Perfettamente! 1, 2, 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Perfettamente! 1, 2, 3"

Transkrypt

1 Podręcznik zgodny z najnowszą ustawą o systemie oświaty z 2014 roku! Perfettamente! 1, 2, 3 Wykonanie poszczególnych ćwiczeń nie wymaga wprowadzania pisemnych uzupełnień w podręczniku. Nie zawiera odnośników do nagrań audio i wideo znajdujących się na dodatkowych materiałach dydaktycznych. Seria podręczników do nauki języka włoskiego dla szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016, opracowana ściśle według wytycznych MEN dotyczących wieloletniego używania podręczników. Kompletny kurs na trzy lata nauki Do podręcznika dołączono płytę CD audio. Nie zawiera materiałów i treści o charakterze reklamowym. Nie zawiera tabel oraz luk w tekście wymagających uzupełnienia. Zawiera CD-rom

2 Podręcznik opracowany ściśle według najnowszych wytycznych MEN! Spis treści broszury Perfettamente!: Płyta CD demo 2 Komponenty Perfettamente! 1/2/3 3 Spis treści podręcznika Perfettamente! 1A 4 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! 1A 6 Publikacje przygotowujące do egzaminów 21 Rozwijanie czterech sprawności językowych 22 Gramatyka i leksyka 26 Zapewniamy szybki i łatwy dostęp do naszych materiałów. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy płytę CD demo, a na niej: spis treści podręcznika Perfettamente! 1A, pierwszy rozdział podręcznika Perfettamente! 1A, program nauczania, katalog wydawnictwa Nowela. Tutaj powinna znajdować się Twoja płyta CD demo 2

3 Komponenty Perfettamente! 1/2/3 perfettamente! 1 perfettamente! 2 perfettamente! 3 Numer MEN już wkrótce Numer MEN już wkrótce Numer MEN już wkrótce Podręcznik, część 1A + 1B + płyta CD audio Podręcznik, część 2A + 2B + płyta CD audio Podręcznik, część 3A + 3B + płyta CD audio Pozostałe komponenty: Pozostałe komponenty: Pozostałe komponenty: Bezpłatne materiały do pobrania online: przewodnik metodyczny (wkrótce), program nauczania, dydaktyczny plan pracy z podręcznikiem rozkład materiału (wkrótce). Bezpłatne materiały do pobrania online: przewodnik metodyczny (wkrótce), program nauczania, dydaktyczny plan pracy z podręcznikiem rozkład materiału (wkrótce). Bezpłatne materiały do pobrania online: przewodnik metodyczny (wkrótce), program nauczania, dydaktyczny plan pracy z podręcznikiem rozkład materiału (wkrótce). Podręcznik zawiera słowniczek włosko-polski oraz aneks gramatyczny. UWAGA! Seria podręczników Perfettamente! została opracowana ściśle według wytycznych MEN dotyczących wieloletniego używania podręczników: nie zawiera odnośników do nagrań audio i wideo znajdujących się na dodatkowych materiałach dydaktycznych, nie zawiera tabel oraz luk w tekście wymagających uzupełnienia, wykonanie poszczególnych ćwiczeń nie wymaga wprowadzania pisemnych uzupełnień w podręczniku, nie zawiera materiałów i treści o charakterze reklamowym. 3

4 Spis treści podręcznika Perfettamente! Spis treści Jesteśmy zawsze na bieżąco! Zobacz, czego nauczysz swoich uczniów z podręcznikiem Perfettamente!, dostosowanym do najnowszych wytycznych MEN. Unità 0 Nawet nie wiesz, ile wiesz Str. 1 8 Umiejętności Kompetencje Proste formy grzecznościowe: powitania i pożegnania Literowanie włoskich wyrazów i polskich nazwisk Wiedza Słownictwo i sytuacje komunikacyjne Gramatyka, fonetyka i ortografia Kultura Podstawowe wyrażenia grzecznościowe Liczebniki główne od 0 do 10 Wymowa włoskich dźwięków Włoski alfabet Mapa Włoch Miast i regiony Włoch Inne nazwy geograficzne po włosku Unità 1 Il primo giorno di scuola Str Umiejętności Kompetencje Nawiązywanie kontaktów towarzyskich: przedstawianie siebie i innych osób, pytanie o dane personalne i adres zamieszkania rozmówcy i innych osób, podawanie własnych danych Wiedza Słownictwo i sytuacje komunikacyjne Geografia: nazwy kontynentów, narodowości i języków Człowiek: dane personalne (1) Życie rodzinne i towarzyskie: nazwy członków rodziny (1) Świat przyrody: nazwy miesięcy Życie szkoły: nazwy typów szkół włoskich Gramatyka, fonetyka i ortografia Kultura Czasowniki koniugacji -are Czasowniki zwrotne koniugacji -are Czasownik essere Czasownik avere Przyimki (1): a, da, in Rzeczowniki i przymiotniki: liczba mnoga Rodzajniki określone i nieokreślone Liczebniki główne od 11 do 20 Szkoła w Polsce i we Włoszech Unità 2 A che ora iniziamo? Str Umiejętności Kompetencje Uzyskiwanie i przekazywanie prostych informacji i wyjaśnień: godziny, plan lekcji, kształcenie pozaszkolne, organizacja dnia Proponowanie spotkania, zapraszanie, przyjmowanie i odrzucanie zaproszeń i propozycji Prowadzenie prostych negocjacji: ustalanie terminu spotkania i planów Tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych (SMS, zaproszenie, plan lekcji) Wiedza Słownictwo i sytuacje komunikacyjne Nazwy kilku dyscyplin sportu Żywienie: nazwy posiłków i ich skład Życie szkoły: nazwy przedmiotów szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, Życie rodzinne i towarzyskie: czynności życia coziennego, formy spędzania czasu wolnego, styl życia, nazwy godzin, dni tygodnia Gramatyka, fonetyka i ortografia Kultura Odmiana czasowników koniugacji -ere, również zwrotnych, i ich użycie Odmiana czasownika fare i jego użycie Stosowanie przyimków a, da, in, di Łączenie przyimków a i da z rodzajnikami określonymi Użycie rodzajnika określonego przed nazwami dni tygodnia Użycie rodzajnika przed nazwami godzin Odmiana czasowników modalnych dovere, potere, volere i ich użycie Liczebniki główne od 21 do 99 Przedmioty we włoskiej szkole Włoskie posiłki 4

5 Spis treści podręcznika Perfettamente! Unità 3 Mamma mia, che disastro! Str Umiejętności Kompetencje Relacjonowanie wydarzeń Opisywanie miejsc i przedmiotów: opis domu, jego pomieszczeń i wyposażenia Wyrażanie prośby Wiedza Słownictwo i sytuacje komunikacyjne Gramatyka, fonetyka i ortografia Nazwy kolorów Dom: słownictwo związane z pomieszczeniami w domu i jego wyposażeniem Odmiana czasowników zakończonych na -ire Odmiana czasowników zakończonych na -care, -gare, -ciare, -giare i ich wymowa Odmiana czasowników zwrotnych III koniugacji Odmiana przymiotników zakończonych na -co, -go Użycie czasowników: essere, esserci, mancare Uzgadnianie przymiotników z rzeczownikami na przykładzie nazw kolorów Łączenie przyimków a, da, in, su z odzajnikami określonymi Użycie przyimków miejsca: vicino a, lontano da, sotto, sopra, su Kultura Włoskie dzieła sztuki i ich twórcy (1) Unità 4 Andiamo in gita! Str Umiejętności Kompetencje Opisywanie miejsc: atrakcje turystyczne w Polsce Prowadzenie prostych negocjacji: planowanie podróży i ustalanie szczegółów wyjazdu Tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych ( , rezerwacja hotelu) Zapraszanie i odrzucanie zaproszenia Wiedza Słownictwo i sytuacje komunikacyjne Podróżowanie i turystyka: baza noclegowa, środki transportu, wycieczki, zwiedzanie, podstawowe słownictwo dotyczące zabytków oraz atrakcji turystycznych Gramatyka, fonetyka i ortografia Kultura Czasowniki: andare, venire, rimanere Zaimek ci Przyimki (2) Rzeczowniki nieodmienne oraz rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -ma Przyimki da, a, in z czasownikami ruchu i przebywania Miejsce zaimka w konstrukcjach z czasownikami modalnymi Włoskie święta Ciekawe miejsca we Włoszech Wycieczki szkolne włoskiej młodzieży Unità 5 Mi fa male tutto! Str Umiejętności Kompetencje Formułowanie komplementów i reagowanie na nie (1) Prośba o radę i udzielanie rady Udzielanie i uzyskiwanie podstawowych informacji na temat zdrowia i samopoczucia Protestowanie Opisywanie i komentowanie wydarzeń życia codziennego i życia szkoły Tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych (notatka, wiadomość) Wiedza Słownictwo i sytuacje komunikacyjne Różnice między czasownikami dire i parlare Konstrukcje z czasownikami lasciare i fare Zwroty z czasownikami stare i avere Nazwy niektórych części ciała Zdrowie: samopoczucie, nazwy chorób, dolegliwości i ich objawów, leczenie Życie szkoły: rozwiazywanie problemów Sport Gramatyka, fonetyka i ortografia Odmiana czasowników: dire, sapere, stare Kilka nieregularnych rzeczowników będących nazwami części ciała Kolokacje z czasownikiem avere Pronomi indiretti (zaimki w funkcji dopełnienia dalszego) i ich użycie z czasownikami typu: piacere, bastare, mancare Łączenie przyimka di z rodzajnikiem określonym Zaimki pytajne: quanto, quale, dove itp. Kultura Włoskie dzieła sztuki (2) Klimat Polski Aneks gramatyczny Str. 79 Słowniczek Str. 87 5

6 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Zajrzyj do przykładowego rozdziału Perfettamente! 1A i zobacz, w jaki sposób podręcznik został dostosowany do najnowszych wytycznych MEN! 6

7 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Il primo giorno a scuola UNITÀ 1 UNITÀ 1 Il primo giorno a scuola Pomogę Ci dostrzec podobieństwa i różnice między językami. Zaczynamy od nazw kontynentów, narodowości i języków. Questa è Hela Prądzyńska. Ama le lingue straniere e come Matteo ama anche lo sport. Pomogę Ci zrozumieć lekcje. Vi aiuto a capire la lezione. Salvatore Pasquino. Italiano. Abita e lavora in Polonia. Insegna al liceo. Będę Ci opowiadać o życiu we Włoszech. W tym rozdziale: szkoła w Polsce i we Włoszech. Questa è Ania Capperucci. È italopolacca, ora abita in Polonia! Wiem wszystko o sporcie. Opowiem Ci o mojej pasji. Questo è Mateusz Szczęsny. Ama lo sport. A ja pomogę Ci zaobserwować podobieństwa i różnice między językiem polskim a językiem włoskim. Questo è Filip N Diaje. È polacco, ama la Polonia e la cultura polacca. Kocham gramatykę, więc moje komentarze znajdziesz przede wszystkim w gramatycznej części podręcznika. Questa è Marysia Łęcka. Ama la grammatica. Dorzucę ciekawe informacje o włoskiej muzyce i sztuce. Questa è Klara Ito. Ama la cultura italiana e come Mateusz anche lo sport. È di origine giapponese. Wskażę Ci, co przede wszystkim warto zapamiętać. Najpierw: przedstawianie się adres, dane osobowe. Questo è Piotr Śmigielski. Ha paura di tutti gli esami. nove 9 7

8 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Lezione 1 Posłuchaj dialogu Wskaż, gdzie toczy się akcja dialogu. a) b) c) 2 Posłuchaj ponownie dialogu i dokończ zdania zgodnie z dialogiem a 1. Filip è a) italiano. b) polacco. c) giapponese. 2. Salvatore è 3. Anna è a) professore. b) studente. c) preside. a) giapponese. b) italiano. c) polacco. a) senegalese. b) italiana. c) polacca. 4. Klara è a) giapponese. b) polacca. c) senegalese. Jeszcze raz posłuchaj dialogu 12 3 Posłuchaj poszczególnych zdań, zapisz je w zeszycie i uzupełnij. Symbol? odpowiada jednemu wyrazowi. 1. Mi chiamo?, sono insegnante d italiano e anche... il? Coordinatore! Wychowawca to po włosku koordynator klasy. Łatwe i logiczne! di questa classe. Sono?, ma sono in? da cinque mesi. 2. Sono?! Mio padre è?, ma io sono?. Mi chiamo? e amo la?! 3. Klara non è?, è?! 4. Sono mezza?, mezza?. Mia madre è?, mio padre è? Posłuchaj imion i nazwisk, zapisz je w zeszycie, a potem przeliteruj. 1. L insegnante si chiama. 3. La nuova studentessa si chiama La ragazza giapponese si chiama. 4. Il ragazzo di colore si chiama. 5 8 Odkryj, jak to działa 10 dieci 8

9 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Il primo giorno a scuola UNITÀ 1 9 Jak nazywają się po włosku te państwa i kontynenty? a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Pora na zabawę w parach 10 a Poniższa tabelka jest podpowiedzią. Na jej podstawie sprawdź, czy Twoja koleżanka albo Twój kolega potrafią samodzielnie utworzyć prawidłowe nazwy mieszkańców państw podanych w tabeli. Przykład: Come si chiama una persona che abita in Polonia? Una persona che abita in Polonia si chiama polacco. Po włosku inaczej niż po polsku nazwy mieszkańców państw piszemy małą literą. Kraj Mieszkaniec Kraj Mieszkaniec Spagna spagnolo Portogallo portoghese Italia italiano Francia francese Senegal senegalese Russia russo 11 Zbierzmy i przećwiczmy materiał 12 Uzupełnij zdania nazwami języków, którymi mówi się w państwach pokazanych na rysunkach. Przepisz je do zeszytu. I polacchi parlano Gli italiani parlano Gli americani parlano in o o. in a o. in e. I giapponesi parlano Gli irlandesi parlano I tedeschi e gli austriaci parlano in o e. in e e. in s o Zbierzmy i przećwiczmy materiał studente (m) uczeń studentessa (f) uczennica insegnante (f/m) nauczyciel, nauczycielka mese (m) miesiąc mezzo pół persona (f) osoba abita mieszka parlano mówią undici 11 9

10 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Lezione 2 Posłuchaj pierwszej części dialogu 6 15 Prof: Buongiorno ragazzi. Io mi chiamo Salvatore, sono il vostro insegnate d italiano e anche... il coordinatore di questa classe. Sono italiano, ma abito in Polonia da cinque mesi, cioè da aprile. /No to jak będziemy rozmawiać??/ Prof: In italiano! Non è difficile. Dai! Io sono Salvatore, sono insegnante. Tu come ti chiami? Piotr: Io mi chiamo Piotr. Prof: Bravo! E chi sei? Piotr: Ehhh? Prof: Io sono insegnante d italiano. E tu? Sei insegnante o studente? Piotr: Io??? Studente! Prof: E lei? La ragazza bionda? Anche lei è studentessa? Come si chiama? Piotr: Sì! Anche lei è studentessa! Si chiama Maria! Prof: E lo studente bruno accanto a Maria? Come si chiama? Piotr: Si chiama Mateusz! Prof: Vedi? È facile! Allora, andiamo avanti: io sono insegnante e sono italiano e voi siete studenti. Studenti e studentesse. Ma vedo che non tutti siete polacchi! Tu, per esempio sei straniero, sei africano, vero? Filip: No! Sono polacco! Mio padre è senegalese, ma io sono polacco. Mi chiamo Filip e amo la Polonia! Ma non tutti siamo polacchi! Klara non è polacca, è giapponese! Prof: È vero? Chi è Klara? Klara: Sono io! Ma non solo io sono straniera in questa scuola! Maria: Vero! Non tutti gli insegnanti sono polacchi. Anche le professoresse d inglese sono straniere. Prof: Ah, sì? E di che nazionalità sono? Maria: L insegnante della prima B è americana! Klara: Invece la professoressa della prima C è irlandese! Odpowiedz na pytania. a. Quanti studenti stranieri ci sono adesso nella prima A? b. Di che nazionalità è la professoressa d inglese della prima B? c. Come si chiama la studentessa bionda? d. In che lingua parlano il professore e gli studenti polacchi? e. Di che nazionalità è l insegnante d inglese della prima C? 2 4 Odkryj, jak to działa 14 5 Z podanych zdań ułóż trzy minidialogi pasujące do rysunków. Pierwsze zdanie każdego dialogu zostało podane. Uwaga! Do jednego z rysunków nie pasuje żaden dialog. 1. Chi sono questi ragazzi? 2. Di che nazionalità sono queste signore? 3. Ciao, è vero che sei senegalese? a) b) 15 Io sono italiana. Sì, e tu di che nazionalità sei? La signora bionda è tedesca, la signora bruna è irlandese. Questi quattro? Sono giapponesi. c) d) 12 dodici 10

11 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Il primo giorno a scuola UNITÀ Posłuchaj nagrania i sprawdź, czy Twoje dialogi są poprawne. Ułóż w zeszycie minidialog do czwartego rysunku. Posłuchaj jeszcze raz pięciu fragmentów dialogu i uzupełnij brakujące elementy. 1. Mi chiamo Salvatore, sono? vostro insegnate d italiano e anche...? coordinatore di questa classe. 2. E lei?? ragazza bionda? Anche lei è studentessa? 3. E? studente bruno accanto a Maria? Come si chiama? 4.? insegnante della prima B è americana! 5. Invece? professoressa della prima C è irlandese! 9 12 Odkryj, jak to działa 13 Uzupełnij rozmowę naszych bohaterów o nauczycielach obcokrajowcach, wstawiając nazwy państw, narodowości i języków w miejscach zaznaczonych flagami oraz brakujące rzeczowniki i czasowniki. la Francia la Polonia la Germania la Russia gli Stati Uniti Piotr: La? della prima C è invece! Filip: Vero! Poi, anche l? di è straniera! È. Filip: Anche il? di russo è! Piotr: No, non è,! Hela: E la? di? Di che nazionalità è? Piotr: Sicuramente non è. Filip: No!? molto bene il, perché? da molti anni in, ma è.? Marie Brizard! 14 Przedstaw swoich nauczycieli obcokrajowców, a jeśli takich nie znasz, skorzystaj z nazwisk podanych poniżej. Hans Vermer, Philippe Dominique, Steve Pearson, Larysa Cwietajewa, Juan Pansa, Francesco Ferlini 15 Przykład: Opowiedz o sobie, odpowiadając na poniższe pytania. 1. Come ti chiami? 2. Di che nazionalità sei? La professoressa di francese della classe C è francese. Si chiama. 3. Dove abiti? 4. Quante lingue straniere parli? Quali? Te pytania muszę koniecznie zapamiętać. aprile (m) kwiecień difficile trudne ragazza (f) dziewczyna certo oczywiście bruno ciemnowłosy accanto a obok andiamo avanti idźmy dalej vedi widzisz per esempio na przykład straniero (m) cudzoziemiec nazionalità (f) narodowość vero! prawda! tredici 13 11

12 12 14 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Lezione 3 Posłuchaj drugiej pierwszej części części dialogu 2 18 Anna: Permesso, è la classe prima A? Prof: Sì, prego, ma tu chi sei? Anna: Sono una nuova studentessa, mi chiamo Anna. Prof: E come mai parli italiano? Sei italiana? Anna: Sì, sono mezza italiana, mezza polacca. Mia madre è italiana, mio padre è polacco. Sono nata in Italia, a Viterbo, ma ora, da un mese, cioè da agosto, abito a Varsavia... Piotr: Che bello! Abbiamo un amica che parla italiano! Prof: Sì... ma io non ho il tuo cognome sulla lista! Sicuramente è uno sbaglio del preside... Va bene, non fa niente, controllo dopo. Ripeti per favore come ti chiami. Anna: Anna Capperucci Prof: Ok. E dove abiti? Ho bisogno del tuo indirizzo! Anna: Abito a Varsavia, in via Świętokrzyska, numero civico 14, interno 19. Prof: Via come?! Come si scrive? Anna: S come come Siena, vu doppia, I come Imola, E come Empoli, T come Torino, O come Otranto, Kappa, R come Roma, Zeta, ipsilon, S come Siena, Kappa, A come Ancona. Prof: Quando sei nata? Anna: Il 20 gennaio duemila a Viterbo. Prof: Quindi hai 15 anni. Anna: Esatto. Prof: Sì, ovvio anni come tutti... Hela: No! Prof: Come no? Quanti anni avete? Piotr: Abbiamo tutti 16 anni! Klara: Non tutti! Mateusz ha un anno di meno, cioè ha 15 anni. Filip: E io sono il più grande di tutti! Ho 17 anni, perché sono nato in dicembre! Odpowiedz na pytania, wskazując właściwy rysunek. 1. Chi entra in classe? a) b) c) I ragazzi sono contenti? a) b) c) Anna è nata in a) b) c) 14 quattordici 12

13 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Il primo giorno a scuola UNITÀ 1 2 W dialogach lekcji 2. i 3. pojawiły się nazwy czterech miesięcy, powiedz jakich. Przepisz do zeszytu poniższą listę i dopisz te nazwy.??? febbraio marzo? maggio? ottobre?? luglio 19 3 Posłuchaj nagrania, sprawdź nazwy miesięcy i dopisz pozostałe. 4 8 Odkryj, jak to działa 9 Uzupełnij tekst swoimi danymi, a następnie zapisz go w zeszycie. Mi chiamo 1. Ho 2 anni. Sono nato/a in 3, a 4, e abito a 5, in via 6. Pora na zabawę w parach 10 Znajdź w dialogu odpowiednie zwroty i zapytaj koleżankę lub kolegę z ławki o dane osobowe. 1. Zapytaj, jak się nazywa. Come? 2. Poproś o przeliterowanie nazwiska. Come? 3. Zapytaj o adres. Dove? 4. Zapytaj, ile ma lat. hai? 5. Zapytaj o miejsce urodzenia. Dove? 11 Zadajcie sobie nawzajem wybrane pytania (zmieniając ich kolejność) i odpowiedzcie na nie. Jeśli się pomylicie, pytanie trzeba powtórzyć. Wygra ten, kto nie pomyli się ani razu Odkryj, jak to działa Przerysuj schemat tabeli do zeszytu, posłuchaj tekstu o naszych bohaterach i uzupełnij tabelę danymi przedstawionych osób. NOME COGNOME ETÀ INDIRIZZO ???????????????????? permesso? czy można? prego proszę sono nata urodziłam się agosto (m) sierpień cognome (m) nazwisko sicuramente na pewno preside (m/f) dyrektor, dyrektorka szkoły sbaglio (m) pomyłka non fa niente nie szkodzi ripeti powtórz ho bisogno potrzebuję quando? kiedy? dove? gdzie? esatto dokładnie ovvio oczywiste quanti anni? ile lat? meno mniej età (f) wiek quindici 15 13

14 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Lezione 4 Posłuchaj trzeciej części dialogu Prof: Quando sei nata? Anna: Il 20 gennaio duemila. Prof: Quindi hai 15 anni, come tutti. Klara: No, non tutti! Prof: Come no? Quanti anni avete? Piotr: Abbiamo tutti 16 anni! Klara: Non tutti! Anche Mateusz ha un anno di meno, cioè ha 15 anni. Filip: E io sono il più grande di tutti! Ho 17 anni, perché sono nato in dicembre! Prof: Come mai?? A che età inizia allora la scuola in Polonia? Filip: A 6 anni! I bambini polacchi cominciano a studiare a 6 anni. La scuola elementare dura 6 anni, poi c è gimnazjum. Prof: Ehh?? Anna: Cioè la media inferiore. Prof: Ah, ok... Filip: La media inferiore dura 3 anni. Prof: Allora in Italia è diverso! La scuola elementare non dura, come in Polonia 6 ma 5 anni, comincia un anno prima. Cioè i bambini italiani cominciano a studiare quando hanno 6 anni. Allora si chiamano alunni. Quando frequentano la scuola elementare non hanno ancora tanti insegnanti, ma due o tre maestre. Poi i ragazzi continuano a studiare alla media inferiore che dura, come in Polonia, 3 anni. Solo che alla scuola media non c è più un maestro, ma un insegnante per ogni materia. Anche al liceo. Ma al liceo (che si chiama anche media superiore) gli insegnanti si chiamano professori. Piotr: Anche le insegnanti? Anna: No, le insegnanti si chiamano professoresse! Prof: Comunque... Il liceo dura 5 anni e alla fine gli studenti (e le studentesse) passano l esame di maturità che è composto di 4 prove di diverse materie. Una prova scritta e una orale d italiano, una prova scritta di una lingua straniera e poi prove orali... 1 Powiedz, które zdania są zgodne z treścią dialogu (vero), które nie (falso), a które nie dotyczą dialogu (non risulta di dialogo). 1. I bambini polacchi cominciano a studiare a sette anni. 2. La maestra insegna alla media inferiore. 3. Gli insegnanti del liceo in Italia sono chiamati professori. 4. Il liceo si chiama anche media inferiore. 5. In Italia al liceo c è un insegnante per ogni materia. 2 Odpowiedz na pytania Quanti anni hanno Anna, Mateusz e Filip? 2. Quanti anni dura la media inferiore in Italia e quanti in Polonia? 3. Quanti anni dura la media superiore in Italia e quanti in Polonia? Uzupełnij ze słuchu kolejne fragmenty wypowiedzi. I 1 2 cominciano a studiare quando hanno cinque 3. Allora si chiamano 4. Quando frequentano la scuola elementare non hanno ancora 5 6, ma una maestra sola per Poi i 10 continuano a studiare alla media inferiore e hanno un insegnante per ogni materia. Alla media inferiore e al liceo gli 11 si chiamano 12 e le 13 si chiamano Odkryj, jak to działa 16 sedici 14

15 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Il primo giorno a scuola UNITÀ 1 11 Przeczytaj teksty i uzupełnij je słowami i wyrażeniami z ramki. szkoła średnia szkoła podstawowa dura 4 anni scuola media inferiorie ragazzi una maestra 6 anni maturità si chiamano allievi il liceo il liceo Scuola in Polonia? : dura 6 anni. Inizia quando i bambini hanno 6 anni. All inizio ogni classe ha? che insegna tutte le materie. Gimnazjum: dura 3 anni. Non ci sono più maestri o maestre, ma un insegnate per ogni materia. Scuola in Italia Scuola elementare: dura 5 anni. Inizia quando i bambini hanno?. Ogni classe ha spesso una maestra che insegna tutte le materie.? : dura 3 anni. I ragazzi che frequentano questa scuola?. Per ogni materia c è un insegnante.? : anche dura 3 anni. Alla fine c è l esame di maturità. Scuola media superiore:?. Alla fine c è l esame di?. I? che frequentano questa scuola si chiamano studenti. Poznaj mój kraj 12 Podaj brakujące nazwy włoskich szkól. dottorato di ricerca laurea laurea breve università? asilo nido scuola materna?? Zauważyłam, że w języku polskim używamy słowa gimnazjum. Jest podobne do włoskiego słowa il ginnasio, ale uważajcie, bo znaczy coś innego Zbierzmy i przećwiczmy materiał come no? jak to? più grande starszy dicembre (m) grudzień diverso inny, inaczej frequentano chodzą, uczęszczają maestra nauczycielka, pani w szkole continuano a studiare dalej się uczą dura trwa ogni każdy materia (f) przedmiot szkolny ma ale passano zdają prova (f) egzamin lingua (f) straniera język obcy diciassette 17 15

16 12 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Lezione 5 1 Wskaż rysunki, do których pasują poniższe słowa i wyrażenia. a) fabbrica b) giocatore di calcio c) madre d) padre e) ristorante f) squadra Do których ilustracji pasują wyrażenia giocare a calcio i genitore? Co oznaczają one po polsku? 2 5 Zbierzmy i przećwiczmy materiał 6 Na podstawie tekstów z czerwonej książki wskaż ilustrację, na której znajdują się: a) i genitori di Filip b) i genitori di Klara c) i genitori di Anna Opisz siebie i swoich rodziców, korzystając z tekstów z czerwonej książki. Io. Mia madre. Mio padre. Zapamiętaj! To zawsze może się przydać Posłuchaj dialogu i wskaż odpowiedni rysunek. a) b) c) 18 diciotto 16

17 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Il primo giorno a scuola UNITÀ Posłuchaj ponownie dialogu. Przepisz do zeszytu i uzupełnij zdania. Liczba symboli odpowiada liczbie brakujących wyrazów. Klara: Anna, 1 2 quel 3 4 che 5 6 Mateusz? Anna: della 1B, di Mateusz 12 di Piotr. Tutti e Perché? Klara: Molto come così belli! Ehhh... Sai per caso, ? Anna: Nooo ! Mateusz, Mateuuuuuuuuuusz! Klara: 32 33! Nooooo! 34 35! 10 Do każdego zdania dobierz odpowiedni rysunek. 1. Klara è felice. 2. Klara si arrabbia. 3. Klara si vergogna. a) b) c) Posłuchaj początku rozmowy Anny i Mateusza i powiedz, co robi Anna. Następnie dopasuj rysunki do zdań. 1. Anna grida. 2. Anna canta. 3. Anna gesticola. a) b) c) Posłuchaj dłuższego fragmentu dialogu i powiedz, który rysunek pokazuje reakcję Mateusza. Następnie dopasuj rysunki do zdań. 1. Mateusz ha paura. 2. Mateusz è sorpreso. 3. Mateusz si arrabbia. a) b) c) Zbierzmy i przećwiczmy materiał 16 Z podanych fragmentów utwórz trzy minidialogi. 1. Perché non mandi un sms con il mio telefonino? 2. Mi chiamo Klara. 3. Grazie! a. Figurati! b. Grazie, volentieri. È un idea geniale. c. Piacere, sono Marco. si vergogna wstydzi się si arrabbia wścieka się è felice jest szczęśliwy/-a canta śpiewa grida krzyczy diciannove 19 17

18 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Lezione 6 Skojarzenia 1 Z jakimi słowami w języku polskim, włoskim i angielskim kojarzą Ci się następujące słowa? futuro dichiarare abitante livello definire nazionale 2 Przeczytaj pierwszą część artykułu na temat znajomości i używania języków obcych przez Włochów i dokończ zdanie. Dalla ricerca Censis risulta che il 66,2% degli italiani conosce almeno una lingua straniera, ma per il 50,1% solo a livello elementare. Lingue: gli italiani studiano le lingue ma più della metà non le sa parlare E non ha intenzione di studiare neanche in futuro (52,9%): solo il 4% ha una forte motivazione e il 17,9% risponde forse un giorno.... Gli italiani a) non studiano le lingue straniere. b) studiano le lingue perché hanno una forte motivazione. c) non parlano le lingue straniere perché non hanno una forte motivazione. 3 Przeczytaj cały artykuł i dopasuj nagłówki do paragrafów. 1. In testa l inglese. 2. Meno del 20% parla due lingue. 3. Il Sud sotto la media nazionale. 4. Gli italiani non parlano le lingue straniere. 5. Un terzo non parla nessuna lingua straniera. No tak, z tytułu wiele wynika venti 18

19 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Il primo giorno a scuola UNITÀ 1 Lingue: gli italiani studiano le lingue ma più della metà non le sa parlare E non ha intenzione di studiare neanche in futuro (52,9%): solo il 4% ha una forte motivazione e il 17,9% risponde forse un giorno Sembra questo il risultato di un analisi Censis presentata oggi a Roma. I risultati solo a prima vista sono positivi: il 66,2% degli italiani conosce le lingue, ma poi, quando parlano dell uso delle lingue straniere il 50,1% degli italiani valuta il proprio livello solo come elementare, il 23,9% definisce il proprio livello come buono e, solo il 7,1% lo valuta come molto buono. 2. I risultati mostrano che al Centro (66,9%) la conoscenza delle lingue è a livello nazionale, al Sud e nelle Isole i risultati sono più bassi della media nazionale (63%) e invece le regioni del Nord-Ovest (67,5%) e del Nord-Est (69,3%) sono sopra la media. 3. Dall analisi risulta che la lingua straniera più usata è l inglese (53,5%), in particolare al Centro (57,2%) e al Sud (54,7%), seguito dal francese (37,1%), molto apprezzato nelle regioni del Nord-Ovest (43%), dal tedesco (4%) e dallo spagnolo (2,8%). 4. Una curiosità: l italiano è la quinta lingua straniera parlata in Italia (2,1%) perché è usata dagli stranieri che abitano in Italia. 5. Il 33,8% delle persone intervistate dichiara di non parlare alcuna lingua straniera (nel Sud e nelle Isole la percentuale è del 37% mentre nel Nord-Est è del 30,7%). 6. Per quanto riguarda il numero di lingue conosciute in Italia, il 42,1% degli abitanti ne parla solo una; il 18,9% degli abitanti parla due lingue, nel Nord-Est è il 24,2% e nel Nord-Ovest il 19%. E poi abbiamo la media nazionale del 4,2% degli abitanti che parla tre lingue, nel Nord-Ovest sono il 6%. Nel Centro abbiamo però l 1,7% delle persone che conoscono quattro lingue, oltre alla lingua madre, contro l 1% della media nazionale. 4 9 risulta wynika almeno przynajmniej ha intenzione di studiare ma zamiar się uczyć livello (m) poziom minoranza (f) linguistica mniejszość narodowa comunicare porozumiewać się ventuno 21 19

20 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Autoewaluacja 1a Sprawdź się, zanim zrobi to nauczyciel! 25 Rozumienie ze słuchu 1 Posłuchaj nagrania i napisz po polsku, czego dotyczy. 2 Na podstawie dialogu uzupełnij w zdaniach brakujące informacje. Ćwiczenia pisemne z tej strony wykonaj na osobnej kartce Giorgio ha? anni. 2. Si chiama Giorgio?. 3. Abita a?. 4. Indirizzo: Via Garibaldi? interno?. 5. Parla bene?. Rozumienie tekstu pisanego 3 Z następujących zdań ułóż dwa teksty, każdy składający się z pięciu zdań. 1. Io e mia madre abitiamo a Varsavia, invece mio padre abita in Germania da cinque anni. 2. Per questo motivo ci vediamo solo una volta al mese, ma ogni giorno ci mandiamo un sms! 3. Ha anche problemi a comunicare con gli insegnanti perché non parla bene il tedesco. 4. Di origine è americano, ma da quattro mesi abita in Germania. 5. Non è molto felice, perché non ha ancora molti amici. 6. I miei genitori si chiamano Piotr e Marzena. 7. Frequenta la scuola media inferiore. 8. Questo è Peter, ha tredici anni. 9. Sono Agnieszka e ho sedici anni. 10. Frequento un liceo ventidue 20

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK WŁOSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK WŁOSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK WŁOSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK WŁOSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. C 1.2. B 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d) C

Bardziej szczegółowo

Corso di Polacco per Italiani 2

Corso di Polacco per Italiani 2 Corso di Polacco per Italiani 2 Język polski ieuzzic polschi La lingua polacca Język włoski ieuzzic vuoschi La lingua italiana Uczymy się języka polskiego uceme scieu ieuseca polschiego - Noi impariamo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK WŁOSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK WŁOSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK WŁOSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. F

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK WŁOSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. B 1.2. C 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1

Bardziej szczegółowo

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ. Kursy ogólnodostępne. Program nauczania języka włoskiego na poziomie A1

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ. Kursy ogólnodostępne. Program nauczania języka włoskiego na poziomie A1 Założenia programu Jagiellońskie Centrum Językowe UJ Kursy ogólnodostępne Program nauczania języka włoskiego na poziomie A1 Proponowany program nauczania przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy nie uczyli

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK WŁOSKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK WŁOSKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK WŁOSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH (S7) Czas pracy: 45 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. Zdający zna: 1) proste struktury leksykalno- -gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

Przykład: >Andiamo in pizzeria. (noi)

Przykład: >Andiamo in pizzeria. (noi) Czasownik andare (iść, jechać) odmienia się nieregularnie: io vado ja idę tu vai ty idziesz lui/lei/lei va on/ona/pan, pani idzie noi andiamo my idziemy voi andate wy idziecie loro/loro vanno oni, one/

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy na zajęciach z języka francuskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas II i III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła METRYCZKA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Studium Języków Obcych Politechnika Wrocławska Karty przedmiotu Język włoski II stopień studiów rok akademicki 015/16 STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy Nazwa w języku polskim Język włoski,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II TREŚCI PROGRAMOWE: GRAMATYKA. - tworzenie i użycie czasu przeszłego passe compose - zaimki dopełnienia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 24 26 i str. 56) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Część pisemna poziom podstawowy Część ustna bez określania poziomu egzaminu Część pisemna

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Rozkład nauczania w pierwszym semestrze Podrecznik główny:

Rozkład nauczania w pierwszym semestrze Podrecznik główny: Rozkład nauczania w pierwszym semestrze Podrecznik główny: corso multimediale di italiano per stranieri M.Mezzadri, P.E.Balboni Nuovo Rete! (tom: A1), wyd. Guerra Edizioni Nr lekcji w dzienni ku Propozycja

Bardziej szczegółowo

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy. Język polski, poziom A2

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy. Język polski, poziom A2 STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy Nazwa w języku polskim Język polski, poziom A2 Nazwa w języku angielskim Polish language, level A2 Kierunek studiów (jeśli dotyczy) - Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 6/POZIOM A2

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 6/POZIOM A2 KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 6/POZIOM A2 Opis Przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Język obcy Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w toku studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK WŁOSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK WŁOSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2015 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

Witamy w świecie włoskiego. Jak zbudowany jest kurs? Wprowadzenie. Powtórka również dzieli się na 4 części. Tutaj sprawdzisz, czy umiesz już

Witamy w świecie włoskiego. Jak zbudowany jest kurs? Wprowadzenie. Powtórka również dzieli się na 4 części. Tutaj sprawdzisz, czy umiesz już Wprowadzenie Witamy w świecie włoskiego Czy chciałbyś szybko i przyjemnie nauczyć się włoskiego? Nasz kurs pomoże ci opanować ten język, tak abyś umiał posługiwać się nim w różnych sytuacjach życia codziennego.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 1. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 7. września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony 1 WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony Treści nauczania 1. Poziom III.1 - na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego 1.1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK WŁOSKI POZIOM PODSTAWOWY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJW-P1 MAJ 2015 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów do dziennika lekcyjnego lub internetowego w gimnazjach poziom III.0

Rozkład tematów do dziennika lekcyjnego lub internetowego w gimnazjach poziom III.0 Rozkład tematów do dziennika lekcyjnego lub internetowego w gimnazjach poziom III.0 bazujący na planie nauczania do Pourquoi pas! 1 Wydawnictwa LektorKlett Klasa I a/b gimnazjum Nauczyciel: Agnieszka Pokropek-Świderska

Bardziej szczegółowo

Oferta Wydawnicza 2014

Oferta Wydawnicza 2014 Oferta Wydawnicza 2014 ksiegarnia@prestonpublishing.pl www.prestonpublishing.pl biuro@prestonpublishing.pl 1 O wydawnictwie Kilka słów o wydawnictwie Preston Publishing Wydawnictwo Preston Publishing jest

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język włoski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język włoski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język włoski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na

Wymagania edukacyjne. Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na Wymagania edukacyjne Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa EDILINGUA Poziom

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE 26 kwietnia 2012 roku w Gimnazjum w Budzowie odbył się egzamin gimnazjalny z języka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Ocena dopuszczająca dostateczna dobra i gramatyka Uczeń dysponuje niewielkim zakresem i struktur gramatycznych. Ma problemy z budową

Bardziej szczegółowo

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Direkt neu 2a Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Propozycja rozkładu materiału opracowana została na 30 jednostek lekcyjnych. W zależności od zaplanowanej średniorocznej liczby godzin,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk

JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW w LICEUM 1. Obowiązuje skala ocen 1-6. 2. Przedmiotem oceniania w całym

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano w oparciu o program nauczania dla klas IV

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy z uczniem zdolnym na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjum. obowiązujący od 1 IX 2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjum. obowiązujący od 1 IX 2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjum obowiązujący od 1 IX 2014 rok szkolny 2014/2015 KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany obiektywnie i sprawiedliwie. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C DATA: 27.12.2013 NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Martyna Szala KLASA: IV c CZAS ZAJĘĆ: 45 min TEMAT LEKCJI: Animals opisywanie zwierząt, czytanie i słuchanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. 26. kwietnia 212 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku odbył się egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO NOWELA PROPOZYCJE PODRĘCZNIKÓW WIELOLETNICH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

WYDAWNICTWO NOWELA PROPOZYCJE PODRĘCZNIKÓW WIELOLETNICH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WYDAWNICTWO NOWELA PROPOZYCJE PODRĘCZNIKÓW WIELOLETNICH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH PODRĘCZNIKI ZGODNE Z USTAWĄ O SYSTEMIE OŚWIATY Z 2014 R. Rok szkolny 2015/2016 wiąże się ze zmianami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK WŁOSKI, POZIOM A1,

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK WŁOSKI, POZIOM A1, Język włoski PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK WŁOSKI, POZIOM A1, 60 godzin EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO Cele: 1. Zapoznanie z wymową języka włoskiego, intonacją i akcentem. 2. Zapoznanie z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości.

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości. KRYTERIA OCENY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Na lekcje uczniowie zobowiązani są przynosić: podręcznik oraz ćwiczenia. 2.W ramach

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III Kryteria oceniania opracowane przez zespół przedmiotowy XI LO w Krakowie CELE EDUKACYJNE:

Bardziej szczegółowo

Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu?

Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz 3 Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: zapoznać się

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka programu

1. Charakterystyka programu 1. Charakterystyka programu Celem programu jest organizacja koła zainteresowań z języka niemieckiego z myślą o uczniach klas trzecich gimnazjum zdających egzamin z języka niemieckiego. Ze względu na ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III

Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi 1. Kryteria oceniania z języka angielskiego zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły oraz

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Ewa Eichler Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z języka angielskiego stworzony

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH Strona I. Podstawy oceniania... 2 II. Obszary aktywności... 3 III. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności... 4 IV. Narzędzia pomiaru... 6 V. Kryteria

Bardziej szczegółowo

2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi

2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi Moduł - dział - temat L.p. Zakres treści Test poziomujący 1 Lekcja organizacyjnazapoznanie z PSO Powtórzenie 2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi 3 4 5 6 Cześć,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowy XIV Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin Przedmiotowy XIV Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016 Regulamin Przedmiotowy XIV Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016 I. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe wymagania

Bardziej szczegółowo

sem. 1 w_b1_1_zo_30/20_2_2015

sem. 1 w_b1_1_zo_30/20_2_2015 Język włoski poziom B1 kurs 60/40 godzin semestr 1 i 2 od roku akademickiego 2015/2016 sem. 1 w_b1_1_zo_30/20_2_2015 Wymagania wstępne: umiejętność korzystania ze słownika polsko-włoskiego, włosko-polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 1. W klasach I-III uczniowie są oceniani w sposób opisowy uwzględniający rozwój indywidualny ucznia i jest dostosowana

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak I. Ogólne zasady: 1) Uczeń posiada na każdej lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania oraz zeszyt ćwiczeń. 2) Uczeń powinien zawsze posiadać odrobioną

Bardziej szczegółowo

WŁOSKI. Intensywny kurs w 30 lekcjach Rozmówki polsko-włoskie Kurs audio (CD MP3)

WŁOSKI. Intensywny kurs w 30 lekcjach Rozmówki polsko-włoskie Kurs audio (CD MP3) WŁOSKI Intensywny kurs w 30 lekcjach Rozmówki polsko-włoskie Kurs audio (CD MP3) Autor kursu: Aleksandra Leoncewicz Autorzy rozmówek: Tadeusz Wasiucionek, Tomasz Wasiucionek Projekt i opracowanie graficzne:

Bardziej szczegółowo

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii.

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii. Przedmiotowy system oceniania 132 PA Przedmiotowy system oceniania dla przedmiotu: język niemiecki, gimnazjum, poziom III.0 służy nauczycielom i uczniom do rozpoznania poziomu i postępów ucznia w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16 Elżbieta Pełka-Pryszcz Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie 16

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI, rok szkolny 2015/16 nauczyciele: Dominika Chmielarczyk, Urszula Pacholka, Michael Pacholka

JĘZYK ANGIELSKI, rok szkolny 2015/16 nauczyciele: Dominika Chmielarczyk, Urszula Pacholka, Michael Pacholka JĘZYK ANGIELSKI, rok szkolny 2015/16 nauczyciele: Dominika Chmielarczyk, Urszula Pacholka, Michael Pacholka SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1. Obowiązuje skala ocen 1-6. 2. Przedmiotem oceniania

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum 1) Tytuł innowacji: ENGLISH the way to success. 2) Rodzaj innowacji: Programowa 3) Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w planie metodycznym nauczyciela. Wykaz umiejętności podany jest do wiadomości uczniów na bieżąco

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Przykładowe materiały dostępne są na: www.polskikrokpokroku.pl

Przykładowe materiały dostępne są na: www.polskikrokpokroku.pl Seria Polski, krok po kroku, jest w chwili obecnej jedną z najbardziej nowoczesnych i uniwersalnych publikacji na rynku. Podręczniki pisane są tylko po polsku, by od pierwszej lekcji zanurzyć studentów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Technikum i ZSZ Program nauczania DKOS-5002-20/06 Podręcznik: Direkt 1a, 1b, 2a zakres podstawowy Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Materiałem, który jest propozycją regulacji oceniania z języka

Bardziej szczegółowo

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 Audio Kurs O serii Audio Kursy to kursy językowe wydawnictwa Edgard składające się z książki oraz płyt audio CD lub z nagraniami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W KOSZALINIE. Opracowały: Dorota Nawrot, Agnieszka Wrzask

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W KOSZALINIE. Opracowały: Dorota Nawrot, Agnieszka Wrzask PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W KOSZALINIE Opracowały: Dorota Nawrot, Agnieszka Wrzask Celem nauczania języka angielskiego jest przede wszystkim rozwijanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland.

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Tabela nr 1. Realizacja wymagań ogólnych nowej podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU OPRACOWANIE ANNA MAZUR EWA KWIATKOWSKA OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE I ICH KRYTERIA Nauka języków obcych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego odbył się 26 kwietnia 2012 roku. Uczniowie, którzy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ZASADY OCENIANIA NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO Nauczanie języka obcego w gimnazjum ma doprowadzić do osiągnięcia kompetencji komunikacyjnej pozwalającej sprostać

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH!

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH! ZMIANY w EGZAMINIE GIMNAZJALNYM a kurs DAS IST DEUTSCH! Główne zmiany w egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 EGZAMIN będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców SuperMemo World Sp. z o.o. Poznań, 30.01.2014 W odpowiedzi na zapytanie dotyczące kursów SuperMemo World, przesyłam dedykowaną Państwu ofertę wraz z informacjami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu - gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu - gimnazjum Przedmiotowy system oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu - gimnazjum 1. Oceniane formy aktywności Praca klasowa Odpowiedź ustna Sprawdzian Aktywność Referat Projekt Udział w konkursie przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Langenscheidt Słuchasz, rozumiesz, mówisz! Język włoski

Langenscheidt Słuchasz, rozumiesz, mówisz! Język włoski Langenscheidt Słuchasz, rozumiesz, mówisz! Język włoski Julia Gennusa Warszawa Weryfikacja merytoryczna: Hanna Florczak Korekta: Anna Komorek, Dorota Mierzejewska Koordynacja nagrania: Agnieszka Drewno

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ DODATKOWYCH NAUKA SŁÓW PRZEZ ZABAWĘ. w grupie uczniów w Publicznym Gimnazjum im. Mariana

PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ DODATKOWYCH NAUKA SŁÓW PRZEZ ZABAWĘ. w grupie uczniów w Publicznym Gimnazjum im. Mariana PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NAUKA SŁÓW PRZEZ ZABAWĘ w grupie uczniów w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach w roku szkolnym 2014/2015 REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności Ilość godzin Cena za godzinę B1.1 Wyrównawcze Kurs przeznaczony jest dla studentów programów anglojęzycznych w dziedzinie biznesu i stosunków międzynarodowych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Kl. III Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 4. ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Kl. III Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 4. ocena dostateczna Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Kl. III Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 4 Uczeń potrafi: Dział tematyczny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 1. Rozdział 1 Guten Appetit! - nazwać

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych

Program zajęć językowych Załącznik nr 6 Program zajęć językowych I. Wstęp A. Ogólna charakterystyka programu Nauczanie języka angielskiego jest ściśle związane z edukacyjnymi zadaniami szkoły w każdym zakresie, tj. w zakresie

Bardziej szczegółowo

2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Język włoski 1 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 215 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Język włoski 2 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 215 Opracowanie Anna Opolska-Waszkiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO EGZAMIN USTNY Struktura egzaminu ustnego STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OPIS EGZAMINU USTNEGO 1. Egzamin ustny, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo