Perfettamente! 1, 2, 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Perfettamente! 1, 2, 3"

Transkrypt

1 Podręcznik zgodny z najnowszą ustawą o systemie oświaty z 2014 roku! Perfettamente! 1, 2, 3 Wykonanie poszczególnych ćwiczeń nie wymaga wprowadzania pisemnych uzupełnień w podręczniku. Nie zawiera odnośników do nagrań audio i wideo znajdujących się na dodatkowych materiałach dydaktycznych. Seria podręczników do nauki języka włoskiego dla szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016, opracowana ściśle według wytycznych MEN dotyczących wieloletniego używania podręczników. Kompletny kurs na trzy lata nauki Do podręcznika dołączono płytę CD audio. Nie zawiera materiałów i treści o charakterze reklamowym. Nie zawiera tabel oraz luk w tekście wymagających uzupełnienia. Zawiera CD-rom

2 Podręcznik opracowany ściśle według najnowszych wytycznych MEN! Spis treści broszury Perfettamente!: Płyta CD demo 2 Komponenty Perfettamente! 1/2/3 3 Spis treści podręcznika Perfettamente! 1A 4 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! 1A 6 Publikacje przygotowujące do egzaminów 21 Rozwijanie czterech sprawności językowych 22 Gramatyka i leksyka 26 Zapewniamy szybki i łatwy dostęp do naszych materiałów. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy płytę CD demo, a na niej: spis treści podręcznika Perfettamente! 1A, pierwszy rozdział podręcznika Perfettamente! 1A, program nauczania, katalog wydawnictwa Nowela. Tutaj powinna znajdować się Twoja płyta CD demo 2

3 Komponenty Perfettamente! 1/2/3 perfettamente! 1 perfettamente! 2 perfettamente! 3 Numer MEN już wkrótce Numer MEN już wkrótce Numer MEN już wkrótce Podręcznik, część 1A + 1B + płyta CD audio Podręcznik, część 2A + 2B + płyta CD audio Podręcznik, część 3A + 3B + płyta CD audio Pozostałe komponenty: Pozostałe komponenty: Pozostałe komponenty: Bezpłatne materiały do pobrania online: przewodnik metodyczny (wkrótce), program nauczania, dydaktyczny plan pracy z podręcznikiem rozkład materiału (wkrótce). Bezpłatne materiały do pobrania online: przewodnik metodyczny (wkrótce), program nauczania, dydaktyczny plan pracy z podręcznikiem rozkład materiału (wkrótce). Bezpłatne materiały do pobrania online: przewodnik metodyczny (wkrótce), program nauczania, dydaktyczny plan pracy z podręcznikiem rozkład materiału (wkrótce). Podręcznik zawiera słowniczek włosko-polski oraz aneks gramatyczny. UWAGA! Seria podręczników Perfettamente! została opracowana ściśle według wytycznych MEN dotyczących wieloletniego używania podręczników: nie zawiera odnośników do nagrań audio i wideo znajdujących się na dodatkowych materiałach dydaktycznych, nie zawiera tabel oraz luk w tekście wymagających uzupełnienia, wykonanie poszczególnych ćwiczeń nie wymaga wprowadzania pisemnych uzupełnień w podręczniku, nie zawiera materiałów i treści o charakterze reklamowym. 3

4 Spis treści podręcznika Perfettamente! Spis treści Jesteśmy zawsze na bieżąco! Zobacz, czego nauczysz swoich uczniów z podręcznikiem Perfettamente!, dostosowanym do najnowszych wytycznych MEN. Unità 0 Nawet nie wiesz, ile wiesz Str. 1 8 Umiejętności Kompetencje Proste formy grzecznościowe: powitania i pożegnania Literowanie włoskich wyrazów i polskich nazwisk Wiedza Słownictwo i sytuacje komunikacyjne Gramatyka, fonetyka i ortografia Kultura Podstawowe wyrażenia grzecznościowe Liczebniki główne od 0 do 10 Wymowa włoskich dźwięków Włoski alfabet Mapa Włoch Miast i regiony Włoch Inne nazwy geograficzne po włosku Unità 1 Il primo giorno di scuola Str Umiejętności Kompetencje Nawiązywanie kontaktów towarzyskich: przedstawianie siebie i innych osób, pytanie o dane personalne i adres zamieszkania rozmówcy i innych osób, podawanie własnych danych Wiedza Słownictwo i sytuacje komunikacyjne Geografia: nazwy kontynentów, narodowości i języków Człowiek: dane personalne (1) Życie rodzinne i towarzyskie: nazwy członków rodziny (1) Świat przyrody: nazwy miesięcy Życie szkoły: nazwy typów szkół włoskich Gramatyka, fonetyka i ortografia Kultura Czasowniki koniugacji -are Czasowniki zwrotne koniugacji -are Czasownik essere Czasownik avere Przyimki (1): a, da, in Rzeczowniki i przymiotniki: liczba mnoga Rodzajniki określone i nieokreślone Liczebniki główne od 11 do 20 Szkoła w Polsce i we Włoszech Unità 2 A che ora iniziamo? Str Umiejętności Kompetencje Uzyskiwanie i przekazywanie prostych informacji i wyjaśnień: godziny, plan lekcji, kształcenie pozaszkolne, organizacja dnia Proponowanie spotkania, zapraszanie, przyjmowanie i odrzucanie zaproszeń i propozycji Prowadzenie prostych negocjacji: ustalanie terminu spotkania i planów Tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych (SMS, zaproszenie, plan lekcji) Wiedza Słownictwo i sytuacje komunikacyjne Nazwy kilku dyscyplin sportu Żywienie: nazwy posiłków i ich skład Życie szkoły: nazwy przedmiotów szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, Życie rodzinne i towarzyskie: czynności życia coziennego, formy spędzania czasu wolnego, styl życia, nazwy godzin, dni tygodnia Gramatyka, fonetyka i ortografia Kultura Odmiana czasowników koniugacji -ere, również zwrotnych, i ich użycie Odmiana czasownika fare i jego użycie Stosowanie przyimków a, da, in, di Łączenie przyimków a i da z rodzajnikami określonymi Użycie rodzajnika określonego przed nazwami dni tygodnia Użycie rodzajnika przed nazwami godzin Odmiana czasowników modalnych dovere, potere, volere i ich użycie Liczebniki główne od 21 do 99 Przedmioty we włoskiej szkole Włoskie posiłki 4

5 Spis treści podręcznika Perfettamente! Unità 3 Mamma mia, che disastro! Str Umiejętności Kompetencje Relacjonowanie wydarzeń Opisywanie miejsc i przedmiotów: opis domu, jego pomieszczeń i wyposażenia Wyrażanie prośby Wiedza Słownictwo i sytuacje komunikacyjne Gramatyka, fonetyka i ortografia Nazwy kolorów Dom: słownictwo związane z pomieszczeniami w domu i jego wyposażeniem Odmiana czasowników zakończonych na -ire Odmiana czasowników zakończonych na -care, -gare, -ciare, -giare i ich wymowa Odmiana czasowników zwrotnych III koniugacji Odmiana przymiotników zakończonych na -co, -go Użycie czasowników: essere, esserci, mancare Uzgadnianie przymiotników z rzeczownikami na przykładzie nazw kolorów Łączenie przyimków a, da, in, su z odzajnikami określonymi Użycie przyimków miejsca: vicino a, lontano da, sotto, sopra, su Kultura Włoskie dzieła sztuki i ich twórcy (1) Unità 4 Andiamo in gita! Str Umiejętności Kompetencje Opisywanie miejsc: atrakcje turystyczne w Polsce Prowadzenie prostych negocjacji: planowanie podróży i ustalanie szczegółów wyjazdu Tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych ( , rezerwacja hotelu) Zapraszanie i odrzucanie zaproszenia Wiedza Słownictwo i sytuacje komunikacyjne Podróżowanie i turystyka: baza noclegowa, środki transportu, wycieczki, zwiedzanie, podstawowe słownictwo dotyczące zabytków oraz atrakcji turystycznych Gramatyka, fonetyka i ortografia Kultura Czasowniki: andare, venire, rimanere Zaimek ci Przyimki (2) Rzeczowniki nieodmienne oraz rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -ma Przyimki da, a, in z czasownikami ruchu i przebywania Miejsce zaimka w konstrukcjach z czasownikami modalnymi Włoskie święta Ciekawe miejsca we Włoszech Wycieczki szkolne włoskiej młodzieży Unità 5 Mi fa male tutto! Str Umiejętności Kompetencje Formułowanie komplementów i reagowanie na nie (1) Prośba o radę i udzielanie rady Udzielanie i uzyskiwanie podstawowych informacji na temat zdrowia i samopoczucia Protestowanie Opisywanie i komentowanie wydarzeń życia codziennego i życia szkoły Tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych (notatka, wiadomość) Wiedza Słownictwo i sytuacje komunikacyjne Różnice między czasownikami dire i parlare Konstrukcje z czasownikami lasciare i fare Zwroty z czasownikami stare i avere Nazwy niektórych części ciała Zdrowie: samopoczucie, nazwy chorób, dolegliwości i ich objawów, leczenie Życie szkoły: rozwiazywanie problemów Sport Gramatyka, fonetyka i ortografia Odmiana czasowników: dire, sapere, stare Kilka nieregularnych rzeczowników będących nazwami części ciała Kolokacje z czasownikiem avere Pronomi indiretti (zaimki w funkcji dopełnienia dalszego) i ich użycie z czasownikami typu: piacere, bastare, mancare Łączenie przyimka di z rodzajnikiem określonym Zaimki pytajne: quanto, quale, dove itp. Kultura Włoskie dzieła sztuki (2) Klimat Polski Aneks gramatyczny Str. 79 Słowniczek Str. 87 5

6 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Zajrzyj do przykładowego rozdziału Perfettamente! 1A i zobacz, w jaki sposób podręcznik został dostosowany do najnowszych wytycznych MEN! 6

7 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Il primo giorno a scuola UNITÀ 1 UNITÀ 1 Il primo giorno a scuola Pomogę Ci dostrzec podobieństwa i różnice między językami. Zaczynamy od nazw kontynentów, narodowości i języków. Questa è Hela Prądzyńska. Ama le lingue straniere e come Matteo ama anche lo sport. Pomogę Ci zrozumieć lekcje. Vi aiuto a capire la lezione. Salvatore Pasquino. Italiano. Abita e lavora in Polonia. Insegna al liceo. Będę Ci opowiadać o życiu we Włoszech. W tym rozdziale: szkoła w Polsce i we Włoszech. Questa è Ania Capperucci. È italopolacca, ora abita in Polonia! Wiem wszystko o sporcie. Opowiem Ci o mojej pasji. Questo è Mateusz Szczęsny. Ama lo sport. A ja pomogę Ci zaobserwować podobieństwa i różnice między językiem polskim a językiem włoskim. Questo è Filip N Diaje. È polacco, ama la Polonia e la cultura polacca. Kocham gramatykę, więc moje komentarze znajdziesz przede wszystkim w gramatycznej części podręcznika. Questa è Marysia Łęcka. Ama la grammatica. Dorzucę ciekawe informacje o włoskiej muzyce i sztuce. Questa è Klara Ito. Ama la cultura italiana e come Mateusz anche lo sport. È di origine giapponese. Wskażę Ci, co przede wszystkim warto zapamiętać. Najpierw: przedstawianie się adres, dane osobowe. Questo è Piotr Śmigielski. Ha paura di tutti gli esami. nove 9 7

8 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Lezione 1 Posłuchaj dialogu Wskaż, gdzie toczy się akcja dialogu. a) b) c) 2 Posłuchaj ponownie dialogu i dokończ zdania zgodnie z dialogiem a 1. Filip è a) italiano. b) polacco. c) giapponese. 2. Salvatore è 3. Anna è a) professore. b) studente. c) preside. a) giapponese. b) italiano. c) polacco. a) senegalese. b) italiana. c) polacca. 4. Klara è a) giapponese. b) polacca. c) senegalese. Jeszcze raz posłuchaj dialogu 12 3 Posłuchaj poszczególnych zdań, zapisz je w zeszycie i uzupełnij. Symbol? odpowiada jednemu wyrazowi. 1. Mi chiamo?, sono insegnante d italiano e anche... il? Coordinatore! Wychowawca to po włosku koordynator klasy. Łatwe i logiczne! di questa classe. Sono?, ma sono in? da cinque mesi. 2. Sono?! Mio padre è?, ma io sono?. Mi chiamo? e amo la?! 3. Klara non è?, è?! 4. Sono mezza?, mezza?. Mia madre è?, mio padre è? Posłuchaj imion i nazwisk, zapisz je w zeszycie, a potem przeliteruj. 1. L insegnante si chiama. 3. La nuova studentessa si chiama La ragazza giapponese si chiama. 4. Il ragazzo di colore si chiama. 5 8 Odkryj, jak to działa 10 dieci 8

9 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Il primo giorno a scuola UNITÀ 1 9 Jak nazywają się po włosku te państwa i kontynenty? a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Pora na zabawę w parach 10 a Poniższa tabelka jest podpowiedzią. Na jej podstawie sprawdź, czy Twoja koleżanka albo Twój kolega potrafią samodzielnie utworzyć prawidłowe nazwy mieszkańców państw podanych w tabeli. Przykład: Come si chiama una persona che abita in Polonia? Una persona che abita in Polonia si chiama polacco. Po włosku inaczej niż po polsku nazwy mieszkańców państw piszemy małą literą. Kraj Mieszkaniec Kraj Mieszkaniec Spagna spagnolo Portogallo portoghese Italia italiano Francia francese Senegal senegalese Russia russo 11 Zbierzmy i przećwiczmy materiał 12 Uzupełnij zdania nazwami języków, którymi mówi się w państwach pokazanych na rysunkach. Przepisz je do zeszytu. I polacchi parlano Gli italiani parlano Gli americani parlano in o o. in a o. in e. I giapponesi parlano Gli irlandesi parlano I tedeschi e gli austriaci parlano in o e. in e e. in s o Zbierzmy i przećwiczmy materiał studente (m) uczeń studentessa (f) uczennica insegnante (f/m) nauczyciel, nauczycielka mese (m) miesiąc mezzo pół persona (f) osoba abita mieszka parlano mówią undici 11 9

10 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Lezione 2 Posłuchaj pierwszej części dialogu 6 15 Prof: Buongiorno ragazzi. Io mi chiamo Salvatore, sono il vostro insegnate d italiano e anche... il coordinatore di questa classe. Sono italiano, ma abito in Polonia da cinque mesi, cioè da aprile. /No to jak będziemy rozmawiać??/ Prof: In italiano! Non è difficile. Dai! Io sono Salvatore, sono insegnante. Tu come ti chiami? Piotr: Io mi chiamo Piotr. Prof: Bravo! E chi sei? Piotr: Ehhh? Prof: Io sono insegnante d italiano. E tu? Sei insegnante o studente? Piotr: Io??? Studente! Prof: E lei? La ragazza bionda? Anche lei è studentessa? Come si chiama? Piotr: Sì! Anche lei è studentessa! Si chiama Maria! Prof: E lo studente bruno accanto a Maria? Come si chiama? Piotr: Si chiama Mateusz! Prof: Vedi? È facile! Allora, andiamo avanti: io sono insegnante e sono italiano e voi siete studenti. Studenti e studentesse. Ma vedo che non tutti siete polacchi! Tu, per esempio sei straniero, sei africano, vero? Filip: No! Sono polacco! Mio padre è senegalese, ma io sono polacco. Mi chiamo Filip e amo la Polonia! Ma non tutti siamo polacchi! Klara non è polacca, è giapponese! Prof: È vero? Chi è Klara? Klara: Sono io! Ma non solo io sono straniera in questa scuola! Maria: Vero! Non tutti gli insegnanti sono polacchi. Anche le professoresse d inglese sono straniere. Prof: Ah, sì? E di che nazionalità sono? Maria: L insegnante della prima B è americana! Klara: Invece la professoressa della prima C è irlandese! Odpowiedz na pytania. a. Quanti studenti stranieri ci sono adesso nella prima A? b. Di che nazionalità è la professoressa d inglese della prima B? c. Come si chiama la studentessa bionda? d. In che lingua parlano il professore e gli studenti polacchi? e. Di che nazionalità è l insegnante d inglese della prima C? 2 4 Odkryj, jak to działa 14 5 Z podanych zdań ułóż trzy minidialogi pasujące do rysunków. Pierwsze zdanie każdego dialogu zostało podane. Uwaga! Do jednego z rysunków nie pasuje żaden dialog. 1. Chi sono questi ragazzi? 2. Di che nazionalità sono queste signore? 3. Ciao, è vero che sei senegalese? a) b) 15 Io sono italiana. Sì, e tu di che nazionalità sei? La signora bionda è tedesca, la signora bruna è irlandese. Questi quattro? Sono giapponesi. c) d) 12 dodici 10

11 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Il primo giorno a scuola UNITÀ Posłuchaj nagrania i sprawdź, czy Twoje dialogi są poprawne. Ułóż w zeszycie minidialog do czwartego rysunku. Posłuchaj jeszcze raz pięciu fragmentów dialogu i uzupełnij brakujące elementy. 1. Mi chiamo Salvatore, sono? vostro insegnate d italiano e anche...? coordinatore di questa classe. 2. E lei?? ragazza bionda? Anche lei è studentessa? 3. E? studente bruno accanto a Maria? Come si chiama? 4.? insegnante della prima B è americana! 5. Invece? professoressa della prima C è irlandese! 9 12 Odkryj, jak to działa 13 Uzupełnij rozmowę naszych bohaterów o nauczycielach obcokrajowcach, wstawiając nazwy państw, narodowości i języków w miejscach zaznaczonych flagami oraz brakujące rzeczowniki i czasowniki. la Francia la Polonia la Germania la Russia gli Stati Uniti Piotr: La? della prima C è invece! Filip: Vero! Poi, anche l? di è straniera! È. Filip: Anche il? di russo è! Piotr: No, non è,! Hela: E la? di? Di che nazionalità è? Piotr: Sicuramente non è. Filip: No!? molto bene il, perché? da molti anni in, ma è.? Marie Brizard! 14 Przedstaw swoich nauczycieli obcokrajowców, a jeśli takich nie znasz, skorzystaj z nazwisk podanych poniżej. Hans Vermer, Philippe Dominique, Steve Pearson, Larysa Cwietajewa, Juan Pansa, Francesco Ferlini 15 Przykład: Opowiedz o sobie, odpowiadając na poniższe pytania. 1. Come ti chiami? 2. Di che nazionalità sei? La professoressa di francese della classe C è francese. Si chiama. 3. Dove abiti? 4. Quante lingue straniere parli? Quali? Te pytania muszę koniecznie zapamiętać. aprile (m) kwiecień difficile trudne ragazza (f) dziewczyna certo oczywiście bruno ciemnowłosy accanto a obok andiamo avanti idźmy dalej vedi widzisz per esempio na przykład straniero (m) cudzoziemiec nazionalità (f) narodowość vero! prawda! tredici 13 11

12 12 14 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Lezione 3 Posłuchaj drugiej pierwszej części części dialogu 2 18 Anna: Permesso, è la classe prima A? Prof: Sì, prego, ma tu chi sei? Anna: Sono una nuova studentessa, mi chiamo Anna. Prof: E come mai parli italiano? Sei italiana? Anna: Sì, sono mezza italiana, mezza polacca. Mia madre è italiana, mio padre è polacco. Sono nata in Italia, a Viterbo, ma ora, da un mese, cioè da agosto, abito a Varsavia... Piotr: Che bello! Abbiamo un amica che parla italiano! Prof: Sì... ma io non ho il tuo cognome sulla lista! Sicuramente è uno sbaglio del preside... Va bene, non fa niente, controllo dopo. Ripeti per favore come ti chiami. Anna: Anna Capperucci Prof: Ok. E dove abiti? Ho bisogno del tuo indirizzo! Anna: Abito a Varsavia, in via Świętokrzyska, numero civico 14, interno 19. Prof: Via come?! Come si scrive? Anna: S come come Siena, vu doppia, I come Imola, E come Empoli, T come Torino, O come Otranto, Kappa, R come Roma, Zeta, ipsilon, S come Siena, Kappa, A come Ancona. Prof: Quando sei nata? Anna: Il 20 gennaio duemila a Viterbo. Prof: Quindi hai 15 anni. Anna: Esatto. Prof: Sì, ovvio anni come tutti... Hela: No! Prof: Come no? Quanti anni avete? Piotr: Abbiamo tutti 16 anni! Klara: Non tutti! Mateusz ha un anno di meno, cioè ha 15 anni. Filip: E io sono il più grande di tutti! Ho 17 anni, perché sono nato in dicembre! Odpowiedz na pytania, wskazując właściwy rysunek. 1. Chi entra in classe? a) b) c) I ragazzi sono contenti? a) b) c) Anna è nata in a) b) c) 14 quattordici 12

13 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Il primo giorno a scuola UNITÀ 1 2 W dialogach lekcji 2. i 3. pojawiły się nazwy czterech miesięcy, powiedz jakich. Przepisz do zeszytu poniższą listę i dopisz te nazwy.??? febbraio marzo? maggio? ottobre?? luglio 19 3 Posłuchaj nagrania, sprawdź nazwy miesięcy i dopisz pozostałe. 4 8 Odkryj, jak to działa 9 Uzupełnij tekst swoimi danymi, a następnie zapisz go w zeszycie. Mi chiamo 1. Ho 2 anni. Sono nato/a in 3, a 4, e abito a 5, in via 6. Pora na zabawę w parach 10 Znajdź w dialogu odpowiednie zwroty i zapytaj koleżankę lub kolegę z ławki o dane osobowe. 1. Zapytaj, jak się nazywa. Come? 2. Poproś o przeliterowanie nazwiska. Come? 3. Zapytaj o adres. Dove? 4. Zapytaj, ile ma lat. hai? 5. Zapytaj o miejsce urodzenia. Dove? 11 Zadajcie sobie nawzajem wybrane pytania (zmieniając ich kolejność) i odpowiedzcie na nie. Jeśli się pomylicie, pytanie trzeba powtórzyć. Wygra ten, kto nie pomyli się ani razu Odkryj, jak to działa Przerysuj schemat tabeli do zeszytu, posłuchaj tekstu o naszych bohaterach i uzupełnij tabelę danymi przedstawionych osób. NOME COGNOME ETÀ INDIRIZZO ???????????????????? permesso? czy można? prego proszę sono nata urodziłam się agosto (m) sierpień cognome (m) nazwisko sicuramente na pewno preside (m/f) dyrektor, dyrektorka szkoły sbaglio (m) pomyłka non fa niente nie szkodzi ripeti powtórz ho bisogno potrzebuję quando? kiedy? dove? gdzie? esatto dokładnie ovvio oczywiste quanti anni? ile lat? meno mniej età (f) wiek quindici 15 13

14 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Lezione 4 Posłuchaj trzeciej części dialogu Prof: Quando sei nata? Anna: Il 20 gennaio duemila. Prof: Quindi hai 15 anni, come tutti. Klara: No, non tutti! Prof: Come no? Quanti anni avete? Piotr: Abbiamo tutti 16 anni! Klara: Non tutti! Anche Mateusz ha un anno di meno, cioè ha 15 anni. Filip: E io sono il più grande di tutti! Ho 17 anni, perché sono nato in dicembre! Prof: Come mai?? A che età inizia allora la scuola in Polonia? Filip: A 6 anni! I bambini polacchi cominciano a studiare a 6 anni. La scuola elementare dura 6 anni, poi c è gimnazjum. Prof: Ehh?? Anna: Cioè la media inferiore. Prof: Ah, ok... Filip: La media inferiore dura 3 anni. Prof: Allora in Italia è diverso! La scuola elementare non dura, come in Polonia 6 ma 5 anni, comincia un anno prima. Cioè i bambini italiani cominciano a studiare quando hanno 6 anni. Allora si chiamano alunni. Quando frequentano la scuola elementare non hanno ancora tanti insegnanti, ma due o tre maestre. Poi i ragazzi continuano a studiare alla media inferiore che dura, come in Polonia, 3 anni. Solo che alla scuola media non c è più un maestro, ma un insegnante per ogni materia. Anche al liceo. Ma al liceo (che si chiama anche media superiore) gli insegnanti si chiamano professori. Piotr: Anche le insegnanti? Anna: No, le insegnanti si chiamano professoresse! Prof: Comunque... Il liceo dura 5 anni e alla fine gli studenti (e le studentesse) passano l esame di maturità che è composto di 4 prove di diverse materie. Una prova scritta e una orale d italiano, una prova scritta di una lingua straniera e poi prove orali... 1 Powiedz, które zdania są zgodne z treścią dialogu (vero), które nie (falso), a które nie dotyczą dialogu (non risulta di dialogo). 1. I bambini polacchi cominciano a studiare a sette anni. 2. La maestra insegna alla media inferiore. 3. Gli insegnanti del liceo in Italia sono chiamati professori. 4. Il liceo si chiama anche media inferiore. 5. In Italia al liceo c è un insegnante per ogni materia. 2 Odpowiedz na pytania Quanti anni hanno Anna, Mateusz e Filip? 2. Quanti anni dura la media inferiore in Italia e quanti in Polonia? 3. Quanti anni dura la media superiore in Italia e quanti in Polonia? Uzupełnij ze słuchu kolejne fragmenty wypowiedzi. I 1 2 cominciano a studiare quando hanno cinque 3. Allora si chiamano 4. Quando frequentano la scuola elementare non hanno ancora 5 6, ma una maestra sola per Poi i 10 continuano a studiare alla media inferiore e hanno un insegnante per ogni materia. Alla media inferiore e al liceo gli 11 si chiamano 12 e le 13 si chiamano Odkryj, jak to działa 16 sedici 14

15 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Il primo giorno a scuola UNITÀ 1 11 Przeczytaj teksty i uzupełnij je słowami i wyrażeniami z ramki. szkoła średnia szkoła podstawowa dura 4 anni scuola media inferiorie ragazzi una maestra 6 anni maturità si chiamano allievi il liceo il liceo Scuola in Polonia? : dura 6 anni. Inizia quando i bambini hanno 6 anni. All inizio ogni classe ha? che insegna tutte le materie. Gimnazjum: dura 3 anni. Non ci sono più maestri o maestre, ma un insegnate per ogni materia. Scuola in Italia Scuola elementare: dura 5 anni. Inizia quando i bambini hanno?. Ogni classe ha spesso una maestra che insegna tutte le materie.? : dura 3 anni. I ragazzi che frequentano questa scuola?. Per ogni materia c è un insegnante.? : anche dura 3 anni. Alla fine c è l esame di maturità. Scuola media superiore:?. Alla fine c è l esame di?. I? che frequentano questa scuola si chiamano studenti. Poznaj mój kraj 12 Podaj brakujące nazwy włoskich szkól. dottorato di ricerca laurea laurea breve università? asilo nido scuola materna?? Zauważyłam, że w języku polskim używamy słowa gimnazjum. Jest podobne do włoskiego słowa il ginnasio, ale uważajcie, bo znaczy coś innego Zbierzmy i przećwiczmy materiał come no? jak to? più grande starszy dicembre (m) grudzień diverso inny, inaczej frequentano chodzą, uczęszczają maestra nauczycielka, pani w szkole continuano a studiare dalej się uczą dura trwa ogni każdy materia (f) przedmiot szkolny ma ale passano zdają prova (f) egzamin lingua (f) straniera język obcy diciassette 17 15

16 12 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Lezione 5 1 Wskaż rysunki, do których pasują poniższe słowa i wyrażenia. a) fabbrica b) giocatore di calcio c) madre d) padre e) ristorante f) squadra Do których ilustracji pasują wyrażenia giocare a calcio i genitore? Co oznaczają one po polsku? 2 5 Zbierzmy i przećwiczmy materiał 6 Na podstawie tekstów z czerwonej książki wskaż ilustrację, na której znajdują się: a) i genitori di Filip b) i genitori di Klara c) i genitori di Anna Opisz siebie i swoich rodziców, korzystając z tekstów z czerwonej książki. Io. Mia madre. Mio padre. Zapamiętaj! To zawsze może się przydać Posłuchaj dialogu i wskaż odpowiedni rysunek. a) b) c) 18 diciotto 16

17 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Il primo giorno a scuola UNITÀ Posłuchaj ponownie dialogu. Przepisz do zeszytu i uzupełnij zdania. Liczba symboli odpowiada liczbie brakujących wyrazów. Klara: Anna, 1 2 quel 3 4 che 5 6 Mateusz? Anna: della 1B, di Mateusz 12 di Piotr. Tutti e Perché? Klara: Molto come così belli! Ehhh... Sai per caso, ? Anna: Nooo ! Mateusz, Mateuuuuuuuuuusz! Klara: 32 33! Nooooo! 34 35! 10 Do każdego zdania dobierz odpowiedni rysunek. 1. Klara è felice. 2. Klara si arrabbia. 3. Klara si vergogna. a) b) c) Posłuchaj początku rozmowy Anny i Mateusza i powiedz, co robi Anna. Następnie dopasuj rysunki do zdań. 1. Anna grida. 2. Anna canta. 3. Anna gesticola. a) b) c) Posłuchaj dłuższego fragmentu dialogu i powiedz, który rysunek pokazuje reakcję Mateusza. Następnie dopasuj rysunki do zdań. 1. Mateusz ha paura. 2. Mateusz è sorpreso. 3. Mateusz si arrabbia. a) b) c) Zbierzmy i przećwiczmy materiał 16 Z podanych fragmentów utwórz trzy minidialogi. 1. Perché non mandi un sms con il mio telefonino? 2. Mi chiamo Klara. 3. Grazie! a. Figurati! b. Grazie, volentieri. È un idea geniale. c. Piacere, sono Marco. si vergogna wstydzi się si arrabbia wścieka się è felice jest szczęśliwy/-a canta śpiewa grida krzyczy diciannove 19 17

18 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Lezione 6 Skojarzenia 1 Z jakimi słowami w języku polskim, włoskim i angielskim kojarzą Ci się następujące słowa? futuro dichiarare abitante livello definire nazionale 2 Przeczytaj pierwszą część artykułu na temat znajomości i używania języków obcych przez Włochów i dokończ zdanie. Dalla ricerca Censis risulta che il 66,2% degli italiani conosce almeno una lingua straniera, ma per il 50,1% solo a livello elementare. Lingue: gli italiani studiano le lingue ma più della metà non le sa parlare E non ha intenzione di studiare neanche in futuro (52,9%): solo il 4% ha una forte motivazione e il 17,9% risponde forse un giorno.... Gli italiani a) non studiano le lingue straniere. b) studiano le lingue perché hanno una forte motivazione. c) non parlano le lingue straniere perché non hanno una forte motivazione. 3 Przeczytaj cały artykuł i dopasuj nagłówki do paragrafów. 1. In testa l inglese. 2. Meno del 20% parla due lingue. 3. Il Sud sotto la media nazionale. 4. Gli italiani non parlano le lingue straniere. 5. Un terzo non parla nessuna lingua straniera. No tak, z tytułu wiele wynika venti 18

19 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Il primo giorno a scuola UNITÀ 1 Lingue: gli italiani studiano le lingue ma più della metà non le sa parlare E non ha intenzione di studiare neanche in futuro (52,9%): solo il 4% ha una forte motivazione e il 17,9% risponde forse un giorno Sembra questo il risultato di un analisi Censis presentata oggi a Roma. I risultati solo a prima vista sono positivi: il 66,2% degli italiani conosce le lingue, ma poi, quando parlano dell uso delle lingue straniere il 50,1% degli italiani valuta il proprio livello solo come elementare, il 23,9% definisce il proprio livello come buono e, solo il 7,1% lo valuta come molto buono. 2. I risultati mostrano che al Centro (66,9%) la conoscenza delle lingue è a livello nazionale, al Sud e nelle Isole i risultati sono più bassi della media nazionale (63%) e invece le regioni del Nord-Ovest (67,5%) e del Nord-Est (69,3%) sono sopra la media. 3. Dall analisi risulta che la lingua straniera più usata è l inglese (53,5%), in particolare al Centro (57,2%) e al Sud (54,7%), seguito dal francese (37,1%), molto apprezzato nelle regioni del Nord-Ovest (43%), dal tedesco (4%) e dallo spagnolo (2,8%). 4. Una curiosità: l italiano è la quinta lingua straniera parlata in Italia (2,1%) perché è usata dagli stranieri che abitano in Italia. 5. Il 33,8% delle persone intervistate dichiara di non parlare alcuna lingua straniera (nel Sud e nelle Isole la percentuale è del 37% mentre nel Nord-Est è del 30,7%). 6. Per quanto riguarda il numero di lingue conosciute in Italia, il 42,1% degli abitanti ne parla solo una; il 18,9% degli abitanti parla due lingue, nel Nord-Est è il 24,2% e nel Nord-Ovest il 19%. E poi abbiamo la media nazionale del 4,2% degli abitanti che parla tre lingue, nel Nord-Ovest sono il 6%. Nel Centro abbiamo però l 1,7% delle persone che conoscono quattro lingue, oltre alla lingua madre, contro l 1% della media nazionale. 4 9 risulta wynika almeno przynajmniej ha intenzione di studiare ma zamiar się uczyć livello (m) poziom minoranza (f) linguistica mniejszość narodowa comunicare porozumiewać się ventuno 21 19

20 Wybrany rozdział podręcznika Perfettamente! Autoewaluacja 1a Sprawdź się, zanim zrobi to nauczyciel! 25 Rozumienie ze słuchu 1 Posłuchaj nagrania i napisz po polsku, czego dotyczy. 2 Na podstawie dialogu uzupełnij w zdaniach brakujące informacje. Ćwiczenia pisemne z tej strony wykonaj na osobnej kartce Giorgio ha? anni. 2. Si chiama Giorgio?. 3. Abita a?. 4. Indirizzo: Via Garibaldi? interno?. 5. Parla bene?. Rozumienie tekstu pisanego 3 Z następujących zdań ułóż dwa teksty, każdy składający się z pięciu zdań. 1. Io e mia madre abitiamo a Varsavia, invece mio padre abita in Germania da cinque anni. 2. Per questo motivo ci vediamo solo una volta al mese, ma ogni giorno ci mandiamo un sms! 3. Ha anche problemi a comunicare con gli insegnanti perché non parla bene il tedesco. 4. Di origine è americano, ma da quattro mesi abita in Germania. 5. Non è molto felice, perché non ha ancora molti amici. 6. I miei genitori si chiamano Piotr e Marzena. 7. Frequenta la scuola media inferiore. 8. Questo è Peter, ha tredici anni. 9. Sono Agnieszka e ho sedici anni. 10. Frequento un liceo ventidue 20

PROGETTO ITALIANO JUNIOR 1, 2, 3

PROGETTO ITALIANO JUNIOR 1, 2, 3 Podręcznik zgodny z najnowszą ustawą o systemie oświaty z 204 roku! PROGETTO ITALIANO JUNIOR, 2, Seria podręczników do nauki języka włoskiego dla gimnazjum na rok szkolny 205/206, opracowana ściśle według

Bardziej szczegółowo

Nuovo Progetto italiano 1 SŁOWNIK

Nuovo Progetto italiano 1 SŁOWNIK W słowniczku hasła ułożone są według kolejności występowania w każdej jednostce, ze wskazaniem woluminu (Podręcznik / Zeszyt ćwiczeń) oraz sekcji (A, B, C...). Kiedy akcent pada w słowie niestandardowo,

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka niemieckiego

Program nauczania języka niemieckiego Grażyna Zenderowska-Korpus Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum IV etap edukacyjny zakres podstawowy Poziom IV.0 dla początkujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO Mgr Katarzyna Karolczak-Barczyńska Copyright Hachette Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, sprzedaż,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR III i IV Tarnów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2015. Hello world. SŁOWNIKI KURSY REPETYTORIA FISZKI GRAMATYKI SŁOWNICTWO

KATALOG 2015. Hello world. SŁOWNIKI KURSY REPETYTORIA FISZKI GRAMATYKI SŁOWNICTWO KATALOG 2015 Hello world. SŁOWNIKI KURSY REPETYTORIA FISZKI GRAMATYKI SŁOWNICTWO OFERTA S OWNIKI KURSY FISZKI MATERIA Y UZUPE NIAJ CE SPIS TREŚCI Słowniki Wielki słownik obrazkowy... 2 Słowniki obrazkowe...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig AUTORZY PROGRAMU: Małgorzata Pamuła adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

AMICIZIE: LA STORIA DI JASMINE

AMICIZIE: LA STORIA DI JASMINE AMICIZIE: LA STORIA DI JASMINE Opera a cura di Annunziata Marciano Hanno contribuito i Dirigenti Scolastici, gli insegnanti, gli alunni dei seguenti Istituti Scolastici Pertner del Progetto Comenius: Knowlede

Bardziej szczegółowo

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat Anna Czeniek Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat SPIS TREŚCI: 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU... 3 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA dla kursów multimedialnych SuperMemo Angielski. No problem!+ z panelem nauczyciela Spis treści OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU... 2 Poziom podstawowy... 2 Poziom

Bardziej szczegółowo

Portfolio of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP

Portfolio of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP Portfolio Of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (wersija rok akademicki 2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP Projekt ten został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Jutro pójdę w świat Klasa IV. Poznajmy się Natalia Usenko, Wiersz na pocieszenie wers

Rozkład materiału nauczania Jutro pójdę w świat Klasa IV. Poznajmy się Natalia Usenko, Wiersz na pocieszenie wers Materiał, z którego zamierzam korzystać pochodzi z Poradnika nauczyciela wydanego przez WSiP w 202r. Jest skorelowany z NPP. w klasach IV. Ulegnie on nieznacznym zmianom w zakresie czasowego realizowania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Biuletyn maturalny. Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Aleksandra Bartmańska, Dorota Obidniak

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum

Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum Jadwiga Szarkowska Kubala Dagmara Żaak Opieka merytoryczna: dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych.

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. MANUAL Część praktyczna Laura Gastaldi Roberta Marsil LINGUA PIU ASSOCIAZIONE CULTURALE przy współpracy Patryka

Bardziej szczegółowo

Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MODUŁ III DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW Małgorzata Ostrowska 1 Realizując określone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MODUŁ III DLA NAUCZYCIELI HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA, HISTORII ORAZ WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo