AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej"

Transkrypt

1 AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Efekty kształcenia kierunków i specjalności 1. ORGANY Organy LICENCJAT Nazwa przedmiotu: ORGANY Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Nazwa kierunku: Muzyka kościelna Kod przedmiotu: Data Forma studiów: stacjonarne I st. Specjalność: Języki nauczania przedmiotu: polski Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma zajęć: ćwiczenia Status przedmiotu: obowiązkowy Rok / semestr: R. I-III, s. I-VI Wymiar I_IV zajęć: 180 Koordynator przedmiotu Prowadzący zajęcia Cele przedmiotu Wymagania wstępne Wiedza (W) Kod efektu A1_W01 Kierownik Katedry Muzyki Religijnej dr Marek Wolak, mgr Witold Zalewski.mgr Krzysztof Pawlisz, ad. II st. Krzysztof Latała, dr hab. Wacław Golonka, s. dr Susi Ferfoglia, mgr Arkadiusz Bialic, mgra Maciej Banek Celem nauczania przedmiotu jest wykształcenie muzyka o wysokich kwalifikacjach: - umiejętności posiadającego gry możliwie na instrumencie rozległą (organy wiedzę lub teoretyczną fortepian) w na zakresie poziomie literatury szkoły muzyki średniej organowej (II st.) (znajomość stylów i epok) i umiejętności jej praktycznego zastosowania; Efekt - dysponującego EFEKTY przygotowaniem KSZTAŁCENIA pozwalającym na właściwy wybór i kształcenia odpowiedzialne wykonanie repertuaru muzyki organowej; - Posiada dysponującego znajomość umiejętnością podstawowego samodzielnej repertuaru pracy związanego nad poszerzaniem A1A_W01 w obszarze kształcenia własnego z kierunkiem repertuaru organowego i ogólnej wiedzy muzycznej. Umiejętności (U) A1_U02 Wykonuje utwory muzyczne związane z kierunkiem studiów, zgodnie ze stylistyką epoki w której zostały stworzone. A1A_U02 Kompetencje społeczne (K) A1_K03 Realizuje koncepcje i działania artystyczne wynikające z własnej wyobraźni, ekspresji i intuicji wykazując się umiejętnością organizacji pracy A1A_K02 TREŚCI PROGRAMOWE

2 Semestry: I-VI Indywidualne predyspozycje, możliwości i zakres ogólnej wiedzy muzycznej decydują o wyborze odpowiednego (autorskiego) programu dla każdego studenta. Metody weryfikacji efektów kształcenia wymagania końcowe zaliczenie roku, forma oceny Student co semestr przed komisją wykonuje program, który przygotował wraz z nauczycielem organów. Kod efektu kształcenia A1_W01, A1_U02, A1_K03 Forma i warunki zaliczenia Wszystkie semestry kończą się egzaminem. Literatura podstawowa - G. Frescobaldi, Fr. Couperin, J.P. Sweelinck, J. Pachelbell - D. Buxtehude: dzieła wszystkie - N. Bruhns, G. Böhm: dzieła wszytskie - J.S. Bach: dzieła wszystkie (za wyjątkiem małych Preludiów i fug); - Chorały z następujących zbiorów: Orgelbüchlein, III cz. Klavierübung, Neumaistra, chorały Lipskie - F. M. Mendelssohn, J. Brahms, M. Reger, F. Liszt, S. Karg-Elert - C. Franck, Ch. M. Widor, L. Vierne, Ch. Tournemire, J. Langlais, M. Dupré M. Duruflé, O. Messiaen - polscy kompozytorzy Oprócz tego następujące dzieła teoretyczne: Bąkowski-Kois D., Zagadnienia sonorystyczno-wykonawcze iberyjskiej muzyki organowej XVII stulecia, Kraków Brzezińska B., Repertuar polskich tabulatur organowych z pierwszej połowy XVI wieku, Kraków 1987 Chwałek J., Budowa organów, Warszawa Ferfoglia S., Msza alternatim we włoskiej i francuskiej muzyce liturgicznej XVII wieku, Kraków Harnoncourt N., Muzyka mową dźwięków, Warszawa Kooiman E., G. Weinberger, H.J. Busch, Zur Interpretation der Orgelmusik Johann Sebastian Bach, Kassel 1995 J. Laukvik, Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis, Stuttgart 1996, 2006 L. Lohmann, Studien zu Artikulations problemen bei den Tasteninstrumenten des Jahrhunderts, Regensburg Marzec R., Interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha w świetle źródeł XVIII wiecznych, Lublin Szelest M., Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia, Kraków Wolff Ch, Bach Muzyk i Uczony, Warszawa Literatura uzupełniająca Czasopisma muzyczne

3 NAKŁAD PRACY STUDENTA Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne Przygotowywanie się do zajęć 180 h 260 h Praca z literaturą Konsultacje Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia Inne Łączny nakład pracy studenta w godz. 100 h 540 h Liczba punktów ECTS 18 ( ) MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ Organista w kościele o określonej liczbie wiernych Gotowy do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia

4 Organy SUM Nazwa przedmiotu: ORGANY Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Nazwa kierunku: Muzyka kościelna Kod przedmiotu: Data Forma studiów: stacjonarne II st. Specjalność: Języki nauczania przedmiotu: Polski Koordynator przedmiotu Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma zajęć: ćwiczenia Kierownik Katedry Muzyki Religijnej Status przedmiotu: obowiązkowy Rok / semestr: R. I i II, s. I-IV Wymiar I_IV zajęć: 120 Prowadzący zajęcia Cele przedmiotu Wymagania wstępne dr Marek Wolak, mgr Witold Zalewski.mgr Krzysztof Pawlisz, ad. II st. Krzysztof Latała, dr hab. Wacław Golonka, s. dr Susi Ferfoglia, mgr Arkadiusz Bialic, mgra Maciej Banek Celem nauczania przedmiotu jest wykształcenie muzyka o wysokich kwalifikacjach: - posiadającego możliwie rozległą wiedzę teoretyczną w zakresie literatury muzyki organowej (znajomość stylów i epok) i umiejętności jej praktycznego zastosowania; - dysponującego przygotowaniem pozwalającym na właściwy wybór i odpowiedzialne wykonanie repertuaru muzyki organowej; - dysponującego umiejętnością samodzielnej pracy nad poszerzaniem własnego repertuaru organowego i ogólnej wiedzy muzycznej. umiejętności gry na instrumencie (organy lub fortepian) na poziomie szkoły średniej (II st.) Wiedza (W) Kod efektu A2_W01 A2_W02 EFEKTY KSZTAŁCENIA Posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z kierunkiem Zna repertuar muzyczny związany ze studiowanym kierunkiem Efekt kształcenia w obszarze A2A_W01 kształcenia A2A_W01 Umiejętności (U) Kompetencje społeczne (K) A2_U03 A2_K04 Posiada osobowość artystyczną, którą jest w stanie oddziaływać na wykonawców i odbiorców podczas realizacji dzieł muzycznych Inicjuje własne koncepcje i działania artystyczne wynikające z osobistej wyobraźni, ekspresji i intuicji wykazując się umiejętnością organizacji pracy. A2A_U01 A2A_K02 TREŚCI PROGRAMOWE

5 Semestry: I-IV Indywidualne predyspozycje, możliwości i zakres ogólnej wiedzy muzycznej decydują o wyborze odpowiednego (autorskiego) programu dla każdego studenta. Metody weryfikacji efektów kształcenia wymagania końcowe zaliczenie roku, forma oceny I SUM: student w pierwszych dwóch semestrach przed komisją wykonuje program, który przygotował wraz z nauczycielem organów. II SUM: student przygotowuje końcowy dyplom/recital, który wykonuje w kościele przed komisją. Kod efektu kształcenia A2_W01, A2_W02,A2_U03, A2_K04 Forma i warunki zaliczenia semestry I-II kończą się egzaminem; semestr III kończy się zaliczeniem; semestr IV egzaminem dyplomowym Literatura podstawowa - G. Frescobaldi, Fr. Couperin, J.P. Sweelinck, J. Pachelbell - D. Buxtehude: dzieła wszystkie - N. Bruhns, G. Böhm: dzieła wszystkie - J.S. Bach: dzieła wszystkie (za wyjątkiem małych Preludiów i fug); - Chorały z następujących zbiorów: Orgelbüchlein, III cz. Klavierübung, Neumaistra, chorały Lipskie - F. M. Mendelssohn, J. Brahms, M. Reger, F. Liszt, S. Karg-Elert - C. Franck, Ch. M. Widor, L. Vierne, Ch. Tournemire, J. Langlais, M. Dupré M. Duruflé, O. Messiaen - polscy kompozytorzy Oprócz tego następujące dzieła teoretyczne: Bąkowski-Kois D., Zagadnienia sonorystyczno-wykonawcze iberyjskiej muzyki organowej XVII stulecia, Kraków Brzezińska B., Repertuar polskich tabulatur organowych z pierwszej połowy XVI wieku, Kraków 1987 Chwałek J., Budowa organów, Warszawa Ferfoglia S., Msza alternatim we włoskiej i francuskiej muzyce liturgicznej XVII wieku, Kraków Harnoncourt N., Muzyka mową dźwięków, Warszawa Kooiman E., G. Weinberger, H.J. Busch, Zur Interpretation der Orgelmusik Johann Sebastian Bach, Kassel 1995 J. Laukvik, Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis, Stuttgart 1996, 2006 L. Lohmann, Studien zu Artikulations problemen bei den Tasteninstrumenten des Jahrhunderts, Regensburg Marzec R., Interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha w świetle źródeł XVIII wiecznych, Lublin Szelest M., Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia, Kraków Wolff Ch, Bach Muzyk i Uczony, Warszawa 2011.

6 Literatura uzupełniająca Czasopisma muzyczne NAKŁAD PRACY STUDENTA Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne Przygotowywanie się do zajęć Praca z literaturą Konsultacje Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia Inne Łączny nakład pracy studenta w godz. 120 h 300 h 120 h 540 h Liczba punktów ECTS 18 ( ) MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ Organista w kościele

7 2. FORTEPIAN Nazwa przedmiotu: Fortepian Nazwa jednostki prowadzącej przedmiotu: Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Nazwa kierunku: Muzyka kościelna Forma studiów: Profil kształcenia: stacjonarne, I stopnia ogólnoakademicki Specjalność: Język polski Koordynator przedmiotu Forma zajęć: ćwiczenia Kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej Status przedmiotu: obowiązkowy Rok / semestr: r I-II, s. I-IV Wymiar zajęć: 60 h Kod modułu: Data : Prowadzący zajęcia mgr Marta Machura Czarakcziewa, mgr Marta Polańska, mgr Jarosław Przybylski Cele przedmiotu Celem ostatecznym nauczania przedmiotu jest osiągnięcie umiejętności gry na fortepianie w stopniu umożliwiającym sprawne posługiwanie się nim tak w trakcie studiów (harmonia, czytanie partytur, akompaniament liturgiczny), jak i w przyszłej pracy zawodowej (organista, akompaniator, nauczyciel, dyrygent) Wymagania wstępne Umiejętność gry na instrumencie (organy lub fortepian) na poziomie szkoły średniej Wiedza (W) Kod efektu A1_W02 EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU Posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z kierunkiem Efekt kształcenia w obszarze kształcenia A1A_W01 Umiejętności (U) A1_U02 A1_U04b Wykonuje utwory muzyczne związane z kierunkiem studiów, zgodnie ze stylistyką epoki, w której zostały stworzone Posiada umiejętność akompaniowania A1A_W02 A1A_W04 Kompetencje społeczne (K) A1_ K01 A1_K02c A1_K03 Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy Realizuje koncepcje i działania artystyczne wynikające z własnej wyobraźni, ekspresji i intuicji wykazując się umiejętnością organizacji pracy W sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania A1A_K01 A1A_K02 A1A_K03 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU Semestry: I-IV Program poszczególnych semestrów determinowany jest wymaganiami egzaminacyjnymi. O wyborze odpowiedniego repertuaru decydują indywidualne predyspozycje i możliwości studenta.

8 Każdy student zobowiązany jest do przygotowania trzech zróżnicowanych pod względem formalnym i stylistycznym utworów ( niezbędne minimum programowe). Metody kształcenia zajęcia indywidualne Metody weryfikacji efektów kształcenia przesłuchanie nr efektu A1_W02, A1_U02, A1_U04b, A1_ K01, A1_K02c, A1_K03 Forma i warunki r. I, sem. I e; r. I, sem. II e; r. II, sem. I e; r. II, sem. II e zaliczenia Literatura podstawowa: : J. S. Bach: Preludia i fugi, Suity francuskie, Suity angielskie, Toccaty, Partity G.F. Haendel: Suity; D. Scarlatti: Sonaty; M.Clementi: Sonaty; W.A. Mozart: Sonaty, Wariacje; L.v. Beethoven: Sonaty, Wariacje ; J.Haydn : Sonaty, Wariacje; F. Chopin, E. Grieg, P. Czajkowski, F. Mendelssohn, J.Brahms, S. Rachmaninow, A. Scriabin, C. Debussy i inni Literatura uzupełniająca: H. Neuhaus: Sztuka pianistyczna Kraków 1970;, Cz. Sielużycki: Ręka pianisty Kraków 1982; G. Sandor: O grze na fortepianie Warszawa 1994;A. Foldes: ABC pianisty Kraków 1966; J. Kleczyński: O wykonywaniu dzieł Chopina Kraków 1959, W. Chmielowska: Z Zagadnień nauczania gry na fortepianie, Kraków 1963; G. Payzant: G.Gould, Łodź1995; N. Harnoncourt: Muzyka mową dźwięków Warszawa 1995; J.J. Eigeldinger: Szkice do metody gry fortepianowej Kraków 1995 Czasopisma muzyczne. NAKŁAD PRACY STUDENTA Zajęcia dydaktyczne 60 h Przygotowywanie się do zajęć 120 h Praca z literaturą Konsultacje Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu Przygotowywanie się do egzaminu, 60 h zaliczenia Inne Łączny nakład pracy studenta w godz. Liczba punktów ECTS 8 ( ) MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ

9 3. DYRYGOWANIE Dyrygowanie I stopień Nazwa modułu: Dyrygowanie Nazwa jednostki prowadzącej moduł: Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Nazwa kierunku: Muzyka kościelna Forma studiów: Profil kształcenia: stacjonarne, I stopnia ogólnoakademicki Specjalność: Język modułu: polski Koordynator modułu Forma zajęć: ćwiczenia Status modułu: obowiązkowy Rok / semestr: R. II-III, S. III-VI Wymiar zajęć: 60 h Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej Kod modułu: Rok akademicki: 2012/2013 Prowadzący zajęcia Cele przedmiotu Wymagania wstępne Wiedza (W) Kod efektu A1_W01 A1_W01 b A1_W02 A1_W07 Prof. Stanisław Krawczyński, prof. Lidia Matynian, prof.. dr Jerzy Kurcz, dr hab. Wiesław Delimat, prof.upjpii, dr hab. Włodzimierz Siedlik, dr Małgorzata Chyła, ad. I st. Ewa Mizerska-Golonek, mgr Krzysztof Michałek Celem nauczania przedmiotu dyrygowanie jest wykształcenie dyrygenta posiadającego umiejętności techniczne, szeroką wiedzę teoretyczno-muzyczną oraz znajomość literatury muzycznej. Absolwent studiów potrafi pracować z zespołami wokalnymi i wokalno-instrumentalnymi w zakresie prowadzenia prób oraz publicznego wykonania podczas koncertu, liturgii itp. Jednocześnie posiada umiejętności w zakresie animacji życia muzycznego danego środowiska oraz potrafi rozwijać w nim zainteresowanie wysoką kulturą, szczególnie muzyczną. Opisane cele osiągane są przez: 1. Przyswajanie zasad techniki dyrygowania 2. Osiąganie możliwie wysokiego stopnia sprawności manualnej 3. Kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów techniczno-wykonawczych 4. Umiejętność odczytywania i uczenia się partytur 5. Opracowywanie i przyswajanie wybranych pozycji literatury muzycznej Podstawowe umiejętności sprawdzane podczas przedmiotowych egzaminów wstępnych oraz umiejętności muzyczne, zdobyte podczas pierwszych dwóch semestrów studiów sstdiów.umiejętność czytania nut głosem, solmizacja, Efekt czytanie kształcenia w EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU kluczach z rodziny f i c, opanowane podstawy prawidłowej fonacji i emisji w głosu obszarze Posiada podstawową wiedzę z zakresu w zakresie muzyki kształcenia wokalnej i wokalno-instrumentalnej, stanowiącą podstawę do A1A_W01 dalszego rozwoju Posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z kierunkiem studiów, w odniesieniu do wszystkich epok A1A_W01 historycznych Zna charakterystyczne cechy form i gatunków muzyki wokalnej, wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej w zakresie repertuaru A1A_W02 opracowywanego w trakcie studiów Potrafi zastosować odpowiednie środki realizacji dzieła A1A_W07 muzycznego w celu prawidłowej jego interpretacji

10 Umiejętnośc i (U) Kompetencj e społeczne (K) A1_U01 A1_U02 A1_U03 A1_U06 A1_K01 A1_K04 A1_K05b A1_K05c Dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do realizacji dzieł muzycznych, a w szczególności literatury wokalnej i wokalnoinstrumentalnej Wykonuje utwory muzyczne związane z kierunkiem studiów, zgodnie ze stylistyką epoki w której zostały stworzone Posiada podstawowe umiejętności interpretacji wykonywanych dzieł muzycznych Posiada nawyki prawidłowej postawy wykorzystując swoje ciało jako element wspomagający wszelkie działania muzyczne Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy Posiada umiejętność samooceny swoich działań i wyciągania wniosków przekładających się na konkretne działania Umie współdziałać z innymi wykonawcami podczas realizacji wspólnych projektów artystycznych i kulturalnych Posiada umiejętność wspólnych działań podczas organizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w środowisku społeczności akademickiej A1A_U01 A1A_U02 A1A_U03 A1A_U06 A1A_K01 A1A_K04 A1A_K05 A1A_K05 TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU Semestr III i IV Nabywanie wszechstronnych umiejętności w zakresie techniki dyrygenckiej: 1. Podstawy techniki dyrygenckiej - postawa w czasie dyrygowania - ćwiczenia na rozluźnienie stawów i mięśni związanych z pracą rąk - prawidłowy rysunek schematów metrycznych - korelacja oddechu i ruchu - problem przedtaktu 2. Szeroki zakres elementów dyrygowania: - schematy metryczne dwu-, trzy- i czteromiarowe - praca nad uniezależnieniem rąk - artykulacja - dynamika - tempo - fermata 3. Problematyka rozumienia i interpretacji dzieła muzycznego: - faktura: nota contra notam, prosta faktura imitacyjna i kontrapunktyczna - sposoby realizacji warstwy semantycznej i strukturalnej tekstu słownego - sposoby realizacji warstwy ekspresyjnej, przebiegu napięć i dramaturgii utworu 4. Problematyka odczytywania i uczenia się partytur: - realizacja partytury chóralnej przy pomocy instrumentu (fortepian) - umiejętność wykazania różnic w przebiegach poszczególnych głosów chóralnych Semestr V i VI Realizacja dzieł posiadających bardziej skomplikowaną fakturę i rozbudowaną formę: 1. Technika dyrygencka: - schematy metryczne, w tym metra złożone i nieregularne - realizacja metrum zmiennego - wyższy stopień komplikacji środków artykulacyjnych, dynamicznych i agogicznych 2. Problematyka rozumienia i interpretacji dzieła muzycznego: - faktura polifoniczna imitacja ścisła, różnorodne techniki kontrapunktyczne - interpretacja tekstu słownego - doskonalenie interpretacji warstwy ekspresyjnej utworu

11 - kształtowanie relacji pomiędzy forma i przebiegiem napięć 3. Problematyka odczytywania i uczenia się partytur: realizacja partytury chóralnej przy pomocy instrumentu (fortepian) - dokładna znajomość układu formalnego utworu, a także jego konstrukcji napięciowej - przedstawienie pełnego zakresu środków muzycznych użytych przez kompozytora w partyturze realizowanego utworu Metody kształcenia 1. wykład problemowy 2. rozwiązywanie zadań artystycznych 3. praca indywidualna wymagania końcowe zaliczenie roku, forma oceny 1. przesłuchanie (wykonawstwo) Kod efektu kształcenia A1_W01, A1_W01b, A1_W02 A1_W07, A1_K05b, A1_K05c Metody weryfikacji efektów kształcenia 2. egzamin A1_U01, A1_U02, A1_U03, A1_U06, A1_K01, A1_K04, Forma i warunki zaliczenia r. II, sem. I e; r. II, sem. II e; r. III, sem. I e; r. III, sem. II e Literatura podstawowa Semestr III: 1. Chorały, pieśni, utwory skomponowane w fakturze nota contra notam 2. Miniatury chóralne zawierające różnorodne problemy techniczne (podstawowe metra, zmienna faktura, artykulacja, dynamika) Semestr IV: 1. Motety, utwory skomponowane w prostej fakturze polifonicznej lub polifoniczno-akordowej, proste motety, pieśni itp. (renesans, barok) 2. Miniatury chóralne zawierające różnorodne problemy techniczne Semestr V: 1. Motet, fuga, formy o skomplikowanej fakturze kontrapunktycznej, w tym posiadające cantus firmus 2. Części chóralne utworów wokalno-instrumentalnych (barok, klasycyzm, XX wiek) Semestr VI: 1. Kompozycje różnych epok o wyższym stopniu komplikacji problemów technicznych, wyrazowych i interpretacyjnych Literatura uzupełniająca Utwory wybrane przez pedagoga, dostosowane do indywidualnych problemów studenta, realizowane na fortepianie (tzw. Utwór dodatkowy)

12 Zajęcia dydaktyczne Przygotowywanie się do zajęć Praca z literaturą Konsultacje Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia Inne NAKŁAD PRACY STUDENTA 60 h 30 h 120 h 30 h Łączny nakład pracy studenta w godz. 240 h Liczba punktów ECTS 8 ( ) MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ Liczba godzin kierownik artystyczny i dyrygent zespołu, specjalizującego się w wykonawstwie repertuaru wokalnego i wokalno-instrumentalnego wszystkich epok przygotowany do podjęcia studiów II stopnia w zakresie dyrygentury chóralnej

13 Dyrygowanie II stopień Nazwa modułu: Dyrygowanie Nazwa jednostki prowadzącej moduł: Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Nazwa kierunku: Muzyka kościelna Forma studiów: Profil kształcenia: stacjonarne, II stopnia ogólnoakademicki Specjalność: Język modułu: polski Koordynator modułu Forma zajęć: ćwiczenia Kierownik Katedry Muzyki Religijnej Status modułu: obowiązkowy Rok / semestr: R. I-II, S. I-IV Wymiar zajęć: 60 h Kod modułu: Rok akademicki: 2012/2013 Prowadzący zajęcia prof. dr Jerzy Kurcz, dr hab. Wiesław Delimat, prof. UPJPII, dr hab. Włodzimierz Siedlik, dr Małgorzata Chyła, ad. I st. Ewa Mizerska-Golonek, mgr Krzysztof Michałek Cele przedmiotu Celem nauczania przedmiotu dyrygowanie jest wykształcenie dyrygenta posiadającego umiejętności techniczne, szeroką wiedzę teoretyczno-muzyczną oraz znajomość literatury muzycznej. Absolwent studiów potrafi pracować z zespołami wokalnymi i wokalnoinstrumentalnymi w zakresie prowadzenia prób oraz publicznego wykonania podczas koncertu, liturgii itp. Jednocześnie posiada umiejętności w zakresie animacji życia muzycznego danego środowiska oraz potrafi rozwijać w nim zainteresowanie wysoką kulturą, szczególnie muzyczną. Opisane cele osiągane są przez: 6. Przyswajanie bądź rozwijanie umiejętności technicznych dyrygowania 7. Osiąganie możliwie wysokiego stopnia sprawności manualnej 8. Kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów technicznowykonawczych 9. Umiejętność odczytywania i uczenia się partytur 10. Opracowywanie i przyswajanie wybranych pozycji literatury muzycznej Wymagania wstępne Wiedza i umiejętności dyrygenckie sprawdzane podczas egzaminu wstępnego, obejmującego zadyrygowanie następujących dwóch utworów zróżnicowanych stylistycznie: 1. utwór z epoki renesansu lub baroku z użyciem technik polifonicznych utwór kompozytora XX-XXI wieku o fakturze minimum 4 -głosowej, zawierający zmienne metrum. Kod Efekt kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU efektu w obszarze A2_W01 Zna repertuar muzyczny związany ze studiowanym kierunkiem kształcenia A2A_W01 b Potrafi łączyć poznane elementy muzyki z własną interpretacją dzieła A2_W02 Wiedza muzycznego A2A_W02 (W) Posiada wiedzę na temat muzyki w kontekście historycznym oraz A2_W03 innych dyscyplin sztuki A2A_W02 A2_W05 Rozumie powiązania teorii i praktyki w zakresie posiadanej wiedzy muzycznej A2A_W02 Umiejętnoś A2_U01 Posiada osobowość artystyczną, którą jest w stanie oddziaływać na A2A_U01

14 ci (U) Kompetenc je społeczne (K) wykonawców i odbiorców podczas realizacji dzieł muzycznych A2_U03 Buduje swój wizerunek jako autorytet muzyczny na polu swoich zainteresowań twórczych (styl, epoka, gatunek) A2A_U03 A2_U04 Jest gotowy do podjęcia kierowniczej roli w zespole podczas wspólnego wykonywania utworów, a także organizacji i uczestnictwa w artystycznych wydarzeniach o zasięgu lokalnym, krajowym i A2A_U04 międzynarodowym A2_U05 Podchodzi twórczo do procesu przygotowania dzieła muzycznego. Reaguje na nieprawidłowości i potrafi znaleźć sposoby rozwiązywania problemów w zespole A2A_U05 A2_K01 Jest kompetentnym i samodzielnym artystą A2A_K01 Inicjuje własne koncepcje i działania artystyczne wynikające z A2_K02 osobistej wyobraźni, ekspresji i intuicji wykazując się umiejętnością A2A_K02 organizacji pracy A2_K04 Posiada umiejętność krytycznej oceny swoich działań i wyciągania wniosków przekładających się na konkretne rozwiązania A2A_K04 A2_K05 Umie współdziałać jako inicjator przedsięwzięć z innymi artystami podczas realizacji wspólnych projektów artystycznych i kulturalnych A2A_K05 TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU Semestr I i II Realizacja złożonych, wieloczęściowych form wokalnych lub wokalnoinstrumentalnych: - utwory różniące się stylistycznie i zakresem problemów technicznych, pozwalające na dalsze doskonalenie warsztatu dyrygenckiego, umiejętności odczytania i interpretacji działa muzycznego - program zawiera przynajmniej 1 utwór o skomplikowanej fakturze, rozbudowanej formie lub wieloczęściowy fragment dzieła wokalnego lub wokalno-instrumentalnego, tworzący dramaturgiczną całość (w przypadku dużego obciążenia zespołu wokalnego możliwość realizacji z instrumentem). Semestr III i IV Przygotowanie pod kierunkiem pedagoga egzaminu dyplomowego w formie prezentacji muzycznej w trakcie liturgii Mszy Świętej. Repertuar winien być różnorodny pod względem stylistycznym, formalnym i dostosowany do wymogów liturgii oraz roku liturgicznego. Przedstawione utwory winny stanowić podsumowanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów. Metody kształcenia 4. wykład problemowy 5. rozwiązywanie zadań artystycznych 6. praca indywidualna Metody weryfikacji efektów kształcenia wymagania końcowe zaliczenie roku, forma oceny 3. przesłuchanie (wykonawstwo) Kod efektu kształcenia A2_W01b, A2_W02, A2_W03, A2_W05, A2_U01, A2_U03, A2_U04, A2_U05,

15 4. egzamin A2_K01, A2_K02, A2_K04, A2_K05 Forma i warunki zaliczenia r. I, sem. I e; r. I, sem. II e; r. II, sem. I e; r. II, sem. II e; Literatura podstawowa Partytury utwory wokalnych i wokalno-instrumentalnych wszystkich epok historycznych, z przewagą dzieł o tematyce religijnej. Przykładowe formy: - fuga wokalna - fragmenty z kantat i oratoriów - cykle mszalne - chóry oratoryjne w stylu koncertującym - rozbudowane motety, różnorodne pod względem stylistycznym Literatura uzupełniająca 1. Utwory wybrane przez pedagoga, dostosowane do indywidualnych problemów studenta, realizowane na fortepianie (tzw. utwór dodatkowy) 2. Nagrania CD i DVD NAKŁAD PRACY STUDENTA Zajęcia dydaktyczne 120 h Przygotowywanie się do zajęć 60 h Praca z literaturą 20 h Konsultacje Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 100 h Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 60 h Inne Łączny nakład pracy studenta w godz. Liczba punktów ECTS 12 ( ) Liczba godzin MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ kierownik artystyczny i dyrygent zespołu, specjalizującego się w wykonawstwie repertuaru wokalnego i wokalnoinstrumentalnego wszystkich epok muzyk kościelny, prowadzący profesjonalnie zespół chóralny, a także w chóralno-orkiestrowy animator życia muzycznego różnego rodzaju ośrodków

16 4. AKOMPANIAMENT LITURGICZNY Akompaniament liturgiczny I stopień Nazwa przedmiotu: Akompaniament liturgiczny Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Kod przedmiotu: Data Nazwa kierunku: Muzyka kościelna Forma studiów: stacjonarne, I stopnia Specjalność: Języki nauczania przedmiotu: polski Koordynator przedmiotu Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma zajęć: ćwiczenia Kierownik Katedry Muzyki Religijnej Status przedmiotu: obowiązkowy Rok / semestr: R I-III, s. I-VI Wymiar zajęć: 90 h Prowadzący zajęcia Cele przedmiotu Wymagania wstępne Kod efektu dr Henryk Jan Botor, mgr Witold Zalewski, mgr Krzysztof Michałek Umiejętność akompaniowania do śpiewów liturgicznych w ramach liturgii rzymsko-katolickiej Znajomość harmonii, umiejętność gry na instrumencie klawiszowym EFEKTY KSZTAŁCENIA Efekt kształcenia w obszarze kształcenia A2_W0 1 Zna podstawy wiadomości z harmonii oraz skale kościelne. Zna chorał gregoriański używany w liturgii oraz pieśni liturgiczne. A2A_W01 Wiedza (W) A2_W0 3 Posiada wiedzę na temat stylistyki pieśni kościelnych i odpowiedniego akompaniamentu do nich. A2A_W02 A2_U0 1 Posiada odpowiednią osobowość artystyczną i umiejętność akompaniowania śpiewom wiernym oraz kapłanowi podczas celebracji Mszy św. A2A_U01 Umiejętności (U) A2_U0 2 Poszerza znajomość różnego rodzaju akompaniamentu i harmonii w ramach danego stylu pieśni. A2A_U02 A2_U 04 Jest gotowy do podjęcia współpracy z chórem lub innym zespołem muzycznym jako akompaniator. A2A_U04

17 Kompetencje społeczne (K) A2_K0 1 A2_K0 2 Rozumie potrzebę wykorzystania i doskonalenia swoich umiejętności w pracy z wiernymi i zespołami muzycznymi. Realizuje własne koncepcje postaci harmonicznej w pieśniach liturgicznych oraz w chorale gregoriańskim. Poprzez swoją postawę artystyczną potrafi współdziałać z kapłanami i wiernymi w celebracji Mszy św. A2A_K01 A2A_K02 A2_K0 5 A2A_K05 TREŚCI PROGRAMOWE Rok I Zasady doboru pieśni. Rok liturgiczny budowa i omówienie ważniejszych uroczystości od strony przygotowania muzyki. Pomoce liturgiczne (kalendarz liturgiczny, lekcjonarze, mszał itp.) omówienie. Śpiewy celebransa i odpowiedzi mszalne po polsku (śpiew) Repertuar pieśni na cały rok liturgiczny (śpiew) Wykonanie psalmu responsoryjnego (śpiew) Tony psalmowe gregoriaoskie (śpiew po polsku) Obrzędy pogrzebu. (śpiew) I i II ton akompaniament do odpowiedzi mszalnych. Rok II LIC Rok III Akompaniament do wszystkich odpowiedzi mszalnych w języku polskim. Akompaniament do pieśni, zasady, możliwości, dwiczenia. Dostępny repertuar akompaniamentów. - Akompaniament do pieśni c.d. (do prymki) - Rodzaje przygrywek. - Akompaniament do mszy polskich (Pawlak, Machura, Stuligrosz, Ścibor) - Akompaniament do psalmu responsoryjnego. - Akompaniament do nabożeostw (nieszpory, gożkie żale, majówki) Metody kształcenia Wykład problemowy Analiza przykładów (nagrania) Prezentacja nagrań CD Praktyka przy organach

18 Metody weryfikacji efektów kształcenia wymagania końcowe zaliczenie roku, forma oceny Realizacja zleconego zadania - sprawdzian umiejętności akompaniowania a vista. Realizacja różnego rodzaju akompaniamentu w zależności od stylu pieśni oraz realizacja akompaniamentu do śpiewów liturgicznych Kod efektu kształcenia A2A_U01 A2A_U02 Forma i warunki zaliczenia r. I, sem. I e; r. I, sem. II e; r. II, sem. III e; r. II, sem. IV e; r. III, sem. V,VI e. Literatura podstawowa Śpiewnik Wawelski - wszystkie tomy ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Kraków 2012 Obrzędy pogrzebu. Literatura uzupełniająca Liber usualis, (wyd lub nowsze) Mszał rzymski. NAKŁAD PRACY STUDENTA Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne Przygotowywanie się do zajęć Praca z literaturą Konsultacje Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia Inne Łączny nakład pracy studenta w godz. 90 h 150 h 30 h 90 h 360 h Liczba punktów ECTS 12 ( ) MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ Możliwość pracy w kościele jako organista oraz akompaniator w chórach i zespołach instrumentalnych.

19 Akompaniament liturgiczny II stopień Nazwa przedmiotu: Akompaniament liturgiczny Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Kod przedmiotu: Data Nazwa kierunku: Muzyka kościelna Forma studiów: stacjonarne, II stopnia Specjalność: Języki nauczania przedmiotu: polski Koordynator przedmiotu Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma zajęć: ćwiczenia Kierownik Katedry Muzyki Religijnej Status przedmiotu: obowiązkowy Rok / semestr: R I-II, s. I-IV Wymiar zajęć: 60 h Prowadzący zajęcia Cele przedmiotu Wymagania wstępne dr Henryk Jan Botor, mgr Witold Zalewski, mgr Krzysztof Michałek Umiejętność akompaniowania do śpiewów liturgicznych w ramach liturgii rzymsko-katolickiej Znajomość harmonii Kod efektu EFEKTY KSZTAŁCENIA Efekt kształcenia w obszarze kształcenia A2_W01 Zna podstawy wiadomości z harmonii oraz skale kościelne. Zna chorał gregoriański używany w liturgii oraz pieśni liturgiczne. A2A_W01 Wiedza (W) A2_W03 Posiada wiedzę na temat stylistyki pieśni kościelnych i odpowiedniego akompaniamentu do nich. A2A_W02 Umiejętności (U) A2_U01 A2_U02 A2_U04 Posiada odpowiednią osobowość artystyczną i umiejętność akompaniowania śpiewom wiernym oraz kapłanowi podczas celebracji Mszy św. Poszerza znajomość różnego rodzaju akompaniamentu i harmonii w ramach danego stylu pieśni. Jest gotowy do podjęcia współpracy z chórem lub innym zespołem muzycznym jako akompaniator. A2A_U01 A2A_U02 A2A_U04

20 Kompetencje społeczne (K) A2_K01 A2_K02 A2_K05 Rozumie potrzebę wykorzystania i doskonalenia swoich umiejętności w pracy z wiernymi i zespołami muzycznymi. Realizuje własne koncepcje postaci harmonicznej w pieśniach liturgicznych oraz w chorale gregoriańskim. Poprzez swoją postawę artystyczną potrafi współdziałać z kapłanami i wiernymi w celebracji Mszy św. A2A_K01 A2A_K02 A2A_K05 TREŚCI PROGRAMOWE Semestr I 1. Zapoznanie z problematyką akompaniamentu 2. Analiza gotowych harmonizacji pieśni i chorału gregoriańskiego. 3. Budowanie własnego akompaniamentu. Semestr II 1. Studiowanie porządku Mszy św. 2. Akompaniament do śpiewów liturgicznych. 3. Słuchanie nagrań wybranych akompaniamentów i dyskusja. Semestr III 1. Kontynuacja akompaniamentu do śpiewów liturgicznych. 2. Analiza harmoniczna różnych gotowych harmonizacji. Semestr IV 1. Zapoznanie się z innym stylem (harmonia nowoczesna), rodzajem akompaniamentu-harmonii. 2.Swobodne stosowanie odpowiedniego akompaniamentu do stylu pieśni i chorału gregoriańskiego. Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Wykład problemowy Analiza przykładów (nagrania) Prezentacja nagrań CD Praktyka przy organach wymagania końcowe zaliczenie roku, forma oceny Realizacja zleconego zadania - sprawdzian umiejętności akompaniowania a vista. Realizacja różnego rodzaju akompaniamentu w zależności od stylu pieśni oraz realizacja akompaniamentu do śpiewów liturgicznych Kod efektu kształcenia A2A_U01 A2A_U02 Forma i warunki zaliczenia r. I, sem. I e; r. I, sem. II e; r. II, sem. III e; r. II, sem. IV e.

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI IV. 1. INFORMACJE OGÓLNE Dziekan: ad. Marek Moździerz Prodziekan: prof. AM Hanna Michalak Wydziałowy koordynator ECTS: Prof. AM Hanna Michalak Tel. 052 3211 525 IV.2. System kształcenia, program studiów

Bardziej szczegółowo

KATALOG ECTS KIERYNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ ROK AKADEMICKI 2010/2011. Koordynator ECTS dr Marta Popowska

KATALOG ECTS KIERYNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ ROK AKADEMICKI 2010/2011. Koordynator ECTS dr Marta Popowska KATALOG ECTS KIERYNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ ROK AKADEMICKI 200/20 Koordynator ECTS dr Marta Popowska SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 ELEMENTY ECTS... 5 Pakiet informacyjny... 5

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA IM. WANDY KOSSAKOWEJ W SANOKU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK opracowana na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST.

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST. PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST. EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KONIEC NAUKI W SZKOLE I STOPNIA UCZEŃ: 1. szanuje dziedzictwo kulturowe swojego i innych narodów; 2. przestrzega zasad kultury, etyki

Bardziej szczegółowo

informator na rok akademicki 2015/2016

informator na rok akademicki 2015/2016 informator na rok akademicki 2015/2016 Spis treści Spis treści... 2 Struktura organizacyjna... 3 Władze Uczelni... 5 Jednostki organizacyjne Uczelni... 7 Wiadomości ogólne o studiach... 10 Studia dla osób

Bardziej szczegółowo

informator na rok akademicki 2014/2015

informator na rok akademicki 2014/2015 informator na rok akademicki 2014/2015 Spis treści Spis treści... 2 Struktura organizacyjna... 3 Władze Uczelni... 5 Jednostki organizacyjne Uczelni... 7 Wiadomości ogólne o studiach... 9 Studia dla osób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I KATALOG ECTS

PROGRAM STUDIÓW I KATALOG ECTS PROGRAM STUDIÓW I KATALOG Dla II i III roku kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, studia I st. Program wygasający - tylko na 2012/13 i 2013/14 PROGRAM STUDIÓW EASM I st. [wygasający]

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania programowe. Studia I stopnia. Wydział I

Szczegółowe wymagania programowe. Studia I stopnia. Wydział I Załącznik nr 1 Zasad przeprowadzania konkursowego egzaminu wstępnego i trybu przyjmowania na I rok studiów I i II stopnia na rok akademicki 2015/2016 Szczegółowe wymagania programowe Wydział I Studia I

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Program własny. ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI. Szkoły Podstawowej

Program własny. ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI. Szkoły Podstawowej Program własny zajęć pozalekcyjnych ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI Szkoły Podstawowej Program opracowała: Wiesława Leonarcik nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej w Poczesnej -WSTĘP- Program

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Rok szkolny 2014/2015

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Rok szkolny 2014/2015 Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Rok szkolny 2014/2015 1. Wstęp Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów wynikają

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA.

AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA. AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA oraz STUDIA PODYPLOMOWE ROK AKADEMICKI 2012/2013 Akademia

Bardziej szczegółowo

N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW

N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW na I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Program własny kółka muzycznego Przygrywka dla dzieci z klas I III

Program własny kółka muzycznego Przygrywka dla dzieci z klas I III Nauka może stać się dla dzieci ciekawą i zajmującą, jeżeli będzie opromieniona jasnym światłem myśli, uczuć, twórczości, piękna i zabawy W. Suchomliński Program własny kółka muzycznego Przygrywka dla dzieci

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo