Oryginalne opublikowane prace badawcze:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oryginalne opublikowane prace badawcze:"

Transkrypt

1 Oryginalne opublikowane prace badawcze: Silvio V., Nienartowicz A., Kunz M., Franzese P.S., 2013, Integrating Environmental Accounting, Life Cycle and Ecosystem Services Assessment, Journal of Environmental Accounting and Management 1 (4): Kunz M., Andrzejewski L., Marszelewski M., 2013, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: Arkusz N B (Barcin), OPEKIEGA Elbląg, Elbląg. Kunz M., Andrzejewski L., Marszelewski M., 2013, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: Arkusz N D (Gąsawa), OPEKIEGA Elbląg, Elbląg. Kunz M., 2013, Ekolog obliczu nowoczesnych narzędzi telegeoinformatycznych wspomagających badania, monitoring i ochronę środowiska przyrodniczego, XXI edycja seminarium w cyklu GIS w praktyce, Materiały konferencyjne: 5-35, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa Kunz M., Kozieł Z., 2012, Wspomnienie o Mieczysławie Sinkiewiczu ( ), Teledetekcja środowiska 47: 3-13, Wyd. Klubu Teledetekcji Środowiska PTG. Kunz M., Sułek M., Larecki M., 2012, Aktualizacja wybranej treści mapy sozologicznej na podstawie danych teledetekcyjnych oraz eksploracji terenowej studium przypadku w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Teledetekcja środowiska 47: 59-73, Wyd. Klubu Teledetekcji Środowiska PTG. Kunz M., 2012, Zmiany lesistości Pomorza Zachodniego w ostatnich 400 latach, Roczniki Geomatyki X, 4 (56): Kunz M., Uscka-Kowalkowska J., Przybylak R., Kejna M., Araźny A., Maszewski R., 2012, Zróżnicowanie klimatów lokalnych Torunia założenia projektu i wstępne wyniki badań, Roczniki Geomatyki X, 3 (55): Nienartowicz A., Filbrandt-Czaja A., Piernik A., Jabłoński P., Kunz M., Deptuła M., 2011, Modern pollen rain in heathlands and adjacent forest phytocoenoses in Northern and Central Poland, Ecological Questions 15: Nienartowicz A., Deptuła M., Kunz M., S. Vigilia, 2011, Ekologiczna i terapeutyczna rola terenów zieleni w uzdrowiskach i w lecznictwie uzdrowiskowym, [W:] Sz. Kubiak (red.) Infrastruktura środowiska Uzdrowiska Ciechocinek Przyroda ożywiona jako znaczący czynnik w procesie lecznico-rehabilitacyjnym, Zeszyty Naukowo-Historyczne Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka 2: Kunz M., 2011, Światowy dzień GIS analiza obchodów w Polsce i jego znaczenie w edukacji geograficznej, Roczniki Geomatyki IX, 4 (48): Kunz M., 2011, The International GIS Day analysis of celebrations in Poland and its importance to geographic education, Prace i Studia Geograficzne 48: Kunz M., Nienartowicz A., 2011, Przestrzenna inwentaryzacja wrzosowisk Pomorza, Roczniki Geomatyki IX, 1 (45): Nienartowicz A., Piernik A., Marcykiewicz J., Lis M., Kunz M., Viglia S., 2011, halophytes as components of lawns under different soil salinity and human impact in the health resort Ciechocinek [In:] P. Hulisz, A. Piernik, A. Nienartowicz (eds.), Ecology of Halophytes and Saline Habitats, Ecological Questions 14: Kunz M., Skowron R., Skowroński Sz., 2010, Morphometry changes of Lake Ostrowskie (the Gniezno Lakeland) on the basis on cartographic, remote sensing and geodetic surveying, Limnological Review 10 (2):

2 Kunz M., Dygdała R., Śmigielski G., Lewandowski D., Precyzyjny zrzut kapsuły wodnej do gaszenia pożarów z powietrza, Roczniki Geomatyki VIII, 6 (42): skali 1: Arkusz N A (Radziejów), GEOMAT, Poznań. skali 1: Arkusz N B (Brześć Kujawski), GEOMAT, Poznań. skali 1: Arkusz N A (Włocławek), GEOMAT, Poznań. skali 1: Arkusz N C (Fabianki), GEOMAT, Poznań. Śmigielski G., Dygdała R., Kunz M., Lewandowski D., Stefański K., 2009, High precision delivery of water capsule. Theoretical model, numerical description, control system and results of fields experiments, [In:] Proceedings, IMEKO XIX World Congress, Fundamental and Applied Metrology, , Lisbon, Portugal. Śmigielski G., Lewandowski D., Kunz M., Dygdała R., Łutowicz K., Drozd R., 2009, System zrzutu kapsuły wodnej do wybuchowego wytwarzania aerozolu wodnego, [W:] Materiały konferencyjne, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Pułtusk, Kunz M., 2008, Pokrycie terenu jako kryterium zróżnicowania struktury krajobrazu wybranych obszarów chronionych Pomorza Zachodniego, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18: , Szczecin. Kunz M., Nienartowicz A., Mizgalska M., 2008, Przestrzenne rozmieszczenie wrzosowisk w Zaborskim Parku Krajobrazowym, Teledetekcja środowiska 39: , Wyd. Klubu Teledetekcji Środowiska PTG. Kunz M., 2008, Application of State referential data and Corine Land Cover Database to estimation of landscape structure variety in selected protected areas in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, [In:] J. Plit, V. Andreychouk (red.), Methods of landscape research, Dissertations Commission of Cultural Landscape 8: , Sosnowiec. Kunz M., 2008, Digital general maps of tree stands as a basis for the creation of landscape units, [In:] J. Lechio, S. Kulczyk, E. Malinowska, I. Szumacher (ed.), Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka. Problemy Ekologii Krajobrazu XX: , PAEK, Warszawa. Kunz M., Andrzejewski L., Marszelewski M., 2008, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: Arkusz N A (Aleksandrów Kujawski), OPGK, Koszalin. Kunz M., Andrzejewski L., Marszelewski W., 2008, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: Arkusz N C (Dobre), OPGK, Koszalin. Kunz M., Andrzejewski L., Marszelewski M., 2007, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: Arkusz N B (Ciechocinek), PRYZMAT, Rzeszów. Kunz M., Andrzejewski L., Marszelewski W., 2007, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: Arkusz N D (Bobrowniki), PRYZMAT, Rzeszów.

3 Kunz M., Nienartowicz A., 2007, Zmienność przestrzenna NDVI i wskaźników tekstury Zaborskiego Parku Krajobrazowego w zależności od gospodarczego oddziaływania człowieka, Teledetekcja środowiska 37: 51-60, Wyd. Klubu Teledetekcji Środowiska PTG, Kunz M., 2007, Referencyjne i tematyczne dane przestrzenne dla dorzecza Drwęcy, [W:] W. Marszelewski, L. Kozłowski (red.), Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy, Wyd. UMK, Toruń, Tom 1: Kunz M., 2007, Systemy Informacji geograficznej w badaniach regionalnych, Badania regionalne wybrane problemy, Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, Wyd. IG AŚ, Kielce, 2007, Tom 3: Problemy Ekologii Krajobrazu XVIII: Kunz M., 2007, Ogólnoświatowy Dzień GIS-u, [W:] M. Kunz (red.), Systemy informacji geograficznej w praktyce (studium zastosowań), Wyd. UMK, Toruń: Czajka G., Kunz M., 2007, Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Szkoleniowe Systemów Informacji Geograficznej, [W:] M. Kunz (red.), Systemy informacji geograficznej w praktyce (studium zastosowań), Wyd. UMK, Toruń: Wilkoń-Michalska J., Nienartowicz A., Domin J.D., Kunz M., 2006, Biomass and production of Hypogymnia physodes in a Scots pine plantations chronosequence, Polish Botanical Studies 22: Kunz M., Nienartowicz A., 2006, Wykorzystanie zdjęć lotniczych do oceny zmian struktury krajobrazu na obszarze rezerwatu Grzędy w latach , [W:] 85 lat ochrony Grzęd w dolinie Biebrzy, Wyd. BPN: Kunz M., 2006, Rektyfikacja i standaryzacja historycznych oraz współczesnych danych kartograficznych do analizy zmian pokrycia/użytkowania terenu, Problemy Ekologii Krajobrazu XVIII: Kunz M., Nienartowicz A., 2006, Zmiany pokrycia/użytkowania terenu Zaborskiego Parku Krajobrazowego w latach w gradiencie oddziaływania człowieka, Problemy Ekologii Krajobrazu, XVIII: Kunz M. 2006, Zmienność wzorca przestrzennego krajobrazu w świetle interpretacji dostępnych materiałów kartograficznych i teledetekcyjnych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 16: Burdziej J., Kunz M., 2006, Ocena wpływu rozdzielczości i metody pozyskiwania danych wysokościowych na dokładność numerycznych modeli terenu, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 16: Kunz M., Analiza zmienności pokrycia terenu od końca XVIII wieku do początku XXI wieku wybranych obszarów Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Materiały konferencyjne VII Krajowej Konferencji Użytkowników ESRI, CD-ROM, Warszawa. Kunz M., Burdziej J., Łuczka G., Zastosowanie GIS do raportowania procesu akwizycji danych sejsmicznych w geofizyce poszukiwawczej. Materiały konferencyjne VII Krajowej Konferencji Użytkowników ESRI, CD-ROM, Warszawa. Kunz M., Wykorzystanie systemu informacji geograficznej (GIS) do analizy układu przestrzennego krajobrazu. [W:] P. Gierszewski, M. Karasiewicz (red.), Dokumentacja

4 Geograficzna, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia Fizyczna 32: , IGiPZ PAN, Warszawa. Burdziej J., Kunz M., Zastosowanie numerycznego modelu terenu w badaniach środowiska geograficznego. [W:] P. Gierszewski, M. Karasiewicz (red.), Dokumentacja Geograficzna, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia Fizyczna 32: 35-40, IGiPZ PAN, Warszawa. Kunz M., Standaryzacja danych kartograficznych i teledetekcyjnych do analizy zmian struktury krajobrazu. Roczniki Geomatyki IV (3): Kunz M., Nienartowicz A Intensywność gospodarki leśnej a heterogeniczność krajobrazu leśnego. Roczniki Geomatyki IV (3): Ejankowski W., Kunz M., 2006, Reconstruction of vegetation dynamics in LINJE Peat-bog (N Poland) using remote sensing method, Biodiversity: Research and Conservation 1-2: Nienartowicz A., Domin D., Filbrandt-Czaja A., Koziński G, Kunz M., Mizgalska M., Piernik A., Warot L., 2004, Naziemny, lotniczy i satelitarny monitoring roślinności Pomorza i Kujaw, [W:] Kejna M. Uscka J. (red.) Funkcjonowanie i monitoring geosystemów w warunkach narastającej antropopresji Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wyd. Turpress, Toruń, Nienartowicz A., Przystalski A, Boinski M., Dysarz R., Rutkowski L., Domin D.J., Koziński G., Kunz M., 2004, Co to jest Rezerwat Biosfery, Towarzystwo Miłośników Borów Tucholskich, Bydgoszcz. Nienartowicz A., Domin. J. D., Kunz M., 2003, The influence of social infrastructure extension and the inhabitants lifestyle changes on energy consumption In the village of Asmus (northwestern Poland), Ecological Questions 3: , Wyd. UMK, Toruń. Nienartowicz A., Cyzman W., Deptuła M., Kunz M., 2003, Species diversity and spatial heterogeneity of two forest landscapes formed under different influence of disturbances from agricultural human activity, Ecological Questions 3: 25-51, Wyd. UMK, Toruń. Nienartowicz A., Domin D., Filbrandt-Czaja A., Koziński G, Kunz M., 2003, Teledetekcja i GIS w modelowaniu rozmieszczenia gatunków roślin w Borach Tucholskich [W:] K. Gwoździńśki (red.), Bory Tucholskie II. Zasoby i ich ochrona, Wyd. UŁ, Łódź, s Nienartowicz A., Kunz M., Deptuła M, Domin D., 2002, Ecological consequences of changes in landscape structure in the neighborhood of Brusy in 19th and 20th century. Ecological Questions 1: , Wyd. UMK, Toruń. Nienartowicz A., Domin D.J., Kunz M., 2002, Zużycie energii ze źródeł odnawialnych jako miara ekorozwoju regionu, Materiały konferencyjne VIII Ogólnopolskiego Forum Odnawialnych Źródeł Energii, Międzybrodzie Żywieckie, 2002, s Kunz M., Kwaśniewska M., 2002, Wykorzystanie mapy sozologicznej Parku Narodowego Bory Tucholskie do określania wskaźników wzorca przestrzennego krajobrazu leśnego, Materiały konferencyjne V Krajowej Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI, Warszawa, s

5 Warot L., Kunz M., Nienartowicz A., 2002, System Informacji o roślinności halofilnej Kujaw, Materiały konferencyjne V Krajowej Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI, Warszawa, s Kunz M., 2001, Globalny System Pozycjonowania (GPS) dla tworzenia GIS, [W:] A. Nienartowicz, M. Kunz (red.), GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu, Wyd. UMK, Toruń, s Kunz M., 2001, Środowisko programowe MicroStation dla celów GIS, [W:] A. Nienartowicz, M. Kunz (red.), GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu, Wyd. UMK, Toruń, s Kunz M., Kot R., 2000, Cyfrowa mapa sozologiczna Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Materiały konferencyjne XLIX Zjazdu PTG, s , Wrocław. Kunz M., Nienartowicz A., Deptuła M., 2000, Teledetekcja satelitarna wtórnych lasów na gruntach porolnych na przykładzie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Fotointerpretacja w Geografii 31, Warszawa, s Kunz M., 1999, System Informacji Geograficznej (GIS) Zaborskiego Parku Krajobrazowego, [W:] Barcikowski A., Boinski M., Nienartowicz A., (red.), Wielofunkcyjna rola lasu - ochrona przyrody gospodarka edukacja, Wyd. UMK, Toruń, s Nienartowicz A., Deptuła M., Modrzyńska J., Kunz M., 1999, Wpływ rozbudowy infrastruktury społecznej i technicznej oraz zmiany stylu życia mieszkańców na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w osadzie śródleśnej, Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Forum Odnawialnych Źródeł Energii 99, Serock, s Kunz M., 1999, MicroStation Descartes sporządzanie cyfrowej fotomapy, CAD-CAM Forum 7 (lipiec), s Jabłońska-Falencka M., Kunz M., 1999, Zdjęcia lotnicze a bioróżnorodność na przykładzie Rezerwatu Grzędy (Biebrzański Park Narodowy), Parki Narodowe 3, s Kunz M., Nienartowicz A., Deptuła M., 1999, The use of aerial photographs and satellite imagery for assessing forest stand condition in northern Poland, [In:] ITC, Applied Geomorphology Symposium Operationalization of Remote Sensing, ITC, Enschede, The Netherlands, CD-ROM, s Wilkoń-Michalska J., Nienartowicz A., Kunz M., Deptuła M., 1999, Old land-use maps as a basis for interpreting of the contemporary structure of forest communities in Zabory Landscape park, [W:] Phytocoenosis Vol. 11 (N.S.), Supplementum Cartographiae Geobotanicae, Geobotanical map in nature conservation, Warszawa-Białowieża, s Kunz M., 1998, Wykorzystanie zdjęć lotniczych do klasyfikacja form rzeźby podbrzeża na przykładzie zachodniego wybrzeża Polski, Materiały konferencyjne XVII Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji, Szymbark, s Kunz M., 1997, Teledetekcyjna klasyfikacja form rzeźby podbrzeża zachodniego wybrzeża Polski, Materiały konferencyjne XLVI Zjazdu PTG, Rynia, s Prace niepublikowane (wybrane):

6 Kunz M., Burdziej J., 2006, Manual for GIS Project Airfield South 3D, Cairn Energy India Pty Limited Representative, Komputeropis, 45 stron, Barmer, Indie.

DOŚWIADCZENIA INSTYTUTU GEOGRAFII UMK W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA NUMERYCZNYCH MAP SOZOLOGICZNYCH

DOŚWIADCZENIA INSTYTUTU GEOGRAFII UMK W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA NUMERYCZNYCH MAP SOZOLOGICZNYCH SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ W PRAKTYCE (STUDIUM ZASTOSOWAŃ) M. KUNZ (RED.) WYD. UMK, TORUŃ 2007 DOŚWIADCZENIA INSTYTUTU GEOGRAFII UMK W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA NUMERYCZNYCH MAP SOZOLOGICZNYCH Instytut

Bardziej szczegółowo

II tura wyborów Modułów obieralnych - studia niestacjonarne

II tura wyborów Modułów obieralnych - studia niestacjonarne II tura Modułów obieralnych - studia niestacjonarne Przedmioty uruchomione Przedmiot do ponownego wyboru Geodezja i Kartografia Sem 7 zima 2017/2018 Moduły kierunkowe KR RŚ Fotogrametria i lotniczy skaning

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne rozmieszczenie wrzosowisk w Zaborskim Parku Krajobrazowym

Przestrzenne rozmieszczenie wrzosowisk w Zaborskim Parku Krajobrazowym Przestrzenne rozmieszczenie wrzosowisk w Zaborskim Parku Krajobrazowym Spatial distribution of heathlands in Zaborski Landscape Park Mieczysław KUNZ, Andrzej NIENARTOWICZ, Małgorzata MIZGALSKA Today s

Bardziej szczegółowo

PRACA LICENCJACKA SPECJALNOŚĆ: GEOINFORMACJA PROPONOWANA PROBLEMATYKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

PRACA LICENCJACKA SPECJALNOŚĆ: GEOINFORMACJA PROPONOWANA PROBLEMATYKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 PRACA LICENCJACKA SPECJALNOŚĆ: GEOINFORMACJA PROPONOWANA PROBLEMATYKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Dr Jolanta Czerniawska (jolczer@amu.edu.pl) 1. Analizy morfometryczne i wizualizacja rzeźby wybranego

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Geograficznej

Systemy Informacji Geograficznej 2-letnie studia magisterskie na kierunku Geografia Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Mapa sozologiczna, jako źródło informacji o stanie środowiska

Mapa sozologiczna, jako źródło informacji o stanie środowiska Konferencja Środowisko informacji Warszawa, 7-8.10.2015 r. Mapa sozologiczna, jako źródło informacji o stanie środowiska Mieczysław Kunz Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk o Ziemi Katedra Geomatyki

Bardziej szczegółowo

Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego

Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 16 Dissertations Commission of

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Wykłady Ćwicz. Konw. Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Wykłady Ćwicz. Konw. Przedmioty obowiązkowe Minimum programowe dla studentów MISH rozpoczynających studia w roku 2016/2017 zamierzających uzyskać licencjat na kierunku Geografia WGSR w zakresie specjalności: Geografia fizyczna stosowana Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Minimum programowe dla studentów MISMaP i MISH od roku 2015/2016

Minimum programowe dla studentów MISMaP i MISH od roku 2015/2016 specjalność: GEOEKOLOGIA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU Krajobrazowe jednostki przestrzenne 15 z 2 Metody badań rzeźby i podłoża 15 30 e 4 Pozyskiwanie i analiza danych 15 15 z 3 Laboratoryjne metody badań

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Program studiów niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akad. 2012/2013 Semestr

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok Studia licencjackie Undegraduate studies (BA) SEMESTR ZIMOWY - I Wstęp do geografii fizycznej Introduction to physical geography 15 zal. 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Oferta seminarium licencjackiego z zakresu kształtowania i ochrony środowiska (KOŚ) w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska

Oferta seminarium licencjackiego z zakresu kształtowania i ochrony środowiska (KOŚ) w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Oferta seminarium licencjackiego z zakresu kształtowania i ochrony środowiska (KOŚ) w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska marzec 2014 r. Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania

Bardziej szczegółowo

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55 Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences 00-818 Warszawa, Twarda 51/55 www.igipz.pan.pl Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Przegląd literatury z zakresu geodezji i kartografii (kierunek gospodarka przestrzenna, I rok studia I stopnia) - literatura podstawowa

Przegląd literatury z zakresu geodezji i kartografii (kierunek gospodarka przestrzenna, I rok studia I stopnia) - literatura podstawowa Przegląd literatury z zakresu geodezji i kartografii (kierunek gospodarka przestrzenna, I rok studia I stopnia) - literatura podstawowa Kosiński W., 2011, Geodezja, PWN, Warszawa. Przewłocki S., 2002,

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŚĆ WZORCA PRZESTRZENNEGO KRAJOBRAZU W ŚWIETLE INTERPRETACJI DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH I TELEDETEKCYJNYCH

ZMIENNOŚĆ WZORCA PRZESTRZENNEGO KRAJOBRAZU W ŚWIETLE INTERPRETACJI DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH I TELEDETEKCYJNYCH Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 16, 2006 ISBN 978-83-920594-5-X ZMIENNOŚĆ WZORCA PRZESTRZENNEGO KRAJOBRAZU W ŚWIETLE INTERPRETACJI DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH I TELEDETEKCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Analizy morfometryczne i wizualizacja rzeźby

Analizy morfometryczne i wizualizacja rzeźby PRACA LICENCJACKA GEOINFORMACJA Proponowana problematyka w roku akademickim 2015/2016 Dr Jolanta Czerniawska Analizy morfometryczne i wizualizacja rzeźby na przykładzie di Pomorza lub bkujaw. Prace oparte

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE:

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE: Załącznik Nr 6 Standardy nauczania dla kierunku studiów: geodezja i kartografia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia trwają nie mniej niż 5 lat

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program podstawowy

GEOMATYKA program podstawowy GEOMATYKA program podstawowy 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p. 3 (p. 2 - sekretariat) Tel.

Bardziej szczegółowo

Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360

Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz Maślanka Specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac magisterskich dla studentów studiów magisterskich Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych w roku akademickim 2014/2015

Proponowane tematy prac magisterskich dla studentów studiów magisterskich Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych w roku akademickim 2014/2015 Proponowane tematy prac magisterskich dla studentów studiów magisterskich Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych w roku akademickim 2014/2015 GEOINFORMACJA PROF. NZW. DR HAB. ZBIGNIEW ZWOLIŃSKI 1.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oprogramowania GIS w planowaniu rozwoju energetyki wiatrowej. Sebastian Tyszkowski, Halina Kaczmarek

Wykorzystanie oprogramowania GIS w planowaniu rozwoju energetyki wiatrowej. Sebastian Tyszkowski, Halina Kaczmarek Wykorzystanie oprogramowania GIS w planowaniu rozwoju energetyki wiatrowej Sebastian Tyszkowski, Halina Kaczmarek Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń

Bardziej szczegółowo

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Jan Cetner Kazimierz Dyguś Marta Ogonowska Jerzy Wojtatowicz METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wkład nauki dla poprawy działań w rolnictwie

Wkład nauki dla poprawy działań w rolnictwie Wkład nauki dla poprawy działań Katarzyna Dąbrowska Zielińska, Martyna Gatkowska, Karol Paradowski, Alicja Malińska, Zbigniew Bochenek, Monika Tomaszewska, Wojciech Kiryła Centrum Teledetekcji Instytut

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE Krzysztof Kałamucki UMCS w Lublinie, Zakład Kartografii i Geomatyki Jolanta Korycka-Skorupa Uniwersytet Warszawski, Katedra Kartografii Waldemar Spallek Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geoinformatyki i

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony

GEOMATYKA program rozszerzony GEOMATYKA program rozszerzony 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p. 3 (p. 2 - sekretariat) Tel.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Proseminarium licencjackie: Geoinformatyka i teledetekcja oraz Kartografia w dobie geowizualizacji

Bardziej szczegółowo

Ogółem. Wykłady. (godz.) (godz.) 2 Wychowanie fizyczne ZAL WF 1. 3 Zarys rolnictwa Z/O - - audytoryjne 1

Ogółem. Wykłady. (godz.) (godz.) 2 Wychowanie fizyczne ZAL WF 1. 3 Zarys rolnictwa Z/O - - audytoryjne 1 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości Program studiów zatwierdzony decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

Bardziej szczegółowo

Wyniki pierwszej tury wyborów bloków modułów obieralnych. na semestr letni w roku akademickim 2015/16. studia niestacjonarne WGGiIŚ

Wyniki pierwszej tury wyborów bloków modułów obieralnych. na semestr letni w roku akademickim 2015/16. studia niestacjonarne WGGiIŚ Wyniki pierwszej bloków modułów obieralnych na semestr letni w roku akademickim 2015/16 studia niestacjonarne WGGiIŚ str. 1 4 rok Geodezja i Kartografia - semestr 8 str. 2 2 rok Inżynieria Środowiska -

Bardziej szczegółowo

Kod modułu Fotointerpretacja obrazów lotniczych i satelitarnych. semestr letni (semestr zimowy / letni) brak (kody modułów / nazwy modułów)

Kod modułu Fotointerpretacja obrazów lotniczych i satelitarnych. semestr letni (semestr zimowy / letni) brak (kody modułów / nazwy modułów) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Fotointerpretacja obrazów lotniczych i satelitarnych Nazwa modułu w języku

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie) Specjalność Geografia fizyczna (GF)

Studia stacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie) Specjalność Geografia fizyczna (GF) Studia stacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie) Specjalność Geografia fizyczna (GF) Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb Zakład Hydrologii Zakład Geomorfologii Zakład Klimatologii Zakład Geografii

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii i fotogrametrii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii i fotogrametrii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Przegląd przedmiotów związanych ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kartografii i fotogrametrii w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Halina Klimczak, Piotr Gołuch Instytut Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Nasi absolwenci znaleźli zatrudnienie między innymi w:

Nasi absolwenci znaleźli zatrudnienie między innymi w: Nasi absolwenci znaleźli zatrudnienie między innymi w: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym, Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Ministerstwie Ochrony Środowiska,

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE

STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE STAN AKTUALNY I ROZWÓJ KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE posiada 7 wydziałów - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, - Wydział Leśny, - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich Nazwa studiów doktoranckich w języku angielskim: Wydział

Bardziej szczegółowo

Geodezja Inżynierska

Geodezja Inżynierska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Kierunek Górnictwo i Geologia Inżynierska Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej jozef.wozniak@pwr.wroc.pl gis@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Rola GIS w integracji badań różnorodności biologicznej na szczeblu edukacyjnym, naukowym i administracyjnym

Rola GIS w integracji badań różnorodności biologicznej na szczeblu edukacyjnym, naukowym i administracyjnym Rola GIS w integracji badań różnorodności biologicznej na szczeblu edukacyjnym, naukowym i administracyjnym Maciej Nowak Wydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych, Wydział Biologii UAM,

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia

Geodezja i Kartografia Wydział Architektury I rok GP i Kartografia Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej jozef.wozniak@pwr.wroc.pl gis@pwr.wroc.pl Podstawowe informacje Literatura podstawowa:

Bardziej szczegółowo

Zobrazowania hiperspektralne do badań środowiska podstawowe zagadnienia teoretyczne

Zobrazowania hiperspektralne do badań środowiska podstawowe zagadnienia teoretyczne Zobrazowania hiperspektralne do badań środowiska podstawowe zagadnienia teoretyczne Anna Jarocińska Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zakład Geoinformatyki, Kartografii i

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PODYPLOMOWE ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY 1

STUDIUM PODYPLOMOWE ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY 1 STUDIUM PODYPLOMOWE ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY 1 Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, SGGW w Warszawie Słowa kluczowe: SIP, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Przegląd literatury z zakresu kartografii i topografii (I rok studia I stopnia dzienne, zaoczne) - literatura podstawowa

Przegląd literatury z zakresu kartografii i topografii (I rok studia I stopnia dzienne, zaoczne) - literatura podstawowa Przegląd literatury z zakresu kartografii i topografii (I rok studia I stopnia dzienne, zaoczne) - literatura podstawowa Wprowadzenie do kartografii i topografii Redakcja naukowa: Jacek Pasławski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Zasoby przyrodnicze i ochrona środowiska w Internetowym Atlasie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zasoby przyrodnicze i ochrona środowiska w Internetowym Atlasie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zasoby przyrodnicze i ochrona środowiska w Internetowym Atlasie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Mieczysław Kunz Katedra Geomatyki i Kartografii e-mail: met@umk.pl I Konferencja Naukowo-Techniczna Technologie

Bardziej szczegółowo

Przegląd literatury z zakresu kartografii tematycznej

Przegląd literatury z zakresu kartografii tematycznej Przegląd literatury z zakresu kartografii tematycznej -literatura podstawowa: kartoznawstwo, kartografia matematyczna, redakcja i opracowanie map, oraz kartometria i topografia Wprowadzenie do kartografii

Bardziej szczegółowo

The use of aerial pictures in nature monitoring

The use of aerial pictures in nature monitoring ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 18 (2010), str. 403 408 Marcin Czerny Received: 5.05.2010 KRAMEKO sp. z o.o. Reviewed: 30.07.2010 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108 m.czerny@krameko.com.pl WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH

Bardziej szczegółowo

ProGea Consulting. Biuro: WGS84 N 50 05 39.9 E 19 55 29.1 ul. Pachońskiego 9, 31-223 Krakow, POLSKA tel. +48-(0)12-415-06-41 faks. +48-(0)12-415-73-27

ProGea Consulting. Biuro: WGS84 N 50 05 39.9 E 19 55 29.1 ul. Pachońskiego 9, 31-223 Krakow, POLSKA tel. +48-(0)12-415-06-41 faks. +48-(0)12-415-73-27 Biuro: WGS84 N 50 05 39.9 E 19 55 29.1 ul. Pachońskiego 9, 31-223 Krakow, POLSKA tel. +48-(0)12-415-06-41 faks. +48-(0)12-415-73-27 e-mail: office@progea.pl Profil działalności: Szeroko pojęta GEOINFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Mój 1. Wykład. z Geodezji i Kartografii. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

Mój 1. Wykład. z Geodezji i Kartografii. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej Wydział Architektury I rok GP i Kartografia Mój 1. Wykład z Geodezji i Kartografii na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej 08.10.2014 Wydział Architektury I rok GP i Kartografia... nie będzie

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

DANE PERSONALNE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T U E

DANE PERSONALNE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T U E C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T U E DANE PERSONALNE Imię i Nazwisko DR INś. MARTA SZOSTAK Adres Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków Telefon biurowy 012 662 50 76; E-mail rlszosta@cyf-kr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania Wstęp Rozwój gospodarczy wymaga racjonalnego zarządzania i gospodarowania terenami oraz zasobami (np. wodnymi czy glebowymi). Do realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia informacja przestrzenna.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI GEOMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE WYNIKÓW INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH W 2007 ROKU

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI GEOMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE WYNIKÓW INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH W 2007 ROKU strony:makieta 1 10/6/2009 8:56 AM Strona 192 ZASTOSOWANIE NARZĘDZI GEOMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE WYNIKÓW INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH W 2007 ROKU Jolanta Starzycka Streszczenie W latach

Bardziej szczegółowo

SEMESTR LETNI 2014/2015 Studia Podyplomowe Geoinformatyka w ochronie środowiska i planowaniu przestrzennym

SEMESTR LETNI 2014/2015 Studia Podyplomowe Geoinformatyka w ochronie środowiska i planowaniu przestrzennym Dzień Data Godziny Przedmiot Forma 1 2 20-02- 20-02- 20-02- 12:- :30 Godz. w. Godz. ćw. w. 3 111 AJ Sala Prowadzący Tematyka /Sala /Prowadzący /Tematyka w hydrologii i rolnictwie ćw. 3 AJ Dane termalne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) dr Małgorzata Polna, adiunkt Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) marten@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Rzeszów, 16.10.2013 WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 1. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K.: Analiza eksploatacji sieci wodociągowej miasta Mielca

Bardziej szczegółowo

Technologie GIS - opis przedmiotu

Technologie GIS - opis przedmiotu Technologie GIS - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie GIS Kod przedmiotu 06.9-WZ-BezD-TGIS-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe / Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Geodezja i kartografia na UP w Lublinie Studia na kierunku geodezja i kartografia na lubelskim Uniwersytecie Przyrodniczym zostały

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI Najstarszą uczelnią wyższą na Dolnym Śląsku oferującą studia I i

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW. Małgorzata Stępniewska

USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW. Małgorzata Stępniewska USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW Małgorzata Stępniewska MAES - Grupa Robocza UE ds. Rozpoznania i oceny ekosystemów i ich usług (EU Working Group on Mapping and assessment of ecosystems and their services) European

Bardziej szczegółowo

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów "Zawód kartografa" d kartografa" - III Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA INŻYNIERSKIE (1. STOPNIA)

SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA INŻYNIERSKIE (1. STOPNIA) SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA INŻYNIERSKIE (1. STOPNIA) Ważne informacje: Każdy student musi wybrać specjalność jest to integralna część studiów (zgodnie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Edukacja ekologiczna. Ecological Education. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Edukacja ekologiczna. Ecological Education. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Edukacja ekologiczna Ecological Education Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Katarzyna Potyrała Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr hab. Katarzyna Potyrała Prof. UP

Bardziej szczegółowo

Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011 wskaźniki ilościowe

Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011 wskaźniki ilościowe Kierunki rozwoju polskich lasów w kontekście rozwoju lasów europejskich, Warszawa, 22 listopada 2012 r. Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011 wskaźniki ilościowe Marek

Bardziej szczegółowo

GEOPORTAL miasta Torunia Plan Zarządzania Krajobrazem, jako wynik projektu EUROSCAPES

GEOPORTAL miasta Torunia Plan Zarządzania Krajobrazem, jako wynik projektu EUROSCAPES GEOPORTAL miasta Torunia Plan Zarządzania Krajobrazem, jako wynik projektu EUROSCAPES Dariusz Adamczyk Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii Urząd Miasta Torunia GEOPORTAL serwis www umożliwiający szeroki

Bardziej szczegółowo

VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM GEOINFORMATYCZNE

VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM GEOINFORMATYCZNE ORGANIZATORZY ODDZIAŁ TELEDETEKCJI I GEOINFORMATYKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO KATEDRA GEOINFORMATYKI I TELEDETEKCJI WYDZIAŁU GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Współorganizatorzy

Bardziej szczegółowo

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe Marek Degórski Institute Geography and Spatial Organization Polisha Academy of Sciences Andora 2015 Green infrastructure

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok.

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. PROGRAM DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Nr CCXX/4446/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 grudnia 2013 r. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. L. p. Nazwa zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Zespół dydaktyczny Ochrona środowiska, studia I stopnia studia stacjonarne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Kartografia środowiskowa Environmental Cartography Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Prof. dr hab. inż. Wanda Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Landscape Structure Changes Analysis of the Kalisko Range Area in the Kampinos National Park

Landscape Structure Changes Analysis of the Kalisko Range Area in the Kampinos National Park Landscape Structure Changes Analysis of the Kalisko Range Area in the Kampinos National Park Magdalena Niedziałkowska Students Research Colloquium Forest Information Technology Eberswalde, April 2013 OBJECITVES

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej a problemy zachowania ładu przestrzennego oraz wartości przyrodniczych i kulturowych w województwie kujawsko-pomorskim

Rozwój energetyki wiatrowej a problemy zachowania ładu przestrzennego oraz wartości przyrodniczych i kulturowych w województwie kujawsko-pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Rozwój energetyki wiatrowej a problemy zachowania ładu przestrzennego oraz wartości

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno-Biologiczny GEOGRAFIA. Zarządzanie środowiskiem geograficznym

Wydział Geograficzno-Biologiczny GEOGRAFIA. Zarządzanie środowiskiem geograficznym Wydział Geograficzno-Biologiczny kierunek GEOGRAFIA specjalność Zarządzanie środowiskiem geograficznym Zarządzanie środowiskiem geograficznym jako specjalność na studiach I i II stopnia uruchomiono, gdyż

Bardziej szczegółowo

POIS.05.03.00-00-284/10

POIS.05.03.00-00-284/10 Walory krajobrazowe Małgorzata Strzyż Anna Świercz Piotr Czernecki Rafał Kozieł POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033,

Bardziej szczegółowo

VI. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE I ICH ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

VI. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE I ICH ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE JOANNA BAC-BRONOWICZ VI. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE I ICH ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE VI.1 Udział w projektach naukowo-badawczych: 1. Projekt KBN Nr 907379101 Kartograficzna rejestracja stanów i procesów dotyczących

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu lata 60. początki: - 1962 Kanada Canada Land Inventory (Roger

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NOWY PARADYGMAT GIS?

INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NOWY PARADYGMAT GIS? Stanisław Białousz INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NOWY PARADYGMAT GIS? Konferencja ORSIP, Szczyrk 5-6 grudnia 2013 RZECZYWISTOŚD MODELE (OBRAZY RZECZYWISTOŚCI) MAPY ZDJĘCIA LOTNICZE ZDJĘCIA SATELITARNE

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM w latach 2000 2009

OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM w latach 2000 2009 OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM w latach 2000 2009 I. OPRACOWANIE STANDARDU I WDROŻENIE BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH. 1. Prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących

Bardziej szczegółowo

Instytut Geodezji i Kartografii ul. Modzelewskiego 27 02-679 Warszawa

Instytut Geodezji i Kartografii ul. Modzelewskiego 27 02-679 Warszawa Mgr Martyna Gatkowska Instytut Geodezji i Kartografii ul. Modzelewskiego 27 02-679 Warszawa Zakład Teledetekcji Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska www.igik.edu.pl Plan prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Konferencja naukowo-techniczna Wdzydze Kiszewskie 27-29 maja 2009r. Strona 1

Konferencja naukowo-techniczna Wdzydze Kiszewskie 27-29 maja 2009r. Strona 1 GSE FM GMES Service Element Forest Monitoring polska implementacja Anna Orlińska, GEOSYSTEMS Polska Consortium led by: Project funded by Project Part of Struktura Prezentacji Lasy w Polsce Założenia Projektu

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 12, 2013 KRONIKA. Stanisław Krysiak

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 12, 2013 KRONIKA. Stanisław Krysiak A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 12, 2013 KRONIKA Stanisław Krysiak Katedra Geografii Fizycznej Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki WŁADYSŁAW

Bardziej szczegółowo

mgr Joanna Michalak Kierownik projektu

mgr Joanna Michalak Kierownik projektu mgr Joanna Michalak Kierownik projektu WŁOCŁAWSKIE C E N T R U M EKOLOGICZNEJ Projekt szkoleniowy przygotowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 01 października

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2015-2016 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu lata 60. początki: - 1962 Kanada Canada Land Inventory (Roger

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja mapy glebowo-rolniczej w oparciu o zobrazowania satelitarne i klasyfikację użytkowania ziemi Jan Jadczyszyn, Tomasz Stuczyński Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Rozwój bazy ekologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie" przy Nadleśnictwie Maskulińskie - Etap I

Rozwój bazy ekologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Mazurskie przy Nadleśnictwie Maskulińskie - Etap I Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny według kryteriów selekcji przedsięwzięć, które wpłynęły w ramach II Konkursu na realizację zadań dotyczących II tematyki konkursowej pn."utrzymanie bogactwa różnorodności

Bardziej szczegółowo

czyli GIS w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW)

czyli GIS w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW) Gospodarka, Integracja, Społeczeństwo czyli GIS w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW) 13 parków krajobrazowych (w tym 3 transgraniczne); 178205, 00 ha Zadania ZPKWW: 1. ochrona

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. SEMESTR ZIMOWY 1 Język angielski / English E Seminarium I / Seminar I Z Ekofizjologia zwierząt morskich /

Liczba godzin. SEMESTR ZIMOWY 1 Język angielski / English E Seminarium I / Seminar I Z Ekofizjologia zwierząt morskich / Plan stacjonarnych studiów II stopnia kierunku Oceanografia cykl kształcenia 2015-2017 I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA SPECJALIZACJA BIOLOGIA MORZA Przedmiot SEMESTR ZIMOWY 1 Język angielski

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji 1. Informacje o projekcie 2. Składowe systemu

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych (obowiązujących od roku akad. 2016/2017) studia I stopnia - kierunek gospodarka przestrzenna. semestr I

Plan studiów stacjonarnych (obowiązujących od roku akad. 2016/2017) studia I stopnia - kierunek gospodarka przestrzenna. semestr I Ilość 1 BHP i ergonomia 1 z 6 6 0 2 Ochrona własności intelektualnej 1 z 4 4 0 3 Rysunek techniczny i planistyczny 4 z 46 16 30 4 5 6 7 Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki Prawne podstawy gospodarki

Bardziej szczegółowo

ekonomicznych w rolnictwie

ekonomicznych w rolnictwie Konrad Ł. Czapiewski Polska Akademia Nauk Zakład Przestrzennego Zagospodarowania i BR Krzysztof Janc Uniwersytet Wrocławski Zakład Zagospodarowania Przestrzennego O roli wykształcenia na roli Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji we wszystkich sprawach dotyczących konferencji Komunikat nr 3

Adres do korespondencji we wszystkich sprawach dotyczących konferencji Komunikat nr 3 Adres do korespondencji we wszystkich sprawach dotyczących konferencji kzk2014@twarda.pan.pl Komunikat nr 3 Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w Natura 2000)

Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w Natura 2000) Sieć Natura 2000 wdraŝanie anie i zarządzanie w rejonach przygranicznych Polski i SłowacjiS Niedzica, 11-12 12 grudnia 2008 r. Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY W ROKU 2008

PLAN PRACY W ROKU 2008 CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA PLAN PRACY W ROKU 2008 KATOWICE 2008 CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA PLAN PRACY NA ROK 2008 I. Budowanie bazy danych o przyrodzie 1. Bibliografia

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ochrona przyrody cz.1 Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-2-109-OD-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Ochrona dóbr natury i dóbr kultury Poziom

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 12, 2013. Anna Majchrowska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 12, 2013. Anna Majchrowska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 12, 2013 Anna Majchrowska Katedra Geografii Fizycznej Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki EUROPEJSKI KONGRES

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Walczak* BAZA DANYCH OBSZARY CHRONIONE W POLSCE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZAWARTYCH W NIEJ INFORMACJI

Małgorzata Walczak* BAZA DANYCH OBSZARY CHRONIONE W POLSCE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZAWARTYCH W NIEJ INFORMACJI Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 47, 2011 r. Małgorzata Walczak* BAZA DANYCH OBSZARY CHRONIONE W POLSCE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZAWARTYCH W NIEJ INFORMACJI THE DATABASE PROTECTED AREAS IN POLAND"

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje

Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje L.p. Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Semestr 1 2 3 4 5 6 Kursy podstawowe 1 Wstęp do geografii 2 Astronomiczne podstawy geografii 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Semestr. Forma zal./ punkty ECTS. Liczba godz. w sem. Wykłady obowiązkowe

PLAN STUDIÓW. Semestr. Forma zal./ punkty ECTS. Liczba godz. w sem. Wykłady obowiązkowe BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne I stopnia, 7 semestrów, 210 pkt. (cykl kształcenia rozpoczynający się w 2014 r.) ROK I - ROK AKADEMICKI 2014/15 Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo