AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej"

Transkrypt

1 AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Efekty kształcenia kierunków i specjalności 1. ORGANY Organy LICENCJAT Nazwa przedmiotu: ORGANY Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Nazwa kierunku: Muzyka kościelna Kod przedmiotu: Data Forma studiów: stacjonarne I st. Specjalność: Języki nauczania przedmiotu: polski Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma zajęć: ćwiczenia Status przedmiotu: obowiązkowy Rok / semestr: R. I-III, s. I-VI Wymiar I_IV zajęć: 180 Koordynator przedmiotu Prowadzący zajęcia Cele przedmiotu Wymagania wstępne Wiedza (W) Kod efektu A1_W01 Kierownik Katedry Muzyki Religijnej dr Marek Wolak, mgr Witold Zalewski.mgr Krzysztof Pawlisz, ad. II st. Krzysztof Latała, dr hab. Wacław Golonka, s. dr Susi Ferfoglia, mgr Arkadiusz Bialic, mgra Maciej Banek Celem nauczania przedmiotu jest wykształcenie muzyka o wysokich kwalifikacjach: - umiejętności posiadającego gry możliwie na instrumencie rozległą (organy wiedzę lub teoretyczną fortepian) w na zakresie poziomie literatury szkoły muzyki średniej organowej (II st.) (znajomość stylów i epok) i umiejętności jej praktycznego zastosowania; Efekt - dysponującego EFEKTY przygotowaniem KSZTAŁCENIA pozwalającym na właściwy wybór i kształcenia odpowiedzialne wykonanie repertuaru muzyki organowej; - Posiada dysponującego znajomość umiejętnością podstawowego samodzielnej repertuaru pracy związanego nad poszerzaniem A1A_W01 w obszarze kształcenia własnego z kierunkiem repertuaru organowego i ogólnej wiedzy muzycznej. Umiejętności (U) A1_U02 Wykonuje utwory muzyczne związane z kierunkiem studiów, zgodnie ze stylistyką epoki w której zostały stworzone. A1A_U02 Kompetencje społeczne (K) A1_K03 Realizuje koncepcje i działania artystyczne wynikające z własnej wyobraźni, ekspresji i intuicji wykazując się umiejętnością organizacji pracy A1A_K02 TREŚCI PROGRAMOWE

2 Semestry: I-VI Indywidualne predyspozycje, możliwości i zakres ogólnej wiedzy muzycznej decydują o wyborze odpowiednego (autorskiego) programu dla każdego studenta. Metody weryfikacji efektów kształcenia wymagania końcowe zaliczenie roku, forma oceny Student co semestr przed komisją wykonuje program, który przygotował wraz z nauczycielem organów. Kod efektu kształcenia A1_W01, A1_U02, A1_K03 Forma i warunki zaliczenia Wszystkie semestry kończą się egzaminem. Literatura podstawowa - G. Frescobaldi, Fr. Couperin, J.P. Sweelinck, J. Pachelbell - D. Buxtehude: dzieła wszystkie - N. Bruhns, G. Böhm: dzieła wszytskie - J.S. Bach: dzieła wszystkie (za wyjątkiem małych Preludiów i fug); - Chorały z następujących zbiorów: Orgelbüchlein, III cz. Klavierübung, Neumaistra, chorały Lipskie - F. M. Mendelssohn, J. Brahms, M. Reger, F. Liszt, S. Karg-Elert - C. Franck, Ch. M. Widor, L. Vierne, Ch. Tournemire, J. Langlais, M. Dupré M. Duruflé, O. Messiaen - polscy kompozytorzy Oprócz tego następujące dzieła teoretyczne: Bąkowski-Kois D., Zagadnienia sonorystyczno-wykonawcze iberyjskiej muzyki organowej XVII stulecia, Kraków Brzezińska B., Repertuar polskich tabulatur organowych z pierwszej połowy XVI wieku, Kraków 1987 Chwałek J., Budowa organów, Warszawa Ferfoglia S., Msza alternatim we włoskiej i francuskiej muzyce liturgicznej XVII wieku, Kraków Harnoncourt N., Muzyka mową dźwięków, Warszawa Kooiman E., G. Weinberger, H.J. Busch, Zur Interpretation der Orgelmusik Johann Sebastian Bach, Kassel 1995 J. Laukvik, Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis, Stuttgart 1996, 2006 L. Lohmann, Studien zu Artikulations problemen bei den Tasteninstrumenten des Jahrhunderts, Regensburg Marzec R., Interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha w świetle źródeł XVIII wiecznych, Lublin Szelest M., Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia, Kraków Wolff Ch, Bach Muzyk i Uczony, Warszawa Literatura uzupełniająca Czasopisma muzyczne

3 NAKŁAD PRACY STUDENTA Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne Przygotowywanie się do zajęć 180 h 260 h Praca z literaturą Konsultacje Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia Inne Łączny nakład pracy studenta w godz. 100 h 540 h Liczba punktów ECTS 18 ( ) MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ Organista w kościele o określonej liczbie wiernych Gotowy do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia

4 Organy SUM Nazwa przedmiotu: ORGANY Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Nazwa kierunku: Muzyka kościelna Kod przedmiotu: Data Forma studiów: stacjonarne II st. Specjalność: Języki nauczania przedmiotu: Polski Koordynator przedmiotu Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma zajęć: ćwiczenia Kierownik Katedry Muzyki Religijnej Status przedmiotu: obowiązkowy Rok / semestr: R. I i II, s. I-IV Wymiar I_IV zajęć: 120 Prowadzący zajęcia Cele przedmiotu Wymagania wstępne dr Marek Wolak, mgr Witold Zalewski.mgr Krzysztof Pawlisz, ad. II st. Krzysztof Latała, dr hab. Wacław Golonka, s. dr Susi Ferfoglia, mgr Arkadiusz Bialic, mgra Maciej Banek Celem nauczania przedmiotu jest wykształcenie muzyka o wysokich kwalifikacjach: - posiadającego możliwie rozległą wiedzę teoretyczną w zakresie literatury muzyki organowej (znajomość stylów i epok) i umiejętności jej praktycznego zastosowania; - dysponującego przygotowaniem pozwalającym na właściwy wybór i odpowiedzialne wykonanie repertuaru muzyki organowej; - dysponującego umiejętnością samodzielnej pracy nad poszerzaniem własnego repertuaru organowego i ogólnej wiedzy muzycznej. umiejętności gry na instrumencie (organy lub fortepian) na poziomie szkoły średniej (II st.) Wiedza (W) Kod efektu A2_W01 A2_W02 EFEKTY KSZTAŁCENIA Posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z kierunkiem Zna repertuar muzyczny związany ze studiowanym kierunkiem Efekt kształcenia w obszarze A2A_W01 kształcenia A2A_W01 Umiejętności (U) Kompetencje społeczne (K) A2_U03 A2_K04 Posiada osobowość artystyczną, którą jest w stanie oddziaływać na wykonawców i odbiorców podczas realizacji dzieł muzycznych Inicjuje własne koncepcje i działania artystyczne wynikające z osobistej wyobraźni, ekspresji i intuicji wykazując się umiejętnością organizacji pracy. A2A_U01 A2A_K02 TREŚCI PROGRAMOWE

5 Semestry: I-IV Indywidualne predyspozycje, możliwości i zakres ogólnej wiedzy muzycznej decydują o wyborze odpowiednego (autorskiego) programu dla każdego studenta. Metody weryfikacji efektów kształcenia wymagania końcowe zaliczenie roku, forma oceny I SUM: student w pierwszych dwóch semestrach przed komisją wykonuje program, który przygotował wraz z nauczycielem organów. II SUM: student przygotowuje końcowy dyplom/recital, który wykonuje w kościele przed komisją. Kod efektu kształcenia A2_W01, A2_W02,A2_U03, A2_K04 Forma i warunki zaliczenia semestry I-II kończą się egzaminem; semestr III kończy się zaliczeniem; semestr IV egzaminem dyplomowym Literatura podstawowa - G. Frescobaldi, Fr. Couperin, J.P. Sweelinck, J. Pachelbell - D. Buxtehude: dzieła wszystkie - N. Bruhns, G. Böhm: dzieła wszystkie - J.S. Bach: dzieła wszystkie (za wyjątkiem małych Preludiów i fug); - Chorały z następujących zbiorów: Orgelbüchlein, III cz. Klavierübung, Neumaistra, chorały Lipskie - F. M. Mendelssohn, J. Brahms, M. Reger, F. Liszt, S. Karg-Elert - C. Franck, Ch. M. Widor, L. Vierne, Ch. Tournemire, J. Langlais, M. Dupré M. Duruflé, O. Messiaen - polscy kompozytorzy Oprócz tego następujące dzieła teoretyczne: Bąkowski-Kois D., Zagadnienia sonorystyczno-wykonawcze iberyjskiej muzyki organowej XVII stulecia, Kraków Brzezińska B., Repertuar polskich tabulatur organowych z pierwszej połowy XVI wieku, Kraków 1987 Chwałek J., Budowa organów, Warszawa Ferfoglia S., Msza alternatim we włoskiej i francuskiej muzyce liturgicznej XVII wieku, Kraków Harnoncourt N., Muzyka mową dźwięków, Warszawa Kooiman E., G. Weinberger, H.J. Busch, Zur Interpretation der Orgelmusik Johann Sebastian Bach, Kassel 1995 J. Laukvik, Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis, Stuttgart 1996, 2006 L. Lohmann, Studien zu Artikulations problemen bei den Tasteninstrumenten des Jahrhunderts, Regensburg Marzec R., Interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha w świetle źródeł XVIII wiecznych, Lublin Szelest M., Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia, Kraków Wolff Ch, Bach Muzyk i Uczony, Warszawa 2011.

6 Literatura uzupełniająca Czasopisma muzyczne NAKŁAD PRACY STUDENTA Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne Przygotowywanie się do zajęć Praca z literaturą Konsultacje Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia Inne Łączny nakład pracy studenta w godz. 120 h 300 h 120 h 540 h Liczba punktów ECTS 18 ( ) MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ Organista w kościele

7 2. FORTEPIAN Nazwa przedmiotu: Fortepian Nazwa jednostki prowadzącej przedmiotu: Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Nazwa kierunku: Muzyka kościelna Forma studiów: Profil kształcenia: stacjonarne, I stopnia ogólnoakademicki Specjalność: Język polski Koordynator przedmiotu Forma zajęć: ćwiczenia Kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej Status przedmiotu: obowiązkowy Rok / semestr: r I-II, s. I-IV Wymiar zajęć: 60 h Kod modułu: Data : Prowadzący zajęcia mgr Marta Machura Czarakcziewa, mgr Marta Polańska, mgr Jarosław Przybylski Cele przedmiotu Celem ostatecznym nauczania przedmiotu jest osiągnięcie umiejętności gry na fortepianie w stopniu umożliwiającym sprawne posługiwanie się nim tak w trakcie studiów (harmonia, czytanie partytur, akompaniament liturgiczny), jak i w przyszłej pracy zawodowej (organista, akompaniator, nauczyciel, dyrygent) Wymagania wstępne Umiejętność gry na instrumencie (organy lub fortepian) na poziomie szkoły średniej Wiedza (W) Kod efektu A1_W02 EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU Posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z kierunkiem Efekt kształcenia w obszarze kształcenia A1A_W01 Umiejętności (U) A1_U02 A1_U04b Wykonuje utwory muzyczne związane z kierunkiem studiów, zgodnie ze stylistyką epoki, w której zostały stworzone Posiada umiejętność akompaniowania A1A_W02 A1A_W04 Kompetencje społeczne (K) A1_ K01 A1_K02c A1_K03 Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy Realizuje koncepcje i działania artystyczne wynikające z własnej wyobraźni, ekspresji i intuicji wykazując się umiejętnością organizacji pracy W sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania A1A_K01 A1A_K02 A1A_K03 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU Semestry: I-IV Program poszczególnych semestrów determinowany jest wymaganiami egzaminacyjnymi. O wyborze odpowiedniego repertuaru decydują indywidualne predyspozycje i możliwości studenta.

8 Każdy student zobowiązany jest do przygotowania trzech zróżnicowanych pod względem formalnym i stylistycznym utworów ( niezbędne minimum programowe). Metody kształcenia zajęcia indywidualne Metody weryfikacji efektów kształcenia przesłuchanie nr efektu A1_W02, A1_U02, A1_U04b, A1_ K01, A1_K02c, A1_K03 Forma i warunki r. I, sem. I e; r. I, sem. II e; r. II, sem. I e; r. II, sem. II e zaliczenia Literatura podstawowa: : J. S. Bach: Preludia i fugi, Suity francuskie, Suity angielskie, Toccaty, Partity G.F. Haendel: Suity; D. Scarlatti: Sonaty; M.Clementi: Sonaty; W.A. Mozart: Sonaty, Wariacje; L.v. Beethoven: Sonaty, Wariacje ; J.Haydn : Sonaty, Wariacje; F. Chopin, E. Grieg, P. Czajkowski, F. Mendelssohn, J.Brahms, S. Rachmaninow, A. Scriabin, C. Debussy i inni Literatura uzupełniająca: H. Neuhaus: Sztuka pianistyczna Kraków 1970;, Cz. Sielużycki: Ręka pianisty Kraków 1982; G. Sandor: O grze na fortepianie Warszawa 1994;A. Foldes: ABC pianisty Kraków 1966; J. Kleczyński: O wykonywaniu dzieł Chopina Kraków 1959, W. Chmielowska: Z Zagadnień nauczania gry na fortepianie, Kraków 1963; G. Payzant: G.Gould, Łodź1995; N. Harnoncourt: Muzyka mową dźwięków Warszawa 1995; J.J. Eigeldinger: Szkice do metody gry fortepianowej Kraków 1995 Czasopisma muzyczne. NAKŁAD PRACY STUDENTA Zajęcia dydaktyczne 60 h Przygotowywanie się do zajęć 120 h Praca z literaturą Konsultacje Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu Przygotowywanie się do egzaminu, 60 h zaliczenia Inne Łączny nakład pracy studenta w godz. Liczba punktów ECTS 8 ( ) MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ

9 3. DYRYGOWANIE Dyrygowanie I stopień Nazwa modułu: Dyrygowanie Nazwa jednostki prowadzącej moduł: Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Nazwa kierunku: Muzyka kościelna Forma studiów: Profil kształcenia: stacjonarne, I stopnia ogólnoakademicki Specjalność: Język modułu: polski Koordynator modułu Forma zajęć: ćwiczenia Status modułu: obowiązkowy Rok / semestr: R. II-III, S. III-VI Wymiar zajęć: 60 h Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej Kod modułu: Rok akademicki: 2012/2013 Prowadzący zajęcia Cele przedmiotu Wymagania wstępne Wiedza (W) Kod efektu A1_W01 A1_W01 b A1_W02 A1_W07 Prof. Stanisław Krawczyński, prof. Lidia Matynian, prof.. dr Jerzy Kurcz, dr hab. Wiesław Delimat, prof.upjpii, dr hab. Włodzimierz Siedlik, dr Małgorzata Chyła, ad. I st. Ewa Mizerska-Golonek, mgr Krzysztof Michałek Celem nauczania przedmiotu dyrygowanie jest wykształcenie dyrygenta posiadającego umiejętności techniczne, szeroką wiedzę teoretyczno-muzyczną oraz znajomość literatury muzycznej. Absolwent studiów potrafi pracować z zespołami wokalnymi i wokalno-instrumentalnymi w zakresie prowadzenia prób oraz publicznego wykonania podczas koncertu, liturgii itp. Jednocześnie posiada umiejętności w zakresie animacji życia muzycznego danego środowiska oraz potrafi rozwijać w nim zainteresowanie wysoką kulturą, szczególnie muzyczną. Opisane cele osiągane są przez: 1. Przyswajanie zasad techniki dyrygowania 2. Osiąganie możliwie wysokiego stopnia sprawności manualnej 3. Kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów techniczno-wykonawczych 4. Umiejętność odczytywania i uczenia się partytur 5. Opracowywanie i przyswajanie wybranych pozycji literatury muzycznej Podstawowe umiejętności sprawdzane podczas przedmiotowych egzaminów wstępnych oraz umiejętności muzyczne, zdobyte podczas pierwszych dwóch semestrów studiów sstdiów.umiejętność czytania nut głosem, solmizacja, Efekt czytanie kształcenia w EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU kluczach z rodziny f i c, opanowane podstawy prawidłowej fonacji i emisji w głosu obszarze Posiada podstawową wiedzę z zakresu w zakresie muzyki kształcenia wokalnej i wokalno-instrumentalnej, stanowiącą podstawę do A1A_W01 dalszego rozwoju Posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z kierunkiem studiów, w odniesieniu do wszystkich epok A1A_W01 historycznych Zna charakterystyczne cechy form i gatunków muzyki wokalnej, wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej w zakresie repertuaru A1A_W02 opracowywanego w trakcie studiów Potrafi zastosować odpowiednie środki realizacji dzieła A1A_W07 muzycznego w celu prawidłowej jego interpretacji

10 Umiejętnośc i (U) Kompetencj e społeczne (K) A1_U01 A1_U02 A1_U03 A1_U06 A1_K01 A1_K04 A1_K05b A1_K05c Dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do realizacji dzieł muzycznych, a w szczególności literatury wokalnej i wokalnoinstrumentalnej Wykonuje utwory muzyczne związane z kierunkiem studiów, zgodnie ze stylistyką epoki w której zostały stworzone Posiada podstawowe umiejętności interpretacji wykonywanych dzieł muzycznych Posiada nawyki prawidłowej postawy wykorzystując swoje ciało jako element wspomagający wszelkie działania muzyczne Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy Posiada umiejętność samooceny swoich działań i wyciągania wniosków przekładających się na konkretne działania Umie współdziałać z innymi wykonawcami podczas realizacji wspólnych projektów artystycznych i kulturalnych Posiada umiejętność wspólnych działań podczas organizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w środowisku społeczności akademickiej A1A_U01 A1A_U02 A1A_U03 A1A_U06 A1A_K01 A1A_K04 A1A_K05 A1A_K05 TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU Semestr III i IV Nabywanie wszechstronnych umiejętności w zakresie techniki dyrygenckiej: 1. Podstawy techniki dyrygenckiej - postawa w czasie dyrygowania - ćwiczenia na rozluźnienie stawów i mięśni związanych z pracą rąk - prawidłowy rysunek schematów metrycznych - korelacja oddechu i ruchu - problem przedtaktu 2. Szeroki zakres elementów dyrygowania: - schematy metryczne dwu-, trzy- i czteromiarowe - praca nad uniezależnieniem rąk - artykulacja - dynamika - tempo - fermata 3. Problematyka rozumienia i interpretacji dzieła muzycznego: - faktura: nota contra notam, prosta faktura imitacyjna i kontrapunktyczna - sposoby realizacji warstwy semantycznej i strukturalnej tekstu słownego - sposoby realizacji warstwy ekspresyjnej, przebiegu napięć i dramaturgii utworu 4. Problematyka odczytywania i uczenia się partytur: - realizacja partytury chóralnej przy pomocy instrumentu (fortepian) - umiejętność wykazania różnic w przebiegach poszczególnych głosów chóralnych Semestr V i VI Realizacja dzieł posiadających bardziej skomplikowaną fakturę i rozbudowaną formę: 1. Technika dyrygencka: - schematy metryczne, w tym metra złożone i nieregularne - realizacja metrum zmiennego - wyższy stopień komplikacji środków artykulacyjnych, dynamicznych i agogicznych 2. Problematyka rozumienia i interpretacji dzieła muzycznego: - faktura polifoniczna imitacja ścisła, różnorodne techniki kontrapunktyczne - interpretacja tekstu słownego - doskonalenie interpretacji warstwy ekspresyjnej utworu

11 - kształtowanie relacji pomiędzy forma i przebiegiem napięć 3. Problematyka odczytywania i uczenia się partytur: realizacja partytury chóralnej przy pomocy instrumentu (fortepian) - dokładna znajomość układu formalnego utworu, a także jego konstrukcji napięciowej - przedstawienie pełnego zakresu środków muzycznych użytych przez kompozytora w partyturze realizowanego utworu Metody kształcenia 1. wykład problemowy 2. rozwiązywanie zadań artystycznych 3. praca indywidualna wymagania końcowe zaliczenie roku, forma oceny 1. przesłuchanie (wykonawstwo) Kod efektu kształcenia A1_W01, A1_W01b, A1_W02 A1_W07, A1_K05b, A1_K05c Metody weryfikacji efektów kształcenia 2. egzamin A1_U01, A1_U02, A1_U03, A1_U06, A1_K01, A1_K04, Forma i warunki zaliczenia r. II, sem. I e; r. II, sem. II e; r. III, sem. I e; r. III, sem. II e Literatura podstawowa Semestr III: 1. Chorały, pieśni, utwory skomponowane w fakturze nota contra notam 2. Miniatury chóralne zawierające różnorodne problemy techniczne (podstawowe metra, zmienna faktura, artykulacja, dynamika) Semestr IV: 1. Motety, utwory skomponowane w prostej fakturze polifonicznej lub polifoniczno-akordowej, proste motety, pieśni itp. (renesans, barok) 2. Miniatury chóralne zawierające różnorodne problemy techniczne Semestr V: 1. Motet, fuga, formy o skomplikowanej fakturze kontrapunktycznej, w tym posiadające cantus firmus 2. Części chóralne utworów wokalno-instrumentalnych (barok, klasycyzm, XX wiek) Semestr VI: 1. Kompozycje różnych epok o wyższym stopniu komplikacji problemów technicznych, wyrazowych i interpretacyjnych Literatura uzupełniająca Utwory wybrane przez pedagoga, dostosowane do indywidualnych problemów studenta, realizowane na fortepianie (tzw. Utwór dodatkowy)

12 Zajęcia dydaktyczne Przygotowywanie się do zajęć Praca z literaturą Konsultacje Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia Inne NAKŁAD PRACY STUDENTA 60 h 30 h 120 h 30 h Łączny nakład pracy studenta w godz. 240 h Liczba punktów ECTS 8 ( ) MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ Liczba godzin kierownik artystyczny i dyrygent zespołu, specjalizującego się w wykonawstwie repertuaru wokalnego i wokalno-instrumentalnego wszystkich epok przygotowany do podjęcia studiów II stopnia w zakresie dyrygentury chóralnej

13 Dyrygowanie II stopień Nazwa modułu: Dyrygowanie Nazwa jednostki prowadzącej moduł: Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Nazwa kierunku: Muzyka kościelna Forma studiów: Profil kształcenia: stacjonarne, II stopnia ogólnoakademicki Specjalność: Język modułu: polski Koordynator modułu Forma zajęć: ćwiczenia Kierownik Katedry Muzyki Religijnej Status modułu: obowiązkowy Rok / semestr: R. I-II, S. I-IV Wymiar zajęć: 60 h Kod modułu: Rok akademicki: 2012/2013 Prowadzący zajęcia prof. dr Jerzy Kurcz, dr hab. Wiesław Delimat, prof. UPJPII, dr hab. Włodzimierz Siedlik, dr Małgorzata Chyła, ad. I st. Ewa Mizerska-Golonek, mgr Krzysztof Michałek Cele przedmiotu Celem nauczania przedmiotu dyrygowanie jest wykształcenie dyrygenta posiadającego umiejętności techniczne, szeroką wiedzę teoretyczno-muzyczną oraz znajomość literatury muzycznej. Absolwent studiów potrafi pracować z zespołami wokalnymi i wokalnoinstrumentalnymi w zakresie prowadzenia prób oraz publicznego wykonania podczas koncertu, liturgii itp. Jednocześnie posiada umiejętności w zakresie animacji życia muzycznego danego środowiska oraz potrafi rozwijać w nim zainteresowanie wysoką kulturą, szczególnie muzyczną. Opisane cele osiągane są przez: 6. Przyswajanie bądź rozwijanie umiejętności technicznych dyrygowania 7. Osiąganie możliwie wysokiego stopnia sprawności manualnej 8. Kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów technicznowykonawczych 9. Umiejętność odczytywania i uczenia się partytur 10. Opracowywanie i przyswajanie wybranych pozycji literatury muzycznej Wymagania wstępne Wiedza i umiejętności dyrygenckie sprawdzane podczas egzaminu wstępnego, obejmującego zadyrygowanie następujących dwóch utworów zróżnicowanych stylistycznie: 1. utwór z epoki renesansu lub baroku z użyciem technik polifonicznych utwór kompozytora XX-XXI wieku o fakturze minimum 4 -głosowej, zawierający zmienne metrum. Kod Efekt kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU efektu w obszarze A2_W01 Zna repertuar muzyczny związany ze studiowanym kierunkiem kształcenia A2A_W01 b Potrafi łączyć poznane elementy muzyki z własną interpretacją dzieła A2_W02 Wiedza muzycznego A2A_W02 (W) Posiada wiedzę na temat muzyki w kontekście historycznym oraz A2_W03 innych dyscyplin sztuki A2A_W02 A2_W05 Rozumie powiązania teorii i praktyki w zakresie posiadanej wiedzy muzycznej A2A_W02 Umiejętnoś A2_U01 Posiada osobowość artystyczną, którą jest w stanie oddziaływać na A2A_U01

14 ci (U) Kompetenc je społeczne (K) wykonawców i odbiorców podczas realizacji dzieł muzycznych A2_U03 Buduje swój wizerunek jako autorytet muzyczny na polu swoich zainteresowań twórczych (styl, epoka, gatunek) A2A_U03 A2_U04 Jest gotowy do podjęcia kierowniczej roli w zespole podczas wspólnego wykonywania utworów, a także organizacji i uczestnictwa w artystycznych wydarzeniach o zasięgu lokalnym, krajowym i A2A_U04 międzynarodowym A2_U05 Podchodzi twórczo do procesu przygotowania dzieła muzycznego. Reaguje na nieprawidłowości i potrafi znaleźć sposoby rozwiązywania problemów w zespole A2A_U05 A2_K01 Jest kompetentnym i samodzielnym artystą A2A_K01 Inicjuje własne koncepcje i działania artystyczne wynikające z A2_K02 osobistej wyobraźni, ekspresji i intuicji wykazując się umiejętnością A2A_K02 organizacji pracy A2_K04 Posiada umiejętność krytycznej oceny swoich działań i wyciągania wniosków przekładających się na konkretne rozwiązania A2A_K04 A2_K05 Umie współdziałać jako inicjator przedsięwzięć z innymi artystami podczas realizacji wspólnych projektów artystycznych i kulturalnych A2A_K05 TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU Semestr I i II Realizacja złożonych, wieloczęściowych form wokalnych lub wokalnoinstrumentalnych: - utwory różniące się stylistycznie i zakresem problemów technicznych, pozwalające na dalsze doskonalenie warsztatu dyrygenckiego, umiejętności odczytania i interpretacji działa muzycznego - program zawiera przynajmniej 1 utwór o skomplikowanej fakturze, rozbudowanej formie lub wieloczęściowy fragment dzieła wokalnego lub wokalno-instrumentalnego, tworzący dramaturgiczną całość (w przypadku dużego obciążenia zespołu wokalnego możliwość realizacji z instrumentem). Semestr III i IV Przygotowanie pod kierunkiem pedagoga egzaminu dyplomowego w formie prezentacji muzycznej w trakcie liturgii Mszy Świętej. Repertuar winien być różnorodny pod względem stylistycznym, formalnym i dostosowany do wymogów liturgii oraz roku liturgicznego. Przedstawione utwory winny stanowić podsumowanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów. Metody kształcenia 4. wykład problemowy 5. rozwiązywanie zadań artystycznych 6. praca indywidualna Metody weryfikacji efektów kształcenia wymagania końcowe zaliczenie roku, forma oceny 3. przesłuchanie (wykonawstwo) Kod efektu kształcenia A2_W01b, A2_W02, A2_W03, A2_W05, A2_U01, A2_U03, A2_U04, A2_U05,

15 4. egzamin A2_K01, A2_K02, A2_K04, A2_K05 Forma i warunki zaliczenia r. I, sem. I e; r. I, sem. II e; r. II, sem. I e; r. II, sem. II e; Literatura podstawowa Partytury utwory wokalnych i wokalno-instrumentalnych wszystkich epok historycznych, z przewagą dzieł o tematyce religijnej. Przykładowe formy: - fuga wokalna - fragmenty z kantat i oratoriów - cykle mszalne - chóry oratoryjne w stylu koncertującym - rozbudowane motety, różnorodne pod względem stylistycznym Literatura uzupełniająca 1. Utwory wybrane przez pedagoga, dostosowane do indywidualnych problemów studenta, realizowane na fortepianie (tzw. utwór dodatkowy) 2. Nagrania CD i DVD NAKŁAD PRACY STUDENTA Zajęcia dydaktyczne 120 h Przygotowywanie się do zajęć 60 h Praca z literaturą 20 h Konsultacje Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 100 h Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 60 h Inne Łączny nakład pracy studenta w godz. Liczba punktów ECTS 12 ( ) Liczba godzin MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ kierownik artystyczny i dyrygent zespołu, specjalizującego się w wykonawstwie repertuaru wokalnego i wokalnoinstrumentalnego wszystkich epok muzyk kościelny, prowadzący profesjonalnie zespół chóralny, a także w chóralno-orkiestrowy animator życia muzycznego różnego rodzaju ośrodków

16 4. AKOMPANIAMENT LITURGICZNY Akompaniament liturgiczny I stopień Nazwa przedmiotu: Akompaniament liturgiczny Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Kod przedmiotu: Data Nazwa kierunku: Muzyka kościelna Forma studiów: stacjonarne, I stopnia Specjalność: Języki nauczania przedmiotu: polski Koordynator przedmiotu Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma zajęć: ćwiczenia Kierownik Katedry Muzyki Religijnej Status przedmiotu: obowiązkowy Rok / semestr: R I-III, s. I-VI Wymiar zajęć: 90 h Prowadzący zajęcia Cele przedmiotu Wymagania wstępne Kod efektu dr Henryk Jan Botor, mgr Witold Zalewski, mgr Krzysztof Michałek Umiejętność akompaniowania do śpiewów liturgicznych w ramach liturgii rzymsko-katolickiej Znajomość harmonii, umiejętność gry na instrumencie klawiszowym EFEKTY KSZTAŁCENIA Efekt kształcenia w obszarze kształcenia A2_W0 1 Zna podstawy wiadomości z harmonii oraz skale kościelne. Zna chorał gregoriański używany w liturgii oraz pieśni liturgiczne. A2A_W01 Wiedza (W) A2_W0 3 Posiada wiedzę na temat stylistyki pieśni kościelnych i odpowiedniego akompaniamentu do nich. A2A_W02 A2_U0 1 Posiada odpowiednią osobowość artystyczną i umiejętność akompaniowania śpiewom wiernym oraz kapłanowi podczas celebracji Mszy św. A2A_U01 Umiejętności (U) A2_U0 2 Poszerza znajomość różnego rodzaju akompaniamentu i harmonii w ramach danego stylu pieśni. A2A_U02 A2_U 04 Jest gotowy do podjęcia współpracy z chórem lub innym zespołem muzycznym jako akompaniator. A2A_U04

17 Kompetencje społeczne (K) A2_K0 1 A2_K0 2 Rozumie potrzebę wykorzystania i doskonalenia swoich umiejętności w pracy z wiernymi i zespołami muzycznymi. Realizuje własne koncepcje postaci harmonicznej w pieśniach liturgicznych oraz w chorale gregoriańskim. Poprzez swoją postawę artystyczną potrafi współdziałać z kapłanami i wiernymi w celebracji Mszy św. A2A_K01 A2A_K02 A2_K0 5 A2A_K05 TREŚCI PROGRAMOWE Rok I Zasady doboru pieśni. Rok liturgiczny budowa i omówienie ważniejszych uroczystości od strony przygotowania muzyki. Pomoce liturgiczne (kalendarz liturgiczny, lekcjonarze, mszał itp.) omówienie. Śpiewy celebransa i odpowiedzi mszalne po polsku (śpiew) Repertuar pieśni na cały rok liturgiczny (śpiew) Wykonanie psalmu responsoryjnego (śpiew) Tony psalmowe gregoriaoskie (śpiew po polsku) Obrzędy pogrzebu. (śpiew) I i II ton akompaniament do odpowiedzi mszalnych. Rok II LIC Rok III Akompaniament do wszystkich odpowiedzi mszalnych w języku polskim. Akompaniament do pieśni, zasady, możliwości, dwiczenia. Dostępny repertuar akompaniamentów. - Akompaniament do pieśni c.d. (do prymki) - Rodzaje przygrywek. - Akompaniament do mszy polskich (Pawlak, Machura, Stuligrosz, Ścibor) - Akompaniament do psalmu responsoryjnego. - Akompaniament do nabożeostw (nieszpory, gożkie żale, majówki) Metody kształcenia Wykład problemowy Analiza przykładów (nagrania) Prezentacja nagrań CD Praktyka przy organach

18 Metody weryfikacji efektów kształcenia wymagania końcowe zaliczenie roku, forma oceny Realizacja zleconego zadania - sprawdzian umiejętności akompaniowania a vista. Realizacja różnego rodzaju akompaniamentu w zależności od stylu pieśni oraz realizacja akompaniamentu do śpiewów liturgicznych Kod efektu kształcenia A2A_U01 A2A_U02 Forma i warunki zaliczenia r. I, sem. I e; r. I, sem. II e; r. II, sem. III e; r. II, sem. IV e; r. III, sem. V,VI e. Literatura podstawowa Śpiewnik Wawelski - wszystkie tomy ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Kraków 2012 Obrzędy pogrzebu. Literatura uzupełniająca Liber usualis, (wyd lub nowsze) Mszał rzymski. NAKŁAD PRACY STUDENTA Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne Przygotowywanie się do zajęć Praca z literaturą Konsultacje Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia Inne Łączny nakład pracy studenta w godz. 90 h 150 h 30 h 90 h 360 h Liczba punktów ECTS 12 ( ) MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ Możliwość pracy w kościele jako organista oraz akompaniator w chórach i zespołach instrumentalnych.

19 Akompaniament liturgiczny II stopień Nazwa przedmiotu: Akompaniament liturgiczny Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Kod przedmiotu: Data Nazwa kierunku: Muzyka kościelna Forma studiów: stacjonarne, II stopnia Specjalność: Języki nauczania przedmiotu: polski Koordynator przedmiotu Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma zajęć: ćwiczenia Kierownik Katedry Muzyki Religijnej Status przedmiotu: obowiązkowy Rok / semestr: R I-II, s. I-IV Wymiar zajęć: 60 h Prowadzący zajęcia Cele przedmiotu Wymagania wstępne dr Henryk Jan Botor, mgr Witold Zalewski, mgr Krzysztof Michałek Umiejętność akompaniowania do śpiewów liturgicznych w ramach liturgii rzymsko-katolickiej Znajomość harmonii Kod efektu EFEKTY KSZTAŁCENIA Efekt kształcenia w obszarze kształcenia A2_W01 Zna podstawy wiadomości z harmonii oraz skale kościelne. Zna chorał gregoriański używany w liturgii oraz pieśni liturgiczne. A2A_W01 Wiedza (W) A2_W03 Posiada wiedzę na temat stylistyki pieśni kościelnych i odpowiedniego akompaniamentu do nich. A2A_W02 Umiejętności (U) A2_U01 A2_U02 A2_U04 Posiada odpowiednią osobowość artystyczną i umiejętność akompaniowania śpiewom wiernym oraz kapłanowi podczas celebracji Mszy św. Poszerza znajomość różnego rodzaju akompaniamentu i harmonii w ramach danego stylu pieśni. Jest gotowy do podjęcia współpracy z chórem lub innym zespołem muzycznym jako akompaniator. A2A_U01 A2A_U02 A2A_U04

20 Kompetencje społeczne (K) A2_K01 A2_K02 A2_K05 Rozumie potrzebę wykorzystania i doskonalenia swoich umiejętności w pracy z wiernymi i zespołami muzycznymi. Realizuje własne koncepcje postaci harmonicznej w pieśniach liturgicznych oraz w chorale gregoriańskim. Poprzez swoją postawę artystyczną potrafi współdziałać z kapłanami i wiernymi w celebracji Mszy św. A2A_K01 A2A_K02 A2A_K05 TREŚCI PROGRAMOWE Semestr I 1. Zapoznanie z problematyką akompaniamentu 2. Analiza gotowych harmonizacji pieśni i chorału gregoriańskiego. 3. Budowanie własnego akompaniamentu. Semestr II 1. Studiowanie porządku Mszy św. 2. Akompaniament do śpiewów liturgicznych. 3. Słuchanie nagrań wybranych akompaniamentów i dyskusja. Semestr III 1. Kontynuacja akompaniamentu do śpiewów liturgicznych. 2. Analiza harmoniczna różnych gotowych harmonizacji. Semestr IV 1. Zapoznanie się z innym stylem (harmonia nowoczesna), rodzajem akompaniamentu-harmonii. 2.Swobodne stosowanie odpowiedniego akompaniamentu do stylu pieśni i chorału gregoriańskiego. Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Wykład problemowy Analiza przykładów (nagrania) Prezentacja nagrań CD Praktyka przy organach wymagania końcowe zaliczenie roku, forma oceny Realizacja zleconego zadania - sprawdzian umiejętności akompaniowania a vista. Realizacja różnego rodzaju akompaniamentu w zależności od stylu pieśni oraz realizacja akompaniamentu do śpiewów liturgicznych Kod efektu kształcenia A2A_U01 A2A_U02 Forma i warunki zaliczenia r. I, sem. I e; r. I, sem. II e; r. II, sem. III e; r. II, sem. IV e.

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Gra liturgiczna Kod modułu: Koordynator dr Jakub Pankowiak Punkty 3 modułu: ECTS: Status przedmiotu: Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Instrumentalistyka Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, zal, 1 ECTS Semestr IV: 15, zal, 1 ECTS Semestr V: 15, zal, 1 ECTS Semestr VI:

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, zal, 1 ECTS Semestr IV: 15, zal, 1 ECTS Semestr V: 15, zal, 1 ECTS Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Nauka akompaniamentu z grą a vista Kod modułu: Koordynator modułu: dr hab. Katarzyna Stroińska-Sierant Punkty

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Praca z akompaniatorem Kod modułu: Koordynator modułu: as. Natalia Hyżak Punkty ECTS: 3 Status przedmiotu: Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Praca z akompaniatorem Kod modułu: Koordynator modułu: as. Natalia Hyżak Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu: Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Obszar kształcenia

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Obszar kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu nr 114/213/2015 UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA WYDZIAŁ FORTEPIANU, KLAWESYNU I ORGANÓW KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA (GRA NA INSTRUMENTACH KLAWISZOWYCH) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Harmonia Kod modułu: Koordynator modułu: dr hab. Wojciech Olszewski Punkty ECTS: 3 Status przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Studia orkiestrowe z grą a vista Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr Jarosław Thiel Punkty ECTS: 3 Status

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI Moduł/Przedmiot: Metodyka nauczania śpiewu solowego Kod modułu: Wok/mgr/18 Koordynator modułu: prof. zw. dr hab. Grażyna Flicińska

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Literatura specjalistyczna Instrumenty historyczne Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Henryk Kasperczak

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MUZYKA KOŚCIELNA STUDIA I STOPNIA Nazwa

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA UCHWAŁA NR 117/216/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie korekty opisów efektów kształcenia na stacjonarnych studiach drugiego stopnia dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Sprawność aparatu mowy

Sprawność aparatu mowy AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Emisja głosu Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty ECTS: 6 Status przedmiotu: obieralny

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO - AKTORSKI

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO - AKTORSKI AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO - AKTORSKI Moduł/Przedmiot: Rosyjska liryka wokalna Kod modułu: Wok/lic4/22 Koordynator modułu: prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz Punkty

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: Semestr IV: Semestr V: 30 Z - 3 ECTS Semestr VI: 30 E - 3 ECTS

Semestr I: Semestr II: Semestr III: Semestr IV: Semestr V: 30 Z - 3 ECTS Semestr VI: 30 E - 3 ECTS AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI Moduł/Przedmiot: Formy muzyczne Kod modułu: Wok/lic3/17 Koordynator modułu: prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

Specjalność : Edukacja muzyczna

Specjalność : Edukacja muzyczna Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ STUDIA PIERWSZEGO

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej absolwent:

Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej absolwent: AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ STUDIA I stopnia Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Muzykologia specjalność nauczycielska z edukacją artystyczną. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku Muzykologia specjalność nauczycielska z edukacją artystyczną. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU: MUZYKOLOGIA SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA Z EDUKACJĄ ARTYSTYCZNĄ POZIOM STUDIÓW: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI Kod 1 Efekty kształcenia dla kierunku Muzykologia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I RYTMIKI

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I RYTMIKI AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I RYTMIKI Moduł/Przedmiot: Estetyka muzyki Kod modułu: Koordynator modułu: prof. dr hab. Hanna Kostrzewska

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Wymagania wstępne sprecyzowane są w Informatorze dla kandydatów na I rok studiów.

Wymagania wstępne Wymagania wstępne sprecyzowane są w Informatorze dla kandydatów na I rok studiów. Kod przedmiotu EM1-05a Nazwa przedmiotu Ćwiczenia z harmonii Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Specjalność Edukacja muzyczna Prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych Typ

Bardziej szczegółowo

Semestr I: --- Semestr II: --- Semestr III: 30, Zal, 1 ECTS Semestr IV: 30, Egz, 2 ECTS Semestr V: --- Semestr VI: ---

Semestr I: --- Semestr II: --- Semestr III: 30, Zal, 1 ECTS Semestr IV: 30, Egz, 2 ECTS Semestr V: --- Semestr VI: --- AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Metodyka nauczania przedmiotu głównego Kod modułu: Koordynator modułu: dr Maciej Łakomy Punkty ECTS: 3 Status

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA Moduł/Przedmiot: ORKIESTRA Kod modułu: xxx Koordynator modułu: prof. dr hab. Warcisław Kunc

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Analiza dzieła muzycznego Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr hab. Monika Kędziora Punkty ECTS: 3 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA KU RSU SM.EM.II.O1. kod kursu. ćwiczenia 30+30+30+30 suma 120 warsztaty E-learning

KARTA KU RSU SM.EM.II.O1. kod kursu. ćwiczenia 30+30+30+30 suma 120 warsztaty E-learning A. Informacje ogólne nazwa kursu Zespół wokalny dla praktyk studenckich Wydział Edukacji Muzycznej Akademia Sztuki w Szczecinie kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej specjalność: Edukacja

Bardziej szczegółowo

dr hab. Katarzyna Stroińska - Sierant dr Krzysztof Dys mgr Maciej Kociński

dr hab. Katarzyna Stroińska - Sierant dr Krzysztof Dys mgr Maciej Kociński AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Kameralistyka (zespół jazzowy) studia magisterskie Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr Maciej Fortuna Punkty

Bardziej szczegółowo

Semestr I: 15, Egz, 1 ECTS Semestr II: 15, Egz, 1 ECTS Semestr III: 15, Egz, 1 ECTS Semestr IV: 15, Egz, 1 ECTS Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: 15, Egz, 1 ECTS Semestr II: 15, Egz, 1 ECTS Semestr III: 15, Egz, 1 ECTS Semestr IV: 15, Egz, 1 ECTS Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Emisja głosu Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty ECTS: 4 Status przedmiotu: obieralny

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015 EGZAMINY WSTĘPNE 2014/2015 Egzaminy wstępne do Akademii

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej Teoria muzyki INFORMATOR Dziekan Wydziału

Akademia Muzyczna Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej Teoria muzyki INFORMATOR Dziekan Wydziału Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej Teoria muzyki INFORMATOR Dziekan Wydziału dr hab. szt. Ewa Kowalska Zając, prof.

Bardziej szczegółowo

Specjalność : Dyrygentura symfoniczno - operowa. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Specjalność : Dyrygentura symfoniczno - operowa. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Dyrygentura STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Specjalność : Edukacja muzyczna Specjalizacja: Edukacja w szkolnictwie artystycznym Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Specjalność : Edukacja muzyczna Specjalizacja: Edukacja w szkolnictwie artystycznym Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ STUDIA DRUGIEGO

Bardziej szczegółowo

dr hab. Wojciech Olszewski dr Jarosław Wachowiak as. mgr Maria Taborowska-Kaszuba

dr hab. Wojciech Olszewski dr Jarosław Wachowiak as. mgr Maria Taborowska-Kaszuba AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Harmonia z elementami improwizacji Kod modułu: Koordynator modułu: dr hab. Wojciech Olszewski Punkty ECTS: 3

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Śpiew solowy. Zadania techniczno-wykonawcze.

Wymagania edukacyjne. Śpiew solowy. Zadania techniczno-wykonawcze. Wymagania edukacyjne. Śpiew solowy. Zadania techniczno-wykonawcze. KLASA I 1. Rozpoznanie rodzaju głosu /skala, granica rejestrów, dźwięki przejściowe, barwa, wolumen/ 2. Elementarne wiadomości z zakresu

Bardziej szczegółowo

Koordynator modułu: dr Maciej Fortuna Punkty ECTS: 24. Status przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: grupowe Ilość godzin: 180

Koordynator modułu: dr Maciej Fortuna Punkty ECTS: 24. Status przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: grupowe Ilość godzin: 180 AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Kameralistyka (zespół jazzowy) studia licencjackie Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr Maciej Fortuna Punkty

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia: Nauczanie muzyki w edukacji wczesnoszkolnej

Podyplomowe Studia: Nauczanie muzyki w edukacji wczesnoszkolnej Objaśnienie oznaczeń: Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Podyplomowe Studia: Nauczanie EFEKTY KSZTAŁCENIA K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Proseminarium pisemnej pracy dyplomowej Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr hab. Mikołaj Rykowski Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

Specjalność : Edukacja muzyczna Specjalizacja: Edukacja w szkolnictwie artystycznym Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Specjalność : Edukacja muzyczna Specjalizacja: Edukacja w szkolnictwie artystycznym Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ STUDIA DRUGIEGO

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA Moduł/Przedmiot: Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej Kod modułu: xxx Koordynator modułu:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Nauka akompaniamentu z grą a vista Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr P. Żukowski Punkty ECTS: 3,5 Status

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Instrument główny instrument dęty Kod modułu: Koordynator modułu: dr Maciej Łakomy Punkty ECTS: 56 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA Moduł/Przedmiot: STUDIA ORKIESTROWE Kod modułu: xxx Koordynator modułu: mgr Przemysław Mrowiński

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: - Semestr: I Moduł (typ)

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI Moduł/Przedmiot: Literatura przedmiotu głównego SP Kod modułu: Wok/mgr/19 Koordynator modułu: prof. zw. dr hab. Grażyna Flicińska

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 5; Zal, 1 ECTS Semestr IV: 5; Egz, 1 ECTS Semestr V: 5; Zal, 1 ECTS Semestr VI: 5; Egz, 1 ECTS

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 5; Zal, 1 ECTS Semestr IV: 5; Egz, 1 ECTS Semestr V: 5; Zal, 1 ECTS Semestr VI: 5; Egz, 1 ECTS AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium doktoranckie pracy pisemnej Kod modułu: Koordynator modułu: prof. dr hab. Anna Organiszczak Punkty

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OFERTA EDUKACYJNA Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność: gra na fortepianie, gra na klawesynie studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie gra na fortepianie Kształci

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Metodyka nauczania instrumentu głównego z literaturą Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Moduł/Przedmiot: Analiza standardów jazzowych Kod modułu: Koordynator modułu: Dr Patryk Piłasiewicz Punkty ECTS: 2

Moduł/Przedmiot: Analiza standardów jazzowych Kod modułu: Koordynator modułu: Dr Patryk Piłasiewicz Punkty ECTS: 2 AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY STUDIA II STOPNIA Moduł/Przedmiot: Analiza standardów jazzowych Kod modułu: Koordynator modułu: Dr Patryk Piłasiewicz Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Głównym celem przedmiotu "muzyka" jest zaznajomienie uczniów z zagadnieniami teorii muzyki i dorobkiem kultury muzycznej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Historyczne traktaty muzyczne Kod modułu: Koordynator as. Natalia Hyżak Punkty 2 modułu: ECTS: Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u Nazwa modułu: Pedagogika Nazwa jednostki prowadzącej moduł: Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

KS. DR HAB. ROBERT KACZOROWSKI AKADEMIA MUZYCZNA GDAŃSK

KS. DR HAB. ROBERT KACZOROWSKI AKADEMIA MUZYCZNA GDAŃSK KS. DR HAB. ROBERT KACZOROWSKI AKADEMIA MUZYCZNA GDAŃSK Założenia programowe specjalności muzyka kościelna w akademii muzycznej na przykładzie Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO - AKTORSKI

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO - AKTORSKI AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO - AKTORSKI Moduł/Przedmiot: Improwizacja i czytanie nut głosem Kod modułu: Wok/lic4/12 Koordynator modułu: mgr Wiesława Żok Warchalewska,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI I. Na ocenę z muzyki wpływa: aktywne uczestnictwo w lekcji stosunek do przedmiotu wysiłek ucznia i wyraźnie okazywana chęć zdobywania wiedzy umiejętność

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Kod kierunku

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Podstawy transkrypcji i aranżacji akordeonowej Kod modułu: Kod: W2_05_11_1_ 18 Koordynator modułu: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Specjalność : Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno instrumentalnych

Specjalność : Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno instrumentalnych Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ STUDIA DRUGIEGO

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Wydział V Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Wydział V Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca OFERTA EDUKACYJNA Wydział V Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016 Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016 EGZAMINY WSTĘPNE 2015/2016 Egzaminy wstępne do Akademii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA CEL NAUKI - kształtowanie osobowości twórczej poprzez rozwijanie umiejętności i wynikających z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium Krytyki Kod modułu: Koordynator modułu: Stefan Drajewski Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Tomczak- Banachowicz Konwersatorium

mgr Małgorzata Tomczak- Banachowicz Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4// w języku polskim Emisja głosu Nazwa przedmiotu w języku angielskim Voice emission USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Dr Teresa Mazepa. Dr Teresa Mazepa

Dr Teresa Mazepa. Dr Teresa Mazepa (1) Nazwa przedmiotu Emisja głosu (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Jazz i muzyka estradowa należy do obszaru kształcenia w zakresie sztuki (dziedzina sztuki muzyczne )

Kierunek studiów Jazz i muzyka estradowa należy do obszaru kształcenia w zakresie sztuki (dziedzina sztuki muzyczne ) Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MUZYKOTERAPIA STUDIA I stopnia

AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MUZYKOTERAPIA STUDIA I stopnia AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MUZYKOTERAPIA STUDIA I stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCNA W AKRESE STUK MUYCNEJ PLAN STUDÓW STOPNA (stacjonarne) 0/0 PREDMOTY OBOWĄKOWE Forma sem. sem. ECTS sem. sem. ECTS sem. sem. ECTS W ĆW Historia i literatura 8 90 90 muzyczna

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY SYLABUS PRZEDMIOTU TECHNOLOGIE INFORMACYJNE NA STUDIACH I STOPNIA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY SYLABUS PRZEDMIOTU TECHNOLOGIE INFORMACYJNE NA STUDIACH I STOPNIA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY SYLABUS PRZEDMIOTU TECHNOLOGIE INFORMACYJNE NA STUDIACH I STOPNIA Moduł/Przedmiot: Technologie informacyjne Kod modułu: xxx Koordynator

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu Emisja Kod przedmiotu WF I_11_SS_2012 Autorzy sylabusa: Dr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny Instytut Muzyki. INFORMATOR dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/10

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny Instytut Muzyki. INFORMATOR dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/10 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Artystyczny Instytut Muzyki INFORMATOR dla kandydatów na I rok studiów w roku 2009/10 EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Z WIEDZĄ O

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

MODUŁ SPECJALNOŚCI PROWADZENIE ZESPOŁÓW WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH

MODUŁ SPECJALNOŚCI PROWADZENIE ZESPOŁÓW WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCNA W AKRESIE STUKI MUYCNEJ PLAN STUDIÓW II STOPNIA (stacjonarne) 0/0 PREDMIOTY OBOWIĄKOWE I sem. sem. sem. sem. W ĆW Język obcy B+* E Komunikacja społeczna E arządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Warunki i tryb rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na I rok studiów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2010/2011 Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej.

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. Ocenie podlegają: 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI. Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU FLET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI Opracowane przez: mgr Mariolę Fedorowicz Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: - Semestr: I Moduł (typ)

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE WYDZ. II, III, V Moduł/Przedmiot: Multimedialne środki nauczania Kod modułu: xxx Koordynator modułu: mgr Mariusz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III Sylabus Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Praktyka 2 Typ modułu obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod modułu PPWSZ-FA-1-212-jn Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność,

Bardziej szczegółowo

Moduł/Przedmiot: Produkcja muzyczna Kod modułu: Wok/mgr/14 Koordynator modułu: Dr Michał Garstecki Punkty ECTS: 1

Moduł/Przedmiot: Produkcja muzyczna Kod modułu: Wok/mgr/14 Koordynator modułu: Dr Michał Garstecki Punkty ECTS: 1 AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI STUDIA II STOPNIA Moduł/Przedmiot: Produkcja muzyczna Kod modułu: Wok/mgr/14 Koordynator modułu: Dr Michał Garstecki Punkty

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Jazz i muzyka estradowa należy do obszaru kształcenia w zakresie sztuki (dziedzina sztuki muzyczne )

Kierunek studiów Jazz i muzyka estradowa należy do obszaru kształcenia w zakresie sztuki (dziedzina sztuki muzyczne ) Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Rzeźba - opis przedmiotu

Rzeźba - opis przedmiotu Rzeźba - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rzeźba Kod przedmiotu 03.1-WA-AWP-RZBA-Ć-S14_pNadGenJK25U Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości wymagane na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st.

WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. WYMAGANIA EDUKACYJNE -SKRZYPCE PSM II st. Wymagania edukacyjne dla klasy I - skrzypce -sposoby konserwacji instrumentu, umiejętność precyzyjnego strojenia instrumentu, umiejętność współpracy z akompaniatorem,

Bardziej szczegółowo

Program pracy z chórem szkolnym wielogłosowym dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

Program pracy z chórem szkolnym wielogłosowym dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Program pracy z chórem szkolnym wielogłosowym dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Autor: mgr Małgorzata Wygoda nauczyciel w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny. EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU TABELA ODNIESIEŃ Studia stacjonarne II stopnia Profil ogólnoakademicki i praktyczny Obszar sztuki Dziedzina - sztuki plastyczne Dyscyplina -

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Historia jazzu z literaturą Kod modułu: W2_05_18_1 _30 Koordynator modułu: dr Zbigniew Wrombel Punkty ECTS: 3

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca MUZYKA - KLASA V I półrocze Ocena dopuszczająca - zna i zapisuje elementy notacji muzycznej: nazwy siedmiu dźwięków gamy, znaki graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz - zapisuje znaki chromatyczne

Bardziej szczegółowo