II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS. Algorytmy automatycznego postprocessingu w serwisie POZGEO. Roman Kadaj

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS. Algorytmy automatycznego postprocessingu w serwisie POZGEO. Roman Kadaj"

Transkrypt

1 Katedra Geodezji im. K. Weigla II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS Katowice, listopad 2012 Algorytmy automatycznego postprocessingu w serwisie POZGEO Roman Kadaj APPS jako moduł automatycznego postprocessingu w strukturze serwisu POZGEO. Założenia i etapy obliczeniowe w module APPS Wstępne przetwarzanie danych orbitalnych i obserwacyjnych, wyznaczenie pozycji przybliżonej (SPP) Rozwiązanie typu float - algorytm optymalizacji numerycznej Rozwiązanie precyzyjne -typu fixed (DD) - metoda BETA (TD) dla sesji długiej (dt > 1.5h) Wyrównanie wektorów (tylko w wersji aktualnie funkcjonującej) Przeliczenie pozycji do układów płaskich i określenie wysokości normalnej

2 APPS Ogólne założenia Czas Sesji: od do 24h SERWIS POZGEO - STRUKTURA ZEWNĘTRZNA Reference Stations: Date files + Broadcast ephemerides LOGFILE Manual Modul TRIMBLE Max. Liczba epok: 3600 (jeśli więcej nastąpi automatyczne rozrzedzenie ) Precise orbits APPS Modul ALGORES - SOFT ( PL) Interwał: 1 60 sek. Min. 5 Satelitów Absolute calibration parameters of antennas Administrator Liczba stacji: 3 6 Kalibracje absolutne anten Sygnały fazowe L1, L2 (iono-free L3, geometry free L4, wide-lane L5 ) Quasigeoid model and parameters of local systems MS SQL Server RINEX - File Phase Observation RAPORT (TXT File) Results Min. Elewacja 10 o Model troposfery GMF (Niell, 2000) z Mod. Hopfield refrakcją zenitalną. Klient

3 APPS /POZGEO Etapy obliczeniowe Funkcja celu Ω(X,Y,Z) min. rozwiązania float Elipsoida ufności I. Przygotowanie danych Broadcast Efemerydy Orbity Redukcje obs. kodowych i fazowych (parametry absolutnej kalibracji anten, wysokości anten, refrakcja troposferyczna). { (X ik,y ik,z ik ) } dyskretne interpolacje orbit (broadcast, rapid or final ) SPP (Single Point Position) (X 0, Y 0, Z 0 ) Filtracja faz L1, L2 (cycle-slips i inne defekty), z użyciem TD i wide-lane (L5) kombinacji. Określenie zbioru iono-free dyskretnych obserwacji (L3) II. TD typu float rozwiązanie (metoda BETA) Numeryczno-analityczna (semi-analityczna) minimalizacja funkcji celu przy założeniach: potrójne różnice faz we wszystkich kombinacjach par epok (schemat Schreibera) zastosowanie estymacji mocnej z kontrolnym składnikiem dla obserwacji kodowych Ω = Σ(v i2 +c 2 ) 1/2 + r({r}) min. (Kadaj,1988): III. DD typu fixed rozwiązanie lub TD float (BETA) ale tylko dla sesji długiej > 1.5h DD fixed rozwiązanie: Fiksacja nieoznaczoności, niezależnie dla każdej pary epok (k, k+1), według metody 60/77 (Yang, Goad, Schaffrin,1994 ; zastosowanie np. w: Kashani, Wielgosz, Grejner-Brzezińska, 2003 ) Iteracje Wyrównanie pozycji ROVER z wszystkich epok z zastosowaniem estymatorów mocnych [ nie szukamy optymalnych wartości całkowitych nieoznaczoności dla całych ciągów faz ; alternatywa nie zastosowana: pełne wyrównanie układu z użyciem metody LAMBDA (Teunissen, 1995)] IV. Obliczenie pozycji Rover w innych układach (także w systemie wysokości normalnych). 3

4 Tworzenie równania obserwacyjnego podwójnej różnicy faz dla kombinacji (pseudo) iono-free (L3) Relacja między częstotliwościami: f 1 /f 2 = λ 2 /λ 1 = 77/60 (GPS) 9/7 (GLONASS) *) *) satelity p =1, 2, emitują sygnały o różnej częstotliwości f 1s, f 2 s ale o stałym stosunku 9:7 p Kombinacja iono-free pojedynczych faz (r odbiornik, p satelita) : R r p (L3) = [ λ 22 R rp (L1) λ 12 R rp (L2) ] / ( λ 22 λ 12 ) ; R rp (L1) = λ 1 φ rp (L1); R r p (L2) = λ 2 φ rp (L2) R rp (L3) = [ 5929 R rp (L1) 3600 R rp (L2)] / 2329 (dla GPS) Pojedyncza różnica faz (eliminuje błędy zegarów odbiorników): ΔR pq r (L3) = R rp (L3) R rq (L3) ; p, q: indeksy satelitów p r q r Podwójna różnica faz (eliminuje błędy zegarów satelitów): ΔΔR pq rs (L3) = ΔR pq r (L3) ΔR pq s (L3) analogicznie jest dla pojedynczych sygnałów: ΔΔR pq rs (L1), ΔΔR pq rs (L2) p q r s Równanie obserwacyjne: ΔΔR(L3) + c ΔΔN3 = ΔΔρ(ΔX, ΔY, ΔZ) + Σδ + Σe ΔΔN3 = 77 ΔΔN1 60 ΔΔN2 (integer); c = λ 2 60 / 2329 (stała typu real). Σδ - redukcje (m.in. troposferyczne, antenowe), Σe skumulowany błąd losowy

5 TD float (BETA): NUMERYCZNA MINIMALIZACJA FUNKCJI ZELU Ω = Ω (X, Y, Z) (hiperpowierzchnia) Start: r:=0 (Iter.), ( X 0,Y 0,Z 0 ), d:=25.6 m, Wartości funkcji celu w siatce regularnej: { Ω ijk : i, j, k = 1, 0, 1 }, Ω ijk = Ω(X i, Y j, Z k ) X i := X (r) + i d ; Y i := Y (r) + j d; Z k :=Z (r) + k d Aproksymacja Hyperparaboloidy drugiego stopnia Ω Ω. Minimalizacja (explicite): (X,Y,Z) min => (X (r+1),y (r+1),z (r+1) ) 50% Zmniejszenie siatki: d:= d / 2; r:=r+1 Proces iteracyjny r =1 d=12.8m 3 iteracje wystarczające r =2 d = 6.4m r = 3 d=3.2m Obraz w przekroju wertykalnym Hiperpowierzchnia Ω Hiperparaboloida Ω r = 0 d=25.6m Ω ijk Z Ω min Ω min x Y (X 0,Y 0,Z 0 ) (X,Y,Z) min

6 Pozycjonowanie precyzyjne (DD-fixed): 1) Dla każdej pary epok (k,k+1) i rozwiązania typu float - nieoznaczoności kombinacji wide-lane (L5) ΔΔN1 ΔΔN2 = const1 + δ1 + e1; - kombinacja geometry free 60 ΔΔN1 77 ΔΔN2 = const2 + δ2 + e2 (stałe const1, const2 obliczone z aktualnych współrzędnych) - wyznaczenie całkowitych nieoznaczoności a = round(const1); b = round (const2); ΔΔN2 = round [ (60 a b) / 17]; ΔΔN1 = ΔΔN2 + a (Yang i in., 1994 ; i np.: Kashani, Wielgosz, Grejner-Brzezińska, 2003 ) - utworzenie całkowitego czynnika kombinacji iono-free 77 ΔΔN1 60 ΔΔN2 = ΔΔN3 (integer); - wyrównanie układu pseudoobserwacji dla epok (k, k+1) ΔΔR(L3) + c ΔΔN3 = ΔΔρ(ΔX, ΔY, ΔZ) + Σδ + Σe c = λ 2 60 / 2329 (stała typu real). A k ΔX k ΔL k = V k B k ΔX k = W k (równanie normalne) ΔX k, μ k (empiryczne odch. standard.), Q k = B -1 k (macierz kowariancji) Układ geometryczny obserwacji dla jednej epoki Uwagi: Satelita referencyjny jest ustalany niezależnie dla każdej pary epok: k, k+1. 2) Finalne wyrównanie pozycji [ Σ (1/ μ k2 ) B k ] ΔX = Σ [(1/μ k2 ) B k ΔL k ] k B ΔX = W ΔX, μ, Q (rezultaty końcowe) k

7 Przykład 1: obserwacje bardzo defektowe. Długość sesji: 55 minut NTML LESZ GLOG LEGN 100 km Rover BOR1 KROT T_begin : T_end : interval of time: 1 sec Number of epochs: 3328 ( 55 min) Number of double differences: (iono-free) Distances: ROVER-STATION: BOR1 48 km KROT 51 km LESZ 14 km GLOG 54 km NTML 66 km LEGN 87 km Date/Time: :43:32 FLOAT SOLUTION ITER = 1 ROVER_COORD: RMS = d = n_obs = dr = ITER = 2 ROVER_COORD: RMS = d = n_obs = dr = ITER = 3 ROVER_COORD: RMS = d = n_obs = dr = ITER = 4 ROVER_COORD: RMS = d = n_obs = dr = ITER = 5 ROVER_COORD: RMS = d = n_obs = dr = ITER = 6 ROVER_COORD: RMS = d = n_obs = dr = ITER = 7 ROVER_COORD: RMS = d = n_obs = dr = ITER = 8 ROVER_COORD: RMS = d = n_obs = dr = Różnice od FIX: Date/Time: :43:51 FIXED SOLUTION: ROVER_FINAL_COORD: Standard Deviations:

8 Przykład 2: względnie dobre obserwacje. Długość sesji: 35 minut Rover T_begin : T_end : interval of time: 1 sec Number of epochs: 2111 ( 35 min) Number of double differences: (iono-free) Distances ROVER-STATION: BOR1 49 km KROT 54 km LESZ 11 km GLOG 51 km NTML 63 km POZN 62 km Date/Time: :03:04 (BEGIN) FLOAT SOLUTION ITER = 1 ROVER_COORD: RMS = d = n_obs = dr = ITER = 2 ROVER_COORD: RMS = d = n_obs = dr = ITER = 3 ROVER_COORD: RMS = d = n_obs = dr = ITER = 4 ROVER_COORD: RMS = d = n_obs = dr = ITER = 5 ROVER_COORD: RMS = d = n_obs = dr = ITER = 6 ROVER_COORD: RMS = d = n_obs = dr = ITER = 7 ROVER_COORD: RMS = d = n_obs = dr = ITER = 8 ROVER_COORD: RMS = d = n_obs = dr = Date/Time: :03:24 Różnice od FIX: FIXED SOLUTION: ROVER_FINAL_COORD: Standard Deviations: Date/Time :03:32 (END) 8

9 METODA TD (BETA): schemat tworzenia obserwacji różnicowych typu Schreibera Zbiór obserwacji niezależnych L = { L 1, L 2,, L m } L i : uporządkowane w czasie podwójne różnice faz (iono-free) dla pary odbiorników (r,s) i pary satelitów (p,q): ΔΔ φ pq rs (t i ) V i = f i (X) + y L i z wagą w i ; i=1,2,,m (m - liczba epok): X - wektor niewiadomych, X = (ΔX, ΔY, ΔZ); y swobodny parametr (nieoznaczoność) Zbiór różnic Schreibera: Dla każdej pary satelitów (p, q) ΔL = { ΔL 12, ΔL 13, ΔL 14,, ΔL 1 m ΔL 23, ΔL 24,, ΔL 2m ΔL 34,, ΔL 3m ΔL m 1,m } v ij = Δ f ij (X) ΔL ij : równania poprawek (v ij = V i V j ; Δf ij (X)= f i (X) f i (X) ; ΔL ij = L i L j ) L1 L2 L3 L4 L5 m (m 1) / 2 różnic dla jednej pary satelitów (p,q) ΔL Twierdzenie podstawowe (GiK vol.57, No2, 2008): Σp i V i2 i = Σ w ij v ij2 ; w ij =p i p j (Σp i ) 1 i,j => Kanoniczne zadanie metody najmniejszych kwadratów: V T P V = v T W v, W = macierz diagonalna (*)

10 ETAP III porównanie metod TD (float) tylko dla Δt session > 1.5 h Metoda potrójnych różnic faz dla wszystkich kombinacji par epok i par satelitów (schemat Schreibera); algorytm estymacji dla diagonalnej m. kowariancyjnej; automatyczna eliminacja nieoznaczoności; nie ma potrzeby definiowania satelity referencyjnego (Kadaj, 2008). 20cm RMS Długość sesji 0 1 h 2 h 3 h 4 h 24 h DD (fixed) - metoda podwójnych różnic faz z założeniami: Identyfikowanie nieoznaczoności i określanie pozycji ROVER (X,Y,Z) dla każdej pary epok (k, k+1). Wyrównanie wielokrotnie wyznacz. pozycji Rover z zastosowaniem estymacji mocnej. 10cm 5cm TD (BETA) DD (fixed) s Uwaga: 3cm s d 1cm t-t o d 2 h = 60 o Validacja: Wybór: DD - fixed tylko DD fixed TD - BETA Użycie dwóch metod - wybór zależy od otrzymanych empirycznych param. dokładnościowych..

11 Test metody TD-BETA dla sesji długich (24 h ) Obserwowalność 30 satelitów w ciągu doby (A) A: T_begin : T_end : BOGI - BOR1 (A) B: T_begin : T_end : C: T_begin : T_end : Wyrównania swobodne sieci GPS Wariant Przeciętna wypadkowa odchyłka wektora [m] Pseudoobserwacje L3 (iono-free) Orbity Final. BOGI - XYZ katalogowe XYZ- obliczone: A B C Średnie wartości współrzędnych: A B C TRANS 3D(7p) Wariant Błąd średni transf. [m] A B C Finalne relacje z katalogiem dx dy dz h 12 h 24 h

12 ********************************************************************************* ASG-EUPOS Serwis POZGEO wersja 2.08 ********************************************************************************* UŻYTKOWNIK : Jan Kowalski PLIK : o CZAS POBRANIA : :01:48 CZAS OBLICZEŃ : :09:27 RINEX - INFORMACJE Nazwa punktu : Numer punktu : Wersja RINEX : 2.11 Program : cnvttorinex Instytucja : converttorinex OPR Model anteny : TRM_R6 Numer seryjny ant. : Wysokość anteny : Interwał rejestracji : 1 Początek obserwacji: :16: Tydzień GPS: 1582 sek. GPS: Koniec obserwacji: :51: Tydzień GPS: 1582 sek. GPS: Czas obserwacji [hh:mm:ss]: 00:35: ANTENA - INFORMACJE MODEL WYKORZYSTANY: NONE Numer seryjny: BRAK MODELU ANTENY W BAZIE! Info antena L1: DeltaE : DeltaN : DeltaUp : Info antena L2: DeltaE : DeltaN : DeltaUp : Do obliczeń wykorzystano efemerydy BROADCAST Brak modelu jonosfery Lista satelitów w pliku RINEX G2 G4 G13 G20 G23 G31 G32 G7 G16 G10 POZGEO PRZYKŁADOWY RAPORT DLA UŻYTKOWNIKA CZĘŚĆ I

13 WYKORZYSTANE STACJE REFERENCYJNE: Nazwa Odległość[m] Efekt. liczba epok Efekt. czas sesji [s] LESZ BOR GLOG KROT NTML ZIGR WYNIKI OSTATECZNE: UWAGA! Jeśli nie oznaczono inaczej, wartości podane w metrach ETRS89 Współrzędne kartezjańskie X: Y: Z: mp: ETRS89 Współrzędne geodezyjne B: 51 53' '' L: 16 43' '' h_el: Układ 1992 X: Y: mx: my: mp: POZGEO PRZYKŁADOWY RAPORT DLA UŻYTKOWNIKA CZĘŚĆ II Układ 2000 strefa 5 X: Y: mx: my: mp: Układ 2000 strefa 6 X: Y: mx: my: mp: Układ 1965 strefa 4 X: Y: mx: my: mp: Układ UTM strefa 34 X: Y: mx: my: mp: Anomalia wysokości liczona z modelu GEOIDPOL-2001 transformowanego do układu ETRF 2005 na epokę (układ stacji ASG-EUPOS) WYZNACZONE WYSOKOŚCI PUNKTU: Wysokość elipsoidalna : mh: Anomalia wysokości : Kronsztadt 86 : mh: UWAGA! WYNIKI AUTOMATYCZNEGO POSTPROCESSINGU BAZUJĄ NA POJEDYNCZYM ZBIORZE OBSERWACYJNYM (RINEX), ZATEM NIE POSIADAJĄ NIEZALEŻNEJ KONTROLI WYZNACZENIA PUNKTU WYMAGANEJ W PRZEPISACH TECHNICZNYCH. POSTPROCESSING WYKONANY ZOSTAŁ BEZ WIEDZY O WARUNKACH POMIARU MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA DOKŁADNOŚĆ WYNIKÓW.

14 WSPÓŁRZĘDNE PRZYBLIŻONE W PLIKU RINEX (ROVER) X: Y: Z: WSPÓŁRZĘDNE PRZYBLIŻONE OBLICZONE Z SPP(ROVER) X: Y: Z: OBLICZENIE WEKTORA: LESZ - ROVER Wykorzystany model anteny na stacji referencyjnej: TRM TZGD SN: ALGORYTM PODWÓJNYCH RÓŻNIC DX: DY: DZ: mx: my: mz: mxhz: myhz: mh: Efektywna liczba epok : 2106 Efektywny czas sesji[s]: 2106 Obliczenie wektora OK OBLICZENIE WEKTORA: BOR1 - ROVER Wykorzystany model anteny na stacji referencyjnej: AOAD/M_T SN: ALGORYTM PODWÓJNYCH RÓŻNIC DX: DY: DZ: mx: my: mz: mxhz: myhz: mh: Efektywna liczba epok : 2106 Efektywny czas sesji[s] : 2106 Obliczenie wektora OK OBLICZENIE WEKTORA: GLOG - ROVER Wykorzystany model anteny na stacji referencyjnej: TRM TZGD SN: ALGORYTM PODWÓJNYCH RÓŻNIC DX: DY: DZ: mx: my: mz: mxhz: myhz: mh: Efektywna liczba epok : 2106 Efektywny czas sesji [s] : 2106 Obliczenie wektora OK OBLICZENIE WEKTORA: KROT - ROVER Wykorzystany model anteny na stacji referencyjnej: TRM TZGD SN: ALGORYTM PODWÓJNYCH RÓŻNIC DX: DY: DZ: mx: my: mz: mxhz: myhz: mh: Efektywna liczba epok : 2106 Efektywny czas sesji [s] : 2106 Obliczenie wektora OK OBLICZENIE WEKTORA: NTML - ROVER Wykorzystany model anteny na stacji referencyjnej: TRM TZGD SN: ALGORYTM PODWÓJNYCH RÓŻNIC DX: DY: DZ: mx: my: mz: mxhz: myhz: mh: Efektywna liczba epok : 2106 Efektywny czas sesji [s] : 2106 Obliczenie wektora OK OBLICZENIE WEKTORA: ZIGR - ROVER Wykorzystany model anteny na stacji referencyjnej: TRM TZGD SN: ALGORYTM PODWÓJNYCH RÓŻNIC DX: DY: DZ: mx: my: mz: mxhz: myhz: mh: Efektywna liczba epok: 2106 Efektywny czas sesji [s] : 2106 Obliczenie wektora OK POZGEO DODATKOWE INFORMACJE W RAPORCIE DLA ADMINISTRATORA CZĘŚĆ I

15 WYNIKI DLA METODY PODWÓJNYCH RÓŻNIC WSPÓŁRZĘDNE PUNKTU WYZNACZANEGO W UKŁADACH: GEOCENTRYCZNYM(XYZ), GEODEZYJNYM(BLH) I PUW 1992 Stacja LESZ Długość wektora: XYZ X: Y: Z: BLH B: L: h_el: XY92 X: Y: Stacja BOR1 Długość wektora: XYZ X: Y: Z: BLH B: L: h_el: XY92 X: Y: Stacja GLOG Długość wektora: XYZ X: Y: Z: BLH B: L: h_el: XY92 X: Y: POZGEO DODATKOWE INFORMACJE W RAPORCIE DLA ADMINISTRATORA CZĘŚĆ II Stacja KROT Długość wektora: XYZ X: Y: Z: BLH B: L: h_el: XY92 X: Y: Stacja NTML Długość wektora: XYZ X: Y: Z: BLH B: L: h_el: XY92 X: Y: Stacja ZIGR Długość wektora: XYZ X: Y: Z: BLH B: L: h_el: XY92 X: Y:

16 WSPÓŁRZĘDNE ŚREDNIE W PUW 1992 X: Y: h_el: Odchyłki: EX: EY: EH: LESZ BOR GLOG KROT NTML ZIGR Błędy średnie: mx: my: mp: mh: (czas obserwacji: 35 minut) POZGEO DODATKOWE INFORMACJE W RAPORCIE DLA ADMINISTRATORA CZĘŚĆ III Pozostałe informacje, w tym finalne wykazy współrzędnych w różnych układach, podane w raporcie dla użytkownika

17 Testy porównawcze APPS w wersji 2.08 (sesje ) z wynikami programu TTC i pomiarem RTK (zadania były odrzucone w wersji 1.63) METODY WYZNACZEŃ POROWNANIA PKT xy2000/apps 2.08 TTC(NYRKA) RTK APPS-TTC APPS - RTK A B C D E F G

18 ZASADA NIWELACJI SATELITARNEJ T A Przekształcenie wektora: [ ΔX, ΔY, ΔZ ] [ A g, s, ΔH elips ] ζ T B ζ ζ ζ ζ z numerycznego modelu quasi-geoidy różnica anomalii wysokości

19 Niwelacja satelitarna w module APPS / POZGEO. Kalibracja i transformacja modelu quasigeoidy GEOIDPOL 2001 do układu ETRF 2005 na epokę POW. TOPO Wielkości średnie anomalii wysokości dla 400 punktów sieci POLREF+EUVN ζ s = m ζ s =34.126m Quasigeoida ELipsoida GRS-80 (WGS-84) w stosowanych układach odniesienia 4.6 cm 2.1 cm 0.7 cm N s EGM2008 ETRF 2005 ep (ASG-EUPOS) geoida ITRF 96 ep ETRF 89 ep (POLREF) Model podstawowy GEOIDPOL-2001 w układzie ITRF 96 na epokę (był transformowany do ETRF 89 PL) Model GEOIDPOL-2001 transformowany do układu ETRF 2005 na epokę (stan aktualny) Proponowane zastosowanie dokładniejszego modelu GEOIDPOL-2008C w APPS w. 2.9

20 Algorytmy automatycznego postprocessingu w serwisie POZGEO Quasigeoida GEOIDPOL-2008C utworzona na bazie modelu EGM2008 (Pavlis i in. NGA [ ]) poprzez jego kalibrację na zbiorze empirycznych anomalii wysokości punktów geodezyjnych: ASG-EUPOS i sieci EUVN. Etapy tworzenia GEOIDPOL-2008 C I. Wygenerowanie z modelu EGM2008 anomalii wysokości ζ dla siatki geograficznej o oczku 0.01o w zakresie: B: 48o-56o, L: 13o 25o (962001pkt) punktów ASG-EUPOS i EUVN i przeliczenie: (BLζ )EGM08 (XYZ)EGM08 (grid + osnowa) II. Utworzenie zbioru empirycznych (pomiarowych) anomalii wysokości dla punktów ASG-EUPOS i sieci EUVN oraz przeliczenie: ζ = H(ETRF 2000 ep.2011) Hn(Kronstadt 86) (BL ζ )ETRF 00 (XYZ)ETRF 00 (osnowa) III. 3D TRANS z korektami Hausbrandta: (XYZ)EGM08 (grid+osnowa) Izolinie anomalii wysokości [m] Sieć odniesienia (satelitarno-niwelacyjna) do kalibracji quasigeoidy: 141 punktów w tym: 101 stacji ASG_EUPOS 40 punktów sieci EUVN (z kampanii 2010/11) (XYZ)ETRF 00 (osnowa) IV. Przekształcenie finalne: Model GEOIDPOL_2008(C): (XYZ)ETRF 00 (grid) (BL ζ)etrf 00 (grid)

21 FORMUŁA RÓŻNICOWA TRANSFORMACJI ANOMALII WYSOKOŚCI: [X1,Y1,Z1] [X2,Y2,Z2] [B1,L1,ζ1 EGM08 ] [B2,L2, ζ2 GEOIDPOL- 2008C ] X2 = X1 + ( )+( )*DX+( )*DY+( )*DZ; Y2 = Y1 + ( )+( )*DX+( )*DY+( )*DZ; Z2 = Z1 + ( )+( )*DX+( )*DY+( )*DZ; DX = X1 - XS1; DY = Y1-YS1; DZ = Z1-ZS1; XS1:= YS1:= ZS1:= Średniokwadratowe odchyłki współrzędnych: Sx = Sy = Sz = Ochyłki bezwzględnie maksymalne Inne oceny porównawcze EGM2008 z modelami lokalnych quasigeoid: Hirt C., 2011 (na obszarze Niemiec) Trojanowicz M (na obszarze Dolnego Śląska) oraz Kryński J., Kloch-Główka G., (2009) NWSC *** PRZM *** *) (niwelacja?) ZYWI *** *** EUVN GRYBÓW GEOIDPOL_2008C charakterystyka: - bazowy układ odniesienia siatki modelu: ETRF 2000 ep kalibracyjne punkty osnowy: stacje ASG-EUPOS + EUVN ( = 141 pkt) - źródłowe dane EGM2008: wygenerowane na podstawie opublikowanych współczynników harmonicznych sferycznych anomalie wysokości dla punktów siatki 0.01 o i osnowy. - podstawowy test kontrolny: EUREF-POL+POLREF+EUVN (393 pkt 400-7***) odchyłki: ds = (średnia), RMS = (średniokwadratowa), zakres: < , >

22 LITERATURA Hirt C., (2011): Assessment of EGM2008 over Germany using accurate quasigeoid heights from vertical deflections, GCG05 and GPS/levelling. Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement (zfv) 136(3): pp Kadaj R. (1988): Eine Klasse von Schätzverfahren mit praktischen Anwendungen. ZfV (8)1988, Kadaj R. (2008): New algorithms of GPS post-processing for multiple baseline models and analogies to classical geodetic network. Geodesy and Cartography (PL), Vol. 57, No 2, 2008, pp Kadaj R., Świętoń T. (2008): Automatic Postprocessing Software (APPS) for TRIMBLE Application in ASG-EUPOS System. Version 2.** ( ). GEOTRONICS Poland sp. z o.o. Katowice Kadaj R. (2012): GEOIDPOL-2008: a new centimetre accuracy quasigeoid model for the area of Poland based on global geopotential EGM-2008 model and EUVN, EUREF-POL and POLREF geodetic networks. [ internet publ. in PL ], ALGORES-SOFT - Rzeszów, 1/2012, Kashani I., Wielgosz P., Greiner-Brzezińska D. (2003): Datum Definition in the Long Range Instantaneous RTK GPS Network Solution. Journal of Global Positioning Systems, Vol. 2, No.2, pp Kryński J., Kloch-Główka G. (2009): Evaluation of the Performance of the New EGM2008 Global Geopotential Model over Poland. Geoinformation Issues, Vol. 1, No 1, 7-17/2009. Niell A. E. (2000): Improved atmospheric mapping funktions vor VLBI and GPS. Earth Planets Space 52(10), pp Pavlis N.K.; Holmes S.A. Kenyon S.C., Factor J.K., (2008a): The EGM2008 Global Gravitational Model. American Geophysical Union, Fall Meeting 2008 Pavlis N.K., Holmes S.A., Kenyon S.C., Factor J.K., (2008b): An Earth Gravitational Model to Degree 2160: EGM2008, EGU General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A Pażus R., Osada E., Olejnik S., (2002): Levelling Geoid 2001 (in PL), GEODETA, No 5(84), 2002 Teunissen P.J.G. (1995): The least-squares ambiguity decorrelation adjustment: A Method for fast GPS integer ambiguity estimation. Journal of Geodesy 70 (1-2), pp Trojanowicz M. Estimation of an accuracy of global geopotential models EGM96 and EGM08 at lower Silesia area. Acta Scientiarum Polonorum, Geodesia et Descriptio Terrarum 8(1) 2009, pp Yang M.,Goad C.,Schaffrin B. (1994): Real-time on-the-fly ambiguity resolution over short baseline in the presence of anti-spoofing. Proceedings of ION GPS-94, Salt Lake City, p

23 Dziękuję za uwagę Roman J. Kadaj Politechnika Rzeszowska Katedra Geodezji im. K. Weigla

Problematyka dokładności i niezawodności pozycjonowania przy wykorzystaniu serwisów POZGEO i POZGEO-D w systemie ASG-EUPOS Roman Kadaj

Problematyka dokładności i niezawodności pozycjonowania przy wykorzystaniu serwisów POZGEO i POZGEO-D w systemie ASG-EUPOS Roman Kadaj Katedra Geodezji im. K. Weigla Seminarium KG PAN Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych, a problemy definiowania krajowych układów odniesienia Grybów, 18-19 października 2012 Problematyka

Bardziej szczegółowo

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF Szymon Wajda główny

Bardziej szczegółowo

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF Marcin Ryczywolski

Bardziej szczegółowo

Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN

Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN KATEDRA GEODEZJI im. K. Weigla Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków, 24-27 września

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS

Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS BUDOWA MODUŁÓW WSPOMAGANIA SERWISÓW CZASU RZECZYWISTEGO SYSTEMU ASG-EUPOS Projekt rozwojowy MNiSW nr NR09-0010-10/2010 Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS Paweł Wielgosz Jacek Paziewski Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS

Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS Jacek Paziewski Paweł Wielgosz Katarzyna Stępniak Katedra Astronomii i Geodynamiki Uniwersytet Warmińsko Mazurski w

Bardziej szczegółowo

Badania wpływu charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na poprawne wyznaczenie nieoznaczoności w pozycjonowaniu GNSS-RTK

Badania wpływu charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na poprawne wyznaczenie nieoznaczoności w pozycjonowaniu GNSS-RTK Badania wpływu charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na poprawne wyznaczenie nieoznaczoności w pozycjonowaniu GNSS-RTK Rozprawa doktorska Warszawa, 15 maja 214 r. Dominik Próchniewicz Politechnika

Bardziej szczegółowo

Serwisy postprocessingu POZGEO i POZGEO D

Serwisy postprocessingu POZGEO i POZGEO D GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Serwisy postprocessingu POZGEO i POZGEO D Marcin Ryczywolski specjalista Szkolenie Służby Geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

ALGORYTM I OPROGRAMOWANIE MODUŁU AUTOMATYCZNEGO POSTPROCESSINGU (APPS) W POLSKIM SYSTEMIE SATELITARNYCH STACJI REFERENCYJNYCH (ASG-EUPOS)

ALGORYTM I OPROGRAMOWANIE MODUŁU AUTOMATYCZNEGO POSTPROCESSINGU (APPS) W POLSKIM SYSTEMIE SATELITARNYCH STACJI REFERENCYJNYCH (ASG-EUPOS) Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i InŜynieria Środowiska, t.262, z.51, s.37-57, 2009. Roman Kadaj, prof. dr hab. inŝ. - Politechnika Rzeszowska, Katedra Geodezji im K. Weigla Tomasz

Bardziej szczegółowo

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF Marcin Ryczywolski marcin.ryczywolski@gugik.gov.pl Główny Urząd Geodezji i Kartografii Olsztyn, 10-11 października 2013 r.

Bardziej szczegółowo

GPSz 2 WYKŁAD 4 OSNOWY SZCZEGÓŁOWE ZAKŁADANE TECHNOLOGIĄ GNSS ORAZ OSNOWY ZINTEGROWANE - ZASADY OGÓLNE

GPSz 2 WYKŁAD 4 OSNOWY SZCZEGÓŁOWE ZAKŁADANE TECHNOLOGIĄ GNSS ORAZ OSNOWY ZINTEGROWANE - ZASADY OGÓLNE GPSz 2 WYKŁAD 4 OSNOWY SZCZEGÓŁOWE ZAKŁADANE TECHNOLOGIĄ GNSS ORAZ OSNOWY ZINTEGROWANE - ZASADY OGÓLNE NIEKTÓRE ZMIANY I NOWOŚCI WYNIKAJĄCE Z NOWEGO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE OSNÓW wprowadzenie do obiegu

Bardziej szczegółowo

TRANS_ETRF_PL_2 zmodyfikowany program transformacji 7-mioparametrowej pomiędzy układami: PL-ETRF89 i PL-ETRF2000

TRANS_ETRF_PL_2 zmodyfikowany program transformacji 7-mioparametrowej pomiędzy układami: PL-ETRF89 i PL-ETRF2000 Roman Kadaj TRANS_ETRF_PL_2 zmodyfikowany program transformacji 7-mioparametrowej pomiędzy układami: PL-ETRF89 i PL-ETRF2000 [ Publikacja internetowa 1(4) /2013 ALGORES-SOFT, www.geonet.net.pl, 12 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Istniejące modele geoidy/quasigeoidy na terenie Polski

Istniejące modele geoidy/quasigeoidy na terenie Polski Istniejące modele geoidy/quasigeoidy na terenie Polski Jan Kryński Instytut Geodezji i Kartografii Treść prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Modele z przez 1989 r. 3. Modele z lat 1989-2002 4. Modele z lat

Bardziej szczegółowo

[ Publikacja internetowa 1/2012 (18 stron) ALGORES-SOFT, www.geonet.net.pl, 7 maja 2012 ]

[ Publikacja internetowa 1/2012 (18 stron) ALGORES-SOFT, www.geonet.net.pl, 7 maja 2012 ] Roman Kadaj GEOIDPOL-2008 jako centymetrowej dokładności model quasigeoidy dla obszaru Polski oparty na globalnym modelu geopotencjalnym EGM-2008 i polskich trójwymiarowych sieciach satelitarno - niwelacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I STAN AKTUALNY REALIZACJI

ZAŁOŻENIA I STAN AKTUALNY REALIZACJI ZAŁOŻENIA I STAN AKTUALNY REALIZACJI PROJEKTU ASG+ Figurski M., Bosy J., Krankowski A., Bogusz J., Kontny B., Wielgosz P. Realizacja grantu badawczo-rozwojowego własnego pt.: "Budowa modułów wspomagania

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN REALIZACJI PROJEKTU ASG+

AKTUALNY STAN REALIZACJI PROJEKTU ASG+ AKTUALNY STAN REALIZACJI PROJEKTU ASG+ Figurski Mariusz Centrum Geomatyki Stosowanej WAT Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT Realizacja grantu badawczo-rozwojowego własnego pt.: "Budowa modułów wspomagania

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki opracowania kampanii GNSS Integracja stacji referencyjnych systemu ASG- EUPOS z podstawową osnową geodezyjną kraju

Wstępne wyniki opracowania kampanii GNSS Integracja stacji referencyjnych systemu ASG- EUPOS z podstawową osnową geodezyjną kraju Wstępne wyniki opracowania kampanii GNSS Integracja stacji referencyjnych systemu ASG- EUPOS z podstawową osnową geodezyjną kraju Leszek Jaworski, Anna Świątek, Ryszard Zdunek, Janusz B. Zieliński Kampania

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski

Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział Osnów Podstawowych Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski Ewa Kałun kierownik działu osnów podstawowych CODGiK Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SERWIS INTERAKTYWNEGO MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SIECI ASG-EUPOS

SERWIS INTERAKTYWNEGO MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SIECI ASG-EUPOS II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS Katowice 2012 SERWIS INTERAKTYWNEGO MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SIECI ASG-EUPOS K. Szafranek, A. Araszkiewicz, J. Bogusz, M. Figurski Realizacja grantu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE. Artykuł recenzowany: Kontrola zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS na przykładzie powiatu bolesławieckiego

TECHNOLOGIE. Artykuł recenzowany: Kontrola zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS na przykładzie powiatu bolesławieckiego Artykuł recenzowany: Kontrola zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS na przykładzie powiatu bolesławieckiego ASG-EUPOS zdaje egzamin Streszczenie: Testowe uruchomienie z początkiem maja

Bardziej szczegółowo

Wpływ charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na rozwiązanie modelu pozycjonowania GNSS-RTK

Wpływ charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na rozwiązanie modelu pozycjonowania GNSS-RTK Wpływ charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na rozwiązanie modelu pozycjonowania GNSS-RTK Dominik Próchniewicz Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska d.prochniewicz@gik.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA TECHNICZNE

ZALECENIA TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZALECENIA TECHNICZNE Pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS Warszawa, 2011 r. Zalecenia techniczne opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka,

Bardziej szczegółowo

GEOIDPOL-2008CN model i program quasi-geoidy dostosowany do nowego układu PL-ETRF2000

GEOIDPOL-2008CN model i program quasi-geoidy dostosowany do nowego układu PL-ETRF2000 Nota dodatkowa z maja 2014: Prezentowany tutaj model quasigeoidy GEOIDPOL-2008CN jest identyczny z modelem urzędowym PL-geoid-2011, który powstał właśnie z modelu GEOIDPOL- 2008CN poprzez jego obcięcie

Bardziej szczegółowo

Badania dokładności pozycjonowania techniką PPP w zależności od długości sesji obserwacyjnej oraz wykorzystanych systemów pozycjonowania satelitarnego

Badania dokładności pozycjonowania techniką PPP w zależności od długości sesji obserwacyjnej oraz wykorzystanych systemów pozycjonowania satelitarnego Bi u l e t y n WAT Vo l. LXI, Nr 1, 2012 Badania dokładności pozycjonowania techniką PPP w zależności od długości sesji obserwacyjnej oraz wykorzystanych systemów pozycjonowania satelitarnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO...

Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO... Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO....................... XI 1. WPROWADZENIE DO GEODEZJI WYŻSZEJ..................... 1 Z historii geodezji........................................ 1 1.1. Kształt

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA*KARTOGRAFIA*GEOINFORMATYKA

GEODEZJA*KARTOGRAFIA*GEOINFORMATYKA www.geonet.net.pl GEODEZJA*KARTOGRAFIA*GEOINFORMATYKA Roman J. Kadaj Przykład wyrównania fragmentu sieci III klasy w układach 1965, 1992, 2000/18 [ Publikacja internetowa, www.geonet.net.pl, ALGORES-SOFT,

Bardziej szczegółowo

Problematyka wykorzystania serwisów postprocessingu ASG-EUPOS do zakładania precyzyjnych sieci hybrydowych (zintegrowanych) Roman Kadaj

Problematyka wykorzystania serwisów postprocessingu ASG-EUPOS do zakładania precyzyjnych sieci hybrydowych (zintegrowanych) Roman Kadaj Katedra Geodezji im. K. Weigla II Konferencja UŜytkowników ASG-EUPOS Katowice, 20-21 listopad 2012 Problematyka wykorzystania serwisów postprocessingu ASG-EUPOS do zakładania precyzyjnych sieci hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Instytut Geodezji GEODEZJA GOSPODARCZA PROMOTOR Dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM Dr inż. Dariusz Gościewski Analiza możliwości wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Pozycjonowanie RTK używając Virtual Reference Stations (VRS)

Sieciowe Pozycjonowanie RTK używając Virtual Reference Stations (VRS) Sieciowe Pozycjonowanie RTK używając Virtual Reference Stations (VRS) Mgr inż. Robert Dudek GEOTRONICS KRAKÓW GSI Japan - 21st of June 1999 Wprowadzenie u Dlaczego Sieci stacji referencyjnych GPS? u Pomysł

Bardziej szczegółowo

1.1. Kształt Ziemi. Powierzchnie odniesienia. Naukowe i praktyczne zadania geodezji. Podział geodezji wyższej... 18

1.1. Kształt Ziemi. Powierzchnie odniesienia. Naukowe i praktyczne zadania geodezji. Podział geodezji wyższej... 18 : Przedmowa...... 11 1. WPROWADZENIE DO GEODEZJI WYŻSZEJ Z historii geodezji... 13 1.1. Kształt Ziemi. Powierzchnie odniesienia. Naukowe i praktyczne zadania geodezji. Podział geodezji wyższej... 18 1.2.

Bardziej szczegółowo

Analiza dokładności modeli centrów fazowych anten odbiorników GPS dla potrzeb niwelacji satelitarnej

Analiza dokładności modeli centrów fazowych anten odbiorników GPS dla potrzeb niwelacji satelitarnej Analiza dokładności modeli centrów fazowych anten odbiorników GPS dla potrzeb niwelacji satelitarnej Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN Satelitarne

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS SATELITARNE TECHNIKI POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie systemu ASG-EUPOS i wyrównanie współrzędnych stacji z lat 2008-2012

Monitorowanie systemu ASG-EUPOS i wyrównanie współrzędnych stacji z lat 2008-2012 Monitorowanie systemu ASG-EUPOS i wyrównanie współrzędnych stacji z lat 2008-2012 Mariusz Figurski, Karolina Szafranek, Andrzej Araszkiewicz Centrum Geomatyki Stosowanej WAT Warszawa 21.05.2012 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie Numerycznego Modelu Terenu z kinematycznych pomiarów w GPS

Pozyskiwanie Numerycznego Modelu Terenu z kinematycznych pomiarów w GPS Pozyskiwanie Numerycznego Modelu Terenu z kinematycznych pomiarów w GPS dr hab. inż.. Mariusz FIGURSKI mgr inż.. Marcin GAŁUSZKIEWICZ mgr inż.. Paweł KAMIŃSKI Plan prezentacji Postawienie zadania Pomiary

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE. a jedynie w celach kontrolnych dla metody

TECHNOLOGIE. a jedynie w celach kontrolnych dla metody Obliczenia dla pomiarów statycznych GPS z wykorzystaniem systemu EPN AktyWNIE i wirtualnie z EUREF Po wydaniu milionów na system ASG-EUPOS z GUGiK wychodzą zalecenia kupowania wyłącznie drogich odbiorników

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych

Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Opracowanie: Ryszard

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA REALIZACJI PAŃSTWOWEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH 2000 NA OBSZARZE POWIATU

TECHNOLOGIA REALIZACJI PAŃSTWOWEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH 2000 NA OBSZARZE POWIATU XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI im. Jacka Rejmana WSPÓŁCZESNE METODY POZYSKIWANIA I MODELOWANIA GEODANYCH Polanica Zdrój, 16-18 września 2007 r. TECHNOLOGIA REALIZACJI PAŃSTWOWEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje. System odniesienia (reference system)

Podstawowe definicje. System odniesienia (reference system) Podstawowe definicje System odniesienia (reference system) Stanowi zbiór ustaleń i zaleceń wraz z opisem modeli niezbędnych do zdefiniowania początku, skali (metryki) i orientacji osi oraz zmienności tych

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Systemy pozycjonowania i nawigacji Nazwa modułu w języku angielskim Navigation

Bardziej szczegółowo

ASG-EUPOS wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji w Polsce

ASG-EUPOS wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji w Polsce ASG-EUPOS wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji w Polsce Jarosław Bosy, Marcin Leończyk Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG- EUPOS (Projekt z dnia 1.03.2008 r. z poprawkami) Wytyczne opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki jakości rozwiązania sieciowego Network RTK

Wskaźniki jakości rozwiązania sieciowego Network RTK Wskaźniki jakości rozwiązania sieciowego Network RTK Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji Olsztyn, 23-25 czerwca 214 r. Dominik Próchniewicz Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA BUDOWY MODUŁÓW OPRACOWANIA SIECI ASG-EUPOS I MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SYSTEMU W CZASIE PRAWIE-RZECZYWISTYM

ZAŁOŻENIA BUDOWY MODUŁÓW OPRACOWANIA SIECI ASG-EUPOS I MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SYSTEMU W CZASIE PRAWIE-RZECZYWISTYM ZAŁOŻENIA BUDOWY MODUŁÓW OPRACOWANIA SIECI ASG-EUPOS I MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SYSTEMU W CZASIE PRAWIE-RZECZYWISTYM Figurski M., Szafranek K., Araszkiewicz A., Szołucha M. Realizacja grantu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie różnicowego układu obserwacyjnego typu Schreibera do opracowania sesji pomiarów statycznych GPS

Zastosowanie różnicowego układu obserwacyjnego typu Schreibera do opracowania sesji pomiarów statycznych GPS BIULETYN WAT VOL. LIX, NR 2, 2010 Zastosowanie różnicowego układu obserwacyjnego typu Schreibera do opracowania sesji poiarów statycznych GPS ROMAN KADAJ Politechnika Rzeszowska, Katedra Geodezji i. K.

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS Opracowanie: Leszek Jaworski,

Bardziej szczegółowo

Źródła błędów w pomiarach GNSS (na podstawie Bosy J., 2005) dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Źródła błędów w pomiarach GNSS (na podstawie Bosy J., 2005) dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Źródła błędów w pomiarach GNSS (na podstawie Bosy J., 2005) dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Źródła błędów w pomiarach GNSS: Błędy wyznaczania pozycji w systemach zaliczanych do GNSS

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS TYTUŁ WYKŁADU Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

FastStatic czyli jak wykonać pomiar statyczny

FastStatic czyli jak wykonać pomiar statyczny FastStatic czyli jak wykonać pomiar statyczny POMIAR W TERENIE Aby wykonać pomiar statyczny nie ma potrzeby uprzedniego nawiązywania połączenia internetowego, ani rozpoczynania procedury podłączenia do

Bardziej szczegółowo

Definicja i realizacja europejskiego systemu wysokościowego EVRS w Polsce

Definicja i realizacja europejskiego systemu wysokościowego EVRS w Polsce GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Definicja i realizacja europejskiego systemu wysokościowego EVRS w Polsce Wiesław Graszka naczelnik

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA OLSZTYNA WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

URZĄD MIASTA OLSZTYNA WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ URZĄD MIASTA OLSZTYNA WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Kontrola wyników pomiarów GNSS wykonywanych techniką RTK i RTN w oparciu

Bardziej szczegółowo

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Poradnik dla użytkownika ASG-EUPOS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 2011 r. Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia Techniczna ** Hertz Systems Ltd. Sp. z o. o. *** Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Wojskowa Akademia Techniczna ** Hertz Systems Ltd. Sp. z o. o. *** Główny Urząd Geodezji i Kartografii System ASG-EUPOS w zastosowaniach cywilnych i militarnych Mariusz Figurski *, Marcin Szołucha**, Jarosław Bosy *** * Wojskowa Akademia Techniczna ** Hertz Systems Ltd. Sp. z o. o. *** Główny Urząd Geodezji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Wykorzystanie systemu

Bardziej szczegółowo

GNSS ROZWÓJ SATELITARNYCH METOD OBSERWACJI W GEODEZJI

GNSS ROZWÓJ SATELITARNYCH METOD OBSERWACJI W GEODEZJI GNSS ROZWÓJ SATELITARNYCH METOD OBSERWACJI W GEODEZJI Dr inż. Marcin Szołucha Historia nawigacji satelitarnej 1940 W USA rozpoczęto prace nad systemem nawigacji dalekiego zasięgu- LORAN (Long Range Navigation);

Bardziej szczegółowo

Wiesław Graszka naczelnik wydziału Szymon Wajda główny specjalista

Wiesław Graszka naczelnik wydziału Szymon Wajda główny specjalista Wiesław Graszka naczelnik wydziału Szymon Wajda główny specjalista Konferencja Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji Wrocław 02-04. czerwca 2011 r. Wprowadzenie Zakres

Bardziej szczegółowo

Wykład 14. Technika GPS

Wykład 14. Technika GPS Wykład 14 Technika GPS Historia GPS Z teoretycznego punktu widzenia 1. W roku 1964, I. Smith opatentował pracę: Satelity emitują kod czasowy i fale radiowe, Na powierzchni ziemi odbiornik odbiera opóźnienie

Bardziej szczegółowo

Geodezja, Teoria i Praktyka, Tom 1, Edward Osada kod produktu: 3700 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA

Geodezja, Teoria i Praktyka, Tom 1, Edward Osada kod produktu: 3700 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

Kod modułu Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy)

Kod modułu Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008 ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008 Mariusz Chmielecki, Agnieszka Jurkowska, Karol Rudziński, Cezary Specht, Jakub Szulwic, Tadeusz Widerski Politechnika

Bardziej szczegółowo

Główne założenia koncepcji badania deformacji terenu na podstawie satelitarnych pomiarów GPS sieci kontrolnej

Główne założenia koncepcji badania deformacji terenu na podstawie satelitarnych pomiarów GPS sieci kontrolnej Bi u l e t y n WAT Vo l. LXI, Nr 2, 2012 Główne założenia koncepcji badania deformacji terenu na podstawie satelitarnych pomiarów GPS sieci kontrolnej Radosław Baryła 1, Jacek Paziewski 2 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Zmierzch statycznego układu odniesienia w geodezji. Karolina Szafranek, Andrzej Araszkiewicz, Mariusz Figurski

Zmierzch statycznego układu odniesienia w geodezji. Karolina Szafranek, Andrzej Araszkiewicz, Mariusz Figurski Zmierzch statycznego układu odniesienia w geodezji Karolina Szafranek, Andrzej Araszkiewicz, Mariusz Figurski Streszczenie W przeszłości współrzędne punktów osnowy geodezyjnej wyznaczane były raz i traktowane

Bardziej szczegółowo

O technologii pomiarów GPS RTK (Real Time Kinematic)

O technologii pomiarów GPS RTK (Real Time Kinematic) 1. Wstęp O technologii pomiarów GPS RTK (Real Time Kinematic) Pomiar RTK to na dzień dzisiejszy najnowocześniejsza na świecie technologia dokładnych pomiarów uzyskiwanych w czasie rzeczywistym bez wykonywania

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geodezja globalna i podstawy astronomii Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA ROZPRAWA DOKTORSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA ROZPRAWA DOKTORSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Dominik Próchniewicz Badania wpływu charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na poprawne wyznaczenie nieoznaczoności

Bardziej szczegółowo

GEODEZYJNE TECHNIKI SATELITARNE W REALIZACJI UKŁADU ODNIESIENIA

GEODEZYJNE TECHNIKI SATELITARNE W REALIZACJI UKŁADU ODNIESIENIA GEODEZYJNE TECHNIKI SATELITARNE W REALIZACJI UKŁADU ODNIESIENIA Jarosław Bosy Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Systemy i układy odniesienia System odniesienia (reference

Bardziej szczegółowo

CZY TWÓJ GPS JEST LEGALNY Z AKTAMI PRAWNYMI ORAZ WYMOGAMI GUGIK? PORADNIK APOGEO

CZY TWÓJ GPS JEST LEGALNY Z AKTAMI PRAWNYMI ORAZ WYMOGAMI GUGIK? PORADNIK APOGEO CZY TWÓJ GPS JEST LEGALNY Z AKTAMI PRAWNYMI ORAZ WYMOGAMI GUGIK? PORADNIK APOGEO CZY TWÓJ GPS JEST LEGALNY Z AKTAMI PRAWNYMI ORAZ WYMOGAMI GUGIK? Inwestując w profesjonalne rozwiązania pomiarowe GPS/GNSS

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Miernictwa Górniczego

Laboratorium z Miernictwa Górniczego Laboratorium z Miernictwa Górniczego Materiały pomocnicze I Planowanie warunków obserwacji satelitów GPS/GLONASS Opracował dr inż. Jan Blachowski jan.blachowski@pwr.wroc.pl, pok. 505, bud. K-1, tel. 320

Bardziej szczegółowo

Analiza dokładności pozycjonowania statku powietrznego na podstawie obserwacji GLONASS

Analiza dokładności pozycjonowania statku powietrznego na podstawie obserwacji GLONASS PROBLEMY MECHATRONIKI UZBROJENIE, LOTNICTWO, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA ISSN 2081-5891 5, 4 (18), 2014, 33-44 Analiza dokładności pozycjonowania statku powietrznego na podstawie obserwacji GLONASS Kamil

Bardziej szczegółowo

Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS. Mariusz Kacprzak

Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS. Mariusz Kacprzak Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS Mariusz Kacprzak Plan prezentacji: 1) Omówienie podstaw funkcjonowania GPS 2) Zasada wyznaczenie pozycji w GPS 3) Błędy wyznaczania pozycji 4) Sposoby korekcji

Bardziej szczegółowo

Ultra szybkie statyczne pozycjonowanie gnss z zastosowaniem systemów GPS i Galileo

Ultra szybkie statyczne pozycjonowanie gnss z zastosowaniem systemów GPS i Galileo Bi u l e t y n WAT Vo l. LXIII, Nr 2, 214 Ultra szybkie statyczne pozycjonowanie gnss z zastosowaniem systemów GPS i Galileo Jacek Paziewski, Marta Krukowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Geodezji

Bardziej szczegółowo

Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji

Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Załącznik nr 7.1 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja i geoinformatyka (Specjalność) Dr hab.

Bardziej szczegółowo

NIWELACJA SATELITARNA GNSS Z WYKORZYSTANIEM SERWISU NAWGEO SYSTEMU ASG-EUPOS 1. Tomasz Hadaś, Jarosław Bosy

NIWELACJA SATELITARNA GNSS Z WYKORZYSTANIEM SERWISU NAWGEO SYSTEMU ASG-EUPOS 1. Tomasz Hadaś, Jarosław Bosy Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 8(2) 2009, 53-66 NIWELACJA SATELITARNA GNSS Z WYKORZYSTANIEM SERWISU NAWGEO SYSTEMU ASG-EUPOS 1 Tomasz Hadaś, Jarosław Bosy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomiarów RTN poprzez VRS

Instrukcja pomiarów RTN poprzez VRS Instrukcja pomiarów RTN poprzez VRS AzusStar+ Azus Star Azus L1Static wersja 1.0.6 z 25.02.2013 Opracowanie: dr inż. Ryszard Pażus Wykorzystano oprogramowanie wykonane przez Tamoji TAKASU http://www.rtklib.com/rtklib.htm

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. 30 IAPGOŚ 2/2015 p-issn 2083-0157, e-issn 2391-6761 - - - - - DOI: 10.5604/20830157.1159327 WYKORZYSANIE FORMAU IONEX DO POPRAWY POZYCJONOWANIA NA OBSZARZE POWIAU RYCKIEGO Kamil Krasuski Zespół echnik

Bardziej szczegółowo

Wczęści I artykułu przedstawiłem

Wczęści I artykułu przedstawiłem System monitorowania sieci polskich stacji referencyjnych GPS, część II ALGORYTMY Czy w Polsce, gdzie stale podkreśla się potrzebę budowy społeczeństwa informacyjnego, ktoś przewidział stworzenie baz z

Bardziej szczegółowo

Nazwa specjalności:geodezja gospodarcza, geodezja i technologie infprmatyczne, kataster nieruchomości, geodezja i nawigacja satelitarna

Nazwa specjalności:geodezja gospodarcza, geodezja i technologie infprmatyczne, kataster nieruchomości, geodezja i nawigacja satelitarna TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Pełna nazwa jednostki: INSTYTUT GEODEZJI Nazwa specjalności:geodezja gospodarcza, geodezja i technologie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11 Załącznik nr 7 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI PROMOTOR Prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak PROMOTOR Mieczysław Bakuła 1.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA METODYKI OPRACOWANIA OBSERWACJI SATELITARNYCH GNSS Z WYKORZYSTANIEM SERWISU POZGEO D DO ZAK ADANIA PUNKTÓW OSNOWY POMIAROWEJ

PROPOZYCJA METODYKI OPRACOWANIA OBSERWACJI SATELITARNYCH GNSS Z WYKORZYSTANIEM SERWISU POZGEO D DO ZAK ADANIA PUNKTÓW OSNOWY POMIAROWEJ INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 2/II/2012, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 7 16 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Propozycja metodyki...

Bardziej szczegółowo

Wpływ charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na rozwiązanie modelu pozycjonowania

Wpływ charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na rozwiązanie modelu pozycjonowania Rozdział 5 Wpływ charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na rozwiązanie modelu pozycjonowania W rozdziale tym scharakteryzowane zostały błędy residualne obserwacji w pozycjonowaniu Network RTK

Bardziej szczegółowo

Obszar badawczy i zadania geodezji satelitarnej

Obszar badawczy i zadania geodezji satelitarnej Obszar badawczy i zadania geodezji satelitarnej [na podstawie Seeber G., Satellite Geodesy ] dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie cirm.am.szczecin.pl Literatura: 1. Januszewski J., Systemy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2014-2015 program rozszerzony dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Wyznaczenie pozycji anteny odbiornika może odbywać się w dwojaki

Bardziej szczegółowo

Szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych w analizie układów liniowosprężystych

Szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych w analizie układów liniowosprężystych Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska, Gliwice Szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych w analizie układów liniowosprężystych Algorytm SWMEB. Część

Bardziej szczegółowo

Mobilne pozycjonowanie GNSS z użyciem obserwacji fazowych

Mobilne pozycjonowanie GNSS z użyciem obserwacji fazowych Mobilne pozycjonowanie GNSS z użyciem obserwacji fazowych Jerzy Saczuk 1) 1) Centrum Geomatyki Stosowanej, Wydz. Inż. Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna 1/40 : Badania prowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

Technologia GNSS i jej zastosowanie w pomiarach realizacyjnych i kontrolnych

Technologia GNSS i jej zastosowanie w pomiarach realizacyjnych i kontrolnych MONOGRAFIA Technologia GNSS i jej zastosowanie w pomiarach realizacyjnych i kontrolnych pod redakcją Grzegorza Oleniacza Paweł Ćwiąkała Justyna Gabryszuk Karol Krawczyk Robert Krzyżek Przemysław Leń Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Analiza współrzędnych środka mas Ziemi wyznaczanych technikami GNSS, SLR i DORIS oraz wpływ zmian tych współrzędnych na zmiany poziomu oceanu

Analiza współrzędnych środka mas Ziemi wyznaczanych technikami GNSS, SLR i DORIS oraz wpływ zmian tych współrzędnych na zmiany poziomu oceanu Analiza współrzędnych środka mas Ziemi wyznaczanych technikami GNSS, SLR i DORIS oraz wpływ zmian tych współrzędnych na zmiany poziomu oceanu Agnieszka Wnęk 1, Maria Zbylut 1, Wiesław Kosek 1,2 1 Wydział

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS STACJE REFERENCYJNE SYSTEMU ASG-EUPOS WSTĘP Istnienie nowoczesnych, wielofunkcyjnych systemów precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego,

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawy pozycjonowania satelitarnego GPS

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYRÓWNANIA OBSERWACJI STATYCZNEJ W PROGRAMIE COMPASS POST-PROCESS Z NAWI ZANIEM DO ASG-EUPOS

PROCEDURA WYRÓWNANIA OBSERWACJI STATYCZNEJ W PROGRAMIE COMPASS POST-PROCESS Z NAWI ZANIEM DO ASG-EUPOS INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 3/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 6375 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Procedura wyrównania...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI TECHNICZNE dowiązania geodezyjnego stacji referencyjnych i testowania serwisów systemu ASG-EUPOS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI TECHNICZNE dowiązania geodezyjnego stacji referencyjnych i testowania serwisów systemu ASG-EUPOS Nr referencyjny GI-GSOP.2611.15.2015 Załącznik nr 1 do zaproszenia z dnia 06.11.2015 r. Załącznik nr 1 do umowy nr GI-GSOP.5000.4.2015 z dnia 11.2015 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI TECHNICZNE dowiązania

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY SYSTEM POZYCJONOWANIA (GPS) DLA TWORZENIA GIS

GLOBALNY SYSTEM POZYCJONOWANIA (GPS) DLA TWORZENIA GIS GIS I TELEDETEKCJA W BADANIACH STRUKTURY I FUNKCJONOWANIA KRAJOBRAZU A. NIENARTOWICZ, M. KUNZ (RED.) TORUŃ 2001 Mieczysław Kunz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika

Poradnik użytkownika Poradnik użytkownika 2013 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Wydanie 3, poprawione i uzupełnione Autorskie

Bardziej szczegółowo

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Autor: Stefan Roszkowski, inspektor wojewódzki Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 29 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i

Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i monitoringowych. GEOTRONICS POLSKA Sp. z o.o. Jedyny dystrybutor

Bardziej szczegółowo

Technologia Z-Blade. Analiza techniczna Marzec 2013

Technologia Z-Blade. Analiza techniczna Marzec 2013 Technologia Z-Blade Analiza techniczna Marzec 2013 Wzrost wydajności pomiarów w trudnych warunkach terenowych dzięki technologii Z-Blade firmy Spectra Precision Spectra Precision Westminster, Colorado,

Bardziej szczegółowo

KADD Metoda najmniejszych kwadratów funkcje nieliniowe

KADD Metoda najmniejszych kwadratów funkcje nieliniowe Metoda najmn. kwadr. - funkcje nieliniowe Metoda najmniejszych kwadratów Funkcje nieliniowe Procedura z redukcją kroku iteracji Przykłady zastosowań Dopasowanie funkcji wykładniczej Dopasowanie funkcji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA

PORADNIK UŻYTKOWNIKA PORADNIK UŻYTKOWNIKA 2013 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Wydanie 2, poprawione i uzupełnione Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda SPIS

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Miernictwo Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia definicja fotogrametrii

Bardziej szczegółowo