorzystywanego jako materiał przeszczepowy w momencie ekstrakcji zęba. Zdolność materiału BondBone TM do zachowania i zwiększenia objętości zębodołu, a jednocześnie do resorpcji w pożądanym okresie czasu między ekstrakcją i implantacją, były oceniane metodami klinicznymi i histologicznymi. _Opis przypadku Pacjentka, lat 39, zgłosiła się z pierwszym prawym trzonowcem żuchwy odbudowanym koroną porcelanową na metalu. Pacjentka znajdowała się w ogólnie dobrym stanie zdrowia i nie było medycznych przeciwwskazań do przeprowadzenia rutynowego zabiegu chirurgii zębowo-zębodołowej. W gabinecie wykonano zdjęcia przedzabiegowe oraz punktowe zdjęcia rentgenowskie. Po zdjęciu pracy protetycznej stwierdzono, że ząb nie rokował szans odbudowy. Po jego przecięciu, wykonano atraumatyczną ekstrakcję za pomocą periotomów i luksatorów (Ryc. 1-3). Miejsce ekstrakcji zostało starannie oczyszczone mechanicznie w celu usunięcia tkanki ziarninowej. Dwufazowy siarczan wapnia umieszczony w sterylnej strzykawce wprowadzono do zębodołu do poziomu krawędzi dziąsłowej, a BCS w proszku zwilżono sterylnym roztworem soli fizjologicznej przed aplikacją do zębodołu.

7 Praktyka _ Mo liwo ci zachowania z bodo u Nadmiar płynu został wyciśnięty sterylną gazą, a następnie wprowadzono BSC ze strzykawki do zębodołu. Po uzyskaniu idealnego konturu wypełniania nałożono na BSC suchą gazę i lekko dociśnięto. Czas aplikacji wyniósł około 2min (Ryc. 4). Miejsce wprowadzenia materiału zamknięto błoną kolagenową (Ryc. 5). Przez 3 miesiące monitorowano gojenie tkanek miękkich u pacjentki oraz gromadzono dokumentację radiograficzną resorpcji przeszczepionego materiału i procesu tworzenia się tkanki kostnej. Zdjęcie rentgenowskie pokazuje wypełnianie się ubytku (Ryc. 6). Podniesiono płat śluzówkowo-okostnowy pełnej grubości i podczas opracowywania łoża pod implant w pozycji pierwszego prawego trzonowca żuchwy zastosowano jako pierwsze wiertło końcówkę trepanową (Ryc. 7, 8). W łoże wprowadzono następnie implant stomatologiczny. Znajdująca się w łożu gęsta kość, zapewniła całkowitą stabilność wszczepu już w chwili implantacji. Ocena histologiczna materiału wykazała w tym miejscu żywą kość (Ryc. 9), której pozostawiono 3 miesiące na wygojenie przed jej odsłonięciem (Ryc. 10), odbudową protetyczną i obciążeniem. _Przygotowanie próbki histologicznej i badanie histomorfometryczne W momencie implantacji pobrano z miejsca zabiegu próbkę materiału kostnego do badania. Wiertło trepanowe z materiałem kostnym umieszczono w 10% roztworze formaliny z neutralną substancją buforującą. Po odwodnieniu próbkę nasączono światłoutwardzalną żywicą utrwalającą. Po 20 dniach nasączania i stałym wstrząsaniu w warunkach normalnego ciśnienia atmosferycznego, próbka została utrwalona i spolimeryzowana światłem o długości fali 450nm w temperaturze nieprzekraczającej 40 C. _Omówienie wyników Ryc. 4 Ryc. 5 Siarczan wapnia jest najprostszym materiałem syntetycznym do augmentacji tkanki kostnej, mającym najdłuższą historię bezpiecznego stosowania w medycynie i stomatologii, obejmującą okres ponad 110 lat. W roku 1893 Dreesman, jako pierwszy zastosował siarczan wapnia do obliteracji jam w kości spowodowanych gruźlicą. 15,16 Materiał ten występuje w 3 różnych postaciach: bezwodnika, dwuwodzianu i półwodzianu. Siarczan wapnia klasy medycznej jest materiałem wysoce biokompatybilnym, bioresorbowalnym i osteokondukcyjnym. W technikach regeneracji kości 17,18 siarczan wapnia cieszy się dobrą reputacją ze względu na jego bezpieczeństwo, plastyczność i uleganie całkowitej resorpcji, po której następuje tworzenie się nowej kości. W badaniach eksperymentalnych wykazano, że jeśli zostanie umieszczony w miejscu mającym kontakt z kością lub okostną stymuluje narastanie tkanki kostnej. 19 Profil resorpcji odpowiada prędkości, z jaką środowisko gospodarza 20 jest w stanie odkładać nową tkankę kostną wokół implantu. 21,22 Całkowitą resorpcję materiału, np. u psów uzyskuje się w ciągu 4 miesięcy. 15 Ricci i wsp. 23 donoszą, że w miejscu, w którym siarczan wapnia ulega rozpuszczeniu, tworzy się zmineralizowana struktura o charakterze sieci hydroksyapatytu. Ryc. 4_Z bodół wypełniony materiałem BondBone. Ryc. 5_Błona kolagenowa umieszczona na z bodole wypełnionym materiałem przeszczepowym z cz Êciowym pokryciem obszaru ekstrakcji z ba. Próbka była następnie przygotowywana do badania z zastosowaniem metody cięcia lub polerowania wg Donatha i Breunera. 13,14 Po histologicznym przygotowaniu preparatu poddano próbkę ocenie badaniem morfometrycznym. Zbadano przynajmniej 2 przekroje trzonu próbki kości. Oceniano całkowitą powierzchnię przekroju, % kości nowo wytworzonej oraz % przetrwałego materiału przeszczepowego. Materiał BondBone TM będący przedmiotem naszego badania jest inny. Jest to dwufazowy siarczan wapnia, zapakowany w strzykawkę, który opracowano w celu ułatwienia pracy i skrócenia czasu zabiegu podczas procedur augmentacji w stomatologii. BondBone TM sproszkowany granulat funkcjonujący jako zrąb szkieletowy umożliwiający 07

8 Praktyka _ Mo liwo ci zachowania z bodo u Ryc. 6 Ryc. 7 Ryc. 8 _Wnioski końcowe Ryc. 9 Ryc. 10 Ryc. 6_Zdj cie punktowe wykonane po 3. miesiàcach od augmentacji z bodołu. Ryc. 7_Biopsja tkanki kostnej. Nale y zwróciç uwag na pełnà rekonstrukcj wyrostka. Ryc. 8_Materiał kostny pobrany wiertłem trepanowym z augmentowanego z bodołu. Ryc. 9_Zdj cie histologiczne ukazuje kompletny remodeling tkanki kostnej bez przetrwałych czàsteczek materiału przeszczepowego. Ryc. 10_Miejsce zabiegu w momencie odsłaniania implantu, po 3. miesiàcach od wprowadzenia wszczepu. regenerację kości w chirurgicznych procedurach stomatologicznych, jest materiałem samoistnie wiążącym. Ma właściwość wiązania i utrzymania twardości oraz zachowania kształtu w obecności krwi i śliny, co pozwala na zachowanie wymiarów obszaru regeneracji w 3 płaszczyznach przez cały czas gojenia. W wielu przypadkach materiału tego nie trzeba osłaniać błoną zaporową, co skraca czas zabiegu i obniża jego koszt. Powstająca po związaniu materiału, jedyna w swoim rodzaju porowata struktura oraz jego wyjątkowy skład chemiczny zapewniają wytrzymałość oraz wyznaczają okres jego biologicznej resorpcji, co w bardzo korzystny sposób wpływa na tempo regeneracji kości. Odpowiedni skład BondBone zapewnia mu kontrolowane, z góry zaprogramowane wartości czasu wiązania, wytrzymałości i prędkości resorpcji, dlatego materiał ten może być stosowany w wielu przypadkach do regeneracji różnych ubytków kostnych. W przedstawionym przypadku stwierdzono w obszarze regeneracji podczas odsłonięcia miejsca zabiegu wytworzenie żywej tkanki kostnej. W pozycji trzonowca żuchwy stwierdzono 51% żywej kości oraz mniej niż 1% przetrwałego materiału przeszczepowego. Wynik ten przewyższa dane uzyskane w badaniach z wykorzystaniem materiałów do przeszczepów kości pochodzenia bydlęcego, w których stwierdzano 25-35% pozostałości materiału kościozastępczego we wszystkich punktach badań czasowych. 3 Potrzebne są badania dodatkowe, mające na celu porównanie procesów tworzenia się żywej kości w obszarze zębodołu wypełnionego materiałem przeszczepowym na bazie siarczanu wapnia i innymi materiałami przeszczepowymi oraz wyniki obserwacji długoterminowych zachowania stabilności wymiarów zregenerowanej kości. Technika ekstrakcji z jednoczesnym wypełnieniem zębodołu materiałem przeszczepowym i założeniem błony zaporowej stanowi przewidywalną metodę rekonstrukcji objętości wyrostka zębodołowego. BondBone TM może być stosowany w sposób bezpieczny, nawet gdy jego część pozostaje wystawiona na działanie środowiska jamy ustnej. W przedstawionym 4-miesięcznym badaniu prospektywnym przewidywalny sposób tworzenia się żywej tkanki kostnej w zachowywanym zębodole poekstrakcyjnym doprowadził do 100% sukcesu zarówno na etapie implantacji, jak i obciążania wszczepów. Ponadto kość zachowała swoją integralność, co potwierdzono radiologicznie, i zapewniła podparcie dla tkanek dziąsła rogowaciejącego bez zmian jego wymiarów w badanym okresie. BondBone TM jest prostym i efektywnym materiałem stosowanym do regeneracji ubytków tkanki kostnej przed zabiegami wprowadzania implantów stomatologicznych. Można przyjąć, biorąc pod uwagę ograniczenia związane z prezentowanym przypadkiem, że BondBone TM jest materiałem biokompatybilnym i osteokondukcyjnym, a także pozwala na tworzenie się nowej kości. Chociaż dane te bazują na pojedynczym przypadku, wydaje się, że BondBone TM jest materiałem nadającym się do terapii zachowania zębodołu poekstrakcyjnego. PiÊmiennictwo 1. Iasella J. M., Greenwell H., Miller R. L., Hill M., Drisko C., Bohra A. A., Scheetz J.P.: Ridge preservation with freeze- dried bone allograft and a collagen membrane compared to extraction alone for implant site development: a clinical and histologic study in humans. J. Periodontol., 2003, 74, Araujo M., Linder E., Lindhe J.: Effect of a xenograft on early bone formation in extraction sockets: an experimental study in dog. Clin. Oral Implants Res., 2009, 20, 1, Artzi Z., Givol N., Rohrer M. D., Nemcovsky C. E., Prasad H. S., Tal H.: Qualitative and quantitative expression of bovine bone mineral in experimental bone defects. Cz Êç 2: Morphometric analysis. J. Periodontol., 2003, 74, 8, Babbush C. A.: Histologic evaluation of human biopsies after dental augmentation with a demineralized bone matrix putty. Implant Dent., 2003, 12, 4,

9 Praktyka _ Mo liwo ci zachowania z bodo u 5. Piattelli A., Scarano A., Piattelli M.: Microscopic and histochemical evaluation of demineralized freeze-dried bone allograft in association with implant placement: a case report. Int. J. Periodontics Restorative Dent., 1998, 18, 4, Horowitz R. A., Mazor Z., Miller R. J., Krauser J., Prasad H. S., Rohrer M. D.: Clinical evaluation alveolar ridge preservation with a beta-tricalcium phosphate socket graft. Compend. Contin. Educ. Dent., 2009, 30, 9, , 592, 594 passim, quiz 604, Vance G. S., Greenwell H., Miller R. L., Hill M., Johnston H., Scheetz J. P.: Comparison of an allograft in an experimental putty carrier and a bovine-derived xenograft used in ridge preservation: a clinical and histologic study in humans. Int. J. Oral Maxillofac. Implants, 2004, 19, 4, Anson D.: Using calcium sulfate in guided tissue regene ration: a recipe for success. Compend. Contin. Educ. Dent., 2000, 21, 5, , 372-3, 376; quiz Sottosanti J. S.: Aesthetic extractions with calcium sulfate and the principles of guided tissue regeneration. Pract. Periodontics Aesthet. Dent., 1993, 5, 5, 61-69, quiz Horowitz R. A. : Extraction Environment Enhancement TM Critical evaluation of early socket healing in long-term barrier protected extraction sockets. Compend. Contin. Educ. Dent., 2005, 26, 10, Bartee B.: The use of high-density polytetrafluorethylene membrane to treat osseous defects: clinical reports. Implant Dent., 1995, 4, 1, Hoffmann O., Bartee B. K., Beaumont C., Kasaj A., Deli G., Zafiropoulos G. G.: Alveolar bone preservation in extraction soc kets using non-resorbable dptfe membranes: a retrospective nonrandomized study. J. Periodontol., 2008, 79, 8, Donath K., Breuner G.: A method for the study of undecalcified bones and teeth with the attached soft tissues: the Sage Schliff (sawing and grinding) technique. J. Oral Pathol., 1982, 11, Rohrer M. D., Schubert C. C.: The cutting-grinding technique for histological preparation of undecalcified bone and bone anchored. Pełny spis piśmiennictwa dostępny u autora. AD _autorzy Dr Ziv Mazor Prowadzi Prywatnà Praktyk Periodontologicznà i Implantologicznà w Ra anana (Izrael). Prof. dr Michael D. Rohrer Jest profesorem i dyrektorem Oddziału Patologii Jamy Ustnej i Twarzoczaszki, a tak e dyrektorem Laboratorium Badaƒ nad Tkankami Twardymi na Uniwersytecie Minnesoty i Szkoły Dentystycznej w Minneapolis (Minnesota, USA). Dr Hari S. Prasad Jest starszym pracownikiem naukowym Oddziału Badaƒ nad Tkankami Twardymi na Uniwersytecie Minnesoty (Minneapolis, USA). Dr Nick Tovar Starszy pracownik naukowy Kolegium Dentystycznego oraz Oddziału Biomateriałów i Biomimetyki w Nowym Jorku (USA). Dr Robert A. Horowitz Powadzi Prywatnà Praktyk Periodontologicznà i Implantologicznà w Scarsdale oraz Kolegium Dentystyczne i Oddział Perio - dontologii, Implantologii i Chirurgii Stomatologicznej w Nowym Jorku (USA). KONCENTRAT DO ROZCIEŃCZANIA Wyjątkowy skład Szerokie zastosowanie Potwierdzona skuteczność Pierre Fabre Médicament Polska Sp. z o.o. ul. Belwederska 20/22, Warszawa, tel. (022)

10 Praktyka _ Odbudowy implantologiczne Osłonowe zastosowanie klindamycyny w leczeniu implantologicznym Obserwacje przypadków kliniki Artdentis w latach Autorzy _ dr n. med. Barbara Balkowska, lek. stom. El bieta Kr lik, lek. stom. Arkadiusz Kr lik Przypadek_1 że wartość światowej sprzedaży tych produktów osiągnie w ciągu kolejnych 5 lat kwotę ponad 4,5mld dolarów. Do tej pory najwyższy wzrost odnotowano w Europie, gdzie sprzedaż implantów stanowi aż 42% rynku światowego. 1 Wynik ten znacząco obrazuje ciągły wzrost zainteresowania pacjentów leczeniem z wykorzystaniem systemów implantologicznych. Obecnie implantologia stomatologiczna dąży do skracania procesu leczenia, rozwoju technik i materiałów regeneracyjnych oraz udoskonalania efektu estetycznego uzupełnień implantoprotetycznych. _Zastąpienie zębów brakujących implantami stanowi jeden z najbardziej społecznie akceptowanych sposobów leczenia. Pomimo wysokich kosztów liczba pacjentów decydujących się na wszczepienie implantów stale rośnie. Prognozy wskazują, że tempo wzrostu zapotrzebowania na tego typu leczenie będzie coraz wyższe. Zgodnie z drugim wydaniem raportu pt.: Uzupełnienia stomatologiczne oparte na implantach światowy rynek implantów stomatologicznych i materiałów kościozastępczych, opublikowanego przez Kalorama Information, wynika, 10

11 Praktyka _ Odbudowy implantologiczne Większość pacjentów decyduje się na implanty, aby uniknąć uzupełnień ruchomych, ale coraz więcej osób ma też świadomość konieczności uzupełnienia zębów brakujących w celu uzyskania prawidłowego funkcjonowania pozostałego uzębienia. Wzrastająca świadomość zdrowotna społeczeństwa stawia przed lekarzami zajmującymi się implantacją coraz wyższe wymagania. Większa część procedur dotyczących wszcze - piania jest jasno określona, ale nadal nie ma standardów dotyczących osłonowego stosowania antybiotyków w implantologii. Procedura Cz stoêç Ekstrakcja z ba zmienionego zapalnie 75-88% Ekstrakcja bez poprzedzajàcego zapalenia 20-66% Znieczulenie nasi kowe 16% Znieczulenie Êródwi zadłowe 97% Zało enie metalowej obr czy matrycowej 30% Mycie z bów 39% Zabiegi chirurgiczne na błonie Êluzowej i okostnej 36-90% Resekcja wierzchołka korzenia 10% Tab. 1 Klinika Artdentis ma bardzo bogate doświadczenia w tej dziedzinie, bo od 6 lat prowadzi szczegółową dokumentację wszystkich pacjentów poddawanych zabiegom implantologicznym, u których osłonowo stosuje Clindamycin-MIP 600. Prezentowane dane dotyczą obserwacji prowadzonych od do u 690 pacjentów. W tym czasie wykonano 595 zabiegów implantacji, 324 zabiegi augmentacji oraz 143 zabiegi typu sinus-lift. Praktyka kliniki wskazuje, że kompleksowe podejście do pacjenta gwarantuje sukces terapeutyczny wykonywanych procedur. U każdego pacjenta kliniki przeprowadza się szczegółowy wywiad lekarski, badanie stomatologiczne i rentgenowskie (OPG, tomografia szczęki i żuchwy) oraz podstawowe analizy krwi. Po konsultacji lekarskiej i ocenie technicznych możliwości zastosowania optymalnego leczenia podejmuje się wspólnie z pacjentem decyzję dotyczącą wyboru proponowanej terapii. W ciągu ostatnich 6 lat standardem w postępowaniu implantologicznym w klinice Artdentis jest osłonowe stosowanie antybiotyku Clindamycin- MIP 600, przeciwobrzękowego Aescinu 3 x 2, probiotyku Trilac 3 x 1, zimnych okładów i płukanek z chlorheksydyny. Zimne okłady są stosowane w gabinecie bezpośrednio po operacji, co znacznie zmniejsza obrzęki pozabiegowe, zwiększając tym samym zadowolenie pacjenta z przeprowadzonego leczenia. Pierwszą dawkę antybiotyku każdy pacjent otrzymuje na około minut przed planowanym zabiegiem. Dzięki temu lekarz przystępujący do wykonania zabiegu ma pewność, że pacjent znajduje się pod ochronnym działaniem leku. Następnie, w zależności od potrzeb, zaleca się kontynuację stosowania Clindamycin-MIP 600, najczęściej przez 6 dni, w dawce 2 x 600mg na dobę. Wybór tego antybiotyku jest spowodowany kilkoma czynnikami. Przede wszystkim spektrum działania klindamycyny obejmuje swoim zasięgiem zarówno bakterie tlenowe, takie jak Ryc. 1 Tab. 1_Ryzyko bakteriemii. Ryc. 1_Kinetyka absorpcji klindamycyny przez neutrofile. Antybiotyk Bakterie Gram-ujemne Odsetek szczepów wra liwych Bakterie Gram-dodatnie Bacteroides spp. 29 szczepów Porphyromonas spp. 3 szczepy Prevotella spp. 31 szczepów Fusobacterium spp. 6 szczepów Ziarniaki 30 szczepów Pałeczki 26 szczepów Klindamycyna Tab. 2_Wra liwoêç na klindamycyn 127 szczepów bakterii wyhodowanych z próbek krwi. 11

12 Praktyka _ Odbudowy implantologiczne Przypadek_2 paciorkowce i gronkowce, jak również bakterie beztlenowe. Wysoka wrażliwość bakterii beztlenowych na klindamycynę ma szczególne znaczenie w stomatologii, gdyż w trakcie zabiegów stomatologicznych w tym również chirurgicznych znajdujące się w jamie ustnej różne gatunki drobnoustrojów przedostają się do krwiobiegu, powodując zakażenie krwi. Wśród bakterii beztlenowych najczęściej występują szczepy: Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, Peptostreptococcus, Actinomyces i Propionibacterium. Ryzyko bakteriemii jest różne w zależności od przeprowadzanej procedury. Nawet najmniejsze przerwanie ciągłości tkanek może doprowadzić do wysiewu drobnoustrojów do krwi, co przedstawiono w tabeli 1. W warunkach prawidłowo funkcjonującego układu immunologicznego zakażenie jest krótkotrwałe i przemijające. Zastosowanie antybiotyku skutecznego wobec tych drobnoustrojów zapobiega rozwojowi powikłań związanych z bakteriemią. Z przeprowadzonej oceny wrażliwości drobnoustrojów beztlenowych w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku wynika, że klindamycyna jest antybiotykiem, na który Gram-dodatnie bakterie beztlenowe wykazują największą wrażliwość. Wyniki te potwierdzają również inne dane z piśmiennictwa. 18 Wrażliwość 127 szczepów bakterii na klindamycynę przedstawiono w tabeli 2. Klindamycynę charakteryzuje bardzo dobra przenikalność do narządów i tkanek (Tab. 3), w tym również do miejsc o utrudnionej penetracji, np. do kości. Ta właściwość klindamycyny jest związana z jej aktywnym gromadzeniem się 12

13 Praktyka _ Odbudowy implantologiczne Przypadek_3 w granulocytach (Ryc. 1) i wędrówką do ognisk zapalnych, w których antybiotyk silnie wspiera fagocytozę oraz wewnątrzkomórkowe niszczenie bakterii. Klindamycyna ma zdolność niszczenia glikokaliksu i prezentowania bakterii układowi immunologicznemu, wspiera więc mechanizmy obronne organizmu. Dawka 600mg wykazuje działanie bakteriobójcze, co jest bardzo przydatne w razie zastosowania osłonowego podczas zabiegu. Klin - damycyna w dawce 600mg jest również rekomendowana przez amerykańskie i polskie towarzystwa kardiologiczne, jako skuteczna profilaktyka endocarditis u pacjentów z grupy ryzyka. Osłonowe zastosowanie Clindamycin- MIP 600 ma korzystny wpływ na poziom bezpieczeństwa przeprowadzanych zabiegów. Pacjenci u których przeprowadzano zabiegi implantologiczne byli w różnym wieku od 16 do nawet 80 roku życia. Dane szczegółowe przedstawiono w tabeli 4. Wśród pacjentów poddanych zabiegom implantologicznym byli również tacy, u których w przeszłości lub obecnie współwystępowały inne choroby. Najczęściej zgłaszano: nadciśnienie, choroby tarczycy oraz alergie. W 27 przypadkach występowała choroba wrzodowa, a w 18 cukrzyca. Wyrównana cukrzyca nie stanowi przeciwwskazania do zastosowania leczenia implantologicznego, ale każdy zabieg może doprowadzić do jej rozchwiania i kolejnych powikłań. Pacjenci z cukrzycą wymagają szczególnej uwagi, gdyż ich osłabiony układ immunolo- 13

14 Praktyka _ Odbudowy implantologiczne Przypadek_4 giczny nie jest w stanie zwalczyć bakteriemii bez wsparcia farmakologicznego. Zastosowany antybiotyk Clindamycin-MIP 600 był dobrze tolerowany przez pacjentów i znakomicie spełniał swoje zadanie terapeutyczne. Jedynie u 4 pacjentów z 690, u których zastosowano Clindamycin-MIP 600, trzeba było zmienić antybiotyk z powodu niewystarczającej skuteczności. Najczęściej było to wynikiem oporności potwierdzonej antybiogramem i wcześniejszym zastosowaniem tego antybiotyku, co mogło doprowadzić do zainfekowania innymi bak teriami niewrażliwymi na klindamycynę. Szczegółowy spis chorób współistniejących lub przebytych w przeszłości przedstawiono w tabeli 5. 14

15 Praktyka _ Odbudowy implantologiczne W trakcie jednego zabiegu wszczepiano różną liczbę implantów. Zabiegi wykonywał zespół w składzie: 2 stomatologów, 2 pielęgniarki i ewentualnie anestezjolog. Zabiegi długie i rozległe przeprowadzano w analgosedacji, która znosi ból i lęk przy zachowanym kontakcie z pacjentem, co zapewniało komfort pacjentowi i operatorom. Dane szczegółowe zestawiono w tabeli 6. Przebieg leczenia w wybranych przypadkach został bogato zilustrowany na rycinach. W opisywanym przedziale czasowym odnotowano wynik pomyślnego leczenia w 97%, co w pełni potwierdza skuteczność prawidłowo przeprowadzonej implantacji. Odsetek powodzenia jest porównywalny z innymi ośrodkami implantologicznymi. Wysokie statystyki potwierdzają skuteczność implantologii stomatologicznej, co tłumaczy jej intensywny rozwój i wzrost liczby instalowanych implantów. PiÊmiennictwo Bartz H., Nonnenmacher C.: Usuni cie z ba opis przypadku. Hygiene und Mikrobiologie, 2004, 8, 3, Brook I., Lewis M. A., Sandor G. K., Jeffcoat M., Samaranayake L. P., Vera Rojas J.: Clindamycin in dentistry: more than just effective prophylaxis for endocarditis? Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology & Endodontics, 2005 list., 100 (5), Danchin N., Duval X., Leport C.: Prophylaxis of infective endocarditis: French recommendations. Heart, 2005, 91, Duda M., Kurrek A., Kr lik E., Kr lik A.: Zastosowanie implantów jednofazowych w zabiegach sinus liftingu. As Stomatologii, 2004, 5, Mazur D., Sehug B. S., Eyers G., Larsimont V., Fieger-Buschges H., Gimbel W., Keilbach-Bermann A., i Blume H. H.: Bioavailability and selected pharmacokinetic parameters of clindamycin hydrochloride after administration of a new 600 mg tablet formulation. International Journal of Clinioai Pharmacology and Therapeutics, 1999, tom 37, 8, ( ). 7. Filipiak K. J., Rewerski W., Newada M.: Informacja o leku, farmakologia kliniczna klindamycyny. Farmacja Polska, 2000, tom 56, Gould K. F., Elliott T, S. J., Foweraker J., Fulford M., Perry J. D., Roberts G. J., Sandoe J. A. T., Watkin R. W.: Guidelines for the prevention of endocarditis: Report of the working party of the British society for antimicrobial chemotherapy. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2006, tom 57 (6), Groppo F. C., Castro F. M., Pacheco A. B., Motta R.H., Filho T. R., Ramacciato J. C., Florio F. M., Meechan J. G.: Antimicrobial resistance of Staphylococcus aureus and oral streptococci strains from high-risk endocarditis patients. General Dentistry, 2005 listopad-grudzieƒ, 53 (6), Hryniewicz W., Meszarosa M.: Antybiotyki w profilaktyce i leczeniu zaka eƒ, 2001, Antybiotyk Penicylina G 0,91 ± 0,38 Tetracyklina 4,49 ± 1,51 Erytromycyna 17,70 ± 6,40 Klindamycyna 11. Kr lik A., Kr lik E.: Całkowita rekonstrukcja bezz bnej uchwy i szcz ki przy u yciu systemu Q-Implant z zastosowaniem implantacji dwufazowej z wczesnym obcià eniem. Quint - essence, Periodontologia-Implanty, 2004, 2, Kr lik E., Kr lik A.: Wykorzystanie implantów jedno- i dwufazowych w implantacji natychmiastowej po ekstrakcji z bów. Stomatologia Współczesna, 2006, tom 13, 5, Kr lik E., Kr lik A.: Przykład leczenia implantoprotetycznego step by step pojedynczego braku z bowego z wykorzystaniem technik zapewniajàcych minimalna traumatycznoêç zabiegu. Stomatologia Współczesna, 2006, tom 13, 4, Kr lik E., Kr lik A., Balkowska B.: Antybiotykoterapia w implantologii doêwiadczenia kliniki Artdentist. Stomatologia Współczesna, 2007, tom 14, 5, Kr lik E., Kr lik A., Balkowska B.: Wykorzystanie najnowszych osiàgni ç implantologii stomatologicznej, technik sterowanej regeneracji koêci i farmakoterapii w leczeniu pacjenta z miejscowymi i ogólnymi czynnikami ryzyka. Implants, 2009, tom 4, Lindeboom J. A., Tuk J. G., Kroon F. H., van den Akker H. P.: A randomized prospective controlled trial of antibiotic prophy- Przedział wiekowy Makrofagi p cherzyków płucnych (Cin/Cex [x ± S.E.M.]) 23,53 ± 2,85 (człowiek) Kobiety M czyêni Suma Suma ,4 ± 5,64 (królik) Tab. 3 Tab. 3_Maksymalne wchłanianie antybiotyku przez fagocyty po dwugodzinnym czasie inkubacji (Cin/Cex stosunek wewnàtrzdo zewnàtrzkomórkowego st enia antybiotyku). Tab. 4_Przekrój wiekowy pacjentów (z podziałem na płeç) u których przeprowadzono zabiegi implantologiczne. 15

16 Praktyka _ Odbudowy implantologiczne Tab. 5_Wykaz chorób współistniejàcych lub przebytych w przeszłoêci u pacjentów poddanych zabiegom implantologicznym. Choroby współistniejàce lub przebyte w przeszłoêci NadciÊnienie 65 Liczba pacjentów Tarczyca 46 Alergia 43 Choroba wrzodowa 27 Cukrzyca 18 Choroby wàtroby i/lub p cherzyka ółciowego 13 Choroby nerek 12 Nerwica 12 Choroba wieƒcowa 11 Choroby układu krà enia 10 Astma 7 Choroba nowotworowa 6 Depresja 5 Wady serca 3 NiedokrwistoÊç 3 Gruêlica 2 Jaskra 2 Migrena 2 Łuszczyca 2 Schorzenia reumatoidalne 2 Choroby odzwierz ce (bruceloza) 1 Osteoporoza 1 Endometrioza 1 Refluks ołàdka 1 Nie yt ołàdka 1 Choroby trzustki 1 Zakrzepica ylna 1 Udar mózgu 1 Opryszczka 1 Grzybica 1 16

17 Praktyka _ Odbudowy implantologiczne laxis in intraoral bone grafting procedures: single-dose clindamycin versus 24-hour clindamycin prophylaxis. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2006, 35, Macan D., Cabov T., Snjaric D., Peric B., Spicek J., Brajdic D.: Antibiotic prophylaxis of infective endocarditis in stomatology A survey of cardiologists, 2005, tom 127(3-4), Maciejewska K., K dzia A., Zienkiewicz J., Kilewicz W., Ziemlewski A.: Ocena wra liwoêci drobnoustrojów beztlenowych izolowanych z krwi chorych leczonych chirurgicznie w obr bie jamy ustnej na wybrane antybiotyki i chemioterapeutyki. Ann. Acad. Med. Gedan., 2006, 36, Samaranayake L. P.: Podstawy mikrobiologii dla stomatologów, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Spezifishe und dosisabhangige Wirkung bei Dentalinfektionem, (w Die Zahnarzt Woche DZW) 2004, 4. Liczba implantów wszczepionych podczas jednego zabiegu 21. Steinder J., Zarzecka J.: Profilaktyka antybiotykowa u chorych z grupy wysokiego ryzyka wystàpienia choroby odogniskowej. Poradnik Stomatologiczny 2006, 11-12, (61-62), Liczba wykonanych zabiegów Od 1 do Od 6 do10 78 Od 11do Od 16 do 20 4 Powy ej 20 2 Tab. 6_Dane szczegółowe dotyczàce liczby implantów wszczepionych podczas jednego zabiegu. Przypadek_5 _autorzy Dr n. med. Barbara Balkowska Lek. stom. El bieta Kr lik (ICOI Diplomate) Lek. stom. Arkadiusz Kr lik (ICOI Diplomate) Prywatna Klinika Implantologiczna NZOZ Artdentis, Tomaszów Mazowiecki 17

18 Praktyka _ Odbudowy implantologiczne Stabilne i efektywne leczenie rekonstrukcyjne braków zębowych za pomocą systemu implantologicznego Ankylos wyniki obserwacji 3-letnich Autorzy _ dr n. med. Damian Dudek, dr Waldemar Festenburg, lek. stom. Katarzyna SoΔtykiewicz Ryc wynik pozytywny Ryc. 1_ Wyniki obserwacji 3-letnich. 1 wynik negatywny _Autorzy przedstawiają doświadczenia własne ze stosowania systemu Ankylos. W latach zainstalowali 556 implantów u 168. pacjentów. Grupę badaną objęto trzyletnią obserwacją kliniczną i radiologiczną. U 7. pacjentów stwierdzono utratę 14. implantów. _Wprowadzenie 13 szcz ka uchwa Współczesna implantologia stomatologiczna oferuje różnorodne systemy i techniki służące do odtwarzania zarówno pojedynczych, jak i mnogich braków uzębienia. Wśród wielu dostępnych znajdują się wszczepy śródkostne firmy Dentsply Friadent, między innymi implant Ankylos. Implant ten zbudowano w 100% z tytanu, ma zoptymalizowaną powierzchnię Friadent plus, która znajduje się także na szyjce i szczycie wszczepu, co sprzyja narastaniu komórek kostnych oraz redukuje napięcia przekazywane na kość korową. Powierzchnię Friadent plus charakteryzuje zwiększona przyczepność dla komórek kostnych co przyspiesza proces osteointegracji. Także gwint o charakterze progresywnym zwiększa pierwotną stabilizację implantu w kości. Procedura chirurgiczna przewiduje wprowadzenie implantu 1,0-1,5mm poniżej grzbietu wyrostka zębodołowego szczęki lub części zębodołowej żuchwy, co sprzyja stabilizacji i osteointegracji, a także gwarantuje długotrwały efekt w postaci utrzymania kości i tkanek miękkich po obciążeniu funkcjonalnym Także innowacyjne połączenie stożkowe łącznika protetycznego z implantem umacnia jego szczelność, a więc eliminuje w większym odsetku niż połączenia równoległościenne występowanie mikroszczelin odpowiedzialnych za możliwość powstawania zapaleń. Połączenie takie daje także większą stabilizację mechaniczną i antyrotacyjne osadzenie łącznika. Cechy te umożliwiają pozycjonowanie implantu poniżej poziomu kości wyrostka zębodołowego. 2,11-13 Jedną z metod wykorzystania systemu Ankylos stanowi koncepcja SynCone. Jest oparta na technice funkcjonowania koron teleskopowych. Korony teleskopowe służą do stabilnego utrzymania protezy całkowitej. Do ich ważniejszych zalet można zaliczyć: unieruchomienie 18

19 Praktyka _ Odbudowy implantologiczne uzupełnienia protetycznego we wszystkich wymiarach, konieczność użycia odpowiedniej siły w celu jego wyjęcia oraz dobre możliwości utrzymania higieny jamy ustnej ,18-21 _Materiał i metoda Badaniem objęto grupę 200 pacjentów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i śląskiego, z których kryteria włączenia spełniło 168 osób. W latach pacjentom wszczepiono 556 implantów Ankylos. Ustalono następujące wskazania do wykonania zabiegów: Prawidłowa higiena jamy ustnej 2. Pojedyncze lub mnogie braki zębowe oraz bezzębie 3. Świadoma zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu implantologicznego 1 0 Ryc. 2 obcià enie natychmiastowe gojenie zamkni te szcz ka uchwa Badana grupa pacjentów N=168 K/M 93/75 Wiek (lata)/êrednia wieku (lat) 22-80/46,4 Implanty ogółem 556 Szcz ka 318 uchwa 238 Obcià enie natychmiastowe SynCone szcz ka/ uchwa/liczba implantów Obcià enie natychmiastowe pozostałe szcz ka/ uchwa/ liczba implantów Gojenie zamkni te szcz ka 268 Gojenie zamkni te uchwa 184 4/10/64 26/14 /40 Tab. 1 Przeciwwskazania do wykonania operacji stanowiły: 1. Zły stan higieny jamy ustnej 2. Brak poprawy higieny jamy ustnej po przeprowadzonym instruktażu 3. Niedostateczna ilość masy kostnej wymagająca wykonania dodatkowych zabiegów augmentacyjnych przekraczających możliwości finansowe pacjenta 4. Brak zgody i współpracy ze strony pacjenta 5. Stwierdzona choroba psychiczna Przeprowadzono zabiegi z obciążeniem natychmiastowym (w tym 14 przypadków leczenia bezzębia z wykorzystaniem koncepcji SynCone ) oraz operacje z zastosowaniem 8-tygodniowego protokółu gojenia zamkniętego Ryc. 2_Wyniki negatywne. Tab. 1_Charakterystyka grupy badanej. Ryc. 3a Przypadek_1 Ryc. 3b Ryc. 3a_ Stan wyjêciowy. Ryc. 3b_ Rekonstrukcja uchwy na podstawie koncepcji SynCone stabilizacja pierwotna implantów prawidłowa. Zdj cie rtg wykonane w 7 dni po zabiegu. Ryc. 3c_ Stan po 5 tygodniach od zabiegu. Widoczny stan zapalny koêci wokół wszczepów. Stwier - dzono klinicznie dolegliwoêci bólowe, obrz k błony Êluzowej i ruchomoêç konstrukcji protetycznej. Ryc. 3d_ Alternatywne leczenie z wykorzystaniem implantów Nobel Active. Ryc. 3c Ryc. 3d 19

20 Praktyka _ Odbudowy implantologiczne Przypadek_2 okresu gojenia zamkniętego i po jego zakończeniu oraz po 1, 2, 3, 12, 24 i 36 miesiącach od obciążenia funkcjonalnego implantów. Liczbę oraz rodzaj zabiegów przedstawiono w tabeli 1. Ryc. 4a Ryc. 4b _Wyniki Obserwacje końcowe przedstawiono graficznie na rycinach 1 i 2. W grupie badanej odnotowano utrzymanie ilości masy kostnej wokół 542 wszczepów (97,5%), porównywalnej ze stanem z początku obserwacji po obciążeniu funkcjonalnym nie stwierdzono skłonności okołowszczepowych tkanek miękkich do stanów zapalnych głębokość kieszonek wokół implantów nie przekraczała 3mm. Niepowodzenie w postaci periimplantitis i utraty wszczepu odnotowano w 14 przypadkach (2,5%). Ryc. 4c Ryc. 4d Stwierdzono utratę 7 implantów w żuchwie podczas gojenia zamkniętego (do 8 tygodni). U pacjentów wystąpiły samoistne dolegliwości bólowe i obrzęk błony śluzowej w miejscach implantacji. Wszystkie przypadki utraty wszczepów po obciążeniu funkcjonalnym odnotowano w okresie do 2 miesięcy po zabiegu (6 wszczepów w żuchwie i 1 w szczęce). Ryc. 4e Ryc. 4a i b_stan w 6 tygodni po obcià eniu natychmiastowym. Nie stwierdzono dolegliwoêci bólowych i ruchomoêci wszczepu. Ryc. 4c_ Odwarstwienie płata. Ryc. 4d_ Usuni cie implantu. Ryc. 4e_ Augmentacja ubytku Bio-Oss + Bio-Gide. Ryc. 4f_ Zamkni cie ubytku wolnym przeszczepem nabłonka i tkanki łàcznej z podniebienia. 20 Ryc. 4f w żuchwie i 16-tygodniowego w szczęce. Implanty wprowadzano zgodnie z zaleceniami producenta 1-1,5mm poniżej poziomu kości. W okresie pooperacyjnym przepisano całej grupie osłonę antybiotykową z Amoksycyliny w dawce dobowej 2,0g, w 2 dawkach podzielonych. Ponadto zalecano pacjentom przyjmowanie Ibuprofenu w dawce 2 x 0,4g aż do ustąpienia dolegliwości bólowych oraz płukanie jamy ustnej roztworem chlorheksydyny. Szwy usuwano w 7 dobie po zabiegu. Następnie poddano ocenie klinicznej i radiologicznej tkanki miękkie oraz kość w okolicy wszczepów w trakcie gojenia zamkniętego oraz po obciążeniu. Badaniem przedmiotowym oceniano głębokość kieszonek wokół implantów, stan błony śluzowej oraz występowanie dolegliwości bólowych. W badaniu radiologicznym (rtg pantomograficzne, TK) oceniano stan tkanki kostnej wokół implantów oraz jej resorpcję. Badania kontrolne w całej grupie przeprowadzono w połowie Wybrane przykłady niepowodzeń przedstawiono na rycinach 3-4. _Podsumowanie Na podstawie przeprowadzone przez autorów odległych obserwacji klinicznych i radiologicznych stwierdzono stabilność tkanki kostnej i tkanek miękkich wokół implantów Ankylos w ciągu 3 lat po ich obciążeniu funkcjonalnym. Potwierdza to długotrwałą wysoką skuteczność kliniczną wszczepów, która w badaniach autorów wyniosła ponad 97%. Uzyskane obserwacje są podobne do przedstawionych w piśmiennictwie. Nentwig i Moser, konstruktorzy implantu Ankylos, przeprowadzili w latach obserwacje 5439 implantów. Ocenie poddano stabilizację implantów w kości, skłonność tkanek miękkich do stanów zapalnych, analizowano także zaniki kości i tkanek miękkich wokół wszczepów. Pozytywne rezultaty osiągnięto w około 97%. 1 Wyniki te potwierdzają doniesienia Doringa i wsp. oraz Morrisa i wsp., którzy w badaniach 8- i 6-letnich przy za-

Osłonowe zastosowanie klindamycyny w leczeniu implantologicznym

Osłonowe zastosowanie klindamycyny w leczeniu implantologicznym Osłonowe zastosowanie klindamycyny w leczeniu implantologicznym Obserwacje przypadków kliniki Artdentis w latach 2004 2010 Autorzy _ dr n. med. Barbara Balkowska, lek. stom. El bieta Kr lik, lek. stom.

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych Z C O D Z I E N N E J P R A K T Y K I lek. stom. Michał Sypień Współpraca: dr n. med. lek. stom. Katarzyna Bindek-Sypień, lek. stom. Tomasz Sypień Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum OSIS EDI 2012/2013 lek. dent. Krzysztof Zieliński Specjalista Protetyki Stomatologicznej 1 PACJENT I Pacjentka J.J. lat zgłosiła się z powodu braku d.15

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE Osiągnięcie precyzyjnej estetyki i zwiększenie wydajności przy wykorzystaniu systemu pobierania wycisku ROZWIĄZANIA Z CYRKONU I TYTANU NA PLATFORMY PROTETYCZNE OD 3,4 DO

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE POJEDYNCZEGO ZĘBA GingiHue - praca cementowana TECHNIKA POŚREDNIA

ODTWORZENIE POJEDYNCZEGO ZĘBA GingiHue - praca cementowana TECHNIKA POŚREDNIA ODTWORZENIE POJEDYNCZEGO ZĘBA GingiHue - praca cementowana TECHNIKA POŚREDNIA MATERIAŁ: Stop tytanu pokryty powłoką azotku tytanu (Certain Straight Post oraz 15 Pre-Angled Post) Tytan (External Heks Straight

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy całkowitym bezzębiu), gdzie często występuje niewystarczająca

Bardziej szczegółowo

alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Polska Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych

alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Polska Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych Ochrona zębodołów Badania naukowe dowodzą, iż: do znacznych ubytków tkanki kostnej najczęściej

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Silna kość dla pięknych zębów

Silna kość dla pięknych zębów INFORMACJA DLA PACJENTA Rekonstrukcja kości z zastosowaniem preparatów Bio-Oss oraz Bio-Gide Silna kość dla pięknych zębów 1 Spis treści Uśmiech to najlepszy sposób na pokazanie własnych zębów 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów Case Study Autogenny przeszczep kości w przednim odcinku szczęki z użyciem indywidualnego modelu anatomicznego 3D z następowym wprowadzeniem implantu stomatologicznego Autorzy: dr n med. Jerzy Foczpański,

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

CHAMPIONS Multi-Unit. N o 1. Step-by-Step Instrukcja. MIMI -Flapless

CHAMPIONS Multi-Unit. N o 1. Step-by-Step Instrukcja. MIMI -Flapless CHAMPIONS Multi-Unit Step-by-Step Instrukcja systemu łączników Multi-Unit Minimalnie Inwa N o 1 MIMI -Flapless zyjna Metoda Implantacji, bezpłatowa 1 PRZEGLĄD MODUŁÓW Wysokość dziąsła 1 mm ø 5,2 mm Wysokość

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego PROTETYCZNE ZAOPATRZENIE ŻUCHWY SPRAWOZDANIE UŻYTKOWNIKA Od czasu pionierskich publikacji Philippa Ledermanna dysponujemy obecnie ponad trzydziestopięcioletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie protetycznego

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy The implantological treatment of severely atrophic alveolar part of the mandible Autor_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz,

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent Hanson, lat 60 Implanty dentystyczne

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 130-180zł Leczenie kanałowe : 1 kanał 3 2 kanały 480zł 3 kanały 600zł

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości C L I N I C A L E D U C A T I O N Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości S I M P L E P R E D I C TA B L E P R A C T I C A L C L I N I C A L E D U C A T I O N Barry K. Bartee,

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Kent Hanson,

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Wstęp Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent

Bardziej szczegółowo

I 17. cosmetic. Temat specjalny _ Zastosowanie CAD/CAM I

I 17. cosmetic. Temat specjalny _ Zastosowanie CAD/CAM I Temat specjalny _ Zastosowanie CAD/CAM I Ryc. 5 Ryc. 6 Ryc. 7 czy to zwłaszcza leczenia implantologicznego w strefie estetycznej. Często także wykonanie uzupełnienia tymczasowego w strefie estetycznej

Bardziej szczegółowo

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Przypadki rekonstrukcji implantoprotetycznej systemem BEGO Semados obserwacje kilkuletnie Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Autor _ Paweł Frączak

Bardziej szczegółowo

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 280-284 Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych Selection of impression copings

Bardziej szczegółowo

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski W tym roku organizujemy spotkanie, które ma być inspiracją dla wszystkich lekarzy, na każdym stopniu zaawansowania zajmujących się leczeniem implantoprotetycznym. Różnorodność doniesień naukowych oraz

Bardziej szczegółowo

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Schneidera i umieszczeniu pod nią biomateriału. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Informacje o leczeniu implantologicznym

Informacje o leczeniu implantologicznym Gabinet Stomatologiczny dr Jerzy Brydak & dr Jacek Wojciechowski ul. Bagno 2 m.75, 00-112 Warszawa, Tel +48 22 624 86 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most fast & fixed Protetyka Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augumentacyjnego wymaga

Bardziej szczegółowo

Karta implantologiczna

Karta implantologiczna REGULAMIN PRODUKTU Karta implantologiczna Wariant 3000/5000/10000 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: Medicover, ORGANIZATOR Medicover Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacje o produkcie

Informacje o produkcie Informacje o produkcie MIS Corporation. All Rights Reserved. System Zarządzania Jakością MIS zgodny jest z międzynarodowymi standardami jakości ISO 13485:2003 - System Zarządzani Jakością, dla Wyrobów

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC.

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. Program Implantologii Stomatologicznej UNC DENTISTRY Department of Prosthodontics MEDITERRANEAN PROSTHODONTIC INSTITUTE Castellon, Spain UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. USA Recognized by

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA.

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. DOSTĘPNE POSTACIE Laddec jest dostępny pod różnymi postaciami: bloki lub granulat o średniej

Bardziej szczegółowo

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku.

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku. labrida bioclean CHIRURGIA I IMPLANTOLOGIA Antybakteryjna szczoteczka Labrida BioClean to nowatorskie narzędzie, które skraca czas leczenia i pomaga w delikatnym oraz skutecznym czyszczeniu mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Cennik usług stomatologicznych

Cennik usług stomatologicznych Cennik usług stomatologicznych Usługa stomatologiczna Przegląd / wizyta konsultacyjna /recepta Wizyta adaptacyjna dla dzieci Wypełnienie światłoutwardzalne 100 Odbudowa zęba na wkstandradowym/okołomiazgowym

Bardziej szczegółowo

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE IMPLANTY STOMATOLOGICZNE W HARMONII Z NATURĄ Biogenesis to powstała w 2008 roku firma implantologiczna łącząca najwyższe standardy jakościowe produkcji, zaawansowaną technologię biomedyczną oraz wieloletnie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne bezpłatnie 130-180zł Leczenie kanałowe 1kanał 3 2 kanały 4 3 kanały

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O.

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. prof. (NYU) dr Ady Palti (Niemcy) prof. dr Hubertus Nentwig (Niemcy) prof. dr Joachim Zöller (Niemcy) prof. dr Marcel Wainwright (Niemcy) prof. dr Gilberto

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Moduł do łączników dla Ceramill Mind

Moduł do łączników dla Ceramill Mind Moduł do łączników dla Ceramill Mind PL 2 by Oral Design Ulrich Werder by Knut Miller by Knut Miller by Oral Design Ulrich Werder Moduł do łączników dla Ceramill Mind Cyfrowe wytwarzanie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów

Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów Nad czym się jeszcze zastanawiasz? Autorzy _ dr Chonghwa Kim i Sangwoo Lee ma jednak odpowiednich warunków do leczenia implantologicznego ze

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach

Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach Aesthetic solution by using a single crowns on and patient s own teeth Autorzy _ Mariusz Kochanowski, Maciej

Bardziej szczegółowo

Więcej Rozwiązań dla Wąskich Przestrzeni

Więcej Rozwiązań dla Wąskich Przestrzeni Więcej Rozwiązań dla Wąskich Przestrzeni System NICE: Więcej Możliwości dla Wąskich Przestrzeni Jakość Alpha-Bio Tec prezentuje nowe, zaawansowane rozwiązanie - Wąski Implant NICE, który przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności Urazy zębów mlecznych Czynniki warunkujące proces gojenia zależne od pacjenta wiek i stopień rozwoju korzenia stan higieny jamy ustnej i uzębienia ogólny stan zdrowia czas zgłoszenia się do lekarza Emil

Bardziej szczegółowo

Implanty Ankylos zęby na całe życie

Implanty Ankylos zęby na całe życie Implanty Ankylos zęby na całe życie Drogi Pacjencie Decydując, się na wejście do naszej kliniki powierzyłeś nam coś najcenniejszego swoje zdrowie!!! Możesz być pewny że wybrałeś dobrze. Dzięki naszej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprosthetic restoration of missing 21 case study Autor _ Paweł Fràczak Streszczenie: W niniejszej pracy opisano etapy wykonania

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie serdecznie zaprasza Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 W programie: Czwartek 20.09 10:30 11:00 Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych.pokaz

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH

NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH Miłe Panie, Szanowni Panowie! Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na jakość naszego życia ma kompletne, funkcjonalne i estetyczne uzębienie. Strata jednego lub więcej

Bardziej szczegółowo

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Kraków Patronat Naukowy: Dr n. med. Piotr Majewski Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam Wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ SZKŁO-JONOMEROWE MATERIAŁY FIRMY VOCO SPRAWDZONE PRODUKTY POMAGAJĄCE W CODZIENNEJ PRACY Z PACJENTAMI Przez ponad dwie dekady firma VOCO

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie materiału na bazie szkła aktywnego Glassbone do odbudowy ubytków kostnych

Zastosowanie materiału na bazie szkła aktywnego Glassbone do odbudowy ubytków kostnych Zastosowanie materiału na bazie szkła aktywnego Glassbone do odbudowy ubytków kostnych Autorzy _ lek. med. chir. stom. Roman Borczyk, lek. dent. Krzysztof Maçkowiak Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3 Ryc. 1_Skan CBCT

Bardziej szczegółowo

Estetyka różowa i biała implantacja w odcinku przednim z natychmiastowym obciążeniem przy użyciu implantów MIS C1

Estetyka różowa i biała implantacja w odcinku przednim z natychmiastowym obciążeniem przy użyciu implantów MIS C1 Estetyka różowa i biała implantacja w odcinku przednim z natychmiastowym obciążeniem przy użyciu implantów MIS C1 Aesthetics red and white the description of implantation in the anterior region immediate

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM _terapie kompleksowe Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM Complex proceeding in implantological treatment for the maxilla by means of a CBCT and

Bardziej szczegółowo

Estetyczna interdyscyplinarna koncepcja leczenia pacjenta z wrodzoną hipodoncją

Estetyczna interdyscyplinarna koncepcja leczenia pacjenta z wrodzoną hipodoncją T E M A T N U M E R U lek. med. stom. Tomasz Sypień Estetyczna interdyscyplinarna koncepcja leczenia pacjenta z wrodzoną hipodoncją Choć potrzeba estetycznego uśmiechu zawsze była istotna, pojęcie estetyki

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych. I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2

1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych. I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2 Spis treści 1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych I I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2 1.2.1 Osteoblasty 2 1.2.2 Osteoklasty 4 1.3 Kaskada przebudowy kości

Bardziej szczegółowo

Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją opis przypadku

Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją opis przypadku Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją opis przypadku Minimally invasive maxillary sinuslift with immediate implantation case report Autorzy_ Łukasz Zadrożny, Maciej

Bardziej szczegółowo

Choroby przyzębia. Rok IV

Choroby przyzębia. Rok IV Choroby przyzębia Rok IV Seminaria interaktywne 1. Budowa tkanek przyzębia brzeżnego. Rola i funkcja przyzębia w układzie stomatognatycznym. Kontrola odnowy tkanek w przyzębiu (powtórka z roku II i III).

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

Kaseta chirurgiczna SAFETY STOP. Kaseta chirurgiczna STANDARD LINE

Kaseta chirurgiczna SAFETY STOP. Kaseta chirurgiczna STANDARD LINE 1 Kaseta chirurgiczna SAFETY STOP W ofercie są dostępne kasety chirurgiczne zawierające wiertła z ogranicznikami, w wersji do implantów cylindrycznych i stożkowych. Wiertła cylindryczne są przeznaczone

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ?

JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ? JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ? Pozwól, że rozwiążemy Twój problem. KORZYSTAJĄC Z TRADYCYJNEJ PROTEZY (CAŁKOWITEJ LUB CZĘŚCIOWEJ) CODZIENNIE BORYKASZ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI OGRANICZENIAMI: Zaburzony smak.

Bardziej szczegółowo

Tomograia komputerowa i możliwości CAD/CAM w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków

Tomograia komputerowa i możliwości CAD/CAM w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków Możliwości _ Diagnostyka i planowanie Tomograia komputerowa i możliwości w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków Autor_ Tomasz Śmigiel _Czasami traiają do nas zdesperowani pacjenci oczekujący całkowitej

Bardziej szczegółowo

Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku

Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku The athypical complication in the impantological treatment of the edentulous mandible case report Autorzy _ Damian Dudek,

Bardziej szczegółowo

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Aktualizacja: 24.06.2015r. ZACHOWAWCZA + RTG Częściowa zapłata za usługę stomatologiczną 0,00 zł 0,00 zł Przegląd 0,00 zł 0,00 zł Konsultacja/ porada podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA MODELOWANIE I SYMULACJA ZAGADNIEŃ BIOMEDYCZNYCH Symulacja naprężeń i przemieszczeń materiału w koronie implantu zęba podczas zgryzu Wykonali:

Bardziej szczegółowo

Implanty zębowe. Piękne zęby na całe życie?

Implanty zębowe. Piękne zęby na całe życie? Implanty zębowe Piękne zęby na całe życie? Piękne zęby na całe życie? Odpowiednia pielęgnacja, promienny uśmiech wszystko w porządku... Niestety taka sytuacja może bardzo szybko ulec zmianie Wypadek sportowy,

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza. Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia. Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5

Stomatologia zachowawcza. Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia. Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 Trudne warunki leczenia Porada Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo