Oryginalne opublikowane prace badawcze:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oryginalne opublikowane prace badawcze:"

Transkrypt

1 Oryginalne opublikowane prace badawcze: Silvio V., Nienartowicz A., Kunz M., Franzese P.S., 2013, Integrating Environmental Accounting, Life Cycle and Ecosystem Services Assessment, Journal of Environmental Accounting and Management 1 (4): Kunz M., Andrzejewski L., Marszelewski M., 2013, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: Arkusz N B (Barcin), OPEKIEGA Elbląg, Elbląg. Kunz M., Andrzejewski L., Marszelewski M., 2013, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: Arkusz N D (Gąsawa), OPEKIEGA Elbląg, Elbląg. Kunz M., 2013, Ekolog obliczu nowoczesnych narzędzi telegeoinformatycznych wspomagających badania, monitoring i ochronę środowiska przyrodniczego, XXI edycja seminarium w cyklu GIS w praktyce, Materiały konferencyjne: 5-35, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa Kunz M., Kozieł Z., 2012, Wspomnienie o Mieczysławie Sinkiewiczu ( ), Teledetekcja środowiska 47: 3-13, Wyd. Klubu Teledetekcji Środowiska PTG. Kunz M., Sułek M., Larecki M., 2012, Aktualizacja wybranej treści mapy sozologicznej na podstawie danych teledetekcyjnych oraz eksploracji terenowej studium przypadku w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Teledetekcja środowiska 47: 59-73, Wyd. Klubu Teledetekcji Środowiska PTG. Kunz M., 2012, Zmiany lesistości Pomorza Zachodniego w ostatnich 400 latach, Roczniki Geomatyki X, 4 (56): Kunz M., Uscka-Kowalkowska J., Przybylak R., Kejna M., Araźny A., Maszewski R., 2012, Zróżnicowanie klimatów lokalnych Torunia założenia projektu i wstępne wyniki badań, Roczniki Geomatyki X, 3 (55): Nienartowicz A., Filbrandt-Czaja A., Piernik A., Jabłoński P., Kunz M., Deptuła M., 2011, Modern pollen rain in heathlands and adjacent forest phytocoenoses in Northern and Central Poland, Ecological Questions 15: Nienartowicz A., Deptuła M., Kunz M., S. Vigilia, 2011, Ekologiczna i terapeutyczna rola terenów zieleni w uzdrowiskach i w lecznictwie uzdrowiskowym, [W:] Sz. Kubiak (red.) Infrastruktura środowiska Uzdrowiska Ciechocinek Przyroda ożywiona jako znaczący czynnik w procesie lecznico-rehabilitacyjnym, Zeszyty Naukowo-Historyczne Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka 2: Kunz M., 2011, Światowy dzień GIS analiza obchodów w Polsce i jego znaczenie w edukacji geograficznej, Roczniki Geomatyki IX, 4 (48): Kunz M., 2011, The International GIS Day analysis of celebrations in Poland and its importance to geographic education, Prace i Studia Geograficzne 48: Kunz M., Nienartowicz A., 2011, Przestrzenna inwentaryzacja wrzosowisk Pomorza, Roczniki Geomatyki IX, 1 (45): Nienartowicz A., Piernik A., Marcykiewicz J., Lis M., Kunz M., Viglia S., 2011, halophytes as components of lawns under different soil salinity and human impact in the health resort Ciechocinek [In:] P. Hulisz, A. Piernik, A. Nienartowicz (eds.), Ecology of Halophytes and Saline Habitats, Ecological Questions 14: Kunz M., Skowron R., Skowroński Sz., 2010, Morphometry changes of Lake Ostrowskie (the Gniezno Lakeland) on the basis on cartographic, remote sensing and geodetic surveying, Limnological Review 10 (2):

2 Kunz M., Dygdała R., Śmigielski G., Lewandowski D., Precyzyjny zrzut kapsuły wodnej do gaszenia pożarów z powietrza, Roczniki Geomatyki VIII, 6 (42): skali 1: Arkusz N A (Radziejów), GEOMAT, Poznań. skali 1: Arkusz N B (Brześć Kujawski), GEOMAT, Poznań. skali 1: Arkusz N A (Włocławek), GEOMAT, Poznań. skali 1: Arkusz N C (Fabianki), GEOMAT, Poznań. Śmigielski G., Dygdała R., Kunz M., Lewandowski D., Stefański K., 2009, High precision delivery of water capsule. Theoretical model, numerical description, control system and results of fields experiments, [In:] Proceedings, IMEKO XIX World Congress, Fundamental and Applied Metrology, , Lisbon, Portugal. Śmigielski G., Lewandowski D., Kunz M., Dygdała R., Łutowicz K., Drozd R., 2009, System zrzutu kapsuły wodnej do wybuchowego wytwarzania aerozolu wodnego, [W:] Materiały konferencyjne, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Pułtusk, Kunz M., 2008, Pokrycie terenu jako kryterium zróżnicowania struktury krajobrazu wybranych obszarów chronionych Pomorza Zachodniego, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18: , Szczecin. Kunz M., Nienartowicz A., Mizgalska M., 2008, Przestrzenne rozmieszczenie wrzosowisk w Zaborskim Parku Krajobrazowym, Teledetekcja środowiska 39: , Wyd. Klubu Teledetekcji Środowiska PTG. Kunz M., 2008, Application of State referential data and Corine Land Cover Database to estimation of landscape structure variety in selected protected areas in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, [In:] J. Plit, V. Andreychouk (red.), Methods of landscape research, Dissertations Commission of Cultural Landscape 8: , Sosnowiec. Kunz M., 2008, Digital general maps of tree stands as a basis for the creation of landscape units, [In:] J. Lechio, S. Kulczyk, E. Malinowska, I. Szumacher (ed.), Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka. Problemy Ekologii Krajobrazu XX: , PAEK, Warszawa. Kunz M., Andrzejewski L., Marszelewski M., 2008, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: Arkusz N A (Aleksandrów Kujawski), OPGK, Koszalin. Kunz M., Andrzejewski L., Marszelewski W., 2008, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: Arkusz N C (Dobre), OPGK, Koszalin. Kunz M., Andrzejewski L., Marszelewski M., 2007, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: Arkusz N B (Ciechocinek), PRYZMAT, Rzeszów. Kunz M., Andrzejewski L., Marszelewski W., 2007, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: Arkusz N D (Bobrowniki), PRYZMAT, Rzeszów.

3 Kunz M., Nienartowicz A., 2007, Zmienność przestrzenna NDVI i wskaźników tekstury Zaborskiego Parku Krajobrazowego w zależności od gospodarczego oddziaływania człowieka, Teledetekcja środowiska 37: 51-60, Wyd. Klubu Teledetekcji Środowiska PTG, Kunz M., 2007, Referencyjne i tematyczne dane przestrzenne dla dorzecza Drwęcy, [W:] W. Marszelewski, L. Kozłowski (red.), Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy, Wyd. UMK, Toruń, Tom 1: Kunz M., 2007, Systemy Informacji geograficznej w badaniach regionalnych, Badania regionalne wybrane problemy, Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, Wyd. IG AŚ, Kielce, 2007, Tom 3: Problemy Ekologii Krajobrazu XVIII: Kunz M., 2007, Ogólnoświatowy Dzień GIS-u, [W:] M. Kunz (red.), Systemy informacji geograficznej w praktyce (studium zastosowań), Wyd. UMK, Toruń: Czajka G., Kunz M., 2007, Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Szkoleniowe Systemów Informacji Geograficznej, [W:] M. Kunz (red.), Systemy informacji geograficznej w praktyce (studium zastosowań), Wyd. UMK, Toruń: Wilkoń-Michalska J., Nienartowicz A., Domin J.D., Kunz M., 2006, Biomass and production of Hypogymnia physodes in a Scots pine plantations chronosequence, Polish Botanical Studies 22: Kunz M., Nienartowicz A., 2006, Wykorzystanie zdjęć lotniczych do oceny zmian struktury krajobrazu na obszarze rezerwatu Grzędy w latach , [W:] 85 lat ochrony Grzęd w dolinie Biebrzy, Wyd. BPN: Kunz M., 2006, Rektyfikacja i standaryzacja historycznych oraz współczesnych danych kartograficznych do analizy zmian pokrycia/użytkowania terenu, Problemy Ekologii Krajobrazu XVIII: Kunz M., Nienartowicz A., 2006, Zmiany pokrycia/użytkowania terenu Zaborskiego Parku Krajobrazowego w latach w gradiencie oddziaływania człowieka, Problemy Ekologii Krajobrazu, XVIII: Kunz M. 2006, Zmienność wzorca przestrzennego krajobrazu w świetle interpretacji dostępnych materiałów kartograficznych i teledetekcyjnych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 16: Burdziej J., Kunz M., 2006, Ocena wpływu rozdzielczości i metody pozyskiwania danych wysokościowych na dokładność numerycznych modeli terenu, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 16: Kunz M., Analiza zmienności pokrycia terenu od końca XVIII wieku do początku XXI wieku wybranych obszarów Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Materiały konferencyjne VII Krajowej Konferencji Użytkowników ESRI, CD-ROM, Warszawa. Kunz M., Burdziej J., Łuczka G., Zastosowanie GIS do raportowania procesu akwizycji danych sejsmicznych w geofizyce poszukiwawczej. Materiały konferencyjne VII Krajowej Konferencji Użytkowników ESRI, CD-ROM, Warszawa. Kunz M., Wykorzystanie systemu informacji geograficznej (GIS) do analizy układu przestrzennego krajobrazu. [W:] P. Gierszewski, M. Karasiewicz (red.), Dokumentacja

4 Geograficzna, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia Fizyczna 32: , IGiPZ PAN, Warszawa. Burdziej J., Kunz M., Zastosowanie numerycznego modelu terenu w badaniach środowiska geograficznego. [W:] P. Gierszewski, M. Karasiewicz (red.), Dokumentacja Geograficzna, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia Fizyczna 32: 35-40, IGiPZ PAN, Warszawa. Kunz M., Standaryzacja danych kartograficznych i teledetekcyjnych do analizy zmian struktury krajobrazu. Roczniki Geomatyki IV (3): Kunz M., Nienartowicz A Intensywność gospodarki leśnej a heterogeniczność krajobrazu leśnego. Roczniki Geomatyki IV (3): Ejankowski W., Kunz M., 2006, Reconstruction of vegetation dynamics in LINJE Peat-bog (N Poland) using remote sensing method, Biodiversity: Research and Conservation 1-2: Nienartowicz A., Domin D., Filbrandt-Czaja A., Koziński G, Kunz M., Mizgalska M., Piernik A., Warot L., 2004, Naziemny, lotniczy i satelitarny monitoring roślinności Pomorza i Kujaw, [W:] Kejna M. Uscka J. (red.) Funkcjonowanie i monitoring geosystemów w warunkach narastającej antropopresji Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wyd. Turpress, Toruń, Nienartowicz A., Przystalski A, Boinski M., Dysarz R., Rutkowski L., Domin D.J., Koziński G., Kunz M., 2004, Co to jest Rezerwat Biosfery, Towarzystwo Miłośników Borów Tucholskich, Bydgoszcz. Nienartowicz A., Domin. J. D., Kunz M., 2003, The influence of social infrastructure extension and the inhabitants lifestyle changes on energy consumption In the village of Asmus (northwestern Poland), Ecological Questions 3: , Wyd. UMK, Toruń. Nienartowicz A., Cyzman W., Deptuła M., Kunz M., 2003, Species diversity and spatial heterogeneity of two forest landscapes formed under different influence of disturbances from agricultural human activity, Ecological Questions 3: 25-51, Wyd. UMK, Toruń. Nienartowicz A., Domin D., Filbrandt-Czaja A., Koziński G, Kunz M., 2003, Teledetekcja i GIS w modelowaniu rozmieszczenia gatunków roślin w Borach Tucholskich [W:] K. Gwoździńśki (red.), Bory Tucholskie II. Zasoby i ich ochrona, Wyd. UŁ, Łódź, s Nienartowicz A., Kunz M., Deptuła M, Domin D., 2002, Ecological consequences of changes in landscape structure in the neighborhood of Brusy in 19th and 20th century. Ecological Questions 1: , Wyd. UMK, Toruń. Nienartowicz A., Domin D.J., Kunz M., 2002, Zużycie energii ze źródeł odnawialnych jako miara ekorozwoju regionu, Materiały konferencyjne VIII Ogólnopolskiego Forum Odnawialnych Źródeł Energii, Międzybrodzie Żywieckie, 2002, s Kunz M., Kwaśniewska M., 2002, Wykorzystanie mapy sozologicznej Parku Narodowego Bory Tucholskie do określania wskaźników wzorca przestrzennego krajobrazu leśnego, Materiały konferencyjne V Krajowej Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI, Warszawa, s

5 Warot L., Kunz M., Nienartowicz A., 2002, System Informacji o roślinności halofilnej Kujaw, Materiały konferencyjne V Krajowej Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI, Warszawa, s Kunz M., 2001, Globalny System Pozycjonowania (GPS) dla tworzenia GIS, [W:] A. Nienartowicz, M. Kunz (red.), GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu, Wyd. UMK, Toruń, s Kunz M., 2001, Środowisko programowe MicroStation dla celów GIS, [W:] A. Nienartowicz, M. Kunz (red.), GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu, Wyd. UMK, Toruń, s Kunz M., Kot R., 2000, Cyfrowa mapa sozologiczna Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Materiały konferencyjne XLIX Zjazdu PTG, s , Wrocław. Kunz M., Nienartowicz A., Deptuła M., 2000, Teledetekcja satelitarna wtórnych lasów na gruntach porolnych na przykładzie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Fotointerpretacja w Geografii 31, Warszawa, s Kunz M., 1999, System Informacji Geograficznej (GIS) Zaborskiego Parku Krajobrazowego, [W:] Barcikowski A., Boinski M., Nienartowicz A., (red.), Wielofunkcyjna rola lasu - ochrona przyrody gospodarka edukacja, Wyd. UMK, Toruń, s Nienartowicz A., Deptuła M., Modrzyńska J., Kunz M., 1999, Wpływ rozbudowy infrastruktury społecznej i technicznej oraz zmiany stylu życia mieszkańców na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w osadzie śródleśnej, Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Forum Odnawialnych Źródeł Energii 99, Serock, s Kunz M., 1999, MicroStation Descartes sporządzanie cyfrowej fotomapy, CAD-CAM Forum 7 (lipiec), s Jabłońska-Falencka M., Kunz M., 1999, Zdjęcia lotnicze a bioróżnorodność na przykładzie Rezerwatu Grzędy (Biebrzański Park Narodowy), Parki Narodowe 3, s Kunz M., Nienartowicz A., Deptuła M., 1999, The use of aerial photographs and satellite imagery for assessing forest stand condition in northern Poland, [In:] ITC, Applied Geomorphology Symposium Operationalization of Remote Sensing, ITC, Enschede, The Netherlands, CD-ROM, s Wilkoń-Michalska J., Nienartowicz A., Kunz M., Deptuła M., 1999, Old land-use maps as a basis for interpreting of the contemporary structure of forest communities in Zabory Landscape park, [W:] Phytocoenosis Vol. 11 (N.S.), Supplementum Cartographiae Geobotanicae, Geobotanical map in nature conservation, Warszawa-Białowieża, s Kunz M., 1998, Wykorzystanie zdjęć lotniczych do klasyfikacja form rzeźby podbrzeża na przykładzie zachodniego wybrzeża Polski, Materiały konferencyjne XVII Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji, Szymbark, s Kunz M., 1997, Teledetekcyjna klasyfikacja form rzeźby podbrzeża zachodniego wybrzeża Polski, Materiały konferencyjne XLVI Zjazdu PTG, Rynia, s Prace niepublikowane (wybrane):

6 Kunz M., Burdziej J., 2006, Manual for GIS Project Airfield South 3D, Cairn Energy India Pty Limited Representative, Komputeropis, 45 stron, Barmer, Indie.

Przestrzenne rozmieszczenie wrzosowisk w Zaborskim Parku Krajobrazowym

Przestrzenne rozmieszczenie wrzosowisk w Zaborskim Parku Krajobrazowym Przestrzenne rozmieszczenie wrzosowisk w Zaborskim Parku Krajobrazowym Spatial distribution of heathlands in Zaborski Landscape Park Mieczysław KUNZ, Andrzej NIENARTOWICZ, Małgorzata MIZGALSKA Today s

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE 2009. Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej. Pozostałe publikacje

PUBLIKACJE 2009. Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej. Pozostałe publikacje PUBLIKACJE 2009 Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej ALTADILL D., BOSKA J., CANDER L. R., GULYAEVA T., REINISCH B.W., ROMANO V., KRANKOWSKI A., BREMER

Bardziej szczegółowo

Cartographic source materials and cartographic method of research in the past environment analyses

Cartographic source materials and cartographic method of research in the past environment analyses Bulletin of Geography. Socio economic Series No. 22 (2013): 81 95 ISSN 1732 4254 quarterly Bulletin of Geography. Socio economic Series journal homepages: http://www.bulletinofgeography.umk.pl http://versita.com/bgss

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PODYPLOMOWE ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY 1

STUDIUM PODYPLOMOWE ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY 1 STUDIUM PODYPLOMOWE ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY 1 Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, SGGW w Warszawie Słowa kluczowe: SIP, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA* SPATIAL INVENTORY OF HEATHLANDS IN POMERANIA. Wprowadzenie

PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA* SPATIAL INVENTORY OF HEATHLANDS IN POMERANIA. Wprowadzenie POLSKIE PRZESTRZENNA TOWARZYSTWO INWENTARYZACJA INFORMACJI WRZOSOWISK POMORZA PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2011 m TOM IX m ZESZYT 1(4) 6 PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA* SPATIAL INVENTORY

Bardziej szczegółowo

Techniki geomatyczne w badaniach czasowo-przestrzennych zmian szaty roślinnej na przykładzie rejonu Kasprowego Wierchu w Tatrach.

Techniki geomatyczne w badaniach czasowo-przestrzennych zmian szaty roślinnej na przykładzie rejonu Kasprowego Wierchu w Tatrach. Techniki geomatyczne w badaniach czasowo-przestrzennych zmian szaty roślinnej na przykładzie rejonu Kasprowego Wierchu w Tatrach. Piotr Wężyk, Marcin Guzik 1. Wstęp i cel pracy Obszarem w Tatrach, na którym

Bardziej szczegółowo

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015)

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Zbigniew Rykiel SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Opracowania zwarte (1) Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski. Wrocław Warszawa 1978: Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Tel. +48 61 8466552. Poznan University of Life Sciences

Tel. +48 61 8466552. Poznan University of Life Sciences Dr hab. Radosław Juszczak Tel. +48 61 8466552 email: radosław.juszczak@up.poznan.pl Meteorology Department, Faculty of Land Reclamation and Environmental Engineering Poznan University of Life Sciences

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu przyrodniczy system informacyjny CORINE, sieci ekologiczne EECONET

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE December 2012

CURRICULUM VITAE December 2012 CURRICULUM VITAE December 2012 Personalia Name: Piotr Matczak Work Address: Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University Szamarzewskiego 89c 60-568 Poznań, Poland Work Phone: +48 61 8292 263 E-mail:

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCYJNE I FOTOGRAMETRYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA SIP W ZARZĄDZANIU LASAMI SUDETÓW ZACHODNICH

TELEDETEKCYJNE I FOTOGRAMETRYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA SIP W ZARZĄDZANIU LASAMI SUDETÓW ZACHODNICH strony:makieta 1 10/6/2009 8:56 AM Strona 162 TELEDETEKCYJNE I FOTOGRAMETRYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA SIP W ZARZĄDZANIU LASAMI SUDETÓW ZACHODNICH Paweł Strzeliński, Radomir Bałazy, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Bardziej szczegółowo

SGGW w Warszawie Bud. 33, pokój 337 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Tel: 48 22 59 35 376

SGGW w Warszawie Bud. 33, pokój 337 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Tel: 48 22 59 35 376 Edward Pierzgalski prof. dr hab. inż. Kontakt SGGW w Warszawie Bud. 33, pokój 337 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Tel: 48 22 59 35 376 ul. Nowoursynowska 159 e-mail: Edward_Pierzgalski@sggw.pl

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji jest serią wydawniczą powołaną przez organizacje

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja rzeźby w oparciu o pochodne Numerycznego Modelu Wysokości i jej potencjalne zastosowania w badaniach krajobrazowych

Klasyfikacja rzeźby w oparciu o pochodne Numerycznego Modelu Wysokości i jej potencjalne zastosowania w badaniach krajobrazowych Klasyfikacja rzeźby w oparciu o pochodne Numerycznego Modelu Wysokości i jej potencjalne zastosowania w badaniach krajobrazowych Landform classification based on derivates of Digital Elevation Model and

Bardziej szczegółowo

Konferencja na temat

Konferencja na temat Konferencja na temat INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DŹWIGNIĄ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO SPATIAL INFORMATION INFRASTRUCTURE AS A TOOL TO DEVELOP INFORMATION SOCIETY Warszawa, Biblioteka

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES nr 37 Warszawa 2008 Komitet Wydawniczy Instytutu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji zalesień dla gminy Tarnowo Podgórne

Opracowanie koncepcji zalesień dla gminy Tarnowo Podgórne MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej

Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Referaty konferencyjne Warszawa 2013 r. Organizacja konferencji oraz opracowanie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki 1 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Geokart International Sp. z o.o. Instytut Geodezji Politechniki Lwowskiej Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

www.ietu.katowice.pl BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY

www.ietu.katowice.pl BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY Celem badawczo-rozwojowej działalności IETU jest ochrona środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami w ujęciu lokalnym, regionalnym oraz

Bardziej szczegółowo

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 123. Nr 123 Politechniki Wrocławskiej Studia i Materiały Nr 34 2008

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 123. Nr 123 Politechniki Wrocławskiej Studia i Materiały Nr 34 2008 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 123 Nr 123 Politechniki Wrocławskiej Studia i Materiały Nr 34 2008 Jan BLACHOWSKI* Tereny pogórnicze, system informacji geograficznej, deformacje, SYSTEM INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO POLISH ACADEMY OF SCIENCES STANISŁAW LESZCZYCKI INSTITUTE OF GEOGRAPHY AND SPATIAL ORGANIZATION Atlas

Bardziej szczegółowo

Rada Programowa. Wydanie dofinansowano ze środków

Rada Programowa. Wydanie dofinansowano ze środków Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski, Wojciech Florkowski, Kazimierz Górka, Ryszard Cz. Horodeński (Przewodniczący), Grażyna Klamecka Roszkowska, Tchon Li, Tadeusz Markowski, Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ WITKOWSKI*, JAN KOTUSZ STAN ICHTIOFAUNISTYCZNYCH BADAŃ INWENTARYZACYJNYCH RZEK POLSKI STATE OF FISH FAUNA INVENTORY RESEARCH IN POLISH RIVERS

ANDRZEJ WITKOWSKI*, JAN KOTUSZ STAN ICHTIOFAUNISTYCZNYCH BADAŃ INWENTARYZACYJNYCH RZEK POLSKI STATE OF FISH FAUNA INVENTORY RESEARCH IN POLISH RIVERS ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2008, t. 21, s. 23 60 ANDRZEJ WITKOWSKI*, JAN KOTUSZ STAN ICHTIOFAUNISTYCZNYCH BADAŃ INWENTARYZACYJNYCH RZEK POLSKI

Bardziej szczegółowo

Dr Marek Ramczyk. Adres email: marek.ramczyk@byd.pl. fotografia

Dr Marek Ramczyk. Adres email: marek.ramczyk@byd.pl. fotografia Dr Marek Ramczyk Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych, Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. II

ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. II ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 22/2014, t. II EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

Numeryczny Model Terenu jako element zadania: System Monitoringu Ryzyka Powodziowego

Numeryczny Model Terenu jako element zadania: System Monitoringu Ryzyka Powodziowego Numeryczny Model Terenu jako element zadania: System Monitoringu Ryzyka Powodziowego Zadanie pod nazwą System monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP) jest realizowane w ramach Projektu Kompleksowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE Źródła danych przestrzennych. Leszek Litwin

MATERIAŁY SZKOLENIOWE Źródła danych przestrzennych. Leszek Litwin MATERIAŁY SZKOLENIOWE Źródła danych przestrzennych Leszek Litwin Źródła danych przestrzennych 1 ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH Dane przestrzenne (geograficzne). Dane przestrzenne są określane jako dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Sympozja naukowe organizowane lub współorganizowane przez Ojcowski Park Narodowy

Sympozja naukowe organizowane lub współorganizowane przez Ojcowski Park Narodowy Sympozja naukowe organizowane lub współorganizowane przez Lp. Data Tytuł Organizator/współorganizator 1960 1. 24 VI 1960 2. 15 IX 1961 VII Kongres Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (wycieczka

Bardziej szczegółowo